Språk, kommunikation och journalistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk, kommunikation och journalistik"

Transkript

1 Språk, kommunikation och journalistik

2 XXXprogrammet 2

3 Innehåll Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Journalistik och medieproduktion 7 Språk, kultur och kommunikation 10 Internationell administration med språk 12 Att kommunicera är livet! Du kanske vet att ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena och göra gemensamt. Att kommunicera handlar alltså om att på olika sätt förmedla sig med omvärlden. Det kan man förstås göra på många sätt, men språket är för de flesta av oss grundläggande för att vi ska få andra att förstå oss. I vårt informationsintensiva samhälle finns många jobb som förutsätter förmågan att kommunicera. På Linnéuniversitetet finns flera utbildningar som förbereder dig för dessa. Läs mer om dem på följande sidor! Medieprogram som möter framtiden Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som startar hösten Läs mer på sidan 4. Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen. Läs mer på sidan 10. Praktiken ledde till anställning för Sara Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen som ledde till den anställning hon har idag. Läs mer på sidan 12. 3

4 Medieprogram Medieprogram Medieprogram som möter framtiden Till hösten 2015 startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram. Programmen har utvecklats i samarbete med branschen för att ligga helt rätt i tiden. Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som startar hösten Tillsammans med Journalistik och medieproduktion som fortsätter att ges, erbjuder nu Linnéuniversitetet fyra profilerade och unika medieprogram. Kristoffer Holt, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, leder arbetet med utvecklingen av universitetets nya medieutbildningar. Varför startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram? Det fanns ett stort behov av att se över våra utbildningar, säger Kristoffer Holt. För det första ser vi en ny medieverklighet växa fram som kräver nya grepp och kompetenser. Dessutom fanns behov av att uppgradera den vetenskapliga nivån i programmen för att säkerställa hög kvalitet. Tanken är att studenter med examen från Linnéuniversitetet ska ha något särskilt att erbjuda mediebranschen. Vilka inriktningar har programmen? Medieentreprenörprogrammet kommer att utbilda personer som kan leda förändringsprocesser. Många medieföretag står inför stora förändringar, säger Kristoffer Holt. Mediebranschen måste hitta nya sätt att nå sina målgrupper framöver. Detta kommer att kräva drivna och självständiga personer med entreprenöriellt förhållningssätt. Studenterna på Mediekreatörprogrammet får en vass utbildning inom medieproduktion, samtidigt som de får en teoretisk bas i medie- och kommunikationsvetenskap. Varje student kommer att bli specialist på ett särskilt medieuttryck, till exempel film, foto eller grafisk produktion. Det tredje programmet Samhällskommunikation för social hållbarhet riktar sig till studenter med ett akademiskt intresse för kommunikation och kan bana väg för ett framtida jobb inom offentlig sektor eller ideella organisationer. 4

5 Medieprogram Mediekreatörprogrammet 180 hp Programmet för dig som vill bli mediekreatör och kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta på ett strategiskt sätt i moderna medier. Alla kommunicerar och det finns ett stort behov av människor som gör det bra, särskilt i dagens föränderliga medielandskap. För att arbeta kreativt med medier är det viktigt att du kan skapa högkvalitativt innehåll samtidigt som du kan analysera kommunikationens förutsättningar, risker och utmaningar. Hos oss arbetar du med olika medieuttryck och erbjuds möjlighet till specialisering inom t ex rörlig bild, ljud, grafisk produktion, illustration eller fotografi. Inom programmet ges ett strategiskt perspektiv på medier och kommunikation samtidigt som utbildningen präglas av yrkesetisk reflektion, kritiskt tänkande samt ett hållbarhetsperspektiv. I programmet varvas ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) med ämnet medieproduktion (90 hp), och möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Yrkesliv: Efter examen kan du till exempel arbeta på medieproduktionsbolag, inom TV, radio, reklambyrå, webbyrå, marknadsavdelning, förlag, tidning/ webbredaktion eller kommunikationsavdelning på företag, inom organisationer och myndigheter, samt med frilansföretagande. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot mediekreatörskap. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Mediekreatörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp 5

6 Medieprogram Medieentreprenörprogrammet 180 hp Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med att driva projekt och verksamheter inom medieoch kommunikationssektorn. Inom mediebranschen sker förändringar snabbt. Därför behövs entreprenörer som har såväl välutvecklade färdigheter inom medieproduktion som en vetenskapligt grundad förståelse för medievärldens kommunikativa och ekonomiska förutsättningar. Här får du utbildning för att arbeta entreprenöriellt och hållbart med förändring, utveckling och nytänkande. Programmet erbjuder en unik kombination av utbildning i medieproduktion och kunskap om medier och kommunikation samt grundläggande utbildning i företagsekonomi och en specialinriktning mot entreprenörskap inom mediesektorn. Dessutom ges du tillfälle att själv välja fördjupningsområde. Programmet består av ämnena medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp), medieproduktion (45 hp), och företagsekonomi och entreprenörskap (45 hp). Möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Yrkesliv: Du kan arbeta inom områden som PR, reklam, journalistik, medieproduktion och marknadsföring, som t ex projektledare, egenföretagare, mediekonsult, media broker, kommunikatör, informatör och webbredaktör. Som medieentreprenör ser du själv möjligheterna i branschen för att forma din egen framtid. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot medieentreprenörskap. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Medieentreprenörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå kommunikationens roll för att skapa ett hållbart samhälle. Programmet fokuserar på informationsoch kunskapsklyftor, risk- och kriskommunikation samt modernt påverkansarbete. Det första studieåret ger verktyg för att förstå och undersöka samhällsförändringar, ojämlikheter mellan medborgare, exempelvis informations- och kommunikationsklyftor, och olika organisationers kommunikations- och påverkansarbete. Under det andra året väljer du ett breddningsämne. Du kan också skaffa dig internationella erfarenheter genom utlandsstudier. Det tredje året är programmets kärna, med sitt fokus på relationen mellan risk- och kriskommunikation och social hållbarhet. Social hållbarhet handlar här om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Praktik och examensarbete kan integreras, vilket ger goda möjligheter att tilllämpa dina analytiska förmågor och kommunikativa färdigheter i yrkeslivet. Under hela utbildningen läggs stor vikt vid träning i kommunikativa färdigheter, inte minst muntlig och skriftlig presentation för olika syften, målgrupper och sammanhang. Utbildningen genomförs i nära samarbete med olika myndigheter och organisationer. Yrkesliv: Efter examen har du en bra grund för att arbeta med samhällskommunikation i olika sammanhang, i såväl ideella organisationer som i offentlig och privat sektor. Behovet av välutbildade kommunikatörer med analytisk kompetens växer. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot samhällskommunikation. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Samhällskommunikation för social hållbarhet Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 6

7 Medieprogram Journalistik och medieproduktion 180 hp Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent, och som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och journalistik. Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. Undervisningen i journalistik (90 hp) och medieproduktion (90 hp) varvas under alla tre studieåren. Hos oss har du tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg med moderna och välutrustade studior och miljöer. Programmet har ett mångårigt samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Under tredje året får du professionsnära erfarenheter med projekt- och praktikkurser i nära samarbete med branschen. Eftersom utbildningen är bred och omfattar alla medier är du efter examen väl rustad för de journalistiska och gestaltande jobb som efterfrågas i mediebranschen. Yrkesliv: Tidigare studenter återfinns bl a på radio- och TVstationer, videoproduktionsbolag, tidningar, webbredaktioner, informationsavdelningar inom olika områden, som dokumentärfilmare, etc. Vanliga befattningar är journalist inom radio, TV, press eller webb, bildproducent, videofotograf, programledare, webbredaktör eller kommunikatör/informatör. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot journalistisk medieproduktion. Huvudområde: Journalistik. Journalistik och medieproduktion Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp 7

8 Medieprogram Anna Sandahl tog examen Nu jobbar hon som frilansande redaktör. I dagarna släpps det första numret av den nya ungdomstidningen Bobo. Journalistik och medieproduktion Anna jobbar som chefredaktör Anna Sandahl arbetar som frilansande redaktör inom magasinbranschen. Ett kreativt och flexibelt jobb där hon lever av det hon alltid drömt om att skriva. För Anna har vägen till arbete efter examen på Journalistik och medieproduktion varit rak. Jag började engagera mig redan under studietiden, och det ledde vidare till de uppdrag jag har i dag. De två praktikperioderna på programmet gav också värdefulla kontakter. I början får man skapa arbetsprover av sina skolarbeten, och på somrarna vikarierade jag på lokaltidningarna hemma. I dag jobbar jag som chefredaktör inom magasinbranschen, men på frilansbasis från Lund. Jag valde att lämna min anställning för att i stället kunna leda flera egna projekt vid sidan om varandra. Några dagar i veckan hyr jag in mig på ett frilanskontor. Det blir mycket telefonsamtal, intervjuer och planering. Det bästa med mitt jobb är att det innebär så mycket kreativitet, frihet och omväxling. Jag möter mycket människor, lägger upp mina dagar själv och får jobba med och leva av det jag alltid drömt om att skriva. Det bästa med mitt jobb är att det innebär så mycket kreativitet, frihet och omväxling. Programmet Journalistik och medieproduktion varvar teori med praktik och ger kompetenser i sådant som marknaden efterfrågar i dag. Att man kan skriva räknar ju alla med, så det som gett mig en oväntad fördel framför andra är att jag även kan layouta och jobba i många datorprogram. Åt tidningar har jag inte bara skrivit, utan även filmat, gjort webb, plåtat och redigerat bilder. Alltså kombinationen text, bild och form. Just nu sker stora förändringar inom mediebranschen. Anna ser dock ljust på framtiden. Många oroar sig över vad som händer med mediebranschen, men samhället kommer ju alltid att efterfråga nyheter och journalistisk kompetens. Frågan är vilka format vi kommer jobba i, och där går utvecklingen snabbt. Personligen ändras tillvaron för mig hela tiden med nya projekt, vilket såklart kan vara stressande, men mest otroligt kul. 8

9 Programöversikt Programinnehåll, översikt Mediekreatörprogrammet, 180 hp År 1 År 2 År 3 Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion Medieproduktion Medieproduktion Medieentreprenörprogrammet, 180 hp År 1 Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion År 2 Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi År 3 Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi entreprenörskap Medieproduktion Samhällskommunikation för social hållbarhet, 180 hp År 1 År 2 År 3 Samhällskommunikation: makt, inflytande och polarisering Valbara ämnesstudier Samhällskommunikation i risksamhället Organisationer, kommunikation och påverkan Valbara ämnesstudier Praktik alt Valbara ämnesstudier Journalistik och medieproduktion, 180 hp År 1 År 2 År 3 Journalistik Journalistik Journalistik/Examensarbete Medieproduktion Medieproduktion och praktik Medieproduktion, projektproduktion/praktik 9

10 Språk, kultur och kommunikation Språk, kultur och kommunikation Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Och lika självklart att åka på en fyra månader lång språkkurs efter studenten. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen och sedan var Malin ännu mer övertygad om sin framtid. Jag har alltid haft ett intresse för franska språket och när jag lärt känna landet växte det sig ännu starkare. Därför bestämde jag mig för att kolla upp alla tänkbara språkutbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Malin fastnade för programmet Språk, kultur och kommunikation i Växjö. Dels för Vi kan kombinera fördjupning i språket med andra ämnen. att det var ett brett program som kombinerar kultur, texter, kommunikation och kulturarv. Men framför allt för det starka internationella inslaget i utbildningen. Det var det enda program jag hittade som gav möjlighet till två terminer utomlands. Först en utbytestermin på ett utländskt universitet och sedan en termin utlandspraktik. Att växa som människa Förutom de vanliga språkkurserna i grammatik, översättning och litteratur uppskattar Malin även de mer praktiska inslagen i utbildningen. Att kunna kombinera fördjupning i språket med andra ämnen allt från politik till litteratur. Det har varit intressant att läsa EU-kunskap på franska. Eller när vi fick träna på att skriva ett franskt CV. De kulturella skillnaderna är många och viktiga. Efter utbildningen vill Malin fortsätta sin internationella karriär. Antingen på plats i Frankrike eller på något svenskt företag med mycket franskspråkiga kontakter. Jag kan tänka mig att arbeta som språkkonsult och tolk. Eller som projektledare på ett företag eller organisation. Utbildningen är så bred att den skapar många olika möjligheter. Sedan handlar det om att nischa sig och hitta en egen inriktning. Överlag upplever Malin att nivån på undervisningen är hög och programmet motsvarar hennes förväntningar. Just nu är hon fokuserad på att hitta ett bra universitet för utbytesterminen. Jag trivs bra i Växjö men längtar alltid utomlands. Studier och utlandsjobb är nog det bästa sättet att växa som människa. Språk, kultur och kommunikation Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 10

11 Programöversikt Språk, kultur och kommunikation, 180 hp År 1 År 2 År 3 Huvudområdesstudier Gemensamma programstudier Huvudområdesstudier Huvudområdesstudier Valfria ämnesstudier Praktik/Projektarbete Kort om programmet Som huvudområde kan du välja engelska, filmvetenskap, franska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk eller tyska. Egen profilering inom något av områdena. Under termin tre läser du kurser som kompletterar dina huvudområdesstudier. I arbetslivet kommer du ha stor nytta av kunskaper inom projektledning, företagsekonomi, förvaltningsorganisation, entreprenörskap och interkulturell kommunikation. Avslutade studier ger behörighet att fortsätta på avancerad nivå. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation. Vad kan man bli? Utredare/handläggare Språkkonsult Projektledare Kulturadministratör Skribent 11

12 Internationell administration med språk Internationell administration med språk Praktiken ledde till anställning för Sara Sara Nilsson gick Internationell administration med språk och är nu samordnare på Regionförbundet södra Småland. Programmet Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen under utbildningstiden som ledde till den anställning hon har idag. Sara har länge varit intresserad av att arbeta internationellt och gjorde praktik på svenska ambassaden i Berlin samt läste en termin i Schweiz. Det var tufft i början att läsa alla kurser på tyska, men sedan gick det bra och jag lärde mig stå på egna ben. I samband med en uppsats kom Sara i kontakt med Regionförbundet södra Småland och samtidigt som hon läste började hon praktisera där. Det var den praktiken som gjorde att jag fick detta jobbet, konstaterar Sara som nu är projekt- och finansieringsansvarig på regionförbundet. Väl förberedd för arbetet Praktiken var foten in i arbetslivet och utbildningen som helhet gav Sara den kunskap hon behöver i sitt arbete. Jag visste hur förvaltningar och politiska organisationer fungerar och kunde hantera stora mängder information för att till exempel göra underlag till politiska beslut. I början hade jag också mycket nytta av språket då jag var med i projekt där vi pratade tyska. Utbildningen är bred och ger möjlighet att själv nischa in sig genom till exempel val av praktikplats. Mina gamla klasskompisar arbetar idag med allt från översättning till hållbarhetsfrågor. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Hjälp med EU-finansiering Till en början arbetade Sara bland annat med att sprida kunskap om EU och hjälpa föreningar och andra organisationer med EU-finansiering. Nu innefattar hennes arbete framförallt utveckling av regionala projekt. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Jag arbetar även med strategier för hur regionförbundets egna projektmedel ska användas. Jobbet passar henne eftersom det är fritt och självständigt. Jag trivs väldigt bra och utvecklas ständigt med nya arbetsuppgifter. Internationell administration med språk Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp Internationell administration med språk, 180 hp År 1 År 2 År 3 Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska/Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Praktik, helst utomlands Kort om programmet Öppnar mot en bred internationell arbetsmarknad. En hel termins praktik som kan ge värdefulla kontakter för framtiden. Ger möjlighet att fortsätta på avancerad nivå, t ex på Facköversättarprogrammet (60 hp) det råder fortsatt brist på kvalificerade facköversättare! Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell administration med språk. Vad kan man bli? EU-handläggare Marknadsförare Internationell samordnare Tjänst på Migrationsverket Kommunikatör/Informatör 12

13 Bygg din egen kandidatexamen Genom att läsa fristående kurser kan du bygga din egen kandidatexamen. Möjligheterna att plocka ihop en personlig profil är med andra ord i princip obegränsade. Här förklarar vi hur det går till. Kandidatexamen, 3 år/180 hp exempel År 1 Huvudområde 1 30 hp Huvudområde hp År 2 Huvudområde hp inkl. kandidatuppsats (15 hp) Annat ämne 1 30 hp År 3 Annat ämne hp Annat/andra ämne/n totalt 30 hp Kort om examen För en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp. Det motsvarar tre års heltidsstudier. Av dessa 180 hp måste 90 hp vara inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Minst 30 av de övriga högskolepoängen måste ligga utanför huvudområdet. K andidatexamen är en generell examen den leder alltså inte till något specifikt yrke men för många arbetsgivare är det viktigaste att du 1) kan visa att du har en examen (som innehåller relevanta ämneskunskaper), och 2) att du genom din uppsats/ ditt examensarbete kan visa att du klarar av att arbeta självständigt. Personer med bred humanistisk utbildning efterfrågas inom många områden inte minst sådana som har dokumenterat goda språkkunskaper men vilka yrkesområden som kan vara aktuella beror naturligtvis på vilken kombination av ämnen som valts. Läs vidare på magister- eller masterutbildning Vill du läsa vidare efter att ha tagit en examen på grundnivå? Då kan du läsa vidare på magister eller masternivå. Du kan även söka dig vidare till studier på forskarnivå. Det kan finnas flera skäl till att läsa vidare efter att man har tagit en examen på grundnivå. Ett kan vara att man vill fördjupa sina kunskaper inom något område man är intresserad av. Ett annat att man vill öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. För många är beslutet att studera vidare något som växer fram under grund-utbildningens gång. Vi erbjuder följande program på magister(ettåriga) och masternivå (tvååriga): Magister- och masterprogram: Magisterprogram i facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska 60 hp Nordiskt masterprogram för språklärare 120 hp Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tillägg av program. För aktuell programöversikt se Lnu.se. 13

14 Ämnen Ämnen Engelska De allra flesta svenskar kan både förstå och göra sig förstådda på engelska. Men handen på hjärtat kan du verkligen skriva och tala engelska på ett korrekt sätt? Ta chansen att skaffa dig något som de flesta andra inte har, nämligen större säkerhet i din engelska. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Engelska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet ingår också i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Franska Omkring 200 miljoner människor har franska som modersmål och i 29 länder över fyra kontinenter har franskan status som officiellt språk. Studier i franska öppnar med andra ord dörrar till nya samhällen och ett mycket brett kulturutbud. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Franska kan läsas som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Japanska Utan tvekan kommer det ganska snart att bli än viktigare för oss västerlänningar att lära oss åtminstone något asiatiskt språk, detta alldeles oavsett om vi sysslar med ekonomi, politik eller kultur i någon form. Inledande studier i japanska ett språk som talas av fler än 120 miljoner människor kan bli en investering i framtiden. Journalistik Studier i journalistik ger dig kunskaper som behövs för att arbeta inom press, radio, TV och andra digitala medier. Stor vikt läggs vid kännedom om olika medier och deras publik, källkritik och etiska frågor. Journalistik är ett ämne för dig som tycker om att granska, förklara och berätta om vad som händer i världen. Journalistik ingår som huvudområde på programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp. Magisternivå 14

15 Ämnen Kinesiska Västerlandets snabbt växande intresse för Kina och behov av kontakter och medarbetare med kunskaper i kinesiska är anledningen till att Linnéuniversitetet idag erbjuder kurser i kinesiska, eller rättare sagt mandarin, som är ett av de allra största kinesiska språken: mandarin talas av omkring miljoner människor och är officiellt språk i Folkrepubliken Kina, Republiken Kina (Taiwan) och Singapore, men är gångbart i flera av de stora kinesisktalande språkgrupper som finns över hela världen, till exempel i London och New York. Kreativt skrivande I Kreativt skrivande står studenternas eget skrivande i förgrunden. De skriver skönlitterär prosa och poesi, men vi ger också specialkurser där studenterna skriver barnböcker, historiska fiktioner, dramatik eller kritik och essäer. Studenterna läser också litterära verk ur historien och samtiden som ger intryck och impulser för deras eget skrivande. Kreativt skrivande går att läsa på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Latin Latinet lever, inte minst på Internet. Dess vardagliga betydelse är visserligen inte så stor idag, men som redskap för att förstå västerländsk kultur och tänkande är latinet fortfarande ett viktigt redskap. Om du dessutom vill lära dig något annat språk, som engelska, franska eller spanska, så har du definitivt nytta av att kunna latin. Medieproduktion Webben är en av vår tids mest attraktiva informationskanaler. Studier i medieproduktion ger dig kunskaper om hur du skapar multimedialt innehåll eller hur ljud och video presenteras på bästa sätt för den tänkta målgruppen. Medieproduktion ger dig de kunskaper du behöver vid produktion av en reklamfilm eller för att driva ett projekt på ett multimedialt företag. Ämnet medieproduktion ingår i programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp, Medieentreprenörsprogrammet 180 hp och Mediekreatörsprogrammet 180 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap I dagens informationssamhälle är det viktigt att veta hur du når ut med ett budskap och hur informationsflödena fungerar. Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras olika former av kommunikation och den effekt kommunikationen har på samhället. Kunskaper som är värdefulla oavsett vilken yrkeskategori dina studier tar sikte på. Medie- och kommunikationsvetenskap ingår som huvudområde på Medieentreprenörprogrammet 180 hp, Mediekreatörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp. 15

16 Ämnen Spanska Spanska är ett av de största språken i världen och talas som modersmål av omkring 330 miljoner människor, framförallt i Sydamerika och Europa. Dessutom är spanskan ett av de snabbast växande språken i världen. Läs spanska och möt världen med andra ord. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Spanska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå Svenska språket Har du tänkt på hur ofta det i plats annonser står att man söker personer med god språkbehandling eller förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift? Studier i svenska ökar med andra ord inte bara din egen språkliga säkerhet, de kan också ge dig ett försteg på arbetsmarknaden. Läs på heltid eller deltid, på campus eller distans. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Svenska som andraspråk Ju mer människor flyttar mellan olika länder och kulturer desto större blir behoven av att kunna kommunicera på något annat språk än det egna. Med detta ökar också behoven inte minst i Sverige av att kunna förstå hur andraspråksinlärning går till och hur det går till att utforma undervisningen för andraspråkselever. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Kandidatnivå Tyska Tyskland är fortfarande är ett av de viktigaste länderna för svensk ekonomi. Om vi därtill lägger all den litteratur, film och annan kultur som skapas på tyska men endast undantagsvis översätts till svenska, så finns det knappast någonting som talar emot att läsa mera tyska. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Tyska går att läsa som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, samt på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, och Turismprogrammet 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning 16

17 Utbildningar med internationell prägel Som student på Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningar med internationell prägel Linnéuniversitetet satsar stort på att vara en internationell mötesplats och ett internationellt erkänt universitet. Detta återspeglas i vår verksamhet genom att studenter, lärare och forskare erbjuds att verka i en internationell miljö, både utomlands och på hemmaplan. Som student hos oss har du stora möjligheter till att studera, göra ditt examensarbete eller praktik utomlands. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land. Länder som du exempelvis kan åka till är England, Skottland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland, Polen, Australien, USA, Kanada, Mexico, Nicaragua, Egypten och Japan. Att studera eller praktisera en till två terminer i ett annat land är en fantastisk möjlighet. Utbytesstudier bidrar dels till att öka kvaliteten i din utbildning och dels till att öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. Internationellt på hemmaplan Det är inte bara utomlands du kommer i kontakt med andra människor och kulturer, även på universitetet har vi en mångfald av människor från Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss. hela världen. En stor del av kurslitteraturen är på engelska och du kan komma att möta internationella studenter i klassrummet. Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss och många av de svenska lärarna har erfarenhet från undervisning utomlands. 17

18 Lnu.se På Lnu.se hittar du mer information om utbildningarna. Här berättar fler studenter om hur det är att studera. Du hittar också fler intervjuer med studenter i karriären. 18

19 XXXprogrammet Linnéuniversitetet Vill du veta mer om utbildningar inom Språk, kommunikation och journalistik? Kontakta gärna någon av våra studievägledare. De kan svara på frågor om studier, behörighet, yrkesval och karriärmöjligheter. Kontaktuppgifter hittar du på Lnu.se eller via växeln Foto Linnéuniversitetet Fakulteten för konst och humaniora Andreas Klippinge TT bildarkiv Produktion Fakulteten för konst och humaniora Linnéuniversitetet 19

20 Kalmar / Växjö Telefon E-post Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi ger 150 utbildningsprogram och 2500 fristående kurser i Kalmar och Växjö.

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Kultur och samhällsvetenskap

Kultur och samhällsvetenskap Kultur och samhällsvetenskap XXXprogrammet Innehåll Internationell kommunikation 4 Internationell administration med språk 5 Språk, kultur och kommunikation 6 Biblioteks- och informationsvetenskap 8 Kulturarv

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena Det här är en guide som riktar sig till dig som studerar humaniora eller precis tagit examen inom humaniora. Guidens syfte är att hjälpa

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer