Språk, kommunikation och journalistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk, kommunikation och journalistik"

Transkript

1 Språk, kommunikation och journalistik

2 XXXprogrammet 2

3 Innehåll Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Journalistik och medieproduktion 7 Språk, kultur och kommunikation 10 Internationell administration med språk 12 Att kommunicera är livet! Du kanske vet att ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena och göra gemensamt. Att kommunicera handlar alltså om att på olika sätt förmedla sig med omvärlden. Det kan man förstås göra på många sätt, men språket är för de flesta av oss grundläggande för att vi ska få andra att förstå oss. I vårt informationsintensiva samhälle finns många jobb som förutsätter förmågan att kommunicera. På Linnéuniversitetet finns flera utbildningar som förbereder dig för dessa. Läs mer om dem på följande sidor! Medieprogram som möter framtiden Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som startar hösten Läs mer på sidan 4. Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen. Läs mer på sidan 10. Praktiken ledde till anställning för Sara Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen som ledde till den anställning hon har idag. Läs mer på sidan 12. 3

4 Medieprogram Medieprogram Medieprogram som möter framtiden Till hösten 2015 startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram. Programmen har utvecklats i samarbete med branschen för att ligga helt rätt i tiden. Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som startar hösten Tillsammans med Journalistik och medieproduktion som fortsätter att ges, erbjuder nu Linnéuniversitetet fyra profilerade och unika medieprogram. Kristoffer Holt, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, leder arbetet med utvecklingen av universitetets nya medieutbildningar. Varför startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram? Det fanns ett stort behov av att se över våra utbildningar, säger Kristoffer Holt. För det första ser vi en ny medieverklighet växa fram som kräver nya grepp och kompetenser. Dessutom fanns behov av att uppgradera den vetenskapliga nivån i programmen för att säkerställa hög kvalitet. Tanken är att studenter med examen från Linnéuniversitetet ska ha något särskilt att erbjuda mediebranschen. Vilka inriktningar har programmen? Medieentreprenörprogrammet kommer att utbilda personer som kan leda förändringsprocesser. Många medieföretag står inför stora förändringar, säger Kristoffer Holt. Mediebranschen måste hitta nya sätt att nå sina målgrupper framöver. Detta kommer att kräva drivna och självständiga personer med entreprenöriellt förhållningssätt. Studenterna på Mediekreatörprogrammet får en vass utbildning inom medieproduktion, samtidigt som de får en teoretisk bas i medie- och kommunikationsvetenskap. Varje student kommer att bli specialist på ett särskilt medieuttryck, till exempel film, foto eller grafisk produktion. Det tredje programmet Samhällskommunikation för social hållbarhet riktar sig till studenter med ett akademiskt intresse för kommunikation och kan bana väg för ett framtida jobb inom offentlig sektor eller ideella organisationer. 4

5 Medieprogram Mediekreatörprogrammet 180 hp Programmet för dig som vill bli mediekreatör och kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta på ett strategiskt sätt i moderna medier. Alla kommunicerar och det finns ett stort behov av människor som gör det bra, särskilt i dagens föränderliga medielandskap. För att arbeta kreativt med medier är det viktigt att du kan skapa högkvalitativt innehåll samtidigt som du kan analysera kommunikationens förutsättningar, risker och utmaningar. Hos oss arbetar du med olika medieuttryck och erbjuds möjlighet till specialisering inom t ex rörlig bild, ljud, grafisk produktion, illustration eller fotografi. Inom programmet ges ett strategiskt perspektiv på medier och kommunikation samtidigt som utbildningen präglas av yrkesetisk reflektion, kritiskt tänkande samt ett hållbarhetsperspektiv. I programmet varvas ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) med ämnet medieproduktion (90 hp), och möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Yrkesliv: Efter examen kan du till exempel arbeta på medieproduktionsbolag, inom TV, radio, reklambyrå, webbyrå, marknadsavdelning, förlag, tidning/ webbredaktion eller kommunikationsavdelning på företag, inom organisationer och myndigheter, samt med frilansföretagande. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot mediekreatörskap. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Mediekreatörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp 5

6 Medieprogram Medieentreprenörprogrammet 180 hp Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med att driva projekt och verksamheter inom medieoch kommunikationssektorn. Inom mediebranschen sker förändringar snabbt. Därför behövs entreprenörer som har såväl välutvecklade färdigheter inom medieproduktion som en vetenskapligt grundad förståelse för medievärldens kommunikativa och ekonomiska förutsättningar. Här får du utbildning för att arbeta entreprenöriellt och hållbart med förändring, utveckling och nytänkande. Programmet erbjuder en unik kombination av utbildning i medieproduktion och kunskap om medier och kommunikation samt grundläggande utbildning i företagsekonomi och en specialinriktning mot entreprenörskap inom mediesektorn. Dessutom ges du tillfälle att själv välja fördjupningsområde. Programmet består av ämnena medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp), medieproduktion (45 hp), och företagsekonomi och entreprenörskap (45 hp). Möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Yrkesliv: Du kan arbeta inom områden som PR, reklam, journalistik, medieproduktion och marknadsföring, som t ex projektledare, egenföretagare, mediekonsult, media broker, kommunikatör, informatör och webbredaktör. Som medieentreprenör ser du själv möjligheterna i branschen för att forma din egen framtid. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot medieentreprenörskap. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Medieentreprenörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå kommunikationens roll för att skapa ett hållbart samhälle. Programmet fokuserar på informationsoch kunskapsklyftor, risk- och kriskommunikation samt modernt påverkansarbete. Det första studieåret ger verktyg för att förstå och undersöka samhällsförändringar, ojämlikheter mellan medborgare, exempelvis informations- och kommunikationsklyftor, och olika organisationers kommunikations- och påverkansarbete. Under det andra året väljer du ett breddningsämne. Du kan också skaffa dig internationella erfarenheter genom utlandsstudier. Det tredje året är programmets kärna, med sitt fokus på relationen mellan risk- och kriskommunikation och social hållbarhet. Social hållbarhet handlar här om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Praktik och examensarbete kan integreras, vilket ger goda möjligheter att tilllämpa dina analytiska förmågor och kommunikativa färdigheter i yrkeslivet. Under hela utbildningen läggs stor vikt vid träning i kommunikativa färdigheter, inte minst muntlig och skriftlig presentation för olika syften, målgrupper och sammanhang. Utbildningen genomförs i nära samarbete med olika myndigheter och organisationer. Yrkesliv: Efter examen har du en bra grund för att arbeta med samhällskommunikation i olika sammanhang, i såväl ideella organisationer som i offentlig och privat sektor. Behovet av välutbildade kommunikatörer med analytisk kompetens växer. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot samhällskommunikation. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. Samhällskommunikation för social hållbarhet Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 6

7 Medieprogram Journalistik och medieproduktion 180 hp Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent, och som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och journalistik. Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. Undervisningen i journalistik (90 hp) och medieproduktion (90 hp) varvas under alla tre studieåren. Hos oss har du tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg med moderna och välutrustade studior och miljöer. Programmet har ett mångårigt samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Under tredje året får du professionsnära erfarenheter med projekt- och praktikkurser i nära samarbete med branschen. Eftersom utbildningen är bred och omfattar alla medier är du efter examen väl rustad för de journalistiska och gestaltande jobb som efterfrågas i mediebranschen. Yrkesliv: Tidigare studenter återfinns bl a på radio- och TVstationer, videoproduktionsbolag, tidningar, webbredaktioner, informationsavdelningar inom olika områden, som dokumentärfilmare, etc. Vanliga befattningar är journalist inom radio, TV, press eller webb, bildproducent, videofotograf, programledare, webbredaktör eller kommunikatör/informatör. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot journalistisk medieproduktion. Huvudområde: Journalistik. Journalistik och medieproduktion Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp 7

8 Medieprogram Anna Sandahl tog examen Nu jobbar hon som frilansande redaktör. I dagarna släpps det första numret av den nya ungdomstidningen Bobo. Journalistik och medieproduktion Anna jobbar som chefredaktör Anna Sandahl arbetar som frilansande redaktör inom magasinbranschen. Ett kreativt och flexibelt jobb där hon lever av det hon alltid drömt om att skriva. För Anna har vägen till arbete efter examen på Journalistik och medieproduktion varit rak. Jag började engagera mig redan under studietiden, och det ledde vidare till de uppdrag jag har i dag. De två praktikperioderna på programmet gav också värdefulla kontakter. I början får man skapa arbetsprover av sina skolarbeten, och på somrarna vikarierade jag på lokaltidningarna hemma. I dag jobbar jag som chefredaktör inom magasinbranschen, men på frilansbasis från Lund. Jag valde att lämna min anställning för att i stället kunna leda flera egna projekt vid sidan om varandra. Några dagar i veckan hyr jag in mig på ett frilanskontor. Det blir mycket telefonsamtal, intervjuer och planering. Det bästa med mitt jobb är att det innebär så mycket kreativitet, frihet och omväxling. Jag möter mycket människor, lägger upp mina dagar själv och får jobba med och leva av det jag alltid drömt om att skriva. Det bästa med mitt jobb är att det innebär så mycket kreativitet, frihet och omväxling. Programmet Journalistik och medieproduktion varvar teori med praktik och ger kompetenser i sådant som marknaden efterfrågar i dag. Att man kan skriva räknar ju alla med, så det som gett mig en oväntad fördel framför andra är att jag även kan layouta och jobba i många datorprogram. Åt tidningar har jag inte bara skrivit, utan även filmat, gjort webb, plåtat och redigerat bilder. Alltså kombinationen text, bild och form. Just nu sker stora förändringar inom mediebranschen. Anna ser dock ljust på framtiden. Många oroar sig över vad som händer med mediebranschen, men samhället kommer ju alltid att efterfråga nyheter och journalistisk kompetens. Frågan är vilka format vi kommer jobba i, och där går utvecklingen snabbt. Personligen ändras tillvaron för mig hela tiden med nya projekt, vilket såklart kan vara stressande, men mest otroligt kul. 8

9 Programöversikt Programinnehåll, översikt Mediekreatörprogrammet, 180 hp År 1 År 2 År 3 Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion Medieproduktion Medieproduktion Medieentreprenörprogrammet, 180 hp År 1 Medie- och kommunikationsvetenskap Medieproduktion År 2 Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi År 3 Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi entreprenörskap Medieproduktion Samhällskommunikation för social hållbarhet, 180 hp År 1 År 2 År 3 Samhällskommunikation: makt, inflytande och polarisering Valbara ämnesstudier Samhällskommunikation i risksamhället Organisationer, kommunikation och påverkan Valbara ämnesstudier Praktik alt Valbara ämnesstudier Journalistik och medieproduktion, 180 hp År 1 År 2 År 3 Journalistik Journalistik Journalistik/Examensarbete Medieproduktion Medieproduktion och praktik Medieproduktion, projektproduktion/praktik 9

10 Språk, kultur och kommunikation Språk, kultur och kommunikation Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Och lika självklart att åka på en fyra månader lång språkkurs efter studenten. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen och sedan var Malin ännu mer övertygad om sin framtid. Jag har alltid haft ett intresse för franska språket och när jag lärt känna landet växte det sig ännu starkare. Därför bestämde jag mig för att kolla upp alla tänkbara språkutbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Malin fastnade för programmet Språk, kultur och kommunikation i Växjö. Dels för Vi kan kombinera fördjupning i språket med andra ämnen. att det var ett brett program som kombinerar kultur, texter, kommunikation och kulturarv. Men framför allt för det starka internationella inslaget i utbildningen. Det var det enda program jag hittade som gav möjlighet till två terminer utomlands. Först en utbytestermin på ett utländskt universitet och sedan en termin utlandspraktik. Att växa som människa Förutom de vanliga språkkurserna i grammatik, översättning och litteratur uppskattar Malin även de mer praktiska inslagen i utbildningen. Att kunna kombinera fördjupning i språket med andra ämnen allt från politik till litteratur. Det har varit intressant att läsa EU-kunskap på franska. Eller när vi fick träna på att skriva ett franskt CV. De kulturella skillnaderna är många och viktiga. Efter utbildningen vill Malin fortsätta sin internationella karriär. Antingen på plats i Frankrike eller på något svenskt företag med mycket franskspråkiga kontakter. Jag kan tänka mig att arbeta som språkkonsult och tolk. Eller som projektledare på ett företag eller organisation. Utbildningen är så bred att den skapar många olika möjligheter. Sedan handlar det om att nischa sig och hitta en egen inriktning. Överlag upplever Malin att nivån på undervisningen är hög och programmet motsvarar hennes förväntningar. Just nu är hon fokuserad på att hitta ett bra universitet för utbytesterminen. Jag trivs bra i Växjö men längtar alltid utomlands. Studier och utlandsjobb är nog det bästa sättet att växa som människa. Språk, kultur och kommunikation Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 10

11 Programöversikt Språk, kultur och kommunikation, 180 hp År 1 År 2 År 3 Huvudområdesstudier Gemensamma programstudier Huvudområdesstudier Huvudområdesstudier Valfria ämnesstudier Praktik/Projektarbete Kort om programmet Som huvudområde kan du välja engelska, filmvetenskap, franska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk eller tyska. Egen profilering inom något av områdena. Under termin tre läser du kurser som kompletterar dina huvudområdesstudier. I arbetslivet kommer du ha stor nytta av kunskaper inom projektledning, företagsekonomi, förvaltningsorganisation, entreprenörskap och interkulturell kommunikation. Avslutade studier ger behörighet att fortsätta på avancerad nivå. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation. Vad kan man bli? Utredare/handläggare Språkkonsult Projektledare Kulturadministratör Skribent 11

12 Internationell administration med språk Internationell administration med språk Praktiken ledde till anställning för Sara Sara Nilsson gick Internationell administration med språk och är nu samordnare på Regionförbundet södra Småland. Programmet Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen under utbildningstiden som ledde till den anställning hon har idag. Sara har länge varit intresserad av att arbeta internationellt och gjorde praktik på svenska ambassaden i Berlin samt läste en termin i Schweiz. Det var tufft i början att läsa alla kurser på tyska, men sedan gick det bra och jag lärde mig stå på egna ben. I samband med en uppsats kom Sara i kontakt med Regionförbundet södra Småland och samtidigt som hon läste började hon praktisera där. Det var den praktiken som gjorde att jag fick detta jobbet, konstaterar Sara som nu är projekt- och finansieringsansvarig på regionförbundet. Väl förberedd för arbetet Praktiken var foten in i arbetslivet och utbildningen som helhet gav Sara den kunskap hon behöver i sitt arbete. Jag visste hur förvaltningar och politiska organisationer fungerar och kunde hantera stora mängder information för att till exempel göra underlag till politiska beslut. I början hade jag också mycket nytta av språket då jag var med i projekt där vi pratade tyska. Utbildningen är bred och ger möjlighet att själv nischa in sig genom till exempel val av praktikplats. Mina gamla klasskompisar arbetar idag med allt från översättning till hållbarhetsfrågor. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Hjälp med EU-finansiering Till en början arbetade Sara bland annat med att sprida kunskap om EU och hjälpa föreningar och andra organisationer med EU-finansiering. Nu innefattar hennes arbete framförallt utveckling av regionala projekt. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Jag arbetar även med strategier för hur regionförbundets egna projektmedel ska användas. Jobbet passar henne eftersom det är fritt och självständigt. Jag trivs väldigt bra och utvecklas ständigt med nya arbetsuppgifter. Internationell administration med språk Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp Internationell administration med språk, 180 hp År 1 År 2 År 3 Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska/Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Praktik, helst utomlands Kort om programmet Öppnar mot en bred internationell arbetsmarknad. En hel termins praktik som kan ge värdefulla kontakter för framtiden. Ger möjlighet att fortsätta på avancerad nivå, t ex på Facköversättarprogrammet (60 hp) det råder fortsatt brist på kvalificerade facköversättare! Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell administration med språk. Vad kan man bli? EU-handläggare Marknadsförare Internationell samordnare Tjänst på Migrationsverket Kommunikatör/Informatör 12

13 Bygg din egen kandidatexamen Genom att läsa fristående kurser kan du bygga din egen kandidatexamen. Möjligheterna att plocka ihop en personlig profil är med andra ord i princip obegränsade. Här förklarar vi hur det går till. Kandidatexamen, 3 år/180 hp exempel År 1 Huvudområde 1 30 hp Huvudområde hp År 2 Huvudområde hp inkl. kandidatuppsats (15 hp) Annat ämne 1 30 hp År 3 Annat ämne hp Annat/andra ämne/n totalt 30 hp Kort om examen För en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp. Det motsvarar tre års heltidsstudier. Av dessa 180 hp måste 90 hp vara inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Minst 30 av de övriga högskolepoängen måste ligga utanför huvudområdet. K andidatexamen är en generell examen den leder alltså inte till något specifikt yrke men för många arbetsgivare är det viktigaste att du 1) kan visa att du har en examen (som innehåller relevanta ämneskunskaper), och 2) att du genom din uppsats/ ditt examensarbete kan visa att du klarar av att arbeta självständigt. Personer med bred humanistisk utbildning efterfrågas inom många områden inte minst sådana som har dokumenterat goda språkkunskaper men vilka yrkesområden som kan vara aktuella beror naturligtvis på vilken kombination av ämnen som valts. Läs vidare på magister- eller masterutbildning Vill du läsa vidare efter att ha tagit en examen på grundnivå? Då kan du läsa vidare på magister eller masternivå. Du kan även söka dig vidare till studier på forskarnivå. Det kan finnas flera skäl till att läsa vidare efter att man har tagit en examen på grundnivå. Ett kan vara att man vill fördjupa sina kunskaper inom något område man är intresserad av. Ett annat att man vill öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. För många är beslutet att studera vidare något som växer fram under grund-utbildningens gång. Vi erbjuder följande program på magister(ettåriga) och masternivå (tvååriga): Magister- och masterprogram: Magisterprogram i facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska 60 hp Nordiskt masterprogram för språklärare 120 hp Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tillägg av program. För aktuell programöversikt se Lnu.se. 13

14 Ämnen Ämnen Engelska De allra flesta svenskar kan både förstå och göra sig förstådda på engelska. Men handen på hjärtat kan du verkligen skriva och tala engelska på ett korrekt sätt? Ta chansen att skaffa dig något som de flesta andra inte har, nämligen större säkerhet i din engelska. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Engelska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet ingår också i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Franska Omkring 200 miljoner människor har franska som modersmål och i 29 länder över fyra kontinenter har franskan status som officiellt språk. Studier i franska öppnar med andra ord dörrar till nya samhällen och ett mycket brett kulturutbud. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Franska kan läsas som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Japanska Utan tvekan kommer det ganska snart att bli än viktigare för oss västerlänningar att lära oss åtminstone något asiatiskt språk, detta alldeles oavsett om vi sysslar med ekonomi, politik eller kultur i någon form. Inledande studier i japanska ett språk som talas av fler än 120 miljoner människor kan bli en investering i framtiden. Journalistik Studier i journalistik ger dig kunskaper som behövs för att arbeta inom press, radio, TV och andra digitala medier. Stor vikt läggs vid kännedom om olika medier och deras publik, källkritik och etiska frågor. Journalistik är ett ämne för dig som tycker om att granska, förklara och berätta om vad som händer i världen. Journalistik ingår som huvudområde på programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp. Magisternivå 14

15 Ämnen Kinesiska Västerlandets snabbt växande intresse för Kina och behov av kontakter och medarbetare med kunskaper i kinesiska är anledningen till att Linnéuniversitetet idag erbjuder kurser i kinesiska, eller rättare sagt mandarin, som är ett av de allra största kinesiska språken: mandarin talas av omkring miljoner människor och är officiellt språk i Folkrepubliken Kina, Republiken Kina (Taiwan) och Singapore, men är gångbart i flera av de stora kinesisktalande språkgrupper som finns över hela världen, till exempel i London och New York. Kreativt skrivande I Kreativt skrivande står studenternas eget skrivande i förgrunden. De skriver skönlitterär prosa och poesi, men vi ger också specialkurser där studenterna skriver barnböcker, historiska fiktioner, dramatik eller kritik och essäer. Studenterna läser också litterära verk ur historien och samtiden som ger intryck och impulser för deras eget skrivande. Kreativt skrivande går att läsa på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Latin Latinet lever, inte minst på Internet. Dess vardagliga betydelse är visserligen inte så stor idag, men som redskap för att förstå västerländsk kultur och tänkande är latinet fortfarande ett viktigt redskap. Om du dessutom vill lära dig något annat språk, som engelska, franska eller spanska, så har du definitivt nytta av att kunna latin. Medieproduktion Webben är en av vår tids mest attraktiva informationskanaler. Studier i medieproduktion ger dig kunskaper om hur du skapar multimedialt innehåll eller hur ljud och video presenteras på bästa sätt för den tänkta målgruppen. Medieproduktion ger dig de kunskaper du behöver vid produktion av en reklamfilm eller för att driva ett projekt på ett multimedialt företag. Ämnet medieproduktion ingår i programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp, Medieentreprenörsprogrammet 180 hp och Mediekreatörsprogrammet 180 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap I dagens informationssamhälle är det viktigt att veta hur du når ut med ett budskap och hur informationsflödena fungerar. Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras olika former av kommunikation och den effekt kommunikationen har på samhället. Kunskaper som är värdefulla oavsett vilken yrkeskategori dina studier tar sikte på. Medie- och kommunikationsvetenskap ingår som huvudområde på Medieentreprenörprogrammet 180 hp, Mediekreatörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp. 15

16 Ämnen Spanska Spanska är ett av de största språken i världen och talas som modersmål av omkring 330 miljoner människor, framförallt i Sydamerika och Europa. Dessutom är spanskan ett av de snabbast växande språken i världen. Läs spanska och möt världen med andra ord. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Spanska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå Svenska språket Har du tänkt på hur ofta det i plats annonser står att man söker personer med god språkbehandling eller förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift? Studier i svenska ökar med andra ord inte bara din egen språkliga säkerhet, de kan också ge dig ett försteg på arbetsmarknaden. Läs på heltid eller deltid, på campus eller distans. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Svenska som andraspråk Ju mer människor flyttar mellan olika länder och kulturer desto större blir behoven av att kunna kommunicera på något annat språk än det egna. Med detta ökar också behoven inte minst i Sverige av att kunna förstå hur andraspråksinlärning går till och hur det går till att utforma undervisningen för andraspråkselever. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Kandidatnivå Tyska Tyskland är fortfarande är ett av de viktigaste länderna för svensk ekonomi. Om vi därtill lägger all den litteratur, film och annan kultur som skapas på tyska men endast undantagsvis översätts till svenska, så finns det knappast någonting som talar emot att läsa mera tyska. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Tyska går att läsa som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, samt på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, och Turismprogrammet 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning 16

17 Utbildningar med internationell prägel Som student på Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningar med internationell prägel Linnéuniversitetet satsar stort på att vara en internationell mötesplats och ett internationellt erkänt universitet. Detta återspeglas i vår verksamhet genom att studenter, lärare och forskare erbjuds att verka i en internationell miljö, både utomlands och på hemmaplan. Som student hos oss har du stora möjligheter till att studera, göra ditt examensarbete eller praktik utomlands. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land. Länder som du exempelvis kan åka till är England, Skottland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland, Polen, Australien, USA, Kanada, Mexico, Nicaragua, Egypten och Japan. Att studera eller praktisera en till två terminer i ett annat land är en fantastisk möjlighet. Utbytesstudier bidrar dels till att öka kvaliteten i din utbildning och dels till att öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. Internationellt på hemmaplan Det är inte bara utomlands du kommer i kontakt med andra människor och kulturer, även på universitetet har vi en mångfald av människor från Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss. hela världen. En stor del av kurslitteraturen är på engelska och du kan komma att möta internationella studenter i klassrummet. Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss och många av de svenska lärarna har erfarenhet från undervisning utomlands. 17

18 Lnu.se På Lnu.se hittar du mer information om utbildningarna. Här berättar fler studenter om hur det är att studera. Du hittar också fler intervjuer med studenter i karriären. 18

19 XXXprogrammet Linnéuniversitetet Vill du veta mer om utbildningar inom Språk, kommunikation och journalistik? Kontakta gärna någon av våra studievägledare. De kan svara på frågor om studier, behörighet, yrkesval och karriärmöjligheter. Kontaktuppgifter hittar du på Lnu.se eller via växeln Foto Linnéuniversitetet Fakulteten för konst och humaniora Andreas Klippinge TT bildarkiv Produktion Fakulteten för konst och humaniora Linnéuniversitetet 19

20 Kalmar / Växjö Telefon E-post Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi ger 150 utbildningsprogram och 2500 fristående kurser i Kalmar och Växjö.

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Internationella språkprogrammet

Internationella språkprogrammet Institutionen för språk och litteraturer Utbildningsplan för Internationella språkprogrammet 180 högskolepoäng The International Language Programme, 180 Higher Education Credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kultur och samhällsvetenskap

Kultur och samhällsvetenskap Kultur och samhällsvetenskap XXXprogrammet 2 Innehåll Samhällskommunikation för social hållbarhet 4 Internationell administration med språk 5 Språk, kultur och kommunikation 6 Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena Det här är en guide som riktar sig till dig som studerar humaniora eller precis tagit examen inom humaniora. Guidens syfte är att hjälpa

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kultur och samhällsvetenskap

Kultur och samhällsvetenskap Kultur och samhällsvetenskap XXXprogrammet Innehåll Internationell kommunikation 4 Internationell administration med språk 5 Språk, kultur och kommunikation 6 Biblioteks- och informationsvetenskap 8 Kulturarv

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer