Språk, kommunikation och journalistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språk, kommunikation och journalistik"

Transkript

1 Språk, kommunikation och journalistik

2 XXXprogrammet 2

3 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk, kultur och kommunikation 8 Internationell administration med språk 10 Att kommunicera är livet! Du kanske vet att ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena och göra gemensamt. Att kommunicera handlar alltså om att på olika sätt förmedla sig med omvärlden. Det kan man förstås göra på många sätt, men språket är för de flesta av oss grundläggande för att vi ska få andra att förstå oss. I vårt informationsintensiva samhälle finns många jobb som förutsätter förmågan att kommunicera. På Linnéuniversitetet finns flera utbildningar som förbereder dig för dessa. Läs mer om dem på följande sidor! Medieprogram som möter framtiden Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som planeras starta hösten Läs mer på sidan 4. Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen. Läs mer på sidan 8. Praktiken ledde till anställning för Sara Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen som ledde till den anställning hon har idag. Läs mer på sidan 10. 3

4 Medieprogram Medieprogram Medieprogram som möter framtiden Till hösten 2015 startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram. Programmen har utvecklats i samarbete med branschen för att ligga helt rätt i tiden. Mediekreatörprogrammet, Medieentreprenörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet heter tre nya utbildningsprogram som planeras starta hösten Tillsammans med Journalistik och medieproduktion som fortsätter att ges, erbjuder nu Linnéuniversitetet fyra profilerade och unika medieprogram. Kristoffer Holt, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, leder arbetet med utvecklingen av universitetets nya medieutbildningar. Varför startar Linnéuniversitetet tre nya medieprogram? Det fanns ett stort behov av att se över våra utbildningar, säger Kristoffer Holt. För det första ser vi en ny medieverklighet växa fram som kräver nya grepp och kompetenser. Dessutom fanns behov av att uppgradera den vetenskapliga nivån i programmen för att säkerställa hög kvalitet. Tanken är att studenter med examen från Linnéuniversitetet ska ha något särskilt att erbjuda mediebranschen. Vilka inriktningar har programmen? Medieentreprenörprogrammet kommer att utbilda personer som kan leda förändringsprocesser. Många medieföretag står inför stora förändringar, säger Kristoffer Holt. Mediebranschen måste hitta nya sätt att nå sina målgrupper framöver. Detta kommer att kräva drivna och självständiga personer med entreprenöriellt förhållningssätt. Studenterna på Mediekreatörprogrammet får en vass utbildning inom medieproduktion, samtidigt som de får en teoretisk bas i medie- och kommunikationsvetenskap. Varje student kommer att bli specialist på ett särskilt medieuttryck, till exempel film, foto eller grafisk produktion. Det tredje programmet Samhällskommunikation för social hållbarhet riktar sig till studenter med ett akademiskt intresse för kommunikation och kan bana väg för ett framtida jobb inom offentlig sektor eller ideella organisationer. 4

5 Medieprogram Journalistik och medieproduktion 180 hp Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent. Du som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och journalistik. Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. Programmet är forskningsförberedande. Undervisningen i journalistik (90 hp) och medieproduktion (90 hp) varvas under alla tre studieåren. Hos oss har du tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg med moderna och välutrustade studior och miljöer. Programmet har ett mångårigt samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Under tredje året får du professionsnära erfarenheter med projekt- och praktikkurser i nära samarbete med branschen. Eftersom utbildningen är bred och omfattar alla medier är du efter examen väl rustad för de journalistiska och gestaltande jobb som efterfrågas i mediebranschen. Yrkesliv: Tidigare studenter återfinns bl a på radio- och TVstationer, videoproduktionsbolag, tidningar, webbredaktioner, informationsavdelningar inom olika områden, som dokumentärfilmare, etc. Vanliga befattningar är journalist inom radio, TV, press eller webb, bildproducent, videofotograf, programledare, webbredaktör eller kommunikatör/informatör. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot journalistisk medieproduktion. Huvudområde: Journalistik. Journalistik och medieproduktion Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp Mediekreatörprogrammet 180 hp Programmet för dig som vill bli mediekreatör och kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta på ett strategiskt sätt i moderna medier. Alla kommunicerar och det finns ett stort behov av människor som gör det bra, särskilt i dagens föränderliga medielandskap. För att arbeta kreativt med medier är det viktigt att du kan skapa högkvalitativt innehåll samtidigt som du kan analysera kommunikationens förutsättningar, risker och utmaningar. Hos oss arbetar du med olika medieuttryck och erbjuds möjlighet till specialisering inom t ex rörlig bild, ljud, grafisk produktion, illustration eller fotografi. Inom programmet ges ett strategiskt perspektiv på medier och kommunikation samtidigt som utbildningen präglas av yrkesetisk reflektion, kritiskt tänkande samt ett hållbarhetsperspektiv. I programmet varvas ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) med ämnet medieproduktion (90 hp), och möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Utbildningen ger behörighet till studier på avancerad nivå. Yrkesliv: Efter examen kan du till exempel arbeta på medieproduktionsbolag, inom TV, radio, reklambyrå, webbyrå, marknadsavdelning, förlag, tidning/ webbredaktion eller kommunikationsavdelning på företag, inom organisationer och myndigheter, samt med frilansföretagande. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot mediegestaltning. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. *Programmet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Läs mer på Lnu.se Mediekreatörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp 5

6 Medieprogram Medieentreprenörprogrammet 180 hp Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med att driva projekt och verksamheter inom medieoch kommunikationssektorn. Inom mediebranschen sker förändringar snabbt. Därför behövs entreprenörer som har såväl välutvecklade färdigheter inom medieproduktion som en vetenskapligt grundad förståelse för medievärldens kommunikativa och ekonomiska förutsättningar. Här får du lära dig att arbeta entreprenöriellt och hållbart med förändring, utveckling och nytänkande. Programmet erbjuder en unik kombination av utbildning i medieproduktion och kunskap om medier och kommunikation samt grundläggande utbildning i företagsekonomi och en specialinriktning mot entreprenörskap inom mediesektorn. Dessutom ges du tillfälle att själv välja fördjupningsområde. Programmet består av ämnena medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp), medieproduktion (30/45 hp), och företagsekonomi och entreprenörskap (45/60 hp). Möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet. Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg i våra moderna och välutrustade studior. Utbildningen ger behörighet till studier på avancerad nivå. Yrkesliv: Du kan arbeta inom områden som PR, reklam, journalistik, medieproduktion och marknadsföring, som t ex projektledare, egenföretagare, mediekonsult, media broker, kommunikatör, informatör och webbredaktör. Som medieentreprenör ser du själv möjligheterna i branschen för att forma din egen framtid. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot medieentreprenörskap. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. *Programmet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Läs mer på Lnu.se Medieentreprenörprogrammet Studieort Kalmar Studietakt 100 % Poäng 180 hp Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå kommunikationens roll för att skapa ett hållbart samhälle. Programmet fokuserar på informationsoch kunskapsklyftor, risk- och kriskommunikation samt modernt påverkansarbete. Det första studieåret ger verktyg för att förstå och undersöka samhällsförändringar, ojämlikheter mellan medborgare, exempelvis informations- och kommunikationsklyftor, och olika organisationers kommunikations- och påverkansarbete. Under det andra året väljer du ett breddningsämne. Du kan också skaffa dig internationella erfarenheter genom utlandsstudier. Det tredje året är programmets kärna, med sitt fokus på relationen mellan risk- och kriskommunikation och social hållbarhet. Social hållbarhet handlar här om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Praktik och examensarbete är integrerade och du får goda möjligheter att tillämpa dina analytiska förmågor och kommunikativa färdigheter i yrkeslivet. Under hela utbildningen läggs stor vikt vid träning i kommunikativa färdigheter, inte minst muntlig och skriftlig presentation för olika syften, målgrupper och sammanhang. Utbildningen genomförs i nära samarbete med olika myndigheter och organisationer. Yrkesliv: Efter examen har du en bra grund för att arbeta med samhällskommunikation i olika sammanhang, i såväl ideella organisationer som i offentlig och privat sektor. Behovet av välutbildade kommunikatörer med analytisk kompetens växer. Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot samhällskommunikation. Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap. *Programmet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Läs mer på Lnu.se Samhällskommunikation för social hållbarhet Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 6

7 Programöversikt Programinnehåll, översikt Journalistik och medieproduktion, 180 hp Huvudområdesstudier År 1 År 2 År 3 Journalistik Journalistik Journalistik/Examensarbete Medieproduktion Medieproduktion och praktik Medieproduktion, projektproduktion/praktik Kort om programmet Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent. Du som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medielandskapet, medieproduktion och journalistik. Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. Programmet är forskningsförberedande. Filosofie kandidatexamen i journalistik. Vad kan man bli? Journalist Videofotograf Webbredaktör Radioreporter Researcher Programledare Redigerare Bildproducent 7

8 Språk, kultur och kommunikation Språk, kultur och kommunikation Språk och kulturell förståelse ger många möjligheter Frankrike har alltid fascinerat Malin Haaker. Därför var det naturligt att läsa samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning språk på gymnasiet. Och lika självklart att åka på en fyra månader lång språkkurs efter studenten. Sex månaders sommarjobb i Frankrike blev den naturliga fortsättningen och sedan var Malin ännu mer övertygad om sin framtid. Jag har alltid haft ett intresse för franska språket och när jag lärt känna landet växte det sig ännu starkare. Därför bestämde jag mig för att kolla upp alla tänkbara språkutbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Malin fastnade för programmet Språk, kultur och kommunikation i Växjö. Dels för Vi kan kombinera fördjupning i språket med andra ämnen. att det var ett brett program som kombinerar kultur, texter, kommunikation och kulturarv. Men framför allt för det starka internationella inslaget i utbildningen. Det var det enda program jag hittade som gav möjlighet till två terminer utomlands. Först en utbytestermin på ett utländskt universitet och sedan en termin utlandspraktik. Att växa som människa Förutom de vanliga språkkurserna i grammatik, översättning och litteratur uppskattar Malin även de mer praktiska inslagen i utbildningen. Att kunna kombinera fördjupning i språket med andra ämnen allt från politik till litteratur. Det har varit intressant att läsa EU-kunskap på franska. Eller när vi fick träna på att skriva ett franskt CV. De kulturella skillnaderna är många och viktiga. Efter utbildningen vill Malin fortsätta sin internationella karriär. Antingen på plats i Frankrike eller på något svenskt företag med mycket franskspråkiga kontakter. Jag kan tänka mig att arbeta som språkkonsult och tolk. Eller som projektledare på ett företag eller organisation. Utbildningen är så bred att den skapar många olika möjligheter. Sedan handlar det om att nischa sig och hitta en egen inriktning. Överlag upplever Malin att nivån på undervisningen är hög och programmet motsvarar hennes förväntningar. Just nu är hon fokuserad på att hitta ett bra universitet för utbytesterminen. Jag trivs bra i Växjö men längtar alltid utomlands. Studier och utlandsjobb är nog det bästa sättet att växa som människa. Språk, kultur och kommunikation Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp 8

9 Programöversikt Språk, kultur och kommunikation, 180 hp Huvudområdesstudier År 1 År 2 År 3 Huvudområdesstudier Huvudområdesstudier Valfria ämnesstudier Huvudområdesstudier Projektledning/företagsekonomi samt egen profilering totalt Studier eller praktik, gärna utomlands Kort om programmet Som huvudområde kan du välja engelska, filmvetenskap, franska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk eller tyska. Egen profilering inom något av områdena. Under termin 4 profilerar du dina studier med inriktning mot Kommunikativ kompetens, Kreativt och kritiskt skrivande eller Kulturarv samt läser översiktskurser i projektledning och företagsekonomi - med tanke på arbetsmarknaden är detta kunskaper som de flesta studenter har nytta av. Avslutade studier ger behörighet att fortsätta på avancerad nivå. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk, kultur och kommunikation. Vad kan man bli? Utredare/handläggare Språkkonsult Projektledare Kulturadministratör Skribent 9

10 Internationell administration med språk Sara Nilsson gick Internationell administration med språk och är nu samordnare på Regionförbundet södra Småland. Internationell administration med språk Praktiken ledde till anställning för Sara Programmet Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen under utbildningstiden som ledde till den anställning hon har idag. Sara har länge varit intresserad av att arbeta internationellt och gjorde praktik på svenska ambassaden i Berlin samt läste en termin i Schweiz. Det var tufft i början att läsa alla kurser på tyska, men sedan gick det bra och jag lärde mig stå på egna ben. I samband med en uppsats kom Sara i kontakt med Regionförbundet södra Småland och samtidigt som hon läste började hon praktisera där. Det var den praktiken som gjorde att jag fick detta jobbet, konstaterar Sara som nu är projektoch finansieringsansvarig på regionförbundet. Väl förberedd för arbetet Praktiken var foten in i arbetslivet och utbildningen som helhet gav Sara den kunskap hon behöver i sitt arbete. Jag visste hur förvaltningar och politiska organisationer fungerar och kunde hantera stora mängder information för att till exempel göra underlag till politiska beslut. I början hade jag också mycket nytta av språket då jag var med i projekt där vi pratade tyska. Utbildningen är bred och ger möjlighet att själv nischa in sig genom till exempel val av praktikplats. Mina gamla klasskompisar arbetar idag med allt från översättning till hållbarhetsfrågor. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Internationell administration med språk Studieort Växjö Studietakt 100 % Poäng 180 hp Hjälp med EU-finansiering Till en början arbetade Sara bland annat med att sprida kunskap om EU och hjälpa föreningar och andra organisationer med EU-finansiering. Nu innefattar hennes arbete framförallt utveckling av regionala projekt. Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Jag arbetar även med strategier för hur regionförbundets egna projektmedel ska användas. Jobbet passar henne eftersom det är fritt och självständigt. Jag trivs väldigt bra och utvecklas ständigt med nya arbetsuppgifter. 10

11 Programöversikt Internationell administration med språk, 180 hp Huvudområdesstudier År 1 År 2 År 3 Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska/Statsvetenskap Engelska/Franska/Spanska/Tyska Statsvetenskap Praktik, helst utomlands Kort om programmet Öppnar mot en bred internationell arbetsmarknad. En hel termins praktik som kan ge värdefulla kontakter för framtiden. Ger möjlighet att fortsätta på avancerad nivå, t ex på Facköversättarprogrammet (60 hp) det råder fortsatt brist på kvalificerade facköversättare! Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell administration med språk. Vad kan man bli? EU-handläggare Marknadsförare Internationell samordnare Tjänst på Migrationsverket Kommunikatör/Informatör 11

12 12

13 Bygg din egen kandidatexamen Genom att läsa fristående kurser kan man bygga sin egen kandidatexamen. Här förklarar vi hur det går till. Kandidatexamen, 3 år/180 hp exempel År 1 Huvudområde 1 30 hp Huvudområde hp År 2 Huvudområde hp inkl. kandidatuppsats (15 hp) Annat ämne 1 30 hp År 3 Annat ämne hp Annat/andra ämne/n totalt 30 hp Kort om examen Minst 90 hp i ett ämne, inklusive en uppsats/examensarbete som omfattar minst 15 hp. Resterande delar (maximalt 90 hp) kan väljas fritt efter eget intresse. Möjligheterna att plocka ihop en personlig profil är med andra ord i princip obegränsade. K andidatexamen är en allmän examen den leder alltså inte till något specifikt yrke men för många arbetsgivare är det viktigaste att du 1) kan visa att du har en examen (som innehåller relevanta ämneskunskaper), och 2) att du genom din uppsats/ditt examensarbete kan visa att du klarar av att arbeta självständigt. Personer med bred humanistisk utbildning efterfrågas inom många områden inte minst sådana som har dokumenterat goda språkkunskaper men vilka yrkesområden som kan vara aktuella beror naturligtvis på vilken kombination av ämnen som valts. Läs vidare på magister- eller masterutbildning Vill du läsa vidare efter att ha tagit en examen på grundnivå? Då kan du läsa vidare på magister eller masternivå. Du kan även söka dig vidare till studier på forskarnivå. Det kan finnas flera skäl till att läsa vidare efter att man har tagit en examen på grundnivå. Ett kan vara att man vill fördjupa sina kunskaper inom något område man är intresserad av. Ett annat att man vill öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. För många är beslutet att studera vidare något som växer fram under grund-utbildningens gång. Vi erbjuder följande program på magister(ettåriga) och masternivå (tvååriga): Magister- och masterprogram: Magisterprogram i facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska 60 hp Medier och kommunikation i en globaliserad värld, masterprogram, 120 hp Nordiskt masterprogram för språklärare 120 hp Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tillägg av program. För aktuell programöversikt se Lnu.se. 13

14 Ämnen Ämnen Engelska De allra flesta svenskar kan både förstå och göra sig förstådda på engelska. Men handen på hjärtat kan du verkligen skriva och tala engelska på ett korrekt sätt? Ta chansen att skaffa dig något som de flesta andra inte har, nämligen större säkerhet i din engelska. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Engelska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet ingår också i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Franska Omkring 200 miljoner människor har franska som modersmål och i 29 länder över fyra kontinenter har franskan status som officiellt språk. Studier i franska öppnar med andra ord dörrar till nya samhällen och ett mycket brett kulturutbud. Välj mellan en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig inriktning. Franska kan läsas som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Japanska Utan tvekan kommer det ganska snart att bli än viktigare för oss västerlänningar att lära oss åtminstone något asiatiskt språk, detta alldeles oavsett om vi sysslar med ekonomi, politik eller kultur i någon form. Inledande studier i japanska ett språk som talas av fler än 120 miljoner människor kan bli en investering i framtiden. Journalistik Studier i journalistik ger dig kunskaper som behövs för att arbeta inom press, radio, TV och andra digitala medier. Stor vikt läggs vid kännedom om olika medier och deras publik, källkritik och etiska frågor. Journalistik är ett ämne för dig som tycker om att granska, förklara och berätta om vad som händer i världen. Journalistik ingår som huvudområde på programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp. Magisternivå 14

15 Ämnen Kinesiska Västerlandets snabbt växande intresse för Kina och behov av kontakter och medarbetare med kunskaper i kinesiska är anledningen till att Linnéuniversitetet idag erbjuder kurser i kinesiska, eller rättare sagt mandarin, som är ett av de allra största kinesiska språken: mandarin talas av omkring miljoner människor och är officiellt språk i Folkrepubliken Kina, Republiken Kina (Taiwan) och Singapore, men är gångbart i flera av de stora kinesisktalande språkgrupper som finns över hela världen, till exempel i London och New York. Kreativt skrivande I Kreativt skrivande står studenternas eget skrivande i förgrunden. De skriver skönlitterär prosa och poesi, men vi ger också specialkurser där studenterna skriver barnböcker, historiska fiktioner, dramatik eller kritik och essäer. Studenterna läser också litterära verk ur historien och samtiden som ger intryck och impulser för deras eget skrivande. Kreativt skrivande går att läsa på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Latin Latinet lever, inte minst på Internet. Dess vardagliga betydelse är visserligen inte så stor idag, men som redskap för att förstå västerländsk kultur och tänkande är latinet fortfarande ett viktigt redskap. Om du dessutom vill lära dig något annat språk, som engelska, franska eller spanska, så har du definitivt nytta av att kunna latin. Medieproduktion Webben är en av vår tids mest attraktiva informationskanaler. Studier i medieproduktion ger dig kunskaper om hur du skapar multimedialt innehåll eller hur ljud och video presenteras på bästa sätt för den tänkta målgruppen. Medieproduktion ger dig de kunskaper du behöver vid produktion av en reklamfilm eller för att driva ett projekt på ett multimedialt företag. Ämnet medieproduktion ingår i programmet Journalistik och medieproduktion 180 hp, Medieentreprenörsprogrammet 180 hp och Mediekreatörsprogrammet 180 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap I dagens informationssamhälle är det viktigt att veta hur du når ut med ett budskap och hur informationsflödena fungerar. Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras olika former av kommunikation och den effekt kommunikationen har på samhället. Kunskaper som är värdefulla oavsett vilken yrkeskategori dina studier tar sikte på. Medie- och kommunikationsvetenskap ingår som huvudområde på Medieentreprenörprogrammet 180 hp, Mediekreatörprogrammet och Samhällskommunikation för social hållbarhet 180 hp. 15

16 Ämnen Spanska Spanska är ett av de största språken i världen och talas som modersmål av omkring 330 miljoner människor, framförallt i Sydamerika och Europa. Dessutom är spanskan ett av de snabbast växande språken i världen. Läs spanska och möt världen med andra ord. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Spanska går att läsa som huvudområde på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå Svenska språket Har du tänkt på hur ofta det i plats annonser står att man söker personer med god språkbehandling eller förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift? Studier i svenska ökar med andra ord inte bara din egen språkliga säkerhet, de kan också ge dig ett försteg på arbetsmarknaden. Läs på heltid eller deltid, på campus eller distans. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning Svenska som andraspråk Ju mer människor flyttar mellan olika länder och kulturer desto större blir behoven av att kunna kommunicera på något annat språk än det egna. Med detta ökar också behoven inte minst i Sverige av att kunna förstå hur andraspråksinlärning går till och hur det går till att utforma undervisningen för andraspråkselever. Svenska språket går att läsa som huvudområde på programmet Språk, kultur och kommunikation 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Kandidatnivå Tyska Tyskland är fortfarande är ett av de viktigaste länderna för svensk ekonomi. Om vi därtill lägger all den litteratur, film och annan kultur som skapas på tyska men endast undantagsvis översätts till svenska, så finns det knappast någonting som talar emot att läsa mera tyska. Välj mellan en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Tyska går att läsa som huvudområde på Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier 180 hp, samt på programmen Internationell administration med språk 180 hp och Språk, kultur och kommunikation 180 hp. Ämnet kan också ingå i programmet Internationell kommunikation 180 hp, och Turismprogrammet 180 hp, samt som en inriktning på Lärarprogrammet. Masternivå/Forskarutbildning 16

17 Utbildningar med internationell prägel Som student på Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningar med internationell prägel Linnéuniversitetet satsar stort på att vara en internationell mötesplats och ett internationellt erkänt universitet. Detta återspeglas i vår verksamhet genom att studenter, lärare och forskare erbjuds att verka i en internationell miljö, både utomlands och på hemmaplan. Som student hos oss har du stora möjligheter till att studera, göra ditt examensarbete eller praktik utomlands. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land. Länder som du exempelvis kan åka till är England, Skottland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland, Polen, Australien, USA, Kanada, Mexico, Nicaragua, Egypten och Japan. Att studera eller praktisera en till två terminer i ett annat land är en fantastisk möjlighet. Utbytesstudier bidrar dels till att öka kvaliteten i din utbildning och dels till att öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. Internationellt på hemmaplan Det är inte bara utomlands du kommer i kontakt med andra människor och kulturer, även på universitetet har vi en mångfald av människor från Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss. hela världen. En stor del av kurslitteraturen är på engelska och du kan komma att möta internationella studenter i klassrummet. Vi har flera gästande utländska lärare som undervisar hos oss och många av de svenska lärarna har erfarenhet från undervisning utomlands. 17

18 Lnu.se På Lnu.se hittar du mer information om utbildningarna. Här berättar fler studenter om hur det är att studera. Du hittar också fler intervjuer med studenter i karriären. 18

19 XXXprogrammet Linnéuniversitetet Vill du veta mer om utbildningar inom Språk, kommunikation och journalistik? Kontakta gärna någon av våra studievägledare. De kan svara på frågor om studier, behörighet, yrkesval och karriärmöjligheter. Kontaktuppgifter hittar du på Lnu.se eller via växeln Foto Linnéuniversitetet Fakulteten för konst och humaniora Andreas Klippinge TT bildarkiv Produktion Fakulteten för konst och humaniora Linnéuniversitetet 19

20 Kalmar / Växjö Telefon E-post Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi ger 150 utbildningsprogram och 2500 fristående kurser i Kalmar och Växjö.

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Var med och forma framtiden

Var med och forma framtiden Data/IT Var med och forma framtiden Vill du vara med och skapa framtidens tjänster, produkter och underhållning? I den här broschyren möter du studenter som gått våra utbildningar inom IT, matematik och

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE Välkommen till Folkuniversitetets Internationella Gymnasium. FIGIT Folkuniversitetets

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS. Komplementärmedicinska Högskolan

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS. Komplementärmedicinska Högskolan ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS SÅ FICK JENNY PRAKTIKPLATS I PARAGUAY TIPS! Så blir studentboendet personligt och mysigt Svenska universitetet med kurser i Barcelona,

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer