STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Colin Wheatley, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium Ulla Olsson, Fiskekommunerna

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 LochTorridon, Skottland 4.2 Förvaltning 4.3 Fisket 4.4 Hantering/levandeförvaring 4.5 Logistik/marknad 4.6 Laxodlingar 4.7 Bridlington, England 4.8 Logistik/marknad 4.9 Valthornssnäcka 4.10 Agn 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering 6.2 Nya marknader och arter 6.3 Enkätundersökning 6.4 Selektering och säkerhetsåtgärder 6.5 Ergonomiska förbättringar 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Deltagarförteckning Resplan Syfte Dagbok Resolution Tidningsutklipp 2

3 1. SAMMANFATTNING En grupp yrkesfiskare från norra Bohuslän har tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Storbritannien. Syftet med resan är bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Vidare har resan möjliggjort nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan fiskare från Sverige och Storbritannien. Resan inkluderade även ett partnerskapsmöte inom projekt Inshore Euronet mellan representanter från England, Irland, Tyskland och Sverige där riktlinjer för ett planerat Interreg.lllC-projekt togs fram. 2. BAKGRUND 2.1 Bakgrund och initiativ Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i samband med organiserade studieresor genererar som regel mycket goda resultat. Syftet med studieresan till Storbritannien var dels att studera lyckade metoder för hantering av skaldjur, vilka genererar ökad kvalitet och lönsamhet, dels att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan skotska, engelska och svenska fiskare gällande fiskemetoder, redskap och andra gemensamma frågeställningar. Genom att ta tillvara på fiskarenas gemensamma kunskaper och erfarenheter, ökas möjligheterna för utveckling och innovation. Viktigt är även att skapa samverkansformer mellan forskare, fiskare och myndigheter, i enlighet med den resolution som togs av The North Sea Commission Fisheries Group tillsammans med Västra Götalandsregionen och Tjärnö Marinbiologiska Laboratoriet, se bilaga 3. Kundperspektiv och ökad kvalitet är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Möjligheter för nya produkter och marknader öppnas i och med dagens marina trend där värdet av fisk och fiskprodukter som hälsofrämjande produkter belyses. 3

4 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Västra Götalandsregion Projekt Inshore Euronet Fjällbackafiskarna avdelning 34 Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Västra Götalandsregionen och Fiskekommunerna. 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 10 dagar från den 23/3-04 och till den1/4-04. Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under försommaren och hösten PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - stärka nätverket mellan yrkesfiskare i Sverige och Storbritannien - stärka nätverket mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med forskare och myndigheter ser på förutsättningarna för bevarande och utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4

5 4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE, RESULTAT OCH ERFARENHETER 4.1 Loch Torridon, Skottland Kräftfiskare i Loch Torridon, Skottland har utvecklat en mycket lyckad modell för fiskeförvaltning. De har nått stor framgång inom teknik för hantering och distribution av levande havskräfta. För närvarande omfattas 16 båtar av projektet som dessutom har genererat minst 5 årsarbeten i land, fördelat på ett flertal deltidsanställda. De har även fått utmärkelse från Brittiska regeringen för sitt arbete med selektering och är ett av två fisken i Storbritannien som godkänts av Marine Stewardship Councel (MSC) som ett biologiskt hållbart fiske. Vi fick möjlighet att följa med ut på olika båtar och bl.a. studera arbetet med storlekssortering och packning i av kräftorna ombord. Dessutom fick vi vara med vid lossning och sumpning i landanläggningen, samt vid packning och lastning för vidare transport med kylbil till flygplatsen. 4.2 Förvaltning Förvaltningsprojektet har fått möjlighet att under en femårsperiod prova olika former av förvaltningsåtgärder. Exempel på genomförda förvaltningsåtgärder för kräftfisket är bl.a. en höjning av minimimåttet, beslut att inte ta upp rombärande honor, montera flyktöppningar på samtliga burar, begränsning av fiskeansträngningen både i antal redskap och antal fiskedagar, osv. Erfarenheterna efter tre års förvaltning är goda och projektet arbetar för att utöka förvaltningsområdet. För närvarande fiskar ett 20-tal båtar i område, vilket är öppet för alla båtar under förutsättning att de följer givna regler. Detta har lett till en viss grad av överetablering i det begränsade området vilket blev påtagligt för våra svenska fiskare då man vid ett flera tillfällen under fiskets gång fick se länkar som korsade varandra. Korsade länkar kapas, knyts ihop och släpps tillbaka i sjön. Detta system medför flera lagningar per länk dagligen, vilket gav sysselsättning för de svenska gästerna ombord. 5

6 4.3 Fisket I Sverige hanterar man burar per länk medan det i Skottland är mer vanligt med länkar på upp till 150 burar per länk. Utrymmet på de Skotska katamaranbåtarna, med två mans besättning, tillåter hantering av dessa längre länkar. Här bör noteras att svenska burfiskare nästan uteslutande arbetar ensamma ombord. Varje båt fiskar med ca 750 burar per båt, vilka vittjas ungefär varannan dag. Fisket är begränsat till 200 dagar per år. Katamaranbåtarna i Loch Torridon är relativt nya och kostar runt 2 miljoner sek i inköp, dessutom tillkommer stora utgifter för olika tillstånd och licenser. Katamaranbåtarnas skrov genererar en stor och bra arbetsyta. Denna typ av båt har även en stadig gång i hård vind, vilket var mycket imponerade. Burarnas utformning ser i stort sett ut som de gjorde för 25 år sedan med undantag av de viktiga flyktöppningarna. De har av olika orsaker inte satsat på kammarburar som de svenska fiskarena, vilka även arbetat med att minska vikten på buren för att minimera arbetsbelastningen och tunga lyft. Förhållandet i Skottland med starka tidvattenströmmar fordrar tyngre redskap. 4.4 Hanteringen/levandeförvaringen Redan ombord på båtarna hanteras kräftorna varsamt och storlekssorteras. Stora och medelstora kräftor läggs i speciella lådor försedda med fack och mindre kräftor i ändamålsenliga korgar med lock. Allt sumpas antingen vid en flotte i hamnen eller i den nybyggda sumpanläggningen i hamnbyggnaden, för vidare transport till Barcelona. Snittpriset (till båten) för kräftor som levereras till Barcelona är ca 8 /kg (110.- sek). Båtarna omsätter närmare 2 miljon sek per båt och år. 6

7 I hamnbyggnaden förvaras kräftorna levande i stora kar där havsvatten syresätts och även kyls vid behov. Kräftorna sumpas på detta vis i upp till 10 dagar i väntan på bästa försäljningstillfälle. 4.5 Logistik/marknad Hanteringen och logistiken är väl genomtänkt med enkla men noggranna rutiner och teknik. Allt är skräddarsytt för ändamålet och för att säkra kundens kvalitetskrav. Flera gånger i veckan kylpackas kräftorna i speciella kartonger och transporteras till flygplatsen. De flygs direkt till Barcelona där de säljs levande. 4.6 Laxodlingar I Skottland finns många laxodlingar. Vi besökte en laxodling som odlade både för återsättning och konsumtion. Vildfisk fångades på sin väg uppför älven och användes för att avla fram yngel för utplantering. Vildfiskodlingen och odlingen av kommersiell matfisk var mycket strikt åtskilda för att man inte skulle äventyra den genetiska stammen. För flera av laxodlingar i Skottland är den ekonomiska situationen hårt pressad på grund av den hårda konkurrensen av odlad lax från Chile och Norge. 7

8 4.7 Bridlington, England Sviktande bestånd och nedskärningar i trålfiskeflottan har lett till en extrem utökning av skaldjursfiske med fasta redskap. Bridlington, på Engelska västkusten har utvecklats till Storbritanniens största hamn för landning av skaldjur. Här fick vi möjlighet att studera hantering och transport av levande skaldjur. Vi fick även följa med ut på olika båtar, diskutera fiskemetoder, redskap och andra erfarenheter med de lokala fiskarena. Båtarna i Bridlington är av varierande storlek och utförande. De fiskar alla dagar i veckan då vädret så tillåter vilket medför ca 100 fiskedagar för de mindre båtarna och upp till närmare 300 fiskedagar per år för de största båtarna. Fisket omfattar bl.a. simkrabba, krabbtaska, valthornssnäcka och hummer. Fisket efter simkrabba är ett relativt nytt fiske som fått stor betydelse. Krabborna fiskas med burar av olika utformning. Några använder fortfarande burar av traditionell modell med bottnar av trä vilket medför att de får en betydande vikt, uppskattningsvis ca 20 kg/bur. Tidvattnets strömmar och fiske på grunda vatten gör att man tvingas använda tunga redskap. Krabblänkarna innehåller mellan burar/länk och antalen länkar per båt varierar. Det totala antalet burar per båt skiftar från några 100 för de mindre båtarna, upp till för s.k. supercrabbers. Anmärkningsvärt är den enorma variation av båtar, hantering, tekniska lösningar osv. som finns här. 4.8 Logistik/marknad För att undvika att krabborna skadar varandra under levandeförvaring och transport, nickas de, dvs. att man skär av leden i gripklon (tumgreppet). Beroende på tillgång och säsong, (kvalitet) transporteras krabbtaskorna levande i sumpbilar till den Spanska marknaden eller levereras till förädlingsindustrin. Simkrabban exporteras levande till Frankrike. Innan ombordlastning på kanalfärjan byter den värdefulla lasten 8

9 ägare. Här omlastas krabborna och de döda sorteras bort. Tidpunkten för ägarbytet (point of sale) är en oerhört kritisk faktor vid denna omfattande handel med levande skaldjur. Fiskaren får i snitt ca sek/kg för krabbtaskan och ca sek/kg för simkrabban. 4.9 Valthornssnäcka Valthornssnäckan fiskas i speciella kupor. Den förädlas i Storbritannien och exporteras som fruset valthornskött, huvudsakligen till Korea. Priset för valthornssnäckan vid vårt besök var per ton vilket motsvarar ca 8-10 sek/kg. Fisket efter valthornssnäcka har tredubblats under de senast 10 åren och risk för utfiskning föreligger. För att hålla samma dagsfångstnivå som för sex år sedan har fiskeansträngning och gångtid fördubblats Agn Agn är en kritisk faktor i allt burfiske och skapar en omfattande handel och sysselsättning. Jakten på agn har lett till att man importerar från både Island och Norge. 5. SLUTSATS När det gäller ergonomiska hjälpmedel har vi mycket att lära av varandra varför detta torde vara ett bra område att arbeta vidare på. Automatiska lindragare, anpassade arbetshöjder, osv. Kvalitetsbevarande/kvalitetshöjande teknik som bl.a. genererar en skonsammare hantering av kräftan är ett annat utvecklingsområde. Åtgärder som ökar redskapens möjlighet för selektering av målarten är ett tredje område. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om fiskemetoder, hantering osv. inom det småskaliga fisket. Det erfarenhetsutbyte som sker vid studieresor där yrkesutövare får möjlighet att träffas och delge varandra sina kunskaper och färdigheter har mycket stora fördelar genom att de på ett kostnadseffektivt och stimulerande sätt förmedlar en gedigen kunskap. Vi blev under hela vår studieresa mycket vänligt mottagna och alla visade stor öppenhet och generositet. 9

10 6. UPPFÖLJNING 6.1 Planering Flera möten har genomförts i syfte att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling. Följande förslag har framkommit vilka torde resultera i nya projekt. 6.2 Nya marknader och arter Förslag om en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden, kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare kan resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. 6.3 Enkätundersökning Kartlägga intresset bland burfiskare att använda flyktöppningar, resp. flyktrör. Vidare undersöka intresset för användande av säkerhetslina och nödstopp. 6.4 Selekterings- och säkerhetsåtgärder Ta fram prototyp/förslag till flyktrör samt förslag till säkerhetslinor och nödstopp anpassade efter behov och båtarnas utformning. Därefter introducera (frivilligt) flyktöppningar, flyktrör, säkerhetslinor och nödstopp. 6.5 Ergonomiska förbättringar Lindragare med automatisk burlyft är ett projekt som syftar till att förbättra ergonomin och effektiviteten för burfiskarena. Projektet skall först analysera vad som finns på marknaden idag och därefter planeras att egenutveckla en modell som är lätt att anpassa till olika båtars förutsättningar. 6.6 Kvalitetshöjande åtgärder Olika försök med sumpning av kräfta planeras i syfte att höja kvaliteten samt öka leveranssäkerheten och lönsamheten. 10

11 DELTAGARFÖRTECKNING Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman (blev sjuk) Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Från TMBL: Colin Wheatley Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 11

12 RESPLAN: Bilaga 2 U.K. STUDY TRIP. Depart Säve with Ryanair Tuesday 23 rd 1335 Check in ca 30 mins before departure. ETA Glasgow Prestwick 1430 where we pick up three cars and head for the Highlands and Loch Torridon. The village of Sheildaig is on the west coast, about a five-hour drive. We stay in the village, local bed and breakfast. There are ca 14 boats involved in Sheildaig Export and several of them have offered to take us out fishing during the time we are there. You will be given the opportunity to go out, individually or in small groups with various of the boats during a normal fishing day. They are mostly modern, fairly fast, purpose built creel boats, some of the vessels are twin-hulled. The catch (nephrops) is carefully handled onboard and landed to live storage facilities. Early the following morning it is packed and shipped live to Spain. You will be given the opportunity to visit the packing shed to observe the entire procedure and the simple but very effective technology and routines involved. We leave Torridon on the Saturday, there are some other activities planned, a visit to a small local smokery etc. but the intention is that you have plenty of time to get to know your Scottish colleagues and have the opportunity to ask questions and become acquainted with a fishery that is considered a model for the rest of Europe. After a long (15-year) struggle the fishermen have achieved the right to manage the fishery themselves for a period of five years. Theoretically anybody with a suitable license is allowed to fish in the loch as long as they adhere to the rules. The amount of gear per boat is limited, all the creels are fitted with escape hatches, berried females are released etc. etc. In fact there is no great recruitment to the fishery, it is a very remote area and housing is scarce and expensive. (Make a note of questions and queries as they occur to you and we will try and create opportunities for question and answer sessions). Your hosts are the fishermen and their families and the community as a whole. Everything except food and accommodation is on a voluntary basis. Personally I have always found these people to be extremely generous and kind. We leave Torridon on Saturday for the long drive to Bridlington in Yorkshire, the most important shellfish harbour in the UK. We should be there by early evening and will be staying at B&B close to the fishing harbour. A number of boats have volunteered to take you with them and we ll sort that out when we get there. You should be prepared to go to sea at anytime. There are all kinds of craft fishing out of Brid and you will all find a walk around the harbour interesting. You will be shown around storage facilities and given the opportunity to become acquainted with landing, handling and distribution. Look out for the vivier lorries (sump bilar) that ship the crabs and other species down to Spain and elsewhere. Most of the boats fish Crab, Whelks, Velvet Crab and Lobster depending on prices and catch levels. It s arranged that you will be with the boats fishing crab wherever possible, but you should see a few lobster and probably a lot of whelks as well. The velvet crab fishery is relatively new to this coast, it s a species we don t have here in Sweden. Again there will be opportunities to ask questions. Your hosts are the fishermen, Yorkshire Fishing Forum represented by Jane Sandell and the local Council, and various other organisations and individuals. The return flight leaves Glasgow 1020 on Thursday, April first, which means an early start from Bridlington. It s a 5 to 6 hour drive and we need to leave back the cars, check in usually 40 mins before departure. ETA Göteborg

13 SYFTE Bilaga 3 INSHORE EURONET. by fishermen for fishermen STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan; Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Bridlington Reduced fish-stocks and increased restrictions on fishing effort have, in many regions, contributed to a significant switch of effort from offshore to inshore and from fish to shellfish. Nowhere is this phenomena more apparent than in Bridlington, (Yorkshire, UK) where a declining trawl fishery has been replaced by a boom in static-gear fisheries. Bridlington is now the major shellfish port in the U.K. where a diversity of vessels land increasing quantities of shellfish, primarily brown crab, whelk and lobster, to a variety of handling and processing facilities for further distribution markets at home and abroad. The variety of species and diversity of vessels and gear coupled to the range of landing facilities and infrastructure in general are obviously of great interest to fishermen elsewhere. Particularly those faced with a declining offshore sector and the prospect of a similar switch of effort. Following consultations with the fishermen, Weather permitting, Swedish participants will go to sea with their Yorkshire colleagues on a variety of vessels, giving them the opportunity to experience and discuss the fishery at first hand. In addition, the programme will include visits to various holding and processing facilities as well as a number of formal and informal meetings with representatives of the industry and the fishing community in general. The visit is hosted by Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc., Yorkshire Coast Fishing Forum and Scarborough Centre for Coastal Studies. Loch Torridon The fishery for Norway Lobster (Nephrops norvegicus) Sv: havskräfta at Loch Torridon on the west coast of Scotland where ca. twenty vessels cooperate in managing stocks and marketing the catch, provides an innovative and exemplary model for fisheries and their management, both within and beyond the boundaries of the European Community. In addition to providing security and increased revenue in the fishery itself, the project has created at least five permanent jobs ashore and makes a considerable contribution to the prosperity and welfare of a remote coastal community in the Scottish highlands. The project is accredited by the Marine Stewardship Council as a sustainable fishery and has received a British government award for contributions to bio-diversity. The fishery is obviously of great interest to anyone concerned with the future of inshore fisheries, and to Swedish nephrops fishermen in particular. After consultations with fishermen has been allowed for the trip which in addition to Loch Torridon, is intended to include a brief visit to the Yorkshire coast. It is hoped that the Swedish participants will be given the opportunity to study all aspects of the Nephrops fishery and its management and, weather permitting, to spend time at sea with their Scottish counterparts. 13

14 DAGBOK: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Säve flygplats kl Ankomst Glasgow/Prestwick14.30 Vi hyr tre bilar i Prestwick varifrån vi efter lunch reser de ca 60 milen upp till Torridon/Shieldaig. Här inkvarteras vi på tre olika Bed&Breackfast (ankomst sent på kvällen) På förmiddagen får vi möjlighet att se oss om i omgivningarna för att återsamlas vid hamnanläggningen i Shieldaig på eftermiddagen. Vi får information om hur sumpningsanläggningen fungerar, ser hur mottagningen/landningen av kräftan går till samt möjlighet att ställa frågor. Vi träffar några av de fiskare som vi skall få följa med ut på fiske under nästa dag. Samling och gemensam middag på kvällen Tidig frukost kl för avfärd till anläggningen i Shieldaig där vi får vara med om packning och lastning av kräftan för vidare transport till flygplatsen. Ca kl går vi ombord på fyra olika katamaranbåtar, och får vara med om en kräftfiskedag. Vi får delta i fisket, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Samling och middag på kvällen Rundresa till Loch Ness och Inverness med studiebesök på en laxodling. På kvällen har vi en avslutande middag i Applecross tillsammans med de lokala fiskarena Resdag: Avresa till Bridlington, England ca kl (en sträcka på ca 80 mil). Ankomst ca kl 22,30, inkvartering på Bed&Breakfast Besökte hamnen i Bridlington och såg båtarna som används för krabb- och valthornsfiske. Studerade krabb-burar och valthornskupor, såg hur nickning av krabba går till, samt sortering och lastning. Samling/genomgång av nästkommande fiskedag samt gemensam middag på kvällen Redan kl på natten gick den första båten ut för fiske av krabba och valthornssnäcka. Kl gick ytterligare två båtar ut och kl gick den sista av våra båtar ut. Fisket pågick hela dagen och de sista båtarna var inte iland förrän sent på kvällen. Colin Wheatley, Ulla Olsson och Jane Sandell från England hade ett första informationsmöte ang. Interreg.lllC. 14

15 Möte mellan forskare, fiskare och myndigheter från Irland, England, Tyskland och Sverige för att utbyta erfarenheter och diskutera kring ett InterreglllC projekt. Besök i hamnen för att vara med vid lossning/lastning samt ställa frågor till fiskare och personal. Samling och gemensam middag på kvällen Resdag: Avresa mot Prestwick kl Besökte fiskeauktionen i Scarborough med guidad tur av hamnpersonal. Gemensam lunch i Whitby tillsammans med Jane Sandell, (repr. England). Inkvartering Bed&Breakfast i Ayr, återlämnande av bilar. Gemensam middag Resdag: Avresa Prestwick kl Ankomst Säve kl Hemresa med buss till Tanum (Gemensam lunch i Ljungskile ) Vi körde totalt ca 240 mil/bil under vår vistelse i Storbritannien. 15

16 RESOLUTION Bilaga 5 16

17 TIDNINGSUTKLIPP Bilaga 6 Vårt besök i Skottland uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 17

18 18

19 EUROPEISKA UNIONEN Fonden för Fiskets Utveckling alexander-advertising.se STUDIEBESÖK TILL BRIDLINGTON OCH LOCH TORRIDON Ett samarbete mellan: Västra Götalands Region Fjällbacka Fiskeförening Bridlington & Flamborough Fishermens Assoc. Fiskekommunerna (BOSAM) Yorkshire Fishing Forum (Scarborough Borough Council) Scarborough Centre for Coastal Studies (University of Hull, dep. of Applied Biology) Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium (Göteborgs University, dep. of Marine Ecology) Fiskekommunerna (BOSAM) Box 305, SE Uddevalla Sweden Tel: +46 (0)

Sumpning av havskräfta

Sumpning av havskräfta Projektbeskrivning Sumpning av havskräfta Ett nyskapande utvecklingsprojekt hållbart fiske, landsbygdsutveckling, ökad lönsamhet - 1 - Innehållsförteckning 1. Projektidé 2. Bakgrund och initiativ 3. Syfte

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Studieresa till Spanien 2004

Studieresa till Spanien 2004 Slutrapport/Reserapport Studieresa till Spanien 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn

Läs mer

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson Technology Management Project Course TMAN40 Introduc:on Charlo>a Johnsson Email: charlo>a.johnsson@control.lth.se 1 Descrip(on The Project course in Technology Management (ptm) makes it possible to work

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Master in Tourism Destination Development

Master in Tourism Destination Development Master in Tourism Destination Development Magisterprogrammet i destinationsutveckling Susanna Heldt Cassel Tema Turism Högskolan Dalarna shc@du.se Magisterprogram i destinationsutveckling Ett ettårigt

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Kommunstyrelsens arbetsutskott 127 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Arbetsutskottets

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer