Studieresa till Spanien 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Spanien 2004"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport Studieresa till Spanien 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Ulla Olsson, Fiskekommunerna Europeiska Unionen Fonden för Fiskets Utveckling 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden i Mercabarna, Barcelona 4.2 Produkter, utbud 4.3 Hanteringen 4.4 Logistik/marknad 4.5 Dani konservfabrik, Carona 4.6 Sjömuseum i Corcubion 4.7 Borgmästaren i Muxia 4.8 Olika hantverksverksamheter 4.9 Lokala fiskmarknaden i Muxia 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón 4.11 Besök på Galician Training institut för vattenbruk 4.12 Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarenas professionella org.) 4.13 Besök på en musselplattform 4.14 Besök på en sumpanläggning 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Deltagarförteckning Syfte Dagbok Musselflotte Tidningsutklipp 2

3 1. Sammanfattning Fjällbackafiskarna avd 34 har tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Spanien. Syftet med resan var bl.a. att följa kräftans väg från Skottland till den spanska marknaden. Vidare har resan möjliggjort studier av andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, utbildning i vattenbruk osv. Erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. har också varit ett viktigt syfte med resan. Kontakter med uppköpare i Spanien har även tagits. 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ Studieresor av detta slag genererar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, yrkesgrupper, myndigheter osv. både internationellt och nationellt. Förutsättningarna för att minska eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar ökar genom förståelse för varandras situation och verksamhet. Kunskap och information om yrkesfiskets förutsättningar i andra länder är av stort intresse både för yrkesfiskare och andra intressenter inom fisket. Samverkan mellan fiskare, forskare och myndigheter, utbyte av kunskaper och erfarenheter, ökar möjligheterna för utveckling och innovation. Ökad kvalitet och kundperspektiv är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Genom att studera olika hanteringsmodeller och anpassa dessa till svenska förhållanden, kan man öka kvaliteten på produkterna och därmed även lönsamheten för fiskenäringen. Den marina trenden, där värdet av att äta fisk och skaldjur belyses ur ett hälsofrämjande perspektiv, är viktig att ta tillvara. 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Fjällbackafiskarna avdelning 34 Fiskeriverket Länsstyrelsen Fiskekommunerna (BOSAM) Carrefour Galicia 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Fiskekommunerna. 3

4 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 7 dagar från den 7/11-04 till den 13/ Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under vintern/våren 2004/ Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - inhämta kunskap om vattenbruk - stärka nätverket mellan yrkesfiskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med myndigheter ser på förutsättningarna för utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden Mercabarna, Barcelona Markanden Mercabarna i Barcelona är enorm med sina 90 hektar vilka rymmer frukt och grönsaksmarknad, fiskmarknad, blommarknad samt slakteri/köttmarknad. Fiskmarknadens m2 rymmer drygt 60 företag som hanterar ca ton fisk och skaldjur per år. 4.2 Produkter, utbud Utbudet är mycket stort både ifråga om arter och produkter. Man hanterar både färska och frusna varor, samt även vissa levande djur, exempelvis kräftor som importerades från Skottland. Vi såg bl.a. makrill, tonfisk, svärdfisk, krabba, hummer, kräfta, musslor, snäckor, sniglar och mycket mer. Diagrammet nedan visar prisbilden under 2002 som ser 4

5 ganska jämn ut över året förutom för frysta skaldjur som ökar kraftigt inför årsskiftet. 4.3 Hanteringen Mellan klockan 2 4 på morgonen bygger fiskförsäljarna upp sina avdelningar och kl 04 på morgonen kommer köparna och kommersen är i full gång. 4.4 Logistik/marknad Lokala uppköpare, med mindre fiskbilar, konkurrerar med stora uppköpare. Varorna kommer ursprungligen från i stort sett hela världen men några av de största levererande områdena/länderna när det gäller färsk fisk är Frankrike, Catalonien och Galicien och när det gäller färska skaldjur: Galicien, Italien, Catalonien följt av Frankrike. Places of origin of the products in the Central Fish Market (2002) 5

6 4.5 Dani konservfabrik, Carona Vi besöker Dani konservfabrik i Carona som processar ca 10 arter, från mussla till tonfisk. Anläggningen som bara är fem år gammal, har 85 anställda varav 70 kvinnor, vilket gör den till en, för trakten viktig arbetsplats. De har 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors semester. I snitt tjänar de ca euro per år vilket skall jämföras med en lärares lön som i snitt ligger på 1200 euro. Arbetsmomenten är monotona och de använder sig inte av rotation mellan arbetsstationerna. Ljudnivån är relativt hög och användandet av hörselskydd är bristfälligt. Trots att anläggningen är ny finns det åtskilligt kvar att göra när det gäller automatisering och minskning av monotona och manuella arbetsmoment. Produktionen som omfattar ca 20 olika produkter levereras dels till den inhemska marknaden och går dels på export till flera länder i Europa men även till USA. De producerar uteslutande helkonserver i både glas och plåtförpackningar. Hållbarheten för produkterna varierade mellan 3 år för tjocka såser och upp till 5 år för klara såser. 6

7 4.6 Sjömuseum i Corcubion Sjömuseet i Corcubion är ett EU-projekt som syftar till att dokumentera fisket och sjöfarten i trakten genom tiderna. Museet inrymdes i en anläggning vid havet som under årens lopp använts för olika ändamål, bl.a. att förvara och salta fisk, hantera kol under ångbåtstiden osv. Man räknade med att museet skulle bli klart först om 5-10 år. För närvarande arbetade man med att samla in föremål, katalogisera samt laga dem vid behov. De föremål som fanns på plats vid vårt besök var bl.a. navigationsutrustning, livbåtar, motorer, ritningar och byggmallar. En viktig del i utställningen utgjordes av modeller av båtar och fartyg från området. 4.7 Borgmästaren i Muxia Borgmästaren i Muxia tog emot oss i stadshuset där han hälsade oss varmt välkomna. Han berättade lite om händelserna kring oljekatastrofen då Prestige sjönk och ligger nu på ca 3700 meters djup. Livliga diskussioner hade förts om vart båten skulle ta vägen och vem som skulle ta hand om den osv. innan den sjönk och olyckan blev ett faktum. Saneringsarbetet tog ett år och medförde även stopp i fisket under denna period. Fiskarena fick viss ersättning från staten. Borgmästaren försäkrade att allt nu var återställt och att miljön återhämtat sig. Vi fick även en guidad tur på en mytomspunnen plats vid havet. Här har Prestige s försäkringsbolag placerat ett vackert monument i sten till minne av händelsen. 7

8 4.8 Olika hantverksverksamheter I Muxia besökte vi även en havsålsfiskare. Här torkades havsålen på traditionellt sätt, en process som krävde mycket arbete och kontroll. Havsålen fiskades med backa (långrev), vilken agnades med småfisk. Den nyfiskade ålen rensas och därefter skär man hål i den för att öka luftgenomströmningen och därmed snabba på torktiden. Hanteringen är enkel men kräver mycket arbete eftersom fisken måste tas in på kvällen och vid regn. Torktiden varierar, beroende på luftfuktighet osv. mellan dagar. Ålen skall inte vara helt torr, och det är fingertoppskänslan, ögat och erfarenheten som avgör när torkningen är klar. Den spanska marknaden är vikande eftersom yngre personer vill ha modernare mat. För tre år sedan fanns här tre producenter i området men nu finns bara denna anläggning kvar. Vid högsäsong sysselsätter fisket och hanteringen upp till sex familjemedlemmar. Fiskarhustrurna i Muxia drev en lokal för produktion och försäljning av traditionella, mycket vackra knypplade dukar. 4.9 Lokala fiskemarknaden i Muxia Den dag vi besökte fiskemarknaden hade båtarna inte gått ut p.g.a. det hårda vädret, men vi fick möjlighet att tala med två pensionerade fiskare. Här fiskade 10 större båtar med en besättning om 8-9 personer per båt, och ca 20 mindre båtar med 2 personer per båt. De små båtarna fiskade i huvudsak musslor, snäckor och bläckfisk medan de stora båtarna fiskade all sorts fisk. 8

9 I dessa burar fiskades bläckfisk och sandräka Fisket har minskat från att för 5-10 år sedan omfatta ca 30 större båtar mot dagens 10. Orsaken till minskningen var enligt fiskarena, dels att myndigheterna betalade ut s.k. skrotvärde för att minska flottan och dels att det inte längre finns några unga som vill satsa på fisket som yrke. Många yngre reser till storstäderna eller utomlands för att arbeta. I Galizien studerar ungefär 50 % av ungdomarna vidare på universitetsnivå. Idag är det många invandrare som arbetar på de större fiskebåtarna, i huvudsak kommer de från Peru. Några tar med sig familjen och bosätter sig här medan andra bara stannar under några år. Fiskarena menar att det fortfarande finns olja från Prestigekatastrofen kvar på vissa områden och att det fortfarande läcker ut olja från båten i mindre mängd. Fiskarna i Muxia har ingen annan verksamhet som de arbetar med, utan sysslar bara med fiske. Det händer att några tar med sig turister ut ibland (under 3 månader på sommaren), men det kommer inte mycket turister hit eftersom det bara finns ett hotell här. Ersättningen vid stilleståndet på grund av oljekatastrofen var 1500 /person och månad. Stora båtar låg stilla i ca 9 månader medan de små låg still i ca 12 månader. På vår resa längs kustvägen ser vi flera små byar, alla med små hamnar och några båtar i varierande storlek. Vi såg musselfiskare som fiskade kam eller hjärtmussla. Detta är ett säsongsfiske och utförs med traditionella metoder och redskap. Man har en håvförsedd raka/kratta med mycket långt skaft, som kastas ut från båten. Det finns även större båtar försedda med modernare hjälpmedel/redskap. I några av hamnarna finns även mottagningsanläggningar för tvätt och sortering av snäckor och musslor. 9

10 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón Utanför forskningscentrat såg vi kvinnor som plockar musslor på traditionellt sätt. Fisket är organiserat i olika kooperativ, varav dessa kvinnor är anslutna till ett eget. Inom kooperativet skapar man egna regleringar för fisket som exempelvis antal fiskedagar/år, minimistorlek på snäckorna/musslorna osv. Detta fiske pågår ungefär 6 månader per år och stoppen beror dels på överenskommelser inom kooperativet för att undvika överexploatering och dels på att området stängs för fiske av statliga myndigheter då toxin- eller gifthalterna blir för höga. Myndigheterna står för provtagningarna. Tidvattnet styr när och hur länge fisket kan pågå under dagen. Kvinnorna sorterar musslorna/snäckorna på stranden innan de skickas till auktionen för försäljningen. Männen fiskar musslor/snäckor från båtar längre ut från stranden. De använder speciella håvförsedda rakor som man kunde se på flera ställen längs kusten. Männen är organiserade i egna kollektiv. Det finns 62 kooperativ i Galizien. Ursprungligen var de religiösa organisationer men är numera rena fiskeorganisationer. Alla måste ha licens för att fiska, även för att plocka musslor/snäckor på stranden. Det är myndigheterna som utfärdar licenser och för närvarande finns ca 8000 licenser för mussel/snäck-fisket. När det gäller förvaltningen och förvaltningsåtgärderna hjälper forskningscentrat till genom olika rekommendationer osv. för att hindra överexploatering, men det är kooperativen som själva ansvarar för regleringarna (utifrån dessa rekommendationer) genom att till exempel stoppa fisket, alternativt minska antalet fiskare eller kvot/fiskare inom ett område. Ett stopp kan även grunda sig på att priset på auktionerna blir för lågt, vilket i sig beror på ett överfiske. Myndigheterna behöver inte direkt göra några åtgärder inom detta fiske eftersom de själva hanterar regleringarna på ett bra och ansvarsfullt sätt. Fiskfisket däremot regleras av myndigheterna då man anser att fiskarena har en dåligt fungerande organisation samt att de inte tar det ansvar de borde. Forskningscentrat lyder under statliga myndigheter och är lokaliserat på två ställen i Galicien. Det finansieras dels av Galiciska och dels Spanska myndigheter, men är även EU-finansierat. Forskningsområdet omfattar både vattenbruk och fiske av exempelvis ostron, musslor och snäckor. Läs mer på 10

11 Forskningscentrat arbetar med olika avgiftningsförsök med de ser inte giftet som något problem eftersom de har ett bra kontrollsystem som garanterar att man inte får ut giftiga musslor på marknaden. Man har inte haft något förgiftningsfall under de senaste 10 åren. De har ett bra system för att lokalisera områden med höga gifthalter, vilka då stängs för fiske under en tid. Musselfisket kan då ske på andra platser som fortfarande är öppna för fiske. Vattentemperaturen i området ligger på en ganska jämn nivå hela året: mellan +11C - *18C, och under de kallare perioderna är toxin- och gifthalten i musslorna lägre. Det spanska ostronet försvann från området för ca 10 år sedan och numera importerar man ostron från bland annat Frankrike och Italien. Centrat driver försök med att plantera ut japanska ostron i området. De ser inga tveksamheter i att föra in dessa främmande gener i området, eftersom de menade att det Spanska ostronet i stort sett redan var helt borta. Försök görs med att få de Japanska ostronen resistenta mot sjukdomar (bl.a. den som utrotade det Spanska ostronet). Vi fick även en presentation om hur man arbetat med Presige s oljekatastrof. Kontrollsystemet byggdes upp med stationer längs hela kusten, där analyser gjordes från olika djup (0-20m, m osv.). Utifrån dessa analysresultat stängdes sedan områden successivt, för att slutligen omfatta hela kuststräckan, förutom allra längst upp i norr. Olyckan inträffade den 13 november 2002 och den 4 december var allt fiske stoppat. Analysområdena delades även in i miljöer : klippstrand, sandstrand osv. Man analyserade de negativa effekterna såsom artreduktioner osv och fann olika resultat i olika miljöer. Kontinuerliga analyser genomfördes och redan i juni året efter olyckan, fanns områden med gifthalter under gränsvärdena, vilket gjorde att de åter kunde öppnas för fiske. Längst ner i södra delen av Galicien var påverkan av oljekatastrofen inte så kraftig och här fanns områden som bara behövde vara stängda i 58 dagar. Det område som var mest påverkat fick vara stängt i 321 dagar. Den socioekonomiska aspekten analyserades också. De insåg att informationen kring öppna och stängda områden, om varför de var stängda osv. var mycket viktig, då detta påverkade trovärdigheten för produkterna, vilket även påverkade 11

12 prisbilden osv. Vissa områden var ju stängda i närmare ett år, markanden hade vant sig med andra varor och kvaliteter, andra priser osv. Hur påverkade detta förutsättningarna för det lokala fisket när områdena åter öppnades? Detta var viktiga frågeställningar. Myndigheterna fick förståelse för fiskets betydelse som näring i detta område. Vissa områden kommer kanske att behöva upp till tio år innan de är helt återställda medan andra bara behöver 1 år. En klippstrand som ständigt sköljs av vågorna har bättre förutsättningar än en strand som i huvudsak påverkas av sol och regn. Katastrofen har gjort att man numera har en handlingsplan/beredskapsplan för framtida liknande katastrofer Besök på Galician Training Institut i vattenbruk Vi började med en genomgång av de utbildningar som fanns på skolan: De hade 4 kurser med ca 40 elever/kurs och år: En 2-årig utbildning som omfattade 2000 timmar och där man studerade vattenbruk inom både skaldjur och fisk, men även produktionsteknik m.m. 50% av eleverna hade arbete direkt efter utbildningen och 80% efter 2 år En 2-årig utbildning, där ett år omfattade praktik på olika företag (mestadels lokala företag, men skolan hade även avtal med andra länder i Europa: England, Frankrike, Portugal m.fl). De hade även en lättare kurs på 900 timmar för elever som inte klarat grundskolan. Vidare hade de en kurs om 1400 timmar som inkluderade dykarutbildning. Här tog de bara in 15 elever per år och samtliga hade arbete omgående efter avslutad utbildning. Skolan drev även vissa kurser på universitetsnivå. Vi fick en intressant genomgång av verksamheten i laboratorierna. Här arbetade man med odlingsförsök av många olika arter bl. a tunga, piggvar. På mindre än två år nådde vissa arter av plattfisk kommersiella storlekar. Detta var resultatet av rätt mat, vattentemperatur osv. I naturliga miljöer tar det ca 3-4 år att nå samma storlek. I laboratoriet levde fiskarna i stora kar fyllda med lätt filtrerat havsvatten. Galicien är en av Europas största producenter av piggvar, delvis pga. den jämna vattentemperaturen. 12

13 Odling av spindelkrabba är ett unikt projekt som man arbetar med på centrat. Den växer fort och på 1 1,5 år når den kommersiell storlek vilket gör den intressant för odling. Problemet är att den är kannibal vilket gör att man måste förvara den en och en. Detta medför en kostsam hantering. (jämför hummer) Rundfisk odlades i större kar (jämfört med plattfiskarna) eftersom de simmar hela tiden. Vissa av dessa arter nådde också kommersiell nivå vid två års ålder. I laboratoriet hade man odlingsförsök på 6 rundfisksarter. Försök gjordes även, att med ljus och temperaturer påverka lektiderna. Räkor och hummer är exempel på andra arter som man hade odlingsförsök på Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarnas professionella organisation) Vadfisket är viktigast i denna region. Fisket och musselodlarna/fiskarena är organiserade i separata privata kooperationer. Varje fiskeslag representeras i kooperationens styrelse. Nationella regler styr fisket. För att få fiskelicens måste man vara spansk medborgare och 18 år fyllda, men för att få licens för en ny båt måste en annan båt sluta/skrotas. Kvoten är fördelad regionalt för Galicien. Musselfisket regleras dels via fiskedagar och dels kvot/dag för att hindra överexploatering. Musselfisket, som bedrivs med förhållandevis små båtar, omsätter här 120 milj. Euro. Kvinnorna fiskar på traditionellt sätt genom att plocka / kratta musslor på stranden. Detta fiske pågår under perioden januari till oktober och omsätter euro, vilket man planerar att öka till euro. I snitt arbetar de ca 40 timmar per månad och en kvinna tjänar i genomsnitt ca euro/år. En biolog som arbetar för kooperativet, bevakar och vid behov stoppar musselfisket. Han är dels avlönad av myndigheterna, dels av kooperativet. I en privatägd anläggning i hamnen tvättas, storlekssorteras och avgiftas musslorna och snäckorna. I 48 timmar ligger musslorna i stora kar som genomspolas med havsvatten tillsatt med någon form av klorlösning. Efter Prestigeolyckan har vikten av fisket belysts och man får helt enkelt inte göra några misstag som skulle minska trovärdigheten för musslan/snäckan. Lagen kräver denna reningsprocess. Galiciska myndigheter utför dessutom analyser på 13

14 musslorna 2-3 ggr/vecka vilka är gratis för fiskaren. Vissa privata analyser måste också göras vilka företagen bekostar. Alla utsorterade musslor och rens skickas till en anläggning som gör djurfoder (hönsfoder) och ekologisk gödning. I anläggningen som vi besöker, processas blåmusslor och tre sorters snäckor. Binäringar: fiskaren bedriver vanligtvis bara ett fiske, men vissa fiskare är även vinproducenter, driver grönsaksodlingar i växthus osv. Även fisketurismen ökar. Förutsättningarna för det framtida fisket är ökad förståelse hos fiskarena, för vikten av ett hållbart fiske. Marknadskrafterna är tuffa och det är ofta pengarna som styr. Musselfiskarena har ofta större förståelse för ett hållbart fiske vilket gör att de kan skapa egna förvaltningsåtgärder i motsats till fiskfisket som styrs av nationella regler. Vi får här även vara med om en lokal fiskeauktion och man har i Galicien ett lite annorlunda auktionsförfarande jämfört med vad vi har i Sverige. Utropspriset börjar på en ganska hög nivå som sedan tickar snabbt neråt. Via speciella handapparater kan köparna stoppa priset och får då möjlighet att välja hur många lådor de vill från den båt som utropet gällde, till ett och samma pris. Utropspriset börjar alltid på samma nivå för en och samma art men ju fler utrop som gått ju lägre pris Besök på en musselplattform A Guarda är en traditionell kuststad som är välkänd för sitt hummerfiske och sin svärdfisksflotta. Staden ligger längst ner vid gränsen till Portugal. Under resan dit ser vi många musselflottar. Vi stannar på en ort som heter Grove och i detta område finns ca 2500 musselflottar vilka sysselsätter ca 3000 personer. Vanligtvis har varje plattform en ägare och till varje flotte hör en mindre båt. De har organiserat sig i 5 kooperativ. Omsättningen per plattform kunde de inte redovisa men de plattformar som låg längre ut i kustbandet hade högre omsättning än de som låg längre in. De flottar som låg längre ut var dessutom konstruerade på ett lite annat sätt än den vi fick besöka, vilket gjorde dem mer flyttbara. 14

15 Varje plattform har ca 500 rep om 12 meter. Små musslor plockas på klippor och stenas som sedan surras fast på repen, med en lina som försvinner inom 6-7 dagar. Nu får linorna hänga i vattnet i ca 6 månader, varefter man delar dem. (detta förfarande kan upprepas) Musslorna skördas efter 8 12 månader. På flotten finns olika åldrar på musslorna för att generera en jämn skörd/produktion året om. Ett rep kan producera upp till 300 kg men man räknar med att en plattform i snitt producerar ca ton/år, i bästa fall upp till 100 ton/år. Galicien producerar 98 % av Spaniens musselproduktion och ca hälften av Europas musselproduktion. En stor exportmarknad av blåmusslan är Frankrike varifrån Spanien har en betydande import av ostron. I Galicien finns ca 3500 pattformer. På ca 300 av plattformerna odlas ostron eller kammussla efter liknande princip som för blåmusslan. Man har valt att plocka småmussla som surras på linorna, för att snabba på produktionen. Det hade räckt att hänga repen i vattnet så som vi gör i Sverige men det skulle förlänga produktionstiden med flera månader. Båtarna hör hemma i någon av de många små hamnarna i närheten av Grove. Priset för blåmusslan är knappt 1 euro/kg. Detta område är det mest planktonrika området i Spanien. Den turistbåt som tar oss ut till musselanläggningen har en glasad botten som gör att man kan se musselrepen. Det finns fem båtar av detta slag i hamnen som under turistsäsongens ca 5 månader kör ut ca turister per dag och båt Besök på en sumpanläggning Vi kommer fram till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning av bland annat hummer och languster. Ägaren köper hummer från när och fjärran, och betalar i snitt ca 25 Euro/kg till fiskaren. Anläggningen som är byggd i tre våningar klarar att sumpa ca 40 ton. I Guarda har man sumpat hummer och skaldjur sedan 1700-talet, men då låg anläggningarna i havet. Man använde sig även av naturliga bassänger. De gamla anläggningarna var byggda i sten, med hålförsedda stentak som tillät havsvattnet att strömma in. Taken hindrade fåglar från att ta skaldjuren. Hämtning och lämning fick ske vid lågvatten, annars var risken att hamna i vattnet för stor. Flera allvarliga incidenter inträffade under årens lopp. Dessa havsbaserade anläggningar användes ända fram till mitten av 1980-talet. Förutom att det var en riskfylld hantering, var den även ganska kostsam eftersom man förlorade många djur genom att de spolades bort med vågorna. 15

16 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad Vi åker ner till den lokala fiskmarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med en representant för den lokala fiskeförvaltningen. Fiskmarknaden är öppen 5 dagar i veckan och fiskarena har möjlighet att lämna fångsten under hela dagen. Auktionen sker varje vardag klockan halv fem på eftermiddagen. Fisket som bedrivs här sker med burar, vad och nät. Även hummern fiskas med nät, liknande vad vi kallar trollgarn eller grimgarn. Begränsningarna här är 30 meter långa nät men obegränsat antal per fiskare (att fiska hummer med garn är förbjudet i Sverige) De har inga kvoter för den fisk som fiskas här, förutom för bläckfisk som är 40kg/fiskare och dag. Har båten fyra personers besättning, innebär det att den får fiska 160kg/dag. Eventuellt överfiske skall, om fisken lever, slängas tillbaka i vattnet, i annat fall skänks den till hjälporganisationer. Det finns även en limit om 100 burar per person. Varje fiskare har en licens och den berättigar till fiske av fem olika arter, och de får bara fiska en art per dag. Hummern får fiskas under juli och augusti officiellt. Tjuvfiske bestraffas med böter. Kooperationen här har 500 medlemmar. Planerade regleringar föregås av förberedande diskussioner mellan fiskets lokala organisation och den regionala fiskmyndigheten. Den lokala organisationen känner att de har inflytande och att de är delaktiga i de beslut om regleringar som fattas av myndigheterna. Ofta överensstämmer förslag och beslut. Det är många steg i beslutsfattandet: EU-, nationell-, regional- och lokal nivå. I denna hamn finns ca 20 större båtar och 20 små. Här fiskar/krattar man i stort sett inga musslor. Fisket består av fisk av olika slag, sjöborre, snäcka och den dyrbara och exklusiva goose barnacle, (lepas anati fera, långhalsat kräftdjur) som vi för övrigt fick möjlighet att smaka på vid den gemensamma lunchen. 16

17 5. Slutsats Galizien har ca 2,7 milj. invånare varav 0,5 milj. är berörda av fisket. (Spanien har ca 42 milj. inv.) Fisket har således en mycket stor betydelse för Galicien. När det gäller att ta vara på de resurser som havet ger, har man kommit långt i Galicien. De fiskar många fler arter än vad vi gör i Sverige. Arbetet bedrivs på traditionellt sätt, med småskaligheten i fokus. Förvaltningen inom vissa fisken är ansvarstagande och fungerar bra, och man tar hänsyn till ett hållbart fiske ur både ekonomiska och biologiska aspekter. Vattenbruket ökar och här satsas både nationella medel och EU-medel på forskning och utveckling. De har kunskap om bl.a. sumpning, vilket är en förutsättning för en jämn leveranskapacitet. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om sumpning, nya marknader, utbud/efterfrågan m.m. Resan gav även möjlighet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och myndigheter både nationellt och internationellt. Detta har stor betydelse för framtida arbetsformer och ger även ökad förståelse mellan olika intressenter, exempelvis mellan myndighet fiskare, fiskare odlare, osv. 6. Uppföljning 6.1 Planering Några möten planeras i syfte att vidareutveckla och genomföra tidigare planerade åtgärder men även nya utvecklingsprojekt. Det handlar bl.a. om: flyktöppningar säkerhetslina/nödstopp sumpningsförsök utredning av hantering/logistikfrågor undersöka några förslag till ökad förädlingsgrad lindragare med automatisk burlyft 17

18 Deltagarförteckning Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Oliver Swarbrick Från Länsstyrelsen: Lars Molander Från Fiskeriverket: Gun Brantäng Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 18

19 Syfte: Bilaga 2 Studieresa till Spanien hösten 2004 I mars 2004 genomförde 8 fiskare från norra Bohuslän en mycket lyckad studieresa till Storbritannien tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna. Syftet med resan var bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Under de uppföljningsmöten som gruppen haft efter resan där planer för fortsatt verksamhet diskuterats, framkom förslag om att göra en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden. Man vill även kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare skall resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, ålodling, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. Följande önskemål har framkommit om vad som kan studeras under vistelsen i Barcelona och Galizien: Fiskeauktion (-er) Den stora fiskemarknaden i Barcelona. Följa med på ett skaldjursfiske, valthornsfiske eller liknande. Redskap burar, kupor, trålar? (vad använder de för redskap, vilka fisken bedrivs osv) Lyftanordningar - redskap för att dra/lyfta fiskeredskapen ombord. Hantering: kan vara sumpning, andra åtgärder som nickning osv se landningen i hamnen Musselodlingar flottodlingar. Annan typ av odling Fisketurism Frågor vi vill få svar på: Dagens fiske och hantering: Vilka fisken bedrivs: arter, redskap osv Hur ser logistiken/hanteringen och marknaden ut? (både den inhemska och exportmarknaden) Hur ser utbudet/efterfrågan ut: levande och/eller förädlade produkter Viktiga auktionsdagar, marknadsdagar. 19

20 Regional/lokal förvaltning: kvotsystem förvaltningsåtgärder hur fungerar dialogen mellan myndigheter, forskare och fiskare Hur ser fiskets förutsättningar ut: ev. konflikter småskaligt/storskaligt, fiskepolitiken: stöd för storskaligt/småskaligt. Fiskelicenser Vilka andra verksamheter ingår i fiskarens sysselsättning. Odlingar Musselodling från flotte Vilka musselarter fiskas/odlas Vilka andra marina arter odlas. Vi vill studera olika former av alternativ verksamhet som kan komplettera det småskaliga fiskets möjligt till andra inkomstkällor. Det kan till exempel handla om odlingar av olika slag, nya produkter, fisketurism osv. Det handlar även om kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och informationsinhämtande beträffande fiskets förutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Ökad kunskap leder till att minska risken för eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar, genom ökad förståelse för varandras situation och verksamhet. Framtida musselodlare kan med fördel vara dagens yrkesfiskare inom det småskaliga fisket. Resan planeras till november 2004 och omfattar ca 8 10 dagar. Totalt kommer ca personer delta i resan. 20

21 Dagbok: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Landvetter till München kl Ankomst München Avresa med flyg från München till Barcelona kl Ankomst Barcelona kl Vi tar taxi till Hotell Pere IV Gemensam middag på kvällen i hamnen Vi har en fri dag i Barcelona där vi bl.a. passar på att besöka den välkända katedralen la Familia och även se det intressanta gatulivet på la Rambla. Vi äter en gemensam middag på kvällen och mitt i natten tar vi taxi till den stora fiskmarknaden Mercabarna. Vi träffar representanter för olika företag och får möjlighet att ställa frågor och se på den livliga handeln Resdag: Avresa från Barcelona till Santiago kl Ankomst Santiago kl (planet blev ca 1 timma försenat: ankomst 13.30) Vi får en guidad tur i den gamla staden Santiago de Compostela och därefter intar vi en gemensam middag Vi reser från hotellet med buss kl och vårt första studiebesök är på konservfabriken Dani i Carnota. Därefter besöker vi ett Sjömuseum i Corcubion. Mottagning av borgmästaren i Muxia samt besök på Prestige minnesmonument. Gemensam lunch Besök hos en producent av torkat havsål. Besök på den lokala fiskemarknaden med möjlighet till diskussioner med fiskare Besök i fiskekvinnornas lokal för försäljning och produktion av knypplade dukar. Här intervjuas vi av den lokala tidningen. Gemensam middag på hotellet Avresa från hotellet kl Första studiebesöket är på Marina Forskningscentrat i Coron. Därefter åker vi till Galiziens Skola för vattenbruk där vi även intar en gemensam lunch. På eftermiddagen besöker vi Fiskarnas lokala organisation i Cambados och en guidad tur i hamnen och på musselanläggningen i hamnen. Gemensam middag på hotellet 21

22 Avresa från hotellet kl för att besöka en musselplattform i Grove. Därefter åker vi till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning. Därefter intar vi en gemensam lunch tillsammans med en representant för business member of the regional culinary heritage network. Därefter besöker vi den lokala fiskemarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med fiskarena. Gemensam middag på hotellet Resdag: Avresa från hotellet kl för avresa till Barcelona Ankomst Barcelona Avresa från Barcelona till München kl Ankomst München kl Avresa från München till Göteborg kl Ankomst Göteborg: Bussresa till Tanum, ankomst ca kl

23 Musselflotte Bilaga 4 23

24 Bilaga 5 Vårt besök i Spanien uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 24

25 25

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn.

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn. FISKEKOMMUNERNA Mötesrapport från Konferens: Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Arr: Länsbygderådet Hela Sverige ska leva i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge Den

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN

STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN Slutrapport/Reserapport STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav Framtidens mat från sjö och hav Sverige det nya matlandet en vision om ett godare liv Foto: Smålandsbilder.se Vi ska vara ett matland med nyskapande livskvalitet Sverige som matland: Bäst på mat i Europa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter () om kontroll

Läs mer

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Finansierat av FORMAS, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsutveckling

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, de vilda och vackra nordvästra provinsen, Galicien. Vi reser med flyg, lokaltåg och

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken Bakgrund 2010-03-12 Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummer, fiskeregler och biologi Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummern, eller som den även kallas Havets svarta guld, är omgärdad av myter och sägner. Fisket efter hummer är djupt rotat

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder 01-12 oktober 2015 Följ med till Kerala och upplev ett grönskande och prunkande Indien, som bjuder på kryddor och nyplockat te, kakao och färsk

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ

KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MEET MED & VÅGSURFING GREET BIARRITZ, SYDVÄSTRA DAG 1 FRANKRIKE På En flygplatsen udda inspirerande välkomnar vi upplevelse. er

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ANSÖKAN OM OSTRONAKADEMIENS STIPENDIUM

ANSÖKAN OM OSTRONAKADEMIENS STIPENDIUM bakgrund akgrund Vi ansöker om Ostronakademiens stipendium 2012 med bakgrund av vårt examensarbete OSTRON- NKEN som vi presenterade på rkitektskolan i Lund i februari 2012. Vårt intresse för ostron startade

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1 Maria Österlund I luften Mattecirkeln Tid 1 NAMN: Hur mycket är klockan? prick kl 4 kvart i 7 halv 11 kvart över 1 halv 9 prick kl 7 Fågeln Fiffi är ute och flyger. Klockan i kyrktornet visar 11. Tre timmar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll 2010-12-07 Plats och tid Gryyab AB, Göteborg 2010-12-07 kl 11.00-16.00 Närvarande Ej närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Björn

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65 Åk 5 Kompis med kroppen Namn: Känner du igen mig? Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 Följ med Tur & Retur på en spännande resa till Peru! Förutom att ni får besöka Perus främsta sevärdheter såsom Machu Picchu, Titikakasjön,

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER

KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER KONFERENS BLAND HAJAR, SARDINER OCH DELFINER Tänk att få tillbringa sin konferens tillsammans med hajar, delfiner och valar i deras territorium. På Mboyti Riverlodge i Sydafrika är det möjligt. AV:Sara

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Mall för genomgång av urvalskriterier

Mall för genomgång av urvalskriterier Mall för genomgång av urvalskriterier Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder. Strategiskt område L 1 Strategiskt användning av fond/fonder Generella urvalskriterier

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer