Studieresa till Spanien 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Spanien 2004"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport Studieresa till Spanien 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Ulla Olsson, Fiskekommunerna Europeiska Unionen Fonden för Fiskets Utveckling 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden i Mercabarna, Barcelona 4.2 Produkter, utbud 4.3 Hanteringen 4.4 Logistik/marknad 4.5 Dani konservfabrik, Carona 4.6 Sjömuseum i Corcubion 4.7 Borgmästaren i Muxia 4.8 Olika hantverksverksamheter 4.9 Lokala fiskmarknaden i Muxia 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón 4.11 Besök på Galician Training institut för vattenbruk 4.12 Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarenas professionella org.) 4.13 Besök på en musselplattform 4.14 Besök på en sumpanläggning 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Deltagarförteckning Syfte Dagbok Musselflotte Tidningsutklipp 2

3 1. Sammanfattning Fjällbackafiskarna avd 34 har tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Spanien. Syftet med resan var bl.a. att följa kräftans väg från Skottland till den spanska marknaden. Vidare har resan möjliggjort studier av andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, utbildning i vattenbruk osv. Erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. har också varit ett viktigt syfte med resan. Kontakter med uppköpare i Spanien har även tagits. 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ Studieresor av detta slag genererar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, yrkesgrupper, myndigheter osv. både internationellt och nationellt. Förutsättningarna för att minska eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar ökar genom förståelse för varandras situation och verksamhet. Kunskap och information om yrkesfiskets förutsättningar i andra länder är av stort intresse både för yrkesfiskare och andra intressenter inom fisket. Samverkan mellan fiskare, forskare och myndigheter, utbyte av kunskaper och erfarenheter, ökar möjligheterna för utveckling och innovation. Ökad kvalitet och kundperspektiv är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Genom att studera olika hanteringsmodeller och anpassa dessa till svenska förhållanden, kan man öka kvaliteten på produkterna och därmed även lönsamheten för fiskenäringen. Den marina trenden, där värdet av att äta fisk och skaldjur belyses ur ett hälsofrämjande perspektiv, är viktig att ta tillvara. 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Fjällbackafiskarna avdelning 34 Fiskeriverket Länsstyrelsen Fiskekommunerna (BOSAM) Carrefour Galicia 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Fiskekommunerna. 3

4 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 7 dagar från den 7/11-04 till den 13/ Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under vintern/våren 2004/ Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - inhämta kunskap om vattenbruk - stärka nätverket mellan yrkesfiskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med myndigheter ser på förutsättningarna för utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden Mercabarna, Barcelona Markanden Mercabarna i Barcelona är enorm med sina 90 hektar vilka rymmer frukt och grönsaksmarknad, fiskmarknad, blommarknad samt slakteri/köttmarknad. Fiskmarknadens m2 rymmer drygt 60 företag som hanterar ca ton fisk och skaldjur per år. 4.2 Produkter, utbud Utbudet är mycket stort både ifråga om arter och produkter. Man hanterar både färska och frusna varor, samt även vissa levande djur, exempelvis kräftor som importerades från Skottland. Vi såg bl.a. makrill, tonfisk, svärdfisk, krabba, hummer, kräfta, musslor, snäckor, sniglar och mycket mer. Diagrammet nedan visar prisbilden under 2002 som ser 4

5 ganska jämn ut över året förutom för frysta skaldjur som ökar kraftigt inför årsskiftet. 4.3 Hanteringen Mellan klockan 2 4 på morgonen bygger fiskförsäljarna upp sina avdelningar och kl 04 på morgonen kommer köparna och kommersen är i full gång. 4.4 Logistik/marknad Lokala uppköpare, med mindre fiskbilar, konkurrerar med stora uppköpare. Varorna kommer ursprungligen från i stort sett hela världen men några av de största levererande områdena/länderna när det gäller färsk fisk är Frankrike, Catalonien och Galicien och när det gäller färska skaldjur: Galicien, Italien, Catalonien följt av Frankrike. Places of origin of the products in the Central Fish Market (2002) 5

6 4.5 Dani konservfabrik, Carona Vi besöker Dani konservfabrik i Carona som processar ca 10 arter, från mussla till tonfisk. Anläggningen som bara är fem år gammal, har 85 anställda varav 70 kvinnor, vilket gör den till en, för trakten viktig arbetsplats. De har 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors semester. I snitt tjänar de ca euro per år vilket skall jämföras med en lärares lön som i snitt ligger på 1200 euro. Arbetsmomenten är monotona och de använder sig inte av rotation mellan arbetsstationerna. Ljudnivån är relativt hög och användandet av hörselskydd är bristfälligt. Trots att anläggningen är ny finns det åtskilligt kvar att göra när det gäller automatisering och minskning av monotona och manuella arbetsmoment. Produktionen som omfattar ca 20 olika produkter levereras dels till den inhemska marknaden och går dels på export till flera länder i Europa men även till USA. De producerar uteslutande helkonserver i både glas och plåtförpackningar. Hållbarheten för produkterna varierade mellan 3 år för tjocka såser och upp till 5 år för klara såser. 6

7 4.6 Sjömuseum i Corcubion Sjömuseet i Corcubion är ett EU-projekt som syftar till att dokumentera fisket och sjöfarten i trakten genom tiderna. Museet inrymdes i en anläggning vid havet som under årens lopp använts för olika ändamål, bl.a. att förvara och salta fisk, hantera kol under ångbåtstiden osv. Man räknade med att museet skulle bli klart först om 5-10 år. För närvarande arbetade man med att samla in föremål, katalogisera samt laga dem vid behov. De föremål som fanns på plats vid vårt besök var bl.a. navigationsutrustning, livbåtar, motorer, ritningar och byggmallar. En viktig del i utställningen utgjordes av modeller av båtar och fartyg från området. 4.7 Borgmästaren i Muxia Borgmästaren i Muxia tog emot oss i stadshuset där han hälsade oss varmt välkomna. Han berättade lite om händelserna kring oljekatastrofen då Prestige sjönk och ligger nu på ca 3700 meters djup. Livliga diskussioner hade förts om vart båten skulle ta vägen och vem som skulle ta hand om den osv. innan den sjönk och olyckan blev ett faktum. Saneringsarbetet tog ett år och medförde även stopp i fisket under denna period. Fiskarena fick viss ersättning från staten. Borgmästaren försäkrade att allt nu var återställt och att miljön återhämtat sig. Vi fick även en guidad tur på en mytomspunnen plats vid havet. Här har Prestige s försäkringsbolag placerat ett vackert monument i sten till minne av händelsen. 7

8 4.8 Olika hantverksverksamheter I Muxia besökte vi även en havsålsfiskare. Här torkades havsålen på traditionellt sätt, en process som krävde mycket arbete och kontroll. Havsålen fiskades med backa (långrev), vilken agnades med småfisk. Den nyfiskade ålen rensas och därefter skär man hål i den för att öka luftgenomströmningen och därmed snabba på torktiden. Hanteringen är enkel men kräver mycket arbete eftersom fisken måste tas in på kvällen och vid regn. Torktiden varierar, beroende på luftfuktighet osv. mellan dagar. Ålen skall inte vara helt torr, och det är fingertoppskänslan, ögat och erfarenheten som avgör när torkningen är klar. Den spanska marknaden är vikande eftersom yngre personer vill ha modernare mat. För tre år sedan fanns här tre producenter i området men nu finns bara denna anläggning kvar. Vid högsäsong sysselsätter fisket och hanteringen upp till sex familjemedlemmar. Fiskarhustrurna i Muxia drev en lokal för produktion och försäljning av traditionella, mycket vackra knypplade dukar. 4.9 Lokala fiskemarknaden i Muxia Den dag vi besökte fiskemarknaden hade båtarna inte gått ut p.g.a. det hårda vädret, men vi fick möjlighet att tala med två pensionerade fiskare. Här fiskade 10 större båtar med en besättning om 8-9 personer per båt, och ca 20 mindre båtar med 2 personer per båt. De små båtarna fiskade i huvudsak musslor, snäckor och bläckfisk medan de stora båtarna fiskade all sorts fisk. 8

9 I dessa burar fiskades bläckfisk och sandräka Fisket har minskat från att för 5-10 år sedan omfatta ca 30 större båtar mot dagens 10. Orsaken till minskningen var enligt fiskarena, dels att myndigheterna betalade ut s.k. skrotvärde för att minska flottan och dels att det inte längre finns några unga som vill satsa på fisket som yrke. Många yngre reser till storstäderna eller utomlands för att arbeta. I Galizien studerar ungefär 50 % av ungdomarna vidare på universitetsnivå. Idag är det många invandrare som arbetar på de större fiskebåtarna, i huvudsak kommer de från Peru. Några tar med sig familjen och bosätter sig här medan andra bara stannar under några år. Fiskarena menar att det fortfarande finns olja från Prestigekatastrofen kvar på vissa områden och att det fortfarande läcker ut olja från båten i mindre mängd. Fiskarna i Muxia har ingen annan verksamhet som de arbetar med, utan sysslar bara med fiske. Det händer att några tar med sig turister ut ibland (under 3 månader på sommaren), men det kommer inte mycket turister hit eftersom det bara finns ett hotell här. Ersättningen vid stilleståndet på grund av oljekatastrofen var 1500 /person och månad. Stora båtar låg stilla i ca 9 månader medan de små låg still i ca 12 månader. På vår resa längs kustvägen ser vi flera små byar, alla med små hamnar och några båtar i varierande storlek. Vi såg musselfiskare som fiskade kam eller hjärtmussla. Detta är ett säsongsfiske och utförs med traditionella metoder och redskap. Man har en håvförsedd raka/kratta med mycket långt skaft, som kastas ut från båten. Det finns även större båtar försedda med modernare hjälpmedel/redskap. I några av hamnarna finns även mottagningsanläggningar för tvätt och sortering av snäckor och musslor. 9

10 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón Utanför forskningscentrat såg vi kvinnor som plockar musslor på traditionellt sätt. Fisket är organiserat i olika kooperativ, varav dessa kvinnor är anslutna till ett eget. Inom kooperativet skapar man egna regleringar för fisket som exempelvis antal fiskedagar/år, minimistorlek på snäckorna/musslorna osv. Detta fiske pågår ungefär 6 månader per år och stoppen beror dels på överenskommelser inom kooperativet för att undvika överexploatering och dels på att området stängs för fiske av statliga myndigheter då toxin- eller gifthalterna blir för höga. Myndigheterna står för provtagningarna. Tidvattnet styr när och hur länge fisket kan pågå under dagen. Kvinnorna sorterar musslorna/snäckorna på stranden innan de skickas till auktionen för försäljningen. Männen fiskar musslor/snäckor från båtar längre ut från stranden. De använder speciella håvförsedda rakor som man kunde se på flera ställen längs kusten. Männen är organiserade i egna kollektiv. Det finns 62 kooperativ i Galizien. Ursprungligen var de religiösa organisationer men är numera rena fiskeorganisationer. Alla måste ha licens för att fiska, även för att plocka musslor/snäckor på stranden. Det är myndigheterna som utfärdar licenser och för närvarande finns ca 8000 licenser för mussel/snäck-fisket. När det gäller förvaltningen och förvaltningsåtgärderna hjälper forskningscentrat till genom olika rekommendationer osv. för att hindra överexploatering, men det är kooperativen som själva ansvarar för regleringarna (utifrån dessa rekommendationer) genom att till exempel stoppa fisket, alternativt minska antalet fiskare eller kvot/fiskare inom ett område. Ett stopp kan även grunda sig på att priset på auktionerna blir för lågt, vilket i sig beror på ett överfiske. Myndigheterna behöver inte direkt göra några åtgärder inom detta fiske eftersom de själva hanterar regleringarna på ett bra och ansvarsfullt sätt. Fiskfisket däremot regleras av myndigheterna då man anser att fiskarena har en dåligt fungerande organisation samt att de inte tar det ansvar de borde. Forskningscentrat lyder under statliga myndigheter och är lokaliserat på två ställen i Galicien. Det finansieras dels av Galiciska och dels Spanska myndigheter, men är även EU-finansierat. Forskningsområdet omfattar både vattenbruk och fiske av exempelvis ostron, musslor och snäckor. Läs mer på 10

11 Forskningscentrat arbetar med olika avgiftningsförsök med de ser inte giftet som något problem eftersom de har ett bra kontrollsystem som garanterar att man inte får ut giftiga musslor på marknaden. Man har inte haft något förgiftningsfall under de senaste 10 åren. De har ett bra system för att lokalisera områden med höga gifthalter, vilka då stängs för fiske under en tid. Musselfisket kan då ske på andra platser som fortfarande är öppna för fiske. Vattentemperaturen i området ligger på en ganska jämn nivå hela året: mellan +11C - *18C, och under de kallare perioderna är toxin- och gifthalten i musslorna lägre. Det spanska ostronet försvann från området för ca 10 år sedan och numera importerar man ostron från bland annat Frankrike och Italien. Centrat driver försök med att plantera ut japanska ostron i området. De ser inga tveksamheter i att föra in dessa främmande gener i området, eftersom de menade att det Spanska ostronet i stort sett redan var helt borta. Försök görs med att få de Japanska ostronen resistenta mot sjukdomar (bl.a. den som utrotade det Spanska ostronet). Vi fick även en presentation om hur man arbetat med Presige s oljekatastrof. Kontrollsystemet byggdes upp med stationer längs hela kusten, där analyser gjordes från olika djup (0-20m, m osv.). Utifrån dessa analysresultat stängdes sedan områden successivt, för att slutligen omfatta hela kuststräckan, förutom allra längst upp i norr. Olyckan inträffade den 13 november 2002 och den 4 december var allt fiske stoppat. Analysområdena delades även in i miljöer : klippstrand, sandstrand osv. Man analyserade de negativa effekterna såsom artreduktioner osv och fann olika resultat i olika miljöer. Kontinuerliga analyser genomfördes och redan i juni året efter olyckan, fanns områden med gifthalter under gränsvärdena, vilket gjorde att de åter kunde öppnas för fiske. Längst ner i södra delen av Galicien var påverkan av oljekatastrofen inte så kraftig och här fanns områden som bara behövde vara stängda i 58 dagar. Det område som var mest påverkat fick vara stängt i 321 dagar. Den socioekonomiska aspekten analyserades också. De insåg att informationen kring öppna och stängda områden, om varför de var stängda osv. var mycket viktig, då detta påverkade trovärdigheten för produkterna, vilket även påverkade 11

12 prisbilden osv. Vissa områden var ju stängda i närmare ett år, markanden hade vant sig med andra varor och kvaliteter, andra priser osv. Hur påverkade detta förutsättningarna för det lokala fisket när områdena åter öppnades? Detta var viktiga frågeställningar. Myndigheterna fick förståelse för fiskets betydelse som näring i detta område. Vissa områden kommer kanske att behöva upp till tio år innan de är helt återställda medan andra bara behöver 1 år. En klippstrand som ständigt sköljs av vågorna har bättre förutsättningar än en strand som i huvudsak påverkas av sol och regn. Katastrofen har gjort att man numera har en handlingsplan/beredskapsplan för framtida liknande katastrofer Besök på Galician Training Institut i vattenbruk Vi började med en genomgång av de utbildningar som fanns på skolan: De hade 4 kurser med ca 40 elever/kurs och år: En 2-årig utbildning som omfattade 2000 timmar och där man studerade vattenbruk inom både skaldjur och fisk, men även produktionsteknik m.m. 50% av eleverna hade arbete direkt efter utbildningen och 80% efter 2 år En 2-årig utbildning, där ett år omfattade praktik på olika företag (mestadels lokala företag, men skolan hade även avtal med andra länder i Europa: England, Frankrike, Portugal m.fl). De hade även en lättare kurs på 900 timmar för elever som inte klarat grundskolan. Vidare hade de en kurs om 1400 timmar som inkluderade dykarutbildning. Här tog de bara in 15 elever per år och samtliga hade arbete omgående efter avslutad utbildning. Skolan drev även vissa kurser på universitetsnivå. Vi fick en intressant genomgång av verksamheten i laboratorierna. Här arbetade man med odlingsförsök av många olika arter bl. a tunga, piggvar. På mindre än två år nådde vissa arter av plattfisk kommersiella storlekar. Detta var resultatet av rätt mat, vattentemperatur osv. I naturliga miljöer tar det ca 3-4 år att nå samma storlek. I laboratoriet levde fiskarna i stora kar fyllda med lätt filtrerat havsvatten. Galicien är en av Europas största producenter av piggvar, delvis pga. den jämna vattentemperaturen. 12

13 Odling av spindelkrabba är ett unikt projekt som man arbetar med på centrat. Den växer fort och på 1 1,5 år når den kommersiell storlek vilket gör den intressant för odling. Problemet är att den är kannibal vilket gör att man måste förvara den en och en. Detta medför en kostsam hantering. (jämför hummer) Rundfisk odlades i större kar (jämfört med plattfiskarna) eftersom de simmar hela tiden. Vissa av dessa arter nådde också kommersiell nivå vid två års ålder. I laboratoriet hade man odlingsförsök på 6 rundfisksarter. Försök gjordes även, att med ljus och temperaturer påverka lektiderna. Räkor och hummer är exempel på andra arter som man hade odlingsförsök på Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarnas professionella organisation) Vadfisket är viktigast i denna region. Fisket och musselodlarna/fiskarena är organiserade i separata privata kooperationer. Varje fiskeslag representeras i kooperationens styrelse. Nationella regler styr fisket. För att få fiskelicens måste man vara spansk medborgare och 18 år fyllda, men för att få licens för en ny båt måste en annan båt sluta/skrotas. Kvoten är fördelad regionalt för Galicien. Musselfisket regleras dels via fiskedagar och dels kvot/dag för att hindra överexploatering. Musselfisket, som bedrivs med förhållandevis små båtar, omsätter här 120 milj. Euro. Kvinnorna fiskar på traditionellt sätt genom att plocka / kratta musslor på stranden. Detta fiske pågår under perioden januari till oktober och omsätter euro, vilket man planerar att öka till euro. I snitt arbetar de ca 40 timmar per månad och en kvinna tjänar i genomsnitt ca euro/år. En biolog som arbetar för kooperativet, bevakar och vid behov stoppar musselfisket. Han är dels avlönad av myndigheterna, dels av kooperativet. I en privatägd anläggning i hamnen tvättas, storlekssorteras och avgiftas musslorna och snäckorna. I 48 timmar ligger musslorna i stora kar som genomspolas med havsvatten tillsatt med någon form av klorlösning. Efter Prestigeolyckan har vikten av fisket belysts och man får helt enkelt inte göra några misstag som skulle minska trovärdigheten för musslan/snäckan. Lagen kräver denna reningsprocess. Galiciska myndigheter utför dessutom analyser på 13

14 musslorna 2-3 ggr/vecka vilka är gratis för fiskaren. Vissa privata analyser måste också göras vilka företagen bekostar. Alla utsorterade musslor och rens skickas till en anläggning som gör djurfoder (hönsfoder) och ekologisk gödning. I anläggningen som vi besöker, processas blåmusslor och tre sorters snäckor. Binäringar: fiskaren bedriver vanligtvis bara ett fiske, men vissa fiskare är även vinproducenter, driver grönsaksodlingar i växthus osv. Även fisketurismen ökar. Förutsättningarna för det framtida fisket är ökad förståelse hos fiskarena, för vikten av ett hållbart fiske. Marknadskrafterna är tuffa och det är ofta pengarna som styr. Musselfiskarena har ofta större förståelse för ett hållbart fiske vilket gör att de kan skapa egna förvaltningsåtgärder i motsats till fiskfisket som styrs av nationella regler. Vi får här även vara med om en lokal fiskeauktion och man har i Galicien ett lite annorlunda auktionsförfarande jämfört med vad vi har i Sverige. Utropspriset börjar på en ganska hög nivå som sedan tickar snabbt neråt. Via speciella handapparater kan köparna stoppa priset och får då möjlighet att välja hur många lådor de vill från den båt som utropet gällde, till ett och samma pris. Utropspriset börjar alltid på samma nivå för en och samma art men ju fler utrop som gått ju lägre pris Besök på en musselplattform A Guarda är en traditionell kuststad som är välkänd för sitt hummerfiske och sin svärdfisksflotta. Staden ligger längst ner vid gränsen till Portugal. Under resan dit ser vi många musselflottar. Vi stannar på en ort som heter Grove och i detta område finns ca 2500 musselflottar vilka sysselsätter ca 3000 personer. Vanligtvis har varje plattform en ägare och till varje flotte hör en mindre båt. De har organiserat sig i 5 kooperativ. Omsättningen per plattform kunde de inte redovisa men de plattformar som låg längre ut i kustbandet hade högre omsättning än de som låg längre in. De flottar som låg längre ut var dessutom konstruerade på ett lite annat sätt än den vi fick besöka, vilket gjorde dem mer flyttbara. 14

15 Varje plattform har ca 500 rep om 12 meter. Små musslor plockas på klippor och stenas som sedan surras fast på repen, med en lina som försvinner inom 6-7 dagar. Nu får linorna hänga i vattnet i ca 6 månader, varefter man delar dem. (detta förfarande kan upprepas) Musslorna skördas efter 8 12 månader. På flotten finns olika åldrar på musslorna för att generera en jämn skörd/produktion året om. Ett rep kan producera upp till 300 kg men man räknar med att en plattform i snitt producerar ca ton/år, i bästa fall upp till 100 ton/år. Galicien producerar 98 % av Spaniens musselproduktion och ca hälften av Europas musselproduktion. En stor exportmarknad av blåmusslan är Frankrike varifrån Spanien har en betydande import av ostron. I Galicien finns ca 3500 pattformer. På ca 300 av plattformerna odlas ostron eller kammussla efter liknande princip som för blåmusslan. Man har valt att plocka småmussla som surras på linorna, för att snabba på produktionen. Det hade räckt att hänga repen i vattnet så som vi gör i Sverige men det skulle förlänga produktionstiden med flera månader. Båtarna hör hemma i någon av de många små hamnarna i närheten av Grove. Priset för blåmusslan är knappt 1 euro/kg. Detta område är det mest planktonrika området i Spanien. Den turistbåt som tar oss ut till musselanläggningen har en glasad botten som gör att man kan se musselrepen. Det finns fem båtar av detta slag i hamnen som under turistsäsongens ca 5 månader kör ut ca turister per dag och båt Besök på en sumpanläggning Vi kommer fram till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning av bland annat hummer och languster. Ägaren köper hummer från när och fjärran, och betalar i snitt ca 25 Euro/kg till fiskaren. Anläggningen som är byggd i tre våningar klarar att sumpa ca 40 ton. I Guarda har man sumpat hummer och skaldjur sedan 1700-talet, men då låg anläggningarna i havet. Man använde sig även av naturliga bassänger. De gamla anläggningarna var byggda i sten, med hålförsedda stentak som tillät havsvattnet att strömma in. Taken hindrade fåglar från att ta skaldjuren. Hämtning och lämning fick ske vid lågvatten, annars var risken att hamna i vattnet för stor. Flera allvarliga incidenter inträffade under årens lopp. Dessa havsbaserade anläggningar användes ända fram till mitten av 1980-talet. Förutom att det var en riskfylld hantering, var den även ganska kostsam eftersom man förlorade många djur genom att de spolades bort med vågorna. 15

16 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad Vi åker ner till den lokala fiskmarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med en representant för den lokala fiskeförvaltningen. Fiskmarknaden är öppen 5 dagar i veckan och fiskarena har möjlighet att lämna fångsten under hela dagen. Auktionen sker varje vardag klockan halv fem på eftermiddagen. Fisket som bedrivs här sker med burar, vad och nät. Även hummern fiskas med nät, liknande vad vi kallar trollgarn eller grimgarn. Begränsningarna här är 30 meter långa nät men obegränsat antal per fiskare (att fiska hummer med garn är förbjudet i Sverige) De har inga kvoter för den fisk som fiskas här, förutom för bläckfisk som är 40kg/fiskare och dag. Har båten fyra personers besättning, innebär det att den får fiska 160kg/dag. Eventuellt överfiske skall, om fisken lever, slängas tillbaka i vattnet, i annat fall skänks den till hjälporganisationer. Det finns även en limit om 100 burar per person. Varje fiskare har en licens och den berättigar till fiske av fem olika arter, och de får bara fiska en art per dag. Hummern får fiskas under juli och augusti officiellt. Tjuvfiske bestraffas med böter. Kooperationen här har 500 medlemmar. Planerade regleringar föregås av förberedande diskussioner mellan fiskets lokala organisation och den regionala fiskmyndigheten. Den lokala organisationen känner att de har inflytande och att de är delaktiga i de beslut om regleringar som fattas av myndigheterna. Ofta överensstämmer förslag och beslut. Det är många steg i beslutsfattandet: EU-, nationell-, regional- och lokal nivå. I denna hamn finns ca 20 större båtar och 20 små. Här fiskar/krattar man i stort sett inga musslor. Fisket består av fisk av olika slag, sjöborre, snäcka och den dyrbara och exklusiva goose barnacle, (lepas anati fera, långhalsat kräftdjur) som vi för övrigt fick möjlighet att smaka på vid den gemensamma lunchen. 16

17 5. Slutsats Galizien har ca 2,7 milj. invånare varav 0,5 milj. är berörda av fisket. (Spanien har ca 42 milj. inv.) Fisket har således en mycket stor betydelse för Galicien. När det gäller att ta vara på de resurser som havet ger, har man kommit långt i Galicien. De fiskar många fler arter än vad vi gör i Sverige. Arbetet bedrivs på traditionellt sätt, med småskaligheten i fokus. Förvaltningen inom vissa fisken är ansvarstagande och fungerar bra, och man tar hänsyn till ett hållbart fiske ur både ekonomiska och biologiska aspekter. Vattenbruket ökar och här satsas både nationella medel och EU-medel på forskning och utveckling. De har kunskap om bl.a. sumpning, vilket är en förutsättning för en jämn leveranskapacitet. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om sumpning, nya marknader, utbud/efterfrågan m.m. Resan gav även möjlighet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och myndigheter både nationellt och internationellt. Detta har stor betydelse för framtida arbetsformer och ger även ökad förståelse mellan olika intressenter, exempelvis mellan myndighet fiskare, fiskare odlare, osv. 6. Uppföljning 6.1 Planering Några möten planeras i syfte att vidareutveckla och genomföra tidigare planerade åtgärder men även nya utvecklingsprojekt. Det handlar bl.a. om: flyktöppningar säkerhetslina/nödstopp sumpningsförsök utredning av hantering/logistikfrågor undersöka några förslag till ökad förädlingsgrad lindragare med automatisk burlyft 17

18 Deltagarförteckning Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Oliver Swarbrick Från Länsstyrelsen: Lars Molander Från Fiskeriverket: Gun Brantäng Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 18

19 Syfte: Bilaga 2 Studieresa till Spanien hösten 2004 I mars 2004 genomförde 8 fiskare från norra Bohuslän en mycket lyckad studieresa till Storbritannien tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna. Syftet med resan var bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Under de uppföljningsmöten som gruppen haft efter resan där planer för fortsatt verksamhet diskuterats, framkom förslag om att göra en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden. Man vill även kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare skall resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, ålodling, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. Följande önskemål har framkommit om vad som kan studeras under vistelsen i Barcelona och Galizien: Fiskeauktion (-er) Den stora fiskemarknaden i Barcelona. Följa med på ett skaldjursfiske, valthornsfiske eller liknande. Redskap burar, kupor, trålar? (vad använder de för redskap, vilka fisken bedrivs osv) Lyftanordningar - redskap för att dra/lyfta fiskeredskapen ombord. Hantering: kan vara sumpning, andra åtgärder som nickning osv se landningen i hamnen Musselodlingar flottodlingar. Annan typ av odling Fisketurism Frågor vi vill få svar på: Dagens fiske och hantering: Vilka fisken bedrivs: arter, redskap osv Hur ser logistiken/hanteringen och marknaden ut? (både den inhemska och exportmarknaden) Hur ser utbudet/efterfrågan ut: levande och/eller förädlade produkter Viktiga auktionsdagar, marknadsdagar. 19

20 Regional/lokal förvaltning: kvotsystem förvaltningsåtgärder hur fungerar dialogen mellan myndigheter, forskare och fiskare Hur ser fiskets förutsättningar ut: ev. konflikter småskaligt/storskaligt, fiskepolitiken: stöd för storskaligt/småskaligt. Fiskelicenser Vilka andra verksamheter ingår i fiskarens sysselsättning. Odlingar Musselodling från flotte Vilka musselarter fiskas/odlas Vilka andra marina arter odlas. Vi vill studera olika former av alternativ verksamhet som kan komplettera det småskaliga fiskets möjligt till andra inkomstkällor. Det kan till exempel handla om odlingar av olika slag, nya produkter, fisketurism osv. Det handlar även om kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och informationsinhämtande beträffande fiskets förutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Ökad kunskap leder till att minska risken för eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar, genom ökad förståelse för varandras situation och verksamhet. Framtida musselodlare kan med fördel vara dagens yrkesfiskare inom det småskaliga fisket. Resan planeras till november 2004 och omfattar ca 8 10 dagar. Totalt kommer ca personer delta i resan. 20

21 Dagbok: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Landvetter till München kl Ankomst München Avresa med flyg från München till Barcelona kl Ankomst Barcelona kl Vi tar taxi till Hotell Pere IV Gemensam middag på kvällen i hamnen Vi har en fri dag i Barcelona där vi bl.a. passar på att besöka den välkända katedralen la Familia och även se det intressanta gatulivet på la Rambla. Vi äter en gemensam middag på kvällen och mitt i natten tar vi taxi till den stora fiskmarknaden Mercabarna. Vi träffar representanter för olika företag och får möjlighet att ställa frågor och se på den livliga handeln Resdag: Avresa från Barcelona till Santiago kl Ankomst Santiago kl (planet blev ca 1 timma försenat: ankomst 13.30) Vi får en guidad tur i den gamla staden Santiago de Compostela och därefter intar vi en gemensam middag Vi reser från hotellet med buss kl och vårt första studiebesök är på konservfabriken Dani i Carnota. Därefter besöker vi ett Sjömuseum i Corcubion. Mottagning av borgmästaren i Muxia samt besök på Prestige minnesmonument. Gemensam lunch Besök hos en producent av torkat havsål. Besök på den lokala fiskemarknaden med möjlighet till diskussioner med fiskare Besök i fiskekvinnornas lokal för försäljning och produktion av knypplade dukar. Här intervjuas vi av den lokala tidningen. Gemensam middag på hotellet Avresa från hotellet kl Första studiebesöket är på Marina Forskningscentrat i Coron. Därefter åker vi till Galiziens Skola för vattenbruk där vi även intar en gemensam lunch. På eftermiddagen besöker vi Fiskarnas lokala organisation i Cambados och en guidad tur i hamnen och på musselanläggningen i hamnen. Gemensam middag på hotellet 21

22 Avresa från hotellet kl för att besöka en musselplattform i Grove. Därefter åker vi till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning. Därefter intar vi en gemensam lunch tillsammans med en representant för business member of the regional culinary heritage network. Därefter besöker vi den lokala fiskemarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med fiskarena. Gemensam middag på hotellet Resdag: Avresa från hotellet kl för avresa till Barcelona Ankomst Barcelona Avresa från Barcelona till München kl Ankomst München kl Avresa från München till Göteborg kl Ankomst Göteborg: Bussresa till Tanum, ankomst ca kl

23 Musselflotte Bilaga 4 23

24 Bilaga 5 Vårt besök i Spanien uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 24

25 25

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101 GALLERI icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer höst 2015 icon 101 Fisk och skaldjur spelar en viktig roll för den japanska matkulturen. Fiskmarknaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn.

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn. FISKEKOMMUNERNA Mötesrapport från Konferens: Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Arr: Länsbygderådet Hela Sverige ska leva i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge Den

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav Framtidens mat från sjö och hav Sverige det nya matlandet en vision om ett godare liv Foto: Smålandsbilder.se Vi ska vara ett matland med nyskapande livskvalitet Sverige som matland: Bäst på mat i Europa

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Finansierat av FORMAS, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsutveckling

Läs mer

STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN

STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN Slutrapport/Reserapport STUDIERESA TILL STORBRITANNIEN 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter () om kontroll

Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 2015-05- 22 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 Bästa vänner, För det första vill jag tacka för inbjudan att delta på er årsstämma.

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, de vilda och vackra nordvästra provinsen, Galicien. Vi reser med flyg, lokaltåg och

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken Bakgrund 2010-03-12 Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan Vill du veta mer? av Mikael Cullberg och Robert Jakobsson Havssköldpaddor Det finns sex olika slags havssköldpaddor. De lever mest i varma hav, men vissa

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter.

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter. LLU Öresund/Skåne NV 3. Strategins framtagning. (600/1000 tecken) För fiskets del vilar strategin på en SWOT-analys (bilaga 1) framtagen av fiskeridirektör Johan Wagnström vid Länsstyrelsen Skåne i samråd

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Samförvaltning av yrkesfisket i Norra Bohuslän

Samförvaltning av yrkesfisket i Norra Bohuslän Ansökan från Samförvaltningsinitiativet Norra Bohuslän genom kommunalförbundet Fyrbodal Foto: bengt frizell Samförvaltning av yrkesfisket i Norra Bohuslän Projektbeskrivning Samförvaltning som en väg att

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Euro- Toques EN GEMENSAM VISION FÖR ETT HÅLLBART EUROPEISKT FISKE

Euro- Toques EN GEMENSAM VISION FÖR ETT HÅLLBART EUROPEISKT FISKE Euro- Toques EN GEMENSAM VISION FÖR ETT HÅLLBART EUROPEISKT FISKE REFORMERA DET EUROPEISKA FISKET FÖR ATT GYNNA FISKAR, FISKARE OCH FISKEINDUSTRIN En av dagens stora utmaningar när en hållbar Europeisk

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ

KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MED SURFING I BIARRITZ KICK-OFF MEET MED & VÅGSURFING GREET BIARRITZ, SYDVÄSTRA DAG 1 FRANKRIKE På En flygplatsen udda inspirerande välkomnar vi upplevelse. er

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

BLAND VALAR OCH DELFINER

BLAND VALAR OCH DELFINER BLAND VALAR OCH DELFINER Azorerna, 2-10 maj 2015 En oförglömlig resa bland valar och delfiner på Azorerna Följ med Joakim Odelberg till Azorerna och ön Pico och upplev valar och delfiner på mycket nära

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder 01-12 oktober 2015 Följ med till Kerala och upplev ett grönskande och prunkande Indien, som bjuder på kryddor och nyplockat te, kakao och färsk

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Revillagigedo Islands

Revillagigedo Islands Revillagigedo Islands Den 30 november, klockan 09.00 lä4ar Nau7lus Explorer ankar för a4 ta oss de 400 kilometrarna från Cabo San Lucas i Mexico i sydvästlig riktning ut i S7lla Havet. EJer cirka e4 dygn

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer