Studieresa till Spanien 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieresa till Spanien 2004"

Transkript

1 Slutrapport/Reserapport Studieresa till Spanien 2004 Finansierad med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1 Diarienummer: Projektperiod: Utarbetad av: Ulla Olsson, Fiskekommunerna Europeiska Unionen Fonden för Fiskets Utveckling 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ 2.2 Huvudman 2.3 Samarbetspartners 2.4 Finansiärer 2.5 Tidsplan 3. Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål 3.2 Målgrupp 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden i Mercabarna, Barcelona 4.2 Produkter, utbud 4.3 Hanteringen 4.4 Logistik/marknad 4.5 Dani konservfabrik, Carona 4.6 Sjömuseum i Corcubion 4.7 Borgmästaren i Muxia 4.8 Olika hantverksverksamheter 4.9 Lokala fiskmarknaden i Muxia 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón 4.11 Besök på Galician Training institut för vattenbruk 4.12 Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarenas professionella org.) 4.13 Besök på en musselplattform 4.14 Besök på en sumpanläggning 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad 5. Slutsats 6. Uppföljning 6.1 Planering Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Deltagarförteckning Syfte Dagbok Musselflotte Tidningsutklipp 2

3 1. Sammanfattning Fjällbackafiskarna avd 34 har tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Fiskekommunerna genomfört en studieresa till Spanien. Syftet med resan var bl.a. att följa kräftans väg från Skottland till den spanska marknaden. Vidare har resan möjliggjort studier av andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, utbildning i vattenbruk osv. Erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. har också varit ett viktigt syfte med resan. Kontakter med uppköpare i Spanien har även tagits. 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och initiativ Studieresor av detta slag genererar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, yrkesgrupper, myndigheter osv. både internationellt och nationellt. Förutsättningarna för att minska eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar ökar genom förståelse för varandras situation och verksamhet. Kunskap och information om yrkesfiskets förutsättningar i andra länder är av stort intresse både för yrkesfiskare och andra intressenter inom fisket. Samverkan mellan fiskare, forskare och myndigheter, utbyte av kunskaper och erfarenheter, ökar möjligheterna för utveckling och innovation. Ökad kvalitet och kundperspektiv är viktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Genom att studera olika hanteringsmodeller och anpassa dessa till svenska förhållanden, kan man öka kvaliteten på produkterna och därmed även lönsamheten för fiskenäringen. Den marina trenden, där värdet av att äta fisk och skaldjur belyses ur ett hälsofrämjande perspektiv, är viktig att ta tillvara. 2.2 Huvudman Fjällbackafiskarna avdelning 34 står som huvudman för projektet 2.3 Samarbetspartners Fjällbackafiskarna avdelning 34 Fiskeriverket Länsstyrelsen Fiskekommunerna (BOSAM) Carrefour Galicia 2.4 Finansiär Projektet har finansierats med medel ur fonden för Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket inom ramen för EG:s strukturprogram för fiskesektorn utanför mål 1, Fiskeriverket, Länsstyrelsen och Fiskekommunerna. 3

4 2.5 Tidsplan Projektet löper under tiden Studieresan genomfördes under 7 dagar från den 7/11-04 till den 13/ Några uppföljningsmöten som syftar till att summera resans erfarenheter samt att planera för framtida åtgärder och utveckling hålls under vintern/våren 2004/ Projektbeskrivning 3.1 Huvudmål - erfarenhetsutbyte när det gäller lokala förvaltningsmodeller - erfarenhetsutbyte i fråga om redskap, fiskemetoder, hantering - inhämta kunskap om nya marknader och logistik - inhämta kunskap om vattenbruk - stärka nätverket mellan yrkesfiskare och myndigheter i Sverige och andra länder 3.2 Målgrupp Målgruppen är yrkesfiskare inom småskaligt kustfiske som tillsammans med myndigheter ser på förutsättningarna för utveckling av ett hållbart småskaligt, kustnära fiske. 4. Projektets genomförande, resultat och erfarenheter 4.1 Fiskmarknaden Mercabarna, Barcelona Markanden Mercabarna i Barcelona är enorm med sina 90 hektar vilka rymmer frukt och grönsaksmarknad, fiskmarknad, blommarknad samt slakteri/köttmarknad. Fiskmarknadens m2 rymmer drygt 60 företag som hanterar ca ton fisk och skaldjur per år. 4.2 Produkter, utbud Utbudet är mycket stort både ifråga om arter och produkter. Man hanterar både färska och frusna varor, samt även vissa levande djur, exempelvis kräftor som importerades från Skottland. Vi såg bl.a. makrill, tonfisk, svärdfisk, krabba, hummer, kräfta, musslor, snäckor, sniglar och mycket mer. Diagrammet nedan visar prisbilden under 2002 som ser 4

5 ganska jämn ut över året förutom för frysta skaldjur som ökar kraftigt inför årsskiftet. 4.3 Hanteringen Mellan klockan 2 4 på morgonen bygger fiskförsäljarna upp sina avdelningar och kl 04 på morgonen kommer köparna och kommersen är i full gång. 4.4 Logistik/marknad Lokala uppköpare, med mindre fiskbilar, konkurrerar med stora uppköpare. Varorna kommer ursprungligen från i stort sett hela världen men några av de största levererande områdena/länderna när det gäller färsk fisk är Frankrike, Catalonien och Galicien och när det gäller färska skaldjur: Galicien, Italien, Catalonien följt av Frankrike. Places of origin of the products in the Central Fish Market (2002) 5

6 4.5 Dani konservfabrik, Carona Vi besöker Dani konservfabrik i Carona som processar ca 10 arter, från mussla till tonfisk. Anläggningen som bara är fem år gammal, har 85 anställda varav 70 kvinnor, vilket gör den till en, för trakten viktig arbetsplats. De har 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors semester. I snitt tjänar de ca euro per år vilket skall jämföras med en lärares lön som i snitt ligger på 1200 euro. Arbetsmomenten är monotona och de använder sig inte av rotation mellan arbetsstationerna. Ljudnivån är relativt hög och användandet av hörselskydd är bristfälligt. Trots att anläggningen är ny finns det åtskilligt kvar att göra när det gäller automatisering och minskning av monotona och manuella arbetsmoment. Produktionen som omfattar ca 20 olika produkter levereras dels till den inhemska marknaden och går dels på export till flera länder i Europa men även till USA. De producerar uteslutande helkonserver i både glas och plåtförpackningar. Hållbarheten för produkterna varierade mellan 3 år för tjocka såser och upp till 5 år för klara såser. 6

7 4.6 Sjömuseum i Corcubion Sjömuseet i Corcubion är ett EU-projekt som syftar till att dokumentera fisket och sjöfarten i trakten genom tiderna. Museet inrymdes i en anläggning vid havet som under årens lopp använts för olika ändamål, bl.a. att förvara och salta fisk, hantera kol under ångbåtstiden osv. Man räknade med att museet skulle bli klart först om 5-10 år. För närvarande arbetade man med att samla in föremål, katalogisera samt laga dem vid behov. De föremål som fanns på plats vid vårt besök var bl.a. navigationsutrustning, livbåtar, motorer, ritningar och byggmallar. En viktig del i utställningen utgjordes av modeller av båtar och fartyg från området. 4.7 Borgmästaren i Muxia Borgmästaren i Muxia tog emot oss i stadshuset där han hälsade oss varmt välkomna. Han berättade lite om händelserna kring oljekatastrofen då Prestige sjönk och ligger nu på ca 3700 meters djup. Livliga diskussioner hade förts om vart båten skulle ta vägen och vem som skulle ta hand om den osv. innan den sjönk och olyckan blev ett faktum. Saneringsarbetet tog ett år och medförde även stopp i fisket under denna period. Fiskarena fick viss ersättning från staten. Borgmästaren försäkrade att allt nu var återställt och att miljön återhämtat sig. Vi fick även en guidad tur på en mytomspunnen plats vid havet. Här har Prestige s försäkringsbolag placerat ett vackert monument i sten till minne av händelsen. 7

8 4.8 Olika hantverksverksamheter I Muxia besökte vi även en havsålsfiskare. Här torkades havsålen på traditionellt sätt, en process som krävde mycket arbete och kontroll. Havsålen fiskades med backa (långrev), vilken agnades med småfisk. Den nyfiskade ålen rensas och därefter skär man hål i den för att öka luftgenomströmningen och därmed snabba på torktiden. Hanteringen är enkel men kräver mycket arbete eftersom fisken måste tas in på kvällen och vid regn. Torktiden varierar, beroende på luftfuktighet osv. mellan dagar. Ålen skall inte vara helt torr, och det är fingertoppskänslan, ögat och erfarenheten som avgör när torkningen är klar. Den spanska marknaden är vikande eftersom yngre personer vill ha modernare mat. För tre år sedan fanns här tre producenter i området men nu finns bara denna anläggning kvar. Vid högsäsong sysselsätter fisket och hanteringen upp till sex familjemedlemmar. Fiskarhustrurna i Muxia drev en lokal för produktion och försäljning av traditionella, mycket vackra knypplade dukar. 4.9 Lokala fiskemarknaden i Muxia Den dag vi besökte fiskemarknaden hade båtarna inte gått ut p.g.a. det hårda vädret, men vi fick möjlighet att tala med två pensionerade fiskare. Här fiskade 10 större båtar med en besättning om 8-9 personer per båt, och ca 20 mindre båtar med 2 personer per båt. De små båtarna fiskade i huvudsak musslor, snäckor och bläckfisk medan de stora båtarna fiskade all sorts fisk. 8

9 I dessa burar fiskades bläckfisk och sandräka Fisket har minskat från att för 5-10 år sedan omfatta ca 30 större båtar mot dagens 10. Orsaken till minskningen var enligt fiskarena, dels att myndigheterna betalade ut s.k. skrotvärde för att minska flottan och dels att det inte längre finns några unga som vill satsa på fisket som yrke. Många yngre reser till storstäderna eller utomlands för att arbeta. I Galizien studerar ungefär 50 % av ungdomarna vidare på universitetsnivå. Idag är det många invandrare som arbetar på de större fiskebåtarna, i huvudsak kommer de från Peru. Några tar med sig familjen och bosätter sig här medan andra bara stannar under några år. Fiskarena menar att det fortfarande finns olja från Prestigekatastrofen kvar på vissa områden och att det fortfarande läcker ut olja från båten i mindre mängd. Fiskarna i Muxia har ingen annan verksamhet som de arbetar med, utan sysslar bara med fiske. Det händer att några tar med sig turister ut ibland (under 3 månader på sommaren), men det kommer inte mycket turister hit eftersom det bara finns ett hotell här. Ersättningen vid stilleståndet på grund av oljekatastrofen var 1500 /person och månad. Stora båtar låg stilla i ca 9 månader medan de små låg still i ca 12 månader. På vår resa längs kustvägen ser vi flera små byar, alla med små hamnar och några båtar i varierande storlek. Vi såg musselfiskare som fiskade kam eller hjärtmussla. Detta är ett säsongsfiske och utförs med traditionella metoder och redskap. Man har en håvförsedd raka/kratta med mycket långt skaft, som kastas ut från båten. Det finns även större båtar försedda med modernare hjälpmedel/redskap. I några av hamnarna finns även mottagningsanläggningar för tvätt och sortering av snäckor och musslor. 9

10 4.10 Besök på Centrum för marin forskning i Corón Utanför forskningscentrat såg vi kvinnor som plockar musslor på traditionellt sätt. Fisket är organiserat i olika kooperativ, varav dessa kvinnor är anslutna till ett eget. Inom kooperativet skapar man egna regleringar för fisket som exempelvis antal fiskedagar/år, minimistorlek på snäckorna/musslorna osv. Detta fiske pågår ungefär 6 månader per år och stoppen beror dels på överenskommelser inom kooperativet för att undvika överexploatering och dels på att området stängs för fiske av statliga myndigheter då toxin- eller gifthalterna blir för höga. Myndigheterna står för provtagningarna. Tidvattnet styr när och hur länge fisket kan pågå under dagen. Kvinnorna sorterar musslorna/snäckorna på stranden innan de skickas till auktionen för försäljningen. Männen fiskar musslor/snäckor från båtar längre ut från stranden. De använder speciella håvförsedda rakor som man kunde se på flera ställen längs kusten. Männen är organiserade i egna kollektiv. Det finns 62 kooperativ i Galizien. Ursprungligen var de religiösa organisationer men är numera rena fiskeorganisationer. Alla måste ha licens för att fiska, även för att plocka musslor/snäckor på stranden. Det är myndigheterna som utfärdar licenser och för närvarande finns ca 8000 licenser för mussel/snäck-fisket. När det gäller förvaltningen och förvaltningsåtgärderna hjälper forskningscentrat till genom olika rekommendationer osv. för att hindra överexploatering, men det är kooperativen som själva ansvarar för regleringarna (utifrån dessa rekommendationer) genom att till exempel stoppa fisket, alternativt minska antalet fiskare eller kvot/fiskare inom ett område. Ett stopp kan även grunda sig på att priset på auktionerna blir för lågt, vilket i sig beror på ett överfiske. Myndigheterna behöver inte direkt göra några åtgärder inom detta fiske eftersom de själva hanterar regleringarna på ett bra och ansvarsfullt sätt. Fiskfisket däremot regleras av myndigheterna då man anser att fiskarena har en dåligt fungerande organisation samt att de inte tar det ansvar de borde. Forskningscentrat lyder under statliga myndigheter och är lokaliserat på två ställen i Galicien. Det finansieras dels av Galiciska och dels Spanska myndigheter, men är även EU-finansierat. Forskningsområdet omfattar både vattenbruk och fiske av exempelvis ostron, musslor och snäckor. Läs mer på 10

11 Forskningscentrat arbetar med olika avgiftningsförsök med de ser inte giftet som något problem eftersom de har ett bra kontrollsystem som garanterar att man inte får ut giftiga musslor på marknaden. Man har inte haft något förgiftningsfall under de senaste 10 åren. De har ett bra system för att lokalisera områden med höga gifthalter, vilka då stängs för fiske under en tid. Musselfisket kan då ske på andra platser som fortfarande är öppna för fiske. Vattentemperaturen i området ligger på en ganska jämn nivå hela året: mellan +11C - *18C, och under de kallare perioderna är toxin- och gifthalten i musslorna lägre. Det spanska ostronet försvann från området för ca 10 år sedan och numera importerar man ostron från bland annat Frankrike och Italien. Centrat driver försök med att plantera ut japanska ostron i området. De ser inga tveksamheter i att föra in dessa främmande gener i området, eftersom de menade att det Spanska ostronet i stort sett redan var helt borta. Försök görs med att få de Japanska ostronen resistenta mot sjukdomar (bl.a. den som utrotade det Spanska ostronet). Vi fick även en presentation om hur man arbetat med Presige s oljekatastrof. Kontrollsystemet byggdes upp med stationer längs hela kusten, där analyser gjordes från olika djup (0-20m, m osv.). Utifrån dessa analysresultat stängdes sedan områden successivt, för att slutligen omfatta hela kuststräckan, förutom allra längst upp i norr. Olyckan inträffade den 13 november 2002 och den 4 december var allt fiske stoppat. Analysområdena delades även in i miljöer : klippstrand, sandstrand osv. Man analyserade de negativa effekterna såsom artreduktioner osv och fann olika resultat i olika miljöer. Kontinuerliga analyser genomfördes och redan i juni året efter olyckan, fanns områden med gifthalter under gränsvärdena, vilket gjorde att de åter kunde öppnas för fiske. Längst ner i södra delen av Galicien var påverkan av oljekatastrofen inte så kraftig och här fanns områden som bara behövde vara stängda i 58 dagar. Det område som var mest påverkat fick vara stängt i 321 dagar. Den socioekonomiska aspekten analyserades också. De insåg att informationen kring öppna och stängda områden, om varför de var stängda osv. var mycket viktig, då detta påverkade trovärdigheten för produkterna, vilket även påverkade 11

12 prisbilden osv. Vissa områden var ju stängda i närmare ett år, markanden hade vant sig med andra varor och kvaliteter, andra priser osv. Hur påverkade detta förutsättningarna för det lokala fisket när områdena åter öppnades? Detta var viktiga frågeställningar. Myndigheterna fick förståelse för fiskets betydelse som näring i detta område. Vissa områden kommer kanske att behöva upp till tio år innan de är helt återställda medan andra bara behöver 1 år. En klippstrand som ständigt sköljs av vågorna har bättre förutsättningar än en strand som i huvudsak påverkas av sol och regn. Katastrofen har gjort att man numera har en handlingsplan/beredskapsplan för framtida liknande katastrofer Besök på Galician Training Institut i vattenbruk Vi började med en genomgång av de utbildningar som fanns på skolan: De hade 4 kurser med ca 40 elever/kurs och år: En 2-årig utbildning som omfattade 2000 timmar och där man studerade vattenbruk inom både skaldjur och fisk, men även produktionsteknik m.m. 50% av eleverna hade arbete direkt efter utbildningen och 80% efter 2 år En 2-årig utbildning, där ett år omfattade praktik på olika företag (mestadels lokala företag, men skolan hade även avtal med andra länder i Europa: England, Frankrike, Portugal m.fl). De hade även en lättare kurs på 900 timmar för elever som inte klarat grundskolan. Vidare hade de en kurs om 1400 timmar som inkluderade dykarutbildning. Här tog de bara in 15 elever per år och samtliga hade arbete omgående efter avslutad utbildning. Skolan drev även vissa kurser på universitetsnivå. Vi fick en intressant genomgång av verksamheten i laboratorierna. Här arbetade man med odlingsförsök av många olika arter bl. a tunga, piggvar. På mindre än två år nådde vissa arter av plattfisk kommersiella storlekar. Detta var resultatet av rätt mat, vattentemperatur osv. I naturliga miljöer tar det ca 3-4 år att nå samma storlek. I laboratoriet levde fiskarna i stora kar fyllda med lätt filtrerat havsvatten. Galicien är en av Europas största producenter av piggvar, delvis pga. den jämna vattentemperaturen. 12

13 Odling av spindelkrabba är ett unikt projekt som man arbetar med på centrat. Den växer fort och på 1 1,5 år når den kommersiell storlek vilket gör den intressant för odling. Problemet är att den är kannibal vilket gör att man måste förvara den en och en. Detta medför en kostsam hantering. (jämför hummer) Rundfisk odlades i större kar (jämfört med plattfiskarna) eftersom de simmar hela tiden. Vissa av dessa arter nådde också kommersiell nivå vid två års ålder. I laboratoriet hade man odlingsförsök på 6 rundfisksarter. Försök gjordes även, att med ljus och temperaturer påverka lektiderna. Räkor och hummer är exempel på andra arter som man hade odlingsförsök på Möte med Corfradia de Pescadores (fiskarnas professionella organisation) Vadfisket är viktigast i denna region. Fisket och musselodlarna/fiskarena är organiserade i separata privata kooperationer. Varje fiskeslag representeras i kooperationens styrelse. Nationella regler styr fisket. För att få fiskelicens måste man vara spansk medborgare och 18 år fyllda, men för att få licens för en ny båt måste en annan båt sluta/skrotas. Kvoten är fördelad regionalt för Galicien. Musselfisket regleras dels via fiskedagar och dels kvot/dag för att hindra överexploatering. Musselfisket, som bedrivs med förhållandevis små båtar, omsätter här 120 milj. Euro. Kvinnorna fiskar på traditionellt sätt genom att plocka / kratta musslor på stranden. Detta fiske pågår under perioden januari till oktober och omsätter euro, vilket man planerar att öka till euro. I snitt arbetar de ca 40 timmar per månad och en kvinna tjänar i genomsnitt ca euro/år. En biolog som arbetar för kooperativet, bevakar och vid behov stoppar musselfisket. Han är dels avlönad av myndigheterna, dels av kooperativet. I en privatägd anläggning i hamnen tvättas, storlekssorteras och avgiftas musslorna och snäckorna. I 48 timmar ligger musslorna i stora kar som genomspolas med havsvatten tillsatt med någon form av klorlösning. Efter Prestigeolyckan har vikten av fisket belysts och man får helt enkelt inte göra några misstag som skulle minska trovärdigheten för musslan/snäckan. Lagen kräver denna reningsprocess. Galiciska myndigheter utför dessutom analyser på 13

14 musslorna 2-3 ggr/vecka vilka är gratis för fiskaren. Vissa privata analyser måste också göras vilka företagen bekostar. Alla utsorterade musslor och rens skickas till en anläggning som gör djurfoder (hönsfoder) och ekologisk gödning. I anläggningen som vi besöker, processas blåmusslor och tre sorters snäckor. Binäringar: fiskaren bedriver vanligtvis bara ett fiske, men vissa fiskare är även vinproducenter, driver grönsaksodlingar i växthus osv. Även fisketurismen ökar. Förutsättningarna för det framtida fisket är ökad förståelse hos fiskarena, för vikten av ett hållbart fiske. Marknadskrafterna är tuffa och det är ofta pengarna som styr. Musselfiskarena har ofta större förståelse för ett hållbart fiske vilket gör att de kan skapa egna förvaltningsåtgärder i motsats till fiskfisket som styrs av nationella regler. Vi får här även vara med om en lokal fiskeauktion och man har i Galicien ett lite annorlunda auktionsförfarande jämfört med vad vi har i Sverige. Utropspriset börjar på en ganska hög nivå som sedan tickar snabbt neråt. Via speciella handapparater kan köparna stoppa priset och får då möjlighet att välja hur många lådor de vill från den båt som utropet gällde, till ett och samma pris. Utropspriset börjar alltid på samma nivå för en och samma art men ju fler utrop som gått ju lägre pris Besök på en musselplattform A Guarda är en traditionell kuststad som är välkänd för sitt hummerfiske och sin svärdfisksflotta. Staden ligger längst ner vid gränsen till Portugal. Under resan dit ser vi många musselflottar. Vi stannar på en ort som heter Grove och i detta område finns ca 2500 musselflottar vilka sysselsätter ca 3000 personer. Vanligtvis har varje plattform en ägare och till varje flotte hör en mindre båt. De har organiserat sig i 5 kooperativ. Omsättningen per plattform kunde de inte redovisa men de plattformar som låg längre ut i kustbandet hade högre omsättning än de som låg längre in. De flottar som låg längre ut var dessutom konstruerade på ett lite annat sätt än den vi fick besöka, vilket gjorde dem mer flyttbara. 14

15 Varje plattform har ca 500 rep om 12 meter. Små musslor plockas på klippor och stenas som sedan surras fast på repen, med en lina som försvinner inom 6-7 dagar. Nu får linorna hänga i vattnet i ca 6 månader, varefter man delar dem. (detta förfarande kan upprepas) Musslorna skördas efter 8 12 månader. På flotten finns olika åldrar på musslorna för att generera en jämn skörd/produktion året om. Ett rep kan producera upp till 300 kg men man räknar med att en plattform i snitt producerar ca ton/år, i bästa fall upp till 100 ton/år. Galicien producerar 98 % av Spaniens musselproduktion och ca hälften av Europas musselproduktion. En stor exportmarknad av blåmusslan är Frankrike varifrån Spanien har en betydande import av ostron. I Galicien finns ca 3500 pattformer. På ca 300 av plattformerna odlas ostron eller kammussla efter liknande princip som för blåmusslan. Man har valt att plocka småmussla som surras på linorna, för att snabba på produktionen. Det hade räckt att hänga repen i vattnet så som vi gör i Sverige men det skulle förlänga produktionstiden med flera månader. Båtarna hör hemma i någon av de många små hamnarna i närheten av Grove. Priset för blåmusslan är knappt 1 euro/kg. Detta område är det mest planktonrika området i Spanien. Den turistbåt som tar oss ut till musselanläggningen har en glasad botten som gör att man kan se musselrepen. Det finns fem båtar av detta slag i hamnen som under turistsäsongens ca 5 månader kör ut ca turister per dag och båt Besök på en sumpanläggning Vi kommer fram till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning av bland annat hummer och languster. Ägaren köper hummer från när och fjärran, och betalar i snitt ca 25 Euro/kg till fiskaren. Anläggningen som är byggd i tre våningar klarar att sumpa ca 40 ton. I Guarda har man sumpat hummer och skaldjur sedan 1700-talet, men då låg anläggningarna i havet. Man använde sig även av naturliga bassänger. De gamla anläggningarna var byggda i sten, med hålförsedda stentak som tillät havsvattnet att strömma in. Taken hindrade fåglar från att ta skaldjuren. Hämtning och lämning fick ske vid lågvatten, annars var risken att hamna i vattnet för stor. Flera allvarliga incidenter inträffade under årens lopp. Dessa havsbaserade anläggningar användes ända fram till mitten av 1980-talet. Förutom att det var en riskfylld hantering, var den även ganska kostsam eftersom man förlorade många djur genom att de spolades bort med vågorna. 15

16 4.15 Besök på en lokal fiskemarknad Vi åker ner till den lokala fiskmarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med en representant för den lokala fiskeförvaltningen. Fiskmarknaden är öppen 5 dagar i veckan och fiskarena har möjlighet att lämna fångsten under hela dagen. Auktionen sker varje vardag klockan halv fem på eftermiddagen. Fisket som bedrivs här sker med burar, vad och nät. Även hummern fiskas med nät, liknande vad vi kallar trollgarn eller grimgarn. Begränsningarna här är 30 meter långa nät men obegränsat antal per fiskare (att fiska hummer med garn är förbjudet i Sverige) De har inga kvoter för den fisk som fiskas här, förutom för bläckfisk som är 40kg/fiskare och dag. Har båten fyra personers besättning, innebär det att den får fiska 160kg/dag. Eventuellt överfiske skall, om fisken lever, slängas tillbaka i vattnet, i annat fall skänks den till hjälporganisationer. Det finns även en limit om 100 burar per person. Varje fiskare har en licens och den berättigar till fiske av fem olika arter, och de får bara fiska en art per dag. Hummern får fiskas under juli och augusti officiellt. Tjuvfiske bestraffas med böter. Kooperationen här har 500 medlemmar. Planerade regleringar föregås av förberedande diskussioner mellan fiskets lokala organisation och den regionala fiskmyndigheten. Den lokala organisationen känner att de har inflytande och att de är delaktiga i de beslut om regleringar som fattas av myndigheterna. Ofta överensstämmer förslag och beslut. Det är många steg i beslutsfattandet: EU-, nationell-, regional- och lokal nivå. I denna hamn finns ca 20 större båtar och 20 små. Här fiskar/krattar man i stort sett inga musslor. Fisket består av fisk av olika slag, sjöborre, snäcka och den dyrbara och exklusiva goose barnacle, (lepas anati fera, långhalsat kräftdjur) som vi för övrigt fick möjlighet att smaka på vid den gemensamma lunchen. 16

17 5. Slutsats Galizien har ca 2,7 milj. invånare varav 0,5 milj. är berörda av fisket. (Spanien har ca 42 milj. inv.) Fisket har således en mycket stor betydelse för Galicien. När det gäller att ta vara på de resurser som havet ger, har man kommit långt i Galicien. De fiskar många fler arter än vad vi gör i Sverige. Arbetet bedrivs på traditionellt sätt, med småskaligheten i fokus. Förvaltningen inom vissa fisken är ansvarstagande och fungerar bra, och man tar hänsyn till ett hållbart fiske ur både ekonomiska och biologiska aspekter. Vattenbruket ökar och här satsas både nationella medel och EU-medel på forskning och utveckling. De har kunskap om bl.a. sumpning, vilket är en förutsättning för en jämn leveranskapacitet. Sammanfattningsvis har studieresan genererat kunskap och vision om möjliga utvecklingspotentialer i fråga om sumpning, nya marknader, utbud/efterfrågan m.m. Resan gav även möjlighet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och myndigheter både nationellt och internationellt. Detta har stor betydelse för framtida arbetsformer och ger även ökad förståelse mellan olika intressenter, exempelvis mellan myndighet fiskare, fiskare odlare, osv. 6. Uppföljning 6.1 Planering Några möten planeras i syfte att vidareutveckla och genomföra tidigare planerade åtgärder men även nya utvecklingsprojekt. Det handlar bl.a. om: flyktöppningar säkerhetslina/nödstopp sumpningsförsök utredning av hantering/logistikfrågor undersöka några förslag till ökad förädlingsgrad lindragare med automatisk burlyft 17

18 Deltagarförteckning Bilaga 1 Yrkesfiskare: Kalle Kahlman Alf Gustavsson Ingemar Granqvist Per-Inge Bergman Morgan Sandmark Lars-Åke Olsson Ingemar Andersson Ove Leandersson Dan Åke Persson Oliver Swarbrick Från Länsstyrelsen: Lars Molander Från Fiskeriverket: Gun Brantäng Från Fiskekommunerna: Ulla Olsson 18

19 Syfte: Bilaga 2 Studieresa till Spanien hösten 2004 I mars 2004 genomförde 8 fiskare från norra Bohuslän en mycket lyckad studieresa till Storbritannien tillsammans med en representant från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och en representant från Fiskekommunerna. Syftet med resan var bl.a. att studera ett framgångsrikt, småskaligt kustfiske där man satsat på innovativa åtgärder i fråga om hantering, kvalitet och logistik. Under de uppföljningsmöten som gruppen haft efter resan där planer för fortsatt verksamhet diskuterats, framkom förslag om att göra en studieresa till Barcelona för att bl.a. följa kräftans väg till den spanska marknaden. Man vill även kartlägga utbud och efterfrågan analysera kundernas behov. Vidare skall resan inkludera möjlighet att studera andra verksamheter som exempelvis musselodling från flotte, ålodling, fisketurism osv. Möjlighet för erfarenhetsutbyte med spanska yrkesfiskare gällande hantering, redskap, förvaltningsåtgärder, förutsättningar/licenser osv. bör också ingå. Följande önskemål har framkommit om vad som kan studeras under vistelsen i Barcelona och Galizien: Fiskeauktion (-er) Den stora fiskemarknaden i Barcelona. Följa med på ett skaldjursfiske, valthornsfiske eller liknande. Redskap burar, kupor, trålar? (vad använder de för redskap, vilka fisken bedrivs osv) Lyftanordningar - redskap för att dra/lyfta fiskeredskapen ombord. Hantering: kan vara sumpning, andra åtgärder som nickning osv se landningen i hamnen Musselodlingar flottodlingar. Annan typ av odling Fisketurism Frågor vi vill få svar på: Dagens fiske och hantering: Vilka fisken bedrivs: arter, redskap osv Hur ser logistiken/hanteringen och marknaden ut? (både den inhemska och exportmarknaden) Hur ser utbudet/efterfrågan ut: levande och/eller förädlade produkter Viktiga auktionsdagar, marknadsdagar. 19

20 Regional/lokal förvaltning: kvotsystem förvaltningsåtgärder hur fungerar dialogen mellan myndigheter, forskare och fiskare Hur ser fiskets förutsättningar ut: ev. konflikter småskaligt/storskaligt, fiskepolitiken: stöd för storskaligt/småskaligt. Fiskelicenser Vilka andra verksamheter ingår i fiskarens sysselsättning. Odlingar Musselodling från flotte Vilka musselarter fiskas/odlas Vilka andra marina arter odlas. Vi vill studera olika former av alternativ verksamhet som kan komplettera det småskaliga fiskets möjligt till andra inkomstkällor. Det kan till exempel handla om odlingar av olika slag, nya produkter, fisketurism osv. Det handlar även om kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesfiskare och informationsinhämtande beträffande fiskets förutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Ökad kunskap leder till att minska risken för eventuella framtida intressekonflikter mellan olika typer av fiskenäringar, genom ökad förståelse för varandras situation och verksamhet. Framtida musselodlare kan med fördel vara dagens yrkesfiskare inom det småskaliga fisket. Resan planeras till november 2004 och omfattar ca 8 10 dagar. Totalt kommer ca personer delta i resan. 20

21 Dagbok: Bilaga Resdag: Avresa med buss från Tanum kl Avresa med flyg från Landvetter till München kl Ankomst München Avresa med flyg från München till Barcelona kl Ankomst Barcelona kl Vi tar taxi till Hotell Pere IV Gemensam middag på kvällen i hamnen Vi har en fri dag i Barcelona där vi bl.a. passar på att besöka den välkända katedralen la Familia och även se det intressanta gatulivet på la Rambla. Vi äter en gemensam middag på kvällen och mitt i natten tar vi taxi till den stora fiskmarknaden Mercabarna. Vi träffar representanter för olika företag och får möjlighet att ställa frågor och se på den livliga handeln Resdag: Avresa från Barcelona till Santiago kl Ankomst Santiago kl (planet blev ca 1 timma försenat: ankomst 13.30) Vi får en guidad tur i den gamla staden Santiago de Compostela och därefter intar vi en gemensam middag Vi reser från hotellet med buss kl och vårt första studiebesök är på konservfabriken Dani i Carnota. Därefter besöker vi ett Sjömuseum i Corcubion. Mottagning av borgmästaren i Muxia samt besök på Prestige minnesmonument. Gemensam lunch Besök hos en producent av torkat havsål. Besök på den lokala fiskemarknaden med möjlighet till diskussioner med fiskare Besök i fiskekvinnornas lokal för försäljning och produktion av knypplade dukar. Här intervjuas vi av den lokala tidningen. Gemensam middag på hotellet Avresa från hotellet kl Första studiebesöket är på Marina Forskningscentrat i Coron. Därefter åker vi till Galiziens Skola för vattenbruk där vi även intar en gemensam lunch. På eftermiddagen besöker vi Fiskarnas lokala organisation i Cambados och en guidad tur i hamnen och på musselanläggningen i hamnen. Gemensam middag på hotellet 21

22 Avresa från hotellet kl för att besöka en musselplattform i Grove. Därefter åker vi till a Guarda och får besöka en anläggning för sumpning. Därefter intar vi en gemensam lunch tillsammans med en representant för business member of the regional culinary heritage network. Därefter besöker vi den lokala fiskemarknaden i a Guarda och får möjlighet att tala med fiskarena. Gemensam middag på hotellet Resdag: Avresa från hotellet kl för avresa till Barcelona Ankomst Barcelona Avresa från Barcelona till München kl Ankomst München kl Avresa från München till Göteborg kl Ankomst Göteborg: Bussresa till Tanum, ankomst ca kl

23 Musselflotte Bilaga 4 23

24 Bilaga 5 Vårt besök i Spanien uppmärksammades i flera tidningar, se exempel nedan. 24

25 25

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Abborrar på is. Foto: Annika Sander Christina Hammarström Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Projektnummer: 4672-01 Umeå 2015-04-27 Innehållsförteckning:

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän. en intervjustudie

Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän. en intervjustudie Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän en intervjustudie 1 2 Foto: Fiskarföreningen Norden, Erland Lundqvist, Karin Björk, Kustbevakningen Strömstad. Form: WK Design, 2013. Innehåll Förord 4 Bakgrund och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI EN Rapport om konserverad tonfisk ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI Rapport om konserverad tonfisk Rapport om konserverad tonfisk Sammanfattning 4 Handeln med konserverad tonfisk 6 Konserveringsprocessen

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund Vi skärgårdsbor Nr 3, september 2014 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund VALNUMMER Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Rönnskär Foto: Eva Widlund Den 14:e

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

20 röster om hotet mot ålen

20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid - att bruka eller förbruka ekosystemtjänster / 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller förbruka ekosystemtjänster 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 -

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 - LäRLIngSSySTEM - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. - 1 - Rapport 2013:01 Förord Småföretagarnas Riksförbund har länge pläderat för att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt

Läs mer

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet RESEARCH REPORT 2008:16 Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige Thomas Zobel Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 KONFERENSRAPPORT NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 Bakgrund Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle bildades 2009 med stöd från EUs

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudieperiod 1 maj 2011 31 augusti 2011 Projektägare Förstudien är finansierad av 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade?

Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade? Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade? Sammanfattning ABOCFA är ett kooperativ i södra Ghana som odlar ekologisk och Fairtrade-certifierad kakao. Kooperativet

Läs mer

CANNABISODlING I MAROCKO

CANNABISODlING I MAROCKO CANNABISODlING I MAROCKO Marocko är världens största producent av hasch. I de marockanska Rif-bergen finns de enorma cannabisfält som utgör grundpelaren för haschproduktionen. Den färdiga produkten exporteras

Läs mer

En genuin smak av Bohuslän, tack!

En genuin smak av Bohuslän, tack! En genuin smak av Bohuslän, tack! - en fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat Kandidatuppsats i kulturgeografi, VT 2011 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar Etablering av musselodling i Hallands län Möjligheter och förutsättningar Dokumentuppgifter och uppgifter om utförare Datum: 2011-02-15 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län Utförare: Thorsson &

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Strukturomvandling och social integrering.

Strukturomvandling och social integrering. Strukturomvandling och social integrering. En analys av de allt fler människorna med ingen eller svag anknytning till arbetsmarknaden och vad som behöver göras samt de arbetsintegerande sociala företagens

Läs mer