Rental. Prislista Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör. Bedsab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rental. Prislista Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör. Bedsab"

Transkript

1 Prislista 2016 Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör

2 Innehållsförteckning Balkklämma 4 Blockvagnar 4 Byggcentral 3 Eltelfrar 2 Fallskyddsutrustning 6 Fatlyftare 6 Kastblock 4-5 Kuggstångsdomkraft 5 Lintalja 4 Lufttelfer 2 Lyftmagnet 4 Motor/skarvkabel 3 Pallgaffel Minilasto 6 Plåtlyfthandske 5 Radiostyrning 2 Snabblyftblock 3 Spaklyftblock 3 Truckdomkraft 5 Universalhuvud 5 Önskar du information om vårt produktsortiment kan du se vår webbkatalog på Där kan du också beställa prislistor. Det går även bra att ringa oss på

3 Eltelfer 3-fas. 400V. 50Hz med manöverdon För er som vill slippa en lång elkabel med manöverdon kan vi erbjuda radiostyrning, se nedan 250 kg 500 kg 1000 kg 1600 kg* 2000 kg 3200 kg* Parter Dag Dag Dag Dag Vikt vid 3 m lyfthöjd 16 kg 17 kg 42 kg 84 kg 47 kg 88 kg *Kan endast hyras med radiostyrning. Lyfthöjd anpassas till kundens behov. Eltelfer 1-fas. 230V med manöverdon För er som vill slippa en lång elkabel med manöverdon kan vi erbjuda radiostyrning, se nedan 250 kg 500 kg Parter 1 2 Dag Dag Dag Dag Vikt vid 3 m lyfthöjd 16 kg 16 kg Radiostyrning För radiostyrning till ovanstående eltelfrar tillkommer Pris / dag Eltelfrar 250 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg 100:00 Eltelfrar 1600 kg, 3200 kg 200:00 Lufttelfer 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 6000 kg kg Parter Dag Dag Dag Dag Minimihyra 5 dagar om inget annat avtalats Lufttelfer levereras med dimsmörjning. 2

4 Motor/Skarvkabel Rental Pris/dag Skarvkabel 16A 5 x 2,5 25 meter 30:00 Byggcentral Pris/dag Byggcentral 16A Med stativ 40:00 Snabblyftblock 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg kg Parter Dag Dag Dag Dag Vikt vid 3 m lyfthöjd 9,4 kg 11,3 kg 18,3 kg 28,0 kg 45,0 kg 83,0 kg Spaklyftblock 1000 kg 1600 kg 3200 kg 6000 kg Dag Dag Dag Dag Vikt inkl. 1,5 m lyfthöjd 5,9 kg 8,0 kg 15,0 kg 26,0 kg Spaklyftblock David 250/500 kg 500/1000 kg Maxlast ton Enkel lina 0,25 0,5 Dubbel lina 0,5 1,0 Lyfthöjd meter Enkel lina 6,0 9,0 Dubbel lina 3,0 4,5 Dag Dag Dag Dag Vikt inkl. 1,5 m lyfthöjd 4,0 6,9 3

5 Blockvagnar 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg kg Dag Dag Dag Dag Vikt 8,0 kg 13,0 kg 23,0 kg 31,0 kg 56,0 kg 94,0 kg Balkklämma 2000 kg 5000 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 5,0 kg 11,0 kg Lintalja 800 kg Lyft 1200 kg Drag 1600 kg Lyft 2400 kg Drag 3200 kg Lyft 4000 kg Drag Dag Dag Dag Dag Vikt exkl. stållina 7,8 kg 15,0 kg 25,7 kg Lyftmagnet 100 kg 300 kg 600 kg 1000 kg 2000 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 3,0 kg 10,0 kg 24,0 kg 50,0 kg 125,0 kg Kastblock för stållina 1-skivig 500 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg Max 8 mm Max 10 mm Max 16 mm Max 19 mm Dag Dag Dag Dag Vikt 1,5 kg 2,6 kg 7,4 kg 11,9 kg 4

6 Kastblock för stållina 1-skivig 8000 kg kg kg Dag Dag Dag Dag Vikt 15,0 kg 54,0 kg 90,0 kg Universalhuvud DEHA Typ: 6102 Dim: 6/10 Dag Dag Dag Dag Vikt 9,1 kg Plåtlyfthandske/Skruvklämma 500 kg 750 kg Gripvidd 0-28 mm 0-22 mm Dag Dag Dag Dag Vikt 0,8 kg 3,0 kg Kuggstångsdomkrafter 1500 kg 3000 kg 5000 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 13,5 kg 21,0 kg 30,0 kg Rental Truckdomkraft 4000 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 30,0 kg 5

7 Pallgaffel Mini Lasto, hopfällbar 1500 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 100,0 kg Fatlyftare för liggande fat 600 kg Dag Dag Dag Dag Fatlyftare för stående fat, max 600 kg Dag Dag Dag Dag Vikt 6,9 kg Fallskyddsutrustning Tak-kit Duraflex Dag Dag Dag Dag

8 Det viktigaste att tänka på vid hyra av eltelfrar är följande: Vilken maxlast? Vilken lyfthöjd behöver du? 1 fas eller 3 fas? Upphängning ögla eller krok? Radiostyrning eller manöverdon? Vid val av manöverdon vilken manöverhöjd önskas? Behöver du kättingsamlare? Vilken miljö och hur ofta kommer dina eltelfrar att användas? Åkvagn-manuell eller eldriven? Vilken balkbredd? Det viktigaste att tänka på vid hyra av snabblyftblock/spaklyftblock: Vilken maxlast? Vilken lyfthöjd behöver du? Vilken manöverhöjd vid snabblyftblock? Upphängning, balk, ögla eller krok? Behöver du åkvagn? Vilken balkbredd? Behöver du kättingsamlare? 7

9 Allmänna villkor för maskiner, utrustning och moduler Angivna priser är i SEK exkl. moms. Reservation för eventuella feltryck i prislistan. 1. TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare ( Hyresobjekt ) och är integrerade i det Hyresavtal som träffats mellan Bedsab ( Uthyraren ) och Hyrestagaren. Dessa villkor gäller även vid uthyrning av moduler såsom bodar mm vilka även är benämnda Hyresobjekt. 1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor. 2. HYRESOBJEKT 2.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på något sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande. 2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och Hyresobjektet får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren. 2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och arbetsförhållanden för vilket det är avsett. 3. AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING 3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas hos Bedsab och återlämnas hos Bedsab. Hyrestagaren ansvarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna. 3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktan för normal slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren. 4. HYRESTID 4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den tidigaste av dagen i Hyresavtalet eller avhämtande tidpunkten. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnats. 4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjekt därefter kan vara förenat med straffansvar. 5. HYRA 5.1 Hyra och minihyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, jämte skatter eller avgifter. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag för avtalad kalenderhyra (se uthyrarens prislista), hyresfria. Hyra debiteras under semesterperioder och annan ledighet. 5.2 Dagshyra förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift om 8 timmar per arbetsdag (enskift). Ytterligare nyttjande medför dubbel dygnshyra enligt prislista. Hyrestagaren skall meddela Uthyraren om Hyresobjektet ska användas mer än i enskift. 6. BETALNING AV HYRA 6.1 Hyra betalas mot faktura vid hyrestidens utgång, eller vid uthyrning för längre tid än en månad, vid varje månadsskifte. 6.2 Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 8%. 6.3 Uthyraren har rätt att kräva att Hyrestagaren ställer betryggande säkerhet. 7.SKÖTSEL 7.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas omedelbart. 7.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för förbrukningsmaterial. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande. 7.3 Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar av Hyresobjektet och Hyrestagaren ska meddela Uthyraren när sådan skall ske. Särskild besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen. 7.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas av hyrestagaren. 8. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING 8.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren. 8.2 Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt att det åligger Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadeslös. 9. DRÖJSMÅL OCH FEL 9.1 Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter mottaget meddelande därom åtgärda bristen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra under sådan period. 10. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER RÖRANDE MODULER 10.1 Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sätt som innebär att Uthyrarens äganderätt riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjekt får t.ex. inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av Hyrestagaren. Föremål som Hyrestagaren installerar i eller tillför Hyresobjekt är och förblir Hyrestagarens lösa egendom. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Hyretagaren om inte annat avtalats Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, användning och borttagande/återställande av Hyresobjekt, samt svarar också för samtliga tillkommande kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd samt för samtliga eventuella skatter till följd av nyttjande av Hyresobjekt Uthyraren äger rätten att vid hyrestidens utgång och på Hyrestagarens bekostnad utföra underhållsarbete för återställande av Hyresobjektet Ansvaret för transport, uppställande och återställande av Hyresobjekt framgår i övrigt i Hyresavtalet. 11. FÖRTIDA UPPSÄGNING 11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i ett väsentligt avseende bryter mot dessa villkor och inte inom 3 dagar efter begäran om rättelse har upphört med avtalsbrottet, eller om den andra parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars kan antas vara ilikvid eller på obestånd Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjekten till Uthyraren vid äventyr att Uthyraren återtar Hyresobjekt på Hyrestagarens bekostnad. 12.ÖVRIGT 12.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare. Hyresvillkoren uppdaterade senast

10 Stallarholmsvägen Bandhagen, Bandhagen Tel , Fax

Rental. Prislista Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör

Rental. Prislista Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör Prislista 2014 Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning Tillbehör Bedsab har sedan 2010 även uthyrningsverksamhet av lyftredskap. Vi har egen tillverkning av lyftredskap, surrningsmateriel

Läs mer

Rental. Prislista Rental 2012-06-01

Rental. Prislista Rental 2012-06-01 Rental Prislista Rental 2012-06-01 Reparation och underhåll i egen verkstad Bedsab har under 2010 startat uthyrningsverksamhet av lyftredskap samt fallskyddsutrustning. Bedsab har egen tillverkning av

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Hyresvillkor, uppdaterad 1/1 2019

Hyresvillkor, uppdaterad 1/1 2019 Hyresvillkor, uppdaterad 1/1 2019 Nedan följer de hyresvillkor som Säve hyrmaskiner tillämpar. 1. Tillämplighet A. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustningar och bygg/anläggningsmaskiner

Läs mer

Hyresvillkor PG Rental & Trading AB

Hyresvillkor PG Rental & Trading AB 1 Hyresvillkor PG Rental & Trading AB Giltig fr o m 2017-02-15 och tillsvidare. Dessa allmänna hyresvillkor består av fyra (4) sidor och baseras i huvudsak på Allmänna hyresvillkor för Rental, antagna

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR ALLMÄNNA HYRESVILLKOR - vid hyra av container 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan table uthyrning och catering i Stockholm AB, 556811-5645, ( table.se ) och

Läs mer

Allmänna hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor Allmänna hyresvillkor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan Wikibox Containers AB (0rganisationsnummer: 556959-2735) och hyrestagaren, såvitt inget annat avtalats.

Läs mer

REDRENTAL by MAAN AB. Hyresvillkor. Mellan parterna. REDRENTAL by MAAN AB org nr , Polstjärnegatan 14, Göteborg, tel

REDRENTAL by MAAN AB. Hyresvillkor. Mellan parterna. REDRENTAL by MAAN AB org nr , Polstjärnegatan 14, Göteborg, tel - 1 - REDRENTAL by MAAN AB Hyresvillkor Mellan parterna REDRENTAL by MAAN AB org nr 559065-9806, Polstjärnegatan 14, 41758 Göteborg, tel 031-802190 gäller följande villkor vid hyra av egendom mellan Uthyrare

Läs mer

Hyrförrådet. Göteborg Arendal

Hyrförrådet. Göteborg Arendal Hyrförrådet Göteborg Arendal Innehållsförteckning Luftelfer Profi 0,5-25 Ton Sida 3 Snabblyftblock Yale 0,5-20 ton Sida 3 Spaktalja Yale 0,5-5 ton Sida 3 Balkvagn/Löp kat Svero 0,5-10 Ton Sida 3 Tryckcylinder

Läs mer

Maskinsystem Puts och murverk. Maskinsystem Puts och murverk

Maskinsystem Puts och murverk. Maskinsystem Puts och murverk Maskinsystem Puts och murverk Maskinsystem Puts och murverk * Maskinpaket, p1 - putsbild 1 osv * Maskinpaket P1 Maskinsystem för småsäckshantering Snabblandare M 50 Vertikalblandare för alla typer av puts

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Datum AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING. 1 Allmänna villkor

Datum AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING. 1 Allmänna villkor Datum 2017-04-20 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror, nedan

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Inhyrning av omklädningsmoduler - Ekebydalen

Inhyrning av omklädningsmoduler - Ekebydalen Uppsala STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Y I Handläggare Datum Diarienummer Löhman Erik 2019-05-08 IFN-2019-0099 Idrotts- och fritidsnämnden Inhyrning av omklädningsmoduler - Ekebydalen Förslag till beslut Idrotts-

Läs mer

Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor

Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor Jordägare: Adress: Samtliga lagfarna jordägare, pers.nr Nyttjanderättshavare: Adress: Person/företag, pers.nr/org.nr Fastighet: Fastighetsbeteckning,

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

HYRESAVTAL GÄLLANDE ARBETSPLATS PÅ LASARETTSGATAN 25B

HYRESAVTAL GÄLLANDE ARBETSPLATS PÅ LASARETTSGATAN 25B HYRESAVTAL GÄLLANDE ARBETSPLATS PÅ LASARETTSGATAN 25B Hyresavtalet gäller arbetsplats på Lasarettsgatan 25B i Örnsköldsvik, lokalen enligt de förutsättningar och riktlinjer som beskrivs i detta avtal.

Läs mer

Prislista Gäller tom 2012-03-31

Prislista Gäller tom 2012-03-31 Maskiner som uthyres utan förare. Grävmaskin Bandgående Storlek Dagshyra: Utrustning: Bandgrävare Komatsu' PC138 15ton 3165 :- S60 fäste, Rototilt, Grävskopa, Planeringsskopa Bandgrävare Volvo ECR88 9ton

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

BRF Sadelmakaren 1 - Hyresavtal

BRF Sadelmakaren 1 - Hyresavtal FÖRSTAHANDSHYRESGÄST(ER) ÄGARE Namn: Org.-/personnummer: Postadress under uthyrning: Postnummer: Postort: E-mail: Mobil: - ANDRAHANDSHYRESGÄST(ER) Namn: Org.-/personnummer: Postadress: Postnummer: Postort:

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd AVTAL Ramavtal, 76-03, Husgeråd Parter Mellan Harry Carlssons Hushållsmaskiner AB, Stenkumlaväg 4 a, 621 46 VISBY, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Ny depå i Göteborg 9/1 2017!

Ny depå i Göteborg 9/1 2017! Ny depå i Göteborg 9/1 2017! SÄKERT ENKELT KOSTNADS- EFFEKTIVT Nordens största uthyrare av lyftutrustning. 08-531 860 45 hyr@inomec.se SORTIMENT Kättingtelfrar / Vajertelfrar 4-5 Manuella kättingblock

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

lighting solutions Prislista 2019

lighting solutions Prislista 2019 lighting solutions Prislista 2019 Prislista 2019 Prislista i SEK inkl. miljöavgifter men exkl. moms. Denna prislista gäller från och med 2019-01-01 och för leverans i Sverige. Prislistan ersätter tidigare

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

Användarvillkor Mitt KemRisk

Användarvillkor Mitt KemRisk Användarvillkor Mitt KemRisk 1. Allmänt om Tjänsten 1.1 KemRisk Sweden AB, org. nr 556624-2854, Platensgatan 8, 582 20 Linköping ( KemRisk ) erbjuder befintliga och tillkommande kunder ( Kunden ) tillgång

Läs mer

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148 1 (5) Produktbilaga Skanova Inplacering Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 2.1. Tillträde/säkerhet... 2 2.2. Användning... 2 2.3. Miljökrav...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

UTHYRARENS TJÄNSTER OCH DEBITERING AV DESSA

UTHYRARENS TJÄNSTER OCH DEBITERING AV DESSA ALLAMÄNNA VILLKOR Den som beställer tjänster betecknas nedan som hyrestagare medan Clas Krantjänst AB som levererar tjänster betecknas som uthyrare. Liftar, teleskoplastare, minikranar och annan utrustning

Läs mer

HYRESKATALOG LYFTUTRUSTNINGAR. Tryggt Enkelt Kostnadseffektivt

HYRESKATALOG LYFTUTRUSTNINGAR. Tryggt Enkelt Kostnadseffektivt HYRESKATALOG LYFTUTRUSTNINGAR Tryggt Enkelt Kostnadseffektivt 1.Hyra debiteras fr o m den dag materielen avsänts eller hålles tillgänglig för avhämtning t o m den dag materielen återkommit. Hyra debiteras

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR UTHYRNING, ANDRA TJÄNSTER OCH FÖRSÄLJNING

ALLMÄNNA VILLKOR UTHYRNING, ANDRA TJÄNSTER OCH FÖRSÄLJNING 1 (5) 1 TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER 1.1 Tillämpningsområde. Dessa allmänna villkor ska tillämpas när Cramo (i) hyr ut utrustning, byggmaskiner, byggbodsmoduler eller andra Hyresobjekt (enligt definition

Läs mer

Standardavtal Lagerhållning och Transport

Standardavtal Lagerhållning och Transport Standardavtal Lagerhållning och Transport Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687, Slakthuset Fryshuset, 415 02 Göteborg, ( Göteborgs Fryshus ), tillämpar följande standardavtal vid utförande av sina

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

1 Avtal om drift av caféverksamhet i Vasahallen Hedemora

1 Avtal om drift av caféverksamhet i Vasahallen Hedemora 1 Avtal om drift av caféverksamhet i Vasahallen Hedemora Avtalsparter I upphandling av tjänstekoncession gällande drift av caféverksamhet i Vasahallen, Hedemora med diarienummer BN106-17 052 har nedanstående

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand

Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand Hyresvärd Adress Postnummer Postort /organisationsnummer Hyresgäst 1 Hyresgäst 2 Hyresgäst 3 Hyresgäst 4 Hyresobjekt och hyra Adress Postnummer Postort Lägenhetsnummer

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Dessa allmänna leveransvillkor gäller då La Carotte Catering Jobéus AB (org.nr. 556305-1068) tillhandahåller cateringtjänster och utgör bilaga till av parterna träffat

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Jordägare: Ale kommun, org nr 212000-1439 (nedan kallad Jordägaren) Mark- och exploateringsavdelningen 449 80 Alafors Arrendator: Backa Säteri IF, org.nr 802493-7511 (nedan kallad

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HYRESAVTAL BikeAround TM jdome

HYRESAVTAL BikeAround TM jdome HYRESAVTAL BikeAround TM jdome HYRA AV Package Deal jdome: Tramp enhet och styrenhet (exkl stol), Skärm och Projektor med stativ och lås, Laptop och programvara med stativ och lås, matta, internetkabel

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Hyresvillkor för HTS Safety AB - Barn i bil. Fr.o.m

Hyresvillkor för HTS Safety AB - Barn i bil. Fr.o.m Hyresvillkor för HTS Safety AB - Barn i bil. Fr.o.m. 05.10 2018 1. HTS Safety AB (HTS) -förbehåller sig rätten att ej erbjuda avtal till kunder med betalningsanmärkningar eller där hushållets samlade inkomster

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter 1 (6) Handläggare Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48 Helene.hill@huddinge.se Datum 2017-10-13 Avtalsparter I direktupphandling av Konsult för utredning av -Möjliga verktyg där äldre planers

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

UPPSTALLNINGSKONTRAKT VID FÄRJESTADS RIDKLUBB

UPPSTALLNINGSKONTRAKT VID FÄRJESTADS RIDKLUBB Uppstallningskontrakt Färjestads ridklubb (FäRK) Sida 1 av 5 UPPSTALLNINGSKONTRAKT VID FÄRJESTADS RIDKLUBB Uppstallningsvärd/upplåtare Färjestads ridklubb Person-/organisationsnummer 873200-6369 Adress

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

hyresavtal Husbil Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Fr o m T o m Antal dygn

hyresavtal Husbil Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Fr o m T o m Antal dygn Kontrollera legitimationerna. Namn/Företag hyresavtal Husbil Namn Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Sid 1/2 Adress Adress Postadress Postadress Telnr Telnr Personnr/orgnr

Läs mer

Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn

Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn 1 Allmänna villkor Samhällsbyggnadssektionen äger en bil av märket Volkswagen Caddy Life (FAX 432) samt en täckt släpvagn (ERW 100) som i första hand finns

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2018-05-20 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna Villkor Egenanställda

Allmänna Villkor Egenanställda Allmänna Villkor Egenanställda 2.1 Omfattning 2.1.1 HYREANRBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB 2.1.2 Dessa bestämmelser gäller egenanställningsuppdrag, som privatperson (nedan kallad

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer