Kommunstyrelsen , 29 BESLUTSATTESTANTER. Förvaltade stiftelser, ftg 601. Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-02-04, 29 BESLUTSATTESTANTER. Förvaltade stiftelser, ftg 601. Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen , 29 BESLUTSATTESTANTER Förvaltade stiftelser, ftg 601 Kod Befattning Anmärkning Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson Kod Befattning Anmärkning 100 Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Stiftelsen Sociala samfonden Kod Befattning Anmärkning 100 Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Namnteckning Namnteckning Kristina Arvidsson Olof Olsson

2 FÖRVALTNINGSLEDNING Ordinarie 103 Kommunchef Kommunchef Kommunchef LEDNINGSPROCESS Ordinarie 151 Ledning huvudprocesser Processchef huvudprocesser Processchef huvudprocesser 141 Ledning intern service Processchef stödprocesser Processchef stödprocesser 300 Individnämnd Processchef huvudprocesser Processchef huvudprocesser MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Ordinarie Samhällsutveckling Enhetschef samhällsutveckling Verksamhetschef MSB Enhetschef miljö och bygg 251 Samverkansnämnd Miljö- och Bygg Enhetschef miljö och bygg Verksamhetschef MSB Enhetschef samhällsutveckling 252 Miljö- och bygg samverkan Enhetschef miljö och bygg Verksamhetschef MSB Enhetschef samhällsutveckling 630 Anläggning Gatuingenjör Enhetschef samhällsutveckling Verksamhetschef MSB 638 Avfallsingenjör Gatuingenjör Livsmedelsinsp med ekonomiansvar Verksamhetschef MSB 715 Folkhälsoplanerare Livsmedelsinsp med ekonomiansvar Verksamhetschef MSB Miljöchef KULTUR Ordinarie 200 Gemensam kultur Verksamhetschef kultur Bibliotekschef 210 Bibliotek Bibliotekschef Verksamhetschef kultur 220 Allmän kultur Verksamhetschef kultur Bibliotekschef 230 Kulturarv Verksamhetschef kultur Bibliotekschef ARBETE OCH FRITID Ordinarie 314 Verksamhetschef A&F Enhetschef arbetsmarknadsorg Verksamhetschef A&F 711 Fritid -enhetschef Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 712 Sim- o sporthallsföreståndare Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 713 Fritidskonsulent Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 714 Fritidsgårdsföreståndare Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ordinarie Individ och familj Verksamhetschef IFO Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN 325 IFO Gemensamt Verksamhetschef IFO Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN 327 Barn och ungdom Enhetschef Barn o ungdomsenheten Enhetschef Vuxenenheten Verksamhetschef IFO 328 Vuxna Enhetschef Vuxenenheten Enhetschef Barn o ungdomsenheten Verksamhetschef IFO 329 Ekonomi Enhetschef Vuxenenheten Enhetschef Barn o ungdomsenheten Verksamhetschef IFO 335 Gem handläggaravdelning Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 336 Beslut enl SoL Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

3 337 Beslut enl HSL Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 338 Beslut enl LSS/LASS Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 339 Beslut enl färdjänstlagen Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO HANDIKAPPOMSORG Ordinarie Avd.chef handikappomsorgen Verksamhetschef FN Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef IFO 346 Personlig assistans 1 EC omsorg 5 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN et upphör from Personlig assistans 3 EC omsorg 3 EC omsorg 4,5 Verksamhetschef FN et upphör from Personlig assistans 4 EC omsorg 4 EC omsorg 3,5 Verksamhetschef FN 352 Personlig assistans 5 EC omsorg 5 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN et upphör from Leds/avl/kontaktperson gr 1 EC omsorg 3 EC omsorg 5,8 Verksamhetschef FN 355 Säbo Blidsberg Verksamhetschef FN EC omsorg Omsorg 1 enhetsansvarig EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 358 Särskilt boende Liljekonvaljen EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 360 Personlig assistans 2 EC omsorg 2 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN 361 Gruppbostad,Kullabo Nillas väg EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 363 Gruppbostad, Markuslyckan EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 366 Gruppbostad Nylyckan EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 367 Omsorg 4 enhetsansvarig EC omsorg 4 EC omsorg 3,5 Verksamhetschef FN 368 Omsorg 5 enhetsansvarig EC omsorg 5 EC omsorg 3,8 Verksamhetschef FN 369 Omsorg 6 enhetsansvarig EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 370 Omsorg 8 enhetsansvarig EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 371 Omsorg 2 enhetsansvarig EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 372 Lövbacka EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 375 Gruppbost,Åsundavy Solrosvägen EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 376 Gruppb Björnlyckan Fållornaväg EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 378 Gruppbostad Bäckåsen EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 380 Omsorg 3 enhetsansvarig EC omsorg 3 EC omsorg 4,5 Verksamhetschef FN 381 Gruppbostad Tåmark EC omsorg 2 EC Omsrog 1 Verksamhetschef FN 384 Stjärnhem, satellitboende EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 385 Dagverksamhet Ankaret EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 386 Omsorg 7 enhetsansvarig EC omsorg 7 EC omsorg 6,8 Verksamhetschef FN 387 Dagcenter omsorgerna+fållan EC omsorg 7 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 388 Gruppbostad Utsikten EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 390 Boendestöd EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 391 Boendestöd NPF EC omsorg 1 EC omsorg 7 ÄLDREOMSORG Ordinarie Avd.chef Äldreomsorgen Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN Verksamhetschef IFO 404 Hälso- och sjukvård Enhetschef HSL Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 405 Rehab Enhetschef Rehab Enhetschef HSL Verksamhetschef ÄO 410 Enhetsansvarig Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

4 411 Ryttershov hemtjänst Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 412 Enhetsansvarig Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 413 Ryttershov C-D Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 414 Ryttershov gruppboende A+B Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 415 Ryttershov gruppboende E+F Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 416 Ryttershov nattpatrull Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 417 Ryttershov nattgrupp Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 419 Dagrehab Enhetschef Rehab Enhetschef Resursenheten Verksamhetschef ÄO 420 Ryttershov gruppboende G+H Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 421 Parkgården nattpatrull Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 422 Parkgården enhetsansvarig 2 Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO et upphör from Parkgården enhetsansv/res.enh. Enhetschef Parkgården 1 och 2 Enhetschef Parkgården 1 och 2 Verksamhetschef ÄO 425 Parkgården hemtjänst Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 426 Parkgården servhus gröna grupp Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 427 Parkgården servhus röda grupp enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 428 Parkgården servicehus, Parkgläntan enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 429 Parkgården Ringvägen gruppboen Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 431 Parkgården-Parklyckan Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 433 Parkgården nattgrupp Enhetschef Parkgårdenn 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 434 Parkgården dagverksamhet Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 436 Hökerumsgården enhetsansv/res. Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 438 Hökerumsgården hemtjänst Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 439 Hökerumsgården servicehus Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 440 Hökerumsgården nattgrupp Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 441 Hökerumsgården dagverksamhet Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 443 Hökerumsgården grpboende hus 4 Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 444 Hökerumsgården gruppboende Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 468 Solrosen nattpatrull Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 469 Solrosen servicehus avd E Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 471 Solrosen enhetsansv/res.enhet Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 472 Solrosen hemtjänst Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 473 Solrosen servicehus avd B Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 474 Solrosen gruppboende Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 475 Solrosen nattgrupp Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 476 Solrosen dagverksamhet Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 477 Solrosen servicehus avd C Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 478 Solrosen servicehus avd D Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 480 Ekero enhetsansvarig/res.enhet Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 481 Ekero hemtjänst Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 482 Ekero servicehus Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 483 Ekero nattgrupp Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 484 Ekero gruppboende Eklyckan Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 485 Ekero dagverksamhet Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 488 Ekero nattpatrull Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

5 503 URC nattgrupp Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 526 Resursenhet enhetsansv Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 527 Rehabcenter Enhetschef Rehab Enhetschef Resursenheten Verksamhetschef ÄO 528 Korttidscenter Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 530 Dagverksamhet demens Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO SKOLOMRÅDE SYD Ordinarie Gemensamt Nord o Syd Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 803 Verksamhetschef SYD Verskamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 804 Särskola Rektor Särskola Verksamhetschef Syd 806 Utvecklingsledare Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 807 Modersmål Rektor Modersmål Verksamhetschef Syd 808 Centrala Elevhälsan Rektor Centrala elevhälsan Verksamhetscehf Syd 809 Skolhälsovård Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 813 Solbacken/Resursskola Rektor Solbacken/resursskolan Verksamhetschef Syd 870 Expedition BD Rektor Bogesund Verksamhetschef Syd Förskolechef Bogesund 871 Förskolechef Bogesund mfl Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 872 Bogesundsskolan Rektor Bogesund Verksamhetschef Syd 880 Fsk Kvarnlyckan Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 881 Familjecentral Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 882 Fsk Villa Villerkulla Bogesund Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 885 Bogesunds familjedaghem Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 890 Expedition UA Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 892 Ulrikaskolan Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 894 Asken Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd Förskolechef intraprenad Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia 896 Förskolan centrum rektor 897 Förskolan centrum läromedel 900 Tre Rosor 908 Åsundavy 918 Stadsskogens förskola Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia 922 Hössna skola Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 925 Hästhoven Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 928 Hössna familjedaghem Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 930 Rektor Marbäck/Tvärred Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 932 Tvärreds skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 935 Tvärreds förskola Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 940 Rektorsexpedition GD Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd Förskolechef Gällstad 941 Förskolechef Gällstad m fl Förskolecehf Gällstad Verksamhetschef Syd 942 Gällstads skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

6 947 Förskola/Fritids Gällstad Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 948 Gällstad förskola Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 949 Junibacken Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 950 Lingontuvan Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 955 Marbäcks skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 960 Marbäcks förskola Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 965 Vegby skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 968 Kamratgården Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 976 Stenbock Adm Rektor Stenbock Verksamhetschef Syd 977 Stenbocksskolan Rektor Stenbock Verksamhetschef Syd SKOLOMRÅDE NORD Ordinarie Verksamhetschef NORD Verksamhetschef Nord Verksamhetschef Syd 810 Expedition HM Rektor Verksamhetschef Nord 811 Förskolor, centralt Förskolechef Verksamhetschef Nord 812 Hökerums skola Rektor Verksamhetschef Nord 813 Solbacken resursskola Rektor Verksamhetschef Nord 815 Fsk Hökerum Förskolechef Verksamhetschef Nord 817 Hökerums familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 819 Nitta skola Rektor Verksamhetschef Nord 822 Forshaga Förskolechef Verksamhetschef Nord 826 Älmestads skola Förskolechef Verksamhetschef Nord 827 Fsk Älmestad Förskolechef Verksamhetschef Nord 828 Älmestad familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 830 Expedition Ätradal Rektor Verksamhetschef Nord 831 Rektor 5 Förskolechef Verksamhetschef Nord 832 Timmele skola Rektor Verksamhetschef Nord 835 Fsk Timmele Ängsgården Förskolechef Verksamhetschef Nord 838 Timmele familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 840 Dalums skola Rektor Verksamhetschef Nord 843 Dalums förskola Förskolechef Verksamhetschef Nord 848 Blidsbergs skola Rektor Verksamhetschef Nord 851 Fsk Blidsberg Pastellen Förskolechef Verksamhetschef Nord 860 Fsk Trädet Träskon Förskolechef Verksamhetschef Nord 867 Ätradalsskolan Rektor Verksamhetschef Nord 869 Expedition Ätradal Rektor Förskolechef Verksamhetschef Nord Verksamhet Aktivitet Underaktivitet SKOLOMRÅDE TINGSHOLM Ordinarie 980 Skolområde Tingsholm 510 Övergripande verksamhet Alla Alla 981 Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 510 Övergripande verksamhet Alla Alla Tingsholm Rektor 4, Rektor 5 Tingsholm Rektor 2, Rektor G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

7 982 Vuxenutbildningen 510 Övergripande verksamhet Alla Alla Rektor 3 Tingsholm, Rektor Skolområde Tingsholm 600 Gymnasieskola Alla Alla Tingsholm Rektor 2, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola Alla utom aktivitet 298 Alla Tingsholm Rektor 2, Rektor 3, Rektor 4, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola 298 Alla exkl nedan nämnda Tingsholm Rektor 2, Rektor 3, Rektor 4, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,039,061,071,074,078,081,118,171,193,195,196,200,201,202,203 Rektor 4 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,035,036,037,038,091,098,092,100,101,102,103,114,115,120,149,154,159,162,24 2 Rektor 5 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,157,232,433 Rektor 2 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,165,205 Rektor 3 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 610 Gymnasiesärskola Alla Alla Rektor 2 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 620 Grundläggande vuxenutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 622 Gymnasial vuxenutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 630 Särvux Rektor 2 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 640 Svenska för invandrare Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 650 Högskoleutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Musikledare/musikskola 670 Musikskola Tingsholm Rektor 2 KONSULT O SUPPORT Ordinarie Konsult och support Verksamhetschef KoS Ekonom Konsult o Support Redovisningsekonom Personalsekreterare intern service FASTIGHET Ordinarie 670 Fastighet gemensamt Fastighetschef Processchef stödprocesser 671 Fastighet - drift Driftingenjör Fastighetschef 673 Fastighet - underhåll Projektledare Fastighetschef 674 Fastighet Hantverkare Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef Projektledare 677 Fastighet Underh mark/lekplats Fastighetschef Projektledare 680 Chef gemensamma kostn (fastskötsel) Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef 681 (fastskötsel/lokalv) Enhetschef lokalvård Fastighetschef (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef 683 Tingsholm (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Ätradal (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Åsunden (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Hökerum (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Servicelaget Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef KOST Ordinarie G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

8 760 Kost Gemensamma kostnader Kostchef Enhetschef 761 Kost Område 1 Enhetschef Kostchef 762 Kost Område 2 Enhetschef Kostchef 763 Kost Område 3 Enhetschef Kostchef 764 Kost Område 4 Enhetschef Kostchef et upphör fr o m Kost Område 5 Enhetschef Kostchef et upphör fr o m 2013 IT Ordinarie 134 IT-enheten IT chef Driftschef ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Ordinarie 101 Överförmyndare Överförmyndaren Överförmyndarens ersättare 120 A P - verksamhetschef Verksamhetschef adm processtöd Assistent med ansv för protokoll 121 A P - enhetschef Enhetschef adm processtöd Verksamhetschef adm processtöd et upphör fr.o.m FINANSFÖRVALTNINGEN Ordinarie Finansförvaltning Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom för KoS 191 PA-controllern PA-controller Verksamhetschef KoS Personalsekreterare intern service 192 Bokslutsansv för löner Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom för KoS 193 Personalsekreterare Personalsekreterare intern service Verksamhetschef KoS PA-controller 194 Personalchef Personalchef Verksamhetschef KoS PA-controller IT NÄMND Ordinarie 136 IT-nämnd Kommunchef Verksamhetschef IT Ekonom för Intern Service REVISION Ordinarie 102 Revisor Ordförande Vice Ordförande BALANSKONTON TILLGÅNGAR Ordinarie Mark,byggnader, anläggn Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Maskiner och inventarier Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Finansiella anläggningstillg Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Förråd och lager Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kundfordringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg , , , Div kortfristiga fordringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

9 Div löneavräkningskonton Systemförvaltaren PA controller Verksamhetschef KoS 1666 Förskott resor Lärarnde Verksamhetschef Nord, Syd, Tingsh Ekonom Lärande 1671 Ingående moms, skattskyldig verks. Verksamhetschef Kost 1677 Ludvika moms Verksamhetschef Kost Förutbet kostn o upplupna int Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Förutbet kostn o upplupna int Respektive verksamhetsekonom Kortfristiga placeringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kassa och bank Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg BALANSKONTON SKULDER OCH EGET KAPITAL Ordinarie Eget kapital Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Avsättningar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Långfristiga skulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kortfr skulder till kreditinstitut Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Leverantörsskulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Moms o särsk punktskatter Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Personalens skatter, avgifter och löneavdrag PA-controller Systemförvaltaren Verksamhetschef KoS , , , Övriga kortfristiga skulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg 2851,2897 Div skulder IFO Enhetschef Vuxenenheten Verksamhetschef IFO 2863 Beviljade föreningsbidrag Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Respektive verksamhetsekonom Upplupna skulder och förutbetalda intäkter Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Behörighet att attestera rättelser/omföringar ANSVAR Ekonom för kommunledningsstaben 131,132 Ekonom för Konsult och support 141 Ekonom för Intern service Ekonom för Fastighet Ekonom för Kost 134 Ekonom för IT 100,101,120 Ekonom för Administrativt processtöd 151 Ekonom för huvudprocess 250,251,630,638,715 Ekonom för MSB Ekonom för Kultur 314, Ekonom för Arbete och fritid Ekonom för Individ och familjeomsorg Ekonom för Handikappomsorg G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

10 Ekonom för Äldreomsorg Ekonom för Skolområde Nord Ekonom för Skolområde Syd Ekonom för Skolområde Tingsholm G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 12000 51-53, Förvaltningschef Administrativ chef 54, 61 12010 5208 4, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Förvaltningschef 12020 10*, Administrativ chef Förvaltningschef 54, 61 10* Avseende ledamot i nämndens

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Kommunkontor VIKTIGA NUMMER. Växel 0530-180 00 Fax 0530-181 01

Kommunkontor VIKTIGA NUMMER. Växel 0530-180 00 Fax 0530-181 01 Växel 0530-180 00 Fax 0530-181 01 Besöksadress: Storgatan 13 Postadress: 464 80 Mellerud E-post: kommunen@mellerud.se E-post till enskild tjänsteman: fornamn.efternamn@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

)cs&1m? ~ao 69,0 70,0 70.0 6,0 6,1 10,5 8,2. BNaga 1 1 8,0. hets resultat 16,8 12,3 27,5 28,3 38,7. Resultatbudget 2011 Budget

)cs&1m? ~ao 69,0 70,0 70.0 6,0 6,1 10,5 8,2. BNaga 1 1 8,0. hets resultat 16,8 12,3 27,5 28,3 38,7. Resultatbudget 2011 Budget )cs&1m? BNaga 1 2011-06-09 Resultatbudget 2011 Budget TOTALT resp år 1 2012 2013 2014 20151 Nämnder Index Ramreducedng tvantiteter Riktat Gemensamt Pensioner Interna kapitalposter Oföruts ett Avskrivning

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Pandemiplanering Boden

Pandemiplanering Boden Pandemiplanering Boden Ingegerd Mannfeldt, Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ann-Britt Sundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen Tommy Lindvall, Säkerhetssamordnare Översiktsplanering

Läs mer