Kommunstyrelsen , 29 BESLUTSATTESTANTER. Förvaltade stiftelser, ftg 601. Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-02-04, 29 BESLUTSATTESTANTER. Förvaltade stiftelser, ftg 601. Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen , 29 BESLUTSATTESTANTER Förvaltade stiftelser, ftg 601 Kod Befattning Anmärkning Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Stiftelsen Gustav och Kristina Pettersson Kod Befattning Anmärkning 100 Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Stiftelsen Sociala samfonden Kod Befattning Anmärkning 100 Slag Redovisningsekonom Ekonomichef Ordinarie Namnteckning Namnteckning Kristina Arvidsson Olof Olsson

2 FÖRVALTNINGSLEDNING Ordinarie 103 Kommunchef Kommunchef Kommunchef LEDNINGSPROCESS Ordinarie 151 Ledning huvudprocesser Processchef huvudprocesser Processchef huvudprocesser 141 Ledning intern service Processchef stödprocesser Processchef stödprocesser 300 Individnämnd Processchef huvudprocesser Processchef huvudprocesser MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Ordinarie Samhällsutveckling Enhetschef samhällsutveckling Verksamhetschef MSB Enhetschef miljö och bygg 251 Samverkansnämnd Miljö- och Bygg Enhetschef miljö och bygg Verksamhetschef MSB Enhetschef samhällsutveckling 252 Miljö- och bygg samverkan Enhetschef miljö och bygg Verksamhetschef MSB Enhetschef samhällsutveckling 630 Anläggning Gatuingenjör Enhetschef samhällsutveckling Verksamhetschef MSB 638 Avfallsingenjör Gatuingenjör Livsmedelsinsp med ekonomiansvar Verksamhetschef MSB 715 Folkhälsoplanerare Livsmedelsinsp med ekonomiansvar Verksamhetschef MSB Miljöchef KULTUR Ordinarie 200 Gemensam kultur Verksamhetschef kultur Bibliotekschef 210 Bibliotek Bibliotekschef Verksamhetschef kultur 220 Allmän kultur Verksamhetschef kultur Bibliotekschef 230 Kulturarv Verksamhetschef kultur Bibliotekschef ARBETE OCH FRITID Ordinarie 314 Verksamhetschef A&F Enhetschef arbetsmarknadsorg Verksamhetschef A&F 711 Fritid -enhetschef Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 712 Sim- o sporthallsföreståndare Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 713 Fritidskonsulent Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F 714 Fritidsgårdsföreståndare Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ordinarie Individ och familj Verksamhetschef IFO Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN 325 IFO Gemensamt Verksamhetschef IFO Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN 327 Barn och ungdom Enhetschef Barn o ungdomsenheten Enhetschef Vuxenenheten Verksamhetschef IFO 328 Vuxna Enhetschef Vuxenenheten Enhetschef Barn o ungdomsenheten Verksamhetschef IFO 329 Ekonomi Enhetschef Vuxenenheten Enhetschef Barn o ungdomsenheten Verksamhetschef IFO 335 Gem handläggaravdelning Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 336 Beslut enl SoL Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

3 337 Beslut enl HSL Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 338 Beslut enl LSS/LASS Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO 339 Beslut enl färdjänstlagen Enhetschef Handläggarenheten Verksamhetschef IFO HANDIKAPPOMSORG Ordinarie Avd.chef handikappomsorgen Verksamhetschef FN Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef IFO 346 Personlig assistans 1 EC omsorg 5 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN et upphör from Personlig assistans 3 EC omsorg 3 EC omsorg 4,5 Verksamhetschef FN et upphör from Personlig assistans 4 EC omsorg 4 EC omsorg 3,5 Verksamhetschef FN 352 Personlig assistans 5 EC omsorg 5 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN et upphör from Leds/avl/kontaktperson gr 1 EC omsorg 3 EC omsorg 5,8 Verksamhetschef FN 355 Säbo Blidsberg Verksamhetschef FN EC omsorg Omsorg 1 enhetsansvarig EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 358 Särskilt boende Liljekonvaljen EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 360 Personlig assistans 2 EC omsorg 2 EC omsorg 3,4 Verksamhetschef FN 361 Gruppbostad,Kullabo Nillas väg EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 363 Gruppbostad, Markuslyckan EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 366 Gruppbostad Nylyckan EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 367 Omsorg 4 enhetsansvarig EC omsorg 4 EC omsorg 3,5 Verksamhetschef FN 368 Omsorg 5 enhetsansvarig EC omsorg 5 EC omsorg 3,8 Verksamhetschef FN 369 Omsorg 6 enhetsansvarig EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 370 Omsorg 8 enhetsansvarig EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 371 Omsorg 2 enhetsansvarig EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 372 Lövbacka EC omsorg 8 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 375 Gruppbost,Åsundavy Solrosvägen EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 376 Gruppb Björnlyckan Fållornaväg EC omsorg 2 EC omsorg 1 Verksamhetschef FN 378 Gruppbostad Bäckåsen EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 380 Omsorg 3 enhetsansvarig EC omsorg 3 EC omsorg 4,5 Verksamhetschef FN 381 Gruppbostad Tåmark EC omsorg 2 EC Omsrog 1 Verksamhetschef FN 384 Stjärnhem, satellitboende EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 385 Dagverksamhet Ankaret EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 386 Omsorg 7 enhetsansvarig EC omsorg 7 EC omsorg 6,8 Verksamhetschef FN 387 Dagcenter omsorgerna+fållan EC omsorg 7 EC omsorg 6,7 Verksamhetschef FN 388 Gruppbostad Utsikten EC omsorg 1 EC omsorg 2 Verksamhetschef FN 390 Boendestöd EC omsorg 6 EC omsorg 7,8 Verksamhetschef FN 391 Boendestöd NPF EC omsorg 1 EC omsorg 7 ÄLDREOMSORG Ordinarie Avd.chef Äldreomsorgen Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef FN Verksamhetschef IFO 404 Hälso- och sjukvård Enhetschef HSL Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 405 Rehab Enhetschef Rehab Enhetschef HSL Verksamhetschef ÄO 410 Enhetsansvarig Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

4 411 Ryttershov hemtjänst Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 412 Enhetsansvarig Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 413 Ryttershov C-D Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 414 Ryttershov gruppboende A+B Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 415 Ryttershov gruppboende E+F Enhetschef Ryttershov 1 Enhetschef Ryttershov 2 Verksamhetschef ÄO 416 Ryttershov nattpatrull Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 417 Ryttershov nattgrupp Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 419 Dagrehab Enhetschef Rehab Enhetschef Resursenheten Verksamhetschef ÄO 420 Ryttershov gruppboende G+H Enhetschef Ryttershov 2 Enhetschef Ryttershov 1 Verksamhetschef ÄO 421 Parkgården nattpatrull Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 422 Parkgården enhetsansvarig 2 Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO et upphör from Parkgården enhetsansv/res.enh. Enhetschef Parkgården 1 och 2 Enhetschef Parkgården 1 och 2 Verksamhetschef ÄO 425 Parkgården hemtjänst Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 426 Parkgården servhus gröna grupp Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 427 Parkgården servhus röda grupp enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 428 Parkgården servicehus, Parkgläntan enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 429 Parkgården Ringvägen gruppboen Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 431 Parkgården-Parklyckan Enhetschef Parkgården 1 Enhetschef Parkgården 2 Verksamhetschef ÄO 433 Parkgården nattgrupp Enhetschef Parkgårdenn 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 434 Parkgården dagverksamhet Enhetschef Parkgården 2 Enhetschef Parkgården 1 Verksamhetschef ÄO 436 Hökerumsgården enhetsansv/res. Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 438 Hökerumsgården hemtjänst Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 439 Hökerumsgården servicehus Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 440 Hökerumsgården nattgrupp Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 441 Hökerumsgården dagverksamhet Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 443 Hökerumsgården grpboende hus 4 Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 444 Hökerumsgården gruppboende Enhetschef Hökerumsgården Enhetschef Ekero Verksamhetschef ÄO 468 Solrosen nattpatrull Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 469 Solrosen servicehus avd E Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 471 Solrosen enhetsansv/res.enhet Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 472 Solrosen hemtjänst Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 473 Solrosen servicehus avd B Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 474 Solrosen gruppboende Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 475 Solrosen nattgrupp Enhetschef Solrosen 1 Enhetschef Solrosen 2 Verksamhetschef ÄO 476 Solrosen dagverksamhet Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 477 Solrosen servicehus avd C Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 478 Solrosen servicehus avd D Enhetschef Solrosen 2 Enhetschef Solrosen 1 Verksamhetschef ÄO 480 Ekero enhetsansvarig/res.enhet Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 481 Ekero hemtjänst Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 482 Ekero servicehus Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 483 Ekero nattgrupp Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 484 Ekero gruppboende Eklyckan Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 485 Ekero dagverksamhet Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO 488 Ekero nattpatrull Enhetschef Ekero Enhetschef Hökerumsgården Verksamhetschef ÄO G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

5 503 URC nattgrupp Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 526 Resursenhet enhetsansv Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 527 Rehabcenter Enhetschef Rehab Enhetschef Resursenheten Verksamhetschef ÄO 528 Korttidscenter Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO 530 Dagverksamhet demens Enhetschef Resursenheten Enhetschef Rehab Verksamhetschef ÄO SKOLOMRÅDE SYD Ordinarie Gemensamt Nord o Syd Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 803 Verksamhetschef SYD Verskamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 804 Särskola Rektor Särskola Verksamhetschef Syd 806 Utvecklingsledare Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 807 Modersmål Rektor Modersmål Verksamhetschef Syd 808 Centrala Elevhälsan Rektor Centrala elevhälsan Verksamhetscehf Syd 809 Skolhälsovård Verksamhetschef Syd Verksamhetschef Nord 813 Solbacken/Resursskola Rektor Solbacken/resursskolan Verksamhetschef Syd 870 Expedition BD Rektor Bogesund Verksamhetschef Syd Förskolechef Bogesund 871 Förskolechef Bogesund mfl Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 872 Bogesundsskolan Rektor Bogesund Verksamhetschef Syd 880 Fsk Kvarnlyckan Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 881 Familjecentral Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 882 Fsk Villa Villerkulla Bogesund Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 885 Bogesunds familjedaghem Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 890 Expedition UA Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 892 Ulrikaskolan Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 894 Asken Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd Förskolechef intraprenad Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia 896 Förskolan centrum rektor 897 Förskolan centrum läromedel 900 Tre Rosor 908 Åsundavy 918 Stadsskogens förskola Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Förskolechef intraprenad Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia Kontaktperson ekonomi Emilia 922 Hössna skola Rektor Ulrika Verksamhetschef Syd 925 Hästhoven Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 928 Hössna familjedaghem Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 930 Rektor Marbäck/Tvärred Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 932 Tvärreds skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 935 Tvärreds förskola Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 940 Rektorsexpedition GD Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd Förskolechef Gällstad 941 Förskolechef Gällstad m fl Förskolecehf Gällstad Verksamhetschef Syd 942 Gällstads skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

6 947 Förskola/Fritids Gällstad Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 948 Gällstad förskola Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 949 Junibacken Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 950 Lingontuvan Förskolechef Gällstad Verksamhetschef Syd 955 Marbäcks skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 960 Marbäcks förskola Förskolechef Bogesund mfl Verksamhetschef Syd 965 Vegby skola Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 968 Kamratgården Rektor Gällstad Verksamhetschef Syd 976 Stenbock Adm Rektor Stenbock Verksamhetschef Syd 977 Stenbocksskolan Rektor Stenbock Verksamhetschef Syd SKOLOMRÅDE NORD Ordinarie Verksamhetschef NORD Verksamhetschef Nord Verksamhetschef Syd 810 Expedition HM Rektor Verksamhetschef Nord 811 Förskolor, centralt Förskolechef Verksamhetschef Nord 812 Hökerums skola Rektor Verksamhetschef Nord 813 Solbacken resursskola Rektor Verksamhetschef Nord 815 Fsk Hökerum Förskolechef Verksamhetschef Nord 817 Hökerums familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 819 Nitta skola Rektor Verksamhetschef Nord 822 Forshaga Förskolechef Verksamhetschef Nord 826 Älmestads skola Förskolechef Verksamhetschef Nord 827 Fsk Älmestad Förskolechef Verksamhetschef Nord 828 Älmestad familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 830 Expedition Ätradal Rektor Verksamhetschef Nord 831 Rektor 5 Förskolechef Verksamhetschef Nord 832 Timmele skola Rektor Verksamhetschef Nord 835 Fsk Timmele Ängsgården Förskolechef Verksamhetschef Nord 838 Timmele familjedaghem Förskolechef Verksamhetschef Nord 840 Dalums skola Rektor Verksamhetschef Nord 843 Dalums förskola Förskolechef Verksamhetschef Nord 848 Blidsbergs skola Rektor Verksamhetschef Nord 851 Fsk Blidsberg Pastellen Förskolechef Verksamhetschef Nord 860 Fsk Trädet Träskon Förskolechef Verksamhetschef Nord 867 Ätradalsskolan Rektor Verksamhetschef Nord 869 Expedition Ätradal Rektor Förskolechef Verksamhetschef Nord Verksamhet Aktivitet Underaktivitet SKOLOMRÅDE TINGSHOLM Ordinarie 980 Skolområde Tingsholm 510 Övergripande verksamhet Alla Alla 981 Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 510 Övergripande verksamhet Alla Alla Tingsholm Rektor 4, Rektor 5 Tingsholm Rektor 2, Rektor G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

7 982 Vuxenutbildningen 510 Övergripande verksamhet Alla Alla Rektor 3 Tingsholm, Rektor Skolområde Tingsholm 600 Gymnasieskola Alla Alla Tingsholm Rektor 2, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola Alla utom aktivitet 298 Alla Tingsholm Rektor 2, Rektor 3, Rektor 4, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola 298 Alla exkl nedan nämnda Tingsholm Rektor 2, Rektor 3, Rektor 4, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,039,061,071,074,078,081,118,171,193,195,196,200,201,202,203 Rektor 4 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,035,036,037,038,091,098,092,100,101,102,103,114,115,120,149,154,159,162,24 2 Rektor 5 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,157,232,433 Rektor 2 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 600 Gymnasieskola ,165,205 Rektor 3 Tingsholm, Rektor Gymnasieskolan o gymnasiesärskolan 610 Gymnasiesärskola Alla Alla Rektor 2 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 620 Grundläggande vuxenutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 622 Gymnasial vuxenutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 630 Särvux Rektor 2 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 640 Svenska för invandrare Rektor 3 Tingsholm, Rektor Vuxenutbildningen 650 Högskoleutbildning Rektor 3 Tingsholm, Rektor Musikledare/musikskola 670 Musikskola Tingsholm Rektor 2 KONSULT O SUPPORT Ordinarie Konsult och support Verksamhetschef KoS Ekonom Konsult o Support Redovisningsekonom Personalsekreterare intern service FASTIGHET Ordinarie 670 Fastighet gemensamt Fastighetschef Processchef stödprocesser 671 Fastighet - drift Driftingenjör Fastighetschef 673 Fastighet - underhåll Projektledare Fastighetschef 674 Fastighet Hantverkare Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef Projektledare 677 Fastighet Underh mark/lekplats Fastighetschef Projektledare 680 Chef gemensamma kostn (fastskötsel) Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef 681 (fastskötsel/lokalv) Enhetschef lokalvård Fastighetschef (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef 683 Tingsholm (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Ätradal (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Åsunden (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Hökerum (fastskötsel/lokalv) Enhetschef fastighetsskötsel Enhetschef lokalvård et upphör fr o m Servicelaget Enhetschef fastighetsskötsel Fastighetschef KOST Ordinarie G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

8 760 Kost Gemensamma kostnader Kostchef Enhetschef 761 Kost Område 1 Enhetschef Kostchef 762 Kost Område 2 Enhetschef Kostchef 763 Kost Område 3 Enhetschef Kostchef 764 Kost Område 4 Enhetschef Kostchef et upphör fr o m Kost Område 5 Enhetschef Kostchef et upphör fr o m 2013 IT Ordinarie 134 IT-enheten IT chef Driftschef ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Ordinarie 101 Överförmyndare Överförmyndaren Överförmyndarens ersättare 120 A P - verksamhetschef Verksamhetschef adm processtöd Assistent med ansv för protokoll 121 A P - enhetschef Enhetschef adm processtöd Verksamhetschef adm processtöd et upphör fr.o.m FINANSFÖRVALTNINGEN Ordinarie Finansförvaltning Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom för KoS 191 PA-controllern PA-controller Verksamhetschef KoS Personalsekreterare intern service 192 Bokslutsansv för löner Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom för KoS 193 Personalsekreterare Personalsekreterare intern service Verksamhetschef KoS PA-controller 194 Personalchef Personalchef Verksamhetschef KoS PA-controller IT NÄMND Ordinarie 136 IT-nämnd Kommunchef Verksamhetschef IT Ekonom för Intern Service REVISION Ordinarie 102 Revisor Ordförande Vice Ordförande BALANSKONTON TILLGÅNGAR Ordinarie Mark,byggnader, anläggn Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Maskiner och inventarier Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Finansiella anläggningstillg Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Förråd och lager Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kundfordringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg , , , Div kortfristiga fordringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

9 Div löneavräkningskonton Systemförvaltaren PA controller Verksamhetschef KoS 1666 Förskott resor Lärarnde Verksamhetschef Nord, Syd, Tingsh Ekonom Lärande 1671 Ingående moms, skattskyldig verks. Verksamhetschef Kost 1677 Ludvika moms Verksamhetschef Kost Förutbet kostn o upplupna int Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Förutbet kostn o upplupna int Respektive verksamhetsekonom Kortfristiga placeringar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kassa och bank Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg BALANSKONTON SKULDER OCH EGET KAPITAL Ordinarie Eget kapital Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Avsättningar Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Långfristiga skulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Kortfr skulder till kreditinstitut Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Leverantörsskulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Moms o särsk punktskatter Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Personalens skatter, avgifter och löneavdrag PA-controller Systemförvaltaren Verksamhetschef KoS , , , Övriga kortfristiga skulder Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg 2851,2897 Div skulder IFO Enhetschef Vuxenenheten Verksamhetschef IFO 2863 Beviljade föreningsbidrag Enhetschef fritid Verksamhetschef A&F Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Respektive verksamhetsekonom Upplupna skulder och förutbetalda intäkter Ekonomichef Redovisningsekonom Ekonom med övergripande arbetsuppg Behörighet att attestera rättelser/omföringar ANSVAR Ekonom för kommunledningsstaben 131,132 Ekonom för Konsult och support 141 Ekonom för Intern service Ekonom för Fastighet Ekonom för Kost 134 Ekonom för IT 100,101,120 Ekonom för Administrativt processtöd 151 Ekonom för huvudprocess 250,251,630,638,715 Ekonom för MSB Ekonom för Kultur 314, Ekonom för Arbete och fritid Ekonom för Individ och familjeomsorg Ekonom för Handikappomsorg G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

10 Ekonom för Äldreomsorg Ekonom för Skolområde Nord Ekonom för Skolområde Syd Ekonom för Skolområde Tingsholm G:\KoS\EK\Attest\UNDERLAG ATTEST LISTA ändr

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse Ulricehamns Kommun Kommunfullmäktige Politiker Karlsson Roland Ordförande... 5022 0766-435022 Frändås Berit Vice ordförande... 5043 0766-435043 Revision Revision Kommunfullmäktige... 5037 Kommunstyrelse

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 2015

Kommunalrådet har ordet 2015 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Kostnadsställen fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16

Kostnadsställen fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 Kostnadsställen fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 KST Benämning 11001 Ekonomi 11002 Personal 11003 Lokaler IT Kapital KLF 12001 Kansliservice 12002 Strategisk utveckling 12003 Strategisk planering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Datum. Underlag till verksamhetsuppföljningen har beslutats av nämnden den 23 januari 2014 och därefter översänts till kornmunstyrelsen.

Datum. Underlag till verksamhetsuppföljningen har beslutats av nämnden den 23 januari 2014 och därefter översänts till kornmunstyrelsen. Uppsala Handläggare Eva Simonsson KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2014-02-03 BUN-2013-2123.10 Barn- och ungdomsnämnden Årsbokslut för år 2013 Förslag till beslut Barn- och

Läs mer

Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015

Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015 Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015 samt prioriteringar i framtidsstrategin Kommunstyrelsen 2012-11-06, 167 Kommunstyrelsen 2012-11-26, 190 Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Budget 2008 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2008... 3 RESULTATRÄKNING... 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE... 8 KOMMUNSTYRELSE... 12 KOMMUNCHEF... 13 EKONOMIKONTORET...

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2015-2017 Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2(52) Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde...

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2006 BILDDELBK06.WORD

PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2006 BILDDELBK06.WORD PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2006 BILDDELBK06.WORD Innehållsförteckning Halvårsbokslut och årsprognos 2006 Ekonomisk översikt... 1 Resultaträkning, balansräkning. 3 Drifts- och investeringsredovisning,

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Fortsatt framåt för fler jobb och företag INNEHÅLLSFÖRTECKNING ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3 EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD TROTS

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017 Budget 2015, reviderad med verksamhetsplan 2016 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2015... 4 Nettoinvestering

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04

Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04 Gagnefs kommun Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84 Dnr: 2013:154/04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4

Läs mer

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING BUDGET 2015 Falköpings Kommun FALKÖPING 2 Nya Moderaterna Falköping Budget Falköpings Kommun 2015 Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet. Ett mer attraktivt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer