Manual - SmartBackup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual - SmartBackup"

Transkript

1 Manual - SmartBackup Säkerhetskopiering via Internet

2

3 Innehåll I Innehållsförteckning 6 Del I Översikt 1 Denna manual Grafiskt läge?... / Textläge? 6 8 Del II Installation 1 Windows... 8 Systemkrav... 8 Ladda hem klient... 8 Kör installationsprogrammet... 9 Välj språk... 9 Godkänn villkor... 9 Installationsmapp Genvägar Rättigheter Sammanfattning Slutför Mac OS Systemkrav Ladda hem klient Installera 3 Linux Systemkrav Ladda hem klient Installera (X-system) Installera och... använda (textläge) 16 4 Unix Systemkrav Ladda hem klient Installera (X-system) Installera och... använda (textläge) 20 5 Novell Systemkrav Ladda hem klient Installera Del III Skapa backup 24 1 Logga in Ange namn Backupkälla Schemaläggning Krypteringsnyckel Slutfört... 27

4 II Manual - Säkerhetskopiering via Internet 30 Del IV Återskapa 1 Via webbklient Via klientprogram Del V Klientprogram 1 Information Inloggning Användarprofil Backuplogg Del VI Webbklient 1 Information Inloggning Profil Backupurval Utforskaren Rapport Statistik Återskapa Del VII Rapporter 1 Allmänt Vid backup Vid fel Vid återskapande Ändra/Lägg... till mottagare 43 6 Stäng av... rapporter Del VIII Säkerhet 1 Inledning Kryptering Överföring Webbklient Hårdvara Serverhallar Strömförsörjning Brandskydd Inbrottsskydd Internetanslutning Kylsystem... 47

5 Innehåll III

6

7 Del I Översikt

8 6 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare hjälp. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? Vårt backupsystem fungerar med alla typer av operativsystem, såväl grafiska som textbaserade. Manualen är i huvudsak utformad för hur systemet fungerar i grafiska operativsystem såsom Windows och Mac OS. För de operativsystem där systemet fungerar annorlunda, exempelvis textbaserad Linux/Unix återfinns information om hur systemet används under kapitlet Installation (se respektive operativsystem)

9 Del II Installation

10 8 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 2 Installation 2.1 Windows Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Windows. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/ MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Om du kör Windows 95 måste du ha "Windows Socket 2 Update" installerad. Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Windows-versionen av klienten. När din webbläsare frågar om du vill öppna eller spara klientprogrammet (smartbackup-windows.exe) väljer du "Öppna". När programmet laddats hem kommer installationen att starta automatiskt.

11 Installation Kör installationsprogrammet Välj språk 9 Börja med att välja vilket språk du vill använda. Du kan välja mellan Svenska och Engelska Godkänn villkor Innan du använder SmartBackup måste du godkänna våra villkor. Om du godkänner våra villkor och vill fortsätta med installationen, se till så att "Jag accepterar avtalet" är ikryssad och klicka sedan på "Nästa"

12 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Installationsmapp Du får välja vart på din dator programmet skall installeras. Programmet kommer att föreslå C:\Program\SmartBackup. Tryck på "Nästa" när du valt vart du vill installera klienten Genvägar Installationsprogrammet skapar en genväg till programmet, och föreslår att denna genväg skall placeras i en mapp med namnet "SmartBackup". Du kan givetvis välja ett annat namn om du vill det.

13 Installation 11 Välj namn på mappen och tryck på "Nästa" för att fortsätta Rättigheter Välj vem som skall ha rätt att köra programmet. Som standard föreslås att alla användare på datorn får rätt att köra programmet.

14 12 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Välj önskat alternativ och tryck på "Nästa" Sammanfattning En sammanfattning av dina val under installationsprocessen presenteras. För att fortsätta med installationen trycker du på knappen "Installera". Vår backupklient kommer då att installeras på din dator.

15 Installation Slutför Installationen av vår backupklient är nu färdig. Tryck på knappen "Slutför" för att avsluta installationsprogrammet. Klientprogrammet kommer att starta automatiskt.

16 14 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 2.2 Mac OS Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Mac OS. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Mac OS X v10.x 128MB 20MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Apple Java2 Standard Edition 1.3.x eller högre Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Mac-versionen av klienten Installera Packa upp smartbackup-mac.zip och starta installationsprogrammet. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. När installationen är slutförd kommer backupklienten att startas automatiskt, och du kan logga in med dina användaruppgifter.

17 Installation 2.3 Linux Systemkrav 15 Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Linux. Kärna: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Linux Kernel 2.2 eller senare 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Standard C++ biblioteket för bakåtkompatibel kompilator (libstdc++) Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Linux-versionen av klienten Installera (X-system) Denna installationsguide är baserad på installation i RedHat med X-system. Om du kör någon annan distribution och har problem med installationen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med installationen. Börja med att sätta miljövariabeln OBM_HOME enligt följande export OBM_HOME=/usr/local/obm Packa upp klientprogrammet till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf smartbackup-linux.tar.gz Sätt miljövariabeln DISPLAY export DISPLAY=IP_ADDRESS_TILL_XTERMINAL[:0.0] Exempel: export export export export export DISPLAY=.0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 Starta backupklienten genom att skriva sh $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh &

18 16 Manual - Säkerhetskopiering via Internet och logga in med dina användaruppgifter. Om du vill att schemalagda backupjobb skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att skriva nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. För att starta backupschemaläggaren varje gång datorn startas skall du göra så här: Lägg till miljövariablen OBM_HOME i din root-profil OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME Lägg sedan till backupschemaläggaren till ditt startscript genom att lägga till följande rad i /etc/rc.d/rc.local su -c 'nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null' INSTALLATIONEN ÄR NU SLUTFÖRD Installera och använda (textläge) Denna installationsguide är baserad på installation i RedHat i textläge/kommandoradsläge. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf smartbackup-linux.tar.gz Lägg till, uppdatera och ta bort ett backupurval 1. Om du vill uppdatera ett backupurval, så gör de ändringar du önskar och klicka på [Uppdatera] 2. Om du vill skapa ett nytt backupurval, klcika på [Lägg till] 3. Om du vill ta bort ett backupurval, välj det du vill ta bort och klicka på [Ta bort] Backupkonfiguratorn

19 Installation 17 sh $OBM_HOME/bin/Configurator.sh Skriv in ditt användarnamn, lösenord, backupserver-adress och proxyinställningarna som de visas nedan Login Name: sbxxx Password: ******************* Backup Server URL: bkp01.smartbackup.se Which Protocol? (1) Http (2) Https : 1 Use proxy? (Y)es or (N)o : Y Proxy Type? (1) Http/Https Proxy (2) SOCKS : 1 Enter proxy server : aaa.bbb.com Enter proxy port : xxx Enter proxy username (optional) : administrator Enter proxy password (optional) : ******************* Om du har skapat ett nytt backupurval med hjälp av webb-gränssnittet, väljer du krypteringsnyckel, algoritm och krypteringssätt för detta backupurval genom att följa beskrivningen nedan. Viktigt: Du kan inte ändra dessa inställningar sedan de är satta första gången Found new backup set 'xxx' Please enter the following values for this backup set: Encrypting Algorithm? (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption : 1 Encrypting Key: ******************* Re-Enter Encrypting Key: ******************* Encrypting Mode? (1) ECB (2) CBC : 1 Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o : Y Om du vill göra några ändringar av ovanstående inställningar, kan du använda huvudmenyn nedan Main Menu: (1). List Backup Setting (2). Change Password (3). Change Network Setting (4). Change run scheduled backup setting (5). Quit Your Choice: Du kan sedan köra en backup genom att exekvera kommandot nedan.

20 18 Manual - Säkerhetskopiering via Internet sh $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET] (där [BACKUP_SET] är namnet på det backupjobb du vill starta) Om du vill att schemalagda backupurval ska köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att köra följande: nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupurval kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. Starta backupschemaläggaren när datorn startas Lägg till miljövariabeln OBM_HOME till root profilen genom att lägga till följande rad i /root/.bash_profile OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME 2. Lägg till backupschemaläggaren till ditt startscript genom att lägga till följande rad i /etc/rc.d/rc.local su -c 'nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null' INSTALLATIONEN ÄR NU SLUTFÖRD 2.4 Unix Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Unix. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Sun Solaris 2.5 eller högre 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Unix/Solaris-versionen av klienten Installera (X-system) Denna installationsguide är baserad på installation i Solaris med X-system. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras

21 Installation 19 export OBM_HOME=/usr/local/obm Sätt miljövariabeln JAVA_HOME till mappen där J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.x finns installerad JAVA_HOME=/usr/java/j2re1.4.x; export JAVA_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME cd $OBM_HOME gunzip -c smartbackup-solaris.tar.gz tar -xf Sätt miljövariablerna DISPLAY export DISPLAY=IP_ADRESS_TILL_XTERMINAL[:0.0] Exempelvis export export export export export DISPLAY=:0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 Starta backupklienten genom att köra sh $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh & och logga in med dina användaruppgifter. Om du vill att schemalagda backupjobb skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att skriva nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. För att starta backupschemaläggaren varje gång datorn startas skall du göra så här: 1. Kopiera startfilen S99Obs till maskinens plats för startscript /etc/rc3.d cp $OBM_HOME/bin/S99Obs /etc/rc3.d Om du inte har installerat backupklienten till /usr/local/obm måste du öppna

22 20 Manual - Säkerhetskopiering via Internet startfilen S99Obs och ändra miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där du installerat programvaran. Denna inställning görs i början av filen. INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD Installera och använda (textläge) Denna installationsguide är baserad på installation i Solaris i textläge/kommandoradsläge. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras export OBM_HOME=/usr/local/obm Sätt miljövariabeln JAVA_HOME till mappen där J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.x finns installerad JAVA_HOME=/usr/java/j2re1.4.x; export JAVA_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME cd $OBM_HOME gunzip -c smartbackup-solaris.tar.gz tar -xf Lägg till, uppdatera och ta bort ett backupurval 1. Om du vill uppdatera ett backupurval, så gör de ändringar du önskar och klicka på [Uppdatera] 2. Om du vill skapa ett nytt backupurval, klcika på [Lägg till] 3. Om du vill ta bort ett backupurval, välj det du vill ta bort och klicka på [Ta bort] Backupkonfiguratorn sh $OBM_HOME/bin/Configurator.sh Skriv in ditt användarnamn, lösenord, backupserver-adress och proxyinställningarna som de visas nedan Login Name: sbxxx Password: ******************* Backup Server URL: bkp01.smartbackup.se Which Protocol? (1) Http (2) Https : 1 Use proxy? (Y)es or (N)o : Y Proxy Type? (1) Http/Https Proxy (2) SOCKS : 1 Enter proxy server : aaa.bbb.com Enter proxy port : xxx

23 Installation 21 Enter proxy username (optional) : administrator Enter proxy password (optional) : ******************* Om du har skapat ett nytt backupurval med hjälp av webb-gränssnittet, väljer du krypteringsnyckel, algoritm och krypteringssätt för detta backupurval genom att följa beskrivningen nedan. Viktigt: Du kan inte ändra dessa inställningar sedan de är satta första gången Found new backup set 'xxx' Please enter the following values for this backup set: Encrypting Algorithm? (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption : 1 Encrypting Key: ******************* Re-Enter Encrypting Key: ******************* Encrypting Mode? (1) ECB (2) CBC : 1 Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o : Y Om du vill göra några ändringar av ovanstående inställningar, kan du använda huvudmenyn nedan Main Menu: (1). List Backup Setting (2). Change Password (3). Change Network Setting (4). Change run scheduled backup setting (5). Quit Your Choice: Du kan sen köra en backup genom att exekvera kommandot nedan. sh $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET] där [BACKUP_SET] är namnet på det backupjobb du vill starta Om du vill att schemalagda backupurval ska köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupurval kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. Starta backupschemaläggaren när datorn startas

24 22 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 1. Kopiera startfilen, S99Obs, till maskinens plats för startscript /etc/rc3.d cp $OBM_HOME/bin/S99Obs /etc/rc3.d 2. Om du inte har installerat backupklienten till /usr/local/obm, måste du öppna startfilen S99Obs och ändra miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där du installerat programvaran. Du hittar den raden i början av filen. INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD 2.5 Novell Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Novell. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Novell NetWare 5.1 eller högre 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Novell JVM 1.3.x eller senare Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Novell-versionen av klienten Installera Packa upp filen smartbackup-netware.zip och starta klienten genom att köra SYS:\OBM\bin\BackupManaged.ncf Fyll i dina användaruppgifter för att logga in. Om du vill att schemalagda backuper skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att köra: SYS:\OBM\bin\Scheduler.ncf Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider.

25 Del III Skapa backup

26 24 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 3 Skapa backup 3.1 Logga in För att skapa ett backupjobb startar du vår klient och loggar in med ditt användarnamn och lösenord (dessa uppgifter finner du i de kontouppgifter vi skickade dig i samband med att ditt konto aktiverades). Är det första gången du startar backupklienten kommer programmet automatiskt att försöka skapa ett backupjobb. 3.2 Ange namn Du behöver namnge ditt backupjobb. Tänk på att ge backupen ett namn som på ett bra sätt beskriver vad som säkerhetskopieras, så du på ett enkelt sätt kan hålla koll på dina backupjobb.

27 Skapa backup 25 När du gett ditt backupjobb ett lämpligt namn trycker du på knappen "Nästa" 3.3 Backupkälla Välj vilka filer och/eller mappar som skall ingå i ditt backupjobb. Dessa filer och mappar kommer att säkerhetskopieras med SmartBackup.

28 26 Manual - Säkerhetskopiering via Internet När du valt vad som ska ingå i din backup trycker du på knappen "Nästa". 3.4 Schemaläggning Du skall nu välja hur du vill schemalägga din säkerhetskopiering. Som standard kommer SmartBackup föreslå att backupen körs dagligen, med start klockan 21:00. Detta kan du ändra så det passar dig genom att trycka på knappen "Egenskaper". När du ställt in schemaläggningen så att den passar dig trycker du på knappen "Nästa". 3.5 Krypteringsnyckel Med hänsyn till din egen säkerhet och integritet rekommenderar vi att du skapar en krypteringsnyckel. Genom att göra detta är du den enda som kan återskapa dina filer (En krypteringsnyckel kan jämföras med ett extra lösenord som krävs för att kunna öppna dina backupfiler). För att skapa en krypteringsnyckel markerar du alternativet "Anpassad". Sedan får du välja krypteringsalgoritm och inställning/krypteringsmetod. (Du kan läsa mer om hur krypteringen fungerar i kapitlet "Säkerhet") Mata in den krypteringsnyckel du vill använda och tryck sedan på "Nästa"

29 Skapa backup 27 Observera! Om du anger en krypteringsnyckel måste du ha denna för att kunna återskapa dina filer. Det är därför av yttersta vikt att du kommer ihåg vilken nyckel du använder. Vi kommer inte att kunna hjälpa dig att återskapa filerna om du saknar denna nyckel! 3.6 Slutfört Ditt backupjobb är nu skapat, och valda filer/mappar kommer att säkerställas enligt det backupschema du valt.

30 28 Manual - Säkerhetskopiering via Internet

31 Del IV Återskapa

32 30 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 4 Återskapa 4.1 Via webbklient När du loggat in på webbklienten har du längst upp till vänster en länk som heter "Återskapa". Klicka där så får du fram en lista över dina backupjobb. Välj det backupjobb, från vilket du vill återskapa filer, genom att klicka på backupjobbet. Du får nu fram en katalogstruktur, som visar de filer och mappar som ingår i backupjobbet. Du bläddrar bland mapparna genom att klicka på mappens namn. För att återskapa en mapp eller fil marker du den genom att kryssa i den lilla kryssrutan till vänster om filnamn/mappnamn, exempel: När du markerat de filer och mappar som du önskar återskapa trycker du på knappen "Återskapa". För att kunna återskapa via webbklienten behöver du använda en komponent. Följ instruktionerna på sidan för att installera och godkänna att komponenten används. Du får sedan upp en ny sida, där du får välja till vilken mapp du vill återskapa filerna. Om du angett en krypteringsnyckel för din backup måste denna anges i fältet "Dekrypteringsnyckel". Klicka sedan på "Starta" för att återskapa dina filer. När du återskapat filerna trycker du på "Stäng" för att stänga fönstret. Valda filer är nu återskapade från backupen. Du kommer inom ett dygn även att få en rapport via e-post, med en utförlig sammanställning av de filer som återskapats.

33 Återskapa Via klientprogram För att återskapa backup via klient börjar du med att logga in, och trycker på fliken "Återställ" i programmets nederkant. Du får då upp en ruta där du har dina backupjobb listade till vänster, och säkerhetskopierade mappar/filer till höger. Markera de filer du vill återskapa och tryck sedan på "Återställ filer" (finns i kundens översta del, markerat med en blå pil). Du får nu upp en ny ruta, där du får välja vart du vill återskapa filerna. När detta är valt (normalt föreslås ursprunglig plats) trycker du på "Starta" för att återskapa dina filer. När markerade filer är återskapade trycker du på "Stäng". Valda filer är nu återskapade från backupen. Du kommer inom ett dygn även att få en rapport via e-post, med en utförlig sammanställning av de filer som återskapats.

34

35 Del V Klientprogram

36 34 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 5 Klientprogram 5.1 Information Vårt klientprogram fungerar i alla grafiska operativsystem såsom Windows, Mac OS och Linux med X-system. Efter installation skapas en genväg till backupklienten (denna genväg skapas på den plats du väljer under installationen.) 5.2 Inloggning När du startar klientprogrammet får du upp en inloggningsruta. Ange här ditt användarnamn och lösenord (se dina kontouppgifter). Klicka sedan på "OK" för att logga in och starta backupklienten. 5.3 Användarprofil Under Användarprofil kan du välja att ändra lösenord samt kontaktuppgifter (e-postadress). Du använder "Ändra" knappen under Användarinformation för att byta ditt lösenord. För att ändra e-postadress för ditt backupkonto (dit backuprapporter och liknande skickas), klickar du på "Egenskaper" under Kontaktperson.

37 Klientprogram Backuplogg Längst ner i klientprogrammet finns tre flikar. Dessa är "Backup", "Återställ" och "Logga". Genom att klicka på "Logga" får du fram fullständiga loggfiler över varje utfört backupjobb.

38 36 Manual - Säkerhetskopiering via Internet

39 Del VI Webbklient

40 38 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 6 Webbklient 6.1 Information Via vår webbaserade klient kan du bland annat återskapa filer samt se statistik och ändra användaruppgifter. I detta kapitel hittar du utförlig information om hur den webbaserade klienten fungerar. Vår webbaserade klient fungerar som fullgott alternativ till vårt klientprogram, och kan med fördel användas om du exempelvis behöver komma åt dina backupfiler från en annan dator än den där din backupklient är installerad. Vi rekommenderar dock att du i första hand använder backupklienten, då denna är att betrakta som mer användarvänlig. 6.2 Inloggning Inloggning till vår webbklient sker på Där klickar du på länken "logga in på webbaserad backupklient" och får då upp en inloggningssida. Här anger du ditt användarnamn (sbxxx) och ditt lösenord. Dessa uppgifter finner du i de kontouppgifter som skickades ut till dig i samband med beställning. Om du har problem att logga in kan du kontakta oss, så skickar vi dig nya inloggningsuppgifter. Fyll i dina användaruppgifter, och tryck på "Logga in" 6.3 Profil Under avdelningen Profil kan du göra diverse inställningar som bland annat påverkar till vilken/vilka e-postadresser rapporter och liknande skickas. För att spara eventuella ändringar, tryck på knappen "Uppdatera". 6.4 Backupurval Under avdelningen Backupurval kan du göra ändringar av dina backupjobb. Du kan bland annat ställa in vilka filer/mappar som skall säkerhetskopieras, ändra backupschema och mycket annat.

41 Webbklient 39 Till alla inställningar som kan göras finns det kopplat en hjälptext som beskriver hur inställningen fungerar. Tryck på "Hjälp"-länken vid varje inställning för att få mer information. 6.5 Utforskaren Under avdelningen Utforskaren kan du på ett enkelt sätt bläddra bland dina säkerhetskopierade filer. Du får först fram en lista över dina backupjobb/backupurval. Klicka på det backupjobb som du vill utforska. Du får nu fram en katalogstruktur, som du kan bläddra i genom att klicka på den mapp/enhet du vill öppna. Om du vill återskapa någon av filerna markerar du dem (liten kryssruta till vänster om filnamnet) och trycker på knappen "Återskapa". 6.6 Rapport Under denna avdelning kan du generera rapporter från din säkerhetskopiering. Dessa rapporter är av samma typ som de som normalt skickas till användaren per e-post. Du väljer för vilket datum du vill se en rapport i rullisten "backupjobb". Här finns rapporter från de dagar då du genomfört en backup. Du får då fram en sammanställning av backuprapporten. Om du vill ha en mer detaljerad rapport kan du ladda hem detta genom att trycka på knappen "Detaljerad rapport" som finns till höger på rapportsidan. 6.7 Statistik Under avdelningen Statistik kan du se statistik kring ditt backupkonto. Du kan se hur mycket utrymme du utnyttjar m.m. Du väljer vilken månad du skall se statistik för i rullisten till höger på sidan. 6.8 Återskapa När du loggat in på webbklienten har du längst upp till vänster en länk som heter "Återskapa". Klicka där så får du fram en lista över dina backupjobb. Välj det backupjobb du vill återskapa från genom att klicka på backupjobbet. Du får nu fram en katalogstruktur, som visar de filer och mappar som ingår i backupjobbet. Du bläddrar bland mapparna genom att klicka på mappens namn. För att återskapa en mapp eller fil marker du den genom att kryssa i den lilla kryssrutan till vänster om filnamn/mappnamn, exempel:

42 40 Manual - Säkerhetskopiering via Internet När du markerat de filer och mappar som du önskar återskapa trycker du på knappen "Återskapa". För att kunna återskapa via webbklienten behöver du använda en komponent. Följ instruktionerna på sidan för att installera och godkänna att modulen används. Du får sedan upp en ny sida, där du får välja till vilken mapp du vill återskapa filerna. Om du angett en krypteringsnyckel för din backup måste denna anges i fältet "Dekrypteringsnyckel". Klicka sedan på "Starta" för att återskapa dina filer. När du återskapat filerna trycker du på "Stäng" för att stänga fönstret.

43 Del VII Rapporter

44 42 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 7 Rapporter 7.1 Allmänt En gång per dygn genererar vårt backupsystem rapporter som skickas till våra användare. Dessa rapporter innehåller information om vilka filer som säkerhetskopierats samt eventuella fel. Om du återskapat någon fil får du även en rapport på detta. Alla rapporter skickas från e-postadressen Om du har något spamfilter eller liknande kopplat till din e-post bör du kontrollera så att inte våra rapporter fastnar där. Svara aldrig på e-post skickat från denna adress används endast för att skicka rapporter. Om du behöver komma i kontakt med oss ber vi dig använda vår ordinarie e-postadress eller vårt telefonnummer. 7.2 Vid backup När din backup har slutförts skickas automatiskt en rapport till dig, som innehåller information om vilka filer som har säkerhetskopieras, samt eventuella fel. Denna rapport skickas från avsändaren och skickas till den e-postadress du angav vid beställning (du kan ändra denna adress via vår webbklient). Rapporten bifogas som zip-fil i mailet som skickas till dig. I rapporten finner du utförlig information om genomförd säkerhetskopiering. 7.3 Vid fel Om ett fel skulle uppstå när din backup körs, exempelvis om din dator ej är igång och ansluten till Internet vid den tidpunkt då du ställt in att backup skall köras, får du en felrapport skickad till din e-postadress. Denna funktion gör att du snabbt kan se om en backup av någon anledning inte har utförts, och ger dig som användare tryggheten att du informeras om något fel skulle uppstå. 7.4 Vid återskapande När du återskapat filer från din backup genereras en rapport som skickas till din e-post. Dessa rapporter skickas ut en gång per dygn. Rapporten heter "Filåterställningsrapport" och bifogas i en zip-fil. Denna rapport innehåller utförlig information om vilka filer som återskapats,

45 Rapporter 43 och vid vilken tidpunkt. 7.5 Ändra/Lägg till mottagare Den e-postadress du angav när du beställde tjänsten hos oss, är den som automatiskt används som mottagare av rapporter. Om du byter e-postadress kan du själv ändra i vår webbklient, så att rapporterna skickas till din nya epostadress. Du kan även lägga till ytterligare en mottagare av dina rapporter. (Om du behöver mer än två mottagare av backuprapporter, vänligen kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig) Gör så här för att ändra eller lägga till ytterligare mottagare: 1. Gå till och välj "logga in på webbaserad backupklient", fyll i ditt användarnamn (sbxxx) och lösenord för att logga in. Dessa uppgifter hittar du i dina abonnemangsuppgifter som du fått utskickade från oss via e-post. 2. Under menyvalet Profil finns dina kontaktuppgifter (namn och e-post) angivet. Här finns din e-postadress angiven under Kontaktperson. Här kan du själv ändra denna adress. Det finns även utrymme för att ange ytterligare en kontaktperson. Fyll i önskade uppgifter och tryck på knappen Uppdatera för att genomföra ändringen. 7.6 Stäng av rapporter Om du inte önskar få rapporter om utförda backupjobb samt återställningar, kan du stänga av denna funktion genom att logga in på vår webbklient. Observera att avstängning av rapporter innebär att du inte får något automatiskt meddelande om er backup av någon anledning ej skulle utföras korrekt. Så här stänger du av rapporter via webbklienten: 1. Gå till och välj "logga in på webbaserad backupklient", fyll i ditt användarnamn (sbxxx) och lösenord för att logga in. Dessa uppgifter hittar du i dina abonnemangsuppgifter som du fått utskickade från oss via e-post. 2. Under menyvalet Profil finns dina kontaktuppgifter (namn och e-post) angivet. För att stänga av rapportfunktionen måste du ta bort ditt namn och e-din postadress under Kontaktperson

46 44 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Tryck på knappen "Uppdatera" för att genomföra ändringen.

47 Del VIII Säkerhet

48 46 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 8 Säkerhet 8.1 Inledning För att du som kund skall kunna känna dig trygg har vi ett mycket omfattande säkerhetstänkande bakom våra tjänster. Alla delar av vår tjänst håller högsta tänkbara säkerhet. Detta avsnitt behandlar olika delar av säkerheten bakom våra tjänster. Har du några ytterligare frågor kring vår säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss. 8.2 Kryptering Du kan själv skapa en så kallad krypteringsnyckel, som krypterar dina filer innan de lämnar din dator och överförs till vårt backupsystem. Du kan välja mellan tre typer av krypteringsalgoritmer: TwoFish, 3DES och Advances Encryption Standard (AES). Du kan även välja mellan två typer av krypteringsmetoder: Electronic Cook Book (ECB) och Cipher Block Chaining (CBC). Eftersom du själv väljer din krypteringsnyckel är du också den enda som kan öppna/återskapa dina filer. Inte ens vi kan öppna dina filer. Detta för att uppnå maximal säkerhet och integritet för dig som kund. 8.3 Överföring När din backupdata överförs från din dator till vårt backupsystem sker detta genom en säker Internetanslutning (så kallad SSL/HTTPS). Detta innebär att din data är krypterad och oläsbar för andra. Denna teknik används idag bland annat av de svenska Internetbankerna. All kommunikation mellan klientprogram och backupsystem sker via säker anslutning. 8.4 Webbklient Om du använder vår webbklient för att exempelvis återskapa filer, sker även denna kommunikation via säker internetanlustning (SSL/HTTPS). 8.5 Hårdvara Vårt backupsystem baseras på stabila lagringsservrar från välkända servertillverkare. Alla servrar är utrustade med speglade hårddiskar (så kallad RAID), vilket innebär att din data lagras på flera separata hårddiskar. Därmed finns din data säkrad även om en hårddisk skulle gå sönder. Vårt

49 Säkerhet 47 system är dessutom dubblerat, vilket innebär att dina filer lagras på två separata system, i två geografiskt åtskilda serverhallar av högsta klass. 8.6 Serverhallar Strömförsörjning Våra båda serverhallar är utrustade med reservström, för att kunna säkerställa full drift även vid långvariga strömavbrott. Reservströmmen bygger på batteri och dieselgeneratorer och testas regelbundet Brandskydd Hallarna är utrustade med ett brandsläckningssystem för serverhallar, vilket gör att eventuella bränder kan släckas utan att släckningssystemet slår ut elektroniken i hallarna Inbrottsskydd Hallarna är utrustade med inbrottslarm (dörrlarm samt vibrations- och rörelsedetektorer) kopplade till två olika vaktbolag. Det finns inga enkla vägar in i hallarna, och alla dörrar är mycket kraftfulla säkerhetsdörrar Internetanslutning Hallarna är anslutna till Internet med flera av varandra oberoende fiberförbindelser. Därmed påverkas inte driften av exempelvis kabelbrott, då trafiken alltid har flera alternativa vägar att välja mellan Kylsystem För att uppnå bästa tänkbara driftförutsättningar finns mycket avancerade kylsystem i serverhallarna, som säkerställer att temperatur och luftfuktighet alltid är optimal. Kylsystemen i hallarna är dubblerade för högsta driftsäkerhet.

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge?

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Idag finns avtal, marknadsföringsmaterial, kundregister, räkneskaper och e-post lagrat digitala medier vilket har ökat kravet på att affärskritiska

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer