Manual - SmartBackup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual - SmartBackup"

Transkript

1 Manual - SmartBackup Säkerhetskopiering via Internet

2

3 Innehåll I Innehållsförteckning 6 Del I Översikt 1 Denna manual Grafiskt läge?... / Textläge? 6 8 Del II Installation 1 Windows... 8 Systemkrav... 8 Ladda hem klient... 8 Kör installationsprogrammet... 9 Välj språk... 9 Godkänn villkor... 9 Installationsmapp Genvägar Rättigheter Sammanfattning Slutför Mac OS Systemkrav Ladda hem klient Installera 3 Linux Systemkrav Ladda hem klient Installera (X-system) Installera och... använda (textläge) 16 4 Unix Systemkrav Ladda hem klient Installera (X-system) Installera och... använda (textläge) 20 5 Novell Systemkrav Ladda hem klient Installera Del III Skapa backup 24 1 Logga in Ange namn Backupkälla Schemaläggning Krypteringsnyckel Slutfört... 27

4 II Manual - Säkerhetskopiering via Internet 30 Del IV Återskapa 1 Via webbklient Via klientprogram Del V Klientprogram 1 Information Inloggning Användarprofil Backuplogg Del VI Webbklient 1 Information Inloggning Profil Backupurval Utforskaren Rapport Statistik Återskapa Del VII Rapporter 1 Allmänt Vid backup Vid fel Vid återskapande Ändra/Lägg... till mottagare 43 6 Stäng av... rapporter Del VIII Säkerhet 1 Inledning Kryptering Överföring Webbklient Hårdvara Serverhallar Strömförsörjning Brandskydd Inbrottsskydd Internetanslutning Kylsystem... 47

5 Innehåll III

6

7 Del I Översikt

8 6 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare hjälp. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? Vårt backupsystem fungerar med alla typer av operativsystem, såväl grafiska som textbaserade. Manualen är i huvudsak utformad för hur systemet fungerar i grafiska operativsystem såsom Windows och Mac OS. För de operativsystem där systemet fungerar annorlunda, exempelvis textbaserad Linux/Unix återfinns information om hur systemet används under kapitlet Installation (se respektive operativsystem)

9 Del II Installation

10 8 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 2 Installation 2.1 Windows Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Windows. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/ MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Om du kör Windows 95 måste du ha "Windows Socket 2 Update" installerad. Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Windows-versionen av klienten. När din webbläsare frågar om du vill öppna eller spara klientprogrammet (smartbackup-windows.exe) väljer du "Öppna". När programmet laddats hem kommer installationen att starta automatiskt.

11 Installation Kör installationsprogrammet Välj språk 9 Börja med att välja vilket språk du vill använda. Du kan välja mellan Svenska och Engelska Godkänn villkor Innan du använder SmartBackup måste du godkänna våra villkor. Om du godkänner våra villkor och vill fortsätta med installationen, se till så att "Jag accepterar avtalet" är ikryssad och klicka sedan på "Nästa"

12 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Installationsmapp Du får välja vart på din dator programmet skall installeras. Programmet kommer att föreslå C:\Program\SmartBackup. Tryck på "Nästa" när du valt vart du vill installera klienten Genvägar Installationsprogrammet skapar en genväg till programmet, och föreslår att denna genväg skall placeras i en mapp med namnet "SmartBackup". Du kan givetvis välja ett annat namn om du vill det.

13 Installation 11 Välj namn på mappen och tryck på "Nästa" för att fortsätta Rättigheter Välj vem som skall ha rätt att köra programmet. Som standard föreslås att alla användare på datorn får rätt att köra programmet.

14 12 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Välj önskat alternativ och tryck på "Nästa" Sammanfattning En sammanfattning av dina val under installationsprocessen presenteras. För att fortsätta med installationen trycker du på knappen "Installera". Vår backupklient kommer då att installeras på din dator.

15 Installation Slutför Installationen av vår backupklient är nu färdig. Tryck på knappen "Slutför" för att avsluta installationsprogrammet. Klientprogrammet kommer att starta automatiskt.

16 14 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 2.2 Mac OS Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Mac OS. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Mac OS X v10.x 128MB 20MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Apple Java2 Standard Edition 1.3.x eller högre Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Mac-versionen av klienten Installera Packa upp smartbackup-mac.zip och starta installationsprogrammet. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. När installationen är slutförd kommer backupklienten att startas automatiskt, och du kan logga in med dina användaruppgifter.

17 Installation 2.3 Linux Systemkrav 15 Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Linux. Kärna: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Linux Kernel 2.2 eller senare 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Standard C++ biblioteket för bakåtkompatibel kompilator (libstdc++) Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Linux-versionen av klienten Installera (X-system) Denna installationsguide är baserad på installation i RedHat med X-system. Om du kör någon annan distribution och har problem med installationen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med installationen. Börja med att sätta miljövariabeln OBM_HOME enligt följande export OBM_HOME=/usr/local/obm Packa upp klientprogrammet till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf smartbackup-linux.tar.gz Sätt miljövariabeln DISPLAY export DISPLAY=IP_ADDRESS_TILL_XTERMINAL[:0.0] Exempel: export export export export export DISPLAY=.0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 Starta backupklienten genom att skriva sh $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh &

18 16 Manual - Säkerhetskopiering via Internet och logga in med dina användaruppgifter. Om du vill att schemalagda backupjobb skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att skriva nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. För att starta backupschemaläggaren varje gång datorn startas skall du göra så här: Lägg till miljövariablen OBM_HOME i din root-profil OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME Lägg sedan till backupschemaläggaren till ditt startscript genom att lägga till följande rad i /etc/rc.d/rc.local su -c 'nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null' INSTALLATIONEN ÄR NU SLUTFÖRD Installera och använda (textläge) Denna installationsguide är baserad på installation i RedHat i textläge/kommandoradsläge. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME tar -x -C $OBM_HOME -zvf smartbackup-linux.tar.gz Lägg till, uppdatera och ta bort ett backupurval 1. Om du vill uppdatera ett backupurval, så gör de ändringar du önskar och klicka på [Uppdatera] 2. Om du vill skapa ett nytt backupurval, klcika på [Lägg till] 3. Om du vill ta bort ett backupurval, välj det du vill ta bort och klicka på [Ta bort] Backupkonfiguratorn

19 Installation 17 sh $OBM_HOME/bin/Configurator.sh Skriv in ditt användarnamn, lösenord, backupserver-adress och proxyinställningarna som de visas nedan Login Name: sbxxx Password: ******************* Backup Server URL: bkp01.smartbackup.se Which Protocol? (1) Http (2) Https : 1 Use proxy? (Y)es or (N)o : Y Proxy Type? (1) Http/Https Proxy (2) SOCKS : 1 Enter proxy server : aaa.bbb.com Enter proxy port : xxx Enter proxy username (optional) : administrator Enter proxy password (optional) : ******************* Om du har skapat ett nytt backupurval med hjälp av webb-gränssnittet, väljer du krypteringsnyckel, algoritm och krypteringssätt för detta backupurval genom att följa beskrivningen nedan. Viktigt: Du kan inte ändra dessa inställningar sedan de är satta första gången Found new backup set 'xxx' Please enter the following values for this backup set: Encrypting Algorithm? (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption : 1 Encrypting Key: ******************* Re-Enter Encrypting Key: ******************* Encrypting Mode? (1) ECB (2) CBC : 1 Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o : Y Om du vill göra några ändringar av ovanstående inställningar, kan du använda huvudmenyn nedan Main Menu: (1). List Backup Setting (2). Change Password (3). Change Network Setting (4). Change run scheduled backup setting (5). Quit Your Choice: Du kan sedan köra en backup genom att exekvera kommandot nedan.

20 18 Manual - Säkerhetskopiering via Internet sh $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET] (där [BACKUP_SET] är namnet på det backupjobb du vill starta) Om du vill att schemalagda backupurval ska köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att köra följande: nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupurval kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. Starta backupschemaläggaren när datorn startas Lägg till miljövariabeln OBM_HOME till root profilen genom att lägga till följande rad i /root/.bash_profile OBM_HOME=/usr/local/obm; export OBM_HOME 2. Lägg till backupschemaläggaren till ditt startscript genom att lägga till följande rad i /etc/rc.d/rc.local su -c 'nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null' INSTALLATIONEN ÄR NU SLUTFÖRD 2.4 Unix Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Unix. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Sun Solaris 2.5 eller högre 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Unix/Solaris-versionen av klienten Installera (X-system) Denna installationsguide är baserad på installation i Solaris med X-system. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras

21 Installation 19 export OBM_HOME=/usr/local/obm Sätt miljövariabeln JAVA_HOME till mappen där J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.x finns installerad JAVA_HOME=/usr/java/j2re1.4.x; export JAVA_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME cd $OBM_HOME gunzip -c smartbackup-solaris.tar.gz tar -xf Sätt miljövariablerna DISPLAY export DISPLAY=IP_ADRESS_TILL_XTERMINAL[:0.0] Exempelvis export export export export export DISPLAY=:0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 DISPLAY= DISPLAY= :0.0 Starta backupklienten genom att köra sh $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh & och logga in med dina användaruppgifter. Om du vill att schemalagda backupjobb skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att skriva nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. För att starta backupschemaläggaren varje gång datorn startas skall du göra så här: 1. Kopiera startfilen S99Obs till maskinens plats för startscript /etc/rc3.d cp $OBM_HOME/bin/S99Obs /etc/rc3.d Om du inte har installerat backupklienten till /usr/local/obm måste du öppna

22 20 Manual - Säkerhetskopiering via Internet startfilen S99Obs och ändra miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där du installerat programvaran. Denna inställning görs i början av filen. INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD Installera och använda (textläge) Denna installationsguide är baserad på installation i Solaris i textläge/kommandoradsläge. Sätt miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där backupklienten skall installeras export OBM_HOME=/usr/local/obm Sätt miljövariabeln JAVA_HOME till mappen där J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.x finns installerad JAVA_HOME=/usr/java/j2re1.4.x; export JAVA_HOME Packa upp installationsfilen till OBM_HOME mkdir $OBM_HOME cd $OBM_HOME gunzip -c smartbackup-solaris.tar.gz tar -xf Lägg till, uppdatera och ta bort ett backupurval 1. Om du vill uppdatera ett backupurval, så gör de ändringar du önskar och klicka på [Uppdatera] 2. Om du vill skapa ett nytt backupurval, klcika på [Lägg till] 3. Om du vill ta bort ett backupurval, välj det du vill ta bort och klicka på [Ta bort] Backupkonfiguratorn sh $OBM_HOME/bin/Configurator.sh Skriv in ditt användarnamn, lösenord, backupserver-adress och proxyinställningarna som de visas nedan Login Name: sbxxx Password: ******************* Backup Server URL: bkp01.smartbackup.se Which Protocol? (1) Http (2) Https : 1 Use proxy? (Y)es or (N)o : Y Proxy Type? (1) Http/Https Proxy (2) SOCKS : 1 Enter proxy server : aaa.bbb.com Enter proxy port : xxx

23 Installation 21 Enter proxy username (optional) : administrator Enter proxy password (optional) : ******************* Om du har skapat ett nytt backupurval med hjälp av webb-gränssnittet, väljer du krypteringsnyckel, algoritm och krypteringssätt för detta backupurval genom att följa beskrivningen nedan. Viktigt: Du kan inte ändra dessa inställningar sedan de är satta första gången Found new backup set 'xxx' Please enter the following values for this backup set: Encrypting Algorithm? (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption : 1 Encrypting Key: ******************* Re-Enter Encrypting Key: ******************* Encrypting Mode? (1) ECB (2) CBC : 1 Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o : Y Om du vill göra några ändringar av ovanstående inställningar, kan du använda huvudmenyn nedan Main Menu: (1). List Backup Setting (2). Change Password (3). Change Network Setting (4). Change run scheduled backup setting (5). Quit Your Choice: Du kan sen köra en backup genom att exekvera kommandot nedan. sh $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET] där [BACKUP_SET] är namnet på det backupjobb du vill starta Om du vill att schemalagda backupurval ska köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att nohup sh $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh > /dev/null Alla backupurval kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider. Starta backupschemaläggaren när datorn startas

24 22 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 1. Kopiera startfilen, S99Obs, till maskinens plats för startscript /etc/rc3.d cp $OBM_HOME/bin/S99Obs /etc/rc3.d 2. Om du inte har installerat backupklienten till /usr/local/obm, måste du öppna startfilen S99Obs och ändra miljövariabeln OBM_HOME till den mapp där du installerat programvaran. Du hittar den raden i början av filen. INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD 2.5 Novell Systemkrav Följande behövs för att köra vårt backupsystem i Novell. Operativsystem: Minne: Diskutrymme: Nätverksprotokoll: Övriga krav: Novell NetWare 5.1 eller högre 128MB 100MB TCP/IP (HTTP/HTTPS) Novell JVM 1.3.x eller senare Ladda hem klient Du måste börja med att ladda hem vår backupklient. När du beställer ett konto hos oss (demo- eller betalkonto) får du en länk för nerladdning. Välj att ladda hem Novell-versionen av klienten Installera Packa upp filen smartbackup-netware.zip och starta klienten genom att köra SYS:\OBM\bin\BackupManaged.ncf Fyll i dina användaruppgifter för att logga in. Om du vill att schemalagda backuper skall köras automatiskt måste du starta backupschemaläggaren genom att köra: SYS:\OBM\bin\Scheduler.ncf Alla backupjobb kommer nu automatiskt att köras på deras schemalagda tider.

25 Del III Skapa backup

26 24 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 3 Skapa backup 3.1 Logga in För att skapa ett backupjobb startar du vår klient och loggar in med ditt användarnamn och lösenord (dessa uppgifter finner du i de kontouppgifter vi skickade dig i samband med att ditt konto aktiverades). Är det första gången du startar backupklienten kommer programmet automatiskt att försöka skapa ett backupjobb. 3.2 Ange namn Du behöver namnge ditt backupjobb. Tänk på att ge backupen ett namn som på ett bra sätt beskriver vad som säkerhetskopieras, så du på ett enkelt sätt kan hålla koll på dina backupjobb.

27 Skapa backup 25 När du gett ditt backupjobb ett lämpligt namn trycker du på knappen "Nästa" 3.3 Backupkälla Välj vilka filer och/eller mappar som skall ingå i ditt backupjobb. Dessa filer och mappar kommer att säkerhetskopieras med SmartBackup.

28 26 Manual - Säkerhetskopiering via Internet När du valt vad som ska ingå i din backup trycker du på knappen "Nästa". 3.4 Schemaläggning Du skall nu välja hur du vill schemalägga din säkerhetskopiering. Som standard kommer SmartBackup föreslå att backupen körs dagligen, med start klockan 21:00. Detta kan du ändra så det passar dig genom att trycka på knappen "Egenskaper". När du ställt in schemaläggningen så att den passar dig trycker du på knappen "Nästa". 3.5 Krypteringsnyckel Med hänsyn till din egen säkerhet och integritet rekommenderar vi att du skapar en krypteringsnyckel. Genom att göra detta är du den enda som kan återskapa dina filer (En krypteringsnyckel kan jämföras med ett extra lösenord som krävs för att kunna öppna dina backupfiler). För att skapa en krypteringsnyckel markerar du alternativet "Anpassad". Sedan får du välja krypteringsalgoritm och inställning/krypteringsmetod. (Du kan läsa mer om hur krypteringen fungerar i kapitlet "Säkerhet") Mata in den krypteringsnyckel du vill använda och tryck sedan på "Nästa"

29 Skapa backup 27 Observera! Om du anger en krypteringsnyckel måste du ha denna för att kunna återskapa dina filer. Det är därför av yttersta vikt att du kommer ihåg vilken nyckel du använder. Vi kommer inte att kunna hjälpa dig att återskapa filerna om du saknar denna nyckel! 3.6 Slutfört Ditt backupjobb är nu skapat, och valda filer/mappar kommer att säkerställas enligt det backupschema du valt.

30 28 Manual - Säkerhetskopiering via Internet

31 Del IV Återskapa

32 30 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 4 Återskapa 4.1 Via webbklient När du loggat in på webbklienten har du längst upp till vänster en länk som heter "Återskapa". Klicka där så får du fram en lista över dina backupjobb. Välj det backupjobb, från vilket du vill återskapa filer, genom att klicka på backupjobbet. Du får nu fram en katalogstruktur, som visar de filer och mappar som ingår i backupjobbet. Du bläddrar bland mapparna genom att klicka på mappens namn. För att återskapa en mapp eller fil marker du den genom att kryssa i den lilla kryssrutan till vänster om filnamn/mappnamn, exempel: När du markerat de filer och mappar som du önskar återskapa trycker du på knappen "Återskapa". För att kunna återskapa via webbklienten behöver du använda en komponent. Följ instruktionerna på sidan för att installera och godkänna att komponenten används. Du får sedan upp en ny sida, där du får välja till vilken mapp du vill återskapa filerna. Om du angett en krypteringsnyckel för din backup måste denna anges i fältet "Dekrypteringsnyckel". Klicka sedan på "Starta" för att återskapa dina filer. När du återskapat filerna trycker du på "Stäng" för att stänga fönstret. Valda filer är nu återskapade från backupen. Du kommer inom ett dygn även att få en rapport via e-post, med en utförlig sammanställning av de filer som återskapats.

33 Återskapa Via klientprogram För att återskapa backup via klient börjar du med att logga in, och trycker på fliken "Återställ" i programmets nederkant. Du får då upp en ruta där du har dina backupjobb listade till vänster, och säkerhetskopierade mappar/filer till höger. Markera de filer du vill återskapa och tryck sedan på "Återställ filer" (finns i kundens översta del, markerat med en blå pil). Du får nu upp en ny ruta, där du får välja vart du vill återskapa filerna. När detta är valt (normalt föreslås ursprunglig plats) trycker du på "Starta" för att återskapa dina filer. När markerade filer är återskapade trycker du på "Stäng". Valda filer är nu återskapade från backupen. Du kommer inom ett dygn även att få en rapport via e-post, med en utförlig sammanställning av de filer som återskapats.

34

35 Del V Klientprogram

36 34 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 5 Klientprogram 5.1 Information Vårt klientprogram fungerar i alla grafiska operativsystem såsom Windows, Mac OS och Linux med X-system. Efter installation skapas en genväg till backupklienten (denna genväg skapas på den plats du väljer under installationen.) 5.2 Inloggning När du startar klientprogrammet får du upp en inloggningsruta. Ange här ditt användarnamn och lösenord (se dina kontouppgifter). Klicka sedan på "OK" för att logga in och starta backupklienten. 5.3 Användarprofil Under Användarprofil kan du välja att ändra lösenord samt kontaktuppgifter (e-postadress). Du använder "Ändra" knappen under Användarinformation för att byta ditt lösenord. För att ändra e-postadress för ditt backupkonto (dit backuprapporter och liknande skickas), klickar du på "Egenskaper" under Kontaktperson.

37 Klientprogram Backuplogg Längst ner i klientprogrammet finns tre flikar. Dessa är "Backup", "Återställ" och "Logga". Genom att klicka på "Logga" får du fram fullständiga loggfiler över varje utfört backupjobb.

38 36 Manual - Säkerhetskopiering via Internet

39 Del VI Webbklient

40 38 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 6 Webbklient 6.1 Information Via vår webbaserade klient kan du bland annat återskapa filer samt se statistik och ändra användaruppgifter. I detta kapitel hittar du utförlig information om hur den webbaserade klienten fungerar. Vår webbaserade klient fungerar som fullgott alternativ till vårt klientprogram, och kan med fördel användas om du exempelvis behöver komma åt dina backupfiler från en annan dator än den där din backupklient är installerad. Vi rekommenderar dock att du i första hand använder backupklienten, då denna är att betrakta som mer användarvänlig. 6.2 Inloggning Inloggning till vår webbklient sker på Där klickar du på länken "logga in på webbaserad backupklient" och får då upp en inloggningssida. Här anger du ditt användarnamn (sbxxx) och ditt lösenord. Dessa uppgifter finner du i de kontouppgifter som skickades ut till dig i samband med beställning. Om du har problem att logga in kan du kontakta oss, så skickar vi dig nya inloggningsuppgifter. Fyll i dina användaruppgifter, och tryck på "Logga in" 6.3 Profil Under avdelningen Profil kan du göra diverse inställningar som bland annat påverkar till vilken/vilka e-postadresser rapporter och liknande skickas. För att spara eventuella ändringar, tryck på knappen "Uppdatera". 6.4 Backupurval Under avdelningen Backupurval kan du göra ändringar av dina backupjobb. Du kan bland annat ställa in vilka filer/mappar som skall säkerhetskopieras, ändra backupschema och mycket annat.

41 Webbklient 39 Till alla inställningar som kan göras finns det kopplat en hjälptext som beskriver hur inställningen fungerar. Tryck på "Hjälp"-länken vid varje inställning för att få mer information. 6.5 Utforskaren Under avdelningen Utforskaren kan du på ett enkelt sätt bläddra bland dina säkerhetskopierade filer. Du får först fram en lista över dina backupjobb/backupurval. Klicka på det backupjobb som du vill utforska. Du får nu fram en katalogstruktur, som du kan bläddra i genom att klicka på den mapp/enhet du vill öppna. Om du vill återskapa någon av filerna markerar du dem (liten kryssruta till vänster om filnamnet) och trycker på knappen "Återskapa". 6.6 Rapport Under denna avdelning kan du generera rapporter från din säkerhetskopiering. Dessa rapporter är av samma typ som de som normalt skickas till användaren per e-post. Du väljer för vilket datum du vill se en rapport i rullisten "backupjobb". Här finns rapporter från de dagar då du genomfört en backup. Du får då fram en sammanställning av backuprapporten. Om du vill ha en mer detaljerad rapport kan du ladda hem detta genom att trycka på knappen "Detaljerad rapport" som finns till höger på rapportsidan. 6.7 Statistik Under avdelningen Statistik kan du se statistik kring ditt backupkonto. Du kan se hur mycket utrymme du utnyttjar m.m. Du väljer vilken månad du skall se statistik för i rullisten till höger på sidan. 6.8 Återskapa När du loggat in på webbklienten har du längst upp till vänster en länk som heter "Återskapa". Klicka där så får du fram en lista över dina backupjobb. Välj det backupjobb du vill återskapa från genom att klicka på backupjobbet. Du får nu fram en katalogstruktur, som visar de filer och mappar som ingår i backupjobbet. Du bläddrar bland mapparna genom att klicka på mappens namn. För att återskapa en mapp eller fil marker du den genom att kryssa i den lilla kryssrutan till vänster om filnamn/mappnamn, exempel:

42 40 Manual - Säkerhetskopiering via Internet När du markerat de filer och mappar som du önskar återskapa trycker du på knappen "Återskapa". För att kunna återskapa via webbklienten behöver du använda en komponent. Följ instruktionerna på sidan för att installera och godkänna att modulen används. Du får sedan upp en ny sida, där du får välja till vilken mapp du vill återskapa filerna. Om du angett en krypteringsnyckel för din backup måste denna anges i fältet "Dekrypteringsnyckel". Klicka sedan på "Starta" för att återskapa dina filer. När du återskapat filerna trycker du på "Stäng" för att stänga fönstret.

43 Del VII Rapporter

44 42 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 7 Rapporter 7.1 Allmänt En gång per dygn genererar vårt backupsystem rapporter som skickas till våra användare. Dessa rapporter innehåller information om vilka filer som säkerhetskopierats samt eventuella fel. Om du återskapat någon fil får du även en rapport på detta. Alla rapporter skickas från e-postadressen Om du har något spamfilter eller liknande kopplat till din e-post bör du kontrollera så att inte våra rapporter fastnar där. Svara aldrig på e-post skickat från denna adress används endast för att skicka rapporter. Om du behöver komma i kontakt med oss ber vi dig använda vår ordinarie e-postadress eller vårt telefonnummer. 7.2 Vid backup När din backup har slutförts skickas automatiskt en rapport till dig, som innehåller information om vilka filer som har säkerhetskopieras, samt eventuella fel. Denna rapport skickas från avsändaren och skickas till den e-postadress du angav vid beställning (du kan ändra denna adress via vår webbklient). Rapporten bifogas som zip-fil i mailet som skickas till dig. I rapporten finner du utförlig information om genomförd säkerhetskopiering. 7.3 Vid fel Om ett fel skulle uppstå när din backup körs, exempelvis om din dator ej är igång och ansluten till Internet vid den tidpunkt då du ställt in att backup skall köras, får du en felrapport skickad till din e-postadress. Denna funktion gör att du snabbt kan se om en backup av någon anledning inte har utförts, och ger dig som användare tryggheten att du informeras om något fel skulle uppstå. 7.4 Vid återskapande När du återskapat filer från din backup genereras en rapport som skickas till din e-post. Dessa rapporter skickas ut en gång per dygn. Rapporten heter "Filåterställningsrapport" och bifogas i en zip-fil. Denna rapport innehåller utförlig information om vilka filer som återskapats,

45 Rapporter 43 och vid vilken tidpunkt. 7.5 Ändra/Lägg till mottagare Den e-postadress du angav när du beställde tjänsten hos oss, är den som automatiskt används som mottagare av rapporter. Om du byter e-postadress kan du själv ändra i vår webbklient, så att rapporterna skickas till din nya epostadress. Du kan även lägga till ytterligare en mottagare av dina rapporter. (Om du behöver mer än två mottagare av backuprapporter, vänligen kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig) Gör så här för att ändra eller lägga till ytterligare mottagare: 1. Gå till och välj "logga in på webbaserad backupklient", fyll i ditt användarnamn (sbxxx) och lösenord för att logga in. Dessa uppgifter hittar du i dina abonnemangsuppgifter som du fått utskickade från oss via e-post. 2. Under menyvalet Profil finns dina kontaktuppgifter (namn och e-post) angivet. Här finns din e-postadress angiven under Kontaktperson. Här kan du själv ändra denna adress. Det finns även utrymme för att ange ytterligare en kontaktperson. Fyll i önskade uppgifter och tryck på knappen Uppdatera för att genomföra ändringen. 7.6 Stäng av rapporter Om du inte önskar få rapporter om utförda backupjobb samt återställningar, kan du stänga av denna funktion genom att logga in på vår webbklient. Observera att avstängning av rapporter innebär att du inte får något automatiskt meddelande om er backup av någon anledning ej skulle utföras korrekt. Så här stänger du av rapporter via webbklienten: 1. Gå till och välj "logga in på webbaserad backupklient", fyll i ditt användarnamn (sbxxx) och lösenord för att logga in. Dessa uppgifter hittar du i dina abonnemangsuppgifter som du fått utskickade från oss via e-post. 2. Under menyvalet Profil finns dina kontaktuppgifter (namn och e-post) angivet. För att stänga av rapportfunktionen måste du ta bort ditt namn och e-din postadress under Kontaktperson

46 44 Manual - Säkerhetskopiering via Internet Tryck på knappen "Uppdatera" för att genomföra ändringen.

47 Del VIII Säkerhet

48 46 Manual - Säkerhetskopiering via Internet 8 Säkerhet 8.1 Inledning För att du som kund skall kunna känna dig trygg har vi ett mycket omfattande säkerhetstänkande bakom våra tjänster. Alla delar av vår tjänst håller högsta tänkbara säkerhet. Detta avsnitt behandlar olika delar av säkerheten bakom våra tjänster. Har du några ytterligare frågor kring vår säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss. 8.2 Kryptering Du kan själv skapa en så kallad krypteringsnyckel, som krypterar dina filer innan de lämnar din dator och överförs till vårt backupsystem. Du kan välja mellan tre typer av krypteringsalgoritmer: TwoFish, 3DES och Advances Encryption Standard (AES). Du kan även välja mellan två typer av krypteringsmetoder: Electronic Cook Book (ECB) och Cipher Block Chaining (CBC). Eftersom du själv väljer din krypteringsnyckel är du också den enda som kan öppna/återskapa dina filer. Inte ens vi kan öppna dina filer. Detta för att uppnå maximal säkerhet och integritet för dig som kund. 8.3 Överföring När din backupdata överförs från din dator till vårt backupsystem sker detta genom en säker Internetanslutning (så kallad SSL/HTTPS). Detta innebär att din data är krypterad och oläsbar för andra. Denna teknik används idag bland annat av de svenska Internetbankerna. All kommunikation mellan klientprogram och backupsystem sker via säker anslutning. 8.4 Webbklient Om du använder vår webbklient för att exempelvis återskapa filer, sker även denna kommunikation via säker internetanlustning (SSL/HTTPS). 8.5 Hårdvara Vårt backupsystem baseras på stabila lagringsservrar från välkända servertillverkare. Alla servrar är utrustade med speglade hårddiskar (så kallad RAID), vilket innebär att din data lagras på flera separata hårddiskar. Därmed finns din data säkrad även om en hårddisk skulle gå sönder. Vårt

49 Säkerhet 47 system är dessutom dubblerat, vilket innebär att dina filer lagras på två separata system, i två geografiskt åtskilda serverhallar av högsta klass. 8.6 Serverhallar Strömförsörjning Våra båda serverhallar är utrustade med reservström, för att kunna säkerställa full drift även vid långvariga strömavbrott. Reservströmmen bygger på batteri och dieselgeneratorer och testas regelbundet Brandskydd Hallarna är utrustade med ett brandsläckningssystem för serverhallar, vilket gör att eventuella bränder kan släckas utan att släckningssystemet slår ut elektroniken i hallarna Inbrottsskydd Hallarna är utrustade med inbrottslarm (dörrlarm samt vibrations- och rörelsedetektorer) kopplade till två olika vaktbolag. Det finns inga enkla vägar in i hallarna, och alla dörrar är mycket kraftfulla säkerhetsdörrar Internetanslutning Hallarna är anslutna till Internet med flera av varandra oberoende fiberförbindelser. Därmed påverkas inte driften av exempelvis kabelbrott, då trafiken alltid har flera alternativa vägar att välja mellan Kylsystem För att uppnå bästa tänkbara driftförutsättningar finns mycket avancerade kylsystem i serverhallarna, som säkerställer att temperatur och luftfuktighet alltid är optimal. Kylsystemen i hallarna är dubblerade för högsta driftsäkerhet.

Sajthotellet Internet Backup Manual för säkerhetskopiering via Internet

Sajthotellet Internet Backup Manual för säkerhetskopiering via Internet Sajthotellet Internet Backup Manual för säkerhetskopiering via Internet Innehåll I Innehållsförteckning Del I Översikt 6 1 Denna... manual 6 2 Grafiskt... läge? / Textläge? 6 Del II Installation 8 1 Windows...

Läs mer

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge?

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE ONLINE BACKUP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Snabbstartguide PC, Mac och Android

Snabbstartguide PC, Mac och Android Snabbstartguide PC, Mac och Android Installation på PC Se filen Viktigt på installationsskivan eller Trend Micros webbplats för utförliga systemkrav. Du kan också ladda ner installationsprogrammet på www.trendmicroupdate.com.

Läs mer