Säkerhet på löpande band

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet på löpande band"

Transkript

1 Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och tunga hjullastare ständigt utvecklats mot högre kapacitet och ökad trygghet så har bandtransportörerna hittills inte hängt med. Nu är det dock dags att förändra även inom detta område och fästa större vikt vid de band som forslar arbetsplatsens produkter från punkt A till punkt B. TEXT: NICLAS KINDVALL 40 KROSSORDET # 127

2 LÄS MER OM ARBETSMILJÖ PÅ SBMI.SE När man tittar på ett fotografi av en bandtransportör verksam i en täkt idag och jämför med hur det såg ut för ett antal decennier sedan är det ibland bara de blekta färgerna som avslöjar vilken av bilderna som är äldst. Men gör på samma sätt med andra delar av den utrustning som förekommer på bergmaterialindustrins arbetsplatser och det är betydligt lättare att se hur utvecklingen har gått framåt. Maskinerna har blivit effektivare, miljövänligare och framförallt säkrare. Tyvärr så tror jag att kunden lägger förhållandevis lite tid när det gäller inköp av en transportör, säger Kellves Leif Ivansson. Åtminstone om man jämför med när det gäller upphandlingen av andra maskiner. Enkel men farlig maskin Ofta uppfattar man en transportör som en ganska enkel maskin, fortsätter Ivansson. Han påpekar också att man sällan tänker på transportören när den väl står monterad och lugnt rullar fram materialet. Inte som när en kross går på högvarv och drar uppmärksamheten till sig. Cecilia Åkesson, Metso, är också medveten om att bandtransportörerna inte har samma status som andra maskiner. Hon menar att detta är något som måste förändras. Även om de största farorna i en täkt kan sägas vara tunga lastmaskiner, för att inte tala om sprängningsarbete, så sker ändå alldeles för många olyckor med transportörer, flera dessutom med dödlig utgång. En bandtransportör ser kanske KROSSORDET #

3 FOTO: MICHAELA ANDERSSON Vid Jehanders terminal i Ulvsunda har man nyligen installerat en ny bandtransportör med utpräglat säkerhetstänk. TÄNK EFTER FÖRE rätt harmlös ut, det går inte så förskräckligt fort, men skulle man till exempel råka fastna med handen så går det fort och kraften är oerhörd. Åtgärda äldre transportörer Såväl Ivansson som Åkesson intygar att det fortfarande rullar maskiner med år på nacken ute i de svenska täkterna. Och visst går det att säkerhetsanpassa även dessa trotjänare, Några tips när det är dags att köpa eller komplettera sina transportörer Var finns det klämrisker? (Sidoskydd och ingreppsskydd) Fallrisken? (Säkerställ att gångbanor och plattformar är tillräckliga och att räcken inte är sönderrostade, även inifrån) Risk för fallande delar? (Hur sitter rullarna fast om axeln slits ut? Sparklister på gångbanor? Nät för materialspill?) Fungerande nödstopp? (Främst vid äldre anläggningar) Ljud och ljussignaler? (Finns behov? Fungerar det?) Dessutom: Vid investering i ny anläggning bör man säkerställa (och värdera) att service och underhåll kan göras utan risk och till och med utan skylift etc. KÄLLA: LEIF IVANSSON, KELLVE något som dock inte alltid görs. Svårt att säga vad det beror på, säger Leif Ivansson. Självklart är det, som i så mycket annat, en kostnadsfråga. En annan aspekt som i vissa fall kan uppfattas krånglig är att en maskin som byggs om, till exempel förlängs eller tillförs komponenter, måste dokumenteras och riskbedömas samt ibland också CE-märkas på nytt. Men riskanalys måste göras även för äldre utrustning, så skillnaden är inte stor. Vi ligger efter I massaindustrin och gruvnäringen är man betydligt bättre på att säkra sina bandtransportörer, menar Ivansson. På den punkten ligger bergmaterialindustrin efter. Men han påpekar också att branschen sakta men säkert börjar få upp ögonen för den här frågan. De flesta stora anläggningar har ett bra tänk medan frågan inte är högprioriterad i de lite mindre bergtäkterna. Cecilia Åkesson, som jobbar globalt med säkerhet för Metso, har ytterligare en vinkel: Sverige ligger helt klart efter! På andra platser har man kommit betydligt längre, till exempel i Brasilien där man mer och mer börjar täcka över transportörerna helt och hållet. I andra länder som USA och Australien har man också ett annat säkerhetstänk. Hon är övertygad om att de svenska arbetsplatserna så småningom kommer ha bättre och säkrare transportörer. Frågan är bara när? Vi är på väg dit, säger Cecilia Åkesson. På Metso jobbar vi hårt på att utveckla våra säkerhetsprodukter och trots en lång "startsträcka" så tycker jag att vi får mer och mer respons från kunderna. I korta drag går det att dela upp säkerhetsaspekten i två delar. Dels handlar det om att leverantörerna måste leverera säkerhetsanordningar som utför det de är satta att göra, men som inte i onödan komplicerar handhavande, underhåll och eventuella 42 KROSSORDET # 127

4 Risker och skydd kring transportörer: INGREPPSKYDD Rörliga delar ett flertal modeller av skydd finns, se till att de är lätta att sätta tillbaka efter underhåll Finns risk att komma i kläm vid ett eventuellt fall eller snedsteg? PLATTFORMAR, GÅNGBANOR Fallrisk finns räcke? Halkrisk kan spill och snö ge halka? Snubbelrisk inventera och åtgärda: kvarglömda verktyg, lösa delar, ojämnheter LÖSA DELAR Finns skydd om delar lossnar? (till exempel rullar) MÅNGA FARLIGA PUNKTER Drivtrumma Vändtrumma Andra trummor Pålastningszon Mellan rullar och band NÖDSTOPP kontrollera funktionen! Bör även mobilt maskinstopp installeras? TRANSPORTERAT MATERIAL Damning (stenlunga) finns behov av utsug? Ljudnivå (omlastningar) vid behov, klä in stup med slitgummi Fallande material/spill kontrollera tätningar och omlastningspunkter Finns risk för rullande material på band? BÄRANDE KONSTRUKTION CE märkning? Är maskinen ombyggd nyligen? Utfört enl. EN 1090 om utrustningen faller under byggproduktdirektivet Ytbehandling? Kontrollera rostangrepp, även invändigt i rör och handledare ROTATIONSVAKT kontrollera funktionen! (varmgång när bandet har fastnat kan orsaka brand) ILLUSTRATION: KELLVE reparationer. Efter underhåll ska det exempelvis vara enkelt att sätta tillbaka skyddet på dess plats. Dels handlar det, som alltid, om den mänskliga faktorn. Om en förändring i synsätt och en hälsosam respekt för maskinen. Användarvänliga skydd Det perfekta skyddet är varken för vekt eller för tungt, menar Cecilia Åkesson. Det ska vara så enkelt som möjligt att underhålla och reparera maskinen utan att för den skull kompromissa med säkerheten. Leif Ivansson är inne på samma spår: Det skydd som man skruvar bort och sedan inte sätter tillbaka är inte värt någonting, konstaterar han lakoniskt. Användarvänlighe- En bra bandskrapa skyddar från skador och ökar bandets livslängd. KROSSORDET #

5 ten måste stå i fokus. Bägge påpekar att underhållet är mycket viktigt och dessutom en central komponent i hela säkerhetsarbetet, oavsett om det gäller en transportör eller en annan del av maskinparken. En väl rengjord och servad maskin är säkrare och har längre livslängd. Alla tillsammans När det sedan gäller synsätt och respekt finns det också en del att jobba med. Att personalen har rätt attityd och är inläst på maskinen är förstås grundläggande. En bra ledningsgrupp ger sina medarbetare möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper som ökar säkerheten. Ytterligare åtgärder som förbättrar arbetsklimatet är en fungerande förslagsverksamhet, planerade städningar av transportörer och rutiner för rapportering av tillbud och olyckor liksom uppföljning. Sist men inte minst är det viktigt att kunden ställer krav på tillverkaren vid en nyinvestering och inte glömmer bort säkerhetsperspektivet i kravbilden. Tydligt utmärkta nödstopp är ett måste. FOTO: MICHAELA ANDERSSON FOTO: KELLVE En säker bandtransportör minskar risken för olyckor, men ska ändå vara enkel att underhålla.