Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6 Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt i Innovationsbron AB.

2 Claes de Neergaard Europa ska bli mer konkurrenskraftigt! Det är ett uttalat mål för EU under innevarande budgetperiod Hädanefter får medlemsländerna därför använda EU:s regionalstöd friare än tidigare, vilket i mitt tycke är en stor förbättring. Det nya är att regionalstödet också ska kunna användas för att underlätta entreprenörskap, innovation och finansiering av små och medelstora företag. Dessutom får varje medlemsland eller region rätt att bestämma över vart pengarna ska gå, vilket känns som ett ovanligt friskt grepp från Bryssels sida. Hur ska då Sverige agera i denna nya situation? Sverige har valt att EU-pengarna ska gå till Nya EU-pengar för bättre konkurrenskraft regionerna och det är där beslutanderätten kommer att ligga. EU erbjuder några olika varianter att hantera detta. Antingen sköter varje svensk region detta var för sig, eller så lägger de pengarna i en gemensam nationell pott. De kan också välja att satsa både regionalt och i en nationell fond. För att få EU-pengarna krävs dock att mottagaren skaffar fram lika mycket kapital från någon annan källa, så kallad motfinansiering. Europeiska Investeringsfonden (EIF) håller på att avsluta en analys av brister i det svenska finansieringssystemet och skissar på ett möjligt program som en hjälp för svenskarnas beslutsfattande. För Sveriges del rör det sig om ett belopp på totalt 5,7 miljarder kronor för sjuårsperioden till Alla svenska regioner har signalerat till Bryssel att de vill kunna använda en del av pengarna för att finansiera innovation och småföretag (genom garantier, bidrag, lån, ägarkapitalsatsningar etc.). Låt oss anta att det rör sig om 10 procent, vilket för sjuårsperioden innebär att totalt 1,2 miljarder kronor inklusive motfinansiering blir tillgängligt för innovation och entreprenörskap. Detta är ett högst betydande belopp. Därför är det viktigt att Sverige kan hitta bra och kreativa Johan Carlstedt ny vd på CONNECT CONNECT är fortfarande alldeles för anonymt med tanke på den utmärkta verksamhet vi har. Det vill jag försöka ändra på. Det säger Johan Carlstedt, nytillträdd vd på CONNECT Sverige. lösningar för hur pengarna ska användas! Det finns redan flera nationella satsningar, som skulle kunna samfinansieras av EU-medlen. Det gäller t ex planerna att förse universitetens holdingbolag med mer kapital och att förbättra garantimöjligheterna för småföretag. Det kan även omfatta vissa program där ALMI, Innovationsbron, VINNOVA, och kanske även Industrifonden, skulle kunna agera som ett verktyg och stå för motfinansieringen. Den icke alltför avundsvärda uppgiften att försöka koordinera agerandet från svensk sida har fallit på NUTEK. Självklart kommer det att bli lättare att samordna olika parters agerande om det finns en vilja och öppenhet för samspel. Låt oss hoppas att det blir så. Ett spretigt agerande kan i värsta fall göra Sverige en otjänst. Det är bara att önska NUTEK lycka till i denna viktiga uppgift. Ett bra innovationsstödjande och småföretagsvänligt system med väl avvägda åtgärder är en viktig förutsättning för svensk tillväxt och för att alla aktörer på denna arena, privata såväl som statliga, ska kunna göra ett gott jobb, inte minst småföretagen själva. Johan Carlstedt ser utveckling av verksamheten som sin viktigaste uppgift. Jag vill bygga varumärket CONNECT så att vi når fler entreprenörer. Vi ska skapa en positiv spiral kring CONNECT genom att tala om vad vi gör och vilka resultat vi uppnått, så att fler entreprenörer vill använda våra tjänster och fler näringslivspersoner vill gå in i våra nätverk. CONNECT bildades på privat initiativ 1998 efter amerikansk förebild. Verksamheten drivs via 22 kontor runt om i landet, med moderorganisationen CONNECT Sverige som sammanhållande länk. Syftet med CONNECT är att hjälpa unga tillväxtföretag med kompetens och kapital. Detta sker via CONNECTs olika nätverk kunskapsnätverken, där entreprenörer, revisorer, advokater, management- och marknadskonsulter bidrar med tid och rådgivning och affärsängelnätverken med välbeställda personer som kan tänka sig att investera i unga företag. Kärnan i CONNECTs verksamhet är språngbrädan, där företaget får presentera sin affärsidé för en expertpanel. Den ger feed-back för att hjälpa entreprenören att lösa företagets problem och identifiera företagets möjligheter samt ger råd om hur entreprenören ska agera för att snabbt komma vidare. Språngbrädorna arrangeras av de regionala CONNECT-nätverken. CONNECT ordnar också finansieringsforum, där tillväxtföretag som söker finansiering och investerare som letar portföljbolag får möjlighet att mötas. Och i acceleratorn får de lite mognare företagen hjälp att utvecklas vidare. Allt detta sker med hjälp av frivilliga krafter. Idag är nära personer engagerade i CONNECTs aktiviteter runt om i landet. Vi har en unik process och unika nätverk och vi når många. Bara under 2006 var det drygt 200 bolag som gjorde språngbrädor i Sverige, säger Johan Carlstedt. CONNECT Sverige finansierades 2006 av Svenskt Näringsliv och Industrifonden. De regionala nätverkens finansiering kommer främst från medlemsavgifter, avgifter på partnerpaket samt avgifter för aktiviteter. CONNECT har varit dåliga på att kommunicera sina goda resultat, när det gäller att sammanföra unga tillväxtföretag med kompetens och kapital. Men det ska det bli ändring på, säger CONNECT Sveriges nya vd Johan Carlstedt. Han kommer närmast från Svenskt Näringsliv, där han arbetat med nyföretagarfrågor under ett antal år. Han har också varit vd för Ung Företagsamhet åren Mer information om CONNECT finns på

3 BioInvent i nytt samarbete med Genentech BioInvent, som är listat på den nordiska börsen, är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Bolaget har säte i Lund och driver ett flertal läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning, HIV och ögonsjukdomar. Industrifonden är största ägare i bolaget med dryga 9 procent av aktierna. Avtalet med Genentech har haft mycket positiv inverkan på BioInvents börskurs, som har fördubblats sedan december 2006, då marknadens förväntningar på ett avtal började avspeglas i kursutvecklingen. BioInvent och amerikanska Genentech ska samarbeta kring utvecklingen av ett nytt antikroppsbaserat läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Det är BioInvent som tagit fram den nya läkemedelskandidaten och Genentech betalar nu 15 miljoner dollar för att få vara med och utveckla den. Genentech är ett av världens främsta biotechbolag och är världsledande inom antikroppsläkemedel, det vill säga det område där BioInvents kärnkompetens finns. De båda bolagen ska nu tillsammans utveckla och kommersialisera BioInvents antikroppsläkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Genentech får på detta sätt en breddning av sin produktportfölj, som hittills varit mest inriktad på cancerläkemedel. Och BioInvent får kraftigt ökade resurser för att kunna fortsätta utvecklingen av läkemedlet. Genentech betalar 15 miljoner dollar kontant till BioInvent och sedan ytterligare 175 miljoner dollar om projektet utvecklas enligt plan, samt därutöver royalty på försäljningen i USA. Fjäder i hatten Detta är en fjäder i hatten för BioInvent, säger vd Svein Mathisen, som pekar på tre viktiga faktorer i affären: För det första kommer vi att kunna lära oss mycket av Genentech, som är det bolag i världen som kommit längst när det gäller att kommersialisera antikroppsläkemedel och har en utvecklad logistik för detta. Den andra viktiga punkten i avtalet är att Genentech får rätten att kommersialisera läkemedlet i Nordamerika, medan BioInvent behåller rätten till övriga världen. Det gör att vi kommer att kunna vara med i värdeskapandet med möjlighet att göra ytterligare affärer i framtiden, fortsätter Svein Mathisen. Och för det tredje, så ger avtalet oss ett bra kapitaltillskott och stärker vår finansiella plattform, avslutar han. Redan igång Samarbetet mellan Genentech och BioInvent är redan igång. En projektgrupp är bildad och man räknar med att läkemedlet kan börja testas på människor inom en nära framtid. Om allt går enligt plan ska det hela resultera i ett läkemedel som kan förebygga hjärt-kärlproblem, som hjärtinfarkt eller slaganfall, hos högriskpatienter. Genentech är den bästa tänkbara partnern för BioInvent, säger Industrifondens Lars Henriksson, styrelseledamot i BioInvent. Det betyder väldigt mycket för ett mindre bioteknikbolag som BioInvent att ingå ett samarbete med ett bolag som Genentech, med halva världsmarknaden för antikroppsläkemedel. Avtalet med amerikanska Genentech kring utveckling av ett nytt antikroppsbaserat läkemedel mot åderförkalkning är det viktigaste som hänt BioInvent på länge, säger en nöjd vd Svein Mathisen. 3

4 Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon Poseidon Diving System grundades 1958 och är ett av de starkaste varumärkena i sin bransch. Industrifonden har investerat 7 miljoner kronor i Göteborgsbaserade dykbolaget Poseidon, vilket gör Industrifonden till en av de största ägarna. Detta är första steget i Industrifondens satsning på nya investeringar i Göteborgsområdet, där fonden öppnade kontor för ett halvår sedan. Poseidon räknar med att som en effekt av affären kraftigt kunna expandera verksamheten. Tillsammans med det regionala riskkapitalbolaget Start Invest har Industrifonden nu tecknat nära 50 procent av aktierna i en nyemission från DP Scandinavia, moderbolag till Poseidon Diving System. Övriga ägare i DP Scandinavia är familjen Kurt Sjöblom samt Sral Gruppen. Bolaget har ett 20-tal anställda och finns i Västra Frölunda i Göteborg. Detta gör det möjligt för oss att satsa med full kraft på marknad och produktutveckling, säger Poseidons vd Kurt Sjöblom. Vårt mål är att växa med god lönsamhet. Ambitionen är att mångdubbla omsättningen inom en femårsperiod. Ny produkt Poseidon utvecklar, säljer och marknadsför utrustning för både kommersiella dykare och avancerade sportdykare. Nu håller bolaget på med utvecklingen av en ny produkt. Det är ett nytt andningsaggregat, en rebreather, som renar och återanvänder utandningsluften och gör det möjligt för dykaren att dyka helt utan tuber och stanna längre tid under vattnet. Vi tror starkt på Poseidons expansionsmöjlighet och förmåga att tillfredsställa den växande dykmarknadens sug efter nya innovationer, säger Thomas Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden i Göteborg. Med sitt starka varumärke och goda renommé har bolaget ett gott utgångsläge för nya satsningar. Industrifonden öppnade ett kontor i Göteborg i augusti 2006 och har därmed lokal närvaro i de tre viktigaste tillväxtregionerna, Stockholm, Malmö och Göteborg. Scalado får in Motorola som kund Amerikanska Motorola, världens näst största mobiltelefonbolag, kommer att anlita Scalado från Lund för att leverera mjukvara för bildhanteringen i sina mobiltelefoner. Detta innebär att Scalado nu har de flesta av de ledande mobiltillverkarna i världen på kundlistan. Scalado utvecklar mjukvara för hantering av bilder i mobiltelefoner. Mjukvaran gör det möjligt för mobiltelefontillverkaren att utveckla avancerade bildapplikationer. Finessen med Scalados plattform är att den kan hantera större och skarpare bilder, utan att kräva mer minneskapacitet och snabbare processorer. Det blir billigare för tillverkarna och användaren får fler funktioner för samma peng. Exempelvis kan mjukvaran användas för att snabba upp bildvisning samt att zooma in detaljer i fotona. I takt med att mobiltelefonerna får allt mer avancerade kameramoduler ökar efterfrågan på Scalados mjukvara. Innevarande år räknar bolaget med att visa upp ett positivt kassaflöde. Bokslutet för 2006 är inte klart, men under 2005 omsatte Scalado tio miljoner kronor, vilket var en fördubbling jämfört med året innan. Bolaget har ett trettiotal anställda och planerar att nyanställa ytterligare tio personer under våren. Största ägare är det danska riskkapitalbolaget IVS och Industrifonden. Scalado deltog nyligen vid den stora mobilmässan i Barcelona, där bolaget rönte stor uppmärksamhet. En nyhet, som Scalado presenterade på den stora mobilmässan i Barcelona i februari, är möjligheten att enkelt göra en panoramabild av fyra sammanfogade knäpp. 4

5 Nytt från våra portföljbolag Iteksa säljer Grin till grundarna Industrifondens delägda riskkapitalbolag Iteksa i Linköping har sålt sitt innehav i Grin AB till grundarna. Grin, som är ett svenskt spelutvecklingsbolag med produktioner för bland annat spelutvecklaren UbiSoft, har haft Iteksa som ägare i fyra år. Under den tiden har Grin vuxit från 10 anställda till att idag ha 48 medarbetare. Grins grundare har nu valt att köpa ut samtliga externa aktieägare för att fortsätta att driva bolaget helt i egen regi. SRK köper Jubo Mechatronics Ökad omsättning för Envirotainer Svensk Företagsrekonstruktion, SRK, med Industrifonden som största delägare, har köpt 92 procent av aktierna i Jubo Mechatronics AB samt konkursboet i Kvalitetsproduktion i Degerfors AB. Tanken är att samordna verksamheterna i de båda bolagen och bilda en stark enhet i Karlskoga/Degerfors- regionen för produktion av utrustningar för tillverkning av läkemedel, livsmedel och elektronik. Envirotainer har fått en order på 18 specialcontainrar för flygtransport av känslig elektronik från en världsledande leverantör av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till 22 miljoner kronor. Envirotainer tillverkar och hyr ut specialcontainrar för flygtransport av känsliga varor, till exempel läkemedel. Omsättningen för bolagets uthyrning av specialcontainrar för flygfrakt av läkemedel uppgick till 210 miljoner kronor 2006, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med året innan. Positiv utveckling för Carmel Pharma Carmel Pharma visar en mycket positiv utveckling och ökade sin omsättning 2006 till 148 miljoner kronor, vilket är fördubbling jämfört med Även resultatet visar en stor förbättring jämfört med föregående år. Carmel Pharma utvecklar och säljer slutna system för hantering av farliga läkemedel, till exempel cytostatika för cancerbehandling, i ett stort antal länder över hela världen. Carmel Pharmas PhaSeal är ett slutet system för hantering av läkemedel. PhaSeal används för närvarande rutinmässigt för hantering av cytostatika på drygt 500 sjukhus, däribland ett antal större cancerkliniker i USA. KTH-Chalmers Capital nyanställer KTH-Chalmers Capital har fördubblat personalstyrkan i och med anställningen av två nya investment managers - Jonas Rahmn och Joachim Karlsson. Jonas är civilingenjör från Chalmers med mångårig erfarenhet från riskkapitalbranschen, både i Sverige och internationellt. Joachim är IT-entreprenör som startade och drev bolaget Focal Point i 10 år, innan det såldes till Telelogic, där han ingått i ledningsgruppen. Detta innebär att KTH- Chalmers Capital, som ska investera i nya bolag med ursprung ur KTH och Chalmers, nu drar igång sin verksamhet på riktigt. 5

6 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: SafeTool gör bygget säkrare Med en säker förvaring på byggarbetsplatsen minskar stölderna och det oönskade svinnet av verktyg. Genom ett smart utnyttjande av ett så kallat RFID-chip, ser SafeTool till att säkerheten ökar och svinnet minskar. Verktygen förvaras i låsta containrar som öppnar sig enbart för behöriga personer med rätt RFID-chip i sitt ID-kort. Obehöriga får inte tillträde till vare sig förvaringscontainrar eller verktyg, och arbetsledningen får bättre kontroll över att allt på byggarbetsplatsen sker efter uppgjorda föreskrifter och regler. Ordning och reda på en byggarbetsplats kan det ofta vara lite si och så med. Men med det lilla Jönköpingsföretaget SafeTools system kan byggaren lätt hålla koll på både material och personer, något som kan innebära stora vinster i både tid och pengar. Varje år försvinner verktyg och material för 1,5 miljarder kronor i byggbranschen. Det finns sålunda ett stort behov av bättre säkerhet på byggarbetsplatserna. Med Safetools system förses verktygen med ett radiochip md RFID-teknik, och kan på så sätt inventeras. Vi kan lagra mängder av information i RFID-chipet, inte bara var den är och vem som använder den utan också exakt hur länge en viss maskin används, säger SafeTools vd Kenneth Johansson. Systemet är kopplat till en central server, som kan ha uppsikt över vad som sker på arbetsplatsen. All personal utrustas också med ett kort, kopplat till servern. Den styr all behörighet och ger byggnadsarbetarna tillträde till rätt platser. På detta sätt slipper de bära med sig stora nyckelknippor, vilket är fallet idag. Detta ökar också säkerheten på byggplatsen, eftersom systemet ser vilka som passerar in och ut från arbetsplatsen. Safetools system kan också användas för att låsa och bevaka containrar. De får ett invändigt lås, som bara kan öppnas med ett speciellt kort, kopplat till SafeTools system. På samma sätt kan man övervaka de tankar med diesel som finns på vartenda vägbygge. Då larmar tanken när mängden diesel minskar till en viss nivå eller vid ett inbrottsförsök. SafeTool bildades 2005 och har sedan dess arbetat med att utveckla systemet, som är det enda som riktar sig specifikt mot byggmarknaden. Bolaget har fått god respons bland flera stora byggbolag och nu gäller det att börja sälja. I år ska vi ta steget från utveckling till att producera i volym, säger vd Kenneth Johansson. Omsättningen 2006 var 3 miljoner kronor, i år räknar man med att öka till 10 miljoner. Av den anledningen tog SafeTool in externa ägare Länsförsäkringar och Industrifondens delägda riskkapitalbolag Iteksa. Genom att kombinera innovativ teknologi med system för informationshantering skapar SafeTools produkter en säkrare arbetsmiljö och effektivare användning av verktyg och maskiner, säger Iteksas vd Carl- Henrik Koit. SafeTool har kommit ovanligt långt med att finna en praktisk användning av RFID-tekniken, vilket bådar gott för bolagets framtid.

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober 2009 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 4 December/Januari 2009/2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. sid 4 Professor Hans Rosling visade en faktabaserad världsbild på Industrifondens

Läs mer

Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Nr. 2 juni 2012 Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Ut i världen naturligt för svenska tillväxtföretag Sidan 4 Coresonic sålt till MediaTek Sidan 3 Stor potential i Asien för Cellavision

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr.

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr. Nr. 3 oktober 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5 Rekordresultat för Industrifonden Sidan 2 Bra läge för InDex Sidan

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2013

Industrifonden nytt #1 2013 Industrifonden nytt #1 2013 Ljus framtid för svensk internetbransch Foto: Widespace SIDAN 04 # NR.1 APRIL 2013 Trialbee hittar patienterna på nätet SIDAN 06 Widespace fixar annonser i mobilen SIDAN 08

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Industrifonden nytt #2 2013

Industrifonden nytt #2 2013 Industrifonden nytt #2 2013 Bästa ljudet med Opalum SIDAN 8 # NR.2 NOVEMBER 2013 Nytt samarbete med Investinor SIDAN 3 Hållbarhet är ingen fluga SIDAN 4-5 www.industrifonden.se VD TEMA: HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, Varmt välkomna till årsstämman för Investor AB. Jag hoppas att ni har tagit tillfället i akt

Läs mer