VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Friköp av Kullaberg 3 (KS ) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att friköpa fyra radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering mm. Kommunen äger fyra bostadsrätter i föreningen, 1 st 2 rok, 2 st 3 rok och 1 st 4 rok. Dessa disponeras av socialnämnden. Enligt värderingen i september 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställt till kronor för 2 rok, kronor för 3 rok samt kronor för 4 rok. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till för 2 rok, respektive för 3 rok samt kronor för 4 rok. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fyra radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därav ingår kostnad för lagfart med totalt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fyra radhusen i brf Kullaberg 3 uppgår till kronor. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Meddelande om åtgärder i samband med friköp av Kullaberg 3 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS ANITA ERICSSON SID 1/2 FASTIGHETSFÖRVALTARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Friköp av bostadsrätter i brf Kullaberg 3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att friköpa fyra radhus i bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 samt anvisar kronor för friköpet. Ärendet i korthet Bostadsrättsföreningen Kullaberg 3 har, vid två på varandra följande stämmor, beslutat om likvidation vilket innebär att föreningen ska avvecklas. Radhusen har värderats och avstyckats och ska nu friköpas av bostadsrättsinnehavarna. Ny gemensamhetsanläggning bildas samtidigt för kvarstående gemensam mark, parkering mm. Kommunen äger fyra bostadsrätter i föreningen, 1 st 2 rok, 2 st 3 rok och 1 st 4 rok. Enligt värderingen i september 2011 har marknadsvärdena, såsom friköpta fastigheter och i det lägsta värdeintervallet, fastställt till kronor för 2 rok, kronor för 3 rok samt kronor för 4 rok. Sammanlagt kronor. Bostadsrättsvärdena uppgår till för 2 rok, respektive för 3 rok samt kronor för 4 rok. Sammanlagt kronor. Priset för friköp av de fyra radhusen utgör skillnaden mellan de fastställda marknadsvärdena och bostadsrättsvärdena, sammanlagt kronor. Därav ingår kostnad för lagfart med totalt kronor. Medelsbehovet för friköp av de fyra radhusen i brf Kullaberg 3 uppgår till kronor. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DNR KS SID 2/2 Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Anna von Axelson Tf Fastighetschef Ska expedieras till: Akten

4 1 Till medlemmarna i Brf Kullaberg 3 Friköpet Det börjar hända en del med friköpet och det kommer ett antal åtgärder som måste lösas. Lantmüteríet Vi hade den 30 januari ett forsta möte med Lantmätaren där vi gick igenom de föreslagna indelningama av tomterna och inrättandet av gemensamhetsanläggningarna. När snön förswnnit kommer man att börja markera ut tomterna. Banken Av tidigare information har framgått att SEB skall hantera hela friköpet. Våra kontakfpersoner är Gunilla Doverfeldt på SEB.s kontor i Täby centum, Alla, oberoende av vilken bank Ni har, måste ta en kontakt med Gunilla fìjr att göra upp om rutinerna för transaktionerna vid friköpet och Ni måste tänka ihop Er bankkontakt när det gäller Era bostadsrättslån med Gunilla. Den nettoköpeskilling Ni kommer att få betala till ftireningen vid friköpet inkluderar lagfartskostnaderna. Det kommer att vara SEB som söker lagfart ftir allas förvärv. Den informationen är viktig att den går fram till Din bank. De bankavgifter som finns angivna i SEB:s offert kommer Ni att fär betala utöver nettoköpeskillingen. Bifogat finner Ni SEB:s erbjudande till Er när det gäller lån till friköpet. Vi har kommit överens med SEB om att friköpet skall göras den 28 juni Ny värderíng øv husen och nettoköpeskillíngar Föreningen har låtit göra en uppdatering av värderingen av husen. Värderingsmar ren har bedömt att värdena är oförändrade jämfort med den värdering som gjordes i september 2011 De värden som Ni fått sedan tidigare kommer alltså att iigga tillgrund för friköpet Vi har gjort en ny kalkyl med de av oss nu kända kostnaderna for frikopet. Denna kalkyl landar på en nettoköpekillingar (det ni skall betala till föreningen vid friköpet) enligt bilagd lista. FO RU ù,i FÄSTIG}IETSEKONOIIII ÄB KUNGSGAT,L\ 29 DRCY ÏN]NGGÄTIJ\ 36 ËNGELBREKTSG,{]ì\N 6 DRCIININGGÂTAN 32 \. K\ Ält\cÁ1\\ 64 OSTERIL\LIISG.{î\r\ 54 KYRKGÀÎtu\ 60 F BOX?0++ IO3 86 STOCKHOL}I TEL FAX Box O4 30 GOTEBOIìG 'IEL 03r-10?B 50 FIU( B0 2ll 33 ùlu"'lto rul FAX NORRKOPING TEL 0lr ì FÂX 0u-10 3,1 33 BOX I 26NYKOPING TEL t2 72 FA)í ì qo :z ultnà TEL ó I 34 OSTDRSUND TEL r4 99 8B FORIIM FASTIGHETS BKONOIÍIAB

5 2 Om inget oförutsett händer bedöms det inte bli några nämnvärda avvikelser från denna siffra när vi gör den slutliga kalkylen i slutet på maj. Kontrskten Förberedelserna av kontrakten börjar nu På bifogad blankett finns uppgifter hämtade ur medlemsfürteckningen. Vi vill att Ni kollar att ägarandel, stavning, lägenhetsnummer och adress är rätt och gör eventuella korrigeringar. Kolla personnurnret och korrigera om det är fel. Ange också om det är samma personer som säljer bostadsrätten som skall köpa fastigheten genom att markera OK i kolumnen längst till höger. Skulle det vara en som säljer lägenheten och två som skall köpa eller vise versa, ange detta i kolumnen (Köpt andel) näst längst till höger och lägg till eller ta bort namn under kopare. Vi vill också omedelbart ha besked om det är någon som har för avsikt att sälja bostadsrätten innan friköpet. Markera detta på blanketten. Skulle någon ha planer på forsäljning innan friköpet är det angeläget Ni överlämnar alla aktuell information om friköpet till inblandad Mäklare ellei Köpare. Har Ni annan bank än SEB fìir Era bostadsrättslån, behöver vi veta vilken Bank detta är och vem som är handläggare av ärendet och derures telefonnummer och adress. Vi behöver tillsammans med SEB och Er bank göra upp säkra rutiner ftjr säkerhetsbyten. ( när säkerheten ftir bostadsrättslånet skall flyttas från bostadsrätten till den friköpta fastigheìen) Det är viktigt att det inte blir några handläggningsproblem när friköpet skall genomföras. Skriv bankens nanìn och adress, handläggarens namn, telefonnummer och mail-adress längst ner på blanketten. Vi vill också att handläggaren på Er bank kontaktar Er handläggare på SEB ftir att de ska få klarhet i rutinerna. För att vi skall kunna vara säkra på att hanteringen på banken, mellan bankerna och till oss som likvidator/handläggare skall gå smidigt och utan fcirseningar, måste Ni skriva på bifogade fullmakter. Fullmakt (Friköpsbank) ger rätt för seb, att fritt kommunicera med Erik sköldeberg angående Era krediter/ lånelöften, samt principer för hantering av handlingar och utbetalningar med anledning av friköpet. Den full skall fvllas i av alla. Fullmakt (Annan bank) ger rätt för Er bank, att fritt kommunicera med Gunilla Doverfeldt på SEB och Erik Sköldeberg angående Era krediter/ lånelöften samt principer för hantering av handlingar och utbetalningar med anledning av friköpet. Den fullmakten skall fvllas i av alla som har annan bank än SEB. ffi FORUI,I

6 J Fyll i bifogade fullmaktema och återsänd tillsammans med blanketten om säljar- /köparuppgifter i bifo gat svarskuvert. Svaren kall vara und d tillhand senast den l6 ril2013 OBS! Bifogat finner ni även ett infoblad från arbetsgruppen, Stockholm Med vänliga hälsningar Erik Sköldeberg Forum F astighetsekonomi AB Tel F FORUM

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse o FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse Oktober 2010 sid 1 Innehåll Tack till Leif Bergflo. Sid 1 Sid 2 Inga motorcyklar på gårdarna. Era cyklar står i vägen Håll

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Gräsroten

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Gräsroten Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Gräsroten Gräsroten - möjlighet för varje förening att tjäna pengar Gräsroten är en ny form av sponsring där Svenska Spels kunder får vara med och dela ut hela 50 miljoner

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Månadsbrev juni 2014

Månadsbrev juni 2014 Månadsbrev juni 2014 1. Jordbruksverket öppnar för ansökningar 3 september Det svenska landsbygdsprogrammet 2014 2020 har beslutats av Sveriges regering och är nu överlämnat till EU-kommissionen som ska

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer