Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge"

Transkript

1 Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Vesna Jelic Biträdande överläkare, dr. med.

2 Minnesenheten M 51 Minnesmottagningen M 51 poliklinisk team utredning icke avancerad demens suspekt kognitiv svikt asymtomatisk patient med hög riskprofil R 73 Avdelning R 73 slutenvård (16 vårdplatser) avancerad demens snabbt progredierande demens uttalad BPSD justering av medicinering ADL bedömning vårdplanering

3 Satelitverksamhet vid minnesmottagningen Trafik- - medicinsk centrum Genetiska enheten M 51 Demensregistret Klinisk forskning, GEDOC register Kliniska provningar R 73

4 Minnesenheten - personalen Minnesmottagningen M 51 1 specialist-pal (50% kliniskt arbete, 50% forskning) 1 specialist-pal (50% kliniskt arbete, 50% kliniska provningar) 1 specialist (70% kliniskt arbete, 30% forskning) 6 specialister (20% kliniskt arbete, 80% akademisk engagemang vid KI) 4 sjuksköterskor Avdelning R 73 1 överläkare 2 underläkare omvårdnadspersonal - sjuksköterskor - undersköterskor Konsultverksamhet 3 neuropsykologer 1 logoped 1 sjukgymnast 1 arbetsterapeut 1 kurator 1 dietist

5 Några fakta om Minnesmottagningen Upptagningsområde - 26 vårdcentral, invånare (basupptagningsområde) - yngre än 65 år från hela Stockholmstrakten (särskilt uppdrag) Totalt antal besök per år: genomsnittligt 4100, varav 500 nybesök och > 3500 uppföljningsbesök (alla yrkeskategorier). Den dominerande patientgruppen består av 40- och 50-talister. Genomsnittlig ålder är 63 år ( ). Genomsnittligt MMT är 26 p vid nybesöket ( ).

6 Antal remisser till minnesutredning på Minnesenheten, Geriatriska kliniken, KUS-Huddinge Total antal remisser Avslag t o m oktober

7 40- och 50-talister är mest remitterade! % t o m oktober 5 0 Födelseår

8 Hur demensdiagnosen ställs? Steg 1 demensutredning i primärvården: - anamnes - kognitiv screening (MMT, klock test) - lab. panel - DT skalle REMISS Specialistnivå: att fastställa demensdiagnos, differentiell / etiologisk diagnos, påbörja behandling - kliniskt status - psykometrisk testning och neuropsykolog bedömning - kognitiv logoped - sjukgymnast - arbetsterapeut - arbetsplatsutredning (kurator) - hjärnavbildning - likvorbiomarkörer - EEG

9 Remissgenomgång Inom 1 vecka Specialist bedömning Second opinion Genetisk rådgivning Kandidat för avskrivning efter NB Kallelse + blanketter för anhöriga Inom 30 dagar Sjuksköterskebesök Läkarbesök Anamnes, somatisk & neurologisk undersökning beslut om utredning Social bakgrund Kognitiv screening (MMT, Klocktest) Cornell depr. skala Omfattande utredningsbatteri vid suspekt kognitiv svikt Lab. panel, likvorbiomarkörer, genetiska prover (APOE) genotyp),, utvidgad hjärnavbildning (MRT; SPECT). EEG, konsult bedömningar (neuropsykolog, kognitiv logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut). Komprimerad utredning vid demensbild vid screeningen Lab. panel, DT skalle om inte fanns), Ev. arbetsterapeut-adl bedömning. Konsensus-diagnostiska rond Diagnos

10 Halland Gotland Kronoberg Västernorrland Värmland Uppsala Östergötland Västmanland Stockholm Total Dalarna Södermanland Västra Götaland Skåne Västerbotten Gävleborg Jönköping Kalmar Örebro Days from start to diagnosis Kvalitetsparameter Tid från utredningsstart till diagnos: målet 1 månad, idag 58 dagar County of patient Time of diagnostic work, by county. Aim is within 1 month. Bar is median, with 1st and 3rd quartile and n (>=15).

11 Nationell kvalitetsregister för demenssjukdomar startad 2007, växer kontinuerligt. Jämförelse mellan regionala och nationella data tillgång till statistik on-line. SveDem data - en viktig källa för akademisk forskning och rekrytering av patienter till läkemedelsstudier etc Mål: att registrera och följa över tid patientgrupper med nydiagnostiserade demenssjukdomar och dess behandlingar och vård.

12 Dagsläget okt enheter anslutna varav 56 specialistenheter, 94 primärvårdsenheter och 6 kommuner patienter grundregistrerade och drygt uppföljningar (sept 2011)

13 Kvalitetsindikator Andel patienter med demenssjukdom som genomgått basal utredning har ökat från 80 till 84% HS Sthlms län Riket HS Sthlms län Riket

14 Demens - utredningsbatteri Extended cognitive exam. Clin. chemistry LP CT MR Spect EEG Occupational therapist Physiotherapist Speech therapist Neuropsychologist 87% 96% 41% 86% 16% 13% 26% 46% 9% 3% 30% 0% 25% 50% 75% 100% Proportion Antal tester som används i demensutredning minskar med åldern- >90% of patients undergo basal dementia work up according to Swedish dementia care guidelines. (Religa et al 2010)

15 SveDem - till vilken nytta? Ökad kunskap om patientgruppen Struktur för utredning, vård och behandling Checklista för utredning och uppföljning Systemet flaggar när det är dags för uppföljning Enhetens följsamhet till de Nationella riktlinjerna SveDemstatistiken on line Ett bra verktyg för enhetens förbättringsarbete SveDemstatistiken on line

16 Hur många dementa identifieras i primärvården? Tre av fyra personer med demens missas i sin diagnos 5 besök hos läkare per år före demensdiagnos 44% av dementa hade MMT > 23/30 Olaffsdottir, % av patienter som kommer till specialistmottagning har avancerad fas av sjukdomen!!!

17 Demensdiagnoser M51 (2007- Alzheimer

18 Subjektiv minnesstörning och mild kognitiv svikt är de mest prevalenta diagnoser på Minnesmottagningen 2009 Subjektiv minnesstörning Mild kognitiv svikt Alzheimer demens Andra demenser Andra demenser: -Blanddemens -Pannlobsdemens - Vaskulär demens - Lewykroppsdemens - Alkoholrelaterad demens t o m oktober

19 Diagnosfördelning enligt åldersgrupp ( t o m oktober) > 65 år < 65 år Subjektiv minnesstörning Mild kognitiv svikt Alzheimer demens Andra demenser

20 Depression: mest vanligaste komorbiditet % ja nej Subjektiv minnesstörning Mild kognitiv svikt Alzheimer demens

21 Lindrig kognitiv störning =Mild Cognitive Impairment (MCI) koncept 12-15%/y Normalt Åldrande M C I Demens K o g n i t i v k o n t i n u u m

22

23 Hypotetiskt förlopp av sporadisk Alzheimer sjk Debut av MCI* Klinisk diagnos av AD Asymtomatisk / preklinisk Prodromal Klinisk fas fas fas Ålder Start av patologi I hjärnan Modified from PJ Visser, 2000

24

25 Diagnostisk säkerhet Adderad värde av diagnostiskt test Ett bra test ökar efter provningen diagnostisk sannolikhet, t.ex. om testet har en LR +> 10 LR (likelihood ratio)= =sensitivitet/(1-specificitet LR=10 Neuropsykologiska tester MMT+Klocktest Csv-total tau MRT volumetri LR=6 LR=3 Närstående intervju Csv-p-tau; A-beta SPECT/PET/ EEG APOE 4 Evidensbaserat SBU-rapporten, 2008 Pre-test diagnostiska sannolikheten Biomarkörer DT/MRT SPECT/PET EEG Post-test diagnostiska sannolikheten

26 Scenario för framtiden Specialistnivå Primärvården Allmänhet - Bekräfta diagnos vid svåra fall, fastställa subtyp / etiologi - Avancerade instrumentella undersökningar vid behov - Medicinjustering vid BPSD - Rådgivning till primärvården - Presymtomatisk och preklinisk diagnostik - Bedömning av riskprofil och hantering av riskfaktorer - Bedömning av kognition, funktion och beteende - Exklusion av andra orsaker till demens (DT/MRT hjärna, lab test) - Diagnos och behandling av de mest vanligaste former av demens - Optimera stöd från kommunen - Remiss till specialist vid: - osäker diagnos, atypiska drag - ung patient - snabbt förlopp - utebliven medicineffekt - hjälp att hantera beteendestörningar - Information / utbildning - Rådgivning avseende livsstilen - Screening OBS! Inte nu men om bot kommer i framtiden!

27 Tack! Från oss på Minnesmottagningen-M51, KUS-Huddinge Specialistläkare: Pia Andersen (PAL) Vesna Jelic (PAL) Marion Hanke Yvonne Freund-Levi Sjuksköterskor: Bertil Lindberg (chef ssk) Alexandra Hernandez-Nalén Barbro Sjöberg Elisabeth Johannesson Kristina Selling Logoped: Catarina Wersch KI-professorer: Agneta Nordberg Caroline Graff Dag Årsland Lars-Olof Wahlund Matti Viitanen Miia Kivipelto Niels Andreasen Psykologer: Christin Andersson Göran Hagman Åsa Livner Kurator: Magdalena Hjortstorp

28 och välkomna varje fredag till M 51 på Huddinge sjukhus för att delta i en vardag på vår Minnesmottagning!