Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö"

Transkript

1 Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

2 Nervcellen

3 Vit substans - Ledningsbanor

4 Orsaker till stroke Aterosklerotisk propp Blodpropp

5 Värdfaktorer Infarkt Vaskulär etiologi Cerebrovask händelser Vaskulära riskfaktorer WML Atrofi kognitiv svikt demens

6 Olika typer av Vaskulär demens VaD subtyper representerar specifika kliniska syndrom associerade med olika former av lesioner i hjärnan Multi-infarkt demens (MID): Stora kortikala och subkortikala infarkter.

7 Multi-infarkt demens

8 Olika typer av Vaskulär demens Subkortikal VaD: Små, djupa infarkter, diffusa vitsubstansförändringar och ischemisk skada

9 Subkortikal VaD Små, djupa infarkter

10 Subkortikal VaD Diffusa vitsubstansförändringar

11 Olika typer av Vaskulär demens Strategisk infarkt VaD: Små ischemiska lesioner i områden som är kritiska för högre kortikala funktioner

12 Strategisk Infarkt VaD Små skador i områden som är kritiska för de högre funktionerna

13 Olika typer av Vaskulär demens forts Hypoperfusion demens Haemorrhagisk demens Hereditär VaD Andra former av VaD AD med CVD

14 Två huvudsakliga former av CVD Storkärlssjukdom Småkärlsjukdom Stora kortikala och subkortikala infarkter Små subkortikala infarkter Diffusa vitsubstansförändringar

15 NINDS-AIREN-kriterier för vaskulär demens Trolig vaskulär demens 1. Demens 2. Cerebrovaskulär sjukdom a) Fokala tecken/symtom som vid stroke OCH b) Relevant cerebrovaskulär sjukdom enl CT eller MRT Multipla storkärlsinfarkter. Enstaka strategiskt placerade infarkter Multipla lakuner (basala ganglier, vit substans) Omfattande periventrikulära vitsubstansskador 3. Samband mellan 1. och 2. Demensdebut inom 3 månader efter stroke Plötslig nedgång av kognitiva funktioner. Fluktuerande stegvis progress Roman et al (1993)

16 Kommentar Demenskriterierna skall vara uppfyllda Vid subkortikal VaD förekommer inte alltid fokala tecken/symtom som vid stroke Likaså kan inte alltid punkt nr 3 bekräftas vid subkortikal VaD

17 Symtombeskrivning vid subkortikal vaskulär demens Alla av följande kriterier: 1. Kognitiva symtom Dysexekutiva svårigheter nedsatt förmåga till målinriktat beteende (bla planering, igångsättning, flexibilitet, genomförande). Minnesstörning kan vara lindrig. Nedsatt förmåga att erinra sig händelser, har ofta fördel av ledtrådar. Nedgång från en tidigare högre funktionsnivå.

18 Symtombeskrivning vid subkortikal vaskulär demens 2. Cerebrovaskulär sjukdom Relevant cerebrovaskulär sjukdom enligt hjärnavbildning Statusmässiga eller anamnestiska neurologiska tecken förenliga med CVD (hemipares, facialispares, Babinskis tecken, sensorisk störning, dysartri, gångrubbning eller extrapyramidala tecken förenliga med subkortikal lesion)

19 Kliniska förhållanden talande för subkortikal vaskulär demens Episoder med lindrig övre motorneuropåverkan, t ex hand/armsvajning, reflexsymmetri, koordinationsstörning. Tidig förekomst av gångrubbning (gång med korta och trippande steg, apraktisk ataktisk gångrubbning, parkinsonistisk gångrubbning). Anamnes på ostadighet, spontana fallepisoder. Tidig förekomst av urininkontinens som inte förklaras av urologisk sjukdom. Dysartri, dysfagi, extrapyramidala tecken (hypokinesi, rigiditet). Beteendemässiga och psykologiska symtom såsom depression, personlighetsförändring, blödighet och psykomotorisk förlångsamning. Reviderade kriterier med utgångspunkt från Erkinjuntii et a l(2000, Roman et al (2002)

20 Procent med Alzheimer Globala skillnader Prevalens (förekomst) av Alzheimers sjukdom bland färgade i USA och Nigeria Ibdan, Nigeria 20 Indianapolis, USA 15 Nigeria USA > 85 år år år Kaj Blennow Hypertoni 19 % 61 % Diabetes 2 % 24 % BMI Kolesterol A Ogunniyi et al, Eur J Neurol 2000

21 Riskfaktorer Högt blodtryck Höga blodfetter Diabetes Mellitus Atheroskleros Hjärtsjukdom Övervikt

22 Spektrat av AD och VaD Ren AD AD med uttalad cerebral amyloid angiopati Mild AD med vaskulärt inslag AD med vaskulära lesioner AD med CVD VaD med AD förändringar VaD med småkärlssjukdom Ren VaD Kalaria and Ballard (1999) and Román (2002)

23 Kliniskt relevanta demenssymptom Alzheimer patologi Vaskulär patologi Visuospatial störning Minnes nedsättning Språklig dysfunktion Beteende störning Uppmärksamhets störning Exekutiv dysfunktion Konstruktions problem Fluktuerande medvetandegrad

24 Vascular Cognitive Impairment Hjärna med riskfaktorer Ökande kognitiva svårigheter Demens VCI kriterier Nuv kriterier Fritt efter J V Bowler, British Medical Bulletin 2007

25 CADASIL Cerebral Autosomalt Dominant Arteriopati med Subkortikala Infarkter och Leukoencefalopati Orsakas av mutation i Notch 3 gen på kromosom 19 4(6)/ Underdiagnostik

26 CADASIL - Klinik 1. Migränliknande huvudvärk Medelålder för debut av hv år (kan debutera före 10 åå). Migrän med aura 25-40% av patienterna Huvudvärk kan vara långvarig

27 CADASIL - Klinik 2. Ischemiska attacker TIA/Stroke Första mellan år Upprepade attacker Diffus bild Varierar inom samma släkt Riskfaktorer för tidig debut T.ex. Rökning, ApoE4

28 CADASIL - Klinik 3. Kognitiv störning Frontal subkortikal typ av kognitiv störning Exekutiv störning, förlångsamning, nedsatt koncentrationsförmåga, minnesstörning kommer senare Demenskriterier uppfylls efter 50 åå och vid 65 åå uppfyller 80% demenskriterierna 10-15% utvecklar kognitiv störning till demensgrad utan ischemiska attacker

29 CADASIL - Diagnos Inga diagnoskriterier finns Diagnos baseras på: Ärftlighet - genetisk testning MRI Hudbiopsi

30 Vaskulär kognitiv störning - bakgrund 1/3 av oss kommer att få stroke eller demens 2/3 av patienter med stroke uppvisar någon form av kognitiv nedsättning; 1/3 utvecklar en demensbild 1/3 av avlidna med demenssjukdom har tydliga hjärnpatologiska tecken på cerebrovaskulär sjukdom Riskfaktorer för cerebrovaskulär sjukdom är också riskfaktorer för kognitiv nedsättning

31 Kom ihåg!

32 Vaskulär demens Symtom skiljer sig från Alzheimer s sjukdom Inte alltid minnesnedsättning Praktiskt svårigheter kan dominera Testinstrument bör vara känsliga för flera olika typer av kognitiva avvikelse

33 Behandling - Läkemedel Förebygga cirkulationsstörning Påverka riskfaktorer Behandla symptom

34 Skydda hjärnan!

Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens?

Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Ingmar Skoog professor i psykiatrisk epidemiologi Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet

Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet klinisk översikt Läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Demens vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson Tidig diagnos värdefull kolinesterashämmare

Läs mer

Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län

Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Tidig upptäckt, utredning, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom Ett samarbete mellan Landstinget Kalmar län och länets

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare 2010 11 09 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Mikaela Andersson Kristina Blomqvist Sanna Kackur Yrkeshögskolan Sydväst Up för vård 29.04 2004 INNEHÅLL Historia 2 Två huvudtyper av Alzheimers sjukdom 2 Uppkomsten

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt

Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt Att leva med Stroke Att leva med stroke Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt Det sista minnet Klas Edvinsson har av livet, som det såg ut tidigare, är att han trycker på en larmknapp. Det är

Läs mer

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel NUMMER 4 2011 ÅRGÅNG 24 neurologi PARKINSON Endogena Alfa-synuclein-fibriller Partiell dopaminagonist Transplantation av dopaminproducerande retinaceller Diagnostisk parkinsonmarkör Atrofier vid parkinsondemens

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

Multipel Skleros 2014-11-17. T7 Helsinborg. Bakgrund. Core curriculum: Multipel skleros (MS)

Multipel Skleros 2014-11-17. T7 Helsinborg. Bakgrund. Core curriculum: Multipel skleros (MS) Multipel Skleros T7 Helsinborg Core curriculum: Multipel skleros (MS) Kunna: Symtom och sjukdomsutveckling vid MS Omhändertagande av patienter med MS vid akut försämring Känna till: Diagnostik och långsiktig

Läs mer

www.symtomenkaten.se Det är ändamålsenligt att dela upp anamnesen i en bakgrundsdel och en symtomdel, se Fig. 1. 1

www.symtomenkaten.se Det är ändamålsenligt att dela upp anamnesen i en bakgrundsdel och en symtomdel, se Fig. 1. 1 Ragnar Åstrand (CIMP-QUEST = Cognitive Impairment Questionnaire) Hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom Ny, webbaserad enkätversion

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Följder efter hjärnskakning

Följder efter hjärnskakning Följder efter hjärnskakning Följdtillstånd och prognos vid lätt- medelsvår- svår skallskada Edith Popek Neurolog Neurokliniken Örebro Lena Ek Neuropsykolog Edith Popek Avdelningsläkare Neurokliniken, USÖ

Läs mer

Det åldrande minnet. En kvalitativ litteraturstudie om minnet hos äldre personer. Byggmästar Erika. Pounu Veronica

Det åldrande minnet. En kvalitativ litteraturstudie om minnet hos äldre personer. Byggmästar Erika. Pounu Veronica Det åldrande minnet En kvalitativ litteraturstudie om minnet hos äldre personer Byggmästar Erika Pounu Veronica Examensarbete för Sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Vård Vasa 2013 EXAMENSARBETE

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Minnesmottagningen Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Vesna Jelic Biträdande överläkare, dr. med. Minnesenheten M 51 Minnesmottagningen M 51 poliklinisk team utredning icke

Läs mer

Autolog blodstamcellstransplantation

Autolog blodstamcellstransplantation nr 1-2015 Autolog blodstamcellstransplantation vid MS Karolinska Stroke Update 2014 en milstolpe för interventionell behandling av ischemisk stroke Tidiga minnesstörningar vid PARKINSONS SJUKDOM DEN OBEROENDE

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING

FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING Juni 2014 FAKTABLAD OM DEMENS OCH UTVECKLINGSSTÖRNING av Barry Karlsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Hälsa och habilitering i Uppsala Brita Lindahl, leg. psykolog, neuropsykolog, Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer