Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010"

Transkript

1 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma de anvisningar som ges. OBS! Ytterligare information kan tillkomma sent. Läs alltid PM som finns anslaget på tävlingsdagen samt nyheter på hemsidan. Tävlingscentrum TC är beläget vid Fjällnora friluftsgård. Skyltat från väg 282 mellan Uppsala och Almunge. Information om TC finns på TC-karta på näst sista sidan i detta PM. Parkering Parkering i anslutning till TC. Följ anvisningar. Kanotavlämning Biltrafik till kanotstarten är inte tillåten. Tävlande får själva bära kanoterna från parkeringen till uppläggningsplatsen, c:a 300 m. Kanoter kan lämnas från fredag eftermiddag kl 16. Registrering Registreringen är belägen inne i friluftsgården och är öppen mellan kl på tävlingsdagens morgon. Här sker utlämning av lagpåsar (innehåller SI-pinne, nummerlappar, kartor, sponsormaterial och matbiljetter för de som beställt). Varje lag ansvarar för att kontrollera att de fått rätt kartor tilldelade, två uppsättningar per lag (se checklistan i lagpåsen). Alla lag uppmanas att skriva ut registreringsformuläret (sista bladet i detta PM) och fylla i detta i förväg och lämna det vid registreringen enligt anvisningar på plats. Eventuella lagändringar lämnas skriftligt på nedre delen av formuläret till registreringen på morgonen. Anmälningsavgiften måste vara betald för att laget ska få starta. Efteranmälan Efteranmälan kan göras på hemsidan fram till och med tisdagen den 12/10. Efter detta via e-post till fram till och med torsdagen den 14/10 i mån av plats. Efter detta vid registreringen på tävlingsdagen (fyll då i ändringsblanketten sist i detta PM), även då i mån av plats. Vid efteranmälan på plats gäller kontant betalning. Start och målgång Alla långklasser: start och målgång från ca. 14:00 Alla kortklasser: start och målgång från ca. 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Ungdomsklassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Prova på klassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Tiderna är uppskattade för ett tänkt segrarlag. Banlängderna är angivna utifrån avståndet fågelvägen mellan kontrollerna förutom vid kanotorienteringen där banlängden är kortaste vägen över vatten. De flesta grenbyten sker på TC. Bytena mellan MTB-cykling och rogaining samt rogaining och cykelorientering sker dock vid en bevakad cykeldepå på annan plats. All utrustning som behövs för detta grenbyte (t.ex. löparskor) måste medföras av de tävlande. Assistans vid cykeldepån är inte tillåten men man får gärna åka dit som publik (se karta vid TC).Vid cykeldepån ska även en hinderbana genomföras (frivilligt för prova på och ungdom), se äventyrsmoment nedan. Banan tar de tävlande ut på stora vägar, bostadsområden och ut i skogen. Som tävlande är det viktigt att visa hänsyn till övriga trafikanter och boende inom tävlingsområdet samt djur. Observera att alla klasserna har olika ordning på etapperna. För alla klasser gäller dock att prologen avslutar i växlingfållan, varifrån varje klass börjar med sin andra gren enligt banordning. Observera även att stämpling sker vid varje utpassage från växling samt vid varje inpassage till växling/målfålla UTOM efter prologen där ingen klass stämplar vid inpassagen till växlingsfållan och bara långklasserna stämplar vid utpassagen. Alla klasser avslutas med ett kort orienteringsspurtvarv.

2 Växlingsfålla Alla lag har blivit tilldelade en plats i växlingsfållan där man förvarar sin utrustning, en ruta delas av fem lag. Rutorna är markerade 1, 5, 10, o.v.s, ingen markering finns mellan platserna inom dessa rutor Cyklarna ska placeras i den bevakade cykeldepån i anslutning till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsfållan finns inget regnskydd. Egna tält placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Kartor Olika kartskalor används skalan finns angiven på respektive karta. Stignormen är enligt orienteringskartnormen. Helfärgat olivgrönt (tomtmark) får inte beträdas. Dessutom finns förbjudna områden markerade med violetta kryss på kartan, ingen ska dock beröras av detta. Tävlingsmomenten Etapper De olika etapper i årets RAID fördelade så här mellan klasserna: Herrar Lång Damer Lång Mixed Lång 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Herrar Kort Damer Kort Mixed Kort Ungdom Prova-på MTB Rogaine MTB-OL Kort MTB-OL Lång Kanot Kort Kanot Lång OL Kort OL Lång Bike'n'Run Spurtvarv Prolog Prologen är löpning över ca 2 km. Efter genomförd prolog ger man sig direkt ut på sin första etapp. Etapp: MTB (innan rogaining) MTB-etappen mäter ca 5.7 km och är markerad med orange färg/snitslar. Notera: om tveksamheter uppstår trots markeringarna uppmanas lagen att använda sig av kartan där bansträckningen framgår. Längs sträckan finns två kontroller utsatta vilka ej är markerade på kartan. Alla lag ska stämpla vid båda dessa kontroller i rätt ordning för att bli godkända på etappen. MTB med mönstrade däck är rätt val av utrustning. Bansträckningen går i början längs större stig och även grusväg, för att sedan gå på mindre stig med rikligt inslag av stenar och rötter. Passager över stänger förekommer. Iaktta försiktighet! Det kan vara svårt att cykla om lag på vissa delar av sträckningen (smal stig); vi ber därför lag som håller ett lägre tempo att kliva åt sidan för snabbare lag. Banan är delvis kuperad. Etapp: Rogaining Rogainingmomentet går ut på att ta ett visst antal poäng. Poängen står markerade på kartan tillsammans med kodsiffran (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). En kontroll är värd 1, 2 eller 3 poäng. Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. De respektive klasserna ska ta följande antal poäng: HL: 22 poäng DL: 14 poäng ML: 16 poäng HK: 17 poäng DK: 11 poäng MK: 14 poäng PP/U: 7 poäng Det finns totalt 15 kontroller värda 29 poäng. Varje lag väljer själva hur många, vilka och i vilken ordning de vill ta dessa kontroller för att uppnå det antal poäng som behövs. Banlängderna för detta moment kommer att skilja sig mellan lagen. Att innan start välja en bra bansträckning för ert lag blir mycket viktigt.

3 Etapp: MTB-OL (från rogaining) MTB-OL mäter ca 5,4 km. Sträckningen är från rogainingen tillbaka till TC. Etapp: Kanot-OL kort Kanot-OL sker i Ramsen och mäter ca 3.0 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: Bike'n'Run En cykel per lag. Endast en i laget får vara på cykeln samtidigt. Båda måste ha hjälm. Förbjudet att dra den andra personen. Fritt antal byten av löpare och cyklist. Avståndet är fritt mellan deltagarna under sträckan (även avståndet till cykeln), men laget måste komma samlat till TC, dvs inom 5 meter från varandra vid entrén till TC. Båda deltagarna måste precis som alltid vara framme vid alla kontroller. Längd ca 4.2 km. Under banan passerar man ett smalt sund med hjälp av en flotte. Lämna företräde till korsande kanoter och visa hänsyn till varandra. Etappen går bitvis på stig där det är tekniskt svårt att cykla. Bland annat ska man nedför en brant utförsbacke där man måste leda cykeln. Iaktta försiktighet! Notera: 1. Laget ska passera flotten tillsammans. 2. Vid en i förväg okänd kontroll kommer arrangören att kontrollera att båda lagmedlemmarna passerar. Sker inte så kommer laget att diskas. Etapp: Orientering kort Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter ca 4.4 km. Etapp: Kanot-OL lång Kanot-OL sker i Ramsen och Trehörningen och mäter ca 7.7 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: MTB-OL lång MTB-OL mäter cirka ca 10 km. Etapp: Orientering lång Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter cirka ca 8,7 km. Etapp: Spurtvarv Kort orienteringsbana på ca 2,1 km i nära anslutning till TC. Äventyrsmoment (och andra hinder) Alla tävlingsklasser ska genomföra en hinderbana i anslutning till cykeldepån. Hinderbanan ska genomföras före rogainingmomentet. Även prova på och ungdomsklassen är välkomna att göra hinderbanan, det är dock frivilligt i dessa klasser. Hinderbanan ska göras tillsammans av båda lagmedlemmarna, samarbeta! Stämpling sker i början och slutet av banan. De lag med snabbast tid mellan stämplingarna vinner en fri start till nästa års RAID. Pris i herr, dam och mixed oavsett bana kommer att delas ut. Flera lag kommer vara ute på banan samtidigt så visa hänsyn till varandra. Om något lag mot förmodan inte skulle klara ett hinder så kommer ni hållas kvar någon minut innan ni får fortsätta. I de långa klasserna ska en av lagmedlemmarna dessutom genomföra ett stolphopp, se Äventyr, långklasser på TC-kartan. Ni kommer säkrade klättra upp och hoppa från en 10 meter hög stolpe. På grund av säkerheten är det ytterst viktigt att ni följer funktionärernas anvisningar. Hoppet tar cirka 5 minuter att genomföra och bara ett lag kan hoppa åt gången (även om ytterligare ett lag kan säkras). Fundera därför när detta äventyrsmoment lämpligast genomförs. De lag som inte vill genomföra momentet får istället springa till en straffkontroll, se karta i lagpåsen. Stolphoppet genomförs som ett eget moment, det vill säga ni stämplar vid utpassagen, springer bort och genomför stolphoppet och sedan till instämpling växling/målfålla igen. Glöm ej att även stämpla vid stolphoppet efter genomfört hopp. Stolphoppet får genomföras mellan valfria moment. Om ni istället väljer att ta straffkontrollen gäller samma sak, det vill säga det är ett eget moment med utstämpling, straffkontroll, instämpling. Detta äventyrsmoment tillhandahålls av Naturcraft. Övriga anvisningar Alla orienteringskontroller ska tas i angiven ordning fel ordning medför diskvalificering (gäller inte rogainingmomentet, se speciell instruktion för detta moment). Alla kontroller är markerade med en kodsiffra (till höger om kontrollnumret på kartan). Roganingkontrollerna är istället för kontrollnummer markerade med poäng 1 3 fast även här med kodsiffra (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. Kontrollera att ni stämplar vid rätt kontroll. Kontrollen är registrerad i er stämpelpinne när ljus & ljudsignal erhålls. Vid varje passage genom TC (förutom vid prologen) ska man stämpla vid inpassage och vid utpassage till/från växlingsfållan. Vid målgång stämplar man vid kontroll på mållinjen och fortsätter direkt för avläsning av stämpelpinnen.

4 Avståndet mellan deltagarna i ett lag får vara max 20 meter och båda två ska vidröra kontrollerna (gäller ej vid paddlingen). Cykel ska tas med till kontrollerna på MTB-orienteringen. Kontrollerna är markerade med skärm. Tomtmark är markerat med olivgrönt och är alltid förbjudet områden. Utrustning För de som hyr kanoter av arrangörerna gäller följande Man väljer en kanot bland hyrkanoterna när man kommer fram till kanotstartplatsen. Det går inte att markera eller förboka en hyrkanot. Kanoterna är av varierande modell. Följ skyltning och funktionärers anvisningar. Flytvästarna ligger under den bakre sitsen och paddlarna på kanotens botten. Man använder de paddlar och flytvästar som ligger i den kanot man valt, om man inte har egna paddlar och flytvästar. Använder man egna paddlar och flytvästar ger man de som ligger i kanoten till någon av funktionärerna på plats. Det är inte tillåtet att plocka paddlar och flytvästar från andra kanoter. Om något är fel eller om flytvästen inte passar påkalla då funktionärs uppmärksamhet. Flytvästen ska sättas på innan man bär ner kanoterna från uppläggningsplatsen till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Paddlar och flytvästar läggs i kanoten på samma sätt som de låg när kanoten togs före paddlingen. För de som har egna kanoter gäller följande Canadensaren manövreras med hjälp av enkelbladspaddlar. Kanoterna måste godkännas och märkas av funktionär innan de lämnas på anvisad plats vid kanotuppläggningsplatsen för egna kanoter. Kanoter kan levereras redan under fredag från När man kommer till kanotstartplatsen under tävlingens gång så sätter man på sig flytvästen innan man bär ner kanoten till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Obligatorisk utrustning Flytväst och visselpipa är obligatorisk utrustning under kanotetapperna. En flytväst och visselpipa per deltagare, kontroll av detta kan ske. Hjälm är obligatorisk på cykelorienteringsträckorna. Nummerlapp måste bäras väl synligt på bröstet eller framsidan av benet. Hela nummerlappen måste synas (gäller ej under kanotsträckorna). Rekommenderad utrustning Vi rekommenderar starkt alla deltagare att ta med sig ett första förband samt en mobiltelefon (väl inplastad). Vid olycka ring 112. För kanotetappen rekommenderar vi inplastat extra ombyte samt vattentät plastficka för kartan. Likaså rekommenderas kartställ, reparationsprylar samt en pump för cykelorienteringen. För lag som tror att de kommer att vara ute länge rekommenderas pannlampa för de sista etapperna. För cykeletapperna rekommenderas en mindre ryggsäck för transport av löparskor/orienteringsskor och orienteringsutrustning, då grenbyte sker ute på banan. Överstrykningspenna rekommenderas för planering av vägval innan tävlingen startar. Ingen vätska eller proviant kommer att finnas utmed banan, vilket gör att lagen själva får ta med sig proviant på etapperna. Lagets utrustning ska under tävlingen förvaras i tilldelad ruta inom växlingsdepån, en ruta delas av fem lag. Cyklarna ska placeras vid den bevakade cykeldepån före inlöpningen till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsdepån finns inget regnskydd. Egna tält får placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Hänsyn och miljö Cykelmomenten kommer delvis att gå på trafikerade vägar. Det krävs hänsyn från deltagarna då markområden inte är avlysta. Deltagarna måste visa hänsyn till andra som rör sig ute och undvika att orsaka skada på naturen. Följande regler ska följas utan undantag. Vi förutsätter att samtliga deltagare ställer upp och samarbetar! Visa försiktighet vid möte med andra trafikanter och vid passage av större vägar. Vid eventuellt möte med häst måste deltagarna sakta ned. Sakta ned vid möte av gångtrafikanter eller vandrare. Påkalla uppmärksamhet genom att plinga eller hojta i god tid innan mötet/passeringen. Vi förutsätter att deltagarna visar hänsyn till andra som rör sig i tävlingsområdet och visar ett gott humör och trevligt bemötande. All form av nedskräpning är strikt förbjudet. Allt som tas med ut på etappen skall tas med tillbaka. Detta gäller även förpackningar till geler, bars och energidrycker. Regler För tävlingen gäller följande: Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera lag, vid fusk, regelbrott eller saknad kontroll. Tidstillägg kan tillämpas i undantagsfall. Vid varvning vid TC skall det alltid ske en stämpling vid växlingskontroll 'ut' (ej efter prologen) då man direkt ger sig ut på nästa etapp. Tävlande lag får inte ta hjälp utifrån under tävlingen, förutom vid TC i växlingsdepån. Lagen får dock hjälpa varandra även ute på banan. Material som tas med ut på en etapp måste tas med tillbaka till växlingen vid Fjällnora. Högst 20 meters lucka mellan deltagarna i laget. Båda lagmedlemmarna skall vidröra kontrollen (gäller ej under

5 paddlingen). Varvning och målgång görs i sammanhållen formation. Vanliga trafikregler gäller vid cykelmomenten. Kontrollerna måste tas i nummerordning. Om detta ej sker kommer laget att diskvalificeras. Borttappad sportidentpinne leder till diskvalificering. Tävlande får inte avvika från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen. Detta sker endast vid mål. Ej återlämnad sportidentpinne debiteras med 600 kr. Under cykelmomenten får lagets cyklar vara max 20 meter från lagmedlemmarna. Om kraven för obligatorisk utrustning ej uppfylls kommer laget att diskas. Ingen löpning med kanoter på land är tillåten under kanotorienteringen. Lag som bryter måste själva ta sig tillbaka till TC och meddela arrangörerna att man avbrutit tävlandet. Man får inte gå ut på någon etapp, förutom sista spurtvarvet, efter Inga undantag. Lag som ej hunnit ut döms som ej fullföljt. Att beträda tomtmark (helfärgat olivgrön på kartorna) är absolut förbjudet och leder till diskvalifikation om dessa beträds. Vid eventuell olycka måste lagen hjälpa varandra. Övrig information Sportident Elektronisk tidtagning och kontrollstämpling med SportIdent. Endast Sportidentpinne tillhandahållen av arrangören får användas, denna finns i lagpåsen. Borttappad pinne leder till diskvalificering samt att debiteras laget med 600kr. Se till att knyta på en extra snodd runt pinnen så att den inte tappas bort. Data som lagras i pinnen är det enda beviset som visar att du varit vid kontrollerna. Stämpling sker genom att föra in pinnen i hålet på enheten vid kontrollen och invänta pip och ljussignal. Om en enhet skulle sluta fungera kommer den bytas ut omgående; om du träffar på en enhet som inte fungerar, prova att stämpla en gång till. Fungerar den inte kan du rapportera till tävlingsledningen med telefon (telefonnummer på kartan) eller till funktionär vid växlingfållan. Om du inte använt Sportident någon gång kan det vara bra att lära sig lite om systemet, se Energidepå PowerBar sportdryck samt vatten kommer att finnas för påfyllnad under tävlingen vid TC. Inga energidepåer finns ute på banan. Cykelservice Leffes cykel finns på plats med sin duktiga servicepersonal för akut cykelservice före och under tävlingen. Leffes tillhandahåller också en del reservdelar, hjälmar och cykelkonfektion till bra priser. Toaletter Toaletter finns på ett flertal platser, se TC-karta. För tävlande finns även ett toalettält på TC i direkt anslutning till växlingsfållan. Mat och omklädnad Vid Fjällnora friluftsgård finns det möjlighet till dusch och ombyte som kan nyttjas av deltagarna efter tävlingen (se TC-karta). Mat serveras vid serveringen c:a 200 m från TC (se TC-karta). Det kommer även finnas hamburgare, kokt korv, kaffebröd, läsk mm för den som är sugen. Prisutdelning Prisutdelning sker för samtliga klasser ca 1 timme efter det att sista segrarlag gått i mål (preliminärt ca kl 15.00). Exakt tid meddelas av speakern. I samtliga tävlingsklasser kommer ett stort antal priser finnas. En fri start till nästa års RAID kommer också delas ut för bästa tid (1 herr/1 dam/1 mix oavsett distans) på den hinderbana som ingår i alla tävlingsklasser. (Priserna för bästa tid på hinderbanan kommer att skickas till vinnarna.) Därutöver kommer det att ske utlottning av fina varupriser. Bland annat kommer vi lotta ut en ny cykel (värde ca ). För att vara med i utlottningen måste man vara på plats personligen. Lag som fortfarande befinner sig ute på banan ingår dock i utlottningen och får i sådant fall priset vid målgång. Den slutliga fördelningen av priser kommer att finnas anslaget på TC på tävlingsdagen. Vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners som bidragit till prisbordet:

6 Övrigt X-KROSS kommer finnas på plats och demonstrera sportglasögon. X-KROSS patenterade linsbytessystem innebär att du kan byta mellan olika linser anpassade för varje sport. Systemet är en unik kvalitetslösning med låg vikt, mycket bra passform och immfria linser. Läs mer på I samband med Raid Uppsala kan du köpa X-KROSS båge + Running- eller Bikelins för 995:-/st (ord. 1490:- ). Frågor Frågor ställs via e-post till fram till fredag. Frågor ställs därefter på plats vid informationen på TC under tävlingsdagen. Presskontakt Press ombeds kontakta arrangörerna via e-postadress: Försäkring Under tävlingen är samtliga deltagare försäkrade via Folksam försäkring K96. Den tävlande står dock till svars för sitt eget handlande. Tävlande och supportrar är själva ansvariga för sin utrustning under tävlingen. Tävlingsledning Tävligsledare Jenny Westerbergh Johan Westerbergh Banläggare Henrik Boström Mats Åberg Lycka till! OK Linné och IF Thor orientering

7 TC-Karta

8 Registreringsformulär Raid Uppsala 2010 Startnummer: (ur startlistan) Klass: Lagnamn: Anmälda lagmedlemmarna: Lagmedlem 1: namn: Lagmedlem 2: namn: Lagnamn, klass eller lagmedlemmars namn har ändrats till något annat än vad som står i Startlistan, fyll i uppgifter nedan. (kryssa här) Ändringar Fyll enbart i eventuella önskade ändringar. (Byte av klass kan enbart ske i mån av plats). Startnummer: (Ifylles av funktionär vid klassbyte) Klass: Lagnamn: Lagmedlem 1: namn: adress: e-postadress: Lagmedlem 2: namn: adress: e-postadress:

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554 Tävlings-PM Raid Uppsala 2014 OK Linné hälsar alla tävlande välkomna till den trettonde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-4 sid. 4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-10 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Prova-på och Solo-klasser Ungdom Sprintklasser och företag Företag komplementerande info Kartor samt skiss

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

Marstrandskajaker Melin Software

Marstrandskajaker Melin Software PM Version 1 Uppdaterat 2015-04-18 Marstrandskajaker Melin Software 1 West Coast Adventure Race 15-16 maj 2015 på Marstrand Tidsschema Dag Tid Aktivitet Plats Torsdag Fredag Lördag Söndag 15:00-21:00 Cykelinlämning

Läs mer

AVSLUTNINGSBANKETT. Version 1.0 Uppdaterat 2010-09-31

AVSLUTNINGSBANKETT. Version 1.0 Uppdaterat 2010-09-31 sid. 1-4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-9 sid. 10 sid. 11 Innehåll PM Allmän information för alla Elit-klasserna Korta klasserna Ungdom- och motionsklassen Kartor och vägbeskrivning Skiss över tävlingscentrum

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

Välkommen till Fjällturen 2014 PM

Välkommen till Fjällturen 2014 PM Välkommen till Fjällturen 2014 PM Fjällturen 19 juli 2014 Välkommen till Fjällturen 2014-07-19 I detta PM följer viktig information gällande årets Fjälltur MTB. Fakta Fjällturen MTB 2014 den 18 19 Juli.

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping.

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping. Tävlings PM Ångaloppet sprint 2015 Varmt välkomna till den tredje upplagan av Ångaloppet sprint! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Lördagen

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-5 sid. 6 sid. 7 sid. 8 sid. 9-10 sid. 11-12 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Långa klasser Sprintklasser Ungdom- och motion + Företag PM för orienteringstävlingen Kartor samt skiss

Läs mer

PM. Västerås XC, rev 1

PM. Västerås XC, rev 1 PM. Västerås XC, rev 1 13 juni 2015 Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit. Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015 Plats: Rocklunda Idrottsområde i Västerås. Start/mål: På fotbollsplanen

Läs mer

PM Stockholm Extreme 2014

PM Stockholm Extreme 2014 PM Stockholm Extreme 2014 Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Extreme. En multisporttävling som avgörs både mitt i Stockholm och ute i vildmarken. Tidsschema Lördag 30/8 kl. 08:00 kl. 10:00

Läs mer

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR INFO-PM INFÖR 4 JULI 2015 Välkommen till 25:e upplagan av KolmårdsRundan/Kolmården Trail Marathon! Vi firar med premiär av vår 21 km trailbana över tekniska Kvarseboklint och runt vackra Nävsjön. REGISTRERING

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2015

PM Linköping Kanotmaraton 2015 PM Linköping Kanotmaraton 201 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN Start och mål Tider Transporter Inregistrering Klasser Anmälningsavgifter Master Anmälan Bansträckning Depåer Mat Dusch och omklädningsrum Säkerhet

Läs mer

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö RACE PM 2014 Hålltider Fredag 15 augusti 16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö Lördag 16 augusti 07:00-10:30 Frukostbuffé på Hotell Trubaduren (till självkostnadspris)

Läs mer

Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar

Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar Vi hälsar dig varmt välkommen till Uppsala och Tri4fun. Söndag den 14 juni är det dags och vi ser fram emot en riktigt

Läs mer

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET INFÖR LOPPET Träning inför loppet När ni tränar i spåret ser vi gärna att ni visar hänsyn till personer/djur i spåret. Använd ringklocka, sakta ner och följ trafikreglerna. Nu när snön är borta och vädret

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

PM För deltagande i AmfibieMannen

PM För deltagande i AmfibieMannen PM För deltagande i AmfibieMannen Hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av AmfibieMannen Detta kompletterar den information som återfinns på hemsidan: www.amfibiemannen.se, se särskilt regler. Parkering

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30

PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30 INFÖR LOPPET PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30 Information om banan och träning på banan innan tävling De markägare som upplåter sin mark för 1572 MTB Challenge Motala

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET INFÖR LOPPET Träning inför loppet När ni tränar i spåret ser vi gärna att ni visar hänsyn till personer/djur i spåret. Använd ringklocka, sakta ner och följ trafikreglerna. Nu när snön är borta och vädret

Läs mer

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00 www.teamsportiahuset.se TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 Succén återkommer missa inte årets löparfest! Passa på att springa i vackra Kiruna med Kebnekaise som kuliss. Ett lopp för alla! Löp, lunka ellergå. Välkommen!

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information 10MILA 2003 Kungsör Tävlings-PM och övrig information TÄVLINGSREGLER För tävlingen gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser. Samtliga tävlande och ledare ska ta del av innehållet

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Rapport bakom styret

Rapport bakom styret Rapport bakom styret Lördagen den 14/8 var delar av styrelsen för Pif Kalmar på Öland för att provcykla banan. Här följer en kort rapport från det äventyret. Dimman låg tät över alvaret när vi startade

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö turen MTB Ränneslätts 28:e Juni 2015 Eksjö Inbjudan 28 Juni 2015 är det dags för årets fjärde deltävling i Mitsubishi MTB Challenge och vi i Eksjö CK och Eksjö SOK hälsar er välkomna till Ränneslättsturen.

Läs mer

Info Täby Extreme Challenge 2015

Info Täby Extreme Challenge 2015 Info Täby Extreme Challenge 2015 17-19 april 2015. Första start 200 miles är klockan 10:00 fredagen den 17 april och målet stänger 54 timmar senare den 19 april (16.00). Andra start är klockan 10.00 lördagen

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten Du som får detta nyhetsbrev är en av deltagarna till den andra upplagan av Öloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar till start. Vi hoppas att träningen under sommaren har gått bra och att ni är laddade

Läs mer

PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti

PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti Start försök Sprint: Fredag 31 juli, 12:00, Tävlingscentrum Stadsparken, Motala

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 VI i arrangörsföreningen I 2 IF Karlstad Triathlon önskar alla, deltagare som publik, hjärtligt välkomna! Det viktigaste för oss är att alla skall känna sig välkomna och

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008

Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008 Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008 Upplysningar Hemsida: www.25manna.nu e-post: info@25manna.nu för frågor På arenan Info-tältet Samling och Parkering Söder om Rösjön i Danderyd/Sollentuna,

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

Läs detta PM omsorgsfullt och sprid informationen till alla berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt.

Läs detta PM omsorgsfullt och sprid informationen till alla berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt. Norrköpings friidrottsallians med klubbarna IK Norrköping Friidrott och GoIF Tjalve har glädjen att hälsa välkommen till det sextonde Svenska Mästerskapet inomhus i friidrott. Det kommer bli en intensiv

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Sportidentutbildning 2009-03-14

Sportidentutbildning 2009-03-14 Sportidentutbildning 2009-03-14 Per Magnusson per@lok.se Agenda SI-pinnar och SI-enheter SI Config Programmering av enheter ÖOF:s SI-utrustning Hur arrangörer använder Sportident Vad kan gå fel? SI på

Läs mer

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp.

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006 SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Vi kommer att hålla till i Lindholmen, en liten ort norr

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige. Program för mästerskapet:

PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige. Program för mästerskapet: PM Nordiska Mästerskapen LVG för Veteraner den 2-3 augusti 2008 i Sigtuna, Sverige Program för mästerskapet: Fredag 1/8 Inskrivning av deltagare vid Tävlingscentrum i Sigtuna från kl 17:00 Lördag 2/8 Tempolopp

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

TÄVLINGS- PM VÄTTER CHALLENGE 201 5 SVENSKT MÄSTERSKAP

TÄVLINGS- PM VÄTTER CHALLENGE 201 5 SVENSKT MÄSTERSKAP TÄVLINGS- PM VÄTTER CHALLENGE 201 5 SVENSKT MÄSTERSKAP Preliminärt PM - senast uppdaterat 2015-07-17. Ändringar i detta PM kan komma att ske fram till veckan innan tävlingsdagen och meddelas då genom uppdateringar

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon.

Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon. Start-PM 2015 Välkommen till Vansbro Triathlon Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon. Det här dokumentet innehåller allt du behöver känna

Läs mer

Tävlings-PM för Kiruna Extreme 2015 (uppdaterat 2015-08-20)

Tävlings-PM för Kiruna Extreme 2015 (uppdaterat 2015-08-20) Tävlings-PM för Kiruna Extreme 2015 (uppdaterat 2015-08-20) Tävlingscenter: Riksgränsen Program Torsdag 20 augusti 12.00 21.00 Tävlingskansliet öppet, Hotellet 12.00 21.00 Incheckning för boende på Riksgränsen

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 Sveriges största tävlingsarrangemang på snöskor för motion, ungdom och tävlingsklass. Tävlingsregler se sid 5 Vi ingår i: Läs mer på www.snowshoetour.se

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Tävlingsdag Söndagen den 7 juni 2015. Sövde Idrottsplats, Sövde.

Tävlingsdag Söndagen den 7 juni 2015. Sövde Idrottsplats, Sövde. Tävlingsinformation Sövde Triathlon 2015 Vi vill först och främst önska dig hjärtligt välkommen till Sövde Triathlon. Sövde Triathlon är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och följer de regler

Läs mer

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015 Rådasiö Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015 Tävlingsplats: Rådasjön, Mölndal Anmälan senast: 14 augusti 2015 Lördag den 22 augusti Lopp Tid Båt Klass Delfinal Cup Banlängd 101 00:00 8+ JBCmixed x SUC 500

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

Sportidentutbildning 2009-02-07

Sportidentutbildning 2009-02-07 Sportidentutbildning 2009-02-07 Per Magnusson per@lok.se Agenda SI-pinnar och SI-enheter SI Config ÖOF:s SI-utrustning Hur arrangörer använder Sportident Programmering av enheter Vad kan gå fel? SI på

Läs mer

Vi ber dig läsa detta PM omsorgsfullt, att sprida informationen till berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt för alla parter.

Vi ber dig läsa detta PM omsorgsfullt, att sprida informationen till berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt för alla parter. Göteborgs Friidrottsförbund har glädjen att hälsa dig varmt välkommen till det Svenska Inomhusmästerskapen för juniorer, det sextonde mästerskapet som arrangeras i Vi ber dig läsa detta PM omsorgsfullt,

Läs mer

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge SK Poseidon inbjuder härmed till årets upplaga Detta är ett bra och välkommet komplement till SM & SUM SIM Vi erbjuder alla 100 meters distanser

Läs mer

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR VÄLKOMMEN TILL EN FOLKFEST PÅ HJUL 30 MAJ 2015 KONFERENCIER OCH PRISUTDELARE INGVAR OLDSBERG

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Instruktion för utcheckningsfunktionen

Instruktion för utcheckningsfunktionen Instruktion för utcheckningsfunktionen Version 1, 2003-04-15/Rev 2006-04-19/PAN Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Samband med supportpersonal... 2 2 Översikt... 2 3 Godkänd löpare... 3 4 Felfall... 4 4.1 Felstämpling...

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer