Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010"

Transkript

1 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma de anvisningar som ges. OBS! Ytterligare information kan tillkomma sent. Läs alltid PM som finns anslaget på tävlingsdagen samt nyheter på hemsidan. Tävlingscentrum TC är beläget vid Fjällnora friluftsgård. Skyltat från väg 282 mellan Uppsala och Almunge. Information om TC finns på TC-karta på näst sista sidan i detta PM. Parkering Parkering i anslutning till TC. Följ anvisningar. Kanotavlämning Biltrafik till kanotstarten är inte tillåten. Tävlande får själva bära kanoterna från parkeringen till uppläggningsplatsen, c:a 300 m. Kanoter kan lämnas från fredag eftermiddag kl 16. Registrering Registreringen är belägen inne i friluftsgården och är öppen mellan kl på tävlingsdagens morgon. Här sker utlämning av lagpåsar (innehåller SI-pinne, nummerlappar, kartor, sponsormaterial och matbiljetter för de som beställt). Varje lag ansvarar för att kontrollera att de fått rätt kartor tilldelade, två uppsättningar per lag (se checklistan i lagpåsen). Alla lag uppmanas att skriva ut registreringsformuläret (sista bladet i detta PM) och fylla i detta i förväg och lämna det vid registreringen enligt anvisningar på plats. Eventuella lagändringar lämnas skriftligt på nedre delen av formuläret till registreringen på morgonen. Anmälningsavgiften måste vara betald för att laget ska få starta. Efteranmälan Efteranmälan kan göras på hemsidan fram till och med tisdagen den 12/10. Efter detta via e-post till fram till och med torsdagen den 14/10 i mån av plats. Efter detta vid registreringen på tävlingsdagen (fyll då i ändringsblanketten sist i detta PM), även då i mån av plats. Vid efteranmälan på plats gäller kontant betalning. Start och målgång Alla långklasser: start och målgång från ca. 14:00 Alla kortklasser: start och målgång från ca. 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Ungdomsklassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Prova på klassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Tiderna är uppskattade för ett tänkt segrarlag. Banlängderna är angivna utifrån avståndet fågelvägen mellan kontrollerna förutom vid kanotorienteringen där banlängden är kortaste vägen över vatten. De flesta grenbyten sker på TC. Bytena mellan MTB-cykling och rogaining samt rogaining och cykelorientering sker dock vid en bevakad cykeldepå på annan plats. All utrustning som behövs för detta grenbyte (t.ex. löparskor) måste medföras av de tävlande. Assistans vid cykeldepån är inte tillåten men man får gärna åka dit som publik (se karta vid TC).Vid cykeldepån ska även en hinderbana genomföras (frivilligt för prova på och ungdom), se äventyrsmoment nedan. Banan tar de tävlande ut på stora vägar, bostadsområden och ut i skogen. Som tävlande är det viktigt att visa hänsyn till övriga trafikanter och boende inom tävlingsområdet samt djur. Observera att alla klasserna har olika ordning på etapperna. För alla klasser gäller dock att prologen avslutar i växlingfållan, varifrån varje klass börjar med sin andra gren enligt banordning. Observera även att stämpling sker vid varje utpassage från växling samt vid varje inpassage till växling/målfålla UTOM efter prologen där ingen klass stämplar vid inpassagen till växlingsfållan och bara långklasserna stämplar vid utpassagen. Alla klasser avslutas med ett kort orienteringsspurtvarv.

2 Växlingsfålla Alla lag har blivit tilldelade en plats i växlingsfållan där man förvarar sin utrustning, en ruta delas av fem lag. Rutorna är markerade 1, 5, 10, o.v.s, ingen markering finns mellan platserna inom dessa rutor Cyklarna ska placeras i den bevakade cykeldepån i anslutning till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsfållan finns inget regnskydd. Egna tält placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Kartor Olika kartskalor används skalan finns angiven på respektive karta. Stignormen är enligt orienteringskartnormen. Helfärgat olivgrönt (tomtmark) får inte beträdas. Dessutom finns förbjudna områden markerade med violetta kryss på kartan, ingen ska dock beröras av detta. Tävlingsmomenten Etapper De olika etapper i årets RAID fördelade så här mellan klasserna: Herrar Lång Damer Lång Mixed Lång 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Herrar Kort Damer Kort Mixed Kort Ungdom Prova-på MTB Rogaine MTB-OL Kort MTB-OL Lång Kanot Kort Kanot Lång OL Kort OL Lång Bike'n'Run Spurtvarv Prolog Prologen är löpning över ca 2 km. Efter genomförd prolog ger man sig direkt ut på sin första etapp. Etapp: MTB (innan rogaining) MTB-etappen mäter ca 5.7 km och är markerad med orange färg/snitslar. Notera: om tveksamheter uppstår trots markeringarna uppmanas lagen att använda sig av kartan där bansträckningen framgår. Längs sträckan finns två kontroller utsatta vilka ej är markerade på kartan. Alla lag ska stämpla vid båda dessa kontroller i rätt ordning för att bli godkända på etappen. MTB med mönstrade däck är rätt val av utrustning. Bansträckningen går i början längs större stig och även grusväg, för att sedan gå på mindre stig med rikligt inslag av stenar och rötter. Passager över stänger förekommer. Iaktta försiktighet! Det kan vara svårt att cykla om lag på vissa delar av sträckningen (smal stig); vi ber därför lag som håller ett lägre tempo att kliva åt sidan för snabbare lag. Banan är delvis kuperad. Etapp: Rogaining Rogainingmomentet går ut på att ta ett visst antal poäng. Poängen står markerade på kartan tillsammans med kodsiffran (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). En kontroll är värd 1, 2 eller 3 poäng. Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. De respektive klasserna ska ta följande antal poäng: HL: 22 poäng DL: 14 poäng ML: 16 poäng HK: 17 poäng DK: 11 poäng MK: 14 poäng PP/U: 7 poäng Det finns totalt 15 kontroller värda 29 poäng. Varje lag väljer själva hur många, vilka och i vilken ordning de vill ta dessa kontroller för att uppnå det antal poäng som behövs. Banlängderna för detta moment kommer att skilja sig mellan lagen. Att innan start välja en bra bansträckning för ert lag blir mycket viktigt.

3 Etapp: MTB-OL (från rogaining) MTB-OL mäter ca 5,4 km. Sträckningen är från rogainingen tillbaka till TC. Etapp: Kanot-OL kort Kanot-OL sker i Ramsen och mäter ca 3.0 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: Bike'n'Run En cykel per lag. Endast en i laget får vara på cykeln samtidigt. Båda måste ha hjälm. Förbjudet att dra den andra personen. Fritt antal byten av löpare och cyklist. Avståndet är fritt mellan deltagarna under sträckan (även avståndet till cykeln), men laget måste komma samlat till TC, dvs inom 5 meter från varandra vid entrén till TC. Båda deltagarna måste precis som alltid vara framme vid alla kontroller. Längd ca 4.2 km. Under banan passerar man ett smalt sund med hjälp av en flotte. Lämna företräde till korsande kanoter och visa hänsyn till varandra. Etappen går bitvis på stig där det är tekniskt svårt att cykla. Bland annat ska man nedför en brant utförsbacke där man måste leda cykeln. Iaktta försiktighet! Notera: 1. Laget ska passera flotten tillsammans. 2. Vid en i förväg okänd kontroll kommer arrangören att kontrollera att båda lagmedlemmarna passerar. Sker inte så kommer laget att diskas. Etapp: Orientering kort Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter ca 4.4 km. Etapp: Kanot-OL lång Kanot-OL sker i Ramsen och Trehörningen och mäter ca 7.7 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: MTB-OL lång MTB-OL mäter cirka ca 10 km. Etapp: Orientering lång Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter cirka ca 8,7 km. Etapp: Spurtvarv Kort orienteringsbana på ca 2,1 km i nära anslutning till TC. Äventyrsmoment (och andra hinder) Alla tävlingsklasser ska genomföra en hinderbana i anslutning till cykeldepån. Hinderbanan ska genomföras före rogainingmomentet. Även prova på och ungdomsklassen är välkomna att göra hinderbanan, det är dock frivilligt i dessa klasser. Hinderbanan ska göras tillsammans av båda lagmedlemmarna, samarbeta! Stämpling sker i början och slutet av banan. De lag med snabbast tid mellan stämplingarna vinner en fri start till nästa års RAID. Pris i herr, dam och mixed oavsett bana kommer att delas ut. Flera lag kommer vara ute på banan samtidigt så visa hänsyn till varandra. Om något lag mot förmodan inte skulle klara ett hinder så kommer ni hållas kvar någon minut innan ni får fortsätta. I de långa klasserna ska en av lagmedlemmarna dessutom genomföra ett stolphopp, se Äventyr, långklasser på TC-kartan. Ni kommer säkrade klättra upp och hoppa från en 10 meter hög stolpe. På grund av säkerheten är det ytterst viktigt att ni följer funktionärernas anvisningar. Hoppet tar cirka 5 minuter att genomföra och bara ett lag kan hoppa åt gången (även om ytterligare ett lag kan säkras). Fundera därför när detta äventyrsmoment lämpligast genomförs. De lag som inte vill genomföra momentet får istället springa till en straffkontroll, se karta i lagpåsen. Stolphoppet genomförs som ett eget moment, det vill säga ni stämplar vid utpassagen, springer bort och genomför stolphoppet och sedan till instämpling växling/målfålla igen. Glöm ej att även stämpla vid stolphoppet efter genomfört hopp. Stolphoppet får genomföras mellan valfria moment. Om ni istället väljer att ta straffkontrollen gäller samma sak, det vill säga det är ett eget moment med utstämpling, straffkontroll, instämpling. Detta äventyrsmoment tillhandahålls av Naturcraft. Övriga anvisningar Alla orienteringskontroller ska tas i angiven ordning fel ordning medför diskvalificering (gäller inte rogainingmomentet, se speciell instruktion för detta moment). Alla kontroller är markerade med en kodsiffra (till höger om kontrollnumret på kartan). Roganingkontrollerna är istället för kontrollnummer markerade med poäng 1 3 fast även här med kodsiffra (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. Kontrollera att ni stämplar vid rätt kontroll. Kontrollen är registrerad i er stämpelpinne när ljus & ljudsignal erhålls. Vid varje passage genom TC (förutom vid prologen) ska man stämpla vid inpassage och vid utpassage till/från växlingsfållan. Vid målgång stämplar man vid kontroll på mållinjen och fortsätter direkt för avläsning av stämpelpinnen.

4 Avståndet mellan deltagarna i ett lag får vara max 20 meter och båda två ska vidröra kontrollerna (gäller ej vid paddlingen). Cykel ska tas med till kontrollerna på MTB-orienteringen. Kontrollerna är markerade med skärm. Tomtmark är markerat med olivgrönt och är alltid förbjudet områden. Utrustning För de som hyr kanoter av arrangörerna gäller följande Man väljer en kanot bland hyrkanoterna när man kommer fram till kanotstartplatsen. Det går inte att markera eller förboka en hyrkanot. Kanoterna är av varierande modell. Följ skyltning och funktionärers anvisningar. Flytvästarna ligger under den bakre sitsen och paddlarna på kanotens botten. Man använder de paddlar och flytvästar som ligger i den kanot man valt, om man inte har egna paddlar och flytvästar. Använder man egna paddlar och flytvästar ger man de som ligger i kanoten till någon av funktionärerna på plats. Det är inte tillåtet att plocka paddlar och flytvästar från andra kanoter. Om något är fel eller om flytvästen inte passar påkalla då funktionärs uppmärksamhet. Flytvästen ska sättas på innan man bär ner kanoterna från uppläggningsplatsen till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Paddlar och flytvästar läggs i kanoten på samma sätt som de låg när kanoten togs före paddlingen. För de som har egna kanoter gäller följande Canadensaren manövreras med hjälp av enkelbladspaddlar. Kanoterna måste godkännas och märkas av funktionär innan de lämnas på anvisad plats vid kanotuppläggningsplatsen för egna kanoter. Kanoter kan levereras redan under fredag från När man kommer till kanotstartplatsen under tävlingens gång så sätter man på sig flytvästen innan man bär ner kanoten till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Obligatorisk utrustning Flytväst och visselpipa är obligatorisk utrustning under kanotetapperna. En flytväst och visselpipa per deltagare, kontroll av detta kan ske. Hjälm är obligatorisk på cykelorienteringsträckorna. Nummerlapp måste bäras väl synligt på bröstet eller framsidan av benet. Hela nummerlappen måste synas (gäller ej under kanotsträckorna). Rekommenderad utrustning Vi rekommenderar starkt alla deltagare att ta med sig ett första förband samt en mobiltelefon (väl inplastad). Vid olycka ring 112. För kanotetappen rekommenderar vi inplastat extra ombyte samt vattentät plastficka för kartan. Likaså rekommenderas kartställ, reparationsprylar samt en pump för cykelorienteringen. För lag som tror att de kommer att vara ute länge rekommenderas pannlampa för de sista etapperna. För cykeletapperna rekommenderas en mindre ryggsäck för transport av löparskor/orienteringsskor och orienteringsutrustning, då grenbyte sker ute på banan. Överstrykningspenna rekommenderas för planering av vägval innan tävlingen startar. Ingen vätska eller proviant kommer att finnas utmed banan, vilket gör att lagen själva får ta med sig proviant på etapperna. Lagets utrustning ska under tävlingen förvaras i tilldelad ruta inom växlingsdepån, en ruta delas av fem lag. Cyklarna ska placeras vid den bevakade cykeldepån före inlöpningen till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsdepån finns inget regnskydd. Egna tält får placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Hänsyn och miljö Cykelmomenten kommer delvis att gå på trafikerade vägar. Det krävs hänsyn från deltagarna då markområden inte är avlysta. Deltagarna måste visa hänsyn till andra som rör sig ute och undvika att orsaka skada på naturen. Följande regler ska följas utan undantag. Vi förutsätter att samtliga deltagare ställer upp och samarbetar! Visa försiktighet vid möte med andra trafikanter och vid passage av större vägar. Vid eventuellt möte med häst måste deltagarna sakta ned. Sakta ned vid möte av gångtrafikanter eller vandrare. Påkalla uppmärksamhet genom att plinga eller hojta i god tid innan mötet/passeringen. Vi förutsätter att deltagarna visar hänsyn till andra som rör sig i tävlingsområdet och visar ett gott humör och trevligt bemötande. All form av nedskräpning är strikt förbjudet. Allt som tas med ut på etappen skall tas med tillbaka. Detta gäller även förpackningar till geler, bars och energidrycker. Regler För tävlingen gäller följande: Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera lag, vid fusk, regelbrott eller saknad kontroll. Tidstillägg kan tillämpas i undantagsfall. Vid varvning vid TC skall det alltid ske en stämpling vid växlingskontroll 'ut' (ej efter prologen) då man direkt ger sig ut på nästa etapp. Tävlande lag får inte ta hjälp utifrån under tävlingen, förutom vid TC i växlingsdepån. Lagen får dock hjälpa varandra även ute på banan. Material som tas med ut på en etapp måste tas med tillbaka till växlingen vid Fjällnora. Högst 20 meters lucka mellan deltagarna i laget. Båda lagmedlemmarna skall vidröra kontrollen (gäller ej under

5 paddlingen). Varvning och målgång görs i sammanhållen formation. Vanliga trafikregler gäller vid cykelmomenten. Kontrollerna måste tas i nummerordning. Om detta ej sker kommer laget att diskvalificeras. Borttappad sportidentpinne leder till diskvalificering. Tävlande får inte avvika från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen. Detta sker endast vid mål. Ej återlämnad sportidentpinne debiteras med 600 kr. Under cykelmomenten får lagets cyklar vara max 20 meter från lagmedlemmarna. Om kraven för obligatorisk utrustning ej uppfylls kommer laget att diskas. Ingen löpning med kanoter på land är tillåten under kanotorienteringen. Lag som bryter måste själva ta sig tillbaka till TC och meddela arrangörerna att man avbrutit tävlandet. Man får inte gå ut på någon etapp, förutom sista spurtvarvet, efter Inga undantag. Lag som ej hunnit ut döms som ej fullföljt. Att beträda tomtmark (helfärgat olivgrön på kartorna) är absolut förbjudet och leder till diskvalifikation om dessa beträds. Vid eventuell olycka måste lagen hjälpa varandra. Övrig information Sportident Elektronisk tidtagning och kontrollstämpling med SportIdent. Endast Sportidentpinne tillhandahållen av arrangören får användas, denna finns i lagpåsen. Borttappad pinne leder till diskvalificering samt att debiteras laget med 600kr. Se till att knyta på en extra snodd runt pinnen så att den inte tappas bort. Data som lagras i pinnen är det enda beviset som visar att du varit vid kontrollerna. Stämpling sker genom att föra in pinnen i hålet på enheten vid kontrollen och invänta pip och ljussignal. Om en enhet skulle sluta fungera kommer den bytas ut omgående; om du träffar på en enhet som inte fungerar, prova att stämpla en gång till. Fungerar den inte kan du rapportera till tävlingsledningen med telefon (telefonnummer på kartan) eller till funktionär vid växlingfållan. Om du inte använt Sportident någon gång kan det vara bra att lära sig lite om systemet, se Energidepå PowerBar sportdryck samt vatten kommer att finnas för påfyllnad under tävlingen vid TC. Inga energidepåer finns ute på banan. Cykelservice Leffes cykel finns på plats med sin duktiga servicepersonal för akut cykelservice före och under tävlingen. Leffes tillhandahåller också en del reservdelar, hjälmar och cykelkonfektion till bra priser. Toaletter Toaletter finns på ett flertal platser, se TC-karta. För tävlande finns även ett toalettält på TC i direkt anslutning till växlingsfållan. Mat och omklädnad Vid Fjällnora friluftsgård finns det möjlighet till dusch och ombyte som kan nyttjas av deltagarna efter tävlingen (se TC-karta). Mat serveras vid serveringen c:a 200 m från TC (se TC-karta). Det kommer även finnas hamburgare, kokt korv, kaffebröd, läsk mm för den som är sugen. Prisutdelning Prisutdelning sker för samtliga klasser ca 1 timme efter det att sista segrarlag gått i mål (preliminärt ca kl 15.00). Exakt tid meddelas av speakern. I samtliga tävlingsklasser kommer ett stort antal priser finnas. En fri start till nästa års RAID kommer också delas ut för bästa tid (1 herr/1 dam/1 mix oavsett distans) på den hinderbana som ingår i alla tävlingsklasser. (Priserna för bästa tid på hinderbanan kommer att skickas till vinnarna.) Därutöver kommer det att ske utlottning av fina varupriser. Bland annat kommer vi lotta ut en ny cykel (värde ca ). För att vara med i utlottningen måste man vara på plats personligen. Lag som fortfarande befinner sig ute på banan ingår dock i utlottningen och får i sådant fall priset vid målgång. Den slutliga fördelningen av priser kommer att finnas anslaget på TC på tävlingsdagen. Vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners som bidragit till prisbordet:

6 Övrigt X-KROSS kommer finnas på plats och demonstrera sportglasögon. X-KROSS patenterade linsbytessystem innebär att du kan byta mellan olika linser anpassade för varje sport. Systemet är en unik kvalitetslösning med låg vikt, mycket bra passform och immfria linser. Läs mer på I samband med Raid Uppsala kan du köpa X-KROSS båge + Running- eller Bikelins för 995:-/st (ord. 1490:- ). Frågor Frågor ställs via e-post till fram till fredag. Frågor ställs därefter på plats vid informationen på TC under tävlingsdagen. Presskontakt Press ombeds kontakta arrangörerna via e-postadress: Försäkring Under tävlingen är samtliga deltagare försäkrade via Folksam försäkring K96. Den tävlande står dock till svars för sitt eget handlande. Tävlande och supportrar är själva ansvariga för sin utrustning under tävlingen. Tävlingsledning Tävligsledare Jenny Westerbergh Johan Westerbergh Banläggare Henrik Boström Mats Åberg Lycka till! OK Linné och IF Thor orientering

7 TC-Karta

8 Registreringsformulär Raid Uppsala 2010 Startnummer: (ur startlistan) Klass: Lagnamn: Anmälda lagmedlemmarna: Lagmedlem 1: namn: Lagmedlem 2: namn: Lagnamn, klass eller lagmedlemmars namn har ändrats till något annat än vad som står i Startlistan, fyll i uppgifter nedan. (kryssa här) Ändringar Fyll enbart i eventuella önskade ändringar. (Byte av klass kan enbart ske i mån av plats). Startnummer: (Ifylles av funktionär vid klassbyte) Klass: Lagnamn: Lagmedlem 1: namn: adress: e-postadress: Lagmedlem 2: namn: adress: e-postadress:

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554 Tävlings-PM Raid Uppsala 2014 OK Linné hälsar alla tävlande välkomna till den trettonde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma

Läs mer

Tävlings-PM. Fjällnora friluftsgård 14 oktober 2006

Tävlings-PM. Fjällnora friluftsgård 14 oktober 2006 Tävlings-PM Fjällnora friluftsgård 14 oktober 2006 Föreningen Raid Uppsala, OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den femte upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala,

Läs mer

PM Sportson Adventure Race

PM Sportson Adventure Race Tibro, 2 juni 2012 PM Sportson Adventure Race Version 1.1 (uppdaterat 2012-05-22) Vägbeskrivning och parkering vid tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) kommer att vara i centrala Tibro. Parkering för de

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

PM - Kolmården Adventure Race 2014

PM - Kolmården Adventure Race 2014 PM - Kolmården Adventure Race 2014 Vägbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Skogsvallen i Simonstorp ca 20 km norr om Norrköping. Se karta. Boende Sörsjöns camping erbjuder bland annat stugor. Campingen

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

PM Kolmården EXtreme 2016

PM Kolmården EXtreme 2016 PM Kolmården EXtreme 2016 Va gbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Yxbacken, ca 10 km norr om Norrköping (längs väg 55 mot Katrineholm) Parkering Parkering sker vid Yxbacken där det finns gott om parkeringsplatser.

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

PM Kolmården EXtreme 2015

PM Kolmården EXtreme 2015 PM Kolmården EXtreme 2015 Va gbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Yxbacken, ca 10 km norr om Norrköping (längs väg 55 mot Katrineholm) Parkering Parkering sker vid Yxbacken där det finns gott om parkeringsplatser.

Läs mer

Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007

Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007 Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den fjärde upplagan av Kristinehamn Adventure Race! Nedan finns all den

Läs mer

Tävlings-PM. Ultuna 13 oktober 2007

Tävlings-PM. Ultuna 13 oktober 2007 Tävlings-PM Ultuna oktober 7 Föreningen Raid Uppsala, OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den sjätte upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni Samling: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo Bruks stora

Läs mer

PM 2011 Version: 11-08-13

PM 2011 Version: 11-08-13 PM 2011 Version: 11-08-13 Välkommen till årets upplaga av Utmaningen och Svenska mästerskapen 2011. Utmaningen är också och den 5:e deltävlingen i Svenska Multisportcupen. Utmaningen är en tuff tävling

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-4 sid. 4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-10 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Prova-på och Solo-klasser Ungdom Sprintklasser och företag Företag komplementerande info Kartor samt skiss

Läs mer

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning. Hålltider Måndagen den 5 juni 17.00-18.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg i sekretariatet

Läs mer

Preliminärt PM Icebug 24

Preliminärt PM Icebug 24 Preliminärt PM Icebug 24 Program Torsdag 15-21 Incheckning och utlämning av kartor på Hemavans Fjällcenter. Torsdag 18-21 Inritning av kontroller utifrån mallkartor på Hemavans Fjällcenter. Fredag 9-11

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Version. Uppdaterat 2014-05-27. Marstrandskajaker. Marstrands familjecamping

Version. Uppdaterat 2014-05-27. Marstrandskajaker. Marstrands familjecamping PM Version 1 Uppdaterat 2014-05-27 Marstrandskajaker Marstrands familjecamping 1 Information till alla tävlande Tidsschema Prova-på / Ungdom Sprint Dam/ Mix / Företag Sprint Herr Registrering/uthämtning

Läs mer

TÄVLINGS PM, ver 2 NORRLANDSKNÄCKET 2007 09 08 TAVELSJÖ

TÄVLINGS PM, ver 2 NORRLANDSKNÄCKET 2007 09 08 TAVELSJÖ TÄVLINGS PM, ver 2 NORRLANDSKNÄCKET 2007 09 08 TAVELSJÖ NORRLANDSKNÄCKET 2007 Välkomna till Norrlandsknäcket 2007, en deltävling i Svenska Multisportcupen! Vårt mål är att erbjuda en utmanande, vacker

Läs mer

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Anta utmaningen och testa dina gränser! Välkommen till den 11:e upplagan av Femmans multisportrace lördagen den 15 oktober i Delsjöområdet. Tävlingen kommer att

Läs mer

Preliminärt PM Hemavan 24

Preliminärt PM Hemavan 24 Preliminärt PM Hemavan 24 Program Torsdag 15-21 Incheckning och utlämning av kartor på Hemavans Fjällcenter. Torsdag 18-21 Inritning av kontroller utifrån mallkartor på Hemavans Fjällcenter. Fredag 9-11

Läs mer

PM STAR Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum)

PM STAR Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) PM STAR 2016 Version 1.0 2016-09-11 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 17:e september 2016 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Samma tävlingsbana

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR

PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR TIDER Tider 6 juni 07:00-20:00 Race Office öppet 07:00-08:50 Registrering 09:00 Tävlingsmöte vid

Läs mer

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Söndagen den 5 juni 15.00-16.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg ( vid den

Läs mer

Det är viktigt att du tar del av informationen i PM:et och vad som gäller för dig som tävlar.

Det är viktigt att du tar del av informationen i PM:et och vad som gäller för dig som tävlar. PM STAR 2015 Version 1.1 2016-09-15 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 17:e september 2016 arrangerat av Feelalive Scandinavia AB. Samma tävlingsbana

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

Marstrandskajaker Melin Software

Marstrandskajaker Melin Software PM Version 1 Uppdaterat 2015-04-18 Marstrandskajaker Melin Software 1 West Coast Adventure Race 15-16 maj 2015 på Marstrand Tidsschema Dag Tid Aktivitet Plats Torsdag Fredag Lördag Söndag 15:00-21:00 Cykelinlämning

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016 PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016 Samling och arena: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Välkomna till årets tredje och sista deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är Rålambshovsparken med arena vid

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-4 sid. 4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-10 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Prova-på och Solo-klasser Ungdom Sprintklasser och företag Företag komplementerande info Kartor samt skiss

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande Version 1PM Uppdaterat 2016-10-08 Information till alla tävlande Tidsschema Herr/Dam/Mix/ Solo Prova-på / Ungdom Registrering 08:00-09:00 09:00-10:00 Direktanmälan på plats 08:00-09:00 09:00-10:00 Tävlingsgenomgång

Läs mer

AVSLUTNINGSBANKETT. Version 1.0 Uppdaterat 2010-09-31

AVSLUTNINGSBANKETT. Version 1.0 Uppdaterat 2010-09-31 sid. 1-4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-9 sid. 10 sid. 11 Innehåll PM Allmän information för alla Elit-klasserna Korta klasserna Ungdom- och motionsklassen Kartor och vägbeskrivning Skiss över tävlingscentrum

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015

VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015 VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015 TÄVLINGS-PM VÄLKOMMEN! Väsby Duathlon har i år SM-status, men som vanligt välkomnar vi alla, motionärer såväl som elit! I det här dokumentet hittar du all den information du

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

Version 1 Uppdaterat 2009-09-20

Version 1 Uppdaterat 2009-09-20 sid. 1-4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-9 sid. 10 Innehåll PM Allmän information för alla Elit-klasserna Korta klasserna Ungdom- och motionsklassen Kartor och vägbeskrivning Skiss över tävlingscentrum (TC)

Läs mer

Kontaktuppgifter före tävling. Kontaktuppgifter under tävling. kolmardenadventures@hotmail.com

Kontaktuppgifter före tävling. Kontaktuppgifter under tävling. kolmardenadventures@hotmail.com . Kontaktuppgifter före tävling kolmardenadventures@hotmail.com Kontaktuppgifter under tävling Tävlingsledare: 0704330486 Ansvarig bana: 0733212420 Sjukvård: 0703194576 TA1: 0701104036 TA2: 0734182485

Läs mer

Version 2.0. Uppdaterat

Version 2.0. Uppdaterat Version 2.0 PM Uppdaterat 2008-09-95 Vi välkomnar både tävlande och publik till vår multisporttävling den 13 september 2008. I detta PM finns all info ni behöver inför tävlingen. Läs igenom hela noggrant!

Läs mer

Föreningen Raid Uppsala, OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till multisporttävlingen RAID Uppsala 2005.

Föreningen Raid Uppsala, OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till multisporttävlingen RAID Uppsala 2005. PM RAID Uppsala 15 oktober 2005 Föreningen Raid Uppsala, OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till multisporttävlingen RAID Uppsala 2005. Samtliga tävlande samt supportrar uppmanas

Läs mer

triathl n SVENSKA CUPEN OCH SM 2008 Information, PM 28-29 juni 2008

triathl n SVENSKA CUPEN OCH SM 2008 Information, PM 28-29 juni 2008 triathl n Säter SVENSKA CUPEN OCH SM 2008 Information, PM 28-29 juni 2008 Detta informationsblad innehåller information om starttider, bansträckningar, regler m.m. vilket gör att det är viktigt att du

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005

Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005 Information och Tävlings-PM för 25manna 8 oktober 2005 Upplysningar: Internet www.25manna.nu Tävlingsledare Peter Brunnberg tavlingsledare@25manna.nu Vallentuna-Össeby OL Information Marianne Carlberg

Läs mer

PM Västgötaloppet CYKEL Lördagen den 26 sept 2015 kl 11.00

PM Västgötaloppet CYKEL Lördagen den 26 sept 2015 kl 11.00 PM Västgötaloppet CYKEL Lördagen den 26 sept 2015 kl 11.00 9:e och sista deltävlingen i Mitsubishi MTB Challenge Alla deltagare skall ta del av och följa anvisningarna i detta PM som skickas till deltagare

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

Varberg Triathlon 2016 TÄVLINGS-PM

Varberg Triathlon 2016 TÄVLINGS-PM Varberg Triathlon 2016 Arrangeras av Varbergs Sim TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Varberg Triathlon söndag 26 juni 2016. Varberg Triathlon är en del av Varbergs Sims arrangemang Simmarveckan 2016, www.simmarveckan.se.

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup.

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj 2017 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Tävlingsområde är Storskogen i Sundbyberg samt delar

Läs mer

the gax 100 miles 4-5 juli 2015 Information om tävlingen

the gax 100 miles 4-5 juli 2015 Information om tävlingen the gax 100 miles 4-5 juli 2015 Information om tävlingen The Gax 100 miles Välkommen till The Gax 100 miles 4-5:e juli. Tävlingen arrangeras av Urban Ljungberg och Jan- Erik Ramström och är den sjätte

Läs mer

Se bifogade kartor över startområde TC, Det kommer också vara skyltat.

Se bifogade kartor över startområde TC, Det kommer också vara skyltat. PM STAR 2014 Version 1.0 2014-09-07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 13:e september 2014 arrangerat av idrottsföreningen Stockholm Multisport. STAR

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Rissne Onsdagen den 18 maj 2011 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är Rissne i Sundbyberg med TC omedelbart öster tunnelbanestationen.

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Hagaparken

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Hagaparken Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Hagaparken Onsdagen den 3 juni 2015 Välkomna till årets tredje deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är södra delen av Hagaparken med Arenan vid Tingsrätten/tennisbanorna.

Läs mer

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16)

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) www.soders.org PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) Söndag 17 april Ingår som deltävling i Stockholm OF:s ungdomspris (UP) Samling Alby friluftsgård, Tyresö.

Läs mer

Tävlings PM Kristinehamn Adventure Race 2007

Tävlings PM Kristinehamn Adventure Race 2007 Tävlings PM 2007-08-05 Kristinehamn Adventure Race 2007 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den fjärde upplagan av Kristinehamn Adventure Race! Nedan finns all den

Läs mer

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 PM Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 ARENA Guldhedsskolan. Ingen vägvisning utan karta bifogas PM. Observera att vägen mellan Aschebergsgatan och Guldhedsgatan är avstängd för biltrafik under 2014.

Läs mer

SÖNDAG 4 oktober 2015

SÖNDAG 4 oktober 2015 PM för distriktsfinalen i UNGDOMSSERIEN SÖNDAG 4 oktober 2015 Samling Ärvinge, Kista. Vägvisning från E18/Hanstavägen GPS koordinater: 59.399005, 17.950412 Parkering Kollektivtrafik Längs Igelbäcksgatan

Läs mer

Välkommen till tredje upplagan av TOM - Trail Och Mustasch

Välkommen till tredje upplagan av TOM - Trail Och Mustasch Välkommen till tredje upplagan av TOM - Trail Och Mustasch VARÖR? Varför trail? Varför mustasch? Och varför i april? Det korta svaret på frågorna är Tom. Det långa svaret är att TOM Trail och Mustasch

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-5 sid. 6 sid. 7 sid. 8 sid. 9-10 sid. 11-12 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Långa klasser Sprintklasser Ungdom- och motion + Företag PM för orienteringstävlingen Kartor samt skiss

Läs mer

B3IT Triathlon Challenge den 27/8-2016, 10:00 Preliminärt PM (En vecka innan kommer det definitiva)

B3IT Triathlon Challenge den 27/8-2016, 10:00 Preliminärt PM (En vecka innan kommer det definitiva) B3IT Triathlon Challenge den 27/8-2016, 10:00 Preliminärt PM (En vecka innan kommer det definitiva) Inledning Sträckningen är delvis ny för detta år då vi kommer ha ett nytt växlingsområde samt att det

Läs mer

16:00 20:00 Uthämtning av startkuvert hos Hotell Trubaduren, Västra Vägen 17, Hönö

16:00 20:00 Uthämtning av startkuvert hos Hotell Trubaduren, Västra Vägen 17, Hönö RACE PM 2015 Hålltider Fredag 14 augusti 16:00 20:00 Uthämtning av startkuvert hos Hotell Trubaduren, Västra Vägen 17, Hönö Lördag 15 augusti (för samtliga klasser) 07:00-10:30 Frukostbuffé Hotell Trubaduren

Läs mer

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas.

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas. PM till MTB-O Långdistans i Barkarbystaden Söndagen 8 maj 2016 Ingår som deltävling 2 i Svenska MTB-O cupen 2016 Samling-Arena: Parkering: Arenan Stora Barkarby torg i Barkarbystaden. Vägvisning på E18

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping. Väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping. Väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping Tävlings PM Ångaloppet 2014 Varmt välkomna till den fjärde upplagan av Ångaloppet! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Söndagen den 10 augusti

Läs mer

PM. Västerås XC, rev 1

PM. Västerås XC, rev 1 PM. Västerås XC, rev 1 13 juni 2015 Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit. Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015 Plats: Rocklunda Idrottsområde i Västerås. Start/mål: På fotbollsplanen

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping.

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping. Tävlings PM Ångaloppet sprint 2015 Varmt välkomna till den tredje upplagan av Ångaloppet sprint! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Lördagen

Läs mer

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober Upplysningar: Hemsida: www.25manna.nu Förfrågningar: info@25manna.nu På arenan: Info-tältet Tävlingsarena Nytorps ängar i Västerhaninge, ca 25 km söder

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

Parkering Parkering är i direkt anslutning till arenan. Tänk på att det kommer att vara många bilar i omlopp. Följ flaggvaktens instruktioner.

Parkering Parkering är i direkt anslutning till arenan. Tänk på att det kommer att vara många bilar i omlopp. Följ flaggvaktens instruktioner. Tävlings PM Läs noga igenom informationen nedan då den innehåller viktig information angående tävlingen. OBSERVERA! Allt tävlande sker på egen risk. Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna

Läs mer

Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken

Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken Tävlings PM - Etapp 3 Vinterviken Onsdagen den 25 maj 2011 Välkomna till årets tredje och sista deltävling i Stockholm City Cup. Sista etappen med jaktstart avgörs i Vinterviken i Gröndal. Samling TC inne

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping. Väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping. Väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping Tävlings PM Ångaloppet sprint 2014 Varmt välkomna till den andra upplagan av Ångaloppet sprint! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Lördagen den

Läs mer

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 Deltävling ett i svenska Cykelförbundets Nationella SWE-cup 2015 Deltävling 4 i Västgötacupen evalds.se MTB OPEN 2015 Anmälan: Anmälan skall, göras via idrott

Läs mer

PM Hemavan 24 Program Torsdag 15-21 Torsdag 18-21 Fredag 9-11 Fredag 13.00 Fredag 14.00 Lördag 14.00 Lördag 20.30 Incheckning Kontrollinritning

PM Hemavan 24 Program Torsdag 15-21 Torsdag 18-21 Fredag 9-11 Fredag 13.00 Fredag 14.00 Lördag 14.00 Lördag 20.30 Incheckning Kontrollinritning PM Hemavan 24 Program Torsdag 15-21 Incheckning och utlämning av kartor på Hemavans Fjällcenter. Torsdag 18-21 Inritning av kontroller utifrån mallkartor på Hemavans Fjällcenter. Fredag 9-11 Incheckning

Läs mer

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår.

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår. PM Tävlingscentrum (TC) Skyttis Idrottsplats, Örnsköldsvik. Parkering I anslutning till TC enligt arrangörens anvisningar. Öppna klasser/direktanmälan Anmälan vid serveringen. Öppna banor lördag: 3 km,

Läs mer

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö RACE PM 2014 Hålltider Fredag 15 augusti 16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö Lördag 16 augusti 07:00-10:30 Frukostbuffé på Hotell Trubaduren (till självkostnadspris)

Läs mer

- SPRINT - Motala 28 juni 2015

- SPRINT - Motala 28 juni 2015 - SPRINT - Motala 28 juni 2015 VÄTTERNTRIATHLON SPRINT 2015 750 m simning - 20 km cykling - 5 km löpning Tävlingsdag och starttid Söndagen den 28 juni 2015. Gemensam start kl 09:00 för alla klasser. FÖRE

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, lördag 28 maj 2016

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, lördag 28 maj 2016 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, lördag 28 maj 2016 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Banan mäter 62 km.

Läs mer

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen PM Måsenstafetten Söndagen den 30 mars 2014 Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen Obs! Sommartiden börjar söndagen den 30

Läs mer

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016.

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. Välkommen till Vålådalen och Åre och tre separata tävlingar i fjällmiljö!! Tävlingsplatser: Vålådalens Fjällstation, 12 mil väster om Östersund och Åre by 10 mil väster

Läs mer

SM LångDistans Muskö 12-13 september 2015

SM LångDistans Muskö 12-13 september 2015 Muskö 12-13 september 2015 generellt PM Generellt PM som gäller bägge tävlingsdagarna 12-13 september, 2015 Avlysning Området är sedan tidigare avlyst, se http://sm-2015. se/lang. Avlysningen gäller fram

Läs mer

PM Stockholm Extreme 2014

PM Stockholm Extreme 2014 PM Stockholm Extreme 2014 Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Extreme. En multisporttävling som avgörs både mitt i Stockholm och ute i vildmarken. Tidsschema Lördag 30/8 kl. 08:00 kl. 10:00

Läs mer

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR INFO-PM INFÖR 4 JULI 2015 Välkommen till 25:e upplagan av KolmårdsRundan/Kolmården Trail Marathon! Vi firar med premiär av vår 21 km trailbana över tekniska Kvarseboklint och runt vackra Nävsjön. REGISTRERING

Läs mer

Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014

Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014 Välkommen till Lundaland Triathlon Stafett Lomma 7 September 2014 Ett varmt välkommen till Lundaland Triathlon 2014! Vi vet att många av er gör er första triathlontävling så nedan finns en hel del information

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint Samling Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/Arlagatan- Åsbogatan, därifrån 200 m. Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona,

Läs mer

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION PM Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION Samling Nationell Medeldistans Klasser, starttider, banlängder och nummerlappar Telenor

Läs mer

PM 1572 MTB Challenge Motala 2014

PM 1572 MTB Challenge Motala 2014 PM 1572 MTB Challenge Motala 2014 INFÖR LOPPET Information om banan och träning på banan innan tävling De markägare som upplåter sin mark för 1572 MTB Challenge Motala ställer sig positiva till att cyklister

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Skinnarviksparken Onsdag den 21 Maj 2014

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Skinnarviksparken Onsdag den 21 Maj 2014 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 Skinnarviksparken Onsdag den 21 Maj 2014 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområdet är för första gången Högalid på söder med Arena

Läs mer

PM FÖR SNAPPHANETUREN 2015

PM FÖR SNAPPHANETUREN 2015 PM FÖR SNAPPHANETUREN 2015 NÄR 23 aug 2015 VAR Hovdalaslott, Hässleholm TÄVLINGSKLASSER Herr/dam 60 km P/F 15-16 43 km P/F 13-14 43 km F/F 10-12 15 km Det åligger varje deltagare att ta del av och följa

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt.

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt. LÖPAR PM 2013 Välkommen till Tällberg! Lördagen den 3 augusti är det dags för den tredje upplagan av Tällberg Halvmarathon. Förutom halvmarathon genomförs även minimarathon samt kvartsmarathon. Detta löpar

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö. 07:00-10:00 Frukostbuffé Hotell Trubaduren (till självkostnadspris)

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö. 07:00-10:00 Frukostbuffé Hotell Trubaduren (till självkostnadspris) RACE PM 2014 Hålltider Fredag 15 augusti 16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö Lördag 16 augusti (för samtliga klasser) 07:00-10:00 Frukostbuffé Hotell Trubaduren

Läs mer