Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010"

Transkript

1 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma de anvisningar som ges. OBS! Ytterligare information kan tillkomma sent. Läs alltid PM som finns anslaget på tävlingsdagen samt nyheter på hemsidan. Tävlingscentrum TC är beläget vid Fjällnora friluftsgård. Skyltat från väg 282 mellan Uppsala och Almunge. Information om TC finns på TC-karta på näst sista sidan i detta PM. Parkering Parkering i anslutning till TC. Följ anvisningar. Kanotavlämning Biltrafik till kanotstarten är inte tillåten. Tävlande får själva bära kanoterna från parkeringen till uppläggningsplatsen, c:a 300 m. Kanoter kan lämnas från fredag eftermiddag kl 16. Registrering Registreringen är belägen inne i friluftsgården och är öppen mellan kl på tävlingsdagens morgon. Här sker utlämning av lagpåsar (innehåller SI-pinne, nummerlappar, kartor, sponsormaterial och matbiljetter för de som beställt). Varje lag ansvarar för att kontrollera att de fått rätt kartor tilldelade, två uppsättningar per lag (se checklistan i lagpåsen). Alla lag uppmanas att skriva ut registreringsformuläret (sista bladet i detta PM) och fylla i detta i förväg och lämna det vid registreringen enligt anvisningar på plats. Eventuella lagändringar lämnas skriftligt på nedre delen av formuläret till registreringen på morgonen. Anmälningsavgiften måste vara betald för att laget ska få starta. Efteranmälan Efteranmälan kan göras på hemsidan fram till och med tisdagen den 12/10. Efter detta via e-post till fram till och med torsdagen den 14/10 i mån av plats. Efter detta vid registreringen på tävlingsdagen (fyll då i ändringsblanketten sist i detta PM), även då i mån av plats. Vid efteranmälan på plats gäller kontant betalning. Start och målgång Alla långklasser: start och målgång från ca. 14:00 Alla kortklasser: start och målgång från ca. 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Ungdomsklassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Prova på klassen: start och målgång från 14:00 (Obs ändrad starttid från inbjudan) Tiderna är uppskattade för ett tänkt segrarlag. Banlängderna är angivna utifrån avståndet fågelvägen mellan kontrollerna förutom vid kanotorienteringen där banlängden är kortaste vägen över vatten. De flesta grenbyten sker på TC. Bytena mellan MTB-cykling och rogaining samt rogaining och cykelorientering sker dock vid en bevakad cykeldepå på annan plats. All utrustning som behövs för detta grenbyte (t.ex. löparskor) måste medföras av de tävlande. Assistans vid cykeldepån är inte tillåten men man får gärna åka dit som publik (se karta vid TC).Vid cykeldepån ska även en hinderbana genomföras (frivilligt för prova på och ungdom), se äventyrsmoment nedan. Banan tar de tävlande ut på stora vägar, bostadsområden och ut i skogen. Som tävlande är det viktigt att visa hänsyn till övriga trafikanter och boende inom tävlingsområdet samt djur. Observera att alla klasserna har olika ordning på etapperna. För alla klasser gäller dock att prologen avslutar i växlingfållan, varifrån varje klass börjar med sin andra gren enligt banordning. Observera även att stämpling sker vid varje utpassage från växling samt vid varje inpassage till växling/målfålla UTOM efter prologen där ingen klass stämplar vid inpassagen till växlingsfållan och bara långklasserna stämplar vid utpassagen. Alla klasser avslutas med ett kort orienteringsspurtvarv.

2 Växlingsfålla Alla lag har blivit tilldelade en plats i växlingsfållan där man förvarar sin utrustning, en ruta delas av fem lag. Rutorna är markerade 1, 5, 10, o.v.s, ingen markering finns mellan platserna inom dessa rutor Cyklarna ska placeras i den bevakade cykeldepån i anslutning till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsfållan finns inget regnskydd. Egna tält placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Kartor Olika kartskalor används skalan finns angiven på respektive karta. Stignormen är enligt orienteringskartnormen. Helfärgat olivgrönt (tomtmark) får inte beträdas. Dessutom finns förbjudna områden markerade med violetta kryss på kartan, ingen ska dock beröras av detta. Tävlingsmomenten Etapper De olika etapper i årets RAID fördelade så här mellan klasserna: Herrar Lång Damer Lång Mixed Lång 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Herrar Kort Damer Kort Mixed Kort Ungdom Prova-på MTB Rogaine MTB-OL Kort MTB-OL Lång Kanot Kort Kanot Lång OL Kort OL Lång Bike'n'Run Spurtvarv Prolog Prologen är löpning över ca 2 km. Efter genomförd prolog ger man sig direkt ut på sin första etapp. Etapp: MTB (innan rogaining) MTB-etappen mäter ca 5.7 km och är markerad med orange färg/snitslar. Notera: om tveksamheter uppstår trots markeringarna uppmanas lagen att använda sig av kartan där bansträckningen framgår. Längs sträckan finns två kontroller utsatta vilka ej är markerade på kartan. Alla lag ska stämpla vid båda dessa kontroller i rätt ordning för att bli godkända på etappen. MTB med mönstrade däck är rätt val av utrustning. Bansträckningen går i början längs större stig och även grusväg, för att sedan gå på mindre stig med rikligt inslag av stenar och rötter. Passager över stänger förekommer. Iaktta försiktighet! Det kan vara svårt att cykla om lag på vissa delar av sträckningen (smal stig); vi ber därför lag som håller ett lägre tempo att kliva åt sidan för snabbare lag. Banan är delvis kuperad. Etapp: Rogaining Rogainingmomentet går ut på att ta ett visst antal poäng. Poängen står markerade på kartan tillsammans med kodsiffran (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). En kontroll är värd 1, 2 eller 3 poäng. Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. De respektive klasserna ska ta följande antal poäng: HL: 22 poäng DL: 14 poäng ML: 16 poäng HK: 17 poäng DK: 11 poäng MK: 14 poäng PP/U: 7 poäng Det finns totalt 15 kontroller värda 29 poäng. Varje lag väljer själva hur många, vilka och i vilken ordning de vill ta dessa kontroller för att uppnå det antal poäng som behövs. Banlängderna för detta moment kommer att skilja sig mellan lagen. Att innan start välja en bra bansträckning för ert lag blir mycket viktigt.

3 Etapp: MTB-OL (från rogaining) MTB-OL mäter ca 5,4 km. Sträckningen är från rogainingen tillbaka till TC. Etapp: Kanot-OL kort Kanot-OL sker i Ramsen och mäter ca 3.0 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: Bike'n'Run En cykel per lag. Endast en i laget får vara på cykeln samtidigt. Båda måste ha hjälm. Förbjudet att dra den andra personen. Fritt antal byten av löpare och cyklist. Avståndet är fritt mellan deltagarna under sträckan (även avståndet till cykeln), men laget måste komma samlat till TC, dvs inom 5 meter från varandra vid entrén till TC. Båda deltagarna måste precis som alltid vara framme vid alla kontroller. Längd ca 4.2 km. Under banan passerar man ett smalt sund med hjälp av en flotte. Lämna företräde till korsande kanoter och visa hänsyn till varandra. Etappen går bitvis på stig där det är tekniskt svårt att cykla. Bland annat ska man nedför en brant utförsbacke där man måste leda cykeln. Iaktta försiktighet! Notera: 1. Laget ska passera flotten tillsammans. 2. Vid en i förväg okänd kontroll kommer arrangören att kontrollera att båda lagmedlemmarna passerar. Sker inte så kommer laget att diskas. Etapp: Orientering kort Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter ca 4.4 km. Etapp: Kanot-OL lång Kanot-OL sker i Ramsen och Trehörningen och mäter ca 7.7 km. Kontrollerna sitter vid bryggor eller andra föremål som kan nås från kanoten. Man får inte ta upp och bära kanoten mellan kontrollerna. Etapp: MTB-OL lång MTB-OL mäter cirka ca 10 km. Etapp: Orientering lång Orienteringsbana av enkel karaktär med betoning på vägvalsproblem. Banan mäter cirka ca 8,7 km. Etapp: Spurtvarv Kort orienteringsbana på ca 2,1 km i nära anslutning till TC. Äventyrsmoment (och andra hinder) Alla tävlingsklasser ska genomföra en hinderbana i anslutning till cykeldepån. Hinderbanan ska genomföras före rogainingmomentet. Även prova på och ungdomsklassen är välkomna att göra hinderbanan, det är dock frivilligt i dessa klasser. Hinderbanan ska göras tillsammans av båda lagmedlemmarna, samarbeta! Stämpling sker i början och slutet av banan. De lag med snabbast tid mellan stämplingarna vinner en fri start till nästa års RAID. Pris i herr, dam och mixed oavsett bana kommer att delas ut. Flera lag kommer vara ute på banan samtidigt så visa hänsyn till varandra. Om något lag mot förmodan inte skulle klara ett hinder så kommer ni hållas kvar någon minut innan ni får fortsätta. I de långa klasserna ska en av lagmedlemmarna dessutom genomföra ett stolphopp, se Äventyr, långklasser på TC-kartan. Ni kommer säkrade klättra upp och hoppa från en 10 meter hög stolpe. På grund av säkerheten är det ytterst viktigt att ni följer funktionärernas anvisningar. Hoppet tar cirka 5 minuter att genomföra och bara ett lag kan hoppa åt gången (även om ytterligare ett lag kan säkras). Fundera därför när detta äventyrsmoment lämpligast genomförs. De lag som inte vill genomföra momentet får istället springa till en straffkontroll, se karta i lagpåsen. Stolphoppet genomförs som ett eget moment, det vill säga ni stämplar vid utpassagen, springer bort och genomför stolphoppet och sedan till instämpling växling/målfålla igen. Glöm ej att även stämpla vid stolphoppet efter genomfört hopp. Stolphoppet får genomföras mellan valfria moment. Om ni istället väljer att ta straffkontrollen gäller samma sak, det vill säga det är ett eget moment med utstämpling, straffkontroll, instämpling. Detta äventyrsmoment tillhandahålls av Naturcraft. Övriga anvisningar Alla orienteringskontroller ska tas i angiven ordning fel ordning medför diskvalificering (gäller inte rogainingmomentet, se speciell instruktion för detta moment). Alla kontroller är markerade med en kodsiffra (till höger om kontrollnumret på kartan). Roganingkontrollerna är istället för kontrollnummer markerade med poäng 1 3 fast även här med kodsiffra (t.ex. 1 65, vilket betyder värde 1 poäng kodsiffra 65). Det finns med andra ord flera ettor, tvåor och treor. Kontrollera att ni stämplar vid rätt kontroll. Kontrollen är registrerad i er stämpelpinne när ljus & ljudsignal erhålls. Vid varje passage genom TC (förutom vid prologen) ska man stämpla vid inpassage och vid utpassage till/från växlingsfållan. Vid målgång stämplar man vid kontroll på mållinjen och fortsätter direkt för avläsning av stämpelpinnen.

4 Avståndet mellan deltagarna i ett lag får vara max 20 meter och båda två ska vidröra kontrollerna (gäller ej vid paddlingen). Cykel ska tas med till kontrollerna på MTB-orienteringen. Kontrollerna är markerade med skärm. Tomtmark är markerat med olivgrönt och är alltid förbjudet områden. Utrustning För de som hyr kanoter av arrangörerna gäller följande Man väljer en kanot bland hyrkanoterna när man kommer fram till kanotstartplatsen. Det går inte att markera eller förboka en hyrkanot. Kanoterna är av varierande modell. Följ skyltning och funktionärers anvisningar. Flytvästarna ligger under den bakre sitsen och paddlarna på kanotens botten. Man använder de paddlar och flytvästar som ligger i den kanot man valt, om man inte har egna paddlar och flytvästar. Använder man egna paddlar och flytvästar ger man de som ligger i kanoten till någon av funktionärerna på plats. Det är inte tillåtet att plocka paddlar och flytvästar från andra kanoter. Om något är fel eller om flytvästen inte passar påkalla då funktionärs uppmärksamhet. Flytvästen ska sättas på innan man bär ner kanoterna från uppläggningsplatsen till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Paddlar och flytvästar läggs i kanoten på samma sätt som de låg när kanoten togs före paddlingen. För de som har egna kanoter gäller följande Canadensaren manövreras med hjälp av enkelbladspaddlar. Kanoterna måste godkännas och märkas av funktionär innan de lämnas på anvisad plats vid kanotuppläggningsplatsen för egna kanoter. Kanoter kan levereras redan under fredag från När man kommer till kanotstartplatsen under tävlingens gång så sätter man på sig flytvästen innan man bär ner kanoten till vattnet. Efter avslutad paddling bärs kanoterna upp till kanotuppläggningsplatsen och placeras enligt funktionärernas anvisningar. OBS! Hyrkanoter och privata kanoter läggs på olika ställen! Obligatorisk utrustning Flytväst och visselpipa är obligatorisk utrustning under kanotetapperna. En flytväst och visselpipa per deltagare, kontroll av detta kan ske. Hjälm är obligatorisk på cykelorienteringsträckorna. Nummerlapp måste bäras väl synligt på bröstet eller framsidan av benet. Hela nummerlappen måste synas (gäller ej under kanotsträckorna). Rekommenderad utrustning Vi rekommenderar starkt alla deltagare att ta med sig ett första förband samt en mobiltelefon (väl inplastad). Vid olycka ring 112. För kanotetappen rekommenderar vi inplastat extra ombyte samt vattentät plastficka för kartan. Likaså rekommenderas kartställ, reparationsprylar samt en pump för cykelorienteringen. För lag som tror att de kommer att vara ute länge rekommenderas pannlampa för de sista etapperna. För cykeletapperna rekommenderas en mindre ryggsäck för transport av löparskor/orienteringsskor och orienteringsutrustning, då grenbyte sker ute på banan. Överstrykningspenna rekommenderas för planering av vägval innan tävlingen startar. Ingen vätska eller proviant kommer att finnas utmed banan, vilket gör att lagen själva får ta med sig proviant på etapperna. Lagets utrustning ska under tävlingen förvaras i tilldelad ruta inom växlingsdepån, en ruta delas av fem lag. Cyklarna ska placeras vid den bevakade cykeldepån före inlöpningen till TC. Cyklarna får inte tas in på TC under tävlingen. I växlingsdepån finns inget regnskydd. Egna tält får placeras på anvisad plats utanför växlingsdepån. Hänsyn och miljö Cykelmomenten kommer delvis att gå på trafikerade vägar. Det krävs hänsyn från deltagarna då markområden inte är avlysta. Deltagarna måste visa hänsyn till andra som rör sig ute och undvika att orsaka skada på naturen. Följande regler ska följas utan undantag. Vi förutsätter att samtliga deltagare ställer upp och samarbetar! Visa försiktighet vid möte med andra trafikanter och vid passage av större vägar. Vid eventuellt möte med häst måste deltagarna sakta ned. Sakta ned vid möte av gångtrafikanter eller vandrare. Påkalla uppmärksamhet genom att plinga eller hojta i god tid innan mötet/passeringen. Vi förutsätter att deltagarna visar hänsyn till andra som rör sig i tävlingsområdet och visar ett gott humör och trevligt bemötande. All form av nedskräpning är strikt förbjudet. Allt som tas med ut på etappen skall tas med tillbaka. Detta gäller även förpackningar till geler, bars och energidrycker. Regler För tävlingen gäller följande: Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera lag, vid fusk, regelbrott eller saknad kontroll. Tidstillägg kan tillämpas i undantagsfall. Vid varvning vid TC skall det alltid ske en stämpling vid växlingskontroll 'ut' (ej efter prologen) då man direkt ger sig ut på nästa etapp. Tävlande lag får inte ta hjälp utifrån under tävlingen, förutom vid TC i växlingsdepån. Lagen får dock hjälpa varandra även ute på banan. Material som tas med ut på en etapp måste tas med tillbaka till växlingen vid Fjällnora. Högst 20 meters lucka mellan deltagarna i laget. Båda lagmedlemmarna skall vidröra kontrollen (gäller ej under

5 paddlingen). Varvning och målgång görs i sammanhållen formation. Vanliga trafikregler gäller vid cykelmomenten. Kontrollerna måste tas i nummerordning. Om detta ej sker kommer laget att diskvalificeras. Borttappad sportidentpinne leder till diskvalificering. Tävlande får inte avvika från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen. Detta sker endast vid mål. Ej återlämnad sportidentpinne debiteras med 600 kr. Under cykelmomenten får lagets cyklar vara max 20 meter från lagmedlemmarna. Om kraven för obligatorisk utrustning ej uppfylls kommer laget att diskas. Ingen löpning med kanoter på land är tillåten under kanotorienteringen. Lag som bryter måste själva ta sig tillbaka till TC och meddela arrangörerna att man avbrutit tävlandet. Man får inte gå ut på någon etapp, förutom sista spurtvarvet, efter Inga undantag. Lag som ej hunnit ut döms som ej fullföljt. Att beträda tomtmark (helfärgat olivgrön på kartorna) är absolut förbjudet och leder till diskvalifikation om dessa beträds. Vid eventuell olycka måste lagen hjälpa varandra. Övrig information Sportident Elektronisk tidtagning och kontrollstämpling med SportIdent. Endast Sportidentpinne tillhandahållen av arrangören får användas, denna finns i lagpåsen. Borttappad pinne leder till diskvalificering samt att debiteras laget med 600kr. Se till att knyta på en extra snodd runt pinnen så att den inte tappas bort. Data som lagras i pinnen är det enda beviset som visar att du varit vid kontrollerna. Stämpling sker genom att föra in pinnen i hålet på enheten vid kontrollen och invänta pip och ljussignal. Om en enhet skulle sluta fungera kommer den bytas ut omgående; om du träffar på en enhet som inte fungerar, prova att stämpla en gång till. Fungerar den inte kan du rapportera till tävlingsledningen med telefon (telefonnummer på kartan) eller till funktionär vid växlingfållan. Om du inte använt Sportident någon gång kan det vara bra att lära sig lite om systemet, se Energidepå PowerBar sportdryck samt vatten kommer att finnas för påfyllnad under tävlingen vid TC. Inga energidepåer finns ute på banan. Cykelservice Leffes cykel finns på plats med sin duktiga servicepersonal för akut cykelservice före och under tävlingen. Leffes tillhandahåller också en del reservdelar, hjälmar och cykelkonfektion till bra priser. Toaletter Toaletter finns på ett flertal platser, se TC-karta. För tävlande finns även ett toalettält på TC i direkt anslutning till växlingsfållan. Mat och omklädnad Vid Fjällnora friluftsgård finns det möjlighet till dusch och ombyte som kan nyttjas av deltagarna efter tävlingen (se TC-karta). Mat serveras vid serveringen c:a 200 m från TC (se TC-karta). Det kommer även finnas hamburgare, kokt korv, kaffebröd, läsk mm för den som är sugen. Prisutdelning Prisutdelning sker för samtliga klasser ca 1 timme efter det att sista segrarlag gått i mål (preliminärt ca kl 15.00). Exakt tid meddelas av speakern. I samtliga tävlingsklasser kommer ett stort antal priser finnas. En fri start till nästa års RAID kommer också delas ut för bästa tid (1 herr/1 dam/1 mix oavsett distans) på den hinderbana som ingår i alla tävlingsklasser. (Priserna för bästa tid på hinderbanan kommer att skickas till vinnarna.) Därutöver kommer det att ske utlottning av fina varupriser. Bland annat kommer vi lotta ut en ny cykel (värde ca ). För att vara med i utlottningen måste man vara på plats personligen. Lag som fortfarande befinner sig ute på banan ingår dock i utlottningen och får i sådant fall priset vid målgång. Den slutliga fördelningen av priser kommer att finnas anslaget på TC på tävlingsdagen. Vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners som bidragit till prisbordet:

6 Övrigt X-KROSS kommer finnas på plats och demonstrera sportglasögon. X-KROSS patenterade linsbytessystem innebär att du kan byta mellan olika linser anpassade för varje sport. Systemet är en unik kvalitetslösning med låg vikt, mycket bra passform och immfria linser. Läs mer på I samband med Raid Uppsala kan du köpa X-KROSS båge + Running- eller Bikelins för 995:-/st (ord. 1490:- ). Frågor Frågor ställs via e-post till fram till fredag. Frågor ställs därefter på plats vid informationen på TC under tävlingsdagen. Presskontakt Press ombeds kontakta arrangörerna via e-postadress: Försäkring Under tävlingen är samtliga deltagare försäkrade via Folksam försäkring K96. Den tävlande står dock till svars för sitt eget handlande. Tävlande och supportrar är själva ansvariga för sin utrustning under tävlingen. Tävlingsledning Tävligsledare Jenny Westerbergh Johan Westerbergh Banläggare Henrik Boström Mats Åberg Lycka till! OK Linné och IF Thor orientering

7 TC-Karta

8 Registreringsformulär Raid Uppsala 2010 Startnummer: (ur startlistan) Klass: Lagnamn: Anmälda lagmedlemmarna: Lagmedlem 1: namn: Lagmedlem 2: namn: Lagnamn, klass eller lagmedlemmars namn har ändrats till något annat än vad som står i Startlistan, fyll i uppgifter nedan. (kryssa här) Ändringar Fyll enbart i eventuella önskade ändringar. (Byte av klass kan enbart ske i mån av plats). Startnummer: (Ifylles av funktionär vid klassbyte) Klass: Lagnamn: Lagmedlem 1: namn: adress: e-postadress: Lagmedlem 2: namn: adress: e-postadress:

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

PM Stockholm Extreme 2014

PM Stockholm Extreme 2014 PM Stockholm Extreme 2014 Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Extreme. En multisporttävling som avgörs både mitt i Stockholm och ute i vildmarken. Tidsschema Lördag 30/8 kl. 08:00 kl. 10:00

Läs mer

Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon.

Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon. Start-PM 2015 Välkommen till Vansbro Triathlon Nu är det dags att hälsa nya som gamla besökare åter varmt välkomna till Dalarna och Vansbro Triathlon. Det här dokumentet innehåller allt du behöver känna

Läs mer

Tävlings-PM och övrig information

Tävlings-PM och övrig information Tävlings-PM och övrig information (Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser, 7.2.3 Tävlande är skyldig att ta del av arrangörens PM). Resor och transporter Samlingsplats/Arena Arena

Läs mer

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten Du som får detta nyhetsbrev är en av deltagarna till den andra upplagan av Öloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar till start. Vi hoppas att träningen under sommaren har gått bra och att ni är laddade

Läs mer

Tävlingsdag Söndagen den 7 juni 2015. Sövde Idrottsplats, Sövde.

Tävlingsdag Söndagen den 7 juni 2015. Sövde Idrottsplats, Sövde. Tävlingsinformation Sövde Triathlon 2015 Vi vill först och främst önska dig hjärtligt välkommen till Sövde Triathlon. Sövde Triathlon är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och följer de regler

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Akka Adventure Camp Sommaren 2015

Akka Adventure Camp Sommaren 2015 Akka Adventure Camp Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er som

Läs mer

Steg för steg-guide, individuell tävling

Steg för steg-guide, individuell tävling Svenska Orienteringsförbundet Steg för steg-guide, individuell tävling Baserad på OLA 4.1.6 Dokumentversion: 20080626 Författare: Redigering och layout: Per-Erik Modig, SOFT Henrik Bengtsson, SOFT Niklas

Läs mer

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö turen MTB Ränneslätts 28:e Juni 2015 Eksjö Inbjudan 28 Juni 2015 är det dags för årets fjärde deltävling i Mitsubishi MTB Challenge och vi i Eksjö CK och Eksjö SOK hälsar er välkomna till Ränneslättsturen.

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti

FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR 16 augusti 24 augusti Välkommen som funktionär till Sommarveckan 2013! CykelVasan och Vasastafetten bildar Vasaloppets Sommarvecka. Vi förväntar

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR INFO-PM INFÖR 4 JULI 2015 Välkommen till 25:e upplagan av KolmårdsRundan/Kolmården Trail Marathon! Vi firar med premiär av vår 21 km trailbana över tekniska Kvarseboklint och runt vackra Nävsjön. REGISTRERING

Läs mer

En guide till... att arrangera motionsorientering 2011

En guide till... att arrangera motionsorientering 2011 En guide till... att arrangera motionsorientering 2011 Innehåll >> Inledning Vad är målsättningen med motionsorientering och vad krävs för att arrangera en motionsorientering. Vi går igenom detta och vilket

Läs mer

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan!

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! FAKTABANK 2014 Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! VÅGA VARA EGEN 2014 ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS Snart är det dags! Nu är det inte långt

Läs mer

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 TÄVLINGSINFOMATION KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 21 km Löpning för alla, från elitlöpare till joggare, individuellt eller lag. Tidtagning, lägsta ålder 15 år. 21 km-loppet är sanktionerat

Läs mer

10MILA Skåne 2009 Slutrapport

10MILA Skåne 2009 Slutrapport 10MILA Skåne 2009 Slutrapport 10MILA Skåne 2009 1 Innehåll Styrelse / Tävlingsorganisation... 4 Styrelse Tävlingsorganisation... 4 Tävlingsledarens rapport Roland Nilsson... 5 Styrelse och Tävlingsorganisation...

Läs mer

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er

Läs mer

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi.

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi. Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Bakgrund Efter att ha genomfört tolv tävlingar på Ironmandistans, ett otal kortare triathlontävlingar och flera ultramarathon har jag

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer