Verksamhetskalender 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetskalender 2009"

Transkript

1 Verksamhetskalender 2009 Handels avdelning 133

2 verksamhetskalender 2 Vår verksamhet är öppen för alla! Det Du nu håller i Din hand är Handels avd 33:s verksamhetskalender för Här informerar vi om vår verksamhet under året; kurser, konferenser, studiecirklar med mera. Vår verksamhet är öppen för alla våra medlemmar, ung eller gammal, i arbete eller arbetslös. En stor del av kurs- och konferensverksamheten är dock direkt riktad till våra förtroendevalda; klubbstyrelseledamöter, handels- och fackombud och skyddsombud. Torsby Eftersom ett av våra viktigaste mål är att Handels skall finnas så nära medlemmen Hagfors som möjligt, är det nödvändigt att få fler och bra utbildade förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Sunne Arvika Delar av verksamheten riktar sig till alla medlemmar, som till exempel Alla medlemmars kurs som finns i flera Kil Årjäng olika delar; Karlstad Kristinehamn medlem och avtal, försäkringar och arbetsmiljö. I kalendern hittar Du också lönetabeller Säffle på våra två största avtalsområden: Privata och kooperativa butiker till och med 31 mars Handels avd 33 från Piteå i söder till Kiruna i norr. Kiruna Gällivare Pajala Övertorneå Jokkmokk Överkalix Haparanda Boden Kalix Älvsbyn Luleå Piteå

3 Representantskapet Handels avd 33:s högsta beslutande organ är representantskapet. Varje fackklubb och dess medlemmar är representerade i representantskapet. Fackklubben har som grundmandat två ordinarie ledamöter och två ersättare upp till 40 medlemmar därefter ytterligare en ledamot plus ersättare för varje påbörjat 40-tal medlemmar. Representantskapet väljer bland annat avdelningsstyrelse och beslutar om avdelningens verksamhet, budget och avgifter. MÅNDAG 30 MARS Årsmöte. Sista nomineringsdag till bland annat avdelningsstyrelse, revisorer, avdelningens kommittéer och närstående organisationer är 8 mars. TISDAG 24 NOVEMBER Verksamhet/budget/avgifter. Lagerarbetare, säljare, kontorister, florister och frisörer Handels organiserar anställda i många branscher. 3

4 verksamhetskalender 4 Avdelningens kurser Våren 2009 Vår förtroendemannautbildning består av sex olika steg, där bland annat ideologi och arbetsplatsutveckling blir genomgående röda trådar. Kurs/kursplats Program Målgrupp 10-12/2 rollen som förtroende- Förtroendevalda STEG 5: Organisationen vald och facklig ledare. Övertorneå etiska regler. M måldokument. M mötesteknik. 10/3 S sammanfattning och det Förtroendevalda STEG 6: FRAMTIDEN fortsatta fackliga arbetet. Sunderby folkhögskola helhetsbild och vidare-. utbildning. 17/3 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Sunderby folkhögskola medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc.

5 17/3 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Gällivare medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc /4 kollektivavtalet. Förtroendevalda STEG 2: ARBETSPLATSEN Arbetsplatsorganisation. Överkalix Problemformulering. S stadgar, FML, MBL mm. D den förtroendevaldes roll på arbetsplatsen. 2-4/6 A arbetsrätt: Medbe- Förtroendevalda STEG 3: LAGARNA stämmande, arbets- Övertorneå miljö, diskriminering, förhandlingsarbete, arbetsorganisation. 5

6 verksamhetskalender 6 Avdelningens kurs hösten 2009 Kurs/kursplats Program Målgrupp 15-17/9 löner, lönekartläggning,- Förtroendevalda STEG 4: Lönen lönesystem, förhandlings- Sunderby folkhögskola teknik, förhandlingsordning, avtalsrörelsen. 17/11 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Sunderby folkhögskola medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc. 17/11 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Gällivare medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc.

7 Avdelningens konferenser Datum Konferens/plats Program Målgrupp 20/1 UPPTAKTSKONFERENS Inför fackklubbarnas Förtroendevalda sunderby folkhögskola årsmöten. Verksamhet /5 skyddsombuds- aktuella arbetsmiljö- Skyddsombud konferens frågor. sunderby folkhögskola 7/9 avtalskonferens inför avtalsrörelsen. Förtroendevalda sunderby folkhögskola Frågor och krav. 8/9 UPPTAKTS- och höstens verksamhet. Förtroendevalda PLANERINGSKONFERENS Planering inför sunderby folkhögskola Aktuella fackliga frågor. 7

8 verksamhetskalender 8 Avdelningens uppsökerier vecka 6 tema: Medlemsrekrytering och avtalsrörelsen vecka 39 UPPSÖKERI Studiecirklar Du vet väl att Du som Handelsmedlem kan läsa fackliga och samhällsinriktade studiecirklar gratis hos ABF. Till övriga cirklar hos ABF kan Du använda studiechecken på 300 kronor. Checken och information om denna samt telefonnummer och hemsida till Din ABF-avdelning hittar Du på mittuppslaget. Scrapbooking, konsthantverk, musik och språk du får 300 kr i rabatt på valfri ABFcirkel. Utbudet varierar på orterna.

9 Alla medlemmars kurs VILL DU VETA MER OM FACKET? OM HANDELS? VILL DU VETA VILKA LAGAR OCH AVTAL SOM GÄLLER PÅ DIN ARBETSPLATS? VILL DU VETA VILKA SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER DU HAR? Då skall Du läsa vårt material Alla medlemmars kurs! Du kan delta i en 6 timmars utbildning. Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst i form av kursstipendier. Alla medlemmars kurs Medlem och Avtal För Dig som vill veta mer om Handels och medlemskapets värde och om Ditt kollektivavtal på Din arbetsplats. Alla medlemmars kurs Försäkringar För Dig som vill veta mer om både Dina försäkringar på arbetsplatsen och Dina medlemsförsäkringar. INTRESSERAD? Kontakta Ditt fackliga ombud eller avdelningen! Alla medlemmars kurs Arbetsmiljö För Dig som vill veta mer om Din arbetsmiljö och hur man kan verka för en bättre sådan. 9

10 verksamhetskalender 10 Ledigt för studier? javisst! Enligt studieledighetslagen har Du rätt att ta ledigt från Ditt arbete för att studera. Du bestämmer själv vilken utbildning samt när och var. Du måste dock ha uppfyllt vissa anställningsvillkor innan studieledighetslagen kan utnyttjas. Du måste också tänka på att vara ute i god tid när Du skall begära ledigt för att studera (minst två veckor vid facklig utbildning eller utbildning som motsvarar högst en arbetsvecka och sex månader vid annan utbildning). Lämna in en skriftlig ansökan. Tänk på detta när Du begär ledigt för studier: Uppgifter om utbildningsanordnare. Vad för sorts studier det gäller. Du kan söka ledigt terminsvis eller för hela studietiden på en gång. Söker Du ledigt terminsvis innebär det att Du återgår till Ditt arbete mellan terminerna. Söker Du ledigt för hela studietiden måste Du också göra klart med arbetsgivaren om Du skall arbeta på loven eller inte. Vid återgång till arbetet är Du skyddad mot försämrade arbetsvillkor. Obs! Studieledighetslagen reglerar inte ersättningsfrågor, bara rätten till ledighet. För Dig som är förtroendevald och deltar i facklig utbildning gäller även Förtroendemannalagen, både när det gäller rätten till ledighet och, i vissa fall, betald ledighet.

11 Försäkringar AVTALSFÖRSÄKRINGAR Avtalsförsäkringarna kan beroende på avtalsområde se olika ut och benämnas olika. Det som redovisas nedan stämmer väl för de flesta, dock inte för Handels tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet som går under lite andra försäkringsregler. På Din arbetsplats har Du flera olika försäkringar, förutsatt att det finns kollektivavtal. SJUKDOM Blir Du sjuk längre än 14 dagar söker Du ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). ARBETSLÖSHET Vid arbetslöshet finns det en omställningsförsäkring som innehåller två delar. Om Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och uppfyller vissa villkor gäller en avgångsbidragsförsäkring (AGB). Det finns också ett omställningsstöd som under vissa villkor kan gälla och är tänkt att ge ett individuellt anpassat stöd som syftar till att underlätta för att få ett nytt arbete. ARBETSSKADA Skadar Du Dig på arbetet gäller trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA). PENSION När Du går i pension har Du avtalspension. DÖDSFALL Vid dödsfall gäller tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). 11

12 Viktigt! Vid föräldraledighet betalas premien till avtalspensionen av en premiebefrielseförsäkring. Detta anmäles av den berörde på en speciell blankett. Den kan hämtas på eller beställas på tel Om Du är sjuk längre än 360 dagar är det viktigt att Du fortsätter att skicka in sjukintygen till AFA för Din premiebefrielse till avtalspensionen. verksamhetskalender 12 MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR Som medlem i Handels ingår en hemförsäkring och en fritidsförsäkring i Din medlemsavgift. Hemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring, det vill säga att lösöret är försäkrat till sitt fulla värde och Du behöver därmed aldrig riskera att vara underförsäkrad om något skulle inträffa. Fritidsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller när Du drabbas av olyckor på Din fritid. Kostnader som försäkringen då i vissa fall kan lämna ersättning för är akutersättning, merkostnader, tandskador, medicinsk invaliditet med mera. Viktigt! Om Ni är två LO-medlemmar i hushållet som har kollektiv hemförsäkring så får ni tilläggsförsäkringen Allrisk utan kostnad. OBS! Ange detta vid skadetillfället. Inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Försäkringen garanterar de som tjänar mer än kr/mån upp till kr/mån 80 procent i ersättning de första 100 dagarna vid arbetslöshet, som normalt har uppstått på grund av en arbetsbristsituation. Premien ingår i avgiften för de medlemmar som har en inkomst över kr/mån och den utgör cirka 8 kr av medlemsavgiften.

13 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR Som medlem kan Du till en låg kostnad själv teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring som bland annat kan ge ersättning vid sjukskrivningar som blir längre än 1 år. Medlemsbarn är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för Dina barn som Du också själv kan teckna som medlem i Handels. På Folksams hemsida, finns mer information om medlems- och tilläggsförsäkringarna. RÄTTSHJÄLP Som Handelsmedlem kan Du få kostnadsfri juridisk hjälp genom LO-TCO rättsskydd. Det kan till exempel gälla överklaganden av beslut som fattats av försäkringskassan kring till exempel arbetsskador eller rättshjälp vid tvister med arbetsgivaren. Rättshjälp kan endast beviljas av Handels förbundsstyrelse. MEDLEMSJURISTEN Som medlem kan Du boka tid för en halvtimmes fri familjejuridisk rådgivning. Medlemsjuristen är ett samarbete mellan Handels och Fonus. Läs mer på eller kontakta själv Fonus på Din ort. Handels medlemsförsäkring Olycksfall när olyckan är framme. 13

14 verksamhetskalender 14 Arbetslöshetsförsäkringen Blir Du arbetslös kom ihåg! Besök arbetsförmedlingen senast första arbetslösa dagen. Begär arbetsgivarintyg av Din arbetsgivare. Kontakta avdelningsexpeditionen för vidare upplysningar. Tänk på att försäkringsbestämmelserna kan förändras. Mer information hittar Du på A-kassans hemsida som finns under Har Du frågor ring Handels A-kassa

15 Medlemskvart Om Du blir sjuk Om Du blir skadad i arbetet Om Du förlorar jobbet Efterlevandeskydd vid dödsfall När Du går i pension Vet Du hur Ditt försäkringsskydd via Handels ser ut idag? Om inte har Du rätt till en medlemskvart där vi går igenom Ditt försäkringsskydd tillsammans. Vi går också igenom Handels medlemsförsäkringar och de frivilliga försäkringarna Du kan teckna tack vare Ditt medlemskap i Handels. Medlemsförsäkringarna omfattas Du av genom ditt medlemskap. Avtalsförsäkringarna kompletterar det skydd Du får av de lagstadgade försäkringarna. Du omfattas av avtalsförsäkringarna om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, om det inte finns saknar Du förmodligen avtalsförsäkringarna. Kontrollera alltid detta när Du börjar en ny anställning. På nästa uppslag finns en talong Du kan använda för att boka en tid med en försäkringsrådgivare. Rådgivaren har sekretess och det ni pratar om stannar mellan er. 15

16 verksamhetskalender 16 Medlemskvart Ja tack, jag vill gärna gå igenom mitt försäkringsskydd som jag får via mitt medlemskap i Handels Namn:... Personnummer:... Arbetsplats:... Telefon bost:...telefon arb:... E-post:... Jag vill gärna komma... (datum/kl) Vill du boka tid på annan ort, ring oss, tfn

17 Studiecheck För valfri cirkel på ABF Värde: 300 kr Namn:... Personnummer:... Cirkel:...ABF-avdelning... Att ovanstående medlem deltar i nämnd cirkel intygas... Underskrift ansvarig/cirkelledare/övrig på ABF Klipp ut och lämna till din ABF-avdelning. 17

18 verksamhetskalender 18 Studiecheck Handels avdelning 33 ger Dig som vill läsa en studiecirkel på ABF en studiecheck till ett värde av 300 kr. Det enda Du behöver göra är att fylla i namn och personnummer samt vilken studiecirkel Du deltar i och lämna den till den ABF-avdelning som arrangerar cirkeln så får Du 300 kr i rabatt. Rabatten gäller ABF:s samtliga studiecirklar och vid ett tillfälle. Du fyller i den på föregående sida och river/klipper ut den. På ABF:s hemsida, kan Du läsa om aktuell verksamhet på Din ort. Telefonnummer till ABF: ABF Boden ABF Gällivare ABF Haparanda ABF Jokkmokk ABF Kalix ABF Kiruna ABF Luleå ABF Pajala ABF Piteå ABF Älvsbyn ABF Överkalix ABF Övertorneå

19 Arbetsmiljö Arbetsmiljöutbildning för alla. Hösten 2008 kom det en ny webbutbildning Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till medarbetare, skyddsombud och chefer inom handeln. Utbildningen kan genomföras i grupp eller enskilt och beräknas ta cirka 5 timmar och är tänkt att den skall hållas på betald arbetstid. Utbildningen ger breda kunskaper inom arbetsmiljön. Områden som omfattas är till exempel belastningsergonomi, brandskydd, stress, mobbning och baskunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen. Utbildningen innehåller även en del tips och verktyg som i första hand är till för chefer. Utbildningen avslutas med en kunskapstest. Utbildningen finns på internet under och är kostnadsfri. Den kan även beställas som cd från Prevent Webbutbildningen Säker i butik som i första hand handlar om rån, hot och våldssituationer finns kvar under eller att beställa som cd från Prevent Färre kontanter och slutna kassasystem ökar säkerheten i butiken. 19

20 Löner privata butiker (HA Detaljhandel) 1 april mars 2009 verksamhetskalender 20 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner enligt nedan Kr/månad Kr/timme Luleå Luleå Piteå Gällivare Piteå Gällivare Boden Malmberget Övriga Boden Malmberget Övriga Ålder Kr/mån Kr/tim Kalix Jokkmokk Kiruna orter Kalix Jokkmokk Kiruna orter 16 år 477 2: :26 66:87 67:35 66:66 17 år 477 2: :73 69:34 69:82 69:13 18 år 477 2: :50 95:27 96:08 94:90 19 år 477 2: :43 97:19 98:01 96:83 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 477 2: :96 101:11 101:83 100:36 2 år 477 2: :97 103:25 104:42 102:37 3 år 477 2: :74 110:75 111:62 110:14 Därutöver avsätts 1:92 kr/tim (318 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 955 kronor.

21 Löner privata butiker (HA Detaljhandel) 1 april mars 2010 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner enligt nedan Kr/månad Kr/timme Luleå Luleå Piteå Gällivare Piteå Gällivare Boden Malmberget Övriga Boden Malmberget Övriga Ålder Kr/mån Kr/tim Kalix Jokkmokk Kiruna orter Kalix Jokkmokk Kiruna orter 16 år 526 3: :90 69:51 69:99 69:30 17 år 526 3: :37 71:98 72:46 71:77 18 år 526 3: :78 100:54 101:36 100:18 19 år 526 3: :71 102:47 103:28 102:11 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 526 3: :23 106:39 107:11 105:63 2 år 526 3: :25 108:52 109:70 107:65 3 år 526 3: :02 116:02 116:90 115:42 Därutöver avsätts 2:11 kr/tim (350 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 985 kronor. 21

22 verksamhetskalender 22 Löner kooperativa butiker 1 april mars 2009 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner Lönetabell minimilöner enligt nedan inkl. Norrbottenstillägg Konsum Malmfälten Ålder Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim 16 år 477 2: : :90 17 år 477 2: : :34 18 år 477 2: : :47 19 år 477 2: : :37 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 477 2: : :82 2 år 477 2: : :74 Därutöver avsätts 1:92 kr/tim (318 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt. 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 955 kronor.

23 Löner kooperativa butiker 1 april mars 2010 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner Lönetabell minimilöner enligt nedan inkl. Norrbottenstillägg Konsum Malmfälten Ålder Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim 16 år 526 3: : :54 17 år 526 3: : :98 18 år 526 3: : :75 19 år 526 3: : :64 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 526 3: : :10 2 år 526 3: : :02 Därutöver avsätts 2:11 kr/tim (350 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt. 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 985 kronor. 23

24 verksamhetskalender 24 Avdelningsstyrelsen För aktuella uppgifter se hemsidan Expeditionspersonalen Ombudsmän Ansvarsområden (kan ändras under året) ANNA-KARIN LILJA...Haparanda:...Samtliga arbetsplatser luleå:...livsmedel anna-karin.lilja huvudansvar:...konsum Norrbotten kooperativa butik. Telefonjour torsdagar MARTIN ARNQVIST Piteå, Älvsbyn:...Samtliga arbetsplatser utom Konsum Norrbotten Boden:...Folkrörelse och tjänstemän. martin.arnqvist luleå:...kiosk, bageri, möbler, folkrörelse, tjänste- Telefonjour tisdagar...män, radio/tv, data, vitvaror,...foto, ur, guld och optik. H huvudansvar:...privata detalj.

25 ANDERS LODÉN Boden:...Samtliga arbetsplatser utom konsum Norrbotten, folkrörelse och tjänstemän. Kalix:...Samtliga arbetsplatser utom Telefonjour måndagar K konsum Norrbotten. L H luleå:...sko/konfektion, sport/lek, blommor/trädgård, lager, bygg, Samhall och frisörer. huvudansvar:...lager, frisörer och Samhall. kent tina Överkalix, Gällivare, Malm berget, Kiruna, Jokkmokk, Pajala, Övertorneå:...Samtliga arbetsplatser kent.tina...utom Konsum huvudansvar:...tjänstemän KF, Folkrörelsen Telefonjour onsdagar...inkl ABF, AFO, Hyresgäst-...föreningen....Konsum Malmfälten....Bemanningsavtalen. 25

26 verksamhetskalender 26 Verksamhetsassistenter Verksamhetsfrågor, medlemsvärvning, studie- och avtalshantering, basorganisationsuppbyggnad, försäkringsfrågor, telefonjour med mera. STAFFAN LUNDBÄCK staffan. handels.se EVA ERIKSSON ANN-SOFI SUNDQVIST ann-sofi. handels.se ANNICA LODÉN handels.se För medlemmar inom Konsum Norrbotten finns dessutom en anställd facklig förtroendeman: MARIA ANDERSSON-NORDSTRÖM, ,

27 Medlemsavgiften Lön per månad Avgift Avgift Avgift Handels a-kassa* totalt :- 285:- 405: :- 285:- 423: :- 285:- 435: :- 285:- 453: :- 285:- 466: :- 285:- 481: :- 285:- 493: :- 285:- 505: :- 285:- 518: :- 285:- 530: :- 285:- 542: :- 285:- 555: :- 285:- 567: :- 285:- 580: :- 285:- 592: :- 285:- 612: :- 285:- 624: :- 285:- 636: :- 285:- 650: :- 285:- 662: :- 285:- 674: :- 285:- 686:- Dubbelanslutna medlemmar 120: :- Pensionärsmedlem 118: :- Hel sjukersättning, med a-kassa 111:- 285:- 396:- Hel sjukersättning, utan a-kassa 118: :- Studerande med statligt studiestöd 0 285:- 285:- Elevmedlem *) Kan ändras under året. Det är viktigt att Du alltid ligger i rätt avgiftsklass. Betalar Du fel avgift kontakta Handels administrativa kontor

28 verksamhetskalender 28 Expedition på orterna Förutom våra expeditioner i Luleå och Gällivare har vi expedition på övriga orter förmiddagar kl enligt datum nedan. Under resten av dagen besöker vi Handels arbetsplatser på respektive ort. BODEN... Följande onsdagar: 4/2, 15/4, 27/5, 23/9, 28/10, 2/12 Lokal: ABF (Fabriksgatan 6) Telefon: HAPARANDA... Följande tisdagar: 13/1, 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5, 18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12 Lokal: LO-FACKEN I haparanda (Skomakargatan 1) Telefon: JOKKMOKK... Följande torsdagar: 26/2, 7/5, 27/8, 5/11 Lokal: ABF (Föreningsgatan 8) Telefon: KALIX... Följande tisdagar: 3/2, 14/4, 26/5, 22/9, 17/11 Lokal: ABF (Köpmannagatan 21) Telefon:

29 KIRUNA... Följande måndagar: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 Adress: Björkplan 6 Telefon: PAJALA... Följande dagar: 12/3, 19/5, 24/9, 12/11 Lokal: ABF (Garvaregatan 3) Telefon: PITEÅ... Följande måndagar: 12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 14/9, 5/10, 2/11, 7/12 Lokal: IF METALL I PITEÅ (Uddmansgatan 20) Telefon: ÄLVSBYN... Följande onsdagar: 11/3, 10/6, 9/9, 11/11 Lokal: LO-FACKEN I ÄLVSBYN (FORUM) Telefon: ÖVERKALIX... Följande onsdagar: 18/3, 30/9 Lokal: LO-FACKEN (Bulandsgatan 1 A) Telefon: ÖVERTORNEÅ... Följande måndagar: 2/3, 1/6, 14/9, 9/11 Lokal: ABF (Matarengivägen 19) Telefon:

30 verksamhetskalender 30 Egna anteckningar Fotograf bild sidan 1: Christoffer Edling Produktion: Mezzo Media AB Tryckeri: Profiltryckeriet

31 2009 Jan 1 T 1 2 F 3 L 4 S 5 M 2 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 3 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M 4 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 5 27 T 28 O 29 T 30 F 31 L Feb 1 S 2 M 6 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 7 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M 8 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 9 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L Mars 1 S 2 M 10 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M T April 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 15 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M T 29 O 30 T Maj 1 F 2 L 3 S 4 M 19 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 M T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M T 27 O 28 T 29 F 30 L 31 S Juni 1 M 23 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 24 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15 M T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M T Juli 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 28 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M T 29 O 30 T 31 F Aug 1 L 2 S 3 M 32 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S 10 M T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 S 17 M T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S 24 M T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 S 31 M 36 Sept 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 37 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M T 30 O Okt 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 41 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M T 28 O 29 T 30 F 31 L Nov 1 S 2 M 45 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 49 Dec 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 50 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M T 30 O 31 T 31

32 verksamhetskalender 32 Handelsanställdas förbund Avdelning 33 Besöksadress: Nygatan 3, Luleå (Fackföreningarnas hus) Postgatan 1, Gällivare Postadress: Box 202, Torsby LULEÅ Hagfors Expeditionstid: Kiruna Måndag-torsdag , Sunne Pajala Fredag Gällivare Telefontid: Arvika Måndag-torsdag , Kil Årjäng Övertorneå Fredag Karlstad Kristinehamn Jokkmokk Överkalix Telefon: Haparanda Telefax: (Luleå), (Gällivare) Boden Säffle Kalix E-post: Älvsbyn Luleå Hemsida: Piteå Administrativa kontoret: (Ärenden gällande inträde, avgifter, adressändring, övergångsbevis.) A-kassa:

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning RÅD OCH TIPS VID VARSEL OCH UPPSÄGNING Råd och tips vid varsel och uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning 1 Allt är inte svart som natten Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm

2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm Handbok om försäkringar och pension 2005 2 2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm 2005 05.09 1

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Avdelningsnytt. Högre lön och bättre OB är viktigast. Mikael om årets avtalsrörelse: Fokus på åtta kedjeföretag. Boka tid för försäkringar

Avdelningsnytt. Högre lön och bättre OB är viktigast. Mikael om årets avtalsrörelse: Fokus på åtta kedjeföretag. Boka tid för försäkringar Avdelningsnytt I kristianstad NUMMER 1/2013 Mikael om årets avtalsrörelse: Högre lön och bättre OB är viktigast Upplev Eva i sommar Handels avd 4 och avd 6 har bokat en hel föreställning. Sista sidan Fokus

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 Blankettguiden 2010 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den...

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands?

Flyttar våra jobb utomlands? MEDLEMSINFORMATION från Sif Norrbotten och Sif Västerbotten NR 3:05 Flyttar våra jobb utomlands? Kinesiska och baltiska löner är ännu inget stort problem för de nordliga länens Sif-arbetsplatser. Det konstateras

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer