Verksamhetskalender 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetskalender 2009"

Transkript

1 Verksamhetskalender 2009 Handels avdelning 133

2 verksamhetskalender 2 Vår verksamhet är öppen för alla! Det Du nu håller i Din hand är Handels avd 33:s verksamhetskalender för Här informerar vi om vår verksamhet under året; kurser, konferenser, studiecirklar med mera. Vår verksamhet är öppen för alla våra medlemmar, ung eller gammal, i arbete eller arbetslös. En stor del av kurs- och konferensverksamheten är dock direkt riktad till våra förtroendevalda; klubbstyrelseledamöter, handels- och fackombud och skyddsombud. Torsby Eftersom ett av våra viktigaste mål är att Handels skall finnas så nära medlemmen Hagfors som möjligt, är det nödvändigt att få fler och bra utbildade förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Sunne Arvika Delar av verksamheten riktar sig till alla medlemmar, som till exempel Alla medlemmars kurs som finns i flera Kil Årjäng olika delar; Karlstad Kristinehamn medlem och avtal, försäkringar och arbetsmiljö. I kalendern hittar Du också lönetabeller Säffle på våra två största avtalsområden: Privata och kooperativa butiker till och med 31 mars Handels avd 33 från Piteå i söder till Kiruna i norr. Kiruna Gällivare Pajala Övertorneå Jokkmokk Överkalix Haparanda Boden Kalix Älvsbyn Luleå Piteå

3 Representantskapet Handels avd 33:s högsta beslutande organ är representantskapet. Varje fackklubb och dess medlemmar är representerade i representantskapet. Fackklubben har som grundmandat två ordinarie ledamöter och två ersättare upp till 40 medlemmar därefter ytterligare en ledamot plus ersättare för varje påbörjat 40-tal medlemmar. Representantskapet väljer bland annat avdelningsstyrelse och beslutar om avdelningens verksamhet, budget och avgifter. MÅNDAG 30 MARS Årsmöte. Sista nomineringsdag till bland annat avdelningsstyrelse, revisorer, avdelningens kommittéer och närstående organisationer är 8 mars. TISDAG 24 NOVEMBER Verksamhet/budget/avgifter. Lagerarbetare, säljare, kontorister, florister och frisörer Handels organiserar anställda i många branscher. 3

4 verksamhetskalender 4 Avdelningens kurser Våren 2009 Vår förtroendemannautbildning består av sex olika steg, där bland annat ideologi och arbetsplatsutveckling blir genomgående röda trådar. Kurs/kursplats Program Målgrupp 10-12/2 rollen som förtroende- Förtroendevalda STEG 5: Organisationen vald och facklig ledare. Övertorneå etiska regler. M måldokument. M mötesteknik. 10/3 S sammanfattning och det Förtroendevalda STEG 6: FRAMTIDEN fortsatta fackliga arbetet. Sunderby folkhögskola helhetsbild och vidare-. utbildning. 17/3 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Sunderby folkhögskola medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc.

5 17/3 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Gällivare medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc /4 kollektivavtalet. Förtroendevalda STEG 2: ARBETSPLATSEN Arbetsplatsorganisation. Överkalix Problemformulering. S stadgar, FML, MBL mm. D den förtroendevaldes roll på arbetsplatsen. 2-4/6 A arbetsrätt: Medbe- Förtroendevalda STEG 3: LAGARNA stämmande, arbets- Övertorneå miljö, diskriminering, förhandlingsarbete, arbetsorganisation. 5

6 verksamhetskalender 6 Avdelningens kurs hösten 2009 Kurs/kursplats Program Målgrupp 15-17/9 löner, lönekartläggning,- Förtroendevalda STEG 4: Lönen lönesystem, förhandlings- Sunderby folkhögskola teknik, förhandlingsordning, avtalsrörelsen. 17/11 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Sunderby folkhögskola medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc. 17/11 D det fackliga löftet. Förtroendevalda STEG 1: UPPDRAGET Uppdraget. Gällivare medlemsvärvning. V verktygen (FML) etc.

7 Avdelningens konferenser Datum Konferens/plats Program Målgrupp 20/1 UPPTAKTSKONFERENS Inför fackklubbarnas Förtroendevalda sunderby folkhögskola årsmöten. Verksamhet /5 skyddsombuds- aktuella arbetsmiljö- Skyddsombud konferens frågor. sunderby folkhögskola 7/9 avtalskonferens inför avtalsrörelsen. Förtroendevalda sunderby folkhögskola Frågor och krav. 8/9 UPPTAKTS- och höstens verksamhet. Förtroendevalda PLANERINGSKONFERENS Planering inför sunderby folkhögskola Aktuella fackliga frågor. 7

8 verksamhetskalender 8 Avdelningens uppsökerier vecka 6 tema: Medlemsrekrytering och avtalsrörelsen vecka 39 UPPSÖKERI Studiecirklar Du vet väl att Du som Handelsmedlem kan läsa fackliga och samhällsinriktade studiecirklar gratis hos ABF. Till övriga cirklar hos ABF kan Du använda studiechecken på 300 kronor. Checken och information om denna samt telefonnummer och hemsida till Din ABF-avdelning hittar Du på mittuppslaget. Scrapbooking, konsthantverk, musik och språk du får 300 kr i rabatt på valfri ABFcirkel. Utbudet varierar på orterna.

9 Alla medlemmars kurs VILL DU VETA MER OM FACKET? OM HANDELS? VILL DU VETA VILKA LAGAR OCH AVTAL SOM GÄLLER PÅ DIN ARBETSPLATS? VILL DU VETA VILKA SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER DU HAR? Då skall Du läsa vårt material Alla medlemmars kurs! Du kan delta i en 6 timmars utbildning. Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst i form av kursstipendier. Alla medlemmars kurs Medlem och Avtal För Dig som vill veta mer om Handels och medlemskapets värde och om Ditt kollektivavtal på Din arbetsplats. Alla medlemmars kurs Försäkringar För Dig som vill veta mer om både Dina försäkringar på arbetsplatsen och Dina medlemsförsäkringar. INTRESSERAD? Kontakta Ditt fackliga ombud eller avdelningen! Alla medlemmars kurs Arbetsmiljö För Dig som vill veta mer om Din arbetsmiljö och hur man kan verka för en bättre sådan. 9

10 verksamhetskalender 10 Ledigt för studier? javisst! Enligt studieledighetslagen har Du rätt att ta ledigt från Ditt arbete för att studera. Du bestämmer själv vilken utbildning samt när och var. Du måste dock ha uppfyllt vissa anställningsvillkor innan studieledighetslagen kan utnyttjas. Du måste också tänka på att vara ute i god tid när Du skall begära ledigt för att studera (minst två veckor vid facklig utbildning eller utbildning som motsvarar högst en arbetsvecka och sex månader vid annan utbildning). Lämna in en skriftlig ansökan. Tänk på detta när Du begär ledigt för studier: Uppgifter om utbildningsanordnare. Vad för sorts studier det gäller. Du kan söka ledigt terminsvis eller för hela studietiden på en gång. Söker Du ledigt terminsvis innebär det att Du återgår till Ditt arbete mellan terminerna. Söker Du ledigt för hela studietiden måste Du också göra klart med arbetsgivaren om Du skall arbeta på loven eller inte. Vid återgång till arbetet är Du skyddad mot försämrade arbetsvillkor. Obs! Studieledighetslagen reglerar inte ersättningsfrågor, bara rätten till ledighet. För Dig som är förtroendevald och deltar i facklig utbildning gäller även Förtroendemannalagen, både när det gäller rätten till ledighet och, i vissa fall, betald ledighet.

11 Försäkringar AVTALSFÖRSÄKRINGAR Avtalsförsäkringarna kan beroende på avtalsområde se olika ut och benämnas olika. Det som redovisas nedan stämmer väl för de flesta, dock inte för Handels tjänstemän inom kooperationen och folkrörelseområdet som går under lite andra försäkringsregler. På Din arbetsplats har Du flera olika försäkringar, förutsatt att det finns kollektivavtal. SJUKDOM Blir Du sjuk längre än 14 dagar söker Du ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). ARBETSLÖSHET Vid arbetslöshet finns det en omställningsförsäkring som innehåller två delar. Om Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och uppfyller vissa villkor gäller en avgångsbidragsförsäkring (AGB). Det finns också ett omställningsstöd som under vissa villkor kan gälla och är tänkt att ge ett individuellt anpassat stöd som syftar till att underlätta för att få ett nytt arbete. ARBETSSKADA Skadar Du Dig på arbetet gäller trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA). PENSION När Du går i pension har Du avtalspension. DÖDSFALL Vid dödsfall gäller tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). 11

12 Viktigt! Vid föräldraledighet betalas premien till avtalspensionen av en premiebefrielseförsäkring. Detta anmäles av den berörde på en speciell blankett. Den kan hämtas på eller beställas på tel Om Du är sjuk längre än 360 dagar är det viktigt att Du fortsätter att skicka in sjukintygen till AFA för Din premiebefrielse till avtalspensionen. verksamhetskalender 12 MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR Som medlem i Handels ingår en hemförsäkring och en fritidsförsäkring i Din medlemsavgift. Hemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring, det vill säga att lösöret är försäkrat till sitt fulla värde och Du behöver därmed aldrig riskera att vara underförsäkrad om något skulle inträffa. Fritidsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller när Du drabbas av olyckor på Din fritid. Kostnader som försäkringen då i vissa fall kan lämna ersättning för är akutersättning, merkostnader, tandskador, medicinsk invaliditet med mera. Viktigt! Om Ni är två LO-medlemmar i hushållet som har kollektiv hemförsäkring så får ni tilläggsförsäkringen Allrisk utan kostnad. OBS! Ange detta vid skadetillfället. Inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Försäkringen garanterar de som tjänar mer än kr/mån upp till kr/mån 80 procent i ersättning de första 100 dagarna vid arbetslöshet, som normalt har uppstått på grund av en arbetsbristsituation. Premien ingår i avgiften för de medlemmar som har en inkomst över kr/mån och den utgör cirka 8 kr av medlemsavgiften.

13 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR Som medlem kan Du till en låg kostnad själv teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring som bland annat kan ge ersättning vid sjukskrivningar som blir längre än 1 år. Medlemsbarn är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för Dina barn som Du också själv kan teckna som medlem i Handels. På Folksams hemsida, finns mer information om medlems- och tilläggsförsäkringarna. RÄTTSHJÄLP Som Handelsmedlem kan Du få kostnadsfri juridisk hjälp genom LO-TCO rättsskydd. Det kan till exempel gälla överklaganden av beslut som fattats av försäkringskassan kring till exempel arbetsskador eller rättshjälp vid tvister med arbetsgivaren. Rättshjälp kan endast beviljas av Handels förbundsstyrelse. MEDLEMSJURISTEN Som medlem kan Du boka tid för en halvtimmes fri familjejuridisk rådgivning. Medlemsjuristen är ett samarbete mellan Handels och Fonus. Läs mer på eller kontakta själv Fonus på Din ort. Handels medlemsförsäkring Olycksfall när olyckan är framme. 13

14 verksamhetskalender 14 Arbetslöshetsförsäkringen Blir Du arbetslös kom ihåg! Besök arbetsförmedlingen senast första arbetslösa dagen. Begär arbetsgivarintyg av Din arbetsgivare. Kontakta avdelningsexpeditionen för vidare upplysningar. Tänk på att försäkringsbestämmelserna kan förändras. Mer information hittar Du på A-kassans hemsida som finns under Har Du frågor ring Handels A-kassa

15 Medlemskvart Om Du blir sjuk Om Du blir skadad i arbetet Om Du förlorar jobbet Efterlevandeskydd vid dödsfall När Du går i pension Vet Du hur Ditt försäkringsskydd via Handels ser ut idag? Om inte har Du rätt till en medlemskvart där vi går igenom Ditt försäkringsskydd tillsammans. Vi går också igenom Handels medlemsförsäkringar och de frivilliga försäkringarna Du kan teckna tack vare Ditt medlemskap i Handels. Medlemsförsäkringarna omfattas Du av genom ditt medlemskap. Avtalsförsäkringarna kompletterar det skydd Du får av de lagstadgade försäkringarna. Du omfattas av avtalsförsäkringarna om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, om det inte finns saknar Du förmodligen avtalsförsäkringarna. Kontrollera alltid detta när Du börjar en ny anställning. På nästa uppslag finns en talong Du kan använda för att boka en tid med en försäkringsrådgivare. Rådgivaren har sekretess och det ni pratar om stannar mellan er. 15

16 verksamhetskalender 16 Medlemskvart Ja tack, jag vill gärna gå igenom mitt försäkringsskydd som jag får via mitt medlemskap i Handels Namn:... Personnummer:... Arbetsplats:... Telefon bost:...telefon arb:... E-post:... Jag vill gärna komma... (datum/kl) Vill du boka tid på annan ort, ring oss, tfn

17 Studiecheck För valfri cirkel på ABF Värde: 300 kr Namn:... Personnummer:... Cirkel:...ABF-avdelning... Att ovanstående medlem deltar i nämnd cirkel intygas... Underskrift ansvarig/cirkelledare/övrig på ABF Klipp ut och lämna till din ABF-avdelning. 17

18 verksamhetskalender 18 Studiecheck Handels avdelning 33 ger Dig som vill läsa en studiecirkel på ABF en studiecheck till ett värde av 300 kr. Det enda Du behöver göra är att fylla i namn och personnummer samt vilken studiecirkel Du deltar i och lämna den till den ABF-avdelning som arrangerar cirkeln så får Du 300 kr i rabatt. Rabatten gäller ABF:s samtliga studiecirklar och vid ett tillfälle. Du fyller i den på föregående sida och river/klipper ut den. På ABF:s hemsida, kan Du läsa om aktuell verksamhet på Din ort. Telefonnummer till ABF: ABF Boden ABF Gällivare ABF Haparanda ABF Jokkmokk ABF Kalix ABF Kiruna ABF Luleå ABF Pajala ABF Piteå ABF Älvsbyn ABF Överkalix ABF Övertorneå

19 Arbetsmiljö Arbetsmiljöutbildning för alla. Hösten 2008 kom det en ny webbutbildning Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till medarbetare, skyddsombud och chefer inom handeln. Utbildningen kan genomföras i grupp eller enskilt och beräknas ta cirka 5 timmar och är tänkt att den skall hållas på betald arbetstid. Utbildningen ger breda kunskaper inom arbetsmiljön. Områden som omfattas är till exempel belastningsergonomi, brandskydd, stress, mobbning och baskunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen. Utbildningen innehåller även en del tips och verktyg som i första hand är till för chefer. Utbildningen avslutas med en kunskapstest. Utbildningen finns på internet under och är kostnadsfri. Den kan även beställas som cd från Prevent Webbutbildningen Säker i butik som i första hand handlar om rån, hot och våldssituationer finns kvar under eller att beställa som cd från Prevent Färre kontanter och slutna kassasystem ökar säkerheten i butiken. 19

20 Löner privata butiker (HA Detaljhandel) 1 april mars 2009 verksamhetskalender 20 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner enligt nedan Kr/månad Kr/timme Luleå Luleå Piteå Gällivare Piteå Gällivare Boden Malmberget Övriga Boden Malmberget Övriga Ålder Kr/mån Kr/tim Kalix Jokkmokk Kiruna orter Kalix Jokkmokk Kiruna orter 16 år 477 2: :26 66:87 67:35 66:66 17 år 477 2: :73 69:34 69:82 69:13 18 år 477 2: :50 95:27 96:08 94:90 19 år 477 2: :43 97:19 98:01 96:83 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 477 2: :96 101:11 101:83 100:36 2 år 477 2: :97 103:25 104:42 102:37 3 år 477 2: :74 110:75 111:62 110:14 Därutöver avsätts 1:92 kr/tim (318 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 955 kronor.

21 Löner privata butiker (HA Detaljhandel) 1 april mars 2010 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner enligt nedan Kr/månad Kr/timme Luleå Luleå Piteå Gällivare Piteå Gällivare Boden Malmberget Övriga Boden Malmberget Övriga Ålder Kr/mån Kr/tim Kalix Jokkmokk Kiruna orter Kalix Jokkmokk Kiruna orter 16 år 526 3: :90 69:51 69:99 69:30 17 år 526 3: :37 71:98 72:46 71:77 18 år 526 3: :78 100:54 101:36 100:18 19 år 526 3: :71 102:47 103:28 102:11 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 526 3: :23 106:39 107:11 105:63 2 år 526 3: :25 108:52 109:70 107:65 3 år 526 3: :02 116:02 116:90 115:42 Därutöver avsätts 2:11 kr/tim (350 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 985 kronor. 21

22 verksamhetskalender 22 Löner kooperativa butiker 1 april mars 2009 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner Lönetabell minimilöner enligt nedan inkl. Norrbottenstillägg Konsum Malmfälten Ålder Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim 16 år 477 2: : :90 17 år 477 2: : :34 18 år 477 2: : :47 19 år 477 2: : :37 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 477 2: : :82 2 år 477 2: : :74 Därutöver avsätts 1:92 kr/tim (318 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt. 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 955 kronor.

23 Löner kooperativa butiker 1 april mars 2010 Utgående löner höjs Lönetabell minimilöner Lönetabell minimilöner enligt nedan inkl. Norrbottenstillägg Konsum Malmfälten Ålder Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim Kr/mån Kr/tim 16 år 526 3: : :54 17 år 526 3: : :98 18 år 526 3: : :75 19 år 526 3: : :64 Vid efter 18 års ålder förvärvad branschvana om 1 år 526 3: : :10 2 år 526 3: : :02 Därutöver avsätts 2:11 kr/tim (350 kr/mån) från fyllda 18 år i lokalt löneutrymme. Anställningstidstillägg: 100 kr/mån alt. 0:60 kr/tim till de som efter 18 års ålder har fem års anställningstid inom samma företag. Semesterlönegarantin per betald semesterdag vid heltidsanställning (t.o.m ): Vid full branschvana: kronor. Fyllda 18 år utan full branschvana: 985 kronor. 23

24 verksamhetskalender 24 Avdelningsstyrelsen För aktuella uppgifter se hemsidan Expeditionspersonalen Ombudsmän Ansvarsområden (kan ändras under året) ANNA-KARIN LILJA...Haparanda:...Samtliga arbetsplatser luleå:...livsmedel anna-karin.lilja huvudansvar:...konsum Norrbotten kooperativa butik. Telefonjour torsdagar MARTIN ARNQVIST Piteå, Älvsbyn:...Samtliga arbetsplatser utom Konsum Norrbotten Boden:...Folkrörelse och tjänstemän. martin.arnqvist luleå:...kiosk, bageri, möbler, folkrörelse, tjänste- Telefonjour tisdagar...män, radio/tv, data, vitvaror,...foto, ur, guld och optik. H huvudansvar:...privata detalj.

25 ANDERS LODÉN Boden:...Samtliga arbetsplatser utom konsum Norrbotten, folkrörelse och tjänstemän. Kalix:...Samtliga arbetsplatser utom Telefonjour måndagar K konsum Norrbotten. L H luleå:...sko/konfektion, sport/lek, blommor/trädgård, lager, bygg, Samhall och frisörer. huvudansvar:...lager, frisörer och Samhall. kent tina Överkalix, Gällivare, Malm berget, Kiruna, Jokkmokk, Pajala, Övertorneå:...Samtliga arbetsplatser kent.tina...utom Konsum huvudansvar:...tjänstemän KF, Folkrörelsen Telefonjour onsdagar...inkl ABF, AFO, Hyresgäst-...föreningen....Konsum Malmfälten....Bemanningsavtalen. 25

26 verksamhetskalender 26 Verksamhetsassistenter Verksamhetsfrågor, medlemsvärvning, studie- och avtalshantering, basorganisationsuppbyggnad, försäkringsfrågor, telefonjour med mera. STAFFAN LUNDBÄCK staffan. handels.se EVA ERIKSSON ANN-SOFI SUNDQVIST ann-sofi. handels.se ANNICA LODÉN handels.se För medlemmar inom Konsum Norrbotten finns dessutom en anställd facklig förtroendeman: MARIA ANDERSSON-NORDSTRÖM, ,

27 Medlemsavgiften Lön per månad Avgift Avgift Avgift Handels a-kassa* totalt :- 285:- 405: :- 285:- 423: :- 285:- 435: :- 285:- 453: :- 285:- 466: :- 285:- 481: :- 285:- 493: :- 285:- 505: :- 285:- 518: :- 285:- 530: :- 285:- 542: :- 285:- 555: :- 285:- 567: :- 285:- 580: :- 285:- 592: :- 285:- 612: :- 285:- 624: :- 285:- 636: :- 285:- 650: :- 285:- 662: :- 285:- 674: :- 285:- 686:- Dubbelanslutna medlemmar 120: :- Pensionärsmedlem 118: :- Hel sjukersättning, med a-kassa 111:- 285:- 396:- Hel sjukersättning, utan a-kassa 118: :- Studerande med statligt studiestöd 0 285:- 285:- Elevmedlem *) Kan ändras under året. Det är viktigt att Du alltid ligger i rätt avgiftsklass. Betalar Du fel avgift kontakta Handels administrativa kontor

28 verksamhetskalender 28 Expedition på orterna Förutom våra expeditioner i Luleå och Gällivare har vi expedition på övriga orter förmiddagar kl enligt datum nedan. Under resten av dagen besöker vi Handels arbetsplatser på respektive ort. BODEN... Följande onsdagar: 4/2, 15/4, 27/5, 23/9, 28/10, 2/12 Lokal: ABF (Fabriksgatan 6) Telefon: HAPARANDA... Följande tisdagar: 13/1, 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5, 18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12 Lokal: LO-FACKEN I haparanda (Skomakargatan 1) Telefon: JOKKMOKK... Följande torsdagar: 26/2, 7/5, 27/8, 5/11 Lokal: ABF (Föreningsgatan 8) Telefon: KALIX... Följande tisdagar: 3/2, 14/4, 26/5, 22/9, 17/11 Lokal: ABF (Köpmannagatan 21) Telefon:

29 KIRUNA... Följande måndagar: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 Adress: Björkplan 6 Telefon: PAJALA... Följande dagar: 12/3, 19/5, 24/9, 12/11 Lokal: ABF (Garvaregatan 3) Telefon: PITEÅ... Följande måndagar: 12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 14/9, 5/10, 2/11, 7/12 Lokal: IF METALL I PITEÅ (Uddmansgatan 20) Telefon: ÄLVSBYN... Följande onsdagar: 11/3, 10/6, 9/9, 11/11 Lokal: LO-FACKEN I ÄLVSBYN (FORUM) Telefon: ÖVERKALIX... Följande onsdagar: 18/3, 30/9 Lokal: LO-FACKEN (Bulandsgatan 1 A) Telefon: ÖVERTORNEÅ... Följande måndagar: 2/3, 1/6, 14/9, 9/11 Lokal: ABF (Matarengivägen 19) Telefon:

30 verksamhetskalender 30 Egna anteckningar Fotograf bild sidan 1: Christoffer Edling Produktion: Mezzo Media AB Tryckeri: Profiltryckeriet

31 2009 Jan 1 T 1 2 F 3 L 4 S 5 M 2 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 3 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M 4 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 5 27 T 28 O 29 T 30 F 31 L Feb 1 S 2 M 6 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 7 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M 8 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 9 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L Mars 1 S 2 M 10 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M T April 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 15 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M T 29 O 30 T Maj 1 F 2 L 3 S 4 M 19 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 M T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M T 27 O 28 T 29 F 30 L 31 S Juni 1 M 23 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 24 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15 M T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M T Juli 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 28 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M T 15 O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M T 29 O 30 T 31 F Aug 1 L 2 S 3 M 32 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S 10 M T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 S 17 M T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S 24 M T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 S 31 M 36 Sept 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 37 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M T 30 O Okt 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 41 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M T 28 O 29 T 30 F 31 L Nov 1 S 2 M 45 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 49 Dec 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 50 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M T 30 O 31 T 31

32 verksamhetskalender 32 Handelsanställdas förbund Avdelning 33 Besöksadress: Nygatan 3, Luleå (Fackföreningarnas hus) Postgatan 1, Gällivare Postadress: Box 202, Torsby LULEÅ Hagfors Expeditionstid: Kiruna Måndag-torsdag , Sunne Pajala Fredag Gällivare Telefontid: Arvika Måndag-torsdag , Kil Årjäng Övertorneå Fredag Karlstad Kristinehamn Jokkmokk Överkalix Telefon: Haparanda Telefax: (Luleå), (Gällivare) Boden Säffle Kalix E-post: Älvsbyn Luleå Hemsida: Piteå Administrativa kontoret: (Ärenden gällande inträde, avgifter, adressändring, övergångsbevis.) A-kassa:

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress Handelsanställdas förbund Avdelning 16 Linköping Ungdomar, förtroendevalda, kultur så blev 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hundratals medlemmar gick på kurs Hårda förhandlingar om nya avtal Många motioner

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Att bli uppsagd är oftast en jobbig upplevelse. I denna broschyr försöker vi kortfattat svara på vanliga frågor som dyker upp när man blir varslad eller uppsagd. Om man

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning RÅD OCH TIPS VID VARSEL OCH UPPSÄGNING Råd och tips vid varsel och uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning 1 Allt är inte svart som natten Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Nya avtal, ny styrelse och kurser så minns vi 2013 i avdelning 16! Delar av avdelningens styrelse vald av medlemmarna i avdelning 16. Ny ledarduo valdes i april En ny

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Fackliga Studier 2013

Fackliga Studier 2013 Fackliga Studier 2013 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier 2013 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! STARK BLIR BYGGNADS STARKARE STARKARE BYGGNADS 2012

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! STARK BLIR BYGGNADS STARKARE STARKARE BYGGNADS 2012 Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! STARK BLIR STARKARE BYGGNADS STARKARE 2012 BYGGNADS 2012 Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer