Välkommen till Solbacken och. Bostadsrättsföreningen Lorensborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Solbacken och. Bostadsrättsföreningen Lorensborg"

Transkript

1 Välkommen till Solbacken och Bostadsrättsföreningen Lorensborg 2015 Styrelsen för Brf. Lorensborg vill hälsa dig välkommen till föreningen. Styrelsen ser som sin uppgift att tillgodose medlemmars intresse och även utveckla och utvidga kontakten med medlemmarna. Att bo i en bostadsrättsförening medför både rättigheter, skyldigheter och ansvar allt för föreningens bästa. En fördel som följer med detta är medbestämmanderätten. Styrelsen har ansvar för att hålla medlemmarna informerade men självklart måste medlemmarna också hålla kontakt med styrelsen. Det är styrelsen förhoppning att detta informationshäfte innehåller adekvat information till dig som medlem i Bostadsrättsföreningen Lorensborg. Än en gång varmt välkommen! Styrelsen

2 Maj 2015 Information om Bostadsrättsföreningen Lorensborg Informationen på denna sida uppdateras årligen efter föreningsstämman. Organisationsnummer: Adress: Vilebovägen 23 H, Malmö Stadgar med anvisningar, registrerade Senaste ordinarie föreningsstämma Styrelsen Göran Bolin ordförande Berndt Jönsson sekreterare Elisabet Röding ekonomiansvarig Anders Derving ledamot Inga Zeppezauer ledamot Revisorer Peter Jonzon, Revisor Peter Jonzon AB Lars Svenby Valberedning Alf Nilsson, sammankallande Lennart Nanne Föreningens hemsida: lorensborg.bostadsratterna.se 2

3 Medlemsinformation Informationen följer i bokstavsordning Brf. Lorensborg Styrelsen nås skriftligen via föreningens brevlåda på Vilebovägen 23 H, MALMÖ Bostadsrättföreningen tillhör stadsdelen Innerstaden, från V Rönneholmsvägen 39 A, Bevakning av området Nokas sköter bevakningen av området. Telefon till larmcentralen hos Nokas är som av den enskilde medlemmen endast får användas vid konstaterad skadegörelse, vandalisering och dyl eller om iakttagelser gjorts av något som kan innebära påtagliga risker. Efter kontakt med bevakningsföretaget rapportera till ordföranden. Vid akuta händelser kontakta polisen på 112! Bilkörning i området Generellt gäller förbud av bil- och motorcykelkörning i våra gångar. Lastning och lossning i gångarna samt av- och påstigning får endast ske vid behov. Bostadsrätterna Brf Lorensborg är medlem i Bostadsrätterna, som arbetar för att tillvarata bostadsrättsföreningars och deras medlemmars intressen. Läs vidare: Brandvarnare En brandvarnare, brandsläckare och brandfilt tillhör lägenheten. Varje lägenhetsinnehavare får gärna komplettera med flera brandvarnare. Glöm inte att testa brandvarnarna några gånger per år så att de verkligen fungerar när det behövs. Comhem kabel-tv Comhems basutbud på TV kanaler ingår i månadsavgiften. Önskar den enskilde ha fler TVkanaler eller möjlighet till uppkoppling på Internet, kontaktar man själv Comhem och står själv för dessa kostnader, se Eldningstillstånd i öppna spisen Styrelsen har beslutat att följa Malmö stads rekommendationer beträffande eldning i tätbebyggda områden. Här talas om trivseleldning och basuppvärmning. Som framgår är 3

4 basuppvärmning inte tillåtet inom tätbebyggt område. Trivseleldning gäller under vissa förutsättningar, läs vidare i informationen! Styrelsen förutsätter att eventuell trivseleldning sker med grannarnas goda minne! För att eldning skall kunna ske utan risk, måste spisen vara besiktigad och godkänd av SIMAB (Sotarna). Ansvar för inre underhåll av respektive lägenhet ligger på den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Enligt föreningens stadgar ingår underhåll av de öppna spisarna i det inre underhållet och är således bostadsrättsinnehavarens eget ansvar. Felanmälan Anmälan om fel eller brister som önskas bli åtgärdade genom föreningen akut fråga eller något mindre fel, kontakta Severins Bygg- och Fastighetsservice, som gör bedömning och tillser att erforderlig åtgärd vidtages. Ring , måndag-fredag 08:00-16:00. annat fel eller övrig brist, lämna skiftligt meddelande i föreningens brevlåda, därefter kontaktar någon ur styrelsen dig. problem med myror eller annan ohyra, kontakta styrelsen. Försäkring Föreningen är försäkrad hos Nordeuropa Försäkring AB, där Anticimex ansvarar för skadedjursförsäkring och sanering. Viktigt att respektive hemförsäkring täcker eventuella skador i lägenheten. Styrelsen rekommenderar att varje lägenhetsinnehavare tecknar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till hemförsäkringen. Hemsida Föreningen har en egen hemsida där vi samlar information för medlemmarna och fastighetsmäklarna: lorensborg.bostadsratterna.se Månadsavgiften Avgiften till föreningen betalas genom autogiro den 5:e varje månad. Genom autogiro regleras även betalningar för vattenavräkning och eventuell el (extern belysning) samt extra sophämtning. Vid byte av bank, kontonummer eller dylikt är det viktigt att informera styrelsen före förändringen så att autogirorutinen fungerar. Föreningens bankkontakt är Swedbank. Ombyggnad - renovering Vid ombyggnad eller ingrepp i lägenheten som kräver bygglov eller bygganmälan och vid ombyggnad av våtutrymme tex. flyttning av golvbrunn i badrum eller grovkök måste styrelsen ge sitt tillstånd. Detta gäller även ändring av befintliga vattenledningar eller avlopp. Elvärmeslingor i golv tillåts endast om det installeras av behörigt företag. Vattenburen installation av golvvärme tillåts ej. 4

5 Förändringar i lägenhetens innertak är inte tillåtet. Sådant ingrepp kan starta en mögel- och rötprocess som kan försvaga takstolens bärförmåga. Det tillåts inte heller infällning av sk. spotlights vilka också kan medföra brandrisk. Vid förändringar utomhus kontakta styrelsen för samråd. Vidare bör kontakt tas med berörd granne. Den enskilde lägenhetsinnehavaren ansvarar alltid själv för egna eller övertagna installationer. Ombyggnad och renovering av våtutrymmen I juli 2007 infördes nya krav på tätskikt i badrum, toalettrum, tvättstugor samt utrymmen med varmvattenberedare och att arbetena utförs av ett fackmässigt entreprenadföretag som är behörigt enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) eller AB Svensk Våtrumskontroll, GVK. Reglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Reglerna tillämpas även för golv i toaletter och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare. För vatten- och avloppsinstallationer skall reglerna i VVSinstallatörernas branschregler tillämpas Efter beslut i styrelsen får endast behörigt entreprenadföretag utföra sådana arbeten. Lägenhetsinnehavaren ska lämna behörighetsbevis från det anlitade företaget och ritningar på vad som skall göras till styrelsen i god tid innan arbetet påbörjas. Efter slutfört arbete skall lägenhetsinnehavaren lämna kopia till föreningen på erhållet kvalitetsdokument från behörig fackmässig entreprenör. Underlaget kan komma att användas vid eventuella försäkringsärenden. Ordning i området Medlemmarna har ett gemensamt ansvar för trygghet och trivsel i området. Varje medlem har ansvar för att växtligheten på sin egen tomt är i gott skick. I atriumträdgården får inte träd och buskar bli för höga. Taklådorna skall alltid hållas fria ifrån växtlighet. Vid uppsättning av staket, parabol eller annat kontakta alltid styrelsen och närmaste granne. Vid uppsättning av markis tillåts inte borrhål i fönstrens aluminiumprofil. Eventuella borrhål får göras i tegelfasaden. Sophämtning Sker måndagar med ojämna veckonummer. Sophämtning sker året runt vissa begränsningar i sophämtning kan ske under sommarmånaderna. Tätare sophämtning kan beställas och sker mot tilläggsbetalning, Vid behov kontakta styrelseledamot Anders Derving. Föreningens fastighetsskötare sätter ut och tar in soptunnorna och har egen nyckel till soprummen. 5

6 Tomträtt Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna men kommunen som äger marken fastställer en tomrättsavgift vart 10 år. Nästa fastställande sker Vatten- och värmeavgifter Vatten- och värmeförbrukningen avläses med automatik en gång per år, per den 31 december. I månadsavgiften ingår ett schablonbelopp som regleras i april månad nästkommande år med hänsyn till den aktuella förbrukningen. Avräkningen sker till varje lägenhetsinnehavare via INERGI. I samband med fastighetsförsäljning kan de berörda kontakta INERGI för separat avläsning, eller via e-post: Vattenskada/läckage Vid vattenskador görs en felanmälan omgående till vicevärden. Begränsa en eventuellt inträffad vattenskada från vattenledning genom att stänga av vattnet. Ägarförhållande Vid förändringar i ägarförhållande på lägenheten, exempelvis vid separation, dödsfall eller andra förändringar, kontakta styrelsen. Överlåtelser av bostadsrätter Styrelsen beslutar om godkännande av överlåtelse samt ny medlem i föreningen på följande underlag: - överlåtelseavtal - uppgifter om förvärvarens ekonomi - ansökan om medlemskap på föreningens blankett Före tillträde sker sammankomst med företrädare för föreningen, överlåtare och förvärvare, då besiktning av lägenheten samt genomgång av frågor i samband med överlåtelsen tas upp. Följande lämnas till förvärvare: - Informationshäftet Välkommen till Solbacken och Bostadsrättsföreningen Lorensborg - Föreningens stadgar med gränsdragningslista - Föreningens senaste årsredovisning - Plan över föreningens område - Senaste aktuella INFO från styrelsen - Protokoll från senaste årlig syn av lägenheten - Autogiroanmälan för betalning av månadsavgift - Malmö stads (Miljöförvaltningen)rekommendationer kring eldning 6

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Föreningens Basinformation Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Välkommen till vår bostadsrättsförening! En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Föreningens Basinformation Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Välkommen till vår bostadsrättsförening! En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07 Bostadsrättsföreningen Loket 7 Medlemsinformation Senast uppdaterad 2011-11-07 Välkommen! I medlemsinformationen finns information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Viss information finns

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N 2012 I VÅR FÖRENING STYRMANNEN MEDVERKAR VI ALLA TILL EN GOD GEMENSKAP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer