Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm"

Transkript

1 Brf Skålen 18

2 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar till det som upptagits i den här skriften kan göras av styrelsen och anslås i så fall på anslagstavlor eller på annan lämplig plats. Ha koll på anslagstavlorna i entréerna så du inte missar viktiga meddelanden och information. Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta någon i styrelsen. Listor med namn, telefon och ledamöternas ansvarsområden är uppsatta vid tvättstugan och i föreningslokalen. Där anges också inloggningsuppgifter till hemsidan samt SBC medlemsservice. Logga gärna in på föreningen hemsida, logga in med användare Bf Skålen 18 och lösen 453, klicka på annan sida och för medlemmar. Med samma användare och lösen går det också att logga in på medlemssidorna på där bl a olika blanketter finns. Från historik till Bostadsrättsföreningen Skålen 18 idag Husen byggdes och var från början en hyresfastighet. Vår förening grundades 1923 då hyresgästerna bildade en bostadsförening och satsade var sin andel kapital i föreningen så att de kunde köpa fastigheten. Syftet var att få en mer fördelaktig boendeform och större möjlighet att påverka sitt boende. Fram till omregistreringen till bostadsrättsförening 2009 var föreningen en bostadsförening. En bostadsrättsförenings verksamhet regleras av stadgarna och bostadsrättslagen. Följande avgifter tas ut av föreningen och de betalas kvartalsvis i förskott: Årsavgift Balkongavgift, för närvarande 800 kr per år (år 2009), betalas kvartalsvis av dem som har balkong. Överlåtelseavgift, 1000 kr år (2009), tas ut av nya medlemmar (det är vanligt att säljaren i praktiken betalar denna avgift genom att räkna av den vid kontraktsskrivningen). Pantsättningsavgift, 400 kr per tillfälle (år 2009). Fastigheten består av ett gathus, Norra Stationsgatan 115 (postnr ), och ett gårdshus, Norrbackagatan 27A (postnr ), med totalt 44 lägenheter samt en lokal i gathusets markplan. Några av de större renoveringar som har gjorts är: 1987 renoverades fasaden och ett nytt plåttak lades på gårdshuset, 1997 byttes elstigarna ut, 2001/2002 genomfördes ett totalt stambyte, under 2005/2006 målades trapphusen om och ny belysningsarmatur installerades, 2008 målades tvättstugan om och ny tvätt- och torkutrustning installerades.

3 Föreningen fungerar egentligen fortfarande under samma förutsättningar som den gjort sedan Medlemmarna ansvarar gemensamt för fastigheternas förvaltning och skötsel. De avgifter som betalas har till syfte att täcka räntor och amorteringar på lån för fastigheten samt kostnader för värme, vatten, sophämtning, trappstädning, underhåll av fastigheten, med mera. Styrelsen, som arbetar ideellt, arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen. Om du har frågor eller vill diskutera något ta gärna kontakt med styrelsen. För ekonomisk förvaltning har föreningen anlitat en förvaltare som sköter in- och utbetalningar, avisering av avgifter, årsbokslut och viss annan kameral verksamhet. Föreningens syfte är inte att gå med vinst. I och med att alla hjälps åt med skötsel och underhåll samt hushålla med t ex värme och varmvatten för att minska föreningens kostnader och därmed hålla en låg kvartalsavgift. I vår bostadsrättsförening är det av stor vikt att medlemmar arbetar i styrelsen, alla hjälps åt genom att aktivt utföra snöskottning, delta på städdagar och möten likväl som att känna ett gemensamt ansvar för vår fastighet. Detta gör inte bara att vi kan hålla nere avgiften utan gör också att vi kan skapa en gemenskap och trevlig atmosfär i huset. Den som är intresserad, vill påverka sitt boende i högre grad och samtidigt lära känna andra medlemmar i föreningen rekommenderas att bli styrelseledamot. Styrelsen vill passa på att säga att styrelsearbetet faktiskt är roligt och styrelsemiddagarna är mycket uppskattade. Föreningsstämma Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas under perioden mars till juni. Då går vi igenom föreningens ekonomi samt diskuterar allt som är av vikt för föreningen bl a vad som hänt under det gångna räkenskapsåret samt beslutar vid behov om större framtida projekt. Det är ett bra tillfälle att vara med och påverka sitt eget boende. Kan man inte närvara finns möjlighet att framföra sin röst genom fullmakt, se 18 i stadgarna. Gemensamma lokaler De gemensamma lokaler föreningen har finns fördelade i gat- och gårdshus och kan disponeras av medlemmarna. Cykelparkering görs i rummen till höger om trappen ner i gathusets källare, i cykelställen på gården mellan gathus och gårdshus eller i cykelställen vid husgaveln öster om entrén på Norrbackagatan 27A. Barnvagnsrum finns i gathusets entré. Nyckel kvitteras ut från styrelsen. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummen. Undantag från det medges endast för

4 högst en vagn per lägenhet i gårdshuset, om de parkeras på bottenvåningens del som vetter mot porten mot innergården mellan husen och under förutsättning att passage inte hindras. Det är inte tillåtet att låsa fast vagnar i trapphuset. Orsaken till barnvagnsreglerna är att hålla utrymningsvägar fria men samtidigt måste vi göra anpassningar till förutsättningarna i gårdshuset. Barnvagnar ska i förvaras i barnvagnsrum. Undantag ges endast i gårdshuset enligt ovan. Ett källarförråd hör till varje lägenhet och de är märkta med lägenhetsnummer. Ett tips, lås förrådet även om det inte används. Tvättstuga i gathusets källare. Vänligen respektera boknings- och städreglerna. Piskställning står på den lilla innergården som nås från gårdshuset. För att öppna dörren behövs en källarnyckel. Föreningslokal i gårdshusets. Bokningslista finns i lokalen. Bastu finns i gårdshusets källare. Bokningslista finns i föreningslokalen. Uteplatser med trädgårdsmöbler ställs i ordning på vårstädningen. Placeringen kan variera lite från år till år. Grill finns i förrådet vid föreningslokalen. Ställ tillbaka grillen efter användning. Sopor och avfall Hanteringen av allt avfall beslutas av Stockholms stad. Regler, återvinningscentraler, öppettider etcetera utvecklas och förändras. Nedan anges de i skrivande stund aktuella reglerna. För senaste information se Sopnedkastet finns i entrén i gathuset och är endast avsett för hushållssopor som är förpackade i en väl försluten/ihopknuten soppåse. Returburkar/flaskor, förpackningar som ska återvinnas och miljöfarligt avfall får inte slängas i sopnedkastet. Tidningar, batterier och förpackningar av wellpapp, kartong, glas, plåt och hård plast ska lämnas på en återvinningsstation t ex där Karlbergsvägen möter Norra Stationsgatan. Glödlampor, lågenergilampor, lysrör och all elektronisk, elektrisk eller batteridriven utrustning/apparater klassas som miljöfarligt avfall. I gathusets källare i rummet bredvid tvättstugan kan lampor, lysrör och små eldrivna apparater upp till en brödrosts storlek lämnas i enlighet med anslaget på dörren. Allt avfall utom hushållssopor och bildelar kan avgiftsfritt lämnas till någon av återvinningscentralerna. De tar bland annat emot möbler, madrasser, tyg, bygg-, trädgårdsavfall, trä, metall, cyklar, kastruller, sten, porslin, förpackningsmaterial,

5 kyl/frysskåp, tvättmaskiner, övrigt elektriskt avfall samt miljöfarligt avfall såsom färg och kemikalier. Det finns flera återvinningscentraler varav den närmaste ligger i Vanadisberget med infart från Cedersdalsgatan. Ett annat alternativ är att själv beställa och bekosta hämtning av avfall från någon firma t ex SITA eller Liselotte Löf. Kostnaden brukar inte vara särskilt hög och även hämtning i lägenhet erbjuds. Prissättningen är fri så det kan löna sig att fråga om pris i förväg. Bildelar, hjul och däck ska lämnas till bilskroten. Föreningen har viss möjlighet att ta hand om grovsopor och annat skräp genom att ställa det i soprummet. För att det ska fungera måste styrelsen kontaktas. Naturligtvis lämnar vi inte gamla möbler, skräp, skrot eller annat avfall i källare, vindar eller andra gemensamma utrymmen. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter Att bo in en bostadsrättsförening innebär inte bara att gemensamt ansvara för skötsel av fastighet och ekonomi. Det innebär naturligtvis även att man måste visa hänsyn vi alla vill ju trivas där vi bor. De grundläggande reglerna i föreningen samt de rättigheter och skyldigheter som du har som medlem finns nedtecknade i föreningens stadgar. Varje medlem bör känna till dem. Nedan följer några förtydliganden av några stadgar samt några regler: Tänk på att det är lyhört i sekelskifteshus, så även i vårt. Vi har golv, bjälklag och ofta lägenhetsskiljande väggar av trä. Därför är det mer lyhört än i nybyggda hus och viktigare att visa hänsyn. Exempel på ljud som fortplantar sig mycket väl är musik-/hemmabioanläggning och stegljud. Enligt SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, gäller: Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Andrahandsupplåtelse (uthyrning) får påbörjas efter styrelsens medgivande. Ansökan ska göras skriftligt. Blankett finns på medlemssidorna på Inloggningsuppgifterna anges i första stycket i denna skrift. Skriftlig ansökan om reparations- och renoveringsarbeten som medför förändringar i fastigheten, t ex väggar, bjälklag, vatten-/avloppssystem, värmesystem, ventilation eller rökgångar ska lämnas till styrelsen. Arbetet får påbörjas efter styrelsens medgivande. På grund av otäta ventilationskanaler är det inte tillåtet att ansluta spisfläkt eller andra fläktar till befintliga ventilationskanaler. Varje medlem har ansvar för att det finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten (enligt lokal regel i Stockholms stad).

6 Kom ihåg att det är ditt ansvar att det finns minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet. I fastigheten råder generellt eldningsförbud. Undantag från detta medges endast om medlem kan intyga att eldstaden och tillhörande rökgångar har godkänts av auktoriserad besiktningsman. Handdukstorkar och element får inte kopplas in på varmvattencirkulationen för tappvarmvattnet. Systemet är inte dimensionerat för det och inkoppling leder till att cirkulationen i andra delar försämras eller till och med upphör. VP-rör (rör för elkabel) för t ex framtida bredbandskabel har i samband med stambytet dragits in i alla lägenheter. Rören är försedda med dragtråd och mynnar ut nära taket vid stamledningen i toalett eller kök. Dessa rör och dragtrådar får inte tas bort eller göras obrukbara. Ansvaret för snöskottning och sandning delas av alla medlemmar. Alla hjälps alltså till med snöröjningen enligt uppgjort schema. Det är lämpligt att ta kontakt med grannarna i god tid före din skottningsvecka börjar. Ansvaret för gräsklippning delas också av alla medlemmar. Alla hjälps alltså åt men här finns inget uppgjort schema utan vi kör under principen att man hjälper till när man ser att det behövs. Gräsklipparen står i förrådet bredvid källartrappen i gårdshuset. Vår och höst städar vi gemensamt med allt vad det innebär; mindre reparationer, städning av gemensamma utrymmen, fönsterputsning, trädgårdsskötsel m m. Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det. Lägenhetsdörrarna har föreningen försett med namnskyltar och på begäran sätts märkband upp med text såsom reklam undanbedes. Dessutom finns en spik för t ex en julprydnad. Det är inte tillåtet att göra egna hål eller tejpa/limma fasta något på dörrar eller i trapphus då det snabbt ger trapphuset ett slitet intryck. Dörrmattor och skor har vi inne i lägenheten, inte i trapphuset. Vid ombyggnads- eller renoveringsarbete i lägenheten håller vi lägenhetsdörren stängd så inte smuts, damm och ljud kommer ut i trapphuset. Vi använder inte heller trapphuset som arbetsplats. Tänk på att sopa och torka golvet i trapphuset om det har skräpats ned när t ex byggmaterial eller byggavfall har burits upp eller ner. Tänk på att du är ansvarig för att hantverkare som utför arbete åt dig följer reglerna och att de inte lämnar öppna portar obevakade. Vi visar också hänsyn genom att respektera boknings- och städreglerna i tvättstugan. Fönsterglas, tätningslist, målning av fönsterbågar mellan fönsterglasen och insidan samt karmens insida ingår i medlemmarnas underhållsansvar.

7 Huvudsäkringarna tillhör respektive lägenhet och det är varje medlems ansvar att vid behov byta säkring/propp. Vi rekommenderar också att alla har säkringar i reserv. Det är vanliga proppar och de kan ha en strömstyrka på max 20A (Ampere). Eftersom 20A är mycket överdimensionerat för lägenheter, går det oftast bra med även med 16A. Vi har tidigare försökt ha extra proppar i elskåpen men dessa förbrukas och tar slut utan att styrelsen känner till det. Således kan styrelsen inte garantera att det finns reservproppar. Huvudsäkringarna och elmätarna till lägenheterna sitter i de vita skåpen i källarna. De är märkta med samma identitet (ex EB5) som sitter bakom luckan på säkringsskåpen i lägenheterna. Trefas el är indraget i alla lägenheter och således finns det tre huvudsäkringar. Att huvudsäkringarna är hela indikeras genom att L1, L2 och L3, med liten textstorlek, anges i displayens nederdel. Exempelvis om bara L2 och L3 anges är säkring L1 trasig, den översta. Byt då ut den huvudsäkring som har motsvarande märkning. Om huvudsäkringarna är hela men strömmen ändå inte fungerar, kontrollera då att jordfelsbrytaren som sitter i säkringsskåpet i lägenheten inte har brutit strömmen. När den slår ifrån stängs all ström i lägenheten av. Noteringar vid Stockholms Stadsmuseums byggnadsinventering 1973 Byggnadsår , arkitekt Höög & Morssing, byggherre H Josephson, byggmästare 1. C J Walldén, 2. O A Lindberg centralvärme. Gathus (T-hus), 6 vån. Gatufasad: gul sprutputs, bv sandsten. Porten förändrad. Gårdsfasad: gul sprutputs. Rött plåttak. Entré: golv av rödvitflammiga konststensplattor, gröna sprutmålade väggar och vitmålat tak. Trapphus och vilplan: trappor och golv av konststen, sprutmålade väggar, järnsmidesräcke, fanerade lägenhetsdörrar (träimitationsmålade). Gårdshus (helhus), 5 vån. Fasader: gul sprutputs. Rött plåttak. Lägenheterna moderniserade och bevarar föga av ursprunglig inredning. Gård: i två plan, asfalt, buskar. Bakgård: asfalt, konststensplattor. År 1902 påbörjades byggandet av västra renhållningsstationen i kvarteret Skålen med ett tre våningar högt bostadshus åt Norrbackagatan för anställda arbetare och tjänstemän, samt inne på gården tre röda tegelbyggnader för stationens verksamhet. Dessa byggnader stod på gården ungefär där Karlbergs skola och gymnastiksal står idag.

8 Slutligen Att bo i en bostadsrättsförening är en av de mest fördelaktiga och fria boendeformer som finns. Det bygger på att alla drar sitt strå till stacken och utnyttjar den medbestämmanderätt som alla medlemmar har. Att sitta i styrelsen ger naturligtvis ännu större möjligheter att påverka. Låt oss all fortsätta skapa trivsel i föreningen, bra boendemiljö, visa hänsyn samt hålla föreningens ekonomi och fastigheterna i gott skick. Tänk också på att det är mycket säkrare och trevligare i en förening där alla hjälps åt att se till att inte obehöriga kommer in, dvs inte lämnar öppna portar obevakade, är uppmärksam på att pardörrars reglar trycks ned helt både uppe och nere, portar och andra dörrar verkligen stängs ordenligt efter sig. Vi har varit mycket förskonade från inbrott men det gamla ordspråket tillfället gör tjuven och tillfället skapas av dig stämmer tyvärr. Med vänliga hälsningar Styrelsen, februari 2011

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare

sbcdirekt När två lägenheter blir en Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Det är vanligt att en bostadsrättshavare sbcdirekt Nummer 10 november 2006 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se När två lägenheter blir en Det är vanligt att en bostadsrättshavare också köper grannens lägenhet i syfte

Läs mer

VÅREN! Glad Påsk! göra för dig. I väntan på. önskar alla vi på Herrljungabostäder

VÅREN! Glad Påsk! göra för dig. I väntan på. önskar alla vi på Herrljungabostäder Hemmaplan Ett nyhetsblad för dig som bor hos Herrljungabostäder Nummer 1 2013 Glad Påsk! önskar alla vi på Herrljungabostäder I väntan på VÅREN! Vad Gullan och Bernt Ehnfors älskar att odla och utnyttjar

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Nu ingår alla tre hus i samma förening!

Nu ingår alla tre hus i samma förening! u ingår alla tre hus i samma förening! Bofakta maj 2014 Innehåll 2 Inledning 2 Välkommen hem till Äppellunden 4-5 Välkommen till Bollebygd 6 Situationsplan 7 Inredningsval 8-9 Beskrivning 10-11 ägenhetsfördelning

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 1 2015 Dett a nummer Miljöspecial Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips HållbSSorteraHållbartHållbart boende Hållbar utveckling och boende Enligt

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer