Tillväxtens betydelse för kommunikationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtens betydelse för kommunikationerna"

Transkript

1 Kommunikationernas betydelse för tillväxt eller möjligen Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Blivande hallänningar (?) på sommarlov i Haverdal Foto: Föreningen Haverdalsbyn

2 Folkmängdsutveckling i Sveriges kommuner Stockholm/Mälardalen (AB, C, D) Sydvästsverige (M, N, O) därav Halland Övriga Sverige Människor bosätter sig på platser som det är lätt att ta sig ifrån

3 Befolkningsförändring Kommunernas yta är proportionell mot indexet för Befolkningsförändring Trenden är storstadskoncentration Källa: Einar Holm m.fl. Vad ska man ha ett land till? Vinnova 2013

4 Ett historiskt perspektiv på den demografiska utvecklingen Källa: Gunnel Forsberg, Planeringens utmaningar och tillämpningar, Uppsala Publishing House, 2005 med utgångspunkt i geograferna Wilbur Zelinsky 1971 och H Jones 1990.

5 H Storstadskoncentrationen i punkform: Nästan hälften av Sveriges befolkning 55 procent av BNP Hög produktivitet (BRP per sysselsatt) Störst andel högutbildade Störst efterfrågan på högutbildade Störst övergång till högre studier Starka kompetensnätverk 80 procent av sysselsättningsökningen sker i storstäderna Två tredjedelar av pendlingen sker i storstadsregionerna

6 Folkmängdsutveckling i Halland SAMS-områden Storstadskoncentration, urbanisering och kontraurbanisering - samtidigt SAMS=Small Areas for Market Statistics SAMS är en indelning av hela Sverige i drygt små områden. I Halland finns 286 områden. SAMS-indelningen är förhållandevis stabil, områdesindelningen har inte ändrats sedan Minskning Oförändrad Ökning Stark ökning Mycket stark ökning

7 70,0 Landsbygds och tätortsbefolkning 2012 Befolkningens fördelning på landsbygd, städer och övriga tätorter, procent 60,0 64,1 50,0 49,4 47,0 53,4 40,0 30,0 20,0 34,0 36,7 29,3 26,4 34,2 39,4 26,4 25,1 25,5 28,3 24,7 25,3 21,3 21,0 41,9 37,1 10,0 9,5 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Hallands län Landsbygd Städerna Övriga tätorter

8 Folkmängdsförändring Fördelat på Landsbygd, Städerna och övriga tätorter Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Landsbygd Städerna Övriga tätorter

9 Nettoflyttning Hallands totala nettoflyttningsutbyte med kommuner i södra Sverige Inflyttningskommuner Utflyttningskommuner Göteborg Stockholm 859 Mölndal Lund 813 Borås 746 Malmö 737 Gislaved 699 Helsingborg 442 Mark 533 Jönköping 186 Härryda 366 Uppsala 161 Svenljunga 347 Linköping 115 Partille 313 Luleå 44 Ljungby 267 Tanum 42 Lerum 243 Solna 38 Värnamo 230 Nybro 33 Ale 203 Flen 32 Tranemo 201 Herrljunga 25 Östersund 199 Sunne 25 Markaryd 182 Ängelholm 24 Växjö 164 Tjörn 22 Alingsås 164 Lidingö 21 Gnosjö 151 Norrtälje 21 Hässleholm 148 Svalöv 21 Uddevalla 138 Höganäs 20 Lidköping 128 Habo 19 Vänersborg 121 Svedala 19 Båstad 117 Tomelilla 19 Osby 113 Gagnef 18 Alvesta 106 Hällefors 17 Kristianstad 103 Torsås 15

10 Vad har skåningarna emot Halland

11 Nettoinflyttning under lång tid leder till Högre medelinkomst Ökande skatteunderlag Högre utbildningsnivå Växande lokala marknader Ökad rörlighet bra utvecklingsförutsättningar och ökat tryck på trafiksystemen

12 Medelinkomst 2011 Medelinkomst

13 Sammanräknad förvärvsinkomst år, medelinkomst 2011 Totalt Män Kvinnor Stockholms län Stockholms län Stockholms län Gotlands län 85,8 Hallands län Hallands län Riket Jämtlands län 84,7 Riket Riket Norrbottens län Värmlands län 79,3 Norrbottens län Västmanlands län Västernorrlands län Västerbottens län 79,2 Uppsala län Uppsala län Hallands län Västernorrlands län 78,9 Västra Götalands län Västra Götalands län Uppsala län Blekinge län 78,1 Västmanlands län Norrbottens län Västra Götalands län Norrbottens län 77,5 Västernorrlands län Jönköpings län Jämtlands län Dalarnas län 77,5 Jönköpings län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län 76,6 Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Gävleborgs län 76,3 Kronobergs län Kronobergs län Jönköpings län Södermanlands län 76,3 Gävleborgs län Östergötlands län Västerbottens län Riket 76,2 Östergötlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västra Götalands län 76,0 Dalarnas län Örebro län Gävleborgs län Örebro län 76,0 Örebro län Dalarnas län Blekinge län Stockholms län 75,7 Västerbottens län Kalmar län Kronobergs län Uppsala län 75,7 Blekinge län Skåne län Örebro län Skåne län 75,6 Kalmar län Blekinge län Gotlands län Kronobergs län 75,2 Skåne län Västerbottens län Kalmar län Östergötlands län 75,0 Värmlands län Värmlands län Östergötlands län Jönköpings län 74,5 Jämtlands län Jämtlands län Värmlands län Västmanlands län 73,5 Gotlands län Gotlands län Skåne län Hallands län 72,0 Kvot

14 Varför har kvinnor och män olika inkomst? Svag arbetsmarknad för kvinnor i Halland Traditionella yrkesval Kvinnor pendlar mindre än män Kvinnor arbetar deltid mer än män Kvinnor är barnlediga mer än män Olika lön för samma jobb

15 Inflyttningen leder till höjd utbildningsnivå som leder till ökad pendling

16 Utbildningsnivå 2012 Andel med högskoleutbildning i åldersgruppen år Båda könen Män Kvinnor 01 Stockholms län 46,1 01 Stockholms län 42,8 01 Stockholms län 49,5 03 Uppsala län 44,0 03 Uppsala län 39,3 03 Uppsala län 48,8 24 Västerbottens län 40,2 12 Skåne län 35,0 24 Västerbottens län 46,4 12 Skåne län 39,2 24 Västerbottens län 34,3 12 Skåne län 43,5 Riket 38,1 05 Östergötlands län 33,6 Riket 42,8 14 Västra Götalands län 37,9 Riket 33,5 14 Västra Götalands län 42,6 05 Östergötlands län 37,0 14 Västra Götalands län 33,4 05 Östergötlands län 40,6 13 Hallands län 35,1 10 Blekinge län 30,6 13 Hallands län 40,2 10 Blekinge län 34,7 13 Hallands län 30,1 07 Kronobergs län 39,8 07 Kronobergs län 34,2 07 Kronobergs län 28,8 23 Jämtlands län 39,4 18 Örebro län 33,0 19 Västmanlands län 28,2 10 Blekinge län 39,0 19 Västmanlands län 32,6 18 Örebro län 27,4 18 Örebro län 38,9 25 Norrbottens län 32,5 25 Norrbottens län 26,7 25 Norrbottens län 38,8 23 Jämtlands län 32,2 22 Västernorrlands län 26,3 17 Värmlands län 38,4 22 Västernorrlands län 32,0 06 Jönköpings län 26,1 22 Västernorrlands län 37,9 17 Värmlands län 31,9 17 Värmlands län 25,8 19 Västmanlands län 37,2 06 Jönköpings län 31,2 23 Jämtlands län 25,3 06 Jönköpings län 36,5 08 Kalmar län 30,6 08 Kalmar län 25,0 08 Kalmar län 36,5 09 Gotlands län 30,1 09 Gotlands län 24,9 09 Gotlands län 35,5 04 Södermanlands län 29,9 04 Södermanlands län 24,7 04 Södermanlands län 35,2 20 Dalarnas län 29,0 20 Dalarnas län 23,6 21 Gävleborgs län 35,0 21 Gävleborgs län 28,7 21 Gävleborgs län 22,7 20 Dalarnas län 34,7

17 Utbildningsnivå 2011 i Hallands län SAMS-områden

18 70,0 Andel utpendlare i olika utbildningsgrupper Procent 60,0 Förgymnasial Gymnasial 63,6 50,0 Eftergymnasial 48,1 48,3 40,0 39,3 30,0 35,0 31,0 27,3 27,5 27,4 20,0 16,5 16,3 16,9 18,7 18,1 16,1 10,0 8,7 9,3 10,6 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

19 60,0 Andel med högskoleutbildning bland pendlare och ej pendlare 2011 Pendlare 50,0 49,9 Ej pendlare 49,5 40,0 43,1 37,1 36,8 30,0 31,0 32,9 30,0 32,9 20,0 20,8 22,5 16,5 10,0 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

20 Inflyttningen leder till växande lokala marknader, ekonomisk tillväxt och obalans på arbetsmarknaden

21 Mest växande branscher , miljoner kronor Omsättningsutveckling i aktiebolag, tusental kronor Omsättning Utveckling Procent U25 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar ,4 U24 parti och provisionshandel utom med motorfordon ,8 U22 byggverksamhet ,1 U19 försörjning av el,gas, värme och kyla ,8 U26 transport och magasinering ,0 U23 handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar ,5 U35 fastighetsverksamhet ,4 U06 pappers och pappersvarutillverkning ,7 U03 framställning av livsmedel, drycker och tobak ,3 U05 tillverkning av trä och varor av trä, rotting o.d. utom möbler ,8 U14 tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater ,5 U13 stål och metallframställning ,2 U28 hotell och restaurangverksamhet ,8 U17 övrig tillverkning ,8 U38 arkitekt och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys ,1 U51 annan serviceverksamhet och personliga tjänster ,5 U37 verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag ,0 U01 jordbruk, skogsbruk och fiske ,0 U47 hälso och sjukvård ,5 U32 finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet ,3 Total ,5 Källa: Simplerdatabasen, Grufman-Reje 2013

22 Årlig godsmängd i handeln. Hallands län, antal ton Detaljhandel Partihandel Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

23 Ullared handelsområde Halmstad centrum Kungsmässan handelsområde Varberg centrum Eurostop Stenalyckan Flygstaden handelsområde Borgås handelsområde Falkenberg centrum Handelsområde i Brunnsberg Stormarknad i Larsfrid Mellbystrand handelsområde Inlag handelsområde Kungsbacka centrum Lassabacka handelsområde Sannarp bilhandelsområde Godsmängder i detaljhandeln Tusental ton. Fördelat på de största handelsområdena Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket

24 Lite allmänt om lastbilstransporter Godsmängd fördelat på trafikslag Miljoner ton ,2 Väg Järnväg Sjötransport Lastbilsflöden på väg Antal fordon per årsmedeldygn och andel av totala trafiken (procent) Fordon Andel E6 vid Falkenberg Väg 26, Nissastigen Väg 41, Viskadalen Väg Väg Väg Väg Lastbilstransporter inom, genom, till och från Halland Procent Genom Halland, transit 44 Inom, från och till Halland 56 Därav Inom Halland 44 Till Halland 30 Från Halland 26 Transportavtånd för lastbilstransporter inom, från och till Halland Procent 0 50 kilometer kilometer kilometer kilometer 6 > 200 kilometer 14 Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

25 Obalans på arbetsmarkanden och dess betydelse för resande och kommunikationer

26 Utbildningsnivå 2012 I befolkningen och på arbetsmarknaden Sysselsatt dagbefolkning år Kvinnor Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen år På arbetsmarknaden år Stockholms län 32,2 Stockholms län 35,8 Uppsala län 31,2 Uppsala län 35,2 Västerbottens län 29,1 Västerbottens län 32,9 Skåne län 27,1 Skåne län 31,3 Riket 26,4 Riket 30,3 Västra Götalands län 26,1 Västra Götalands län 30,1 Östergötlands län 24,7 Östergötlands län 29,2 Hallands län 23,6 Örebro län 27,4 Jämtlands län 23,5 Jämtlands län 27,2 Norrbottens län 23,5 Norrbottens län 27,1 Kronobergs län 23,0 Värmlands län 26,7 Örebro län 22,8 Blekinge län 26,6 Värmlands län 22,7 Kronobergs län 26,5 Blekinge län 22,7 Västernorrlands län 26,5 Västernorrlands län 22,4 Västmanlands län 26,5 Västmanlands län 22,2 Hallands län 25,8 Gotlands län 21,3 Gotlands län 25,4 Jönköpings län 21,2 Södermanlands län 25,1 Kalmar län 20,7 Jönköpings län 24,5 Södermanlands län 20,7 Gävleborgs län 24,3 Dalarnas län 20,2 Kalmar län 24,3 Gävleborgs län 20,2 Dalarnas län 23,8 Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen På arbetsmarknaden Stockholms län 29,2 Stockholms län 31,8 Uppsala län 27,4 Uppsala län 29,6 Västerbottens län 23,7 Västerbottens län 26,2 Skåne län 23,4 Skåne län 26,1 Riket 22,5 Riket 25,1 Västra Götalands län 22,3 Västra Götalands län 25,0 Östergötlands län 21,4 Östergötlands län 24,5 Hallands län 19,5 Västmanlands län 21,3 Blekinge län 18,6 Blekinge län 21,2 Kronobergs län 18,5 Örebro län 21,1 Norrbottens län 18,3 Jämtlands län 20,7 Örebro län 18,2 Kronobergs län 20,5 Västmanlands län 18,2 Norrbottens län 20,4 Jämtlands län 18,0 Värmlands län 20,2 Värmlands län 17,5 Hallands län 20,1 Västernorrlands län 17,3 Västernorrlands län 20,0 Gotlands län 17,2 Gotlands län 19,9 Jönköpings län 16,7 Södermanlands län 19,0 Kalmar län 16,3 Jönköpings län 18,7 Södermanlands län 16,2 Kalmar län 18,2 Dalarnas län 15,7 Dalarnas län 18,2 Gävleborgs län 15,3 Gävleborgs län 17,9

27 Branschstruktur 2012 Hallands avvikelse från riksgenomsnittet, antal procentenheter. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,1 Tillverkning och utvinning 0,0 Energiförsörjning; miljöverksamhet Byggverksamhet 1,1 1,3 Handel 2,9 Transport och magasinering 0,3 Hotell och restaurangverksamhet 0,1 Information och kommunikation 2,4 Finans och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet 0,8 0,1 Företagstjänster 3,2 Offentlig förvaltning och försvar 1,3 Utbildning 1,0 Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 Kulturella och personliga tjänster m.m. 0,4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

28 26,4 26,0 25,7 23,4 23,0 Hallands län Kronobergs län Södermanlands län Skåne län Kalmar län Byråkrater per 1000 invånare 2012 Byråkrat=Sysselsatt i offentlig förvaltning. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år 47,5 46,0 43,4 42,5 40,8 39,5 35,6 33,7 33,4 32,7 32,6 30,4 30,3 28,7 27,8 27,8 27,5 Västmanlands län Västerbottens län Jönköpings län Östergötlands län Västra Götalands län Värmlands län Dalarnas län Riket Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Västernorrlands län Stockholms län Norrbottens län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

29 Småföretagsstruktur Positiva effekter: Näringslivet är robust och mindre känsligt för konjunktur och strukturförändringar. Frånvaron av dominerande branscher och dominerande storföretag gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. Halland har ett relativt högt nyföretagande. Näringslivet har god lönsamhet och tillväxt. Brist på arbetskraft är det viktigaste tillväxthindret. Negativa effekter: Halland har få kunskapsintensiva företag och många företag har låg utbildningsnivå både bland företagare och anställda. Få företag har kontakt med högskola och samhälle. Många företag har en låg tillväxtvilja. Medelåldern är hög hos företagarna. Andel anställda på arbetsställen < 50 anställda 2012 Andel Jämtlands län 59,8 Gotlands län 56,7 Kalmar län 56,1 Hallands län 55,4 Uppsala län 52,5 Dalarnas län 52,5 Värmlands län 52,2 Norrbottens län 52,2 Västernorrlands län 51,2 Västerbottens län 51,2 Östergötlands län 50,9 Gävleborgs län 50,7 Södermanlands län 50,6 Skåne län 50,2 Jönköpings län 49,6 Riket 49,5 Kronobergs län 48,9 Västra Götalands län 48,0 Västmanlands län 47,3 Stockholms län 47,2 Örebro län 46,5 Blekinge län 46,3 Laholm 76,3 Kungsbacka 64,4 Falkenberg 56,4 Halmstad 51,6 Varberg 49,9 Hylte 49,7

30 Strukturella brister i Halland: Svag arbetsmarknad för akademiker Särskilt för kvinnor med akademisk utbildning För liten avancerad tjänstesektor Liten offentlig förvaltning Näringslivet anställer för få akademiker

31 Obalans på arbetsmarknaden Hallänningarna kan mer än vad arbetsmarknaden efterfrågar Många löser sitt personliga matchningsproblem genom att pendla till annan ort

32 Sysselsatt natt och dagbefolkning 2012, 16+ år Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Nattbefolkning Dagbefolkning

33

34

35 Var bor de som arbetar i Ullared? Och hur tar de sig till jobbet?

36 Pendling 2002 och 2012 Andel utpendlare över kommungräns 2002 och 2012 Andel av den sysselsatta nattbefolkningen 16+ år Män Kvinnor Båda könen Hylte 22,9 27,9 19,2 28,3 21,2 28,1 Halmstad 15,4 17,1 9,2 12,4 12,4 14,8 Laholm 35,5 39,7 29,4 37,3 32,7 38,6 Falkenberg 21,3 23,9 16,8 20,5 19,2 22,3 Varberg 22,1 22,9 15,2 20,6 18,8 21,8 Kungsbacka 61,0 60,2 45,8 47,8 53,6 54,1 Halland 30,8 32,2 22,8 26,8 27,0 29,6 Skåne 38,6 41,8 30,9 35,9 34,9 39,0 Västra Götaland 33,9 35,7 26,1 30,4 30,2 33,2 Inpendling Utpendling Bruttopendling Differens Procent Differens Procent Differens Procent Hylte , , ,8 Halmstad , , ,5 Laholm , , ,0 Falkenberg , , ,8 Varberg , , ,5 Kungsbacka , , ,4 Hallands län* , , ,2 *över länsgräns

37 Hallänningarnas pendling Pendlingsströmmar (summa in och ut) med fler än 200 pendlare 2011

38 De största pendlingsrelationerna i Halland 2012 Pendling över kommungräns Bruttopendling 2012 Bruttopendling, utveckling Differens Procent Kungsbacka Göteborg Kungsbacka Göteborg ,6 Kungsbacka Mölndal Varberg Falkenberg ,5 Laholm Halmstad Halmstad Falkenberg ,3 Varberg Falkenberg Kungsbacka Mölndal ,5 Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg ,4 Varberg Göteborg Halmstad Laholm ,9 Kungsbacka Varberg Varberg Kungsbacka ,7 Hylte Halmstad Halmstad Varberg ,7 Varberg Mark 947 Hylte Halmstad ,5 Halmstad Varberg 918 Halmstad Göteborg ,2 Halmstad Göteborg 888 Falkenberg Göteborg ,6 Hylte Gislaved 712 Varberg Mark ,4 Laholm Båstad 701 Kungsbacka Härryda ,6 Falkenberg Göteborg 651 Kungsbacka Stockholm ,3 Kungsbacka Härryda 646 Halmstad Helsingborg ,1 Kungsbacka Stockholm 578 Halmstad Ängelholm ,8 Kungsbacka Mark 561 Kungsbacka Mark ,2 Halmstad Stockholm 529 Kungsbacka Partille ,6 Varberg Mölndal 478 Varberg Mölndal ,7 Halmstad Ängelholm 453 Hylte Gislaved ,5 Halmstad Helsingborg 448 Laholm Båstad ,9 Laholm Ängelholm 426 Halmstad Stockholm ,6 Kungsbacka Partille 391 Falkenberg Hylte ,6 Halmstad Båstad 383 Laholm Ängelholm ,7

39 Vad har hallänningarna emot Skåne

40 Arbetsmarknadsregioner idag Göteborg Göteborg och i framtiden? Malmö Malmö

41 Slutsatser Halland drar nytta av storstadskoncentration och kontraurbanisering Kommunerna blir allt mer beroende av utvecklingen i omgivningen Människorna rör sig allt mer regionalt, men planeringen är fortfarande lokal Södra Halland riskerar att hamna utanför storstadsområdenas influenser Södra Halland behöver därför Öka utbytet med omgivande kommuner Utveckla sin egen arbetsmarknad Halmstad behöver utveckla sin roll som regionalt centrum

42 Tack för mig

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer