Tillväxtens betydelse för kommunikationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtens betydelse för kommunikationerna"

Transkript

1 Kommunikationernas betydelse för tillväxt eller möjligen Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Blivande hallänningar (?) på sommarlov i Haverdal Foto: Föreningen Haverdalsbyn

2 Folkmängdsutveckling i Sveriges kommuner Stockholm/Mälardalen (AB, C, D) Sydvästsverige (M, N, O) därav Halland Övriga Sverige Människor bosätter sig på platser som det är lätt att ta sig ifrån

3 Befolkningsförändring Kommunernas yta är proportionell mot indexet för Befolkningsförändring Trenden är storstadskoncentration Källa: Einar Holm m.fl. Vad ska man ha ett land till? Vinnova 2013

4 Ett historiskt perspektiv på den demografiska utvecklingen Källa: Gunnel Forsberg, Planeringens utmaningar och tillämpningar, Uppsala Publishing House, 2005 med utgångspunkt i geograferna Wilbur Zelinsky 1971 och H Jones 1990.

5 H Storstadskoncentrationen i punkform: Nästan hälften av Sveriges befolkning 55 procent av BNP Hög produktivitet (BRP per sysselsatt) Störst andel högutbildade Störst efterfrågan på högutbildade Störst övergång till högre studier Starka kompetensnätverk 80 procent av sysselsättningsökningen sker i storstäderna Två tredjedelar av pendlingen sker i storstadsregionerna

6 Folkmängdsutveckling i Halland SAMS-områden Storstadskoncentration, urbanisering och kontraurbanisering - samtidigt SAMS=Small Areas for Market Statistics SAMS är en indelning av hela Sverige i drygt små områden. I Halland finns 286 områden. SAMS-indelningen är förhållandevis stabil, områdesindelningen har inte ändrats sedan Minskning Oförändrad Ökning Stark ökning Mycket stark ökning

7 70,0 Landsbygds och tätortsbefolkning 2012 Befolkningens fördelning på landsbygd, städer och övriga tätorter, procent 60,0 64,1 50,0 49,4 47,0 53,4 40,0 30,0 20,0 34,0 36,7 29,3 26,4 34,2 39,4 26,4 25,1 25,5 28,3 24,7 25,3 21,3 21,0 41,9 37,1 10,0 9,5 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Hallands län Landsbygd Städerna Övriga tätorter

8 Folkmängdsförändring Fördelat på Landsbygd, Städerna och övriga tätorter Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Landsbygd Städerna Övriga tätorter

9 Nettoflyttning Hallands totala nettoflyttningsutbyte med kommuner i södra Sverige Inflyttningskommuner Utflyttningskommuner Göteborg Stockholm 859 Mölndal Lund 813 Borås 746 Malmö 737 Gislaved 699 Helsingborg 442 Mark 533 Jönköping 186 Härryda 366 Uppsala 161 Svenljunga 347 Linköping 115 Partille 313 Luleå 44 Ljungby 267 Tanum 42 Lerum 243 Solna 38 Värnamo 230 Nybro 33 Ale 203 Flen 32 Tranemo 201 Herrljunga 25 Östersund 199 Sunne 25 Markaryd 182 Ängelholm 24 Växjö 164 Tjörn 22 Alingsås 164 Lidingö 21 Gnosjö 151 Norrtälje 21 Hässleholm 148 Svalöv 21 Uddevalla 138 Höganäs 20 Lidköping 128 Habo 19 Vänersborg 121 Svedala 19 Båstad 117 Tomelilla 19 Osby 113 Gagnef 18 Alvesta 106 Hällefors 17 Kristianstad 103 Torsås 15

10 Vad har skåningarna emot Halland

11 Nettoinflyttning under lång tid leder till Högre medelinkomst Ökande skatteunderlag Högre utbildningsnivå Växande lokala marknader Ökad rörlighet bra utvecklingsförutsättningar och ökat tryck på trafiksystemen

12 Medelinkomst 2011 Medelinkomst

13 Sammanräknad förvärvsinkomst år, medelinkomst 2011 Totalt Män Kvinnor Stockholms län Stockholms län Stockholms län Gotlands län 85,8 Hallands län Hallands län Riket Jämtlands län 84,7 Riket Riket Norrbottens län Värmlands län 79,3 Norrbottens län Västmanlands län Västernorrlands län Västerbottens län 79,2 Uppsala län Uppsala län Hallands län Västernorrlands län 78,9 Västra Götalands län Västra Götalands län Uppsala län Blekinge län 78,1 Västmanlands län Norrbottens län Västra Götalands län Norrbottens län 77,5 Västernorrlands län Jönköpings län Jämtlands län Dalarnas län 77,5 Jönköpings län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län 76,6 Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Gävleborgs län 76,3 Kronobergs län Kronobergs län Jönköpings län Södermanlands län 76,3 Gävleborgs län Östergötlands län Västerbottens län Riket 76,2 Östergötlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västra Götalands län 76,0 Dalarnas län Örebro län Gävleborgs län Örebro län 76,0 Örebro län Dalarnas län Blekinge län Stockholms län 75,7 Västerbottens län Kalmar län Kronobergs län Uppsala län 75,7 Blekinge län Skåne län Örebro län Skåne län 75,6 Kalmar län Blekinge län Gotlands län Kronobergs län 75,2 Skåne län Västerbottens län Kalmar län Östergötlands län 75,0 Värmlands län Värmlands län Östergötlands län Jönköpings län 74,5 Jämtlands län Jämtlands län Värmlands län Västmanlands län 73,5 Gotlands län Gotlands län Skåne län Hallands län 72,0 Kvot

14 Varför har kvinnor och män olika inkomst? Svag arbetsmarknad för kvinnor i Halland Traditionella yrkesval Kvinnor pendlar mindre än män Kvinnor arbetar deltid mer än män Kvinnor är barnlediga mer än män Olika lön för samma jobb

15 Inflyttningen leder till höjd utbildningsnivå som leder till ökad pendling

16 Utbildningsnivå 2012 Andel med högskoleutbildning i åldersgruppen år Båda könen Män Kvinnor 01 Stockholms län 46,1 01 Stockholms län 42,8 01 Stockholms län 49,5 03 Uppsala län 44,0 03 Uppsala län 39,3 03 Uppsala län 48,8 24 Västerbottens län 40,2 12 Skåne län 35,0 24 Västerbottens län 46,4 12 Skåne län 39,2 24 Västerbottens län 34,3 12 Skåne län 43,5 Riket 38,1 05 Östergötlands län 33,6 Riket 42,8 14 Västra Götalands län 37,9 Riket 33,5 14 Västra Götalands län 42,6 05 Östergötlands län 37,0 14 Västra Götalands län 33,4 05 Östergötlands län 40,6 13 Hallands län 35,1 10 Blekinge län 30,6 13 Hallands län 40,2 10 Blekinge län 34,7 13 Hallands län 30,1 07 Kronobergs län 39,8 07 Kronobergs län 34,2 07 Kronobergs län 28,8 23 Jämtlands län 39,4 18 Örebro län 33,0 19 Västmanlands län 28,2 10 Blekinge län 39,0 19 Västmanlands län 32,6 18 Örebro län 27,4 18 Örebro län 38,9 25 Norrbottens län 32,5 25 Norrbottens län 26,7 25 Norrbottens län 38,8 23 Jämtlands län 32,2 22 Västernorrlands län 26,3 17 Värmlands län 38,4 22 Västernorrlands län 32,0 06 Jönköpings län 26,1 22 Västernorrlands län 37,9 17 Värmlands län 31,9 17 Värmlands län 25,8 19 Västmanlands län 37,2 06 Jönköpings län 31,2 23 Jämtlands län 25,3 06 Jönköpings län 36,5 08 Kalmar län 30,6 08 Kalmar län 25,0 08 Kalmar län 36,5 09 Gotlands län 30,1 09 Gotlands län 24,9 09 Gotlands län 35,5 04 Södermanlands län 29,9 04 Södermanlands län 24,7 04 Södermanlands län 35,2 20 Dalarnas län 29,0 20 Dalarnas län 23,6 21 Gävleborgs län 35,0 21 Gävleborgs län 28,7 21 Gävleborgs län 22,7 20 Dalarnas län 34,7

17 Utbildningsnivå 2011 i Hallands län SAMS-områden

18 70,0 Andel utpendlare i olika utbildningsgrupper Procent 60,0 Förgymnasial Gymnasial 63,6 50,0 Eftergymnasial 48,1 48,3 40,0 39,3 30,0 35,0 31,0 27,3 27,5 27,4 20,0 16,5 16,3 16,9 18,7 18,1 16,1 10,0 8,7 9,3 10,6 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

19 60,0 Andel med högskoleutbildning bland pendlare och ej pendlare 2011 Pendlare 50,0 49,9 Ej pendlare 49,5 40,0 43,1 37,1 36,8 30,0 31,0 32,9 30,0 32,9 20,0 20,8 22,5 16,5 10,0 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

20 Inflyttningen leder till växande lokala marknader, ekonomisk tillväxt och obalans på arbetsmarknaden

21 Mest växande branscher , miljoner kronor Omsättningsutveckling i aktiebolag, tusental kronor Omsättning Utveckling Procent U25 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar ,4 U24 parti och provisionshandel utom med motorfordon ,8 U22 byggverksamhet ,1 U19 försörjning av el,gas, värme och kyla ,8 U26 transport och magasinering ,0 U23 handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar ,5 U35 fastighetsverksamhet ,4 U06 pappers och pappersvarutillverkning ,7 U03 framställning av livsmedel, drycker och tobak ,3 U05 tillverkning av trä och varor av trä, rotting o.d. utom möbler ,8 U14 tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater ,5 U13 stål och metallframställning ,2 U28 hotell och restaurangverksamhet ,8 U17 övrig tillverkning ,8 U38 arkitekt och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys ,1 U51 annan serviceverksamhet och personliga tjänster ,5 U37 verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag ,0 U01 jordbruk, skogsbruk och fiske ,0 U47 hälso och sjukvård ,5 U32 finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet ,3 Total ,5 Källa: Simplerdatabasen, Grufman-Reje 2013

22 Årlig godsmängd i handeln. Hallands län, antal ton Detaljhandel Partihandel Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

23 Ullared handelsområde Halmstad centrum Kungsmässan handelsområde Varberg centrum Eurostop Stenalyckan Flygstaden handelsområde Borgås handelsområde Falkenberg centrum Handelsområde i Brunnsberg Stormarknad i Larsfrid Mellbystrand handelsområde Inlag handelsområde Kungsbacka centrum Lassabacka handelsområde Sannarp bilhandelsområde Godsmängder i detaljhandeln Tusental ton. Fördelat på de största handelsområdena Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket

24 Lite allmänt om lastbilstransporter Godsmängd fördelat på trafikslag Miljoner ton ,2 Väg Järnväg Sjötransport Lastbilsflöden på väg Antal fordon per årsmedeldygn och andel av totala trafiken (procent) Fordon Andel E6 vid Falkenberg Väg 26, Nissastigen Väg 41, Viskadalen Väg Väg Väg Väg Lastbilstransporter inom, genom, till och från Halland Procent Genom Halland, transit 44 Inom, från och till Halland 56 Därav Inom Halland 44 Till Halland 30 Från Halland 26 Transportavtånd för lastbilstransporter inom, från och till Halland Procent 0 50 kilometer kilometer kilometer kilometer 6 > 200 kilometer 14 Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

25 Obalans på arbetsmarkanden och dess betydelse för resande och kommunikationer

26 Utbildningsnivå 2012 I befolkningen och på arbetsmarknaden Sysselsatt dagbefolkning år Kvinnor Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen år På arbetsmarknaden år Stockholms län 32,2 Stockholms län 35,8 Uppsala län 31,2 Uppsala län 35,2 Västerbottens län 29,1 Västerbottens län 32,9 Skåne län 27,1 Skåne län 31,3 Riket 26,4 Riket 30,3 Västra Götalands län 26,1 Västra Götalands län 30,1 Östergötlands län 24,7 Östergötlands län 29,2 Hallands län 23,6 Örebro län 27,4 Jämtlands län 23,5 Jämtlands län 27,2 Norrbottens län 23,5 Norrbottens län 27,1 Kronobergs län 23,0 Värmlands län 26,7 Örebro län 22,8 Blekinge län 26,6 Värmlands län 22,7 Kronobergs län 26,5 Blekinge län 22,7 Västernorrlands län 26,5 Västernorrlands län 22,4 Västmanlands län 26,5 Västmanlands län 22,2 Hallands län 25,8 Gotlands län 21,3 Gotlands län 25,4 Jönköpings län 21,2 Södermanlands län 25,1 Kalmar län 20,7 Jönköpings län 24,5 Södermanlands län 20,7 Gävleborgs län 24,3 Dalarnas län 20,2 Kalmar län 24,3 Gävleborgs län 20,2 Dalarnas län 23,8 Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen På arbetsmarknaden Stockholms län 29,2 Stockholms län 31,8 Uppsala län 27,4 Uppsala län 29,6 Västerbottens län 23,7 Västerbottens län 26,2 Skåne län 23,4 Skåne län 26,1 Riket 22,5 Riket 25,1 Västra Götalands län 22,3 Västra Götalands län 25,0 Östergötlands län 21,4 Östergötlands län 24,5 Hallands län 19,5 Västmanlands län 21,3 Blekinge län 18,6 Blekinge län 21,2 Kronobergs län 18,5 Örebro län 21,1 Norrbottens län 18,3 Jämtlands län 20,7 Örebro län 18,2 Kronobergs län 20,5 Västmanlands län 18,2 Norrbottens län 20,4 Jämtlands län 18,0 Värmlands län 20,2 Värmlands län 17,5 Hallands län 20,1 Västernorrlands län 17,3 Västernorrlands län 20,0 Gotlands län 17,2 Gotlands län 19,9 Jönköpings län 16,7 Södermanlands län 19,0 Kalmar län 16,3 Jönköpings län 18,7 Södermanlands län 16,2 Kalmar län 18,2 Dalarnas län 15,7 Dalarnas län 18,2 Gävleborgs län 15,3 Gävleborgs län 17,9

27 Branschstruktur 2012 Hallands avvikelse från riksgenomsnittet, antal procentenheter. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,1 Tillverkning och utvinning 0,0 Energiförsörjning; miljöverksamhet Byggverksamhet 1,1 1,3 Handel 2,9 Transport och magasinering 0,3 Hotell och restaurangverksamhet 0,1 Information och kommunikation 2,4 Finans och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet 0,8 0,1 Företagstjänster 3,2 Offentlig förvaltning och försvar 1,3 Utbildning 1,0 Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 Kulturella och personliga tjänster m.m. 0,4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

28 26,4 26,0 25,7 23,4 23,0 Hallands län Kronobergs län Södermanlands län Skåne län Kalmar län Byråkrater per 1000 invånare 2012 Byråkrat=Sysselsatt i offentlig förvaltning. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år 47,5 46,0 43,4 42,5 40,8 39,5 35,6 33,7 33,4 32,7 32,6 30,4 30,3 28,7 27,8 27,8 27,5 Västmanlands län Västerbottens län Jönköpings län Östergötlands län Västra Götalands län Värmlands län Dalarnas län Riket Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Västernorrlands län Stockholms län Norrbottens län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

29 Småföretagsstruktur Positiva effekter: Näringslivet är robust och mindre känsligt för konjunktur och strukturförändringar. Frånvaron av dominerande branscher och dominerande storföretag gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. Halland har ett relativt högt nyföretagande. Näringslivet har god lönsamhet och tillväxt. Brist på arbetskraft är det viktigaste tillväxthindret. Negativa effekter: Halland har få kunskapsintensiva företag och många företag har låg utbildningsnivå både bland företagare och anställda. Få företag har kontakt med högskola och samhälle. Många företag har en låg tillväxtvilja. Medelåldern är hög hos företagarna. Andel anställda på arbetsställen < 50 anställda 2012 Andel Jämtlands län 59,8 Gotlands län 56,7 Kalmar län 56,1 Hallands län 55,4 Uppsala län 52,5 Dalarnas län 52,5 Värmlands län 52,2 Norrbottens län 52,2 Västernorrlands län 51,2 Västerbottens län 51,2 Östergötlands län 50,9 Gävleborgs län 50,7 Södermanlands län 50,6 Skåne län 50,2 Jönköpings län 49,6 Riket 49,5 Kronobergs län 48,9 Västra Götalands län 48,0 Västmanlands län 47,3 Stockholms län 47,2 Örebro län 46,5 Blekinge län 46,3 Laholm 76,3 Kungsbacka 64,4 Falkenberg 56,4 Halmstad 51,6 Varberg 49,9 Hylte 49,7

30 Strukturella brister i Halland: Svag arbetsmarknad för akademiker Särskilt för kvinnor med akademisk utbildning För liten avancerad tjänstesektor Liten offentlig förvaltning Näringslivet anställer för få akademiker

31 Obalans på arbetsmarknaden Hallänningarna kan mer än vad arbetsmarknaden efterfrågar Många löser sitt personliga matchningsproblem genom att pendla till annan ort

32 Sysselsatt natt och dagbefolkning 2012, 16+ år Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Nattbefolkning Dagbefolkning

33

34

35 Var bor de som arbetar i Ullared? Och hur tar de sig till jobbet?

36 Pendling 2002 och 2012 Andel utpendlare över kommungräns 2002 och 2012 Andel av den sysselsatta nattbefolkningen 16+ år Män Kvinnor Båda könen Hylte 22,9 27,9 19,2 28,3 21,2 28,1 Halmstad 15,4 17,1 9,2 12,4 12,4 14,8 Laholm 35,5 39,7 29,4 37,3 32,7 38,6 Falkenberg 21,3 23,9 16,8 20,5 19,2 22,3 Varberg 22,1 22,9 15,2 20,6 18,8 21,8 Kungsbacka 61,0 60,2 45,8 47,8 53,6 54,1 Halland 30,8 32,2 22,8 26,8 27,0 29,6 Skåne 38,6 41,8 30,9 35,9 34,9 39,0 Västra Götaland 33,9 35,7 26,1 30,4 30,2 33,2 Inpendling Utpendling Bruttopendling Differens Procent Differens Procent Differens Procent Hylte , , ,8 Halmstad , , ,5 Laholm , , ,0 Falkenberg , , ,8 Varberg , , ,5 Kungsbacka , , ,4 Hallands län* , , ,2 *över länsgräns

37 Hallänningarnas pendling Pendlingsströmmar (summa in och ut) med fler än 200 pendlare 2011

38 De största pendlingsrelationerna i Halland 2012 Pendling över kommungräns Bruttopendling 2012 Bruttopendling, utveckling Differens Procent Kungsbacka Göteborg Kungsbacka Göteborg ,6 Kungsbacka Mölndal Varberg Falkenberg ,5 Laholm Halmstad Halmstad Falkenberg ,3 Varberg Falkenberg Kungsbacka Mölndal ,5 Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg ,4 Varberg Göteborg Halmstad Laholm ,9 Kungsbacka Varberg Varberg Kungsbacka ,7 Hylte Halmstad Halmstad Varberg ,7 Varberg Mark 947 Hylte Halmstad ,5 Halmstad Varberg 918 Halmstad Göteborg ,2 Halmstad Göteborg 888 Falkenberg Göteborg ,6 Hylte Gislaved 712 Varberg Mark ,4 Laholm Båstad 701 Kungsbacka Härryda ,6 Falkenberg Göteborg 651 Kungsbacka Stockholm ,3 Kungsbacka Härryda 646 Halmstad Helsingborg ,1 Kungsbacka Stockholm 578 Halmstad Ängelholm ,8 Kungsbacka Mark 561 Kungsbacka Mark ,2 Halmstad Stockholm 529 Kungsbacka Partille ,6 Varberg Mölndal 478 Varberg Mölndal ,7 Halmstad Ängelholm 453 Hylte Gislaved ,5 Halmstad Helsingborg 448 Laholm Båstad ,9 Laholm Ängelholm 426 Halmstad Stockholm ,6 Kungsbacka Partille 391 Falkenberg Hylte ,6 Halmstad Båstad 383 Laholm Ängelholm ,7

39 Vad har hallänningarna emot Skåne

40 Arbetsmarknadsregioner idag Göteborg Göteborg och i framtiden? Malmö Malmö

41 Slutsatser Halland drar nytta av storstadskoncentration och kontraurbanisering Kommunerna blir allt mer beroende av utvecklingen i omgivningen Människorna rör sig allt mer regionalt, men planeringen är fortfarande lokal Södra Halland riskerar att hamna utanför storstadsområdenas influenser Södra Halland behöver därför Öka utbytet med omgivande kommuner Utveckla sin egen arbetsmarknad Halmstad behöver utveckla sin roll som regionalt centrum

42 Tack för mig

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden också till en ökad ekonomisk aktivitet. Underlaget för handel och tjänster ökar. Befolkningens utbildnings

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Tillgångar i Sörmland

Tillgångar i Sörmland Tillgångar i Sörmland Regionstyrelsens 24-timmarsmöte 30 mars 2017 BRP per invånare år 2000 och 2015, index: riket=100 År 2000 År 2015 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Stockholm Västra Götaland Västernorrland

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 45 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2001-2002 16-w år Näringsgren 2001 2002 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsskador 2008 län och kommun

Arbetsskador 2008 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Serie: Arbetsmiljöstatistik

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

10-åriga obligationsräntan i USA

10-åriga obligationsräntan i USA Procent 2 1-åriga obligationsräntan i USA 15 1 5 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 Källa: Procent 5 Förändring av

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer