Tillväxtens betydelse för kommunikationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtens betydelse för kommunikationerna"

Transkript

1 Kommunikationernas betydelse för tillväxt eller möjligen Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Blivande hallänningar (?) på sommarlov i Haverdal Foto: Föreningen Haverdalsbyn

2 Folkmängdsutveckling i Sveriges kommuner Stockholm/Mälardalen (AB, C, D) Sydvästsverige (M, N, O) därav Halland Övriga Sverige Människor bosätter sig på platser som det är lätt att ta sig ifrån

3 Befolkningsförändring Kommunernas yta är proportionell mot indexet för Befolkningsförändring Trenden är storstadskoncentration Källa: Einar Holm m.fl. Vad ska man ha ett land till? Vinnova 2013

4 Ett historiskt perspektiv på den demografiska utvecklingen Källa: Gunnel Forsberg, Planeringens utmaningar och tillämpningar, Uppsala Publishing House, 2005 med utgångspunkt i geograferna Wilbur Zelinsky 1971 och H Jones 1990.

5 H Storstadskoncentrationen i punkform: Nästan hälften av Sveriges befolkning 55 procent av BNP Hög produktivitet (BRP per sysselsatt) Störst andel högutbildade Störst efterfrågan på högutbildade Störst övergång till högre studier Starka kompetensnätverk 80 procent av sysselsättningsökningen sker i storstäderna Två tredjedelar av pendlingen sker i storstadsregionerna

6 Folkmängdsutveckling i Halland SAMS-områden Storstadskoncentration, urbanisering och kontraurbanisering - samtidigt SAMS=Small Areas for Market Statistics SAMS är en indelning av hela Sverige i drygt små områden. I Halland finns 286 områden. SAMS-indelningen är förhållandevis stabil, områdesindelningen har inte ändrats sedan Minskning Oförändrad Ökning Stark ökning Mycket stark ökning

7 70,0 Landsbygds och tätortsbefolkning 2012 Befolkningens fördelning på landsbygd, städer och övriga tätorter, procent 60,0 64,1 50,0 49,4 47,0 53,4 40,0 30,0 20,0 34,0 36,7 29,3 26,4 34,2 39,4 26,4 25,1 25,5 28,3 24,7 25,3 21,3 21,0 41,9 37,1 10,0 9,5 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Hallands län Landsbygd Städerna Övriga tätorter

8 Folkmängdsförändring Fördelat på Landsbygd, Städerna och övriga tätorter Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Landsbygd Städerna Övriga tätorter

9 Nettoflyttning Hallands totala nettoflyttningsutbyte med kommuner i södra Sverige Inflyttningskommuner Utflyttningskommuner Göteborg Stockholm 859 Mölndal Lund 813 Borås 746 Malmö 737 Gislaved 699 Helsingborg 442 Mark 533 Jönköping 186 Härryda 366 Uppsala 161 Svenljunga 347 Linköping 115 Partille 313 Luleå 44 Ljungby 267 Tanum 42 Lerum 243 Solna 38 Värnamo 230 Nybro 33 Ale 203 Flen 32 Tranemo 201 Herrljunga 25 Östersund 199 Sunne 25 Markaryd 182 Ängelholm 24 Växjö 164 Tjörn 22 Alingsås 164 Lidingö 21 Gnosjö 151 Norrtälje 21 Hässleholm 148 Svalöv 21 Uddevalla 138 Höganäs 20 Lidköping 128 Habo 19 Vänersborg 121 Svedala 19 Båstad 117 Tomelilla 19 Osby 113 Gagnef 18 Alvesta 106 Hällefors 17 Kristianstad 103 Torsås 15

10 Vad har skåningarna emot Halland

11 Nettoinflyttning under lång tid leder till Högre medelinkomst Ökande skatteunderlag Högre utbildningsnivå Växande lokala marknader Ökad rörlighet bra utvecklingsförutsättningar och ökat tryck på trafiksystemen

12 Medelinkomst 2011 Medelinkomst

13 Sammanräknad förvärvsinkomst år, medelinkomst 2011 Totalt Män Kvinnor Stockholms län Stockholms län Stockholms län Gotlands län 85,8 Hallands län Hallands län Riket Jämtlands län 84,7 Riket Riket Norrbottens län Värmlands län 79,3 Norrbottens län Västmanlands län Västernorrlands län Västerbottens län 79,2 Uppsala län Uppsala län Hallands län Västernorrlands län 78,9 Västra Götalands län Västra Götalands län Uppsala län Blekinge län 78,1 Västmanlands län Norrbottens län Västra Götalands län Norrbottens län 77,5 Västernorrlands län Jönköpings län Jämtlands län Dalarnas län 77,5 Jönköpings län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län 76,6 Södermanlands län Södermanlands län Södermanlands län Gävleborgs län 76,3 Kronobergs län Kronobergs län Jönköpings län Södermanlands län 76,3 Gävleborgs län Östergötlands län Västerbottens län Riket 76,2 Östergötlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västra Götalands län 76,0 Dalarnas län Örebro län Gävleborgs län Örebro län 76,0 Örebro län Dalarnas län Blekinge län Stockholms län 75,7 Västerbottens län Kalmar län Kronobergs län Uppsala län 75,7 Blekinge län Skåne län Örebro län Skåne län 75,6 Kalmar län Blekinge län Gotlands län Kronobergs län 75,2 Skåne län Västerbottens län Kalmar län Östergötlands län 75,0 Värmlands län Värmlands län Östergötlands län Jönköpings län 74,5 Jämtlands län Jämtlands län Värmlands län Västmanlands län 73,5 Gotlands län Gotlands län Skåne län Hallands län 72,0 Kvot

14 Varför har kvinnor och män olika inkomst? Svag arbetsmarknad för kvinnor i Halland Traditionella yrkesval Kvinnor pendlar mindre än män Kvinnor arbetar deltid mer än män Kvinnor är barnlediga mer än män Olika lön för samma jobb

15 Inflyttningen leder till höjd utbildningsnivå som leder till ökad pendling

16 Utbildningsnivå 2012 Andel med högskoleutbildning i åldersgruppen år Båda könen Män Kvinnor 01 Stockholms län 46,1 01 Stockholms län 42,8 01 Stockholms län 49,5 03 Uppsala län 44,0 03 Uppsala län 39,3 03 Uppsala län 48,8 24 Västerbottens län 40,2 12 Skåne län 35,0 24 Västerbottens län 46,4 12 Skåne län 39,2 24 Västerbottens län 34,3 12 Skåne län 43,5 Riket 38,1 05 Östergötlands län 33,6 Riket 42,8 14 Västra Götalands län 37,9 Riket 33,5 14 Västra Götalands län 42,6 05 Östergötlands län 37,0 14 Västra Götalands län 33,4 05 Östergötlands län 40,6 13 Hallands län 35,1 10 Blekinge län 30,6 13 Hallands län 40,2 10 Blekinge län 34,7 13 Hallands län 30,1 07 Kronobergs län 39,8 07 Kronobergs län 34,2 07 Kronobergs län 28,8 23 Jämtlands län 39,4 18 Örebro län 33,0 19 Västmanlands län 28,2 10 Blekinge län 39,0 19 Västmanlands län 32,6 18 Örebro län 27,4 18 Örebro län 38,9 25 Norrbottens län 32,5 25 Norrbottens län 26,7 25 Norrbottens län 38,8 23 Jämtlands län 32,2 22 Västernorrlands län 26,3 17 Värmlands län 38,4 22 Västernorrlands län 32,0 06 Jönköpings län 26,1 22 Västernorrlands län 37,9 17 Värmlands län 31,9 17 Värmlands län 25,8 19 Västmanlands län 37,2 06 Jönköpings län 31,2 23 Jämtlands län 25,3 06 Jönköpings län 36,5 08 Kalmar län 30,6 08 Kalmar län 25,0 08 Kalmar län 36,5 09 Gotlands län 30,1 09 Gotlands län 24,9 09 Gotlands län 35,5 04 Södermanlands län 29,9 04 Södermanlands län 24,7 04 Södermanlands län 35,2 20 Dalarnas län 29,0 20 Dalarnas län 23,6 21 Gävleborgs län 35,0 21 Gävleborgs län 28,7 21 Gävleborgs län 22,7 20 Dalarnas län 34,7

17 Utbildningsnivå 2011 i Hallands län SAMS-områden

18 70,0 Andel utpendlare i olika utbildningsgrupper Procent 60,0 Förgymnasial Gymnasial 63,6 50,0 Eftergymnasial 48,1 48,3 40,0 39,3 30,0 35,0 31,0 27,3 27,5 27,4 20,0 16,5 16,3 16,9 18,7 18,1 16,1 10,0 8,7 9,3 10,6 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

19 60,0 Andel med högskoleutbildning bland pendlare och ej pendlare 2011 Pendlare 50,0 49,9 Ej pendlare 49,5 40,0 43,1 37,1 36,8 30,0 31,0 32,9 30,0 32,9 20,0 20,8 22,5 16,5 10,0 0,0 Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

20 Inflyttningen leder till växande lokala marknader, ekonomisk tillväxt och obalans på arbetsmarknaden

21 Mest växande branscher , miljoner kronor Omsättningsutveckling i aktiebolag, tusental kronor Omsättning Utveckling Procent U25 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar ,4 U24 parti och provisionshandel utom med motorfordon ,8 U22 byggverksamhet ,1 U19 försörjning av el,gas, värme och kyla ,8 U26 transport och magasinering ,0 U23 handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar ,5 U35 fastighetsverksamhet ,4 U06 pappers och pappersvarutillverkning ,7 U03 framställning av livsmedel, drycker och tobak ,3 U05 tillverkning av trä och varor av trä, rotting o.d. utom möbler ,8 U14 tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater ,5 U13 stål och metallframställning ,2 U28 hotell och restaurangverksamhet ,8 U17 övrig tillverkning ,8 U38 arkitekt och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys ,1 U51 annan serviceverksamhet och personliga tjänster ,5 U37 verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag ,0 U01 jordbruk, skogsbruk och fiske ,0 U47 hälso och sjukvård ,5 U32 finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet ,3 Total ,5 Källa: Simplerdatabasen, Grufman-Reje 2013

22 Årlig godsmängd i handeln. Hallands län, antal ton Detaljhandel Partihandel Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

23 Ullared handelsområde Halmstad centrum Kungsmässan handelsområde Varberg centrum Eurostop Stenalyckan Flygstaden handelsområde Borgås handelsområde Falkenberg centrum Handelsområde i Brunnsberg Stormarknad i Larsfrid Mellbystrand handelsområde Inlag handelsområde Kungsbacka centrum Lassabacka handelsområde Sannarp bilhandelsområde Godsmängder i detaljhandeln Tusental ton. Fördelat på de största handelsområdena Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket

24 Lite allmänt om lastbilstransporter Godsmängd fördelat på trafikslag Miljoner ton ,2 Väg Järnväg Sjötransport Lastbilsflöden på väg Antal fordon per årsmedeldygn och andel av totala trafiken (procent) Fordon Andel E6 vid Falkenberg Väg 26, Nissastigen Väg 41, Viskadalen Väg Väg Väg Väg Lastbilstransporter inom, genom, till och från Halland Procent Genom Halland, transit 44 Inom, från och till Halland 56 Därav Inom Halland 44 Till Halland 30 Från Halland 26 Transportavtånd för lastbilstransporter inom, från och till Halland Procent 0 50 kilometer kilometer kilometer kilometer 6 > 200 kilometer 14 Källa: Godskartläggning i Halland, Trafikverket 2013

25 Obalans på arbetsmarkanden och dess betydelse för resande och kommunikationer

26 Utbildningsnivå 2012 I befolkningen och på arbetsmarknaden Sysselsatt dagbefolkning år Kvinnor Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen år På arbetsmarknaden år Stockholms län 32,2 Stockholms län 35,8 Uppsala län 31,2 Uppsala län 35,2 Västerbottens län 29,1 Västerbottens län 32,9 Skåne län 27,1 Skåne län 31,3 Riket 26,4 Riket 30,3 Västra Götalands län 26,1 Västra Götalands län 30,1 Östergötlands län 24,7 Östergötlands län 29,2 Hallands län 23,6 Örebro län 27,4 Jämtlands län 23,5 Jämtlands län 27,2 Norrbottens län 23,5 Norrbottens län 27,1 Kronobergs län 23,0 Värmlands län 26,7 Örebro län 22,8 Blekinge län 26,6 Värmlands län 22,7 Kronobergs län 26,5 Blekinge län 22,7 Västernorrlands län 26,5 Västernorrlands län 22,4 Västmanlands län 26,5 Västmanlands län 22,2 Hallands län 25,8 Gotlands län 21,3 Gotlands län 25,4 Jönköpings län 21,2 Södermanlands län 25,1 Kalmar län 20,7 Jönköpings län 24,5 Södermanlands län 20,7 Gävleborgs län 24,3 Dalarnas län 20,2 Kalmar län 24,3 Gävleborgs län 20,2 Dalarnas län 23,8 Andel med minst 3 årig eftergymnasial utbildning I befolkningen På arbetsmarknaden Stockholms län 29,2 Stockholms län 31,8 Uppsala län 27,4 Uppsala län 29,6 Västerbottens län 23,7 Västerbottens län 26,2 Skåne län 23,4 Skåne län 26,1 Riket 22,5 Riket 25,1 Västra Götalands län 22,3 Västra Götalands län 25,0 Östergötlands län 21,4 Östergötlands län 24,5 Hallands län 19,5 Västmanlands län 21,3 Blekinge län 18,6 Blekinge län 21,2 Kronobergs län 18,5 Örebro län 21,1 Norrbottens län 18,3 Jämtlands län 20,7 Örebro län 18,2 Kronobergs län 20,5 Västmanlands län 18,2 Norrbottens län 20,4 Jämtlands län 18,0 Värmlands län 20,2 Värmlands län 17,5 Hallands län 20,1 Västernorrlands län 17,3 Västernorrlands län 20,0 Gotlands län 17,2 Gotlands län 19,9 Jönköpings län 16,7 Södermanlands län 19,0 Kalmar län 16,3 Jönköpings län 18,7 Södermanlands län 16,2 Kalmar län 18,2 Dalarnas län 15,7 Dalarnas län 18,2 Gävleborgs län 15,3 Gävleborgs län 17,9

27 Branschstruktur 2012 Hallands avvikelse från riksgenomsnittet, antal procentenheter. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,1 Tillverkning och utvinning 0,0 Energiförsörjning; miljöverksamhet Byggverksamhet 1,1 1,3 Handel 2,9 Transport och magasinering 0,3 Hotell och restaurangverksamhet 0,1 Information och kommunikation 2,4 Finans och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet 0,8 0,1 Företagstjänster 3,2 Offentlig förvaltning och försvar 1,3 Utbildning 1,0 Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 Kulturella och personliga tjänster m.m. 0,4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

28 26,4 26,0 25,7 23,4 23,0 Hallands län Kronobergs län Södermanlands län Skåne län Kalmar län Byråkrater per 1000 invånare 2012 Byråkrat=Sysselsatt i offentlig förvaltning. Sysselsatt dagbefolkning 16+ år 47,5 46,0 43,4 42,5 40,8 39,5 35,6 33,7 33,4 32,7 32,6 30,4 30,3 28,7 27,8 27,8 27,5 Västmanlands län Västerbottens län Jönköpings län Östergötlands län Västra Götalands län Värmlands län Dalarnas län Riket Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Västernorrlands län Stockholms län Norrbottens län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

29 Småföretagsstruktur Positiva effekter: Näringslivet är robust och mindre känsligt för konjunktur och strukturförändringar. Frånvaron av dominerande branscher och dominerande storföretag gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. Halland har ett relativt högt nyföretagande. Näringslivet har god lönsamhet och tillväxt. Brist på arbetskraft är det viktigaste tillväxthindret. Negativa effekter: Halland har få kunskapsintensiva företag och många företag har låg utbildningsnivå både bland företagare och anställda. Få företag har kontakt med högskola och samhälle. Många företag har en låg tillväxtvilja. Medelåldern är hög hos företagarna. Andel anställda på arbetsställen < 50 anställda 2012 Andel Jämtlands län 59,8 Gotlands län 56,7 Kalmar län 56,1 Hallands län 55,4 Uppsala län 52,5 Dalarnas län 52,5 Värmlands län 52,2 Norrbottens län 52,2 Västernorrlands län 51,2 Västerbottens län 51,2 Östergötlands län 50,9 Gävleborgs län 50,7 Södermanlands län 50,6 Skåne län 50,2 Jönköpings län 49,6 Riket 49,5 Kronobergs län 48,9 Västra Götalands län 48,0 Västmanlands län 47,3 Stockholms län 47,2 Örebro län 46,5 Blekinge län 46,3 Laholm 76,3 Kungsbacka 64,4 Falkenberg 56,4 Halmstad 51,6 Varberg 49,9 Hylte 49,7

30 Strukturella brister i Halland: Svag arbetsmarknad för akademiker Särskilt för kvinnor med akademisk utbildning För liten avancerad tjänstesektor Liten offentlig förvaltning Näringslivet anställer för få akademiker

31 Obalans på arbetsmarknaden Hallänningarna kan mer än vad arbetsmarknaden efterfrågar Många löser sitt personliga matchningsproblem genom att pendla till annan ort

32 Sysselsatt natt och dagbefolkning 2012, 16+ år Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Nattbefolkning Dagbefolkning

33

34

35 Var bor de som arbetar i Ullared? Och hur tar de sig till jobbet?

36 Pendling 2002 och 2012 Andel utpendlare över kommungräns 2002 och 2012 Andel av den sysselsatta nattbefolkningen 16+ år Män Kvinnor Båda könen Hylte 22,9 27,9 19,2 28,3 21,2 28,1 Halmstad 15,4 17,1 9,2 12,4 12,4 14,8 Laholm 35,5 39,7 29,4 37,3 32,7 38,6 Falkenberg 21,3 23,9 16,8 20,5 19,2 22,3 Varberg 22,1 22,9 15,2 20,6 18,8 21,8 Kungsbacka 61,0 60,2 45,8 47,8 53,6 54,1 Halland 30,8 32,2 22,8 26,8 27,0 29,6 Skåne 38,6 41,8 30,9 35,9 34,9 39,0 Västra Götaland 33,9 35,7 26,1 30,4 30,2 33,2 Inpendling Utpendling Bruttopendling Differens Procent Differens Procent Differens Procent Hylte , , ,8 Halmstad , , ,5 Laholm , , ,0 Falkenberg , , ,8 Varberg , , ,5 Kungsbacka , , ,4 Hallands län* , , ,2 *över länsgräns

37 Hallänningarnas pendling Pendlingsströmmar (summa in och ut) med fler än 200 pendlare 2011

38 De största pendlingsrelationerna i Halland 2012 Pendling över kommungräns Bruttopendling 2012 Bruttopendling, utveckling Differens Procent Kungsbacka Göteborg Kungsbacka Göteborg ,6 Kungsbacka Mölndal Varberg Falkenberg ,5 Laholm Halmstad Halmstad Falkenberg ,3 Varberg Falkenberg Kungsbacka Mölndal ,5 Halmstad Falkenberg Varberg Göteborg ,4 Varberg Göteborg Halmstad Laholm ,9 Kungsbacka Varberg Varberg Kungsbacka ,7 Hylte Halmstad Halmstad Varberg ,7 Varberg Mark 947 Hylte Halmstad ,5 Halmstad Varberg 918 Halmstad Göteborg ,2 Halmstad Göteborg 888 Falkenberg Göteborg ,6 Hylte Gislaved 712 Varberg Mark ,4 Laholm Båstad 701 Kungsbacka Härryda ,6 Falkenberg Göteborg 651 Kungsbacka Stockholm ,3 Kungsbacka Härryda 646 Halmstad Helsingborg ,1 Kungsbacka Stockholm 578 Halmstad Ängelholm ,8 Kungsbacka Mark 561 Kungsbacka Mark ,2 Halmstad Stockholm 529 Kungsbacka Partille ,6 Varberg Mölndal 478 Varberg Mölndal ,7 Halmstad Ängelholm 453 Hylte Gislaved ,5 Halmstad Helsingborg 448 Laholm Båstad ,9 Laholm Ängelholm 426 Halmstad Stockholm ,6 Kungsbacka Partille 391 Falkenberg Hylte ,6 Halmstad Båstad 383 Laholm Ängelholm ,7

39 Vad har hallänningarna emot Skåne

40 Arbetsmarknadsregioner idag Göteborg Göteborg och i framtiden? Malmö Malmö

41 Slutsatser Halland drar nytta av storstadskoncentration och kontraurbanisering Kommunerna blir allt mer beroende av utvecklingen i omgivningen Människorna rör sig allt mer regionalt, men planeringen är fortfarande lokal Södra Halland riskerar att hamna utanför storstadsområdenas influenser Södra Halland behöver därför Öka utbytet med omgivande kommuner Utveckla sin egen arbetsmarknad Halmstad behöver utveckla sin roll som regionalt centrum

42 Tack för mig

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Rapport utarbetad i samverkan mellan regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Arbetsförmedlingens analysavdelning, 2011-2012

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 1 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Stora inomregionala skillnader... 6 Regionens styrkor och svagheter i sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard

Räta Linjen. En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Räta Linjen En rapport om transportstråket Räta Linjens förutsättningar, funktion och standard Bengt Andersson Inregia AB, oktober 2005 på uppdrag av Räta Linjen Gruppen Inregia AB, part of WSP Group (

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014

Läs mer

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 Maj 2007 2 INNEHÅLL Bakgrund... 3 1. Studiens uppläggning och syfte...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Västra Götalands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 för Västra Götalands län 3 Innehåll

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland 1 information Utgiven av Region Värmland, 2013. Faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland samt Nordregio och Attityd

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer