BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS"

Transkript

1 BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

2 Vår vision. Att med engagemang, nyfikenhet och glädje erbjuda utbildning när den är som bäst. I samarbete med oss får eleven oavsett vem den är: * Välutbildad och engagerad personal * En förstklassig och varierad undervisning * En trygg kunskapsbas att stå på * Kontakt med arbetsliv, högskola och andra eftergymnasiala utbildningsamordnare * Inflytande över sin utbildning * Förutsättningar för en framtid varsomhelst i världen 3

3

4 Allt du behöver. Vi är Sjuhärads största gymnasieskola. Totalt går nästan 1000 elever hos oss, alla med olika erfarenheter, drömmar och mål. Vi tror att det gör oss till en bättre och roligare skola. Med en miljö av mångfald och öppenhet får du utvecklas i den riktning du vill. Dessutom har vi ett ovanligt brett programutbud. Här väljer du mellan 14 utbildningar både teoretiska och praktiska. Eftersom vi har stor variation på utbildningar, har vi stor variation på människor. Här möts samhällsvetare och byggare, esteter och naturvetare, tekniker och idrottare. Tusentals idéer under samma tak.

5 Marks gymnasie skola. Mitt emellan Skene och Kinna ligger Kunskapens Hus. Här möts våra lärare och elever i en modern miljö där det är lätt att trivas. Och att lära. Dessutom är det enkelt att ta sig hit. Busshållplats och tågstation ligger precis bredvid skolan. 6

6 när du väljer Marks gymnasieskola. Hos oss får du inte bara en bra utbildning. Vi underlättar också dina studier med fri dator, kostnadsfri lunch, bibliotek, café, infotek, samlingslokaler, elevhälsoteam med skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och ungdomskonsulent. Dessutom kan du som behöver få extra stöd i matematik, engelska och svenska. Du får också tillgång till vår fantastiska idrottsanläggning med två stora idrottshallar, nyrenoverat gym, löpslingor, tennisbanor, fotbollsplaner och simhall. Sjuhärads största gymnasieskola. Vi är Sjuhärads största gymnasieskola. Här går nästan 1000 elever och du kan välja mellan 14 olika utbildningar, varav 7 går att kombinera med Idrottsgymnasiet. Vårt breda programutbud gör också att du har många kurser att välja mellan för ditt individuella val, till exempel har vi ett ovanligt brett språkutbud. Utöver engelska kan du studera tyska, franska, spanska, italienska eller kinesiska (mandarin). Teknikcollege. Marks Gymnasieskola är ett certifierat Teknikcollege. Certifikatet gäller El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och Industritekniska programmet. För att bli ett Teknikcollege måste undervisningen leva upp till hårda krav som gäller bland annat ämnesintegrerade studier där teori och praktik vävs ihop, samverkan med arbetslivet och verklighetsnära arbetsmoment som gör eleven väl förberedd för sitt framtida yrke. Utbildningen genomförs också i samarbete med företag i regionen som ger eleverna möjlighet till praktik, projektarbeten och sommarjobb. Våra utbildningar. Barn- och fritidsprogrammet 8 Bygg- och anläggningsprogrammet 10 Ekonomiprogrammet 12 El- och energiprogrammet 14 Estetiska programmet 16 Handels- och administrationsprogrammet 18 Industritekniska programmet 20 Naturvetenskapsprogrammet 22 Samhällsvetenskapsprogrammet 24 Teknikprogrammet 26 Vård- och omsorgsprogrammet 28 Idrottsgymnasium 30 Introduktionsprogram 32 Gymnasiesärskola 34 7

7 BF Barn- och fritidsprogrammet Här får du kunskapen som krävs för att leda och motivera andra människor. Efter dina studier kan du till exempel arbeta som personlig assistent, barnskötare, elevassistent, idrottsledare eller personlig tränare. Samtidigt är dina kunskaper om hur vi människor utvecklas och lär oss något du har nytta av oavsett vilket yrke du väljer i framtiden. YRkesprogram. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Barn- och fritidsprogrammet kan kombineras med studier på Idrottsgymnasiet. Exempel på kurser. Hälsopedagogik Lärande och utveckling Kommunikation Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 50p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 8

8 På Barn- och fritidsprogrammet kommer du att få kunskap om hur du bemöter människor utifrån deras unika förutsättningar och behov. Under utbildningen lär du dig att stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis Hälsopedagogik, Lärande och utveckling samt Pedagogiskt ledarskap. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Här får du genom praktiskt arbete lära dig mer om de aktuella yrkena inom ditt studieområde. Samtidigt som du får använda dina teoretiska kunskaper i det arbetslivet har du också möjligheten att knyta viktiga kontakter för framtiden. Fritid och hälsa. Här förbereds du framförallt för ett arbete inom friskvården. Du studerar olika fritids- och friskvårdsverksamheter, lär dig om människans hälsa och hur man förebygger arbetsskador. Utbildningen är lärlingsförlagd, bland annat på badhuset Kaskad. Pedagogiskt arbete. Den här inriktningen är för dig som vill arbeta inom barnomsorg och skola. Tyngdpunkten ligger på studier som rör barn och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Inom Barn- och fritidsprogrammet finns inriktningarna Fritid och hälsa samt Pedagogiskt arbete. 9

9 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Det här är en bred utbildning som gör att du kan söka dig till en mängd olika yrken inom byggnation och anläggning. Du får de hantverkskunskaper som krävs för att bygga och renovera olika typer av hus, lokaler och broar. Beroende på vilken specialisering du väljer kan du till exempel arbeta som snickare, murare eller armerare. yrkesprogram. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet, eller fortsätta studera på yrkeshögskola. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Exempel på kurser. Bygg och anläggning 1 Byggrund 2 Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1 Betong 1 Mur- och putsverk 1 Bygga i trä 200p 200p 200p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 10

10 På Marks Gymnasieskola finns Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Husbyggnad. Under ditt första år läser du ämnen som ger dig grundläggande kunskap inom byggnation och anläggning. Ditt andra år börjar du läsa kurser inom husbyggnad och studerar nybyggnation, renovering och ombyggnad av till exempel bostäder. Ett viktigt inslag under utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får utveckla dina kunskaper praktiskt. Under andra året fördjupar du dig inom något av nedanstående program. Vår utbildning är branschrekommenderad av BYN (byggnadsindustrins yrkesnämnd) Träarbetare/Byggnadssnickare. Här får du lära dig alla slags snickeriarbeten, som att bygga formar, bärlagsstommar, väggstommar och takstolar. Som byggnadssnickare lär du dig hela processen, allt från att läsa ritningar till att uppföra olika typer av hus och byggnader. Murare. Här arbetar du med att mura grunder, fasader, skorstenar och öppna spisar. Du lär dig att sätta kakel och klinker. Olika putsningstekniker och tillhörande bruksblandningar är också en viktig del av utbildningen. Betongarbetare. Förutom att blanda och gjuta betong lär du dig att läsa armeringsritningar, klippa och blocka armering efter speciella typblad. Du lär dig också att montera armeringen i olika slags formar, grundplattor, bärlag, balkar, pelare och trappformar. 11

11 EK Ekonomiprogrammet Här ligger tyngdpunkten på studier inom juridik och företagsekonomi. Det är kunskap som du har nytta av hela livet och efter fortsatta studier kan du söka dig till yrken som exempelvis ekonom, jurist, fastighetsmäklare eller marknadsassistent. En röd tråd i utbildningen är entreprenörskap, vilket ger dig en bra grund för att kunna driva ett eget företag. Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Efter dina tre år här kan du fortsätta att studera på högskolor och universitet, främst inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Du har också en väldigt bra grund för att läsa vidare på yrkeshögskolor inom exempelvis försäljning och marknadsföring. Exempel på kurser. Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk Psykologi 1 Samhällskunskap 1b och 2 Matematik 1b och 2b 50p 200p 200p Ekonomiprogrammet kan kombineras med studier på Idrottsgymnasiet. För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 12

12 På Ekonomiprogrammet får du ofta arbeta ämnesövergripande i olika projekt. Det ger dig ett bredare perspektiv på dina kunskaper samtidigt som du lär dig att dra egna slutsatser och argumentera för dem. Du utvecklar också din förmåga att förstå och resonera om samhällsfrågor ur olika synvinklar. Vi ger dig möjlighet att läsa samtliga steg i engelska, vilket förbereder dig väl för fortsatta studier och arbete utomlands. Efter dina tre år här har du tillräckliga kunskaper för att direkt söka arbeten inom bokföring och grundläggande marknadsföring. Ekonomi. Här läser du entreprenörskap och företagande. Du får också prova på att driva ett eget företag inom ramen för UF (Ung företagsamhet). Dina studier ger dig även fördjupade kunskaper i företagsekonomi och matematik. Juridik. Här ligger tyngdpunkten på juridiska och ekonomiska ämnen som affärsjuridik, rätten och samhället samt internationell ekonomi. För att lära dig mer om hur människor tänker, känner och handlar läser du också psykologi och filosofi. 13

13 EE El- och energiprogrammet Här förbereds du för ett yrke som exempelvis robottekniker, nätverkstekniker, installationstekniker eller driftoperatör. Vi blir allt mer beroende av automatisering, dator- och kommunikationsteknik samt elteknik. Därför finns det ett stort behov av personer med den kompetens och kunskap som du får här. El- och energiprogrammet är en del av Teknikcollege. yrkesprogram. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet, eller fortsätta studera på yrkeshögskola. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Exempel på kurser. Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1 För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se Du kan kombinera El- och energiprogrammet med studier på Idrottsgymnasiet. 14

14 En viktig del av utbildningen på El- och energiprogrammet är det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Här får du prova och utveckla dina yrkeskunskaper i arbetslivet. Du studerar till exempel produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du läser också ämnen som Datorteknik, Elektromekanik och Mekatronik. På Marks Gymnasieskola väljer du en av följande inriktningar där du grundutbildas för anställning. Automationsteknik. Här utbildas du inom styr- och reglerteknik. Du lär dig om planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem. Utbildningen ger dig också grundläggande kunskap om datorkommunikation i nätverk. Dator- och kommunikationsteknik. Här får du kunskapen som krävs för arbeta som datortekniker eller nätverkstekniker. Du lär dig att installera, administrera och underhålla dator- och kommunikationssystem. Du får också en inblick i webbdesign och grundläggande programmering. Elteknik. Här förbereds du för ett arbete som elektriker. Du lär dig bland annat att installera, underhålla och reparera elanläggningar, belysning, larm samt tv- och datanät. Du studerar även energi och intelligenta hus. 15

15 ES Estetiska programmet Det estetiska programmet är en utmärkt språngbräda om du vill uttrycka dig kreativt i ditt kommande arbetsliv. Dina studier här lägger grunden för ett framtida yrke som webbdesigner, grafisk formgivare, konstnär, fotograf, musiker eller sångare för att nämna några exempel. Högskoleförberedande. Estetiska programmet är högskoleförberedande. Efter dina tre år här kan du söka till konstnärliga utbildningar som till exempel Konsthögskolan, Konstfack och Musikhögskolan. Du kan också vidareutbilda dig på högskolor och universitet, främst inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Exempel på kurser. Estetisk kommunikation Fotografisk bild Samtida kulturyttringar Scenisk gestaltning Ensemble med körsång Samhällskunskap För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 16

16 På det estetiska programmet lär du dig att tolka konst och kultur, att arbeta skapande och att kommunicera tankar och idéer genom estetiska utrryck. Ofta arbetar du i projektform och får aktivt planera och medverka på utställningar och framträdanden. För att utvecklas så mycket som möjligt i ditt arbete har du tillgång till moderna och professionellt utrustade lokaler. Det estetiska programmet på Marks Gymnasieskola har tre inriktningar. Bild och formgivning. Här utvecklar du din förmåga att uttrycka dig inom en mängd olika områden. Du lär dig att skapa både två- och tredimensionella arbeten och att tolka olika typer av konst. Estetik och media. Här arbetar du skapande, lär dig om kommunikation och arbetar framförallt med digitala verktyg. Genom olika tekniker får du möjlighet att utveckla ditt eget berättande. Musik. Den här inriktningen utvecklar dina färdigheter som sångare och/eller musiker samtidigt som du får erfarenhet av ensemblespel, musikproduktion och scenframträdanden inför publik. 17

17 HA Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet förbereder dig för ett yrke där du jobbar med människor och kundservice. Direkt efter dina studier här kan du till exempel söka arbete som säljare, inköpare, personal- eller marknadsassistent. Du får också kunskaperna du behöver för att kunna starta och driva ditt eget företag. yrkesprogram. Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du har goda förutsättningar att få jobb inom handel eller administrativ service efter gymnasiet. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Exempel på kurser. Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap inom handel och administration Information och kommunikation 1 Engelska 5 Du kan kombinera Handel- och administrationsprogrammet med studier på Idrottsgymnasiet. För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 18

18 På Handels- och administrationsprogrammet får du arbeta mycket med datorer för att lösa olika uppgifter du kan ställas inför i arbetslivet. Det kan till exempel handla om att utforma broschyrer, sköta bokföring eller driva en näthandelsbutik. I ditt framtida yrkesliv kommer du att arbeta med människor, därför lägger vi mycket tid på att utveckla din förmåga att ge service och att kommunicera på ett bra sätt både skriftligt och muntligt. Delar av utbildningen sker i projektform. Du får till exempel driva eget företag genom UF (Ung företagsamhet). Du får också praktisk erfarenhet av försäljning, både på marknader och mässor och du lär dig att skylta och exponera produkter i lokaler och skyltfönster. En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du prova hur det är att arbeta inom olika yrken i branschen. Inom Handel- och administrationsprogrammet finns två inriktningar. Handel och service. Här får du kunskap om försäljning och företagande inom handel. Utbildningen ger dig erfarenhet av exempelvis butiksförsäljning, näthandel eller lagerarbete. Administrativ service. Här fokuserar du på entreprenörskap och får kunskap om företag, ekonomi och administration. Du får även praktisk erfarenhet genom studiebesök på våra samarbetsföretag. 19

19 IN Industritekniska programmet Utbildningen här förbereder dig för ett yrkesliv där du arbetar som till exempel maskinoperatör, produktionstekniker eller svetsare. Under dina studier här lär du dig bland annat att jobba med produktframställning, driftsäkerhet och underhåll inom teknisk industri. Industritekniska programmet är en del av Teknikcollege. yrkesprogram. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet, eller fortsätta studera på yrkeshögskola. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Exempel på kurser. Industritekniska processer Människan i industrin Produktionskunskap Produktionsutrustning 1 För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 20

20 På det industritekniska programmet får du fördjupade kunskaper inom industriteknisk produktion. Du lär dig om hela den industriella tillverkningsprocessen och genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du utveckla dina kunskaper på en verklig arbetsplats. Den kompetens du får gör att du har stora chanser att få en anställning direkt efter din utbildning. Inom det industritekniska programmet på Marks Gymnasieskola kan du välja följande inriktningar. Produkt och maskinteknik. Efter studier på den här inriktningen kan du arbeta som till exempel maskinoperatör. Utbildningen ger dig kunskap om industriell utrustning och de olika material som används i produktionen. Du lär dig hur man arbetar efter ritningar och producerar varor inom verkstadsindustrin. Stort fokus läggs också på studier inom skärande bearbetning (svarvning och fräsning), plåtbearbetning, svetsning och datorstyrd produktion (CNC-, CAD/CAM-teknik). Du kan även fördjupa dig inom datorstyrd produktion eller svetsteknik. Svetsteknik. Här förbereds du för ett yrke som svetsare inom en mängd olika områden. Du lär dig olika svetstekniker och plåtbearbetning. Efter utbildningen kan du söka arbete som godkänd internationell svetsare (IWsvetsare). Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad och att du får ett internationellt giltigt diplom. 21

21 NA Naturvetenskapsprogrammet Här får du söka svaren på både små och stora frågor inom naturvetenskapen. Utbildningen ger dig den bredaste basen för fortsatta studier på högskolor och universitet, både i Sverige och utomlands. I framtiden kan du söka dig till yrken som läkare, biolog, veterinär, dietist, matematiker, fysiker, forskare eller ingenjör för att nämna några få exempel. Högskoleförberedande. Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande. Efter dina tre år här kan du vidareutbilda dig på högskolor och universitet, främst inom naturvetenskap, matematik och teknik. Du kan kombinera naturvetenskapsprogrammet med studier på Idrottsgymnasiet. Exempel på kurser. Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Moderna språk Engelska 5 och 6 Matematik 1c, 2c och 3c 150p 200p 300p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 22

22 På Naturvetenskapsprogrammet utgår undervisningen från de klassiska vetenskaperna samtidigt som du får ta del av den senaste kunskapen inom naturvetenskapens olika områden. I undervisningen arbetar vi ofta över ämnesgränserna och sammanfogar natur- och samhällsvetenskap. Det hjälper dig att att tänka kritiskt samtidigt som du får en djupare förståelse och ett större perspektiv på dina kunskaper. Tillsammans i klassen debatterar vi till exempel intressanta frågeställningar med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskap. Du kan välja att kombinera dina naturvetenskapliga studier med fördjupningar inom moderna språk eller estetiska ämnen. Naturvetenskap. Här fördjupar du dina kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Naturvetenskap och samhälle. Här kombinerar du dina naturvetenskapliga studier med samhällskunskap och geografi. Du får en fördjupad förståelse för frågor som rör naturvetenskap och det svenska samhället, världen och miljön. Inom Naturvetenskapsprogrammet kan du välja följande inriktningar. 23

23 SA Samhällsvetenskapsprogrammet Här får du en bred utbildning som öppnar dörrar för väldigt många olika yrken. Samtidigt utvecklar du en förmåga att kritiskt granska information och argumentera för dina slutsatser som du kommer ha nytta av hela livet. Efter fortsatta studier kan du bland mycket annat arbeta som jurist, statsvetare, journalist, beteendevetare eller lärare. Högskoleförberedande. Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande. Efter dina tre år här kan du vidareutbilda dig på högskolor och universitet, främst inom det samhällsvetenskapliga området. Du kan kombinera samhällsvetenskapsprogrammet med studier på Idrottsgymnasiet. Exempel på kurser. Filosofi Psykologi 1 Moderna språk Historia 1b Samhällskunskap 1b Religionskunskap 1 50p 50p 200p 50p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 24

24 Samhällsvetenskapsprogrammet lär dig att se världen i ett större perspektiv och ger dig kunskaper om samhällsfrågor både i Sverige och utomlands. Studierna kan röra allt från demokrati, psykologi, kommunikation, etik, jämställdhet och miljö. Inom samhällsvetenskapsprogrammet på Marks Gymnasieskola kan du välja följande inriktningar. Beteendevetenskap. Här studerar du människors beteende och varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Du får ökad förståelse för människan som individ, men också hur vi fungerar som en del av en grupp, en organisation eller ett samhälle. Du studerar psykologi och sociologi och får kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Medier, information och kommunikation. Här utvecklar du din skriftliga förmåga både skönlitterärt och journalistiskt, samtidigt som du lär dig grunderna inom grafisk design. Du studerar mediernas roll i samhället och lär dig använda text, form, ljud, foto och film som journalistiska verktyg. Här arbetar vi med hela processen, från idé till färdig produkt. Samhällsvetenskap. Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskapen. Du får arbeta tematiskt och ämnesövergripande för att öka din förståelse för både lokala och globala samhällsfrågor. Du studerar demokrati, mänskliga rättigheter och internationellt samarbete. 25

25 TE Teknikprogrammet Här får du kunskapen som krävs för att vara med och driva teknikutvecklingen framåt. Efter fortsatta studier kan du söka arbete som till exempel tekniker, arkitekt, automationstekniker, programmerare eller ingenjör och arbeta inom områden som konstruktion, produktutveckling och samhällsbyggnad. Teknikprogrammet är en del av Teknikcollege. Högskoleförberedande. Teknikprogrammet är högskoleförberedande. Efter dina tre år här kan du vidareutbilda dig på högskolor och universitet, främst inom naturvetenskap, matematik och teknik. Du kan kombinera teknikprogrammet med studier på Idrottsgymnasiet. Exempel på kurser. Bild och form CAD 1, CAD 2 Entreprenörskap Fysik 1 Kemi 1 Matematik 1c, 2c och 3c Teknik 1 50p 150p 300p 150p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 26

26 På Teknikprogrammet har matematiken en central roll. Olika typer av beräkningar är ett ständigt inslag i dina studier. Genom ett kreativt lärande där du hela tiden utmanas att lösa olika problem får du kunskap om teknik och teknikutveckling. Du lär dig bland annat hur tekniken kan användas för att utveckla nya produkter inom olika områden. Studier inom teknik, fysik och kemi tar stor plats på schemat. En stor del av undervisningen sker ämnesövergripande i projektform. Vår ambition är att kunna erbjuda ett fjärde studieår för dig som vill. Du får då en gymnasieingenjörsexamen med Teknikcollegecertifikat. Inom teknikprogrammet på Marks Gymnasieskola kan du välja följande inriktningar. Design och produktutveckling (Teknikcollege). Här jobbar du från idé till modell med kreativa processer. Med skissteknik, avancerade CAD-program och modeller tar du fram förbättringar eller förslag på helt nya produkter. Informations- och medieteknik (Teknikcollege). Här får du kunskap om datorteknik, nätverk och digitalt skapande. Du kommer arbeta i ämnesöverpripande projekt med webbdesign, digitala medier och programmering som verktyg. Produktionsteknik (Teknikcollege). Här får du kunskap i olika produktionsmetoder. Du lär dig CAD-teknik, automationsteknik, skärande bearbetning och svetsteknik för att arbeta i moderna produktionssystem. 27

27 VO Vård- och omsorgsprogrammet Den här utbildningen förbereder dig för ett arbete där du gör skillnad i människors liv. Du får lära dig om människans hälsa och arbetet inom vården. Efter fortsatta studier kan du till exempel söka dig till yrken som ambulanssjukvårdare, sjuksköterska, barnmorska, dietist, brandman, polis, massör eller personlig assistent. yrkesprogram. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet, eller fortsätta studera på yrkeshögskola. Vi ger dig också möjligheten att komplettera med de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolor och universitet. Exempel på kurser. Hälsopedagogik Räddningsmedicin Akutsjukvård Psykiatri 1 Specialpedagogik Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 200p 350p För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 28

28 På Vård- och omsorgsprogrammet kretsar utbildningen kring människans hälsa och arbetet inom vården. Du studerar människokroppen och mänskligt beteende samtidigt som du lär dig att bemöta människor på rätt sätt utifrån deras tillstånd och förutsättningar. En del av din utbildning är arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du genom praktiskt arbete får lära dig mer om de yrken du kan söka dig till när du är klar med dina studier. Du har också chansen att knyta viktiga kontakter inför ditt kommande arbetsliv och skaffa dig kunskap som underlättar dina studier. Om du vill ha ännu mer praktisk erfarenhet finns även möjlighet att söka lärlingsutbildning. Du kan också välja att fördjupa dig inom specialpedagogik, där du får lära dig mer om människors olika villkor för lärande och utveckling. Alternativt kan du fördjupa dig inom räddningmedicin med akutsjukvård. Efter dina tre år på Vård- och omsorgsprogrammet kan du direkt söka jobb som undersköterska, skötare eller personlig assistent. 29

29 ID Idrottsgymnasium Här får du lägga tiden som krävs för att nå en karriär inom din idrott. Genom ett nära samarbete med din idrottsförening anpassar vi dina studietider så att du kan träna under skoltid samtidigt som du får en bra och allmänbildande gymnasieutbildning. Du kan välja mellan fyra olika inriktningar: Basket, Fotboll, Orientering samt Övriga idrotter. Högskoleförberedande eller yrkesprogram. Beroende på vilket program du väljer att kombinera med Idrottsgymnasiet blir din utbildning antingen högskoleförberedande eller ett yrkesprogram. Du kan välja mellan våra program Barn- och fritid, Ekonomi, El- och energi, Handel- och administration, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap eller Teknik. Exempel på kurser. Specialisering 1 Specialisering 2 Träningslära 1 Träningslära 2 Idrottspecialisering 1 Idrottspecialisering 2 För fullständig kursplan se: marksgymnasieskola.se 30

30 På Marks Gymnasieskola har vi lång erfarenhet av utbildning i kombination med idrott. Vi startade Idrottsgymnasiet redan 1994 som en av de första lokala gymnasieskolorna i Sverige och genom åren har profiler som Jonas Jerebko, Charlotta Sörenstam och Nicklas Fasth studerat hos oss. Du har möjlighet att välja mellan fyra olika inriktningar. Fotboll, Orientering, Övriga idrotter. Här läser du kurserna Specialisering 1 och 2, där du tränar din idrott inom ramen för ditt individuella val. Vi rekommenderar också att du läser kursen Träningslära som utökat val. Sammanlagt läser du då 300 poäng inom ramen för ditt individuella val och utökat program. Träningslära studerar du tillsammans med övriga elever på Idrottsgymnasiet. Betyg sätts av tränare och lärare på Idrottsgymnasiet. Basket (nationellt godkänd idrottsutbildning). Vi är en av 19 gymnasieskolor i Sverige som är nationellt godkänd i basket. Här läser du kurserna Idrottsspecialisering 1 och 2, där du tränar din idrott inom ramen för din programfördjupning. Du läser också kurserna Träningslära 1 och 2 som Individuellt val. Sammanlagt läser du då 400 poäng inom ramen för din programfördjupning och ditt individuella val. Träningslära studerar du tillsammans med övriga elever på Idrottsgymnasiet. Betyg sätts både av dina tränare och lärare. 31

31 Im Introduktionsprogrammen Här får du som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program chansen att läsa upp dina betyg eller studera de kompletterande kurser du behöver. Du väljer mellan fem olika program där du förbereds för att så snabbt som möjligt komma in på en gymnasieutbildning, yrkesintroduktion eller arbetsmarknaden. Preparandutbildning. Är anpassad för dig som inte är behörig men som bedöms bli det inom ett år. I första hand läser du de grundskoleämnen som krävs för att uppnå behörighet till yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Programinriktat individuellt val. För dig som är nära behörighet till ett yrkesprogram. Här läser du under max ett år de grundskoleämnen som saknas tillsammans med kurser på yrkesprogrammet. För att vara behörig till det här programmet krävs minst godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik. Därutöver behöver du minst godkänt i ytterligare fyra ämnen. Yrkesintroduktion. För dig som inte är behörig till ett nationellt program. Utbildningen syftar till att etablera dig i arbetslivet eller förbereda för studier på ett yrkesprogram. Studierna kretsar kring yrkesutbildning och kan innehålla kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning, praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Individuellt alternativ. En utbildning som anpassas efter dina individuella förutsättningar och hjälper dig till en yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ett arbete. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, motivationsåtgärder eller andra insatser som främjar din kunskapsutveckling. Språkintroduktion. Den här utbildningen är anpassad för dig som nyligen har kommit till Sverige. Här får du förbättra din svenska, samtidigt som du kan få möjlighet att studera ämnen från både grundskolan och gymnasiet. Utbildningen förbereder dig för att så snart som möjligt fortsätta till ett nationellt program eller annan utbildning. 32

32 33

33 Gymnasiesärskolan GS Gymnasiesärskolan är ett fyraårigt program och vänder sig till dig som tillhör grundsärskolan och som skall välja vidare till gymnasiet. Utbildningen ger möjlighet för dig att upptäcka och utveckla dina styrkor för att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt i framtiden. Gymnasiesärskolan har ett individuellt program samt tre nationella program som är inriktade mot olika yrkesområden. Individuellt program IV. Utifrån dina förutsättningar, kunskaper och intressen formar vi tillsammans en individuell studieplan. Vi har stora möjligheter att anpassa utbildningen efter dina önskemål för att du ska få ett rikt liv i arbete, boende och fritid. För att förbereda dig inför framtiden samarbetar vi också med handläggare inom LSS. Exempel på ämnesområden. Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och samhälle, Språk och kommunikation 34

34 Programmet för administration, handel och varuhantering. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta med handel, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Du får också lära dig att ta hand om kunder och arbeta med att ge service. Tillsammans med dina klasskamrater får du också vara med att driva ett företag inom Ung Företagsamhet (UF). Exempel på kurser. Service och bemötande Administration Handel Information och kommunikation Entreprenörskap Programmet för fastighet, anläggning och byggnation. Programmet ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att t.ex. kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter. Det finns också möjlighet att ta truckkort under utbildningen. Tillsammans med dina klasskamrater får du också vara med att driva ett företag inom Ung Företagsamhet (UF). Exempel på kurser. Bygg och anläggning Fastighetsskötsel Service och bemötande Entreprenörskap Programmet för hotell, restaurang och bageri. Programmet ger dig kunskaper för att arbeta med bageri- och konditorivaror, dukning, matlagning och hotellservice. Du kommer att få lära dig arbeta med serviceinriktat förhållningssätt och hantera kunder inom servering. Tillsammans med dina klasskamrater får du också vara med att driva ett företag inom Ung Företagsamhet (UF). Exempel på kurser. Måltids- och branschkunskap Matlagning Servering Service och bemötande Entreprenörskap 35

35 Det är väldigt mycket ljus som strömmar ner överallt. Finns inga dunkla vrår. Ingrid Kullberg, Estetiska programmet Följ din magkänsla Aneta Szwedek, Naturvetenskapsprogrammet Det är mycket mer mogna människor här än på högstadiet. Ann-Marie Montes, Handel- och administrationsprogrammet Även om allt är nytt känner man en trygghet. Skolan är nära och man vet vilka de flesta är. Emma Martinsson, Ekonomiprogrammet Gymnasiet är frihet, med ansvar. Joakim Hallgren, Vård- och omsorgsprogrammet Stressa inte upp dig för mycket, som jag gjorde. Det är inte så farligt som det verkar. Ellen Lundborg, Samhällsvetenskapsprogrammet 36

36

37 38

38 Kunskapens Hus Varbergsvägen 6 Skene Kinna Tel

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM KATEDRALSKOLAN KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM rätt gymnasieval! www.vaxjo.se/gymnasieskola Gymnasieprogram i Växjö 2013/14 STOR VALFRIHET OCH KOMPETENTA LÄRARE Sid 2 rätt gymnasieval! Katedralskolan, Kungsmadskolan

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Mötesplats www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Produktion: KrePart AB. Foto: Jonas Persson. Tryck: V-TAB Vimmerby, november 2010. Möjligheter för alla Programöversikt

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil.

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola GUTEGYMNASIET Gotlands fria gymnasieskola Anna och Jerry Engström Guteskolan AB Jerry är VD för Guteskolan AB och Anna är rektor för grundskolan. Vi har många års erfarenhet av att driva skola och utbildning

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer