Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swepoint DoGPS V4. Användarmanual"

Transkript

1 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual

2 DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring Säker. Om du använder automatisk spårning syns alla dina vänner och de hundar som använder programmet på kartan, utan särskild lokaliseringsförfrågan. Du kan själv reglera uppdateringsintervallen. Vid behov, kan du ändra den automatiska spårningen till manuell. Enkel. I samband med positionsinformationen får du information från alla enheter om bl.a. skall och hastighet. Även nya chattmeddelanden! Snabb. Ingen fördröjning, som är vanlig för SMS! Den mest aktuella informationen om positionen för alla enheterna finns i telefonen på några sekunder, samt genom en enda uppdatering. Supersnabb. Med den effektiviserade automatiska spårningen får du positionsinformation med 15 sekunders mellanrum under 15 minuter. Förmånlig. Överföringen av positionsinformation med hjälp av en GPRS är betydligt billigare än med sms. Pålitlig. Täckningen för GPRS-nätet överensstämmer med täckningen för GSM-nätet. Du får använda tilläggstjänsten DoGPS+ gratis under ett år, från att du laddat ner programvaran. Efter detta, kan du fortsätta använda tjänsten till ett pris av ca 500 kr/år. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Programvarans krav på telefontjänster, samt nätoperatörens anslutningsrekommendationer Presentation av programmet Programvarans egenskaper Förklaring av kartsymboler Installation av programmet Swepoint DoGPS V Nedladdning av programvara Beställning Installation av programvara Användning av programmet Installation av enheten som skall spåras Spårning av enheten och kartfunktioner Spårning med hjälp av DoGPS+ spårningsmetod...7 Huvudoperatörens inställningar Spårning med SMS Kartans funktioner Ändring av enhetens installationer Hundinfo & inställningar Andra funktioner i menyn Lägg till waypoint Platsmärkning Linjemärkning Lagring av min rutt som waypoints Min position På/Av Avsluta programmet DoGPS+-spårning På/Av Mätning/Märkning (5) Huvudmeny Visa-karta Kompassvisning DoGPS+ Chat Sändning av meddelande med DoGPS+ Chat-funktionen Enheter Lägg till enhet Nedladdning av enhetens rutt från servern Waypoints Mitt konto Inställningar-DoGPS Inställningar-Min position Inställningar-Kartor Display-inställningar Inställningar-Allmänt Tilläggstjänsten DoGPS På- och frånkoppling av den automatiska DoGPS+ spårningen Ändring av spårningsintervall Manuell spårning DoGPS NET Allmänt Registrering Mitt konto Fliken DoGPS Visning av rutten Fliken DoGPS+ enheten Beställning av tjänster DoGPS Proxy Installation av DoGPS Proxy -programvaran Användning av DoGPS Proxy -programvaran Användningstips för Swepoint DoGPS-programvaran Ansvar och garantier Garantibevis och beställningskod för programmet

4 1. Inledning Bästa kund. Vi tackar er för att ni köpt ett Swepoint mobiltelefon-program. Läs manualen noggrant innan du använder programmet. När du vet hur programmet fungerar, kan du använda det rätt, säkert och så mångsidigt som möjligt. I manualen hittar du även garantivillkoren. 2. Programvarans krav på telefontjänster, samt nätoperatörens anslutningsrekommendationer Tillverkaren kan inte garantera alla telefonmodellers funktion Telefoner med operativsystem S60 3rd edition rekommenderas Minst 25MB tomt minne CLDC 1.1 MIDP 2.0 Wireless Messaging API (JSR-120) eller JTWI (JSR-185) eller Wireless Messaging API (JSR-205) för fjärrspårning Bluetooth API (JSR-82) för visning av egen position Mobilen skall ha stöd för Symbian och Java Om du behöver hjälp vid användning av enheten, eller i samband med installation, kontakta Swepoints tekniska support på telnr Priset för tjänsten är 10 kr/min. Innan supporten kontaktas; Starta GPSenheten och mobiltelefonen, för att få snabbare hjälp. Ytterligare information hittar du på adressen 3. Programbeskrivning DoGPS V4 -programmet har utvecklats tillsammans med användare. Detta har lett till en ännu mer lättanvänd version, där extra säkerhet och prestanda garanteras bl.a. av programvarans interna kommunikationssystem samt den omarbetade nedladdningen av kartor. 3.1 Programvarans egenskaper: DoGPS+ Chat Möjlighet att byta färg för symboler och rutt Nedladdning av rutter från servern i telefonen Stöd för Java -telefoner med pekskärm Spårlängden regleras för varje enskild enhet Språkval DoGPS+ Turbo är igång 15 min Förnyat lättanvänt menyupplägg Förnyad automatisk nedladdning av kartor Kartor från Lantmäteriverket Skallalarm Skallräknare Avståndsräknare för hundföraren och hunden Möjlighet att lyssna på skallet Detektering av stillastående fågelhundar Visning av kompassnål Stöd för MPTP-formatet Stöd för telefonens interna GPS Larmgräns Inställningar för strömbesparing Spårning med textmeddelande Skydd av den privata integriteten i de egna enheterna. 4

5 3.2 Förklaring av kartsymboler Laddningsikon (3G) Skalltäthet under den senaste minuten (29) Avstånd från hunden till markören (99m) Hundens aktuella hastighet (0 km/h) Tid från senaste lokalisering (01:29) Ikonen för spårning med DoGPS+ (G) ändrar markeringen färg till gul. När satellitstyrkan räcker för att visa din position, är markeringen grön. 4. Installation av Swepoint DoGPS V4 -programmet Inom kort får du i retur två meddelanden. Det ena är ett meddelande med instruktioner och det andra är en laddningslänk för programmet. Nedladdningen av programmet sker på olika sätt beroende på telefonmodell. Om du inte får ett svar på ditt meddelande, bör du kontrollera stavningen i meddelandet, samt att telefonen kan ta emot servicemeddelanden. Hundens position på kartan anges med en grön punkt. Färdriktningen anges med en grön pil. Det blå korset är en fritt rörlig markör. Hundens rutt åskådliggörs med en grön linje och då hunden givit skall, blir den från denna punkt röd. Den erhållna platsinformationen uttrycks med punkter. GPS-märket i det högra nedre hörnet indikerar egen position av/på. Vid kontakt med telefonens interna GPS-modul eller en extern bluetooth GPS-modul, Kontrollera först att Internet-inställningarna i din telefon är rätt installerade. Inställningarna beror på leverantören av tjänsterna och de kan ofta beställas med SMS, eller genom att kontakta operatörens kundtjänst. Din operatörs kundtjänst kan ge dig mer information. 4.1 Nedladdning av programvara Programmet laddas ner i mobiltelefonen från mobilnätet genom att du skickar ditt beställningsnummer som ett normalt textmeddelande till Swepoint-servern. Licensen för programmet låses till det SIMkort, som används för att ladda ned programmet. Beställ således programmet från det telefonnummer, med vilket du kommer att använda programmet i fortsättningen. 4.2 Beställning Skicka som textmeddelande; Dogps din beställningskod, som finns på sista uppslaget i denna manual, till nummer Exempelvis Dogps ). 4.3 Installation av programvara Öppna WAP-länkmeddelandet som du fått i din telefon, genom att endera välja Visa och ladda, eller Sök meddelande, eller Hämta. Meddelandet kommer sedan, beroende på din telefonmodell, till mappen för textmeddelanden Mottagna meddelanden, eller till den separata mappen Servicemeddelanden. I vissa telefoner ligger mappen Servicemeddelanden under mappen WEB. Då du öppnat länken, Servicemeddelande kan din telefon fråga efter anslutning som skall användas. Då väljer du din operatörs Internet -anslutning. Under installationen efterfrågas flera bekräftelser och godkännanden för att installationen skall fortsätta. Svara Ja eller Fortsätt för att slutföra installationen. 5

6 Om din telefon har ett minneskort, ber installationsprogrammet att du väljer minnet som skall användas (telefonens minne eller minneskortet). Installera programmet i det önskade minnet. OBS! Kartorna kan också laddas i samma minne som det programmet är installerat i. Programmet behöver cirka 30MB tomt minne. Då du valt den önskade installationsplatsen, börjar programmet laddas i din telefon. Då telefonen meddelar Installation klar, kan du lämna tjänsten. När installationen är klar finns startikonen för Swepoint DoGPS -programmet, beroende på din telefonmodell, i mappen Inställningar, Spel, Mina, Installation, eller Tillämpningar. Problem vid installation av programmet? Kontakta Swepoints tekniska support (10 kr./min). Innan supporten kontaktas; Starta GPS-enheten och mobilen för att få snabbare hjälp. Du hittar även hjälp på adressen 5. Användning av programmet Första gången du använder programmet går du igenom programvarans grundinställningar. Då du startar programmet för första gången efter installationen, frågar telefonen dig om lov för olika inställningar i applikationen. När du får frågan Tillåter du att programmet Swepoint DoGPS startar vid behov automatiskt? kan du välja om programmet skall starta automatiskt då informations-meddelandet om positionen kommer, även om programmet är stängt. Därefter startar programvarans installationsinstruktioner. Först ber programmet dig välja objektmappen som du vill använda. Om du trycker Återgå, kommer du direkt till programmet, och du behöver inte gå igenom installations-instruktionerna. Objektmappen bestämmer platsen där programmet sparar kartor, enheter samt waypoints. Om du väljer Standard sparas kartorna inne i programmet i det minne där programmet är installerat. OBS! Om du tar bort programmet avlägsnas även all information som sparats i objektmappen. Genom att välja Minneskort E:/ sparar du kartorna på minneskortet utanför programmet i en separat mapp. Då du tar bort programmet, sparas informationen i objektmappen. OBS! Om du väljer Minneskort (E:/) som programvarans objektmapp, måste du kontrollera i Hantering av applikationer i din telefon att rättigheterna för Swepoint DoGPS-programmet Läs användarinformation och Skriv användarinformation finns under punkten Alltid tillåtet. Från hantering av applikation kan du även påverka andra frågor som ställs av telefonen. Mer information under punkt 13. Användningstips för programvaran. Därefter installeras enheten som skall spåras: 5.1 Installation av enheten som skall spåras Om du väljer Återgå installeras inte enheten. Du kan senare installera ytterligare enheter enligt följande: Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Lägg till ny. Fastställ följande information för enheten som skall spåras. Telefon - telefonnumret för enheten som skall följas, skrivs på denna rad utan den första siffran 0. Exempelvis Namn - här kan du skriva ett valfritt namn på enheten. Namnets längd kan vara 1-8 tecken. Lösenord - här kan du skriva in ett valfritt fyrsiffrigt lösenord. Om du vill installera din väns telefon som en enhet som skall spåras, eller Swepoint-halsband, behöver du hans lösenord, för att spårningen skall vara möjlig. 6

7 Skallgräns - här kan du välja ett gränsvärde för att skallet visas på huvudskärmen. Standardvärdet är 5. Då skäller hunden 5 gånger per minut. Skallet visas i skärmens övre kant med siffror (gäller ej GPS-modul för väst). Visa på karta - här kan du välja om enheten visas på kartan. Om du installerat flera enheter på listan Enheter, kan du senare dölja inaktuella enheter. Typ - här väljer du typen av enhet som skall följas. Det är viktigt att rätt typ väljs. Om fel typ väljs, svarar inte enheten på lokaliseringsförfrågan. DoGPS-3-Enhet Välj denna, om du använder Swepoint Hund- GPS eller yngre halsband, eller Swepoint GPS-modul för väst. DoGPS-2-Enhet Välj denna, om du använder Swepoint Hund- GPS 2006 halsband. DoGPS-program Välj denna, om du lokaliserar din väns DoGPS program. MPTP-enhet Välj denna, om du vill spåra en enhet som använder MPTP-formatet. (bl.a. enheter som är kompatibla med Benefon ESC). Se punkt 12. DoGPS Proxy. Spårningsmetod - här kan du välja, om enheten spåras med hjälp av DoGPS+ tjänsten eller SMS spårning. DoGPS+ är standard. OBS! Du kan utnyttja DoGPS+ spårning enbart i DoGPS-3 enheter, samt i DoGPS-programmet. Läs mer om DoGPS+ tjänsten under punkten 10. DoGPS+ extratjänst. Antal waypoints - gör att du kan välja antalet waypoints som ritas för enheten. Varje positionsinformation läggs till i enhetens rutt. Den maximala inställning är 999 stycken. Ikon - här kan du välja symbol för enheten som du vill följa. Enhetens rutt ritas också med samma färg som själva symbolen. Då du gjort inställningarna som gäller enheten, kan du välja Spara. Då sparas enheten på listan Enheter. Efter detta öppnas översiktskartan för Sverige automatiskt i din telefon. 6. Spårning av enhet och kartfunktioner Gör enheten som skall spåras användningsklar (se enhetens instruktionsbok) och ta ut den till ett ställe med obehindrad satellitkontakt. Efter detta kan du starta spårningen. Välj i översiktsvyn Alternativ - Spår hund (7). 6.1 Spårning med hjälp av DoGPS+ spårningsmetod Om du ställt in DoGPS+ för din enhet som Spårningsmetod, frågar programmet vid den första lokaliseringen av enheten, efter kopplingspunkt för enheten som skall spåras. OBS! Endast huvudoperatören för enheten kan ändra enhetens inställningar. Om du spårar din väns enhet, tryck Tillbaka. Inställningen ändras inte, även om du skickar inställningen till enheten. Huvudoperatörens inställningar i enheten Välj nätoperatör för enheten som skall spåras och tryck på Skicka. Om nätoperatören som du använder inte finns på listan, kan du skriva kopplingspunkten manuellt i listan som finns i slutet.. Tryck Skicka för att godkänna. Efter detta bekräftar din enhet ändringen av kopplingspunkt och DoGPS+ positionsinformation är påkopplad i din enhet. Välj sedan igen Spår hund (7). Efter detta kommer positionsinformationen i din telefon genom GPRSanslutningen. När telefonen frågar om tillstånd att skicka och ta emot information svarar du Ja. Efter 7

8 detta frågar programmet om vilken anslutning som ska användas. Välj din operatörs Internet-anslutning. Om du får meddelandet Hundinfo i enheten finns inte. Kontrollera lösenordet i enheten och att DoGPS+ fungerar, fungerar inte enhetens GPRSanslutning. Ta kontakt med operatörens kundtjänst, för att försäkra dig om att anslutningen för GPRSkontakten är korrekt. OBS! Även om du har ställt in DoGPS+ för att spåra, kan du även spåra din enhet med SMS genom att välja i översiktsvyn Alternativ Hund info/ inställningar Alternativ Spåra med SMS. Läs mer om funktionen för DoGPS+ tjänsten under punkt 10. DoGPS+-extratjänst. 6.2 Spårning med SMS Gör enheten som skall spåras användningsklar. Efter detta kan du påbörja spårningen. Om du ställt in din enhet på Spåra, SMS skickar din telefon en positionsförfrågan till din enhet när du väljer Alternativ Spår hund (7). Om din telefon ber om lov att skicka textmeddelanden, måste sändningen godkännas för att meddelandet skall skickas. När meddelandet sänts, syns i det högra övre hörnet en tidräknare inom parentes. Parentesen visar att inga positionsuppgifter kommit från enheten och tiden uttrycker hur lång tid som gått sedan meddelandet skickats. Det tar vanligtvis sekunder tills du får positionsuppgifterna. När positionsuppgiften kommer i telefonen, försvinner parantesen och du ser hundens position på kartan 6.3 Kartans funktioner Markören som du ser i kartvisningen fungerar som en inriktare då du ska ladda ner kartor. Markeringen inom parentes efter ett alternativ i menyn, ger information om kortkommandot för alternativet. Du kan använda följande kartfunktioner vid kartvisningen Alternativ Karta-hund position (1) Du kan förflytta dig när du vill med knappen 1 till den senast valda positionen. Visningen ger hundens senaste position och programmet laddar ner kartan, förutsatt att den automatiska nedladdningen av kartor är påslagen. Alternativ Karta zooma in (1) Efter att du fört markören till hundens position, till din position eller till valfri punkt på den synliga kartan, kan du ladda ner en ny, mer detaljerad karta över stället som visas av markören genom att välja Alternativ Karta-zooma in (*1). Du kan zooma in kartan upp till en skala på 1: Alternativ Karta zooma ut (*3) Efter att du fört markören till hundens position, till din position eller till valfri punkt på den synliga kartan, kan du ladda ner en ny, mindre detaljerad karta från stället som visas av markören genom att välja Alternativ Karta-zooma ut (*3). De nedladdade kartorna sparas i minnet och behöver inte laddas ner på nytt. Alternativ Kartladdning (0) Kartan runt markörens placering kan laddas ner manuellt genom knappval. Alternativ Kartans-skala Genom knappval kan du välja önskad skala för kartan runt markörens placering. Välj skala och tryck Alternativ Välj Alternativ Karta-min position (3) Om din position syns på kartan, kan du förflytta dig till din position med knappen 3. Då laddas kartan ner även vid din position, om du valt automatisk nedladdning av kartor. När du laddat ner en mer detaljerad karta från en valfri plats, kan du föra markören i önskad riktning, medan din telefon automatiskt laddar ner kartor då kartområdet tar slut. Om du inte vill att kartorna laddas ner automatiskt, kan du förhindra detta i menyn Huvudmeny Inställningar-kartor. 8

9 Tecknet i högra nedre hörnet anger status för kartnedladdningen. Då den löpande siffran uttrycks med gult, sker telefonuppkoppling och då siffran är grön, sker nedladdning. Om det uppstår problem vid nedladdningen av kartor bör du först kontrollera med din operatör att de nödvändiga anslutnings-inställningarna fungerar. Kartorna laddas alltid ner med en GPRSinternetanslutning. Då bör telefonens standardanslutning vara din egen operatörs GPRS-Internetanslutning. 7. Ändring av enhetens inställningar Hund info & inställningar I samband med varje positionsinformation får du detaljerad information i din telefon. Du hittar information i menyn Hund info & inställningar. Från denna meny ändras även enhetens inställningar. OBS! Endast enhetens huvudoperatör kan ändra enhetens inställningar.om du inte är enhetens huvudoperatör har du till vänster alternativet Spåra med SMS. OBS! Alla enhetens inställningar skickas med SMS. Enheten bekräftar även ändringar av installationer med SMS. Genom att öppna menyn Hund info & inställningar och välja Alternativ öppnar du menyinställningen. Spåra med SMS Om du ställt in din enhet för att spåra DoGPS+, kan du spåra från denna enhet med SMS. DoGPS+-spårning Ange spårningsintervallen för enhetens DoGPS+ i sekunder ( sek, 0=avsluta). Du ställer in den önskade GPRS-uppdateringsintervallen för din enhet. Din enhet skickar sedan positionsinformation till Swepoint-servern med denna intervall. Positionen kommer inte automatiskt till mobiltelefonen, utan positionsinformationen måste hämtas från servern. Ställ in den önskade uppdateringsintervallen i sekunder och tryck Skicka, vilket gör att uppdateringsintervallen installeras i enheten. Du får ett meddelande att Hundenhetens DoGPS+-positionsuppdatering är påkopplad. Om du anger som uppdateringsintervall sekunder, kvarhålls uppdateringen under 15 minuter, efter vilket uppdateringsintervallen ställs in automatiskt till 60 sekunder eller till det tidigare inställda värdet. Genom att skicka siffran 0 till enheten, avslutas spårningen. Om batterierna avlägsnas, försvinner inte enhetens uppdateringsintervall. Läs mer under punkten 10. DoGPS+-tilläggstjänst. Larmgräns Ange larmgränsens radie (m) ( , 0= avlägsna larmgräns) Du kan ställa in en larmgräns i enheten, som larmar då den överskrids. Gränsen ska anges som en radie och den mäts från enhetens aktuella läge. Skicka den inställda uppgiften (t.ex. 500 m) till den enhet som ska spåras. Inom kort får du svaret Larmgränsen inställd. Enheten som ska spåras meddelar därefter gränsöverskridningen med ett textmeddelande (popup-fönster i översiktsvyn). Hundenhet överskred inställd larmgräns! Spårningen av larmgräns försvinner när enheten stängs av. Du kan även avsluta spårningen av larmgränsen genom att skicka siffran 0 till enheten Strömbesparing Vid behov kan du ställa in enheten i strömbesparningsläge. Det finns tre strömbesparningslägen. Nej, Automatisk och Ja. Då batteristyrkan i enheten sjunker till 25 % av det maximala, ställs enheten automatiskt i läget Automatisk. Då du laddat batterierna, försvinner enhetens strömbesparningsläge automatiskt. Nej -inställningen gör att enhetens strömbesparningsläge inte är aktiverat. Med funktionen Automatisk är GPS avstängd mellan positionsinformationen. Då andra personer är en huvudoperatör spårar enheten med SMS, är po- 9

10 sitionen höst 60 sekunder gammal. Om positionen är äldre, aktiveras enheten och den söker en ny position. Huvudoperatören får alltid den mest aktuella positionsinformationen. Med funktionen Ja förblir GPS:n avstängd mellan positionsinformationen. Då en annan person än en huvudoperatör spårar enheten med SMS, får han/ hon enhetens senaste position. GPS-delen aktiveras inte annat än då huvudoperatören spårar enheten, eller för att skicka tidsinställd positionsinformation (Spårning med SMS, spårning med DoGPS+). Uppföljning av textmeddelande Ange sändningsintervall (min) (1-3600, 0=avsluta sändning). Du kan ställa in enheten på automatisk uppföljning. Detta gör att du inte behöver fråga separat efter positionsinformation, utan får informationen till kartvisningen enligt den inställda intervallen. Ställ in den önskade sändningsintervallen och tryck Skicka. När den automatiska spårningen är påkopplad, får du ett meddelande från din enhet (popup-fönster) Hundens enhet kopplad till automatisk spårning. Uppföljningen av textmeddelandet hålls kvar under 200 meddelanden efter vilket du ser i popupfönstret Hund: Uppföljningen av textmeddelanden i enheten är avslutad. Genom att skicka siffran 0 till den automatiska uppdateringen, avslutas spårningen. Om batterierna avlägsnas försvinner den automatiska uppdateringen Skallalarm (gäller inte GPS-modul för väst) Ange gränsen för skallalarm (skall/min) (1-100, 0=avlägsna skallgräns Du kan ställa in önskad skallgräns i din enhet. Om den överskrids får du ett larmmeddelande i din mobiltelefon. Ställ in den önskade gränsen och tryck Skicka. Du får ett meddelande efter inställningen Ändring av hundenhetens skallalarm. När gränsen överskrids får du ett alarm i telefonen och skallalarmet försvinner från enheten. Om batterierna avlägsnas försvinner alarmet. Genom att sända siffran 0 avslutas skallalarmet. Lägg till ny TF-lyssnare Ange den tillfälliga lyssnarens nummer Du kan tillåta att dina vänner ringer upp enheten, genom att skicka din väns nummer till enheten. Skicka numret i form av Du får en bekräftelse från din enhet om mottaget nummer. Samtidigt får du en lista på alla nummer som får ringa till din enhet. Om du avlägsnar enhetens batterier försvinner alla de tillfälliga lyssnarnas rätt att ringa upp enheten. OBS! Enheten svarar inte, om uppringarens nummer är hemligt/okänt/dolt eller kopplat genom en telefonväxel, även om det finns på listan för tillåtna nummer. Radera TF-lyssnare Ange den tillfälliga lyssnarens nummer som skall raderas Du kan ta bort rätten att ringa till din enhet genom att skicka numret du vill ta bort till din enhet. Skicka numret i form av När du skickat numret till enheten får du ett svarsmeddelande om att rätten tagits bort. Samtidigt får du information om kvarvarande nummer. Tillåt/spärra samtal I denna meny kan du meddela om dina valda användare kan ringa upp enheten. Tillåt samtal är standard. Om du väljer Tillåt samtal och skickar kommandot till halsbandet, så svarar enheten på alla personers samtal vars nummer har sparats i enhetens SIM-kort eller tillagda TF-lyssnare. På motsvarande sätt slutar enheten att svara på alla samtal om du väljer Avbryt & spärra samtal och skickar meddelandet till enheten. Du kan ha nytta av denna funktion, exempelvis om batterierna börjar ta slut och om du inte vill att någon ska kontakta enheten. Efterfråga TF-lyssnare Här kan du fråga efter information om de TF-lyssnare som installerats i Swepoint-enheten och de fasta lyssnare som har installerats på SIM-kortet. Distansmätare Ställ in siffran för enhetens distansmätare (m) Ställ in den önskade siffran i meter och tryck Skicka. Du får ett meddelande om ändrad inställning Inställning av distansmätaren i hundens enhet 10

11 Skallkänslighet (gäller inte GPS-modul för väst) Reglera skallkänslighet Du kan reglera känsligheten för enhetens skallräknare efter din hunds ljudnivå. Ställ in siffran i enheten till mellan och tryck Skicka. Negativa värden passar högljudda hundar, då endast de högljudda skallen räknas. Avlägsning av batterier nollställer inte inställningen. Enhetens kopplingspunkt För att du skall kunna använda DoGPS+-GPRStjänsten, måste kopplingspunkten i enheten vara rätt. Välj från listan den operatör som finns i din enhet och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet Hundenhetens kopplingspunkt är ändrad ny adress är AP,,när inställningen ändrats. Om du inte hittar din egen operatör i listan kan du kontakta din operatörs kundtjänst och ta reda på vilken APN-adress du skall använda och skriva in den manuellt i installationsrutan. Avlägsning av batterier nollställer inte inställningen. Ståndlarm Ange ståndtid före larm i sek. (15-250sek. 0=avslutat) Ställ in önskad tid för stillastående i sekunder och tryck Skicka. Du får ett larm i din mobiltelefon om hunden står stilla då den inställda ståndtiden överskrids. Hunden ska flytta sig cirka 8 meter, annars får du ett nytt larm tidigast efter 2 minuter. Genom att ställa in siffran 0 avslutas ståndlarmet. Avlägsnande av batterier avslutar också ståndlarmet. MPTP-Spårning Välj enhetens MPTP-spårning Standardinställning är Spärrad. Om du tillåter att positionsinformationen för din enhet skickas till andra tillverkares program bör enhetens MPTPspårning tillåtas. Välj önskad inställning och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet Hundenhetens MPTP-spårning tillåts. Efter detta frågar din enhet inte efter lösenord då positionsinformation efterfrågas. Om andra program från andra tillverkare används kan spårning endast utföras med SMS. Avlägsning av batterier ändrar inställningen tillbaka till läget Spärrad. Spårning av textmeddelande Välj status för spårning av enhetens textmeddelande. Vid behov kan du hindra att din enhet spåras med textmeddelanden. Välj i så fall Inaktiverad och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet om ändringen. Dina jaktvänner som använder Swepoint DoGPS-program kan fortfarande spåra din enhet med DoGPS+-tjänsten, om du gett dem telefonnumret samt lösenordet till din enhet. 8. Andra funktioner i menyn 8.1 Lägg till waypoint Med detta alternativ spara den fastställda märkningen. Det finns tre märkningar: Platsmärkning Platsmärkningen läggs till i en fritt rörlig markörposition. För markören till önskad position och tryck Alternativ Lägg till waypoint, varefter du vid öppnandet får en meny som gäller för den öppnade märkningen. Linjemärkning Du kan spara genom att välja Mätning/Märkning (5) och det val du ritat till din egen waypoint genom att välja Alternativ Lägg till waypoint. Se punkt 8.6 Mätning/Märkning (5). Lagring av min egen rutt som waypoints Då visningen av min egen position är på, kan du flytta markören till din egen position med knappen 3 och spara rutten som du gått som waypoints genom att välja Alternativ Lägg till waypoint. Du kan fastställa följande information för din waypoint: Namn - här kan du välja namnet för din waypoint Visa på kartan här kan du dölja eller visa din position. Symbol - här kan du välja ikonen för din waypoint. Koordinater - här ser du koordinaterna för din waypoint. 11

12 Tryck Spara, vilket gör att märkningen sparas i listan Min waypoint. 8.2 Min position På/Av Genom att välja Min position På/Av kan du visa din egen position på skärmen. Programmet ber dig endera välja Bluetooth GPS-modulen eller telefonens interna GPS-modul. Välj den modul du önskar. Därefter syns en gul GPS -ljussignal i det högra nedre hörnet som visar att din positionering är påkopplad. Då du använder Bluetooth-modulen för första gången söker din telefon efter de Bluetooth-enheter som finns i närheten. Välj från listan din Bluetooth GPS-enhet vilket gör att ihopkoppling sker. Då ljussignalen byts till grön, har GPS-modulen i den egna positionen tillräckligt med satelliteter för att visa positionen och din position visas på kartan. Du kan ändra visningen till din position med knappen 3, eller genom att välja Alternativ Karta- Min position (3). Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 8.3 Avsluta programmet Använd alternativ när du vill avsluta programmet. 8.4 DoGPS+-Spårning På/Av Du kan starta GPRS -anknytningen i din telefon. Välj detta alternativ och hämta positionsinformation för din enhet till din mobiltelefon med hjälp av DoGPS+-tjänsten. Tryck Alternativ DoGPS+spårning På/Av. Om du inte använt nätet då programmet varit igång, frågar din telefon om lov att skicka och emot ta information, samt den anslutning som används. Godkänn och välj din egen operatörs Internet-anslutning. Därefter är spårning påkopplad. Läs mer under punkten 10. DoGPS+-tilläggstjänst. 8.5 Mätning/Märkning (5). Genom att välja alternativet Alternativ Mätning/ Märkning (5), kan du koppla på mätningsfunktionen. Mätlinjens startpunkt bestäms av markörens position. Då du trycker första gången på alternativet Mätning/Märkning (5), ser du en violett linje på kartan. Nästa tryckning låser linjen, ändrar den till blå och börjar rita en ny linje från den föregående slutpunkten. OBS! Du kan spara linjerna som du ritat som en egen märkning genom att välja Lägg till waypoint. Se punkt 8.1 Lägg till waypoint. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 9. Huvudmeny I huvudmenyn hittar du inställningarna som är nödvändiga, men som inte behövs dagligen. Du kommer till huvudmenyn från Visa karta genom att välja snabbvalsknappen #, eller Alternativ Huvudmeny (#). 9.1 Visa-karta Med detta alternativ ändrar du visningen till Visakarta. 9.2 Kompassvisning Med detta alternativ ändrar du visningen till kompassvisning. För att nålen skall visa korrekta uppgifter måste du vara i rörelse. I kompassvisningen ser du din hastighet, distansmätare, samt riktning och avstånd till nästa objekt. Du kan byta objekt som skall följas mellan dina märkningar eller enheter genom att välja det önskade objektet i alternativet Enheter eller Waypoints. 9.3 DoGPS+ Chat Med funktionen DoGPS+ Chat kan du skicka och emot ta meddelanden från jaktvännerna utan att lämna programmet. Du kan rikta ditt meddelande till alla dem som följer samma Swepoint-enhet eller endast åt en jaktvän som tillsammans med dig följer samma Swepointenhet. Meddelandet förmedlas till servern genom GPRS-anknytningen samtidigt som du söker positionsinformation för enheten som skall spåras. Då dina vänner, som spårar samma enhet, hämtar positionsinformation om enheten genom GPRS- 12

13 anknytningen från servern, får de samtidigt meddelandet som du skickat. Funktionen kräver DoGPS V4-programmet. Sändning av meddelande med DoGPS+ Chat funktionen Tryck Alternativ Huvudmeny (#) DoGPS+ Chat. Alternativet Mottagare av meddelande visar vem som får meddelandet. Om mottagaren är en lokalisator, förmedlas meddelandet till alla som följer enheten. För att skicka meddelandet till endast en i gruppen, väljer du hans/hennes telefon som aktiv enhet i menyn Enheter och väljer Distribution av meddelande Vald person. På markeringen Meddelande skriver du ditt meddelande. När du väljer Skicka, sänds meddelandet till servern för att skickas till de personer som du valt. Nerifrån ser du de 5 senaste meddelandena som sänts under den tid programmet varit på. Servern sparar meddelandena under 30 minuter. 9.4 Enheter I listan för enheter ser du de enheter du installerat. Du kan lägga till en obegränsad mängd enheter. Du kommer också till menyn genom att trycka på knappen 1 två gånger inom 2 sekunder. Den gröna ikonen framför enheten visar att enheten mottagit positionsinformation under den senaste timmen. Då syns även tidräknaren som finns på Visa-karta. Om ikonen är grå har det inte kommit någon positionsinformation den senaste timmen. Klockan syns inte heller. Lägg till enhet För att lägga till en enhet tryck Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Lägg till ny. Se hur man lägger till en enhet under punkten 5.1 Installation av enhet som skall spåras. Nedladdning av enhetens rutt från servern Om du i din enhet använder DoGPS+-tjänsten och din enhet skickat positionsinformation till servern, kan du hämta enhetens rutt med GPRS-anknytningen till din telefon. Tryck på översiktsvyn Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Hämta spår. Välj valfri dag då du vill ladda rutten och välj längden för den rutt som skall installeras. Det är standard att rutten installeras 120 minuter bakåt. Observera att rutten laddas högst enligt det antal historikpunkter du lagt in i din enhet. OBS! Kontrollera tidszonen i din telefon så att du laddar ner den rätta tidpunkten för rutten. 9.5 Waypoints På menyn ser du positionsmärkningarna som du gjort på kartan. Du kan välja nästa waypoint genom att välja Alternativ Välj. När du väljer waypoint som det objekt som skall spåras, blir det övre fältet på kartvisningen blått och i det övre fältet står namnet på din waypoint. Samtidigt försvinner alla alternativ som är kopplade till hundens lokalisering från huvudmenyn. Även kompassvisningen följer härmed märkningen som du valt. Genom att trycka två gånger på knappen 1 inom två sekunder flyttas du till listan med waypoints. När du åter vill följa enheten väljer du den som objekt som skall spåras, från listan Enheter. Genom att välja Lägg till ny kan du föra markören för din nya waypoint till den aktuella positionen. Läs mer om att lägga till en waypoint under punkten 8.1 Lägg till waypoint. Genom att välja Ändra kan du ändra redan installerade waypoints. Genom att välja Radera kan du radera waypoints du valt. Med valet Flytta kan du flytta visningen till din aktuella waypoint, men spårningen stannar kvar i den aktiva enheten. Med valet Skicka kan du skicka den waypoint du valt till ett annat Swepoint DoGPS-program. 13

14 9.6 Mitt konto I menyn hittar du information om dina program och du kan göra beställningar av tilläggstjänster. Genom att välja Alternativ Uppdatera information får du uppdaterad information från servern om ditt konto. Under punkten Beställningskod ser du din personliga beställningskod. Under punkten Telefon ser du det telefonnummer till vilket programmet är låst. Licenstyp. I denna punkt ser du programtypen. Följande information hämtas från servern och den blir synlig genom att välja Alternativ Uppdatera information. Kvarvarande användningstid. Om du använder en tidsbegränsad programversion, ser du datumet när användningsrättigheten till programmet går ut. Under punkten DoGPS NET-lösenord ser du DoGPS NET med ditt eget lösenord. Under punkten DoGPS+ används ser du hur länge DoGPS+-tjänsten gäller. Under punkten DoGPS+-används ser du hur länge markgränstjänsten gäller. Under punkten Kartunderlaget 300/250 ser du antalet kartnedladdningar som finns kvar på ditt konto. Genom att välja Alternativ gör beställning kommer du till beställning av tjänster. Under punkten Beställning av tjänst kan du välja den tjänst du önskar. Tryck i mitten av hemknappen för att öppna listan med tjänster. Välj önskad tjänst från listan med hemknappen (en cirkel visar sig). Därefter ser du under punkten Beskrivning priset på tjänsten och dess beskrivning. Under punkten Hjälp ser du mer noggranna instruktioner om hur tjänsten skall beställas. 9.7 Inställningar-DoGPS+ Du kan lägga till ett lösenord i DoGPS+, med vilket du kan undvika att din egen positionsinformation skickas till andra användare. Om du byter lösenord i DoGPS+, måste dina jägarvänner få reda på ditt nya lösenord om de vill lokalisera dig. När dina jägarvänner lägger till ditt telefonnummer i listan Enheter, måste lösenordet i enheten som läggs till vara detsamma som ditt lösenord i DoGPS Inställningar-Min position I menyn kan du reglera inställningarna för din positionsvisning. Under punkten Antal waypoints kan du välja antalet waypoints som sparas och visas på din rutt. Välj ett värde mellan Din position uppdateras automatiskt med 2 sekunders mellanrum. Under punkten Distansmätarens värde (m) kan du införa det önskade värdet för distansmätaren. Du ser den sträckan du gått i Kompassvisningen. Avslutning av programmet nollställer inte distansmätaren. Under punkten Ikon kan du välja en valfri symbol för att visa din position. Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara. Om du vill radera den externa kopplingen till en Bluetooth-modul, välj Alternativ Radera GPSkoppling. Detta måste göras om du vill byta ut den Bluetooth-modul som du använt eller om du vill växla mellan telefonens interna GPS-modul och externa Bluetooth GPS-modul. 9.9 Inställningar-Kartor I menyn hittar du inställningarna som gäller nedladdning av kartor. Under punkten Kartdatabas väljs kartmaterialet som skall laddas ned. Om du har beställt kartmaterial från ett annat land än Sverige, måste du här ändra till den kod som du fått tillsammans med nedladdningsrättigheten för kartunderlaget. Genom att välja Max antal lagrade kartor) kan du påverka mängden karta din telefon laddar ner. Ett alltför stort minne kan orsaka läs- eller skrivsårigheter. Det maximala värdet är

15 OBS! Programmet kontrollerar att din telefon har tillräckligt med minne och reglerar värdet automatiskt. Under punkten Ladda ner kartor kan du välja hur kartorna laddas ner. Om du väljer Manuellt, laddas kartorna endast då du vill. Du kan starta nedladdningen av kartan runt markörpositionen genom att trycka på knappen 0, eller genom att välja Alternativ Karta Laddning (0). När du väljer Automatisk laddas kartorna ner automatiskt, när du tar markören till ett område som inte finns i telefonens minne. Under punkten Fastighetsgränser kan du välja om kartorna i skalan 1: väljs med markgränser eller inte. Markgränsen är en avgiftsbelagd tilläggstjänst. OBS: Gäller endast i Finland Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara Display-inställningar Du kan välja om texten visas med stor eller liten font. Välj önskad fontstorlek och godkänn valet genom att trycka Spara Inställningar-Allmänt Du kan välja programvarans standardinställningar. Under punkten Språk kan du välja valfritt språk. Objektmappen bestämmer platsen där programmet sparar kartor, enheter samt waypoints. Genom att välja Standard sparar du kartorna i programvaran i det minne som programmet är laddat i. OBS! Om du raderar programmet avlägsnas även all information som sparats i objektmappen. När du väljer Minneskort E:/ sparas kartorna på minneskortet utanför programmet i en separat mapp. Då du raderar programmet, sparas informationen i objektmappen. OBS! Om du väljer Minneskort (E:/) som programvarans objektmapp, kontrollera då i Hantering av applikationer i din telefon att rättigheterna för Swepoint DoGPS-programmet Läs användarinformation och Skriv användarinformation finns under punkten Alltid tillåtet. Från hantering av applikation kan du även påverka andra frågor som ställs av telefonen. Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara. Ändringarna träder i kraft när du startar programmet nästa gång. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 10. Tilläggstjänsten DoGPS+ Tilläggstjänsten DoGPS+ är baserad på GPRSteknologi, vilket gör det möjligt att använda dataöverföring mellan GSM-nätverk för att överföra platsinformation. Swepoint DoGPS2007, eller nyare halsband och Swepoint-modulen, skickar positionsinformation i enlighet med spårningsintervallen som definierats av användaren av Swepointservern. Efter detta hämtar personen som följer enheten den mest aktuella positionsinformationen direkt från servern. Då kan användaren få den mest aktuella positionsinformationen på några sekunder. Om telefonen har en bluetooth GPS-modul eller en inbyggd GPS förmedlas samtidigt jägarens placering till servern och kan kontrolleras av andra, förutsatt att användaren överlämnat sitt lösenord åt sina vänner och på så sätt rätten att lokalisera honom/henne. Det är således möjligt att med Swepoint programmet, med en enda positionsförfågan och en enda kostnad, få positionsinformation för hela jaktlaget. Med det nya DoGPS V4-programmet kan man dessutom skicka meddelanden till varandra utan extrakostnad. 15

16 DoGPS+ är en avgiftsbelagd tilläggstjänst, och för att kunna använda tjänsten krävs en DoGPS+-licens. Licensen kostar ca 500 kr/år. För dem som skaffat sig det nya programmet är licensen gratis under det första året. Du kan beställa licensen från Swepoints webbsida på adressen se, eller genom att skicka textmeddelandet dogps plus till numret Du kan också lösa ut licensen i menyn Mitt konto. Licensen gäller under 12 månader. OBS! Användning av DoGPS+-tjänsten kräver att datakontakten för Swepoint-enheten fungerar och att enhetens kontaktadress bytts till den korrekta under menyn Hund info/inställningar På- och frånkoppling av den automatiska DoGPS+ spårningen För att enheten skall kunna följas med GPRS-anslutningen, måste enheten som skall spåras skicka sin position med GPRS-anknytning till Swepointservern Ändring av spårningsintervallet Alternativ Hund Info/Inställningar Alternativ DoGPS+-Spårning ställ in önskat uppdateringsintervall Skicka. Halsbandet och modulen godkänner uppdateringsintervall mellan15 sek 600 sek. Spårning avslutas med siffran 0. Om du ställer in enhetens uppdateringsintervall till mellan 15 sek. 59 sek., skickar (DoGPS+ Turbo)-halsbandet eller modulen positionsinformation med denna intervall under 15 minuter. Då blinkar bokstaven G i högra övre hörnet. Efter 15 minuter återgår enhetens spårningsintervall automatiskt till föregående inställning. När du skickar spårningsintervallen till halsbandet eller modulen, får du information till Visa-karta om att DoGPS+ -tjänsten kopplats till halsbandet eller modulen. DoGPS+-spårningsintervallen kan kontrolleras i menyn Hundinformation/Inställningar under DoGPS+-spårningsintervall. OBS! Även om du slår av strömmen till bandet eller modulen kommer enheten ihåg DoGPS+-spårningsintervallen nästa gång den startas. DoGPS+-spårningen för bandet eller modulen kan avbrytas genom att skicka siffran 0 som DoGPS+-spårningsintervall. Telefonens automatiska sökning av positionsinformation kan kopplas på genom att du väljer DoGPS+-spårning På/Av. Detta startar telefonens GPRS-anknytning och din telefon söker automatiskt positionen för objektet som skall följas från servern med den uppdateringsintervall som enheten är inställd på. Efter att DoGPS+-tjänsten startats frågar programmet efter en tillgänglig överföringsväg, som är din egen operatörs Internet -anslutning. När du valt kontaktadress övergår skärmen till kartläge och ett G visas i skärmens övre högra hörn som ett tecken på att DoGPS+-spårningen är aktiv. Om bokstaven G ändras till en liten bokstav g, betyder det att telefonens GPRS-anknytning inte är aktiv. Om bokstaven g inte blir stor, försök avsluta spårning genom att välja DoGPS+-Spårning På/ Av och starta den igen. Om du får ett felmeddelande http-kopplingsfel (990), fungerar inte internet-kopplingen i din telefon. Försök då välja din operatörs internet -koppling. Om problemet kvarstår skall du kontakta din operatörs kundtjänst. DoGPS+-tjänsten är synkroniserad. Då man installerat ett uppdateringsintervall i enheten, söker telefonen då spårningen är på, automatiskt från servern den senaste positionsinformationen så snart enheten skickar den. Om din positionspårning är aktiv, förmedlar din telefon din position till servern varje gång den söker enhetens spårningsinformation. Din positionsinformation vidarebefordras dock inte automatiskt från servern, utan om din vän vill se din placering måste han/hon ha sparat ditt telefonnummer och ditt DoGPS+-lösenord i Swepoint DoGPS-programvarans lista Enheter. Se punkt 5, användning av programmet, Installation av enheten som skall följas. Du kan avbryta DoGPS+-spårningen genom att på nytt välja DoGPS+ Spårning På/Av i huvudmenyn. 16

17 Därefter försvinner G från kartskärmens övre kant. Åtgärden avslutar telefonens GPRS-anslutning, men bandet eller modulen slutar inte att skicka platsinformation till servern. Enheten kommer ihåg det inställda spårningsintervallet även om du avlägsnar enhetens batterier. Om du vill avsluta spårningen skicka siffran 0 till enheten från DoGPS+- Spårning. Om du avslutar programmet när telefonens DoGPS+-spårning är igång, startas spårningen automatiskt då programmet startas. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet Manuell spårning Om du ställt in enheten på att lokalisera med DoG- PS+, kan du lokalisera enheten när du vill med GPRS-anknytningen, genom att välja Spår hund (7). Då får du den mest aktuella positionsinformationen från enheten, som den skickat till servern. 11. DoGPS NET DoGPS NET internetsida är en tilläggstjänst för DoGPS+-användare. Varje gång du använder DoGPS+-tilläggstjänsten i Swepoint DoGPS2007 eller nyare halsbandband eller Swepoint-modulen för väst, sparas hundens rutt med det valda uppdateringsintervalllet i Swepointservern. Likaså, om din position syns, överförs din position till servern och du kan efteråt kontrollera din och hundens rutt på Lantmäteriverkets noggranna kartor, på en översiktskarta eller på Google Earth. På sidorna kan du ändra ditt eget Swepoint-konto samt beställa tilläggstjänster. Från hundens rutt får du normal information, såsom hastighet, skalltäthet, tid osv. Du kan även dela ut rutten till dina jaktvänner eller följa hur deras hundar rör sig genom att lägga till informationen i enheterna för spårning av vänner. Servern sparar hundens rutt under 12 månader, men rutterna kan även laddas till din dator i olika format Allmänt Inskrivning kan göras på sidan. Sidan fungerar bäst med Internet Explorer 7 eller Mozilla Firefox webbläsare. Blockering av popup-fönster, ad-blocking eller liknande får inte vara påkopplade. Då du använder Internet Explorer 8 -webbläsare välj kompatibilitetsstatus från webbläsarens inställningar Registrering Mata in på platsen Beteckning i internationell form utan + tecken telefonnummer för den mobil, i vilken du installerat Swepoint DoGPS applikationen. T.ex Mata in beställningskoden för Swepoint programmet i Lösenord på denna sida. Om du inte kommer ihåg ditt DoGPS NET lösenord, får du det genom att skicka ett textmeddelande från det nummer, där du installerat Swepoint DoG- PS-applikationen. Meddelandet skickas i form av DOGPS info till numret Du kan även få reda på ditt lösenord från mobiltelefonens program under menyn Mitt konto Mitt konto När du registrerat dig kommer du in på sidorna Mitt konto. Beteckning : Numret till din mobiltelefon där programmet installerats. Lösenord för dessa sidor : Här kan du byta ditt lösenord för DoGPS NET sidorna. Byte av lösenord påverkar inte programkoden som behövs för nedladdningen av programmet. I de följande rutorna kan du vid behov lägga till dina egna personliga uppgifter. Du kan även senare få elektronisk information om nyheter och uppdateringar. Använda kartunderlag : Här ser du kartunderlagen som används. Vid behov kan du för en extrakostnad köpa kartlicens för både Finland och Norge. Kontouppgifter : Här ser du din beställningskod och programtyp. 17

18 Skapat konto : Här ser du den första gången du laddade programmet i din telefon. Programversion : Här ser du versionen för DoGPSspårningprogrammet. DoGPS+ användning : Här ser du hur länge din DoGPS+ tjänst varit i användning. DoGPS+ status 2 : Reserverad för framtida bruk Fliken DoGPS+ Då du öppnar fliken DoGPS+, kommer du till sidorna med DoGPS+ rutter. Enheter : I denna listruta kommer de enheter, för vilka du är huvudoperatör, samt ditt telefonnummer. Välj t.ex. halsbandets telefonnummer. Rutterna som finns på servern : Från denna lista kan du välja den dag för vilken du vill kontrollera rutterna som din hund gjort. Om du i enheten definierat någon typ av DoGPS+ GPRS-uppdateringsintervall och enheten är påslagen, blir det första alternativet DoGPS+ Live, då du kan följa hundens rörelser i realtid i din dator. Tid : Om du inte vill se dagens hela rutt, kan du välja den önskade tidsintervallen i den aktuella rutan. Valfria enheter : Här kan du välja att någon annan av dina enheter eller din väns enhet visas samtidigt som din enhet. *Produkt = DoGPS-program **GPS-lokalisator = Swepoint HundGPS Skallgräns (skall/min.) : Du kan välja skallgränsen, då skallinformation visas under rutten med annan färg än den normala ruttlinjen. Skriv ut titlar : Du ser valet med önskat intervall med rubrikerna vid dina waypoints. Valet fungerar endast i KML-val Visning av rutten Visa på Topografiskkarta. Med detta alternativ öppnas ett nytt fönster och enhetens rutt visas på terrängkartan. Visa på Geografiskkarta. Med detta alternativ kan du se enhetens rutt på översiktskartan i Google eller andra sökmotorer. Visa på Google Earth : Med detta alternativ kan du ladda ner den aktuella dagens rutt i en form som är kompatibel med Google Earth. Exportera till textfil : Rådata. Med detta alternativ kan du ladda dagens rutt t.ex. i Excel-tabell Fliken DoGPS+ enheten Enheter : Här kan du välja och radera de vän-enheter du vill visa. Vän-enhetens nummer och lösenord : Lägg till jaktvännens telefonnummer och DoGPS+ lösenord för enheten välj Lägg till. På så sätt kommer enheten på listan och du kan även följa rutten som din väns enhet gör. 18 Din vän måste dock först gå till sina egna DoGPS NET sidor med sina koder och välja Tillåt spårning av vän för sin egen enhet. Om du vill att dina vänner ska kunna se rutterna för din enhet på DoGPS NET-sidorna, måste du godkänna spårning i Tillåt spårning av vän. Framför vän-enheten finns tecknet *, vilket gör att du kan skilja enheten från din egen enhet. Om det står!!! framför numret, har din vän hindrat spårning av enheten genom att byta lösenord. Enhetens namn : Du kan ge ett beskrivande namn åt din enhet, när du valt den från menyn Enheter. Namnet visas i ruttmenyn istället för en siffra. Namnet visas även för de personer som följer enheten genom spårning av vän. Tillåt spårning av vän : Du kan tillåta spårning av vän och då kan dina vänner följa enheten. Enhetens namn :Du kan se information från den valda enheten Beställning av tjänster Här kan du vid behov lösa tilläggstjänster och DoGPS+ licens. Du kan betala dina köp med faktura eller med kreditkort. Information för fakturan i betalningsinformation fås från den information som finns på fliken mitt konto.

19 12. DoGPS Proxy MPTP är ett protokoll utvecklat av Benefonin för kommunikation mellan fjärrspårningsenheter. Om du vill spåra enheter som använder MPTPprotokoll från andra tillverkare, måste du förutom det egentliga Swepoint DoGPS-programmet även ha ett debiteringsfritt DoGPS Proxy tilläggsprogram. Observera att du måste ha en Nokia Series 60 3rd edition telefon och för Swepoint DoGPSkartprogrammet åtminstone programversionen / eller 3.01 (1) för att DoGPS Proxy skall fungera. Kontrollera vid behov telefonens lämplighet på adressen Installation av DoGPS Proxy -programvaran 1. Kontrollera före installationen i menyn Hantering av applikationer de följande installationerna i telefonen. I Installation av program installeras Alla och under punkten Online-kontroll av certifikat installeras Ej i bruk. Inställningarna kan ändras enligt följande: Meny Inställningar Datahantering. Tillämpningshantering Alternativ Inställningar 2. Skicka textmeddelande DOGPS PROXY utan citationstecken till nummer från telefonen med det installerade programmet och använd telefonnumret med vilket du laddat Swepoint DoGPS-programmet. 3. Inom kort får du tillbaka ett servicemeddelande med vars hjälp du kan ladda ned programmet. Välj Sök meddelande eller Ladda, för att installera programmet i mobiltelefonen. Svara på installationens frågor med Ja eller Fortsätt. Efter installationen är programmet färdigt att användas Användning av DoGPS Proxy -programvaran Om du vill spåra enheter från andra tillverkare, gör enligt följande: 1. Öppna DoGPS Proxy-programmet, tryck sedan Återgå och då förblir programmet öppet i bakgrunden. 2. Starta efter detta Swepoint DoGPS programmet och då förblir DoGPS Proxy kvar öppen i bakgrunden. Nu kan du med hjälp av textmeddelanden spåra enheter från andra tillverkare. Observera att du installerat enheter från andra tillverkare på listan Enheter och som typ för enheten valt MPTP-enhet. DoGPS Proxy-programmet bör alltid vara igång vid spårning av enheter som stödjer MPTP- protokoll. Om DoGPS Proxy inte används går spårningsmeddelandena som kommer från enheterna direkt i telefonen, i mappen Mottagna meddelanden. Om det finns MPTP-enheter på enhetslistan i Swepoint DoGPS-programmet som startas, frågar programmet alltid i samband med uppstart Får tillämpningen Swepoint DoGps använda nätet för att skicka och emot ta information. Detta bör tillåtas så att kontakten mellan Proxy- och DoGps-programmen kan upprättas. Observera också att kontakten som upprättas mellan programmen är kostnadsfri. DoGPS Proxy programmet avslutas inte i samband med att det egentliga Swepoint DoGPS-programmet avslutas, utan det måste avslutas separat genom att du väljer i Proxy-programmet Alternativ Avsluta. 13. Användningstips för Swepoint DoGPS-programvaran Snabbvalsknappar Knapp 1 flyttar visningen till den aktiva enheten eller positionsmärkningen. Knapp 3 flyttar visningen till min position, om min position är på. Knapp 5 kopplar På/Av Mätning/Märkningslinjen. Knapp 7 spårar hunden med den spårningsmetod som valts för enheten. Knapp 9 ändrar hela visningsläget På/Av. Halvskärm / Fullskärm Knapp # öppnar Huvudmeny. När du trycker på knappen 1 två gånger inom 2 sekunder kommer du till listan Enheter eller Way- 19

20 points beroende på vilken av dem som valts som den enhet som skall följas. Användningstips * koppla inte på DoGPS+ spårning i telefonen annat än vid behov. På det sättet sparar du telefonens batteri och kan snabbt söka den senaste positionsinformationen från bandet med GPRSanknytningen genom att trycka på knappen 7. * Då Min position är på kan du trycka på knapparna 7, 5, 3. Då spårar knappen 7 hunden, knappen 5 kopplar på linjen och knappen 3 flyttar visningen till Min position. Nu har du en linje mellan din och hundens position. * Det lönar sig inte att ha Min position påkopplad annat än vid behov. På så sätt sparar du telefonens batteri. Om du är t.ex. i pass, kan du flytta markören till Min position med knappen 3 och markera din position genom att välja Lägg till waypoint. Då kan du avsluta Min position. * Genom att trycka på startknappen i telefonens meny kommer du till telefonens meny. DoGPSprogrammet förblir öppet i bakgrunden. Du kommer snabbt tillbaka till programmet genom att trycka denna menyknapp i botten under en lång tid. Då öppnas menyn i de öppna programmen. Välj här Swepoint-ikonen och programmet öppnas. * Du kopplar på knapplåset genom att kort trycka på telefonens strömbrytare. Välj från den öppna listan Lås knapparna. Du kan även ändra profilen till t.ex. ljudlöst, vilket gör att t.ex. larmen är ljudlösa. *Produkt = DoGPS-program **GPS-lokalisator = Swepoint HundGPS * Använd alltid den operatörs internet-kontaktadress som finns i telefonen vid DoGPS+-spårning. * Med knappen 9 kopplar du på hela visningen och en mycket mer utvidgad kartyta visas. * Om din telefon ofta ställer frågor i form av Tillåter du att Swepoint och du inte ha vill dessa frågor, kan du ge tillstånd åt programmet från Hantering av applikationer som finns i din telefon. Hantering av applikationer finns vanligtvis i telefonens meny i Programhanterare. Välj i Installerade program Swepoint och programinställningar. Efter detta kan du i samband med vilken funktion som telefonen skall be om lov att utföra välja applikationen. Välj för de applikationer som du inte vill att telefonen skall fråga om Alltid tillåtet eller Fråga 1 gång,. Uppdatering Swepoint enheterna uppdateras ofta. Du kan uppdatera din enhet till en nyare version genom mobilnätet. Instruktioner för den senaste uppdateringen hittar du på adressen 14. Ansvar och garantier Bästa kund. Vi tackar Er för att Ni köpt Swepoint DoGPS-programmet och hoppas att ni är nöjd med det. I följande garantivillkor klargörs garantivillkoren enligt konsumentköpslagen, samt anvisningar för hur Ni ska agera i situationer där er GPS-lokalisator behöver åtgärdas. 20 Om Er Swepoint GPS ** behöver garantiservice ber vi Er kontakta produktens service verkstäder. GPS-lokalisatorns** garanti gäller i 2 år från och med inköpsdatumet för delar och arbete, med undantag för den externa GSM-antennen för GPS/ GSM-enheten för hundar vars garanti gäller i 1 (ett) år från och med produktens inköpsdatum. Tillverkarens garanti täcker inte frakt till verkstad eller andra indirekta kostnader som orsakats av produktens användning. Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos programvaror eller anordningar som tillverkas av tredje part. Pointer Jakt har rätt att helt avsluta ett enskilt kundkonto som anslutits till produkten* eller begränsa ett enskilt kundkontos funktion vid misstanke om missbruk, eller om produktens* användningsområde avviker väsentligt från det ämnade användningsområdet. Pointer Jakt reserverar rätten till prisändringar utan separat meddelande för tjänster vars prissättning är beroende av priserna för en tredje parts tjänster. Om dessa skiljer sig märkbart från det normala, har Pointer Jakt rätt att kontrollera att det pris som debiteras för tjänsten överensstämmer. Pointer Jakt ansvarar inte för terminalernas (mobiltelefoners) och programvarans kompatibilitet. De telefoner som tillverkaren rekommenderar eller de

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java Swepoint DoGPS program Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java 1 Innehållsförteckning Snabbanvisning för programvaran Swepoint DoGPS för Android... 3 1. Nedladdning av

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

Swepoint DoGPS for Android v.1.1.2

Swepoint DoGPS for Android v.1.1.2 Swepoint DoGPS for Android v.1.1.2 Ägarhandbok Programvaran DoGPS for Android har designats för telefoner med operativsystemet Android. DoGPS NET Med hjälp av DoGPS NET, som är en del av programvarutjänsten

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Pointer Jakt. Den gemensamma nämnaren. Swepoint kartprogram. Licenshäfte och bruksanvisning

Pointer Jakt. Den gemensamma nämnaren. Swepoint kartprogram. Licenshäfte och bruksanvisning Pointer Jakt Den gemensamma nämnaren Swepoint kartprogram Licenshäfte och bruksanvisning Licens... 2 Allmänt... 3 Termändringar... 3 Anslutningsinställningar... 3 Allmänt om att hämta och registrera programvaran...

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer