Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swepoint DoGPS V4. Användarmanual"

Transkript

1 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual

2 DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring Säker. Om du använder automatisk spårning syns alla dina vänner och de hundar som använder programmet på kartan, utan särskild lokaliseringsförfrågan. Du kan själv reglera uppdateringsintervallen. Vid behov, kan du ändra den automatiska spårningen till manuell. Enkel. I samband med positionsinformationen får du information från alla enheter om bl.a. skall och hastighet. Även nya chattmeddelanden! Snabb. Ingen fördröjning, som är vanlig för SMS! Den mest aktuella informationen om positionen för alla enheterna finns i telefonen på några sekunder, samt genom en enda uppdatering. Supersnabb. Med den effektiviserade automatiska spårningen får du positionsinformation med 15 sekunders mellanrum under 15 minuter. Förmånlig. Överföringen av positionsinformation med hjälp av en GPRS är betydligt billigare än med sms. Pålitlig. Täckningen för GPRS-nätet överensstämmer med täckningen för GSM-nätet. Du får använda tilläggstjänsten DoGPS+ gratis under ett år, från att du laddat ner programvaran. Efter detta, kan du fortsätta använda tjänsten till ett pris av ca 500 kr/år. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Programvarans krav på telefontjänster, samt nätoperatörens anslutningsrekommendationer Presentation av programmet Programvarans egenskaper Förklaring av kartsymboler Installation av programmet Swepoint DoGPS V Nedladdning av programvara Beställning Installation av programvara Användning av programmet Installation av enheten som skall spåras Spårning av enheten och kartfunktioner Spårning med hjälp av DoGPS+ spårningsmetod...7 Huvudoperatörens inställningar Spårning med SMS Kartans funktioner Ändring av enhetens installationer Hundinfo & inställningar Andra funktioner i menyn Lägg till waypoint Platsmärkning Linjemärkning Lagring av min rutt som waypoints Min position På/Av Avsluta programmet DoGPS+-spårning På/Av Mätning/Märkning (5) Huvudmeny Visa-karta Kompassvisning DoGPS+ Chat Sändning av meddelande med DoGPS+ Chat-funktionen Enheter Lägg till enhet Nedladdning av enhetens rutt från servern Waypoints Mitt konto Inställningar-DoGPS Inställningar-Min position Inställningar-Kartor Display-inställningar Inställningar-Allmänt Tilläggstjänsten DoGPS På- och frånkoppling av den automatiska DoGPS+ spårningen Ändring av spårningsintervall Manuell spårning DoGPS NET Allmänt Registrering Mitt konto Fliken DoGPS Visning av rutten Fliken DoGPS+ enheten Beställning av tjänster DoGPS Proxy Installation av DoGPS Proxy -programvaran Användning av DoGPS Proxy -programvaran Användningstips för Swepoint DoGPS-programvaran Ansvar och garantier Garantibevis och beställningskod för programmet

4 1. Inledning Bästa kund. Vi tackar er för att ni köpt ett Swepoint mobiltelefon-program. Läs manualen noggrant innan du använder programmet. När du vet hur programmet fungerar, kan du använda det rätt, säkert och så mångsidigt som möjligt. I manualen hittar du även garantivillkoren. 2. Programvarans krav på telefontjänster, samt nätoperatörens anslutningsrekommendationer Tillverkaren kan inte garantera alla telefonmodellers funktion Telefoner med operativsystem S60 3rd edition rekommenderas Minst 25MB tomt minne CLDC 1.1 MIDP 2.0 Wireless Messaging API (JSR-120) eller JTWI (JSR-185) eller Wireless Messaging API (JSR-205) för fjärrspårning Bluetooth API (JSR-82) för visning av egen position Mobilen skall ha stöd för Symbian och Java Om du behöver hjälp vid användning av enheten, eller i samband med installation, kontakta Swepoints tekniska support på telnr Priset för tjänsten är 10 kr/min. Innan supporten kontaktas; Starta GPSenheten och mobiltelefonen, för att få snabbare hjälp. Ytterligare information hittar du på adressen 3. Programbeskrivning DoGPS V4 -programmet har utvecklats tillsammans med användare. Detta har lett till en ännu mer lättanvänd version, där extra säkerhet och prestanda garanteras bl.a. av programvarans interna kommunikationssystem samt den omarbetade nedladdningen av kartor. 3.1 Programvarans egenskaper: DoGPS+ Chat Möjlighet att byta färg för symboler och rutt Nedladdning av rutter från servern i telefonen Stöd för Java -telefoner med pekskärm Spårlängden regleras för varje enskild enhet Språkval DoGPS+ Turbo är igång 15 min Förnyat lättanvänt menyupplägg Förnyad automatisk nedladdning av kartor Kartor från Lantmäteriverket Skallalarm Skallräknare Avståndsräknare för hundföraren och hunden Möjlighet att lyssna på skallet Detektering av stillastående fågelhundar Visning av kompassnål Stöd för MPTP-formatet Stöd för telefonens interna GPS Larmgräns Inställningar för strömbesparing Spårning med textmeddelande Skydd av den privata integriteten i de egna enheterna. 4

5 3.2 Förklaring av kartsymboler Laddningsikon (3G) Skalltäthet under den senaste minuten (29) Avstånd från hunden till markören (99m) Hundens aktuella hastighet (0 km/h) Tid från senaste lokalisering (01:29) Ikonen för spårning med DoGPS+ (G) ändrar markeringen färg till gul. När satellitstyrkan räcker för att visa din position, är markeringen grön. 4. Installation av Swepoint DoGPS V4 -programmet Inom kort får du i retur två meddelanden. Det ena är ett meddelande med instruktioner och det andra är en laddningslänk för programmet. Nedladdningen av programmet sker på olika sätt beroende på telefonmodell. Om du inte får ett svar på ditt meddelande, bör du kontrollera stavningen i meddelandet, samt att telefonen kan ta emot servicemeddelanden. Hundens position på kartan anges med en grön punkt. Färdriktningen anges med en grön pil. Det blå korset är en fritt rörlig markör. Hundens rutt åskådliggörs med en grön linje och då hunden givit skall, blir den från denna punkt röd. Den erhållna platsinformationen uttrycks med punkter. GPS-märket i det högra nedre hörnet indikerar egen position av/på. Vid kontakt med telefonens interna GPS-modul eller en extern bluetooth GPS-modul, Kontrollera först att Internet-inställningarna i din telefon är rätt installerade. Inställningarna beror på leverantören av tjänsterna och de kan ofta beställas med SMS, eller genom att kontakta operatörens kundtjänst. Din operatörs kundtjänst kan ge dig mer information. 4.1 Nedladdning av programvara Programmet laddas ner i mobiltelefonen från mobilnätet genom att du skickar ditt beställningsnummer som ett normalt textmeddelande till Swepoint-servern. Licensen för programmet låses till det SIMkort, som används för att ladda ned programmet. Beställ således programmet från det telefonnummer, med vilket du kommer att använda programmet i fortsättningen. 4.2 Beställning Skicka som textmeddelande; Dogps din beställningskod, som finns på sista uppslaget i denna manual, till nummer Exempelvis Dogps ). 4.3 Installation av programvara Öppna WAP-länkmeddelandet som du fått i din telefon, genom att endera välja Visa och ladda, eller Sök meddelande, eller Hämta. Meddelandet kommer sedan, beroende på din telefonmodell, till mappen för textmeddelanden Mottagna meddelanden, eller till den separata mappen Servicemeddelanden. I vissa telefoner ligger mappen Servicemeddelanden under mappen WEB. Då du öppnat länken, Servicemeddelande kan din telefon fråga efter anslutning som skall användas. Då väljer du din operatörs Internet -anslutning. Under installationen efterfrågas flera bekräftelser och godkännanden för att installationen skall fortsätta. Svara Ja eller Fortsätt för att slutföra installationen. 5

6 Om din telefon har ett minneskort, ber installationsprogrammet att du väljer minnet som skall användas (telefonens minne eller minneskortet). Installera programmet i det önskade minnet. OBS! Kartorna kan också laddas i samma minne som det programmet är installerat i. Programmet behöver cirka 30MB tomt minne. Då du valt den önskade installationsplatsen, börjar programmet laddas i din telefon. Då telefonen meddelar Installation klar, kan du lämna tjänsten. När installationen är klar finns startikonen för Swepoint DoGPS -programmet, beroende på din telefonmodell, i mappen Inställningar, Spel, Mina, Installation, eller Tillämpningar. Problem vid installation av programmet? Kontakta Swepoints tekniska support (10 kr./min). Innan supporten kontaktas; Starta GPS-enheten och mobilen för att få snabbare hjälp. Du hittar även hjälp på adressen 5. Användning av programmet Första gången du använder programmet går du igenom programvarans grundinställningar. Då du startar programmet för första gången efter installationen, frågar telefonen dig om lov för olika inställningar i applikationen. När du får frågan Tillåter du att programmet Swepoint DoGPS startar vid behov automatiskt? kan du välja om programmet skall starta automatiskt då informations-meddelandet om positionen kommer, även om programmet är stängt. Därefter startar programvarans installationsinstruktioner. Först ber programmet dig välja objektmappen som du vill använda. Om du trycker Återgå, kommer du direkt till programmet, och du behöver inte gå igenom installations-instruktionerna. Objektmappen bestämmer platsen där programmet sparar kartor, enheter samt waypoints. Om du väljer Standard sparas kartorna inne i programmet i det minne där programmet är installerat. OBS! Om du tar bort programmet avlägsnas även all information som sparats i objektmappen. Genom att välja Minneskort E:/ sparar du kartorna på minneskortet utanför programmet i en separat mapp. Då du tar bort programmet, sparas informationen i objektmappen. OBS! Om du väljer Minneskort (E:/) som programvarans objektmapp, måste du kontrollera i Hantering av applikationer i din telefon att rättigheterna för Swepoint DoGPS-programmet Läs användarinformation och Skriv användarinformation finns under punkten Alltid tillåtet. Från hantering av applikation kan du även påverka andra frågor som ställs av telefonen. Mer information under punkt 13. Användningstips för programvaran. Därefter installeras enheten som skall spåras: 5.1 Installation av enheten som skall spåras Om du väljer Återgå installeras inte enheten. Du kan senare installera ytterligare enheter enligt följande: Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Lägg till ny. Fastställ följande information för enheten som skall spåras. Telefon - telefonnumret för enheten som skall följas, skrivs på denna rad utan den första siffran 0. Exempelvis Namn - här kan du skriva ett valfritt namn på enheten. Namnets längd kan vara 1-8 tecken. Lösenord - här kan du skriva in ett valfritt fyrsiffrigt lösenord. Om du vill installera din väns telefon som en enhet som skall spåras, eller Swepoint-halsband, behöver du hans lösenord, för att spårningen skall vara möjlig. 6

7 Skallgräns - här kan du välja ett gränsvärde för att skallet visas på huvudskärmen. Standardvärdet är 5. Då skäller hunden 5 gånger per minut. Skallet visas i skärmens övre kant med siffror (gäller ej GPS-modul för väst). Visa på karta - här kan du välja om enheten visas på kartan. Om du installerat flera enheter på listan Enheter, kan du senare dölja inaktuella enheter. Typ - här väljer du typen av enhet som skall följas. Det är viktigt att rätt typ väljs. Om fel typ väljs, svarar inte enheten på lokaliseringsförfrågan. DoGPS-3-Enhet Välj denna, om du använder Swepoint Hund- GPS eller yngre halsband, eller Swepoint GPS-modul för väst. DoGPS-2-Enhet Välj denna, om du använder Swepoint Hund- GPS 2006 halsband. DoGPS-program Välj denna, om du lokaliserar din väns DoGPS program. MPTP-enhet Välj denna, om du vill spåra en enhet som använder MPTP-formatet. (bl.a. enheter som är kompatibla med Benefon ESC). Se punkt 12. DoGPS Proxy. Spårningsmetod - här kan du välja, om enheten spåras med hjälp av DoGPS+ tjänsten eller SMS spårning. DoGPS+ är standard. OBS! Du kan utnyttja DoGPS+ spårning enbart i DoGPS-3 enheter, samt i DoGPS-programmet. Läs mer om DoGPS+ tjänsten under punkten 10. DoGPS+ extratjänst. Antal waypoints - gör att du kan välja antalet waypoints som ritas för enheten. Varje positionsinformation läggs till i enhetens rutt. Den maximala inställning är 999 stycken. Ikon - här kan du välja symbol för enheten som du vill följa. Enhetens rutt ritas också med samma färg som själva symbolen. Då du gjort inställningarna som gäller enheten, kan du välja Spara. Då sparas enheten på listan Enheter. Efter detta öppnas översiktskartan för Sverige automatiskt i din telefon. 6. Spårning av enhet och kartfunktioner Gör enheten som skall spåras användningsklar (se enhetens instruktionsbok) och ta ut den till ett ställe med obehindrad satellitkontakt. Efter detta kan du starta spårningen. Välj i översiktsvyn Alternativ - Spår hund (7). 6.1 Spårning med hjälp av DoGPS+ spårningsmetod Om du ställt in DoGPS+ för din enhet som Spårningsmetod, frågar programmet vid den första lokaliseringen av enheten, efter kopplingspunkt för enheten som skall spåras. OBS! Endast huvudoperatören för enheten kan ändra enhetens inställningar. Om du spårar din väns enhet, tryck Tillbaka. Inställningen ändras inte, även om du skickar inställningen till enheten. Huvudoperatörens inställningar i enheten Välj nätoperatör för enheten som skall spåras och tryck på Skicka. Om nätoperatören som du använder inte finns på listan, kan du skriva kopplingspunkten manuellt i listan som finns i slutet.. Tryck Skicka för att godkänna. Efter detta bekräftar din enhet ändringen av kopplingspunkt och DoGPS+ positionsinformation är påkopplad i din enhet. Välj sedan igen Spår hund (7). Efter detta kommer positionsinformationen i din telefon genom GPRSanslutningen. När telefonen frågar om tillstånd att skicka och ta emot information svarar du Ja. Efter 7

8 detta frågar programmet om vilken anslutning som ska användas. Välj din operatörs Internet-anslutning. Om du får meddelandet Hundinfo i enheten finns inte. Kontrollera lösenordet i enheten och att DoGPS+ fungerar, fungerar inte enhetens GPRSanslutning. Ta kontakt med operatörens kundtjänst, för att försäkra dig om att anslutningen för GPRSkontakten är korrekt. OBS! Även om du har ställt in DoGPS+ för att spåra, kan du även spåra din enhet med SMS genom att välja i översiktsvyn Alternativ Hund info/ inställningar Alternativ Spåra med SMS. Läs mer om funktionen för DoGPS+ tjänsten under punkt 10. DoGPS+-extratjänst. 6.2 Spårning med SMS Gör enheten som skall spåras användningsklar. Efter detta kan du påbörja spårningen. Om du ställt in din enhet på Spåra, SMS skickar din telefon en positionsförfrågan till din enhet när du väljer Alternativ Spår hund (7). Om din telefon ber om lov att skicka textmeddelanden, måste sändningen godkännas för att meddelandet skall skickas. När meddelandet sänts, syns i det högra övre hörnet en tidräknare inom parentes. Parentesen visar att inga positionsuppgifter kommit från enheten och tiden uttrycker hur lång tid som gått sedan meddelandet skickats. Det tar vanligtvis sekunder tills du får positionsuppgifterna. När positionsuppgiften kommer i telefonen, försvinner parantesen och du ser hundens position på kartan 6.3 Kartans funktioner Markören som du ser i kartvisningen fungerar som en inriktare då du ska ladda ner kartor. Markeringen inom parentes efter ett alternativ i menyn, ger information om kortkommandot för alternativet. Du kan använda följande kartfunktioner vid kartvisningen Alternativ Karta-hund position (1) Du kan förflytta dig när du vill med knappen 1 till den senast valda positionen. Visningen ger hundens senaste position och programmet laddar ner kartan, förutsatt att den automatiska nedladdningen av kartor är påslagen. Alternativ Karta zooma in (1) Efter att du fört markören till hundens position, till din position eller till valfri punkt på den synliga kartan, kan du ladda ner en ny, mer detaljerad karta över stället som visas av markören genom att välja Alternativ Karta-zooma in (*1). Du kan zooma in kartan upp till en skala på 1: Alternativ Karta zooma ut (*3) Efter att du fört markören till hundens position, till din position eller till valfri punkt på den synliga kartan, kan du ladda ner en ny, mindre detaljerad karta från stället som visas av markören genom att välja Alternativ Karta-zooma ut (*3). De nedladdade kartorna sparas i minnet och behöver inte laddas ner på nytt. Alternativ Kartladdning (0) Kartan runt markörens placering kan laddas ner manuellt genom knappval. Alternativ Kartans-skala Genom knappval kan du välja önskad skala för kartan runt markörens placering. Välj skala och tryck Alternativ Välj Alternativ Karta-min position (3) Om din position syns på kartan, kan du förflytta dig till din position med knappen 3. Då laddas kartan ner även vid din position, om du valt automatisk nedladdning av kartor. När du laddat ner en mer detaljerad karta från en valfri plats, kan du föra markören i önskad riktning, medan din telefon automatiskt laddar ner kartor då kartområdet tar slut. Om du inte vill att kartorna laddas ner automatiskt, kan du förhindra detta i menyn Huvudmeny Inställningar-kartor. 8

9 Tecknet i högra nedre hörnet anger status för kartnedladdningen. Då den löpande siffran uttrycks med gult, sker telefonuppkoppling och då siffran är grön, sker nedladdning. Om det uppstår problem vid nedladdningen av kartor bör du först kontrollera med din operatör att de nödvändiga anslutnings-inställningarna fungerar. Kartorna laddas alltid ner med en GPRSinternetanslutning. Då bör telefonens standardanslutning vara din egen operatörs GPRS-Internetanslutning. 7. Ändring av enhetens inställningar Hund info & inställningar I samband med varje positionsinformation får du detaljerad information i din telefon. Du hittar information i menyn Hund info & inställningar. Från denna meny ändras även enhetens inställningar. OBS! Endast enhetens huvudoperatör kan ändra enhetens inställningar.om du inte är enhetens huvudoperatör har du till vänster alternativet Spåra med SMS. OBS! Alla enhetens inställningar skickas med SMS. Enheten bekräftar även ändringar av installationer med SMS. Genom att öppna menyn Hund info & inställningar och välja Alternativ öppnar du menyinställningen. Spåra med SMS Om du ställt in din enhet för att spåra DoGPS+, kan du spåra från denna enhet med SMS. DoGPS+-spårning Ange spårningsintervallen för enhetens DoGPS+ i sekunder ( sek, 0=avsluta). Du ställer in den önskade GPRS-uppdateringsintervallen för din enhet. Din enhet skickar sedan positionsinformation till Swepoint-servern med denna intervall. Positionen kommer inte automatiskt till mobiltelefonen, utan positionsinformationen måste hämtas från servern. Ställ in den önskade uppdateringsintervallen i sekunder och tryck Skicka, vilket gör att uppdateringsintervallen installeras i enheten. Du får ett meddelande att Hundenhetens DoGPS+-positionsuppdatering är påkopplad. Om du anger som uppdateringsintervall sekunder, kvarhålls uppdateringen under 15 minuter, efter vilket uppdateringsintervallen ställs in automatiskt till 60 sekunder eller till det tidigare inställda värdet. Genom att skicka siffran 0 till enheten, avslutas spårningen. Om batterierna avlägsnas, försvinner inte enhetens uppdateringsintervall. Läs mer under punkten 10. DoGPS+-tilläggstjänst. Larmgräns Ange larmgränsens radie (m) ( , 0= avlägsna larmgräns) Du kan ställa in en larmgräns i enheten, som larmar då den överskrids. Gränsen ska anges som en radie och den mäts från enhetens aktuella läge. Skicka den inställda uppgiften (t.ex. 500 m) till den enhet som ska spåras. Inom kort får du svaret Larmgränsen inställd. Enheten som ska spåras meddelar därefter gränsöverskridningen med ett textmeddelande (popup-fönster i översiktsvyn). Hundenhet överskred inställd larmgräns! Spårningen av larmgräns försvinner när enheten stängs av. Du kan även avsluta spårningen av larmgränsen genom att skicka siffran 0 till enheten Strömbesparing Vid behov kan du ställa in enheten i strömbesparningsläge. Det finns tre strömbesparningslägen. Nej, Automatisk och Ja. Då batteristyrkan i enheten sjunker till 25 % av det maximala, ställs enheten automatiskt i läget Automatisk. Då du laddat batterierna, försvinner enhetens strömbesparningsläge automatiskt. Nej -inställningen gör att enhetens strömbesparningsläge inte är aktiverat. Med funktionen Automatisk är GPS avstängd mellan positionsinformationen. Då andra personer är en huvudoperatör spårar enheten med SMS, är po- 9

10 sitionen höst 60 sekunder gammal. Om positionen är äldre, aktiveras enheten och den söker en ny position. Huvudoperatören får alltid den mest aktuella positionsinformationen. Med funktionen Ja förblir GPS:n avstängd mellan positionsinformationen. Då en annan person än en huvudoperatör spårar enheten med SMS, får han/ hon enhetens senaste position. GPS-delen aktiveras inte annat än då huvudoperatören spårar enheten, eller för att skicka tidsinställd positionsinformation (Spårning med SMS, spårning med DoGPS+). Uppföljning av textmeddelande Ange sändningsintervall (min) (1-3600, 0=avsluta sändning). Du kan ställa in enheten på automatisk uppföljning. Detta gör att du inte behöver fråga separat efter positionsinformation, utan får informationen till kartvisningen enligt den inställda intervallen. Ställ in den önskade sändningsintervallen och tryck Skicka. När den automatiska spårningen är påkopplad, får du ett meddelande från din enhet (popup-fönster) Hundens enhet kopplad till automatisk spårning. Uppföljningen av textmeddelandet hålls kvar under 200 meddelanden efter vilket du ser i popupfönstret Hund: Uppföljningen av textmeddelanden i enheten är avslutad. Genom att skicka siffran 0 till den automatiska uppdateringen, avslutas spårningen. Om batterierna avlägsnas försvinner den automatiska uppdateringen Skallalarm (gäller inte GPS-modul för väst) Ange gränsen för skallalarm (skall/min) (1-100, 0=avlägsna skallgräns Du kan ställa in önskad skallgräns i din enhet. Om den överskrids får du ett larmmeddelande i din mobiltelefon. Ställ in den önskade gränsen och tryck Skicka. Du får ett meddelande efter inställningen Ändring av hundenhetens skallalarm. När gränsen överskrids får du ett alarm i telefonen och skallalarmet försvinner från enheten. Om batterierna avlägsnas försvinner alarmet. Genom att sända siffran 0 avslutas skallalarmet. Lägg till ny TF-lyssnare Ange den tillfälliga lyssnarens nummer Du kan tillåta att dina vänner ringer upp enheten, genom att skicka din väns nummer till enheten. Skicka numret i form av Du får en bekräftelse från din enhet om mottaget nummer. Samtidigt får du en lista på alla nummer som får ringa till din enhet. Om du avlägsnar enhetens batterier försvinner alla de tillfälliga lyssnarnas rätt att ringa upp enheten. OBS! Enheten svarar inte, om uppringarens nummer är hemligt/okänt/dolt eller kopplat genom en telefonväxel, även om det finns på listan för tillåtna nummer. Radera TF-lyssnare Ange den tillfälliga lyssnarens nummer som skall raderas Du kan ta bort rätten att ringa till din enhet genom att skicka numret du vill ta bort till din enhet. Skicka numret i form av När du skickat numret till enheten får du ett svarsmeddelande om att rätten tagits bort. Samtidigt får du information om kvarvarande nummer. Tillåt/spärra samtal I denna meny kan du meddela om dina valda användare kan ringa upp enheten. Tillåt samtal är standard. Om du väljer Tillåt samtal och skickar kommandot till halsbandet, så svarar enheten på alla personers samtal vars nummer har sparats i enhetens SIM-kort eller tillagda TF-lyssnare. På motsvarande sätt slutar enheten att svara på alla samtal om du väljer Avbryt & spärra samtal och skickar meddelandet till enheten. Du kan ha nytta av denna funktion, exempelvis om batterierna börjar ta slut och om du inte vill att någon ska kontakta enheten. Efterfråga TF-lyssnare Här kan du fråga efter information om de TF-lyssnare som installerats i Swepoint-enheten och de fasta lyssnare som har installerats på SIM-kortet. Distansmätare Ställ in siffran för enhetens distansmätare (m) Ställ in den önskade siffran i meter och tryck Skicka. Du får ett meddelande om ändrad inställning Inställning av distansmätaren i hundens enhet 10

11 Skallkänslighet (gäller inte GPS-modul för väst) Reglera skallkänslighet Du kan reglera känsligheten för enhetens skallräknare efter din hunds ljudnivå. Ställ in siffran i enheten till mellan och tryck Skicka. Negativa värden passar högljudda hundar, då endast de högljudda skallen räknas. Avlägsning av batterier nollställer inte inställningen. Enhetens kopplingspunkt För att du skall kunna använda DoGPS+-GPRStjänsten, måste kopplingspunkten i enheten vara rätt. Välj från listan den operatör som finns i din enhet och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet Hundenhetens kopplingspunkt är ändrad ny adress är AP,,när inställningen ändrats. Om du inte hittar din egen operatör i listan kan du kontakta din operatörs kundtjänst och ta reda på vilken APN-adress du skall använda och skriva in den manuellt i installationsrutan. Avlägsning av batterier nollställer inte inställningen. Ståndlarm Ange ståndtid före larm i sek. (15-250sek. 0=avslutat) Ställ in önskad tid för stillastående i sekunder och tryck Skicka. Du får ett larm i din mobiltelefon om hunden står stilla då den inställda ståndtiden överskrids. Hunden ska flytta sig cirka 8 meter, annars får du ett nytt larm tidigast efter 2 minuter. Genom att ställa in siffran 0 avslutas ståndlarmet. Avlägsnande av batterier avslutar också ståndlarmet. MPTP-Spårning Välj enhetens MPTP-spårning Standardinställning är Spärrad. Om du tillåter att positionsinformationen för din enhet skickas till andra tillverkares program bör enhetens MPTPspårning tillåtas. Välj önskad inställning och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet Hundenhetens MPTP-spårning tillåts. Efter detta frågar din enhet inte efter lösenord då positionsinformation efterfrågas. Om andra program från andra tillverkare används kan spårning endast utföras med SMS. Avlägsning av batterier ändrar inställningen tillbaka till läget Spärrad. Spårning av textmeddelande Välj status för spårning av enhetens textmeddelande. Vid behov kan du hindra att din enhet spåras med textmeddelanden. Välj i så fall Inaktiverad och tryck Skicka. Du får ett meddelande från din enhet om ändringen. Dina jaktvänner som använder Swepoint DoGPS-program kan fortfarande spåra din enhet med DoGPS+-tjänsten, om du gett dem telefonnumret samt lösenordet till din enhet. 8. Andra funktioner i menyn 8.1 Lägg till waypoint Med detta alternativ spara den fastställda märkningen. Det finns tre märkningar: Platsmärkning Platsmärkningen läggs till i en fritt rörlig markörposition. För markören till önskad position och tryck Alternativ Lägg till waypoint, varefter du vid öppnandet får en meny som gäller för den öppnade märkningen. Linjemärkning Du kan spara genom att välja Mätning/Märkning (5) och det val du ritat till din egen waypoint genom att välja Alternativ Lägg till waypoint. Se punkt 8.6 Mätning/Märkning (5). Lagring av min egen rutt som waypoints Då visningen av min egen position är på, kan du flytta markören till din egen position med knappen 3 och spara rutten som du gått som waypoints genom att välja Alternativ Lägg till waypoint. Du kan fastställa följande information för din waypoint: Namn - här kan du välja namnet för din waypoint Visa på kartan här kan du dölja eller visa din position. Symbol - här kan du välja ikonen för din waypoint. Koordinater - här ser du koordinaterna för din waypoint. 11

12 Tryck Spara, vilket gör att märkningen sparas i listan Min waypoint. 8.2 Min position På/Av Genom att välja Min position På/Av kan du visa din egen position på skärmen. Programmet ber dig endera välja Bluetooth GPS-modulen eller telefonens interna GPS-modul. Välj den modul du önskar. Därefter syns en gul GPS -ljussignal i det högra nedre hörnet som visar att din positionering är påkopplad. Då du använder Bluetooth-modulen för första gången söker din telefon efter de Bluetooth-enheter som finns i närheten. Välj från listan din Bluetooth GPS-enhet vilket gör att ihopkoppling sker. Då ljussignalen byts till grön, har GPS-modulen i den egna positionen tillräckligt med satelliteter för att visa positionen och din position visas på kartan. Du kan ändra visningen till din position med knappen 3, eller genom att välja Alternativ Karta- Min position (3). Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 8.3 Avsluta programmet Använd alternativ när du vill avsluta programmet. 8.4 DoGPS+-Spårning På/Av Du kan starta GPRS -anknytningen i din telefon. Välj detta alternativ och hämta positionsinformation för din enhet till din mobiltelefon med hjälp av DoGPS+-tjänsten. Tryck Alternativ DoGPS+spårning På/Av. Om du inte använt nätet då programmet varit igång, frågar din telefon om lov att skicka och emot ta information, samt den anslutning som används. Godkänn och välj din egen operatörs Internet-anslutning. Därefter är spårning påkopplad. Läs mer under punkten 10. DoGPS+-tilläggstjänst. 8.5 Mätning/Märkning (5). Genom att välja alternativet Alternativ Mätning/ Märkning (5), kan du koppla på mätningsfunktionen. Mätlinjens startpunkt bestäms av markörens position. Då du trycker första gången på alternativet Mätning/Märkning (5), ser du en violett linje på kartan. Nästa tryckning låser linjen, ändrar den till blå och börjar rita en ny linje från den föregående slutpunkten. OBS! Du kan spara linjerna som du ritat som en egen märkning genom att välja Lägg till waypoint. Se punkt 8.1 Lägg till waypoint. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 9. Huvudmeny I huvudmenyn hittar du inställningarna som är nödvändiga, men som inte behövs dagligen. Du kommer till huvudmenyn från Visa karta genom att välja snabbvalsknappen #, eller Alternativ Huvudmeny (#). 9.1 Visa-karta Med detta alternativ ändrar du visningen till Visakarta. 9.2 Kompassvisning Med detta alternativ ändrar du visningen till kompassvisning. För att nålen skall visa korrekta uppgifter måste du vara i rörelse. I kompassvisningen ser du din hastighet, distansmätare, samt riktning och avstånd till nästa objekt. Du kan byta objekt som skall följas mellan dina märkningar eller enheter genom att välja det önskade objektet i alternativet Enheter eller Waypoints. 9.3 DoGPS+ Chat Med funktionen DoGPS+ Chat kan du skicka och emot ta meddelanden från jaktvännerna utan att lämna programmet. Du kan rikta ditt meddelande till alla dem som följer samma Swepoint-enhet eller endast åt en jaktvän som tillsammans med dig följer samma Swepointenhet. Meddelandet förmedlas till servern genom GPRS-anknytningen samtidigt som du söker positionsinformation för enheten som skall spåras. Då dina vänner, som spårar samma enhet, hämtar positionsinformation om enheten genom GPRS- 12

13 anknytningen från servern, får de samtidigt meddelandet som du skickat. Funktionen kräver DoGPS V4-programmet. Sändning av meddelande med DoGPS+ Chat funktionen Tryck Alternativ Huvudmeny (#) DoGPS+ Chat. Alternativet Mottagare av meddelande visar vem som får meddelandet. Om mottagaren är en lokalisator, förmedlas meddelandet till alla som följer enheten. För att skicka meddelandet till endast en i gruppen, väljer du hans/hennes telefon som aktiv enhet i menyn Enheter och väljer Distribution av meddelande Vald person. På markeringen Meddelande skriver du ditt meddelande. När du väljer Skicka, sänds meddelandet till servern för att skickas till de personer som du valt. Nerifrån ser du de 5 senaste meddelandena som sänts under den tid programmet varit på. Servern sparar meddelandena under 30 minuter. 9.4 Enheter I listan för enheter ser du de enheter du installerat. Du kan lägga till en obegränsad mängd enheter. Du kommer också till menyn genom att trycka på knappen 1 två gånger inom 2 sekunder. Den gröna ikonen framför enheten visar att enheten mottagit positionsinformation under den senaste timmen. Då syns även tidräknaren som finns på Visa-karta. Om ikonen är grå har det inte kommit någon positionsinformation den senaste timmen. Klockan syns inte heller. Lägg till enhet För att lägga till en enhet tryck Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Lägg till ny. Se hur man lägger till en enhet under punkten 5.1 Installation av enhet som skall spåras. Nedladdning av enhetens rutt från servern Om du i din enhet använder DoGPS+-tjänsten och din enhet skickat positionsinformation till servern, kan du hämta enhetens rutt med GPRS-anknytningen till din telefon. Tryck på översiktsvyn Alternativ Huvudmeny (#) Enheter Alternativ Hämta spår. Välj valfri dag då du vill ladda rutten och välj längden för den rutt som skall installeras. Det är standard att rutten installeras 120 minuter bakåt. Observera att rutten laddas högst enligt det antal historikpunkter du lagt in i din enhet. OBS! Kontrollera tidszonen i din telefon så att du laddar ner den rätta tidpunkten för rutten. 9.5 Waypoints På menyn ser du positionsmärkningarna som du gjort på kartan. Du kan välja nästa waypoint genom att välja Alternativ Välj. När du väljer waypoint som det objekt som skall spåras, blir det övre fältet på kartvisningen blått och i det övre fältet står namnet på din waypoint. Samtidigt försvinner alla alternativ som är kopplade till hundens lokalisering från huvudmenyn. Även kompassvisningen följer härmed märkningen som du valt. Genom att trycka två gånger på knappen 1 inom två sekunder flyttas du till listan med waypoints. När du åter vill följa enheten väljer du den som objekt som skall spåras, från listan Enheter. Genom att välja Lägg till ny kan du föra markören för din nya waypoint till den aktuella positionen. Läs mer om att lägga till en waypoint under punkten 8.1 Lägg till waypoint. Genom att välja Ändra kan du ändra redan installerade waypoints. Genom att välja Radera kan du radera waypoints du valt. Med valet Flytta kan du flytta visningen till din aktuella waypoint, men spårningen stannar kvar i den aktiva enheten. Med valet Skicka kan du skicka den waypoint du valt till ett annat Swepoint DoGPS-program. 13

14 9.6 Mitt konto I menyn hittar du information om dina program och du kan göra beställningar av tilläggstjänster. Genom att välja Alternativ Uppdatera information får du uppdaterad information från servern om ditt konto. Under punkten Beställningskod ser du din personliga beställningskod. Under punkten Telefon ser du det telefonnummer till vilket programmet är låst. Licenstyp. I denna punkt ser du programtypen. Följande information hämtas från servern och den blir synlig genom att välja Alternativ Uppdatera information. Kvarvarande användningstid. Om du använder en tidsbegränsad programversion, ser du datumet när användningsrättigheten till programmet går ut. Under punkten DoGPS NET-lösenord ser du DoGPS NET med ditt eget lösenord. Under punkten DoGPS+ används ser du hur länge DoGPS+-tjänsten gäller. Under punkten DoGPS+-används ser du hur länge markgränstjänsten gäller. Under punkten Kartunderlaget 300/250 ser du antalet kartnedladdningar som finns kvar på ditt konto. Genom att välja Alternativ gör beställning kommer du till beställning av tjänster. Under punkten Beställning av tjänst kan du välja den tjänst du önskar. Tryck i mitten av hemknappen för att öppna listan med tjänster. Välj önskad tjänst från listan med hemknappen (en cirkel visar sig). Därefter ser du under punkten Beskrivning priset på tjänsten och dess beskrivning. Under punkten Hjälp ser du mer noggranna instruktioner om hur tjänsten skall beställas. 9.7 Inställningar-DoGPS+ Du kan lägga till ett lösenord i DoGPS+, med vilket du kan undvika att din egen positionsinformation skickas till andra användare. Om du byter lösenord i DoGPS+, måste dina jägarvänner få reda på ditt nya lösenord om de vill lokalisera dig. När dina jägarvänner lägger till ditt telefonnummer i listan Enheter, måste lösenordet i enheten som läggs till vara detsamma som ditt lösenord i DoGPS Inställningar-Min position I menyn kan du reglera inställningarna för din positionsvisning. Under punkten Antal waypoints kan du välja antalet waypoints som sparas och visas på din rutt. Välj ett värde mellan Din position uppdateras automatiskt med 2 sekunders mellanrum. Under punkten Distansmätarens värde (m) kan du införa det önskade värdet för distansmätaren. Du ser den sträckan du gått i Kompassvisningen. Avslutning av programmet nollställer inte distansmätaren. Under punkten Ikon kan du välja en valfri symbol för att visa din position. Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara. Om du vill radera den externa kopplingen till en Bluetooth-modul, välj Alternativ Radera GPSkoppling. Detta måste göras om du vill byta ut den Bluetooth-modul som du använt eller om du vill växla mellan telefonens interna GPS-modul och externa Bluetooth GPS-modul. 9.9 Inställningar-Kartor I menyn hittar du inställningarna som gäller nedladdning av kartor. Under punkten Kartdatabas väljs kartmaterialet som skall laddas ned. Om du har beställt kartmaterial från ett annat land än Sverige, måste du här ändra till den kod som du fått tillsammans med nedladdningsrättigheten för kartunderlaget. Genom att välja Max antal lagrade kartor) kan du påverka mängden karta din telefon laddar ner. Ett alltför stort minne kan orsaka läs- eller skrivsårigheter. Det maximala värdet är

15 OBS! Programmet kontrollerar att din telefon har tillräckligt med minne och reglerar värdet automatiskt. Under punkten Ladda ner kartor kan du välja hur kartorna laddas ner. Om du väljer Manuellt, laddas kartorna endast då du vill. Du kan starta nedladdningen av kartan runt markörpositionen genom att trycka på knappen 0, eller genom att välja Alternativ Karta Laddning (0). När du väljer Automatisk laddas kartorna ner automatiskt, när du tar markören till ett område som inte finns i telefonens minne. Under punkten Fastighetsgränser kan du välja om kartorna i skalan 1: väljs med markgränser eller inte. Markgränsen är en avgiftsbelagd tilläggstjänst. OBS: Gäller endast i Finland Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara Display-inställningar Du kan välja om texten visas med stor eller liten font. Välj önskad fontstorlek och godkänn valet genom att trycka Spara Inställningar-Allmänt Du kan välja programvarans standardinställningar. Under punkten Språk kan du välja valfritt språk. Objektmappen bestämmer platsen där programmet sparar kartor, enheter samt waypoints. Genom att välja Standard sparar du kartorna i programvaran i det minne som programmet är laddat i. OBS! Om du raderar programmet avlägsnas även all information som sparats i objektmappen. När du väljer Minneskort E:/ sparas kartorna på minneskortet utanför programmet i en separat mapp. Då du raderar programmet, sparas informationen i objektmappen. OBS! Om du väljer Minneskort (E:/) som programvarans objektmapp, kontrollera då i Hantering av applikationer i din telefon att rättigheterna för Swepoint DoGPS-programmet Läs användarinformation och Skriv användarinformation finns under punkten Alltid tillåtet. Från hantering av applikation kan du även påverka andra frågor som ställs av telefonen. Godkänn ändringarna genom att välja Alternativ Spara. Ändringarna träder i kraft när du startar programmet nästa gång. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet. 10. Tilläggstjänsten DoGPS+ Tilläggstjänsten DoGPS+ är baserad på GPRSteknologi, vilket gör det möjligt att använda dataöverföring mellan GSM-nätverk för att överföra platsinformation. Swepoint DoGPS2007, eller nyare halsband och Swepoint-modulen, skickar positionsinformation i enlighet med spårningsintervallen som definierats av användaren av Swepointservern. Efter detta hämtar personen som följer enheten den mest aktuella positionsinformationen direkt från servern. Då kan användaren få den mest aktuella positionsinformationen på några sekunder. Om telefonen har en bluetooth GPS-modul eller en inbyggd GPS förmedlas samtidigt jägarens placering till servern och kan kontrolleras av andra, förutsatt att användaren överlämnat sitt lösenord åt sina vänner och på så sätt rätten att lokalisera honom/henne. Det är således möjligt att med Swepoint programmet, med en enda positionsförfågan och en enda kostnad, få positionsinformation för hela jaktlaget. Med det nya DoGPS V4-programmet kan man dessutom skicka meddelanden till varandra utan extrakostnad. 15

16 DoGPS+ är en avgiftsbelagd tilläggstjänst, och för att kunna använda tjänsten krävs en DoGPS+-licens. Licensen kostar ca 500 kr/år. För dem som skaffat sig det nya programmet är licensen gratis under det första året. Du kan beställa licensen från Swepoints webbsida på adressen se, eller genom att skicka textmeddelandet dogps plus till numret Du kan också lösa ut licensen i menyn Mitt konto. Licensen gäller under 12 månader. OBS! Användning av DoGPS+-tjänsten kräver att datakontakten för Swepoint-enheten fungerar och att enhetens kontaktadress bytts till den korrekta under menyn Hund info/inställningar På- och frånkoppling av den automatiska DoGPS+ spårningen För att enheten skall kunna följas med GPRS-anslutningen, måste enheten som skall spåras skicka sin position med GPRS-anknytning till Swepointservern Ändring av spårningsintervallet Alternativ Hund Info/Inställningar Alternativ DoGPS+-Spårning ställ in önskat uppdateringsintervall Skicka. Halsbandet och modulen godkänner uppdateringsintervall mellan15 sek 600 sek. Spårning avslutas med siffran 0. Om du ställer in enhetens uppdateringsintervall till mellan 15 sek. 59 sek., skickar (DoGPS+ Turbo)-halsbandet eller modulen positionsinformation med denna intervall under 15 minuter. Då blinkar bokstaven G i högra övre hörnet. Efter 15 minuter återgår enhetens spårningsintervall automatiskt till föregående inställning. När du skickar spårningsintervallen till halsbandet eller modulen, får du information till Visa-karta om att DoGPS+ -tjänsten kopplats till halsbandet eller modulen. DoGPS+-spårningsintervallen kan kontrolleras i menyn Hundinformation/Inställningar under DoGPS+-spårningsintervall. OBS! Även om du slår av strömmen till bandet eller modulen kommer enheten ihåg DoGPS+-spårningsintervallen nästa gång den startas. DoGPS+-spårningen för bandet eller modulen kan avbrytas genom att skicka siffran 0 som DoGPS+-spårningsintervall. Telefonens automatiska sökning av positionsinformation kan kopplas på genom att du väljer DoGPS+-spårning På/Av. Detta startar telefonens GPRS-anknytning och din telefon söker automatiskt positionen för objektet som skall följas från servern med den uppdateringsintervall som enheten är inställd på. Efter att DoGPS+-tjänsten startats frågar programmet efter en tillgänglig överföringsväg, som är din egen operatörs Internet -anslutning. När du valt kontaktadress övergår skärmen till kartläge och ett G visas i skärmens övre högra hörn som ett tecken på att DoGPS+-spårningen är aktiv. Om bokstaven G ändras till en liten bokstav g, betyder det att telefonens GPRS-anknytning inte är aktiv. Om bokstaven g inte blir stor, försök avsluta spårning genom att välja DoGPS+-Spårning På/ Av och starta den igen. Om du får ett felmeddelande http-kopplingsfel (990), fungerar inte internet-kopplingen i din telefon. Försök då välja din operatörs internet -koppling. Om problemet kvarstår skall du kontakta din operatörs kundtjänst. DoGPS+-tjänsten är synkroniserad. Då man installerat ett uppdateringsintervall i enheten, söker telefonen då spårningen är på, automatiskt från servern den senaste positionsinformationen så snart enheten skickar den. Om din positionspårning är aktiv, förmedlar din telefon din position till servern varje gång den söker enhetens spårningsinformation. Din positionsinformation vidarebefordras dock inte automatiskt från servern, utan om din vän vill se din placering måste han/hon ha sparat ditt telefonnummer och ditt DoGPS+-lösenord i Swepoint DoGPS-programvarans lista Enheter. Se punkt 5, användning av programmet, Installation av enheten som skall följas. Du kan avbryta DoGPS+-spårningen genom att på nytt välja DoGPS+ Spårning På/Av i huvudmenyn. 16

17 Därefter försvinner G från kartskärmens övre kant. Åtgärden avslutar telefonens GPRS-anslutning, men bandet eller modulen slutar inte att skicka platsinformation till servern. Enheten kommer ihåg det inställda spårningsintervallet även om du avlägsnar enhetens batterier. Om du vill avsluta spårningen skicka siffran 0 till enheten från DoGPS+- Spårning. Om du avslutar programmet när telefonens DoGPS+-spårning är igång, startas spårningen automatiskt då programmet startas. Se under punkt 13. Tips vid användning av programmet Manuell spårning Om du ställt in enheten på att lokalisera med DoG- PS+, kan du lokalisera enheten när du vill med GPRS-anknytningen, genom att välja Spår hund (7). Då får du den mest aktuella positionsinformationen från enheten, som den skickat till servern. 11. DoGPS NET DoGPS NET internetsida är en tilläggstjänst för DoGPS+-användare. Varje gång du använder DoGPS+-tilläggstjänsten i Swepoint DoGPS2007 eller nyare halsbandband eller Swepoint-modulen för väst, sparas hundens rutt med det valda uppdateringsintervalllet i Swepointservern. Likaså, om din position syns, överförs din position till servern och du kan efteråt kontrollera din och hundens rutt på Lantmäteriverkets noggranna kartor, på en översiktskarta eller på Google Earth. På sidorna kan du ändra ditt eget Swepoint-konto samt beställa tilläggstjänster. Från hundens rutt får du normal information, såsom hastighet, skalltäthet, tid osv. Du kan även dela ut rutten till dina jaktvänner eller följa hur deras hundar rör sig genom att lägga till informationen i enheterna för spårning av vänner. Servern sparar hundens rutt under 12 månader, men rutterna kan även laddas till din dator i olika format Allmänt Inskrivning kan göras på sidan. Sidan fungerar bäst med Internet Explorer 7 eller Mozilla Firefox webbläsare. Blockering av popup-fönster, ad-blocking eller liknande får inte vara påkopplade. Då du använder Internet Explorer 8 -webbläsare välj kompatibilitetsstatus från webbläsarens inställningar Registrering Mata in på platsen Beteckning i internationell form utan + tecken telefonnummer för den mobil, i vilken du installerat Swepoint DoGPS applikationen. T.ex Mata in beställningskoden för Swepoint programmet i Lösenord på denna sida. Om du inte kommer ihåg ditt DoGPS NET lösenord, får du det genom att skicka ett textmeddelande från det nummer, där du installerat Swepoint DoG- PS-applikationen. Meddelandet skickas i form av DOGPS info till numret Du kan även få reda på ditt lösenord från mobiltelefonens program under menyn Mitt konto Mitt konto När du registrerat dig kommer du in på sidorna Mitt konto. Beteckning : Numret till din mobiltelefon där programmet installerats. Lösenord för dessa sidor : Här kan du byta ditt lösenord för DoGPS NET sidorna. Byte av lösenord påverkar inte programkoden som behövs för nedladdningen av programmet. I de följande rutorna kan du vid behov lägga till dina egna personliga uppgifter. Du kan även senare få elektronisk information om nyheter och uppdateringar. Använda kartunderlag : Här ser du kartunderlagen som används. Vid behov kan du för en extrakostnad köpa kartlicens för både Finland och Norge. Kontouppgifter : Här ser du din beställningskod och programtyp. 17

18 Skapat konto : Här ser du den första gången du laddade programmet i din telefon. Programversion : Här ser du versionen för DoGPSspårningprogrammet. DoGPS+ användning : Här ser du hur länge din DoGPS+ tjänst varit i användning. DoGPS+ status 2 : Reserverad för framtida bruk Fliken DoGPS+ Då du öppnar fliken DoGPS+, kommer du till sidorna med DoGPS+ rutter. Enheter : I denna listruta kommer de enheter, för vilka du är huvudoperatör, samt ditt telefonnummer. Välj t.ex. halsbandets telefonnummer. Rutterna som finns på servern : Från denna lista kan du välja den dag för vilken du vill kontrollera rutterna som din hund gjort. Om du i enheten definierat någon typ av DoGPS+ GPRS-uppdateringsintervall och enheten är påslagen, blir det första alternativet DoGPS+ Live, då du kan följa hundens rörelser i realtid i din dator. Tid : Om du inte vill se dagens hela rutt, kan du välja den önskade tidsintervallen i den aktuella rutan. Valfria enheter : Här kan du välja att någon annan av dina enheter eller din väns enhet visas samtidigt som din enhet. *Produkt = DoGPS-program **GPS-lokalisator = Swepoint HundGPS Skallgräns (skall/min.) : Du kan välja skallgränsen, då skallinformation visas under rutten med annan färg än den normala ruttlinjen. Skriv ut titlar : Du ser valet med önskat intervall med rubrikerna vid dina waypoints. Valet fungerar endast i KML-val Visning av rutten Visa på Topografiskkarta. Med detta alternativ öppnas ett nytt fönster och enhetens rutt visas på terrängkartan. Visa på Geografiskkarta. Med detta alternativ kan du se enhetens rutt på översiktskartan i Google eller andra sökmotorer. Visa på Google Earth : Med detta alternativ kan du ladda ner den aktuella dagens rutt i en form som är kompatibel med Google Earth. Exportera till textfil : Rådata. Med detta alternativ kan du ladda dagens rutt t.ex. i Excel-tabell Fliken DoGPS+ enheten Enheter : Här kan du välja och radera de vän-enheter du vill visa. Vän-enhetens nummer och lösenord : Lägg till jaktvännens telefonnummer och DoGPS+ lösenord för enheten välj Lägg till. På så sätt kommer enheten på listan och du kan även följa rutten som din väns enhet gör. 18 Din vän måste dock först gå till sina egna DoGPS NET sidor med sina koder och välja Tillåt spårning av vän för sin egen enhet. Om du vill att dina vänner ska kunna se rutterna för din enhet på DoGPS NET-sidorna, måste du godkänna spårning i Tillåt spårning av vän. Framför vän-enheten finns tecknet *, vilket gör att du kan skilja enheten från din egen enhet. Om det står!!! framför numret, har din vän hindrat spårning av enheten genom att byta lösenord. Enhetens namn : Du kan ge ett beskrivande namn åt din enhet, när du valt den från menyn Enheter. Namnet visas i ruttmenyn istället för en siffra. Namnet visas även för de personer som följer enheten genom spårning av vän. Tillåt spårning av vän : Du kan tillåta spårning av vän och då kan dina vänner följa enheten. Enhetens namn :Du kan se information från den valda enheten Beställning av tjänster Här kan du vid behov lösa tilläggstjänster och DoGPS+ licens. Du kan betala dina köp med faktura eller med kreditkort. Information för fakturan i betalningsinformation fås från den information som finns på fliken mitt konto.

19 12. DoGPS Proxy MPTP är ett protokoll utvecklat av Benefonin för kommunikation mellan fjärrspårningsenheter. Om du vill spåra enheter som använder MPTPprotokoll från andra tillverkare, måste du förutom det egentliga Swepoint DoGPS-programmet även ha ett debiteringsfritt DoGPS Proxy tilläggsprogram. Observera att du måste ha en Nokia Series 60 3rd edition telefon och för Swepoint DoGPSkartprogrammet åtminstone programversionen / eller 3.01 (1) för att DoGPS Proxy skall fungera. Kontrollera vid behov telefonens lämplighet på adressen Installation av DoGPS Proxy -programvaran 1. Kontrollera före installationen i menyn Hantering av applikationer de följande installationerna i telefonen. I Installation av program installeras Alla och under punkten Online-kontroll av certifikat installeras Ej i bruk. Inställningarna kan ändras enligt följande: Meny Inställningar Datahantering. Tillämpningshantering Alternativ Inställningar 2. Skicka textmeddelande DOGPS PROXY utan citationstecken till nummer från telefonen med det installerade programmet och använd telefonnumret med vilket du laddat Swepoint DoGPS-programmet. 3. Inom kort får du tillbaka ett servicemeddelande med vars hjälp du kan ladda ned programmet. Välj Sök meddelande eller Ladda, för att installera programmet i mobiltelefonen. Svara på installationens frågor med Ja eller Fortsätt. Efter installationen är programmet färdigt att användas Användning av DoGPS Proxy -programvaran Om du vill spåra enheter från andra tillverkare, gör enligt följande: 1. Öppna DoGPS Proxy-programmet, tryck sedan Återgå och då förblir programmet öppet i bakgrunden. 2. Starta efter detta Swepoint DoGPS programmet och då förblir DoGPS Proxy kvar öppen i bakgrunden. Nu kan du med hjälp av textmeddelanden spåra enheter från andra tillverkare. Observera att du installerat enheter från andra tillverkare på listan Enheter och som typ för enheten valt MPTP-enhet. DoGPS Proxy-programmet bör alltid vara igång vid spårning av enheter som stödjer MPTP- protokoll. Om DoGPS Proxy inte används går spårningsmeddelandena som kommer från enheterna direkt i telefonen, i mappen Mottagna meddelanden. Om det finns MPTP-enheter på enhetslistan i Swepoint DoGPS-programmet som startas, frågar programmet alltid i samband med uppstart Får tillämpningen Swepoint DoGps använda nätet för att skicka och emot ta information. Detta bör tillåtas så att kontakten mellan Proxy- och DoGps-programmen kan upprättas. Observera också att kontakten som upprättas mellan programmen är kostnadsfri. DoGPS Proxy programmet avslutas inte i samband med att det egentliga Swepoint DoGPS-programmet avslutas, utan det måste avslutas separat genom att du väljer i Proxy-programmet Alternativ Avsluta. 13. Användningstips för Swepoint DoGPS-programvaran Snabbvalsknappar Knapp 1 flyttar visningen till den aktiva enheten eller positionsmärkningen. Knapp 3 flyttar visningen till min position, om min position är på. Knapp 5 kopplar På/Av Mätning/Märkningslinjen. Knapp 7 spårar hunden med den spårningsmetod som valts för enheten. Knapp 9 ändrar hela visningsläget På/Av. Halvskärm / Fullskärm Knapp # öppnar Huvudmeny. När du trycker på knappen 1 två gånger inom 2 sekunder kommer du till listan Enheter eller Way- 19

20 points beroende på vilken av dem som valts som den enhet som skall följas. Användningstips * koppla inte på DoGPS+ spårning i telefonen annat än vid behov. På det sättet sparar du telefonens batteri och kan snabbt söka den senaste positionsinformationen från bandet med GPRSanknytningen genom att trycka på knappen 7. * Då Min position är på kan du trycka på knapparna 7, 5, 3. Då spårar knappen 7 hunden, knappen 5 kopplar på linjen och knappen 3 flyttar visningen till Min position. Nu har du en linje mellan din och hundens position. * Det lönar sig inte att ha Min position påkopplad annat än vid behov. På så sätt sparar du telefonens batteri. Om du är t.ex. i pass, kan du flytta markören till Min position med knappen 3 och markera din position genom att välja Lägg till waypoint. Då kan du avsluta Min position. * Genom att trycka på startknappen i telefonens meny kommer du till telefonens meny. DoGPSprogrammet förblir öppet i bakgrunden. Du kommer snabbt tillbaka till programmet genom att trycka denna menyknapp i botten under en lång tid. Då öppnas menyn i de öppna programmen. Välj här Swepoint-ikonen och programmet öppnas. * Du kopplar på knapplåset genom att kort trycka på telefonens strömbrytare. Välj från den öppna listan Lås knapparna. Du kan även ändra profilen till t.ex. ljudlöst, vilket gör att t.ex. larmen är ljudlösa. *Produkt = DoGPS-program **GPS-lokalisator = Swepoint HundGPS * Använd alltid den operatörs internet-kontaktadress som finns i telefonen vid DoGPS+-spårning. * Med knappen 9 kopplar du på hela visningen och en mycket mer utvidgad kartyta visas. * Om din telefon ofta ställer frågor i form av Tillåter du att Swepoint och du inte ha vill dessa frågor, kan du ge tillstånd åt programmet från Hantering av applikationer som finns i din telefon. Hantering av applikationer finns vanligtvis i telefonens meny i Programhanterare. Välj i Installerade program Swepoint och programinställningar. Efter detta kan du i samband med vilken funktion som telefonen skall be om lov att utföra välja applikationen. Välj för de applikationer som du inte vill att telefonen skall fråga om Alltid tillåtet eller Fråga 1 gång,. Uppdatering Swepoint enheterna uppdateras ofta. Du kan uppdatera din enhet till en nyare version genom mobilnätet. Instruktioner för den senaste uppdateringen hittar du på adressen 14. Ansvar och garantier Bästa kund. Vi tackar Er för att Ni köpt Swepoint DoGPS-programmet och hoppas att ni är nöjd med det. I följande garantivillkor klargörs garantivillkoren enligt konsumentköpslagen, samt anvisningar för hur Ni ska agera i situationer där er GPS-lokalisator behöver åtgärdas. 20 Om Er Swepoint GPS ** behöver garantiservice ber vi Er kontakta produktens service verkstäder. GPS-lokalisatorns** garanti gäller i 2 år från och med inköpsdatumet för delar och arbete, med undantag för den externa GSM-antennen för GPS/ GSM-enheten för hundar vars garanti gäller i 1 (ett) år från och med produktens inköpsdatum. Tillverkarens garanti täcker inte frakt till verkstad eller andra indirekta kostnader som orsakats av produktens användning. Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos programvaror eller anordningar som tillverkas av tredje part. Pointer Jakt har rätt att helt avsluta ett enskilt kundkonto som anslutits till produkten* eller begränsa ett enskilt kundkontos funktion vid misstanke om missbruk, eller om produktens* användningsområde avviker väsentligt från det ämnade användningsområdet. Pointer Jakt reserverar rätten till prisändringar utan separat meddelande för tjänster vars prissättning är beroende av priserna för en tredje parts tjänster. Om dessa skiljer sig märkbart från det normala, har Pointer Jakt rätt att kontrollera att det pris som debiteras för tjänsten överensstämmer. Pointer Jakt ansvarar inte för terminalernas (mobiltelefoners) och programvarans kompatibilitet. De telefoner som tillverkaren rekommenderar eller de

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Bruksanvisning På Svenska Ver 1.1 05.07.2013 1 Information om programvara och halsband Registreringskod IMEI (mobilens serienummer) Mobilens telefonnummer

Läs mer

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok. Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY AV BENEFON Användarhandbok Publikationsnummer YZ3000-01 Med ensamrätt. Benefon Oyj, 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nätverk. Du kan

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Din licensinformation

Din licensinformation Din licensinformation Detta är en värdehandling. Spara den. LZTA 805 2473 2006-12 R1 Behöver du hjälp? Skicka e-post till support.telianavigator@wisepilot.com Eller ring, tel. 08-522 00 384. Mobil telefoni

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual för Contact GPS

Manual för Contact GPS Manual Manual för Contact GPS Version 1.8 Followit Lindesberg AB Bandygatan 2, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 96 www.reperto.se 2 Innehåll Systembeskrivning 5

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia 6303i classic Användarhandbok

Nokia 6303i classic Användarhandbok Nokia 6303i classic Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätt i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 GEOWELL HUNTER Användarhandbok Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nät. Du kan använda

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-51 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia Oro Användarhandbok

Nokia Oro Användarhandbok Nokia Oro Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 10 Sätta i batteriet 11 Ladda 12 Slå på eller

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N70-1

Ytterligare program. Nokia N70-1 Ytterligare program Nokia N70-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N70 I det här säljpaketet hittar du en RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) med dubbel spänning som innehåller andra program

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer