SERVICE FÖR LIVSKVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE FÖR LIVSKVALITET"

Transkript

1 SERVICE FÖR LIVSKVALITET

2 Sodexo i Norden sidan 15 VÅRA KUNDER sidorna 8-9 Våra värderingar sidan 16 Sodexos vision är att vara den strategiska partnern till våra kunder genom att skapa, leda och leverera Quality of Life Services - service för livskvalitet. Våra kunder finns inom privat och offentlig sektor samt institutioner. Vi erbjuder integrerade servicetjänster inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård, fastighetstjänster och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark omsätter vi 7,5 miljarder kronor och sysselsätter medarbetare. Det gör oss till ett av Nordens ledande Service Managementföretag. SERVICE MED MERVÄRDE SERVICE MANAGEMENT BY SODEXO

3 VI TAR ANSVAR LOKALT OCH GLOBALT sidan 10 Vår service gör skillnad sidan 6 Våra måltider sidan 13 Sodexo är världens 18 e största arbetsgivare

4 Att ge service är en ädel uppgift. Pierre Bellon Grundare av Sodexo Vår historia är viktig för oss och den sträcker sig tillbaka till 1966 i Marseille, Frankrike. Med några tusen franc på fickan startade Pierre Bellon en restaurang och cateringfirma. Maten levererades på cykel till företag och skolor. Ett halvt sekel senare lever Pierre Bellons värderingar och etiska principer fortfarande kvar i Sodexo. Vårt företag har genomgått en spännande resa. Idag finns vi i 80 länder och är ett av världens största Service Managementföretag. När vi säger att vi ger dig service för att öka livskvaliteten är det inte fernissa utan djupt rotat i vårt DNA. Här kan du läsa mer om hur vi har blivit ledande inom Quality of Life Services, och hur vi arbetar vidare med att utveckla service för livskvalitet - i Sverige, Norden och världen - och hur du kan ha nytta och glädje av oss. 4

5 VI GÖR VARJE DAG LITE BÄTTRE FOTO: Kristofer Hedlund. Vi vill bli bäst i världen på det vi kallar Quality of Life Services. Med det menar vi att våra tjänster ska underlätta och förbättra människors vardag. För att veta att vi är på rätt väg har Sodexo ett partnerskap med OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Där får vi svart på vitt på hur människor upplever livskvalitet. Sodexo verkar inom en framtidsbransch som växer och spänner över många olika kompetensområden. Vi arbetar inte bara för att vara den främsta ser vice leverantören, vi ska även vara den mest schysta. Hållbarhets- och medarbetarfrågor är integrerade i vårt dagliga arbete. Dessa frågor ligger oss mycket varmt om hjärtat. För oss är det viktigt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen där vi är verksamma. Det är stora ord och vi tar dem på fullaste allvar. Sedan 2009 arbetar vi efter Better Tomorrow Plan, vår globala och långsiktiga plan för en hållbar framtid. Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhet vilket de många utmärkelser vi får är bevis på. Jag är både glad och stolt över att verka i Service Managementbranschen, och i ett företag som Sodexo, där vi har hjärtat på rätta stället. Det är vår uppgift att göra skillnad i vardagen, och det kommer vi att fortsätta arbeta för, varje dag. Vi vill vara den bästa partnern för dig, på alla sätt. Azita Shariati VD Sodexo AB ETT AMBITIÖST PARTNERSKAP OECD driver frågor kring välbefinnande för indi vider och nationer samt hur man ska föra utvecklingen framåt. Under 2013 ingick Sodexo och OECD ett partnerskap för att tillsammans öka kunskapen om livskvalitet som en påverkande faktor i samhällsutvecklingen. 5

6 FÖRDELAR MED SODEXOS SAMORDNING AV TJÄNSTER, OCH EN LEVERANTÖR: Kostnadsbesparingar genom synergier Skräddarsydda servicelösningar En enda kontaktperson Kunniga och motiverade medarbetare Expertis och en partner med fokus på utveckling och ständiga förbättringar QUALITY OF LIFE SERVICES VI VET ATT VI GÖR SKILLNAD Varje företag, organisation, myndighet eller annan verksamhet har en unik identitet och kultur. Vi identifierar och skapar lösningar utifrån dina behov av flera eller enstaka tjänster och samordnar dessa genom effektiv Service Management. Med oss som partner kan du koncentrera dig på din egen kärnverksamhet, så gör vi det vi är bäst på - tar hand om kringtjänsterna och utvecklar dem. Vi vet att vår service gör skillnad i människors vardag, och är stolta över det. KVALITET I ALLA LED För oss är kvalitet att utveckla relationer respektive samarbeten med våra kunder samt att ständigt utveckla vårt tjänsteutbud. Vi arbetar processinriktat vilket gör det möjligt att kvalitetssäkra varje del i verksamheten samt säkerställa ett enhetligt arbetssätt. Vi har väl inarbetade ledningssystem för kvalitet och miljö, och är certifierade enligt ISO 9001 respektive Våra tjänster stödjer och förbättrar dina processer samt utvecklar och underhåller din utrustning och infrastruktur. Som kund upplever du starka mervärden, för dina anställda och för dina intressenter, i form av: Ökat värde för gäster och brukare Ökad prestation hos dina anställda Ökat välbefinnande för dina anställda 6

7 VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services, med verksamhet inom tre områden. ON-SITE SERVICES Med över 100 yrken representerade världen över erbjuder vi ett brett utbud av tjänster på plats hos dig som kund inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet. För att kunna utveckla kvalitet och metoder för våra servicetjänster ser vi till att ha kunskap om din verksamhet. Vår struktur är därför branschanpassad med specialistkompetens inom olika kundsegment. BENEFITS & REWARDS SERVICES Anställda som äter regelbundet både mår och presterar bättre. I Sverige erbjuder Sodexo Pass Sweden lunchförmån på ett enkelt och smidigt sätt genom tjänsten Rikslunchen Pass. Varje medarbetare som är ansluten till tjänsten får ett kort som går att använda på alla restauranger och matställen i Sverige och utomlands. Tjänsten är flexibel och integreras snabbt med befintligt lönesystem. PERSONAL & HOME SERVICES Fastighetsbolag och arbetsgivare kan enkelt höja sin attraktionskraft gentemot anställda och hyresgäster genom att erbjuda olika typer av service som underlättar vardagen. Genom Circles erbjuder vi concierge- och hushållsnära tjänster där vi tar ansvar för hela kedjan, från beställning till utförande och betalning privat eller via arbetet.

8 VÅRA KUNDSEGMENT I SVERIGE INOM ON-SITE SERVICES FÖRETAG HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG SKOLA & UTBILDNING SPORTS & LEISURE FÖRSVARET FÖRETAG VI FRIGÖR TID OCH GER DIG BÄTTRE KONTROLL Inom företag spelar stödjande tjänster en betydande roll för att attrahera rätt kompetens. Medarbetare söker sig till engagerande arbetsmiljöer som främjar samarbete, kreativitet och effektivitet. Stödjande tjänster stärker även företagets förmåga att utvecklas. När din verksamhet renodlas får du större fokus på att utveckla dina affärer, och på köpet får du bättre kontroll på kostnaderna. HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG VI SKAPAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PATIENTER OCH BRUKARE Sjukvårdens och äldreomsorgens utmaningar är allt från hög patient- och brukarsäkerhet till kostnadskontroll och vårdköer. Det krävs effektiva vårdkedjor med högt ställda kvalitetskrav i alla delar. Beroende på den enskilda vårdenhetens behov, skräddarsyr vi servicelösningar. Målet är att frigöra tid så att var och en kan fokusera på det som är viktigast i deras roll.

9 SKOLA & UTBILDNING SPORTS & LEISURE FÖRSVARET EN BRA MILJÖ UNDERLÄTTAR LÄRANDET MÖTEN OCH AVKOPPLING, FRÅN SPA TILL VILDMARK VI UNDERLÄTTAR FÖR PERSONAL I TRÄNING OCH I FÄLT Skolor och universitet står inför stora utmaningar såsom ökad konkurrens om studenter och lärare, lokalernas förutsättningar, begränsade budget ar och bekymmer över elevers kostvanor. Från förskola till universitet hjälper vi till att ordna en säker, välkomnande och hälsosam miljö för inlärning från klassrummet till skolrestaurangen. Sodexo driver flera välkända och välbesökta hotell- och mötesanläggningar som vi samlat under varumärket Sodexo Meetings. Här finns hotell, herrgård med golfbanor, kurhotell med spa, mötesplatser i cityläge och i unik vildmarksmiljö. För mer inspiration, välkommen till Försvaret konkurrerar med högskola och näringsliv om kandidater. Förväntningarna är höga på att erbjuda en attraktiv boendemiljö och välbalanserade måltider. Vi driver en rad tjänster som underlättar livet för personal i träning och på uppdrag i fält. Andra utmaningar där vi är behjälpliga är logistik, materialhantering och transporter.

10 BETTER TOMORROW PLAN VÅR GLOBALA HÅLLBARHETSPLAN UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN Sodexo är en av endast ett fåtal globala aktörer som kan stödja kunder på lokal, regional och internationell nivå med skräddarsydda, heltäckande servicelösningar och samtidigt hjälpa dem att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Grunden för det arbetet är Better Tomorrow Plan. Better Tomorrow Plan är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Planen omfattar alla 80 länder där vi har verksamhet och bygger på fyra prioriterade områden med 18 olika löften som vi mäter, följer upp och redovisar. De fyra prioriterade områden är: Att utveckla våra medarbetare samt främja mångfald Att minska vår miljöpåverkan Att främja näringsriktiga måltider, hälsa och välbefinnande Att bidra till lokala samhällen där vi har verksamhet Programmets styrka bygger på ett samarbete mellan oss och alla våra intressenter som deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. Genom de aktiviteter och de mål vi sätter upp inom dessa områden kan vi tillsammans med våra intressenter ta ledningen för en hållbar utveckling. ERKÄNT LEDANDE INOM HÅLLBARHET Under flera år har vi tagit emot utmärkelser för våra insatser och vår utveckling inom hållbarhet. Bland dessa ingår Dow Jones Sustainability Indices, ett globalt index för uppföljning av finansiella resultat hos världens ledan de hållbarhetsdrivna företag. Indexet bygger på analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer hos företagen och Sodexo har topprankats tio år i rad som Global Industry Leader i sin bransch. RobecoSAMs årsbok bygger på omfattande analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier hos mer än företag i världen. I denna årsbok klassas Sodexo som enda företag i Gold Class i vår bransch. 10

11 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN ATT UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD Utveckling är en av våra grund läggan de värderingar och en del av er bjudan det till våra medarbetare. Vi är helt beroende av att våra medarbetare levererar service och kunnande till våra kunder, varje dag. Därför är det viktigt att de som vill, får möjlighet att utvecklas och växa i företaget. Vi tar vara på kompetensen genom att utlysa tjänster internt samt erbjuda möjligheter att byta tjänster inom Sodexo. Dessutom ger vi våra medarbetare möjligheter att utvecklas genom vårt breda utbildningsprogram som är unikt i branschen. MÅNGFALD ÄR VÅR STYRKA Sodexos företagskultur välkomnar olikheter, synliga och osynliga. Hos oss kan våra medarbetare vara sig själva. För oss är mångfaldsfrågorna en självklar del av det dagliga arbetet inom fem fokusområden: Balans i könsfördelningen En blandning av generationer Olika etniskt ursprung Möjligheter för personer med funktionsnedsättning Respekt för sexuell läggning och könsidentitet I SVERIGE ÄR VÅRT MÅL FÖR 2015 ATT HA 50 % KVINNOR I LEDANDE BEFATTNING (46 % 2014) 11

12 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD SKYDDA MILJÖN HÅLLBART OCH RESURSSNÅLT FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN MINSKAR MILJÖ PÅVERKAN FRÅN OSS OCH VÅRA KUNDER Vår långsiktiga målsättning är att minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet men även att bidra till att du som kund når dina miljömål. I SVERIGE HAR VI MINSKAT MATSVINNET I VÅRA RESTAURANGER MED 360 TON OCH VI SERVERAR RESURSSNÅLA FM-TJÄNSTER Arbetet med energi effektivi sering be - drivs i nära samarbete med våra kunder. Vi kan via våra egna experter hjälpa dig som kund att minska din energianvändning. Vårt eget sortiment av rengöringsmedel och andra kemiska produkter uppfyller de högt ställda kriterierna i Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval. Men i första hand använder vi och visar på fördelarna med helt kemikaliefria städmetoder. HÅLLBARA MÅLTIDER Som ett led i att bidra till hållbara jordbruk och bevara biologisk mångfald har vi på Sodexo tagit ställning avseende råvaruval, bland annat: Vi ska öka andelen Fairtrade-märkta varor i vårt sortiment. Vi serverar inte fisk eller skaldjur som är rödlistade enligt WWF:s Fiskeguide. Vi eftersträvar att ständigt öka andelen ekologiska råvaror och produkter. Vi använder säsongsanpassade råvaror vid menyplanering. Sodexo är först i världen med att ha en global överenskommelse med MSC (Marine Stewardship Council) avseende hållbart vildfångad fisk. Vi ser matsvinn som ett slöseri med miljön och resurser. Vi arbetar därför med att minska alla typer av matsvinn på våra måltidsuppdrag. Vi sätter mål, mäter och följer upp matsvinnet i alla våra restauranger alla dagar, året runt. KOPPAR FAIRTRADE-KAFFE PÅ ETT ÅR 12

13 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN VI FRÄMJAR NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Genom vår måltidsservice har vi stor inverkan på matvanorna hos miljontals människor runt om i världen. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra recept och menyer. Vår personal utbildas kontinuerligt för att ha aktuell kunskap om frågor och rön gällande näring, hälsa och smak. VÅRA MÅLTIDER Vällagad mat, valmöjligheter och bra service är receptet för alla typer av måltider. Tillsammans med Svenska Kocklandslaget tar vi fram lunchrätter och måltidskoncept som uppskattas av våra gäster. Våra måltidslösningar för skolor och företag anpassas efter dina och dina gästers önskemål och behov avseende utbud, miljö, service och prisnivå. På sjukhus erbjuder vi måltidslösningar som passar både patient och sjukhus, för en så snabb och bra återhämtning som möjligt samt med hänsyn till miljö och logistik. Valmöjlighet och flexibilitet är avgörande för nöjda patienter. Även inom äldreomsorgen är måltidsstunden viktig för välbefinnandet. Gästerna ser fram emot vällagad mat och gemenskap. Vi lägger stor tonvikt på den svenska husmanskosten som känns igen men bjuder även på nya smaker och rätter. 13

14 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD! Genom Stop Hunger vill vi vara den ledande globala aktören i kampen mot hunger och undernäring genom internationella och lokala partnerskap, tillsammans med våra medarbetare och andra intressenter. Det vi gör för att stötta lokalt är: Vi skänker måltider och ger ekonomiska bidrag Vi bidrar med volontärarbete Vi samarbetar med Sveriges Stadsmissioner och andra lokala hjälporganisationer Vi delar med oss av kunskap Vi samarbetar med lokala leverantörer VÅR VERKSAMHET ÄR LOKAL TILL SIN NATUR Sodexo vill spela en viktig roll för de lokala samhällenas ekonomiska och sociala utveckling där vi har verksamhet. Vi stödjer ekonomiskt till exempel genom att samarbeta med lokala leverantörer inom ett flertal kategorier för råvaror som till exempel kött, fisk, mejeri, bageri och frukt och grönt. Vi bidrar socialt bland annat genom att anställa våra medarbetare lokalt. Genom partnerskap och samarbeten verkar vi även för att hjälpa ungdomar och vuxna med olika hinder och utmaningar ut i arbetslivet, till exempel genom instegsjobb och praktik. STOP HUNGER Sodexo är initiativtagare och stolt sponsor till organisationen Stop Hunger som samarbetar med över 700 välgörenhetsorganisa tioner i världen. Partnerskapet med World Food Programme (WFP) gör att vi snabbt kan hjälpa till där krissituationer och naturkatastrofer uppstår i världen. I Sverige samarbetar vi huvudsakligen med Sveriges Stads mis sio ner samt ett antal andra lokala orga nisa tio ner. Vi stöttar med måltider och råvaror samt genomför regelbundet insamlingar till deras förmån. Varje dag subventionerar vi 200 måltider till Stockholms stadsmission. Sedan starten 2009 har vi subventionerat över måltider. 14

15 SODEXO I NORDEN SAMARBETAR ÖVER GRÄNSERNA Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark omsätter vi 7,5 miljarder kronor och sysselsätter cirka medarbetare. Det gör oss till ett av Nordens ledande Service Managementföretag. Som samnordiskt företag ökar vi synergi erna och flexibiliteten till nytta för dig som kund inom en internationell koncern. Vi arbetar transparent och över landgränserna med våra kollegor i världen för att möta föränderliga behov och trender. VI TÄNKER GLOBALT OCH AGERAR LOKALT Med vår organisation drar vi nytta av den samlade globala kompetensen, all kunskap och erfarenhet som finns, men vi agerar lokalt i nära samarbete med dig som kund. Genom att samarbeta över gränserna erbjuder vi marknaden ett kvalitativt, attraktivt och lönsamt utbud av tjänster som motsvarar våra kunders, gästers och användares behov idag och i framtiden. SANDER GRAFT, CEO FÖR SODEXO NORDEN MEDARBETARE KONTRAKT 7,5 MILJARDER I OMSÄTTNING 15

16 VÅRA VÄRDERINGAR Förväntningarna från våra kunder, gäster, brukare, medarbetare och aktieägare är med rätta högt ställda. Att vi utvecklas beror på att vi leder verksamheten efter de tydliga värderingar och etiska principer som grundaren Pierre Bellon satte direkt från starten Alla på Sodexo arbetar med att leverera Quality of Life Services, service för livskvalitet - varje dag - genom våra gemensamma värderingar. Vår största tillgång är våra medarbetare som genom sitt engagemang personiferar Sodexos unika värderingar. SERVICEANDA Våra gäster och brukare står i centrum för allt vi gör. Vi ser varje chef på våra uppdrag som sanna entreprenörer, nära sina kunder och med befogenhet att fatta beslut. LAGANDA Vi strävar mot gemensamma mål, på våra uppdrag, inom alla supportfunktioner och inom företagsledningen. Därför är det viktigt för oss att lyssna på och vara öppna mot varandra och våra kunder. UTVECKLING Vi är övertygade om att för varje problem finns en lösning, en innovation eller något som kan göras bättre. Därför arbetar vi med utvärderingar, uppföljningar och utveckling av våra medarbetare. Vi behöver också vara självkritiska, eftersom förståelse för både framgångar och misslyckanden är avgörande för hur vi går vidare. 16

17 VÅRA ETISKA PRINCIPER Med verksamhet över hela världen är det viktigt för oss att ha en stabil etisk grund som säkerställer att mänskli ga rättigheter respekteras och att vår verksamhet bedrivs med hög integritet. ÖPPENHET En av våra viktigaste principer är öppenhet gentemot alla våra intressenter; kunder, gäster, brukare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, aktieägare och allmänheten. UPPFÖRANDEKOD FÖR VÅRA LEVERANTÖRER Att bedriva affärsverksamhet med högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Vår globala uppförandekod för leverantörer tydliggör de krav och förväntningar vi ställer på de vi har affärsförbindelser med. Uppförandekoden reglerar bland annat barnarbete, tvångsarbete, hälsa, säkerhet, diskriminering och miljö. LOJALITET Förtroende är en av våra hörnstenar. Sodexo och våra kunder, medarbetare och intressenter delar en gemensam grund baserad på lojalitet och ärliga relationer. RESPEKT FÖR ANDRA Mänsklighet ligger oss varmt om hjärtat. Sodexo lovar att erbjuda samma möjligheter oavsett ursprung, ålder, kön, övertygelser, religion eller livsstil. AFFÄRSINTEGRITET Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. Vi talar tydligt om vår inställning för våra kunder, leverantörer och medarbetare och säkerställer att de instämmer i den. I våra dagliga affärer gentemot alla våra intressenter står vi för vad vi säger och kommer överens om. 17

18 MEDARBETARE I 80 LÄNDER OM SODEXO I VÄRLDEN Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike och är idag världsledande inom Quality of Life Services. I över 45 år har vi utvecklat en unik expertis som finns bland våra medarbetare i 80 länder världen över. Vår nordiska verksamhet består av Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vi har medarbetare i Norden varav i Sverige där vi har en stor geografisk spridning. Bland våra anställda finns över 100 olika yrken representerade och vi är det enda företaget på marknaden som med den mångfalden kan erbjuda ett komplett erbjudande av innovativa servicelösningar. DET INTERNATIONELLA PERSPEKTIVET En internationell organisation skapar många fördelar för dig som kund. Samarbetet hjälper våra verksamheter att dela information, kunskap och best practice. Det är till stor glädje och nytta för dig som har verksamhet i flera länder och vill ha kontroll genom Service Management. Det innebär också att vi kan dela innovationer och säkerställa att våra tjänsteerbjudanden utvecklas kontinuerligt. Vi kan till exempel bevaka marknaden på en bredare front, minska lager och svinn, maximera synergier och konsekvent förbättra effektivitet, servicekvalitet och produktivitet. VÅR VISION Vår vision är att vara den strategiska partnern till våra kunder genom att skapa, leda och leverera Quality of Life Services. Vår service är en viktig del i våra kunders vardag och vi kan med vår expertis hjälpa dig som kund att nå dina mål. Vi vet att livs kvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera. VÅR MISSION Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och kunder samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de städer, regioner och länder där vi är verksamma. Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar för att vi som företag ska handla rätt genom vår hållbarhetsplan, Better Tomorrow Plan. Planen är även genom vår mission en del av oss och vårt DNA. 18

19 KORT OM SODEXO I VÄRLDEN STOP-HUNGER.ORG 18:E STÖRSTA ARBETSGIVAREN 80 LÄNDER 75 MILJONER KONSUMENTER PER DAG 85 % QUALITYOFLIFEOBSERVER.COM FACEBOOK.COM/SODEXOSVERIGE AV VÅRA MEDARBETARE ÄR NÖJDA MED SODEXO SOM ARBETSGIVARE TWITTER.COM/SODEXOAB KUNDUPPDRAG 83 % AV VÅRA MEDARBETARE DELTOG I UTBILDNINGAR FLER ÄN 100 YRKEN REPRESENTERADE VÄRLDEN ÖVER 38 % AV VÅRA STYRELSE- MEDLEMMAR ÄR KVINNOR YOUTUBE.COM/USER/SODEXOAB ROBECOSAMs HÅLLBARHETS- UTMÄRKELSER SECTOR LEADER OCH GOLD CLASS TILL SODEXO % AV OSS PÅ SODEXO KOMMER VARJE DAG I KONTAKT MED KUNDER, GÄSTER OCH BRUKARE

20 Sodexo AB Västberga Allé 36 A Box Stockholm Tryckt på miljövänligt papper och med miljövänlig teknik. Siffror, statistik och övrig fakta som anges i denna broschyr är från 2014.

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer