SERVICE FÖR LIVSKVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE FÖR LIVSKVALITET"

Transkript

1 SERVICE FÖR LIVSKVALITET

2 Sodexo i Norden sidan 15 VÅRA KUNDER sidorna 8-9 Våra värderingar sidan 16 Sodexos vision är att vara den strategiska partnern till våra kunder genom att skapa, leda och leverera Quality of Life Services - service för livskvalitet. Våra kunder finns inom privat och offentlig sektor samt institutioner. Vi erbjuder integrerade servicetjänster inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård, fastighetstjänster och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark omsätter vi 7,5 miljarder kronor och sysselsätter medarbetare. Det gör oss till ett av Nordens ledande Service Managementföretag. SERVICE MED MERVÄRDE SERVICE MANAGEMENT BY SODEXO

3 VI TAR ANSVAR LOKALT OCH GLOBALT sidan 10 Vår service gör skillnad sidan 6 Våra måltider sidan 13 Sodexo är världens 18 e största arbetsgivare

4 Att ge service är en ädel uppgift. Pierre Bellon Grundare av Sodexo Vår historia är viktig för oss och den sträcker sig tillbaka till 1966 i Marseille, Frankrike. Med några tusen franc på fickan startade Pierre Bellon en restaurang och cateringfirma. Maten levererades på cykel till företag och skolor. Ett halvt sekel senare lever Pierre Bellons värderingar och etiska principer fortfarande kvar i Sodexo. Vårt företag har genomgått en spännande resa. Idag finns vi i 80 länder och är ett av världens största Service Managementföretag. När vi säger att vi ger dig service för att öka livskvaliteten är det inte fernissa utan djupt rotat i vårt DNA. Här kan du läsa mer om hur vi har blivit ledande inom Quality of Life Services, och hur vi arbetar vidare med att utveckla service för livskvalitet - i Sverige, Norden och världen - och hur du kan ha nytta och glädje av oss. 4

5 VI GÖR VARJE DAG LITE BÄTTRE FOTO: Kristofer Hedlund. Vi vill bli bäst i världen på det vi kallar Quality of Life Services. Med det menar vi att våra tjänster ska underlätta och förbättra människors vardag. För att veta att vi är på rätt väg har Sodexo ett partnerskap med OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Där får vi svart på vitt på hur människor upplever livskvalitet. Sodexo verkar inom en framtidsbransch som växer och spänner över många olika kompetensområden. Vi arbetar inte bara för att vara den främsta ser vice leverantören, vi ska även vara den mest schysta. Hållbarhets- och medarbetarfrågor är integrerade i vårt dagliga arbete. Dessa frågor ligger oss mycket varmt om hjärtat. För oss är det viktigt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen där vi är verksamma. Det är stora ord och vi tar dem på fullaste allvar. Sedan 2009 arbetar vi efter Better Tomorrow Plan, vår globala och långsiktiga plan för en hållbar framtid. Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhet vilket de många utmärkelser vi får är bevis på. Jag är både glad och stolt över att verka i Service Managementbranschen, och i ett företag som Sodexo, där vi har hjärtat på rätta stället. Det är vår uppgift att göra skillnad i vardagen, och det kommer vi att fortsätta arbeta för, varje dag. Vi vill vara den bästa partnern för dig, på alla sätt. Azita Shariati VD Sodexo AB ETT AMBITIÖST PARTNERSKAP OECD driver frågor kring välbefinnande för indi vider och nationer samt hur man ska föra utvecklingen framåt. Under 2013 ingick Sodexo och OECD ett partnerskap för att tillsammans öka kunskapen om livskvalitet som en påverkande faktor i samhällsutvecklingen. 5

6 FÖRDELAR MED SODEXOS SAMORDNING AV TJÄNSTER, OCH EN LEVERANTÖR: Kostnadsbesparingar genom synergier Skräddarsydda servicelösningar En enda kontaktperson Kunniga och motiverade medarbetare Expertis och en partner med fokus på utveckling och ständiga förbättringar QUALITY OF LIFE SERVICES VI VET ATT VI GÖR SKILLNAD Varje företag, organisation, myndighet eller annan verksamhet har en unik identitet och kultur. Vi identifierar och skapar lösningar utifrån dina behov av flera eller enstaka tjänster och samordnar dessa genom effektiv Service Management. Med oss som partner kan du koncentrera dig på din egen kärnverksamhet, så gör vi det vi är bäst på - tar hand om kringtjänsterna och utvecklar dem. Vi vet att vår service gör skillnad i människors vardag, och är stolta över det. KVALITET I ALLA LED För oss är kvalitet att utveckla relationer respektive samarbeten med våra kunder samt att ständigt utveckla vårt tjänsteutbud. Vi arbetar processinriktat vilket gör det möjligt att kvalitetssäkra varje del i verksamheten samt säkerställa ett enhetligt arbetssätt. Vi har väl inarbetade ledningssystem för kvalitet och miljö, och är certifierade enligt ISO 9001 respektive Våra tjänster stödjer och förbättrar dina processer samt utvecklar och underhåller din utrustning och infrastruktur. Som kund upplever du starka mervärden, för dina anställda och för dina intressenter, i form av: Ökat värde för gäster och brukare Ökad prestation hos dina anställda Ökat välbefinnande för dina anställda 6

7 VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services, med verksamhet inom tre områden. ON-SITE SERVICES Med över 100 yrken representerade världen över erbjuder vi ett brett utbud av tjänster på plats hos dig som kund inom Facilities Management såsom arbetsplatstjänster, lokalvård och måltidsservice samt inom hjälpmedels- och konferensverksamhet. För att kunna utveckla kvalitet och metoder för våra servicetjänster ser vi till att ha kunskap om din verksamhet. Vår struktur är därför branschanpassad med specialistkompetens inom olika kundsegment. BENEFITS & REWARDS SERVICES Anställda som äter regelbundet både mår och presterar bättre. I Sverige erbjuder Sodexo Pass Sweden lunchförmån på ett enkelt och smidigt sätt genom tjänsten Rikslunchen Pass. Varje medarbetare som är ansluten till tjänsten får ett kort som går att använda på alla restauranger och matställen i Sverige och utomlands. Tjänsten är flexibel och integreras snabbt med befintligt lönesystem. PERSONAL & HOME SERVICES Fastighetsbolag och arbetsgivare kan enkelt höja sin attraktionskraft gentemot anställda och hyresgäster genom att erbjuda olika typer av service som underlättar vardagen. Genom Circles erbjuder vi concierge- och hushållsnära tjänster där vi tar ansvar för hela kedjan, från beställning till utförande och betalning privat eller via arbetet.

8 VÅRA KUNDSEGMENT I SVERIGE INOM ON-SITE SERVICES FÖRETAG HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG SKOLA & UTBILDNING SPORTS & LEISURE FÖRSVARET FÖRETAG VI FRIGÖR TID OCH GER DIG BÄTTRE KONTROLL Inom företag spelar stödjande tjänster en betydande roll för att attrahera rätt kompetens. Medarbetare söker sig till engagerande arbetsmiljöer som främjar samarbete, kreativitet och effektivitet. Stödjande tjänster stärker även företagets förmåga att utvecklas. När din verksamhet renodlas får du större fokus på att utveckla dina affärer, och på köpet får du bättre kontroll på kostnaderna. HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG VI SKAPAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PATIENTER OCH BRUKARE Sjukvårdens och äldreomsorgens utmaningar är allt från hög patient- och brukarsäkerhet till kostnadskontroll och vårdköer. Det krävs effektiva vårdkedjor med högt ställda kvalitetskrav i alla delar. Beroende på den enskilda vårdenhetens behov, skräddarsyr vi servicelösningar. Målet är att frigöra tid så att var och en kan fokusera på det som är viktigast i deras roll.

9 SKOLA & UTBILDNING SPORTS & LEISURE FÖRSVARET EN BRA MILJÖ UNDERLÄTTAR LÄRANDET MÖTEN OCH AVKOPPLING, FRÅN SPA TILL VILDMARK VI UNDERLÄTTAR FÖR PERSONAL I TRÄNING OCH I FÄLT Skolor och universitet står inför stora utmaningar såsom ökad konkurrens om studenter och lärare, lokalernas förutsättningar, begränsade budget ar och bekymmer över elevers kostvanor. Från förskola till universitet hjälper vi till att ordna en säker, välkomnande och hälsosam miljö för inlärning från klassrummet till skolrestaurangen. Sodexo driver flera välkända och välbesökta hotell- och mötesanläggningar som vi samlat under varumärket Sodexo Meetings. Här finns hotell, herrgård med golfbanor, kurhotell med spa, mötesplatser i cityläge och i unik vildmarksmiljö. För mer inspiration, välkommen till Försvaret konkurrerar med högskola och näringsliv om kandidater. Förväntningarna är höga på att erbjuda en attraktiv boendemiljö och välbalanserade måltider. Vi driver en rad tjänster som underlättar livet för personal i träning och på uppdrag i fält. Andra utmaningar där vi är behjälpliga är logistik, materialhantering och transporter.

10 BETTER TOMORROW PLAN VÅR GLOBALA HÅLLBARHETSPLAN UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN Sodexo är en av endast ett fåtal globala aktörer som kan stödja kunder på lokal, regional och internationell nivå med skräddarsydda, heltäckande servicelösningar och samtidigt hjälpa dem att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Grunden för det arbetet är Better Tomorrow Plan. Better Tomorrow Plan är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Planen omfattar alla 80 länder där vi har verksamhet och bygger på fyra prioriterade områden med 18 olika löften som vi mäter, följer upp och redovisar. De fyra prioriterade områden är: Att utveckla våra medarbetare samt främja mångfald Att minska vår miljöpåverkan Att främja näringsriktiga måltider, hälsa och välbefinnande Att bidra till lokala samhällen där vi har verksamhet Programmets styrka bygger på ett samarbete mellan oss och alla våra intressenter som deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. Genom de aktiviteter och de mål vi sätter upp inom dessa områden kan vi tillsammans med våra intressenter ta ledningen för en hållbar utveckling. ERKÄNT LEDANDE INOM HÅLLBARHET Under flera år har vi tagit emot utmärkelser för våra insatser och vår utveckling inom hållbarhet. Bland dessa ingår Dow Jones Sustainability Indices, ett globalt index för uppföljning av finansiella resultat hos världens ledan de hållbarhetsdrivna företag. Indexet bygger på analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer hos företagen och Sodexo har topprankats tio år i rad som Global Industry Leader i sin bransch. RobecoSAMs årsbok bygger på omfattande analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier hos mer än företag i världen. I denna årsbok klassas Sodexo som enda företag i Gold Class i vår bransch. 10

11 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN ATT UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD Utveckling är en av våra grund läggan de värderingar och en del av er bjudan det till våra medarbetare. Vi är helt beroende av att våra medarbetare levererar service och kunnande till våra kunder, varje dag. Därför är det viktigt att de som vill, får möjlighet att utvecklas och växa i företaget. Vi tar vara på kompetensen genom att utlysa tjänster internt samt erbjuda möjligheter att byta tjänster inom Sodexo. Dessutom ger vi våra medarbetare möjligheter att utvecklas genom vårt breda utbildningsprogram som är unikt i branschen. MÅNGFALD ÄR VÅR STYRKA Sodexos företagskultur välkomnar olikheter, synliga och osynliga. Hos oss kan våra medarbetare vara sig själva. För oss är mångfaldsfrågorna en självklar del av det dagliga arbetet inom fem fokusområden: Balans i könsfördelningen En blandning av generationer Olika etniskt ursprung Möjligheter för personer med funktionsnedsättning Respekt för sexuell läggning och könsidentitet I SVERIGE ÄR VÅRT MÅL FÖR 2015 ATT HA 50 % KVINNOR I LEDANDE BEFATTNING (46 % 2014) 11

12 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD SKYDDA MILJÖN HÅLLBART OCH RESURSSNÅLT FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN MINSKAR MILJÖ PÅVERKAN FRÅN OSS OCH VÅRA KUNDER Vår långsiktiga målsättning är att minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet men även att bidra till att du som kund når dina miljömål. I SVERIGE HAR VI MINSKAT MATSVINNET I VÅRA RESTAURANGER MED 360 TON OCH VI SERVERAR RESURSSNÅLA FM-TJÄNSTER Arbetet med energi effektivi sering be - drivs i nära samarbete med våra kunder. Vi kan via våra egna experter hjälpa dig som kund att minska din energianvändning. Vårt eget sortiment av rengöringsmedel och andra kemiska produkter uppfyller de högt ställda kriterierna i Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval. Men i första hand använder vi och visar på fördelarna med helt kemikaliefria städmetoder. HÅLLBARA MÅLTIDER Som ett led i att bidra till hållbara jordbruk och bevara biologisk mångfald har vi på Sodexo tagit ställning avseende råvaruval, bland annat: Vi ska öka andelen Fairtrade-märkta varor i vårt sortiment. Vi serverar inte fisk eller skaldjur som är rödlistade enligt WWF:s Fiskeguide. Vi eftersträvar att ständigt öka andelen ekologiska råvaror och produkter. Vi använder säsongsanpassade råvaror vid menyplanering. Sodexo är först i världen med att ha en global överenskommelse med MSC (Marine Stewardship Council) avseende hållbart vildfångad fisk. Vi ser matsvinn som ett slöseri med miljön och resurser. Vi arbetar därför med att minska alla typer av matsvinn på våra måltidsuppdrag. Vi sätter mål, mäter och följer upp matsvinnet i alla våra restauranger alla dagar, året runt. KOPPAR FAIRTRADE-KAFFE PÅ ETT ÅR 12

13 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN VI FRÄMJAR NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Genom vår måltidsservice har vi stor inverkan på matvanorna hos miljontals människor runt om i världen. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra recept och menyer. Vår personal utbildas kontinuerligt för att ha aktuell kunskap om frågor och rön gällande näring, hälsa och smak. VÅRA MÅLTIDER Vällagad mat, valmöjligheter och bra service är receptet för alla typer av måltider. Tillsammans med Svenska Kocklandslaget tar vi fram lunchrätter och måltidskoncept som uppskattas av våra gäster. Våra måltidslösningar för skolor och företag anpassas efter dina och dina gästers önskemål och behov avseende utbud, miljö, service och prisnivå. På sjukhus erbjuder vi måltidslösningar som passar både patient och sjukhus, för en så snabb och bra återhämtning som möjligt samt med hänsyn till miljö och logistik. Valmöjlighet och flexibilitet är avgörande för nöjda patienter. Även inom äldreomsorgen är måltidsstunden viktig för välbefinnandet. Gästerna ser fram emot vällagad mat och gemenskap. Vi lägger stor tonvikt på den svenska husmanskosten som känns igen men bjuder även på nya smaker och rätter. 13

14 UTVECKLA VÅRA MEDARBETARE OCH FRÄMJA MÅNGFALD FRÄMJA NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE SKYDDA MILJÖN BIDRA TILL LOKALA SAMHÄLLEN TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD! Genom Stop Hunger vill vi vara den ledande globala aktören i kampen mot hunger och undernäring genom internationella och lokala partnerskap, tillsammans med våra medarbetare och andra intressenter. Det vi gör för att stötta lokalt är: Vi skänker måltider och ger ekonomiska bidrag Vi bidrar med volontärarbete Vi samarbetar med Sveriges Stadsmissioner och andra lokala hjälporganisationer Vi delar med oss av kunskap Vi samarbetar med lokala leverantörer VÅR VERKSAMHET ÄR LOKAL TILL SIN NATUR Sodexo vill spela en viktig roll för de lokala samhällenas ekonomiska och sociala utveckling där vi har verksamhet. Vi stödjer ekonomiskt till exempel genom att samarbeta med lokala leverantörer inom ett flertal kategorier för råvaror som till exempel kött, fisk, mejeri, bageri och frukt och grönt. Vi bidrar socialt bland annat genom att anställa våra medarbetare lokalt. Genom partnerskap och samarbeten verkar vi även för att hjälpa ungdomar och vuxna med olika hinder och utmaningar ut i arbetslivet, till exempel genom instegsjobb och praktik. STOP HUNGER Sodexo är initiativtagare och stolt sponsor till organisationen Stop Hunger som samarbetar med över 700 välgörenhetsorganisa tioner i världen. Partnerskapet med World Food Programme (WFP) gör att vi snabbt kan hjälpa till där krissituationer och naturkatastrofer uppstår i världen. I Sverige samarbetar vi huvudsakligen med Sveriges Stads mis sio ner samt ett antal andra lokala orga nisa tio ner. Vi stöttar med måltider och råvaror samt genomför regelbundet insamlingar till deras förmån. Varje dag subventionerar vi 200 måltider till Stockholms stadsmission. Sedan starten 2009 har vi subventionerat över måltider. 14

15 SODEXO I NORDEN SAMARBETAR ÖVER GRÄNSERNA Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark omsätter vi 7,5 miljarder kronor och sysselsätter cirka medarbetare. Det gör oss till ett av Nordens ledande Service Managementföretag. Som samnordiskt företag ökar vi synergi erna och flexibiliteten till nytta för dig som kund inom en internationell koncern. Vi arbetar transparent och över landgränserna med våra kollegor i världen för att möta föränderliga behov och trender. VI TÄNKER GLOBALT OCH AGERAR LOKALT Med vår organisation drar vi nytta av den samlade globala kompetensen, all kunskap och erfarenhet som finns, men vi agerar lokalt i nära samarbete med dig som kund. Genom att samarbeta över gränserna erbjuder vi marknaden ett kvalitativt, attraktivt och lönsamt utbud av tjänster som motsvarar våra kunders, gästers och användares behov idag och i framtiden. SANDER GRAFT, CEO FÖR SODEXO NORDEN MEDARBETARE KONTRAKT 7,5 MILJARDER I OMSÄTTNING 15

16 VÅRA VÄRDERINGAR Förväntningarna från våra kunder, gäster, brukare, medarbetare och aktieägare är med rätta högt ställda. Att vi utvecklas beror på att vi leder verksamheten efter de tydliga värderingar och etiska principer som grundaren Pierre Bellon satte direkt från starten Alla på Sodexo arbetar med att leverera Quality of Life Services, service för livskvalitet - varje dag - genom våra gemensamma värderingar. Vår största tillgång är våra medarbetare som genom sitt engagemang personiferar Sodexos unika värderingar. SERVICEANDA Våra gäster och brukare står i centrum för allt vi gör. Vi ser varje chef på våra uppdrag som sanna entreprenörer, nära sina kunder och med befogenhet att fatta beslut. LAGANDA Vi strävar mot gemensamma mål, på våra uppdrag, inom alla supportfunktioner och inom företagsledningen. Därför är det viktigt för oss att lyssna på och vara öppna mot varandra och våra kunder. UTVECKLING Vi är övertygade om att för varje problem finns en lösning, en innovation eller något som kan göras bättre. Därför arbetar vi med utvärderingar, uppföljningar och utveckling av våra medarbetare. Vi behöver också vara självkritiska, eftersom förståelse för både framgångar och misslyckanden är avgörande för hur vi går vidare. 16

17 VÅRA ETISKA PRINCIPER Med verksamhet över hela världen är det viktigt för oss att ha en stabil etisk grund som säkerställer att mänskli ga rättigheter respekteras och att vår verksamhet bedrivs med hög integritet. ÖPPENHET En av våra viktigaste principer är öppenhet gentemot alla våra intressenter; kunder, gäster, brukare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, aktieägare och allmänheten. UPPFÖRANDEKOD FÖR VÅRA LEVERANTÖRER Att bedriva affärsverksamhet med högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Vår globala uppförandekod för leverantörer tydliggör de krav och förväntningar vi ställer på de vi har affärsförbindelser med. Uppförandekoden reglerar bland annat barnarbete, tvångsarbete, hälsa, säkerhet, diskriminering och miljö. LOJALITET Förtroende är en av våra hörnstenar. Sodexo och våra kunder, medarbetare och intressenter delar en gemensam grund baserad på lojalitet och ärliga relationer. RESPEKT FÖR ANDRA Mänsklighet ligger oss varmt om hjärtat. Sodexo lovar att erbjuda samma möjligheter oavsett ursprung, ålder, kön, övertygelser, religion eller livsstil. AFFÄRSINTEGRITET Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. Vi talar tydligt om vår inställning för våra kunder, leverantörer och medarbetare och säkerställer att de instämmer i den. I våra dagliga affärer gentemot alla våra intressenter står vi för vad vi säger och kommer överens om. 17

18 MEDARBETARE I 80 LÄNDER OM SODEXO I VÄRLDEN Sodexo grundades 1966 av Pierre Bellon i Marseille, Frankrike och är idag världsledande inom Quality of Life Services. I över 45 år har vi utvecklat en unik expertis som finns bland våra medarbetare i 80 länder världen över. Vår nordiska verksamhet består av Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vi har medarbetare i Norden varav i Sverige där vi har en stor geografisk spridning. Bland våra anställda finns över 100 olika yrken representerade och vi är det enda företaget på marknaden som med den mångfalden kan erbjuda ett komplett erbjudande av innovativa servicelösningar. DET INTERNATIONELLA PERSPEKTIVET En internationell organisation skapar många fördelar för dig som kund. Samarbetet hjälper våra verksamheter att dela information, kunskap och best practice. Det är till stor glädje och nytta för dig som har verksamhet i flera länder och vill ha kontroll genom Service Management. Det innebär också att vi kan dela innovationer och säkerställa att våra tjänsteerbjudanden utvecklas kontinuerligt. Vi kan till exempel bevaka marknaden på en bredare front, minska lager och svinn, maximera synergier och konsekvent förbättra effektivitet, servicekvalitet och produktivitet. VÅR VISION Vår vision är att vara den strategiska partnern till våra kunder genom att skapa, leda och leverera Quality of Life Services. Vår service är en viktig del i våra kunders vardag och vi kan med vår expertis hjälpa dig som kund att nå dina mål. Vi vet att livs kvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera. VÅR MISSION Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och kunder samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de städer, regioner och länder där vi är verksamma. Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar för att vi som företag ska handla rätt genom vår hållbarhetsplan, Better Tomorrow Plan. Planen är även genom vår mission en del av oss och vårt DNA. 18

19 KORT OM SODEXO I VÄRLDEN STOP-HUNGER.ORG 18:E STÖRSTA ARBETSGIVAREN 80 LÄNDER 75 MILJONER KONSUMENTER PER DAG 85 % QUALITYOFLIFEOBSERVER.COM FACEBOOK.COM/SODEXOSVERIGE AV VÅRA MEDARBETARE ÄR NÖJDA MED SODEXO SOM ARBETSGIVARE TWITTER.COM/SODEXOAB KUNDUPPDRAG 83 % AV VÅRA MEDARBETARE DELTOG I UTBILDNINGAR FLER ÄN 100 YRKEN REPRESENTERADE VÄRLDEN ÖVER 38 % AV VÅRA STYRELSE- MEDLEMMAR ÄR KVINNOR YOUTUBE.COM/USER/SODEXOAB ROBECOSAMs HÅLLBARHETS- UTMÄRKELSER SECTOR LEADER OCH GOLD CLASS TILL SODEXO % AV OSS PÅ SODEXO KOMMER VARJE DAG I KONTAKT MED KUNDER, GÄSTER OCH BRUKARE

20 Sodexo AB Västberga Allé 36 A Box Stockholm Tryckt på miljövänligt papper och med miljövänlig teknik. Siffror, statistik och övrig fakta som anges i denna broschyr är från 2014.

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

CES MEETINGS & EVENTS STÄDTJÄNSTER

CES MEETINGS & EVENTS STÄDTJÄNSTER MÅLTIDER & VENDING ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Vi erbjuder näringsliv

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer