ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 4 Bilagor: Anmälda deltagare Ekonomiska förslag Beslut om årsavgift grundavgift administrativa avgifter reseersättning budget för 4 Valberedningens förslag Förslag verksamhetsplan 4-6 Flerårsplan läger Flerårsplan DM-tävlingar Tävlingsprogram för Sörmland 4

2 Deltagarförteckning SOF:s årsmöte 12 mars 4 Eskilstuna OL Högsjö GF IK Standard Katrineholms OK Kjula IF Kenny Lundin Nyköpings OK OK Grip OK Hällen OK Klemmingen OK Måsen Ulla Lindell Louise-Marie Nilsson, Fred Åhlund, Stefan Carlsson Lars Johnsson OK Nalle OK Tjärnen OK Tor Göran Börjeskog Torgny Lundkvist Oxvretens SK Stjärnhovs OK 65 Stora Sundby GoIF Strängnäs-Malmby OL Ingegerd Lusensky Åke Schylander Södertälje IF Södertälje-Nykvarn OF Christer Andén Weine Johansson Trosabygdens OK Eva Lindell Vingåkers OK Åkers IF Ärla IF Johnny Fransson Urban Eriksson SOF:s styrelse SOF:s konsulent SOF:s arrangemangskommitté SOF:s valberedning Revisor Gästföreläsare Lars Nord, Titti Bergendahl, Anders Runander, Göran Lagerstedt, Tomas Fors Kjell Flagstad Anders Runander Louise-Marie Nilsson Lars-Åke Svensk Åsa Wolgast Broberg, LRF Södermanland.

3 Styrelsens ekonomiska förslag till Södermanlands OF:s årsmöte Avgift Styrelsen föreslår årsmötet besluta att årsavgiften för medlemsföreningarna till Södermanlands OF ska vara oförändrat 100 kronor. b) Grundavgift Styrelsen föreslår årsmötet besluta att grundavgiften, för tävlingsaktiva 16 år och äldre sänks från 1är oförändrat 80 kronor. Folksam är fråm 2 försäkringstagare för landets medlemmar i orienteringsklubbar. Folksam fakturerar klubbarna 22 kronor för varje aktiv 16 år och äldre. SOF kommer att använda sig av SOFT:s siffror vid fakturering. c) Administrativa avgifter Styrelsen föreslår årsmötet besluta att den administrativa avgiften ska vara oförändrat 150 kronor per deltagare vid utbildningar. d) Reseersättning Styrelsen föreslår årsmötet besluta att reseersättningen ska följa den statliga skattefria reseersättningen, som för närvarande är 18:50 kronor per mil. e) Budget för 4 Se bifogade budgetförslag.

4 Detaljbudget 4 Program Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kommentarer UNGDOM 110 Gemensamma kostnader Kurser och konferenser 131 Fortbildning ungdomsledare ur fonden Läger Vinterläger Upptaktsläger Äventyrsläger USM-läger Höstavslutning Distriktsrepresentation Distriktsmatch Ungdoms SM Ungdomspriser Ledartröjan ur fonden 162 Ungdomspris ur fonden 163 OL-blusar SUMMA ELIT 310 Gemensamma kostnader 350 Juniorsatsning Kartteknik Juniorvästen SUMMA STYRELSE/FÖRVALTNING 410 Gemensamma kostnader Kansli/central förvaltning Löner/lönebikostnader Kjell 50 % arb.tid Adm. kostnader Hyra kanslilokal Telefon och porto Tidningar, bidr. o gåvor, O-boken Kont mat, tryck, adm, Data-kostnader Uppv.repr, utmärk Övrigt, bankavgifter Årsmöte

5 SUMMA STYRELSE/ANSLAG 510 Södermanlands Idrottsförbund Verksamhetsbidrag Utvecklingsbidrag Svenska Orienteringsförbundet Tävlingsavgifter Utvecklingsbidrag (Idrottslyftet) Övrigt Klubbavgifter Grundavgifter, (80x1150) Administrativa avgifter, läger 0 Administrativa avgifter, kurser 0 Ränteintäkter Gåvor, stipendier 0 SUMMA INFORMATION/UTBILDNING 610 Gemensamma kostnader Internutbildning 0 0 Kurser och konferenser Ordförandekonferens Mediakurs OL-Ting Utbildningsdag Arrangörsträff Tävlingsledarutbildning Banläggningskurs Kartritningskurs OLA-utbildning 0 0 Projekt Hälsoprojekt 699 Övrigt SUMMA TEKNISKA/KART 710 Gemensamma kostnader Utbildning förtroendevalda Ban- och tävl kontr DM-medaljer Pre-O 0 0 Övrigt 0 SUMMA TOTALT

6 Valberedningens förslag till ledamöter i Södermanlands Orienteringsförbunds styrelse att väljas av årsmötet 12 mars 4 Ordförande: Fred Åhlund Nyköping OK Klemmingen Nyval 4 Ledamöter: Stefan Carlsson Gnesta OK Klemmingen Nyval 4-5 Anders Runander Trosa Trosabygdens OK Omval 4-5 Lars Johnsson Oxelösund OK Måsen Nyval 4-5 Tomas Fors Mariefred SKK Vald 3-4 Titti Bergendahl Oxelösund OK Måsen Vald 3-4 Tomas Fagerstedt Södertälje Södertälje-Nykvarn OF Nyval 4-5 (Ungdomsansvarig) Vakant Avgår ur styrelsen: Lars Nord Södertälje Södertälje IF Arne Jansson Gnesta OK Klemmingen Göran Lagerstedt Stjärnhov Stjärnhovs OK 65 Revisor: Lars-Åke Svensk Stigtomta OK Hällen Omval 4 Revisorsuppleant: Knut Nord Trosa Trosabygdens OK Omval 4 Valberedningens sammansättning är: Lars-Erik Larsson Kjula Kjula IF Vakant Vakant

7 VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS OF Område Organisation Aktiviteter Mål Övergripande Distriktsstyrelse * Se nedan under respektive område Ordf+EA+UA+AA+KMA+ JA + INFO * Två styrelsemöten/hos klubbar/år * Vara ett ledande distrikt i Sverige * Ökat utbyte mellan klubb/of-styrelsen för att skapa "Sörmlandsanda" Distriktskonsulent (50 %) * Minst ett klubbesök/offunktionär/år * Sex klubbesök/konsulent/år * Information och utbildning * Utveckla verksamhet * Utveckla demokratin Ungdom Junior Ungdomsansvarig (UA)ingår i distriktsstyrelsen liksom Junioransvarig (JA) UA leder arbetet i ungdomskommitté * Genomföra lägren enligt flerårsplan * Egen tid viktig även på läger. Lägren socialt viktiga * Öka kvalitén på teknikpassen. * Utveckla arrangemangen som har Lt och Ukm * Högklassiska uppföljare på USM-lägren * Arrangera bra och trevlig resa till D-matchen * Arrangera bra och givande läger och bjuda in HD till upptakts-, vinteroch avslutningslägret. * Öka sammahållning hos våra ungdomar och juniorer. * Öka kunskapen hos våra ungdomar och juniorer. * Att behålla statusen för Ledartröjan och Ukm/raketen. Och utveckla Juniorvästen * Minst en medalj per år i Ungdoms-SM * Seger i distriktsmatchen både individuellt och stafett * Att få in nya ledamöter i uk-arbetet. * Minst en representant från varje aktiv klubb * Uk ska ha en sammansättning så hela distriktet är med * En ungdomsledarkonferens per år Elit Arrangemang Elitansvarig (EA) ingår i distriktsstyrelsen Arrangemangsansvarig (AA) ingår i distriktsstyrelsen. * Spetsutbildning * Att bli bästa distrikt vid representationstävlingar Sammandrag för eliten * 6-7 SM-medaljer varav två guld * Representerade i samtliga landslag * Tävlingsprogram * Minst en nationell tävling med elitklass AA har till sin hjälp en kommitté * Utse DM-arrangörer *15 nationella tävlingar, långdistans och medel * En banläggare steg 2 per arr. klubb * Utse jury vid DM och övriga värdetävlingar * Fem DM-tävlingar (långd, medel, natt, sprint, stafett) * Samråds-/infomöten med granndistrikt * Två stora budkavlar * Värdetävling vart 3:e år. * VDN av varje tävling * 5 distrikts tävlingar

8 * 100 närtävlingar/år (veteranernas + övriga lokala) MTB-OL MTB-ansvarig som är kontaktperson för MTBtävlingar: Mats Heldt, Södertälje. Ingår inte i någon kommitté * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * Minst en nationell tävling per år. Pre-O Skid-OL Kontaktperson är Stig Gerdtman, Vingåker. Ingår inte i någon kommitté Kontaktperson är utsedd, ingår inte i någon kommitté. Kristina Hagfalk, Ålberga. * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * En till två tävlingar per år i distriktet. DM kan avgöras i annat distrikt. Antalet aktiva är mycket få i distriktet! * Minst en tävling i distriktet vid bra snötillgång. DM kan köras i annat distrikt Kart/mark Utbildning Kart och markansvarig (KMA)ingår i distriktsstyrelsen och Arrangemangskommittén Ev. särskild KMA kommité Utbildningsansvarig (UA)är en fristående resurs för alla kommittéer och distriktsstyrelsen Respektive kommitté har huvudansvaret för utbildning inom sitt verksamhetsområde * Utbildning/information * Ha bra relationer med markägare/jägare * Samråds-/infomöten med markägare/jägare * Värdetävlingar bör avgöras på max tre år gammal karta * Kvalitétssäkrare * Kartor ska ritas enligt kartnormens direktiv * Ledarutbildningar lokalt och centralt * Lära av och samarbeta med andra idrotter * Kontinuerlig revidering av Sörmlandskartan med karterade områden, som finns på hemsidan. * Öka antalet ledare i klubbarna * Ökat antal unga ledare * SISU-samarbete * studietimmar i klubbarna * kursverksamhet lokalt, regionvis el. centralt * 300 deltagare/år på SOF:s kurser * Två ordförandeträffar/år * Fortbildning för klubbordförande * Utbildningsträff inför varje ny säsong * Utbildningsträffar för bl. a sekr. ek.ansv. * Fortbildning för arrangörer och banläggare * Fortbildning för styrelsefunktionärer Ekonomi Ekonomiansvarig (EA) ingår i distriktsstyrelsen Ekonomi i balans. Uppföljning via bl. a periodrapporter, kostnadsmedvetenhet, Erfarenhetsutbyte andra distrikt Information Informationssansvarig (INFO) är en resurs för alla kommittéer och distriktsstyrelsen Respektive kommitté har huvudansvaret för information inom sitt verksamhetsområde * Nyhetsbrev (SOF-Nytt) 7-8 nr/år o hemsida * Adresskalender på hemsida * Utveckla satsningen på intern och extern information

9 Konsulent Adjungerad till distriktsstyrelsen *Ungdom *Utbildningar Ungdomsarbetet är prioriterat arbete för konsulenten. Det handlar om att planlägga lägerverksamhet. Vara klubbar behjälplig vid läger. Ordna inbjudningar till läger. Ta emot anmälningar. Sammanställa och fakturera. Ordna förläggning, kost, transporter m m i samband med USMläger och USM samt distriktsmatch. Planlägga, tillsammans med ungdomskommittén, verksamheten med Ungdomsklubbsmatch, Raketen, Ledartröjan och Juniorvästen. Redovisning av varje etapp i dessa interna tävlingar. Samordning av ungdoms- och juniorverksamhet. Utbildningar är efter ungdomssidan en högt prioriterad fråga. Speciellt utbildning på ungdomssidan bör genomföras och ibland på mer lokal nivå. *Ekonomi Fakturera klubbarna för lägerverksamhet som sker i distriktet. Ekonomisk uppföljning Söka projektpengar och även arbeta för att få in sponsormedel. Helst bör konsulenten vara självfinansierad. *Länk mellan klubb SOFT och myndigheter Länk mellan distriktets klubbar och t ex Svenska Orienteringsförbundet. Kontakt med olika myndigheter som t ex länsstyrelsen och kommuner. Kontakter med Sörmlandsidrotten. Bevakning av nya Naturreservat och Naturområden. *Tävlingsprogram Stödja arrangemangsansvarig i arbetet med tävlingsprogram och värdetävlingar. Ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för våra tävlingar. *Information Informera via SOF-Nytt och hemsida. Hjälpa föreningarna i kontakten med media. *Administration Hantera DM-medaljer. Medaljerna till Svealandsmästerskap. Post och andra löpande administrativa ärenden.

10 Årsplan för orienteringsläger Lägerverksamheten är grunden i SOF:s arbete för att stärka sammanhållningen och utvecklingen av distriktets ungdomar. För att få kontinuitet för lägren har SOF tagit fram en flerårsplan för att fördela ansvaret för läger arrangemang mellan distriktets klubbar (regioner). Distriktet är indelat i fyra regioner och där utses efter samråd mellan klubbarna vilken klubb som ansvarar för lägret. I god tid (senast ett halvår innan) meddelas ungdomskommittén om arrangerande klubb och kontaktperson. Vinterläger för HD (första veckan i januari) Väst Öst Nord Kust Väst Öst Nord Tor/St Sundby TbOK Upptaktsläger för HD (mars) Kust Väst Öst Nord Kust Väst Öst OK Måsen Ärla Kjula NOK mars Äventyrsläger för HD (9) (juni) Södertälje-Nykvarn Distriktsmatch (1:a eller 2:a veckan i augusti) Sörmland, Örebro län, Östergötland, Värmland. Östergötland Värmland Sörmland Örebro Östergötland Värmland Sörmland USM-läger Köping Västmanland USM Västmanland Medelpad Värmland Köping-Kolsva Sundsvalls OK OK Tyr Höstavslutningsläger (november) Nord Kust Väst Öst Nord Kust Väst Tor/St Sundby OK Hällen Kust: OK Måsen, Nyköpings OK, OK Hällen, Trosabygdens OK. Öst: Södertälje-Nykvarn OF, Södertälje IF, OK Grip, Åkers IF, Strängnäs-Malmby OL Nord: Kjula IF, Ärla IF, OK Tor, Eskilstuna OL, IK Standard, Stora Sundby GoIF Väst: Högsjö GF, Vingåkers OK, Katrineholms OK, OK Nalle, OK Tjärnen, OK Klemmingen.

11 Långtidsplan för DM-arrangörer Arrangör Lån Natt Stafett Medel Ultra- Sprint g L N S M lång* SP Eskilstuna OL M N S Vingåker/Högsjö 2 L SP IK Standard 6 12 L IFK Södertälje från 09 Södertälje S N Nykvarn Katrineholms OK 11 6 SP S M Kjula IF M N Nyköpings OK S L L OK Grip 0,07 6,11 N SP OK Klemmingen L L OK Hällen SP S OK Måsen 4 8 S SP M OK Nalle 6 Stjärnhovs OK 65 OK Tjärnen 1 7 N M OK Tor L S N M Oxvretens SK 1 Stora Sundby 4 Strängnäs- Malmby 9 3,11 L SP N Södertälje IF 4 M SP M L Trosabygden SP M S Åkers IF L SP S Ärla IF 1 7 S N M SP 4 kommer Sörmlands natt-dm också gå utomläns (Krokek) 3 arrangerade Tullinge natt-dm för Sörmland 2 arrangerade Arboga OK medeldistans-dm för Sörmland Långdistans-DM 0 arrangerades av OK Kolmården, Östergötland OK Hällen arrangerade 0 stafett-dm även för Östergötland Stafett-DM 2008 arrangerades av GoIF Tjalve, Östergötland * Ultralång-DM upphörde 2007 och ersattes 2008 av sprint-dm

12 Tävlingsprogram för Södermanland 4 MARS 28 Fre. Nyköpingsnatten Nyköpings OK Natt 29 Lör. Nyköpingsorienteringen Nyköpings OK Lång 30 Sön. Måsen stafetten OK Måsen Stafett APRIL 4 Fre Svartnatta Vingåker Natt 5 Lör. OK Tor Ungdomstävling OK Tor Lång 6 Sön. Torfejden OK Tor Lång 13 Sön. Stockenfejden Strängnäs-Malmby Lång OL 17 Tors. Stigtomta Kaveln OK Hällen Stafett 18 Fre. Stigtomta Kaveln OK Hällen Stafett 19 Lör. Påsk Ol Kjula IF Lång 26 Lör. Kringelträffen Södertälje-Nykvarn OF Lång MAJ 1 Tors. Klemmingekampen OK Klemmingen Lång LT 27 Tis. Sprint DM Södertälje IF Sprint LT OBS 24/5 LT/JV UKM/R Lör. Ungdomstävling OK Måsen Medel UKM/R/LT JULI 4 Fre. Eskilstuna Weekend Ärla Medel 5 Lör. Eskilstuna Weekend Ärla Lång 6 Sön. Eskilstuna Weekend Ärla Lång 28 Mån. Hällens 3 dagars OK Hällen Medel 29 Tis. Hällens 3 dagars OK Hällen Lång 30 Ons. Hällens 3 dagars OK Hällen Lång AUGUSTI 13 Ons. Melkers minne Södertälje-Nykvarn OF 23 Lör. Södertälje Sprint Södertälje-Nykvarn OF Stafett Sprint 31 Sön. Grip träffen OK Grip Lång UKM/R SEPTEMBER 5 Fre. Natt DM OK Kolmården Natt LT/JV 7 Sön. Lång DM Åkers IF Lång LT/JV 13 Lör. Medel DM Eskilstuna OL Medel UKM/R/LT/JV 14 Sön DM stafett OK Måsen Stafett Prisutdelning 21 Sön. Trosa skogslopp Trosabygdens OK Lång 27 Lör. Mälarmårddubbeln Katrineholms OK/OK Tjärnen 28 Sön. Mälarmårddubbeln Katrineholms OK/OK Tjärnen Medel Lång

SÖDERMANLANDS OF:s ÅRSMÖTESHANDLINGAR Bilagor:

SÖDERMANLANDS OF:s ÅRSMÖTESHANDLINGAR Bilagor: SÖDERMANLANDS OF:s ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2016 Bilagor: Föredragningslista Röstlängd Motioner Verksamhetsplaner 2016-2018 Styrelsens ekonomiska förslag USM-läger och USM Budget för 2016 FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

TbOK Årsplan 2013 TbOK Januari

TbOK Årsplan 2013 TbOK Januari 01-jan 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan TbOK Årsplan 2013 TbOK Januari tisdag 07-jan 08-jan tisdag 09-jan Tisdagsträning/Gympa/Innebandy Vitalisskolan. GTNC 3, OKK:s sportstuga Hagstumossen Gnesta 18:30

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

SOF-nytt Maj. Inledning. Lisa Andersson och Julia Davidsson, två unga kvinnor invalda i SOF s styrelse

SOF-nytt Maj. Inledning. Lisa Andersson och Julia Davidsson, två unga kvinnor invalda i SOF s styrelse Inledning Så har vi avslutat ännu en fin vår med mycket rolig orientering. Tack till er alla för nedlagt arbete. Vi har på vår nivå 3 och 4 tävlingar haft ca 9 200 startande, vilket är i nivå med det förra

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Endast långsiktig plan för 2009. För varje månad se: http://www.trosastadslopp.se/tboknytt.htm

Endast långsiktig plan för 2009. För varje månad se: http://www.trosastadslopp.se/tboknytt.htm Endast långsiktig plan för 2009. För varje månad se: http://www.trosastadslopp.se/tboknytt.htm JANUARI TbOK:s ÅRSPLANERING 2009 1 TORSDAG 2 FREDAG 3 LÖRDAG 4 SÖNDAG 5 MÅNDAG 6 TISDAG 7 ONSDAG 8 TORSDAG

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2008 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2008 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2008 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år när vi nu går in i det 10:de verksamhetsåret i SNO:s färger. Utöver

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Nyköpings orienteringsungdom

Nyköpings orienteringsungdom Nyköpings orienteringsungdom Upptaktsmöte 2016-03-12 Niclas Clashammar Fredrik Ekenborg Maria Fredriksson Agenda Grupper och ledare Träning och utrustning Nybörjarkurs Om klubben och ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2010 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2010 (inkl. budgetförslag) 1 Verksamhetsplanen för 2010 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Arbetsordning 2014-2015... 4 Organisation...

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Södermanlands Orienteringsförbund håller årsmöte onsdagen den 12 mars 2014, i Flens församlingshem, Orrestagatan 8, Flen.

Södermanlands Orienteringsförbund håller årsmöte onsdagen den 12 mars 2014, i Flens församlingshem, Orrestagatan 8, Flen. 2013 Södermanlands Orienteringsförbund håller årsmöte onsdagen den 12 mars 2014, i Flens församlingshem, Orrestagatan 8, Flen. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål 2012-13 Smålands FIFs svar Fokusområde 1 Elit och landslag Ansvarig från Smålands FIF: Ingen utsedd (ännu?) Hur många finalkandidater

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Jubileumssprint 2008 sö :39 SPORTident sträcktider OE2003 Sverige Stephan Krämer 2005

Jubileumssprint 2008 sö :39 SPORTident sträcktider OE2003 Sverige Stephan Krämer 2005 Sida 1 H70 (3) 1750 m 1(55) 2(56) 3(45) 4(50) 5(37) 6(38) 7(53) 8(42) 9(57) 10(44) 11(100) 1 Gunnar Eriksson 12:49 1:27 2:17 3:21 4:39 5:14 7:44 8:45 9:36 11:09 11:52 12:13 12:49 Södertälje IF 1:27 0:50

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016 DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Information från DOF:s Ungdomskommitté 2016 AKTIVITETER UNDER SÄSONGEN 2016 12-13 mars Skogsröjarträff, Korsnäs IF OK 1 maj Information från DOF:u på Dalaportens tävling 27-29

Läs mer

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND

DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Information från DOF:s Ungdomskommitté 2015 AKTIVITETER UNDER SÄSONGEN 2015 21-22 mars Skogsröjarträff, Korsnäs IF OK 3 maj Information från DOF:u på Dalaportens tävling 14-17

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Närvarande: Leif Eskelid, Lennart Nordberg, Lars Adie, Monica Evertsson, Jan Malmström och Magnus Svensson.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Tid: Måndag 19 oktober kl 18.00 20.30 Plats: Närvarande: Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun Charlotte Lindkvist, Leif Gustafsson, Stefan Westling, Gunilla Rylander,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND VOF Organisation Frågan om hur VOFs organisation ska se ut och fungera framöver har behandlats noggrant under

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering

Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering Träningsprogram Våren 2016 - GIF Orientering Datum/grupp Aktivitet Plats Tid Tisdag 29 mars Träningsstart Grön (Stjärnorna på Vallen) Kilsbergsvallen 18.00-19.30 Tisdag 5 april Föräldrainformation och

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016

Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Informationsmöte Brons/Silver-grupperna 2016 Vilka är vi ledare i Brons resp. Silver (och resten av Ungdom) Hur ser gruppindelningen ut i OK Tyr Ungdom Mål med grupperna Brons och Silver Hur kommer vi

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland DISTRIKTSMATCH i ORIENTERING mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland Innehåll 1. Om detta dokument. 2. Allmänt om distriktsmatchen 3. Tävlingarna 4. Ansvarsfördelning 5. Tips och önskemål

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16.

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Bakgrund: 2 lag har anmält sig till pojkar division 1. 2 lag har anmält sig till pojkar division 2 och 4 lag har anmält

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Jubileumssprint 2008 sö :36 Resultat OE2003 Sverige Stephan Krämer 2005

Jubileumssprint 2008 sö :36 Resultat OE2003 Sverige Stephan Krämer 2005 Sida 1 H70 (3) 1750 m 1 Gunnar Eriksson Södertälje IF 12:49 2 Nils Johansson OK Tjärnen 13:35 3 Alf Lundkvist OK Tor 14:21 H65 (4) 1 Karl-Erik Sundström Strängnäs-Malmby OL 18:26 2 Lars Nord Södertälje-Nykvarn

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 FOKUSOMRÅDE ELIT Individuella tävlingar 9-10 april Swedish League. Sprint o Lång, Brösarp 15 april Natt-SM, Karlskrona 1000 23-24 april Swedish League. Lång o medel,

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 (10) Innehållsförteckning Allmänt övergripande... 3 Styrelsesammansättning... 3 Ekonomi... 3 Medlemsstatistik...

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Västerviks OK, Staffan Skobe, Jan Eckerlid, Camilla Matanovic. Vimmerby OK, Torbjörn Falk, Karina Svensson

Västerviks OK, Staffan Skobe, Jan Eckerlid, Camilla Matanovic. Vimmerby OK, Torbjörn Falk, Karina Svensson Protokoll + bilagor Zonträff i Ankarsrum 2015-11-25 Plats: Närvarande: Ankarsrums OK:s klubblokal Västerviks OK, Staffan Skobe, Jan Eckerlid, Camilla Matanovic Hultsfreds OK, Vimmerby OK, Torbjörn Falk,

Läs mer

Ordföranden Peter Sjöbom hälsade alla välkomna o förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes efter komplettering av Övriga frågor.

Ordföranden Peter Sjöbom hälsade alla välkomna o förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes efter komplettering av Övriga frågor. Protokoll nr 2, 2015-04-27 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Peter Sjöbom Annika Blückert Olof Fraenell Thomas Engberg Magnus Engberg adjungerad Karl-Anders Larsson Ann Larsson Plats: SOK-stugan,

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid Götalands skidting avd Längd 2011-05-06,07 Scandic Elmia, Jönköping

Protokoll fört vid Götalands skidting avd Längd 2011-05-06,07 Scandic Elmia, Jönköping Protokoll fört vid Götalands skidting avd Längd 2011-05-06,07 Scandic Elmia, Jönköping Närvarande: Håkan Svensson Småland Cecilia Hedin Småland Thommy Eventorn Småland Sven-Inge Wärnsved Småland Johan

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Peter Sjöbom Helene Cardell Olof Fraenell Thomas Engberg Plats: Skedvik 113 Tid: Onsdag 28 oktober kl 18-22 Kvällen inleddes

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Grupp Tävlingar 17-20 13-16 10-12 Nybörjare Anmärkning v1502 05-jan må 06-jan ti 07-jan on 08-jan to Löpgrupp "Light" 09-jan fr 10-jan lö 11-jan sö

Grupp Tävlingar 17-20 13-16 10-12 Nybörjare Anmärkning v1502 05-jan må 06-jan ti 07-jan on 08-jan to Löpgrupp Light 09-jan fr 10-jan lö 11-jan sö Grupp Tävlingar 17-20 13-16 10-12 Nybörjare Anmärkning v1502 05-jan må 06-jan ti 07-jan on 08-jan to Löpgrupp "Light" 09-jan fr 10-jan lö 11-jan sö v1503 12-jan må 13-jan ti Löpgrupp "Light" 14-jan on

Läs mer

OK Linnés Ungdomsplan år 2014

OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linné är en av Sveriges största orienteringsklubbar både vad gäller elit och antalet aktiva ungdomar. I ungdomsplanen har ledarna i ungdomskommittén arbetat med att strukturera

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 1/2015 (551) Datum och tid 2015-02-17 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering 1. Övergripande syfte, organisation och förutsättningar Syfte Klubben skall utöva orientering på alla nivåer och alla intresserade är välkomna

Läs mer

NR 4 MAJ Fotbollsglädje! Vi har fotbollsglädje i Gnesta.

NR 4 MAJ Fotbollsglädje! Vi har fotbollsglädje i Gnesta. NR 4 MAJ 2012 Fotbollsglädje! Vi har fotbollsglädje i Gnesta. Vid träning och match sprids fotbollsglädjen. För små knattar, ungdomar och seniorer. Glädje över att träffas, glädje över en lyckad passning,

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund. Verksamhetsberättelse 2015

Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund. Verksamhetsberättelse 2015 Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund Verksamhetsberättelse 2015 Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund (JHOF) är anslutet till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och till JHOF är följande 14 föreningar

Läs mer

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55 Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 010, kvinnor För varje åldersklass anges även bästa resultat i Sörmland (kursivt) och ev. placering bland

Läs mer

samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015

samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015 Bilaga D VP 2015 Förslag till VERKSAMHETSPLAN samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015 Föreliggande arbets- och ekonomisk plan omfattar verksamhetsåret 1/1 31/12 2015 1 Värmlands Orienteringsförbunds vägval

Läs mer

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland DISTRIKTSMATCH i ORIENTERING mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland Innehåll 1. Om detta dokument. 2. Allmänt om distriktsmatchen 3. Tävlingarna 4. Ansvarsfördelning 5. Tips och önskemål

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Tävlingskommittén. Örebro Läns Orienteringsförbund Karlsgatan Örebro. Sweden.

Tävlingskommittén. Örebro Läns Orienteringsförbund Karlsgatan Örebro. Sweden. Tävlingskommittén Program Återblick, tävlingar 2016 Tävlingsprogram 2017 och framåt Tävlingsansökan SOFT:s tävlingskonferens 19-20 nov. Södertälje Regler & anvisningar Kartfrågor Övrigt o 5-Mannastafetten

Läs mer

Upptakt2016 -Information Föräldrar

Upptakt2016 -Information Föräldrar Upptakt2016 -Information Föräldrar Agenda Ungdomskommittens mål Vilka är vi? Ungdomar/ledare.. Verksamhetsplan 2016 Förväntningar på föräldrar Ekonomi/budget Övriga frågor Att bedriva en attraktiv, rolig

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer