ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 4 Bilagor: Anmälda deltagare Ekonomiska förslag Beslut om årsavgift grundavgift administrativa avgifter reseersättning budget för 4 Valberedningens förslag Förslag verksamhetsplan 4-6 Flerårsplan läger Flerårsplan DM-tävlingar Tävlingsprogram för Sörmland 4

2 Deltagarförteckning SOF:s årsmöte 12 mars 4 Eskilstuna OL Högsjö GF IK Standard Katrineholms OK Kjula IF Kenny Lundin Nyköpings OK OK Grip OK Hällen OK Klemmingen OK Måsen Ulla Lindell Louise-Marie Nilsson, Fred Åhlund, Stefan Carlsson Lars Johnsson OK Nalle OK Tjärnen OK Tor Göran Börjeskog Torgny Lundkvist Oxvretens SK Stjärnhovs OK 65 Stora Sundby GoIF Strängnäs-Malmby OL Ingegerd Lusensky Åke Schylander Södertälje IF Södertälje-Nykvarn OF Christer Andén Weine Johansson Trosabygdens OK Eva Lindell Vingåkers OK Åkers IF Ärla IF Johnny Fransson Urban Eriksson SOF:s styrelse SOF:s konsulent SOF:s arrangemangskommitté SOF:s valberedning Revisor Gästföreläsare Lars Nord, Titti Bergendahl, Anders Runander, Göran Lagerstedt, Tomas Fors Kjell Flagstad Anders Runander Louise-Marie Nilsson Lars-Åke Svensk Åsa Wolgast Broberg, LRF Södermanland.

3 Styrelsens ekonomiska förslag till Södermanlands OF:s årsmöte Avgift Styrelsen föreslår årsmötet besluta att årsavgiften för medlemsföreningarna till Södermanlands OF ska vara oförändrat 100 kronor. b) Grundavgift Styrelsen föreslår årsmötet besluta att grundavgiften, för tävlingsaktiva 16 år och äldre sänks från 1är oförändrat 80 kronor. Folksam är fråm 2 försäkringstagare för landets medlemmar i orienteringsklubbar. Folksam fakturerar klubbarna 22 kronor för varje aktiv 16 år och äldre. SOF kommer att använda sig av SOFT:s siffror vid fakturering. c) Administrativa avgifter Styrelsen föreslår årsmötet besluta att den administrativa avgiften ska vara oförändrat 150 kronor per deltagare vid utbildningar. d) Reseersättning Styrelsen föreslår årsmötet besluta att reseersättningen ska följa den statliga skattefria reseersättningen, som för närvarande är 18:50 kronor per mil. e) Budget för 4 Se bifogade budgetförslag.

4 Detaljbudget 4 Program Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kommentarer UNGDOM 110 Gemensamma kostnader Kurser och konferenser 131 Fortbildning ungdomsledare ur fonden Läger Vinterläger Upptaktsläger Äventyrsläger USM-läger Höstavslutning Distriktsrepresentation Distriktsmatch Ungdoms SM Ungdomspriser Ledartröjan ur fonden 162 Ungdomspris ur fonden 163 OL-blusar SUMMA ELIT 310 Gemensamma kostnader 350 Juniorsatsning Kartteknik Juniorvästen SUMMA STYRELSE/FÖRVALTNING 410 Gemensamma kostnader Kansli/central förvaltning Löner/lönebikostnader Kjell 50 % arb.tid Adm. kostnader Hyra kanslilokal Telefon och porto Tidningar, bidr. o gåvor, O-boken Kont mat, tryck, adm, Data-kostnader Uppv.repr, utmärk Övrigt, bankavgifter Årsmöte

5 SUMMA STYRELSE/ANSLAG 510 Södermanlands Idrottsförbund Verksamhetsbidrag Utvecklingsbidrag Svenska Orienteringsförbundet Tävlingsavgifter Utvecklingsbidrag (Idrottslyftet) Övrigt Klubbavgifter Grundavgifter, (80x1150) Administrativa avgifter, läger 0 Administrativa avgifter, kurser 0 Ränteintäkter Gåvor, stipendier 0 SUMMA INFORMATION/UTBILDNING 610 Gemensamma kostnader Internutbildning 0 0 Kurser och konferenser Ordförandekonferens Mediakurs OL-Ting Utbildningsdag Arrangörsträff Tävlingsledarutbildning Banläggningskurs Kartritningskurs OLA-utbildning 0 0 Projekt Hälsoprojekt 699 Övrigt SUMMA TEKNISKA/KART 710 Gemensamma kostnader Utbildning förtroendevalda Ban- och tävl kontr DM-medaljer Pre-O 0 0 Övrigt 0 SUMMA TOTALT

6 Valberedningens förslag till ledamöter i Södermanlands Orienteringsförbunds styrelse att väljas av årsmötet 12 mars 4 Ordförande: Fred Åhlund Nyköping OK Klemmingen Nyval 4 Ledamöter: Stefan Carlsson Gnesta OK Klemmingen Nyval 4-5 Anders Runander Trosa Trosabygdens OK Omval 4-5 Lars Johnsson Oxelösund OK Måsen Nyval 4-5 Tomas Fors Mariefred SKK Vald 3-4 Titti Bergendahl Oxelösund OK Måsen Vald 3-4 Tomas Fagerstedt Södertälje Södertälje-Nykvarn OF Nyval 4-5 (Ungdomsansvarig) Vakant Avgår ur styrelsen: Lars Nord Södertälje Södertälje IF Arne Jansson Gnesta OK Klemmingen Göran Lagerstedt Stjärnhov Stjärnhovs OK 65 Revisor: Lars-Åke Svensk Stigtomta OK Hällen Omval 4 Revisorsuppleant: Knut Nord Trosa Trosabygdens OK Omval 4 Valberedningens sammansättning är: Lars-Erik Larsson Kjula Kjula IF Vakant Vakant

7 VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS OF Område Organisation Aktiviteter Mål Övergripande Distriktsstyrelse * Se nedan under respektive område Ordf+EA+UA+AA+KMA+ JA + INFO * Två styrelsemöten/hos klubbar/år * Vara ett ledande distrikt i Sverige * Ökat utbyte mellan klubb/of-styrelsen för att skapa "Sörmlandsanda" Distriktskonsulent (50 %) * Minst ett klubbesök/offunktionär/år * Sex klubbesök/konsulent/år * Information och utbildning * Utveckla verksamhet * Utveckla demokratin Ungdom Junior Ungdomsansvarig (UA)ingår i distriktsstyrelsen liksom Junioransvarig (JA) UA leder arbetet i ungdomskommitté * Genomföra lägren enligt flerårsplan * Egen tid viktig även på läger. Lägren socialt viktiga * Öka kvalitén på teknikpassen. * Utveckla arrangemangen som har Lt och Ukm * Högklassiska uppföljare på USM-lägren * Arrangera bra och trevlig resa till D-matchen * Arrangera bra och givande läger och bjuda in HD till upptakts-, vinteroch avslutningslägret. * Öka sammahållning hos våra ungdomar och juniorer. * Öka kunskapen hos våra ungdomar och juniorer. * Att behålla statusen för Ledartröjan och Ukm/raketen. Och utveckla Juniorvästen * Minst en medalj per år i Ungdoms-SM * Seger i distriktsmatchen både individuellt och stafett * Att få in nya ledamöter i uk-arbetet. * Minst en representant från varje aktiv klubb * Uk ska ha en sammansättning så hela distriktet är med * En ungdomsledarkonferens per år Elit Arrangemang Elitansvarig (EA) ingår i distriktsstyrelsen Arrangemangsansvarig (AA) ingår i distriktsstyrelsen. * Spetsutbildning * Att bli bästa distrikt vid representationstävlingar Sammandrag för eliten * 6-7 SM-medaljer varav två guld * Representerade i samtliga landslag * Tävlingsprogram * Minst en nationell tävling med elitklass AA har till sin hjälp en kommitté * Utse DM-arrangörer *15 nationella tävlingar, långdistans och medel * En banläggare steg 2 per arr. klubb * Utse jury vid DM och övriga värdetävlingar * Fem DM-tävlingar (långd, medel, natt, sprint, stafett) * Samråds-/infomöten med granndistrikt * Två stora budkavlar * Värdetävling vart 3:e år. * VDN av varje tävling * 5 distrikts tävlingar

8 * 100 närtävlingar/år (veteranernas + övriga lokala) MTB-OL MTB-ansvarig som är kontaktperson för MTBtävlingar: Mats Heldt, Södertälje. Ingår inte i någon kommitté * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * Minst en nationell tävling per år. Pre-O Skid-OL Kontaktperson är Stig Gerdtman, Vingåker. Ingår inte i någon kommitté Kontaktperson är utsedd, ingår inte i någon kommitté. Kristina Hagfalk, Ålberga. * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * Tävlingsprogram inklusive ev. DM * En till två tävlingar per år i distriktet. DM kan avgöras i annat distrikt. Antalet aktiva är mycket få i distriktet! * Minst en tävling i distriktet vid bra snötillgång. DM kan köras i annat distrikt Kart/mark Utbildning Kart och markansvarig (KMA)ingår i distriktsstyrelsen och Arrangemangskommittén Ev. särskild KMA kommité Utbildningsansvarig (UA)är en fristående resurs för alla kommittéer och distriktsstyrelsen Respektive kommitté har huvudansvaret för utbildning inom sitt verksamhetsområde * Utbildning/information * Ha bra relationer med markägare/jägare * Samråds-/infomöten med markägare/jägare * Värdetävlingar bör avgöras på max tre år gammal karta * Kvalitétssäkrare * Kartor ska ritas enligt kartnormens direktiv * Ledarutbildningar lokalt och centralt * Lära av och samarbeta med andra idrotter * Kontinuerlig revidering av Sörmlandskartan med karterade områden, som finns på hemsidan. * Öka antalet ledare i klubbarna * Ökat antal unga ledare * SISU-samarbete * studietimmar i klubbarna * kursverksamhet lokalt, regionvis el. centralt * 300 deltagare/år på SOF:s kurser * Två ordförandeträffar/år * Fortbildning för klubbordförande * Utbildningsträff inför varje ny säsong * Utbildningsträffar för bl. a sekr. ek.ansv. * Fortbildning för arrangörer och banläggare * Fortbildning för styrelsefunktionärer Ekonomi Ekonomiansvarig (EA) ingår i distriktsstyrelsen Ekonomi i balans. Uppföljning via bl. a periodrapporter, kostnadsmedvetenhet, Erfarenhetsutbyte andra distrikt Information Informationssansvarig (INFO) är en resurs för alla kommittéer och distriktsstyrelsen Respektive kommitté har huvudansvaret för information inom sitt verksamhetsområde * Nyhetsbrev (SOF-Nytt) 7-8 nr/år o hemsida * Adresskalender på hemsida * Utveckla satsningen på intern och extern information

9 Konsulent Adjungerad till distriktsstyrelsen *Ungdom *Utbildningar Ungdomsarbetet är prioriterat arbete för konsulenten. Det handlar om att planlägga lägerverksamhet. Vara klubbar behjälplig vid läger. Ordna inbjudningar till läger. Ta emot anmälningar. Sammanställa och fakturera. Ordna förläggning, kost, transporter m m i samband med USMläger och USM samt distriktsmatch. Planlägga, tillsammans med ungdomskommittén, verksamheten med Ungdomsklubbsmatch, Raketen, Ledartröjan och Juniorvästen. Redovisning av varje etapp i dessa interna tävlingar. Samordning av ungdoms- och juniorverksamhet. Utbildningar är efter ungdomssidan en högt prioriterad fråga. Speciellt utbildning på ungdomssidan bör genomföras och ibland på mer lokal nivå. *Ekonomi Fakturera klubbarna för lägerverksamhet som sker i distriktet. Ekonomisk uppföljning Söka projektpengar och även arbeta för att få in sponsormedel. Helst bör konsulenten vara självfinansierad. *Länk mellan klubb SOFT och myndigheter Länk mellan distriktets klubbar och t ex Svenska Orienteringsförbundet. Kontakt med olika myndigheter som t ex länsstyrelsen och kommuner. Kontakter med Sörmlandsidrotten. Bevakning av nya Naturreservat och Naturområden. *Tävlingsprogram Stödja arrangemangsansvarig i arbetet med tävlingsprogram och värdetävlingar. Ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för våra tävlingar. *Information Informera via SOF-Nytt och hemsida. Hjälpa föreningarna i kontakten med media. *Administration Hantera DM-medaljer. Medaljerna till Svealandsmästerskap. Post och andra löpande administrativa ärenden.

10 Årsplan för orienteringsläger Lägerverksamheten är grunden i SOF:s arbete för att stärka sammanhållningen och utvecklingen av distriktets ungdomar. För att få kontinuitet för lägren har SOF tagit fram en flerårsplan för att fördela ansvaret för läger arrangemang mellan distriktets klubbar (regioner). Distriktet är indelat i fyra regioner och där utses efter samråd mellan klubbarna vilken klubb som ansvarar för lägret. I god tid (senast ett halvår innan) meddelas ungdomskommittén om arrangerande klubb och kontaktperson. Vinterläger för HD (första veckan i januari) Väst Öst Nord Kust Väst Öst Nord Tor/St Sundby TbOK Upptaktsläger för HD (mars) Kust Väst Öst Nord Kust Väst Öst OK Måsen Ärla Kjula NOK mars Äventyrsläger för HD (9) (juni) Södertälje-Nykvarn Distriktsmatch (1:a eller 2:a veckan i augusti) Sörmland, Örebro län, Östergötland, Värmland. Östergötland Värmland Sörmland Örebro Östergötland Värmland Sörmland USM-läger Köping Västmanland USM Västmanland Medelpad Värmland Köping-Kolsva Sundsvalls OK OK Tyr Höstavslutningsläger (november) Nord Kust Väst Öst Nord Kust Väst Tor/St Sundby OK Hällen Kust: OK Måsen, Nyköpings OK, OK Hällen, Trosabygdens OK. Öst: Södertälje-Nykvarn OF, Södertälje IF, OK Grip, Åkers IF, Strängnäs-Malmby OL Nord: Kjula IF, Ärla IF, OK Tor, Eskilstuna OL, IK Standard, Stora Sundby GoIF Väst: Högsjö GF, Vingåkers OK, Katrineholms OK, OK Nalle, OK Tjärnen, OK Klemmingen.

11 Långtidsplan för DM-arrangörer Arrangör Lån Natt Stafett Medel Ultra- Sprint g L N S M lång* SP Eskilstuna OL M N S Vingåker/Högsjö 2 L SP IK Standard 6 12 L IFK Södertälje från 09 Södertälje S N Nykvarn Katrineholms OK 11 6 SP S M Kjula IF M N Nyköpings OK S L L OK Grip 0,07 6,11 N SP OK Klemmingen L L OK Hällen SP S OK Måsen 4 8 S SP M OK Nalle 6 Stjärnhovs OK 65 OK Tjärnen 1 7 N M OK Tor L S N M Oxvretens SK 1 Stora Sundby 4 Strängnäs- Malmby 9 3,11 L SP N Södertälje IF 4 M SP M L Trosabygden SP M S Åkers IF L SP S Ärla IF 1 7 S N M SP 4 kommer Sörmlands natt-dm också gå utomläns (Krokek) 3 arrangerade Tullinge natt-dm för Sörmland 2 arrangerade Arboga OK medeldistans-dm för Sörmland Långdistans-DM 0 arrangerades av OK Kolmården, Östergötland OK Hällen arrangerade 0 stafett-dm även för Östergötland Stafett-DM 2008 arrangerades av GoIF Tjalve, Östergötland * Ultralång-DM upphörde 2007 och ersattes 2008 av sprint-dm

12 Tävlingsprogram för Södermanland 4 MARS 28 Fre. Nyköpingsnatten Nyköpings OK Natt 29 Lör. Nyköpingsorienteringen Nyköpings OK Lång 30 Sön. Måsen stafetten OK Måsen Stafett APRIL 4 Fre Svartnatta Vingåker Natt 5 Lör. OK Tor Ungdomstävling OK Tor Lång 6 Sön. Torfejden OK Tor Lång 13 Sön. Stockenfejden Strängnäs-Malmby Lång OL 17 Tors. Stigtomta Kaveln OK Hällen Stafett 18 Fre. Stigtomta Kaveln OK Hällen Stafett 19 Lör. Påsk Ol Kjula IF Lång 26 Lör. Kringelträffen Södertälje-Nykvarn OF Lång MAJ 1 Tors. Klemmingekampen OK Klemmingen Lång LT 27 Tis. Sprint DM Södertälje IF Sprint LT OBS 24/5 LT/JV UKM/R Lör. Ungdomstävling OK Måsen Medel UKM/R/LT JULI 4 Fre. Eskilstuna Weekend Ärla Medel 5 Lör. Eskilstuna Weekend Ärla Lång 6 Sön. Eskilstuna Weekend Ärla Lång 28 Mån. Hällens 3 dagars OK Hällen Medel 29 Tis. Hällens 3 dagars OK Hällen Lång 30 Ons. Hällens 3 dagars OK Hällen Lång AUGUSTI 13 Ons. Melkers minne Södertälje-Nykvarn OF 23 Lör. Södertälje Sprint Södertälje-Nykvarn OF Stafett Sprint 31 Sön. Grip träffen OK Grip Lång UKM/R SEPTEMBER 5 Fre. Natt DM OK Kolmården Natt LT/JV 7 Sön. Lång DM Åkers IF Lång LT/JV 13 Lör. Medel DM Eskilstuna OL Medel UKM/R/LT/JV 14 Sön DM stafett OK Måsen Stafett Prisutdelning 21 Sön. Trosa skogslopp Trosabygdens OK Lång 27 Lör. Mälarmårddubbeln Katrineholms OK/OK Tjärnen 28 Sön. Mälarmårddubbeln Katrineholms OK/OK Tjärnen Medel Lång

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Ordförandekonferens 2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Världens bästa landslag Växa genom att attrahera fler Ökad synlighet Ökad tillgänglighet Ökad öppenhet Vägval Förbundsutveckling Arrangemang för synlighet

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Södermanlands Golfförbund Styrelsen för Södermanlands Golfförbund lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2014. 1 Södermanlands Golfförbunds styrelse har under verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Version 2013-01-27 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Distriktskonsulent Kurt Svensson Huskvarna (Tjänsteman)

Distriktskonsulent Kurt Svensson Huskvarna (Tjänsteman) VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011-01-01--12-31 som utgör förbundets 63:e verksamhetsår.

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer