Kommunala handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala handikapprådet"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg Elovsson (KD) Maja-Lisa Berg, Fibromyalgi föreningen Frank Lundin, DHR Ylva Ståhlberg, FUB Leif Lewin (V) Anders Karlsson, DHR Lars Johan Ebbing, RSMH Stefan Ståhlbom, Dövas förening Martin Lind (S), Örebro läns landsting Närvarande tjänsteman Teckentolkar Anders Nylén, Förvaltningen för funktionshindrade Justerare Veronika Palmén-Lemke (M) Sekreterare Anders Nylén 1 Sammanträdes öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat 2 Justerare för KHRs protokoll KHR beslutar utse Veronika Palmén Lemke (M), att justera protokollet. Information 3 Gottfrid Ericssons donationsfond Föredragande: Anders Nylén Medel från Gottfrid Ericssons donationsfond utdelas två gånger per år. 2/3 av fondens årliga medel utdelas på våren och 1/3 på hösten. Ändamålet är resor/rekreationsresor för personer med funktionsnedsättning. Max. beloppet är 2000 kr. 1

2 Höstens utdelning ur fonden gav 5 personer vardera 2000 kr till resa/rekreationsresa. 4 Studiedag: Byggklok Föredragande: Frank Lundin Byggklok från Stockholm, som är handikapprörelsens organ om tillgänglighetsfrågor, har haft studiedag i Örebro. Målgruppen för utbildningen var handikappföreningar i Örebro. Syftet var att diskutera hur enkelt avhjälpta hinder kan bli åtgärdade enligt Nationella handlingsplanens intentioner. Cirka 30 personer deltog. Ytterliggare en studiedag planeras till våren 2009 med samma syfte och som då riktar sig till politiker och tjänstemän i Örebro kommun. Intresseorganisationerna uppmanar politiker och tjänstemän att deltaga. Hur och på vilket sätt privata näringsidkare såsom t.ex. affärer deltar i frågan om enkelt avhjälpta hinder diskuterades. Intresseorganisationerna i KHR är positiva till att anordna studiedag för privata näringsidkare om Nationella handlingsplanen. Örebro kommun informerar om att arbete med handlingsplan i frågan pågår. Örebro Läns landsting informerar om att arbete pågår med att revidera det handikappolitiska programmet. Remissförfarande och politisk beredningsprocess pågår. Landstingsfullmäktige beräknas ta beslut om handikappolitiska programmet i januari Handikapprörelsen deltar i arbetet som referensgrupp. I övrigt kommenterades bl.a. mer kunskap om elektromagnetisk strålning och att porttelefoner är problem för gruppen hörselskadade. Dessa påpekanden bör uppmärksammas i Byggkloks studiedagar. Referensgruppens ordförande Frank Lundin riktar kritik mot politiska representanters låga närvaro vid KHR-möten där många viktiga framtidsfrågor som t.ex. Nationella handlingsplanen diskuteras. 5 Studiedag om utökad tillgänglighet Föredragande: Jonas Eriksson Studiedag genomförd om utökad tillgänglighet vid nybyggnation och större ombyggnationer. Målgruppen för studiedagen var byggherrar och arbetsterapeuter. Tyvärr var intresset för studiedagen ojämnt fördelade, bara en handfull byggherrar och cirka 70 arbetsterapeuter deltog Studiedagen tog bl.a. upp att kommunen ställer högre krav på utökad tillgänglighet. Boverkets regelverk ska följas. Detta innebär att krav om god tillgänglighet på byggnation vid en upphandling/försäljning av kommunal mark. Idag anpassas ofta tillgängligheten av kommunens arbetsterapeuter för den enskilde trots att lägenheterna är nyproducerade. 2

3 6 LSS-kommitténs förslag om ny lag Föredragande: Anders Nylén LSS-kommittén har haft i uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) och personlig assistans. Kommitténs förslag innebär att LSS ska bestå som rättighetslag för de personer som har de mest omfattande stödbehoven till följd av funktionsnedsättningar. Fler förändringar föreslås. Ett tydligt barnperspektiv skrivs in i LSS. Staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistent. Det ska också bli tydligare regler för hur behovet av personlig assistans ska bedömas. Vidare ska en ny insats i LSS ge rätt till personlig service och boendestöd. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkretsen. Insatserna ledsagarservice och personlig assistans med ett grundläggande behov under 20 tim/v utgår ur lagen.. Kommittén föreslår att lagen om assistansersättning (LASS) ska upphävas. Tillämpliga delar av denna lag ska istället föras in i LSS. Fråga om varför Försäkringskassa ändrar förhållningssätt i bedömning av personlig assistans diskuterades. Föreslogs att bjuda in Försäkringskassan till nästa KHR-möte 7 Upphandling Bostad med särskild service enligt LSS Föredragande: Ylva Ståhlberg Två gruppboenden enligt LSS, med vardera 6 boenden, ska läggas ut på entreprenad av kommunen. Arbetsnamn på boendena är Hangaren respektive Tallkronan. Målgruppen är personer med psykiskt funktionsnedsättning och lindrig utvecklingsstörning. Tidsplan till boendena är färdigbyggda är september Arbete med upphandlingskrav pågår. Representanter från handikappföreningar är referensgruppen. De påtalar att uppföljning är viktigt, viss oro över 3- årsavtal då ev. ny entreprenör kan komma som utförare. Handikappföreningarna anser att det är bra att skall krav skrivs in i upphandlingen. KHR:s ritningsgranskningsgrupp påtalar att de kommit in för sent, bör istället komma in i projekteringsstadiet. 8 Egenavgift angående färdtjänst Föredragande: Frank Lundin Stor skillnad mellan färdtjänsttaxa och taxa för kollektivtrafik vilket intresseföreningar påtalar. Färdtjänst bör likställas resa i kollektivtrafik och därmed t.ex. kunna erhålla månadskort för färdtjänst likt den som 3

4 finns inom kollektivtrafiken mot samma taxa. Intresseorganisationerna anser att skillnad ska finnas mellan sjukresa och färdtjänst. Högkostnadsskydd på färdtjänstresor införs. Beslutsärenden 9 Mötestider 2009 Föredragande: Jonas Eriksson Följande mötestider för KHR år 2009 beslutades: 26 februari kl maj kl oktober kl december kl Övriga frågor Jonas Eriksson lämnar information om kommunens pågående arbete med tillgänglighetsplan. Kommunen önskar fortsatt samarbete gällande arbetet med tillgänglighetsplanen med KHR:s arbetsutskott. KHR beslutade att ge KHR:s arbetsutskott mandat att ta del av den skriftliga utformningen för vidare synpunkter. Anita Markbåge informerar om problem för personer med funktionsnedsättning som bor utanför Örebro då lantbrevbärarservice upphör. I servicen ingår bl.a. uttag av kontanter. Stefan Stålbom ger synpunkter på Örebro kommuns hemsida ur ett handikapperspektiv. Hemsidan är bra idag, dock behövs utveckling. Annat exempel på bra hemsida är Jönköpings kommun. Vid protokollet Anders Nylén, sekreterare Jonas Eriksson (MP), ordförande Veronika Palmén Lemke (M), justerare 4

5 5

Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön

Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön Kommunala handikapprådet Protokoll Tisdagen den 19 maj 2009, kl. 13.30-16.30 Stadsbyggnadshus 2, sammanträdesrum Vinön Närvarande Jonas Eriksson ordförande (mp) Veronika Palmén-Lemke (m) Ingeborg Elovsson

Läs mer

Ylva Ståhlberg, FUB Magnus Gustafsson Afasiföreningen Anita Markbåge, Föreningen för elöverkänsliga Oscar Bodin, HLF

Ylva Ståhlberg, FUB Magnus Gustafsson Afasiföreningen Anita Markbåge, Föreningen för elöverkänsliga Oscar Bodin, HLF Kommunala handikapprådet Protokoll Måndagen den 17 maj kl. 13.30-16.30 Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Närvarande Jonas Eriksson ordförande (mp) Veronika Plmén-Lemke (m) Carina Dahl (s) Ingeborg Elovsson

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

INFORMATIONSBLAD oktober 2008

INFORMATIONSBLAD oktober 2008 www.forbundetrorelsehindrade.se INFORMATIONSBLAD oktober 2008 Seminarium med oppositionen Seminariet om regeringens handikappolitik som vi planerade att ha med Statsministern Fredrik Reinfeldt blir tyvärr

Läs mer

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse.

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse. Ur innehållet 4 Tema LSS 10 Hur har det gått för Britta? 16 Skrattyoga - bra för mycket 18 Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse 18 Landet runt Ljuspunkter Britta från Luleå och Mikael från Stockholm

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas Uttalande som antogs vid förbundsstämman i maj 2013. F örbundsstyrelsen tillsatte i juni 2012 en LSS-kommitté med uppdrag att utarbeta en handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer