Livsstilsförändring, livskris, omorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsstilsförändring, livskris, omorganisation"

Transkript

1

2 Den hälsofrämjande processen Ett av de viktigaste momenten i en hälsofrämjande process är att alla inblandade förstår varför man skall starta upp ytterligare en aktivitet. Denna sammanställning syftar till att spegla den vetenskapliga litteraturen och praktiska erfarenheter inom detta område. Hälsoinsatser idag Många arbetsgivare satsar idag på aktiviteter för bättre hälsa. Aktiviteter betyder ofta isolerade insatser med ett kort tidsperspektiv. Ett exempel är att erbjuda hälsokontroller. En enstaka kontroll kan ha en god om än övergående effekt beteendet. Andra isolerade insatser kan vara träningskort eller stegtävlingar. Var och en är, i och för sig, bra aktiviteter om de ryms i en mer omfattande process som bygger på ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Det krävs då ett uttalat engagemang från ledningen och ett målmedvetet arbete, något som i sin tur kräver en potential för goda ekonomiska resultat. Att mäta är en nyckelaktivitet Många gånger mäts framgång i en hälsoprocess i form av ett förbättrade sjuktal. Detta är nödvändigtvis inte det bästa måttet. Senare tids forskning har visat att sjuk närvaro kan innebära 150 % större förlust av arbetstid jämfört med sjukfrånvaro 12. Nedan ser du en schematisk beskrivning av hur produktiviteten utvecklas hos en individ över tid. Den genomsnittliga nivån pendlar till en början runt 80 %. När förutsättningarna försämras, till exempel när personen utsätts för en livskris, ändrar sin livsstil eller är med om en omorganisation, kan nivån sjunka. Produktivitet Livsstilsförändring, livskris, omorganisation 80 % Sjukskrivning För vissa kan den sjunka under noll, på grund av felaktigt utfört arbete som måste rättas till eller för att personen sprider missnöje på arbetsplatsen och drar ned tempot för övriga. Många arbetsgivare reagerar först när sjukskrivningen är ett faktum. Problemet är att det är så svårt att upptäcka utförsbacken som kan pågå under flera år. Tid 2

3 Riskfaktorer som minskar produktiviteten Sjukdomar som går att förebygga utgör cirka 70 % av sjukbördan mätt som minskade levnadsår och kostnad för samhälle respektive arbetsgivare. Ett exempel på detta är medarbetare som röker, är fysiskt inaktiva och upplever hög stress samt har en kombination av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes vilka kostar arbetsgivare över 200 % mer i hälsorelaterade kostnader än medarbetare utan riskfaktorer 6. En annan vanlig orsak till reducerad arbetsprestation är nackbesvär som i Sverige är en stor orsak till sjukfrånvaro, men i en studie var minskad kapacitet en större orsak till förlorad arbetsprestation 11. På livsstilssidan har man beräknat att fysisk inaktivitet innebär att människor förtidspensioneras i Sverige varje år. Värdet av produktionsbortfallet beräknades till 5.3 miljarder kronor 1 årligen. Ökar produktiviteten när hälsan blir bättre? Många arbetsgivare frågar sig om de ekonomiskt kan räkna hem en satsning på hälsa. Ett problem är att det är svårt att beräkna produktivitet i tjänsteproducerande företag och att kopplingen till hälsa därför ofta inte är uppenbar. En forskargrupp i Michigan har använt ett enkätverktyg för att mäta produktivitet hos medarbetare i en amerikansk bank 3. De vanligaste riskfaktorerna var hög stress, låg fysisk aktivitet samt övervikt. De med medelhög (3 4 riskfaktorer) och hög (> 5 faktorer) risk hade 6 respektive 12 % lägre produktivitet jämfört med de som hade låg risk (0 2 faktorer). Studien visar inte bara på ett instrument för att mäta produktivitet, den visar också att det finns ekonomiska incitament att försöka minimera antalet riskfaktorer hos medarbetarna. En mindre grupp (n= 7000) följdes därefter under två års tid 5 för att studera utvecklingen av riskfaktorer och produktivitet. De personer som under två års tid gick från låg till hög risk minskade sin produktivitet med 6.9 %. Man fann att för varje riskfaktor som tillkom sjönk den individuella produktiviteten med 1.9 %. De som förbättrades och gick från hög till låg risk förbättrade i stället sin produktivitet med 10.3 %. Hälsoprocesser för bättre ekonomi En hälsoprocess, som syftar till bättre ekonomi, bör alltid inledas med en hälsoenkät, följt av adekvata aktiviteter 9. Ett exempel 10 är när en högriskgrupp erbjuds riktade åtgärder som ett resultat av en hälsokontroll. En god effekt i form av utebliven sjukfrånvaroökning (kontrollgruppen ökade 6 gånger så mycket) och minskade (16 % lägre) hälsorelaterade kostnader påvisades i jämförelse med en kontrollgrupp. I en stor genomgång av den samlade vetenskapliga litteraturen 6 fann man att de hälsoprogram som har störst ekonomisk nytta dels har fokuserat på att ge individualiserat stöd till individer med ökad risk. Parallellt med den individuella satsningen har man också drivit program med syftet att skapa en hälsosam företagskultur. Du kan läsa mer om hur program för hälsosam företagskultur genomförts på. 3

4 Individanpassade aktiviteter som ökar produktiviteten Individanpassade aktiviteter innebär ett stort spann av aktiviteter, av typen livsstilsåtgärder, läkarkonsultationer, ergonomiinsatser, stresshantering, gruppdiskussioner kring arbetsmiljö etc.. Vi skall här belysa de ekonomiska effekter som kan uppnås av livsstilsinsatser. Beskrivning av olika koncept presenteras i senare sammanställningar på God hälsa, som en effekt av fysisk aktivitet, kan resultera i så mycket som 40 % högre produktivitet jämfört med de som är fysiskt inaktiva 4. Många gånger innebär fysisk aktivitet konditionsbaserade aktiviteter. Det finns dock tecken till att även styrketräning kan förbättra vissa sjukdomar som är kända för att minska prestationsförmågan. Till exempel hade män med hög muskelstyrka 34 % lägre risk att utveckla metabolt syndrom (samlingsnamn för högt blodtryck, höga blodfetter samt diabetes hos personer med övervikt) jämfört med män som hade låg muskelstyrka 7. När man följer yrkesverksamma män och kvinnor i medelåldern över tid finner man att både låg muskelstyrka och dålig kondition, var för sig, bidrar till funktionella begränsningar 2. Man bör därför rekommendera medelålders män och kvinnor att utföra både konditions- och styrketräning för att upprätthålla en hög funktionell kapacitet på arbetsplatsen och självklart efter avslutad yrkeskarriär. En framgångsrik metod för bättre livsstil I en engelsk studie 8 fick testgruppen, efter en enkät, skräddarsydda råd om livsstilen via ett webbaserat program för bättre livsstil och via var annan vecka. Dessutom fick denna grupp nyhetsbrev och möjligheten att gå på seminarier med teman som kost, fysisk aktivitet, stress och sömn. Under ett år ökade sjukfrånvaron med 4.2 dagar mindre i test- jämfört med kontrollgruppen. Arbetsprestationen förbättrades med 7.9 % mer i testgruppen än i kontrollgruppen. 4

5 REFERENSER 1. Bolin K och Lindgren B. Fysisk inaktivitet produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Svenskt Friliuftsliv. Rapport 2006:1. 2. Brill PA och medarbetare. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2000; 32: Burton WN och medarbetare. The association of health risks with on-the-job productivity. Journal of occupational and environmental medicine. 2005; 47: Burton WN, McCalister KT, Chen C-Y & Edington DW. The association of health status, worksite fitness participation, and two measures of productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2005; 47: Burton WN, Chen C-Y, Conti DJ, Schultz AB & Edington DW. The association between health risk change and presenteeism change. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2006; 48: Goetzel RZ och Ozminkowski RJ. The health and cost benefits of work site health-promotion programs. Annual Review of Public Health. 2008; 29: Jurca R och medarbetare. Association of muscular strength with incidence of metabolic syndrome in men. Medicine & science in sports & exercise. 2005; 37: Mills PR och medarbetare. Impact of a health promotion program on employee health risks and work productivity. American Journal of Health Promotion. 2007; 22: Soler RE och medarbetare. A systematic review of selected interventions for worksite health promotion. Am J Prev Med. 2010; 38: S Taimela S och medarbetare. An occupational health intervention programme for workers at high risk for sickness absence. Cost effectiveness analysis based on a randomized controlled trial. Occupational and Environmental Medicine. 2008; 65: Van den Heuvel SG och medarbetare. Loss of productivity due to neck/shoulder symptoms and hand/arm symptoms: results from the PROMO-study. Journal of occupational rehabilitation. 2007; 17: Wynne-Jones F och medarbetare. Impacts on work absence and performance: what really matters? Occupational Medicine. 2009; 59:

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun Sektionen för Hälsa och Samhälle Box 823 301 18 Halmstad Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun Hanna Andersson Elin Ohlsson Idrottsvetenskapliga

Läs mer

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Författare: Helene Holmberg och Ulla Nilsson Handledare: Frida Eek vid AMM i Lund Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning 2008-2009 September 2009

Läs mer

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser 3 Förord Det är hög tid att lyfta fram och synliggöra ett av

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE Vi lever i en tid då vi blir allt äldre, samtidigt som vi mår allt sämre.

Läs mer

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 Skapa en hälsofrämjande arbetsplats förebygg värk i rygg och nacke-skuldror Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE... 3 (O)HÄLSAN I SVERIGE... 4

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt?

Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Motion efter 80 nyttigt eller skadligt? Nina Lindelöf Fil. dr, sjukgymnast Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik Jag är en sjukgymnast som har disputerat, och min avhandling handlar om

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Vi kör för hälsan. manual för ett hälsosammare arbetsliv

Vi kör för hälsan. manual för ett hälsosammare arbetsliv Vi kör för hälsan manual för ett hälsosammare arbetsliv Alla vill må bra Mår man bra gör man ett bra jobb. Friska företag är dessutom lönsammare och attraktivare företag. Den här manualen är tänkt som

Läs mer

Springlifes metod mäter de faktorer som stärker engagemang Reliabilitet och validitet Statistik

Springlifes metod mäter de faktorer som stärker engagemang Reliabilitet och validitet Statistik Springlifes metod Springlifes metod mäter och analyserar medarbetarnas aktivitet som vilja, ansvar, engagemang, motivation och de viktigaste förutsättningarna (som exempelvis ledarskap, delaktighet och

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

C-UPPSATS. Nyttan av fysisk träning vid depression

C-UPPSATS. Nyttan av fysisk träning vid depression C-UPPSATS 2006:256 Nyttan av fysisk träning vid depression Christer Hedlund, Kent Gunnarsson-Lundin Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006

EXAMENSARBETE. Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 EXAMENSARBETE 2007:003 HV Studie av följsamhet till perorala diabetesmedel vid typ 2-diabetes patienter i Sverige 60-69 år, 2005-2006 Mari Karlsson, Anna-Karin Nilsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal en enkätstudie Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport 2015:6 Rapport 2015:6 FoU i VGR: http://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571

Läs mer

Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi

Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

En sund själ i en sund kropp

En sund själ i en sund kropp Kandidatuppsats Juni 2005 En sund själ i en sund kropp - om hälsofrämjande insatser och upplevd hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser Handledare: Författare: Mikael Hellström Julia Grundin, 820310-4925

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer