DNN9230DAB. Vad vill du göra? Klicka på ikonen för det medium du vill spela. Med en klickning hoppar du direkt till avsnittet för respektive medium!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNN9230DAB. Vad vill du göra? Klicka på ikonen för det medium du vill spela. Med en klickning hoppar du direkt till avsnittet för respektive medium!"

Transkript

1 DNN930DAB UPPKOPPLAT NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Vad vill du göra? Tack för att du har köpt ett UPPKOPPLAT NAVIGERINGSSYSTEM från KENWOOD. I den här handboken beskrivs systemets många olika praktiska funktioner. Klicka på ikonen för det medium du vill spela. Med en klickning hoppar du direkt till avsnittet för respektive medium! ipod USB SD VCD Radio DAB Skivmedia Musik-CD DVD-VIDEO Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och de modifierade sidorna. BT-ljud Lagring Wireless Link 03 JVC KENWOOD Corporation 3DNN_IM365_Ref_E_sv_03 (E)

2 ññ Innehåll Före användning 4 # VARNING 4 Så här läser du handboken 6 Navigeringssystemets funktioner 8 Grundläggande åtgärder 0 Funktioner för frontpanelens knappar 0 Slå på navigeringssystemet Lossa frontpanelen 7 Spela upp media 8 Använda skärmen Home 0 Vanliga funktioner 4 Navigation 6 Ställa in Wi-Fi 8 Ställa in Wi-Fi 8 Ställa in tid och datum 30 Ställa in datum och tid 30 Ställa in konton 3 Om konton 3 Skapa ett användarkonto 3 Skapa ett ägarkonto 33 Skapa ett användarkonto 34 Ändra användarinloggning 34 Ta bort ett användarkonto 35 Återställa ett ägarkonto 35 Använda widgetar och appar 36 Widgeten Weather 36 Appen Weather 36 Widgeten Today 39 Widgeten SNS 39 Widgeten RSS 40 Appen Schedule 40 SNS-appen 4 RSS-appen 46 Widgeten Now playing 48 Widgeten Network Media History 50 Photo Frame-widget 50 Söka i flera medier 5 Använda DVD-/video-CD-skivor (VCD) 54 Grundläggande användning av DVD/VCD 54 Använda menyn för DVD-skiva 57 Zoomningskontroll för DVD och VCD 58 DVD-inställning 59 CD-skiva/ljudfiler och visuella filer/ipod-användning 6 Musik/video, grundläggande användning 6 Sökfunktion 68 Filmkontroll 7 Inställning USB/SD/iPod/DivX 7 Använda molnlagring 74 Inledande åtgärder 74 Musik, grundläggande användning 74 Kategorisökning 75 Använda Kenwood Wireless Link 76 Inledande åtgärder 76 Funktionen Media Server 77 Funktionen Media Player 77 Funktionen Media Controller 78 Funktionen Media Renderer 79 Radioanvändning 80 Radio, grundläggande användning 80 Digital Radio, grundläggande användning 8 Använda minnet 84 Välja funktion 84 Traffikinformation 86 Återuppspelning (enbart för digitalradio) 86 Mottagarinställning 87 DAB inställning 88 App för strömmande tjänster 90 App för strömmande video 90 AUPEO! -appen 9 Bluetooth-kontroll 94 Registrering och anslutning av Bluetooth-enhet 94 Spela upp med Bluetooth-ljudenheten 97 Använda handsfree-funktionen 98 Ställa in handsfree 0 SMS (Short Message Service) 04 Röststyrning 06 Röststyrning 06 Kamerakontroll 07 Kamerakontroll 07 Växla visningskamera 07 Inställningar 08 Inställningar för bildskärmen 08 Systeminställningar 09 Bildskärmsinställningar Navigationsinställning 4 Kamerainställning 5 Programinformation 6 Ställa in AV-ingång 6 Inställning av gränssnitt för AV-utgång 7 Ljudkontroll 8 Ljudinställningar 8 Allmän ljudkontroll Equalizerkontroll Ljudeffekter 3 Zonkontroll 5 Lyssnarposition 6 Fjärrkontroll 8 Sätta i batterierna 8 Fjärrkontrollens knappfunktioner 9 Felsökning 3 Problem och lösningar 3 Felmeddelanden 33 Återställa navigeringssystemet 35 Appendix 36 Media och filer som kan spelas upp 36 Statusfältets indikatorer 39 Regionkoder i världen 4 DVD-språkkoder 4 Specifikationer 43 Varumärken 46 Säkerhetsåtgärder 48 3

3 Före användning ññ Före användning # VARNING ÑFör Ñ att förhindra skador och brand, vidta följande försiktighetsåtgärder: För att förhindra kortslutning, lämna aldrig kvar något metallobjekt (t.ex. mynt eller metallverktyg) inuti enheten. Titta inte på enhetens bildskärm under en längre period medan du kör. Om du får problem under installationen, kontakta din Kenwood-återförsäljare. ÑFörsiktighetsåtgärder Ñ när du använder enheten När du handlar valfria tillbehör, kontrollera med din Kenwood-återförsäljare så att de fungerar tillsammans med din modell och i ditt område. Du kan välja språk för att visa menyer, ljudfilstaggar etc. Se Språkinställning (s.0). Funktionerna Radio Data System och Radio Broadcast Data System fungerar inte där tjänsten inte stöds av någon radiostation. ÑSkydda Ñ skärmen För att skydda skärmen från skador, använd inte en kulspetspenna eller liknande verktyg för att peka. ÑRengöra Ñ enheten Om enhetens framsida är fläckig, torka den med en torr mjuk trasa, t.ex. en silikontrasa. Om framsidan är kraftigt nersmutsad kan man torka den med en trasa som har fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka sedan torrt.! Att spraya rengöringsmedel direkt på enheten kan påverka dess mekaniska delar. Om man använder en hård trasa eller ett flyktigt lösningsmedel som thinner eller alkohol när man torkar av frontpanelen kan detta repa ytan eller skada texten. ÑImma Ñ på linsen Kondens eller imma kan bildas på skivspelarens lins om du slår på värmen i bilen vid kallt väder. Detta kallas imma på linsen och kan ge upphov till att CDskivor inte kan spelas. Skulle detta uppstå tar man ut skivan och väntar tills imman har avdunstat. Om enheten fortfarande inte fungerar normalt ska du kontakta din Kenwood-återförsäljare. ÑFörsiktighetsåtgärder Ñ vid hantering av skivor Rör inte skivans inspelningsyta. Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på skivor. Spela inte skivor på vilka det finns fastklistrad tejp. Använd inte skivtillbehör. Börja rengöra i mitten på skivan och arbeta utåt. Dra ut skivor vågrätt när de tas ut från enheten. Om mitthålet eller den yttre kanten har ojämnheter ska du först avlägsna ojämnheterna med en kulspetspenna eller liknande. Bara runda skivor kan användas. Skivor med en diameter på 8 cm (3 tum) kan inte användas. Skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas. Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta med. Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke. Du kan bara spela skivor som avslutats. (Information om avslutning finns i skrivprogrammet och inspelningsenhetens bruksanvisning.) ÑOm Ñ personlig information som finns sparad på den här enheten Innan du ger bort eller säljer den här enheten bör du radera all information (e-post, sökhistorik etc.) som finns sparad på enheten och sedan kontrollera att alla data är borttagna. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som orsakas av att oraderade data har kommit i orätta händer. Så här raderar du enheten Tryck på knappen <HOME>. HOME 6 Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Settings]. HOME 6 4 Tryck på [Backup & Reset]. 5 Tryck på [Factory data reset]. 6 Tryck på [Reset device]. 7 Tryck på [Erase everything]. Före användning 4 5

4 Så här läser du handboken ññ Så här läser du handboken CD, skivor, ipod, USB-enhet, SD-kort Sökfunktion Du kan söka efter musik- eller video-filer på följande sätt. Om du använder en fjärrkontroll kan du hoppa direkt till önskat spår/fil genom att ange spår-/ mapp-/filnummer, speltid etc. För detaljer, se Direkt sökläge (s.33). ÑListsökning Du kan söka efter spår, mappar och filer i hierarkin. Tryck på det markerade området. Skärmen List Control visas. Tryck på önskat spår/fil. Länkrubrik Du kan gå till varje avsnitt eller startsida med en klickning. Funktionsrubrik Introducerar funktionen. Presenterar tips, anmärkningar etc. Referensmarkering Visas som blåa noteringar. Med en klickning kan du hoppa till artikeln som hör ihop med det aktuella avsnittet. Funktionsanvändning Förklarar nödvändiga tillvägagångssätt för att använda funktionen. < >: Indikerar panelknapparnas namn. [ ]: Indikerar pekknapparnas namn. Skärmbild Visar som information några av de skärmbilder som kommer upp under processen. Det område eller de knappar som man ska peka på är omgärdade med en röd ram. Så här läser du handboken Uppspelning startar. ÑAnnan sökning Med andra sökmetoder kan du förfina sökningen efter en låt. Denna funktion är inte tillgänglig när den aktuella källan är en musik-cd. Tryck på [ ] på funktionsskärmen. Skärmen för söktyp visas. Tryck på önskad sökmetod. Skärmar och paneler som visas i handboken är exempel som används för att tydligt förklara funktionerna. Därför kan de skilja sig från de skärmbilder och paneler som används, och vissa skärmpositioner kan vara annorlunda. 6 7

5 HOME 6 Grundläggande åtgärder ññ Navigeringssystemets funktioner Om du ansluter det här navigeringssystemet till Internet kan du använda olika tjänster. Grundläggande åtgärder Webbplatsen Route Collector Destinationer och vägar som har angetts på en PC kan föras över till navigeringssystemet. De vägar som du åker och de låtar som du lyssnar på kan loggas. (s.7) Om du för över musikfiler till Dropbox och skapar en spellista på webbplatsen Route Collector kan du lyssna till strömmad musik överallt utan att musikfilerna behöver föras över till själva navigeringssystemet. (s.74) Tal till text (STT) och text till tal (TTS). Använda Internettjänster Strömmande tjänster som YouTube och Aupeo!. Internettjänster som e-post, Gmail, Google Kalender och tjänster för sociala nätverk som Facebook och Twitter. Informationstjänster (väder, trafikinformation, RSS etc.). 3G, LTE eller EDGE Wi-Fi-åtkomstpunkt Anslut till Internet med din smarttelefons Internetdelningsfunktion eller med en Internetenhet. Wi-Fi (n/g/b) Om kontot Om du vill använda internettjänster via det här systemet måste du skapa ett konto på webbplatsen Route Collector. Förutom ägarkontot kan du registrera upp till fyra användarkonton. Du kan också använda ett gästkonto. Genom att växla mellan konton kan du bibehålla sekretessen när du använder e-post eller sociala medier. För närmare information, se Om konton (s.3). Anmärkningar Du kan använda följande funktion i år efter det att du har registrerat ett ägarkonto. Om du vill använda funktionen kontinuerligt måste du betala en avgift. För närmare information, se webbplatsen Route Collector. Väder (från INRIX) Trafikinformation (från INRIX) Dynamisk parkeringsinformation (från INRIX) Bränslepriser (från INRIX) Realtidstrafikkamera (från INRIX) Movie Show Times (från WWM) TTS (by Nuance) STT (by Nuance) Mediespelare för DVD-video, CD, USB-minne, SD-kort, ipod etc. Digitalradio (DAB) och analog radio. Navigering För att kunna använda följande tjänster måste du registrera motsvarande kostnadsfria eller avgiftbelagda konto. Aupeo! Facebook Twitter Gmail (från Google) Google Kalender (från Google) Dropbox 8 9

6 Grundläggande åtgärder ñ Grundläggande åtgärder Nummer Beteckning Händelse s (återställning) Funktioner för frontpanelens knappar ñ ññ 3 ATT Grundläggande åtgärder Om enheten eller den anslutna enheten inte fungerar korrekt återgår enheten till grundinställningarna när den här knappen trycks in (s.35). Om SI-funktionen är påslagen blinkar den här indikatorn när fordonets tändning är frånslagen (s.0). Slår på/av volymdämpning. Tryck på knappen under en sekund för att slå av skärmen. S, R (Vol) Justerar volymen. HOME De paneler som visas i guiden är exempel som används för att tydligt förklara funktionerna. Därför kan de skilja sig från de paneler som verkligen visas på din enhet NAV MENU HOME Visar navigationsskärmen. Tryck på knappen under en sekund för att slå av/på skärmen för kameravy. Visar skärmen för alternativmenyn. En knapptryckning på en sekund växlar källor för AV-utgång. Visar startsidan (s.0). Tryck på knappen under en sekund för att slå av strömmen. När strömmen är frånslagen kopplar du till strömmen med denna knapp. 6 (tillbaka) Går tillbaka till föregående skärm. Om du trycker i sekund på knappen visas skärmen för handsfreefunktioner (s.94). G (mata ut) Fjärrsensor Matar ut skivan. När panelen är öppen, tryck för att stänga panelen och håll in i en sekund för att mata ut skivan. När panelen är stängd, håll in i en sekund för att öppna panelen helt för SD-kortuttagets plats. Tar emot fjärrkontrollens signal. 0 Fack för skiva Fack för SDkort Ett fack för att sätta in ett skivmedium. Ett fack där man sätter i ett SD-kort. 0

7 Grundläggande åtgärder ññ Slå på navigeringssystemet Hur man slår på strömmen varierar mellan de olika modellerna. Tryck på knappen <HOME>. Logga in Välj användar-id. När ingen ägare har registrerats Grundläggande åtgärder HOME 6 När en ägare har registrerats Navigeringssystemet slås på. ööså här slår du av navigeringssystemet: Tryck på knappen <HOME> i sekund. Om det är första gången som du slår på navigeringssystemet efter installationen måste du utföra en Inledande inställning (s.4). Ange lösenordet. Om du har valt Administrator eller Guest behöver du inte ange något lösenord. 3 [Auto Login?]: Om du markerar den här kryssrutan kan du logga in automatiskt i systemet från och med nästa gång. Tryck på [Login]. Om du har glömt lösenordet kan du skapa ett nytt lösenord på webbplatsen Route Collector. 3

8 Grundläggande åtgärder Inledande inställning Genomför de här inställningarna när du använder navigeringssystemet för första gången eller när du återställer enheten. Se Återställa navigeringssystemet (s.35). Ställ in varje funktion som följer. Tryck på [Next]. Grundläggande åtgärder 3 Ställ in varje funktion som följer. Language Setup Välj språk för användargränssnitt och inmatningsmetoder. Standard är English (United States). Tryck på [Language Setup]. Välj ett språk i listan. 3 När du är klar med inställningen trycker du två gånger på knappen < 6 >. WiFi Setup Konfigurera inställningarna för anslutning till Wi-Fi. Tryck på [WiFi Setup]. Skjut reglaget vid Wi-Fi till ON. 3 Välj den Wi-Fi-åtkomstpunkt som du vill registrera i listan. 4 Ange lösenordet. 5 Tryck på [Connect]. 6 När du är klar med inställningen trycker du på knappen < 6 >. För närmare information om inställningen, se Ställa in Wi-Fi (s.8). Date Setup Ställ in datum och tid. Tryck på [Date Setup]. Tryck på [Select time zone]. 3 Välj tidszon. 4 När du är klar med inställningen trycker du på knappen < 6 >. För närmare information om den här inställningen, se Ställa in datum och tid (s.30). Account Setup Ange information om navigeringssystemets användare. Tryck på [Account Setup]. För närmare information om inställningen, se Om konton (s.3). Language Välj språket som ska användas för funktionsskärmar och inställningsalternativ. Standard är American English (en). Tryck på [SET]. Välj önskat språk genom att trycka på [C] eller [D]. 3 Tryck på [Enter]. För närmare information om inställningen, se Språkinställning (s.0). Angle Justera skärmens läge. Standardvärdet är 0. Tryck på [SET]. Tryck på önskat vinkelnummer och [ ]. För närmare information om inställningen, se Inställning av bildskärmens vinkel (s.). ipod AV Interface Use Ställ in uttaget som din ipod är ansluten till. Standard är ipod. Tryck på [ipod] eller [AV-IN]. 4 5 Forts.

9 Grundläggande åtgärder Color Ställer in skärmens och knapparnas belysningsfärg. Du kan välja om du vill att färgskanning är aktiv eller om du vill ha en fast färg under användningen. Tryck på [SET]. Tryck på [ON] eller [OFF] under [Panel Color Scan]. 3 Om du vill byta färg trycker du på [SET] under [Panel Color Coordinate]. 4 Tryck på den färg du önskar och på [ ]. För närmare information om inställningen, se Koordinera panelfärg (s.). Camera Ställer in kamerans parametrar. Tryck på [SET]. Ställ in varje funktion och tryck på [ ]. För närmare information om inställningen, se Kamerainställning (s.5). Demo mode Ställ in demonstrationsläge. Standard är ON. Tryck på [ON] eller på [OFF]. 4 Tryck på [Finish]. De här inställningarna kan göras från SETUP-menyn. Se Inställningar (s.08). ññ Lossa frontpanelen Du kan lossa frontpanelen för att förebygga stöld. Tryck på knappen <0> i en sekund för att öppna frontpanelen. 0 Du kan ställa in frontpanelen så att den öppnas automatiskt när tändningen slås av. Se Inställning av bildskärmens vinkel (s.). 3 Grundläggande åtgärder öönär panelen har lossats: Lägg panelen i skyddsväskan som följer med enheten. Om du ska ta loss en del av frontpanelen bör du göra det framåt som på bilden ovan. Om du tar loss den uppåt går frontpanelen sönder. För att förhindra skador, rör inte vid enhetens och frontpanelens uttag med dina fingrar. Om enhetens eller frontpanelens uttag blir smutsiga, rengör dem med en mjuk, torr trasa. Fästa frontpanelen Lossa panelen som bilderna nedan visar. Håll panelen på ett säkert sätt så att du inte tappar den av misstag, och passa in den mot fästplattan tills den är ordentligt fastlåst. 4 Fästplattan stängs automatiskt ungefär 0 sekunder efter det att frontpanelen lossats. Ta bort panelen innan detta inträffar. 6 7

10 Grundläggande åtgärder ññ Spela upp media CD-skivor med musik och andra skivmedier Tryck på knappen <G>. USB-enhet Anslut USB-enheten med USBkabeln. Grundläggande åtgärder ipod SD-kort Anslut en ipod med ipod-kabeln. Öppna frontpanelen genom att trycka på knappen <G> i sekund. HOME 6 0 Panelen öppnas. Sätt in skivan i dess fack. Enheten läser in USB-enhetens innehåll och uppspelningen börjar. öökoppla ifrån ipod-enheten: Tryck på [G] på skärmen och koppla bort enheten från kabeln. Enheten läser in ipod-enheten och uppspelningen börjar. öökoppla ifrån ipod-enheten: Tryck på [ ] på skärmen och tryck sedan på [G]. Koppla från ipod-enheten från kabeln. Panelen öppnas helt och hållet. Håll SD-kortet som bilden nedan visar och sätt in det i facket tills du hör att det klickar fast. Markerat avsnitt Markerad sida Panelen stängs automatiskt. Enheten laddar skivan och uppspelningen börjar. öömata ut skivan: Tryck på knappen <G>. Enheten laddar kortet och uppspelningen börjar. ööför att ta bort kortet: Tryck på SD-kortet tills du hör ett klick och ta sedan bort fingret. Kortet matas ut så att du kan greppa det med fingrarna. 8 9

11 Grundläggande åtgärder ññ Använda skärmen Home De flesta funktioner går att manövrera från skärmen Home. Tryck på knappen <HOME>. HOME 6 Panelen Source launcher och panelen Network contents Grundläggande åtgärder (Genväg) Du kan ange källor och appar som du använder ofta så att du snabbt kan starta dem. (All source list/all apps list) Visar alla källor och appar. Skärmen Home visas. Välj någon av panelerna Service, Media, Source launcher eller Network contents. All source list/all apps list (All source list/all apps list) Du kan bläddra i listan genom att dra fingret uppåt/nedåt eller åt höger/vänster på skärmen. (Startsida) Med den här knappen kan du komma tillbaka till panelen Source launcher eller till panelen Network contents. Panel Beskrivning Panelen Service Widgeten Weather: Visar väderprognoser för den valda regionen. Widgeten Network: Visar schema, SNS eller RSS. Panelen Media Now playing: Visar titeln på den låt som spelas eller namnet på den station som du lyssnar på och du kan använda enklare funktioner. Widgeten Media: Här kan du se historik för medier i nätverket och välja en låt bland de låtar som du har lyssnat på tidigare, samt använda fotoramen om du vill visa ett foto. 3 Panelen Source launcher Här kan du välja källa. 4 Panelen Network contents Här kan du välja nätverksrelaterade appar. I All source list kan du använda följande funktioner. Funktion Ikon Användning Växla ljudkälla Tryck på den önskade källans ikon. etc. Visa navigationsskärmen Tryck på [NAV] eller på navigationsinformation. eller Stänga av alla Tryck på [STANDBY]. ljudfunktioner 0

12 Grundläggande åtgärder Grundläggande åtgärder Flytta eller ta bort en ikon på panelerna Source launcher och Network contents Tryck på och håll kvar fingret på ikonen. Dra ikonen till önskat läge eller till papperskorgen. Ändra skal för skärmen Home Det finns 3 skal att välja mellan för skärmen Home. Tryck på knappen <MENU>. Tryck på [ Theme]. Lägga till en genväg på panelerna Source launcher och Network contents Tryck på [ ] på panelen Source launcher eller på panelen Network contents. Visa panelen Source launcher eller panelen Network contents genom att trycka kontinuerligt på ikonen. 3 Dra ikonen till en tom plats. Panelen Media Widgeten Now playing Visar titeln på den låt som spelas eller namnet på den station som du lyssnar på och du kan använda enklare funktioner. Se Widgeten Now playing (s.48). Widgeten Media Om du trycker på [ ] kan du växla mellan historik för nätverksmedier och fotoram. Se Widgeten Network Media History (s.50), Photo Frame-widget (s.50). Panelen Service Widgeten Weather Visar dagens väderprognos. Se Widgeten Weather (s.36). Widgeten Network Om du trycker på [ ] kan du växla mellan schema, RSS och SNS. Se Widgeten Today (s.39), Widgeten SNS (s.39), Widgeten RSS (s.40). 3 4 Välj ett skal. Tryck på [OK]. 3

13 Grundläggande åtgärder ññ Vanliga funktioner Introducerar de vanliga funktionerna. Allmänt Det finns vissa funktioner som kan skötas från de flesta skärmarna. Snabbmeny (Mixed Media Search) Tryck på den här knappen om du vill se skärmen för sökning i flera medier. (Quick menu) Tryck på den här knappen om du vill se snabbmenyn. Menyn innehåller följande. : Visar inställningsskärmen. : Visar skärmen Audio Control Menu. : Visar funktionsskärmen för aktuell källa. Hur ikonen ser ut beror på källan. Bläddra genom att dra fingret på skärmen Grundläggande åtgärder Du kan bläddra i listan genom att dra fingret uppåt/nedåt eller åt höger/vänster på skärmen. Listskärm Det finns några vanliga funktionsknappar på listskärmarna för de flesta källor. (Scroll) Tryck på den här knappen om du vill bläddra genom texterna på skärmen. etc. Pekknappar med olika funktioner visas här. Knappar som visas skiljer sig åt beroende på aktuell ljudkälla, status etc. För exempel på varje knapps funktioner, se tabellen nedan. Knapp Funktion Listar all musik i den lägre hierarkin. Flyttar till den högre hierarkin. Visar aktuell kategorimapp. Visar en lista på musik- och filmfiler. 4 5

14 Grundläggande åtgärder ññ Navigation För detaljer om navigationssystemet, se bruksanvisningen för navigation. Visa navigationsskärmen Tryck på knappen <NAV>. : Visar den aktuella källans navigationsoch kontrollknappar. Grundläggande åtgärder : Visar navigation och den aktuella skärmen för uppspelning av video/ bilder. HOME 6 Navigationsskärmen visas. Ljudkontroll från navigationsskärmen Du kan kontrollera ljudkällor medan navigationsskärmen visas. Du kan också visa navigationsinformation medan skärmen för källkontroll visas. Tryck på informationsfältet. Navigationsskärmen med ljudinformation visas. Tryck på [ ] eller [ ] på navigationsskärmen. ööåtergå till hel navigationsskärm: Tryck på [ ]. För detaljer om kontrollknapparna, se instruktionerna i varje avsnitt. Funktionen Trip log Skärmbilden växlar mellan uppspelningsskärmen och kameravyn varje gång du pekar på bildytan. Om du pekar på källikonen på skärmens nederdel visas hela ljudskärmen. Du kan föra över de vägar som du har åkt och de låtar som du har lyssnat på till webbplatsen Route Collector så att du kan titta på dem senare. Tryck på knappen <MENU> på 3 Tryck på [Yes]. navigationsskärmen eller på skärmen för källfunktioner. När Trip log är aktivt visas statusfältet. i Tryck på [ Triplog On]. Du kan använda funktionen Trip log när du är inloggad som Owner eller som User. Att peka på det här området visar ljudskärmen. 6 7

15 Ställa in Wi-Fi ññ Ställa in Wi-Fi Registrera Ställa in Wi-Fi 5 Tryck på [Wi-Fi]. en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt Tryck på [ADD NETWORK]. Bekräfta MAC-adressen Tryck på <MENU>-knappen. Tryck på [Advanced]. Ställa in Wi-Fi Om du vill ansluta till Internet kan du ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Förberedelser Förbered användning av Wi-Fi-åtkomstpunkt för anslutning till Internet med smarttelefonens Internetdelningsfunktion. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Visa panelen Network contents genom att trycka en gång till på knappen <HOME>. 6 Välj den Wi-Fi-åtkomstpunkt som du vill registrera i listan. Ange SSID-koden. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Setting]. 7 Ange lösenordet. 3 Välj säkerhetsnivå. 4 Ange säkerhetskoden. 5 Tryck på [SAVE]. 3 Tryck på knappen <6>. 4 Skjut reglaget vid Wi-Fi till ON. 8 Tryck på [Connect]. 8 9

16 Ställa in tid och datum ññ Ställa in tid och datum Ställ Ställa in datum och tid 5 Ställ in varje funktion som följer. in datum och tid manuellt Ta bort markeringen genom att trycka på [Automatic date & time]. 8 Tryck på [Select time zone]. 9 Välj tidszon. Ställa in tid och datum Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Visa panelen Network contents genom att trycka en gång till på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Setting]. Tryck på [Set date]. 0 Tryck på knappen <6>. 6 Tryck på knappen <6>. 4 Tryck på [Date & time]. 3 Ange datum. 4 Tryck på [Set]. 5 Tryck på [Set time]. 6 Ange tiden. 7 Tryck på [Set]. 30 3

17 Ställa in konton ññ Ställa in konton 4 Tryck på [Create Account]. Om konton ÑRegistrera Ñ konton För att du ska kunna använda den här enheten måste du registrera ett konto. ÑKontotyper Ñ Du kan skapa konton så att du kan bibehålla sekretessen när du använder e-postfunktioner och sociala medier. Administrator Som administratör kan du skapa ett ägarkonto och utföra inledande inställningar. Du kan logga in i systemet om du inte har skapat ett ägarkonto. Guest Ett konto för gäster, till exempel dina vänner. Gästen kan använda enheten men inte funktioner som hör till e-post, sociala medier eller webbplatsen Route Collector. Owner Konto för den person som är ansvarig för enheten. Ägaren kan använda funktioner som hör till e-post, sociala medier och webbplatsen Route Collector. Du kan registrera användare, till exempel din familj. User Konto för den som använder den här enheten. Användaren kan använda funktioner som hör till e-post, sociala medier och webbplatsen Route Collector. Du kan registrera upp till 4 användarkonton. Skapa ett konto på webbplatsen Route Collector. För information om att skapa ett konto, se Skapa ett användarkonto (s.3) eller webbplatsen Route Collector. Registrera kontot i den här enheten. Om du vill skapa ett ägarkonto, se Skapa ett ägarkonto (s.33). Om du vill registrera ett användarkonto, se Skapa ett användarkonto (s.34). 3 Växla mellan inloggningskonton. Se Ändra användarinloggning (s.34). Skapa ett användarkonto För att kunna använda den här enheten måste du skapa ett konto på webbplatsen Route Collector. Förberedelser För att kunna registrera dig som användare på webbplatsen Route Collector behöver du en e-postadress. Du kan registrera dig via Internet. Det här momentet kan du hoppa över om du redan har registrerat dig på webbplatsen Route Collector. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. 5 Ange kontoinformation. Du kan inte registrera ett konto som redan används. Registrera ett annat kontonamn. 6 Tryck på [OK]. Kontot registreras temporärt på webbplatsen Route Collector. 7 Aktivera kontot. En bekräftelse skickas till den registrerade e-postadressen. Slutför kontoregistreringen genom att öppna angiven URL. Skapa ett ägarkonto Ställa in konton Du kan registrera ett ägarkonto för den person som är ansvarig för det här systemet. Förberedelser Skapa först ett konto på webbplatsen Route Collector. Se Skapa ett användarkonto (s.3). Om du inte har skapat ett ägarkonto loggar du in i systemet som Administrator. Om du har skapat ett ägarkonto loggar du in i systemet efter det att kontot har återställts. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. 4 Tryck på [Set Owner Account]. 5 Ange kontoinformation. Ange den information som du har registrerat på webbplatsen Route Collector. 6 Tryck på [OK]. 3 33

18 Ställa in konton Ställa in konton Skapa ett användarkonto Ändra användarinloggning Ta bort ett användarkonto Återställa ett ägarkonto Du kan registrera ett användarkonto för den som använder det här navigeringssystemet. Du kan växla till ett annat konto från det konto som du är inloggad till för tillfället. Du kan ta bort ett tidigare registrerat användarkonto. Du kan ta bort tidigare registrerade ägaroch användarkonton. Förberedelser Skapa först ett konto på webbplatsen Route Collector. Se Skapa ett användarkonto (s.3). Du kan skapa ett användarkonto om du har loggat in som Owner. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. 4 Tryck på [Login User select]. Förberedelser Du kan skapa ett användarkonto om du har loggat in som Owner. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. Förberedelser Du kan skapa ett användarkonto om du har loggat in som Owner. Gå till skärmen Home genom att trycka på knappen <HOME>. Tryck på <MENU>-knappen. 3 Tryck på [Account]. 4 Tryck på [Delete Account]. 4 Tryck på [Reset Account]. 4 Tryck på [Set Account]. 5 Välj ett konto. 5 Välj ett konto. 5 Ange ägarkontots lösenord. 5 Ange kontoinformation. 6 Ange lösenordet. Ange den information som du har registrerat på webbplatsen Route Collector. 6 Tryck på [OK]. 6 Tryck på [OK]. Bekräftelseskärmen visas. 7 Tryck på [Yes]. 6 Tryck på [OK]. Bekräftelseskärmen visas. 7 Tryck på [Yes]. Data, logg och inställningar som har använts i kontot raderas

19 Använda widgetar och appar ññ Använda widgetar och appar 4 Utför de åtgärder du önskar enligt följande. Widgeten Weather ÑVälja Ñ ort Visar väderprognoser för den valda regionen. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). Du kan använda den här funktion i år efter det att du har registrerat ett ägarkonto. Om du vill använda funktionen kontinuerligt måste du betala en avgift. För närmare information, se webbplatsen Route Collector. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Service. 3 Time & Date Visar aktuellt datum och tid. Weather information Visar väderprognoser för den valda regionen. Om du trycker här startar väderappen. 3 City information Visar den valda regionen. Om du trycker här visas en skärm för regionval. Se Välja ort (s.36). Tryck på [(ortsnamn)] i widgeten Weather. City list Visar en regionslista. Om du trycker här visas den valda regionen. [Add City] Startar väder-appen där du kan lägga till regionen. Se Add a City (s.37). Appen Weather Visar väderprognoser för den valda regionen. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). Du kan använda den här funktion i år efter det att du har registrerat ett ägarkonto. Om du vill använda funktionen kontinuerligt måste du betala en avgift. För närmare information, se webbplatsen Route Collector. Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen Network contents. 3 Tryck på [ Weather]. City list Visar en regionslista. Om du trycker här visas den valda regionen. Knappar : Läser in informationen igen. : Lägger till en region. : Avslutar appen. (Weather information) Visar prognos för dagens väder och för vädret de kommande 6 dagarna. ÑMenu Ñ Tryck på <MENU>-knappen. Delete Tar bort en region från City list. Se Ta bort en ort (s.38). Inställning Här kan du ange informationsuppdateringsintervall etc. Se Väderinställningar (s.38). Använda widgetar och appar ÑAdd Ñ a City Lägger till en region i ortslistan. Tryck på [ ]. Sök efter en region. (Röstigenkänning) Du kan ange en region med röstigenkänningsfunktionen. När "Speak now" visas uttalar du namnet på regionen. [Search] Startar sökningen. 3 Välj en region. Om du trycker på en region läggs den till i listan och väderprognosen visas

20 Använda widgetar och appar ÑTa Ñ bort en ort Du kan ta bort en region från listan över orter. Tryck på <MENU>-knappen. På menyn trycker du på [Delete]. 3 Ta bort regionen. ÑVäderinställningar Ñ Här kan du göra inställningar när du använder appen Weather. Tryck på <MENU>-knappen. På menyn trycker du på [Delete]. 3 Välj ett alternativ enligt följande. Widgeten Today Du kan visa dagens schema som finns i Google Kalender. Förberedelser För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du ha ett Google-konto. Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. Widgeten SNS Använda widgetar och appar Du kan använda Facebook, Twitter, Gmail och e-post (IMAP). Förberedelser Du måste ha ett e-postkonto eller ett konto hos Google, Facebook eller Twitter för att kunna använda de här tjänsterna. Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. 4 Tryck på [Yes]. 5 Tryck på [ 6 ]. Show temperature Välj en temperaturenhet. Update interval Ange ett intervall för hur ofta informationen ska uppdateras. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Service. 3 Tryck på [ ]. 4 Välj widgeten Today. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Service. 3 Tryck på [ ]. 4 Välj SNS-widgeten. 4 Tryck på [ 6 ]. 3 Knappar : Startar schema-appen. : Läser upp alla scheman. : Byter till RSS eller SNS. Schedule list Visar dagens schema från Google Kalender. Om du trycker på listan visas händelsevyn. : Läser upp schemat. Knappar : Startar SNS-appen. : Läser upp allt innehåll. : Byter till schemat eller RSS. Category Välj en tjänstekategori. 3 SNS article list Visar innehållet i vald kategori i en ny ordning. Om du trycker här startar SNS-appen och dess innehåll visas. När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra i listan. : Läser upp SNS-innehållet

21 Använda widgetar och appar Widgeten RSS Visar RSS-nyheter. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Service. 3 Tryck på [ ]. 4 Välj RSS-widgeten. Knappar : Startar RSS-appen. : Läser upp allt innehåll. : Byter till schemat eller SNS. Category Välj en tjänstekategori. 3 RSS article list Visar innehållet i vald kategori i en ny ordning. Om du trycker här startar RSS-appen och dess innehåll visas. När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra i listan. : Läser upp RSS-innehållet. 3 Appen Schedule Du kan redigera scheman på Internet. Dessutom kan du synkronisera schemat med Google Kalender. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). Om du vill använda Google Kalender måste du ha ett Google-konto. Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. ÑRegistrera Ñ ett konto Registrera kontoinformation så att du kan synkronisera med Google-kontot. Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen Network contents. 3 Tryck på [ Schedule]. 4 Tryck på [Gmail]. 5 Ange e-postadressen och lösenordet. ÑAnvända Ñ Schedule Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen Network contents. 3 Tryck på [ Schedule]. 4 Utför de åtgärder du önskar enligt följande. View category : Visar dagordningar. : Visar veckoschema. : Visar dagens schema. Date information Visar datum för det visade schemat. Om du trycker här visas datum för det schema som ska visas. 3 Knappar : Lägger till ett schema. : Visar dagens schema. : Läser upp alla scheman. : Avslutar appen. 3 5 Detaljerad schemavy. (text-till-tal) Läser upp innehållet i schemat. Använda widgetar och appar ÑMenu Ñ Tryck på <MENU>-knappen. Vyerna Agenda/Week/Day Sign out Loggar ut från aktuellt konto. Vyn Event Edit event Redigera schema. Delete event Tar bort schema. När bekräftelseskärmen visas trycker du på Yes. 6 Tryck på [Sign in]. (Schedule list) Visar ett schema. Om du trycker här visas detaljinformation om schemat. : Läser upp innehållet i schemat. 40 4

22 Använda widgetar och appar ÑAdd Ñ event Lägger till en händelse i schemat. Tryck på [ ] i schema-appen. Ange ditt schema. Statusstapel Dra nedåt i statusfältet. Om du vill se detaljinformation trycker du på [ ]. 3 Skriv in e-postadress eller telefonnummer samt lösenord. Använda widgetar och appar Du kan registrera e-post (IMAP). Välj [Other] i steg 3 och ange de data som behövs enligt de meddelanden som visas. ÑAnvända Ñ SNS Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen Network contents. 3 Tryck på [ SNS]. 4 Utför de åtgärder du önskar enligt följande. Ange ett händelsenamn, datum och tid, beskrivning etc. 3 Lägg till en händelse. Då visas informationen i appen Schedule. 4 Tryck på [Log in]. Twitter Tryck på [ (Twitter)]. Tryck på [Sign in]. 3 Skriv in användarnamn eller e-postadress samt lösenord. 3 Synkronisera schemat med Google Kalender om du använder den tjänsten. ÑNotification Ñ Visar en meddelandeikon i meddelandefönstret och i statusfältet när den inställda tiden har uppnåtts. Fönstret Message Om du vill se detaljinformation om händelserna trycker du på [View Event]. SNS-appen Visar skärmen där du kan använda Facebook, Twitter och Gmail. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). Om du vill använda Google, Facebook eller Twitter måste du ha motsvarande konton. Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. ÑStarta Ñ SNS-appen Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen för nätverksinnehåll. 3 Tryck på [ SNS]. 4 Tryck på [Authorize app]. Gmail Tryck på [ (mail)]. Tryck på [Sign in]. 3 Tryck på [Gmail]. 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Knappar : Skapa en ny artikel. : Publicerar information om aktuella placering. : Läser upp alla artiklar. : Avslutar appen. Category Välj den kategori som du vill visa. 3 Article list Visar en artikel eller ett meddelande. Om du trycker här visas detaljinformation. När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt. : Läser upp artikeln. Då visas informationen i appen Schedule. ÑRegistrera Ñ ett konto Facebook Tryck på [ (Facebook)]. Tryck på [Sign in]. 5 Tryck på [Next]. Forts. 4 43

23 Använda widgetar och appar 5 Detaljerad artikel- eller meddelandevy. Facebook Gmail ÑAdd Ñ to post Skapa en artikel som du vill publicera på SNS-tjänsten i den valda kategorin. Twitter Använda widgetar och appar Tryck på [ ] i SNS-appen. Skapa en artikel som du vill publicera. Facebook 3 Knappar : Gilla. : Publicerar en kommentar. Knappar : Tar bort en artikel. När bekräftelseskärmen visas trycker du på Ok. : Läser upp kommentaren. Twitter Knappar : Svara. : Svara alla. : Vidarebefordra e-post. Knappar : Tar bort en artikel. När bekräftelseskärmen visas trycker du på Ok. : Läser upp kommentaren. ÑMenu Ñ Tryck på <MENU>-knappen. Vyn Article list Inställning Ange ett uppdateringsintervall. Sign out (Facebook, Twitter) Loggar ut från aktuellt konto. 3 Ange en artikel som du vill publicera. : Ange en kommentar med röstigenkänningsfunktionen. När Speak now visas talar du in en kommentar. [Post]: Publicerar artikeln. Knappar : Publicera ett foto. 3 Välj en fast fras. Ange en artikel som du vill publicera. : Ange en kommentar med röstigenkänningsfunktionen. När Speak now visas talar du in en kommentar. [Post]: Publicerar artikeln. Knappar : Publicera aktuell plats. 3 Välj en fast fras. Gmail 3 Knappar : Svara. : Skapa en retweet. : Lägger till i Favoriter. Knappar : Ta bort tweeten. : Läser upp kommentaren. Account (Gmail) Välj vilket konto och vilken etikett som ska visas. Välj ett konto. Välj en etikett. Add account (Gmail) Registrera ett nytt konto. Delete account (Gmail) Ta bort ett registrerat konto. Markera det konto som du vill ta bort och tryck sedan på [OK]. Knappar : Skickar meddelandet. : Lagrar meddelandet temporärt. : Tar bort meddelandet. 3 Skapa ett meddelande som ska skickas. : Ange en kommentar med röstigenkänningsfunktionen. När Speak now visas talar du in en kommentar. [Add Cc/Bcc] : Visar kopia och hemlig kopia

24 Använda widgetar och appar RSS-appen Visar RSS-flöde. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). 5 Detaljerad artikelvy. ÑLägga Ñ till ett RSS-flöde Lägg till ett RSS-flöde. Tryck på [ ] i RSS-appen. Välj en kategori. Använda widgetar och appar 3 Bekräfta genom att trycka på [Yes]. Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. Tryck på knappen <HOME>. Tryck på [ ] på panelen för nätverksinnehåll. 3 Tryck på [ (RSS)]. 4 Utför de åtgärder du önskar enligt följande. 3 Knappar : Lägger till RSS-flödet som bokmärke. Tar bort RSS-flödet om det finns som bokmärke. : Läser upp innehållet. Går till föregående eller nästa artikel. ÑMenu Ñ Tryck på <MENU>-knappen. Vyn Article list 3 Tryck på [Add]. ÑStälla Ñ in ett RSS-flöde Här gör du inställningar när du använder RSS-appen. Tryck på <MENU>-knappen. På menyn trycker du på [Delete]. 3 Välj ett alternativ enligt följande. Knappar : Lägger till ett RSS-flöde. Se Lägga till ett RSS-flöde (s.47) : Läser upp alla artiklar. : Avslutar appen. Category Välj det RSS-flöde som du vill visa. Delete Tar bort ett RSS-flöde. Se Ta bort ett RSS-flöde (s.47) Inställning Ange ett uppdateringsintervall. Se Ställa in ett RSS-flöde (s.47) Om du vill lägga till ett valbart RSS-flöde måste du redigera det på webbplatsen Route Collector. Se ÑTa Ñ bort ett RSS-flöde Tar bort ett RSS-flöde. Update interval Ange ett intervall för hur ofta informationen ska uppdateras. 3 Article list Visar artikel. Om du trycker här visas detaljinformation. När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt. : Läser upp artikeln. Tryck på <MENU>-knappen. Tryck på [Delete]

25 Använda widgetar och appar Widgeten Now playing Visar information om den låt eller den station som du lyssnar på och du kan använda enklare funktioner. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Media. Mediekälla, till exempel CD eller USB Radio som källa 3 4 ÑPublicera Ñ information om den låt som du lyssnar på På Twitter, Facebook och webbplatsen Route Collector kan du publicera information om den låt som du lyssnar på. Tryck på [ ]. Använda widgetar och appar ÑVälja Ñ förinställda stationer Tryck på det markerade området. 3 4 (Jag lyssnar på) På Twitter och Facebook kan du publicera information om den låt som du lyssnar på. Se Publicera information om den låt som du lyssnar på (s.49). Albumbilder Om du trycker på albumbilderna visas skärmen för källfunktioner. 3 Informationsskärm Visar information (titel etc.) om den låt som spelas upp. 4 Knappar Här kan du avbryta uppspelningen och välja låtar. (Jag lyssnar på) På Twitter och Facebook kan du publicera information om den låt som du lyssnar på. Se Publicera information om den låt som du lyssnar på (s.49). Bilder Om du trycker på bilderna visas skärmen för källfunktioner. 3 Informationsskärm Visar band, frekvens etc. Om du trycker här visas skärmen Preset list. Se Välja förinställda stationer (s.49). 4 Knappar Här kan du välja ett band och en station. Skapa den information som du vill publicera. Ange den information som du vill publicera. : Ange en kommentar med röstigenkänningsfunktionen. När "Speak now" visas talar du in kommentaren. [Post]: Publicerar informationen. Fast fras Välj information om den låt som du lyssnar på samt en fast fras. 3 Välj en station eller kanal från listan. 3 Välj den tjänst där du vill publicera informationen. Välj tjänst och tryck sedan på [OK]

26 Använda widgetar och appar Widgeten Network Media History Du kan välja en låt i låthistoriken över låtar som har spelats på YouTube och lyssna på dem igen. Förberedelser Du måste ha en Wi-Fi-anslutning till Internet. Se Ställa in Wi-Fi (s.8). Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. När funktionen Trip log är aktiverad visas information om den fil som spelas. Photo Frame-widget Du kan visa ett bildspel av foton som finns på ett USB-minne eller på ett SD-kort. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Media. 3 Tryck på [ ]. 4 Välj widgeten Photo Frame. ÑVälj Ñ det foto som du vill visa Tryck på [ ]. Söka i flera medier Använda widgetar och appar Du kan söka efter en låt på USB-minnet, SDkortet, ipod-enheten, Kenwood Wireless Link och Storage genom att ange ett artistnamn eller ett albumnamn, och sedan spela upp låten oavsett medietyp. Tryck på [ ]. Ange artist eller album. Knappar : Visar skärmen där du kan välja vilket foto du vill lägga till. : Avslutar redigeringsläget och återgår till skärmen för fotoram. : Avslutar redigeringsläget och återgår till skärmen för fotoram. Miniatyrbilder Tryck på och håll kvar fingret på fotot. När fotot börjar skaka kan du ändra ordningen genom att dra i fotot. : Tar bort fotot från listan. Tryck på knappen <HOME>. Välj panelen Media. 3 Tryck på [ ]. 4 Välj widgeten Network media history. 5 Tryck på önskat objekt. Redigera Redigera det foto som du vill visa. Bild Du kan bläddra genom fotona genom att dra fotot vertikalt. : Växlar till historik över medier i nätverket. Tryck på [ ]. 3 Välj en bild. Ange ett nyckelord med hjälp av röstigenkänningsfunktionen. När "Speak now" visas uttalar du nyckelordet. * Du kan använda ett användarkonto om du har loggat in som Owner eller som User. Category Bestäm om du vill söka efter låten med hjälp av artistnamn eller albumnamn. 3 Välj en låt i listan. Knappar Uppdatera historiken. : Ändrar till fotoram. 6 Tryck på önskat igen. Uppspelning startar. 4 Tryck på [ ]. Uppspelning startar. 50 5

27 Använda widgetar och appar ÑSkärmen Ñ Plays Använda widgetar och appar [L] Spelar eller pausar. [E] [F] Söker efter föregående/nästa fil. [] Söker efter en fil. [ ] Spelar upp aktuell fil upprepade gånger. Varje gång du trycker på knappen slås repetitionsläget på eller av. 5 53

28 DVD, VCD ññ Använda DVD-/video-CD-skivor (VCD) 5 Grundläggande användning av DVD/VCD De flesta funktioner kan styras från skärmen för källkontroll och från uppspelningsskärmen. Ställ fjärrkontrollens lägesomställare på DVD-läge innan du påbörjar användningen, se Växla till ett annat driftläge (s.9). Skärmbilden nedan gäller DVD. Den kan skilja sig från skärmbilden för VCD. 6 5 Funktionsskärm 3 4 Videoskärm Informationsskärm Visar följande information. Title #, Chap #: DVD-titel och kapitelnummer visas Track #/Scene #: Visar av VCD-spår eller scennummer *Scene # visas bara när PBC är inkopplat. D, B, F, I etc.: Visning av aktuellt spelläge Betydelsen hos var och en av ikonerna är som följer: D (spela upp), B (snabbt framåt), A (snabbt bakåt), F (sök uppåt), E (sök nedåt), I (stopp), IR (återuppta stopp), H (paus), ½ (långsam uppspelning), ¼ (långsam uppspelning bakåt). Tryck på det här området för att visa skivans etikettnamn. Flerfunktionsknapp Tryck för att växla till flerfunktionsmenyn. För detaljer om menyn, se Flerfunktionsmeny (s.56). 3 Flerfunktionsmeny Du kan använda flera olika funktioner med hjälp av knapparna i den här menyn. För detaljer om knapparna, se Flerfunktionsmeny (s.56). 4 Knapp för växling av kontrolläge Finns ej för DVD-/VCD-källa. DVD, VCD Underordnad funktionsmeny Följande funktioner kan användas med knapparna i det här området. Upprepa aktuellt innehåll: Tryck på [ ]. Varje gång du pekar på knappen växlar repetitionsläget i följande ordning: DVD: upprepa titel, upprepa kapitel, repetitionsfunktion av VCD (PBC på): Ingen upprepning VCD (PBC av): upprepa spår, repetitionsfunktion av Snabbspela framåt eller bakåt: Tryck på [A] eller på [B]. Varje gång du pekar på knappen ändras hastigheten: standard, dubbelt så snabbt, tre gånger så snabbt. Kontrollera uppspelningstid: Se #:##:##. DVD: Du kan växla mellan att visa titelns eller kapitlets speltid och hur mycket som återstår av titelspeltiden. Varje gång du pekar växlar visningen mellan T #:##:## (visning av titelspeltid), C #:##:## (visning av kapitelspeltid) och R #:##:## (återstående titelspeltid). Förutom tidvisningen visas också den stapel som anger aktuell position. VCD (PBC av): Du kan också bekräfta den tid som återstår att spela på skivan genom att trycka på tidvisningen. Varje gång du trycker växlar visningen mellan P #:##:## (visning av speltid) och R ##:## (återstående speltid på skivan). Kontrollera aktuell uppspelningsposition: Titta på stapeln i mitten (enbart DVD). Stapeln syns inte när återstående tid visas. 6 Filmvisningsområde Tryck här om du vill se videoskärmen. 7 Sökområde Tryck för att söka nästa/föregående innehåll. Att rulla från skärmens mitt mot vänster eller höger resulterar i snabbspelning bakåt respektive framåt. Varje gång du trycker på ettdera området ändras hastigheten: standard, dubbelt så snabbt, tre gånger så snabbt. För att stoppa snabbspelning bakåt/framåt, tryck på skärmens mitt. 8 Menyområdet på skärmen Det här området fungerar på olika sätt beroende på aktuell status. Under DVD-uppspelning: Visar skärmen för filmfunktioner. Medan menyn visas, visas också den upplysta funktionsskärmen. Under VCD-uppspelning: Visar skärmen för filmfunktioner. Se Zoomningskontroll för DVD och VCD (s.58). 9 Knappområdet på skärmen Tryck för att visa den sista funktionsskärmen. 0 Område för visning av skärminställningar Visa skärmen för skärmfunktioner genom att trycka här och hålla kvar fingret. Se Inställningar för bildskärmen (s.08). Om du använder en fjärrkontroll kan du gå direkt till önskad videoscen genom att ange kapitelnummer, scennummer, speltid etc Direkt sökläge (s.9)

29 DVD, VCD ÑFlerfunktionsmeny Ñ DVD VCD Funktionerna hos var och en av knapparna är som följer. [E] [F] Söker föregående/nästa innehåll. [DH] Spelar eller pausar. [¼] eller [½] (enbart DVD) Spelar upp framåt eller bakåt i ultrarapid. [I] Stoppar uppspelning. Skivan spelas från början när du spelar den igen om du trycker två gånger på knappen. [PBC] (enbart VCD) Slår på eller av PBC. Använda menyn för DVD-skiva Du kan ställa in en del poster på menyn för DVD- eller VIDEO-skiva. Tryck på det område som visas under uppspelningen. Skärmen Movie Control visas. Tryck på [Disc CTRL]. DVD, VCD Mata in vald post Tryck på [Enter]. Aktivera direktanvändning Tryck på [Highlight] för att gå till pekskärmskontroll. Se Pekskärmskontroll (s.57). Flytta markören Tryck på [R], [S], [C], [D]. * De här knapparna kanske inte fungerar, beroende på skivan. ÑPekskärmskontroll Ñ Med pekskärmskontroll kan du använda DVD-menyn genom att trycka på menyknapparna direkt på skärmen. Tryck på [Highlight] på skärmen Menu Control. Tryck på önskad post på skärmen. Skärmen Menu Control visas. 3 Utför de åtgärder du önskar enligt följande. Pekskärmsstyrningen tas bort automatiskt om du inte använder den under en viss period. Visa huvudmenyn Tryck på [Top].* Visa menyn Tryck på [Menu].* Visa den föregående menyn Tryck på [Return].* 56 57

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

Din manual SONY SGPT-112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3995813

Din manual SONY SGPT-112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3995813 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY SGPT-112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

SM-T365. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-T365. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-T365 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. SVENSKA BRUKSANVISNING Version 1.0 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du

Läs mer

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM OWNER S MANUAL Sportage Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Användarhandbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Enheten - översikt... 6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. In-Car Audio Visual Navigation

ANVÄNDARHANDBOK. In-Car Audio Visual Navigation ANVÄNDARHANDBOK In-Car Audio Visual Navigation Tack för att du köpt den här mottagaren. Läs igenom handboken så att du kan använda den rätt. Vi föreslår att du när du läst igenom den sparar den på en säker

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE BRUKSANVISNING 2012 JVC KENWOOD Corporation Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning...3 Hur apparaten

Läs mer

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 8 HTC Sensation XL med Beats Audio 8 Kåpan på baksidan 10 SIM-kort 11 Batteri 12 Slå på och av strömmen

Läs mer

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser.

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser. Bäste kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Användarhandbok Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Enhetsöversikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...10

Läs mer

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA Bilbavigeringssystem OWNER S MANUAL OPTIMA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning Allmän

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer