Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM

2 Roth Nordic AB Hanögatan Malmö Telefon: Fax: Version A juli P A

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Ansluta Masterenheten till en router Ladda ner App Inställningar i WLAN nätverket Användning Logga in Ställ in rumsnamn för alla rumstermostater Användning Problemlösning Förlorat lösenord Problem med mobil internetanslutning Kontrollenhet kan inte hittas FAQs Synkronisera din iphone App med datorn P A 3

4 EnergyLogic TouchlineTM Wave Bruksanvisning iphone App Introduktion 1 Introduktion En iphone ansluten till Roth Touchline ger fjärråtkomst med full kontroll över golvvärmesystemet. När det är installerat kan man läsa av aktuella temperaturer, ändra börvärden, och kontrollera och ändra varje enskild rumstermostat. Dessutom kan man ändra hela systemets driftläge med en enda knapptryckning. iphone-appen kan användas tillsammans med iphone, ipad och ipod. När det gäller ipod kan den endast användas inom ett trådlöst nätverk. System topologi iphonen kan anslutas till ett hemnätverk via en WLAN router. Det är även möjligt att ansluta till systemet via Internet genom Roth Portal server. Vid installation krävs dock att man är ansluten via en WLAN router. Fig. 1: Topologi trådlös anslutning med iphone Om hemnätverket saknar en WLAN router är det möjligt att installera en WLAN router tillfälligt under installationen. Efter det kan man ta bort WLAN routern från systemet och ansluta Masterenheten till internet via en vanlig DSL router. All kommunikation kommer därefter att ske via internet (Roth Portal server). 4 P A

5 Ansluta Masterenheten till en router 2 Ansluta Masterenheten till en router För att kunna ansluta en iphone till systemet måste kontrollenheten vara ansluten till en WLAN router. WLAN routern kan endast anslutas till en master-kontrollenhet. Masterenheten kan identifieras med hjälp av master LED (måste lysa). I ett system med två eller tre kontrollenheter finns det alltid en masterenhet. Om det bara finns en kontrollenhet i systemet är det möjligt att den inte har tilldelats master funktion. För att tilldela master funktion till en kontrollenhet ska master knappen tryckas in i 10 sekunder. För ytterligare information, se bruksanvisning för Roth Touchline. Anslut master-kontrollenheten till WLAN routern enligt figur 1, sektion 3). Fig. 2: LAN-Verbindung P A 5

6 Ladda ner App 3 Ladda ner App Roth Touchline App kan laddas ner från App store i din iphone. Observera att det inte är en gratis App, ditt itunes konto kommer att debiteras vid nedladdning, alla framtida uppdateringar är kostnadsfria. För att säkerställa att inte Appen går förlorad bör iphone synkroniseras med itunes på datorn, se kapitel Inställningar i WLAN nätverket Kontrollenheten ställs in som Master och ansluts till WLAN routern. Starta WLAN routern och installera Appen på iphonen. Stäng av Master-kontrollenheten genom att dra ur strömsladden. Anslut strömsladden igen, när kontrollenheten startar kommer den automatiskt att bli tilldelad en IP-adress från WLAN Routern. Öppna inställningar på din iphone genom att trycka på Välj Wi-Fi settings P201 Välj Wi-Fi På Välj ditt nätverk P202 6 P A

7 Inställningar i WLAN nätverket Starta Appen på din iphone genom att trycka på Roth Touchline ikonen. Välj språk P203 Tryck på Sök efter ny kontrollenhet. P704 Master-kontrollenheten som är ansluten till WLAN nätverket syns i listan. Välj kontrollenheten. Om kontrollenheten inte kan hittas, kontrollera stycke 6.3. P705 P A 7

8 Inställningar i WLAN nätverket Unikt ID-Nummer (behövs om man glömt lösenord/användarnamn) Skriv in standardlösenordet 1234 Tryck "Återställ lösenord" P706 Välj användarnamn och lösenord som uppfyller följande krav: Användarnamnet måste vara mellan 3 och 18 tecken långt. Första bokstaven i användarnamnet måste vara en bokstav eller en siffra. Användarnamnet får inte innehålla mellanslag eller specialtecken (æ, ø, å etc.) Användarnamnet får innehålla underline "_" punkt "." och bindestreck "-". Lösenordet måste vara mellan 4 och 16 tecken långt. Lösenordet får inte innehålla mellanslag, punkter eller specialtecken. Välj "Registrera på Portal" på. Tryck "Skicka" för att ansluta kontrollenheten till Portalen P707 Meddelandefältet visar något av följande: "Ansluter till Portal" "Felaktigt användarnamn" eller "Felaktigt lösenord" Se krav för användarnamn/lösenord ovan. "Användarnamn upptaget" eller "Lösenord upptaget" Valt användarnamn/lösenord är redan registrerat på Roth Portal av en annan användare. "Fel vid anslutning till Portal" Kontrollera att din iphone är ansluten till Internet. "Registrering på Portal gjord" P708 8 P A

9 Inställningar i WLAN nätverket Tryck på Bakåt-pilen för att lämna registreringen. P709 Du kan nu ansluta med Appen via Internet eller WLAN. Ange lösenord Välj "Internet" eller "WLAN" P710 Om anslutning till Portalen misslyckades, kontrollera internetanslutningen i din iphone genom att exempelvis öppna en sida i Safari. Så länge din iphone är ansluten till WLAN kommer anslutning via WLAN väljas. När anslutningen till WLAN upphör kommer en anslutning via mobilt bredband skapas via Roth Portal. Om du glömt bort användarnamn eller lösenord måste telefonens IDnummer identifieras. Du hittar numret genom att följa instruktionerna under punkt 6.1. ID-numret skickas sedan till Roth via , Roth kommer sedan att skicka en reset-kod för att nollställa lösenordet till fabriksinställning. Se mer under stycke 6.1. P A 9

10 Användning 5 Användning Alla rumstermostater är adresserade till kontrollenheten/kontrollenheterna och om det finns mer än en kontrollenhet i systemet ska slave-enheterna adresseras till master-enheten. WLAN anslutningen upprättas enligt kapitel 2, Appen aktiveras enligt kapitel 3 och nätverket ställs in enligt kapitel Logga in Aktivera Appen Välj språk P203 Välj Anslut ny kontrollenhet P P A

11 Användning Ange ditt lösenord Välj Internet eller WLAN P710 Start-skärmen visas, inloggningen lyckades. P711 Om språk-skärmen visas igen har fel lösenord angivits. Försök igen, om du har glömt ditt lösenord, följ instruktionerna under stycke 6.1. P203 P A 11

12 Användning 5.2 Ställ in rumsnamn för alla rumstermostater Du är inloggad och start-skärmen visas. Tryck på Inställningar i huvudmenyn. (a) (b) (c) P711 Du ska nu se en lista på alla rumstermostater som är installerade i systemet. På varje rad syns ett ID-nummer exempelvis 253/1 (253 för kontrollenhet, 1 för termostaten) följt av N.N. (no name). Du behöver nu identifiera vilken som är vilken av rumstermostaterna. Gå till den första rumstermostaten och gör följande (se fig. 3) 1 Display in stand-by mode 2 Sensor buttons (a) menu (b) ok (c) escape Fig. 3 Room Thermostat P713 Rumstermostaten är i standby-läge. Tryck på en av sensor-knapparna i mer än 2 sekunder för att aktivera den. Termostaten är nu i inställnings-läge, inställd temperatur blinkar. Tryck på meny-knappen (a) i 5 sekunder, displayen visar P01. Tryck på meny-knappen upprepade gånger tills P08 visas (= visa termostatens ID-nummer) Tryck på OK-knappen (b), displayen visar termostatens ID-nummer, exempelvis 03. Tryck på OK-knappen, P09 visas i displayen (= visa kontrollenhetens IDnummer) Tryck på OK-knappen igen, ID-numret visas i displayen, exempelvis 01 (detta behövs endast om det finns fler än en kontrollenhet i systemet) Hitta ID-numret för kontrollenhet och termostat i listan, exempelvis 01/03. Tryck på N.N. och skriv in önskat rumsnamn, exempelvis Vardagsrum. Tryck på avbryt-knappen (c) på termostaten för att lämna menyn. Repetera ovanstående för alla rumstermostater i systemet. Om det finns fler termostater i systemet än vad som visas i listan, tryck på nästa för att visa nästa sida med termostater. P P A

13 Användning Tryck på System Info under Inställnings-menyn för att få en överblick över hela systemet. P715 I detta exemplet består systemet av 5 rumstermostater som är adresserade till två kontrollenheter. Master-enheten visas alltid överst, och de andra enheterna är Slave 1 och Slave 2. P716 Tryck "Info" Proceduren som är beskriven i detta stycket (5.2) finns även i dessa info-sidor i iphonen. P717 P A 13

14 Användning 5.3 Användning Aktivera Appen P203 P704 P710 Välj språk > Anslut till kontrollenhet > Logga in Skriv in lösenord, välj Internet eller WLAN för att logga in. Visa alla rum Ändra driftläge för hela systemet Inställningar Hem P P A

15 Användning Hem > Rum Aktuella rumstemperaturer Klocksymbol visar att ett tidsprogram är aktivt P718 P719 P720 Hem > Rum > Detaljer Ändra börvärde Ändra driftläge Ändra tidsprogram Hem > Rum > Detaljer > Börvärde Öka, tryck upp Minska, tryck ner Hem > Driftläge P721 Ändra driftläge för alla termostater (hela systemet) Välj driftläge Hem > Driftläge > Bekräfta P722 Note: Lokala tidsprogram har högre prioritet och måste inaktiveras om permanenta ändringar för hela systemet önskas. Se även FAQ. P A 15

16 Användning P723 P724 Hem > Driftläge Menyn vid larm om fel. Tryck på fel för att se detaljer Hem > Driftläge > Fel Möjliga fel: Kommunikation har upphört Högt värde daggpunkt Högt värde framledning *) *) Kommer endast visas om framledningsgivare är installerad. Se bruksanvisning, parameter P-62. P714 P716 Hem > Inställningar Namnge rumstermostater Hem > Inställningar > System Info Systemöverblick 16 P A

17 Användning P717 Hem > Info Information om namngivningsprocedur för rumstermostaterna P A 17

18 Problemlösning 6 Problemlösning 6.1 Förlorat lösenord P725 Om du har förlorat ditt lösenord måste följande steg utföras: Hitta telefonens Unika ID-nummer (UID): Säkerställ att anslutningen mellan iphone och kontrollenhet går via WLAN Aktivera Appen Välj språk Välj Sök efter ny kontrollenhet Tryck på hittad kontrollenhet Din iphones UID syns längst upp Skicka UID-numret i ett till: Du kommer att få en reset-kod för att nollställa lösenordet till fabriksinställningar. Tryck på Reset Lösenord (lämna fältet Lösenord tomt) Skriv in reset-koden och tryck på Reset Lösenord knappen Lösenordet är nollställt till fabriksinställningar: 1234 Ändra sedan lösenordet genom att följa instruktionerna i början av denna manualen. P P A

19 Problemlösning 6.2 Problem med mobil internetanslutning Hastigheten för dataöverföring är beroende av signalstyrkan i ditt mobila nätverk. OK Svag/förlorad Svag eller förlorad signal under en session indikeras med en röd markering som visas i den högra bilden. För att kunna styra systemet via mobilt nätverk bör man ha minst en pinne i indikatorn för mottagning. P711 P727 P A 19

20 Problemlösning 6.3 Kontrollenhet kan inte hittas Om kontrollenheten inte kan hittas, utför följande steg: Kontrollera att kontrollenheten är vald som master Kontrollera nätverksinstallationen enligt kapitel 2 Kontrollera nätverkskabeln Kontrollera strömanslutningen till WLAN routern Stäng av WLAN routern, och starta sedan upp den igen Kontrollera strömanslutningen till kontrollenheten Kontrollera WLAN anslutningen på din iphone Kontrollera att ett mini SD kort sitter i kontrollenheten Kontrollera att mini SD kortet sitter korrekt installerat i kontrollenheten o Varning: Bryt strömmen till kontrollenheten innan mini SD kort tas bort eller sätts i. Kontrollera att mini SD kortet är läsbart: o Bryt strömmen till kontrollenheten o Ta bort mini SD kortet genom att trycka till på det. o Använd en mini SD adapter för att ansluta kortet till en dator o Använd utforskaren eller motsvarande för att kontrollera om filerna är synliga på kortet Observera: Inga filer får öppnas, flyttas eller raderas! o Om filerna inte syns besök Roths hemsida för instruktioner om hur man formaterar mini SD kortet och ladder ner nya filer. Om det inte fungerar, köp ett nytt mini SD kort o Förbered mini SD kortet enligt instruktioner på Roths hemsida o Sätt i mini SD kortet i kontrollenheten o Anslut kontrollenheten till 230V. o Vänta i uppskattningsvis en minut medans kontrollenheten startar upp (LEDlamporna blinkar snabbt under processen) o Försök igen att söka efter ny kontrollenhet. 20 P A

21 Problemlösning 6.4 FAQs Q: Alla rumstermostater visar en aktuell temperatur på 21 C? A: Efter strömavbrott eller vid första uppstarten är alla rumstemperaturer inställda på 21 C som standardvärde, det tar 10 till 13 minuter innan aktuella temperaturer är uppdaterade. Q: Det går inte att upprätta en anslutning via mobilt bredband. Efter inloggning kommer man tillbaka till sidan där man väljer språk? A: Det kan bero på följande: Fel lösenord har angivits. Mobilt nätverk för svagt, kontrollera att du har tillräcklig mottagning. WLAN routern har ingen anslutning till Internet Strömavbrott till kontrollenhet, WLAN router eller DSL router. Q: Alla rumstermostater är satta till samma driftläge från den centrala kontrollpanelen, men efter ett tag är en eller flera rumstermostater i ett annat driftläge? A: Lokala inställningar på rumstermostaten har alltid högre prioritet än inställningarna från en iphone. Antingen har någon ändrat driftläge på termostaten eller så är ett tidsprogram aktivt. Ett eller flera tidsprogram är aktiva om klocksymbolen visas under rum -sidan. Inaktivera alla tidsprogram som syns där och välj ett driftläge centralt igen. Q: Alla rumstermostater ändrar inte driftläge efter att ändringar gjorts i den centrala kontrollpanelen? A: Alla rumstermostater som är adresserade till master-enheten ändras direkt till inställt läge. Rumstermostater som är addresserade till en slave-enhet ändras inom 3 minuter från att ett driftläge har valts centralt. P A 21

22 Problemlösning 6.5 Synkronisera din iphone App med datorn Ifall du inte gör en back-up av Touchline Appen på din dator måste du köpa en ny Touchline App om det händer någonting med din iphone. För att göra en back-up ska du synkronisera din iphone med din dator. Utför följande steg: Anslut din iphone till din dator Öppna itunes Klicka på din iphone under ENHETER Klicka på Arkiv i menyn längst upp Klicka på Överför inköp från iphone P P A

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Uponor Radio 24V U@home INSTALLATION OCH HANDLEDNING

Uponor Radio 24V U@home INSTALLATION OCH HANDLEDNING Uponor Radio 24V U@home INSTALLATION OCH HANDLEDNING 08 2014 I Table of contents I Installation och konfiguration... 3 U@home-paketet ska innehålla följande...3 U@home modulinstallation; Direktanslutning

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer