ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012

2 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012 INLEDNING Örebro läns 69 hembygdsföreningar och museer arrangerar årligen ca publika arrangemang runt om i länet, som lockar över besökare. Länets föreningar har ca medlemmar och förvaltar ett stort antal byggnader, föremåls- och fotosamlingar och arkiv. STYRELSEARBETET Ordinarie ledamöter Conny Sandberg, ordförande Ingela Oxelgren, vice ordförande Mikael Eivergård Sören Klingnéus Wivianne Högman Birgit Ryding Kjell Möller Siv Kalmö Gunlög Enhörning Suppleanter Åke Wiklund Maria Sundström Margareta Johansson Erik Andersson Margareta Barwing Skattmästare Bengt Arvidsson Sekreterare Martin Edlund Revisorer Kåge Landin Sune Lang Anita Birath, revisorssuppleant Valberedning Björn Palmqvist, sammankallande Anita Holmström Maud Stranneby Hembygdskonsulent Martin Edlund Försäkringsansvarig Kjell Möller Dataansvariga Lennart Ericson, hemsidan Fred Lind, SOFIE Hedersledamöter Britta Hammarbacken Karin Öman Helge Hagberg Arbetsgrupper inom styrelsen Arbetsutskott: Conny Sandberg, Ingela Oxelgren, konsulenten. Barn och unga: Siv Kalmö, Berit Forsberg, konsulenten. Stämman: Siv Kalmö, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman, Erik Andersson, Bengt Arvidsson, konsulenten. Hus och försäkring: Kjell Möller och konsulenten. Årsbok: Conny Sandberg, Gunlög Enhörning, Mikael Eivergård. Länsbukett: Gunlög Enhörning, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman. Kurser, Ingela Oxelgren, Birgit Ryding, konsulent. Förbundsresa, Björn Palmqvist, Lennart Ericsson, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman.

3 Förbundets styrelse vid upptaktsmöte i Dammtorp, Tiveds Hembygdsförening. Fr v; Martin Edlund, Conny Sandberg, Kjell Möller, Mikael Eivergård, Margareta Johansson, Gunlög Enhörning, Birgit Ryding, Maria Sundström, Siv Kalmö, Bengt Arvidsson, Ingela Oxelgren, Sören Klingnéus, Erik Andersson. (Wivianne Högman saknas på bild). Förbundets sammanträden Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden, 16/2, 15/3, 12/4, 12/5 (konstituerande), 15/9 upptaktsmöte i Dammtorp hos Tiveds Hembygdsförening, 10/9, 15/11 och 12/12. Förbundets representation - Riksstämman På Riksstämman i Visby den maj deltog fyra ordinarie ombud. För styrelsen deltog Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning och Martin Edlund. Föreningarnas ombud var Ulla Fintling, Mosjö - Täby hembygdsförening. Förbundets representation Stiftelsen Örebro läns museum Som ordinarie representanter för förbundet i Stiftelsen Örebro läns museums styrelse sitter Conny Sandberg (vice ordförande) och Ingela Oxelgren (ledamot), samt Wivianne Högman och Kjell Möller (suppleanter). Valda för granskning av Stiftelsen Örebro läns museums räkenskaper är Kåge Landin som ordinarie revisor och Sune Lang som ersättare. Förbundets representation - övrigt Helge Hagberg representerar även fortsättningsvis förbundet i Jeremiasfondens styrelse. Mikael Eivergård är förbundets representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. Kjell Möller representerar förbundet inom Länsbygderådet. Ekonomi Resultat och balansräkning redovisas i ett särskilt dokument.

4 Anslag ur fonder En skriftlig ansökan inkom från Samverkarna i Glanshammarsbygden till Gustav och Elsa Sternhammar-Svenssons fond. Ansökan rörde medel för att flytta och starta upp ett sågverk. Samtal kring ytterligare två ansökningar har skett under året, men skriftlig ansökan har inte inkommit. Den skriftliga ansökan avslogs utifrån fondens stadgar, och några medel har inte beviljats under året. Konsulenten och skattmästaren Martin Edlund har på 50% fungerat som förbundets hembygdskonsulent och sekreterare, med övrig del av tjänst på museet. Bengt Arvidsson är i sin tur skattmästare på 10% av sin tjänst på museet. Skattmästaren sköter förbundets löpande bokföring och budgetarbete. Konsulentens arbete innebär att arrangera årliga möten och träffar, sköta kansliet samt vara sekreterare i förbundsstyrelsen. Konsulenten är också verksam som rådgivare och kontaktperson för länets hembygdsföreningar, via telefon, e-post, brev och besök. Konsulenten har sitt kontor på förbundets kansli på Länsarvet. Konsulenten deltar i SHFs nationella nätverk och möten för hembygdskonsulenter, samt deltar i nätverk och möten med Örebro läns landstings regionala kulturkonsulenter. VERKSAMHETEN Förbundsmöte Regionträffar För att komma ut till föreningarna och diskutera gemensamma frågor, så anordnade flera ledamöter i styrelsen och konsulent Regionträffar. De genomfördes under februari på fyra platser i länet, Örebro, Askersund, Asker och Gusselby. På agendan/temat var främst den nya hembygdsportalen, hur man lägger upp en vårdplan för hembygdsgården. Vi talade även om den färdiga studien Från bondemiljö till boendemiljö (2011), en kartläggning över hembygdsföreningar i städer. Vivalla hembygdsförening är med som ett exempel på en stadsdelsförening. Andra punkter rörde organisationsutveckling med kurser från Studieförbundet Vuxenskolan, likaså Sommar-Länsbuketten och SHFs kommande 100- årsjubileum år Vid träffarna deltog sammanlagt 90 representanter från hela länet. Årsstämman Lördagen den 12 maj samlades 114 deltagare från 36 föreningar till årsstämma i Karlskoga. Folkhögskolans aula fungerade som stämmolokal och Karlskoga Bergslags- och hembygdsförening var funktionärer. Sif Eklund, ordförande i hembygdsförening, inledde stämman med att hälsa alla välkomna. Anders Ohlsson, ordförande i Karlskoga kommunfullmäktige, berättande om kommunens bakgrund och dagsläge. Årsstämman fortgick med stadgeenliga mötesförhandlingar och utdelning av förtjänsttecken med SHFs hedersnålar med lagerkrans. Stämman avslutades med en presentation av Karl-Axel Branzell, ordförande i Värmlands hembygdsförbund, om projektet Järnets väg i Värmland. Eftermiddagens ägnades åt utflykter. Resorna avgick till Alfred Nobels Björkborn, Stadsträdgårdens växthusanläggning och Gråbo arbetarmuseum. Riksstämman Förbundet deltog i Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Visby den maj. Länets ombud var Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning, Martin Edlund och Ulla Fintling. Till stämman bokades tåg- och flygbiljett via RESIA. Den 22 maj gick flygbolaget Skyways i konkurs, vilket medförde bekymmer. Resan fick istället göras med bil till Nynäshamn och båt till Gotland. Några medel har inte återbetalats utan medfört ökade kostnader för förbundet. Stämman invigdes i Almedalen av Landshövding Cecilia Schelin

5 Seidegård och Gotlands hembygdsförbunds ordförande Jerker Enekvist. Stämman öppnades på Clarion Hotel Wisby av Birger Svanström, ordförande SHF, och följdes av överläggningar. På kvällen var det högtidsmiddag på Wisby Strand Congress och utdelning av utmärkelser. Conny Sandberg valdes in i riksförbundets valberedning. Förbundet och Fellingsbro hembygdsförening inkom med en motion till stämman. Conny Sandberg fick redogöra för motionen, vilken rörde frågan om förvaring av gamla vapen. Ombuden deltog i följande dags förhandlingar, seminarier och kvällen hembygdsfest på Norrbys i Väte. Söndagen användes till hembygdsresor och våra ombud åkte till Gotlands södra del. Hus med historia byggnadsvård Sveriges regering satsade 30 miljoner på hembygdsgårdarnas byggnader och kurser under perioden Konsulenten och Länsstyrelsen samordnade de tusen kronor som fördelades till länet. Byggnadsvårdande insatser och antikvarisk medverkan i projektet genomfördes hos fyra föreningar i länet, med Asker, Lännäs, Finnerödja och Lindesbergs fornminnes- och hembygdsförening. Bidraget gick till nytt spåntak, nytt tegeltak, rödfärgning av byggnader, invändig målning samt reparationer. Förbundet gav stöd, information och annonseringshjälp vid kurser och aktiviteter hos de föreningar som fick bidrag. Det var kurs i fönsterrenovering, invändig målning med olika färgtyper, tillverkning av slamfärg och tillverkning träspån med spånhyvel. Likaså medverkan på byggnadsvårdsdag i Askersund och ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet (se nedan). Hus med historia seminarium Lördagen den 24 november genomförde förbundet ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet på Örebro läns museum. Seminariet samlade 31 personer och var en del i projektet Hus med historia. Konsulenten och Kjell Möller ledde dagen, som började inom byggnadsvård i praktiken, med Leif Göthberg från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Gunnar Häger, tillgänglighetskonsulent på SHF talade om tillgänglighet på hembygdsgård och museum. Konsulenten och byggnadsantikvarie Charlott Torgén, ÖLM, gick in på hur man gör underhållsprogram för hembygdsgården. En viktig fråga var hur vi finansierar arbete i framtiden. Jonas Jansson, Länsantikvarie på Länsstyrelsen Örebro län, redogjorde för olika bidragsformer som finns att söka. Barn och unga Den 21 augusti samlades 19 personer från 9 föreningar i Siggebohyttans kaffestuga för en tematräff med inriktning på aktiviteter för barn och unga. Samtalen rörde samverkan med skolan, erfarenhetsutbyte och inspiration till aktiviteter. Sara Sporre talade om berättelser i gruvmiljö, Susanne Rickan om hemsidan Barn i bergslagen, Anita-Maria Karlsson om kosläpp och varglappar, Ingrid Nordmark om skolgång i Munkhyttan och Jimmy Åkerfeldt om hembygdsteater i Näsby. Från styrelsen medverkade Siv Kalmö, samt Berit Forsberg och konsulenten. Nationaldags och midsommarfirande Nationaldagen, den 6 juni och Midsommar, den 23 juni, firades hos föreningarna. Konsulenten sammanställde föreningarnas program på förbundets och länsstyrelsens hemsida, samt information till kulturportaler och Nerikes Allehanda. Nationaldagsfirande arrangerades hos 20-talet hembygdsföreningar med bland annat servering och öppet hus. Styrelsens ordförande och konsulenten deltog vid Tiveds hembygdsförenings firande och delade ut hedersnålar. Högtidstal av Landshövdig Rose-Marie Frebran vid Grythyttans hembygdsgård och tal av Carl Jan Granqvist vid Västernärkes hembygdsgård. Midsommarfirande anordnades

6 i sin tur hos 23 hembygdsföreningar, med traditionsenlig sång, dansuppvisning, musikunderhållning och servering. Hembygdsgårdens dag Den 5 augusti firades Hembygdsgårdens dag över hela Sverige. Konsulenten samlade in föreningarnas aktiviteter för marknadsföring på förbundets hemsida, kulturportaler samt till Nerikes Allehanda. Nära hälften av länets hembygdsföreningar var med och arrangerade dagen med bland annat öppet hus, utställningar, hantverk, musikunderhållning, teater, tipspromenad och servering. Conny Sandberg och konsulenten var hos Kumla-Sannaheds Hembygdsförening för att inviga det nya museet i Sannahed kallat Persedelförrådet. Förbundsmöte Höstmötet Onsdagen den 7 november samlade förbundet föreningarna till Höstmöte på Örebro läns museum. Lennart Ljungberg, från Stiftelsen Activa, talade om Kulturarvslyftet och en modell för Örebro län. Carina Oscarsson, från Studieförbundet Vuxenskolan, berättade om utbildningar för en aktiv styrelse och valberedning. Björn Palmqvist, f d journalist på Nerikes Allehanda, berörde mediavärldens förändring. Conny Sandberg och konsulenten höll i information om verksamheten. Bo Karlsson och Bo Fransson från Lerbäcks Hembygdsförening avslutade kvällen med att berätta om filmteknik och att dokumentera sin hembygd. Som exempel visades filmen om poeten Levi Karlsson den Blyge. Vid mötet deltog 55 representanter från 26 föreningar. Hembygdens helg Sveriges hembygdsförbund anordnar varje år evenemanget Hembygdens helg på Historiska museet i Stockholm, vilket var den oktober. Helgen innehöll prisutdelning i byggnadsvård, föredrag, seminarier och aktiviteter. Samtidigt höll även SHF ett förtroenderåd och konsulentmöte. Conny Sandberg och Ingela Oxelgren deltog för styrelsen. Konsulenten deltog vid konsulentmötet och höll ett föredrag på museet med titeln Vi gräver i hembygd. Förbundsresa Årets förbundsresa avgick den 25 Augusti med 48 deltagare till Östergötland och Sankt Annas skärgård. Med båten Lindskär fördes sällskapet till Capella Ecumenica, ett litet stenkapell byggt på Gärsholmen. Båten gick sedan vidare mot Båtsholms pensionat där lunchen intogs. Färden fortsatte till Tyrislöt där hembygdsföreningen mötte upp och visade utställningen på Sankt Annas Skärgårdsmuseum. Arkivens dag Genomfördes den 10 november. Årets tema var Framtid, vilket var gemensamt för hela Sverige. Konsulenten informerade föreningarna om datum och innehåll, samt uppmanade till öppethållande under dagen. Ansvariga för arrangemanget i vår region var ArkivCentrum i Örebro län. Förbundet bidrog med finansiering av annons i Nerikes Allehanda. Flera föreningar deltog genom att hålla öppet och visa arkiv och bilder under dagen. Förtjänsttecken Under året har följande personer fått mottaga förtjänsttecken och utmärkelser för sina insatser för hembygdsrörelsen och förbundet: Hedersmedlem i Örebro läns hembygdsförbund: Helge Hagberg, Örebro.

7 SHF:s hedersnål med lagerkrans: Alice Johansson, Gällersta Forngårdsförening. Gunvor Gustafsson, Gällersta Forngårdsförening. Gudrun Hardysson, Gällersta Forngårdsförening. Tekla Larsson, Sköllersta Hembygdsförening Ulf Andersson, Sällskapet Gamla Örebro Lars Hammarlund, Sällskapet Gamla Örebro Bengt Viktorsson, Sällskapet Gamla Örebro Birgitta Stenström, Tiveds Hembygdsförening Runar Adamsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Jakobsson, Tiveds Hembygdsförening Göran Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Kurt Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Hagberg, Karlslunds Hembygdsförening Hans Fredell, Karlslunds Hembygdsförening Hans-Olov Andersson, Karlslunds Hembygdsförening Hembygdsportal och blogg Den nya hembygdsportalen och det nya formatet för hemsidor skapade behovet av webbkurser. Lennart Ericson och Kjell Möller från förbundet höll i webbkurser för hemsidesansvariga i föreningarna under våren på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Örebro, Hallsberg och Lindesberg. Av förbundets 69 anslutna föreningar och museer så har 44 en hemsida via hembygdsportalen eller en hemsida som har knutits till portalen. 25 föreningar har fristående hemsidor eller information via andra portaler. Konsulenten når samtliga föreningar med e-post och de enskilda medlemmarna via vanlig post. Förbundets blogg används som komplement till hemsidan, med information om verksamheten och aktuella händelser med anknytning till hembygdsrörelsen. Årsbok - hembygdsbok Länsmuseets och hembygdsförbundets årsbok Från Bergslag och Bondebygd har gjort ett uppehåll. Förbundet har istället köpt in och använt sig av boken Närkes Flora, som årsbok/ medlemsbok till föreningarna. Boken är författad av Lars Löfgren och utgiven av Örebro Läns Botaniska Sällskap & Svenska Botaniska Föreningen. Boken försenades och utkom först i början av 2013, vilket fick till följd att årsboken även distribuerades senare. Vid SHFs nya tävling Årets hembygdsbok så lämnade Vikers hembygdsförening en förfrågan till förbundet om att nominera boken Fler glimtar om Qvinnor i Dalkarlsberg till SHFs tävling Förbundet har yttrat sig med tillägg och beslutade att nominera boken. Länsbuketten Förbundets medlemstidning Länsbuketten utkom med fyra nummer per år fram till Sedan 2011 finns Sommar-Länsbuketten, vilken är en årligen utgiven broschyr med alla föreningar markerade på en karta. I den har föreningarna också kunnat annonsera och marknadsföra sina sommaraktiviteter. Broschyren trycktes inför sommaren i exemplar och spreds på hembygdsgårdar, turistbyråer och bibliotek mm. Utformningen är framtagen av arbetsgruppen i samarbete med NärkeTryck AB. Foldern fanns även som PDF-fil på förbundets hemsida för nedladdning.

8 FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR Adolfsbergs Hembygdsförening Almby-Norrbyås Hembygdsförening Arkeologi och Historia i Örebro län Askers Hembygdsförening Axberg-Hovsta Hembygdsförening Boo Hembygdsförening Brevens Bruks Hembygdsförening Degerfors Hembygdsförening Dormens Hembygdsförening Ekers Hembygdsförening Ervalla Hembygdsförening Fellingsbro Hembygds- och fornminnesförening Finnerödja Hembygdsförening Glanshammars Sockenmagasin Granbergsdals Byalag Grythyttans Hembygdsförening Gusselby Hembygdsförening Gällersta Forngårdsförening Hackvads Bygdeförening Hallbergs Hembygdsförening Hammarbackens Hembygdsförening Hardemo Hembygdsförening Hembygdsföreningen Noraskog Hidinge-Lanna Byalag Hällefors Hembygdsförening Karlskoga Bergslags Hembygdsförening Karlslunds Hembygdsförening Kils Hembygdsförening i Närkes Kil Kilsbergens Hembygdsförening Kumla-Sannaheds Hembygdsförening Lerbäcks Allaktivitetsförening Lerbäcks Hembygdsförening Linde Fornminnes- och hembygdsförening Lännäs Hembygds- och fornminnesförening Löabygdens Hembygdsförening Mosjö-Täby Hembygdsförening Mullhyttans Bygdeförening Norra Vättersbygdens Hembygdsförening Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening Näsby Hembygdsförening Olaus Petri Hembygdsförening Ramsbergs Hembygdsförening Ramundeboda Intresseförening Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening Riseberga Rediviva Sköllersta Hembygdsförening Snavlunda Hembygdsförening Stora Mellösa Hembygds- och fornminnesförening Svartå Hembygdsförening Svennevads Hembygdsförening Sällskapet Gamla Örebro Sällskapet Närkingarne i Stockholm Sävsjöns Bygdeförening SörBygdeföreningen Tiveds Hembygdsförening Tångeråsa Bygdeförening Viby Hembygdsförening Vikers Hembygdsförening Vintrosa-Tysslinge Hembygdsförening Vivalla Hembygdsförening Västernärkes Hembygdsförening Wasselhyttans Hembygdsförening Wedevåg Hembygdsförening Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsföreing Zinkgruvans Bygdeförening Åmmebergs Bygdeförening Örebro Hembygdsförening Under året har Sävsjöns Bygdeförening och Ramundeboda Intresseförening ansökt och beviljats inträde i förbundet. Frövifors Pappersbruksmuseum och Lokalhistoriska Sällskapet är båda kollektivt anslutna. Örebro läns hembygdsförbund har sammanlagt 69 anslutna föreningar och museer. Tillsammans har föreningarna ca medlemmar. Förbundets enskilt stödjande medlemmar har under året varit 218 st. SLUTORD Hembygdsrörelsen är en rörelse i tiden. I den kulturplan som lagts gör Örebro län framgår att: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

9 Verksamhetsåret 2012 haft många möten, träffar och aktiviteter. Hembygdsföreningarna är en viktig plats för möten mellan människor där dessa värden kan utvecklas. En lättillgänglig välkomnande plats för alla. Hembygdsförbundet har försökt vara en inspirationskälla i arbetet med bl a barn och unga, utbildningar av olika slag, marknadsföring av föreningarnas verksamhet, kulturarv för alla samt attraktiva och tillgängliga mötesplatser. Arbetet har inneburit många möten, resor och goda kontakter. Länet har även fått sin del av det nationella projektet Hus med historia som gav medel till bevarande av hembygdsgårdarna, kurser i byggnadsvård och ett seminarium om vård och underhåll. Vi har också varit involverade i en del nationella aktiviteter vilket visar att vår verksamhet även uppmärksammats av andra. Vi lägger ett intensivt, innehållsrikt och spännande år bakom oss. Styrelsen tackar för det förtroende vi haft att förvalta vårt förbund under det gångna året och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsstämman. Örebro i april 2013 Martin Edlund Sekreterare Conny Sandberg Ingela Oxelgren Mikael Eivergård ordförande vice ordförande Birgit Ryding Siv Kalmö Sören Klingnéus Kjell Möller Wivianne Högman Gunlög Enhörning Åke Wiklund Erik Andersson Margareta Barwing Maria Sundström Margareta Johansson Bengt Arvidsson skattmästare Martin Edlund sekreterare

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING

STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 2 Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet 3 Hembygdsföreningens organisation 4 Medlemsmöten 5 Medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer