ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012

2 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012 INLEDNING Örebro läns 69 hembygdsföreningar och museer arrangerar årligen ca publika arrangemang runt om i länet, som lockar över besökare. Länets föreningar har ca medlemmar och förvaltar ett stort antal byggnader, föremåls- och fotosamlingar och arkiv. STYRELSEARBETET Ordinarie ledamöter Conny Sandberg, ordförande Ingela Oxelgren, vice ordförande Mikael Eivergård Sören Klingnéus Wivianne Högman Birgit Ryding Kjell Möller Siv Kalmö Gunlög Enhörning Suppleanter Åke Wiklund Maria Sundström Margareta Johansson Erik Andersson Margareta Barwing Skattmästare Bengt Arvidsson Sekreterare Martin Edlund Revisorer Kåge Landin Sune Lang Anita Birath, revisorssuppleant Valberedning Björn Palmqvist, sammankallande Anita Holmström Maud Stranneby Hembygdskonsulent Martin Edlund Försäkringsansvarig Kjell Möller Dataansvariga Lennart Ericson, hemsidan Fred Lind, SOFIE Hedersledamöter Britta Hammarbacken Karin Öman Helge Hagberg Arbetsgrupper inom styrelsen Arbetsutskott: Conny Sandberg, Ingela Oxelgren, konsulenten. Barn och unga: Siv Kalmö, Berit Forsberg, konsulenten. Stämman: Siv Kalmö, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman, Erik Andersson, Bengt Arvidsson, konsulenten. Hus och försäkring: Kjell Möller och konsulenten. Årsbok: Conny Sandberg, Gunlög Enhörning, Mikael Eivergård. Länsbukett: Gunlög Enhörning, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman. Kurser, Ingela Oxelgren, Birgit Ryding, konsulent. Förbundsresa, Björn Palmqvist, Lennart Ericsson, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman.

3 Förbundets styrelse vid upptaktsmöte i Dammtorp, Tiveds Hembygdsförening. Fr v; Martin Edlund, Conny Sandberg, Kjell Möller, Mikael Eivergård, Margareta Johansson, Gunlög Enhörning, Birgit Ryding, Maria Sundström, Siv Kalmö, Bengt Arvidsson, Ingela Oxelgren, Sören Klingnéus, Erik Andersson. (Wivianne Högman saknas på bild). Förbundets sammanträden Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden, 16/2, 15/3, 12/4, 12/5 (konstituerande), 15/9 upptaktsmöte i Dammtorp hos Tiveds Hembygdsförening, 10/9, 15/11 och 12/12. Förbundets representation - Riksstämman På Riksstämman i Visby den maj deltog fyra ordinarie ombud. För styrelsen deltog Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning och Martin Edlund. Föreningarnas ombud var Ulla Fintling, Mosjö - Täby hembygdsförening. Förbundets representation Stiftelsen Örebro läns museum Som ordinarie representanter för förbundet i Stiftelsen Örebro läns museums styrelse sitter Conny Sandberg (vice ordförande) och Ingela Oxelgren (ledamot), samt Wivianne Högman och Kjell Möller (suppleanter). Valda för granskning av Stiftelsen Örebro läns museums räkenskaper är Kåge Landin som ordinarie revisor och Sune Lang som ersättare. Förbundets representation - övrigt Helge Hagberg representerar även fortsättningsvis förbundet i Jeremiasfondens styrelse. Mikael Eivergård är förbundets representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. Kjell Möller representerar förbundet inom Länsbygderådet. Ekonomi Resultat och balansräkning redovisas i ett särskilt dokument.

4 Anslag ur fonder En skriftlig ansökan inkom från Samverkarna i Glanshammarsbygden till Gustav och Elsa Sternhammar-Svenssons fond. Ansökan rörde medel för att flytta och starta upp ett sågverk. Samtal kring ytterligare två ansökningar har skett under året, men skriftlig ansökan har inte inkommit. Den skriftliga ansökan avslogs utifrån fondens stadgar, och några medel har inte beviljats under året. Konsulenten och skattmästaren Martin Edlund har på 50% fungerat som förbundets hembygdskonsulent och sekreterare, med övrig del av tjänst på museet. Bengt Arvidsson är i sin tur skattmästare på 10% av sin tjänst på museet. Skattmästaren sköter förbundets löpande bokföring och budgetarbete. Konsulentens arbete innebär att arrangera årliga möten och träffar, sköta kansliet samt vara sekreterare i förbundsstyrelsen. Konsulenten är också verksam som rådgivare och kontaktperson för länets hembygdsföreningar, via telefon, e-post, brev och besök. Konsulenten har sitt kontor på förbundets kansli på Länsarvet. Konsulenten deltar i SHFs nationella nätverk och möten för hembygdskonsulenter, samt deltar i nätverk och möten med Örebro läns landstings regionala kulturkonsulenter. VERKSAMHETEN Förbundsmöte Regionträffar För att komma ut till föreningarna och diskutera gemensamma frågor, så anordnade flera ledamöter i styrelsen och konsulent Regionträffar. De genomfördes under februari på fyra platser i länet, Örebro, Askersund, Asker och Gusselby. På agendan/temat var främst den nya hembygdsportalen, hur man lägger upp en vårdplan för hembygdsgården. Vi talade även om den färdiga studien Från bondemiljö till boendemiljö (2011), en kartläggning över hembygdsföreningar i städer. Vivalla hembygdsförening är med som ett exempel på en stadsdelsförening. Andra punkter rörde organisationsutveckling med kurser från Studieförbundet Vuxenskolan, likaså Sommar-Länsbuketten och SHFs kommande 100- årsjubileum år Vid träffarna deltog sammanlagt 90 representanter från hela länet. Årsstämman Lördagen den 12 maj samlades 114 deltagare från 36 föreningar till årsstämma i Karlskoga. Folkhögskolans aula fungerade som stämmolokal och Karlskoga Bergslags- och hembygdsförening var funktionärer. Sif Eklund, ordförande i hembygdsförening, inledde stämman med att hälsa alla välkomna. Anders Ohlsson, ordförande i Karlskoga kommunfullmäktige, berättande om kommunens bakgrund och dagsläge. Årsstämman fortgick med stadgeenliga mötesförhandlingar och utdelning av förtjänsttecken med SHFs hedersnålar med lagerkrans. Stämman avslutades med en presentation av Karl-Axel Branzell, ordförande i Värmlands hembygdsförbund, om projektet Järnets väg i Värmland. Eftermiddagens ägnades åt utflykter. Resorna avgick till Alfred Nobels Björkborn, Stadsträdgårdens växthusanläggning och Gråbo arbetarmuseum. Riksstämman Förbundet deltog i Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Visby den maj. Länets ombud var Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning, Martin Edlund och Ulla Fintling. Till stämman bokades tåg- och flygbiljett via RESIA. Den 22 maj gick flygbolaget Skyways i konkurs, vilket medförde bekymmer. Resan fick istället göras med bil till Nynäshamn och båt till Gotland. Några medel har inte återbetalats utan medfört ökade kostnader för förbundet. Stämman invigdes i Almedalen av Landshövding Cecilia Schelin

5 Seidegård och Gotlands hembygdsförbunds ordförande Jerker Enekvist. Stämman öppnades på Clarion Hotel Wisby av Birger Svanström, ordförande SHF, och följdes av överläggningar. På kvällen var det högtidsmiddag på Wisby Strand Congress och utdelning av utmärkelser. Conny Sandberg valdes in i riksförbundets valberedning. Förbundet och Fellingsbro hembygdsförening inkom med en motion till stämman. Conny Sandberg fick redogöra för motionen, vilken rörde frågan om förvaring av gamla vapen. Ombuden deltog i följande dags förhandlingar, seminarier och kvällen hembygdsfest på Norrbys i Väte. Söndagen användes till hembygdsresor och våra ombud åkte till Gotlands södra del. Hus med historia byggnadsvård Sveriges regering satsade 30 miljoner på hembygdsgårdarnas byggnader och kurser under perioden Konsulenten och Länsstyrelsen samordnade de tusen kronor som fördelades till länet. Byggnadsvårdande insatser och antikvarisk medverkan i projektet genomfördes hos fyra föreningar i länet, med Asker, Lännäs, Finnerödja och Lindesbergs fornminnes- och hembygdsförening. Bidraget gick till nytt spåntak, nytt tegeltak, rödfärgning av byggnader, invändig målning samt reparationer. Förbundet gav stöd, information och annonseringshjälp vid kurser och aktiviteter hos de föreningar som fick bidrag. Det var kurs i fönsterrenovering, invändig målning med olika färgtyper, tillverkning av slamfärg och tillverkning träspån med spånhyvel. Likaså medverkan på byggnadsvårdsdag i Askersund och ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet (se nedan). Hus med historia seminarium Lördagen den 24 november genomförde förbundet ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet på Örebro läns museum. Seminariet samlade 31 personer och var en del i projektet Hus med historia. Konsulenten och Kjell Möller ledde dagen, som började inom byggnadsvård i praktiken, med Leif Göthberg från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Gunnar Häger, tillgänglighetskonsulent på SHF talade om tillgänglighet på hembygdsgård och museum. Konsulenten och byggnadsantikvarie Charlott Torgén, ÖLM, gick in på hur man gör underhållsprogram för hembygdsgården. En viktig fråga var hur vi finansierar arbete i framtiden. Jonas Jansson, Länsantikvarie på Länsstyrelsen Örebro län, redogjorde för olika bidragsformer som finns att söka. Barn och unga Den 21 augusti samlades 19 personer från 9 föreningar i Siggebohyttans kaffestuga för en tematräff med inriktning på aktiviteter för barn och unga. Samtalen rörde samverkan med skolan, erfarenhetsutbyte och inspiration till aktiviteter. Sara Sporre talade om berättelser i gruvmiljö, Susanne Rickan om hemsidan Barn i bergslagen, Anita-Maria Karlsson om kosläpp och varglappar, Ingrid Nordmark om skolgång i Munkhyttan och Jimmy Åkerfeldt om hembygdsteater i Näsby. Från styrelsen medverkade Siv Kalmö, samt Berit Forsberg och konsulenten. Nationaldags och midsommarfirande Nationaldagen, den 6 juni och Midsommar, den 23 juni, firades hos föreningarna. Konsulenten sammanställde föreningarnas program på förbundets och länsstyrelsens hemsida, samt information till kulturportaler och Nerikes Allehanda. Nationaldagsfirande arrangerades hos 20-talet hembygdsföreningar med bland annat servering och öppet hus. Styrelsens ordförande och konsulenten deltog vid Tiveds hembygdsförenings firande och delade ut hedersnålar. Högtidstal av Landshövdig Rose-Marie Frebran vid Grythyttans hembygdsgård och tal av Carl Jan Granqvist vid Västernärkes hembygdsgård. Midsommarfirande anordnades

6 i sin tur hos 23 hembygdsföreningar, med traditionsenlig sång, dansuppvisning, musikunderhållning och servering. Hembygdsgårdens dag Den 5 augusti firades Hembygdsgårdens dag över hela Sverige. Konsulenten samlade in föreningarnas aktiviteter för marknadsföring på förbundets hemsida, kulturportaler samt till Nerikes Allehanda. Nära hälften av länets hembygdsföreningar var med och arrangerade dagen med bland annat öppet hus, utställningar, hantverk, musikunderhållning, teater, tipspromenad och servering. Conny Sandberg och konsulenten var hos Kumla-Sannaheds Hembygdsförening för att inviga det nya museet i Sannahed kallat Persedelförrådet. Förbundsmöte Höstmötet Onsdagen den 7 november samlade förbundet föreningarna till Höstmöte på Örebro läns museum. Lennart Ljungberg, från Stiftelsen Activa, talade om Kulturarvslyftet och en modell för Örebro län. Carina Oscarsson, från Studieförbundet Vuxenskolan, berättade om utbildningar för en aktiv styrelse och valberedning. Björn Palmqvist, f d journalist på Nerikes Allehanda, berörde mediavärldens förändring. Conny Sandberg och konsulenten höll i information om verksamheten. Bo Karlsson och Bo Fransson från Lerbäcks Hembygdsförening avslutade kvällen med att berätta om filmteknik och att dokumentera sin hembygd. Som exempel visades filmen om poeten Levi Karlsson den Blyge. Vid mötet deltog 55 representanter från 26 föreningar. Hembygdens helg Sveriges hembygdsförbund anordnar varje år evenemanget Hembygdens helg på Historiska museet i Stockholm, vilket var den oktober. Helgen innehöll prisutdelning i byggnadsvård, föredrag, seminarier och aktiviteter. Samtidigt höll även SHF ett förtroenderåd och konsulentmöte. Conny Sandberg och Ingela Oxelgren deltog för styrelsen. Konsulenten deltog vid konsulentmötet och höll ett föredrag på museet med titeln Vi gräver i hembygd. Förbundsresa Årets förbundsresa avgick den 25 Augusti med 48 deltagare till Östergötland och Sankt Annas skärgård. Med båten Lindskär fördes sällskapet till Capella Ecumenica, ett litet stenkapell byggt på Gärsholmen. Båten gick sedan vidare mot Båtsholms pensionat där lunchen intogs. Färden fortsatte till Tyrislöt där hembygdsföreningen mötte upp och visade utställningen på Sankt Annas Skärgårdsmuseum. Arkivens dag Genomfördes den 10 november. Årets tema var Framtid, vilket var gemensamt för hela Sverige. Konsulenten informerade föreningarna om datum och innehåll, samt uppmanade till öppethållande under dagen. Ansvariga för arrangemanget i vår region var ArkivCentrum i Örebro län. Förbundet bidrog med finansiering av annons i Nerikes Allehanda. Flera föreningar deltog genom att hålla öppet och visa arkiv och bilder under dagen. Förtjänsttecken Under året har följande personer fått mottaga förtjänsttecken och utmärkelser för sina insatser för hembygdsrörelsen och förbundet: Hedersmedlem i Örebro läns hembygdsförbund: Helge Hagberg, Örebro.

7 SHF:s hedersnål med lagerkrans: Alice Johansson, Gällersta Forngårdsförening. Gunvor Gustafsson, Gällersta Forngårdsförening. Gudrun Hardysson, Gällersta Forngårdsförening. Tekla Larsson, Sköllersta Hembygdsförening Ulf Andersson, Sällskapet Gamla Örebro Lars Hammarlund, Sällskapet Gamla Örebro Bengt Viktorsson, Sällskapet Gamla Örebro Birgitta Stenström, Tiveds Hembygdsförening Runar Adamsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Jakobsson, Tiveds Hembygdsförening Göran Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Kurt Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Hagberg, Karlslunds Hembygdsförening Hans Fredell, Karlslunds Hembygdsförening Hans-Olov Andersson, Karlslunds Hembygdsförening Hembygdsportal och blogg Den nya hembygdsportalen och det nya formatet för hemsidor skapade behovet av webbkurser. Lennart Ericson och Kjell Möller från förbundet höll i webbkurser för hemsidesansvariga i föreningarna under våren på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Örebro, Hallsberg och Lindesberg. Av förbundets 69 anslutna föreningar och museer så har 44 en hemsida via hembygdsportalen eller en hemsida som har knutits till portalen. 25 föreningar har fristående hemsidor eller information via andra portaler. Konsulenten når samtliga föreningar med e-post och de enskilda medlemmarna via vanlig post. Förbundets blogg används som komplement till hemsidan, med information om verksamheten och aktuella händelser med anknytning till hembygdsrörelsen. Årsbok - hembygdsbok Länsmuseets och hembygdsförbundets årsbok Från Bergslag och Bondebygd har gjort ett uppehåll. Förbundet har istället köpt in och använt sig av boken Närkes Flora, som årsbok/ medlemsbok till föreningarna. Boken är författad av Lars Löfgren och utgiven av Örebro Läns Botaniska Sällskap & Svenska Botaniska Föreningen. Boken försenades och utkom först i början av 2013, vilket fick till följd att årsboken även distribuerades senare. Vid SHFs nya tävling Årets hembygdsbok så lämnade Vikers hembygdsförening en förfrågan till förbundet om att nominera boken Fler glimtar om Qvinnor i Dalkarlsberg till SHFs tävling Förbundet har yttrat sig med tillägg och beslutade att nominera boken. Länsbuketten Förbundets medlemstidning Länsbuketten utkom med fyra nummer per år fram till Sedan 2011 finns Sommar-Länsbuketten, vilken är en årligen utgiven broschyr med alla föreningar markerade på en karta. I den har föreningarna också kunnat annonsera och marknadsföra sina sommaraktiviteter. Broschyren trycktes inför sommaren i exemplar och spreds på hembygdsgårdar, turistbyråer och bibliotek mm. Utformningen är framtagen av arbetsgruppen i samarbete med NärkeTryck AB. Foldern fanns även som PDF-fil på förbundets hemsida för nedladdning.

8 FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR Adolfsbergs Hembygdsförening Almby-Norrbyås Hembygdsförening Arkeologi och Historia i Örebro län Askers Hembygdsförening Axberg-Hovsta Hembygdsförening Boo Hembygdsförening Brevens Bruks Hembygdsförening Degerfors Hembygdsförening Dormens Hembygdsförening Ekers Hembygdsförening Ervalla Hembygdsförening Fellingsbro Hembygds- och fornminnesförening Finnerödja Hembygdsförening Glanshammars Sockenmagasin Granbergsdals Byalag Grythyttans Hembygdsförening Gusselby Hembygdsförening Gällersta Forngårdsförening Hackvads Bygdeförening Hallbergs Hembygdsförening Hammarbackens Hembygdsförening Hardemo Hembygdsförening Hembygdsföreningen Noraskog Hidinge-Lanna Byalag Hällefors Hembygdsförening Karlskoga Bergslags Hembygdsförening Karlslunds Hembygdsförening Kils Hembygdsförening i Närkes Kil Kilsbergens Hembygdsförening Kumla-Sannaheds Hembygdsförening Lerbäcks Allaktivitetsförening Lerbäcks Hembygdsförening Linde Fornminnes- och hembygdsförening Lännäs Hembygds- och fornminnesförening Löabygdens Hembygdsförening Mosjö-Täby Hembygdsförening Mullhyttans Bygdeförening Norra Vättersbygdens Hembygdsförening Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening Näsby Hembygdsförening Olaus Petri Hembygdsförening Ramsbergs Hembygdsförening Ramundeboda Intresseförening Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening Riseberga Rediviva Sköllersta Hembygdsförening Snavlunda Hembygdsförening Stora Mellösa Hembygds- och fornminnesförening Svartå Hembygdsförening Svennevads Hembygdsförening Sällskapet Gamla Örebro Sällskapet Närkingarne i Stockholm Sävsjöns Bygdeförening SörBygdeföreningen Tiveds Hembygdsförening Tångeråsa Bygdeförening Viby Hembygdsförening Vikers Hembygdsförening Vintrosa-Tysslinge Hembygdsförening Vivalla Hembygdsförening Västernärkes Hembygdsförening Wasselhyttans Hembygdsförening Wedevåg Hembygdsförening Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsföreing Zinkgruvans Bygdeförening Åmmebergs Bygdeförening Örebro Hembygdsförening Under året har Sävsjöns Bygdeförening och Ramundeboda Intresseförening ansökt och beviljats inträde i förbundet. Frövifors Pappersbruksmuseum och Lokalhistoriska Sällskapet är båda kollektivt anslutna. Örebro läns hembygdsförbund har sammanlagt 69 anslutna föreningar och museer. Tillsammans har föreningarna ca medlemmar. Förbundets enskilt stödjande medlemmar har under året varit 218 st. SLUTORD Hembygdsrörelsen är en rörelse i tiden. I den kulturplan som lagts gör Örebro län framgår att: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

9 Verksamhetsåret 2012 haft många möten, träffar och aktiviteter. Hembygdsföreningarna är en viktig plats för möten mellan människor där dessa värden kan utvecklas. En lättillgänglig välkomnande plats för alla. Hembygdsförbundet har försökt vara en inspirationskälla i arbetet med bl a barn och unga, utbildningar av olika slag, marknadsföring av föreningarnas verksamhet, kulturarv för alla samt attraktiva och tillgängliga mötesplatser. Arbetet har inneburit många möten, resor och goda kontakter. Länet har även fått sin del av det nationella projektet Hus med historia som gav medel till bevarande av hembygdsgårdarna, kurser i byggnadsvård och ett seminarium om vård och underhåll. Vi har också varit involverade i en del nationella aktiviteter vilket visar att vår verksamhet även uppmärksammats av andra. Vi lägger ett intensivt, innehållsrikt och spännande år bakom oss. Styrelsen tackar för det förtroende vi haft att förvalta vårt förbund under det gångna året och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsstämman. Örebro i april 2013 Martin Edlund Sekreterare Conny Sandberg Ingela Oxelgren Mikael Eivergård ordförande vice ordförande Birgit Ryding Siv Kalmö Sören Klingnéus Kjell Möller Wivianne Högman Gunlög Enhörning Åke Wiklund Erik Andersson Margareta Barwing Maria Sundström Margareta Johansson Bengt Arvidsson skattmästare Martin Edlund sekreterare

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer MARS 1999 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Nya 1 Artisten Aldis Stevensen. Hon uppträdde i Folkparken i Örebro i september 1936. Foto: Walterström Atelier, Örebro. Knut Walterström drev

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Heimbygda. Årsredovisning 2014

Heimbygda. Årsredovisning 2014 Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtland Härjedalen Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse Ordinarie styrelseledamöter Sten Rentzhog, Ås, ordför * Sigrid Grenholm, Rödön, vice ordför * Håkan Gunneriusson,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 2 Ändamål 2 Handling 2 Styrelsens sammansättning 2 Arbetsutskott 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Styrelse och Au sammanträden 3 Årsmötet för 2001 3 Organisationsfrågor

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2001 MAJ 2001 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 Karta över Svartå bruk upprättad 1868, Svartå hytta 1944 och utslag i hyttan 1965 med Harry Persson. 2 MAJ 2001 Verksamhetsberättelse 2000

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Sidan 26 1 Främre omslag: Slaget vid Prestebakke. Foto: Ulf Hansson,

Läs mer

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2002 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 2 MAJ 2002 Verksamhetsberättelse 2001 för Örebro läns företagsarkiv Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för föreningens sjuttonde

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda

Förord. Medlemmar. Förtroendevalda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Danderyds Föreningsarkiv foto: Björn Vidalve Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013

Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013 Hållbara museer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2013 - ArbetSam - verksamhetsberättelse 2013-1 Innehållsförteckning Året som gått 3 1. Styrelsen 4-5 1:1 Övriga funktionärer

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Carina Kjellberg, ordförande 1991-1995, berättar.sid 10 Bodil Grek, ordförande 1995-2006, berättar.sid 11 Conny Moritz, skadad medlem,

Läs mer

Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998

Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998 MAJ 1999 Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Orebro läns företagsarkivs verksamhetsberättelse för år 1998 Örebro läns foretagsarkiv är en ideell organisation som är verksam på ArkivCentrum Örebro

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Inledning Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer