ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012

2 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2012 INLEDNING Örebro läns 69 hembygdsföreningar och museer arrangerar årligen ca publika arrangemang runt om i länet, som lockar över besökare. Länets föreningar har ca medlemmar och förvaltar ett stort antal byggnader, föremåls- och fotosamlingar och arkiv. STYRELSEARBETET Ordinarie ledamöter Conny Sandberg, ordförande Ingela Oxelgren, vice ordförande Mikael Eivergård Sören Klingnéus Wivianne Högman Birgit Ryding Kjell Möller Siv Kalmö Gunlög Enhörning Suppleanter Åke Wiklund Maria Sundström Margareta Johansson Erik Andersson Margareta Barwing Skattmästare Bengt Arvidsson Sekreterare Martin Edlund Revisorer Kåge Landin Sune Lang Anita Birath, revisorssuppleant Valberedning Björn Palmqvist, sammankallande Anita Holmström Maud Stranneby Hembygdskonsulent Martin Edlund Försäkringsansvarig Kjell Möller Dataansvariga Lennart Ericson, hemsidan Fred Lind, SOFIE Hedersledamöter Britta Hammarbacken Karin Öman Helge Hagberg Arbetsgrupper inom styrelsen Arbetsutskott: Conny Sandberg, Ingela Oxelgren, konsulenten. Barn och unga: Siv Kalmö, Berit Forsberg, konsulenten. Stämman: Siv Kalmö, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman, Erik Andersson, Bengt Arvidsson, konsulenten. Hus och försäkring: Kjell Möller och konsulenten. Årsbok: Conny Sandberg, Gunlög Enhörning, Mikael Eivergård. Länsbukett: Gunlög Enhörning, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman. Kurser, Ingela Oxelgren, Birgit Ryding, konsulent. Förbundsresa, Björn Palmqvist, Lennart Ericsson, Ingela Oxelgren, Wivianne Högman.

3 Förbundets styrelse vid upptaktsmöte i Dammtorp, Tiveds Hembygdsförening. Fr v; Martin Edlund, Conny Sandberg, Kjell Möller, Mikael Eivergård, Margareta Johansson, Gunlög Enhörning, Birgit Ryding, Maria Sundström, Siv Kalmö, Bengt Arvidsson, Ingela Oxelgren, Sören Klingnéus, Erik Andersson. (Wivianne Högman saknas på bild). Förbundets sammanträden Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden, 16/2, 15/3, 12/4, 12/5 (konstituerande), 15/9 upptaktsmöte i Dammtorp hos Tiveds Hembygdsförening, 10/9, 15/11 och 12/12. Förbundets representation - Riksstämman På Riksstämman i Visby den maj deltog fyra ordinarie ombud. För styrelsen deltog Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning och Martin Edlund. Föreningarnas ombud var Ulla Fintling, Mosjö - Täby hembygdsförening. Förbundets representation Stiftelsen Örebro läns museum Som ordinarie representanter för förbundet i Stiftelsen Örebro läns museums styrelse sitter Conny Sandberg (vice ordförande) och Ingela Oxelgren (ledamot), samt Wivianne Högman och Kjell Möller (suppleanter). Valda för granskning av Stiftelsen Örebro läns museums räkenskaper är Kåge Landin som ordinarie revisor och Sune Lang som ersättare. Förbundets representation - övrigt Helge Hagberg representerar även fortsättningsvis förbundet i Jeremiasfondens styrelse. Mikael Eivergård är förbundets representant i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. Kjell Möller representerar förbundet inom Länsbygderådet. Ekonomi Resultat och balansräkning redovisas i ett särskilt dokument.

4 Anslag ur fonder En skriftlig ansökan inkom från Samverkarna i Glanshammarsbygden till Gustav och Elsa Sternhammar-Svenssons fond. Ansökan rörde medel för att flytta och starta upp ett sågverk. Samtal kring ytterligare två ansökningar har skett under året, men skriftlig ansökan har inte inkommit. Den skriftliga ansökan avslogs utifrån fondens stadgar, och några medel har inte beviljats under året. Konsulenten och skattmästaren Martin Edlund har på 50% fungerat som förbundets hembygdskonsulent och sekreterare, med övrig del av tjänst på museet. Bengt Arvidsson är i sin tur skattmästare på 10% av sin tjänst på museet. Skattmästaren sköter förbundets löpande bokföring och budgetarbete. Konsulentens arbete innebär att arrangera årliga möten och träffar, sköta kansliet samt vara sekreterare i förbundsstyrelsen. Konsulenten är också verksam som rådgivare och kontaktperson för länets hembygdsföreningar, via telefon, e-post, brev och besök. Konsulenten har sitt kontor på förbundets kansli på Länsarvet. Konsulenten deltar i SHFs nationella nätverk och möten för hembygdskonsulenter, samt deltar i nätverk och möten med Örebro läns landstings regionala kulturkonsulenter. VERKSAMHETEN Förbundsmöte Regionträffar För att komma ut till föreningarna och diskutera gemensamma frågor, så anordnade flera ledamöter i styrelsen och konsulent Regionträffar. De genomfördes under februari på fyra platser i länet, Örebro, Askersund, Asker och Gusselby. På agendan/temat var främst den nya hembygdsportalen, hur man lägger upp en vårdplan för hembygdsgården. Vi talade även om den färdiga studien Från bondemiljö till boendemiljö (2011), en kartläggning över hembygdsföreningar i städer. Vivalla hembygdsförening är med som ett exempel på en stadsdelsförening. Andra punkter rörde organisationsutveckling med kurser från Studieförbundet Vuxenskolan, likaså Sommar-Länsbuketten och SHFs kommande 100- årsjubileum år Vid träffarna deltog sammanlagt 90 representanter från hela länet. Årsstämman Lördagen den 12 maj samlades 114 deltagare från 36 föreningar till årsstämma i Karlskoga. Folkhögskolans aula fungerade som stämmolokal och Karlskoga Bergslags- och hembygdsförening var funktionärer. Sif Eklund, ordförande i hembygdsförening, inledde stämman med att hälsa alla välkomna. Anders Ohlsson, ordförande i Karlskoga kommunfullmäktige, berättande om kommunens bakgrund och dagsläge. Årsstämman fortgick med stadgeenliga mötesförhandlingar och utdelning av förtjänsttecken med SHFs hedersnålar med lagerkrans. Stämman avslutades med en presentation av Karl-Axel Branzell, ordförande i Värmlands hembygdsförbund, om projektet Järnets väg i Värmland. Eftermiddagens ägnades åt utflykter. Resorna avgick till Alfred Nobels Björkborn, Stadsträdgårdens växthusanläggning och Gråbo arbetarmuseum. Riksstämman Förbundet deltog i Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Visby den maj. Länets ombud var Conny Sandberg, Sören Klingnéus, Gunlög Enhörning, Martin Edlund och Ulla Fintling. Till stämman bokades tåg- och flygbiljett via RESIA. Den 22 maj gick flygbolaget Skyways i konkurs, vilket medförde bekymmer. Resan fick istället göras med bil till Nynäshamn och båt till Gotland. Några medel har inte återbetalats utan medfört ökade kostnader för förbundet. Stämman invigdes i Almedalen av Landshövding Cecilia Schelin

5 Seidegård och Gotlands hembygdsförbunds ordförande Jerker Enekvist. Stämman öppnades på Clarion Hotel Wisby av Birger Svanström, ordförande SHF, och följdes av överläggningar. På kvällen var det högtidsmiddag på Wisby Strand Congress och utdelning av utmärkelser. Conny Sandberg valdes in i riksförbundets valberedning. Förbundet och Fellingsbro hembygdsförening inkom med en motion till stämman. Conny Sandberg fick redogöra för motionen, vilken rörde frågan om förvaring av gamla vapen. Ombuden deltog i följande dags förhandlingar, seminarier och kvällen hembygdsfest på Norrbys i Väte. Söndagen användes till hembygdsresor och våra ombud åkte till Gotlands södra del. Hus med historia byggnadsvård Sveriges regering satsade 30 miljoner på hembygdsgårdarnas byggnader och kurser under perioden Konsulenten och Länsstyrelsen samordnade de tusen kronor som fördelades till länet. Byggnadsvårdande insatser och antikvarisk medverkan i projektet genomfördes hos fyra föreningar i länet, med Asker, Lännäs, Finnerödja och Lindesbergs fornminnes- och hembygdsförening. Bidraget gick till nytt spåntak, nytt tegeltak, rödfärgning av byggnader, invändig målning samt reparationer. Förbundet gav stöd, information och annonseringshjälp vid kurser och aktiviteter hos de föreningar som fick bidrag. Det var kurs i fönsterrenovering, invändig målning med olika färgtyper, tillverkning av slamfärg och tillverkning träspån med spånhyvel. Likaså medverkan på byggnadsvårdsdag i Askersund och ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet (se nedan). Hus med historia seminarium Lördagen den 24 november genomförde förbundet ett seminarium om byggnadsvård och tillgänglighet på Örebro läns museum. Seminariet samlade 31 personer och var en del i projektet Hus med historia. Konsulenten och Kjell Möller ledde dagen, som började inom byggnadsvård i praktiken, med Leif Göthberg från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Gunnar Häger, tillgänglighetskonsulent på SHF talade om tillgänglighet på hembygdsgård och museum. Konsulenten och byggnadsantikvarie Charlott Torgén, ÖLM, gick in på hur man gör underhållsprogram för hembygdsgården. En viktig fråga var hur vi finansierar arbete i framtiden. Jonas Jansson, Länsantikvarie på Länsstyrelsen Örebro län, redogjorde för olika bidragsformer som finns att söka. Barn och unga Den 21 augusti samlades 19 personer från 9 föreningar i Siggebohyttans kaffestuga för en tematräff med inriktning på aktiviteter för barn och unga. Samtalen rörde samverkan med skolan, erfarenhetsutbyte och inspiration till aktiviteter. Sara Sporre talade om berättelser i gruvmiljö, Susanne Rickan om hemsidan Barn i bergslagen, Anita-Maria Karlsson om kosläpp och varglappar, Ingrid Nordmark om skolgång i Munkhyttan och Jimmy Åkerfeldt om hembygdsteater i Näsby. Från styrelsen medverkade Siv Kalmö, samt Berit Forsberg och konsulenten. Nationaldags och midsommarfirande Nationaldagen, den 6 juni och Midsommar, den 23 juni, firades hos föreningarna. Konsulenten sammanställde föreningarnas program på förbundets och länsstyrelsens hemsida, samt information till kulturportaler och Nerikes Allehanda. Nationaldagsfirande arrangerades hos 20-talet hembygdsföreningar med bland annat servering och öppet hus. Styrelsens ordförande och konsulenten deltog vid Tiveds hembygdsförenings firande och delade ut hedersnålar. Högtidstal av Landshövdig Rose-Marie Frebran vid Grythyttans hembygdsgård och tal av Carl Jan Granqvist vid Västernärkes hembygdsgård. Midsommarfirande anordnades

6 i sin tur hos 23 hembygdsföreningar, med traditionsenlig sång, dansuppvisning, musikunderhållning och servering. Hembygdsgårdens dag Den 5 augusti firades Hembygdsgårdens dag över hela Sverige. Konsulenten samlade in föreningarnas aktiviteter för marknadsföring på förbundets hemsida, kulturportaler samt till Nerikes Allehanda. Nära hälften av länets hembygdsföreningar var med och arrangerade dagen med bland annat öppet hus, utställningar, hantverk, musikunderhållning, teater, tipspromenad och servering. Conny Sandberg och konsulenten var hos Kumla-Sannaheds Hembygdsförening för att inviga det nya museet i Sannahed kallat Persedelförrådet. Förbundsmöte Höstmötet Onsdagen den 7 november samlade förbundet föreningarna till Höstmöte på Örebro läns museum. Lennart Ljungberg, från Stiftelsen Activa, talade om Kulturarvslyftet och en modell för Örebro län. Carina Oscarsson, från Studieförbundet Vuxenskolan, berättade om utbildningar för en aktiv styrelse och valberedning. Björn Palmqvist, f d journalist på Nerikes Allehanda, berörde mediavärldens förändring. Conny Sandberg och konsulenten höll i information om verksamheten. Bo Karlsson och Bo Fransson från Lerbäcks Hembygdsförening avslutade kvällen med att berätta om filmteknik och att dokumentera sin hembygd. Som exempel visades filmen om poeten Levi Karlsson den Blyge. Vid mötet deltog 55 representanter från 26 föreningar. Hembygdens helg Sveriges hembygdsförbund anordnar varje år evenemanget Hembygdens helg på Historiska museet i Stockholm, vilket var den oktober. Helgen innehöll prisutdelning i byggnadsvård, föredrag, seminarier och aktiviteter. Samtidigt höll även SHF ett förtroenderåd och konsulentmöte. Conny Sandberg och Ingela Oxelgren deltog för styrelsen. Konsulenten deltog vid konsulentmötet och höll ett föredrag på museet med titeln Vi gräver i hembygd. Förbundsresa Årets förbundsresa avgick den 25 Augusti med 48 deltagare till Östergötland och Sankt Annas skärgård. Med båten Lindskär fördes sällskapet till Capella Ecumenica, ett litet stenkapell byggt på Gärsholmen. Båten gick sedan vidare mot Båtsholms pensionat där lunchen intogs. Färden fortsatte till Tyrislöt där hembygdsföreningen mötte upp och visade utställningen på Sankt Annas Skärgårdsmuseum. Arkivens dag Genomfördes den 10 november. Årets tema var Framtid, vilket var gemensamt för hela Sverige. Konsulenten informerade föreningarna om datum och innehåll, samt uppmanade till öppethållande under dagen. Ansvariga för arrangemanget i vår region var ArkivCentrum i Örebro län. Förbundet bidrog med finansiering av annons i Nerikes Allehanda. Flera föreningar deltog genom att hålla öppet och visa arkiv och bilder under dagen. Förtjänsttecken Under året har följande personer fått mottaga förtjänsttecken och utmärkelser för sina insatser för hembygdsrörelsen och förbundet: Hedersmedlem i Örebro läns hembygdsförbund: Helge Hagberg, Örebro.

7 SHF:s hedersnål med lagerkrans: Alice Johansson, Gällersta Forngårdsförening. Gunvor Gustafsson, Gällersta Forngårdsförening. Gudrun Hardysson, Gällersta Forngårdsförening. Tekla Larsson, Sköllersta Hembygdsförening Ulf Andersson, Sällskapet Gamla Örebro Lars Hammarlund, Sällskapet Gamla Örebro Bengt Viktorsson, Sällskapet Gamla Örebro Birgitta Stenström, Tiveds Hembygdsförening Runar Adamsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Jakobsson, Tiveds Hembygdsförening Göran Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Kurt Karlsson, Tiveds Hembygdsförening Helge Hagberg, Karlslunds Hembygdsförening Hans Fredell, Karlslunds Hembygdsförening Hans-Olov Andersson, Karlslunds Hembygdsförening Hembygdsportal och blogg Den nya hembygdsportalen och det nya formatet för hemsidor skapade behovet av webbkurser. Lennart Ericson och Kjell Möller från förbundet höll i webbkurser för hemsidesansvariga i föreningarna under våren på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Örebro, Hallsberg och Lindesberg. Av förbundets 69 anslutna föreningar och museer så har 44 en hemsida via hembygdsportalen eller en hemsida som har knutits till portalen. 25 föreningar har fristående hemsidor eller information via andra portaler. Konsulenten når samtliga föreningar med e-post och de enskilda medlemmarna via vanlig post. Förbundets blogg används som komplement till hemsidan, med information om verksamheten och aktuella händelser med anknytning till hembygdsrörelsen. Årsbok - hembygdsbok Länsmuseets och hembygdsförbundets årsbok Från Bergslag och Bondebygd har gjort ett uppehåll. Förbundet har istället köpt in och använt sig av boken Närkes Flora, som årsbok/ medlemsbok till föreningarna. Boken är författad av Lars Löfgren och utgiven av Örebro Läns Botaniska Sällskap & Svenska Botaniska Föreningen. Boken försenades och utkom först i början av 2013, vilket fick till följd att årsboken även distribuerades senare. Vid SHFs nya tävling Årets hembygdsbok så lämnade Vikers hembygdsförening en förfrågan till förbundet om att nominera boken Fler glimtar om Qvinnor i Dalkarlsberg till SHFs tävling Förbundet har yttrat sig med tillägg och beslutade att nominera boken. Länsbuketten Förbundets medlemstidning Länsbuketten utkom med fyra nummer per år fram till Sedan 2011 finns Sommar-Länsbuketten, vilken är en årligen utgiven broschyr med alla föreningar markerade på en karta. I den har föreningarna också kunnat annonsera och marknadsföra sina sommaraktiviteter. Broschyren trycktes inför sommaren i exemplar och spreds på hembygdsgårdar, turistbyråer och bibliotek mm. Utformningen är framtagen av arbetsgruppen i samarbete med NärkeTryck AB. Foldern fanns även som PDF-fil på förbundets hemsida för nedladdning.

8 FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR Adolfsbergs Hembygdsförening Almby-Norrbyås Hembygdsförening Arkeologi och Historia i Örebro län Askers Hembygdsförening Axberg-Hovsta Hembygdsförening Boo Hembygdsförening Brevens Bruks Hembygdsförening Degerfors Hembygdsförening Dormens Hembygdsförening Ekers Hembygdsförening Ervalla Hembygdsförening Fellingsbro Hembygds- och fornminnesförening Finnerödja Hembygdsförening Glanshammars Sockenmagasin Granbergsdals Byalag Grythyttans Hembygdsförening Gusselby Hembygdsförening Gällersta Forngårdsförening Hackvads Bygdeförening Hallbergs Hembygdsförening Hammarbackens Hembygdsförening Hardemo Hembygdsförening Hembygdsföreningen Noraskog Hidinge-Lanna Byalag Hällefors Hembygdsförening Karlskoga Bergslags Hembygdsförening Karlslunds Hembygdsförening Kils Hembygdsförening i Närkes Kil Kilsbergens Hembygdsförening Kumla-Sannaheds Hembygdsförening Lerbäcks Allaktivitetsförening Lerbäcks Hembygdsförening Linde Fornminnes- och hembygdsförening Lännäs Hembygds- och fornminnesförening Löabygdens Hembygdsförening Mosjö-Täby Hembygdsförening Mullhyttans Bygdeförening Norra Vättersbygdens Hembygdsförening Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening Näsby Hembygdsförening Olaus Petri Hembygdsförening Ramsbergs Hembygdsförening Ramundeboda Intresseförening Ramundeboda-Laxå Hembygdsförening Riseberga Rediviva Sköllersta Hembygdsförening Snavlunda Hembygdsförening Stora Mellösa Hembygds- och fornminnesförening Svartå Hembygdsförening Svennevads Hembygdsförening Sällskapet Gamla Örebro Sällskapet Närkingarne i Stockholm Sävsjöns Bygdeförening SörBygdeföreningen Tiveds Hembygdsförening Tångeråsa Bygdeförening Viby Hembygdsförening Vikers Hembygdsförening Vintrosa-Tysslinge Hembygdsförening Vivalla Hembygdsförening Västernärkes Hembygdsförening Wasselhyttans Hembygdsförening Wedevåg Hembygdsförening Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsföreing Zinkgruvans Bygdeförening Åmmebergs Bygdeförening Örebro Hembygdsförening Under året har Sävsjöns Bygdeförening och Ramundeboda Intresseförening ansökt och beviljats inträde i förbundet. Frövifors Pappersbruksmuseum och Lokalhistoriska Sällskapet är båda kollektivt anslutna. Örebro läns hembygdsförbund har sammanlagt 69 anslutna föreningar och museer. Tillsammans har föreningarna ca medlemmar. Förbundets enskilt stödjande medlemmar har under året varit 218 st. SLUTORD Hembygdsrörelsen är en rörelse i tiden. I den kulturplan som lagts gör Örebro län framgår att: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

9 Verksamhetsåret 2012 haft många möten, träffar och aktiviteter. Hembygdsföreningarna är en viktig plats för möten mellan människor där dessa värden kan utvecklas. En lättillgänglig välkomnande plats för alla. Hembygdsförbundet har försökt vara en inspirationskälla i arbetet med bl a barn och unga, utbildningar av olika slag, marknadsföring av föreningarnas verksamhet, kulturarv för alla samt attraktiva och tillgängliga mötesplatser. Arbetet har inneburit många möten, resor och goda kontakter. Länet har även fått sin del av det nationella projektet Hus med historia som gav medel till bevarande av hembygdsgårdarna, kurser i byggnadsvård och ett seminarium om vård och underhåll. Vi har också varit involverade i en del nationella aktiviteter vilket visar att vår verksamhet även uppmärksammats av andra. Vi lägger ett intensivt, innehållsrikt och spännande år bakom oss. Styrelsen tackar för det förtroende vi haft att förvalta vårt förbund under det gångna året och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsstämman. Örebro i april 2013 Martin Edlund Sekreterare Conny Sandberg Ingela Oxelgren Mikael Eivergård ordförande vice ordförande Birgit Ryding Siv Kalmö Sören Klingnéus Kjell Möller Wivianne Högman Gunlög Enhörning Åke Wiklund Erik Andersson Margareta Barwing Maria Sundström Margareta Johansson Bengt Arvidsson skattmästare Martin Edlund sekreterare

ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2015 ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2015 INLEDNING Örebro läns 71 hembygdsföreningar och museer arrangerar årligen ca 600-700 publika

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Nationaldagsfirande i Örebro län 2013

Nationaldagsfirande i Örebro län 2013 Nationaldagsfirande i Örebro län 2013 Askersunds kommun Nationaldagsfirande i Askersunds hembygdsgård Traditionellt nationaldagsfirande samt utdelning av årets kulturpris och kulturstipendium. Glass och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Presidiet godkände presidieprotokoll nr 70 överlämnade styrelseprotokoll nr 70 och 71 till styrelsen för godkännande. a. Budget & balans Bilaga

Presidiet godkände presidieprotokoll nr 70 överlämnade styrelseprotokoll nr 70 och 71 till styrelsen för godkännande. a. Budget & balans Bilaga Protokoll Tid: tisdag 28 augusti 2012, kl 9-12 Plats: SHF:s kansli, Sabbatsbergsvägen 6, Stockholm Presidiet Nr 71 Närvarande: Birger Svanström, förbundsordförande; Ingela Broström, 1:e vice ordförande;

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND 2011 Anslutna föreningar (20 ) Alnö, Attmar, Borgsjö, Gudmundstjärns intresseförening, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Liden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Degerfors kommun Degerfors Samorg Ordf. Bernt Fägerås Tel: , E-post:

Degerfors kommun Degerfors Samorg Ordf. Bernt Fägerås Tel: , E-post: Askersunds kommun Askersund Samorg Ordf. Lennart Andersson Tel: 0583-77 03 33, 070-679 58 04 lennart.0583770333@telia.com Askersund Ordf. Mia Eriksson Tel: 0583-128 59, 070-652 18 80 a-meriksson@hotmail.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Rö Hembygdsförening Sida 1 (7)

Rö Hembygdsförening Sida 1 (7) Rö Hembygdsförening Sida 1 (7) STADGAR FÖR RÖ HEMBYGDSFÖRENING Antagna av konstituerande mötet 2011-09-15, ändrade genom beslut på årsmötet 2012-02-23. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föreningens namn, verksamhetsområde

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Segersta Hembygdsförenings styrelse lämnar härmed följande redovisning av föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Segersta Hembygdsförenings styrelse lämnar härmed följande redovisning av föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Segersta Hembygdsförenings styrelse lämnar härmed följande redovisning av föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2013 söndagen den 17 februari kl. 18 i Hembygdsgården

Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2013 söndagen den 17 februari kl. 18 i Hembygdsgården Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2013 söndagen den 17 februari kl. 18 i Hembygdsgården 1. Årsmötets öppnande Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, hälsade medlemmarna välkomna till 2013 års

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad

Protokoll HALLANDS MUSEIFORENING 2010 - 1(7) Arsmote. Tid: 18.30-20.30. Lansmuseet Halmstad - 1(7) Arsmote Dag: 17maj Tid: 18.30-20.30 Plats: Narvarande: Lansmuseet Halmstad Ca 50 medlemmar samt styrelsen och mottagare av fbreningens diplom for god byggnadsvard Ordforande Sekreterare Sven Lundstrom

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO PROTOKOLL Sid 1(4) Plats: Jaktstugan Anneberg Närvarande: Markägare och arrendatorer, Per-Axel Ericsson, Johan Haglund, Jan Eriksson, Karl-Erik Bergkvist, Kalervo Mättää, Sven Sandberg, Hasse Halvarsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Årsmöte Dis-Bergslagen

Årsmöte Dis-Bergslagen Årsmöte Dis-Bergslagen Söndagen den 28 februari 2010 kl. 14.00 Culturen, Västerås. Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer, tillika

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING

STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING STADGAR FÖR BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 2 Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet 3 Hembygdsföreningens organisation 4 Medlemsmöten 5 Medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Klockrike hembygdsförening Årsmöte onsdag 18 juni 2014 Klockrikegården

Klockrike hembygdsförening Årsmöte onsdag 18 juni 2014 Klockrikegården Klockrike hembygdsförening Årsmöte onsdag 18 juni 2014 Klockrikegården ---- www.hembygd.klockrike.se Klockrike hembygdsförening Förslag till Dagordning årsmöte onsdag 18 juni 2014 kl. 18 1. Mötet öppnas

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping.

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping. Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte 2016-02-17 på Arbetets Museum. Norrköping. 01. Mötets öppnande. Ordförande Barbro Mattson hälsar alla välkomna och förklarar mötet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer