hr&leadership:briefing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr# AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #4: ModERN KoMPETENSUTvECKlINg NYHETER: Konsten att göra en bra lärandevideo En av de tydligaste trenderna inom kompetensutvecklingsområdet just nu är användandet av korta videoklipp för att effektivisera lärandet. Att använda videos i utbildningssammanhang har nämligen visat sig vara mycket användbart. Videos har potential att spara in både tid och pengar. Men, att skapa en bra video är dock inte helt lätt. s.11 Lär dig arbeta med innovationer som de främsta serie-entreprenörerna Dagens ekonomiska klimat har lett till att många organisationer är obenägna att ta risker med oprövade idéer. Händelser på andra sidan jorden kan ha direkt och oväntad effekt på organisationer idag. s.10 Kompetensutveckling som friskvård? Nu finns Nordens första gym för hjärnor i Helsingfors. Inrättningen har startats av Reidar Wasenius som har en bakgrund som brainstormare på Nokia och marknadsföringschef på Samsung. s.11 TEMA: Kompetensutveckling 2.0 handlar allt mer om eget ansvar Historiskt har kompetensutveckling handlat om att centralt planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kopplade till en fast plan. Utvecklingen går nu mot att individen själv behöver ta ett mer aktivt ansvar för sin egen utveckling. s.12 Digitala spel en väg mot ökat engagemang i organisatoriskt lärande En vanlig bild av spelande är att det främst utövas av tonåriga pojkar bakom fördragna persienner. Det är fel. Genomsnittsåldern är 37 år och 42 procent av de som spelar är kvinnor. s.16 Nyhetsbilaga: hr:sverige Hållbarhet i Atlas Copcos balanserade styrkort sid 1 EU-nytt och arbetsrättsliga nyheter sid 2-3 Sandvik vill förebygga olyckor sid 4 Tävla om anställning på Ernst & Young sid InsightLab,

2 hr&leadership:briefing nr: AKTUEllA TRENdER & ANAlYS Trend #1 Programvara för automatisk referenskontroll Ny teknik håller gradvis på att underlätta livet för personalansvariga. Ett område som delvis håller på att automatiseras är referenstagning. Några av de program som finns på engelska idag är Checkster s Reference Control och Pre-hire 360. Dessa verktyg kan göra rekryteringsprocessen snabbare och effektivare. Praktiskt går det till så att den rekryteringsansvarige matar in den sökandes namn och e-id till systemet som sedan automatiskt skickar ut en cirka 10-minuters standardmall för referensgivare att fylla i online. Personer som inkluderas kan vara tidigare arbetsgivare, chefer och kollegor, personer som den sökande på vanligt sätt lämnar. Dessa onlineverktyg kan spara tid eftersom den rekryterande inte längre behöver jaga referenser på telefon. Många användare rapporterar också att referenstagningen har blivit mer enhetlig och rättvis eftersom alla referensgivare får besvara samma frågor. Källa: Workforce; Kommentar: Det ligger en ständig fråga i botten när teknik ska ersätta det som (erfarna) personer tidigare gjort, nämligen om det blir samma kvalitet. Kan en onlinetjänst ersätta en erfaren person som fångar upp nyanser och ställer rätt följdfrågor? Nej, förmodligen inte. Däremot kan ett onlineverktyg hjälpa till att höja "lägstanivån" och samtidigt frigöra tid som kan användas för att följa upp eventuella frågetecken. Något som är säkert är att vi kommer att få se allt fler verktyg som kompletterar och delvis ersätter delar av arbetet med kompetensförsörjning och utveckling. Trend #2 Förändringstakten riskerar göra allt fler verksamheter otydliga En färsk undersökning utförd av American Management Association bland sina medlemsföretag, visade att nästan 40 procent av de anställda inte hade den blekaste aning om vad som verkligen skedde i deras organisation och att de inte kände till verksamhetens övergripande mål och vision. Detta är naturligtvis alarmerande siffror eftersom forskning visar att de anställdas engagemang och produktivitet till stor del beror på hur delaktiga och välinformerade de känner sig. Endast 8 procent angav att de för det mesta känner sig välinformerade om vad som sker i verksamheten och vart Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området. den är på väg. Även om cheferna är mer välinformerade så var det hela 15 procent i denna kategori som upplevde att de inte kände till vad som pågick i verksamheten. Sandi Edwards, Senior VP vid American Management Association, konstaterar att involvering av de anställda gör att de känner sig trygga och mer engagerade. När de anställda är osäkra på vad som sker i organisationen eller vart den är på väg, påverkar det deras prestationer högst påtagligt. Källa: Management-Issues; research/in-the-loop-or-in-the-dark.asp Kommentar: Detta är onekligen en av de tuffaste utmaningarna för ledare och chefer idag att förmedla en tydlig bild av vad organisationen egentligen gör, varför den finns till och vart den är på väg. En delaktig, välinformerad och engagerad arbetsstyrka är dessutom en förutsättning för att skapa rätt handlingar och beslut i vardagen. Problemet är att diskussioner och information om budget, affärsplaner, produkter/tjänster och ekonomiska nyckeltal inte gör jobbet. Det kommer att krävas mer tydlighet kring verksamhetens verkliga bidrag till omvärlden/kunderna/medarbetarna, kring kärnan i kulturen, kring värderingar och inom vilka områden som utvecklingen, kreativitet och innovation ska prioriteras. Trend #3 Evidensbaserad ledarutveckling Googles Projekt Oxygen Project Oxygen är ett initiativ inom Google som går ut på att utveckla ledarskapet och Google som arbetsplats med hjälp av kvantitativ data. Projektet tar sin utgångspunkt i resultaten från enkäter genomförda bland dem som väljer att sluta sin anställning. I datan från dessa undersökningar såg man bland annat de vanligaste orsakerna till varför människor väljer att lämna Google: När de inte känner en tydlig koppling till bolagets uppdrag, eller känsla att deras arbete betyder något InsightLab

3 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS hr&leadership:briefing nr: När de inte gillar eller respekterar sina kollegor. De har en dålig chef (den enskilt viktigaste variabeln). Analytikerna konstaterade också de mycket varierande betyg som de anställda gav sina chefer. De märkte också vilken påverkan uppfattningen om chefen hade på den enskildes arbetsresultat och hur man tyckte om sitt jobb. Baserat på de iakttagelser som gjorts av statistiker började Google i nästa steg att utforma sin ledarutveckling kring de faktorer som visat sig påverka retention, nöjdhet och prestationer allra mest. Källa: The New York Times; 679D8B63&pagewanted=all Kommentar: Det finns en vilja hos många idag att basera åtgärder inom personal- och ledarutveckling på fakta och att kunna mäta gjorda insatser. Hela lösningen ligger natutligtvis inte i att låta "HR-analytiker" ta över arbetet, däremot kan de ta fram underlag som gör att de insatser som görs ger ännu bättre effekt. Det intressanta i Googles ledarutveckling är också att den är helt inriktad på att chefer och ledare ska kunna "serva" medarbetarna bättre och inte i första hand på att hjälpa cheferna vidare i sina egna karriärer. Trend #4 Många chefer hämmar (o)avsiktligt innovation och förnyelse Ron Ashkenas, exekutiv partner på Schaffer Consulting och medförfattare till "The GE Work-Out" och "The Boundaryless", är bekymrad över den bristande förmåga till innovation han i sina studier sett hos de flesta företag och organisationer. Han har kommit fram till att det många gånger är cheferna själva som inte vill att deras medarbetare ska förnya. Ron Ashkenas identifierar tre (o)avsiktliga orsaker till varför chefer skickar dubbla budskap kring innovation: Chefer betonar omedelbara resultat, ofta förstärkt av kortsiktiga planer. Innovation kan ta lång tid att ge avkastning, vilket strider mot dessa kortsiktiga krav. Chefer är rädda att innovation kommer att störa nuvarande verksamhet. Innovation kräver experiment i stället för metodisk analys. Många chefer kan vara obekväma med förändringar som inte sker steg-för-steg enligt en fast plan som går att följa och utvärdera. Det är inte lätt att ändra ett företags kultur så att den uppmuntrar och stödjer innovation. Men det är vad som krävs enligt Ron Ashkenas. Källa: Harvard Business Review; Kommentar: Ett klassiskt dilemma: hur mycket ska vi våga förändra och utveckla, utan att riskera vår befintliga verksamhet? Den frågan bör kanske omformuleras till: hur mycket vågar vi satsa på vår nuvarande verksamhet utan att riskera vår långsiktiga överlevnad och framgång? Helt klart är att riskerna med "status quo" gradvis blir högre, i takt med att kunderna förväntar sig enklare, smartare, mer individanpassade, bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar. Lösningarna för att skapa nödvändig förnyelse är många; att låta alla anställda ägna viss tid åt valfria utvecklingsprojekt, att låta vissa lägga all sin tid på utveckling, att skapa särkilda innovationscenters eller att förvärva bolag som redan gjort jobbet. Oavsett vilken väg som väljs behöver synen på utveckling och förnyelse på många håll just utvecklas och förnyas. HR & leadership BRIEFINg E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Johanna Modigsson och Ylva Munkhammar Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing 2012 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande kunskapskälla inom ledarskap och HR och vänder sig till dig som är personalansvavrig, är chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. HR&Leadership:Briefing utges med 8 nummer per år. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. I bilagan HR&Leadership:Sverige får du det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight lab Personlig:Effektivitet Nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration kring personlig effektivitet. Insightguide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business In Repeatability, a new book by Chris Zook Training Journal and James Allen, consultants with Bain & Company discourse simplicity and repeatability Wall Street Journal as the best model to assure long term sucwired cess. The Bain authors share three ways to apply the repeatability model: Workforce Companies that have precise groups of Business Today India customers that they constantly serve with Business Week improved and better offerings Companies that apply the model to new The Economist markets Entrepreneur Companies that apply the same management system to different businesses Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today Kai Peters, chief executive of Ashridge McKinsey Quarterly Business School, reviews Uncommon New York Times Sense, Common Nonsense by Jules Goddard and Tony Eccles. He agrees the People Management Sloan Management Reviewknowledge economy requires new methodology to work, but it s still not being Strategy & Business worked out. Training Journal The authors fundamental belief is that a successful business 'knows something no one Wall Street Journal else in the market knows'. Creative thinking Wired and 'production of new insights' can truly advantage current business scenarios. Some Workforce of the key takeaways from the book are: Business Today India Business Week The Economist 4 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 4.indd 4 Harvard Business Review Simplify and repeat the formula for complex business environments They argue that most successful companies share three good qualities a highly distinctive core business, they make great efforts to keep their business model as simple as possible, and they apply it relentlessly to new opportunities. The Bain duo refers to complexity as the silent killer of business and warns undue complexity. To avoid it, they say firms must adopt simplicity with a non-negotiable approach to ensure exact replicas of their model. Source: The Economist Uncommon Sense, Common Nonsense building creative organizations in the knowledge economy Hierarchy is good in stable settings but not when there is a need for creativity; Innovation usually happens at the periphery of the organization; "Conversations in the lavatory" are often more productive than those in the boardroom; Being 'busy' does not generate good ideas Source: Management Today book-review-uncommon-sense/ :30:41

5 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg Market forces that can cause businesses to survive or shut down Typically, companies evaluate their success through a very standard measurement by measuring their profits. Chuck Templeton, an entrepreneur, advisor, director and investor for several companies, cautions that for a better future, companies need to solve social and environmental challenges, besides a mercenary approach due to rapid changes. He emphasises governments cannot solve them without the leadership of businesses. According to Chuck, the four market forces are: Corporate morality: Increased peer pressure from industries and the need to attract talent will favor values-based businesses. businesses must find ways to turn it into a competitive advantage. Governance/risk: Companies will face increasing government regulations and litigation risks if they overlook societal and environmental growth over profit. Customers: People are slowly realising that resources are limited, and there are bigger challenges to solve, thus they will over time favor companies that contribute to the solution rather than the problem. Source: Fast Company Cost structure/strategy: As the prices of inputs and the cost of waste increases, Impact of mobile technology on education and business Mobile phones have become indispensable - far more than a tool to talk or text, it aids work, learning and research. It has also been identified useful for L&D (learning & development) programmes. Carina Paine Schofield, research fellow and Trudi West, research assistant at Ashridge Business School, conducted a study recently on behalf of UNICON (International University Consortium for Executive Education), titled 'Going mobile in executive education. It explored the impact of mobile technologies on the executive education learning landscape around the world. The report highlights some of the benefits of mobile technology: HRL Nr 4.indd 5 Provide executives with pre- and postcourse support Latest mobile learning applications can facilitate a multimedia-rich education Provides a means for participants to connect with one another after a programme ends It offers easily digestible learning for busy executives Convenient, flexible and relevant learning, since learning can be accessed via mobile devices in many different ways Source: HR Magazine Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 5 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :30:43 HR Magazine

6 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times Ben Connell, Learning and Development specialist at Google, at the CIPD s HRD People Management conference, said that they have been quite Sloan Management Review economical with their L&D resources, and Strategy & Business never had to buy any external resource unless it was truly indispensable. His response was Training Journal intriguing, since Google is otherwise so genewall Street Journal rous towards its employees. James Brockett, in his recently published article on the People Wired Management website, clarifies that it s cerworkforce tainly not the frugality, but simply the fact that there s no need to buy when they have free Business Today India access to internal tools and resources from Business Week within the organisation. The Economist He described the wide range of resources accessible to Google employees, including Entrepreneur internal training sessions, master-classes Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Employee referrals are a valuable resource when it comes to hiring the right kind of Management Today talent. But for some reason, employees McKinsey Quarterly seem unmotivated to participate in these programmes in spite of reasonable monetary New York Times incentives. People Management Assaf Eisenstein, founder & CEO of Sloan Management Review GoodJob, contends that financial incentives Strategy & Business aren t enough. HR managers need to clearly communicate to employees that their referrals Training Journal really matter and that when they make a sucwall Street Journal cessful referral, their efforts will be duly rewarded. Eisenstein recommends the following Wired tips for making employees enthusiastic about Workforce Business Today India Business Week The Economist 6 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 4.indd 6 Harvard Business Review Free learning, the Google way delivered by Google employees, instructional videos on Google products like YouTube, and learning on the loo designed to deliver random lessons behind the doors of lavatory. A key lesson here for most organisations is that the internet can be a major knowledge pool. Also, in the current times when digital information is so widespread with economical audio, video, e-books, people can easily rely on and have instant access to important informative materials, or seek expert knowledge free of cost. Source: People Management How to increase employee participation in referral programmes referral programmes: Give them a challenge: Make the referral program a contest and reward the employee who makes the most successful referrals. Make the reward practical: Monetary or not, make sure the reward is immediate and useful. Be transparent: Make referring employees a part of the hiring process by keeping them updated on the process. Source: Talent Management :30:45

7 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg "organisations need to invest in health the same way they invest in competence development" Research has demonstrated that employee health contributes significantly to the success and productivity of a company. But recent organisational surveys suggest that companies don t invest as much in employee health as they do in other success-boosting initiatives such as learning and development. A 2012 Gallup poll revealed that poor employee health leads US businesses to lose upwards of $150 billion every year! To tackle this problem, researchers recommend that companies launch comprehensive health programmes, and not just mere medi- cal check-ups. Doing so will be expensive in the short-run but its advantages far outweigh the costs in the long run. Employees work environment must be designed ergonomically for comfort and productivity so that workplace injuries can be prevented. Specific benefits packages for different types of employees, regular vacation days, health screenings and a consistent health programme are vital to make sure employees (and their organisations) stay healthy! Source: HRM Asia Creating an organisational culture of honesty In his latest book, The Wall Street Journal Guide to Management, managing editor (online) of The Wall Street Journal, Alan Murray, emphasises the importance of organisational honesty. The most successful companies, according to Murray, have a culture of transparency and are led by leaders who are adept at facing reality. Leaders need to seek information from as many people as possible, no matter how disconcerting that information. Murray also recommends that leaders must appreciate employees HRL Nr 4.indd 7 who muster the courage to report unpleasant news without putting a soft spin on it. To achieve this culture of honesty, companies need to establish the free flow of information. This does not mean that every employee should be told everything, but that crucial information must reach the right people at the right time. And this is only possible when leaders demand absolute honesty from every employee, no matter what. Source: The Wall Street Journal Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 7 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :30:47 HR Magazine

8 CoMMUNICATIoN: NYHETER OCH TRENDER INOM IT, KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER TRENdBARoMETERN: Bristfällig kommunikation med generation Y i social media skadligt för talangförsörjningen KAllT den brittiska rekryteringsfirman Hyphen ligger bakom undersökningen som visar att den yngre generationens talanger tenderar att välja bort IT-defensiva arbetsgivare personer deltog i studien varav två tredjedelar uppgav att de i dagsläget helt saknar interaktion med sina arbetsgivare via onlineforum som Facebook, Twitter och LinkedIn. 69 procent av de svarande i generation Y ansåg att ett aktivt deltagande i social media är viktigt för företagets rykte som arbetsgivare. Hälften av de svarande uppgav dessutom att de löpande håller koll på sina arbetsgivares närvaro i de sociala mediekanalerna. KAllT Användandet av social media som affärsstrategi betraktas av allt fler som en nödvändighet. de anställdas nätvanor kan dock riskera att påverka organisationen i negativ riktning. Här listar vi sex potentiella faror förenade med de anställdas aktiviteter i de sociala medierna och hur HR kan tackla problematiken. Uppskjutande av arbetsuppgifter. Sociala forum i stil med Twitter och Facebook kan ta mycket tid i anspråk. Risken är stor att medarbetarnas privata uppdateringar och konversationer stjäl arbetstid, vilket snabbt ger negativa konsekvenser för organisationen. Här gäller det att ha tydliga befattningsbeskrivningar och att sätta upp riktlinjer kring tidsåtgång och användande. Skadat varumärke. Få saker skadar ett varumärke så mycket som smutskastning från de egna anställda. Transparensen i social media har kommit att göra detta till ett relativt vanligt fenomen. Förebygg risken genom att ta hjälp av tydliga policys kring spridning av information. En separat undersökning även denna genomförd av Hyphen visade att över hälften av de 1500 svarande arbetsgivarna ser negativt på de anställdas brukande av social media under arbetstid. Endast 36 procent av de anställda håller med om att social media skulle vara produktivitetshämmande, och generation Y ser snarare sin närvaro i social media som en nödvändighet och viktig aspekt i valet av arbetsgivare. Zain Wadee, vd på Hyphen, sammanfattar situationen för HR Magazine: Vår forskning visar att många organisationer riskerar att gå miste om kontakten med en ny generation anställda som föredrar att kommunicera online med sina arbetsgivare. Företag och organisationer som satsar digitalt och utökar sin kommunikation i social media kommer därför att på sikt stärka sin talangförsörjning och lönsamhet. Källa: businesses-touch-generation-staff-failure-engage-socialmedia-reports-hyphen 6 sociala mediehot mot organisationen Mobbning. Scenarion där anställda i sociala nätforum öppet kritiserar andra anställda skapar oro och ett dåligt arbetsklimat. Sätt upp tydliga spelregler för hur ni får bete er online. Copyright. Att olovligt kopiera textinnehåll och bilder kan vara olagligt. Se till att kommunikationsansvariga medarbetare är medvetna om regler och lagar kring kopiering av material. Hemlig eller känslig information. Risken finns att känslig information eller kunddata sprids via anställda till konkurrerande verksamheter eller utomstående parter. Detta bör regleras i kontrakt och avtal med de anställda. orättvis rekrytering. Rekrytering via sociala medier har sina överlägsna fördelar men kan också bli ensidig och orättvis, då den riskerar att exkludera de mindre tekniskt kunniga personerna eller generationerna detta ofta till fördel för den yngre generationen. Tänk på att inkludera även de mindre teknikkunniga i er rekrytering. Källa: Samla organisationens alla webbuppdateringar i ett och samma nyhetsflöde med Flipboard HETT Med hjälp av appen Flipboard kan du samla alla dina sociala nyhetskällor till ett och samma nyhetsflöde och på så vis ta till dig information på ett snabbare och smidigare sätt. Sök upp och lägg till organisationens Twitterkonto och Facebookuppdateringar och kombinera dessa med annan information du dagligen tar till dig. Bläddra sedan igenom informationen precis som en tidning, och kommentera, gilla eller vidarebefordra inlägg och uppdateringar. Flipboard är gratis och finns tillgänglig för ipad och iphone. Källa: InsightLab

9 BrieFinG 2012 NYHETER OCH TRENDER INOM IT, KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER BEST CASE: videointranät har dramatiskt förbättrat telejätten Alcatel-lucents internkommunikation I kölvattnet av YouTubes genomslag har nu allt fler organisationer börjat uppmärksamma videouppladdning som ett effektivt kommunikationsmedel inte minst när det gäller effektivisering av internkommunikationen. Alactel-lucent är en av världens största företag när det gäller utveckling av teleutrustning fick företaget upp ögonen för möjligheten att internkommunicera via korta videoinlägg ett koncept som sedan dess visat sig både kreativitetshöjande och kostnadseffektivt. Alactel-Lucent har omkring anställda världen över. Videointranätet ALU TV som 2011 vann pris i internationella tävlingen Intranet Innovation Awards låter de anställda kommunicera med varandra via korta videoklipp på företagets intranät. Med hjälp av ALU TV kan medarbetarna bland annat snabbt och enkelt ladda upp material, ta del av kollegors konversationer, kommentera klipp och bilder, addera undertexter, tagga personer eller ord, lägga in olika kodningar, samt använda en sökmotor och molnfunktion. Att ladda upp en video tar bara några minuter, vilket spar både tid och pengar för de anställda. Att kommunicera via korta videoklipp har nu blivit en del av företagskulturen, och fördelarna är många: Explosionsartad kunskapsspridning Medarbetarna uppmuntras att på intranätet sprida kunskap i form av utbildningsvideos, kundintervjuer, klipp från interna events, möten eller demos. Det är enkelt och går snabbt att både filma, lägga upp och ta del av ett videoklipp, och således har företagets kunskapsspridning fått sig ett rejält uppsving sedan införandet av ALU TV. Ökad delaktighet Något som tidigare begränsades till anställda inom kommunikationsavdelningen är nu öppet för alla vem som helst kan filma, lägga upp och få respons på ett klipp. Att göra filmuppladdningen till en del i de anställdas vardag har visat sig öka medarbetarnas kreativitet och känsla av delaktighet i organisationen. Förbättrad effektivitet Det är enkelt att ladda upp en video på ALU TV med hjälp av en smartphone eller webbkamera kan medarbetarna på under fem minuter sprida information till hela företaget eller till valda projektgrupper. lägre kostnader Tidigare producerades samtliga företagets videointervjuer av externa leverantörer, vilket i sig medförde stora kostnader. Detta är inte längre nödvändigt då produktionen sedan införandet av ALU TV helt har tagits över av medarbetarna själva. Källa:http://www.intranetblog.com/social-intranetcase-study-alcatel-lucent-video-sharing/2012/05/28/ 2012 InsightLab 9

10 hr&leadership:briefing nr: NYHETER Lär dig arbeta med innovationer som de främsta serie-entreprenörerna innovation Dagens ekonomiska klimat har lett till att många organisationer är obenägna att ta risker med oprövade idéer. Händelser på andra sidan jorden kan ha direkt och oväntad effekt på organisationer idag. Hur kan man i denna osäkra miljö framgångsrikt lansera nya projekt? Serieentreprenörer arbetar ofta under förutsättningarna ovan och låter möjligheter växa fram. De försöker skapa framtiden istället för att förutsäga den. De lägger inte ner tid och pengar på att ta fram rapporter och förutsägelser utan lär sig genom att arbeta framåt, något många organisationer skulle må bra av att ta efter. Handling innan analys och lärande istället för utredningar och planering kan vara osäkert och rörigt men det finns några steg man kan följa för att introducera ett serieentreprenörtänkande i din organisation: Använd vad som finns tillgängligt idag. Istället för att leta efter multipla godkännanden, utgå från den budget du har och de anställda du känner använd alla reella kontakter du kan genom att ringa, e-posta eller kontakta ditt och andras nätverk i sociala medier. Håll dig inom en accepterad förlust. Säkerställ att det du riskerar kan du även förlora. Säkra endast det engagemang som du behöver för nästa steg. Istället för att fråga dig själv Hur får jag alla ombord och engagerade för min idé? fråga dig Vad är det minsta engagemang jag behöver för att kunna agera?. Rekrytera bara supporters intialt, individer som delar dina ambitioner. Du kan aldrig tvinga fram innovationer, ifall du försöker kommer sannolikt den första motgången få dem att återvända till sina riktiga jobb. Producera resultat tidigt. Visa på hur redan ett första steg kan göra skillnad på de runt omkring dig och börja bygga utifrån det. Ifall din chef inte samtycker, ta reda på varför och se ifall du håller med. Kontrollera förväntningar. Lova inte för mycket och gör inga stora lanseringsuttalanden. Förklara att du bara tar utforskandesteg för att generera material och information för nästa stegs riktning. Källa: Experience Harvard Business Review, mars InsightLab

11 HR & ledarskap En bilaga till HR&leadership:Briefing # SVERIGE I samarbete med: Nyheter från HR-Sverige Skanskas varumärkeskampanj blev rekryteringskampanj Under april genomförde byggföretaget Skanska en kampanj i TV, dagstidningar, på webben samt i sociala medier. Tanken var från början en ren varumärkeskampanj men det blev samtidigt en rekryteringskampanj. Skanska berättade både vad företaget står för och att man dessutom sökte nya medarbetare. Resultatet blev bland annat att trafiken på hemsidan ökade 3-4 gånger och att företaget fick in ett par hundra nya cv:n. Vi har känt till den kommande ingenjörsbristen, men nu står vi mitt i den. Det är många byggföretag som är med och slåss om arbetskraften, och vissa specialistkompetenser är svåra att få tag i. Dessutom har vi stora pensionsavgångar fram till år 2015 samtidigt som vi har många nya projekt framför oss. Elgiganten förbättrar kundservicen Klagomål från kunder är inte uppmuntrande. På hemelektronikkedjan Elgiganten handlar det om klagomål per vecka. Företaget ser dock till att dra mesta möjliga nytta av klagomålen genom att använda informationen till att förbättra kundservicen. Vi hoppas att våra projekt, vår gröna satsning och möjligheten att jobba globalt ska locka nya duktiga medarbetare, säger Ann Ericsson, ansvarig för Attraktion och Rekrytering på Skanska Sverige. Källa: Skanska rekryterar med hjälp av TV-reklam, Susanne Bengtsson, Byggvärlden, , Hållbarhet i Atlas Copcos balanserade styrkort Balanserade styrkort används i många större organisationer för att komplettera styrningen av företaget med fler perspektiv än det rent finansiella, såsom kundperspektiv och medarbetarperspektiv. För två år sedan införde Atlas Copco miljö- och hållbarhetsprestanda i sina balanserade styrkort. Målet var att underlätta företagets omställning till en hållbarhetsutvecklad produktivitet. Vi är naturligtvis inte perfekta. Men nu jobbar i varje fall alla i koncernen aktivt mot hållbara affärer, säger Karin Holmqvist, vice president Corporate Responsibility på Atlas Copco. I och med att hållbarhet har införts i styrkort och rapportering arbetar numera alla divisioner, och samtliga anställda, med ständiga förbättringar inom hållbarhetsområdet. Källa: Sustainability Day: Så styr Atlas Copco mot hållbarhet, Jon Röhne, Miljöaktuellt, , Kundernas upplevelser kan aldrig vara fel. När vi lyssnar på kundernas klagomål får vi gratis information om hur de egentligen vill bli behandlade, säger Mattias Berggren, servicechef på Elgiganten. Medarbetarna utbildas kontinuerligt i kundbemötande och de har dessutom fått stora befogenheter i kundhanteringen. Vi kapar kostnader genom att göra kunderna nöjda tidigt i ärendekedjan. Alla våra anställda har därför mandat att hitta flexibla lösningar för kunden. Det spelar ingen roll om personen är butikschef eller jobbar extra varannan helg, deras beslut väger lika tungt. Vår metod gör att kunden slipper att bollas fram och tillbaka mellan olika personer som inte vågar ta beslut. Det sparar både tid och pengar, säger Mattias Berggren. Källa: Kundernas klagomål utvecklar företaget, Entreprenör, , se/i_praktiken/kundernas-klagomal-utvecklar-foretaget_ html Tipsa redaktionen! Bedriver din organisation något spännande projekt inom ledarskaps- eller HR-området eller känner du till någon organisation som gör det? Tipsa då gärna Insight Labs redaktion på

12 En bilaga till HR&Leadership:Briefing arbetsrätt: Nyheter & fördjupning Nyheter på arbetsmarknaden Solidariskt entreprenörsansvar vid utstationeringssituationer I ett betänkande uppmanar Riksdagens Arbetsmarknadsutskott regeringen att initiera ett lagförslag om solidariskt entreprenörsansvar vid utstationeringssituationer. Utskottet konstaterar, att det inte sällan uppstår problem kring utbetalningen av lön där den anställde befinner sig i slutet av en lång kedja av olika underentreprenörer. Detta gäller särskilt bland utstationerade arbetstagare som endast tillfälligt utför arbete i Sverige. Idag bär uppdragsgivare inte något ansvar för att anlitade underentreprenörer fullgör sina förpliktelser gentemot sina anställda. I situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal finns dock regler om vetorätt för det kollektivavtalsanslutna fackförbundet, 38 och 39 MBL. Denna vetorätt ger det berörda fackförbundet en möjlighet att förbjuda arbetsgivaren att lägga ut uppdrag på entreprenad, om det kan befaras att lag eller kollektivavtal kommer att åsidosättas. Vetorätten kan däremot inte göras gällande gentemot arbetsgivare som inte är anslutna till något kollektivavtal. Eftersom utstationerande arbetsgivare i många fall inte har kollektivavtal, finns det idag inte något effektivt medel för att trygga de anställdas rätt till intjänad lön. Genom att tillskriva uppdragsgivaren ett solidariskt ansvar för löneutbetalning, kommer dock enligt betänkandet problemet att kunna förhindras i större utsträckning. Fördjupning: Arbetsgivarens utbildningsansvar Svensk lag ålägger inte en arbetsgivare någon generell skyldighet att utbilda och kompetensutveckla sina arbetstagare. Av Arbetsdomstolens praxis framgår emellertid att en arbetsgivare i princip har en skyldighet att sörja för vidareutbildning och/eller kompetensutveckling av sina anställda. Sådan skyldighet kan även följa av kollektivavtal. Därutöver gäller enligt arbetsmiljölagstiftningen bland annat att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad som ska iakttas för att undvika risker i arbetet. Det kan därutöver nämnas att en arbetstagare, utöver utbildning i arbetsgivarens regi, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, för att på eget initiativ låta sig utbildas. Kompetensutveckling under pågående anställning Utgångspunkten är att en arbetstagare ska ha det kunnande och den förmåga som anställningen kräver. Arbetsgivaren har dock i vissa situationer skyldighet att medverka till att en arbetstagare besitter eller återfår den yrkeskompetens som krävs. Bristande vidareutbildning eller kompetensutveckling av arbetstagaren kan medföra att arbetsgivaren, under vissa omständigheter, inte bedöms ha saklig grund för uppsägning varken vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Så var exempelvis fallet i AD 2011 nr 20, där ett flygbolag sade upp en pilot som i avsaknad av nödvändig grundkompetens hade meddelats flygförbud. Kompetensbristen hade uppkommit efter en längre tids föräldraledighet. Arbetsdomstolen uttalade bland annat, att flygbolaget hade ett medansvar för att piloten efter återkomsten hade placerats på en typutbildning, för vilken hon inte hade fått rätt förberedelser. Hennes misslyckande med typutbildningen innebar inte att hon saknade möjligheter att efter en rimlig utbildningsinsats återfå sin kompetens som pilot. I stället för att säga upp henne borde flygbolaget ha övervägt andra alternativ och åtminstone ha gett henne en möjlighet att på egen hand genomgå ytterligare utbildning. Kravet på tillräckliga kvalifikationer Innan en uppsägning vidtas har arbetsgivaren som huvudregel en skyldighet att överväga om omplacering av arbetstagaren kan ske. För att en arbetstagare i en uppsägningssituation ska ha rätt att bli erbjuden annat arbete hos arbetsgivaren krävs dock, att arbetstagaren besitter tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Begreppet tillräckliga kvalifikationer är ett objektivt begrepp och alltså inte något som kan avspegla arbetsgivarens subjektiva uppfattning om lämplighet för en tjänst. Tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren inte behöver ha mer än de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som skulle söka det aktuella arbetet. Således måste en viss inlärningsperiod accepteras, men arbetsgivaren är inte skyldig att omskola arbetstagaren. Hur lång inlärningsperioden behöver vara bestäms av omständigheterna i det enskilda fallet. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att tillhandahålla arbetstagaren längre utbildningar eller utbildning av grundläggande natur. I rättspraxis har t ex avsaknad av körkort ansetts innebära att en arbetstagare inte hade tillräckliga kvalifikationer för en befattning som objektivt sett krävde körkort. Även otillräckliga språkkunskaper i engelska (på en grundläggande nivå) har ansetts innebära att arbetstagare inte haft tillräckliga kvalifikationer för omplacering till en befattning som till avsevärd del skulle innebära arbete utomlands med engelska som arbetsspråk. Att tänka på Har arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att vidareutbilda en arbetstagare kan detta få betydelse vid bedömningen av om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för en annan tjänst i bolaget eller om saklig grund för uppsägning föreligger. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet att kompetensutveckla och vidareutbilda sina anställda varierar dock bland annat beroende på arbetsgivarens storlek och finansiella ställning, arbetstagarens position samt omständigheterna i det enskilda fallet. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren saknar tillräckliga kvalifikationer för ett visst arbete. Erbjuden och/eller tillhandahållen utbildning bör därför alltid dokumenteras skriftligt. 2 # InsightLab

13 arbetsrätt: Nyheter & fördjupning En bilaga till HR&Leadership:Briefing Rättsfall från Arbetsdomstolen AD 2012 nr 26 Lämnades tillräcklig information inför facklig förhandling? Rättsfallet rörde om Volvo Powertrain AB brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 MBL i samband med inhyrning av personal. Förhandlingar mellan bolaget och IF Metall hade hållits, men IF Metall menade att bolaget inte lämnat tillräckligt utförlig information i samband med förhandlingen. Bolaget hade vid förhandlingarna lämnat information om dels det maximala antalet inhyrda per funktion och, dels antalet inhyrda i hela verksamheten som man avsåg att anlita under nästkommande kvartal. Informationen innehöll även uppgift om vilka bemanningsföretag som man avsåg att anlita. IF Metall menade att information inte var tillräcklig utan hävdade att uppgift skulle ha lämnats om det exakta antalet personer som skulle hyras in, kontraktsperioden för var och en, vilka arbetsuppgifter varje inhyrd skulle ha och vilken erfarenhet och utbildning varje inhyrd hade. Bolaget bestred att man haft tillgång till så specifika uppgifter vid förhandlingen. Arbetsdomstolen ansåg, att det inte var visat att bolaget vid förhandlingarna haft tillgång till de uppgifter som IF Metall hade begärt. Inte heller kunde det krävas att bolaget skulle ha presenterat information på en sådan detaljnivå som efterfrågats. Ett sådant krav skulle i praktiken riskera att hindra bolaget från att använda sig av inhyrd personal. Enligt Arbetsdomstolen var den information som lämnats tillräcklig, varför bolaget ansågs ha uppfyllt förhandlingsskyldigheten. Vinges kommentar: Domen tydliggör att kravet på information inför en facklig förhandling måste anpassas till den aktuella situationen. Det kan inte krävas sådan detaljinformation att arbetsgivaren riskerar att inte kunna utnyttja inhyrd personal på det sätt man tänkt. AD 2012 nr 30 Bunden av egen uppsägning? En arbetstagare hade efter ett meningsutbyte med arbetsgivaren sagt upp sig från sin anställning. Arbetstagaren förklarade nästa arbetsdag, att hon ville återta uppsägningen. Arbetsgivaren godtog inte detta. Arbetstagaren vände sig då till Arbetsdomstolen för att få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsdomstolen konstaterade, att huvudregeln är att en uppsägning av ett anställningsavtal är en rättshandling som i princip blir omedelbart bindande. En arbetstagare kan därför som regel inte återta sin egen uppsägning när denna en gång är gjord. Undantag från huvudregeln kan dock göras bl.a. om det finns omständigheter som visar att uppsägningen inte var allvarligt menad och att motparten insett eller bort inse detta. I praxis har som exempel på sådana situationer angetts bland annat att en arbetstagare sagt upp sig i hastigt mod under ett upprört meningsutbyte, men efter kort tid återtar sin uppsägning. Det kan också vara av betydelse om arbetstagaren är ung och oerfaren vid arbetslivet. I den aktuella situationen ansåg Arbetsdomstolen, att det var klart att arbetstagaren inte tidigare haft någon tanke på att säga upp sig samt att det inte heller rått något tvivel om att uppsägningen gjorts i hastigt mod, därför att hon var upprörd, vilket arbetsgivaren borde insett. Arbetstagaren kunde därför återta uppsägningen under förutsättning, att detta gjordes inom en kortare tidsrymd. Det ansågs tillräckligt att återtagandet gjordes på måndagen då meningsutbytet skett på fredagen. Uppsägningen ogiltigförklarades därför. Vinges kommentar: Om en arbetstagare återtar en egen uppsägning kan arbetsgivaren behöva acceptera detta, om situationen är sådan att det finns anledning att betvivla att uppsägningen är allvarligt menad och arbetstagaren tämligen omgående meddelar arbetsgivaren sin inställning. Nyheter på arbetsmarknaden Förstärkt skydd mot åldersdiskriminering I en lagrådsremiss från arbetsmarknadsdepartementet föreslås ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Skyddet föreslås utvidgat till områden som i dag inte omfattas av sådant skydd. Målet är att göra skyddet för diskriminering mer lika oberoende av diskrimineringsgrund, det vill säga att skyddet för att bli diskriminerad på grund av ålder ska vara lika starkt som skyddet att bli diskriminerad på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. I den föreslagna lagtexten framgår att förbud mot diskriminering som har samband med ålder inte hindrar tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller annan särbehandling på grund av ålder, om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Regeringen förutspår i lagrådsremissen att den föreslagna lagförändringen inte kommer att innebära några stora förändringar för arbetsgivare. I stället är det ett led i regeringens så kallade förenklingsarbete. Samarbetspartner Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. # InsightLab 3

14 Nyheter från HR&LEADERSHIP:BRIEFING Sandviks system för att förebygga olyckor Att reda ut olyckor är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. På Sandvik försöker man tänka ett steg längre. Genom att reda ut mindre allvarliga incidenter är målet att eliminera potentiella risker innan en olycka sker. Sandvik använder sig bland annat av MIA, ett webbaserat system för stål- och metallindustrin som visar vilka olyckor som är vanliga i branschen. Systemet kompletteras med Sandviks egen rapportering av tillbud. Nyckeltal används också för att jämföra internt och med externa företag. Har du nyckeltal som du tittar på varje månad, på samma sätt som du ser på produktivitet och lönsamhet, så blir det I samband med OS i London har bygg-företaget NCC dragit igång NCC-spelen som en del i företagets hälsosatsningar. Visserligen visar NCC:s egna undersökningar att medarbetarnas hälsa är god, men samtidigt påverkas personalen av samma negativa hälsotrend som samhället i övrigt, med ökad vikt och sämre kondition. NCC-spelen är en stegtävling där företagets medarbetare har tävlat i lag om 8-10 personer. Var och en har haft till uppgift att hålla ett snitt på minst steg per dag för att klara sträckan från Brands Hatch i London till målgången på Olympic Stadium den 21 maj. Ökad kondition är värt mycket ur ett något självklart, säger Ida Lindh som arbetar med Environment, Health and Safety Management på Sandvik Machining Solutions. I sista hand använder Sandvik skriftliga rutiner, men det är något man försöker undvika. Enligt Ida Lindh ska arbetsmoment i en maskin eller i en arbetsgrupp vara så ofarliga och självinstruerande som möjligt. Källa: Koll på tillbuden ökar säkerheten, Arbetsliv/ Prevent, , Arbetsliv/Artikelserie/Lar-av-olyckorna/Koll-pa-tillbudenokar-sakerheten/ NCC tar steget till bättre kondition hälsoperspektiv, men även individuellt och företagsekonomiskt. Dålig ork kan ge procent lägre prestation på jobbet, samtidigt som man är slutkörd när man kommer hem. Så insatser som NCC-spelen kan få stor effekt, säger Karin Johansson på NCC:s företagshälsovård Feelgood Företagshälsa. Källor: NCC stegar upp hälsan, , duochjobbet.se/halsa/ncc-stegar-upp-halsan/ NCC smygstartar OS för att bryta ohälsotrend, Mynewsdesk, , com/se/pressroom/ncc/pressrelease/view/ncc-smygstartar-os-foer-att-bryta-ohaelsotrend Ernst & Young's tävling med anställning som förstapris Revisionsföretaget Ernst & Young har nyligen genomfört en annorlunda rekrytering. I tävlingen Young Tax Professional of the Year fick juridikstudenter tävla om en anställning på företaget. Vinnaren blev Lotta Nauclér Almström, en 25-årig student från Uppsala universitet. Finalisterna valdes ut baserat på cv, ansökan och personligt brev. Själva tävlingen gick sedan ut på att i grupp lösa ett skatterättsligt case. Rekryteringsläget idag gör att man som företag måste ta till nya metoder för att hitta de bästa medarbetarna. I tävlingen bedömdes studenterna förutom på sina rent skattetekniska kunskaper även på förmåga att arbeta i lag och att hantera stressiga och oförutsebara situationer, egenskaper vi letar efter hos våra medarbetare, säger Magnus Pantzar, partner på Ernst & Young. Källa: Student vann en anställning hos Ernst & Young, Ernst & Young, , Pressmeddelande Student-vannen-anstallning-hos-Ernst---Young Exformatics minskar stressen med mailförbud Vi blev inspirerade av ett franskt företag som gjort samma sak. Vi får ju alla en miljon cc-mejl som är ganska ointressanta och som stjäl tid. Vi spenderar för mycket tid på att läsa, tänka över och besvara e-post som ofta hade avklarats mycket fortare och effektivare öga mot öga. Det säger Joachim Hansson, försäljningsoch marknadschef på Exformatics, ett IT-företag i Malmö som under en månads tid förbjöd all e-post till förmån för andra kommunikationslösningar. Istället för e-post använde medarbetarna en funktion som liknar statusuppdateringar i sociala nätverk. Resultatet blev att våra medarbetare kände sig mindre stressade och lättare hittade den information de sökte. Det här skapade en bättre kvalitet eftersom man kunde lägga tid på det som är viktigt utan att bli avbruten, säger Joachim Hansson. Källa: Mejlförbud minskade stressen, Kollega, , 4 # InsightLab

15 hr&leadership:briefing nr: Konsten att göra en bra lärandevideo NYHETER KoMPETENS & lärande En av de tydligaste trenderna inom kompetensutvecklingsområdet just nu är användandet av korta videoklipp för att effektivisera lärandet. Att använda videos i utbildningssammanhang har nämligen visat sig vara mycket användbart. videos har potential att spara in både tid och pengar. Men, att skapa en bra video är dock inte helt lätt. Generellt sett är videos mindre effektiva än till exempel text eller enkel grafik när det kommer till att förmedla komplext innehåll med många detaljer. Videos förlorar även sin kraft när det är många statiska bilder, det måste hända saker konstant för att behålla åskådarens uppmärksamhet. När det kommer till att lära ut en enkel procedurmässig uppgift är dock videos perfekt. När utbildningstillfället inkluderar uppgifter som åskådaren kan se hända samt om tillfället har en stark berättelse som är enkel att se bör man försöka inkludera videos. Ledarskapsträning som visar kroppsspråk, mellanmänskliga relationer samt att bygga förtroende är idealiska att förmedla genom film. För att producera en bra utbildningsfilm krävs det att man håller sig till några huvudregler: Satsa bara på ett utbildningsmål. Ju mer fokuserat innehållet är, desto starkare kommer det att bli. Att försöka pressa in så mycket innehåll som möjligt kan leda till kognitiv överbelastning. Planera många synvinklar. Videoplanering ska ske som planering inför ett träningstillfälle. Gör en komplett uppgiftsanalys för lärandemålet och planera vilka scener som behövs. Tänk på att kameran är åskådarens öga, fråga dig själv var skulle du vilja stå om du skulle lära dig uppgiften live i ett klassrum. Håll videon kort. Åskådare blir lätt uttråkade och tappar intresset om videon är för lång och fullmatad med onödig information. Källa: Creating videos for learning T+D, mars Kompetensutveckling som friskvård? Nu finns Nordens första gym för hjärnor i Helsingfors. Inrättningen har startats av Reidar Wasenius som har en bakgrund som brainstormare på Nokia och marknadsföringschef på Samsung. Det kallas för BRIIM Centre och riktar sig mot personer i näringslivet som känner behov av att träna upp uthålligheten hos hjärnan. Enligt Reidar Wasenius är kraven på dagens kunskapsarbetare orimliga då man förväntas fatta snabba beslut, hela tiden visa att man lär sig och utvecklas samt vara kreativ under stress. Till detta ska man vara motiverad och positiv. Särskilt IT-branschen är utsatt. Den muskel som tar störst stryk är hjärnan och enligt Reidar Wasenius beror hälften av alla förtidspensioneringar i Finland på mentala problem eller beteendestörningar. Källa: Margaretha Eldh. Dags att gymma hjärnan. Jusektidningen 5/12, InsightLab 11

16 TEMA Kompetensutveckling den sociala modellen tema DELRAPPORT #4 2012: modern kompetensutveckling Modern kompetensutveckling handlar om att skapa möjligheter till lärande och utveckling för medarbetaren som individ. Vägen till produktivitet i en 2.0-värld går via samverkan, dialog, engagemang och socialt lärande. Detta skapar man dock inte ur tomma luften utan kräver processer och konkreta verktyg. Problemet är att det ofta finns ett glapp mellan individen och de fina målen med socialt lärande. Detta blir inte bättre av att appar och sociala medier går tretton på dussinet. Det gäller att ställa sig frågan vad man vill att tekniken ska åstadkomma snarare än att bländas av de rent tekniska möjligheterna. Andrew McAfee vid MIT har lanserat en modell kallad SLATES som beskriver vilka funktioner som krävs för kompetensutveckling i sociala nätverk. Sökningar (Search) Information som är lättillgänglig och sökbar driver återanvändning, lärande och produktivitet. Detta är en grundläggande faktor för all kompetensutveckling och än mer i sociala nätverk. Ställ dig frågan hur mycket den lärande måste arbeta för att få tillgång till information som stillar nyfikenhet och skapar nya utmaningar. Tänk i banor av sökmotoroptimering i ett lärande sammanhang. Länkar (Links) Innehåll ska inte bara vara tillgängligt, det måste också visa vägen till ytterligare innehåll för den lärande. En persons nyfikenhet är inte den andra lik och det måste finnas möjlighet att fånga upp den personliga kompetensutvecklingen. Egna bidrag (Authoring) Eftersom varje medarbetare har potential att skapa nya insikter ska de även ha möjligheten att dela med sig. Ju fler människor som skapar innehåll i wikis, bloggar, statusuppdateringar och andra forum desto mer aktivt blir det lärande sammanhanget. Detta driver ytterligare lärande och skapar engagemang. Etiketter (Tags) Data och innehåll som skapas inom organisationen måste kunna organiseras på ett öppet, självreglerande sätt. Användningen av etiketter och tags är ett effektivt sätt att strukturera innehåll som skapas av organisationen eller av användarna. Öppenhet i processen skapar förtroende för organisationens engagemang i kompetensutvecklingen. Feedback (Extensions) Utvidga kompetensarbetet genom att utforska användarnas användning av innehåll och interaktioner med varandra. Många plattformar har feedback inbyggd genom möjligheter att kommentera och gilla olika typer av aktiviteter. Denna information är en guldgruva för att följa upp användning och mönster i medarbetarnas lärande. Utbyte (Signals) Plattformen för kompetensutveckling bygger på effektiv kommunikation av förändringar och nyheter. Samtidigt måste det finnas kanaler för de rent sociala aspekterna av lärande. Det finns en inneboende vilja att berätta om insikter och prestationer vilket driver användarnas vilja att skapa och dela med sig. Källa: Andrew McAfee. Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization s Toughest Challenges. Harvard Business Publishing InsightLab

17 Kompetensutveckling 2.0 handlar mycket om eget ansvar Historiskt har kompetensutveckling i mångt och mycket handlat om att planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kopplade till en fast plan. Ansvaret har legat centralt för att säkra kvaliteten i alla led. Utvecklingen går nu mot att individen själv behöver ta ett mer aktivt ansvar för sin egen utveckling. Orsakerna är bland annat att det blir allt svårare att centralt planera utveckling som till stor del behöver vara ett svar på vad som sker i omvärlden. Vidare är det individen själv som bäst vet i vilken riktning han eller hon vill utvecklas utifrån verksamhetens behov å ena sidan och de egna förmågorna och talangerna å den andra. Fundera på hur väl nedanstående påståenden stämmer med lärandet i din egen organisation och ställ dig sedan frågan vilken som passar bäst in för kunna möta utmaningarna i den löpande verksamheten. Matchar de? Om inte kan det vara på sin plats att se över strategierna för kompetensutveckling. TEMA Kompetensutveckling 1.0 Någon som vet något jag inte vet förklarar och beskriver det för mig Jag observerar en genomgång/demonstration Kompetensutveckling 2.0 Jag inleder en dialog, ställer frågor och diskuterar med någon som vet vad jag inte vet Jag engagerar mig och prövar Det som presenteras för mig är organiserat enligt innehållets logik Jag får förklarat hur saker och ting fungerar Källa: Harold Stolovitch. Telling Ain't Training 2nd Edition. AST&D, 2011 Idag lever vi i en värld som aldrig kommer förbi betastadiet. vi är alltid uppkopplade mot en ofärdig verklighet och lärande är sällan vad vi tror det är. Enligt kompetenskonsulten Charles Jennings kan kompetensutveckling beskrivas som en procentuell fördelning på mellan egna upplevelser och erfarenheter, interaktion med andra människor respektive formellt lärande. Mycket data lite uppmärksamhet Betavärlden vi lever i beror till stor del på den teknologiska utvecklingen som skapat ett samhälle som är rikt på information men fattigt på uppmärksamhet. Ett exempel är att mer data produceras varje år än alla tidigare år tillsammans. Samtidigt är denna datamängd ostrukturerad med allt kortare bäst före datum. En följd av detta är att fler beslut måste fattas Det som presenteras för mig är organiserat enligt mitt lärandes logik Jag upplever hur saker och ting fungerar Modern kompetensutveckling är alltid en prototyp längre ut i organisationerna och kontinuerligt lärande blir mer och mer normen i kontrast till formellt lärande. Arbete och lärande är inga åtskilda processer som kan formaliseras i olika processer utan måste samsas där arbete är en form av kompetensutveckling och vice versa. Styr om budgeten för att möjliggöra reflektion Trampa dock inte i fällan att försöka formalisera betastadiet av kompetensutveckling. I grund och botten handlar det om att ge medarbetare stöd att reflektera kring sitt arbete och vägarna till egen utveckling. I praktiken kan det vara en idé att styra över delar av budgeten för kompetensutveckling från kurser och konferenser till coachning och dialog i nära anslutning till verksamheten. Källor: Charles Jennings. 70:20:10 It s not about the numbers, it s all about change. 6 june 2012, charles-jennings. blogspot.se Mats Frick, redaktör Inom geologi står det engelska ordet competence för hur motståndskraftig sten är mot erosion eller deformation. Kompetent sten står emot vind, vatten och temperaturförändringar. Inkompetenta bergarter bildar ofta lågland. I samma ådra är det intressant att ställa sig frågan om vilka tankefigurer som står pall emot passerande trender, generationsskiften eller förändrad konkurrens. Var finns berggrunden? Analogin kanske haltar, det är ju trots allt följsamhet som borgar för långsiktighet. Dock är det något av ett flytande läge just nu där nya utmaningar ställer krav på nya principer för kompetensutveckling. Var finns de kompetenta kompetensstrategierna? Vill man ha granit eller sandsten? 2012 InsightLab 13

18 TEMA MODERN KOMPETENSUTVECKLING KUNSKAP SOM Många chefer glömmer och det förlorar alla Många chefer är så inriktade på att utveckla sin personal att de glömmer bort sig själva och sin egen kompetensutveckling. Och det är naturligtvis något som inte bara cheferna själva, utan även företagen och medarbetarna förlorar på. Som chef måste du hålla dig uppdaterad, både inom ditt område och inom ledarskapet. Så snart du som chef slutar utvecklas så påbörjar du din avveckling, menar Johan Frisö som är ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Johan Frisö, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Kort om Ledarna Ledarna är en organisation som ger chefer på den svenska arbetsmarknaden stöd, både i deras yrkesroll som chef och som anställda. Drygt chefer är idag medlemmar i Ledarna. Ledarna driver också opinion inom områden som har relevans för medlemmarna. Centrala ämnen är lön, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. Via eget förlag ger Ledarna ut tidningen Chef, vilken även fungerar som medlemstidning. Ledarkompetensen mognar med tiden Idag hör man ofta att kunskap är färskvara. Det gäller kanske inte riktigt inom ledarskap. För ledarskap handlar om mänskliga beteenden, relationer och kommunikation och här gäller fortfarande gamla sanningar i hög grad. Men man kan ända inte slå sig till ro. För man måste skilja mellan kunskap och kompetens. Kunskap kan man läsa sig till. Kompetens är när man sedan kan använda sig av kunskapen i praktiken. Och att förvandla kunskap inom ledarskap till kompetens är ingen quick fix. Det tar tid och det kräver medvetenhet. Till stor del handlar det om att öka sin självkännedom och det är något som man aldrig blir färdig med, säger Johan Frisö. Krav på omvärldskunskap Förutom ledarskapskompetens behöver en chef också behärska sitt ansvarsområde och sin bransch. Och inom de flesta sektorer i samhället är förändringstakten så hög att man verkligen kan säga att branschkunskap är en färskvara. God omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna förutse behov och förändringar och kunna vara med och driva utvecklingen. Det ställs allt högre krav på att chefer på alla nivåer har god allmänkunskap om vad som händer i samhället och världen och dessutom ingående kännedom om branschen. Vad krävs idag och vad kommer att krävas i morgon? Vad gör konkurrenterna? Ägarstrukturer och ägarnas ställningstaganden är också viktiga områden, säger Johan. Men att cheferna själva hänger med i utvecklingen räcker inte. När förändringstakten är hög och arbetsuppgifterna komplexa kan inte chefen vara med och fatta alla beslut. Det måste medarbetarna kunna göra på egen hand. En allt viktigare uppgift för cheferna har därför blivit att förmedla utvecklingen i branschen och förklara de ofta komplexa sambanden för medarbetarna. God pedagogisk och kommunikativ förmåga blir därmed allt viktigare. Kommunikation en allt viktigare kompetens Även medarbetarnas allt högre utbildningsnivå ställer högre krav på chefernas kommunikativa kompetens. Förut kom många direkt från gymnasiet ut i arbetslivet. Idag är allt fler akademiker. Och de är självgående på ett helt annat sätt. De är vana att sätta sina egna mål, de tar reda på den information de behöver, de har tränat kritiskt tänkande och de ifrågasätter. Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag befinner sig högst upp på Maslows behovstrappa och det ställer nya och höga krav på chefernas kommunikativa förmåga, menar Johan. Lärande nätverk När det gäller formen för kompetensutveckling så handlar det idag mindre om att läsa och gå traditionella utbildningar och mer om att utbyta erfarenheter med andra. Nätverk i olika former blir allt mer efterfrågat. Och man vill gärna byta erfarenheten mellan branscher. På Ledarna har vi sett en stor uppgång i efterfrågan på branschöverskridande nätverk bland våra medlemmar och vi är i full gång med att utbilda nätverksledare och starta upp nya nätverk, berättar Johan. Många av nätverken finns på nätet och man utbyter erfarenheter via frågeforum och webinarier. Johan påpekar att det inte räcker med att registrera sig och studera vad andra gör, utan att det är viktigt att man själv deltar med inlägg i debatterna. Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper man andra, vilket gör att man själv har större chans att få hjälp när man behöver. De kommentarer man får på sina egna inlägg kan också ta tankarna och kunskapen ett steg vidare. Att delta aktivt i nätverk, som till exempel LinkedIn, är också viktigt för anställningsbarheten InsightLab

19 FÄRSKVARA bort att utveckla sig själva på TEMA Det är ofta genom nätverken som man får jobb idag och då är det förstås bra om man visar upp vad man står för, vilken kompetens man har och vilka kurser man har gått, konstaterar Johan. Ömsesidigt mentorskap Nätverkande, teknikutveckling och digital kompetens är till stora delar en generationsfråga. Karriärplanering i 6 steg Att göra karriär behöver inte vara synonymt med att man får högre chefsbefattningar och mer betalt. Synen på karriär bör vara betydligt bredare och handla om behovet att utvecklas och få nya utmaningar, något som varierar över tiden. Att ta en stund för att fundera över riktningen och vad du faktiskt vill och har behov av, kan vara avgörande för att hamna rätt i arbetslivet. Ledarna har tagit fram nedanstående modell för karriärplanering, utifrån coachingmodellen UNDHRA, vilket står för de sex stegen; Utmaning, Nuläge, Drömläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter. Modellen hjälper dig att tänka igenom din situation så som den är nu för att sedan reflektera över vilka utvecklingsvägar som är intressanta för dig. Utmaningen Steg 1 Formulera din utmaning utifrån svaren på frågorna nedan. Varför gör du en karriärplanering? Vad betyder ordet karriär för dig? Vilken eller vilka frågor återkommer ständigt när du funderar på din karriär? Vilken är din största utmaning i din karriär just nu? Vad skulle du utveckla hos dig själv för att skapa största möjliga personliga och professionella förändring? Nuläget Steg 2 Beskriv din situation utifrån fakta. Beskriv din situation utifrån känslor. Skriv tre saker som ger dig energi och motiverar dig i ditt arbete idag. Vad värderar du högt i ditt arbete? Här hoppas jag att man kan släppa all gammal prestige och ta vara på möjligheterna att lära av varandra mellan generationerna, säger Johan. En ny form av mentorskap som bygger på ömsesidigt lärande kan vara en väg. När man hör mentorskap tänker man sig gärna att en äldre kollega vägleder en yngre, men den äldre kan ha minst lika mycket att lära av den yngre kollegan, som är uppvuxen med internet och smartphone. Skriv tre saker som du gör regelbundet som inte utvecklar dig. Vad har du gjort hittills för att komma framåt? Drömläget Steg 3 Formulera ditt drömläge utifrån svaren på frågorna nedan. Vad skulle du pröva om du inte kunde misslyckas? Hur ser den perfekta arbetssituationen ut för dig just nu? Reflektera över faktorer som kollegor, chefer, arbetsplats, läge, ansvar, uppgifter, tider, lön och värderingar Vad skulle du vilja bli uppskattad för? Hinder Steg 4 Är det något som hindrar dig att ta dig till ditt drömläge? Är det du själv eller är det omgivningen? Skriv ner de hinder som du själv kan styra över. Det kan till exempel vara att du har svårt att säga nej, att du är rädd för att misslyckas eller lyssnar till andras åsikter i hög grad. Utveckla sedan hur du kan undvika dessa hinder. Resurser Steg 5 Vilka resurser har du? Vilka personliga egenskaper har du som du kan använda? Vem i din omgivning eller i dina nätverk kan hjälpa dig? Aktiviteter Steg 6 Vilka steg behöver du ta för att klara av din utmaning och komma närmre ditt drömläge? Vad ska du göra, när ska du börja, hur fast besluten är du att göra det, vilka är inblandade, när vet du att du har uppnått målet? Och sist men inte minst: Hur ska du fira att du har uppnått målet? Svenska chefer anser sig ha för lite tid för egen kompetensutveckling Ledarnas undersökningar visar att svenska chefer i genomsnitt lägger 9 procent av sin arbetstid på egen kompetensutveckling. Det tycker de själva är alldeles för lite och önskar att det var 16 procent InsightLab 15

20 TEMA Digitala spel en väg mot organisatoriskt lärande En vanlig bild av spelande är att det främst utövas av tonåriga pojkar bakom fördragna persienner. Det är fel. Genomsnittsåldern är 37 år och 42 procent av de som spelar är kvinnor. Utövandet är mångfacetterat: man spelar ensam och i lag, använder teknologier som spelkonsoler, PC, mobiltelefoner och sociala medier, tar det på djupt allvar eller som tidsfördriv. Lagspel involverar människor från hela världen som aldrig skulle träffats och som kanske inte talar varandras språk. Spelvärlden man delar med varandra bryter barriärer och skapar starka upplevelser för generationer som nu är på väg in i ledningsfunktioner i många delar av samhället. Frågan är vilka dimensioner av spelande som är relevanta för lärande och motivation på arbetet. Dataspel och sociala medier har förändrat vår fritid och nu står arbetslivet på tur. Från en ganska blygsam nisch i vardagen är spel och spelande numera större än Hollywood. När spelet Call of Duty: Modern Warfare 3 lanserades i november 2011 drog det in 775 miljoner dollar på fem dagar vilket var 60 procent mer än Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2 som är den film som sålt mest under sin premiärvecka. Spelet World of Warcraft har mer än tolv miljoner prenumeranter över hela världen. Utgåvan som kom under 2011 sålde 4,7 miljoner kopior på en månad vilket var rekord för PC-spel. Detta är bara två av de mest kända spelen och sammantaget tillbringar spelare uppemot tre miljarder timmar per vecka i parallella världar där man besegrar obarmhärtiga fiender och möter episka utmaningar. Nya arenor för digitala spel Spel och spelande har debatten till trots många positiva aspekter. Man kan dock fråga sig varför organisationer varit så långsamma att uppmärksamma potentialen för engagemang och lärande mot exempelvis kunder, medarbetare och kandidater. En anledning är helt enkelt att man har fördomar mot lekande i allvarliga sammanhang. En annan kan vara att man har svårt att se kopplingar till den egna verksamheten. Spel är ganska vanligt inom marknadsföring men nu kommer allt fler exempel på hur organisationer använder sig av spel för kompetensutveckling och lärande. Två exempel kommer från Siemens och IBM. Siemens PlantVille Siemens har lanserat ett spel som heter PlantVille vilket tar idén från det populära spelet FarmVille till ett nytt sammanhang. I detta spel får man lära sig om hur olika delar i tillverkning och logistik hänger ihop. En spelare får sköta en vitaminfabrik, en tågtillverkare och en buteljeringsfabrik med särskild vikt på nyckeltal som säkerhet, kvalitet och leverans. Spelet som sådant är relativt enkelt, men samtidigt mycket effektivt för att skapa förståelse för nyckeltalens betydelse för framgång. Poängen med spelet är att lära ut grundtänkandet inom processtyrning samtidigt som man slår ett slag för sitt arbetsgivarvarumärke. För att skapa engagemang får spelare olika typer av medaljer när man lyckats med vissa uppdrag och dessa kan man dela med sig på sociala medier. Det finns även en topp tio-lista över de som presterar bäst och prov som man kan ta för att testa spelarens kunskaper InsightLab

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

#1 Strategier för hållbarhet

#1 Strategier för hållbarhet #1 Strategier för hållbarhet 70% anger att hållbarhet är en angelägen fråga på ledningens agenda Majoriteten anser att hållbarhetsdimensionen numera har en direkt inverkan på strategiska beslut 40% uppger

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon Business Innovation Boost Stockholm den 26 februari 2016 Robert Elm 2011 IRM AB All rights reserved Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case?

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vinnande pedagogik Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vad är case? The difference between a case and a problem is that the problem has a correct solution; a case does not. (Anthony, R) Like in the real

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Värderingsbaserad utveckling & förändring

Värderingsbaserad utveckling & förändring Värderingsbaserad utveckling & förändring Roy Olofsson Executive Coach & Facilitator for Learning ValuesOnLine Leadership Centre Mail: roy.olofsson@volc.se Phone: +46-70-359 270 Hur vi lär oss leda september

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011

Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011 Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011 2 Inbjudan till Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökning 2011 Inbjudan Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2011 för den

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

TRENDSPANING. Maria Ros Jernberg @rosjernberg

TRENDSPANING. Maria Ros Jernberg @rosjernberg TRENDSPANING Maria Ros Jernberg @rosjernberg @rosjernberg Maria Ros Jernberg, 2014 TRENDSPANING INTE SCENARIOPLANERING Trendspaning: observera och förstå det som redan sker @rosjernberg Maria Ros Jernberg,

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer