Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual"

Transkript

1 Ultrasonic D Installationsanvisning & Användarmanual Remark: If there is any inconsistency between this version and the German basic document, the German version will prevail

2 2 Innehållsförteckning Installationsanvisning 3 Installation av mätaren 3 Anslutning av temperaturgivare 3 Installation av temperaturgivare 4 Matningsspänning 4 Tekniska data om matning 4 Integreringsverkets gränssnitt 5 M-bus-kommunikationsmodul 5 Radiokommunikationsmodul 5 RS-232-modul 5 Pulsingångsmodul 5 Pulsutgångsmodul 5 Energipulsutgång 6 Volympulsutgång 6 Tariff energi 1 och Tariff energi 2 6 Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) 6 Energi- eller flödesfel 6 Installation av kommunikationsmoduler 6 Installation av funktionsmoduler 6 Installationsbilder 7 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare 13 Användarmanual 15 Menysystem 16 Enkel drift 18 Standardinställningar av värmemängdsmätaren 18 Menyinställningar 18 Huvudmeny 18 Debiteringsdatumsmeny 19 Informationsmeny 19 Pulsingångsmeny 20 Tariffmeny 20 Månadsvärdesmeny 22 Felkoder 23

3 Installationsanvisning 3 Denna installationsanvisning är till för utbildad personal och innehåller därför inte de enklaste detaljerna Varning! Förseglingsklistermärket på värmemängdsmätaren (Fig C) får inte skadas! En skadad försegling resulterar i omedelbart slut på fabriksgaranti och kalibrering De medlevererade kablarna med mätaren får inte under några som helst omständigheter förkortas eller förändras Viktigt: Ta hänsyn till bestämmelser för hur värmemängdsmätare ska hanteras Ta hänsyn till bestämmelser för hur elektriska installationer ska hanteras Alla instruktioner i databladet för värmemängdsmätaren måste observeras Flödesdelen stöder medietemperatur C (150 C) Vänligen följ installationsanvisningen Mediet är endast vatten Över 90 C eller T vatten < T luft måste integreringsverket demonteras från flödesmätaren Kalibreringsmärken på mätaren får inte skadas eller tas bort! Tas de bort förstörs garanti och kalibrering av mätaren Förseglingsklistermärken får endast tas bort av utbildad servicepersonal och måste då ersättas av nya För avläsning och konfiguration av mätaren finns programmet HYDRO-SET, tillgängligt via Sauters hemsida Installation av mätaren Beroende på typ, är värmemängdsmätaren installerad på den varma eller kalla sidan, indikerat på typskylten Flödesdelen ska installeras så pilens riktning överensstämmer med vattenflödets (Fig A) Säkerställ att flödesmätaren alltid är fylld med vätska när installationen är klar Turbulenshindrande åtgärder före och efter mätaren behövs inte Mätaren kan installeras både horisontellt (Fig E-1) och vertikalt (Fig E-2), men säkerställ alltid att luftbubblor inte kan samlas i mätaren (Fig E-3) Säkerställ att mätaren är installerad på tillräckligt avstånd från utrustning med elektromagnetisk störning (brytare, elmotorer, fluorescerande lampor osv) Värmemängdsmätaren finns tillgänglig för Qp 0,6 10 m3/h Vid medietemperaturer över 90 C måste integreringsverket monteras på vägg på tillräckligt avstånd från värmekällan, med hjälp av den medlevererade hållaren (Fig F) Det är att rekommendera att avstängningsventiler monteras före och efter värmemängdsmätaren för att enkelt kunna demontera mätaren Mätaren bör placeras så den enkelt nås för service och handhavande Anslutning av temperaturgivare Hantera temperaturgivarna försiktigt! Givarkablarna fås med färgkodning Röd färg betyder att den ska monteras i det varma röret och blå färg betyder att den ska monteras i det kalla röret När temperaturgivarna installeras skall givarkablarna dras genom kabelgenomföringarna i mätaren enligt Fig D och anslutas till plint (Fig B) enligt följande tabell:

4 4 Mätartyp Givarens färg Plint Installationsplats För fjärrvärme, flödesdel i returledning (WZR) För fjärrvärme, flödesdel i framledning (WZV) För kyla i returledning (WZRK) För kyla i framledning (WZRK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i returledning (WZRWK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i framledning (WZVWK) Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Framledning Röd 5 TH 6 Retur Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Använd dragavlastaren i integreringsverket Se till att ha 100 mm kabel rullat i mätaren för att möjliggöra anslutning av nedre och övre halvan av integreringsverket Installation av temperaturgivare Den lösa temperaturgivaren kan monteras i en kulventil eller i ett dykrör En adapter medföljer för att installera i en kulventil (5-dels montageset i separat påse) Gör som följer: Stäng kulventilen Skruva ur pluggen ur kulventilen Placera en O-ring från montagesetet på piggen Fig M(2) Den andra O-ringen är i reserv Montera O-ringen och piggen in i givarhålet på kulventilen med en vridande rörelse Fig M(3) Placera O-ringen i sin slutdestination med andra änden av montagepiggen Fig M(4) Tryck montageskruven mot temperaturgivaren Placera montagepiggen med den smala änden över temperaturgivaren så långt det går Detta fixerar temperaturgivaren i sin koppling Tryck i piggen på adapterkopplingen med en tång Fig M5(a) Ta bort montagepiggen från temperaturgivaren Fig M5(b) Tryck in temperaturgivaren med adapterkopplingen i kulventilen och skruva tätt Fig M(6) Matningsspänning Ett 3,0V Litium batteri (Fig L-1) finns i standardversionen med normalt 12 års (beroende på applikation) livstid Ett 3,6V Litium batteri med en regulator (Fig L-2) med > 16 års livstid, 24 VAC eller 230 VAC matade enheter kan också användas eller modifieras eller eftermonteras (Fig K-3) Tekniska data om matning 230 VAC-modul / 23 VAC-modul (Fig L-3) Kabelarea max 2,5 mm2 Frekvens 50 Hz Strömförbrukning 0,35 VA ±10% Fastlödd säkring Om ingen matning finns, matar ett backup-batteri enheten Datum och tid finns därför kvar, men ingen mätning sker inklusive flödesmätning Viktigt: Matningsenheten talar om för modulen om matning är närvarande och byter automatiskt till energisparläge Displayen slår också av men kan aktiveras genom att trycka på knappen

5 Kommunikation kvarstår, tex över M-bus eller optisk anslutning Kortslut aldrig mellan två faser eftersom detta skulle förstöra enheten Använda batterier måste kastas på återvinningsstation Integreringsverkets gränssnitt 5 Värmemängdsmätaren har två kortplatser för expansionsmoduler Kortplats 1 (Fig H) är till för moduler med M-bus, RS-232 eller radio-kommunikation eller pulsingångar Kortplats 2 (Fig H) är för pulsingångskort (tex två ytterligare flödesmätare) eller pulsutgångskort (passar tex volym- eller energipulser) Varning: Modulerna får inte placeras på fel plats! Dessa moduler har inget med mätningen att göra och kan därför eftermonteras utan att störa kalibreringen M-bus-kommunikationsmodul M-bus-kommunikationsmodulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter (M-bus-repeater) såsom AMBUS ZS eller AMBUS Net Upp till 250 enheter kan anslutas till en fjärravläsning Kortet innehåller plintar 24, 25 (Fig J-1) vilka används för anslutning till M-bus-nätet M-bus-modul enligt EN är standard Kabelarea max 2 x 2,5 mm 2 Maximal spänning: 50 VDC Primär och sekundär adressering Klockfrekvens 300 eller 2400 baud Radiokommunikationsmodul Radiokommunikationsmodulen är ett interface för kommunikation över fördefinierade radioprotokoll Det finns flera radiomottagare att tillgå Radioprotokollet är möjligt att ändra i mjukvara HYDROSET Kommunikationen sker enligt följande specifikation: Dubbelriktad kommunikation Avläsning 1 gång / 3 minuter Kan skicka protokoll varje 8-19 sek (beroende på protokoll-längd) RS-232-modul RS-232-modulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter såsom en PC Kortet har 3 plintar märkta 62(Dat), 63(Req) och 64(GND) Fig J-2 För detta finns en speciell kabel för beställning Kabelfärgerna måste anslutas enligt: 62=brun, 63=vit, 64=grön Pulsingångsmodul Datainsamlare för två pulsade mätare (Fig K-1) Pulsfrekvensen är programmerbar: 1; 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000 eller 2500 per puls Alla enheter för energimätaren är möjliga att använda, samt storhet utan enhet Ingångsfrekvens 0-8 Hz, pulslängd 10 ms Ingångsmotstånd 2,2 MΩ Spänning 3 VDC Värden adderas i separata register Även drifttid är tillgängligt för bägge ingångar Kabellängd mindre än 10 m Pulsutgångsmodul Integreringsverket har plats för 2 pulsutgångar som tillval (Fig K-2) Dessa kan friprogrammeras med HYDROSET-programvaran För energipulser är standard plint A och visning

6 6 Out1 Flödespulser är standard plint B och visning Out2 på displayen Extern matning Vcc = 3-30 VDC Utgångsström = 20 ma Öppen kollektor Utgångsfrekvens = 4 Hz Puls med ms Potentialfri kontakt Möjliga kombinationer av utgångspulser Energipulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Exempel: Displayenhet GJ med 3 decimaler kwh med 0 decimaler Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Pulsvärde Volympulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Tariff energi 1 och Tariff energi 2 Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % 1 MJ/puls 1 kwh/puls Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) Utgång som gränsvärdessignal beroende på tariffvillkoret Tex flöde 300 l/h och/eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Energi- eller flödesfel Gränsvärdessignal Tex flöde 300 l/h eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Installation av kommunikationsmoduler 1 Ta bort förseglingen på integreringsverket och öppna locket 2 Kommunikationsmodulerna (M-bus, RS232 eller radio) installeras i plats 1 (Fig H) 3 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg J-3) Placera modulen (Fig J-1, FIg J-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 4 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut Installation av funktionsmoduler 1 Funktionsmodulerna (pulsingång och pulsutgång) installeras på plats 2 (Fig H) Om en M-bus, RS-232 eller radiomodul inte används, kan även pulsingångsmodulen installeras på plats 1 2 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg K-3, Fig K-4) Placera modulen (Fig K-1, Fig K-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 3 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut

7 Installationsbilder 7 Flödespil Flödesriktning Anslutning av temperaturgivare Kabelgenomföring Försegling

8 8 Anslutning av temperaturgivare

9 9 Montagekit för väggmontage Integringsverk på flödesmätare med angivet tillåtet temperaturintervall Demonterat integreringsverk (delat utförande) med angivet tillåtet temperaturintervall Om T vatten <T omgivande luft ska delat utförande användas Generella anmärkningar Omgivande lufttemp max +55 C Om medietemperaturen är lägre än omgivande lufttemp, demontera integreringsverket (Fig G-1) Vi rekommenderar även att ni använder mätaren som är speciellt gjord för kyla för att slippa kondensation på integreringsverket Fixerpunkt Kortplats 1 Anläggningspunkt Kortplats 2

10 10 M-bus-modul RS232-modul Fästskruvar Fästskruvar

11 11 Pulsingångs-modul Pulsutgångs-modul

12 12 Batteri 3,0 VDC Batteri 3,6 VDC med regulator Anslutning 230V/24V AC

13 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare

14 Qp=10,0 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=3,5 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=2,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G3/4B DN15 R3/4 0,85 Qp=1,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Qp=0,6 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Nominell storlek L (mm) L1 (mm) L2 (mm) B (mm) R (mm) H (mm) h (mm) AGZ AGV Diameter D (mm) Diameter d (mm) Flänsstorlek F (mm) Hålcirkeldiameter K (mm) Vikt (kg) 14

15 Användarmanual 15 Gratulerar till din nyinstallerade ULTRASONIC D värmemängdsmätare, vilket är en av de mest avancerade mätarna på marknaden Denna kompakta, statiska mätare är en fullt elektronisk mätutrustning med ultraljudsteknik Värmemängdsmätaren är utrustad med ett logg-minne som gör det möjligt att jämföra mätvärden med tidigare månaders mätningar För att se mätvärdena i displayen finns ett antal menyer som kan nås med hjälp av knappen Där kan man se energivärden, drifttid, vattenflöde, temperaturer, maxvärden mm Integreringsverket har 6 menyer: Huvudmeny, mätdagsmeny, informationsmeny, pulsingångsmeny, tariffmeny och månadsmeny Vissa displayfönster består av två (upp till sju) fönster som visas med 2-4 sekunders intervall Vissa fönster i menyerna eller hela menyer kan deaktiveras separat Detta kan göra fönsterstrukturen klarare Viktigt: För enkel grafisk visning är menyerna numrerade från 1 till 6 Huvudmenyn med aktuella värden såsom energi, volym och flöde är programmerad som standard Det är möjligt att ändra ordningen som innehållet visas i huvudmenyn Huvudmeny Debiteringsdagsmeny Informationsmeny Pulsingångsmeny Tariffmeny Månadsmeny

16 16 Menysystem Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 1 Huvudmeny 11 Ackumulerad energi 12 Volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framledningstemperatur Returtemperatur 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 [OFF] Månadens toppvärde, effekt 19 Felkod 110 Displaytest 111 [OFF] Tariff, energi [OFF] Tariff, energi 2 Datum 113 [OFF] In 1 Insignal [OFF] In 2 Insignal 2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Fönster 4 2 Debiteringsdatumsmeny 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1 energi Debiteringsdatum 1 energi, förra 23 Accd 1 Debiteringsdatum 1 energi, nästa gång 24 Debiteringsdatum 2 25 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2 energi Debiteringsdatum 2 energi, förra 26 Accd 2 Debiteringsdatum 2 energi, nästa gång Debiteringsdatum 1 volym Debiteringsdatum 1 volym, förra Debiteringsdatum 2 volym Debiteringsdatum 2 volym, förra Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 3 Informationsmeny 31 Dagens datum 32 SEC_Adr Sekundär adress 33 Pri_Adr Primär adress 34 Pt100 eller Pt Månadens toppvärde flöde 36 Månadens toppvärde effekt 37 Integreringsintervall (maxvärde) 38 Antal feldagar Datum Datum 39 Out1 Pulsvärde och enhet, puls Out2 Pulsvärde och enhet, puls F-027 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2

17 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 4 Pulsingångsmeny 41 In1 Ackumulerad volym 1 Pulsvärde 1 42 In2 Ackumulerad volym 2 Pulsvärde 2 43 [OFF] Debiteringsdatum 1 In1 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 1 44 [OFF] Debiteringsdatum 1 In2 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 2 45 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 46 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra In1 In2 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 2 47 [OFF] Debiteringsdatum 2 In1 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 1 48 [OFF] Debiteringsdatum 2 In2 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 2 49 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 410 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra In1 In2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 5 Tariffmeny 51 [OFF] Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 (tex t 01 ) 52 [OFF] Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 (tex t 02 ) 53 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1 54 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2 55 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 56 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 57 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 58 [OFF] Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2 59 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 510 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra Meny Sekvens Fönster 1 6 Månadsmeny 61 Förra månaden Fönster 2 Energi Fönster 3 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Tariff energi 1 62 Månad -1 Energi Tariff energi 1 63 Månad -2 Energi Tariff energi 1 Fönster 4 [OFF] Tariff energi 2 Tariff energi 2 Tariff energi 2 Fönster 5 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 2 Gränsvärde tariff 1 Gränsvärde tariff 2 Fönster 6 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Fönster 7 Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt 624 Månad -23 Energi Tariff energi 1 Tariff energi 2 Volym Maxflöde Maxeffekt 17

18 18 Enkel drift En tryckknapp på framsidan av mätaren används för att byta mellan de olika menyerna Knappen kan tryckas in en snabbt eller länge Ett snabbt tryck på knappen (<3 sekunder) byter till nästa fönster i samma meny och ett långt tryck (>3 sekunder) byter till nästa meny Energifönstret (sekvens 11) i huvudmenyn är standardfönstret Mätaren byter automatiskt till energisparläget när inget knapptryck skett på ca: 4 minuter och återvänder till startfönstret när knappen trycks igen Menyinställningarna kan programmeras att passa kundens individuella önskemål med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Standardinställningar av värmemängdsmätaren Värmemängdsmätaren konfigureras på fabrik Där ställs standardvärden in i integreringsverket Här kan även kundspecifika önskemål ställas in så det är klart vid leverans Parametrarna kan även ändras senare med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Mjukvaran går att få per e-post från Sauter Menyinställningar Huvudmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 11 Ackumulerad energi 12 Ackumulerad volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framlednings- och returtemp 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 Felkod

19 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 19 Displaytest 19 Debiteringsdatumsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1 förra 23 Debiteringsdatum 1 nästa gång 24 Debiteringsdatum 2, Debiteringsdatum 2 energi 25 Debiteringsdatum 2 förra, Debiteringsdatum 2 förra energi 26 Debiteringsdatum 2 nästa gång Informationsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 31 Aktuellt datum 32 Sekundär adress 33 Primär adress 34 Pt 100 eller Pt500

20 20 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 35 Månadens maxflöde, datum för maxflöde 36 Månadens maxeffekt, datum för maxeffekt 37 Integrationsvärde (maxvärde) 38 Antal feldagar 39 Out 1 pulsvärde och enhet utgång Out2 pulsvärde och enhet utgång 2 Pulsingångsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 41 In1 ackumulerad volym 1, pulsvärde 1 42 In2 ackumulerad volym 2, pulsvärde 2 Tariffmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 51 Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 t01 Gränsvärde tariff 1 52 Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 t02 Gränsvärde tariff 2 53 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 1

21 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 54 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 55 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 1 56 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 57 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 1 58 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 59 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 21

22 22 Månadsvärdesmeny Sekvens Beskrivning Fönster 1 Senaste månaden Fönster 2 Energi Fönster 5 Volym Fönster 6 Maxflöde Fönster 7 Maxeffekt

23 Felkoder 23 Felkoder visas i huvudmenyn ifall ett fel inträffar Fel visas endast i samband med visning av relaterade värden Exempel: temperaturfel visas inte när man tittar på flödet När man inte rört displayen växlar visningen mellan de vanliga mätvärdena och felkoder 1, 4 eller 7 Fel C-1 är ett undantag, den visas permanent Fel Displayprioritet Felbeskrivning C-1 1 Grundparameter i RAM eller flash korrupt Err 1 2 Fel i mätning av temperatur temperaturområde utanför (-9,9 C 190 C) givare kortsluten givarbrott Err 3 4 Givare i framledning/retur skiftade Err 4 3 Hårdvarufel i ultraljudsmätaren sändare defekt sändare kortsluten Err 5 6 Beräkningsdel överlastad Kommunikation tillfälligt ur funktion Err 6 5 Fel flödesriktning genom flödesmätare Err 7 7 Ingen ultraljudssignal mottagen Luft i mätdelen Err 8 8 Matningsspänning 230V/24V AC saknas Matning genom batteribackup

24 24 Anteckningar: Distributör: Sauter Automation AB Krossgatan 22B VÄLLINGBY Tfn Fax wwwsauterse

Kompakt värmemängdsmätare av ultraljudstyp

Kompakt värmemängdsmätare av ultraljudstyp ULTRASONIC D Kompakt värmemängdsmätare av ultraljudstyp Kort beskrivning ULTRASONIC D är en kompakt ultraljudsenergimätare för mätning av energi i värme- eller kylanläggningar. Mätaren finns både i PN16

Läs mer

AMTRON SONIC D. Kompakt energimätare av ultraljudstyp

AMTRON SONIC D. Kompakt energimätare av ultraljudstyp AMTRON SONIC D Kompakt energimätare av ultraljudstyp Applikationer AMTRON Sonic D är en digital, kompakt värmemängdsmätare för värme och kyla i fastighetssystem, närvärme eller fjärrvärme. Tilläggsmoduler

Läs mer

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD Applikationer 775 är en digital, kompakt värmemängdsmätare För värme och kyla i fastighetssystem, närvärme eller fjärvärme. Tilläggsmoduler möjliggör ett brett användningsområde

Läs mer

AMTRON E-30 Kompakt energimätare för värme och kyla.

AMTRON E-30 Kompakt energimätare för värme och kyla. AMTRON E-30 Kompakt energimätare för värme och kyla. Applikation Den kompakta AMTRON E-30 mätaren används till mätning av energiförbrukningen för värme- och kylapplikationer i små installationer såsom

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Flödesmätningen utförs enligt löptidsdifferensmetoden

Flödesmätningen utförs enligt löptidsdifferensmetoden MULTICAL 41 Kallvattenmätare Long-life ultraljudsmätare Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 VAC eller 230 VAC Kalender och datalogg Optisk dataavläsning RS232, M-Bus, Pulsmodul och radio 2 pulsingångar

Läs mer

UltraE Ultrasonisk Energimätare

UltraE Ultrasonisk Energimätare UltraE Ultrasonisk Energimätare För värme och kyla Manual REV 1.0/2016 Vi reserverar oss felskrivningar samt förbehåller oss rätten att utan särskilt medgivande ändra produkten. Innehåll 1. Introduktion...

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Användarmanual SVM F2 integreringsverk

Användarmanual SVM F2 integreringsverk Användarmanual SVM F2 integreringsverk Ett litet kompetent integreringsverk för kompakt- eller väggmontag. Användarmanual F2 1 INSTALLATION...3 1.1 LEVERANS...3 1.2 ANSLUTNINGAR...4 2 MONTERING...5 2.1

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Bruksanvisning. Kompaktvärmemätare. Vinghjul PolluCom E AT 7510A

Bruksanvisning. Kompaktvärmemätare. Vinghjul PolluCom E AT 7510A Allmänt För mätning av förbrukad energi i värme- eller kylsystem med vatten som värmebärare. Den kompletta mätaren består av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivare. Ankomstkontroll Kontrollera

Läs mer

Installationsanvisning. Endast för auktoriserad installatör. Heat Sonic. Energimätare

Installationsanvisning. Endast för auktoriserad installatör. Heat Sonic. Energimätare Installationsanvisning Endast för auktoriserad installatör Heat Sonic Energimätare Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Hänvisning för installations - och driftanvisning... 3 1.1.1 Målgrupp... 3 1.1.2 Ändringsförbehåll

Läs mer

Integreringsverk F8 Datablad

Integreringsverk F8 Datablad Integreringsverk F8 Datablad Användningområde: Fjärrvärme, fjärrkyla, kombinerad värme/lkyla- och solaranläggningar. Mätnoggrannhet uppfyller kraven enligt EN 1434 Passar för 2 och 4 trådstemperaturgivare

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Qalcosonic HEAT 1. Kompakt energimätare för de flesta applikationer. Applikationer. Egenskaper. Styrkor

Qalcosonic HEAT 1. Kompakt energimätare för de flesta applikationer. Applikationer. Egenskaper. Styrkor Flow & Energy Analysis Systems Qalcosonic HEAT 1 Kompakt energimätare för de flesta applikationer Applikationer Energimätning av värme och/eller kyla för både primärsidan av fjärrvärme som fördelningsmätning

Läs mer

MTH. Energimätare med flerstrålig flödesmätare. Flerstråliga energimätare för horisontell eller vertikal montering i rör.

MTH. Energimätare med flerstrålig flödesmätare. Flerstråliga energimätare för horisontell eller vertikal montering i rör. revision 05 205 MTH Energimätare med flerstrålig flödesmätare Flerstråliga energimätare för horisontell eller vertikal montering i rör. MTH är en serie kombinerade energimätare för värme eller kyla som

Läs mer

Installation och användarmanual för MULTICAL 402. www.kamstrup-senea.se

Installation och användarmanual för MULTICAL 402. www.kamstrup-senea.se Installation och användarmanual för MULTICAL 402 www.kamstrup-senea.se MID benämningar Tillåtna driftförutsättningar/mätområden Mätare θ: 2 C 160 C Θ: 3K 150K Temperaturgivarpar θ: 10 C 150 C Θ: 3K 140K

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI Användningsområde HRI är en induktiv universalsensor för fjärravläsning/överföring av mätvärden från vattenmätare till dataundercentral eller mätinsamlingssystem. Givaren är kompatibel med ett antal av

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

MSH. Energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare. Funktion. Hög tillförlitlighet. Anslutning. Flexibel uppbyggnad. Montering

MSH. Energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare. Funktion. Hög tillförlitlighet. Anslutning. Flexibel uppbyggnad. Montering Revision 2016-04-05 Energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare Utvändigt gängade, kompakta energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare, avsedda för värme eller kyla. Storlek DN15 DN20 Nominellt

Läs mer

Display Hydrosonis UC Värmemätare Qp 0,6 t.o.m. Qp 15 Kompakt värmemätare eller kombinerad värme- och kylmätare

Display Hydrosonis UC Värmemätare Qp 0,6 t.o.m. Qp 15 Kompakt värmemätare eller kombinerad värme- och kylmätare Display Hydrosonis UC Värmemätare Qp 0,6 t.o.m. Qp 15 Kompakt värmemätare eller kombinerad värme- och kylmätare Display Värmemätaren är utrustad med en LCD display med 8 siffror och ett antal symboler

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

SHARKY 775 Kompakt ultraljudsenergimätare. Installations- och användarhandbok

SHARKY 775 Kompakt ultraljudsenergimätare. Installations- och användarhandbok SHARKY 775 Kompakt ultraljudsenergimätare Installations- och användarhandbok Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Om denna installations- och användarhandbok...4 1.1.1 Målgrupper... 4 1.1.2 Eventuella ändringar,

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

UltraE Energimätare för värme och kyla

UltraE Energimätare för värme och kyla UltraE Energimätare för värme och kyla UltraE ultrasoniska energimätare kan användas i såväl värmesom kylapplikationer. Vanliga användningsområden är i villor, flerfamiljshus, kommersiella fastigheter

Läs mer

Bruksanvisning. Flödesmätare. Ultraljud PolluFlow AT 7550

Bruksanvisning. Flödesmätare. Ultraljud PolluFlow AT 7550 Flödesmätare Allmänt är en flödesmätare för värme- eller kylsystem med vatten som fluid. Lämplig som flödesmätare för energimätning i kombination med integreringsverk och temperaturgivare. PolluStat E

Läs mer

US-WV. Energimätare av ultraljudstyp. Energimätare av ultraljudstyp för horisontell eller vertikal montering.

US-WV. Energimätare av ultraljudstyp. Energimätare av ultraljudstyp för horisontell eller vertikal montering. revision 12 2014 US-WV Energimätare av ultraljudstyp Energimätare av ultraljudstyp för horisontell eller vertikal montering. US-WV är en serie utvändigt gängade, kompakta energimätare avsedda för värme

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

US-WV. Energimätare av ultraljudstyp. Funktion. Hög tillförlitlighet. Anslutning. Flexibel uppbyggnad. Montering

US-WV. Energimätare av ultraljudstyp. Funktion. Hög tillförlitlighet. Anslutning. Flexibel uppbyggnad. Montering Revision 2016-03-01 Energimätare av ultraljudstyp Utvändigt gängade energimätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla. Storlek DN15 DN40 Nominellt flöde 1,5 10 m³/h För horisontellt eller vertikalt

Läs mer

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Datablad 1 (10) EDM Turbinflödesmätare kan kombineras med ett stort antal moduler. Med dessa kan mätaren byggas ut med t ex pulsutgång, analogutgång och extern

Läs mer

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b 3280 009 101 b Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b OBS: Följande manual beskriver såväl värmemätare som kylmätare och den kombinerade

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

CALEC ST. Innovativa lösningar för energimätning. Applikationer. Egenskaper

CALEC ST. Innovativa lösningar för energimätning. Applikationer. Egenskaper CALEC ST Innovativa lösningar för energimätning Applikationer CALEC ST är ett integreringsverk förberett för kommunikation inom krävande områden såsom: Värmesystem Kylsystem och kombinerade kyl/värme-system

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Climate Control Meibes Vatten- och energimätare v2.3

Climate Control Meibes Vatten- och energimätare v2.3 Climate Control Meibes Vatten- och energimätare v2.3 Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Om mätning... 3 1.2 Beräkning... 4 1.3 Kommunikation... 4 1.4 Godkännanden... 4 2. Sortiment... 5 2.1 Energimätare... 5

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Användarmanual. asense GH

Användarmanual. asense GH Gas and Air Sensors Användarmanual asense GH Allmänt Luftanalysatorn asense GH är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur i växthus. Den är dessutom en mycket flexibel styrenhet med programmerbar

Läs mer

Gasförbrukningsmätare FlowLog

Gasförbrukningsmätare FlowLog Gasförbrukningsmätare FlowLog 150330_080404:14 QMT 7FL-XX-XXX-X Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Ultraljudsflödesmätare U473 Datablad

Ultraljudsflödesmätare U473 Datablad Ultraljudsflödesmätare U473 Datablad Avsedd för mätning i fjärrvärme- och kylanläggningar Mätarstorlekar från q p 0.6 till 60 m³/h. Temperaturområde: 5 C... 90 C / 130 C / 150 C Långtidstabil: Toppbetyg

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

esense ( -D) CO 2 -transmitter

esense ( -D) CO 2 -transmitter Installationsmanual för alla kapslingar esense ( -D) CO 2 -transmitter esense - D esense - K och esense - Ip54 Allmänt Luftanalysatorn esense är konstruerade för att mäta koldioxid (CO 2 ) i kontors- och

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

AT 7550 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G 3/4 - G 2 16/ ºC Rödgods DN

AT 7550 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G 3/4 - G 2 16/ ºC Rödgods DN Flödesmätare Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G 3/4 - G 2 16/25 3-130 ºC Rödgods DN 20-100 Användningsområde För mätning av flöde i värme- eller kylsystem med vatten som fluid. Lämplig som

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare TM Storlek 3 och 4

EDM Turbinflödesmätare TM Storlek 3 och 4 Storlek 3 och 4 Datablad 1 (6) är en mycket prisvärd och noggrann turbinflödesmätare som utvecklats speciellt för att ersätta magnetiska flödesmätare (MAG-mätare) inom industrin. I kombineras högteknologisk

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Kompakt ultraljudsmätare F775 Datablad

Kompakt ultraljudsmätare F775 Datablad Kompakt ultraljudsmätare F775 Datablad Applikationer F775 är en modern kompakt värmemängdsmätare för fjärrvärme och fjärrkyla i fastighetssystem. Möjlighet med 2 kortplatser ger ett brett användningsområde

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000 DN 25-600 PN 16/10 flänsar Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer;

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer