Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual"

Transkript

1 Ultrasonic D Installationsanvisning & Användarmanual Remark: If there is any inconsistency between this version and the German basic document, the German version will prevail

2 2 Innehållsförteckning Installationsanvisning 3 Installation av mätaren 3 Anslutning av temperaturgivare 3 Installation av temperaturgivare 4 Matningsspänning 4 Tekniska data om matning 4 Integreringsverkets gränssnitt 5 M-bus-kommunikationsmodul 5 Radiokommunikationsmodul 5 RS-232-modul 5 Pulsingångsmodul 5 Pulsutgångsmodul 5 Energipulsutgång 6 Volympulsutgång 6 Tariff energi 1 och Tariff energi 2 6 Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) 6 Energi- eller flödesfel 6 Installation av kommunikationsmoduler 6 Installation av funktionsmoduler 6 Installationsbilder 7 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare 13 Användarmanual 15 Menysystem 16 Enkel drift 18 Standardinställningar av värmemängdsmätaren 18 Menyinställningar 18 Huvudmeny 18 Debiteringsdatumsmeny 19 Informationsmeny 19 Pulsingångsmeny 20 Tariffmeny 20 Månadsvärdesmeny 22 Felkoder 23

3 Installationsanvisning 3 Denna installationsanvisning är till för utbildad personal och innehåller därför inte de enklaste detaljerna Varning! Förseglingsklistermärket på värmemängdsmätaren (Fig C) får inte skadas! En skadad försegling resulterar i omedelbart slut på fabriksgaranti och kalibrering De medlevererade kablarna med mätaren får inte under några som helst omständigheter förkortas eller förändras Viktigt: Ta hänsyn till bestämmelser för hur värmemängdsmätare ska hanteras Ta hänsyn till bestämmelser för hur elektriska installationer ska hanteras Alla instruktioner i databladet för värmemängdsmätaren måste observeras Flödesdelen stöder medietemperatur C (150 C) Vänligen följ installationsanvisningen Mediet är endast vatten Över 90 C eller T vatten < T luft måste integreringsverket demonteras från flödesmätaren Kalibreringsmärken på mätaren får inte skadas eller tas bort! Tas de bort förstörs garanti och kalibrering av mätaren Förseglingsklistermärken får endast tas bort av utbildad servicepersonal och måste då ersättas av nya För avläsning och konfiguration av mätaren finns programmet HYDRO-SET, tillgängligt via Sauters hemsida Installation av mätaren Beroende på typ, är värmemängdsmätaren installerad på den varma eller kalla sidan, indikerat på typskylten Flödesdelen ska installeras så pilens riktning överensstämmer med vattenflödets (Fig A) Säkerställ att flödesmätaren alltid är fylld med vätska när installationen är klar Turbulenshindrande åtgärder före och efter mätaren behövs inte Mätaren kan installeras både horisontellt (Fig E-1) och vertikalt (Fig E-2), men säkerställ alltid att luftbubblor inte kan samlas i mätaren (Fig E-3) Säkerställ att mätaren är installerad på tillräckligt avstånd från utrustning med elektromagnetisk störning (brytare, elmotorer, fluorescerande lampor osv) Värmemängdsmätaren finns tillgänglig för Qp 0,6 10 m3/h Vid medietemperaturer över 90 C måste integreringsverket monteras på vägg på tillräckligt avstånd från värmekällan, med hjälp av den medlevererade hållaren (Fig F) Det är att rekommendera att avstängningsventiler monteras före och efter värmemängdsmätaren för att enkelt kunna demontera mätaren Mätaren bör placeras så den enkelt nås för service och handhavande Anslutning av temperaturgivare Hantera temperaturgivarna försiktigt! Givarkablarna fås med färgkodning Röd färg betyder att den ska monteras i det varma röret och blå färg betyder att den ska monteras i det kalla röret När temperaturgivarna installeras skall givarkablarna dras genom kabelgenomföringarna i mätaren enligt Fig D och anslutas till plint (Fig B) enligt följande tabell:

4 4 Mätartyp Givarens färg Plint Installationsplats För fjärrvärme, flödesdel i returledning (WZR) För fjärrvärme, flödesdel i framledning (WZV) För kyla i returledning (WZRK) För kyla i framledning (WZRK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i returledning (WZRWK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i framledning (WZVWK) Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Framledning Röd 5 TH 6 Retur Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Använd dragavlastaren i integreringsverket Se till att ha 100 mm kabel rullat i mätaren för att möjliggöra anslutning av nedre och övre halvan av integreringsverket Installation av temperaturgivare Den lösa temperaturgivaren kan monteras i en kulventil eller i ett dykrör En adapter medföljer för att installera i en kulventil (5-dels montageset i separat påse) Gör som följer: Stäng kulventilen Skruva ur pluggen ur kulventilen Placera en O-ring från montagesetet på piggen Fig M(2) Den andra O-ringen är i reserv Montera O-ringen och piggen in i givarhålet på kulventilen med en vridande rörelse Fig M(3) Placera O-ringen i sin slutdestination med andra änden av montagepiggen Fig M(4) Tryck montageskruven mot temperaturgivaren Placera montagepiggen med den smala änden över temperaturgivaren så långt det går Detta fixerar temperaturgivaren i sin koppling Tryck i piggen på adapterkopplingen med en tång Fig M5(a) Ta bort montagepiggen från temperaturgivaren Fig M5(b) Tryck in temperaturgivaren med adapterkopplingen i kulventilen och skruva tätt Fig M(6) Matningsspänning Ett 3,0V Litium batteri (Fig L-1) finns i standardversionen med normalt 12 års (beroende på applikation) livstid Ett 3,6V Litium batteri med en regulator (Fig L-2) med > 16 års livstid, 24 VAC eller 230 VAC matade enheter kan också användas eller modifieras eller eftermonteras (Fig K-3) Tekniska data om matning 230 VAC-modul / 23 VAC-modul (Fig L-3) Kabelarea max 2,5 mm2 Frekvens 50 Hz Strömförbrukning 0,35 VA ±10% Fastlödd säkring Om ingen matning finns, matar ett backup-batteri enheten Datum och tid finns därför kvar, men ingen mätning sker inklusive flödesmätning Viktigt: Matningsenheten talar om för modulen om matning är närvarande och byter automatiskt till energisparläge Displayen slår också av men kan aktiveras genom att trycka på knappen

5 Kommunikation kvarstår, tex över M-bus eller optisk anslutning Kortslut aldrig mellan två faser eftersom detta skulle förstöra enheten Använda batterier måste kastas på återvinningsstation Integreringsverkets gränssnitt 5 Värmemängdsmätaren har två kortplatser för expansionsmoduler Kortplats 1 (Fig H) är till för moduler med M-bus, RS-232 eller radio-kommunikation eller pulsingångar Kortplats 2 (Fig H) är för pulsingångskort (tex två ytterligare flödesmätare) eller pulsutgångskort (passar tex volym- eller energipulser) Varning: Modulerna får inte placeras på fel plats! Dessa moduler har inget med mätningen att göra och kan därför eftermonteras utan att störa kalibreringen M-bus-kommunikationsmodul M-bus-kommunikationsmodulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter (M-bus-repeater) såsom AMBUS ZS eller AMBUS Net Upp till 250 enheter kan anslutas till en fjärravläsning Kortet innehåller plintar 24, 25 (Fig J-1) vilka används för anslutning till M-bus-nätet M-bus-modul enligt EN är standard Kabelarea max 2 x 2,5 mm 2 Maximal spänning: 50 VDC Primär och sekundär adressering Klockfrekvens 300 eller 2400 baud Radiokommunikationsmodul Radiokommunikationsmodulen är ett interface för kommunikation över fördefinierade radioprotokoll Det finns flera radiomottagare att tillgå Radioprotokollet är möjligt att ändra i mjukvara HYDROSET Kommunikationen sker enligt följande specifikation: Dubbelriktad kommunikation Avläsning 1 gång / 3 minuter Kan skicka protokoll varje 8-19 sek (beroende på protokoll-längd) RS-232-modul RS-232-modulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter såsom en PC Kortet har 3 plintar märkta 62(Dat), 63(Req) och 64(GND) Fig J-2 För detta finns en speciell kabel för beställning Kabelfärgerna måste anslutas enligt: 62=brun, 63=vit, 64=grön Pulsingångsmodul Datainsamlare för två pulsade mätare (Fig K-1) Pulsfrekvensen är programmerbar: 1; 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000 eller 2500 per puls Alla enheter för energimätaren är möjliga att använda, samt storhet utan enhet Ingångsfrekvens 0-8 Hz, pulslängd 10 ms Ingångsmotstånd 2,2 MΩ Spänning 3 VDC Värden adderas i separata register Även drifttid är tillgängligt för bägge ingångar Kabellängd mindre än 10 m Pulsutgångsmodul Integreringsverket har plats för 2 pulsutgångar som tillval (Fig K-2) Dessa kan friprogrammeras med HYDROSET-programvaran För energipulser är standard plint A och visning

6 6 Out1 Flödespulser är standard plint B och visning Out2 på displayen Extern matning Vcc = 3-30 VDC Utgångsström = 20 ma Öppen kollektor Utgångsfrekvens = 4 Hz Puls med ms Potentialfri kontakt Möjliga kombinationer av utgångspulser Energipulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Exempel: Displayenhet GJ med 3 decimaler kwh med 0 decimaler Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Pulsvärde Volympulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Tariff energi 1 och Tariff energi 2 Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % 1 MJ/puls 1 kwh/puls Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) Utgång som gränsvärdessignal beroende på tariffvillkoret Tex flöde 300 l/h och/eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Energi- eller flödesfel Gränsvärdessignal Tex flöde 300 l/h eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Installation av kommunikationsmoduler 1 Ta bort förseglingen på integreringsverket och öppna locket 2 Kommunikationsmodulerna (M-bus, RS232 eller radio) installeras i plats 1 (Fig H) 3 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg J-3) Placera modulen (Fig J-1, FIg J-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 4 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut Installation av funktionsmoduler 1 Funktionsmodulerna (pulsingång och pulsutgång) installeras på plats 2 (Fig H) Om en M-bus, RS-232 eller radiomodul inte används, kan även pulsingångsmodulen installeras på plats 1 2 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg K-3, Fig K-4) Placera modulen (Fig K-1, Fig K-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 3 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut

7 Installationsbilder 7 Flödespil Flödesriktning Anslutning av temperaturgivare Kabelgenomföring Försegling

8 8 Anslutning av temperaturgivare

9 9 Montagekit för väggmontage Integringsverk på flödesmätare med angivet tillåtet temperaturintervall Demonterat integreringsverk (delat utförande) med angivet tillåtet temperaturintervall Om T vatten <T omgivande luft ska delat utförande användas Generella anmärkningar Omgivande lufttemp max +55 C Om medietemperaturen är lägre än omgivande lufttemp, demontera integreringsverket (Fig G-1) Vi rekommenderar även att ni använder mätaren som är speciellt gjord för kyla för att slippa kondensation på integreringsverket Fixerpunkt Kortplats 1 Anläggningspunkt Kortplats 2

10 10 M-bus-modul RS232-modul Fästskruvar Fästskruvar

11 11 Pulsingångs-modul Pulsutgångs-modul

12 12 Batteri 3,0 VDC Batteri 3,6 VDC med regulator Anslutning 230V/24V AC

13 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare

14 Qp=10,0 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=3,5 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=2,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G3/4B DN15 R3/4 0,85 Qp=1,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Qp=0,6 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Nominell storlek L (mm) L1 (mm) L2 (mm) B (mm) R (mm) H (mm) h (mm) AGZ AGV Diameter D (mm) Diameter d (mm) Flänsstorlek F (mm) Hålcirkeldiameter K (mm) Vikt (kg) 14

15 Användarmanual 15 Gratulerar till din nyinstallerade ULTRASONIC D värmemängdsmätare, vilket är en av de mest avancerade mätarna på marknaden Denna kompakta, statiska mätare är en fullt elektronisk mätutrustning med ultraljudsteknik Värmemängdsmätaren är utrustad med ett logg-minne som gör det möjligt att jämföra mätvärden med tidigare månaders mätningar För att se mätvärdena i displayen finns ett antal menyer som kan nås med hjälp av knappen Där kan man se energivärden, drifttid, vattenflöde, temperaturer, maxvärden mm Integreringsverket har 6 menyer: Huvudmeny, mätdagsmeny, informationsmeny, pulsingångsmeny, tariffmeny och månadsmeny Vissa displayfönster består av två (upp till sju) fönster som visas med 2-4 sekunders intervall Vissa fönster i menyerna eller hela menyer kan deaktiveras separat Detta kan göra fönsterstrukturen klarare Viktigt: För enkel grafisk visning är menyerna numrerade från 1 till 6 Huvudmenyn med aktuella värden såsom energi, volym och flöde är programmerad som standard Det är möjligt att ändra ordningen som innehållet visas i huvudmenyn Huvudmeny Debiteringsdagsmeny Informationsmeny Pulsingångsmeny Tariffmeny Månadsmeny

16 16 Menysystem Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 1 Huvudmeny 11 Ackumulerad energi 12 Volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framledningstemperatur Returtemperatur 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 [OFF] Månadens toppvärde, effekt 19 Felkod 110 Displaytest 111 [OFF] Tariff, energi [OFF] Tariff, energi 2 Datum 113 [OFF] In 1 Insignal [OFF] In 2 Insignal 2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Fönster 4 2 Debiteringsdatumsmeny 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1 energi Debiteringsdatum 1 energi, förra 23 Accd 1 Debiteringsdatum 1 energi, nästa gång 24 Debiteringsdatum 2 25 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2 energi Debiteringsdatum 2 energi, förra 26 Accd 2 Debiteringsdatum 2 energi, nästa gång Debiteringsdatum 1 volym Debiteringsdatum 1 volym, förra Debiteringsdatum 2 volym Debiteringsdatum 2 volym, förra Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 3 Informationsmeny 31 Dagens datum 32 SEC_Adr Sekundär adress 33 Pri_Adr Primär adress 34 Pt100 eller Pt Månadens toppvärde flöde 36 Månadens toppvärde effekt 37 Integreringsintervall (maxvärde) 38 Antal feldagar Datum Datum 39 Out1 Pulsvärde och enhet, puls Out2 Pulsvärde och enhet, puls F-027 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2

17 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 4 Pulsingångsmeny 41 In1 Ackumulerad volym 1 Pulsvärde 1 42 In2 Ackumulerad volym 2 Pulsvärde 2 43 [OFF] Debiteringsdatum 1 In1 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 1 44 [OFF] Debiteringsdatum 1 In2 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 2 45 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 46 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra In1 In2 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 2 47 [OFF] Debiteringsdatum 2 In1 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 1 48 [OFF] Debiteringsdatum 2 In2 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 2 49 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 410 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra In1 In2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 5 Tariffmeny 51 [OFF] Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 (tex t 01 ) 52 [OFF] Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 (tex t 02 ) 53 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1 54 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2 55 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 56 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 57 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 58 [OFF] Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2 59 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 510 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra Meny Sekvens Fönster 1 6 Månadsmeny 61 Förra månaden Fönster 2 Energi Fönster 3 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Tariff energi 1 62 Månad -1 Energi Tariff energi 1 63 Månad -2 Energi Tariff energi 1 Fönster 4 [OFF] Tariff energi 2 Tariff energi 2 Tariff energi 2 Fönster 5 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 2 Gränsvärde tariff 1 Gränsvärde tariff 2 Fönster 6 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Fönster 7 Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt 624 Månad -23 Energi Tariff energi 1 Tariff energi 2 Volym Maxflöde Maxeffekt 17

18 18 Enkel drift En tryckknapp på framsidan av mätaren används för att byta mellan de olika menyerna Knappen kan tryckas in en snabbt eller länge Ett snabbt tryck på knappen (<3 sekunder) byter till nästa fönster i samma meny och ett långt tryck (>3 sekunder) byter till nästa meny Energifönstret (sekvens 11) i huvudmenyn är standardfönstret Mätaren byter automatiskt till energisparläget när inget knapptryck skett på ca: 4 minuter och återvänder till startfönstret när knappen trycks igen Menyinställningarna kan programmeras att passa kundens individuella önskemål med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Standardinställningar av värmemängdsmätaren Värmemängdsmätaren konfigureras på fabrik Där ställs standardvärden in i integreringsverket Här kan även kundspecifika önskemål ställas in så det är klart vid leverans Parametrarna kan även ändras senare med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Mjukvaran går att få per e-post från Sauter Menyinställningar Huvudmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 11 Ackumulerad energi 12 Ackumulerad volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framlednings- och returtemp 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 Felkod

19 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 19 Displaytest 19 Debiteringsdatumsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1 förra 23 Debiteringsdatum 1 nästa gång 24 Debiteringsdatum 2, Debiteringsdatum 2 energi 25 Debiteringsdatum 2 förra, Debiteringsdatum 2 förra energi 26 Debiteringsdatum 2 nästa gång Informationsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 31 Aktuellt datum 32 Sekundär adress 33 Primär adress 34 Pt 100 eller Pt500

20 20 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 35 Månadens maxflöde, datum för maxflöde 36 Månadens maxeffekt, datum för maxeffekt 37 Integrationsvärde (maxvärde) 38 Antal feldagar 39 Out 1 pulsvärde och enhet utgång Out2 pulsvärde och enhet utgång 2 Pulsingångsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 41 In1 ackumulerad volym 1, pulsvärde 1 42 In2 ackumulerad volym 2, pulsvärde 2 Tariffmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 51 Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 t01 Gränsvärde tariff 1 52 Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 t02 Gränsvärde tariff 2 53 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 1

21 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 54 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 55 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 1 56 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 57 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 1 58 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 59 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 21

22 22 Månadsvärdesmeny Sekvens Beskrivning Fönster 1 Senaste månaden Fönster 2 Energi Fönster 5 Volym Fönster 6 Maxflöde Fönster 7 Maxeffekt

23 Felkoder 23 Felkoder visas i huvudmenyn ifall ett fel inträffar Fel visas endast i samband med visning av relaterade värden Exempel: temperaturfel visas inte när man tittar på flödet När man inte rört displayen växlar visningen mellan de vanliga mätvärdena och felkoder 1, 4 eller 7 Fel C-1 är ett undantag, den visas permanent Fel Displayprioritet Felbeskrivning C-1 1 Grundparameter i RAM eller flash korrupt Err 1 2 Fel i mätning av temperatur temperaturområde utanför (-9,9 C 190 C) givare kortsluten givarbrott Err 3 4 Givare i framledning/retur skiftade Err 4 3 Hårdvarufel i ultraljudsmätaren sändare defekt sändare kortsluten Err 5 6 Beräkningsdel överlastad Kommunikation tillfälligt ur funktion Err 6 5 Fel flödesriktning genom flödesmätare Err 7 7 Ingen ultraljudssignal mottagen Luft i mätdelen Err 8 8 Matningsspänning 230V/24V AC saknas Matning genom batteribackup

24 24 Anteckningar: Distributör: Sauter Automation AB Krossgatan 22B VÄLLINGBY Tfn Fax wwwsauterse

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Pulsadapter för 2 puls till M-bus

Pulsadapter för 2 puls till M-bus 120419 - sida 1 av 14 Pulsadapter för 2 puls till M-bus PadPuls M2 modell IM003G 2-kanals pulsinsamlare för väggmontering med 0,23 Ah-batteri. Innehåll Kapitel Sida 1 Funktionsbeskrivning 1 2 Installation

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Portabel nätanalysator CIR-e 3

Portabel nätanalysator CIR-e 3 Portabel nätanalysator CIR-e 3 Handhavandebeskrivning / Manual Tack för att du valt denna produkt från Circutor SA. Vi rekommenderar att du noggrant läser manualen innan enheten sätts under spänning. Det

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance installationsanvisning CV 80. 00; DV 000 VARNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från Airmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer