Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual"

Transkript

1 Ultrasonic D Installationsanvisning & Användarmanual Remark: If there is any inconsistency between this version and the German basic document, the German version will prevail

2 2 Innehållsförteckning Installationsanvisning 3 Installation av mätaren 3 Anslutning av temperaturgivare 3 Installation av temperaturgivare 4 Matningsspänning 4 Tekniska data om matning 4 Integreringsverkets gränssnitt 5 M-bus-kommunikationsmodul 5 Radiokommunikationsmodul 5 RS-232-modul 5 Pulsingångsmodul 5 Pulsutgångsmodul 5 Energipulsutgång 6 Volympulsutgång 6 Tariff energi 1 och Tariff energi 2 6 Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) 6 Energi- eller flödesfel 6 Installation av kommunikationsmoduler 6 Installation av funktionsmoduler 6 Installationsbilder 7 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare 13 Användarmanual 15 Menysystem 16 Enkel drift 18 Standardinställningar av värmemängdsmätaren 18 Menyinställningar 18 Huvudmeny 18 Debiteringsdatumsmeny 19 Informationsmeny 19 Pulsingångsmeny 20 Tariffmeny 20 Månadsvärdesmeny 22 Felkoder 23

3 Installationsanvisning 3 Denna installationsanvisning är till för utbildad personal och innehåller därför inte de enklaste detaljerna Varning! Förseglingsklistermärket på värmemängdsmätaren (Fig C) får inte skadas! En skadad försegling resulterar i omedelbart slut på fabriksgaranti och kalibrering De medlevererade kablarna med mätaren får inte under några som helst omständigheter förkortas eller förändras Viktigt: Ta hänsyn till bestämmelser för hur värmemängdsmätare ska hanteras Ta hänsyn till bestämmelser för hur elektriska installationer ska hanteras Alla instruktioner i databladet för värmemängdsmätaren måste observeras Flödesdelen stöder medietemperatur C (150 C) Vänligen följ installationsanvisningen Mediet är endast vatten Över 90 C eller T vatten < T luft måste integreringsverket demonteras från flödesmätaren Kalibreringsmärken på mätaren får inte skadas eller tas bort! Tas de bort förstörs garanti och kalibrering av mätaren Förseglingsklistermärken får endast tas bort av utbildad servicepersonal och måste då ersättas av nya För avläsning och konfiguration av mätaren finns programmet HYDRO-SET, tillgängligt via Sauters hemsida Installation av mätaren Beroende på typ, är värmemängdsmätaren installerad på den varma eller kalla sidan, indikerat på typskylten Flödesdelen ska installeras så pilens riktning överensstämmer med vattenflödets (Fig A) Säkerställ att flödesmätaren alltid är fylld med vätska när installationen är klar Turbulenshindrande åtgärder före och efter mätaren behövs inte Mätaren kan installeras både horisontellt (Fig E-1) och vertikalt (Fig E-2), men säkerställ alltid att luftbubblor inte kan samlas i mätaren (Fig E-3) Säkerställ att mätaren är installerad på tillräckligt avstånd från utrustning med elektromagnetisk störning (brytare, elmotorer, fluorescerande lampor osv) Värmemängdsmätaren finns tillgänglig för Qp 0,6 10 m3/h Vid medietemperaturer över 90 C måste integreringsverket monteras på vägg på tillräckligt avstånd från värmekällan, med hjälp av den medlevererade hållaren (Fig F) Det är att rekommendera att avstängningsventiler monteras före och efter värmemängdsmätaren för att enkelt kunna demontera mätaren Mätaren bör placeras så den enkelt nås för service och handhavande Anslutning av temperaturgivare Hantera temperaturgivarna försiktigt! Givarkablarna fås med färgkodning Röd färg betyder att den ska monteras i det varma röret och blå färg betyder att den ska monteras i det kalla röret När temperaturgivarna installeras skall givarkablarna dras genom kabelgenomföringarna i mätaren enligt Fig D och anslutas till plint (Fig B) enligt följande tabell:

4 4 Mätartyp Givarens färg Plint Installationsplats För fjärrvärme, flödesdel i returledning (WZR) För fjärrvärme, flödesdel i framledning (WZV) För kyla i returledning (WZRK) För kyla i framledning (WZRK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i returledning (WZRWK) För kombinerad kyla/ värme, flödesdel i framledning (WZVWK) Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Framledning Röd 5 TH 6 Retur Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 Framledning Blå 7 TC 8 I mätaren Röd 5 TH 6 I mätaren Blå 7 TC 8 Retur Använd dragavlastaren i integreringsverket Se till att ha 100 mm kabel rullat i mätaren för att möjliggöra anslutning av nedre och övre halvan av integreringsverket Installation av temperaturgivare Den lösa temperaturgivaren kan monteras i en kulventil eller i ett dykrör En adapter medföljer för att installera i en kulventil (5-dels montageset i separat påse) Gör som följer: Stäng kulventilen Skruva ur pluggen ur kulventilen Placera en O-ring från montagesetet på piggen Fig M(2) Den andra O-ringen är i reserv Montera O-ringen och piggen in i givarhålet på kulventilen med en vridande rörelse Fig M(3) Placera O-ringen i sin slutdestination med andra änden av montagepiggen Fig M(4) Tryck montageskruven mot temperaturgivaren Placera montagepiggen med den smala änden över temperaturgivaren så långt det går Detta fixerar temperaturgivaren i sin koppling Tryck i piggen på adapterkopplingen med en tång Fig M5(a) Ta bort montagepiggen från temperaturgivaren Fig M5(b) Tryck in temperaturgivaren med adapterkopplingen i kulventilen och skruva tätt Fig M(6) Matningsspänning Ett 3,0V Litium batteri (Fig L-1) finns i standardversionen med normalt 12 års (beroende på applikation) livstid Ett 3,6V Litium batteri med en regulator (Fig L-2) med > 16 års livstid, 24 VAC eller 230 VAC matade enheter kan också användas eller modifieras eller eftermonteras (Fig K-3) Tekniska data om matning 230 VAC-modul / 23 VAC-modul (Fig L-3) Kabelarea max 2,5 mm2 Frekvens 50 Hz Strömförbrukning 0,35 VA ±10% Fastlödd säkring Om ingen matning finns, matar ett backup-batteri enheten Datum och tid finns därför kvar, men ingen mätning sker inklusive flödesmätning Viktigt: Matningsenheten talar om för modulen om matning är närvarande och byter automatiskt till energisparläge Displayen slår också av men kan aktiveras genom att trycka på knappen

5 Kommunikation kvarstår, tex över M-bus eller optisk anslutning Kortslut aldrig mellan två faser eftersom detta skulle förstöra enheten Använda batterier måste kastas på återvinningsstation Integreringsverkets gränssnitt 5 Värmemängdsmätaren har två kortplatser för expansionsmoduler Kortplats 1 (Fig H) är till för moduler med M-bus, RS-232 eller radio-kommunikation eller pulsingångar Kortplats 2 (Fig H) är för pulsingångskort (tex två ytterligare flödesmätare) eller pulsutgångskort (passar tex volym- eller energipulser) Varning: Modulerna får inte placeras på fel plats! Dessa moduler har inget med mätningen att göra och kan därför eftermonteras utan att störa kalibreringen M-bus-kommunikationsmodul M-bus-kommunikationsmodulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter (M-bus-repeater) såsom AMBUS ZS eller AMBUS Net Upp till 250 enheter kan anslutas till en fjärravläsning Kortet innehåller plintar 24, 25 (Fig J-1) vilka används för anslutning till M-bus-nätet M-bus-modul enligt EN är standard Kabelarea max 2 x 2,5 mm 2 Maximal spänning: 50 VDC Primär och sekundär adressering Klockfrekvens 300 eller 2400 baud Radiokommunikationsmodul Radiokommunikationsmodulen är ett interface för kommunikation över fördefinierade radioprotokoll Det finns flera radiomottagare att tillgå Radioprotokollet är möjligt att ändra i mjukvara HYDROSET Kommunikationen sker enligt följande specifikation: Dubbelriktad kommunikation Avläsning 1 gång / 3 minuter Kan skicka protokoll varje 8-19 sek (beroende på protokoll-längd) RS-232-modul RS-232-modulen är ett seriellt interface för kommunikation med externa enheter såsom en PC Kortet har 3 plintar märkta 62(Dat), 63(Req) och 64(GND) Fig J-2 För detta finns en speciell kabel för beställning Kabelfärgerna måste anslutas enligt: 62=brun, 63=vit, 64=grön Pulsingångsmodul Datainsamlare för två pulsade mätare (Fig K-1) Pulsfrekvensen är programmerbar: 1; 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000 eller 2500 per puls Alla enheter för energimätaren är möjliga att använda, samt storhet utan enhet Ingångsfrekvens 0-8 Hz, pulslängd 10 ms Ingångsmotstånd 2,2 MΩ Spänning 3 VDC Värden adderas i separata register Även drifttid är tillgängligt för bägge ingångar Kabellängd mindre än 10 m Pulsutgångsmodul Integreringsverket har plats för 2 pulsutgångar som tillval (Fig K-2) Dessa kan friprogrammeras med HYDROSET-programvaran För energipulser är standard plint A och visning

6 6 Out1 Flödespulser är standard plint B och visning Out2 på displayen Extern matning Vcc = 3-30 VDC Utgångsström = 20 ma Öppen kollektor Utgångsfrekvens = 4 Hz Puls med ms Potentialfri kontakt Möjliga kombinationer av utgångspulser Energipulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Exempel: Displayenhet GJ med 3 decimaler kwh med 0 decimaler Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Pulsvärde Volympulsutgång Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % Tariff energi 1 och Tariff energi 2 Pulsvärde: beroende på sista siffran i vald enhet Pulslängd: 125 ms ± 10 % Pulsmellanrum: 125 ms 10 % 1 MJ/puls 1 kwh/puls Tariffvillkor 1 och/eller Tariffvillkor 2 (gränsvärde) Utgång som gränsvärdessignal beroende på tariffvillkoret Tex flöde 300 l/h och/eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Energi- eller flödesfel Gränsvärdessignal Tex flöde 300 l/h eller temperaturdifferens < 50 C Larmutgång Installation av kommunikationsmoduler 1 Ta bort förseglingen på integreringsverket och öppna locket 2 Kommunikationsmodulerna (M-bus, RS232 eller radio) installeras i plats 1 (Fig H) 3 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg J-3) Placera modulen (Fig J-1, FIg J-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 4 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut Installation av funktionsmoduler 1 Funktionsmodulerna (pulsingång och pulsutgång) installeras på plats 2 (Fig H) Om en M-bus, RS-232 eller radiomodul inte används, kan även pulsingångsmodulen installeras på plats 1 2 Skjut försiktigt in modulens kontakt i kortet (FIg K-3, Fig K-4) Placera modulen (Fig K-1, Fig K-2) på därför avsedd plats och dra åt de två skruvarna 3 Stäng locket och kontrollera så mätaren fungerar korrekt genom att trycka på knappen Applicera en ny försegling om allt ser rätt ut

7 Installationsbilder 7 Flödespil Flödesriktning Anslutning av temperaturgivare Kabelgenomföring Försegling

8 8 Anslutning av temperaturgivare

9 9 Montagekit för väggmontage Integringsverk på flödesmätare med angivet tillåtet temperaturintervall Demonterat integreringsverk (delat utförande) med angivet tillåtet temperaturintervall Om T vatten <T omgivande luft ska delat utförande användas Generella anmärkningar Omgivande lufttemp max +55 C Om medietemperaturen är lägre än omgivande lufttemp, demontera integreringsverket (Fig G-1) Vi rekommenderar även att ni använder mätaren som är speciellt gjord för kyla för att slippa kondensation på integreringsverket Fixerpunkt Kortplats 1 Anläggningspunkt Kortplats 2

10 10 M-bus-modul RS232-modul Fästskruvar Fästskruvar

11 11 Pulsingångs-modul Pulsutgångs-modul

12 12 Batteri 3,0 VDC Batteri 3,6 VDC med regulator Anslutning 230V/24V AC

13 Måttskisser 13 Värmemängdsmätare

14 Qp=10,0 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=3,5 m3/h ,5 62,5 Fl DN , ,5 50 Fl DN , ,5 23 G5/4B DN25 1,5 Qp=2,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G3/4B DN15 R3/4 0,85 Qp=1,5 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Qp=0,6 m3/h ,5 Fl DN , G1B DN20 R3/4 0, G1B DN20 R3/4 0, ,5 G3/4B DN15 R 0,76 Nominell storlek L (mm) L1 (mm) L2 (mm) B (mm) R (mm) H (mm) h (mm) AGZ AGV Diameter D (mm) Diameter d (mm) Flänsstorlek F (mm) Hålcirkeldiameter K (mm) Vikt (kg) 14

15 Användarmanual 15 Gratulerar till din nyinstallerade ULTRASONIC D värmemängdsmätare, vilket är en av de mest avancerade mätarna på marknaden Denna kompakta, statiska mätare är en fullt elektronisk mätutrustning med ultraljudsteknik Värmemängdsmätaren är utrustad med ett logg-minne som gör det möjligt att jämföra mätvärden med tidigare månaders mätningar För att se mätvärdena i displayen finns ett antal menyer som kan nås med hjälp av knappen Där kan man se energivärden, drifttid, vattenflöde, temperaturer, maxvärden mm Integreringsverket har 6 menyer: Huvudmeny, mätdagsmeny, informationsmeny, pulsingångsmeny, tariffmeny och månadsmeny Vissa displayfönster består av två (upp till sju) fönster som visas med 2-4 sekunders intervall Vissa fönster i menyerna eller hela menyer kan deaktiveras separat Detta kan göra fönsterstrukturen klarare Viktigt: För enkel grafisk visning är menyerna numrerade från 1 till 6 Huvudmenyn med aktuella värden såsom energi, volym och flöde är programmerad som standard Det är möjligt att ändra ordningen som innehållet visas i huvudmenyn Huvudmeny Debiteringsdagsmeny Informationsmeny Pulsingångsmeny Tariffmeny Månadsmeny

16 16 Menysystem Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 1 Huvudmeny 11 Ackumulerad energi 12 Volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framledningstemperatur Returtemperatur 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 [OFF] Månadens toppvärde, effekt 19 Felkod 110 Displaytest 111 [OFF] Tariff, energi [OFF] Tariff, energi 2 Datum 113 [OFF] In 1 Insignal [OFF] In 2 Insignal 2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Fönster 4 2 Debiteringsdatumsmeny 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1 energi Debiteringsdatum 1 energi, förra 23 Accd 1 Debiteringsdatum 1 energi, nästa gång 24 Debiteringsdatum 2 25 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2 energi Debiteringsdatum 2 energi, förra 26 Accd 2 Debiteringsdatum 2 energi, nästa gång Debiteringsdatum 1 volym Debiteringsdatum 1 volym, förra Debiteringsdatum 2 volym Debiteringsdatum 2 volym, förra Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 3 Informationsmeny 31 Dagens datum 32 SEC_Adr Sekundär adress 33 Pri_Adr Primär adress 34 Pt100 eller Pt Månadens toppvärde flöde 36 Månadens toppvärde effekt 37 Integreringsintervall (maxvärde) 38 Antal feldagar Datum Datum 39 Out1 Pulsvärde och enhet, puls Out2 Pulsvärde och enhet, puls F-027 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2

17 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 4 Pulsingångsmeny 41 In1 Ackumulerad volym 1 Pulsvärde 1 42 In2 Ackumulerad volym 2 Pulsvärde 2 43 [OFF] Debiteringsdatum 1 In1 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 1 44 [OFF] Debiteringsdatum 1 In2 Debiteringsdatum 1, pulsvärde 2 45 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 46 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra In1 In2 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 1, förra, pulsvärde 2 47 [OFF] Debiteringsdatum 2 In1 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 1 48 [OFF] Debiteringsdatum 2 In2 Debiteringsdatum 2, pulsvärde 2 49 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 410 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra In1 In2 Meny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 5 Tariffmeny 51 [OFF] Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 (tex t 01 ) 52 [OFF] Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 (tex t 02 ) 53 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1 54 [OFF] Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2 55 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 56 [OFF] Debiteringsdatum 1, förra 57 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 Debiteringsdatum 1, tariff, energi 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 1 58 [OFF] Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2 59 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra 510 [OFF] Debiteringsdatum 2, förra Meny Sekvens Fönster 1 6 Månadsmeny 61 Förra månaden Fönster 2 Energi Fönster 3 [OFF] Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff, energi 2, förra Tariff energi 1 62 Månad -1 Energi Tariff energi 1 63 Månad -2 Energi Tariff energi 1 Fönster 4 [OFF] Tariff energi 2 Tariff energi 2 Tariff energi 2 Fönster 5 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 1 Debiteringsdatum 2, förra, pulsvärde 2 Gränsvärde tariff 1 Gränsvärde tariff 2 Fönster 6 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 1 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Accd 2 Fönster 7 Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt Volym Maxflöde Maxeffekt 624 Månad -23 Energi Tariff energi 1 Tariff energi 2 Volym Maxflöde Maxeffekt 17

18 18 Enkel drift En tryckknapp på framsidan av mätaren används för att byta mellan de olika menyerna Knappen kan tryckas in en snabbt eller länge Ett snabbt tryck på knappen (<3 sekunder) byter till nästa fönster i samma meny och ett långt tryck (>3 sekunder) byter till nästa meny Energifönstret (sekvens 11) i huvudmenyn är standardfönstret Mätaren byter automatiskt till energisparläget när inget knapptryck skett på ca: 4 minuter och återvänder till startfönstret när knappen trycks igen Menyinställningarna kan programmeras att passa kundens individuella önskemål med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Standardinställningar av värmemängdsmätaren Värmemängdsmätaren konfigureras på fabrik Där ställs standardvärden in i integreringsverket Här kan även kundspecifika önskemål ställas in så det är klart vid leverans Parametrarna kan även ändras senare med hjälp av HYDROSET-mjukvaran Mjukvaran går att få per e-post från Sauter Menyinställningar Huvudmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 11 Ackumulerad energi 12 Ackumulerad volym 13 Flöde 14 Effekt 15 Framlednings- och returtemp 16 Temperaturdifferens 17 Drifttid 18 Felkod

19 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 19 Displaytest 19 Debiteringsdatumsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 21 Debiteringsdatum 1 22 Debiteringsdatum 1 förra 23 Debiteringsdatum 1 nästa gång 24 Debiteringsdatum 2, Debiteringsdatum 2 energi 25 Debiteringsdatum 2 förra, Debiteringsdatum 2 förra energi 26 Debiteringsdatum 2 nästa gång Informationsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 31 Aktuellt datum 32 Sekundär adress 33 Primär adress 34 Pt 100 eller Pt500

20 20 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 35 Månadens maxflöde, datum för maxflöde 36 Månadens maxeffekt, datum för maxeffekt 37 Integrationsvärde (maxvärde) 38 Antal feldagar 39 Out 1 pulsvärde och enhet utgång Out2 pulsvärde och enhet utgång 2 Pulsingångsmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 41 In1 ackumulerad volym 1, pulsvärde 1 42 In2 ackumulerad volym 2, pulsvärde 2 Tariffmeny Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 51 Aktuell tariff energi 1 Tariffunktion 1 t01 Gränsvärde tariff 1 52 Aktuell tariff energi 2 Tariffunktion 2 t02 Gränsvärde tariff 2 53 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 1

21 Sekvens Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 Beskrivning 54 Debiteringsdatum 1 Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 55 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 1 56 Debiteringsdatum 1, förra Debiteringsdatum 1, tariff energi 2 57 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 1 58 Debiteringsdatum 2 Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 59 Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi Debiteringsdatum 2, förra Debiteringsdatum 2, tariff energi 2 21

22 22 Månadsvärdesmeny Sekvens Beskrivning Fönster 1 Senaste månaden Fönster 2 Energi Fönster 5 Volym Fönster 6 Maxflöde Fönster 7 Maxeffekt

23 Felkoder 23 Felkoder visas i huvudmenyn ifall ett fel inträffar Fel visas endast i samband med visning av relaterade värden Exempel: temperaturfel visas inte när man tittar på flödet När man inte rört displayen växlar visningen mellan de vanliga mätvärdena och felkoder 1, 4 eller 7 Fel C-1 är ett undantag, den visas permanent Fel Displayprioritet Felbeskrivning C-1 1 Grundparameter i RAM eller flash korrupt Err 1 2 Fel i mätning av temperatur temperaturområde utanför (-9,9 C 190 C) givare kortsluten givarbrott Err 3 4 Givare i framledning/retur skiftade Err 4 3 Hårdvarufel i ultraljudsmätaren sändare defekt sändare kortsluten Err 5 6 Beräkningsdel överlastad Kommunikation tillfälligt ur funktion Err 6 5 Fel flödesriktning genom flödesmätare Err 7 7 Ingen ultraljudssignal mottagen Luft i mätdelen Err 8 8 Matningsspänning 230V/24V AC saknas Matning genom batteribackup

24 24 Anteckningar: Distributör: Sauter Automation AB Krossgatan 22B VÄLLINGBY Tfn Fax wwwsauterse

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

CALEC ST. Innovativa lösningar för energimätning. Applikationer. Egenskaper

CALEC ST. Innovativa lösningar för energimätning. Applikationer. Egenskaper CALEC ST Innovativa lösningar för energimätning Applikationer CALEC ST är ett integreringsverk förberett för kommunikation inom krävande områden såsom: Värmesystem Kylsystem och kombinerade kyl/värme-system

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b 3280 009 101 b Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b OBS: Följande manual beskriver såväl värmemätare som kylmätare och den kombinerade

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Installations- och användarmanual Pollutherm, AT 7274C

Installations- och användarmanual Pollutherm, AT 7274C Integreringsverket PolluTherm används för mätning av förbrukad energi i värme- eller kylsystem med vatten som värme/köldbärare. PolluTherm kan också användas i system innehållande vatten och antifrysvätska,

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare

Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare Bruksanvisning EM24 DIN Energimätare 09-11-10 1. Allmänt... 1 2. Handhavande... 1 2.1 Joystickens funktion... 1 2.2 Vredets funktion... 1 2.3 Display och symbolbeskrivning... 2 2.4 Informationssidor...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m. Säkerhetsinformation.

Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m. Säkerhetsinformation. 3250 006 101 m Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) T550 Flödesmätare (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m Notering: Följande manual beskriver värmemätare samt

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat systemtyper IQHeat50 * 1 st värmekrets IQHeat60 2 st värmekretsar IQHeat70 3 st värmekretsar

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING...2

FUNKTIONSBESKRIVNING...2 Instruktion språk/nr/rev./rev. datum INSTRUKTION S/37368//25-05-2005 Sida /3 O 2 VÄGLEDANDE ANVÄNDAR- OCH INSTALLATIONSANVISNING, O 2 -STYRNING MULTI-HEAT Innehållsförteckning Avsnitt FUNKTIONSBESKRIVNING....2.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800 EXP-800 www.ouman.fi Extern enhet för EH-800 regulator serien Installationsguide Extern enhet för EH-800 regulator serien NOTERAR 2 INNEHÅLL EXP-800 för paralel styrning av ytterligare en värmekälla sida

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Fotoceller - Avståndmätning

Fotoceller - Avståndmätning Fotoceller - Avståndmätning Kapsling Anmärkning Laser Automation Handhållna Avkäningsavstånd Sida 15x50x50 mm 40-60 mm 8.030 15x50x50 mm 45-85 mm 8.040 188x70x47 mm Noggrannhet ± 1,5 m 0,2-100 m 8.050

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer