Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013"

Transkript

1 Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

2 Enkät Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan? Ja 13.0% (3) Nej 87.0% (20) Fråga 2 Bor du i Bergs kommun? Ja 95.7% (22) Nej 4.3% (1) Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 5 Vilka av följande områden är viktigast för Bergs kommun att jobba med för att behålla sina invånare/få inflyttare? Välj de tre(3) viktigaste. Jobb 78.3% (18) Skola 43.5% (10) Barnomsorg 21.7% (5) Äldreomsorg 8.7% (2) Infrastruktur (vägar, gångvägar) 8.7% (2) Bredband 34.8% (8) Kommunikationer (buss, tåg) 21.7% (5) Näringslivsstödjande verksamhet och utvecklingsfrågor 34.8% (8) Kultur & fritidsverksamhet (kultur, fritid, föreningar och ungdomar) 17.4% (4) Tillstånd (miljö, bygg, alkoholtillstånd) 13.0% (3) Socialtjänst och integration 4.3% (1) Bostäder 34.8% (8) Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Antal svar: 23 Fråga 7 Har du förtroende för att kommunen gör sitt yttersta för att ge dig som kommuninvånare bra service? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende 2 8.7% (2) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (4) % (3) % (6) % (3) 9 8.7% (2) Medelvärde: 5.9 Fråga 8 1 av :48

3 Enkät Har du förtroende för att politikerna fattar beslut som ligger i linje med att ge bra service till kommuninvånarna? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende % (4) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (7) % (5) % (3) 8 4.3% (1) Medelvärde: 4.9 Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? Välj tre(3) alternativ. Fler dialogmöten 69.6% (16) Fler sådana här initiativ med t ex e-panel eller liknande 73.9% (17) Information från politiker via blogg, facebook, twitter eller andra sociala medier 43.5% (10) Medborgarråd 26.1% (6) Radioprogram (livesänd radio med möjlighet att ringa och ställa frågor) 21.7% (5) Annat 43.5% (10) Svar som har lämnats i form av text på frågorna 3, 4, 6, 9 och 10 finns redovisade på kommande sidor. 2 av :48

4 Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 1. Uppmuntra befintliga företag att anställa nya medarbetare ( Hur kan man arbeta från kommunens sida med denna fråga) 2. Bygga bostäder i tätorterna 2 Arbete är det som behövs!!! 3 Atraktivafritids aktiviteter för yngre och stöd och möjlighet att arbeta och känna sig viktiga ikommunen. 4 Att göra även små byarna attraktivare även för företag. 5 Behålla servisen i byarna. Bevara arbetsplatserna, inte lägga ner. Ha bra kommunikationer. 6 Bra bostäder och arbete, hittar en helhetssyn hela kommunen måste få chans att leva. Man väljer att bo i glesbygd men det behövs fortfarande fungerande sociala nätverk, bostäder,arbete, service, osv.. 7 Bra och prisvärda bostäder, bra skola/barnomsorg/äldreomsorg, goda kommunikationer, gott företagarklimat, arbeten, ständig dialog med de som styr i kommunen, utbyggnad av bredband så att alla som vill ska kunna arbeta hemifrån. Ungdomarna måste lockas tillbaka efter avslutade studier på annan ort och det tror jag att man kan göra om de växt om i ovannämnda punkter. 8 Det måste finnas jobb! Bostad! Fungerande barnomsorg. och något att göra. 9 Det är arbete som gäller. Jobb för akademiker blir det svårt att ordna då platsen är fel. Fåmansföretag som får möjlighet att etablera sig kämpar själva om en bärande ide finns. Morgonbussen från Myrviken drogs in så vi blev tvungna att skaffa en övernattningslägenhet i Östersund vilket är ett steg härifrån 10 Ett säkrare svar på den frågan är att kontakta personer som flyttat från kommunen och fråga vad, om något, som skulle kunna fått dem att stanna i Bergs kommun. Jag tror inte särskilt många flyttar pga av den "lekstuga" som alltför ofta råder inom kommunorganisationen, men det skulle inte skada att man höjde kvalitén på dem som ska leda kommunen snarare än att öka kvaltén på undervisningen i byskolorna, som man så "fint" lindat in budskapet. Ett helhetstänk saknas och det verkar vara vattentäta skott mellan de olika nämnderna och versamhetsområdena inom kommunen. Att lägga ner skolor i kommunens utkanter lär knappast öka förutsättningarna för att få barnfamiljer att stanna kvar då de flesta föräldrar anser att långa skoldagar och skolskjuts föga borgar för att deras barn presterar bättre. Långa dagar hemifrån bidrar däremot, med all sannolikhet, till ökad trötthet och därmed minskade föutsättningar för att prestera. I synnerhet i de lägre åldrarna då de viktiga grunderna ska befästas. En utredning utan elevperspektiv är bara ett exempel på att mycket av kommunens arbete håller för låg nivå, vilket kanske beror på att det är svårt att locka kompetenta människor att söka jobb som tjänsteman inom Bergs kommun eller som kommunpolitiker. Jag drar absolut inte alla över en kam,men de som håller en hög nivå tenderar att motarbetas eller så får de dra ett alltför tungt lass utan gehör från alla de som är mer rädd om sin egen tjänst än att se till vad som skulle främja den kommunala utvecklingen på bästa tänkbara sätt. Den gamla kommungränsen mellan Övre Ljungan och Berg verkar också finnas kvar eftersom alltför många politiker visar prov på att konstant fatta beslut som gagnar sin egen hembygd efter epitetet "den andres död blir vårt bröd". Ovan nämnda kritik bidrar säkert till att vissa flyttar, men liksom allt annat kan man inte stirra

5 sig blind på en enda orsak till utflyttningen. Det kan vara "många bäckar små" som bidrar till beslutet att lämna kommunen, men ibland kan det vara så enkelt att man t.ex. saknar arbete och tvingas flytta för att tjäna sitt levebröd. Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, och när det är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som för navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter 11 Fler arbetstillfällen för ungdomar och vuxna Satsa på kulturarrangemang, bygg upp en positiv bild av Berg för unga människor, Bättre kommunikationsmöjligheter med tätorter (Främst Östersund) Åtgärder för att främja att unga bor kvar i kommunen under högre utbildning, dvs distansstudier (Stanna kvar-bidrag? Förmånliga studenthyreskontrakt? Bygga upp ett bättre kommunbibliotek?) 12 Förstärka känslan för byn man bor i skapa gemenskap Fritidsgård för vuxna Denna bild säger mycket om styrningen Det är för många som jobbar på kommunen och vänder papper det är för mycket regler i dagens samhälle lagar som tar bort det sunda förnuftet. 13 Genom att ordna fler arbeten. 14 Genom att utveckla och ta till vara det som faktiskt redan finns, nämligen naturen, fjällen. Naturligtvis behövs det många fler arbeten!!!! 15 Jobb 16 Låta de som bor här avgöra vad som är livskvalitét. Se till att dialogen från kommunens sida också innebär mycket lyssnande. 17 Man måste få känslan, och tron på, att det finns en framtid här. Vad "framtiden" är skiljer sig nog från person till person, utifrån ålder, ekonomi och andra parametrar. Framtiden bedöms nog utifrån frågor som: Kan jag bygga ut huset i framtiden, kommer mina barn få en bra skolgång, kommer jag kunna bo tryggt på gamla dar, har jag möjlighet till en aktiv fritid, osv. Bergs kommun måste (och sända ut signaler att) vara en kommun där alla får plats - ung som gammal, oavsett funktionsförmåga, oavsett bakgrund och härkomst. Hopp om framtiden är alltså viktigt, liksom känslan av att vara välkommen och värdefull! 18 Satsa på skola och äldreomsorg. Släpp fler tomter i Hackås, många vill bygga hus och bo här men får inte. 19 Se till att det finns jobb, skolor, barnomsorg, äldrevård och fungerande infrastruktur och kommunikationer i hela kommunen. mm 20 Som ex: Rätten till heltid, jättebra initiativ egentligen men det fungerar inte i hela kommunen. Tex en person som bor i Ljungdalen, jobbar i hemvården, har sovande jour ca 1-2 gång/veckan = 4.75 tim/natt som man är på jobbet men tiden räknas inte in i arbetstiden. Man tycker det är OK för man vill leva i Ljungdalen. Ibland minskar vårdbehovet, för att få ut sina schema timmar då måste man även lägga in sig i schemat för Åsarna hemvård eller på

6 Treklövern. Där har ord. personal redan "paxat" turerna som är långa, dvs heldag. Då får man åka 21 mil/dag med egen bil utan bilersättning för att jobba 5 timmar. Detta blir för krångligt och för jobbigt så då finns risken att man istället flyttar till en annan kommun, eller pendlar till ett annat jobb, ej kommunalt om man ändå måste pendla. Avdelningar inom kommunen behöver samarbeta mera så folk som vill bo kvar kan göra det utan att det blir för krångligt. 21 Sänka hyrorna inom Bergs Hyreshus. Fler aktiviteter typ, restaurangen på Fröjdholmen i somras etc Folket vill ha ställen att träffas på. Utöka kommunaltrafiken så man kan åka till stan på helger också, gärna nattbuss/taxi som man måste förboka innan, kanske inte med exakt tid men så de vet om att de har en körning 22 Vi moste se till att flera arbetsfällen skapas, sluta med skolnedläggningar 23 öppna för att flera kan engagera sig viktiga frågor Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Arbeta aktivt för att påverka låneinstituten till att bevilja belåning av nybyggen i glesbygd. Gör reklam för Kommunen. Aktivera innevånare i att arbeta för inflyttning. Skapa en attraktiv barnomsorg (rekrytera bra pedagoger!!!) Utveckla skolan till den bästa i Norra Sverige Satsa på mer närsjukvård Jobba för fler arbetstillfällen Fortsätt utveckla företagarklimatet i Kommunen 2 Arbete bostad 3 Arbete, bostäder, bra skolor är det som behövs. Vi kan inte bara prata om nturen längre. Det räcker inte. 4 Det verka som att de som arbetar i Östersund gärna bor i Oviken! Billiga och renoverbara hus byter ägare ofta. Billiga lägenheter är nödvändigt. 5 En posetiv turism så att folk får upp ögonen för området. 6 En upplevd centralisering till svenstavik känns inte bra 80% bor utanför svenstavik det finns ungefär 119 byar utanför svenstavik Inte lägga ner skolor alla vill inte bo och jobba i svenstavik Lösning är heller inte att ta in fler flyktingar. om skeppet(bergs kommun) är på väg att sjunka och det är hål här och där, då tycker jag man skall jobba på att reparera och få skeppet flytande innan man tillåter mer last eller fyller man på med last så skeppet sjunker? 7 Erbjuder en fungerande glesbygd, och jag är inte säker på att det ska vara stort utbud av aktiviteter, utan service, som affär, "post, bank" "bra uppkoppling", bussförbindelser osv. Arbeten och bra boenden. 8 Fler arbetstillfällen. Berätta om vilken bra skola vi har, allt från skolmaten till själva skolverksamheten. 9 Flera större lägenheter. Lägre hyror 10 Genom att bli en kommun där man vill bo och det finns en framtid, och kommunicera den

7 bilden (se ovan). Här finns kanske inte jobbet men det kan mycket väl vara platsen där man bor (och jobbar i Östersund, tex). Vi som redan bor här är (eller borde vara) de bästa ambassadörerna. 11 Genom att kunna erbjuda helheter. Bostäder, jobb osv. 12 Genom att uppfylla önskemålen i fråga Jobb, bra boende. 14 Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det! - "Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke",men när det väl är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som får navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter så man verkligen har något att locka presumtiva inflyttare med. Är det inte pensionärer man vill ha som inflyttare utan vill satsa på en föryngrad kommunbefolkning måste det finnas skolor i dessa byar eller på ett avstånd på max 20 km, men då krävs goda och högfrekvent kommunikation, vilket är kostsamt om det inte finns linjetrafik på sträckan. 15 Samarbeta mera mellan de olika avdelningarna inom kommunen. 16 Samma svar som föregående fråga 17 Se fråga 3 och anamma det. 18 Se fråga 3 19 Se ovan. 20 Skapa Arbetstillfällen eller stöd och hjälp så att utflyttade får en känsla och möjlighet att flytta "hem" resp. flytta hit. En välkommenkänsla och stöd för att vara kvar. 21 Vi har äntligen börjat marknadsföra kommunen med en bra hemsida. Skolorna behöver förbättra sina dito! Försöka lösa problem snarare än att ställa till problem. Korta handläggningstider när det t ex gäller byggnationer. 22 den första förutsättningen för att någon skulle vilja flytta hit är att det finns jobb och bostad. annars flyttar det bara in pensionärer som aldrig har dragit in någon skatt till bergs kommun och nu ska få pension därifrån. 23 se till att jobb annonseras och skapa fler jobb

8 Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Lämnade svar (23) 1 Att sprida positiva omdömen om kommunen. Att kritiskt granska vad kommunledningen gör! 2 Engagera mig i barnen, är fotbollstränare till ett lag. 3 Engagera mig på olika sätt och inte tro att det är andra som ska ta hand om utvecklingen. 4 Få vara delaktiga i olika frågor, e-panelen är en bra tanke. Men även berätta om vad som upplevs positivt för sin omgivning.. 5 Ge konstruktiva idéer och förslag när jag ser något jag vill förändra. Genom att välja kloka politiker, eller engagera mig som politiker själv. Stötta andra som gör bra saker och våga säga ifrån/protestera när någon gör eller säger något som är destruktivt. Genom att bidra med den kunskap, erfarenhet och energier som jag själv har. Genom att tänka större än mig själv och min närmaste verklighet, se framåt och se andra. 6 Ge ut en positiv bild av kommunen, arbeta och stötta nyinflyttade med erfarenhet. 7 Genom att bidra till samverkan. Kommunen är faktiskt vi själva, inte någon annan. "Fråga inte vad din kommun kan göra för dig utan för vad du kan göra för din kommun". 8 Genom att bli mer politiskt aktiv 9 Genom att delta i diskussionen om kommunens utveckling. 10 Genom att engagera mig i utvecklingsprojekt, engagemang politiskt. Det senare är särskilt viktigt för oss som bor i kommunens ytterkanter och ofta blir förbisedd för att vi är långt från centralorten. Jag har bott i Ljungdalen i 12 år och har tappat räkningen på hur många gånger jag hört hur lååååångt det är hit, men vi ska utan vidare transportera oss till Svenstavik för div möten och annat och inte klaga på avståndet. 11 Genom att vara med och påverka och göra min röst hörd. 12 Här i StorsjöLjungdalen finns det väldigt fina fiske/jakt och naturupplevelser att locka med. Allt behöver inte vara toppmodernt för att när folk söker sig bort från städerna så är det hit de vill komma för att söka lugnet. utveckla möjligheterna för sådana naturupplevelser tror jag skulle vara smart. 13 Jag bor förvisso inte i kommunen, men har en central utvecklingsposition. Jag har således stora förutsättningar att kunna bidra, men upplever inte att majoriteten av kommunens tjänstemän och politiker är lyhörda och positivt inställda till ett ömsesidigt samarbete med organisationer som jobbar med lokalt utvecklingsarbete. Man jobbar på med sitt och ställer upp på möten för att få lugn och ro. Därefter händer oftast ingenting trots diverse löften om handling och ökad kommunikation. Jag har ett stort kontaktnät utanför kommunen och skulle gärna vilja agera som "ambassadör" för Bergs kommun, dvs rekommendera Bergs kommun som ett bra alternativ vid en ev. flytt. I dagsläget känner jag dock inte att jag kan göra det och samtidigt vara ärlig. Det finns alltför mycket som måste effektiviseras och kvalitetshöjas innan så kan ske på ärligt sätt. 14 Jag kan handla min mat och service i bygden! 15 Kommunikation mellan ledningar i olika verksamheter, alla jobbar ju för samma arbetsgivare kommunen, och se mer till helheten i området. 16 Ordnas det något i min närhet så ser jag till att gå dit och vara delaktig 17 Peka på det positiva som finns i kommunen 18 Som jag tex gör nu, kommer med mina synpunkter. 19 Sprida en positiv bild. Vara engagerad i den mån man orkar utan att bränna ut sig. 20 Utveckligen leder mot att medborgarna får ta över mer och mer ansvar ifrån kommun, behövs bergs kommun i framtiden? 21 Vara en bra ambassadör för kommunen

9 22 berätta om kommunen för andra engagera mig i lokal förening 23 posetiva initsiativ från politiker och kommun. Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Att byn råkar ligga i Bergs kommun 2 Att det finns drivande människor som lägger ner mycket ideelt arbete för att det ska gå bra för olika ändamål ( typ bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar mm). 3 Att vi har skola, sjukvård, barn och äldreomsorg, affär, post och bussförbindelser och övriga samhällsfunktioner. 4 Bergs kommun vet jag inte men Hackås är en bra och fin by att bo i, många eldsjälar som engagerar sig ideellt som gör att byn är ständigt på G med div projekt. 5 Bra huspriser, engagerade människor inom ett rikt kulturliv, känslan att man kan vara med och skapa en rik fritid, korta beslutsvägar. 6 Den storslagna naturen som har så mycket att erbjuda!! 7 Den underbara naturen. 8 Den vackra naturen och "lugnet" 9 Det som var bra förr når man inte idag pga el- och drivbränslekostnader. Det bästa eller bra idag? Vet inte. 10 För mig personligen natur Korta kommunikationsvägar med politiker(kommunanställd) 11 Ingen kommentar 12 Ingen kommentar 13 Invånarnas engagemang 14 Lugnet och friheten 15 Människorna 16 Naturen 17 Storleken på kommunen. Det finns möjlighet att göra sin röst hörd. Placeringen, mitt i Sverige och en underbar natur. 18 Trevlig folk som bor här 19 Utrymmet, naturen och möjligheterna att leva som man önskar 20 Utrymmet. 21 Utvecklingen inom skola och förskolans gemensamma tänkt och sammarbete inom kommunen i skolformen i arbete med en skola för alla! 22 naturen. 23 närheten till Östersund

10 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? (Alternativ annat) Lämnade svar (10) 1 Besök ute i byarna, både på arbetsplatser och i offentliga mötesplatser.. 2 Lyssna på boende på orten som redan jobbar åt Bergs kommun och känner till förutsättningarna i bygden. 3 Ökad delaktighet med lokala initiativt och organisationer. 4 mer information på olika sätt 5 Ser till att Radio berg når hela kommunen, ljungdalen storsjö omfattas inte av sändningen, tyvärr... 6 dialog förutsätter att synpunkterna tas tillvara, varför politiker och tjänstemän måste vara beredd att göra verkliga förändringar. Alltså, öppna inga dörrar om ni inte är beredd att välkomna den som vandrar in och lyssna på vad den har att säga... 7 Att politiker visar sig ute i verksamheterna som de sitter och beslutar om.de ska komma självmant! 8 uppriktig och ärlig information av politikerna i god tid 9 Besök i byarna. 10 De måste bevisa för oss att det gör något bra för oss.

11 Bergs kommun jobbar målmedvetet med att stärka dialogen med kommunmedborgarna. Syftet är att alla som bor i kommunen ska känna delaktighet och att det finns en möjlighet att påverka politikernas beslut. Under hösten 2012 och resten av mandatperioden har kommunen som målsättning att fördjupa dialogarbetet med dialogmöten och införande av E-panel. Du kan läsa mer om medborgardialog och E-panel på vår hemsida:

12 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel: Fax: E-post:

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD Opinionsundersökning mars 2000 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stöd att behålla lokal service och lägre bensinpriser. Det är de två åtgärder som

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen 2006-2010 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer