Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013"

Transkript

1 Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

2 Enkät Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan? Ja 13.0% (3) Nej 87.0% (20) Fråga 2 Bor du i Bergs kommun? Ja 95.7% (22) Nej 4.3% (1) Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 5 Vilka av följande områden är viktigast för Bergs kommun att jobba med för att behålla sina invånare/få inflyttare? Välj de tre(3) viktigaste. Jobb 78.3% (18) Skola 43.5% (10) Barnomsorg 21.7% (5) Äldreomsorg 8.7% (2) Infrastruktur (vägar, gångvägar) 8.7% (2) Bredband 34.8% (8) Kommunikationer (buss, tåg) 21.7% (5) Näringslivsstödjande verksamhet och utvecklingsfrågor 34.8% (8) Kultur & fritidsverksamhet (kultur, fritid, föreningar och ungdomar) 17.4% (4) Tillstånd (miljö, bygg, alkoholtillstånd) 13.0% (3) Socialtjänst och integration 4.3% (1) Bostäder 34.8% (8) Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Antal svar: 23 Fråga 7 Har du förtroende för att kommunen gör sitt yttersta för att ge dig som kommuninvånare bra service? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende 2 8.7% (2) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (4) % (3) % (6) % (3) 9 8.7% (2) Medelvärde: 5.9 Fråga 8 1 av :48

3 Enkät Har du förtroende för att politikerna fattar beslut som ligger i linje med att ge bra service till kommuninvånarna? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende % (4) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (7) % (5) % (3) 8 4.3% (1) Medelvärde: 4.9 Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? Välj tre(3) alternativ. Fler dialogmöten 69.6% (16) Fler sådana här initiativ med t ex e-panel eller liknande 73.9% (17) Information från politiker via blogg, facebook, twitter eller andra sociala medier 43.5% (10) Medborgarråd 26.1% (6) Radioprogram (livesänd radio med möjlighet att ringa och ställa frågor) 21.7% (5) Annat 43.5% (10) Svar som har lämnats i form av text på frågorna 3, 4, 6, 9 och 10 finns redovisade på kommande sidor. 2 av :48

4 Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 1. Uppmuntra befintliga företag att anställa nya medarbetare ( Hur kan man arbeta från kommunens sida med denna fråga) 2. Bygga bostäder i tätorterna 2 Arbete är det som behövs!!! 3 Atraktivafritids aktiviteter för yngre och stöd och möjlighet att arbeta och känna sig viktiga ikommunen. 4 Att göra även små byarna attraktivare även för företag. 5 Behålla servisen i byarna. Bevara arbetsplatserna, inte lägga ner. Ha bra kommunikationer. 6 Bra bostäder och arbete, hittar en helhetssyn hela kommunen måste få chans att leva. Man väljer att bo i glesbygd men det behövs fortfarande fungerande sociala nätverk, bostäder,arbete, service, osv.. 7 Bra och prisvärda bostäder, bra skola/barnomsorg/äldreomsorg, goda kommunikationer, gott företagarklimat, arbeten, ständig dialog med de som styr i kommunen, utbyggnad av bredband så att alla som vill ska kunna arbeta hemifrån. Ungdomarna måste lockas tillbaka efter avslutade studier på annan ort och det tror jag att man kan göra om de växt om i ovannämnda punkter. 8 Det måste finnas jobb! Bostad! Fungerande barnomsorg. och något att göra. 9 Det är arbete som gäller. Jobb för akademiker blir det svårt att ordna då platsen är fel. Fåmansföretag som får möjlighet att etablera sig kämpar själva om en bärande ide finns. Morgonbussen från Myrviken drogs in så vi blev tvungna att skaffa en övernattningslägenhet i Östersund vilket är ett steg härifrån 10 Ett säkrare svar på den frågan är att kontakta personer som flyttat från kommunen och fråga vad, om något, som skulle kunna fått dem att stanna i Bergs kommun. Jag tror inte särskilt många flyttar pga av den "lekstuga" som alltför ofta råder inom kommunorganisationen, men det skulle inte skada att man höjde kvalitén på dem som ska leda kommunen snarare än att öka kvaltén på undervisningen i byskolorna, som man så "fint" lindat in budskapet. Ett helhetstänk saknas och det verkar vara vattentäta skott mellan de olika nämnderna och versamhetsområdena inom kommunen. Att lägga ner skolor i kommunens utkanter lär knappast öka förutsättningarna för att få barnfamiljer att stanna kvar då de flesta föräldrar anser att långa skoldagar och skolskjuts föga borgar för att deras barn presterar bättre. Långa dagar hemifrån bidrar däremot, med all sannolikhet, till ökad trötthet och därmed minskade föutsättningar för att prestera. I synnerhet i de lägre åldrarna då de viktiga grunderna ska befästas. En utredning utan elevperspektiv är bara ett exempel på att mycket av kommunens arbete håller för låg nivå, vilket kanske beror på att det är svårt att locka kompetenta människor att söka jobb som tjänsteman inom Bergs kommun eller som kommunpolitiker. Jag drar absolut inte alla över en kam,men de som håller en hög nivå tenderar att motarbetas eller så får de dra ett alltför tungt lass utan gehör från alla de som är mer rädd om sin egen tjänst än att se till vad som skulle främja den kommunala utvecklingen på bästa tänkbara sätt. Den gamla kommungränsen mellan Övre Ljungan och Berg verkar också finnas kvar eftersom alltför många politiker visar prov på att konstant fatta beslut som gagnar sin egen hembygd efter epitetet "den andres död blir vårt bröd". Ovan nämnda kritik bidrar säkert till att vissa flyttar, men liksom allt annat kan man inte stirra

5 sig blind på en enda orsak till utflyttningen. Det kan vara "många bäckar små" som bidrar till beslutet att lämna kommunen, men ibland kan det vara så enkelt att man t.ex. saknar arbete och tvingas flytta för att tjäna sitt levebröd. Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, och när det är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som för navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter 11 Fler arbetstillfällen för ungdomar och vuxna Satsa på kulturarrangemang, bygg upp en positiv bild av Berg för unga människor, Bättre kommunikationsmöjligheter med tätorter (Främst Östersund) Åtgärder för att främja att unga bor kvar i kommunen under högre utbildning, dvs distansstudier (Stanna kvar-bidrag? Förmånliga studenthyreskontrakt? Bygga upp ett bättre kommunbibliotek?) 12 Förstärka känslan för byn man bor i skapa gemenskap Fritidsgård för vuxna Denna bild säger mycket om styrningen Det är för många som jobbar på kommunen och vänder papper det är för mycket regler i dagens samhälle lagar som tar bort det sunda förnuftet. 13 Genom att ordna fler arbeten. 14 Genom att utveckla och ta till vara det som faktiskt redan finns, nämligen naturen, fjällen. Naturligtvis behövs det många fler arbeten!!!! 15 Jobb 16 Låta de som bor här avgöra vad som är livskvalitét. Se till att dialogen från kommunens sida också innebär mycket lyssnande. 17 Man måste få känslan, och tron på, att det finns en framtid här. Vad "framtiden" är skiljer sig nog från person till person, utifrån ålder, ekonomi och andra parametrar. Framtiden bedöms nog utifrån frågor som: Kan jag bygga ut huset i framtiden, kommer mina barn få en bra skolgång, kommer jag kunna bo tryggt på gamla dar, har jag möjlighet till en aktiv fritid, osv. Bergs kommun måste (och sända ut signaler att) vara en kommun där alla får plats - ung som gammal, oavsett funktionsförmåga, oavsett bakgrund och härkomst. Hopp om framtiden är alltså viktigt, liksom känslan av att vara välkommen och värdefull! 18 Satsa på skola och äldreomsorg. Släpp fler tomter i Hackås, många vill bygga hus och bo här men får inte. 19 Se till att det finns jobb, skolor, barnomsorg, äldrevård och fungerande infrastruktur och kommunikationer i hela kommunen. mm 20 Som ex: Rätten till heltid, jättebra initiativ egentligen men det fungerar inte i hela kommunen. Tex en person som bor i Ljungdalen, jobbar i hemvården, har sovande jour ca 1-2 gång/veckan = 4.75 tim/natt som man är på jobbet men tiden räknas inte in i arbetstiden. Man tycker det är OK för man vill leva i Ljungdalen. Ibland minskar vårdbehovet, för att få ut sina schema timmar då måste man även lägga in sig i schemat för Åsarna hemvård eller på

6 Treklövern. Där har ord. personal redan "paxat" turerna som är långa, dvs heldag. Då får man åka 21 mil/dag med egen bil utan bilersättning för att jobba 5 timmar. Detta blir för krångligt och för jobbigt så då finns risken att man istället flyttar till en annan kommun, eller pendlar till ett annat jobb, ej kommunalt om man ändå måste pendla. Avdelningar inom kommunen behöver samarbeta mera så folk som vill bo kvar kan göra det utan att det blir för krångligt. 21 Sänka hyrorna inom Bergs Hyreshus. Fler aktiviteter typ, restaurangen på Fröjdholmen i somras etc Folket vill ha ställen att träffas på. Utöka kommunaltrafiken så man kan åka till stan på helger också, gärna nattbuss/taxi som man måste förboka innan, kanske inte med exakt tid men så de vet om att de har en körning 22 Vi moste se till att flera arbetsfällen skapas, sluta med skolnedläggningar 23 öppna för att flera kan engagera sig viktiga frågor Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Arbeta aktivt för att påverka låneinstituten till att bevilja belåning av nybyggen i glesbygd. Gör reklam för Kommunen. Aktivera innevånare i att arbeta för inflyttning. Skapa en attraktiv barnomsorg (rekrytera bra pedagoger!!!) Utveckla skolan till den bästa i Norra Sverige Satsa på mer närsjukvård Jobba för fler arbetstillfällen Fortsätt utveckla företagarklimatet i Kommunen 2 Arbete bostad 3 Arbete, bostäder, bra skolor är det som behövs. Vi kan inte bara prata om nturen längre. Det räcker inte. 4 Det verka som att de som arbetar i Östersund gärna bor i Oviken! Billiga och renoverbara hus byter ägare ofta. Billiga lägenheter är nödvändigt. 5 En posetiv turism så att folk får upp ögonen för området. 6 En upplevd centralisering till svenstavik känns inte bra 80% bor utanför svenstavik det finns ungefär 119 byar utanför svenstavik Inte lägga ner skolor alla vill inte bo och jobba i svenstavik Lösning är heller inte att ta in fler flyktingar. om skeppet(bergs kommun) är på väg att sjunka och det är hål här och där, då tycker jag man skall jobba på att reparera och få skeppet flytande innan man tillåter mer last eller fyller man på med last så skeppet sjunker? 7 Erbjuder en fungerande glesbygd, och jag är inte säker på att det ska vara stort utbud av aktiviteter, utan service, som affär, "post, bank" "bra uppkoppling", bussförbindelser osv. Arbeten och bra boenden. 8 Fler arbetstillfällen. Berätta om vilken bra skola vi har, allt från skolmaten till själva skolverksamheten. 9 Flera större lägenheter. Lägre hyror 10 Genom att bli en kommun där man vill bo och det finns en framtid, och kommunicera den

7 bilden (se ovan). Här finns kanske inte jobbet men det kan mycket väl vara platsen där man bor (och jobbar i Östersund, tex). Vi som redan bor här är (eller borde vara) de bästa ambassadörerna. 11 Genom att kunna erbjuda helheter. Bostäder, jobb osv. 12 Genom att uppfylla önskemålen i fråga Jobb, bra boende. 14 Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det! - "Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke",men när det väl är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som får navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter så man verkligen har något att locka presumtiva inflyttare med. Är det inte pensionärer man vill ha som inflyttare utan vill satsa på en föryngrad kommunbefolkning måste det finnas skolor i dessa byar eller på ett avstånd på max 20 km, men då krävs goda och högfrekvent kommunikation, vilket är kostsamt om det inte finns linjetrafik på sträckan. 15 Samarbeta mera mellan de olika avdelningarna inom kommunen. 16 Samma svar som föregående fråga 17 Se fråga 3 och anamma det. 18 Se fråga 3 19 Se ovan. 20 Skapa Arbetstillfällen eller stöd och hjälp så att utflyttade får en känsla och möjlighet att flytta "hem" resp. flytta hit. En välkommenkänsla och stöd för att vara kvar. 21 Vi har äntligen börjat marknadsföra kommunen med en bra hemsida. Skolorna behöver förbättra sina dito! Försöka lösa problem snarare än att ställa till problem. Korta handläggningstider när det t ex gäller byggnationer. 22 den första förutsättningen för att någon skulle vilja flytta hit är att det finns jobb och bostad. annars flyttar det bara in pensionärer som aldrig har dragit in någon skatt till bergs kommun och nu ska få pension därifrån. 23 se till att jobb annonseras och skapa fler jobb

8 Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Lämnade svar (23) 1 Att sprida positiva omdömen om kommunen. Att kritiskt granska vad kommunledningen gör! 2 Engagera mig i barnen, är fotbollstränare till ett lag. 3 Engagera mig på olika sätt och inte tro att det är andra som ska ta hand om utvecklingen. 4 Få vara delaktiga i olika frågor, e-panelen är en bra tanke. Men även berätta om vad som upplevs positivt för sin omgivning.. 5 Ge konstruktiva idéer och förslag när jag ser något jag vill förändra. Genom att välja kloka politiker, eller engagera mig som politiker själv. Stötta andra som gör bra saker och våga säga ifrån/protestera när någon gör eller säger något som är destruktivt. Genom att bidra med den kunskap, erfarenhet och energier som jag själv har. Genom att tänka större än mig själv och min närmaste verklighet, se framåt och se andra. 6 Ge ut en positiv bild av kommunen, arbeta och stötta nyinflyttade med erfarenhet. 7 Genom att bidra till samverkan. Kommunen är faktiskt vi själva, inte någon annan. "Fråga inte vad din kommun kan göra för dig utan för vad du kan göra för din kommun". 8 Genom att bli mer politiskt aktiv 9 Genom att delta i diskussionen om kommunens utveckling. 10 Genom att engagera mig i utvecklingsprojekt, engagemang politiskt. Det senare är särskilt viktigt för oss som bor i kommunens ytterkanter och ofta blir förbisedd för att vi är långt från centralorten. Jag har bott i Ljungdalen i 12 år och har tappat räkningen på hur många gånger jag hört hur lååååångt det är hit, men vi ska utan vidare transportera oss till Svenstavik för div möten och annat och inte klaga på avståndet. 11 Genom att vara med och påverka och göra min röst hörd. 12 Här i StorsjöLjungdalen finns det väldigt fina fiske/jakt och naturupplevelser att locka med. Allt behöver inte vara toppmodernt för att när folk söker sig bort från städerna så är det hit de vill komma för att söka lugnet. utveckla möjligheterna för sådana naturupplevelser tror jag skulle vara smart. 13 Jag bor förvisso inte i kommunen, men har en central utvecklingsposition. Jag har således stora förutsättningar att kunna bidra, men upplever inte att majoriteten av kommunens tjänstemän och politiker är lyhörda och positivt inställda till ett ömsesidigt samarbete med organisationer som jobbar med lokalt utvecklingsarbete. Man jobbar på med sitt och ställer upp på möten för att få lugn och ro. Därefter händer oftast ingenting trots diverse löften om handling och ökad kommunikation. Jag har ett stort kontaktnät utanför kommunen och skulle gärna vilja agera som "ambassadör" för Bergs kommun, dvs rekommendera Bergs kommun som ett bra alternativ vid en ev. flytt. I dagsläget känner jag dock inte att jag kan göra det och samtidigt vara ärlig. Det finns alltför mycket som måste effektiviseras och kvalitetshöjas innan så kan ske på ärligt sätt. 14 Jag kan handla min mat och service i bygden! 15 Kommunikation mellan ledningar i olika verksamheter, alla jobbar ju för samma arbetsgivare kommunen, och se mer till helheten i området. 16 Ordnas det något i min närhet så ser jag till att gå dit och vara delaktig 17 Peka på det positiva som finns i kommunen 18 Som jag tex gör nu, kommer med mina synpunkter. 19 Sprida en positiv bild. Vara engagerad i den mån man orkar utan att bränna ut sig. 20 Utveckligen leder mot att medborgarna får ta över mer och mer ansvar ifrån kommun, behövs bergs kommun i framtiden? 21 Vara en bra ambassadör för kommunen

9 22 berätta om kommunen för andra engagera mig i lokal förening 23 posetiva initsiativ från politiker och kommun. Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Att byn råkar ligga i Bergs kommun 2 Att det finns drivande människor som lägger ner mycket ideelt arbete för att det ska gå bra för olika ändamål ( typ bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar mm). 3 Att vi har skola, sjukvård, barn och äldreomsorg, affär, post och bussförbindelser och övriga samhällsfunktioner. 4 Bergs kommun vet jag inte men Hackås är en bra och fin by att bo i, många eldsjälar som engagerar sig ideellt som gör att byn är ständigt på G med div projekt. 5 Bra huspriser, engagerade människor inom ett rikt kulturliv, känslan att man kan vara med och skapa en rik fritid, korta beslutsvägar. 6 Den storslagna naturen som har så mycket att erbjuda!! 7 Den underbara naturen. 8 Den vackra naturen och "lugnet" 9 Det som var bra förr når man inte idag pga el- och drivbränslekostnader. Det bästa eller bra idag? Vet inte. 10 För mig personligen natur Korta kommunikationsvägar med politiker(kommunanställd) 11 Ingen kommentar 12 Ingen kommentar 13 Invånarnas engagemang 14 Lugnet och friheten 15 Människorna 16 Naturen 17 Storleken på kommunen. Det finns möjlighet att göra sin röst hörd. Placeringen, mitt i Sverige och en underbar natur. 18 Trevlig folk som bor här 19 Utrymmet, naturen och möjligheterna att leva som man önskar 20 Utrymmet. 21 Utvecklingen inom skola och förskolans gemensamma tänkt och sammarbete inom kommunen i skolformen i arbete med en skola för alla! 22 naturen. 23 närheten till Östersund

10 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? (Alternativ annat) Lämnade svar (10) 1 Besök ute i byarna, både på arbetsplatser och i offentliga mötesplatser.. 2 Lyssna på boende på orten som redan jobbar åt Bergs kommun och känner till förutsättningarna i bygden. 3 Ökad delaktighet med lokala initiativt och organisationer. 4 mer information på olika sätt 5 Ser till att Radio berg når hela kommunen, ljungdalen storsjö omfattas inte av sändningen, tyvärr... 6 dialog förutsätter att synpunkterna tas tillvara, varför politiker och tjänstemän måste vara beredd att göra verkliga förändringar. Alltså, öppna inga dörrar om ni inte är beredd att välkomna den som vandrar in och lyssna på vad den har att säga... 7 Att politiker visar sig ute i verksamheterna som de sitter och beslutar om.de ska komma självmant! 8 uppriktig och ärlig information av politikerna i god tid 9 Besök i byarna. 10 De måste bevisa för oss att det gör något bra för oss.

11 Bergs kommun jobbar målmedvetet med att stärka dialogen med kommunmedborgarna. Syftet är att alla som bor i kommunen ska känna delaktighet och att det finns en möjlighet att påverka politikernas beslut. Under hösten 2012 och resten av mandatperioden har kommunen som målsättning att fördjupa dialogarbetet med dialogmöten och införande av E-panel. Du kan läsa mer om medborgardialog och E-panel på vår hemsida:

12 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel: Fax: E-post:

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen.

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Partiprogram för Bollnäspartiet 2013 Bollnäspartiet om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Vår vision 30 000 invånare i Bollnäs kommun Bollnäspartiet vill arbeta för att vår kommun ska växa istället

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Stallarholmsskolans framtid Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening har en intressegrupp som kallas Framtidsgruppen. Framtidsgruppen

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Ragunda kommun står inför stora

Ragunda kommun står inför stora INNEHÅLL 2 Inledning 3 Vision & mål 4 Analys av förutsättningar 5 Ekonomisk situatuion 6 Fördelning av resurser 7 Befolkningsutveckling 8 Vända trenden 9 Vårt fokusområde 10 Ökade intäkter 11 Effektivisering

Läs mer