Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013"

Transkript

1 Redovisning Enkät för perioden Dec feb 2013

2 Enkät Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan? Ja 13.0% (3) Nej 87.0% (20) Fråga 2 Bor du i Bergs kommun? Ja 95.7% (22) Nej 4.3% (1) Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 5 Vilka av följande områden är viktigast för Bergs kommun att jobba med för att behålla sina invånare/få inflyttare? Välj de tre(3) viktigaste. Jobb 78.3% (18) Skola 43.5% (10) Barnomsorg 21.7% (5) Äldreomsorg 8.7% (2) Infrastruktur (vägar, gångvägar) 8.7% (2) Bredband 34.8% (8) Kommunikationer (buss, tåg) 21.7% (5) Näringslivsstödjande verksamhet och utvecklingsfrågor 34.8% (8) Kultur & fritidsverksamhet (kultur, fritid, föreningar och ungdomar) 17.4% (4) Tillstånd (miljö, bygg, alkoholtillstånd) 13.0% (3) Socialtjänst och integration 4.3% (1) Bostäder 34.8% (8) Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Antal svar: 23 Fråga 7 Har du förtroende för att kommunen gör sitt yttersta för att ge dig som kommuninvånare bra service? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende 2 8.7% (2) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (4) % (3) % (6) % (3) 9 8.7% (2) Medelvärde: 5.9 Fråga 8 1 av :48

3 Enkät Har du förtroende för att politikerna fattar beslut som ligger i linje med att ge bra service till kommuninvånarna? Ge betyget 1-10, där 10 är högst och 1 är lägst förtroende. Förtroende % (4) 3 8.7% (2) 4 4.3% (1) % (7) % (5) % (3) 8 4.3% (1) Medelvärde: 4.9 Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Antal svar: 23 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? Välj tre(3) alternativ. Fler dialogmöten 69.6% (16) Fler sådana här initiativ med t ex e-panel eller liknande 73.9% (17) Information från politiker via blogg, facebook, twitter eller andra sociala medier 43.5% (10) Medborgarråd 26.1% (6) Radioprogram (livesänd radio med möjlighet att ringa och ställa frågor) 21.7% (5) Annat 43.5% (10) Svar som har lämnats i form av text på frågorna 3, 4, 6, 9 och 10 finns redovisade på kommande sidor. 2 av :48

4 Fråga 3 Hur får vi fler att bo kvar i Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 1. Uppmuntra befintliga företag att anställa nya medarbetare ( Hur kan man arbeta från kommunens sida med denna fråga) 2. Bygga bostäder i tätorterna 2 Arbete är det som behövs!!! 3 Atraktivafritids aktiviteter för yngre och stöd och möjlighet att arbeta och känna sig viktiga ikommunen. 4 Att göra även små byarna attraktivare även för företag. 5 Behålla servisen i byarna. Bevara arbetsplatserna, inte lägga ner. Ha bra kommunikationer. 6 Bra bostäder och arbete, hittar en helhetssyn hela kommunen måste få chans att leva. Man väljer att bo i glesbygd men det behövs fortfarande fungerande sociala nätverk, bostäder,arbete, service, osv.. 7 Bra och prisvärda bostäder, bra skola/barnomsorg/äldreomsorg, goda kommunikationer, gott företagarklimat, arbeten, ständig dialog med de som styr i kommunen, utbyggnad av bredband så att alla som vill ska kunna arbeta hemifrån. Ungdomarna måste lockas tillbaka efter avslutade studier på annan ort och det tror jag att man kan göra om de växt om i ovannämnda punkter. 8 Det måste finnas jobb! Bostad! Fungerande barnomsorg. och något att göra. 9 Det är arbete som gäller. Jobb för akademiker blir det svårt att ordna då platsen är fel. Fåmansföretag som får möjlighet att etablera sig kämpar själva om en bärande ide finns. Morgonbussen från Myrviken drogs in så vi blev tvungna att skaffa en övernattningslägenhet i Östersund vilket är ett steg härifrån 10 Ett säkrare svar på den frågan är att kontakta personer som flyttat från kommunen och fråga vad, om något, som skulle kunna fått dem att stanna i Bergs kommun. Jag tror inte särskilt många flyttar pga av den "lekstuga" som alltför ofta råder inom kommunorganisationen, men det skulle inte skada att man höjde kvalitén på dem som ska leda kommunen snarare än att öka kvaltén på undervisningen i byskolorna, som man så "fint" lindat in budskapet. Ett helhetstänk saknas och det verkar vara vattentäta skott mellan de olika nämnderna och versamhetsområdena inom kommunen. Att lägga ner skolor i kommunens utkanter lär knappast öka förutsättningarna för att få barnfamiljer att stanna kvar då de flesta föräldrar anser att långa skoldagar och skolskjuts föga borgar för att deras barn presterar bättre. Långa dagar hemifrån bidrar däremot, med all sannolikhet, till ökad trötthet och därmed minskade föutsättningar för att prestera. I synnerhet i de lägre åldrarna då de viktiga grunderna ska befästas. En utredning utan elevperspektiv är bara ett exempel på att mycket av kommunens arbete håller för låg nivå, vilket kanske beror på att det är svårt att locka kompetenta människor att söka jobb som tjänsteman inom Bergs kommun eller som kommunpolitiker. Jag drar absolut inte alla över en kam,men de som håller en hög nivå tenderar att motarbetas eller så får de dra ett alltför tungt lass utan gehör från alla de som är mer rädd om sin egen tjänst än att se till vad som skulle främja den kommunala utvecklingen på bästa tänkbara sätt. Den gamla kommungränsen mellan Övre Ljungan och Berg verkar också finnas kvar eftersom alltför många politiker visar prov på att konstant fatta beslut som gagnar sin egen hembygd efter epitetet "den andres död blir vårt bröd". Ovan nämnda kritik bidrar säkert till att vissa flyttar, men liksom allt annat kan man inte stirra

5 sig blind på en enda orsak till utflyttningen. Det kan vara "många bäckar små" som bidrar till beslutet att lämna kommunen, men ibland kan det vara så enkelt att man t.ex. saknar arbete och tvingas flytta för att tjäna sitt levebröd. Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, och när det är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som för navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter 11 Fler arbetstillfällen för ungdomar och vuxna Satsa på kulturarrangemang, bygg upp en positiv bild av Berg för unga människor, Bättre kommunikationsmöjligheter med tätorter (Främst Östersund) Åtgärder för att främja att unga bor kvar i kommunen under högre utbildning, dvs distansstudier (Stanna kvar-bidrag? Förmånliga studenthyreskontrakt? Bygga upp ett bättre kommunbibliotek?) 12 Förstärka känslan för byn man bor i skapa gemenskap Fritidsgård för vuxna Denna bild säger mycket om styrningen Det är för många som jobbar på kommunen och vänder papper det är för mycket regler i dagens samhälle lagar som tar bort det sunda förnuftet. 13 Genom att ordna fler arbeten. 14 Genom att utveckla och ta till vara det som faktiskt redan finns, nämligen naturen, fjällen. Naturligtvis behövs det många fler arbeten!!!! 15 Jobb 16 Låta de som bor här avgöra vad som är livskvalitét. Se till att dialogen från kommunens sida också innebär mycket lyssnande. 17 Man måste få känslan, och tron på, att det finns en framtid här. Vad "framtiden" är skiljer sig nog från person till person, utifrån ålder, ekonomi och andra parametrar. Framtiden bedöms nog utifrån frågor som: Kan jag bygga ut huset i framtiden, kommer mina barn få en bra skolgång, kommer jag kunna bo tryggt på gamla dar, har jag möjlighet till en aktiv fritid, osv. Bergs kommun måste (och sända ut signaler att) vara en kommun där alla får plats - ung som gammal, oavsett funktionsförmåga, oavsett bakgrund och härkomst. Hopp om framtiden är alltså viktigt, liksom känslan av att vara välkommen och värdefull! 18 Satsa på skola och äldreomsorg. Släpp fler tomter i Hackås, många vill bygga hus och bo här men får inte. 19 Se till att det finns jobb, skolor, barnomsorg, äldrevård och fungerande infrastruktur och kommunikationer i hela kommunen. mm 20 Som ex: Rätten till heltid, jättebra initiativ egentligen men det fungerar inte i hela kommunen. Tex en person som bor i Ljungdalen, jobbar i hemvården, har sovande jour ca 1-2 gång/veckan = 4.75 tim/natt som man är på jobbet men tiden räknas inte in i arbetstiden. Man tycker det är OK för man vill leva i Ljungdalen. Ibland minskar vårdbehovet, för att få ut sina schema timmar då måste man även lägga in sig i schemat för Åsarna hemvård eller på

6 Treklövern. Där har ord. personal redan "paxat" turerna som är långa, dvs heldag. Då får man åka 21 mil/dag med egen bil utan bilersättning för att jobba 5 timmar. Detta blir för krångligt och för jobbigt så då finns risken att man istället flyttar till en annan kommun, eller pendlar till ett annat jobb, ej kommunalt om man ändå måste pendla. Avdelningar inom kommunen behöver samarbeta mera så folk som vill bo kvar kan göra det utan att det blir för krångligt. 21 Sänka hyrorna inom Bergs Hyreshus. Fler aktiviteter typ, restaurangen på Fröjdholmen i somras etc Folket vill ha ställen att träffas på. Utöka kommunaltrafiken så man kan åka till stan på helger också, gärna nattbuss/taxi som man måste förboka innan, kanske inte med exakt tid men så de vet om att de har en körning 22 Vi moste se till att flera arbetsfällen skapas, sluta med skolnedläggningar 23 öppna för att flera kan engagera sig viktiga frågor Fråga 4 Hur får vi fler att flytta till Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Arbeta aktivt för att påverka låneinstituten till att bevilja belåning av nybyggen i glesbygd. Gör reklam för Kommunen. Aktivera innevånare i att arbeta för inflyttning. Skapa en attraktiv barnomsorg (rekrytera bra pedagoger!!!) Utveckla skolan till den bästa i Norra Sverige Satsa på mer närsjukvård Jobba för fler arbetstillfällen Fortsätt utveckla företagarklimatet i Kommunen 2 Arbete bostad 3 Arbete, bostäder, bra skolor är det som behövs. Vi kan inte bara prata om nturen längre. Det räcker inte. 4 Det verka som att de som arbetar i Östersund gärna bor i Oviken! Billiga och renoverbara hus byter ägare ofta. Billiga lägenheter är nödvändigt. 5 En posetiv turism så att folk får upp ögonen för området. 6 En upplevd centralisering till svenstavik känns inte bra 80% bor utanför svenstavik det finns ungefär 119 byar utanför svenstavik Inte lägga ner skolor alla vill inte bo och jobba i svenstavik Lösning är heller inte att ta in fler flyktingar. om skeppet(bergs kommun) är på väg att sjunka och det är hål här och där, då tycker jag man skall jobba på att reparera och få skeppet flytande innan man tillåter mer last eller fyller man på med last så skeppet sjunker? 7 Erbjuder en fungerande glesbygd, och jag är inte säker på att det ska vara stort utbud av aktiviteter, utan service, som affär, "post, bank" "bra uppkoppling", bussförbindelser osv. Arbeten och bra boenden. 8 Fler arbetstillfällen. Berätta om vilken bra skola vi har, allt från skolmaten till själva skolverksamheten. 9 Flera större lägenheter. Lägre hyror 10 Genom att bli en kommun där man vill bo och det finns en framtid, och kommunicera den

7 bilden (se ovan). Här finns kanske inte jobbet men det kan mycket väl vara platsen där man bor (och jobbar i Östersund, tex). Vi som redan bor här är (eller borde vara) de bästa ambassadörerna. 11 Genom att kunna erbjuda helheter. Bostäder, jobb osv. 12 Genom att uppfylla önskemålen i fråga Jobb, bra boende. 14 Man kan ju inte leva på att vi har en storslagen natur, men den är en starkt bidragande orsak till att man vill bo i Bergs kommun. Det är därför väldigt befängt att man så ofta lyfter fram den minst attraktiva orten för inflyttare eller företagare som behöver lokaler. Svenstavik är ingen ort som lockar. Då pendlar man hellre, men det gäller de vuxna och inte barnen! Ska kommunen lyckas med sin nya vision måste man upphöra med tänket att bara navet snurrar så snurrar också hjulet. Vänd istället på det! - "Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke",men när det väl är nedförsbacke är det faktiskt hjulet som får navet att surra. Med andra ord bör man satsa på de attraktiva byarna i kommunens utkanter så man verkligen har något att locka presumtiva inflyttare med. Är det inte pensionärer man vill ha som inflyttare utan vill satsa på en föryngrad kommunbefolkning måste det finnas skolor i dessa byar eller på ett avstånd på max 20 km, men då krävs goda och högfrekvent kommunikation, vilket är kostsamt om det inte finns linjetrafik på sträckan. 15 Samarbeta mera mellan de olika avdelningarna inom kommunen. 16 Samma svar som föregående fråga 17 Se fråga 3 och anamma det. 18 Se fråga 3 19 Se ovan. 20 Skapa Arbetstillfällen eller stöd och hjälp så att utflyttade får en känsla och möjlighet att flytta "hem" resp. flytta hit. En välkommenkänsla och stöd för att vara kvar. 21 Vi har äntligen börjat marknadsföra kommunen med en bra hemsida. Skolorna behöver förbättra sina dito! Försöka lösa problem snarare än att ställa till problem. Korta handläggningstider när det t ex gäller byggnationer. 22 den första förutsättningen för att någon skulle vilja flytta hit är att det finns jobb och bostad. annars flyttar det bara in pensionärer som aldrig har dragit in någon skatt till bergs kommun och nu ska få pension därifrån. 23 se till att jobb annonseras och skapa fler jobb

8 Fråga 6 Hur kan du som invånare bidra till utvecklingen i din kommun? Lämnade svar (23) 1 Att sprida positiva omdömen om kommunen. Att kritiskt granska vad kommunledningen gör! 2 Engagera mig i barnen, är fotbollstränare till ett lag. 3 Engagera mig på olika sätt och inte tro att det är andra som ska ta hand om utvecklingen. 4 Få vara delaktiga i olika frågor, e-panelen är en bra tanke. Men även berätta om vad som upplevs positivt för sin omgivning.. 5 Ge konstruktiva idéer och förslag när jag ser något jag vill förändra. Genom att välja kloka politiker, eller engagera mig som politiker själv. Stötta andra som gör bra saker och våga säga ifrån/protestera när någon gör eller säger något som är destruktivt. Genom att bidra med den kunskap, erfarenhet och energier som jag själv har. Genom att tänka större än mig själv och min närmaste verklighet, se framåt och se andra. 6 Ge ut en positiv bild av kommunen, arbeta och stötta nyinflyttade med erfarenhet. 7 Genom att bidra till samverkan. Kommunen är faktiskt vi själva, inte någon annan. "Fråga inte vad din kommun kan göra för dig utan för vad du kan göra för din kommun". 8 Genom att bli mer politiskt aktiv 9 Genom att delta i diskussionen om kommunens utveckling. 10 Genom att engagera mig i utvecklingsprojekt, engagemang politiskt. Det senare är särskilt viktigt för oss som bor i kommunens ytterkanter och ofta blir förbisedd för att vi är långt från centralorten. Jag har bott i Ljungdalen i 12 år och har tappat räkningen på hur många gånger jag hört hur lååååångt det är hit, men vi ska utan vidare transportera oss till Svenstavik för div möten och annat och inte klaga på avståndet. 11 Genom att vara med och påverka och göra min röst hörd. 12 Här i StorsjöLjungdalen finns det väldigt fina fiske/jakt och naturupplevelser att locka med. Allt behöver inte vara toppmodernt för att när folk söker sig bort från städerna så är det hit de vill komma för att söka lugnet. utveckla möjligheterna för sådana naturupplevelser tror jag skulle vara smart. 13 Jag bor förvisso inte i kommunen, men har en central utvecklingsposition. Jag har således stora förutsättningar att kunna bidra, men upplever inte att majoriteten av kommunens tjänstemän och politiker är lyhörda och positivt inställda till ett ömsesidigt samarbete med organisationer som jobbar med lokalt utvecklingsarbete. Man jobbar på med sitt och ställer upp på möten för att få lugn och ro. Därefter händer oftast ingenting trots diverse löften om handling och ökad kommunikation. Jag har ett stort kontaktnät utanför kommunen och skulle gärna vilja agera som "ambassadör" för Bergs kommun, dvs rekommendera Bergs kommun som ett bra alternativ vid en ev. flytt. I dagsläget känner jag dock inte att jag kan göra det och samtidigt vara ärlig. Det finns alltför mycket som måste effektiviseras och kvalitetshöjas innan så kan ske på ärligt sätt. 14 Jag kan handla min mat och service i bygden! 15 Kommunikation mellan ledningar i olika verksamheter, alla jobbar ju för samma arbetsgivare kommunen, och se mer till helheten i området. 16 Ordnas det något i min närhet så ser jag till att gå dit och vara delaktig 17 Peka på det positiva som finns i kommunen 18 Som jag tex gör nu, kommer med mina synpunkter. 19 Sprida en positiv bild. Vara engagerad i den mån man orkar utan att bränna ut sig. 20 Utveckligen leder mot att medborgarna får ta över mer och mer ansvar ifrån kommun, behövs bergs kommun i framtiden? 21 Vara en bra ambassadör för kommunen

9 22 berätta om kommunen för andra engagera mig i lokal förening 23 posetiva initsiativ från politiker och kommun. Fråga 9 Vad är det bästa med Bergs kommun? Lämnade svar (23) 1 Att byn råkar ligga i Bergs kommun 2 Att det finns drivande människor som lägger ner mycket ideelt arbete för att det ska gå bra för olika ändamål ( typ bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar mm). 3 Att vi har skola, sjukvård, barn och äldreomsorg, affär, post och bussförbindelser och övriga samhällsfunktioner. 4 Bergs kommun vet jag inte men Hackås är en bra och fin by att bo i, många eldsjälar som engagerar sig ideellt som gör att byn är ständigt på G med div projekt. 5 Bra huspriser, engagerade människor inom ett rikt kulturliv, känslan att man kan vara med och skapa en rik fritid, korta beslutsvägar. 6 Den storslagna naturen som har så mycket att erbjuda!! 7 Den underbara naturen. 8 Den vackra naturen och "lugnet" 9 Det som var bra förr når man inte idag pga el- och drivbränslekostnader. Det bästa eller bra idag? Vet inte. 10 För mig personligen natur Korta kommunikationsvägar med politiker(kommunanställd) 11 Ingen kommentar 12 Ingen kommentar 13 Invånarnas engagemang 14 Lugnet och friheten 15 Människorna 16 Naturen 17 Storleken på kommunen. Det finns möjlighet att göra sin röst hörd. Placeringen, mitt i Sverige och en underbar natur. 18 Trevlig folk som bor här 19 Utrymmet, naturen och möjligheterna att leva som man önskar 20 Utrymmet. 21 Utvecklingen inom skola och förskolans gemensamma tänkt och sammarbete inom kommunen i skolformen i arbete med en skola för alla! 22 naturen. 23 närheten till Östersund

10 Fråga 10 Vad kan politikerna göra för att förbättra dialogen med invånarna i Bergs kommun? (Alternativ annat) Lämnade svar (10) 1 Besök ute i byarna, både på arbetsplatser och i offentliga mötesplatser.. 2 Lyssna på boende på orten som redan jobbar åt Bergs kommun och känner till förutsättningarna i bygden. 3 Ökad delaktighet med lokala initiativt och organisationer. 4 mer information på olika sätt 5 Ser till att Radio berg når hela kommunen, ljungdalen storsjö omfattas inte av sändningen, tyvärr... 6 dialog förutsätter att synpunkterna tas tillvara, varför politiker och tjänstemän måste vara beredd att göra verkliga förändringar. Alltså, öppna inga dörrar om ni inte är beredd att välkomna den som vandrar in och lyssna på vad den har att säga... 7 Att politiker visar sig ute i verksamheterna som de sitter och beslutar om.de ska komma självmant! 8 uppriktig och ärlig information av politikerna i god tid 9 Besök i byarna. 10 De måste bevisa för oss att det gör något bra för oss.

11 Bergs kommun jobbar målmedvetet med att stärka dialogen med kommunmedborgarna. Syftet är att alla som bor i kommunen ska känna delaktighet och att det finns en möjlighet att påverka politikernas beslut. Under hösten 2012 och resten av mandatperioden har kommunen som målsättning att fördjupa dialogarbetet med dialogmöten och införande av E-panel. Du kan läsa mer om medborgardialog och E-panel på vår hemsida:

12 BERGS KOMMUN Box 73, Svenstavik Tel: Fax: E-post:

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Tyck till om babybonus 2016

Tyck till om babybonus 2016 Tyck till om babybonus 2016 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Din ålder: 0 11 67 1m 26s 64 10 8 4 0-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 80 + år 1

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Intervjuer med blivande flyttare Normalt och naturligt att flytta Man vill ju ut, det är ju så. Om man reser ut, till Stockholm eller så, från Söderhamn

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

LAPPTRÄSK EN MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN KOMMUNINVÅNARENKÄT 2016

LAPPTRÄSK EN MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN KOMMUNINVÅNARENKÄT 2016 LAPPTRÄSK EN MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN KOMMUNINVÅNARENKÄT 2016 Totalt returnerades 149 enkätsvar, varav 31 stycken var svenskspråkiga och 118 stycken var finskspråkiga Eftersom vissa personer glömt/inte

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 4. Sollerön 4,%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 8,%. Man 6 6,9% Totalt 4,% Medelvärde,6.

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen?

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Anteckningar från medborgardialog Sjulnäs, 25 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Vilken kvadratmeteryra har man beräknat

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03 Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset Vian Mirza 2015-11-03 Malmö Folkets Park då - FP har förändrats med sin stad och med sin tid parken anpassas efter de människor som använder det istället

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer