I s b ryt n i n g. I dag och i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I s b ryt n i n g. I dag och i framtiden"

Transkript

1 I s b ryt n i n g I dag och i framtiden

2 Mer än 90 procent av alla varor som exporteras från och importeras till Sverige kommer sjövägen. När vintern slår till på våra breddgrader måste därför sjöfarten garanteras. Då hänger det på att isbrytningen fungerar. I den här tidningen kan du läsa om den svenska isbrytarflottan i dag och i framtiden. När isen blir svårare krävs bogsering. Med isborren som hjälpmedel kollas isens tjocklek. Lars Fränngård på Atles brygga i nattens mörker. Bilder: LEIF HALLBERG De ser till att Värnpliktige Per Linnér spanar ut över isen i gryningsljus. No r rland leve r DET ÄR VITT SÅ LÅNGT ÖGAT NÅR. Ibland slätt, ibland ojämt med flera meter höga isblock. Natt eller dag. Helgdag eller vardag. Det spelar ingen roll. Sjöfarten ska komma fram även vintertid. Frej, Atle och Ymer assisterar i Bottenviken. Och Njord i Bottenhavet. Hamnbesök är sällsynta när isläget förvärras. Nästan hela tiden ligger fartyg i kö för att få assistans. Näringslivet i Norrland ska kunna gå för fullt även vintertid. Då krävs att hamnarna också ska kunna vara öppna. Livet ombord på isbrytarna går i sina bestämda cykler samtidigt som uppdragen varierar och ska planeras för bästa möjliga service till handelsfartygen. Motorer dras igång eller stängs av beroende på kraftbehovet. Samordningen mellan isbrytarna sker genom ett datasystem där de finska och svenska isbrytarna är sammankopplade med isbrytarledningarna i Helsingfors och Norrköping. Hela tiden gäller det att jobba så rationellt som möjligt; att finna lämpliga mötesplatser för att ta över ansvar från varandra och att assistera fartygen så att väntetiden blir minimal. Isbrytning kostar. Bränsleåtgången är mycket stor. Men isbrytningen betyder också pengar för nationen Sverige. Näringslivet i Norrland kan fungera även under vinterhalvåret. Och det betyder jobb. Hjulen kan snurra på utan avbrott. UNDER SJÖRA P P O RTENS BES Ö K försvåras issituationen utmed svenska kusten. Ostliga vindar gör att isen trycks mot den svenska kusten. Frej assisterar längst i norr där isen är som besvärligast. Det handlar mycket om att assistera fartyg som går mellan Luleå och Brahestad i Finland. 2 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

3 Atle assisterar i förhållandevis lätt is. Atle går något längre söderut i Bottenviken. Vi var med på ett av nattpassen ombord på Atle. Några timmar före gryningen blir det skånskt styre på Atles brygga. Anders Kullenberg från Torekov och Lars Fränngård från Trelleborg har väckts i vargtimmen för att ta över assistansen av ett handelsfartyg som är på väg söderut. Kullenberg och Fränngård har tillsammans erfarenhet av ett 50-tal vintrar på isbrytare. Någon timme innan de går på vakten klockan har fartyget kopplats för bogsering. Hon klarade bara av några få knop i rännan bakom Atle. Och andra fartyg väntade. Kvart över fyra på morgonen blir det en rockad. Frej tar över assistansen och Atle får ta sig an ett annat fartyg som kommer norrifrån. Båda isbrytarna vänder 180 grader. Kullenberg och Fränngård på bryggan får rikta blicken åt söder igen. Isen är förhållandevis snäll. Gryningen anas. Fartyget bakom följer fint och det blir utrymme över för litet småprat. LARS FRÄNNGÅRD BERÄTTA R litet om sitt liv. Om somrarna i Skåne med galleriet och om det härliga att få bege sig norrut under vintern. Det är en livsstil, säger han och verkar trivas med tillvaron ombord. Isläget blir svårare under färden. Flera gånger fastnar efterföljande fartyg i rännan bakom Atle. Och Atle får backa för att trycka undan isen. Så här går det till dygn efter dygn när Bottenviken är istäckt. Hela tiden kommer nya fartyg och hela tiden måste planerna revideras. TOMMY GARDEBRING S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

4 Tredjemaskinist Börje Södergren och värnpliktige Hans Heurlin övervakar i maskincentralen ombord på Frej. Fem dieselmotorer driver tio likströmsgeneratorer. Kraften från dessa tio generatorer, fördelas efter behov, till fyra elektriska propellermotorer. Så ser konstruktionen ut som ger kraften åt isbrytarna Frej, Ymer och Atle. K ra ftp a k e t e t s om dri ver isbryt a rn a INGEN KEDJA ÄR STA R K A R E än dess svagaste länk. Men vissa länkar känns viktigare än andra. När Sjörapporten färdas över Bottenviken känns kraften mycket påtagligt. Tekniken heter dieselelektrisk drift. De fem motorerna, som tillsammans utvecklar hästkrafter, överför energin till tio likströmsgeneratorer. Genom att variera generatorernas magnetisering ändras propellermotorernas effekt och varvtal. Fördelarna med systemet är att man på ett enkelt sätt kan ändra propellrarnas rotationsriktning och varvtal. Det räcker alltså att endast använda så mycket kraft som för tillfället behövs genom att variera antalet dieselmotorer. Vidare blir det inga skador på maskinanläggningen när propellrarna fastnar i isen. Det enda som händer är att en säkring löser ut på grund av överström. Säkringen återställs och driften kan fortsätta. Skälet är att motorerna ska kunna ha ett jämnt varvtal samtidigt som kraftbehovet kan variera mycket beroende på isens motstånd. Tekniken innebär också att man kan ha så många motorer i gång som behövs vid det aktuella tillfället. Tekniken är fortfarande modern och mycket funktionell trots att den här serien isbrytare nu är mer än 20 år gammal, säger maskinchefen Hans Heimbrand. DÅNET I MAS K I N RU M M E T är öronbedövande medan det är en mycket låg ljudnivå i maskincentralen där driften övervakas vid en stor kontrollpanel. 4 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

5 Kraftiga motorer kräver också mycket bränsle. Vid normaldrift går det åt mellan 40 och 60 kubikmeter olja per dygn. Men trots det behöver isbrytarna inte bunkra bränsle särskilt ofta eftersom tankarna rymmer kbm olja. Frej, Ymer och Atle ska kunna vara funktionella isbrytare i ytterligare ett 20-tal år. Men för att klara det krävs ständigt underhåll. Under issäsongen svarar maskinfolket för all teknisk service ombord. Förutom maskinunderhåll och reparationer handlar det om allt från diskmaskiner och potatisskalare till datanätverk och radarutrustning. Frej bör kunna vara en bra isbrytare i tjugo år till, berättar maskinchefen Hans Heimbrand. Värnpliktige motormannen Hans Persson i det imponerande motorrummet ombord på isbrytaren Frej. Fartyget är ju som ett litet samhälle där det är viktigt att allt fungerar tillfredsställande. Fungerar inte potatisskalaren medför det givetsvis mycket stora problem för kökspersonalen, säger Hans Heimbrand. DEN TEKNISKA PERSO N A L E N ombord jobbar två veckor i sträck och är ledig den tredje. Totalt finns det sju befäl i maskin fem maskinister och en elingenjör samt maskinchefen. Man är alltid minst fyra personer ombord. Till det kommer åtta maskinvärnpliktiga. De är lediga var fjärde vecka. Kalla fakta Det finns sju svenska statsisbrytare: Oden, Frej, Ymer, Atle, Njord, Tor och Ale. Isbrytningssäsongen varar normalt från slutet av november och fram till slutet av maj. Vid hårda isvintrar ingår även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica samt inhyrda bogserbåtar som isbrytare. Isbrytningens målsättning är att hålla alla hamnar öppna året runt. Isbrytarna bemannas av försvaret men ägs av Sjöfartsverket. Isbrytarledningen i Norrköping fastställer restriktioner när det gäller isklass och dwt för fartyg som ska få assistans. Arbetets leds av isbrytardirektören. Det utgår ingen särskild avgift för isbrytning. Rederierna betalar farledsavgift oavsett det är is eller inte. Kostnaden för isbrytningen ligger på cirka 180 miljoner kronor per år, inklusive kapitalkostnader. Sverige och Finland har ett nära samarbete när det gäller isbrytning i Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

6 Den s ODEN Levererad: 1988 Längd: 108 meter Bredd: 31,5 meter Djupgående: 8 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw Deplacement = den mängd vatten som fartygskroppen tränger undan multiplicerad med densiteten för havsvatten, nära 1,025 ton/kbm. Eller med andra ord: mått på fartygets vikt vid ett speciellt tillfälle beroende på hur tungt lastat det är. 6 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

7 ve n s k a i s b ryt a rf l o t t a n TOR och NJORD Levererade: 1964 och 1969 Längd: 85 meter Bredd: 21,2 meter Djupgående: 6,2 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw ALE Levererad: 1973 Längd: 47 meter Bredd: 13 meter Djupgående: 5,2 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw ATLE, FREJ och YMER Levererade: 1974, 1975 och 1977 Längd: 104,6 meter Bredd: 23,8 meter Djupgående: 7,3 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

8 Anders Vikström spanar ut över isen från helikoptern för att försöka hitta en väg för Frej där isen är minst svårforcerad. Han spanar eft e r Anders Vikström rapporterar om spaningen och beslut tas om lämplig färdväg för kommande assistans. lättaste vägen En omväg kan bli en genväg vid isbrytning. Det gäller att hitta den enklaste vägen mellan två punkter för att få så god ekonomi som möjligt. För att underlätta planeringen använder sig isbrytningen av helikopterspaning. ISEN SER UT ATT LIGGA ST I L L A och Bottenviken ser ut som ett månlandskap från ett par hundra meters höjd. Vakthavande officer (styrman) Anders Vikström är ute på helikopterspaning för att hitta den bästa vägen för att assistera ett fartyg som ska gå från den finska sidan av Bottenviken mot Luleå. Helikoptern ombord på Frej lyfter från akterdäck för att rekognocera isläget och leta efter råkar, sprickor och slät is. Anders Vikströms vana ögon registrerar färgskiftningarna och snötäcket för att försöka lägga ut positionspunkter för en lämplig färdväg. Det gäller att leta efter så litet motstånd som möjligt. Isbrytning går ut på att hitta så lättframkomlig väg som möjligt, säger han. Det ger större säkerhet i assistansen. Under flygningen noterar han hela tiden positioner med hjälp av GPS-mottagaren i helikoptern. Han konfererar också med piloten, som har stor erfarenhet av is. Rekognoceringsflygningen tar knappt en timme. Då har Anders Vikström fått en bra bild av läget och kan föreslå ett par alternativa färdvägar. Beslut om färdväg tas utifrån förslagen och arbetet på bryggan sätts omedelbart igång. B LY E RTSPENNAN KOMMER FRA M och färdvägen ritas in på sjökortet. Vägen programmeras också in på en dator för att läggas in på det elektroniska sjökortet. När detta är klart kan det mer handfasta hantverket börja. Men isen ligger inte stilla den rör sig hela tiden med vind och strömmar. Så färdvägen får hela tiden justeras. De råkar, sprickor eller gamla rännor som man försöker följa flyttar sig. Genom isspaning från luften undviker man att hamna i isvallar där isblock staplar sig på varandra. Vallarna kan ibland växa två till tre meter ovanför vattenytan och upp till tio till tolv meter under ytan och är hårda som cement. Även om Frej klarar stort motstånd är det inget man strävar efter. 8 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

9 ISBRYTARE 2000 Längd: 81 m Bredd: 18 m Maskin: Kw Deplacement: På max isbrytargående ton Djupgående: 6,0 7,2 meter St ö r re kapacitet t i ll lägre kostnad Sverige har vintersjöfart som kräver isbrytning under nästan halva året oavsett det kallas mildvinter eller inte. Men det gäller då bara Norrlandstrafiken. Var fjärde år är det statistiskt sett en sträng vinter. Och då krävs det isbrytning ända ner i södra Östersjön, i Öresund och utmed västkusten. MED UPPDRAGET ATT SJÖFA RT E N ska nå alla hamnar är det här det stora problemet. Och det blir inte lättare av att man inget vet i förväg. Projekt Isbrytare 2000 är en anpassning både till den ekonomiska och meteorologiska verkligheten. Genom att de nya isbrytarna kan användas även för annan verksamhet står de inte utan användningsområde under den tid av året då det är isfritt. Och genom att Sjöfartsverket inte behöver bygga nya isbrytare i egen regi blir det en betydligt mindre kostsam lösning. Isbrytarna Tor och Njord är på väg att gå in i pensionsåldern. Och när det var dags att fundera på ersättare började man på Sjöfartsverket att fundera i nya banor. Vi frågade olika intressenter i branschen om de var intresserade av ett samarbete och till sist hittade vi en partner, B&N, berättar isbrytardirektör Jan Stenberg. Sjöfartsverket står för den del av byggkostnaden som gör fartygen till goda isbrytare och vi har också skrivit ett avtal som gör att vi hyr både fartyg och besättning under vintermånaderna. Avtalet är anpassat så att vi kan få intäkter från fartygen om de inte behövs för isbrytning. NÄR DE TRE KO M M A N D E i s b rytarna leve reras (den första i slutet av år 2000) har Sj ö f a rt s ve rket en mer flexibel organisation som kan anpassas till de rådande förhållandena till en kostnad som är betydligt lägre än om nya fartyg beställts för enbart isbry t n i n g. Skillnaderna mellan en sträng och en mild vinter är oerhört stor. Jag har varit med om en vinter när det har stått 114 fartyg infrusna i Kielbukten sedan de passerat Kielkanalen. Och där har alla nationer som ska ta emot fartygen ett ansvar för att de kommer fram till sina destinationer. En sådan vinter ställs oerhörda krav på isbrytarkapacitet, säger Jan Stenberg. Sjöfartsverkets fyra stora isbrytare har en förväntad livslängd på ytterligare 20 år och de är i första hand avsedda för Bottenviken och Bottenhavet. Isbrytare 2000 är avsedda för brytning längre söderut. Förutom att de nya isbrytarna ger en mer flexibel organisation finns det en annan fördel. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

10 Isläget i Östersjön Eftersom fartygen hyrs med besättning finns det alltid utbildad personal ombord som är i aktiv tjänst. Det kan knappast vara så roligt att vara stationerad på en isbrytare och bara ligga och vänta på att vintern ska komma vilket blir fallet under milda vintrar, säger Jan Stenberg. SLÅR DET TILL och blir en riktigt sträng vinter krävs det mer resurser än tre nya isbrytare. Då används även Sjöfartsverkets två arbetsfartyg samt inhyrda bogserbåtar för att klara handelssjöfarten. Även med alla dessa resurser blir det ibland svårt att klara servicen. Stränga vintrar måste handelssjöfarten räkna med längre väntetider än annars. Förhållandena varierar så mycket att det är en omöjlighet att ha resurser som kan ge samma service oavsett väderförhållandena. Målsättningen är dock helt tydlig. Handelssjöfarten ska nå sina destinationer även om det hårda vintrar kan bli längre väntetider, säger Jan Stenberg. TOMMY GARDEBRING Isbrytardirektör Jan Stenberg är mycket nöjd med projektet Isbrytare Foto: LEIF HALLBERG Här, vid den vackra Sognefjorden, ligger varvet som ska bygga de nya isbrytar/offshorefartygen. Kvaerner Leirvik, ett varv med gamla traditioner, är i dag mycket modernt. Skeppsbygget sker helt inomhus så man är oberoende av vädret. Det första av de tre fartygen ska vara färdigt för sjösättning i början av år Nya fartygen byggs i Norge De tre nya isbrytarna/ supplyfartygen ska byggas i Norge. B&N Viking har skrivit kontrakt med norska Kvaerner Leirvik. Sjöfartsverket har skrivit ett 15-årskontrakt med B&N Viking att använda fartygen för isbrytning under vintersäsongen. Under resten av året ska fartygen gå som off shore. 10 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

11 Under nio månader ska fartygen tillhöra eliten av ankarhanterare på Nordsjön. Resten av året ska de kunna utnyttjas som kvalificerade isbrytare. Det är affärsidén bakom projektet Isbrytare Största ägare blir rederiet B&N Nordsjöfrakt med säte i Skärhamn på Tjörn. Dubbelt arb e t e ska ge dubbel glädje Ulf Svärd och projektledare Uno Haraldsson studerar ritningarna på B&N Nordsjöfrakts kontor i Skärhamn. FA RT YGS BYGGEN ÄR MYC K E T stora investeringar. De tre isbrytarna/ankarhanterarna kostar omkring 900 miljoner kronor. Samarbetet mellan B&N, Sjöfartsverket och norska Viking Supply innebär att riskerna blir mindre eftersom kostnaden fördelas mellan flera parter. Med de tre nybyggena kliver B&N in på off shore-marknaden på Nordsjön. De nya fartygen ska bli eliten bland så kallade ankarhanterare. Det är fartyg som assisterar när produktions- och borr-riggar ska flyttas och förankras. Riggarna stabiliseras på plats genom tunga ankare. För att lyfta och flytta dessa ankare krävs mycket stor lyftkraft upp till 500 ton. Det finns ett hundratal ankarhanterare på Nordsjön för att serva den norska och brittiska oljeindustrin. Huvudvajern på de nya fartygen är meter lång och har en 83 mm tjock wire för att ta ett exempel från den tekniska specifikationen. Uno Haraldsson, projektledare hos B&N, berättar: Konceptet att använda fartygen som både ankarhanterare och isbrytare är utmärkt eftersom det finns så många krav som förenas i de båda verksamheterna. Det som förenar kan sammanfattas i tre punkter. Hög dragkraft krävs av både off shore-fartyg och isbrytare. Vinch med stor dragkraft krävs både vid ankarhantering och bogsering i is. Avancerad utrustning på bryggan krävs för säker manövre r i n g. NÄR FA RT YGEN SKA KO N V E RT E RAS för isbrytning krävs dock vissa justeringar. Ett löstagbart helikopterdäck monteras på fartyget och en klyka för bogsering hängs på. Fartygen byggs i norska Leirvik vid Sognefjorden och första kölsträckningen är planerad till början av Första fartyget ska levereras i början av år 2000 och de övriga två i september och december samma år. De har stor lastkapacitet ovan däck ton där det finns gott om plats för containrar. De kan också ta stora mängder bränsle, cement och färskvatten till plattformarna ute i Nordsjön. Motorerna är en utmaning i sig för motortillverkaren. Eftersom fartygen kommer att köras med mycket varierande belastning måste tekniken anpassas till det. Man kan enkelt säga att fartygen konstrueras med en automatlåda för att anpassa belastningen till motståndet så att verkningsgraden blir optimal också beträffande bränsleåtgång och avgasutsläpp. Fartygen byggs för att uppfylla regelverken i tre länder Sverige, Norge och Storbritannien. Isbrytare 2000 är på väg att bli verklighet. Njord och Tor ska kunna gå i pension efter lång och trogen tjänst. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 (Finlands författningssamlings nr 66/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sverige om gemensam

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Hej på er igen Ytterligare en vecka har passerat revy och vi har sedan förra brevet lyckats ta oss fram till Petermann Fjorden samt tagit oss hela vägen till Glaciärskanten.

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG

CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG PRAKTISKA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 1999-04-13 CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG SJÖFARTSVERKET 1999-04-09 601 78 NORRKÖPING Tel: 011-19

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Hej på er alla, Navigation Vi har sedan förra brevet fortsatt att kampas med isen. Vi har stött på olika istyper som blandats upp med varandra på ett spännande

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

H ä r ä r ubåten instängd

H ä r ä r ubåten instängd GT 1988-08-30 H ä r ä r ubåten instängd Försvarsstaben är övertygad om att den främmande ubåten är instängd i Stigfjorden mellan Tjörn och Orust utan minsta chans att smita. Förväntningarna på marinen

Läs mer

SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND

SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND PRAKTISKA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 1999-12-16 SJÖFARTSVERKET 1999-12-16 601 78 NORRKÖPING Tel: 011-19 10 00 Fax: 011-10 19 49 SOMMARLOKALISERING

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

WaveEl ett Vågspel vid Vinga

WaveEl ett Vågspel vid Vinga WaveEl ett Vågspel vid Vinga Finansierat av Göteborg Energis Forskningsstiftelse Sommaren 2010 1 Allt har en historia Försök att i Europa utnyttja energin i havens vågor är kända sen mer än hundra år.

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2013 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Den gångna vintern var den kallaste på 100 år. Den var även ovanligt nederbördsrik och både truck- och mastskjul fick snöskador.

Läs mer

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt Arbete När en kraft F verkar på ett föremål och föremålet flyttar sig sträckan s i kraftens riktning säger vi att kraften utför ett arbete på föremålet. W = F s Enheten blir W = F s = Nm = J (joule) (enheten

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Veckobrev från Oden 2015-08-16

Veckobrev från Oden 2015-08-16 Veckobrev från Oden 2015-08-16 Hej på er igen! Då har en vecka till passerat och det är dags att rapportera några nya rader från oss. Jag har förstått på responsen vi fått på våra brev att ni tycker att

Läs mer

Träbåtskulturen lever i Domsand!

Träbåtskulturen lever i Domsand! Träbåtskulturen lever i Domsand! Av Magnus Juvén. Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 september 2009 B 3472-08 KLAGANDE 1. AK 2. PT Ombud och offentlig försvarare för båda: Advokat BT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21.

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Helikoptern konstruerades av Bell Helicopter Company i slutet av 50-talet och blev känd som UH-1 eller Huey under Vietnamkriget. I början av 60-talet köpte Flygförvaltningen

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet; SJÖFS 2011:1 Utkom från trycket den 28 januari 2011 beslutade den 19 januari 2011. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när det händer.

Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när det händer. Nordpoolspot och Statnett Postad av Stefan Ericson - 02 feb 2015 14:04 Startar en tråd om vår elmarkna och hur den fungerar. Den ändrar sig hela tiden och därför är det viktigt att gå in och kolla när

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Produktpresentation. Vilskåp

Produktpresentation. Vilskåp Produktpresentation Vilskåp Kundanpassade vilskåp... All deg behöver vila. Med Glimeks vilskåp och vilbanor kan du anpassa viltid och produktionskapacitet efter dina behov. För att garantera ett jämnt

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

T e s T e r e X T r e M A förhållanden

T e s T e r e X T r e M A förhållanden Tester i E X T R E M A förhållanden Fastest on ice Förare: Janne Laitinen Bil: Audi RS6 Däck: Nokian Hakkapeliitta 8, 255/35 R 20 97 T XL Plats: Isen på Bottenviken Datum: 9 mars 2013 Resultat: Nytt världsrekord

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell Sträckfilmsmaskiner Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning PL500-LT L2500 Auto 2 L2500 manuell Polynova Nissen ledande eperter på plastemballage Polynova Nissen

Läs mer

Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB juni 2006. Web-QRZ nummer 6

Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB juni 2006. Web-QRZ nummer 6 QRZ Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB juni 2006. Web-QRZ nummer 6 KLUBBINFORMATION Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV. 603 55 Norrköping Besöksadress: Nelinsgatan 24, kv. Postgirokonto 297636-3

Läs mer

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008

Förbättringsarbete Faster Kvartal 1-2 2008 Förbättringsarbete Faster Kvartal - Sjöfartsverket... R, E, SoS, SoU... Sjötrafikavdelningen... Sjöfartsinspektionen... Farledsavdelningen... Sjöfartsverket Antal och Delaktighet D: Antal förbättringsförslag

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer

Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak Nationell konferens om oljeskydd 1 december 2015

Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak Nationell konferens om oljeskydd 1 december 2015 Måns Jacobsson F.d. Direktör och CEO, Internationella oljeskadefonderna, London Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak Nationell konferens om oljeskydd 1 december 2015 Gällande svensk rätt Sjöfartsverket

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras.

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras. VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2010 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Vintern 2009/10 var osedvanligt kall och snörik. Ett antal båtställningar/hus säckade ihop under snömassorna. Även truckhuset

Läs mer

Instruktion sjo bevakning

Instruktion sjo bevakning Instruktion sjo bevakning Kontaktuppgifter Sjöledningscentralen, 031-69 28 38 Sjöledning frekvens 134.30 (reserv 132.40), anropssignal Vråken Militär meteorolog, 0171-15 75 65 Avsluta ATS-färdplan, 08-58

Läs mer

Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien

Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien Livsmedelsförsörjning vid extrem väderhändelse i Queensland, Australien Klimatanpassning 2013 Therese Frisell, Livsmedelsverket Nyhetssändning 3 januari 2011 Worst of Rockhampton flooding yet to come http://youtu.be/9fso5f9zcoy

Läs mer

nr. 1 mars 2010 Bilaga till Arbetsmarknaden en tidning från Arbetsförmedlingen Tema: Havet

nr. 1 mars 2010 Bilaga till Arbetsmarknaden en tidning från Arbetsförmedlingen Tema: Havet nr. 1 mars 2010 Bilaga till Arbetsmarknaden en tidning från Arbetsförmedlingen Tema: Havet YRKE: FISKARE Gäller att veta var fisken finns n n De dagar då väder och vind tillåter lämnar fiskaren Tore Johnsson

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

Iskunskap del 2 2015-01-14. Svårbedömd is. Saltis och is på tillbakagång. Drevviken. Johan Porsby 1

Iskunskap del 2 2015-01-14. Svårbedömd is. Saltis och is på tillbakagång. Drevviken. Johan Porsby 1 Svårbedömd is Saltis och is på tillbakagång 1 2 3 Drevviken 4 5 6 7 10 8 11 9 Johan Porsby 1 Draken på Drevviken Saltis skärgårdsis Isen Miljön Saltis Fruset vatten + saltlake Saltfickorna krymper i kyla

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2013 Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den ofantliga kraften och

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

TIDSKRIFT l SJÖVÅ~~SENDET MED FORSTAND OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r 4 1977

TIDSKRIFT l SJÖVÅ~~SENDET MED FORSTAND OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r 4 1977 TIDSKRIFT l SJÖVÅ~~SENDET 1771 MED FORSTAND OCH STYRKA KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1977 TIDSKRIFT I SJÖV ÅSENDET FöRSTA UTGIVNINGSAR 1836 KUNGL örlogsmannasällskapet KARLSKRONA POSTGIRO 12517-9 Huvudredaktör

Läs mer

Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry www.ulkosaari.

Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry www.ulkosaari. Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry Lökö båk Lyökin pooki Lökö båk Säkerhetsanordning nr 22172 Byggd år 1757 Höjd

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Redarens syn på p LNG

Redarens syn på p LNG LNG och Sjöfart Energigas Sverige och Sveriges Hamnar 9.2.2011 Redarens syn på p LNG Direktör Marine Operations & NB Tony Öhman Viking Line i korthet Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995 Omsättningen

Läs mer

Maskininformation vm-1200

Maskininformation vm-1200 VM-1200 INFO AMADA MACHINE TOOLS är ett välkänt begrepp för industriaktörer världen över. Företaget leder utvecklingen av såväl sågmaskiner som sågblad och har ett av världens största sortiment av bimetall-

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

SHETLAND 2010. Eskadermöte #1 2010-03-30

SHETLAND 2010. Eskadermöte #1 2010-03-30 SHETLAND 2010 Eskadermöte #1 2010-03-30 Agenda Presentation Att segla eskader med oss Väderprognoser Planerna Korsa Nordsjön Segla vid Shetland Tidvatten Krav på deltagarna Bra att ha med sig Betalning

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

UPPGIFT 1 TVETYDIGA DATUM

UPPGIFT 1 TVETYDIGA DATUM UPPGIFT 1 TVETYDIGA DATUM Datum skrivs på olika sätt i olika länder. Till exempel skulle datumet 03/05/01 i Sverige betyda 1 maj 2003, medan det i USA skulle vara 5 mars 2001 och i en del andra länder

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1 Maria Österlund I luften Mattecirkeln Tid 1 NAMN: Hur mycket är klockan? prick kl 4 kvart i 7 halv 11 kvart över 1 halv 9 prick kl 7 Fågeln Fiffi är ute och flyger. Klockan i kyrktornet visar 11. Tre timmar

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008 Tryck Kraft per yta kallas tryck. När en kraft F verkar vinkelrätt och jämnt fördelad mot en yta A erhålls trycket p F p där A p = tryck F = kraft A = area eller yta Tryck forts. p F A Enheten för tryck

Läs mer

TINGER T UNIVERSELL FLYTANDE SLÄPVAGN

TINGER T UNIVERSELL FLYTANDE SLÄPVAGN TINGER T UNIVERSELL FLYTANDE SLÄPVAGN MER ÄN BARA EN SLÄPVAGN Tusentals ATV, fyrhjulingar, skoter, och bilägare berömer släpvagnarna Tinger T för sin mångsidighet. Den universella Tinger-vagnen bjuder

Läs mer

Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt.

Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt. Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt. Hur hemlig är du? Bankkortskoder, kontoinformation, personuppgifter, viktig företagsinformation eller den nya presentationen.

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

HAVERIRAPPORT rörande ro-ro fartyget BRITTA ODEN -SHBTkollision med torrlastfartyget HOO SWIFT -MKZA

HAVERIRAPPORT rörande ro-ro fartyget BRITTA ODEN -SHBTkollision med torrlastfartyget HOO SWIFT -MKZA HAVERIRAPPORT rörande ro-ro fartyget BRITTA ODEN -SHBTkollision med torrlastfartyget HOO SWIFT 1999-02-03 HAVERIRAPPORT rörande ro-ro fartyget BRITTA ODEN -SHBTkollision med torrlastfartyget HOO SWIFT

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Östbergsskolans loggbok!

Östbergsskolans loggbok! Östbergsskolans loggbok! Dag 1 det första vi gjorde var att gå varvet runt och lärde oss varandras namn. Det gick ganska snabbt,gruppen var ganska blandad,vissa gick i 6:an vissa i 7:an och några från

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

En resa genom robotarnas värld!

En resa genom robotarnas värld! En resa genom robotarnas värld! Bord: Andreas, Daniel och Simon Andreas sågade brädorna till bordet, Daniel och Simon höll fast brädorna så att det skulle bli lättare för Andreas att såga. Det gick inte

Läs mer