I s b ryt n i n g. I dag och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I s b ryt n i n g. I dag och i framtiden"

Transkript

1 I s b ryt n i n g I dag och i framtiden

2 Mer än 90 procent av alla varor som exporteras från och importeras till Sverige kommer sjövägen. När vintern slår till på våra breddgrader måste därför sjöfarten garanteras. Då hänger det på att isbrytningen fungerar. I den här tidningen kan du läsa om den svenska isbrytarflottan i dag och i framtiden. När isen blir svårare krävs bogsering. Med isborren som hjälpmedel kollas isens tjocklek. Lars Fränngård på Atles brygga i nattens mörker. Bilder: LEIF HALLBERG De ser till att Värnpliktige Per Linnér spanar ut över isen i gryningsljus. No r rland leve r DET ÄR VITT SÅ LÅNGT ÖGAT NÅR. Ibland slätt, ibland ojämt med flera meter höga isblock. Natt eller dag. Helgdag eller vardag. Det spelar ingen roll. Sjöfarten ska komma fram även vintertid. Frej, Atle och Ymer assisterar i Bottenviken. Och Njord i Bottenhavet. Hamnbesök är sällsynta när isläget förvärras. Nästan hela tiden ligger fartyg i kö för att få assistans. Näringslivet i Norrland ska kunna gå för fullt även vintertid. Då krävs att hamnarna också ska kunna vara öppna. Livet ombord på isbrytarna går i sina bestämda cykler samtidigt som uppdragen varierar och ska planeras för bästa möjliga service till handelsfartygen. Motorer dras igång eller stängs av beroende på kraftbehovet. Samordningen mellan isbrytarna sker genom ett datasystem där de finska och svenska isbrytarna är sammankopplade med isbrytarledningarna i Helsingfors och Norrköping. Hela tiden gäller det att jobba så rationellt som möjligt; att finna lämpliga mötesplatser för att ta över ansvar från varandra och att assistera fartygen så att väntetiden blir minimal. Isbrytning kostar. Bränsleåtgången är mycket stor. Men isbrytningen betyder också pengar för nationen Sverige. Näringslivet i Norrland kan fungera även under vinterhalvåret. Och det betyder jobb. Hjulen kan snurra på utan avbrott. UNDER SJÖRA P P O RTENS BES Ö K försvåras issituationen utmed svenska kusten. Ostliga vindar gör att isen trycks mot den svenska kusten. Frej assisterar längst i norr där isen är som besvärligast. Det handlar mycket om att assistera fartyg som går mellan Luleå och Brahestad i Finland. 2 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

3 Atle assisterar i förhållandevis lätt is. Atle går något längre söderut i Bottenviken. Vi var med på ett av nattpassen ombord på Atle. Några timmar före gryningen blir det skånskt styre på Atles brygga. Anders Kullenberg från Torekov och Lars Fränngård från Trelleborg har väckts i vargtimmen för att ta över assistansen av ett handelsfartyg som är på väg söderut. Kullenberg och Fränngård har tillsammans erfarenhet av ett 50-tal vintrar på isbrytare. Någon timme innan de går på vakten klockan har fartyget kopplats för bogsering. Hon klarade bara av några få knop i rännan bakom Atle. Och andra fartyg väntade. Kvart över fyra på morgonen blir det en rockad. Frej tar över assistansen och Atle får ta sig an ett annat fartyg som kommer norrifrån. Båda isbrytarna vänder 180 grader. Kullenberg och Fränngård på bryggan får rikta blicken åt söder igen. Isen är förhållandevis snäll. Gryningen anas. Fartyget bakom följer fint och det blir utrymme över för litet småprat. LARS FRÄNNGÅRD BERÄTTA R litet om sitt liv. Om somrarna i Skåne med galleriet och om det härliga att få bege sig norrut under vintern. Det är en livsstil, säger han och verkar trivas med tillvaron ombord. Isläget blir svårare under färden. Flera gånger fastnar efterföljande fartyg i rännan bakom Atle. Och Atle får backa för att trycka undan isen. Så här går det till dygn efter dygn när Bottenviken är istäckt. Hela tiden kommer nya fartyg och hela tiden måste planerna revideras. TOMMY GARDEBRING S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

4 Tredjemaskinist Börje Södergren och värnpliktige Hans Heurlin övervakar i maskincentralen ombord på Frej. Fem dieselmotorer driver tio likströmsgeneratorer. Kraften från dessa tio generatorer, fördelas efter behov, till fyra elektriska propellermotorer. Så ser konstruktionen ut som ger kraften åt isbrytarna Frej, Ymer och Atle. K ra ftp a k e t e t s om dri ver isbryt a rn a INGEN KEDJA ÄR STA R K A R E än dess svagaste länk. Men vissa länkar känns viktigare än andra. När Sjörapporten färdas över Bottenviken känns kraften mycket påtagligt. Tekniken heter dieselelektrisk drift. De fem motorerna, som tillsammans utvecklar hästkrafter, överför energin till tio likströmsgeneratorer. Genom att variera generatorernas magnetisering ändras propellermotorernas effekt och varvtal. Fördelarna med systemet är att man på ett enkelt sätt kan ändra propellrarnas rotationsriktning och varvtal. Det räcker alltså att endast använda så mycket kraft som för tillfället behövs genom att variera antalet dieselmotorer. Vidare blir det inga skador på maskinanläggningen när propellrarna fastnar i isen. Det enda som händer är att en säkring löser ut på grund av överström. Säkringen återställs och driften kan fortsätta. Skälet är att motorerna ska kunna ha ett jämnt varvtal samtidigt som kraftbehovet kan variera mycket beroende på isens motstånd. Tekniken innebär också att man kan ha så många motorer i gång som behövs vid det aktuella tillfället. Tekniken är fortfarande modern och mycket funktionell trots att den här serien isbrytare nu är mer än 20 år gammal, säger maskinchefen Hans Heimbrand. DÅNET I MAS K I N RU M M E T är öronbedövande medan det är en mycket låg ljudnivå i maskincentralen där driften övervakas vid en stor kontrollpanel. 4 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

5 Kraftiga motorer kräver också mycket bränsle. Vid normaldrift går det åt mellan 40 och 60 kubikmeter olja per dygn. Men trots det behöver isbrytarna inte bunkra bränsle särskilt ofta eftersom tankarna rymmer kbm olja. Frej, Ymer och Atle ska kunna vara funktionella isbrytare i ytterligare ett 20-tal år. Men för att klara det krävs ständigt underhåll. Under issäsongen svarar maskinfolket för all teknisk service ombord. Förutom maskinunderhåll och reparationer handlar det om allt från diskmaskiner och potatisskalare till datanätverk och radarutrustning. Frej bör kunna vara en bra isbrytare i tjugo år till, berättar maskinchefen Hans Heimbrand. Värnpliktige motormannen Hans Persson i det imponerande motorrummet ombord på isbrytaren Frej. Fartyget är ju som ett litet samhälle där det är viktigt att allt fungerar tillfredsställande. Fungerar inte potatisskalaren medför det givetsvis mycket stora problem för kökspersonalen, säger Hans Heimbrand. DEN TEKNISKA PERSO N A L E N ombord jobbar två veckor i sträck och är ledig den tredje. Totalt finns det sju befäl i maskin fem maskinister och en elingenjör samt maskinchefen. Man är alltid minst fyra personer ombord. Till det kommer åtta maskinvärnpliktiga. De är lediga var fjärde vecka. Kalla fakta Det finns sju svenska statsisbrytare: Oden, Frej, Ymer, Atle, Njord, Tor och Ale. Isbrytningssäsongen varar normalt från slutet av november och fram till slutet av maj. Vid hårda isvintrar ingår även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica samt inhyrda bogserbåtar som isbrytare. Isbrytningens målsättning är att hålla alla hamnar öppna året runt. Isbrytarna bemannas av försvaret men ägs av Sjöfartsverket. Isbrytarledningen i Norrköping fastställer restriktioner när det gäller isklass och dwt för fartyg som ska få assistans. Arbetets leds av isbrytardirektören. Det utgår ingen särskild avgift för isbrytning. Rederierna betalar farledsavgift oavsett det är is eller inte. Kostnaden för isbrytningen ligger på cirka 180 miljoner kronor per år, inklusive kapitalkostnader. Sverige och Finland har ett nära samarbete när det gäller isbrytning i Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

6 Den s ODEN Levererad: 1988 Längd: 108 meter Bredd: 31,5 meter Djupgående: 8 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw Deplacement = den mängd vatten som fartygskroppen tränger undan multiplicerad med densiteten för havsvatten, nära 1,025 ton/kbm. Eller med andra ord: mått på fartygets vikt vid ett speciellt tillfälle beroende på hur tungt lastat det är. 6 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

7 ve n s k a i s b ryt a rf l o t t a n TOR och NJORD Levererade: 1964 och 1969 Längd: 85 meter Bredd: 21,2 meter Djupgående: 6,2 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw ALE Levererad: 1973 Längd: 47 meter Bredd: 13 meter Djupgående: 5,2 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw ATLE, FREJ och YMER Levererade: 1974, 1975 och 1977 Längd: 104,6 meter Bredd: 23,8 meter Djupgående: 7,3 meter Deplacement: ton Maskinstyrka: Kw S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

8 Anders Vikström spanar ut över isen från helikoptern för att försöka hitta en väg för Frej där isen är minst svårforcerad. Han spanar eft e r Anders Vikström rapporterar om spaningen och beslut tas om lämplig färdväg för kommande assistans. lättaste vägen En omväg kan bli en genväg vid isbrytning. Det gäller att hitta den enklaste vägen mellan två punkter för att få så god ekonomi som möjligt. För att underlätta planeringen använder sig isbrytningen av helikopterspaning. ISEN SER UT ATT LIGGA ST I L L A och Bottenviken ser ut som ett månlandskap från ett par hundra meters höjd. Vakthavande officer (styrman) Anders Vikström är ute på helikopterspaning för att hitta den bästa vägen för att assistera ett fartyg som ska gå från den finska sidan av Bottenviken mot Luleå. Helikoptern ombord på Frej lyfter från akterdäck för att rekognocera isläget och leta efter råkar, sprickor och slät is. Anders Vikströms vana ögon registrerar färgskiftningarna och snötäcket för att försöka lägga ut positionspunkter för en lämplig färdväg. Det gäller att leta efter så litet motstånd som möjligt. Isbrytning går ut på att hitta så lättframkomlig väg som möjligt, säger han. Det ger större säkerhet i assistansen. Under flygningen noterar han hela tiden positioner med hjälp av GPS-mottagaren i helikoptern. Han konfererar också med piloten, som har stor erfarenhet av is. Rekognoceringsflygningen tar knappt en timme. Då har Anders Vikström fått en bra bild av läget och kan föreslå ett par alternativa färdvägar. Beslut om färdväg tas utifrån förslagen och arbetet på bryggan sätts omedelbart igång. B LY E RTSPENNAN KOMMER FRA M och färdvägen ritas in på sjökortet. Vägen programmeras också in på en dator för att läggas in på det elektroniska sjökortet. När detta är klart kan det mer handfasta hantverket börja. Men isen ligger inte stilla den rör sig hela tiden med vind och strömmar. Så färdvägen får hela tiden justeras. De råkar, sprickor eller gamla rännor som man försöker följa flyttar sig. Genom isspaning från luften undviker man att hamna i isvallar där isblock staplar sig på varandra. Vallarna kan ibland växa två till tre meter ovanför vattenytan och upp till tio till tolv meter under ytan och är hårda som cement. Även om Frej klarar stort motstånd är det inget man strävar efter. 8 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

9 ISBRYTARE 2000 Längd: 81 m Bredd: 18 m Maskin: Kw Deplacement: På max isbrytargående ton Djupgående: 6,0 7,2 meter St ö r re kapacitet t i ll lägre kostnad Sverige har vintersjöfart som kräver isbrytning under nästan halva året oavsett det kallas mildvinter eller inte. Men det gäller då bara Norrlandstrafiken. Var fjärde år är det statistiskt sett en sträng vinter. Och då krävs det isbrytning ända ner i södra Östersjön, i Öresund och utmed västkusten. MED UPPDRAGET ATT SJÖFA RT E N ska nå alla hamnar är det här det stora problemet. Och det blir inte lättare av att man inget vet i förväg. Projekt Isbrytare 2000 är en anpassning både till den ekonomiska och meteorologiska verkligheten. Genom att de nya isbrytarna kan användas även för annan verksamhet står de inte utan användningsområde under den tid av året då det är isfritt. Och genom att Sjöfartsverket inte behöver bygga nya isbrytare i egen regi blir det en betydligt mindre kostsam lösning. Isbrytarna Tor och Njord är på väg att gå in i pensionsåldern. Och när det var dags att fundera på ersättare började man på Sjöfartsverket att fundera i nya banor. Vi frågade olika intressenter i branschen om de var intresserade av ett samarbete och till sist hittade vi en partner, B&N, berättar isbrytardirektör Jan Stenberg. Sjöfartsverket står för den del av byggkostnaden som gör fartygen till goda isbrytare och vi har också skrivit ett avtal som gör att vi hyr både fartyg och besättning under vintermånaderna. Avtalet är anpassat så att vi kan få intäkter från fartygen om de inte behövs för isbrytning. NÄR DE TRE KO M M A N D E i s b rytarna leve reras (den första i slutet av år 2000) har Sj ö f a rt s ve rket en mer flexibel organisation som kan anpassas till de rådande förhållandena till en kostnad som är betydligt lägre än om nya fartyg beställts för enbart isbry t n i n g. Skillnaderna mellan en sträng och en mild vinter är oerhört stor. Jag har varit med om en vinter när det har stått 114 fartyg infrusna i Kielbukten sedan de passerat Kielkanalen. Och där har alla nationer som ska ta emot fartygen ett ansvar för att de kommer fram till sina destinationer. En sådan vinter ställs oerhörda krav på isbrytarkapacitet, säger Jan Stenberg. Sjöfartsverkets fyra stora isbrytare har en förväntad livslängd på ytterligare 20 år och de är i första hand avsedda för Bottenviken och Bottenhavet. Isbrytare 2000 är avsedda för brytning längre söderut. Förutom att de nya isbrytarna ger en mer flexibel organisation finns det en annan fördel. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

10 Isläget i Östersjön Eftersom fartygen hyrs med besättning finns det alltid utbildad personal ombord som är i aktiv tjänst. Det kan knappast vara så roligt att vara stationerad på en isbrytare och bara ligga och vänta på att vintern ska komma vilket blir fallet under milda vintrar, säger Jan Stenberg. SLÅR DET TILL och blir en riktigt sträng vinter krävs det mer resurser än tre nya isbrytare. Då används även Sjöfartsverkets två arbetsfartyg samt inhyrda bogserbåtar för att klara handelssjöfarten. Även med alla dessa resurser blir det ibland svårt att klara servicen. Stränga vintrar måste handelssjöfarten räkna med längre väntetider än annars. Förhållandena varierar så mycket att det är en omöjlighet att ha resurser som kan ge samma service oavsett väderförhållandena. Målsättningen är dock helt tydlig. Handelssjöfarten ska nå sina destinationer även om det hårda vintrar kan bli längre väntetider, säger Jan Stenberg. TOMMY GARDEBRING Isbrytardirektör Jan Stenberg är mycket nöjd med projektet Isbrytare Foto: LEIF HALLBERG Här, vid den vackra Sognefjorden, ligger varvet som ska bygga de nya isbrytar/offshorefartygen. Kvaerner Leirvik, ett varv med gamla traditioner, är i dag mycket modernt. Skeppsbygget sker helt inomhus så man är oberoende av vädret. Det första av de tre fartygen ska vara färdigt för sjösättning i början av år Nya fartygen byggs i Norge De tre nya isbrytarna/ supplyfartygen ska byggas i Norge. B&N Viking har skrivit kontrakt med norska Kvaerner Leirvik. Sjöfartsverket har skrivit ett 15-årskontrakt med B&N Viking att använda fartygen för isbrytning under vintersäsongen. Under resten av året ska fartygen gå som off shore. 10 S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

11 Under nio månader ska fartygen tillhöra eliten av ankarhanterare på Nordsjön. Resten av året ska de kunna utnyttjas som kvalificerade isbrytare. Det är affärsidén bakom projektet Isbrytare Största ägare blir rederiet B&N Nordsjöfrakt med säte i Skärhamn på Tjörn. Dubbelt arb e t e ska ge dubbel glädje Ulf Svärd och projektledare Uno Haraldsson studerar ritningarna på B&N Nordsjöfrakts kontor i Skärhamn. FA RT YGS BYGGEN ÄR MYC K E T stora investeringar. De tre isbrytarna/ankarhanterarna kostar omkring 900 miljoner kronor. Samarbetet mellan B&N, Sjöfartsverket och norska Viking Supply innebär att riskerna blir mindre eftersom kostnaden fördelas mellan flera parter. Med de tre nybyggena kliver B&N in på off shore-marknaden på Nordsjön. De nya fartygen ska bli eliten bland så kallade ankarhanterare. Det är fartyg som assisterar när produktions- och borr-riggar ska flyttas och förankras. Riggarna stabiliseras på plats genom tunga ankare. För att lyfta och flytta dessa ankare krävs mycket stor lyftkraft upp till 500 ton. Det finns ett hundratal ankarhanterare på Nordsjön för att serva den norska och brittiska oljeindustrin. Huvudvajern på de nya fartygen är meter lång och har en 83 mm tjock wire för att ta ett exempel från den tekniska specifikationen. Uno Haraldsson, projektledare hos B&N, berättar: Konceptet att använda fartygen som både ankarhanterare och isbrytare är utmärkt eftersom det finns så många krav som förenas i de båda verksamheterna. Det som förenar kan sammanfattas i tre punkter. Hög dragkraft krävs av både off shore-fartyg och isbrytare. Vinch med stor dragkraft krävs både vid ankarhantering och bogsering i is. Avancerad utrustning på bryggan krävs för säker manövre r i n g. NÄR FA RT YGEN SKA KO N V E RT E RAS för isbrytning krävs dock vissa justeringar. Ett löstagbart helikopterdäck monteras på fartyget och en klyka för bogsering hängs på. Fartygen byggs i norska Leirvik vid Sognefjorden och första kölsträckningen är planerad till början av Första fartyget ska levereras i början av år 2000 och de övriga två i september och december samma år. De har stor lastkapacitet ovan däck ton där det finns gott om plats för containrar. De kan också ta stora mängder bränsle, cement och färskvatten till plattformarna ute i Nordsjön. Motorerna är en utmaning i sig för motortillverkaren. Eftersom fartygen kommer att köras med mycket varierande belastning måste tekniken anpassas till det. Man kan enkelt säga att fartygen konstrueras med en automatlåda för att anpassa belastningen till motståndet så att verkningsgraden blir optimal också beträffande bränsleåtgång och avgasutsläpp. Fartygen byggs för att uppfylla regelverken i tre länder Sverige, Norge och Storbritannien. Isbrytare 2000 är på väg att bli verklighet. Njord och Tor ska kunna gå i pension efter lång och trogen tjänst. S J Ö R A P P O RT E N / S PE C I A L O K TO B E R

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 (Finlands författningssamlings nr 66/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sverige om gemensam

Läs mer

CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG

CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG PRAKTISKA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 1999-04-13 CIVIL BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSFARTYG SJÖFARTSVERKET 1999-04-09 601 78 NORRKÖPING Tel: 011-19

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND

SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND SOMMARLOKALISERING AV ISBRYTARFARTYGEN TILL HÄRNÖSAND PRAKTISKA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 1999-12-16 SJÖFARTSVERKET 1999-12-16 601 78 NORRKÖPING Tel: 011-19 10 00 Fax: 011-10 19 49 SOMMARLOKALISERING

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Veckobrev från Oden 2015-08-16

Veckobrev från Oden 2015-08-16 Veckobrev från Oden 2015-08-16 Hej på er igen! Då har en vecka till passerat och det är dags att rapportera några nya rader från oss. Jag har förstått på responsen vi fått på våra brev att ni tycker att

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2014-08-07 Hej på er alla, Navigation Vi har sedan förra brevet fortsatt att kampas med isen. Vi har stött på olika istyper som blandats upp med varandra på ett spännande

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras.

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras. VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2010 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Vintern 2009/10 var osedvanligt kall och snörik. Ett antal båtställningar/hus säckade ihop under snömassorna. Även truckhuset

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2010 Segla! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den ofantliga kraften och känslan

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 Statens haverikommission ISSN 1400-5735 Rapport S 1999:01 Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 1999-04-23 S-02/98 Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPING Rapport S 1999:01 Statens

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK T/T WORLD XANADU World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK Builder: Sumitomo Shipyard year 1974 Owner: World Wide Shipping Hong Kong Turbintankern World Xanadu ankom i april år

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola www.sxkseglarskola.se Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1 Maria Österlund I luften Mattecirkeln Tid 1 NAMN: Hur mycket är klockan? prick kl 4 kvart i 7 halv 11 kvart över 1 halv 9 prick kl 7 Fågeln Fiffi är ute och flyger. Klockan i kyrktornet visar 11. Tre timmar

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Sjöfartens utveckling 2004

Sjöfartens utveckling 2004 Sjöfartens utveckling 2004 Sektorrapport 2 GD:s kommentar Fortsatt positiv utveckling av sjöfartssektorn Ytterligare ett år har förflutit sedan Sjöfartsverket lämnade sin förra redovisning om sjöfartens

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor, som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Om Svedeas båtlivsundersökning 2014 Svedea genomför för andra året en båtlivsundersökning. 10 023 personer i Svedeas register över kunder, =digare kunder och personer

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola www.sxkseglarskola.se Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005

Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250. Datum: 2 juni 2005 Testföremål Yamaha s F250 vs Mercury Verado 250 Datum: 2 juni 2005 Under den senaste tiden har både Yamaha och Marine Power introducerat sina senaste V6 fyrtakts utombordsmotorer. Yamaha den helt nya F250

Läs mer

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell

Sträckfilmsmaskiner. Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning. L2500 manuell Sträckfilmsmaskiner Många goda skäl till att välja oss till din leverantör av sträckfilmsutrustning PL500-LT L2500 Auto 2 L2500 manuell Polynova Nissen ledande eperter på plastemballage Polynova Nissen

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Bilaga till Ufs VINTERSJÖFART. SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Bilaga till Ufs VINTERSJÖFART. SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Bilaga till Ufs VINTERSJÖFART 2010 2011 SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Innehåll 1. Allmänt Sid 1.1 Isbrytartjänsten..............................................1 1.2 Isbrytarledningar

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263 I-GUIDE BINDLINOR Art nr 9-731-02-001: Art nr 9-731-02-002: Art nr 9-731-02-003: Art nr 9-731-02-004: 2,5 m 5 m 100 m 160 m EN 1263 ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1.

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Printed for Umeå universitet

Printed for Umeå universitet <Umea.Universitet@adm.umu.se> barbro.nordskar@enterprise.ministry.se, 12:30 2010-02-05, Remiss från Näringsdepar... Printed for Umeå universitet Page 1 of 1 2010-02-08 To: umea.universitet@diarie.umu.se

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer