Säkra och effektiva kranar nya och uppgraderade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkra och effektiva kranar nya och uppgraderade"

Transkript

1 Säkra och effektiva kranar nya och uppgraderade

2 Vi lättar börd

3 an för din kran Skydd och säkerhet Produktivitet Kostnadseffektivitet Driftsäkerhet Säkerhet och kontroll är avgörande i alla kranapplikationer. Krandrift kräver precision och tillåter inga felmarginaler. De kritiska start- och stoppmomenten kan leda till farliga ryck och felaktig utlösning, för att inte nämna tappad last. Säkerhet för både människor och last är av yttersta vikt inom krandrift. Att optimera krandriften är också väsentligt. Minimerad cykeltid ökar produktiviteten. Stora besparingar kan även göras genom ökad livslängd på utrustningen och större driftsäkerhet utan oplanerade stopp och stillestånd. Emotron erbjuder en lösning som vårdar din investering och är lika lätt att installera och handha som den är att underhålla. Emotron har 20 års erfarenhet av att styra och skydda både standardkranar och komplexa kranar. Våra frekvensomriktare ger mer tillförlitlig, ekonomisk och säker krandrift i både industrier och hamnar. Vi använder den senaste tekniken och erbjuder produkter som gör att dina kranar kan bära sin egen vikt effektivt och säkert. Emotron erbjuder effektiva lösningar för kranapplikationer, t ex en unik funktion för manövrering av gripskopan som minskar både cykeltid och underhållskostnader. 3

4 Säker drift med

5 effektreglering Planerat underhåll Mjuka och säkra stopp Parallellt säkerhetssystem Effektreglering innebär att din kran alltid har rätt effekt för att klara belastningstoppar och plötsliga lastförändringar så att du kan undvika störningar och stillestånd. Emotrons frekvensomriktare är utvecklad speciellt för kranapplikationer. Den medger ökat toppmoment upp till 400 % och erbjuder exakt kontroll över acceleration och retardation. Planerat underhåll ger ökad livslängd Frekvensomriktarens unika lastövervakning mäter last kontra tid och gör det möjligt att planera underhållet och därmed undvika allvarliga fel och oplanerade stillestånd. Funktionen detekterar även eventuell överlast i realtid. Detta ökar både säkerheten och kranens livslängd. Snabb och säker i alla lägen Emotrons frekvensomriktare kan programmeras för automatisk kontroll av exempelvis en traverskrans ändlägen. Föraren kan köra kranen med full hastighet, i trygg förvissning om att den stoppar mjukt i sitt ändläge. Ingen ryckighet uppstår som kan orsaka pendlande last, tack vare den extremt snabba och exakta regleringen av varvtal och moment. Detta ökar både effektiviteten och säkerheten. Full kontroll och dubbla bromssystem Den direkta momentregleringen reagerar extremt snabbt på lastvariationer och skyddar processen vid alla varvtal. När en last lyfts eller sänks jämför och justerar frekvensomriktaren omedelbart momentet i relation till varvtalet. Säkerheten ökar ytterligare tack vare ett parallellt system som omedelbart aktiverar de mekaniska bromsarna vid risk för överlast. Systemet är baserat på två intelligenta processorer för säkerhetsstyrning kategori 3 (europanorm EN-954-1). Planerat underhåll Last Överlaststopp Överlastvarning Normal last/ Tillåten last En lastövervakningsfunktion detekterar eventuell risk för överlast och aktiverar omedelbart de mekaniska bromsarna. Emotrons unika lastövervakning detekterar automatiskt överlastsituationer, vilket gör att du kan undvika allvarliga fel och onödiga stillestånd (patentsökt EP ). Tid 5

6 Accelerera och brom Emotrons direktverkande frekvensomriktare medger samtidig manövrering av kran och gripskopa. Detta minskar cykeltiden avsevärt.

7 sa snabbt och mjukt Minimerad cykeltid Snabb men ändå skonsam drift Mindre stillestånd Minskat underhåll En gepard har inga ryckiga rörelser, inte heller en kran som regleras med Emotrons frekvensomriktare. Den ger full kontroll i alla lägen, med snabba och mjuka rörelser, starter och stopp. Allt detta är avgörande för en säker och kostnadseffektiv krandrift och säkerställs genom en högdynamisk samverkan mellan direkt momentreglering och dubbla processorer för säker bromsstyrning. Aktiv gripskopa förkortar cykeltiden Emotron erbjuder en unik lösning som medger samtidig lyftning och gripning. Med vår direktverkande frekvensomriktare kan du starta, stoppa och köra lyftet samtidigt som du öppnar och stänger gripskopan. Det ger minskad påfrestning på linorna och därmed mindre stillestånd och underhållskostnader. Cykeltiden förkortas också, vilket ger bättre kostnadseffektivitet. Mjuka starter utan ryck Mjuka starter utan ryckiga rörelser säkerställs, även med mycket tung last. Det ökar säkerheten och minimerar det mekaniska slitaget. Om kranens mekanik kräver ytterligare mjukare starter, exempelvis längdrörelser med en ombyggd kran, kan en S-rampfunktion aktiveras. Anpassad direkt momentreglering, snabb förmagnetisering av motorn och exakt bromsstyrning ger snabba men ändå mjuka starter eftersom motorn har tillräckligt med effekt för att leverera erforderligt moment i samma ögonblick som den mekaniska bromsen släpps. Snabbt men ändå mjukt stopp Effektiv vektorbromsning och bromschopper, tillsammans med direkt momentreglering, ser till att bromsningseffekten kopplas till och från precis när det behövs. Vid bromsning av tung last känner den direkta momentregleringen exakt i vilket ögonblick bromsningseffekten måste aktiveras. Samtidigt upprätthåller den tillräckligt moment för att garantera mjuk bromsning utan ryck. Hastigheten minskas kontinuerligt mot noll och lasten kan sättas ned säkert innan den mekaniska bromsen ens har aktiverats. Mjuka starter ökar säkerheten Varvtal Manövrera kran och gripskopa samtidigt Varvtal S-ramp aktiverad Normal inställning Emotrons kranlösning Konventionell lösning Stängd gripskopa Fullt varvtal Fullt varvtal Mjuka starter utan ryckiga rörelser säkerställs, även med mycket tung last. Emotrons S-rampfunktion kan aktiveras för att ytterligare öka säkerheten och minska det mekaniska slitaget. Tid Med Emotrons frekvensomriktare kan kran och gripskopa manövreras samtidigt. Lyftrörelsen blir snabbare och mjukare eftersom den kan börja med öppen gripskopa. Tid 7

8 Kontrollerade rör Med Emotrons lösning synkroniseras hjulens hastighet och kranen löper helt parallellt med rälsen. Resultatet blir mindre underhåll, lägre ljudnivå och ökad livslängd på utrustningen. 8

9 elser i tid och rum Ökad hastighet vid lättare last Snabbt och enkelt byte av gripskopa Snabba och effektiva åkrörelser Mindre underhåll Kortare cykeltid genom ökad hastighet är en av de viktigaste fördelarna med Emotrons frekvensomriktare. Det är inte bara en fråga om att reglera varvtalet så att lasten lyfts och sänks snabbt och mjukt. Det handlar också om att synkronisera de olika rörelserna hos till exempel en rälsbunden kran eller en kran med gripskopa. Maximera lyfthastigheten Lyfthastigheten kan ökas när kranen körs olastad eller bär en lätt last, utan att motorn överlastas. Lyftdriften beräknar maximal hastighet beroende på last och tillåter att nominellt fullt varvtal överskrids genom att köra motorn i fältförsvagningsområdet. Resultatet är kortare cykeltider. Stora besparingar med parallell åkrörelse Rälsbundna kranar kan vara en kostsam och bullrig historia. Om hjulparen bara är en aning osynkroniserade, slits de snabbt ned mot rälsen med ett skarpt och obehagligt ljud. Tack vare en unik elektronisk flänsstyrning synkroniserar Emotrons frekvensomriktare hjulens hastighet så att kranen löper helt parallellt med rälsen. Det innebär mindre slitage, lägre ljudnivå och endast ett hjulbyte ungefär vart femte år vid normal förslitning. Jämför detta med osynkroniserad åkrörelse som kan kräva hjulbyte så ofta som var tredje månad med minst en dags stillestånd varje gång. Full fart framåt i alla lägen Frekvensomriktaren kan programmeras för att stoppa kranen automatiskt precis innan den når sina ändlägen framåt, bakåt eller i sidled. Det sparar tid genom att föraren inte själv behöver bromsa försiktigt i god tid före respektive ändläge. Kranen stoppas mjukt utan risk för pendlande last. Föraren kan förflytta kranen snabbare och säkrare och sparar värdefull processtid. Ökad lyfthastighet förkortar cykeltiderna Vikt Full last Nominellt varvtal (ns) 2 x ns 4 x ns Varvtal Lyftet kan ställas in så att det går snabbare när kranen körs olastad eller bär lätt last, vilket förkortar cykeltiden. 9

10 Applikation Emotron har 20 års erfarenhet av kranstyrning. Inbyggda funktioner gör vår frekvensomriktare till det rätta valet för alla kranapplikationer stora och små, enkla och komplexa. Vi tillhandahåller en komplett lösning där andra måste lägga till extern utrustning. Installation och konfiguration är enkel och kostnadseffektiv. Vi erbjuder allt från planering av elektronik och drivteknik till montering, igångsättning och underhåll. Vår produktportfölj garanterar effektiva och ändamålsenliga kranlösningar i både industrier och hamnar.

11 sexempel

12 Kostnadseffektiva och

13 Applikationsexempel 1. Stationär kran i hamn säkra stationära kranar Emotron VFX frekvensomriktare Mjuka starter och stopp Exakt reglering Förkortad cykeltid Enkel konfiguration Att lyfta en last i och ur ett fartygs lastutrymme kräver hög precision. Emotron VFX frekvensomriktare gör hanteringen säker och enkel. Effekt och moment optimeras för att säkerställa mjuk och exakt acceleration och retardation. Detta är viktigt vid hantering av tung last i trånga utrymmen på fartyg. Det finns helt enkelt inte plats för pendlande last eller ryckiga rörelser. Säkra och effektiva starter och stopp En omedelbar start och en snabb men mjuk acceleration till kranens optimala hastighet möjliggörs genom en kombination av direkt momentreglering, förmagnetisering av motorn och exakt bromsstyrning. Vid bromsning av tung last upprätthåller momentetregleringen erforderligt moment för att garantera mjuk retardation ned till noll, innan den mekaniska bromsen aktiveras. Optimerad lyfthastighet Oavsett typen av last levererar Emotron VFX alltid erforderlig effekt för att garantera högsta möjliga hastighet. Den exakta varvtals- och momentregleringen kan öka toppmomentet upp till 400 %, vilket innebär att kranen kan köras snabbare med lätt last eller när den är olastad. Detta förkortar cykeltiden och optimerar driften. Enkel konfiguration av 3-lägesstyrspak Allt som behövs för kranapplikationen finns i Emotron VFX frekvensomriktare. Krananvändaren kan konfigurera kranen enligt sina speciella behov, till exempel för användning av en 3-lägesstyrspak. Detta möjliggör steglös hastighetsreglering liknande den då en motorpotentiometer används. 13

14 Synkroniserad gripsko

15 Applikationsexempel 2. Kran med gripskopa pa minskar cykeltiden Emotron VFX frekvensomriktare Kortare cykeltider Snabbt och enkelt byte av gripskopa Mindre underhåll och stillestånd Enkel att installera och konfigurera Emotron VFX frekvensomriktare gör det mycket enkelt att manövrera en kran med gripskopa. Linmekanismerna för lyft respektive öppning och stängning är inställda för att fungera oberoende av varandra. Styrningen av gripskopans alla rörelser är helt synkroniserad. Det betyder att gripskopan kan stängas och öppnas samtidigt som den lyfts och sänks. Kortare cykeltid med aktiv gripskopa Medan andra system behöver flera givare och gränslägen för att styra en gripskopa, använder Emotron VFX endast sin direkta momentreglering och en pulsgivare på motorn för att synkronisera öppning och stängning av gripskopan med kranens lyftrörelser. Lyftrörelsen blir snabbare och mjukare när den börjar med öppen skopa, vilket förkortar cykeltiden avsevärt. Mindre stillestånd och underhåll Ett annat resultat är minskad påfrestning på linorna, vilket i sin tur innebär mindre stillestånd och underhåll. Byte av gripskopa och linor sker också snabbt och enkelt. En Auto tune -funktion läser av systemet och ställer automatiskt in lägena för öppen och stängd gripskopa. Ingen experthjälp behövs kranförarna klarar det på egen hand. Spara tid med tom gripskopa När kranen körs med tom gripskopa kan hastigheten ökas tack vare att frekvensomriktaren kör motorn i fältförsvagningsområdet. Cykeltiden förkortas eftersom kranen alltid kan köras med högsta möjliga hastighet beroende på last. Effektiv 4-hastighetsreglering Driften av kran och gripskopa kan enkelt konfigureras för en styrspak med två, tre eller fyra steg, enligt kranförarens behov. I det här fallet är en lösning med fyra hastighetssteg lämplig, där det fjärde steget används för snabbare körning med tom gripskopa. Det finns också möjlighet att välja mellan automatisk och manuell öppning och stängning av gripskopan. 15

16 Rälsbunden kran

17 Applikationsexempel 3. Rälsbunden kran i industri med känslig last Emotron VFX frekvensomriktare Optimerat varvtal Säker drift Synkroniserade åkrörelser Säkert stopp i ändläge Rälsbundna kranar som hanterar känslig last och behöver ett mycket brett varvtalsområde hanteras enkelt av Emotron VFX frekvensomriktare. Precision och säkerhet har högsta prioritet, samtidigt som stora besparingar kan uppnås tack vare kortare cykeltid och minskat underhåll. Brett varvtalsområde 1:100 Denna kran måste kunna hantera lyfthastigheter från 3 meter/minut ned till 0,03 meter/minut på grund av sin känsliga last. Därför krävs en analog referens så att kranföraren kan välja exakt det varvtal som krävs och därmed optimera cykeltiden. Till detta kommer alla de fördelar som direkt momentreglering erbjuder, med snabba och mjuka starter och stopp samt optimerat varvtal i alla lastsituationer. Koordinerade rörelser Lyftrörelsen, kranens förflyttning och driften av trallan koordineras för att uppnå optimal precision och ekonomiska rörelser. Dubbel säkerhet med lastövervakning Den direkta momentregleringen hos Emotron VFX reagerar extremt snabbt på alla lastvariationer. Den justerar omedelbart momentet i relation till varvtalet och skyddar processen inom det normala lastområdet. Ett parallellt säkerhetssystem tar över om en farlig situation uppstår. Frekvensomriktarens lastövervakning detekterar omedelbart en riskabel överlast och aktiverar de mekaniska bromsarna. Parallell åkrörelse minskar underhållet Emotron erbjuder elektronisk flänsstyrning. Genom att reglera hjulens hastighet uppnås en helt parallell åkrörelse i förhållande till rälsen. Slitaget på hjulen minskar avsevärt med lägre underhållskostnader som resultat. Hjulbyte krävs ungefär vart femte år, jämfört med så ofta som var tredje månad vid osynkroniserad åkrörelse, med minst en dags stillestånd varje gång. Snabbt och säkert till ändläget Kranens och trallans ändlägen kan programmeras in för att uppnå säkra, automatiska stopp. Kranföraren kan tryggt förflytta kranen med full hastighet till respektive ändläge i vetskap om att den stannar mjukt. Den exakta varvtalsregleringen garanterar att det inte blir några ryckiga rörelser som äventyrar lasten. 17

18 Optimerad kranlösning Emotron erbjuder en optimerad paketlösning för kranapplikationer. Den kompletta lösningen förbättrar effektiviteten hos dina kranar, skyddar din applikation och ger full kontroll i alla lägen. Emotrons kranlösning består av: Emotron VFX frekvensomriktare Tillvalskort för kranar Kranstyrsystem Kommunikation Krangränssnitt Frekvensomriktare med kranfunktionalitet Emotron VFX frekvensomriktare ger dig fullständig kontroll över din kran i alla lägen. Den gör att du kan optimera driften och skydda din applikation. Emotron VFX är speciellt utvecklad för kranapplikationer med höga krav på moment- och varvtalsreglering. Tillvalskort för kranar Tillvalskortet CRIO för kranar används för att styra åkoch lyftrörelser. Det utökar också in- och utgångar för kranstyrsignaler. Kortet har en funktion för övervakning av hastighetsavvikelser vid lyftrörelser. Kranapplikationen konfigureras enkelt enligt förarens behov. Emotrons lösning stödjer 4-stegs- och 3-lägesspakar (steglöst) samt styrspakar med analogt referensvärde. Kranstyrsystem Kranstyrsystemet PP41 används för att konfigurera din kranapplikation och använda Emotron VFX för styrning av gripskopan eller synkroniserad åkrörelse. En Auto tune -funktion känner av systemet och ställer automatiskt in erforderliga värden. Ingen PC behövs och systemet är enkelt att installera och använda. Parametrar och inställningar visas tydligt i valfria processenheter. Emotrons kranpaket installerat i en krans styrskåp Emotrons kranstyrsystem PP41 Kommunikation För att möjliggöra kommunikation med annan styrutrustning eller med exempelvis ett kontrollrum, stödjer Emotrons produkter seriell kommunikation (RS232, RS485) och fältbusskommunikation (Profibus, DeviceNet, Ethernet). Krangränssnitt Detta gränssnittskort används vid uppgradering av befintliga kranar. Det installeras i Emotron VFX för att ge galvanisk isolation och signalanpassning mellan kranens I/O-signaler och CRIO-kortet när Profibus eller annan kommunikation inte används. Uppgraderingen blir effektiv eftersom du direkt kan ansluta kranens befintliga I/O-signaler. 18

19 Produkter för dina behov SKYDDA STARTA DIN MASKIN/PROCESS STOPPA STYRA I vår kompletta produktportfölj hittar du optimala lösningar för just dina behov. Samtliga produkter bygger på samma teknikplattform och kan enkelt integreras i kompletta lösningar. Brett effektområde, hög kapslingsklass och kompatibilitet med globala standarder gör att de uppfyller de högsta krav. Axeleffektvakter skyddar dina processer från skador och oplanerade stillestånd. Mjukstartare säkerställer mjuka starter och säkra stopp. Frekvensomriktare minimerar energiförbrukning och slitage. 19

20 Målinriktad drivkraft Emotron utvecklar lösningar för att starta, skydda, styra och stoppa processer och maskiner som drivs av elektriska motorer. Vårt mål är att skapa mätbara fördelar för våra kunder med driftsäkra, kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar. Genom att fokusera på utvalda applikationer, såsom pumpar, kranar och hissar, kan vi erbjuda funktionalitet optimerad för specifika behov. Sedan 1975 har vi etablerat vår position som ett nytänkande och banbrytande företag. Forskning och utveckling sker vid vårt huvudkontor i Sverige och vid våra dotterföretag i Tyskland och Nederländerna. I Tyskland finns också Emotrons tekniska centra för hiss- och kranlösningar. Vi har försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Kina och Latinamerika samt ett världsomspännande nätverk av auktoriserade servicepartners. Emotron AB, Box , Helsingborg Tel: Fax: För närmaste Emotron-partner, se vår hemsida Emotron AB

Drivsystemskoncept för kranar. Lätta på lasten för din kran

Drivsystemskoncept för kranar. Lätta på lasten för din kran Drivsystemskoncept för kranar Lätta på lasten för din kran Komplett drivsystemskoncept för kranar Enkelhet och tillförlitlighet för din kran Kranar kräver effektiv och noggrann styrning, såväl av ekonomiska

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Optimera driften av dina pumpar

Optimera driften av dina pumpar Optimera driften av dina pumpar Känner du till a lla möjligheter? Skydd Driftsäkerhet Kontroll Kostnadseffektivitet Pumpar förtjänar att skyddas mot torrkörning, kavitation och andra oförutsedda situationer

Läs mer

Litet format stor funktionalitet

Litet format stor funktionalitet Litet format stor funktionalitet Emotron VSA/VSC frekvensomriktare Jämn och ef Trots det lilla formatet har Emotron VSA/VSC frekvensomriktare flera avancerade funktioner. Den erbjuder stor flexibilitet

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

Hög dynamik för krävande tillämpningar. Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare

Hög dynamik för krävande tillämpningar. Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare Hög dynamik för krävande tillämpningar Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare Säker och effektiv kontroll över varje rörelse Med Emotron VFX 2.0 frekvensomriktare får du ut det mesta möjliga av dina kranar,

Läs mer

Vi lägger all vår energi på att spara din

Vi lägger all vår energi på att spara din ENERGI Vi lägger all vår energi på att spara din CG Drives & Automation har i över 35 år utvecklat, tillverkat och levererat effektiv och tillförlitlig styrutrustning för motorer. Vi erbjuder energieffektiva

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

STYRSYSTEM. Grävmaskiner

STYRSYSTEM. Grävmaskiner STYRSYSTEM Grävmaskiner Proportionell styrning Vad är proportionell styrning? Mycket kortfattat, steglös styrning av maskinens olika funktioner. Det vill säga att föraren har direkt och steglös kontroll

Läs mer

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE Grundfos Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS en VÄGGMONTERAD Energieffektiv lösning Enkelhet, flexibilitet och utimat kontroll Gör de energieffektiva lösningarna ännu bättre Grundfos

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING INDUSTRIKRANAR Kranar för KärnKraftverK HaMnKranar tunga lyfttruckar Service Service av verktygsmaskiner LYFTSYSTEM FÖR ARBETSSTATIONER CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING Konecranes clx Kättingtelfer

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Serviceteam. all about handling

Serviceteam. all about handling Serviceteam all about handling Munck Cranes AB Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder. Utrustningen användes till många olika applikationer inom industri, fiskeri samt varv, process och

Läs mer

Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare

Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare Emotron FDU & Emotron VFX IP20/21 upp till 160 kw Ny bild Globalt väl beprövade IP20/21-versionerna av de globalt väl beprövade frekvensomriktarna

Läs mer

Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare

Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare Ditt val för vägg- och panelmonterade frekvensomriktare Emotron FDU & Emotron VFX IP20/21 upp till 160 kw Ny bild Inbyggd DC-drossel Det är vanligt att använda induktorer med frekvensomriktare, antingen

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Välkommen till Dematek AB!

Välkommen till Dematek AB! 2 Välkommen till Dematek AB! Din samarbetspartner inom materialhantering Vi på Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera såväl stora som små laster. Våra

Läs mer

Optimerad för lågeffektapplikationer

Optimerad för lågeffektapplikationer Optimerad för lågeffektapplikationer Nyhet! Emotron VS10 / VS30 Optimerad i storlek och pris för lågeffektapplikationer Trots det lilla formatet är våra nya frekvensomriktare Emotron VS10 och VS30 utrustade

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Flexibla elektriska linjärmoduler

Flexibla elektriska linjärmoduler Flexibla elektriska linjärmoduler Kortfattad introduktion på Svenska Plug & Play "Redo att användas direkt ur förpackningen" Det enkla och användarvänliga alternativet till pneumatik Ger kontrollmöjligheter

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

effektiv tillståndskontroll för alla branscher

effektiv tillståndskontroll för alla branscher effektiv tillståndskontroll för alla branscher pålitliga onlinesystem och portabla lösningar avancerad vibrationsanalys Kugg- och lagerövervakning your reliable partner SPM löser underhållsproblem, i hela

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter

JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter JONSERED 1188S KAPACITET 12 tonmeter PRODUKTBROSCHYR LOGLIFT 118S EN ARBETSHÄST PÅ 12 tonmeter Denna kran för hantering av kortvirke finns tillgänglig i flera olika räckvidder från 7,9 upp till 10,1 meter.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET

STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET LÖSNINGEN FÖR OPTIMAL KONTROLL OCH SÄKERHET Varje år kostar oförutsedda stillestånd och oplanerat underhåll och reparationer miljontals kronor för svensk industri. Ett annat

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER SMARTA FUNKTIONER LYFT SMART, VARJE LYFT

INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER SMARTA FUNKTIONER LYFT SMART, VARJE LYFT INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER SMARTA FUNKTIONER LYFT SMART, VARJE LYFT En intelligent kran säkrare drift och snabbare arbetscykel.

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm HIAB 220 C Kapacitet 21 tm Produktbroschyr www.hiab.se För hastighet och effektivitet HIAB 220 C tillhandahåller prestanda Den enastående HIAB 220 C kombinerar kraften och styrkan hos en större kran med

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 SKF Multilog On-line System IMx-8 Kompakt övervakningsenhet, inte större än en bok Vikt: 450

Läs mer

Startar, stoppar och skyddar. Emotron TSA mjukstartare

Startar, stoppar och skyddar. Emotron TSA mjukstartare Startar, stoppar och skyddar Emotron TSA mjukstartare Den första i en ny serie högpresterande mjukstartare från CG Emotron TSA mjukstartare tar motorstyrning till en ny nivå. Mjuk momentstart, intelligent

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm

Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Produktbroschyr Lättviktslösningen Hiab T-kranar Klass 0,9 3,3 tm Lätta och kraftfulla T-kranar T-kranarna från Hiab har mycket låg vikt och är dessutom små och kompakta.

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

S P A R A P Å E N E R G I N 1

S P A R A P Å E N E R G I N 1 SPARA PÅ ENERGIN 1 ENKELT Och KLART KONCEPT 2 MJK Connect är en allsidig pumpstyrnings- och övervakningsenhet i samma kapsling. Vi har byggt in energioptimering i produkten, så med en Connect får du som

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

JCB din nya favorit

JCB din nya favorit JCB 457 - din nya favorit En ny maskin i maskinparken. För att göra det enkelt vill vi presentera en ny JCB 457 med bara några få bilder. Låt dina medarbetare ta del av denna nya fantastiska produkt från

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Vi lägger all vår energi på att spara din!

Vi lägger all vår energi på att spara din! Vi lägger all vår energi på att spara din! Det handlar helt enkelt om kunskap och positiv attityd. Vi antar varje utmaning med största lyhördhet och söker ständigt enkelhet i våra lösningar. Vi lägger

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Flygt PumpSmart, PS200 Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor är inte

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

QUICK 42. Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer

QUICK 42. Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer SE E QUICK 42 Den optimala lösningen för kosmetiska och strukturella reparationer f Ö R L E D A N D E V E R S T Ä D E R Effektiva lösningar för ledande verkstäder Innovativa och värdehöjande lösningar

Läs mer

Ändrad - se ny dat. 2008.11

Ändrad - se ny dat. 2008.11 Styr- & Reglerutrustning FWG_Fan Coils_Control Equipment Technical data_200710_se_8467 Fläkt Woods 8467 SE 2007.10 Innehåll Sida Styr- och reglerutrustning för QZM och QZT...3 Styr- och reglerutrustning

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Volvos ramstyrda dumprar Automatisk dragkraftsfördelning

Volvos ramstyrda dumprar Automatisk dragkraftsfördelning Volvos ramstyrda dumprar Automatisk dragkraftsfördelning (ATC) Enkel att använda ekonomisk att äga Från fasta transportvägar till ett vått och slirigt underlag. Med Automatic Traction Control ATC utnyttjar

Läs mer

LiNX Kontrollsystem. Invacare. Simply Smart

LiNX Kontrollsystem. Invacare. Simply Smart Simply Smart Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem

Läs mer

Dynamiska omriktare för små växelströmsmotorer

Dynamiska omriktare för små växelströmsmotorer Dynamiska omriktare för små växelströmsmotorer Emotron VFX / FDU 2.0-2Y 0,75 kw till 15 kw IP20 Spara energi med frekvensomriktare Energibesparingar på upp till 50 % Liten omriktare med stor funktionalitet

Läs mer

Flygt Hydrovar Ny generation För effektivare pumpning

Flygt Hydrovar Ny generation För effektivare pumpning Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumps-kapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen är den här den nya

Läs mer

Igångkörningsanvisningar

Igångkörningsanvisningar ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via

Läs mer

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER 4 AC & DC KUGGMOTORER KUGGMOTORER Motortyp Induktionsmotor Denna typ är standard motorn för kontinuerlig drift S. Finns att få som både - och -fas V/5Hz. Skyddsklass IP med kabelutförande och IP54 med

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd.

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd. Art. nr: WD-4 Wexiödisk WD-4 är en enkel och driftsäker underbänkdiskmaskin. Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet och optimalt diskresultat är egenskaper som gör Wexiödisk WD-4 lämplig för det

Läs mer

HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm

HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm HIAB T-kranar Klass 0,9-3,3 tm Lätta teleskopkranar www.hiab.com Lättvikslösningen T-kranar Klass 0,9-3,3 tm Lätta och kraftfulla T-kranar T-kranarna från HIAB har mycket låg vikt och är dessutom små

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer.

Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer. Med ATV61 får du en mängd funktioner för dina pump- och fläktapplikationer. urvalsguide UL typ 12/IP54 Trefas 400V, IP54 med Klass B-filter inklusive knappsats 0,75 ATV61W075N4C 3260535000 235 490 272

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem Automatisering av invändiga solskydd Skapar rörelse och komfort i ditt hem Funktioner som är enkla att installera och ger komfort året runt. Låt automatiken sköta jobbet! automatik Sunis WireFree RTS Helt

Läs mer

Maskininformation vm-1200

Maskininformation vm-1200 VM-1200 INFO AMADA MACHINE TOOLS är ett välkänt begrepp för industriaktörer världen över. Företaget leder utvecklingen av såväl sågmaskiner som sågblad och har ett av världens största sortiment av bimetall-

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande.

www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande. www o t i s com Otis förbehåller rätten att ändra vilken som helst del av denna specifikation utan föregående meddelande. Tryck i E.U. 78 187 (08.07) BTH GeN2 Modernisering Banbrytande teknologi som omdefinierar

Läs mer

PRODUKTIVITET. Vi är till för att för att hjälpa dig nå dit. HANTERING AV UTRUSTNING SÄKERHET AWXQ1201

PRODUKTIVITET. Vi är till för att för att hjälpa dig nå dit. HANTERING AV UTRUSTNING SÄKERHET AWXQ1201 HANTERING AV UTRUSTNING PRODUKTIVITET SÄKERHET HÅLLBARHET PRODUKTIVITET Oavsett vad nästa projekt för med sig hjälper PRODUKTIVITET dig att uppnå den effektivitet du vill ha från din utrustning, samtidigt

Läs mer

FREKVENSOMRIKTARE. PowerFlex 4M

FREKVENSOMRIKTARE. PowerFlex 4M FREKVENSOMRIKTARE Rockwell Automation med varumärket Allen Bradley är en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. Deras PowerFlex-serie är en komplett serie frekvensomriktare. De finns i två

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer