Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1."

Transkript

1 Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden att dela ut olika ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar, kultur, invandrare och pensionärer. Bidragen till föreningar har varit likadana de senaste 20 åren. Men samhället förändras. Därför är det viktigt att också förändra bidragen. Vad är ett remissförslag? När politikerna ska besluta i en viktig fråga är det bra att låta förslagen till ändringar gå ut på remiss. Då får alla som har med frågan att göra säga vad de tycker om förslagen. Detta är ett sådant remissförslag. 2. Uppföljning och utvärdering Idag kan man se på föreningars plats i samhället på två olika sätt. Det ena synsättet är att föreningar ska arbeta för sig själva och inte vara styrda av kommunerna. Det andra synsättet handlar om att föreningarna kan ta över en stor del av samhällets ansvar när samhället inte längre kan ta ansvar. Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att man ska använda båda synsätten. Kommunen ska samarbeta med föreningarna genom att till exempel tala med dem. Då ökar kunskapen om

2 hur föreningarna använder bidragen och vilken nytta de gör. 3. Gemensam värdegrund Idag arbetar både föreningar och resten av samhället mycket med frågor som handlar om värdegrund. Det betyder att man har en gemensam plan för de värden som man tycker är viktiga. Kultur- och fritidsnämnden vill ta fram en gemensam värdegrund för alla som tar emot bidrag från kommunen. Värdegrund Föreningar och organisationer som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska ha en demokratisk grund. De ska följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Dessutom ska de följa dessa värderingar: Jämlikhet och jämställdhet Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan olika kön. Delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande betyder att alla medlemar ska kunna vara med och säga vad de tycker och också få veta vad som händer i en förening eller en organisation. Inkludering Inkludering betyder att alla ska känna sig välkomna och kunna vara med i verksamheten. Bevarande av miljön Att arbeta med miljön handlar om att se hur just den egna verksamheten 2

3 kan hjälpa till med att spara och skydda miljön. Drogförebyggande arbete Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak förkortas ANDT. ANDT skapar ohälsa hos människor och ökad otrygghet i samhället. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning och minskade skador av alkohol och tobak. Att levandegöra värdegrunden Alla som får bidrag av kultur- och fritidsnämnden ska välja minst ett av ovanstående fem områden att särskilt arbeta med under verksamhetsåret eller projektperioden. Det kan vara ett område som man känner särskilt mycket för, ett område där man har goda idéer som man gärna vill sprida till andra, eller ett område som man vill utveckla i den egna verksamheten. Man ska sedan berätta hur man arbetat med området på en enkel blankett som man skickar med verksamhetens projektredovisning eller årsredovisning. Kultur- och fritidsförvaltningen ska på olika sätt hjälpa till med till exempel rådgivning, utbildning och workshops. Man ska också kunna möta varandra och tala med varandra. På så sätt kommer bidragsformernas värdegrund att bli verklighet. 4. Ett intersektionellt förhållningssätt Orden intersektionellt förhållningssätt handlar om hur olika sorters strukturer för makt gör att vissa människor hamnar utanför. Strukturer för makt gör att de personer som inte anses normala kan hamna utanför 3

4 som till exempel personer med funktionsnedsättning men också personer som är homosexuella. När man förstår att det finns olika strukturer för makt och normer kan man också arbeta för att få bort dessa strukturer och normer. Då blir det lättare för alla att kunna vara med. 5. Fyra teman för framtidens stöd Vi har haft ett system för bidrag till föreningar och organisationer. Vi vill nu ändra på det systemet eftersom också samhället har förändrats. Idag lever vi i ett samhälle där många olika sorters människor finns. Vi tror också att samhället kommer att förändras ännu mer i framtiden. Därför måste vi ha ett system för att ge bidrag som också snabbt kan ändras. Så här vill vi dela upp stöden: A. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga Föreningar som har ledarledd verksamhet för barn och unga. Ledaren är oftast en vuxen med uppdrag att lära ut. På så sätt får barn och unga utvecklas i exempelvis idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. B. Stöd till ungas egen organisering Ungas egen organisering handlar om unga som väljer att organisera sig själva i en föreningsform, där det är unga själva som startar, leder och organiserar andra unga. Men även för unga som inte vill organisera sig i en förening. C. Stöd till publika arrangemang Här handlar det om att stödja arrangemang eller verksamhet 4

5 som är av intresse för alla i Lund. Särskilt gäller det bidrag till kulturföreningar och kulturproducenter eller kulturarrangörer i Lund. Men temat betyder också att publika idrottsarrangemang ska kunna få stöd. D. Stöd till folkbildning och lika rättigheter Detta tema handlar om stöd till studieförbund, organisatoriskt arbete för mänskliga rättigheter där bland annat invandrarföreningar och pensionärsföreningar finns med. 5. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga Inledning Detta handlar om stöd till idrottsföreningar men också exempelvis scoutföreningar. För att få stöd ska föreningen ha en verksamhet som leds av vuxna. Kommunen ger kommunalt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, till föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 7 till 20 år. Lokalkompensationsbidraget har varit och är ett viktigt bidrag för föreningar som inte är i kommunens lokaler. Förvaltningen föreslår därför att detta stöd ska finnas kvar. Det så kallade utvecklingsbidraget infördes år Vi föreslår att det ändrar namn till Bidrag för upprustning och utveckling av föreningsägda anläggningar. Bidragsform: Kommunalt lokalt aktivitetsstöd, LOK Bidraget ska hjälpa föreningarnas arbete och göra så att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, och att de får kunskap om demokrati. För vilka? 5

6 Vi ger bidraget till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarna ska vara för barn mellan 7 och 20 år. Så ska bidraget vara Vi ger bidraget till föreningar med verksamhet för barn och unga som ett aktivitetsbidrag. Vi vill att aktivitetsbidraget ska ha två delar, en del som mäter hur många som är med i verksamheten, men också en del för att kunna genomföra projekt. I den flexibla delen föreslår vi att bidraget till sommarkolloverksamhet ska vara med, och kallas Stöd till lovverksamhet. Regler för bidraget Vi delar ut kommunalt lokalt aktivitetsstöd till föreningar som har en ledarledd verksamhet. Föreningarna ska även i fortsättningen ha minst 20 medlemmar som är folkbokförda i Lunds kommun. Så ska kommunen betala för bidraget Den kvantitativa delen av bidraget, kommunalt lokalt aktivitetsstöd, ska betalas genom idrottens vanliga budget. Vi har inga särskilda pengar till att införa en flexibel del. Därför behöver vi 850 tusen kronor. Vi måste göra omfördelningar inom kultur- och fritidsnämndens totala budget eller få mer pengar till vår budget. Vi för över pengar för sommarkollo till flexibel del. Bidragsform: Lokalkompensationsbidrag Lokalkompensationsbidraget ska göra det mer rättvist mellan dem som är i egna lokaler eller som hyr av någon annan än kommunen och de verksamheter som är i kommunens lokaler. 6

7 För vilka? Föreningar som är i egna lokaler eller som hyr av någon annan än kommunen. Så ska bidraget vara Vi räknar ut storleken på bidraget genom att multiplicera aktivitetsbidragets storlek med 18 poäng. Det betyder att vi ger lite mer än 200 kronor till varje sammankomst. Regler för bidraget Vi ger lokalkompensationsbidrag för aktiviteter i lokal som föreningen äger, årsförhyr eller hyr tillfälligt utanför kultur- och fritidsförvaltningens idrotts- och skollokaler. Förreningen ska ha sin verksamhet i lokalen. Föreningen får inte ha andra bidrag till lokalen. Föreningen kan som mest få 95 procent av sina lokalkostnader betalda genom Lokalkompensationsbidraget. Så ska kommunen betala för bidraget Stödet får plats i budgeten för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Bidragsform: Bidrag för upprustning och utveckling av föreningsägda anläggningar Bidraget ska göra skillnaderna mindre mellan de föreningar som är i kommunala lokaler och de föreningar som har sin verksamhet i egna lokaler. Med hjälp av bidraget ska föreningen kunna göra förbättringar i den egna lokalen. För vilka? Bidraget ska gå till bidragsberättigade föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet som har sin verksamhet i egna lokaler. Så ska bidraget vara Bidraget är sammanlagt 1,5 miljoner kronor i den budget vi har nu. 7

8 Föreningarna ansöker om bidraget en gång varje år. Regler för bidraget För att få bidraget ska föreningen betala minst 40 procent av kostnaderna själva. Föreningen ska också lova att den ska finnas en viss tid in i framtiden. Det som föreningen har fått pengar till ska de visa att de använt pengarna till senast 30 juni året efter det att föreningen fått bidraget. Så ska kommunen betala för bidraget Pengar till stödet finns inom idrottens vanliga budget. 5.B Stöd till ungas egen organisering Inledning Med uttrycket Ungas egen organisering menar man både unga som startar och driver egna föreningar och unga som väljer att arbeta tillsammans men utan att ha någon förening. Vanliga föreningar med styrelser, stadgar och regelbundna tider för aktiviteter passar inte längre alla unga idag. De vill aktivera sig när de själva vill och har lust. De vill organisera sig på annat sätt än i en förening. Idag delar kultur- och fritidsförvaltningen ut 300 tusen kronor till unga som inte behöver tillhöra någon förening. Vi föreslår att bidraget byter namn till Cash och breddas till andra områden än kultur. Idag finns föreningar för unga som inte riktigt passar in i reglerna för dem som kan söka det kommunala lokala aktivitetsstödet. För att kunna stödja dessa föreningar på ett rättvist sätt föreslår vi en ny bidragsform: Unga leder unga. 8

9 Bidragsform: Cash Bidraget ska stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. För vilka? Målgruppen är unga i åldrarna 13 till 25 år som bor eller går i skolan i Lund. Så ska bidraget vara Bidraget går till ungas egen organisering i kultur, idrott och samhällsfrågor. Regler De som kan få bidraget är: Projekt som genomförs för och av unga i Lunds kommun Projekt som bygger på demokratiska grunder Unga i åldrarna 13 till 25 år som bor eller studerar i Lund Så ska kommunen betala för bidraget Cash kommer att kosta kommunen 150 tusen kronor utöver de 300 tusen kronor som redan finns. Bidragsform: Unga leder unga Vi vill stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att hjälpa unga att organisera sig i föreningsform utifrån de ungas egna idéer, intressen och förutsättningar. För vilka? Bidragsformen Unga leder unga är för föreningar i Lund där de flesta av medlemmarna är folkbokförda i Lund och de flesta av styrelseledamöterna är i åldern 13 till 25 år. 9

10 Så ska bidraget vara Det går att söka bidraget varje år. Föreningarna kan söka bidrag för bland annat: hyra av lokaler, förbrukningsmaterial, inhyrning av föreläsare och instruktörer, resor och resekostnader i samband med verksamheten, tjänster inom teknik, ljud, ljus, vakt och bevakning. Regler för bidraget Föreningar som kan få bidraget ska: finnas i Lund. arbeta demokratiskt ha minst 3 medlemmar ha medlemmar i åldern 13 till 25 år ha en styrelse där de flesta är i åldern 13 till 25 år behöver inte vara kopplade till en stadsbidragsberättigad riksorganisation behöver inte ta ut medlemsavgifter av sina medlemmar inte kunna gå att tjäna pengar på Så ska kommunen betala för bidraget Unga leder unga kommer att kosta kommunen 900 tusen kronor. 5.c Stöd till publika arrangemang Inledning Inom temat Stöd till publika arrangemang finns kulturbidragen: projektbidrag och verksamhetsbidrag. Dessutom föreslår vi ett nytt bidrag till publika idrottsarrangemang. Bidragsform: Projektbidrag för publika arrangemang Kommunen ska se till att det finns publika arrangemang som är bra och intressanta för alla i Lund. Bidraget ska gå till tidsbegränsade arrangemang och projekt. Det betyder att man inte kan få projektbidrag under flera år för samma projekt. För vilka? 10

11 Vi kan ge bidrag till organisationer, till exempel en ideell förening eller en ekonomisk förening, men också till grupper eller personer, som ordnar något för alla. Eftersom bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknar vi exakta regler för vilken typ av arrangemang som skulle kunna få bidrag. Regler för bidraget Kommunen kan ge bidrag till: bra arrangemang som har svårt att hitta pengar på andra sätt arrangemang som alla kan gå till och som är intressant för alla arrangemang som sker i Lunds kommun verksamhet som inte tillhör någon särskild religion eller politiskt parti Kommunen kan inte ge bidrag till: verksamhet i kommunala förvaltningar eller kommunala bolag köp av lokaler och utrustning verksamhet som är religiös eller politisk stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål verksamhet där man mest vill tjäna pengar verksamhet inom utbildning eller forskning Så ska bidraget vara Det går att söka projektbidrag fyra gånger varje år. Så ska kommunen betala för bidraget Det finns redan pengar till de publika kulturarrangemangen i vår budget. För att betala de publika idrottsarrangemangen behöver vi 100 tusen kronor mer för varje år. Bidragsform: Verksamhetsbidrag för publika arrangemang Kommunen ska se till att det finns publika arrangemang som är bra och intressanta för alla i Lund. Detta bidrag är ett årligt bidrag till verksamhet som fortsätter år efter år och där en del av dem som arbetar får lön. Verksamheten ska också vara viktig för Lund. 11

12 För vilka? Vi kan ge bidrag till organisationer till exempel en ideell eller ekonomisk förening, som ordnar något för alla. Eftersom bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknar vi exakta regler för vilken typ av arrangemang som skulle kunna få bidrag. Regler för bidraget Kommunen kan ge bidrag till: bra arrangemang som har svårt att hitta pengar på andra sätt arrangemang som alla kan gå till och som är intressant för alla arrangemang som sker i Lunds kommun verksamhet som inte tillhör någon särskild religion eller politiskt parti Kommunen kan inte ge bidrag till: verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningar eller bolag köp av lokaler och utrustning verksamhet som är religiös eller politisk stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål verksamhet där man mest vill tjäna pengar verksamhet inom utbildning eller forskning Så ska bidraget vara Man kan söka verksamhetsbidrag en gång om året. När vi bestämmer vem som ska få bidraget tittar vi på hur bra arbetet är, hur bra publiken kommer att tycka att det är, och hur duktiga de som arbetar i organisationen är. Vi tittar också på hur organisationen arbetar med att nå ut till publiken och vilken reklam de tänker göra. Vi tittar också på vilken ekonomi organisationen har. Så ska kommunen betala för bidraget 12

13 Det finns redan pengar till de publika kulturarrangemangen i vår budget. För att betala för de publika idrottsarrangemangen behöver vi 100 tusen kronor varje år. 5D. Stöd till folkbildning och lika rättigheter Inledning Temat Stöd till folkbildning och lika rättigheter handlar om bidrag till invandrarföreningar, pensionärsorganisationer och studieförbund. Kommunen ska också arbeta för att ge utökat inflytande för de nationella minoriteterna i frågor som handlar om dem. Därför föreslår vi att också de organisationer som företräder de nationella minoriteterna, det vill säga romers, judars, samers, sverigefinnars och tornedalingars rättigheter, kan få bidrag. Vi föreslår också att bidraget till invandrarföreningar ska byta namn till bidrag till etniska organisationer. Dessutom föreslår vi att bidragen till pensionärsorganisationer, etniska organisationer och nationella minoritetsorganisationer samlas under bidragsformen Bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer. Bidragsform: Bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer Att se till att det finns mångfald i samhället och att alla kan vara med på samma villkor. För vilka? Utredningens förslag om bidrag till rättighets- och kulturbärande organisationer innehåller två olika alternativ. I det ena alternativet ger vi bidraget till tre typer av rättighets- och kulturbärande organisationer: pensionärsorganisationer, 13

14 etniska organisationer och nationella minoritetsorganisationer. I det andra alternativet ger vi bidraget till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, även till exempelvis hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, och jämställdhetsfrämjande organisationer. Regler för bidraget För att ha rätt till bidrag ska organisationen: ha stadgar, organisationsnummer, egen vald styrelse och revisorer vara öppen för alla som stödjer det som organisationen vill inte arbeta med partipolitik eller bara religiöst arbete kunna visa en planerad verksamhet ha minst 20 bidragsberättigade medlemmar Bidragsberättigad medlem är: person som är folkbokförd i Lunds kommun person som har betalt medlemsavgift med lägst 70 kronor senast 31 december året innan det år organisationen söker bidraget Så ska bidraget vara Organisationen får bidrag utifrån hur många medlemmar den har och vilken verksamhet den har. Så ska kommunen betala för bidraget Vi föreslår att budgeten för bidrag till invandrar- och pensionärsorganisationer ska betala bidraget till rättighets- och kulturbärande organisationer. De senaste två årens pengar som ingen fått använder vi till de nationella minoritetsorganisationerna. Bidraget till det andra alternativet ska betalas med extra 150 tusen kronor. Bidragsform: Utvecklingsbidrag för att främja mångfald och jämlikt deltagande i samhället Att arbeta för mångfald och jämlikt deltagande i samhället. Det betyder att alla ska kunna vara med på samma villkor. 14

15 För vilka? Utvecklingsbidraget är till för alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, till exempel pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoriteter, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning, samt jämställdhetsfrämjande organisationer. Så ska bidraget vara Man kan söka utvecklingsbidraget för att starta eller utveckla en organisation. Man kan söka utvecklingsbidraget under hela året för projekt som inte ingår i bidraget till rättighets- och kulturbärande organisationer. Så ska bidraget betalas För att betala utvecklingsbidraget föreslår vi att vi får 150 tusen kronor mer varje år. 6. Övriga bidragsformer Under denna rubrik hittar du uppdragsersättningar där det finns ett avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och en organisation som utför ett uppdrag. Här hittar du också bidrag som inte ingår naturligt i de fyra bidragstemana. Bidragsform: Uppdragsersättningar Uppdragsersättningar är stöd från kommunen genom avtal om utförande av uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden eller verksamhetschefen bestämmer hur stort stödet ska vara inför varje år. Uppdragsöverenskommelse om verksamhet har tecknats med Friluftsfrämjandet för Skryllegården, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för verksamhet vid Kulturens museum, Föreningen Kulturmejeriet för verksamhet vid Mejeriet, Lunds Ungdoms- och hemgård för öppen fritidsverksamhet vid Hemgården, 15

16 4H-föreningar för verksamhet vid Östra Torngården och Gunnesbo gård, samt Byahusets Vänner för verksamhet vid Byahuset i Södra Sandby. Avtal som kan liknas vid uppdragsavtal har också genom åren funnits med Lunds Teaterförening, Musik i Syd för anordnande av körfestivalen, Anagram Produktion för anordnande av humorfestivalen, samt Kulturcentrum Skåne. Dessutom har Folkets Bio i Lund vad som skulle kunna kallas ett uppdrag för att ha skolbioverksamhet. Det finns inte någon tydlig skillnad mellan verksamhetsbidrag och uppdragsersättning. Man kan säga att en uppdragsersättning ställer mer tydliga krav på vad kommunen vill ha ut av verksamheten än ett verksamhetsbidrag som mer styrs av allmänna bidragsbestämmelser. Vi föreslår att man undersöker hur uppdragsersättningar och till uppdrag angränsande verksamhetsbidrag fungerar. I denna undersökning ska man också ta fram en samlad plan för uppföljning och utvärdering av uppdragsersättningarna. Bidragsform: Framtidens Lund Framtidens Lund är ett sätt att betala för nyskapande konstprojekt och kulturprojekt som har hög kvalitet. Bidragsformen har funnits mellan åren 2011 och 2014 och har varit ett samarbete mellan Lunds kommun och Stiftelsen framtidens kultur. Denna bidragsform har skapat aktiviteter, utveckling och händelser som inte vanligtvis sker i Lund. Vi ska utvärdera bidragsformen för att se hur den har fungerat. Denna utvärdering ska göras tillsammans med stiftelsen framtidens kultur under år Trots att utvärderingen ännu inte är gjord 16

17 går det ändå att se att det finns ett behov av bidraget. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på att hitta en fortsättning på Framtidens Lund redan från 1 januari Denna bidragsform ska betalas i kultur- och fritidsnämndens budget. Bidragsform: Evenemangsbidrag För att kunna säga att ett publikt arrangemang är ett evenemang och för att få evenemangsstöd, ska det vara något som ger människor en bra bild av Lund. Kommundirektören har bett en arbetsgrupp att ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med evenemang. I detta förslag beskriver arbetsgruppen hur en evenemangslots ska arbeta heltid från och med år 2015 för att utveckla Lund som evenemangsstad. I förslaget finns en budget på 650 tusen kronor per år att ge som stöd till olika evenemang. Bidragsform: Bidrag till närområdesprojekt En del projekt är bara för ett enda geografiskt område i kommunen. Det kan gälla till exempel olika typer av högtidsfirande där man bor, eller någon annan typ av projekt eller arrangemang för dem som bor i ett område. Bidrag eller annan form av stöd till dessa närområdesprojekt ska man kunna söka direkt hos de olika fritidsområdena. Hur det ska ske, ska utredas. 17

Kultur- och fritidsnämnden. Bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Kultur- och fritidsnämnden. Bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Bidragsformer till föreningar och andra aktörer Antagna av kultur- och fritidsnämnden 66 den 4 juni 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Upplägg av utredning

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18 Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun 2016-05-09 Dnr: KOFN 2015/18 Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar i Haninge kommun Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 (12) Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbybergs stads målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008 Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Gäller från 1 juli 2008 Antagna av utbildnings- och fritidsnämnden 2007-10-31, 108 och Fagersta kommunfullmäktige 2008-04-29,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Gäller från och med 1 januari 2017 Antagen av kultur- och utbildningsnämnden den 12 december 2016, 171 Ärendebeteckning: KUN/2016:65-805 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Bidragsnormer för föreningsbidrag

Bidragsnormer för föreningsbidrag falun.se/ Bidragsnormer för föreningsbidrag Antagen av trafik- och fritidsnämnden 2009-09-22 91 Reviderad 2013-02-13 23 Normer för föreningsbidrag Bidrag lämnas till föreningar i Falu kommun för att: Skapa

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Förening i Solna stad

Förening i Solna stad SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-01-01 1 (8) Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundbybergs stad 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Tel: 08-706 80 00, Fax: 08-733 38 36 www.sundbyberg.se Regler för stöd till föreningslivet i

Läs mer

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 31 maj 2012 Regler för stöd till föreningslivet

Läs mer

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET Anna Bohlin 2012-08-31 1 (10) Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbyberg är och vill fortsätta vara

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag RIKTLINJE Riktlinjer för föreningsbidrag Typ av Styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen 188/2016 Fastställd 2016-10-19 Diarienummer KS 2016/353 Giltighetstid Från 2017-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Tillväxtförvaltningen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen... 3 Syfte...

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrott & förenings bidrag och kan hyra anläggning

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag Policy för föreningsbidrag Innehåll Policy för föreningsbidrag 3 Syfte 3 Definition av föreningsbidrag 3 Omfattning och beslutsstruktur 3 Bidragsberättigad förening 4 Grundläggande principer 4 Ansökningsförfarande

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Bidrag du kan söka för kultur- och fritidsverksamhet i Linköping

Bidrag du kan söka för kultur- och fritidsverksamhet i Linköping Bidrag du kan söka för kultur- och fritidsverksamhet i Linköping Blanketter och fullständiga bidragsregler hittar du på Linköping kommuns hemsida: www.linkoping.se/kulturochfritid Fritid Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd 2015-12-07 2 (13) Innehållsförteckning Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Särskilda bestämmelser... 7 AKTIVITETSBIDRAG... 7 LOKALBIDRAG... 9 BIDRAG TILL KULTUR- OCH

Läs mer

Riktlinjer för Föreningsbidrag

Riktlinjer för Föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13, 77 Riktlinjer för Föreningsbidrag -bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN 1 Inledning Föreningslivet bidrar till

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Gäller från 1 januari 2016 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-09-23, 81. Dnr KS 2015/112 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Kultur- och fritidskontoret Sara Fältskog

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Allmänna villkor För att vara en bidragsberättigad barn- och ungdomsförening krävs att föreningen:

Allmänna villkor För att vara en bidragsberättigad barn- och ungdomsförening krävs att föreningen: Bidragnormer för föreningsbidrag i Lidingö stad reviderade 1 juli 2014 Föreningslivet fyller en viktig funktion på Lidingö och det frivilliga arbetet som föreningarna utför är av stort värde för Lidingöborna.

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[5] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa vilka prioriterade områden det rörliga bidraget ska riktas

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 Att starta förening 3 Föreningens verksamhet 3 Utbildning 4 Föreningens anläggningar 5 Övriga bidrag 6 Begränsningar för bidragsgivning 6 KONTAKT 7 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer