Regler för allas trivsel, ansvar och ordning enligt Bostadsrättslagen - lika-rätts-principen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för allas trivsel, ansvar och ordning enligt Bostadsrättslagen - lika-rätts-principen."

Transkript

1 REGLER - trivsel, ansvar och ordning i Brf Gröna Husen, Lidingö Vi hoppas att du är nöjd med ditt val att bo på Lidingö i vårt bostadsområde och hälsar dig välkommen i Föreningen. Bostadsrättshavare (en person som har en bostadsrättslägenhet) - har rätten att bo i lägenheten och har en andel i bostadsrättsföreningen, (men äger inte lägenheten). Andelen ger rätt att bo i lägenheten och skyldighet att underhålla den. Regler för allas trivsel, ansvar och ordning enligt Bostadsrättslagen - lika-rätts-principen. Vi behöver alla bidra till att vårt område känns tryggt och trivsamt samt att fastigheten och utemiljön hålls i gott skick. Det bidrar också till värdet på våra bostäder. För att Föreningen skall fungera krävs gemensamma regler. I Bostadsrättslagen (1991:614) och i föreningens regler och stadgar regleras medlemmars rättigheter och skyldigheter. Det är varje medlems och boendes skyldighet att känna till de regler som gäller och att följa dom. De boende har också ansvar för att besökare följer reglerna. Nya regler och ändringar av reglerna meddelas i Nyhetsbladet och läggs in på hemsidan. När informationen har meddelats där anses alla ha fått informationen. Vid störningar och överträdelser av reglerna har styrelsen ett ansvar att se till att reglerna efterlevs. Allmänt Rökning är inte tillåten inne i trapphus och utanför entréer, i källare eller andra gemensamma utrymmen. Det skall vara tyst i och omkring fastigheten kl kl , och under helger fram till kl Borrning i väggar och andra störande ljud från bygge får inte äga rum efter kl Tänk på att piano, TV/ljudanläggningar, hårda skor och borrar i väggar ger mycket ljud som fortplantas genom husets stomme. I samband med större fester bör grannar informeras i förväg. Mata inte fåglar eller andra djur från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur. Hundar får inte rastas inom vårt område och skall alltid vara kopplade. Kattstegar upp till övre våningen är inte tillåtna.

2 Lägenheten Bostadsrättslagen och föreningens stadgar reglerar vilket ansvar de enskilda bostadsrättshavarna har för lägenheten och dess underhåll. Varje lägenhet skall vara utrustad med en brandvarnare, monterad i taket, med fungerade batteri. Disk- och tvättmaskin skall installeras av fackman och följa de allmänna anvisningarna för VVS- och el-installationer. Maskinerna skall stå på en spillplåt. Kranen till vattnet skall sedan alltid vara avstängd när maskinen inte används. Vattenförbrukning Vattenavgiften ingår i månadsavgiften. Individuell avläsning sker inte. Var sparsam med vattnet, vi betalar alla. Det är inte tillåtet att vattna utomhus med trädgårdsslang. Felanmälan Felanmälan görs till Förvaltaren och framgår av anslag i trapphusen och på hemsidan. Försäkring Varje lägenhetsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att helt täcka de skador som kan uppkomma i lägenheten (inte enbart för lösöre). Fastigheten har ett centralt ventilationssystem med ventilöppningar för frånluft (utsug) i kök, toaletter och badrum. Dessa skall hållas fria och får absolut inte tejpas eller byggas för. Systemet kontrolleras regelbundet och filter byts enligt särskilt schema. Tilluftsventiler finns i fönster i vardags- och sovrum. Alla ventiler skall vara öppna för bästa möjliga ventilation. Filter till ventilationsfönster och köksfläkt bör bytas ut regelbundet. Värme och ventilation Husen värms med fjärrvärme. Värmen på elementen regleras individuellt med termostatvredet på varje element. Vid besiktningar av lägenheter, ventilationskontroll (OVK av myndighet lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll), är det varje boendes skyldighet att ge tillträde till sin lägenhet. Renovering Bostadsrättsinnehavare får göra vissa renoveringar i lägenheten Väsentlig förändring/ombyggnad får dock endast göras efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men eller skada för föreningen eller annan medlem. Byggstädningen skall skötas av den boende och byggmaterial bortforslas dagligen under arbetets gång, så att det hålls snyggt i trapphus och entré samt utanför portarna.

3 Som väsentlig förändring räknas alltid: Förändring som kräver bygglov/bygganmälan, ändring av ledning för el, värme, vatten, avlopp, ventilation och renovering av våtrum samt all förändring av lägenhetens planlösning. Väsentlig förändring enligt ovanstående skall alltid anmälas till styrelsen i god tid innan arbetet påbörjas. Blankett för ansökan finns på hemsidan eller kan rekvireras från styrelsen. Den skall vara beviljad av styrelsen innan arbetet startar. Följande arbeten skall utföras fackmannamässigt med all kompetens och behörighet som erfordras och i enlighet med gällande branschregler: - Ändring av lägenhetens planlösning. - Ändring av ledning för el, värme, vatten, avlopp och ventilation. - Ingrepp i våtutrymmen Maskindriven köksfläkt får absolut inte - under några omständigheter - anslutas till ventilationssystemet. Fläkten måste vara med självdrag, alternativt kolfilter med frånluft och får aldrig anslutas direkt till imkanalen. Frånluftsdonet i imkanalen är justerat för rätt drag och får aldrig demonteras, byggas för eller ändras. Detta gäller samtliga frånluftsdon i lägenheten. Andrahandsuthyrning En bostadsrättsinnehavare får endast upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt godkännande. Denna bestämmelse finns i bostadsrättslagen. En administrativ avgift i enlighet med aktuellt regelverk och gängse praxis - tas ut i samband med uthyrningen. En försäkring med fullgott skydd för skador i lägenheten tillägg för bostadsrätt - (inte enbart lösöre) skall finnas under uthyrningsperioden. Ansökan om uthyrning skall lämnas in till Förvaltaren i god tid innan planerad uthyrning och skall innehålla skäl för uthyrning, tidsperiod, försäkringsskydd och vem som ska hyra lägenheten. Styrelsen överväger noga varje ansökan om andrahandsuthyrning och försöker att konsekvent använda aktuellt regelverk och bestämmelser i bostadsrättslagen och praxis. Ansökningsblankett finns på hemsidan eller kan rekvireras av styrelsen. Säkerhet Se alltid till att dörrar till källare och entréer hålls låsta. Ställ inte upp entrédörrar annat än vid i- och urlastning. Balkonger och uteplatser Alla åtgärder som påverkar husens yttre är bygglovspliktiga. Balkonger får inte målas om. Det får inte finnas några installationer utanför balkongräckena. Parabolantenner får endast installeras innanför balkongräcket. Balkonglådor måste placeras på balkongräckets insida, gäller för boende på övervåningen.

4 Infravärme får installeras under förutsättning att de utrustas med jordade uttag, jordfelsbrytare och timer. De skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. Ingen annan värmekälla får finnas på balkongen. Markiser på balkongerna är tillåtna. Balkonger och uteplatser får inte användas för förvaring av diverse bohag som inte hör till normal uteplats- och balkongmöblering. Föremål får inte heller finnas runt balkonger och uteplats. Grillning är inte tillåten på balkonger, uteplatser och nära grannar. Flera uteplatser med bord och stolar finns i området, där också grillning kan ske. Ett årsmöte 2006 beviljade boende på markplanet att få disponera en extra yta på föreningens mark. Detta under förutsättning att den är max 3 m ut från ena kortsidan av balkongen. Bredden begränsades av avståndet till den asfalterade uppfarten till porten - vilken är 3 m från balkongernas kortsida - i enlighet med lika-rätts-principen. En uteplats får anläggas på denna yta 3 x 3 m - och balkongräcket får demonteras på balkongens ena kortsida.. Trätrall eller stenplattor måste läggas direkt på marken inte nedgrävda plintar eller grundstenar. Nivån på uteplatsen får inte vara högre än balkonggolvet och måste ovillkorligen vara under skyddsplåten invid fasaden. All annan placering eller storlek kräver bygglov och beviljas inte. Ett insynsskydd/spaljé får sättas upp på balkongens ena sida - under förutsättning att den är max 180 cm hög och målas i samma färg som balkongen. Färgen - Produkt Fasadlasyr S Recept BH 5,4 CH 13,5 GH 8,1 OM 0,9 RX 10,8 Brytbas FGL Marken runt husen tillhör föreningen, d.v.s. finns till för alla boende och är under styrelsens ansvar. Den sköts av vår entreprenör med klippning av gräs och buskar samt ogräsrensning. För att de skall kunna göra detta måste ytorna hållas fria från föremål. Inga växter får finnas närmare än en meter från husets fasad och balkongens målade ytor det förstör ytskiktet, kan ge fuktskador, samla ohyra och skadar dräneringen runt husen. Inga buskar och träd får planteras eller beskäras av boende. Det är inte tillåtet att sätta upp partytält på Föreningens mark utan tillstånd. Sophantering På årsmötet 2013 beslutades att alla boende skall sortera allt sitt matavfall för återvinning till biogas. Sortering ska också göras av glas, plast, papp, tidningar, batterier och el-artiklar.

5 Grovsopor/byggsopor får inte ställas i soprum, källare eller på föreningens mark. Återvinningscentral finns i Stockby. Felaktig sopsortering medför extra kostnader för oss alla i föreningen. Trapphus och källarförråd Trapphuset är en utrymningsväg och brandförsvarets angreppsväg. Enligt Stockholms Brandförsvars krav skall trapphus vara fria ytor. Det är därför förbjudet att förvara hindrande och brännbara föremål eller soppåsar i trapphusen. I källarförrådet får inga brännbara vätskor förvaras Barnvagnsförrådet Här får endast finnas barnvagnar och rollatorer. Om föremål förvaras felaktigt i dessa utrymmen trapphus, barnvagnsförråd och källarförråd - kommer föremålen att avlägsnas och bortforslas vid de regelbundna ronderingar som görs av fastighetsskötaren. Omhändertagna föremål kan avhämtas efter kontakt med styrelsen. Föremål som ingen gjort anspråk på kommer att förverkas. Cyklar Cyklar skall ställas i cykelrum eller i cykelställ inte på gångvägar, gräsmattor, på balkonger eller i trapphus. Rensning av gamla cyklar i cykelrummen görs regelbundet. Garaget I garaget får inga drivmedel, eller andra brännbara vätskor eller däck förvaras. På platsen kan endast ett fordon parkeras. Trafik Mopeder skall parkeras på särskilda platser i garaget - de får inte ställas in i cykelkällare eller i cykelställ. Bilar Det är förbjudet att köra och parkera på gräsytorna och att tvätta bilen på föreningens mark. Bilparkering inom området är tillåten endast på markerade platser. Kortare uppställning högst sex minuter för i- och urlastning är tillåten framför portarna, inte på gården. Blockera inte gatan vid i- och urlastning, kör upp framför porten. Tänk på att utryckningsfordon och andra bilar skall kunna komma fram på gatan. Alla besökare skall använda gästparkeringen. Alla fordon skall framföras med största försiktighet, i låg fart och enbart på den asfalterade delen av våra gator! Tänk på våra lekande barn! Alla gående har alltid företräde i området!

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Insorteras i lägenhetspärmen uppslag 3 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m. 2015-03-01 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer