Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Internationella Gymnasiet 16 Utland 17 Statistik folkbildning 18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19 Ekonomi 21 Bokslutskommentarer 25 Revisionsberättelse 29 Styrelsen & organisation 30 Annual Report (English) 32 Folkuniversitetet Mitt Kontakt 36 Fotografier Jan Lindmark, Pelle Wahlgren, Åse Granberg, Dan Magnusson, Stéfan Estassy, Katarina Andersson, Tony Karlsson, Stina Järvholm Niklasson m fl. Grafisk form & produktion Pär Jansson Produktion AB Textgranskning Ulla Jonson, Korrektur Kontsthuset Tryck Elanders Sverige AB

3 Om Folkuniversitetet Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 40 lokalkontor och 6 huvudkontor Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Drygt 1 miljard i omsättning Huvudman för 9 st fristående gymnasier Huvudman för 35 st Yh-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS), Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten, TRR m.fl. Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startades 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer i våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har också en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildningen, yrkesutbildning och age management. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska Institutet m.fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 2012 har varit ett bra år för folkbildningen på Folkuniversitetet i Uppsala. Vi har bedrivit utvecklingsarbeten som inom några områden har börjat ge effekt. Antalet genomförda timmar har ökat jämfört med föregående år som en direkt konsekvens av det ovan nämnda. Den programbundna verksamheten har fortsatt att gå lika bra som den har gjort under de senaste åren. Kulturarrangemangen och studiecirklarna har ökat med några tusen timmar. Henrik Ivansson, avdelningschef Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Grunden i utbudet är de fem verksamhetsområdena språk, konst och foto, musik, data och ekonomi samt verksamhetsområdet som benämns just nu. Omkring personer deltog under 2012 i det öppna kursutbudet som presenteras i kursprogrammet. Verksamheten är därmed ett väsentligt inslag i kultur- och bildningslivet i Uppsala. Musik- och språkverksamheterna har gått mycket bra under Betydligt fler deltagare har ägnat sig åt musik 2012 än Vi har även kunnat erbjuda ett brett utbud av kvällskurser i främmande språk och i svenska. Utöver de stora europeiska språken inklusive svenska, har vi haft kurser i japanska, kinesiska, arabiska, amhariska, persiska, ryska, turkiska och bosniska/kroatiska/serbiska. Vi har under de senaste åren börjat genomföra kurser som ligger utanför våra huvudsakliga verksamhetsområden under vinjetten just nu. Exempel på sådana som dessutom varit välbesökta är kurser i släktforskning och förberedelser inför högskoleprovet. Sommarkurserna i svenska lockade omkring femtio deltagare sommaren Det är intensiva kurser som i första hand riktar sig till tillfälliga besökare från andra länder som vill lära sig svenska. Kurserna är dock även attraktiva för invandrare som snabbt vill förbättra kunskaperna i svenska språket. Föreningsverksamhet Vi har en omfattande studieverksamhet som bedrivs av fria grupper som sökt sig till oss för att få hjälp med studier inom olika ämnesområden. Här återfinns bland annat musikgrupper, Hem och Samhälle, Uppsala senioruniversitet och en mängd olika studentföreningar. En stor del av vår verksamhet med fria studiegrupper riktar sig till invandrare. Mötet med svensk folkbildningspedagogik är för många en viktig del av integrationen i det svenska samhället. Folkuniversitetet har sedan länge ett samarbete med Röda Korsets Internationella Träffpunkt där fokus ligger på frågor rörande integration. Under senare tid har vi även börjat samarbeta kring kompetenshöjande insatser för de som engagerar sig ideellt inom anhörigstöd för äldre. Under 2012 har vi haft ett fortsatt gott samarbete med Studentradion 98,9. Vår samverkan med Konsthuset och studentnationernas kulturscen har intensifierats. Vi har startat nya samarbeten med exempelvis personalvetarföreningen Dynamicus och Kondoma Mera har också varit ett år då vi har kunnat hjälpa ett par föreningar att komma igång igen efter en tids inaktivitet. 4 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

5 Forskningsinformation och föreläsningar Vårt Framtidsakademiprojekt i samarbete med CEMUS vid Uppsala universitet och SLU fortsätter. Vi är nu uppe i den sjuttonde terminen och den åttiofjärde kostnadsfria föreläsningen som erbjudits Uppsalaborna. Framtidsakademins syfte är att med ett brett perspektiv lyfta frågor kopplade till hållbar utveckling. Genom att låta aktiva forskare föreläsa och diskutera sina forskningsrön med åhörarna vill vi sprida aktuell forskningsinformation och berika samhällsdebatten. Under 2012 arrangerade vi tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårens övergripande tema var Ekonomi & Demokrati då vi bland annat avhandlade demokratirörelsen i samband med den arabiska våren samt den allt mer växande förtroendekrisen för finanssystem och politiker. Hösten 2012 ägnade vi åt temat Förändring, med föreläsningar om hur internet har påverkat politiska strategier samt hur globalisering gjort motståndsrörelser till ett större hot för globala maktrelationer. Vi har även förstärkt vårt engagemang i hela länet inom detta område. Under 2012 arrangerade vi forskarföreläsningar i Tierp, Östervåla, Öregrund, Knivsta och Bålsta. Flera av föreläsningarna ägnades åt August Strindberg med anledning av Strindbergsjubiléet Men även bygdehistoria har lockat publik hade vi en omfattande föreläsningsaktivitet i samarbete med Kemiska institutionen vid Uppsala universitet. Det var ett i tid avgränsat samarbetsprojekt som resulterade i ett tjugotal uppskattade föreläsningar. Kulturarrangemang 2012 har bjudit på många spännande kulturarrangemang. Som exempel kan nämnas att vi, tillsammans med Utrikespolitiska föreningen, har deltagit i anordnandet av flera intressanta föreläsningar. Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, föreläste den 18 oktober om Framtiden för det europeiska unionsprojektet. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet höll en föreläsning den 25 oktober. Rubriken var Economic crises for dummies: Vad? Hur? Varför?. Föreläsningen besvarade en del av frågorna kring hur en ekonomisk kris uppstår och varför. Ett betydande antal kulturarrangemang har genomförts i samarbete med Uppsala senioruniversitet genom föreläsningsserier med teman som t.ex. Möten med tonsättare, Musik från fyra sekler, Den moderna konsten, Levande jazzhistoria och Min läsning. Senioruniversitetet har även haft sina s.k. tisdagsföreläsningar i sal X, universitetshuset. Exempelvis föreläste Ulf P. Lundgren den 16 oktober kring Skall skolan vara kommunal eller statlig? Ett annat exempel är den 18 september då Reynir Bödvarsson föreläste kring rubriken Jordbävningar och vulkanutbrott var och varför?. Även Konsthuset har varit en viktig samarbetspartner när det gäller anordnandet av kulturarrangemang under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 Avdelningarnas verksamhet Enköpings kommun I samarbete med föreningen Hem & Samhälle har tolv studiecirklar och sjutton kulturarrangemang genomförts i Enköpings kommun under Östhammars kommun I Östhammars kommun har vi haft två föreläsningar inom forskningsinformation. Tjugosex kulturarrangemang inom musik och konst har genomförts i samarbete med Konsthuset. Yrke & uppdrag Allmänt Yrke & Uppdrag har som vanligt haft ett hektiskt år. Vi har utvecklat ny verksamhet parallellt med genomförande av befintlig verksamhet. I september 2012 ansökte vi om fyra utbildningar inom Yrkeshögskolan, två helt nya koncept och två omarbetade. En utbildning, Strategisk försäljning, beviljades. Under första halvan av året startade vi en omfattande arbetsmarknadsutbildning med namnet Korta vägen. Tierps kommun Vi har drivit två studiecirklar i vävning. Ett kulturarrangemang, föresläsningen Strindberg - sanning och förbannelse, har getts i Tierps kommun. Älvkarleby kommun Sju studiecirklar och sju kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem & Samhälle. Heby kommun Inom ramen för Framtidsakademin har vi haft två föreläsningar i Östervåla: Varför började man tillverka stolar i Östervåla? (en forskarföreläsning med Kjell Haraldsson) och När vi sänkte Tämnaren (en forskarföreläsning med Maria Eriksson). Håbo kommun I Håbo kommun har vi i samarbete med Konsthuset genomfört fem kulturarrangemang. Två föreläsningar inom forskningsinformation har också arrangerats. Knivsta kommun Samarbetet med Konsthuset har genererat två kulturarrangemang i Knivsta kommun. Även två föreläsningar inom forskningsinformation har ägt rum. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

7 Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Korta vägen Vi genomför i samarbete med Academicum och Uppsala universitet arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen har en aktiv roll i verksamheten. I korthet går uppdraget ut på att genomföra insatser för att invandrare med akademisk bakgrund ska få fäste i arbetslivet. Deltagarna är i regel färdiga med sin utbildning i svenska för invandare, sfi, men även deltagare som är i slutskedet av sfi-studierna kan vara aktuella. Folkuniversitetet ansvarar bland annat för yrkessvenska, samhällsoch IT-kunskap. Uppsala universitet står för studierådgivning och lokaler. Academicum ansvarar för praktikdelen och arbetsmarknadsanknytningen. Det är lite för tidigt att uttala sig om resultaten, men det ser mycket lovande ut. Deltagarna har hittills varit mycket nöjda med språkdelen i utbildningen vilket förstås är glädjande. Utbildning för yrkeslivet Under 2012 har antalet sålda uppdrag ökat kraftigt jämfört med föregående år. Akademiska sjukhuset har köpt många språkutbildningar i svenska av oss. Även Handel i Uppland har för sina medlemmars räkning köpt utbildningar i butiksledarskap och grundläggande butiksekonomi. Utbildningar i språk, framförallt i svenska och engelska dominerar inom det här området, men även utbildningar i sälj, marknadsföring och ekonomi går bra. EU-projekt Din tur Din tur är ett EU-projekt som pågår under två och ett halvt år. Verksamheten finansieras till stor del av medel via Europeiska socialfonden. Projektet genomförs i Uppsala och Västerås med Arbetsförmedlingen som central samarbetspartner. Arbetsförmedlingen har på båda orterna en heltidstjänst placerad i projektet. I projektet samverkar vi också med Min tur i Sundsvall och det transnationella projektet Operational model of Common Quality Assurance Framework at VET-provider level, som koordineras från Uppsala. Under året har även Folkuniversitetet i Luleå startat ett liknande projekt. Gemensamt för dem som genomgår projektet är att de varit arbetssökande under en längre tid. Varje omgång pågår under en sexmånadersperiod. Projektet syftar till att avsevärt förbättra deltagarnas möjligheter till egen försörjning. Vi ska även testa några nya metoder i det här sammanhanget och utvärdera hur de fungerar. Erfarenheterna ska sedan spridas till andra aktörer och samarbetspartners som arbetar med den här målgruppen. Europeiska socialfonden stöder under innevarande programperiod bl.a. metodutveckling. Under senare delen av 2013 kommer projektet att avslutas. Resultaten kommer då att redovisas i en slutrapport. Många deltagare har dock under varje omgång kommit ut i arbete eller gått vidare till utbildning. Skolor Kvalificerad yrkesutbildning Redovisningsekonom Den omgång elever på utbildningen Redovisningsekonom som tog examen i december 2012 var den sista inom den skolverksamhet som går under benämningen kvalificerad yrkesutbildning. Motsvarande verksamhet går nu under benämningen yrkeshögskoleutbildningar. De studerande har varit motiverade och resultaten är mycket tillfredsställande. Omkring 90 % arbetar efter examen inom aktuell bransch. Yrkeshögskoleutbildning Säljare/marknadsförare med internationell inriktning Utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell inriktning har nu bedrivits under mer än tio års tid. Många revideringar har dock skett. Från början hette den Exportsäljare och under ganska många år var benämningen Internationell marknadsföring och försäljning. Det som har varit bra i den tidigare stommen har behållits och en del nya moment har tillkommit. Fokus ligger nu mer på sälj och mindre på marknadsföring. Alla intressenter (Myndigheten för yrkeshögskolan, studenterna och branschen) uttrycker uppskattning för det nya konceptet. Strategisk försäljning Vårt senaste tillskott inom yrkeshögskolan är utbildningen Strategisk försäljning för personer som har jobbat med försäljning i några år och som vill utveckla sig inom säljyrket. De studerande får fördjupade kunskaper inom komplex strategisk försäljning och långsiktiga kundrelationer. Utbildningen bedrivs på distans på deltid för att studierna ska kunna kombineras med deltagarens ordinarie yrkesarbete. Vi har haft problem med avhopp, då vissa efter en tid upplever att tiden inte räcker till. Vi provar nu olika åtgärder för att minska avhoppen. Redovisningsekonom En förnyad och omarbetad version av utbildningen Redovisningsekonom lämnades under 2012 in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Tyvärr fick vi avslag. I den form utbildningen har bedrivits har vi återkommande haft många fler sökande än vad vi har haft platser. Branschen lovordar utbildningen, de studerande är mycket nöjda och vi har uppfattat det som att man även inom Myndigheten för yrkeshögskolan ser positivt på verksamheten. Efter en utvärdering av det inträffade hoppas vi kunna fortsätta att vidareutveckla utbildningar inom detta område. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 Avdelningarnas verksamhet Mats Hallsten, avdelningschef Dalarna 2012 har varit ett spännande och expansivt år för Folkuniversitetet i Falun. Utvecklingen inom folkbildning har varit mycket positiv. Vår yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare har pågått i fem år nu. En ny yrkeshögskoleutbildning inom IT och infrastruktur har kommit igång. Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar har ersatts med jobbcoachningsuppdrag för arbetslösa ungdomar. Vi har även utbildat kontakttolkar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En diplomerad utbildning inom Diagnosklassificering (DRG) har också utvecklats. Musikverksamheten växer och fyller våra lokaler i Falun allt mer. Förutom språk- och ekonomikurser har vi även tagit fram mycket nytt gällande kvällskurser. Nyanställningar har gjorts på folkbildningssidan. Vi har även under 2012 haft ett mycket gott samarbete med flera invandrarföreningar i Borlänge, Falun och Mora. Folkbildning Falu kommun Musikverksamheten har utvecklats positivt under det senaste året och kurser i gitarr, sång, elbas och fiol är fortsatt populära. Ekonomiområdet har fortsatt att gå bra och det har genomförts ett flertal kurser inom bokföring grund och löneadministration. Vi har även haft kurser i sjömanskap. Språkoch konstkurserna har fortsatt som tidigare. I kontakten med föreningar är det främst musikverksamheten som har utvecklats under året, men vi har även etablerat ett samarbete med grupper som sysslar med filmverksamhet och tango. Sedan tidigare finns föreningar som ägnar sig åt bl.a. lokalhistorisk forskning och textilt skapande. Falu senioruniversitet har sedan tio år tillbaka en gedigen verksamhet som kontinuerligt utvecklas med fler och fler cirklar inom varierande områden som musik, litteratur, historia och språk. Deras föreläsningar varje månad på Dalarnas museum är mycket välbesökta. Det har även genomförts musikframträdanden, dansuppvisningar och utställningar under året. Borlänge kommun Under året har det genomförts studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper. De genomför cirklar i bl.a. musikteori och marknadsföring. Samarbetet med invandrarföreningar har fortsatt. Det har inletts samarbete med en ny svensk-kurdisk kulturförening och en thailändsk kulturförening. De har haft cirklar i sömnad, samhällskunskap, skillnaden i synen på droger mellan olika kulturer, problematiken med hedersmord m.m. Under året har även konserter, utställningar och dansuppvisningar genomförts. Textilcirklar har genomförts på CTH Fabriksmuseum där kvinnor med olika bakgrund och nationaliteter har lärt av varandra. Föreläsningar har genomförts om bl.a. textilbranschens utveckling och CTH Fabriksmuseums historia och utveckling. Mora kommun Under året har studiecirklar i samarbete med en kurdisk förening fortsatt. De har haft cirklar inom vitt skilda områden som kvinnors rättigheter, skillnaden i synen på narkotika i olika kulturer, synen på barnuppfostran, ungdomar och arbetsmarknaden och att starta eget företag. Kulturarrangemang i form av musikframträdanden har också genomförts. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

9 Rättviks kommun Kulturarrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Bl.a. har konserter genomförts under Bingsjöstämman. Hedemora kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Säters kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Avesta kommun Studiecirklar i bl.a. lokalhistorisk forskning har bedrivits i samarbete med föreningar. Även ett antal musikarrangemang har genomförts. Gagnefs kommun Cirklar i forskning för bevarande av dialekter har genomförts. Leksand kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Avesta kommun Kulturarrangemang i form av konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Orsa kommun Kulturarrangemang i form av konsert har genomförts. Älvdalens kommun Kulturarrangemang i form av konsert har genomförts. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Folkuniversitetet i Falun har under hösten bedrivit en utbildning för kontaktolkar i arabiska och somaliska. Jobbcoachning Vi har ett avtal med Arbetsförmedlingen vad det gäller jobbcoachning för ungdomar som löper på. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Utbildning på företag har under året gått framåt på ett väldigt positivt sätt. I svenska undervisas både grupper och enskilda personer. Även i år återkom yrkesskolan från Åbo, Finland, för en intensivkurs i svenska under en vecka. Undervisning i språk, både i grupp och enskilt har bedrivits under året. Ekonomi och data för yrkeslivet är återkommande utbildningar. Landstinget Gävleborg har köpt utbildningar i Diagnosklassificering (DRG) och denna utbildning är numera en diplomerad utbildning inom Folkuniversitetet. Vi har under året utbildat över 100 läkarsekreterare och utbildningen kommer även att fortsätta under 2013 Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare. Den 17 december 2012 hölls examensfest för 32 nya Hälso- och sjukvårdssekreterare. Alla utom två hade skrivit på anställningsavtal vid utbildningens slut. Utbildningen övergår från och med nästa omgång till att bedrivas som yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare Vår första YH-grupp inom Hälso- och sjukvårdssekreterare startade i augusti och har nu gjort sin första termin av fyra. Våra viktigaste samarbetspartner, landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala samt Akademiska sjukhuset, har arbetat aktivt tillsammans med Folkuniversitetet, vilket har resulterat i en verksamhet vi verkligen tror på. Teknisk konsult inom IT och infrastruktur. Vår nya YH-utbildning, Teknisk konsult inom IT och infrastruktur, är på 300 YH-poäng. Två antagningsomgångar med vardera 22 deltagare är beviljade. Våra viktigaste samarbetspartner i denna utbildning är Atea, CGI, Loxodonta, Triatech IT, PeakIT samt Trafikverket ICT. Dessa företag engagerar sig i utbildningen på ett mycket imponerande sätt. Folkuniversitetet Falun har även lämnat in en ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning gällande Anläggningsprojektör. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 Avdelningarnas verksamhet Sten-Ove Hylander, avdelningschef Örebro 2012 har varit ett spännande verksamhetsår för Folkuniversitetet i Örebro. Vi har haft en expansiv utveckling inom språk när det gäller våra öppna betalcirklar. Våra aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar avslutades vid halvårsskiftet. Aktiviteten har avsett coachning och har varit mycket uppskattad av våra deltagare. Under året fick vi förtroendet att starta vår första Kontakttolkutbildning i Örebro. Efterfrågan på kontakttolkar är stor och förväntas öka de närmaste åren. Det är en krävande utbildning men mycket rolig att få driva och ansvara för. Avdelningen har som helhet uppnått de mål som varit uppsatta för budgetåret och ser med tillförsikt fram mot Folkbildning Örebro kommun Den programförda verksamheten har fortsatt att öka i volym. Framförallt inom språk har vi märkt en markant ökning. Att kunna flera språk är viktigt i vår globaliserade värld. Våra målinriktade språkcirklar med kvalificerade ledare har alltid varit uppskattade av våra deltagare. Efterfrågan på kvalificerade ekonomikurser har minskat men har en fortsatt stabil volym som förväntas öka. Arbetet med att utveckla kontakten med olika föreningar har fortsatt under Vi har både knutit nya kontakter och fördjupat befintliga samarbeten. I Hampetorp till exempel, har verksamheten fortsatt att växa, och då inte bara på musiksidan. Förutom att en handfull band nyttjat replokalen i föreningsgården, har gitarrkurser, musikfestivaler, bugg- och streetdancekurser m.m. arrangerats och en kör startats. Samarbetet med Hampetorps föreningsgård har dessutom genererat nya samarbeten i övriga Östernärke, om än i liten skala än så länge. I slutet av året hade vi ett positivt möte med Askers bygdegårdsförening. Vad det kan utvecklas till får 2013 utvisa. Samarbetet med Haga fritidsgård i Örebro har fortsatt och en rad studiecirklar, uteslutande i musik, har genomförts. Samarbetet med fritidsgården i Odensbacken har under året övergått i direktkontakt med de band som repar där. För att kunna följa föreningar och grupper i deras utveckling, och svara mot nya behov, införskaffades i mitten av december professionell PA-utrustning, och innan året var slut hade denna ljudanläggning kommit ett flertal grupper till gagn. I början av september var vi genom vårt medlemskap i Scenit (folkbildningens arrangörsförening i Örebro län) ännu en gång med och arrangerade den ständigt växande Live at heart-festivalen. I år hade den utökats till tre dagar och vid sidan av drygt 300 spelningar på ett tjugotal scener anordnades seminarier, workshops och mötesplatser för alla länkar inom musikbranschens näringskedja. Verksamheten för nya svenskar har fördjupats under året. Två föreningar inriktar sig i första hand på kvinnor. Syftet är att minska social isolering och främja integration. Föreningen Invandrare mot narkotika höll cirklar i hälsa, matkultur och integration. Föreningen Solidaritet arbetade med att stödja och undervisa invandrarkvinnor i svenska och samhällskunskap. ANDC, African Academic Development Center, har fortsatt sin väletablerade verksamhet för invandrare, främst i Vivalla. Den libanesiska föreningen Al Waffa har fortsatt arbetet med olika föreläsningsserier under året. Kulturrundan är ett uppskattat arrangemang som återkommer varje år och genomförs i samarbete mellan Örebro Kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog musikgruppen Hjälmartrion som framförde gamla schlagers och hade allsång. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

11 Under hösten hölls en tre dagar lång videokonstfestival i samverkan med art:screen, Bio Roxy och Örebro läns museum. På festivalen visades på flera platser videokonst från hela världen. Vår eminenta förening Örebro Senioruniversitet (ÖSU) har haft många intressanta kulturarrangemang och studiecirklar under året. ÖSU är ett forum för enskilda personer som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Bland ÖSU:s kulturprogram och cirklar kan nämnas Nybörjarkurs i svensk språkhistoria, Skrivande kvinnor i vår litteratur, Samtidskonstens teori och bakgrund, En globaliserad värld och Humor som berör och förför. Askersunds kommun I Askersund har föreningen Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer genomfört Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Hallsbergs kommun Konstslingan, se Kumla. Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Kumla kommun Vi har ett fortsatt samarbete med Konstslingan, en spännande resa där möten mellan konstnärer och betraktare är en naturlig del. På ett otvunget sätt kan man ta del av vad konstnärerna vill förmedla. En slinga med 18 stationer sträcker sig över Kumla, Hallsberg, Odensbacken och Örebro och pågår under två dagar. Laxå kommun Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Karlskoga kommun Föreningen ANDC höll cirklar i integration och modersmålet somaliska. Nora kommun Vi har inlett ett samarbete med Hembygdsföreningen Noraskog. Under året har de genomfört en cirkel i och om Göthlinska gården och dess historia. I samband med detta hölls några föreläsningar. En uppskattad föreläsning handlade om Norabygden före stadsrättigheterna där föreläsaren var fil. dr Lennart Hedberg. Nora kommun driver tillsammans med studieförbunden Folkbildningens kulturskola i Nora. Den vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 och 19 år. På Karlsängsskolan höll Folkuniversitetet en cirkel i skapande med form och bild för barn, 7 år och uppåt. Hällefors kommun Under festivalen art:screen, se Örebro, hölls filmvisningar i måltidens hus i Grythyttan. Föreningen ANDC höll cirklar i svenska för invandrare. Behovet är stort i Hällefors då många nyanlända flyktingar bor där. Ljusnarsbergs kommun I samverkan med Ljusnarbergs konstklubb genomfördes under två dagar en kulturrunda på ca femtio platser i Ljusnarsberg med omnejd. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar Sedan drygt tre år tillbaka har vi arbetat med Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Närmare 800 personer har genomgått den här aktiviteten. Många deltagare har fått arbete eller gått vidare till studier, vilket också är målet för verksamheten. Avtalet upphörde vid halvårsskiftet. Kontakttolkutbildning Under hösten startade vi en Kontakttolkutbildning. Behovet är stort i framförallt somaliska, arabiska och dari. Vi har 21 mycket motiverade deltagare. Det är en utbildning som ställer stora krav på språknivån i både svenska och modersmålet. Utbildningen är på fyra månader och är mycket intensiv. Då antagningskraven är höga innebär det att många sökande inte kommer in på kontakttolkutbildningen. För att bredda och förstärka rekryteringsunderlaget har vi i samarbete med Arbetsförmedlingen, Tolk- och översättarservice och Örebro kommun Modersmålsavdelningen startat ett projekt som heter Förberedande utbildning för kontakttolkar och modersmålslärare. Projektet är på 30 veckor och har som syfte/mål att höja språknivån samt öka intresset för att bli kontakttolk och modersmålslärare. Rekryteringsbehovet är stort inom dessa yrkeskategorier. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Efterfrågan på personalutbildningar har minskat under året. Vi har dock skönjt en viss ökning under senare delen av året. Det är framförallt språkutbildningar som efterfrågas. Engelska och svenska som främmande språk finns det kontinuerligt behov av. Bland våra kunder finns Atlas Copco, Suzuki Garphyttan, Örebro universitet, Emba Machinery och SPX Flow Technology. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 Avdelningarnas VERKSAMHET Västmanland I januari 2012 startade Folkuniversitetet Västmanland undervisning i sfi, svenska för invandrare på uppdrag av Västerås och Hallstahammars kommun. Under året har vi även i samarbete med Academicum och Uppsala universitet startat ett projekt som heter Korta vägen. Projektet genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och målgruppen är arbetslösa utländska akademiker som vi undervisar i svenska, samhällskunskap och IT. Gällande folkbildning kan vi se en stor ökning i antal studietimmar i jämförelse med Helena Westerlund, avdelningschef Folkbildning Västerås kommun Programförd verksamhet Vår programförda verksamhet sysselsätter ett trettiotal ledare. Under 2012 märkte vi av ett stort intresse för språk som arabiska, spanska och italienska. Inom ekonomi har vi haft flera kurser i bokföring, redovisning, bokslut, modern löneadministration och i olika Vismaprogram. Vi har även bidragit till att minska den digitala klyftan genom att ge kurser i grundläggande data, Word och Excel. Studiecirklar i släktforskning har anordnats, såväl grundkurser som kurser där man har lärt sig att använda olika databaser. Under 2011 började vi erbjuda undervisning inom musik. Denna verksamhet har fortsatt under 2012 och vi ser ett ökat intresse här. Kurser i gitarr, piano, elbas, trummor och sång har getts både som studiecirklar och som enskild undervisning. Vi har haft flera föreläsningsserier/cirklar i konsthistoria som har varit mycket uppskattade. Vissa har varit i vår egen regi och andra i samarbete med Västerås Konstmuseum, Västerås Konstförening och Konstmuseets Vänner. Under 2012 genomfördes ca sjuttio programförda cirklar, varav tjugofem i språk och femton i ekonomi. Totalt hade vi ca 450 deltagare i våra programförda studiecirklar. 12 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

13 Föreningsverksamhet Västerås Pensionärsuniversitet har vi ett långvarigt samarbete med och tillsammans genomför vi många cirklar och kulturarrangemang. Under året genomfördes ca 160 studiecirklar. Populära ämnesområden var språk, historia, konst och litteratur, data och naturvetenskap. Kulturarrangemang i form av föreläsningar anordnades regelbundet. Ett tjugotal föreläsningar inom olika områden erbjöds och ca 150 personer besökte dem varje gång. Studio Westmannia har många grupper och deltagarna är från 7 80 år. Studerande vid Mälardalens högskola har förkovrat sig i manus, regi, dekor och scenframträdande för att kunna sätta upp ett studentspex. Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland har genomfört cirklar, både för vuxna med egen diagnos och för föräldrar till barn med diagnos. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk, teater och musik. Under 2012 har vi vidareutvecklat samarbetet med Malmabergs Idrotts- och kulturförening. Föreningen erbjuder medlemmarna cirklar i många olika ämnen. Mest populärt är friskvård, kost, hälsa, ledarskap samt cirklar om tekniker, förebilder och historia inom skatekulturen. Vi har fortsatt samarbetet med en kurdisk kulturförening i Västerås. De har haft cirklar i ämnen såsom historia, datakunskap, matematik, miljöfrågor och jämställdhet. Vi har även ett antal musikband som genomför studiecirklar inom musikteori. I Västerås arrangerade Folkuniversitetet nära 450 studiecirklar för olika föreningar och studiegrupper under Sfi I januari 2012 startade vi undervisning i sfi, svenska för invandrare, på uppdrag av Västerås och Hallstahammars kommun. Vi har fått ca 180 elever och vid årets slut hade vi drygt tio personer anställda i vår sfi-verksamhet. Utbildning för yrkeslivet I Västmanland består den största delen av vår uppdragsutbildning av kurser i svenska på företag i Västerås. Mestadels är det gruppundervisning men det är även några som har haft enskild undervisning. Vi har dessutom haft kurser i engelska och data. Vi har flera trogna kunder som återkommer från år till år. EU-projekt Vårt ESF-finansierade projekt Din Tur har fortlöpt under 2012 och vi kommer att ha sista deltagarstarten under I projektet coachar vi långtidsarbetslösa för att de ska komma närmare egen försörjning. Forskningsinformation och föreläsningar Under 2012 genomförde vi ca 160 kulturarrangemang i Västerås. Olika studiegrupper och föreningar nådde ut till allmänheten genom teaterföreställningar, utställningar, musikframträdanden och föreläsningar m.m. Sala kommun I Sala har vi under 2012 arrangerat ca 30 studiecirklar för Teaterföreningen Cameleonterna, Kilbolokalen, Blåslaget, vävgrupper och en musikgrupp. Folkuniversitetet har arrangerat offentliga föreställningar med teaterföreningen Cameleonterna och med Kilbolokalen. Vi genomförde 45 kulturarrangemang i Sala vilket är en stor ökning jämfört med föregående år. Föreningarna har varit mycket aktiva under Köpings kommun Vi genomförde musikverksamhet i en studiegrupp i Köping. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Under hösten 2012 startade vi ett samarbete med Academicum och Uppsala universitet för ett projekt som heter Korta vägen. Det är Arbetsförmedlingen som upphandlat projektet som syftar till att hjälpa utländska akademiker att komma i arbete. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

14 Avdelningarnas verksamhet Gävleborg Dan Magnusson, avdelningschef Under år 2012 har Folkuniversitetet Gävleborg genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i åtta av länets tio kommuner. Satsningen på musik och konceptet Studio Monoton i Gävle och Bollnäs har varit lyckosam och antalet studiecirkeltimmar i musik har ökat betydligt, framförallt i Gävle. På utbildningssidan bedriver vi nu både yrkeshögskola (GIS) och yrkesgymnasium (Ljudteknik). Den planerade organisationsförändringen som påbörjades under 2011 slutfördes under Från och med den 1 augusti 2012 har verksamheten i tidigare Folkuniversitetet Uppdrag Mitt AB åter inordnats under stiftelsen och avdelningen Gävleborg. Tidigare avdelningschef för uppdragssidan, Bozenna Meczynski, har gått i pension. Folkbildning Bollnäs kommun I Bollnäs har vi haft cirklar i ljud- och musikproduktion. Aktiviteten i musikstudion på Heden har varit hög, liksom ljudnivån. I Hälsingland är det framförallt hårdrock som gäller, vilket inspirerade oss till att arrangera en föreläsning med journalisten och författaren Anders Tengner. I Kulturhuset i Bollnäs har Senioruniversitetet haft föreläsningar på olika teman, bl.a. Strindberg de sista åren, Konstnärskap i Bollnäs och Att byta språk och kultur mitt i livet. Även Hem och Samhälle har genomfört litteraturcirklar i Segersta. Gävle kommun I Gävle har vi haft cirklar i ljud- och musikproduktion. Vi har också anordnat enskild undervisning, framförallt för barn, i sång, gitarr, fiol och piano/keyboard. En minneskonsert på Gävle slott tillägnad förintelsens offer inledde årets kulturverksamhet. Vårt koncept Studio Monoton fortsätter att växa kraftigt. I musikstudion hålls både kurser och studiecirklar. Totalt verkar ett trettiotal akter/grupper inom Studio Monoton. Forsbacka Kammarkör är en samarbetspartner sedan många år tillbaka. Deras framförande av Carl Orffs Carmina Burana inför ett sprängfyllt Gävle Konserthus bör räknas till en av årets största lokala musikhändelser. Folkuniversitetet och Studio Monoton medverkade också som utställare på Å-draget och Popcult där vi framförallt vände oss till musikintresserade barn och ungdomar. Pensionärsuniversitetet i Gävle har haft ett gediget program under året med välbesökta föreläsningar som t.ex. När guldet blev till järn, Brukspatronen Jean Bedoire, Datorer farligt eller ofarligt och RIA så försöker vi hjälpa de utsatta. I samarbete med Sveriges Konstföreningar Gävleborg anordnades sommarens kulturkvällar på Engeltofta. Tillsammans med facebook-gruppen Digitalfoto i Gävleborg arrangerade vi fotoutställning i egen monter på Gävle Foto & Mediamässa. Hyperaktiva Gävle Scooters ordnade flera rideouts och utställningar. 14 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

15 Ockelbo kommun I Ockelbo har Hem och samhälle varit aktiva med studiecirklar i handarbete och litteratur. De har också genomfört kulturarrangemang i form av litteratur- och berättarkvällar, varav en på temat Kylrum för avlidna?. I samarbete med Gästrik Konst har ett flertal konstutställningar ägt rum på Ateljéhuset Ulvsta Gamla Skola, Ateljé Härdvägen och Wij Trädgårdar. Sandvikens kommun Vi fortsätter samarbetet med Gästrik Konst vilket resulterat i ett stort antal konstutställningar i centrala Sandviken, Högbo bruk, Kungsgården, Gästrike Hammarby, Årsunda, Gysinge och Storvik. Filmklubben Oden anordnar konstkafé med filmvisning på olika teman och lärarförbundet har genomfört studiecirklar. Under hösten anordnade Gaffel Ateljéförening SAFE Sandviken Art Festival, på Drottningen i centrala Sandviken. Söderhamns kommun I Söderhamn har musiker genomfört studiecirklar inom elektronisk dansmusik. Hofors kommun Musikanter och kulturarbetare i folkmusikgruppen Los Mariachis underhöll på Gästis i Torsåker. I samarbete med Gästrik Konst har konstutställningar arrangerats i Hofors och Torsåker. Hudiksvalls kommun I Hudiksvall har vi genomfört två studiecirklar om Musikens Salzburg. Vi har under året samarbetat med musiker som utvecklat sin teknik och sitt kunnande. Ljusdals kommun Ett flertal musiker samarbetar med oss och har också deltagit i utbildning i ljudproduktion i vår musikstudio i Bollnäs. Uppdragsverksamhet Vuxenutbildningen Gävle Mycket tack vare vår musiksatsning Studio Monoton har vi fått förtroendet att anordna gymnasieutbildning i Ljudteknik åt Vuxenutbildningen Gävle. Den första ettåriga utbildningen startade i november med en grupp på elva deltagare. EU-projekt Folkuniversitetet är utsett till utbildningsanordnare i flera olika projekt som drivs av Region Gävleborg. Inom projektet RUN (Regional Utbildning för Nyföretagare) genomför vi bl.a. Starta eget-kurser i samråd med representanter från kommunerna Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Hudiksvall. Skolor Yrkeshögskoleutbildning Utbildningen Avancerad GIS-användare (GIS - Geografiska Informationssystem) startade för sjätte året i rad, varav det andra året inom ramen för Yrkeshögskolan. Under året gjordes också en ny Yh-ansökan om att få bedriva utbildningen på distans från och med hösten Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

16 Avdelningarnas VERKSAMHET Internationella Gymnasiet Internationella Gymnasiet startade Skolan erbjuder det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Samhällsvetenskap och det Humanistiska programmet med inriktning Kultur. Sandra Cuhrts, rektor På Internationella Gymnasiet har vi det Samhällsvetenskapliga och det Humanistiska Programmet med internationell profil. I rekryteringsprocessen känner vi allt mer att Folkuniversitetet som huvudman förknippas med stabilitet och långsiktighet. Det gynnar oss att skolan drivs av en stiftelse utan vinstintressen. Att Internationella Gymnasiet är en liten skola på riktigt ger oss en stor fördel. Vi kan se varje elev och bemöta den som individ. Som lärare och rektor känner man alla elever. Efter nedgången 2011 kunde vi i höstas åter igen ta in ett större antal elever. Under vårterminen 2012 tog 53 elever studenten. Under året har Internationella Gymnasiet haft ca 165 elever. Områden som vi har fokuserat på under året har framför allt varit: Vidareutveckling av mentorskapet för att garantera att varje elev jobbar mot de nationella målen. Pedagogiska diskussionsmöten om betyg och bedömning. Planering av ett skolgemensamt projekt som pågår en vecka under våren Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

17 Utlandsavdelningen Med sina 2,75 tjänster bedriver utlandsavdelningen transnationella projekt finansierade av EU, Sida och Svenska Institutet. Verksamheten är fokuserad på utveckling och tillämpning av olika metoder inom kvalitetssäkring av yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar samt integration av immigranter på arbetsmarknaden. Ali Rashidi, avdelningschef Under 2012 drev avdelningen följande projekt: CQAF-VET Online: syftet är att ta fram en kvalitetssäkringsmodell för YH-utbildningar. Expanding Quality Spirit in Vocational Education and Training (QinVET): syftet är att utveckla handledningsmaterial och metodik för yrkesutbildningsledare som vill initiera kvalitetssäkringsprojekt på sina arbetsplatser. Empowerment KIT for Immigrant Women with low educational background: syftet är att utveckla arbetsmetoder för arbetsförmedling, studieförbund och kommuner som arbetar med integration av utlandsfödda kvinnor med låg utbildningsbakgrund på arbetsmarknaden. European Integration Agent (IGMA): syftet är att utveckla kompetensprofil för personer som arbetar med integration. Därutöver deltog avdelningen i ett antal projekt som partner inom: Age-management: kompetensförsörjning för 50+ EUPA: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande SERF: Projektet syftar till att operationalisera Learning Outcomes som beskriver vilken nivå av kunskap, förståelse och färdigheter den studerande ska ha uppnått efter genomgången utbildning. Det är värt att påpeka att Folkuniversitetet som första europeiska utbildningsorganisation, lyckades öppna Leonardo da Vinci-programmet för ryska organisationers deltagande. Tre ryska universitet deltar i QinVET-projektet som partner från s.k. tredjeland. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

18 Statistik FOLKBILDNING Folkbildningstimmar inkl annan gruppverksamhet Kommun År 2012 År 2011 År 2012 År 2011 Håbo Älvkarleby Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Laxå Hallsberg Hällefors Degerfors Ljusnarsberg Lekeberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Surahammar Skinnskatteberg Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Västmanlands län Rättvik Leksand Mora Falun Borlänge Hedemora Säter Vansbro Malung Gagnef Smedjebacken Älvdalen Orsa Ludvika Avesta Dalarnas län Ockelbo Hofors Ljusdal Gävle Sandviken Bollnäs Ovanåker Hudiksvall Söderhamn Nordanstig Gävleborgs län Uppsala regionen totalt Kultur 18 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

19 Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet till Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (org.nr ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Om stiftelsen Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet stiftades 1962 av Uppsala studentkår, Uppsala universitet och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet, och verkar under namnet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst. Stiftelsens ekonomi Stiftelsens omsättning har ökat till 78,3 MKr (69,5 MKr 2011) och vi redovisar ett ekonomiskt resultat för 2012 på 1 MKr (- 0,4 MKr). De största förändringarna är följande: Ny verksamhet har tillkommit på uppdragssidan, i form av stor sfi-verksamhet i Västerås med omnejd, samt uppdraget Korta vägen i Uppsala och Västerås. Vidare har vi under året flyttat verksamheten i vårt aktiebolag för uppdragsutbildning i Gävleborg tillbaka till moderstiftelsen. Slutligen ger det nya systemet för fördelning av statsbidrag till folkbildningen ökade intäkter. De tre verksamhetsgrenarna Folkuniversitetets verksamhet har tre grenar; folkbildning, uppdragsverksamhet och skolor. Under 2012 har uppdragsverksamheten ökat, men trots detta är de tre områdena i princip jämnstora (med en andel mellan 31 och 36 % av omsättningen), vilket ligger i linje med stiftelsens inriktningsmål om en jämn balans mellan de tre grenarna av verksamheten. Inom folkbildningen bedrivs verksamhet riktad till allmänheten, dels i form av kurser som erbjuds en bred allmänhet via kursprogram eller webb (programbunden verksamhet), dels i form av studiecirklar som bedrivs av föreningar, grupper eller andra sammanslutningar (studieservice). Som nämnts ovan ökade statsbidraget till denna verksamhetsgren drygt 1 MKr under Volymen folkbildningsverksamhet har ökat kraftigt under året, från ca till knappt studietimmar. Ökningen är väl spridd över samtliga län. Vi har också ökat vår närvaro i de olika kommunerna, från 35 av 55 möjliga kommuner 2011 till 42 kommuner Uppdragsverksamheten består av utbildningsuppdrag riktade till företag, organisationer eller myndigheter. Under verksamhetsåret dominerade uppdrag som inriktar sig på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och åtgärder på integrationsområdet. Inom uppdragsverksamheten ryms även verksamheten som bedrivs av vår utlandsavdelning. Skolverksamheten består dels av en gymnasieskola, Internationella Gymnasiet i Uppsala, dels av de YH-utbildningar som bedrivs i Falun, Gävle och Uppsala. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

20 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Förvaltningsberättelse fortsättning Viktiga händelser under räkenskapsåret Under perioden till drevs Folkuniversitetets uppdragsverksamhet i Gävleborgs län inom ramen för ett aktiebolag, Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB. Från och med 1 juli 2012 drivs all verksamhet i Gävleborgs län inom ramen för stiftelsen. Under året har stiftelsen köpt en bostadsrätt i samma bostadsrättsförening där huvuddelen av våra studielokaler i Uppsala finns. Den närmaste framtiden De stora utbildningsuppdrag som inleddes 2012 fortsätter även under 2013, vilket gör att förutsättningarna för uppdragsverksamheten är fortsatt gynnsamma. Under året kommer de stora EU-finansierade arbetsmarknadsinriktade projekten med namnet Din Tur i Uppsala och Västerås att avslutas. Vi har fått tre ansökningar om nya YH-utbildningar beviljade för start under Det gäller utbildningen anläggningsprojektör (Dalarna), avancerad GIS-användare (Gävleborg) och strategisk försäljning (Uppsala). Vi noterar detta med tillfredsställelse. Under sommaren 2013 kommer administrationen i Uppsala att flyttas till den fastighet på Bergsbrunnagatan 1 som inköptes 2012 och som kommer att byggas om under våren Tack Avslutningsvis framför styrelsen ett stort tack till stiftelsens administrativa och pedagogiska personal för ett utmärkt arbete under året. 20 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

21 Ekonomi Flerårsjämförelse Stiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 62,0% 57,0% 57,0% 56,0% 64,0% Avkastning på totalt kapital, % 2,9% Neg 2,0% 6,6% 8,0% Avkastning på eget kapital, % 4,6% Neg 3,9% 12,0% 13,0% Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Resultat och ställning Stiftelsens resultat för 2012 uppgår till tkr (-442 tkr). Resultatet av stiftelsens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Summa Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

22 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Ekonomi fortsättning Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kraftsamling för framtiden Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2013 Samverkan som samlande kraft Under 2013 nådde Folkuniversitetet Region Väst

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg, Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt tillbaka! Trots att Folkuniversitetet Västs omsättning nådde en ny

Läs mer

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner.

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner. FOLKDANS I DALARNA Nutid och behov, möjligheter och visioner. Innehållsförteckning Inledning 4 Kartläggning av folkdansverksamheter i Dalarna 6 Visioner, önskemål och behov 16 Idéer på verksamhet 20 Aktörer

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling Omsatte 2,1 mdr kronor 2010 Finns på 90 orter i Sverige Har

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden

Bokslut 2010. Viadidaktnämnden Bokslut 2010 Viadidaktnämnden 1 (18) Ekonomiskt resultat för Viadidaktnämnden 2010... 2 Budgetavvikelse... 2 Sammanfattning av årets verksamhet... 2 Väsentliga händelser under året... 3 Personalbokslut...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren I II ~ Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 005 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 5 Årsredovisning och bokslut för kulturnämnden 2010 Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg,

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer