Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Internationella Gymnasiet 16 Utland 17 Statistik folkbildning 18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19 Ekonomi 21 Bokslutskommentarer 25 Revisionsberättelse 29 Styrelsen & organisation 30 Annual Report (English) 32 Folkuniversitetet Mitt Kontakt 36 Fotografier Jan Lindmark, Pelle Wahlgren, Åse Granberg, Dan Magnusson, Stéfan Estassy, Katarina Andersson, Tony Karlsson, Stina Järvholm Niklasson m fl. Grafisk form & produktion Pär Jansson Produktion AB Textgranskning Ulla Jonson, Korrektur Kontsthuset Tryck Elanders Sverige AB

3 Om Folkuniversitetet Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 40 lokalkontor och 6 huvudkontor Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Drygt 1 miljard i omsättning Huvudman för 9 st fristående gymnasier Huvudman för 35 st Yh-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS), Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten, TRR m.fl. Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startades 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer i våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har också en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildningen, yrkesutbildning och age management. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska Institutet m.fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 2012 har varit ett bra år för folkbildningen på Folkuniversitetet i Uppsala. Vi har bedrivit utvecklingsarbeten som inom några områden har börjat ge effekt. Antalet genomförda timmar har ökat jämfört med föregående år som en direkt konsekvens av det ovan nämnda. Den programbundna verksamheten har fortsatt att gå lika bra som den har gjort under de senaste åren. Kulturarrangemangen och studiecirklarna har ökat med några tusen timmar. Henrik Ivansson, avdelningschef Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Grunden i utbudet är de fem verksamhetsområdena språk, konst och foto, musik, data och ekonomi samt verksamhetsområdet som benämns just nu. Omkring personer deltog under 2012 i det öppna kursutbudet som presenteras i kursprogrammet. Verksamheten är därmed ett väsentligt inslag i kultur- och bildningslivet i Uppsala. Musik- och språkverksamheterna har gått mycket bra under Betydligt fler deltagare har ägnat sig åt musik 2012 än Vi har även kunnat erbjuda ett brett utbud av kvällskurser i främmande språk och i svenska. Utöver de stora europeiska språken inklusive svenska, har vi haft kurser i japanska, kinesiska, arabiska, amhariska, persiska, ryska, turkiska och bosniska/kroatiska/serbiska. Vi har under de senaste åren börjat genomföra kurser som ligger utanför våra huvudsakliga verksamhetsområden under vinjetten just nu. Exempel på sådana som dessutom varit välbesökta är kurser i släktforskning och förberedelser inför högskoleprovet. Sommarkurserna i svenska lockade omkring femtio deltagare sommaren Det är intensiva kurser som i första hand riktar sig till tillfälliga besökare från andra länder som vill lära sig svenska. Kurserna är dock även attraktiva för invandrare som snabbt vill förbättra kunskaperna i svenska språket. Föreningsverksamhet Vi har en omfattande studieverksamhet som bedrivs av fria grupper som sökt sig till oss för att få hjälp med studier inom olika ämnesområden. Här återfinns bland annat musikgrupper, Hem och Samhälle, Uppsala senioruniversitet och en mängd olika studentföreningar. En stor del av vår verksamhet med fria studiegrupper riktar sig till invandrare. Mötet med svensk folkbildningspedagogik är för många en viktig del av integrationen i det svenska samhället. Folkuniversitetet har sedan länge ett samarbete med Röda Korsets Internationella Träffpunkt där fokus ligger på frågor rörande integration. Under senare tid har vi även börjat samarbeta kring kompetenshöjande insatser för de som engagerar sig ideellt inom anhörigstöd för äldre. Under 2012 har vi haft ett fortsatt gott samarbete med Studentradion 98,9. Vår samverkan med Konsthuset och studentnationernas kulturscen har intensifierats. Vi har startat nya samarbeten med exempelvis personalvetarföreningen Dynamicus och Kondoma Mera har också varit ett år då vi har kunnat hjälpa ett par föreningar att komma igång igen efter en tids inaktivitet. 4 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

5 Forskningsinformation och föreläsningar Vårt Framtidsakademiprojekt i samarbete med CEMUS vid Uppsala universitet och SLU fortsätter. Vi är nu uppe i den sjuttonde terminen och den åttiofjärde kostnadsfria föreläsningen som erbjudits Uppsalaborna. Framtidsakademins syfte är att med ett brett perspektiv lyfta frågor kopplade till hållbar utveckling. Genom att låta aktiva forskare föreläsa och diskutera sina forskningsrön med åhörarna vill vi sprida aktuell forskningsinformation och berika samhällsdebatten. Under 2012 arrangerade vi tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårens övergripande tema var Ekonomi & Demokrati då vi bland annat avhandlade demokratirörelsen i samband med den arabiska våren samt den allt mer växande förtroendekrisen för finanssystem och politiker. Hösten 2012 ägnade vi åt temat Förändring, med föreläsningar om hur internet har påverkat politiska strategier samt hur globalisering gjort motståndsrörelser till ett större hot för globala maktrelationer. Vi har även förstärkt vårt engagemang i hela länet inom detta område. Under 2012 arrangerade vi forskarföreläsningar i Tierp, Östervåla, Öregrund, Knivsta och Bålsta. Flera av föreläsningarna ägnades åt August Strindberg med anledning av Strindbergsjubiléet Men även bygdehistoria har lockat publik hade vi en omfattande föreläsningsaktivitet i samarbete med Kemiska institutionen vid Uppsala universitet. Det var ett i tid avgränsat samarbetsprojekt som resulterade i ett tjugotal uppskattade föreläsningar. Kulturarrangemang 2012 har bjudit på många spännande kulturarrangemang. Som exempel kan nämnas att vi, tillsammans med Utrikespolitiska föreningen, har deltagit i anordnandet av flera intressanta föreläsningar. Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, föreläste den 18 oktober om Framtiden för det europeiska unionsprojektet. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet höll en föreläsning den 25 oktober. Rubriken var Economic crises for dummies: Vad? Hur? Varför?. Föreläsningen besvarade en del av frågorna kring hur en ekonomisk kris uppstår och varför. Ett betydande antal kulturarrangemang har genomförts i samarbete med Uppsala senioruniversitet genom föreläsningsserier med teman som t.ex. Möten med tonsättare, Musik från fyra sekler, Den moderna konsten, Levande jazzhistoria och Min läsning. Senioruniversitetet har även haft sina s.k. tisdagsföreläsningar i sal X, universitetshuset. Exempelvis föreläste Ulf P. Lundgren den 16 oktober kring Skall skolan vara kommunal eller statlig? Ett annat exempel är den 18 september då Reynir Bödvarsson föreläste kring rubriken Jordbävningar och vulkanutbrott var och varför?. Även Konsthuset har varit en viktig samarbetspartner när det gäller anordnandet av kulturarrangemang under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 Avdelningarnas verksamhet Enköpings kommun I samarbete med föreningen Hem & Samhälle har tolv studiecirklar och sjutton kulturarrangemang genomförts i Enköpings kommun under Östhammars kommun I Östhammars kommun har vi haft två föreläsningar inom forskningsinformation. Tjugosex kulturarrangemang inom musik och konst har genomförts i samarbete med Konsthuset. Yrke & uppdrag Allmänt Yrke & Uppdrag har som vanligt haft ett hektiskt år. Vi har utvecklat ny verksamhet parallellt med genomförande av befintlig verksamhet. I september 2012 ansökte vi om fyra utbildningar inom Yrkeshögskolan, två helt nya koncept och två omarbetade. En utbildning, Strategisk försäljning, beviljades. Under första halvan av året startade vi en omfattande arbetsmarknadsutbildning med namnet Korta vägen. Tierps kommun Vi har drivit två studiecirklar i vävning. Ett kulturarrangemang, föresläsningen Strindberg - sanning och förbannelse, har getts i Tierps kommun. Älvkarleby kommun Sju studiecirklar och sju kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem & Samhälle. Heby kommun Inom ramen för Framtidsakademin har vi haft två föreläsningar i Östervåla: Varför började man tillverka stolar i Östervåla? (en forskarföreläsning med Kjell Haraldsson) och När vi sänkte Tämnaren (en forskarföreläsning med Maria Eriksson). Håbo kommun I Håbo kommun har vi i samarbete med Konsthuset genomfört fem kulturarrangemang. Två föreläsningar inom forskningsinformation har också arrangerats. Knivsta kommun Samarbetet med Konsthuset har genererat två kulturarrangemang i Knivsta kommun. Även två föreläsningar inom forskningsinformation har ägt rum. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

7 Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Korta vägen Vi genomför i samarbete med Academicum och Uppsala universitet arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen har en aktiv roll i verksamheten. I korthet går uppdraget ut på att genomföra insatser för att invandrare med akademisk bakgrund ska få fäste i arbetslivet. Deltagarna är i regel färdiga med sin utbildning i svenska för invandare, sfi, men även deltagare som är i slutskedet av sfi-studierna kan vara aktuella. Folkuniversitetet ansvarar bland annat för yrkessvenska, samhällsoch IT-kunskap. Uppsala universitet står för studierådgivning och lokaler. Academicum ansvarar för praktikdelen och arbetsmarknadsanknytningen. Det är lite för tidigt att uttala sig om resultaten, men det ser mycket lovande ut. Deltagarna har hittills varit mycket nöjda med språkdelen i utbildningen vilket förstås är glädjande. Utbildning för yrkeslivet Under 2012 har antalet sålda uppdrag ökat kraftigt jämfört med föregående år. Akademiska sjukhuset har köpt många språkutbildningar i svenska av oss. Även Handel i Uppland har för sina medlemmars räkning köpt utbildningar i butiksledarskap och grundläggande butiksekonomi. Utbildningar i språk, framförallt i svenska och engelska dominerar inom det här området, men även utbildningar i sälj, marknadsföring och ekonomi går bra. EU-projekt Din tur Din tur är ett EU-projekt som pågår under två och ett halvt år. Verksamheten finansieras till stor del av medel via Europeiska socialfonden. Projektet genomförs i Uppsala och Västerås med Arbetsförmedlingen som central samarbetspartner. Arbetsförmedlingen har på båda orterna en heltidstjänst placerad i projektet. I projektet samverkar vi också med Min tur i Sundsvall och det transnationella projektet Operational model of Common Quality Assurance Framework at VET-provider level, som koordineras från Uppsala. Under året har även Folkuniversitetet i Luleå startat ett liknande projekt. Gemensamt för dem som genomgår projektet är att de varit arbetssökande under en längre tid. Varje omgång pågår under en sexmånadersperiod. Projektet syftar till att avsevärt förbättra deltagarnas möjligheter till egen försörjning. Vi ska även testa några nya metoder i det här sammanhanget och utvärdera hur de fungerar. Erfarenheterna ska sedan spridas till andra aktörer och samarbetspartners som arbetar med den här målgruppen. Europeiska socialfonden stöder under innevarande programperiod bl.a. metodutveckling. Under senare delen av 2013 kommer projektet att avslutas. Resultaten kommer då att redovisas i en slutrapport. Många deltagare har dock under varje omgång kommit ut i arbete eller gått vidare till utbildning. Skolor Kvalificerad yrkesutbildning Redovisningsekonom Den omgång elever på utbildningen Redovisningsekonom som tog examen i december 2012 var den sista inom den skolverksamhet som går under benämningen kvalificerad yrkesutbildning. Motsvarande verksamhet går nu under benämningen yrkeshögskoleutbildningar. De studerande har varit motiverade och resultaten är mycket tillfredsställande. Omkring 90 % arbetar efter examen inom aktuell bransch. Yrkeshögskoleutbildning Säljare/marknadsförare med internationell inriktning Utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell inriktning har nu bedrivits under mer än tio års tid. Många revideringar har dock skett. Från början hette den Exportsäljare och under ganska många år var benämningen Internationell marknadsföring och försäljning. Det som har varit bra i den tidigare stommen har behållits och en del nya moment har tillkommit. Fokus ligger nu mer på sälj och mindre på marknadsföring. Alla intressenter (Myndigheten för yrkeshögskolan, studenterna och branschen) uttrycker uppskattning för det nya konceptet. Strategisk försäljning Vårt senaste tillskott inom yrkeshögskolan är utbildningen Strategisk försäljning för personer som har jobbat med försäljning i några år och som vill utveckla sig inom säljyrket. De studerande får fördjupade kunskaper inom komplex strategisk försäljning och långsiktiga kundrelationer. Utbildningen bedrivs på distans på deltid för att studierna ska kunna kombineras med deltagarens ordinarie yrkesarbete. Vi har haft problem med avhopp, då vissa efter en tid upplever att tiden inte räcker till. Vi provar nu olika åtgärder för att minska avhoppen. Redovisningsekonom En förnyad och omarbetad version av utbildningen Redovisningsekonom lämnades under 2012 in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Tyvärr fick vi avslag. I den form utbildningen har bedrivits har vi återkommande haft många fler sökande än vad vi har haft platser. Branschen lovordar utbildningen, de studerande är mycket nöjda och vi har uppfattat det som att man även inom Myndigheten för yrkeshögskolan ser positivt på verksamheten. Efter en utvärdering av det inträffade hoppas vi kunna fortsätta att vidareutveckla utbildningar inom detta område. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 Avdelningarnas verksamhet Mats Hallsten, avdelningschef Dalarna 2012 har varit ett spännande och expansivt år för Folkuniversitetet i Falun. Utvecklingen inom folkbildning har varit mycket positiv. Vår yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare har pågått i fem år nu. En ny yrkeshögskoleutbildning inom IT och infrastruktur har kommit igång. Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar har ersatts med jobbcoachningsuppdrag för arbetslösa ungdomar. Vi har även utbildat kontakttolkar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En diplomerad utbildning inom Diagnosklassificering (DRG) har också utvecklats. Musikverksamheten växer och fyller våra lokaler i Falun allt mer. Förutom språk- och ekonomikurser har vi även tagit fram mycket nytt gällande kvällskurser. Nyanställningar har gjorts på folkbildningssidan. Vi har även under 2012 haft ett mycket gott samarbete med flera invandrarföreningar i Borlänge, Falun och Mora. Folkbildning Falu kommun Musikverksamheten har utvecklats positivt under det senaste året och kurser i gitarr, sång, elbas och fiol är fortsatt populära. Ekonomiområdet har fortsatt att gå bra och det har genomförts ett flertal kurser inom bokföring grund och löneadministration. Vi har även haft kurser i sjömanskap. Språkoch konstkurserna har fortsatt som tidigare. I kontakten med föreningar är det främst musikverksamheten som har utvecklats under året, men vi har även etablerat ett samarbete med grupper som sysslar med filmverksamhet och tango. Sedan tidigare finns föreningar som ägnar sig åt bl.a. lokalhistorisk forskning och textilt skapande. Falu senioruniversitet har sedan tio år tillbaka en gedigen verksamhet som kontinuerligt utvecklas med fler och fler cirklar inom varierande områden som musik, litteratur, historia och språk. Deras föreläsningar varje månad på Dalarnas museum är mycket välbesökta. Det har även genomförts musikframträdanden, dansuppvisningar och utställningar under året. Borlänge kommun Under året har det genomförts studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper. De genomför cirklar i bl.a. musikteori och marknadsföring. Samarbetet med invandrarföreningar har fortsatt. Det har inletts samarbete med en ny svensk-kurdisk kulturförening och en thailändsk kulturförening. De har haft cirklar i sömnad, samhällskunskap, skillnaden i synen på droger mellan olika kulturer, problematiken med hedersmord m.m. Under året har även konserter, utställningar och dansuppvisningar genomförts. Textilcirklar har genomförts på CTH Fabriksmuseum där kvinnor med olika bakgrund och nationaliteter har lärt av varandra. Föreläsningar har genomförts om bl.a. textilbranschens utveckling och CTH Fabriksmuseums historia och utveckling. Mora kommun Under året har studiecirklar i samarbete med en kurdisk förening fortsatt. De har haft cirklar inom vitt skilda områden som kvinnors rättigheter, skillnaden i synen på narkotika i olika kulturer, synen på barnuppfostran, ungdomar och arbetsmarknaden och att starta eget företag. Kulturarrangemang i form av musikframträdanden har också genomförts. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

9 Rättviks kommun Kulturarrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Bl.a. har konserter genomförts under Bingsjöstämman. Hedemora kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Säters kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Avesta kommun Studiecirklar i bl.a. lokalhistorisk forskning har bedrivits i samarbete med föreningar. Även ett antal musikarrangemang har genomförts. Gagnefs kommun Cirklar i forskning för bevarande av dialekter har genomförts. Leksand kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Avesta kommun Kulturarrangemang i form av konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Orsa kommun Kulturarrangemang i form av konsert har genomförts. Älvdalens kommun Kulturarrangemang i form av konsert har genomförts. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Folkuniversitetet i Falun har under hösten bedrivit en utbildning för kontaktolkar i arabiska och somaliska. Jobbcoachning Vi har ett avtal med Arbetsförmedlingen vad det gäller jobbcoachning för ungdomar som löper på. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Utbildning på företag har under året gått framåt på ett väldigt positivt sätt. I svenska undervisas både grupper och enskilda personer. Även i år återkom yrkesskolan från Åbo, Finland, för en intensivkurs i svenska under en vecka. Undervisning i språk, både i grupp och enskilt har bedrivits under året. Ekonomi och data för yrkeslivet är återkommande utbildningar. Landstinget Gävleborg har köpt utbildningar i Diagnosklassificering (DRG) och denna utbildning är numera en diplomerad utbildning inom Folkuniversitetet. Vi har under året utbildat över 100 läkarsekreterare och utbildningen kommer även att fortsätta under 2013 Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare. Den 17 december 2012 hölls examensfest för 32 nya Hälso- och sjukvårdssekreterare. Alla utom två hade skrivit på anställningsavtal vid utbildningens slut. Utbildningen övergår från och med nästa omgång till att bedrivas som yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare Vår första YH-grupp inom Hälso- och sjukvårdssekreterare startade i augusti och har nu gjort sin första termin av fyra. Våra viktigaste samarbetspartner, landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala samt Akademiska sjukhuset, har arbetat aktivt tillsammans med Folkuniversitetet, vilket har resulterat i en verksamhet vi verkligen tror på. Teknisk konsult inom IT och infrastruktur. Vår nya YH-utbildning, Teknisk konsult inom IT och infrastruktur, är på 300 YH-poäng. Två antagningsomgångar med vardera 22 deltagare är beviljade. Våra viktigaste samarbetspartner i denna utbildning är Atea, CGI, Loxodonta, Triatech IT, PeakIT samt Trafikverket ICT. Dessa företag engagerar sig i utbildningen på ett mycket imponerande sätt. Folkuniversitetet Falun har även lämnat in en ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning gällande Anläggningsprojektör. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 Avdelningarnas verksamhet Sten-Ove Hylander, avdelningschef Örebro 2012 har varit ett spännande verksamhetsår för Folkuniversitetet i Örebro. Vi har haft en expansiv utveckling inom språk när det gäller våra öppna betalcirklar. Våra aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar avslutades vid halvårsskiftet. Aktiviteten har avsett coachning och har varit mycket uppskattad av våra deltagare. Under året fick vi förtroendet att starta vår första Kontakttolkutbildning i Örebro. Efterfrågan på kontakttolkar är stor och förväntas öka de närmaste åren. Det är en krävande utbildning men mycket rolig att få driva och ansvara för. Avdelningen har som helhet uppnått de mål som varit uppsatta för budgetåret och ser med tillförsikt fram mot Folkbildning Örebro kommun Den programförda verksamheten har fortsatt att öka i volym. Framförallt inom språk har vi märkt en markant ökning. Att kunna flera språk är viktigt i vår globaliserade värld. Våra målinriktade språkcirklar med kvalificerade ledare har alltid varit uppskattade av våra deltagare. Efterfrågan på kvalificerade ekonomikurser har minskat men har en fortsatt stabil volym som förväntas öka. Arbetet med att utveckla kontakten med olika föreningar har fortsatt under Vi har både knutit nya kontakter och fördjupat befintliga samarbeten. I Hampetorp till exempel, har verksamheten fortsatt att växa, och då inte bara på musiksidan. Förutom att en handfull band nyttjat replokalen i föreningsgården, har gitarrkurser, musikfestivaler, bugg- och streetdancekurser m.m. arrangerats och en kör startats. Samarbetet med Hampetorps föreningsgård har dessutom genererat nya samarbeten i övriga Östernärke, om än i liten skala än så länge. I slutet av året hade vi ett positivt möte med Askers bygdegårdsförening. Vad det kan utvecklas till får 2013 utvisa. Samarbetet med Haga fritidsgård i Örebro har fortsatt och en rad studiecirklar, uteslutande i musik, har genomförts. Samarbetet med fritidsgården i Odensbacken har under året övergått i direktkontakt med de band som repar där. För att kunna följa föreningar och grupper i deras utveckling, och svara mot nya behov, införskaffades i mitten av december professionell PA-utrustning, och innan året var slut hade denna ljudanläggning kommit ett flertal grupper till gagn. I början av september var vi genom vårt medlemskap i Scenit (folkbildningens arrangörsförening i Örebro län) ännu en gång med och arrangerade den ständigt växande Live at heart-festivalen. I år hade den utökats till tre dagar och vid sidan av drygt 300 spelningar på ett tjugotal scener anordnades seminarier, workshops och mötesplatser för alla länkar inom musikbranschens näringskedja. Verksamheten för nya svenskar har fördjupats under året. Två föreningar inriktar sig i första hand på kvinnor. Syftet är att minska social isolering och främja integration. Föreningen Invandrare mot narkotika höll cirklar i hälsa, matkultur och integration. Föreningen Solidaritet arbetade med att stödja och undervisa invandrarkvinnor i svenska och samhällskunskap. ANDC, African Academic Development Center, har fortsatt sin väletablerade verksamhet för invandrare, främst i Vivalla. Den libanesiska föreningen Al Waffa har fortsatt arbetet med olika föreläsningsserier under året. Kulturrundan är ett uppskattat arrangemang som återkommer varje år och genomförs i samarbete mellan Örebro Kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog musikgruppen Hjälmartrion som framförde gamla schlagers och hade allsång. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

11 Under hösten hölls en tre dagar lång videokonstfestival i samverkan med art:screen, Bio Roxy och Örebro läns museum. På festivalen visades på flera platser videokonst från hela världen. Vår eminenta förening Örebro Senioruniversitet (ÖSU) har haft många intressanta kulturarrangemang och studiecirklar under året. ÖSU är ett forum för enskilda personer som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Bland ÖSU:s kulturprogram och cirklar kan nämnas Nybörjarkurs i svensk språkhistoria, Skrivande kvinnor i vår litteratur, Samtidskonstens teori och bakgrund, En globaliserad värld och Humor som berör och förför. Askersunds kommun I Askersund har föreningen Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer genomfört Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Hallsbergs kommun Konstslingan, se Kumla. Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Kumla kommun Vi har ett fortsatt samarbete med Konstslingan, en spännande resa där möten mellan konstnärer och betraktare är en naturlig del. På ett otvunget sätt kan man ta del av vad konstnärerna vill förmedla. En slinga med 18 stationer sträcker sig över Kumla, Hallsberg, Odensbacken och Örebro och pågår under två dagar. Laxå kommun Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Karlskoga kommun Föreningen ANDC höll cirklar i integration och modersmålet somaliska. Nora kommun Vi har inlett ett samarbete med Hembygdsföreningen Noraskog. Under året har de genomfört en cirkel i och om Göthlinska gården och dess historia. I samband med detta hölls några föreläsningar. En uppskattad föreläsning handlade om Norabygden före stadsrättigheterna där föreläsaren var fil. dr Lennart Hedberg. Nora kommun driver tillsammans med studieförbunden Folkbildningens kulturskola i Nora. Den vänder sig till barn och ungdomar mellan 6 och 19 år. På Karlsängsskolan höll Folkuniversitetet en cirkel i skapande med form och bild för barn, 7 år och uppåt. Hällefors kommun Under festivalen art:screen, se Örebro, hölls filmvisningar i måltidens hus i Grythyttan. Föreningen ANDC höll cirklar i svenska för invandrare. Behovet är stort i Hällefors då många nyanlända flyktingar bor där. Ljusnarsbergs kommun I samverkan med Ljusnarbergs konstklubb genomfördes under två dagar en kulturrunda på ca femtio platser i Ljusnarsberg med omnejd. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar Sedan drygt tre år tillbaka har vi arbetat med Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Närmare 800 personer har genomgått den här aktiviteten. Många deltagare har fått arbete eller gått vidare till studier, vilket också är målet för verksamheten. Avtalet upphörde vid halvårsskiftet. Kontakttolkutbildning Under hösten startade vi en Kontakttolkutbildning. Behovet är stort i framförallt somaliska, arabiska och dari. Vi har 21 mycket motiverade deltagare. Det är en utbildning som ställer stora krav på språknivån i både svenska och modersmålet. Utbildningen är på fyra månader och är mycket intensiv. Då antagningskraven är höga innebär det att många sökande inte kommer in på kontakttolkutbildningen. För att bredda och förstärka rekryteringsunderlaget har vi i samarbete med Arbetsförmedlingen, Tolk- och översättarservice och Örebro kommun Modersmålsavdelningen startat ett projekt som heter Förberedande utbildning för kontakttolkar och modersmålslärare. Projektet är på 30 veckor och har som syfte/mål att höja språknivån samt öka intresset för att bli kontakttolk och modersmålslärare. Rekryteringsbehovet är stort inom dessa yrkeskategorier. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Efterfrågan på personalutbildningar har minskat under året. Vi har dock skönjt en viss ökning under senare delen av året. Det är framförallt språkutbildningar som efterfrågas. Engelska och svenska som främmande språk finns det kontinuerligt behov av. Bland våra kunder finns Atlas Copco, Suzuki Garphyttan, Örebro universitet, Emba Machinery och SPX Flow Technology. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 Avdelningarnas VERKSAMHET Västmanland I januari 2012 startade Folkuniversitetet Västmanland undervisning i sfi, svenska för invandrare på uppdrag av Västerås och Hallstahammars kommun. Under året har vi även i samarbete med Academicum och Uppsala universitet startat ett projekt som heter Korta vägen. Projektet genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och målgruppen är arbetslösa utländska akademiker som vi undervisar i svenska, samhällskunskap och IT. Gällande folkbildning kan vi se en stor ökning i antal studietimmar i jämförelse med Helena Westerlund, avdelningschef Folkbildning Västerås kommun Programförd verksamhet Vår programförda verksamhet sysselsätter ett trettiotal ledare. Under 2012 märkte vi av ett stort intresse för språk som arabiska, spanska och italienska. Inom ekonomi har vi haft flera kurser i bokföring, redovisning, bokslut, modern löneadministration och i olika Vismaprogram. Vi har även bidragit till att minska den digitala klyftan genom att ge kurser i grundläggande data, Word och Excel. Studiecirklar i släktforskning har anordnats, såväl grundkurser som kurser där man har lärt sig att använda olika databaser. Under 2011 började vi erbjuda undervisning inom musik. Denna verksamhet har fortsatt under 2012 och vi ser ett ökat intresse här. Kurser i gitarr, piano, elbas, trummor och sång har getts både som studiecirklar och som enskild undervisning. Vi har haft flera föreläsningsserier/cirklar i konsthistoria som har varit mycket uppskattade. Vissa har varit i vår egen regi och andra i samarbete med Västerås Konstmuseum, Västerås Konstförening och Konstmuseets Vänner. Under 2012 genomfördes ca sjuttio programförda cirklar, varav tjugofem i språk och femton i ekonomi. Totalt hade vi ca 450 deltagare i våra programförda studiecirklar. 12 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

13 Föreningsverksamhet Västerås Pensionärsuniversitet har vi ett långvarigt samarbete med och tillsammans genomför vi många cirklar och kulturarrangemang. Under året genomfördes ca 160 studiecirklar. Populära ämnesområden var språk, historia, konst och litteratur, data och naturvetenskap. Kulturarrangemang i form av föreläsningar anordnades regelbundet. Ett tjugotal föreläsningar inom olika områden erbjöds och ca 150 personer besökte dem varje gång. Studio Westmannia har många grupper och deltagarna är från 7 80 år. Studerande vid Mälardalens högskola har förkovrat sig i manus, regi, dekor och scenframträdande för att kunna sätta upp ett studentspex. Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland har genomfört cirklar, både för vuxna med egen diagnos och för föräldrar till barn med diagnos. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk, teater och musik. Under 2012 har vi vidareutvecklat samarbetet med Malmabergs Idrotts- och kulturförening. Föreningen erbjuder medlemmarna cirklar i många olika ämnen. Mest populärt är friskvård, kost, hälsa, ledarskap samt cirklar om tekniker, förebilder och historia inom skatekulturen. Vi har fortsatt samarbetet med en kurdisk kulturförening i Västerås. De har haft cirklar i ämnen såsom historia, datakunskap, matematik, miljöfrågor och jämställdhet. Vi har även ett antal musikband som genomför studiecirklar inom musikteori. I Västerås arrangerade Folkuniversitetet nära 450 studiecirklar för olika föreningar och studiegrupper under Sfi I januari 2012 startade vi undervisning i sfi, svenska för invandrare, på uppdrag av Västerås och Hallstahammars kommun. Vi har fått ca 180 elever och vid årets slut hade vi drygt tio personer anställda i vår sfi-verksamhet. Utbildning för yrkeslivet I Västmanland består den största delen av vår uppdragsutbildning av kurser i svenska på företag i Västerås. Mestadels är det gruppundervisning men det är även några som har haft enskild undervisning. Vi har dessutom haft kurser i engelska och data. Vi har flera trogna kunder som återkommer från år till år. EU-projekt Vårt ESF-finansierade projekt Din Tur har fortlöpt under 2012 och vi kommer att ha sista deltagarstarten under I projektet coachar vi långtidsarbetslösa för att de ska komma närmare egen försörjning. Forskningsinformation och föreläsningar Under 2012 genomförde vi ca 160 kulturarrangemang i Västerås. Olika studiegrupper och föreningar nådde ut till allmänheten genom teaterföreställningar, utställningar, musikframträdanden och föreläsningar m.m. Sala kommun I Sala har vi under 2012 arrangerat ca 30 studiecirklar för Teaterföreningen Cameleonterna, Kilbolokalen, Blåslaget, vävgrupper och en musikgrupp. Folkuniversitetet har arrangerat offentliga föreställningar med teaterföreningen Cameleonterna och med Kilbolokalen. Vi genomförde 45 kulturarrangemang i Sala vilket är en stor ökning jämfört med föregående år. Föreningarna har varit mycket aktiva under Köpings kommun Vi genomförde musikverksamhet i en studiegrupp i Köping. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Under hösten 2012 startade vi ett samarbete med Academicum och Uppsala universitet för ett projekt som heter Korta vägen. Det är Arbetsförmedlingen som upphandlat projektet som syftar till att hjälpa utländska akademiker att komma i arbete. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

14 Avdelningarnas verksamhet Gävleborg Dan Magnusson, avdelningschef Under år 2012 har Folkuniversitetet Gävleborg genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i åtta av länets tio kommuner. Satsningen på musik och konceptet Studio Monoton i Gävle och Bollnäs har varit lyckosam och antalet studiecirkeltimmar i musik har ökat betydligt, framförallt i Gävle. På utbildningssidan bedriver vi nu både yrkeshögskola (GIS) och yrkesgymnasium (Ljudteknik). Den planerade organisationsförändringen som påbörjades under 2011 slutfördes under Från och med den 1 augusti 2012 har verksamheten i tidigare Folkuniversitetet Uppdrag Mitt AB åter inordnats under stiftelsen och avdelningen Gävleborg. Tidigare avdelningschef för uppdragssidan, Bozenna Meczynski, har gått i pension. Folkbildning Bollnäs kommun I Bollnäs har vi haft cirklar i ljud- och musikproduktion. Aktiviteten i musikstudion på Heden har varit hög, liksom ljudnivån. I Hälsingland är det framförallt hårdrock som gäller, vilket inspirerade oss till att arrangera en föreläsning med journalisten och författaren Anders Tengner. I Kulturhuset i Bollnäs har Senioruniversitetet haft föreläsningar på olika teman, bl.a. Strindberg de sista åren, Konstnärskap i Bollnäs och Att byta språk och kultur mitt i livet. Även Hem och Samhälle har genomfört litteraturcirklar i Segersta. Gävle kommun I Gävle har vi haft cirklar i ljud- och musikproduktion. Vi har också anordnat enskild undervisning, framförallt för barn, i sång, gitarr, fiol och piano/keyboard. En minneskonsert på Gävle slott tillägnad förintelsens offer inledde årets kulturverksamhet. Vårt koncept Studio Monoton fortsätter att växa kraftigt. I musikstudion hålls både kurser och studiecirklar. Totalt verkar ett trettiotal akter/grupper inom Studio Monoton. Forsbacka Kammarkör är en samarbetspartner sedan många år tillbaka. Deras framförande av Carl Orffs Carmina Burana inför ett sprängfyllt Gävle Konserthus bör räknas till en av årets största lokala musikhändelser. Folkuniversitetet och Studio Monoton medverkade också som utställare på Å-draget och Popcult där vi framförallt vände oss till musikintresserade barn och ungdomar. Pensionärsuniversitetet i Gävle har haft ett gediget program under året med välbesökta föreläsningar som t.ex. När guldet blev till järn, Brukspatronen Jean Bedoire, Datorer farligt eller ofarligt och RIA så försöker vi hjälpa de utsatta. I samarbete med Sveriges Konstföreningar Gävleborg anordnades sommarens kulturkvällar på Engeltofta. Tillsammans med facebook-gruppen Digitalfoto i Gävleborg arrangerade vi fotoutställning i egen monter på Gävle Foto & Mediamässa. Hyperaktiva Gävle Scooters ordnade flera rideouts och utställningar. 14 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

15 Ockelbo kommun I Ockelbo har Hem och samhälle varit aktiva med studiecirklar i handarbete och litteratur. De har också genomfört kulturarrangemang i form av litteratur- och berättarkvällar, varav en på temat Kylrum för avlidna?. I samarbete med Gästrik Konst har ett flertal konstutställningar ägt rum på Ateljéhuset Ulvsta Gamla Skola, Ateljé Härdvägen och Wij Trädgårdar. Sandvikens kommun Vi fortsätter samarbetet med Gästrik Konst vilket resulterat i ett stort antal konstutställningar i centrala Sandviken, Högbo bruk, Kungsgården, Gästrike Hammarby, Årsunda, Gysinge och Storvik. Filmklubben Oden anordnar konstkafé med filmvisning på olika teman och lärarförbundet har genomfört studiecirklar. Under hösten anordnade Gaffel Ateljéförening SAFE Sandviken Art Festival, på Drottningen i centrala Sandviken. Söderhamns kommun I Söderhamn har musiker genomfört studiecirklar inom elektronisk dansmusik. Hofors kommun Musikanter och kulturarbetare i folkmusikgruppen Los Mariachis underhöll på Gästis i Torsåker. I samarbete med Gästrik Konst har konstutställningar arrangerats i Hofors och Torsåker. Hudiksvalls kommun I Hudiksvall har vi genomfört två studiecirklar om Musikens Salzburg. Vi har under året samarbetat med musiker som utvecklat sin teknik och sitt kunnande. Ljusdals kommun Ett flertal musiker samarbetar med oss och har också deltagit i utbildning i ljudproduktion i vår musikstudio i Bollnäs. Uppdragsverksamhet Vuxenutbildningen Gävle Mycket tack vare vår musiksatsning Studio Monoton har vi fått förtroendet att anordna gymnasieutbildning i Ljudteknik åt Vuxenutbildningen Gävle. Den första ettåriga utbildningen startade i november med en grupp på elva deltagare. EU-projekt Folkuniversitetet är utsett till utbildningsanordnare i flera olika projekt som drivs av Region Gävleborg. Inom projektet RUN (Regional Utbildning för Nyföretagare) genomför vi bl.a. Starta eget-kurser i samråd med representanter från kommunerna Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Hudiksvall. Skolor Yrkeshögskoleutbildning Utbildningen Avancerad GIS-användare (GIS - Geografiska Informationssystem) startade för sjätte året i rad, varav det andra året inom ramen för Yrkeshögskolan. Under året gjordes också en ny Yh-ansökan om att få bedriva utbildningen på distans från och med hösten Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

16 Avdelningarnas VERKSAMHET Internationella Gymnasiet Internationella Gymnasiet startade Skolan erbjuder det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Samhällsvetenskap och det Humanistiska programmet med inriktning Kultur. Sandra Cuhrts, rektor På Internationella Gymnasiet har vi det Samhällsvetenskapliga och det Humanistiska Programmet med internationell profil. I rekryteringsprocessen känner vi allt mer att Folkuniversitetet som huvudman förknippas med stabilitet och långsiktighet. Det gynnar oss att skolan drivs av en stiftelse utan vinstintressen. Att Internationella Gymnasiet är en liten skola på riktigt ger oss en stor fördel. Vi kan se varje elev och bemöta den som individ. Som lärare och rektor känner man alla elever. Efter nedgången 2011 kunde vi i höstas åter igen ta in ett större antal elever. Under vårterminen 2012 tog 53 elever studenten. Under året har Internationella Gymnasiet haft ca 165 elever. Områden som vi har fokuserat på under året har framför allt varit: Vidareutveckling av mentorskapet för att garantera att varje elev jobbar mot de nationella målen. Pedagogiska diskussionsmöten om betyg och bedömning. Planering av ett skolgemensamt projekt som pågår en vecka under våren Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

17 Utlandsavdelningen Med sina 2,75 tjänster bedriver utlandsavdelningen transnationella projekt finansierade av EU, Sida och Svenska Institutet. Verksamheten är fokuserad på utveckling och tillämpning av olika metoder inom kvalitetssäkring av yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar samt integration av immigranter på arbetsmarknaden. Ali Rashidi, avdelningschef Under 2012 drev avdelningen följande projekt: CQAF-VET Online: syftet är att ta fram en kvalitetssäkringsmodell för YH-utbildningar. Expanding Quality Spirit in Vocational Education and Training (QinVET): syftet är att utveckla handledningsmaterial och metodik för yrkesutbildningsledare som vill initiera kvalitetssäkringsprojekt på sina arbetsplatser. Empowerment KIT for Immigrant Women with low educational background: syftet är att utveckla arbetsmetoder för arbetsförmedling, studieförbund och kommuner som arbetar med integration av utlandsfödda kvinnor med låg utbildningsbakgrund på arbetsmarknaden. European Integration Agent (IGMA): syftet är att utveckla kompetensprofil för personer som arbetar med integration. Därutöver deltog avdelningen i ett antal projekt som partner inom: Age-management: kompetensförsörjning för 50+ EUPA: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande SERF: Projektet syftar till att operationalisera Learning Outcomes som beskriver vilken nivå av kunskap, förståelse och färdigheter den studerande ska ha uppnått efter genomgången utbildning. Det är värt att påpeka att Folkuniversitetet som första europeiska utbildningsorganisation, lyckades öppna Leonardo da Vinci-programmet för ryska organisationers deltagande. Tre ryska universitet deltar i QinVET-projektet som partner från s.k. tredjeland. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

18 Statistik FOLKBILDNING Folkbildningstimmar inkl annan gruppverksamhet Kommun År 2012 År 2011 År 2012 År 2011 Håbo Älvkarleby Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Laxå Hallsberg Hällefors Degerfors Ljusnarsberg Lekeberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Surahammar Skinnskatteberg Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Västmanlands län Rättvik Leksand Mora Falun Borlänge Hedemora Säter Vansbro Malung Gagnef Smedjebacken Älvdalen Orsa Ludvika Avesta Dalarnas län Ockelbo Hofors Ljusdal Gävle Sandviken Bollnäs Ovanåker Hudiksvall Söderhamn Nordanstig Gävleborgs län Uppsala regionen totalt Kultur 18 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

19 Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet till Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (org.nr ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Om stiftelsen Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet stiftades 1962 av Uppsala studentkår, Uppsala universitet och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet, och verkar under namnet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst. Stiftelsens ekonomi Stiftelsens omsättning har ökat till 78,3 MKr (69,5 MKr 2011) och vi redovisar ett ekonomiskt resultat för 2012 på 1 MKr (- 0,4 MKr). De största förändringarna är följande: Ny verksamhet har tillkommit på uppdragssidan, i form av stor sfi-verksamhet i Västerås med omnejd, samt uppdraget Korta vägen i Uppsala och Västerås. Vidare har vi under året flyttat verksamheten i vårt aktiebolag för uppdragsutbildning i Gävleborg tillbaka till moderstiftelsen. Slutligen ger det nya systemet för fördelning av statsbidrag till folkbildningen ökade intäkter. De tre verksamhetsgrenarna Folkuniversitetets verksamhet har tre grenar; folkbildning, uppdragsverksamhet och skolor. Under 2012 har uppdragsverksamheten ökat, men trots detta är de tre områdena i princip jämnstora (med en andel mellan 31 och 36 % av omsättningen), vilket ligger i linje med stiftelsens inriktningsmål om en jämn balans mellan de tre grenarna av verksamheten. Inom folkbildningen bedrivs verksamhet riktad till allmänheten, dels i form av kurser som erbjuds en bred allmänhet via kursprogram eller webb (programbunden verksamhet), dels i form av studiecirklar som bedrivs av föreningar, grupper eller andra sammanslutningar (studieservice). Som nämnts ovan ökade statsbidraget till denna verksamhetsgren drygt 1 MKr under Volymen folkbildningsverksamhet har ökat kraftigt under året, från ca till knappt studietimmar. Ökningen är väl spridd över samtliga län. Vi har också ökat vår närvaro i de olika kommunerna, från 35 av 55 möjliga kommuner 2011 till 42 kommuner Uppdragsverksamheten består av utbildningsuppdrag riktade till företag, organisationer eller myndigheter. Under verksamhetsåret dominerade uppdrag som inriktar sig på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och åtgärder på integrationsområdet. Inom uppdragsverksamheten ryms även verksamheten som bedrivs av vår utlandsavdelning. Skolverksamheten består dels av en gymnasieskola, Internationella Gymnasiet i Uppsala, dels av de YH-utbildningar som bedrivs i Falun, Gävle och Uppsala. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

20 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Förvaltningsberättelse fortsättning Viktiga händelser under räkenskapsåret Under perioden till drevs Folkuniversitetets uppdragsverksamhet i Gävleborgs län inom ramen för ett aktiebolag, Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB. Från och med 1 juli 2012 drivs all verksamhet i Gävleborgs län inom ramen för stiftelsen. Under året har stiftelsen köpt en bostadsrätt i samma bostadsrättsförening där huvuddelen av våra studielokaler i Uppsala finns. Den närmaste framtiden De stora utbildningsuppdrag som inleddes 2012 fortsätter även under 2013, vilket gör att förutsättningarna för uppdragsverksamheten är fortsatt gynnsamma. Under året kommer de stora EU-finansierade arbetsmarknadsinriktade projekten med namnet Din Tur i Uppsala och Västerås att avslutas. Vi har fått tre ansökningar om nya YH-utbildningar beviljade för start under Det gäller utbildningen anläggningsprojektör (Dalarna), avancerad GIS-användare (Gävleborg) och strategisk försäljning (Uppsala). Vi noterar detta med tillfredsställelse. Under sommaren 2013 kommer administrationen i Uppsala att flyttas till den fastighet på Bergsbrunnagatan 1 som inköptes 2012 och som kommer att byggas om under våren Tack Avslutningsvis framför styrelsen ett stort tack till stiftelsens administrativa och pedagogiska personal för ett utmärkt arbete under året. 20 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

21 Ekonomi Flerårsjämförelse Stiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 62,0% 57,0% 57,0% 56,0% 64,0% Avkastning på totalt kapital, % 2,9% Neg 2,0% 6,6% 8,0% Avkastning på eget kapital, % 4,6% Neg 3,9% 12,0% 13,0% Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Resultat och ställning Stiftelsens resultat för 2012 uppgår till tkr (-442 tkr). Resultatet av stiftelsens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkning med noter. Förslag till vinstdisposition Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Summa Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

22 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Ekonomi fortsättning Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Internationella Gymnasiet 7 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet...3 Avdelningarnas verksamhet Folkbildningsavdelningen, Uppsala...4 Yrke & Uppdrag, Uppsala...8 Dalarna... 11 Örebro...

Läs mer

Om Folkuniversitetet

Om Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Internationella Gymnasiet 16

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor Bilaga 2 sid. 1 (6) Tabell A; Gymnasie UPPSALA län; 42 gymnasieskolor 1 1 Bygg och anläggning: Westerlundska gymnasiet Enköping, Högbergsskolan Tierp, Bolandsskolan Uppsala, Uppsalas praktiska gymnasium,

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arbetspendling Gävleborg

Arbetspendling Gävleborg Sid 1 Arbetspendling Gävleborg Källa SCB Sid 2 1000 1000 Arbetstagare resp arbetstillfällen i Gävleborg 127580 122368 124311 1565 122952 125557 0000 80000 000 000 000 0 05 14 Arbetande Arbetstillfällen

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Framtid - Studiehandledare

Framtid - Studiehandledare Framtid - Studiehandledare Projektet är ett regionalt samarbete mellan Högskolan i Gävle, kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Hudiksvall och Älvkarleby

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Vad är Medborgarskolan?

Vad är Medborgarskolan? Vad är Medborgarskolan? MEDBORGARSKOLAN ETT HUMANISTISKT STUDIEFÖRBUND Historik Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, där initiativtagarna kastade en sten i

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer