Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning 18 Årsredovisning Ekonomi 20 Noter 24 Styrelsen & organisation 28 Revisionsberättelse 30 Folkuniversitetet Uppsalaregionen Kontakt 36 Fotografi er Jan Lindmark, Stefan Larsson, Jan-Erik blondell, pelle Wahlgren och Åse Granberg Grafi sk form & produktion Aviator Ab Tryck Sandvikens Tryckeri Ab

3 OM FOLKUNIVERSITETET Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 40 lokalkontor Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Omsättning drygt 1 miljard Huvudman för 12 st fristående gymnasier Huvudman för 13 st KY-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS) Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startade 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle, Bollnäs och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 år verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har sedan några år tillbaka startat en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildningsområdet. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska institutet m fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Uppsala De senaste åren har vi anställt flera nya medarbetare, vilket har gjort det möjligt för oss att bedriva ett ambitiöst arbete, framför allt på kvalitetssidan. Under 2009 minskade antalet studiecirklar något, medan vi genomförde betydligt fler kulturarrangemang än året innan. Gunnar Danielsson, avdelningschef Privatkundsavdelningen (PKA) Folkbildning/gymnasium Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Folkuniversitetets öppna kvällskurser är sedan länge ett viktigt inslag i Uppsalas kulturliv. Under året deltog fler än personer i dessa kurser. Sammanlagt har de inbetalda kursavgifterna uppgått till närmare fyra miljoner kronor. Alla våra verksamhetsområden; konst, musik, språk samt data & ekonomi har ökat under året. Föreningsverksamhet Under året har vi fördjupat samarbetet med flera föreningar. Vi har startat nya cirklar i samarbete med t.ex. Studentradion 98,9, Utrikespolitiska föreningen och Uppsala Senioruniversitet. Under 2009 har också ett antal nya samarbeten inletts, exempelvis med AIESEC, vars verksamhet främst kretsar kring innovation och ledarskapsutveckling samt Litteraterna som är en studentförening för litteratur- och retorikintresserade vid Uppsala universitet. En annan nyhet för 2009 är att ett antal studiecirklar har bedrivits på distans, då i samarbete med föreningen Soundic Radio. Under 2009 inleddes ett samarbete med Sudanesiska föreningen i Uppsala. De arbetar med integration utifrån två perspektiv. Dels tycker de att det är viktigt att det egna språket bevaras och har därför studiecirklar i arabiska i samarbete med oss. De anser också att det är viktigt att de egna medlemmarna får lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar, för att de lättare ska kunna bli en del av det. Som ett led i detta har de studiecirklar i samhällskunskap i samarbete med oss. Under hösten 2009 slöts ett samarbetsavtal med Röda Korset, Region Mitt. Det innebär dels att ledningen i regionen nu uppmuntrar de olika verksamheterna och kretsarna att samarbeta med Folkuniversitetet och dels att Folkuniversitetet kommer att sköta Röda Korsets kursadministration. Vi har samarbetat med Reginateatern och Riksteaterföreningen vid några tillfällen kring pjäser med tillhörande samtal/debatt kring integrationsfrågor/flyktingpolitk Forskningsinformation och föreläsningar Framtidsakademin ett samarbete med CEMUS, centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet genomförde tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårterminen var den tionde terminen för Framtidsakademin, och temat för föreläsningarna var rättvisa. Bland föreläsarna märktes Staffan Westerlund, professor i miljörätt, som talade om förhållandet mellan det internationella rätts systemet och hållbar utveckling. Vårens föreläsningar hade i genomsnitt 54 deltagare. Höstens tema var klimat - omställning, ett tema som avslutades med ett panelsamtal i samband med Köpenhamnsmötet i december. Vid panelsamtalet, som även uppmärksammades i lokalpressen, deltog bland annat moderaternas miljöpolitiske talesperson Sofia Arkelsten tillsammans med forskare och myndighetsrepresentanter. Det genomsnittliga deltagarantalet för hösten var Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

5 Kulturarrangemang Vi har anordnat många kulturarrangemang under året. Några exempel: För fjärde året i rad anordnade vi poesifestivalen Ordsprak tillsammans med Reginateatern års Ordspraksfestival var mest framgångsrik hittills, och uppmärksammades även i riksmedia. Under 2009 har vi, tillsammans med Utrikespolitiska föreningen, deltagit i anordnandet av flera intressanta föreläsningar med t.ex. statsminister Fredrik Reinfeldt, EU-kommisionär Margot Wallström och Jan Eliasson, f.d. utrikesminister och f.d. ordförande för Förenta Nationernas generalförsamling. En annan FN-personlighet som under året besökt Uppsala är generalsekreterare Ban Ki-moon, ett arrangemang där Folkuniversitetet medverkade tillsammans med Uppsala universitet och Utrikespolitiska föreningen. Vi har också genomfört ett betydande antal föreläsningar och kulturarragemang på konst- och musikområdet, t.ex. i samarbete med Uppsala Senioruniversitet vars verksamhet ständigt utvecklas. En ny intressant samarbetspartner är Uppsala kortfilmfestival, som vi samarbetade med kring årets festival. För andra året i rad deltog vi med aktiviteter på Uppsalas största kulturarrangemang, reggaefestivalen. Den här gången arrangerade vi uppskattade föreläsningar om Bob Marley och reggaekulturen. Föreläsare var Christer Lindberg, som i mars installerades som professor i socialantropologi vid Lunds universitet. Knivsta Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet På Knivsta bibliotek genomfördes föreläsningen Universums mörka krafter av astronomiprofessorn Nils Bergvall från Uppsala universitet. Håbo Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Mikael Kurkiala, universitetslektor från Uppsala föreläste om fattigdom, rikedom och rättvisa under rubriken I avsaknad av det heliga i Kyrkcentrum Bålsta. Under året har vår verksamhet i samarbete med Biskops-Arnö folkhögskola av olika skäl minskat. Vi hoppas kunna återuppta det under Enköpings kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Enköpings kommun har studiecirkelverksamheten ökat under 2009, jämfört med 2008, och litteraturcirklarna i samarbete med Hem och Samhälle är fortsatt populära. Bland kulturarrangemangen kan nämnas föreläsningar om Individuell Människohjälps verksamhet samt om Albertus Pictors kalkmålningar. Östhammars kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Verksamheten i Östhammars kommun har varit mycket begränsad med endast en, om än välbesökt, studiecirkel i samarbete med Hem och Samhälle. Vi har också genomfört två föreläsningar inom ramen för Framtidsakademin: Mat eller energi? en föreläsning om den globala livsmedelskrisen av Erik Fahlbeck från SLU, samt Darwin på 2000-talet en föreläsning av Uppsalaprofessorn i evolutionsbiologi, Mats Björklund. Tierps kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Tierps kommun har studiecirkelverksamheten ökat jämfört med Verksamheten har främst kretsat kring litteratur- och konstcirklar i samarbete med Hem och Samhälle. Under 2009 tog dock Hem och Samhälle beslutet att lägga ner föreningen från och med årsskiftet 2009/2010 vilket tyvärr troligen också kommer att påverka Folkuniversitetets möjligheter att bedriva verksamhet i kommunen. Inom ramen för Framtidsakademins verksamhet genomfördes ett föredrag på Lärcentrum i Tierp: I varje trumslag jordens puls, av universitetlektorn Mikael Kurkiala från Uppsala universitet. Älvkarleby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Fyra studiecirklar och fyra kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem och Samhälle. Heby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Heby kommun har ett kulturarrangemang genomförts i samarbete med Hem och Samhälle. Internationella Gymnasiet Internationella Gymnasiet har nu funnits i åtta år, och är en etablerad gymnasieskola i Uppsala där konkurrensen fortfarande ökar i form av nystartande friskolor. Under höstterminen startade 56 nya studerande på det samhällsvetenskapliga programmet med två inriktningar: Människa & Omvärld och Språk & Kultur. Under hösten var 165 elever inskrivna på skolan, fördelade på sex klasser. Skolan genomförde under året sitt andra utbyte med Marc Bloch-gymnasiet i Strasbourg, Frankrike, och påbörjade ett utbyte med Hansagymnasiet i Stralsund, Tyskland. I årskurs två genomfördes studieresor till New York och Indien. Under 2009 resulterade efterarbetet av resorna i en uppmärksammad och välbesökt utställning på Fredsmuseet i Uppsala. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Uppsala Det har varit ett händelserikt år. KY (Kvalificerad yrkesutbildning) har omvandlats till YH (yrkeshögskola) och en ny myndighet (Myndigheten för yrkeshögskolan) har skapats med säte i Västerås. Förutom driften av alla pågående YH-utbildningar har vi lämnat in tre ansökningar gällande nya/omarbetade utbildningar till myndigheten. Myndigheten har inte tagit beslut gällande dessa i skrivande stund. Vi har även startat två ESF-finansierade projekt och ett utav dessa är mycket omfattande i alla bemärkelser. Det har i ekonomiskt avseende varit ett positivt år och det ser ut som att så kommer att vara fallet även Henrik Ivansson, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Examinerad säljare Utbildningen Examinerad säljare är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. En omgång genomfördes under Det handlar om långtidsarbetslösa personer som befinner sig i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin. Omkring 30 deltagare har genomgått programmet och många av dem har fått arbeten som säljare i anslutning till utbildningen. Insatsen lovordas av både deltagare, näringslivet och uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen. Mötet Mötet är ett ESF-finansierat projekt som Folkuniversitetet genomför i samarbete med Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Länsstyrelsen med flera. Det handlar om totalt 180 deltagare som ska genomgå projektet hos oss under 2009 och Deltagarna kommer från den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin och syftet är att vi via såväl nya som beprövade metoder ska förbättra deltagarnas möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Utbildning för yrkeslivet Vi kan konstatera att för kärnverksamheten inom det här området har 2009 varit ett kärvt år. Omsättningen har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Språk är fortfarande det dominerande ämnesområdet, men andra ämnesområden som exempelvis presentationsteknik har också köpts av företag och myndigheter Det handlar om små volymer men många kunder. CoDriver Vi har startat ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt med namnet CoDriver, som är av verksamhetstyp 9 (samma som utbildning för yrkeslivet). Det gör att vi totalt sett kommer att omsätta ungefär samma summa som år 2008 gällande utbildning för yrkeslivet. Projektet handlar om ett antal fyradagarskurser i hur man introducerar nya medarbetare på ett bra sätt på en arbetsplats. Deltagarna kommer från organisationer både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Projektet har varit lyckat, deltagarna är mycket belåtna med innehållet. Kurserna har också hjälpt till att sprida information om Folkuniversitetet som utbildare inom arbetslivet. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

7 Skolor Yrkeshögskola (YH) Internationell marknadsföring och försäljning Deltagarna i den sjätte omgången av Internationell marknadsföring och försäljning tog examen i juni (10 av 21 studenter hade fått arbete inom branschen redan innan examen). Intag sju pågår och intag åtta startade i september. Intag åtta är den sista klassen enligt det nuvarande konceptet, men antalet sökande är fortsatt högt. Under året har studenterna genomfört projekt på uppdrag av bl.a. Qatar Airways och Upplands lokaltrafik. Vi har slutit avtal med Bond University i Australien vilket innebär att studenterna får tillgodoräkna sig ett antal poäng om de väljer att komplettera sin utbildning till en Bachelor of Business eller Bachelor of Commerce. Försäljning inom detaljhandeln Under februari 2010 startar den femte och sista omgången av Försäljning inom detaljhandeln. Många nya kontakter och erfarenheter har skapats tack vare denna utbildning som vi hoppas kunna förädla vid kommande ansökningar till YH. Idag är utbildningen erkänd bland handlarna i Uppsala tack vare duktiga studenter som gjort sin LIA-period (praktik) på hundratalet butiker i och utanför Uppsala. Vare sig man är i centrala Uppsala eller i köpcentra utanför ser man många glada tidigare studenter i butikerna. Försäljning inom teknisk handel Försäljning av tekniska produkter kräver förståelse för hur produkterna och bakomliggande teknik fungerar. Deltagarna ska kunna förklara skillnader och likheter mellan produkter, liksom användningsområden på ett lättförståeligt sätt. Helhetslösningar blir vanligare och vanligare (produkter, installationer och support i ett paket). Det kräver personer som ser helheten; att marknadsföring, kundpsykologi, säljteknik och produktkunskap hänger ihop. Under utbildningen tar vi tillvara studenternas tekniska intresse och utvecklar det vidare i kombination med en pedagogisk kunskap som de har nytta av i framtida yrken inom teknisk försäljning. Många studenter har fått arbeten på sina LIA-platser. Redovisningsekonomi Utbildningen i Redovisningsekonomi utgör vårt senaste tillskott inom YH. Första omgången tog examen under december Andra omgången som startade under april 2009, genomför sin första praktikperiod under våren. Det finns ett stort behov av praktiskt inriktade redovisningsekonomer. Anmälningar till tredje omgången som startar under april, strömmar in i nuläget. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Ann Christin Hiebsch, avdelningschef Dalarna 2009 har varit ett bra verksamhetsår för Folkuniversitetets Dalaavdelning. Folkbildningen ökade i timvolym och flera olika föreningar, bland annat Röda Korset, tillkom som samarbetspartners. Efter många års sökande efter nya lokaler, har vi äntligen flyttat till två gamla, kulturmärkta timmerhus i Falun, Slaggatan 8, och fått större ytor som är bättre lämpade för verksamheten. En eloge till personalen som fått arbeta extra hårt i och med flytten. FU Dalarnas första kull av studenter från den Kvalificerade Yrkesutbildningen, Hälso- och sjukvårdssekreterare, tog examen i december Språkkurserna, speciellt medicinsk svenska har fortsatt att utvecklas positivt under Folkbildning Falu kommun och borlänge kommun Programförd verksamhet Musikverksamheten har utvecklats positivt de senaste åren. Nya instrument har tillkommit och nya inriktningar prövats för att skapa en bredd som intresserar både fler ungdomar och vuxna. Under slutet av 2009 fick vi tillgång till nya lokaler som har gjort denna utveckling möjlig. Ekonomiområdet har fortsatt att gå bra och det har under året genomförts ett flertal kurser inom bokföring grund, bokföring fortsättning och löneadministration. Nytt för året har varit konstkurser, främst teckning och akvarell. Språkkurserna har fortsatt som tidigare. Föreläsningar och kulturarrangemang i samarbete med museum och stadsbibliotek Under året har föreläsningar arrangerats tillsammans med Dalarnas Museum och Falu Stadsbibliotek, bl.a. med temat skogsfinnarna, deras invandring, kolonisation, folktro, språk och kultur. Dessa har varit mycket välbesökta. borlänge kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper. Under 2009 startades ett musiksamarbte med upsweden. De genomför cirklar i bl.a. musikteori och marknadsföring. Sedan flera år samarbetar vi med två kurdiska föreningar i Borlänge. De har haft cirklar i sömnad, samhällskunskap, farorna med droger, problematiken med hedersmord m.m. Ytterligare en kurdisk förening tillkom under Under året har även konserter och kulturarrangemang genomförts. Falu kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Sedan snart tio år tillbaka samarbetar vi med Senioruniversitetet (tidigare Pensionärsuniversitetet). De har en livaktig verksamhet med cirklar inom bl.a. musik, litteratur, historia och språk. Deras föreläsningar varje månad på Dalarnas Museum är mycket välbesökta. Under hösten har de även haft cirklar kring klassiska operaföreställningar som har sänts live. Dessutom samarbetar vi med olika musikföreningar i Falun. Deras inriktning varierar från rock, jazz och folkmusik till a capellasång och gospel. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

9 Mora kommun Studiecirklar och kulturararrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Samarbetet med Kurdiska föreningen fortsätter och de bedriver cirkelverksamhet med i huvudsak samhällsinriktning. Rättviks kommun Kulturarrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper och under året har även ett antal konserter hållits. Ludvika kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Hedemora kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Säters kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper Smedjebackens kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper Avesta kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper har genomförts liksom ett stort antal studiecirklar i teaterföreningen Horndalsrevyns regi. Gagnefs kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper samt ett antal konserter har genomförts. Vi har även haft välbesökta föreläsningar om Forkörningarna i Västerdalarna mellan Sverige och Norge. Detta som en följd av Interregprojektet med Norge, som genomfördes under 2008/2009. Malungs kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Vansbro kommun Föreläsningar om Forkörningarna i Västerdalarna har genomförts. Leksand kommun Konserter har genomförts tillsammans med olika grupper. Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Språkutbildning, särskilt svenska, är det största ämnesområdet inom FU Dalarna. Engelskan ökade igen på hösten efter en nedgång under våren. Dalarnas landsting har även under 2009 gett oss fortsatt förtroende att utbilda rekryterade läkare i svenska med medicinsk inriktning, både i grupp och enskilt. Ett antal datautbildningar har även genomförts på företag i länet. Två halvdagar säljutbildning, Prova på, samt en tre dagar lång säljutbildning genomfördes under EU-projekt Ett småprojekt, Kompetensarenan 1, genomfördes mellan februari och juli I projektet gjordes kartläggning om kompetensbehovet inom några företag i Dalarna. Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning, från och med 2009 Yrkeshögskolan Den första gruppen Hälso-och sjukvårdssekreterare tog sin examen till jul studenter gick ut i arbetslivet med en mycket efterfrågad yrkeskompetens. 20 studenter hade anställning vid kursens slut och övriga kommer med stor sannolikhet snart att ha arbete. En ny grupp startade i augusti 2009 och den avslutas i december Utbildningen kommer att fortgå till och med Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Örebro Avdelningen i Örebro har haft en fortsatt stor expansion under 2009, i huvudsak beroende på en ökad efterfrågan på ekonomikurser och en stor arbetsmarknadsaktivitet. Under hösten startade vi aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Det har medfört att vi rekryterat ytterligare nya medarbetare. Avdelningen kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2009 och har en mycket bra plattform inför år Sten-Ove Hylander, avdelningschef Folkbildning Örebro kommun Programförd verksamhet En stor volymökning kan noteras inom den programförda verksamheten. Både vår- och höstterminen präglades av stor efterfrågan på cirklar inom främst ekonomi, (bokföring och redovisningsekonomi). Språkcirklar är fortfarande ryggraden i avdelningens verksamhet. Föreningsverksamhet Vi har deltagit i Kulturrundan som är ett samarbete mellan Örebro Kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog författaren Gun Molinder med mycket uppskattade föreläsningar om Örebro förr i tiden. Musikverksamheten har fortsatt att utvecklas främst genom samarbete med musikföreningen upsweden som hjälper unga artister att bli mer professionella. Vi har under året utökat vårt samarbete med en libanesiska förening och samarbetar även med en av de bosniska föreningarna i kommunen. Övrig kultur Folkuniversitetet fortsätter att stödja mindre kulturutövare som bedriver ett viktigt arbete. Under året har vi bland annat samarbetat med Tomasbodasällskapet och Sällskapet Gamla Örebro. Under Örebro Filmfesival arrangerade vi, tillsammans med Örebro filmklubb, 14 filmvisningar. Örebro pensionärsuniversitet växer stadigt. Föreningen har under verksamhetsåret marknadsfört sig med honnörsorden; Glädje - Kunskap - Gemenskap. Bland populära cirklar och kulturprogram kan nämnas, Bioteknik i miljövårdens tjänst, I skuggan av diktatur och terror. Humor en faktor att räkna med, Svensk konsthistoria, Film som tidsspegel och Fredad natur. Forskningsinformation och föreläsningar Föreläsningsserien som genomförs tillsammans med Örebro Universitet är ett uppskattat inslag för studenter och allmänhet. Under året har föreläsningarna bl.a. handlat om; Hur mycket vatten använder jag egentligen under tre dagar? Från barns behov till barnets rättigheter, Mänskliga rättigheter 60 år, Psykisk hälsa ur ett europeiskt folkhälsoperspektiv, Yrke eller förtryck? och Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. Folkuniversitetet samarbetar sedan många år tillbaka med Arkivcentrum i Örebro län. Framförallt bedrivs föreläsningar om länets historia såsom; Bergshanteringens betydelse för Örebro län, Folkrörelserna i länet, Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia och Emigrationen i länet. Föreläsningarna har varit mycket populära. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

11 Askersunds Kulturarrangemang I Askersund har vi under året fortsatt vårt samarbete med föreningen Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer. I samverkan med dem genomfördes Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Hallsbergs Kulturarrangemang I Hallbergs kommun genomfördes under året konstutställningar tillsammans med Norra Vätterns bild- och formkonstnärer. Degerfors Kulturarrangemang I Degerfors genomfördes tillsammans med folkmusiker ett antal musikframträdanden. Nora Kulturarrangemang Nora kultur och fritid samlar varje år studieförbund och andra aktörer att medverka i föreläsningsserien Alltid på en onsdag på Nora Bibliotek. Under 2009 deltog Folkuniversitetet med två föreläsningar. Författaren Gun Molinder berättade om gruvnäringen i Bergslagen ur ett historiskt perspektiv och My Hellsing, doktorand vid Örebro Universitet, föreläste om riksdagen i Örebro Lekeberg Kulturarrangemang I Tångeråsa genomfördes kulturarrangemang i samverkan med musikgruppen Blå Bergens Harmonier. Lindesberg Cirklar/Kulturarrangemang I Lindesbergs kommun samarbetar Folkuniversitetet med en rad olika föreningar och grupper. Bland annat arrangerades under året föreläsningar tillsammans med Nytta och Nöje. Vi samarbetar även med flera musikgrupper i bland annat Gusselby och Fellingsbro. Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Förstärkt jobbcoachning Förstärkt jobbcoachning har genomförts på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Individuella handlingsplaner upprättades och arbetssökande fick under 6 9 veckor stöd när det gäller att utveckla färdigheter i att söka arbete på ett aktivt och medvetet sätt. Deltagarna och Arbetsförmedlingen är mycket nöjda med verksamheten. Vi hade ca 35 deltagare per månad och aktiviteten avslutades vid årsskiftet. Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar Fr.o.m. augusti har vi förtroendet att ansvara för Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Den får ses som en etapp 2 i Förstärkt jobbcoachning, (se ovan). Målet med den här aktiviteten är att deltagarna ska få ett arbete i någon form, alternativt gå vidare till studier. I dagsläget genomgår 230 personer den här aktiviteten. Vi har lyckats värva mycket kompetenta och erfarna coacher. SFI och Arbetsintegration Sedan ca två och halvt år tillbaka driver vi Sfi och Arbetsintegration på uppdrag av Örebro kommun, (Vuxam). Vi har deltagare som studerar SFI och varvar det med arbetspraktik. Deltagarna läser kurserna A D. Det är en stor verksamhet som har hög kvalitet. Örebro kommun är mycket nöjd med hur verksamheten bedrivs. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Omfattningen av utbildning på företag har minskat jämfört med tidigare år. Efterfrågan på språkutbildningar får ändå betraktas som god. Engelska, franska, tyska och svenska finns det ett stort behov av. Språk fortsätter att vara grunden i vår verksamhet. Bland våra kunder finns Haldex Garphyttan, Tolkcentralen, Örebro universitet och Ericsson. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Västmanland Mycket har hänt under året. Den programförda verksamheten inom språk har utvecklats positivt. Så är även fallet gällande vårt samarbete med olika föreningar och studiegrupper. Också utbildningar för yrkeslivet har ökat i volym jämfört med förra året. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen angående utbildningen Examinerad säljare har varit intensivt. Henrik Ivansson, avdelningschef Folkbildning Västerås kommun Programförd verksamhet Vår programförda verksamhet sysselsätter ett 20-tal ledare som alla är välutbildade, engagerade och uppskattade pedagoger. Vi har under året genomfört många cirklar i flera olika språk såsom engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, japanska, kinesiska och ryska. Vi har även genomfört en hel del cirklar i svenska som andraspråk för nyanlända personer i Sverige. Inom ekonomi och data har vi haft flera kurser i bokföring och redovisning, modern löneadministration, Word, Excel, PowerPoint och Visma-program. Vi har även haft nybörjarkurser i data/it och på så sätt bidragit till att minska den digitala klyftan i samhället. Släktforskning har varit ett populärt ämne. Det har inte bara handlat om grundkurser utan även kurser där man lärt sig att använda olika databaser för att komma vidare i sin forskning. Vi har under året samarbetat med lokala konstnärer. Cirklar i bl.a. akvarellmålning, oljemålning och blyertsteckning har genomförts. Under 2009 genomfördes 85 cirklar varav 45 var språkcirklar och vi hade omkring 450 deltagare. Distanskurser Under 2009 erbjöd vi distanskurser i bokföring/redovisning, företagsekonomi och Visma-administration. Vi har fått många deltagare till distanskurserna, främst till företagsekonomin och haft deltagare från i stort sett hela landet och även någon som varit bosatt utanför Sverige. Vi genomförde sex distanskurser under året. Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Västerås pensionärsuniversitetet är den förening som vi har det volymmässigt största samarbetet med inom studiecirklar och kulturarrangemang. Under året genomfördes 170 studiecirklar, varav 40 cirklar inom språk. Andra populära ämnesområden var historia, konst och litteratur, teknik och naturvetenskap. Kulturarrangemang i form av föreläsningar anordnades. Ett 20-tal föreläsningar inom olika områden erbjöds och personer besökte dem varje gång. Vi har samarbetat med olika föreningar inom teaterområdet. Studio Västmannia har många grupper och deltagarna är från 7 till 80 år. Studenter vid Mälardalens högskola har studerat manus, regi, dekor, smink och scenframträdande för att kunna sätta upp ett studentspex. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk och musik. Under året har vi fortsatt vårt samarbete med musikföreningen upsweden. Förutom cirklar och föreläsningar har föreningens akter (här i betydelsen grupper) genomfört konserter och miniturnéer. Omkring 15 akter har varit aktiva under året. Vi har samarbetat med en kurdisk kultur- förening under De har haft cirklar i ämnen som historia, matlagning, friskvård och datakunskap. Unga musikstuderande har samarbetat med oss angående 10 kulturarrangemang i form av musikprogram på äldreboenden. I Västmanland genomfördes drygt 400 studiecirklar i samarbete med olika föreningar och studiegrupper under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord:... 3 Sammanfattning... 3 Summary in English... 3 Det var en gång en kommunal

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. Ander & Lindström AB Förändringens fyra rum

Årsredovisning 2008. Ander & Lindström AB Förändringens fyra rum Årsredovisning 2008 Ander & Lindström AB Förändringens fyra rum Org nr 556254-1044 Ander & Lindström Aktiebolag Årsredovisning för år 2008 Styrelsen och verkställande ledningen för Ander & Lindström Aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer