Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning 18 Årsredovisning Ekonomi 20 Noter 24 Styrelsen & organisation 28 Revisionsberättelse 30 Folkuniversitetet Uppsalaregionen Kontakt 36 Fotografi er Jan Lindmark, Stefan Larsson, Jan-Erik blondell, pelle Wahlgren och Åse Granberg Grafi sk form & produktion Aviator Ab Tryck Sandvikens Tryckeri Ab

3 OM FOLKUNIVERSITETET Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 40 lokalkontor Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Omsättning drygt 1 miljard Huvudman för 12 st fristående gymnasier Huvudman för 13 st KY-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS) Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startade 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle, Bollnäs och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 år verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har sedan några år tillbaka startat en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildningsområdet. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska institutet m fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Uppsala De senaste åren har vi anställt flera nya medarbetare, vilket har gjort det möjligt för oss att bedriva ett ambitiöst arbete, framför allt på kvalitetssidan. Under 2009 minskade antalet studiecirklar något, medan vi genomförde betydligt fler kulturarrangemang än året innan. Gunnar Danielsson, avdelningschef Privatkundsavdelningen (PKA) Folkbildning/gymnasium Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Folkuniversitetets öppna kvällskurser är sedan länge ett viktigt inslag i Uppsalas kulturliv. Under året deltog fler än personer i dessa kurser. Sammanlagt har de inbetalda kursavgifterna uppgått till närmare fyra miljoner kronor. Alla våra verksamhetsområden; konst, musik, språk samt data & ekonomi har ökat under året. Föreningsverksamhet Under året har vi fördjupat samarbetet med flera föreningar. Vi har startat nya cirklar i samarbete med t.ex. Studentradion 98,9, Utrikespolitiska föreningen och Uppsala Senioruniversitet. Under 2009 har också ett antal nya samarbeten inletts, exempelvis med AIESEC, vars verksamhet främst kretsar kring innovation och ledarskapsutveckling samt Litteraterna som är en studentförening för litteratur- och retorikintresserade vid Uppsala universitet. En annan nyhet för 2009 är att ett antal studiecirklar har bedrivits på distans, då i samarbete med föreningen Soundic Radio. Under 2009 inleddes ett samarbete med Sudanesiska föreningen i Uppsala. De arbetar med integration utifrån två perspektiv. Dels tycker de att det är viktigt att det egna språket bevaras och har därför studiecirklar i arabiska i samarbete med oss. De anser också att det är viktigt att de egna medlemmarna får lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar, för att de lättare ska kunna bli en del av det. Som ett led i detta har de studiecirklar i samhällskunskap i samarbete med oss. Under hösten 2009 slöts ett samarbetsavtal med Röda Korset, Region Mitt. Det innebär dels att ledningen i regionen nu uppmuntrar de olika verksamheterna och kretsarna att samarbeta med Folkuniversitetet och dels att Folkuniversitetet kommer att sköta Röda Korsets kursadministration. Vi har samarbetat med Reginateatern och Riksteaterföreningen vid några tillfällen kring pjäser med tillhörande samtal/debatt kring integrationsfrågor/flyktingpolitk Forskningsinformation och föreläsningar Framtidsakademin ett samarbete med CEMUS, centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet genomförde tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårterminen var den tionde terminen för Framtidsakademin, och temat för föreläsningarna var rättvisa. Bland föreläsarna märktes Staffan Westerlund, professor i miljörätt, som talade om förhållandet mellan det internationella rätts systemet och hållbar utveckling. Vårens föreläsningar hade i genomsnitt 54 deltagare. Höstens tema var klimat - omställning, ett tema som avslutades med ett panelsamtal i samband med Köpenhamnsmötet i december. Vid panelsamtalet, som även uppmärksammades i lokalpressen, deltog bland annat moderaternas miljöpolitiske talesperson Sofia Arkelsten tillsammans med forskare och myndighetsrepresentanter. Det genomsnittliga deltagarantalet för hösten var Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

5 Kulturarrangemang Vi har anordnat många kulturarrangemang under året. Några exempel: För fjärde året i rad anordnade vi poesifestivalen Ordsprak tillsammans med Reginateatern års Ordspraksfestival var mest framgångsrik hittills, och uppmärksammades även i riksmedia. Under 2009 har vi, tillsammans med Utrikespolitiska föreningen, deltagit i anordnandet av flera intressanta föreläsningar med t.ex. statsminister Fredrik Reinfeldt, EU-kommisionär Margot Wallström och Jan Eliasson, f.d. utrikesminister och f.d. ordförande för Förenta Nationernas generalförsamling. En annan FN-personlighet som under året besökt Uppsala är generalsekreterare Ban Ki-moon, ett arrangemang där Folkuniversitetet medverkade tillsammans med Uppsala universitet och Utrikespolitiska föreningen. Vi har också genomfört ett betydande antal föreläsningar och kulturarragemang på konst- och musikområdet, t.ex. i samarbete med Uppsala Senioruniversitet vars verksamhet ständigt utvecklas. En ny intressant samarbetspartner är Uppsala kortfilmfestival, som vi samarbetade med kring årets festival. För andra året i rad deltog vi med aktiviteter på Uppsalas största kulturarrangemang, reggaefestivalen. Den här gången arrangerade vi uppskattade föreläsningar om Bob Marley och reggaekulturen. Föreläsare var Christer Lindberg, som i mars installerades som professor i socialantropologi vid Lunds universitet. Knivsta Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet På Knivsta bibliotek genomfördes föreläsningen Universums mörka krafter av astronomiprofessorn Nils Bergvall från Uppsala universitet. Håbo Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Mikael Kurkiala, universitetslektor från Uppsala föreläste om fattigdom, rikedom och rättvisa under rubriken I avsaknad av det heliga i Kyrkcentrum Bålsta. Under året har vår verksamhet i samarbete med Biskops-Arnö folkhögskola av olika skäl minskat. Vi hoppas kunna återuppta det under Enköpings kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Enköpings kommun har studiecirkelverksamheten ökat under 2009, jämfört med 2008, och litteraturcirklarna i samarbete med Hem och Samhälle är fortsatt populära. Bland kulturarrangemangen kan nämnas föreläsningar om Individuell Människohjälps verksamhet samt om Albertus Pictors kalkmålningar. Östhammars kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Verksamheten i Östhammars kommun har varit mycket begränsad med endast en, om än välbesökt, studiecirkel i samarbete med Hem och Samhälle. Vi har också genomfört två föreläsningar inom ramen för Framtidsakademin: Mat eller energi? en föreläsning om den globala livsmedelskrisen av Erik Fahlbeck från SLU, samt Darwin på 2000-talet en föreläsning av Uppsalaprofessorn i evolutionsbiologi, Mats Björklund. Tierps kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Tierps kommun har studiecirkelverksamheten ökat jämfört med Verksamheten har främst kretsat kring litteratur- och konstcirklar i samarbete med Hem och Samhälle. Under 2009 tog dock Hem och Samhälle beslutet att lägga ner föreningen från och med årsskiftet 2009/2010 vilket tyvärr troligen också kommer att påverka Folkuniversitetets möjligheter att bedriva verksamhet i kommunen. Inom ramen för Framtidsakademins verksamhet genomfördes ett föredrag på Lärcentrum i Tierp: I varje trumslag jordens puls, av universitetlektorn Mikael Kurkiala från Uppsala universitet. Älvkarleby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Fyra studiecirklar och fyra kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem och Samhälle. Heby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Heby kommun har ett kulturarrangemang genomförts i samarbete med Hem och Samhälle. Internationella Gymnasiet Internationella Gymnasiet har nu funnits i åtta år, och är en etablerad gymnasieskola i Uppsala där konkurrensen fortfarande ökar i form av nystartande friskolor. Under höstterminen startade 56 nya studerande på det samhällsvetenskapliga programmet med två inriktningar: Människa & Omvärld och Språk & Kultur. Under hösten var 165 elever inskrivna på skolan, fördelade på sex klasser. Skolan genomförde under året sitt andra utbyte med Marc Bloch-gymnasiet i Strasbourg, Frankrike, och påbörjade ett utbyte med Hansagymnasiet i Stralsund, Tyskland. I årskurs två genomfördes studieresor till New York och Indien. Under 2009 resulterade efterarbetet av resorna i en uppmärksammad och välbesökt utställning på Fredsmuseet i Uppsala. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Uppsala Det har varit ett händelserikt år. KY (Kvalificerad yrkesutbildning) har omvandlats till YH (yrkeshögskola) och en ny myndighet (Myndigheten för yrkeshögskolan) har skapats med säte i Västerås. Förutom driften av alla pågående YH-utbildningar har vi lämnat in tre ansökningar gällande nya/omarbetade utbildningar till myndigheten. Myndigheten har inte tagit beslut gällande dessa i skrivande stund. Vi har även startat två ESF-finansierade projekt och ett utav dessa är mycket omfattande i alla bemärkelser. Det har i ekonomiskt avseende varit ett positivt år och det ser ut som att så kommer att vara fallet även Henrik Ivansson, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Examinerad säljare Utbildningen Examinerad säljare är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. En omgång genomfördes under Det handlar om långtidsarbetslösa personer som befinner sig i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin. Omkring 30 deltagare har genomgått programmet och många av dem har fått arbeten som säljare i anslutning till utbildningen. Insatsen lovordas av både deltagare, näringslivet och uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen. Mötet Mötet är ett ESF-finansierat projekt som Folkuniversitetet genomför i samarbete med Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Länsstyrelsen med flera. Det handlar om totalt 180 deltagare som ska genomgå projektet hos oss under 2009 och Deltagarna kommer från den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin och syftet är att vi via såväl nya som beprövade metoder ska förbättra deltagarnas möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Utbildning för yrkeslivet Vi kan konstatera att för kärnverksamheten inom det här området har 2009 varit ett kärvt år. Omsättningen har minskat kraftigt jämfört med föregående år. Språk är fortfarande det dominerande ämnesområdet, men andra ämnesområden som exempelvis presentationsteknik har också köpts av företag och myndigheter Det handlar om små volymer men många kunder. CoDriver Vi har startat ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt med namnet CoDriver, som är av verksamhetstyp 9 (samma som utbildning för yrkeslivet). Det gör att vi totalt sett kommer att omsätta ungefär samma summa som år 2008 gällande utbildning för yrkeslivet. Projektet handlar om ett antal fyradagarskurser i hur man introducerar nya medarbetare på ett bra sätt på en arbetsplats. Deltagarna kommer från organisationer både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Projektet har varit lyckat, deltagarna är mycket belåtna med innehållet. Kurserna har också hjälpt till att sprida information om Folkuniversitetet som utbildare inom arbetslivet. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

7 Skolor Yrkeshögskola (YH) Internationell marknadsföring och försäljning Deltagarna i den sjätte omgången av Internationell marknadsföring och försäljning tog examen i juni (10 av 21 studenter hade fått arbete inom branschen redan innan examen). Intag sju pågår och intag åtta startade i september. Intag åtta är den sista klassen enligt det nuvarande konceptet, men antalet sökande är fortsatt högt. Under året har studenterna genomfört projekt på uppdrag av bl.a. Qatar Airways och Upplands lokaltrafik. Vi har slutit avtal med Bond University i Australien vilket innebär att studenterna får tillgodoräkna sig ett antal poäng om de väljer att komplettera sin utbildning till en Bachelor of Business eller Bachelor of Commerce. Försäljning inom detaljhandeln Under februari 2010 startar den femte och sista omgången av Försäljning inom detaljhandeln. Många nya kontakter och erfarenheter har skapats tack vare denna utbildning som vi hoppas kunna förädla vid kommande ansökningar till YH. Idag är utbildningen erkänd bland handlarna i Uppsala tack vare duktiga studenter som gjort sin LIA-period (praktik) på hundratalet butiker i och utanför Uppsala. Vare sig man är i centrala Uppsala eller i köpcentra utanför ser man många glada tidigare studenter i butikerna. Försäljning inom teknisk handel Försäljning av tekniska produkter kräver förståelse för hur produkterna och bakomliggande teknik fungerar. Deltagarna ska kunna förklara skillnader och likheter mellan produkter, liksom användningsområden på ett lättförståeligt sätt. Helhetslösningar blir vanligare och vanligare (produkter, installationer och support i ett paket). Det kräver personer som ser helheten; att marknadsföring, kundpsykologi, säljteknik och produktkunskap hänger ihop. Under utbildningen tar vi tillvara studenternas tekniska intresse och utvecklar det vidare i kombination med en pedagogisk kunskap som de har nytta av i framtida yrken inom teknisk försäljning. Många studenter har fått arbeten på sina LIA-platser. Redovisningsekonomi Utbildningen i Redovisningsekonomi utgör vårt senaste tillskott inom YH. Första omgången tog examen under december Andra omgången som startade under april 2009, genomför sin första praktikperiod under våren. Det finns ett stort behov av praktiskt inriktade redovisningsekonomer. Anmälningar till tredje omgången som startar under april, strömmar in i nuläget. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Ann Christin Hiebsch, avdelningschef Dalarna 2009 har varit ett bra verksamhetsår för Folkuniversitetets Dalaavdelning. Folkbildningen ökade i timvolym och flera olika föreningar, bland annat Röda Korset, tillkom som samarbetspartners. Efter många års sökande efter nya lokaler, har vi äntligen flyttat till två gamla, kulturmärkta timmerhus i Falun, Slaggatan 8, och fått större ytor som är bättre lämpade för verksamheten. En eloge till personalen som fått arbeta extra hårt i och med flytten. FU Dalarnas första kull av studenter från den Kvalificerade Yrkesutbildningen, Hälso- och sjukvårdssekreterare, tog examen i december Språkkurserna, speciellt medicinsk svenska har fortsatt att utvecklas positivt under Folkbildning Falu kommun och borlänge kommun Programförd verksamhet Musikverksamheten har utvecklats positivt de senaste åren. Nya instrument har tillkommit och nya inriktningar prövats för att skapa en bredd som intresserar både fler ungdomar och vuxna. Under slutet av 2009 fick vi tillgång till nya lokaler som har gjort denna utveckling möjlig. Ekonomiområdet har fortsatt att gå bra och det har under året genomförts ett flertal kurser inom bokföring grund, bokföring fortsättning och löneadministration. Nytt för året har varit konstkurser, främst teckning och akvarell. Språkkurserna har fortsatt som tidigare. Föreläsningar och kulturarrangemang i samarbete med museum och stadsbibliotek Under året har föreläsningar arrangerats tillsammans med Dalarnas Museum och Falu Stadsbibliotek, bl.a. med temat skogsfinnarna, deras invandring, kolonisation, folktro, språk och kultur. Dessa har varit mycket välbesökta. borlänge kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper. Under 2009 startades ett musiksamarbte med upsweden. De genomför cirklar i bl.a. musikteori och marknadsföring. Sedan flera år samarbetar vi med två kurdiska föreningar i Borlänge. De har haft cirklar i sömnad, samhällskunskap, farorna med droger, problematiken med hedersmord m.m. Ytterligare en kurdisk förening tillkom under Under året har även konserter och kulturarrangemang genomförts. Falu kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Sedan snart tio år tillbaka samarbetar vi med Senioruniversitetet (tidigare Pensionärsuniversitetet). De har en livaktig verksamhet med cirklar inom bl.a. musik, litteratur, historia och språk. Deras föreläsningar varje månad på Dalarnas Museum är mycket välbesökta. Under hösten har de även haft cirklar kring klassiska operaföreställningar som har sänts live. Dessutom samarbetar vi med olika musikföreningar i Falun. Deras inriktning varierar från rock, jazz och folkmusik till a capellasång och gospel. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

9 Mora kommun Studiecirklar och kulturararrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Samarbetet med Kurdiska föreningen fortsätter och de bedriver cirkelverksamhet med i huvudsak samhällsinriktning. Rättviks kommun Kulturarrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper och under året har även ett antal konserter hållits. Ludvika kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Hedemora kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Säters kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper Smedjebackens kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper Avesta kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper har genomförts liksom ett stort antal studiecirklar i teaterföreningen Horndalsrevyns regi. Gagnefs kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper samt ett antal konserter har genomförts. Vi har även haft välbesökta föreläsningar om Forkörningarna i Västerdalarna mellan Sverige och Norge. Detta som en följd av Interregprojektet med Norge, som genomfördes under 2008/2009. Malungs kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Vansbro kommun Föreläsningar om Forkörningarna i Västerdalarna har genomförts. Leksand kommun Konserter har genomförts tillsammans med olika grupper. Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Språkutbildning, särskilt svenska, är det största ämnesområdet inom FU Dalarna. Engelskan ökade igen på hösten efter en nedgång under våren. Dalarnas landsting har även under 2009 gett oss fortsatt förtroende att utbilda rekryterade läkare i svenska med medicinsk inriktning, både i grupp och enskilt. Ett antal datautbildningar har även genomförts på företag i länet. Två halvdagar säljutbildning, Prova på, samt en tre dagar lång säljutbildning genomfördes under EU-projekt Ett småprojekt, Kompetensarenan 1, genomfördes mellan februari och juli I projektet gjordes kartläggning om kompetensbehovet inom några företag i Dalarna. Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning, från och med 2009 Yrkeshögskolan Den första gruppen Hälso-och sjukvårdssekreterare tog sin examen till jul studenter gick ut i arbetslivet med en mycket efterfrågad yrkeskompetens. 20 studenter hade anställning vid kursens slut och övriga kommer med stor sannolikhet snart att ha arbete. En ny grupp startade i augusti 2009 och den avslutas i december Utbildningen kommer att fortgå till och med Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Örebro Avdelningen i Örebro har haft en fortsatt stor expansion under 2009, i huvudsak beroende på en ökad efterfrågan på ekonomikurser och en stor arbetsmarknadsaktivitet. Under hösten startade vi aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Det har medfört att vi rekryterat ytterligare nya medarbetare. Avdelningen kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2009 och har en mycket bra plattform inför år Sten-Ove Hylander, avdelningschef Folkbildning Örebro kommun Programförd verksamhet En stor volymökning kan noteras inom den programförda verksamheten. Både vår- och höstterminen präglades av stor efterfrågan på cirklar inom främst ekonomi, (bokföring och redovisningsekonomi). Språkcirklar är fortfarande ryggraden i avdelningens verksamhet. Föreningsverksamhet Vi har deltagit i Kulturrundan som är ett samarbete mellan Örebro Kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog författaren Gun Molinder med mycket uppskattade föreläsningar om Örebro förr i tiden. Musikverksamheten har fortsatt att utvecklas främst genom samarbete med musikföreningen upsweden som hjälper unga artister att bli mer professionella. Vi har under året utökat vårt samarbete med en libanesiska förening och samarbetar även med en av de bosniska föreningarna i kommunen. Övrig kultur Folkuniversitetet fortsätter att stödja mindre kulturutövare som bedriver ett viktigt arbete. Under året har vi bland annat samarbetat med Tomasbodasällskapet och Sällskapet Gamla Örebro. Under Örebro Filmfesival arrangerade vi, tillsammans med Örebro filmklubb, 14 filmvisningar. Örebro pensionärsuniversitet växer stadigt. Föreningen har under verksamhetsåret marknadsfört sig med honnörsorden; Glädje - Kunskap - Gemenskap. Bland populära cirklar och kulturprogram kan nämnas, Bioteknik i miljövårdens tjänst, I skuggan av diktatur och terror. Humor en faktor att räkna med, Svensk konsthistoria, Film som tidsspegel och Fredad natur. Forskningsinformation och föreläsningar Föreläsningsserien som genomförs tillsammans med Örebro Universitet är ett uppskattat inslag för studenter och allmänhet. Under året har föreläsningarna bl.a. handlat om; Hur mycket vatten använder jag egentligen under tre dagar? Från barns behov till barnets rättigheter, Mänskliga rättigheter 60 år, Psykisk hälsa ur ett europeiskt folkhälsoperspektiv, Yrke eller förtryck? och Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet. Folkuniversitetet samarbetar sedan många år tillbaka med Arkivcentrum i Örebro län. Framförallt bedrivs föreläsningar om länets historia såsom; Bergshanteringens betydelse för Örebro län, Folkrörelserna i länet, Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia och Emigrationen i länet. Föreläsningarna har varit mycket populära. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

11 Askersunds Kulturarrangemang I Askersund har vi under året fortsatt vårt samarbete med föreningen Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer. I samverkan med dem genomfördes Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Hallsbergs Kulturarrangemang I Hallbergs kommun genomfördes under året konstutställningar tillsammans med Norra Vätterns bild- och formkonstnärer. Degerfors Kulturarrangemang I Degerfors genomfördes tillsammans med folkmusiker ett antal musikframträdanden. Nora Kulturarrangemang Nora kultur och fritid samlar varje år studieförbund och andra aktörer att medverka i föreläsningsserien Alltid på en onsdag på Nora Bibliotek. Under 2009 deltog Folkuniversitetet med två föreläsningar. Författaren Gun Molinder berättade om gruvnäringen i Bergslagen ur ett historiskt perspektiv och My Hellsing, doktorand vid Örebro Universitet, föreläste om riksdagen i Örebro Lekeberg Kulturarrangemang I Tångeråsa genomfördes kulturarrangemang i samverkan med musikgruppen Blå Bergens Harmonier. Lindesberg Cirklar/Kulturarrangemang I Lindesbergs kommun samarbetar Folkuniversitetet med en rad olika föreningar och grupper. Bland annat arrangerades under året föreläsningar tillsammans med Nytta och Nöje. Vi samarbetar även med flera musikgrupper i bland annat Gusselby och Fellingsbro. Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Förstärkt jobbcoachning Förstärkt jobbcoachning har genomförts på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Individuella handlingsplaner upprättades och arbetssökande fick under 6 9 veckor stöd när det gäller att utveckla färdigheter i att söka arbete på ett aktivt och medvetet sätt. Deltagarna och Arbetsförmedlingen är mycket nöjda med verksamheten. Vi hade ca 35 deltagare per månad och aktiviteten avslutades vid årsskiftet. Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar Fr.o.m. augusti har vi förtroendet att ansvara för Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Den får ses som en etapp 2 i Förstärkt jobbcoachning, (se ovan). Målet med den här aktiviteten är att deltagarna ska få ett arbete i någon form, alternativt gå vidare till studier. I dagsläget genomgår 230 personer den här aktiviteten. Vi har lyckats värva mycket kompetenta och erfarna coacher. SFI och Arbetsintegration Sedan ca två och halvt år tillbaka driver vi Sfi och Arbetsintegration på uppdrag av Örebro kommun, (Vuxam). Vi har deltagare som studerar SFI och varvar det med arbetspraktik. Deltagarna läser kurserna A D. Det är en stor verksamhet som har hög kvalitet. Örebro kommun är mycket nöjd med hur verksamheten bedrivs. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Omfattningen av utbildning på företag har minskat jämfört med tidigare år. Efterfrågan på språkutbildningar får ändå betraktas som god. Engelska, franska, tyska och svenska finns det ett stort behov av. Språk fortsätter att vara grunden i vår verksamhet. Bland våra kunder finns Haldex Garphyttan, Tolkcentralen, Örebro universitet och Ericsson. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Västmanland Mycket har hänt under året. Den programförda verksamheten inom språk har utvecklats positivt. Så är även fallet gällande vårt samarbete med olika föreningar och studiegrupper. Också utbildningar för yrkeslivet har ökat i volym jämfört med förra året. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen angående utbildningen Examinerad säljare har varit intensivt. Henrik Ivansson, avdelningschef Folkbildning Västerås kommun Programförd verksamhet Vår programförda verksamhet sysselsätter ett 20-tal ledare som alla är välutbildade, engagerade och uppskattade pedagoger. Vi har under året genomfört många cirklar i flera olika språk såsom engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, japanska, kinesiska och ryska. Vi har även genomfört en hel del cirklar i svenska som andraspråk för nyanlända personer i Sverige. Inom ekonomi och data har vi haft flera kurser i bokföring och redovisning, modern löneadministration, Word, Excel, PowerPoint och Visma-program. Vi har även haft nybörjarkurser i data/it och på så sätt bidragit till att minska den digitala klyftan i samhället. Släktforskning har varit ett populärt ämne. Det har inte bara handlat om grundkurser utan även kurser där man lärt sig att använda olika databaser för att komma vidare i sin forskning. Vi har under året samarbetat med lokala konstnärer. Cirklar i bl.a. akvarellmålning, oljemålning och blyertsteckning har genomförts. Under 2009 genomfördes 85 cirklar varav 45 var språkcirklar och vi hade omkring 450 deltagare. Distanskurser Under 2009 erbjöd vi distanskurser i bokföring/redovisning, företagsekonomi och Visma-administration. Vi har fått många deltagare till distanskurserna, främst till företagsekonomin och haft deltagare från i stort sett hela landet och även någon som varit bosatt utanför Sverige. Vi genomförde sex distanskurser under året. Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Västerås pensionärsuniversitetet är den förening som vi har det volymmässigt största samarbetet med inom studiecirklar och kulturarrangemang. Under året genomfördes 170 studiecirklar, varav 40 cirklar inom språk. Andra populära ämnesområden var historia, konst och litteratur, teknik och naturvetenskap. Kulturarrangemang i form av föreläsningar anordnades. Ett 20-tal föreläsningar inom olika områden erbjöds och personer besökte dem varje gång. Vi har samarbetat med olika föreningar inom teaterområdet. Studio Västmannia har många grupper och deltagarna är från 7 till 80 år. Studenter vid Mälardalens högskola har studerat manus, regi, dekor, smink och scenframträdande för att kunna sätta upp ett studentspex. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk och musik. Under året har vi fortsatt vårt samarbete med musikföreningen upsweden. Förutom cirklar och föreläsningar har föreningens akter (här i betydelsen grupper) genomfört konserter och miniturnéer. Omkring 15 akter har varit aktiva under året. Vi har samarbetat med en kurdisk kultur- förening under De har haft cirklar i ämnen som historia, matlagning, friskvård och datakunskap. Unga musikstuderande har samarbetat med oss angående 10 kulturarrangemang i form av musikprogram på äldreboenden. I Västmanland genomfördes drygt 400 studiecirklar i samarbete med olika föreningar och studiegrupper under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

13 Forskningsinformation och föreläsningar I samarbete med Föreningen Autism i Västmanland genomfördes en stor föreläsning; Autism och Aspergers syndrom medicinska synpunkter på orsaker, förekomst och utredning. Överläkare Hans Gylje föreläste för omkring 150 åhörare. Sala Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vi har haft nöjet att samarbeta med Teaterföreningen Cameleonterna, Kilborevyn, Blåslaget, vävgrupper och en husmodersförening angående studiecirklar. Ett antal musikcirklar har också genomförts samt en föreläsning om Finland på biblioteket. De olika teater- och musikföreningarna har genomfört ett antal offentliga kulturarrangemang i form av konserter, revyer och teaterföreställningar. Vi har också startat en cirkel i italienska i Sala inom den programförda verksamheten. I Sala genomfördes omkring 30 studiecirklar. Köping Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Föreningslivet i Köping har anordnat kulturprogram; uppsökande musikverksamhet på servicehus och vårdhem i samarbete med oss. Fagersta Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper Flera cirklar i ledarskap för hundägare har bedrivits i samarbete med oss. Arbetsterapeuter vid lasarettet i Fagersta har haft en studiecirkel och ett par musikcirklar har också genomförts. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Examinerad säljare Utbildningen Examinserad säljare är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Två omgångar genomfördes under Det handlar om långtidsarbetssökande personer som befinner sig i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin. Omkring 60 deltagare har genomgått programmet och många av dem har fått arbeten som säljare i anslutning till utbildningen. Insatsen lovordas av både deltagare, näringslivet och uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen. Utbildning för yrkeslivet Under 2009 har vi haft fler utbildningar för yrkesverksamma än tidigare år. Främst är det språkkurser som efterfrågats där svenska som andraspråk varit mycket populärt. Vi har även haft utbildningar i många andra språk såsom engelska, kinesiska, ryska och portugisiska. Förutom utbildningar i språk har vi genomfört ett flertal utbildningar inom data främst inom Word och Excel men även inom ekonomi med inriktning mot bokföring och löneadministration. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

14 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Gävleborg Folkuniversitetet Gävleborg har under 2009 haft en mycket positiv utveckling av folkbildningsverksamheten och genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i åtta av länets tio kommuner. Vi fortsätter att satsa på folkbildningen i länet bl.a. genom förstärkningar på personalsidan under Att stimulera funktionsnedsatta och äldre med hjälp av vårdhundar är en för länet ny metod. Söderhamns kommun är vår första samarbetspartner inom detta spännande område. Bozenna Meczynski, avdelningschef Folkbildning bollnäs kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med olika föreningar och grupper De olika musikgrupper vi samarbetar med har genomfört ett antal konserter och musikcaféer runtom i kommunen. I Bollnäs är föreningen Pensionärsuniversitetet mycket aktiv. Bl.a. har Olle Häger och Elisabeth Hedberg varit uppskattade föreläsare. I studiecirklarna har man behandlat ämnen såsom filosofi och historia. Övriga föreningar i Bollnäs har studerat t.ex. teknik och miljöarbete. Gävle kommun Programförd verksamhet De studiecirklar som har intresserat gävleborna mest har varit bokföring, löneadministration, italienska, engelska och musik. Gitarrkurserna blev så populära att vi fick dubblera dem. Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Folkuniversitetet i Gävle har fortsatt samarbetet med t.ex. invandrar- och kulturföreningar. Vi har knutit till oss nya grupper under året såsom en dansförening, en ny invandrarförening och en nationell musikförening för ungdomar. Andra musikföreningar har bedrivit studiecirklar i bl.a. körsång, jazzmusik och visor. Invandrarföreningarna har genomfört cirklar i alltifrån barnteater till kost och hälsofrågor och även haft kulturarrangemang med olika uttrycksformer. Pensionärsuniversitetet i Gävle har bl.a. arrangerat föreläsningar under rubrikerna Handel och hantverk i Birka, Winston Churchill, Caravaggio samt Ikonernas värld. Under julikvällarna genomfördes föreläsningar och musik i samarbete med Gävle Konstförening. Samtidigt med arrangemangen ställde ett tiotal konstnärer ut sina alster. Konst har under året också ställts ut i vår foajé och i en restaurang. Hudiksvalls kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Hudiksvall har vi under året samarbetat med musiker som också gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs samt deltagit i olika workshops. 14 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

15 Ljusdals kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Musikgrupper inom olika genrer har genomfört studiecirklar, deltagit i workshops och även gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs. Ockelbo kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Ockelbo har Husmodersförbundet bl.a. genomfört poesicirklar och vävutbildningar. Vi samarbetar också med flera andra grupper, främst musicerande ungdomar som deltagit i olika workshops och gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs. Föreningen Grön Form genomförde uppskattade hantverkskurser under några vackra sommarveckor på Wij trädgårdar. Ovanåkers kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Ovanåkers kommun har vi fortsatt samarbetet med bl.a. en grupp som bevarar traditionella instrument och genuin folkmusik. Denna och andra grupper har också gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs och deltagit i workshops. Sandvikens kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper Vi har under 2009 inlett ett mycket givande samarbete med Gästrike Konst som har sin bas Sandviken. Under påskhelgens Konstrunda ställde ett 60-tal konstnärer ut sina verk på flera orter i Gästrikland. Husmodersförbundet är en mycket aktiv samarbetspartner. Även Lärarförbundet har genomfört studiecirklar. Söderhamns kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Söderhamns kommun fortsätter samarbetet med musikgrupper som genomfört studiecirklar inom rock och pop, deltagit i workshops och också gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs. Husmodersförbundet i Söderhamn har haft en stor och livaktig verksamhet och genomfört studiecirklar och kulturarrangemang under året. Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Svenska för utländsk vårdpersonal Folkuniversitetet Gävleborg har under året utbildat utländska läkare i svenska på uppdrag av Landstinget. Övriga ämnen För Gävle kommuns vuxenutbildning har vi genomfört heltidsutbildning på gymnasienivå. Ämnena har varit administration, ekonomi och reception. Arbetsförmedlingen i Bollnäs har gett oss i uppdrag att coacha både ungdomar och vuxna mot nya jobb. Ett 30-tal arbetssökande har deltagit i våra aktiviteter. Vårdhund är ett nytt område som tillkommit under året. Söderhamns kommun har gett oss i uppdrag att stimulera brukare på äldreboenden med hjälp av utbildade vårdhundsförare och deras hundar. Denna för Sverige relativt nya metod kommer Folkuniversitetet att verka för att sprida till länets övriga kommuner. Bland övriga uppdrag kan nämnas kurser i engelska, företagsekonomi, kundvård och ledarskap för främst större organisationer. På uppdrag av Gävle Energi har utbildningar i ekonomi och kundservice genom förts för deras och andra energibolags medarbetare i länet. Kurserna har ingått i ett EU-projekt för kompetensutveckling av personal. Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) numera Yrkeshögskola (YH) I juni 2009 avslutades omgång två av vår yrkeshögskoleutbildning inom GIS (Geografiska InformationsSystem). De allra flesta av de dryga 20-talet deltagarna klarade alla examenskraven. I september startade vi den tredje kursomgången med 30 platser. Arbetsgivare efterfrågar idag personer med GIS-kompetens. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

16 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Utland Under 2009 har Folkuniversitetet Uppsala, utlandsavdelningen (International Project Office, IPO) på olika sätt bevakat utvecklingen internationellt och inte minst EU:s program för livslångt lärande, LLLP. Inom LLLP har avdelningen initierat flera projekt, dels med Folkuniversitetet Uppsala som koordinator och dels med andra EU-partners som koordinatorer. Ali Rashidi, avdelningschef Folkuniversitetets verksamhet i utlandet 2009 Östeuropa Tillsammans med Arbetsförmedlingens internationella enhet har utlandsavdelningen arbetat fram en projektansökan för samarbete med Vitryssland. Det tilltänka projektet bygger på Folkuniversitetets arbete i Ryssland med anpassning av KY-modellen till ryska utbildningssystemet och ska finansieras av SIDA. Projektet beräknas starta i början av I september 2009 startade avdelningen projektet Baltic Network for Quality Assurance in Vocational Education. Målsättningen är att utbildningsanordnare i Ryssland, Vitryssland och Ukraina ska introduceras i den europiska modellen för yrkesutbildning. Projektet finansieras av Svenska Institutet och beräknas pågå till maj Europa och EU I februari 2009 lämnade utlandsavdelningen in en ansökan inom ramen för Leonardo da Vinci programmet till svenska EU-programkontoret. Projektet, Common Quality Assurance framework for Vocational education providers (CQAF-VET), syftar till att utarbeta en gemensam europeisk modell för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Ansökan godkändes i augusti 2009 och projektet startades i oktober samma år. Vidare deltar avdelningen i två andra Leonardo da Vinci projekt som koordineras av MMC, Cypern. Projekten berör frågor om IT- användning inom språkundervisning samt certifiering av färdigheter (certification of learning outcomes). 16 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

17 Statistik folkbildning Folkbildningstimmar inkl annan gruppverksamhet Kommun År 2009 År 2008 År 2009 År 2008 Håbo Älvkarleby Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Laxå Hallsberg Degerfors Ljusnarsberg Lekeberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Surahammar Heby Skinnskatteberg Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Västmanlands län Rättvik Leksand Mora Falun Borlänge Hedemora Säter Vansbro Malung Gagnef Smedjebacken Älvdalen Orsa Ludvika Avesta Dalarnas län Ockelbo Hofors Ljusdal Gävle Sandviken Bollnäs Ovanåker Hudiksvall Söderhamn Gävleborgs län Uppsala regionen totalt Kultur Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

18 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet till Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (org.nr ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (TKR). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Om stiftelsen Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet stiftades 1962 av Uppsala studentkår, Uppsala universitetet och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst. Verksamheten under räkenskapsåret Det gångna året har inneburit en kraftig volymtillväxt för stiftelsen. Omsättningen för 2009 stannar på 78,6 miljoner (62,7 miljoner). Volymökningen har skett på stor bredd, dvs inom alla verksamhetsområden. De påtagliga ökningarna finns inom uppdrag och skolor. På uppdragssidan är det i första hand arbetsmarknadsutbildningar som svarar för den största uppgången. Inom skolor är det främst KY/YH som bidragit till den starka volymutvecklingen. Folkbildningen har under året återhämta en del av det volymtapp som stiftelsen känt av under de senaste 4 åren. Detta påverkar dock inte omsättningen under året eftersom ersättningssystemen har en viss eftersläpning. Resultatet för 2009 slutar på 2,5 milj. inklusive finansnetto (2,4 milj.). Folkbildning Studiecirkelverksamheten har ökat med 19,3 %. Antalet kulturarrangemang har ökat med 54,5 %. Volymtillväxten har huvudsakligen skett i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands och Örebro län. Utbildning för arbetslösa Verksamheten har mångdubblats under året. Den totala volymen stannade på 8,7 milj. (1 milj.). Orsakerna till den stora tillväxten är ett ESF-projekt i Uppsala och ett omfattande jobb-coachingprojekt i Örebro. Utbildning av yrkesverksamma och Komvuxuppdrag Detta område har visat en betydande tillväxt under året. Omsättningen slutade på 15,7 milj. (12,9 milj.). Huvudsakligen har ökningen ägt rum inom uppdragsutbildning på företag. Ca personer (1 100) har deltagit i våra utbildningar under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

19 Förvaltningsberättelse fortsättning Skolor Internationella gymnasiet i Uppsala har växt ytterligare under året. Antalet elever har ökat till 165 (158). Omsättningen har ökat med drygt 6 %. Stiftelsens KY-utbildningar: Redovisningsekonom, Försäljning inom teknisk handel, Internationell marknadsföring och försäljning och Försäljning inom detaljhandeln i Uppsala, Hälso- och Sjukvårdssekreterare i Falun samt Geografiska informationssystem (GIS) i Gävle har haft ett högre antal deltagare under året, 246 studenter (231). Omsättningen har ökat med drygt 45 %. Utland Under 2009 har utlandsavdelningen på olika sätt deltagit i EU:s projektprogram inom området livslångt lärande. Det har skett genom egna projekt men även genom deltagande i EU-projekt koordinerade av andra europeiska utbildningsorganisationer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret En ny myndighet, Yrkeshögskolan, har under året formellt bildats. Myndigheten har sitt säte i Västerås. Stiftelsen har förvärvat en fastighet, Prostgården, i Falun. Fastigheten har lagts i ett aktiebolag, Prostgården AB, som ägs av stiftelsen. Den närmaste framtiden En långsamt förbättrad konjunktur kommer att påverka vår verksamhet inom privatkunds- och företagsområdet positivt. Under valåret, 2010, kommer besked att ges hur de framtida satsningarna inom arbetsmarknadsutbildningar ska se ut. Detta påverkar stiftelsens verksamhet de närmaste åren. En ny modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen kommer sannolikt att presenteras under En eventuell förändring kommer då att få effekt från Avslutningsvis framför styrelsen ett stort tack till personalen för ett väl genomfört verksamhetsår med många fina insatser. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

20 Annual report Board of Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Annual report The foundation Kursverksamheten vid Uppsala universitet was endowed in 1962 by Uppsala Student Union, Uppsala University and Folkuniversitet s association. The foundation is part of the adult educational association Folkuniversitetet. The foundation s purpose is through courses, lectures and other means to work in the service of adult education. Activities during the financial year The past year has seen a substantial volume increase for the foundation. The turnover for 2009 was 78.6 million SEK (62.7 million SEK.) The increase occurred throughout Folkuniversitetet s range of activities and was most marked within assignments and schools. On the assignments side it was mainly labour market training that was responsible for the biggest upswing. While within schools it was chiefly the Higher Vocational Education courses that contributed to the strong volume increase. During the year adult education recovered a part of the volume loss seen during the previous 4 years. This does not however affect turnover during the year because there is a certain time lag in the payment system. The result for 2009 was 2.5 million SEK including net interest income (2.4 million SEK for 2008). Adult education The number of adult education classes increased by 19.3 % and the number of cultural activities increased by 54.5 %. The growth mainly took place in the counties of Gävleborg, Dalarna, Västmanland and Örebro. Education for the unemployed Activities multiplied during the year. The total volume was 8.7 million SEK (1 million). The reasons for the sizeable growth are a European Social Fund project in Uppsala and a comprehensive job coaching project in Örebro. Education for those in employment and assignments for Municipal Adult Education This area has shown substantial growth during the year. The turnover was 15.7 million SEK (12.9 million SEK). The increase mainly took place in education assignments for companies. Approximately people (1 100) took our courses in Schools The International Upper Secondary School in Uppsala has again grown during the year with the number of pupils increasing to 166 (158). The turnover rose by just over 6 %. The foundation s advanced vocational educational courses: Bookkeeping, Accounting and Auditing, Technical Selling, International Marketing and Sales and Retail Selling in Uppsala; Medical Secretaries in Falun and Geographic Information Systems in Gävle had a higher number of students during the year, 246 students (231). Turnover increased by just over 45 %. 20 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer