Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt 16 Utland 18 Statistik folkbildning 19 Årsredovisning Ekonomi 20 Noter 28 Styrelsen & organisation 32 Revisionsberättelse 34 Folkuniversitetet Mitt Kontakt 36 Fotografier Jan Lindmark, Pelle Wahlgren och Åse Granberg Grafisk form & produktion Pär Jansson Produktion AB Tryck Elanders Sverige AB

3 Om Folkuniversitetet Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 40 lokalkontor Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Omsättning drygt 1 miljard Huvudman för 12 st fristående gymnasier Huvudman för 13 st KY-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS) Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startade 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle, Bollnäs och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 år verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har sedan några år tillbaka startat en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildningsområdet. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska institutet m fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 Avdelningarnas verksamhet Uppsala Trots flera föräldraledigheter och därtill hörande personalförändringar har den breda verksamheten i Uppsala utvecklats i positiv riktning. Gunnar Danielsson, avdelningschef Privatkundsavdelningen (PKA) Folkbildning/gymnasium Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Folkuniversitetets öppna kvällskurser är ett viktigt inslag i Uppsalas kultur- och bildningsliv. Fler än 2000 personer har deltagit i kvällskurser i framför allt musik, språk, data och konst. För våra musikkurser var 2010 det bästa året sedan sekelskiftet. Förutom de populära instrumenten gitarr och piano gavs även undervisning i till exempel dragspel och trumpet. Sångkurser av olika slag har också varit populära under året. Föreningsverksamhet Under 2010 har vi fördjupat samarbetet med flera föreningar och exempelvis Studentradion 98,9, Sudanesiska föreningen och Uppsala Senioruniversitet har fortsatt att vara viktiga samarbetsparter. Samarbetet med Röda Korset Region Mitt har också fortsatt under året. Vi har inlett ett antal nya samarbeten, exempelvis med Association of Islamic Unity, Föreningen Samhällsvetarna, Norrlands Nations Spexensemble, Svensk-kinesiska Studentföreningen och Uppsala Politices Studerande. Flera av våra samarbetsföreningar har tidigare efterfrågat datakurser för nybörjare. Därför har vi under höstterminen sökt och fått beviljat pengar från Internetfonden för att starta en kurs med mål att bryta det digitala utanförskap som många, framförallt pensionärer och invandrare med små eller inga datorkunskaper, befinner sig i. Forskningsinformation och föreläsningar Under 2010 har Framtidsakademin, ett samarbete med Uppsala universitet, genomfört tio föreläsningar. Vårens tema Uppsala var, som man kanske kunnat förutse, mycket populärt. Under våren hölls fyra föredrag om stadsplanering, ekokritik och hållbar utveckling i stad och landsbild. Som kronan på verket följde en avslutande politisk debatt där kommunalrådskandidaterna Stefan Hanna, Cecilia Hamenius, Erik Pelling och Ilona Szatmari-Waldau deltog. Moderator för debatten var professor Sverker Gustafsson. Höstens tema var konflikt. Bland annat föreläste FNs tidigare biträdande generalsekreterare Hans Corell om FN:s roll och framtid i de globala sammanhangen. I december föreläste Louise Olsson från Folke Bernadotteakademin om FN:s arbete för kvinnor i fred och säkerhet. Som en del av Folkuniversitetets 75-årsfirande planerades tillsammans med studentkåren en jubileumsföreläsning med retorikexperten David Phillips. Med förenade krafter slog vi och studentkåren på stora trumman för evenemanget, som genomfördes i en fullsatt hörsal 1 på Uppsala universitet. 4 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

5 Kulturarrangemang 2010 har vi genomfört många kulturarrangemang. Som exempel kan nämnas att vi, tillsammans med Utrikespolitiska föreningen, deltagit i anordnandet av flera intressanta föreläsningar med bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson, vice riksbankschef Karolina Ekholm, Matthew Barzun som är USA:s ambassadör i Sverige, migrationsminister Tobias Billström samt Pierre Schori, diplomat och författare. Vi har också genomfört ett betydande antal föreläsningar och kulturarrangemang på konst- och musikområdet, t.ex. i samarbete med Uppsala Senioruniversitet, vars verksamhet ständigt utvecklas, och med den relativt nya samarbetsparten Konsthuset. Samarbetet som inleddes med Uppsala kortfilmsfestival förra året har också fortsatt under 2010, liksom samarbetet med Bangladesh Parishad och Kurdistans förening, med vilka vi anordnade en dansuppvisning på Kulturnatten. Knivsta Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Under 2010 har vi genomfört ett antal studiecirklar i musik i Knivsta kommun. Håbo Kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Samarbetet med Biskops-Arnö folkhögskola, som vi har haft under flera år, har av olika skäl inte resulterat i någon verksamhet under Enköpings kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Enköpings kommun har studiecirkelverksamheten minskat något under 2010, jämfört med 2009, men den ligger fortfarande över 2008 års nivåer. Litteraturcirklarna i samarbete med Hem och Samhälle är fortsatt populära. Bland kulturarrangemangen, som har ökat något under året jämfört med tidigare år, kan nämnas föreläsningar om Brottsofferjourens arbete och om de uppländska hällristningarna. Östhammars kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Den 10 november föreläste Nils Bergvall, professor i rymdfysik, om universum i kulturen. Föredraget ägde rum i Öregrund. Därutöver har verksamheten i Östhammars kommun varit mycket begränsad med endast en studiecirkel och tre, relativt välbesökta, föreläsningar i samarbete med Hem och Samhälle, samt en konsert i Öregrund. Tierps kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Tierps kommun har studiecirkelverksamheten ökat något jämfört med 2009, vilket är glädjande. Verksamheten har främst kretsat kring litteratur-, konst- och hantverkscirklar. Älvkarleby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet Sex studiecirklar och åtta kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem & Samhälle. Heby kommun Studiecirklar och kulturverksamhet I Heby kommun har en föreläsning i Röda Korskunskap genomförts. Internationella Gymnasiet Trots den stora nedgången i antalet 15-åringar har Internationella Gymnasiet lyckats bibehålla sitt elevantal. Eftersom elevantalet är en förutsättning för ekonomin, som i sin tur är en förutsättning för undervisningens kvalitet, är det här av avgörande betydelse. Under 2010 har skolan ägnat mycket tid och kraft åt att förbereda den stora gymnasiereformen GY-11. Med utgångspunkt i skolans tre övergripande mål: internationalisering, helhetssyn och demokrati, har skolledning och lärare tillsammans planerat de nya programmens innehåll. Under hösten 2010 var skolans rektor, Sandra Cuhrt, föräldraledig, och ersattes av vikarierande rektorn Anneli Sallin. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 Avdelningarnas verksamhet Uppsala Henrik Ivansson, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) För Arbetsmarknadsavdelningen har 2010 präglats av ett omfattande arbete med ansökningar, både inom yrkeshögskolan och inom EU-projekt. I januari fick vi besked om att vi beviljats Yh-utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell inriktning. I september ansökte vi om fyra Yh-utbildningar, tre helt nya koncept och ett omarbetat. Under sommaren och hösten har ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ESF-ansökan som skulle ta tillvara och utveckla de erfarenheter som vi fick genom EU-projektet Mötet. Processen resulterade i projektet Din tur. I december fick vi besked om att ansökan beviljats och aktiviteten startar i januari Projektet genomförs i Uppsala och Västerås med Arbetsförmedlingen som betydande samarbetspartner. I projektet samverkar vi också med Min tur i Sundsvall och det transnationella projektet Operational model of Common Quality Assurance Framework at VET-provider level, som koordineras från Uppsala. Maria Staaf, tf. avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Examinerad säljare Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsatte med Examinerad säljare även under Två omgångar genomfördes med totalt 58 deltagare som ingår i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin. Utbildningen består av 15 veckor och kombinerar teori och praktik. Tre månader efter genomförd utbildning gjordes en uppföljning på individnivå. Resultatet för den första gruppen visade att ca 80 % har någon form av anställning eller har valt att studera vidare. Övriga 20 % får, om de så önskar, fortsatt support mot jobb. EU-projekt Mötet Under 2010 avslutades EU-projektet Mötet. Under året har 110 långtidsarbetssökande personer deltagit med målet att komma närmare egen försörjning. Vid uppföljning av deltagarna visar det sig att 77 % har någon form av arbete eller har börjat studera och 23 % är aktivt arbetssökande. Alla deltagare har fått motivation och färska referenser både genom coacherna i projektet och genom sina praktikföretag. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

7 Utbildning för yrkeslivet Under 2010 har antalet sålda uppdrag ökat något jämfört med föregående år. Fortfarande dominerar språkutbildningar i engelska och svenska, men även utbildningar inom ekonomi samt sälj- och marknadsföring har gått bra. Skolor Kvalificerad yrkesutbildning Internationell marknadsföring och försäljning Under året tog 23 studenter examen från omgång 7. Ungefär hälften hade fått jobb under sista terminen, många av dem på sin sista praktikplats. Under våren arrangerade omgång 8 ett välbesökt exportevent med sociala medier som tema. Utbildningen har under året haft gästföreläsare från Bond University i Australien och London School of Business and Finance. Folkuniversitetet har ett avtal med Bond University för fortsatta studier och även London School of Business and Finance är intresserad av ett liknande samarbete. Redovisningsekonom I december tog 28 studenter från omgång 2 examen och 22 av dem hade fått jobb inom området innan examen, ett fantastiskt bra resultat! Omgång 3 började i april och söktrycket var hårt med över 90 sökande till 26 platser. I september lämnade vi in en ansökan om att få fortsätta utbildningen när pågående beviljade intag löper ut. Försäljning inom detaljhandeln Den sista omgången av utbildningen genomfördes under året. Tyvärr har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att dra ner på antalet handelsutbildningar. Försäljning inom detaljhandeln var en av de utbildningar som inte får fortsätta. Stödet för utbildningen har varit mycket stort hos handlarna i Uppsalaregionen. De har värdesatt kompetensen hos studenterna under praktikperioder och som anställda efter examen. Sista omgången genomfördes med flaggan i topp: 23 studenter har varvat teori och praktik och tog examen i december. Försäljning inom teknisk handel Omgång 4 startade i februari och omgång 3 tog examen i juni. Tyvärr är även Försäljning inom teknisk handel en handelsutbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat lägga ner när omgång 4 tar examen Yrkeshögskoleutbildning Säljare/marknadsförare med internationell inriktning I september startade den första omgången av Säljare/marknadsförare med internationell inriktning, som är en utveckling av Internationell marknadsföring och försäljning. Under hösten arbetade studenterna i ett projekt med syfte att ge förslag till förbättrad marknadsföring av utbildningen. Vid redovisningen presenterades en rad bra förslag som vi nu arbetar vidare med. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 Avdelningarnas verksamhet Dalarna 2010 har varit ett positivt år. De nya lokalerna i Falun möjliggör större volymer och arrangemang och gör också verksamheten mer synlig. En person har nyanställts på folkbildningssidan. Detta har varit lyckosamt och verksamheten har ökat markant. Vi har även haft ett gott samarbete med invandrarföreningar i Borlänge, Falun och Mora. Vår Kvalificerade Yrkesutbildning, Hälso- och Sjukvårdssekreterare har pågått i tre år nu. Svenska med vårdinriktning har minskat och kommer att minska ytterligare under Ann Christin Hiebsch, avdelningschef Folkbildning Falu kommun och Borlänge kommun Programförd verksamhet Musikverksamheten har utvecklats positivt de senaste åren, mycket tack vare de nya lokalerna som vi fick tillgång till i slutet av Intresset för gitarr, trummor, elbas och fiol är fortsatt stort, liksom intresset för sång. Ekonomiområdet har fortsatt att gå bra och det har under året genomförts ett flertal kurser inom bokföring grund och löneadministration. Nytt för året har varit kurser i sjömanskap. Språk- och konstkurserna har samma volym som tidigare. Föreläsningar och kulturarrangemang i samarbete med museum och stadsbibliotek Under året har föreläsningar arrangerats tillsammans med Dalarnas Museum och Falu Stadsbibliotek. Ämnen för föreläsningar har bl.a. varit historia, filosofi och författarrollen i historisk belysning. Dessa har varit mycket välbesökta. Borlänge kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Samarbetet med upsweden fortsatte under året. De genomför studiecirklar i bl.a. musikteori och marknadsföring. Under året har samarbete inletts med ytterligare två kurdiska föreningar, utöver de två vi samarbetar med sedan tidigare. De har haft cirklar i sömnad, samhällskunskap, skillnaden i synen på droger mellan olika kulturer, problematiken med hedersmord m.m. Under året har även konserter och kulturarrangemang genomförts. Textilcirklar har genomförts på CTH fabriksmuseum där kvinnor med olika bakgrund och nationaliteter har lärt av varandra. Falu kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Sedan tio år tillbaka samarbetar vi med Falu Senioruniversitet (tidigare Falu Pensionärsuniversitet). De har en livaktig verksamhet med cirklar inom bl.a. musik, litteratur, historia och språk. Deras föreläsningar varje månad på Dalarnas Museum är mycket välbesökta. Under 2010 har de även haft cirklar och föreläsningar kring klassiska operaföreställningar som har sänts live. Vi samarbetar också med olika musikföreningar i Falun. Deras inriktning varierar från rock, jazz och folkmusik till a capellasång och gospel. Lokalforskningscirklar om gamla vandringsvägrar har genomförts. En grupp har läst engelska under våren och åkte sedan till Dublin i Irland för fortsatt språkundervisning. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

9 Mora kommun Under året har studiecirklar i samarbete med en kurdisk invandrarförening fortsatt. De har haft studiecirklar inom vitt skilda områden som kvinnors rättigheter, skillnaden i synen på narkotika mellan olika kulturer, synen på barnuppfostran, ungdomar, arbetsmarknaden och att starta eget företag. Några av cirklarna är helt nya för året och en del har fortsatt med samma innehåll som tidigare men med nya deltagare. Rättviks kommun Kulturarrangemang har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Under året har även ett antal konserter genomförts, bl.a. under Bingsjöstämman. Ludvika kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Hedemora kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Föreläsning om mänskliga rättigheter har genomförts i samarbete med Röda Korset. Säters kommun Kulturarrangemang och konserter har genomförts i samarbete med föreningar och grupper. Avesta kommun Studiecirklar såsom lokalhistorisk forskning har genomförts i samarbete med föreningar. Även ett antal kulturarrangemang har genomförts. Gagnefs kommun Tillsammans med musikgrupper har cirklar genomförts i bl.a. marknadsföring och i hur man skriver låtar. Även cirklar i forskning för bevarande av dialekter har genomförts. Leksand kommun Under 2010 startades Siljansnäs Senioruniversitet. De har bedrivit cirklar inom olika områden bl.a. föreningskunskap och hur man hittar i skogen med GPS. Konserter har genomförts tillsammans med olika grupper. Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Medicinsk svenska (svenska med vårdinriktning för sjukvårdsutbildade med annat modersmål) har stått för en stor del av utbildningen på uppdrag av företag och myndigheter. I svenska undervisas både grupper och enskilda personer. Undervisning i engelska, både i grupp och enskilt har bedrivits under året. Ekonomi och data för yrkeslivet är ständigt återkommande utbildningar. Ett trevligt och lite ovanligt uppdrag var att en yrkesskola i Åbo, Finland, bad att få komma till Falun och ha intensivkurs i svenska för en klass under en vecka. Ett lyckat uppdrag där de redan bokat in sig igen augusti Aktivitet för personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin Under 2010 har vi som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen genomfört jobbcoachning för personer som är arbetssökande och registrerade inom Jobb- och utvecklingsgarantin eller Ungdomsgarantin. Under hösten var alla våra platser fullbokade. Avtalet gäller t o m december Skolor Kvalificerad yrkesutbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare 30 studenter som genomgått den Kvalificerade yrkesutbildningen Hälso- och sjukvårdssekreterare tog examen till jul % av dem hade jobb inom en månad efter avslutad utbildning. Samarbetet med Landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala, liksom med Akademiska sjukhuset är mycket gott och utbildningen har utmärkt renommé. Den fjärde kursomgången startar i augusti Yrkeskompetensen är efterfrågad sedan flera år och en ny ansökan kommer att lämnas in i september IT-utbildning Under året har även en ansökan gällande IT-området arbetats fram och ansökan gjorts. Denna antogs inte och konceptet ska utvecklas och inlämnas under den nya ansökningsomgången Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 Avdelningarnas verksamhet Örebro 2010 har varit ett mycket bra verksamhetsår för Folkuniversitetet i Örebro. Vi har haft en fortsatt bra utveckling och volymtillväxt på våra cirklar i språk och ekonomi. Aktiviteterna inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar har fortsatt under hela året och varit mycket uppskattade av våra deltagare. Jag vill passa på att tacka alla våra cirkelledare/lärare, coacher och administratörer för ett utomordentligt arbete under det gångna året. Sten-Ove Hylander, avdelningschef Folkbildning Örebro kommun Programförd verksamhet Den programförda verksamheten har fortsatt stor och stabil volym. Under våren var det stor efterfrågan på våra ekonomikurser; bokföring och redovisning. Våra språkcirklar har haft en stabil utveckling och kan betraktas som kärnverksamheten för Örebrokontoret. Föreningsverksamhet Under senhösten har vi intensifierat vårt samarbete med invandrarföreningar när det gäller integrationsoch samhällsfrågor. Vi har inlett ett samarbete med ANDC, African Academic Network and Development Center. Det är en förening som vänder sig till alla invandrargrupper. Vi har startat i mindre skala men planerar att utöka verksamheten. I bostadsområdet Vivalla, där det bor många invandrare, är behovet stort. ANDC kommer att ha sin verksamhet i Vivalla. Vårt samarbete med den libanesiska och den bosniska föreningen fortsätter. Vi har även i år deltagit i Kulturrundan som är ett samarbete mellan Örebro Kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog musikgruppen Blå Bergens Harmonier som framförde gamla folkvisor på sina durspel. En stor del av musikverksamheten har som tidigare genomförts i samarbetet med upsweden. Övrig kultur Under filmfestivalen arrangerade vi, tillsammans med Örebro Filmklubb, ett antal filmvisningar. I samarbete med Örebro Videoart Festival föreläste John Sundholm, docent i filmvetenskap, i ämnet Från film till video och tillbaka. Pensionärsuniversitet har i år bytt namn till Örebro Senioruniversitet (ÖSU). ÖSU är ett forum för enskilda personer som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Bland ÖSU:s intressanta kulturprogram och cirklar kan nämnas, Bilen, biffen och bostaden, (hur miljöarbetet bedrivs inom kommunen), Mellanöstern världens ödesfråga, Retorik, Genus och status, Från runsvenska till nusvenska, Konst i Örebro och samtiden, Film som tidsspegel och Snittar och festdrycker. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

11 Forskningsinformation och föreläsningar Den populära föreläsningsserien tillsammans med Örebro Universitet har fortsatt under året. Att föra ut populärvetenskap och forskningsinformation är en betydelsefull del av Folkuniversitetets folkbildnings-verksamhet. Några exempel på föreläsningar som genomförts är; Anja Hirdman, docent vid institutionen för journalistik på Stockholms Universitetet, som föreläste om Bildens betydelse: Kön, makt och medier. Vi har tillsammans med Länsmuseet anordnat tre föreläsningar om de tre starka stadsbildarna, Birger Jarl, Gustav Vasa och Jean Baptist Bernadotte. Detta var ett inslag i Länsmuseets utställning om Bernadotte som skedde i samband med 200-årsjubileet. Askersund Kulturarrangemang och studiecirklar I Askersund har vi under året fortsatt vårt samarbete med föreningen Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer. I samverkan med dem genomfördes Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Vi har även inlett ett samarbete med Eva Eastwood som har musikcirklar i sin studio i Åsbro. Blå Bergens harmonier har haft musikafton i Åsbro och Sånger vi minns i Pingstkyrkan i Askersund. Hallsberg Studiecirklar Konstslingan, se Kumla. Lindesberg Studiecirklar Vi samarbetar med en musikgrupp i Gusselby som genomfört cirklar i folkmusik under året. Kumla Kulturarrangemang Vi har inlett ett samarbete med Konstslingan, en spännande resa där möten mellan konstnärer och betraktare är en naturlig del. På ett otvunget sätt kan man ta del av sådant som konstnärerna vill förmedla. En slinga med 18 stationer sträcker sig över Kumla, Hallsberg, Odensbacken och Örebro och pågår under två dagar. Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö Under året har vi avslutat arbetsmarknadsutbildningen Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö på uppdrag av arbetsförmedlingen. Utbildningen har pågått i fem månader. Tolv kulturutövare inom bild- och formområdet deltog i utbildningen. Syftet var att bredda försörjningsmöjligheterna för deltagarna och öka samverkan mellan kulturutövaren, näringslivet och offentlig förvaltning. Deltagarna var mycket nöjda och bildade en ekonomisk förening för att driva projektet vidare i egen regi. Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar Sedan drygt två år tillbaka har vi arbetat med Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Målet är att deltagarna vid aktivitetens slut ska ha fått ett arbete i någon form alternativt beslutat att gå vidare till studier. Närmare 450 personer har genomgått aktiviteten under de senaste två åren. Vi har mycket kompetenta och erfarna coacher som är vana vid att arbeta med långtidsarbetslösa människor. Många av våra deltagare har fått arbete eller gått vidare till studier. Arbetsförmedlingen är mycket nöjd med verksamheten. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Efterfrågan på kompetensutveckling har under senare delen av året ökat något. Det märks en ljusning efter den tidigare lågkonjunkturen. Det är framförallt språkutbildningar som efterfrågas. Engelska, tyska och svenska som främmande språk finns det ett stort behov av. Då språk är att betraktas som vår kärnverksamhet så är detta mycket positivt. Bland våra kunder finns bl.a. Suzuki Garphyttan, Tolkcentralen, Örebro universitet och Lantmännen Ceralia. Avdelningen har haft ett framgångsrikt år 2010 och vi ser med tillförsikt fram mot Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 Avdelningarnas verksamhet Henrik Ivansson, avdelningschef Västmanland Folkuniversitetet Västmanland har under 2010 arbetat hårt för att utveckla verksamheten inför kommande år. Vi har skapat distanskurser i språk. Folkbildningsverksamheten har vuxit och vi har haft verksamhet i flera av länets kommuner. Vi har även arbetat fram ett koncept för ett stort ESF-finansierat projekt som startar 2011 där långtidsarbetssökande coachas för att komma närmare arbetsmarknaden. Våra samarbeten med företag i länet har fördjupats och vi har lyckats genomföra fler skräddarsydda utbildningar än tidigare år. Ett stort tack riktas till personalen som lyckats bibehålla all befintlig verksamhet samtidigt som vi utvecklat och skapat ny verksamhet. Helena Westerlund, tf. avdelningschef Folkbildning Västerås Programförd verksamhet Vi har under 2010 bibehållit ungefär samma volym som under 2009 när det gäller den programförda verksamheten. Inom språkområdet genomförde våra kompetenta lärare ca 870 studietimmar i knappt 50 studiecirklar. Nytt för 2010 är att vi erbjudit språkkurser på distans. Kontakt har hållits via e-post och handledning har till stor del varit enskild. Dessa kurser har varit mycket uppskattade av de 72 deltagarna. Ekonomi, data och administration är också stora ämnesområden i Västerås. Under 2010 genomförde vi ca 20 cirklar med 700 studietimmar. Vissa av ekonomicirklarna genomförs även på distans i plattformen Flexus. Inom släktforskning har tio studiecirklar genomförts på såväl nybörjar- som fortsättningsnivå. Vi har även anordnat några studiecirklar i kommunikation/presentationsteknik och i konsthistoria under året. Föreningsverksamhet Samarbetet med Västerås Pensionärsuniversitet har fortsatt, liksom med Studio Westmannia, Club Artis, Tangoföreningen Buenos Aros, invandrarföreningar, Studentkåren, upsweden, Västerås Amatörgeologiska Sällskap och enskilda studiegrupper med flera. Västerås pensionärsuniversitet har utvecklat sin verksamhet och ca 1200 seniorer är nu medlemmar. De arrangerar cirklar inom ämnesområden som historia, naturvetenskap, miljö, biologi, litteratur, musik, data och IT. 12 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

13 Vi har fortsatt samarbetet med Studio Westmannia. I teaterverksamheten blir demokratitanken tydlig; unga och gamla i samma cirkel, medbestämmande av material, gestaltningar, praktiskt och intellektuellt arbete i kreativ miljö. Samarbetet med Club Artis, ABB:s konstnärklubb samt med lokala konstnärer har gett oss möjlighet att stödja människors kreativa skapande och utveckling trots att vi inte har någon programförd verksamhet inom konst. Med hjälp av uppsökande verksamhet har Folkuniversitetet initierat ett samarbete med en invandrarföring. Cirklar i data, samhällskunskap, hemspråk och hälsa har genomförts. Medlemmar i Autism- & Aspergerföreningen har deltagit i studiecirklar riktade till föräldrar vars barn och ungdomar har någon diagnos inom området. Under senare delen av 2008 inledde vi ett samarbete med musikföreningen upsweden. Grupperna har ägnat sig åt studier i musikproduktion och marknadsföring av musik. Samarbetet gjorde att vi ökade vårt engagemang inom musikområdet i Västerås och detta har fortsatt under Kulturarrangemang Exempel på kulturarrangemang som Folkuniversitetet anordnat i samarbete med olika föreningar: Studio Westmannia uppförde offentliga teaterföreställningar under året, Club Artis och ABB:s konstnärsklubb hade flera offentliga utställningar. Västerås Pensionärsuniversitetet hade regelbundna föreläsningar i uppskattade ämnen, studentkåren gjorde ett studentspex i maj månad och Västerås Amatörgeologiska Sällskap hade flera föreläsningar, både för allmänheten och för sina egna medlemmar. Totalt genomförde vi ca 160 kulturarrangemang i Västerås Forskningsinformation och föreläsningar I november föreläste psykologen Bo Hejlskov Elvén över ämnet problemskapande beteende i ett samarbete med Autism & Aspergerföreningen. Föreläsning bevistades av ca 200 personer. Sala Programförd verksamhet Under vårterminen 2010 genomfördes två cirklar i italienska för nybörjare samt en uppskattad skrivarkurs på Sätra Brunn. Det var roligt att även kunna erbjuda öppna kurser utöver våra samarbeten med föreningar i studiegrupper i Sala. Föreningsverksamhet I Sala kommun samarbetade Folkuniversitetet under 2010 med Teaterföreningen Cameleonterna, Musikorkestern Blåslaget, Husmodersföreningen i Västerfärnebo, Kilborevyn, en mindre teaterförening, upsweden, Röda Korset samt en studiegrupp i vävning och sömnad. Under 2010 genomfördes ca 30 studiecirklar med omkring 200 deltagare. Utöver det genomfördes drygt 45 offentliga kulturarrangemang som kom cirka 2000 personer till del. Övrig verksamhet Husmoderförbundets avdelning i Västerfärnebo genomförde två studiecirklar i hembygdsforskning. Musikorkestern Blåslaget studerade blåsmusik från Vävgruppen har genomfört två studiecirklar under året. Under 2010 arrangerades också studieverksamhet för ett par musikgrupper i Sala. Skinnskattebergs kommun I Skinnskatteberg genomfördes en föreläsning i Röda korskunskap. Hallstahammars kommun I Hallstahammar har en SACO-cirkel och fyra musikarrangemang genomförts. Köpings kommun I Köping samarbetade vi med Husmodersföreningen, några av upswedens grupper samt lokala musiker. 10 studiecirklar och 7 kulturarrangemang i form av föreläsningar och musikprogram genomfördes, främst av Husmodersföreningen. Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Vi har under 2010 sett en fortsatt ökning av utbildningar för yrkeslivet. Främst har vi haft många utbildningar i svenska på uppdrag av företag i Västerås. Vi har även haft några utbildningar i engelska på företag i Hallstahammar och Surahammar. Det har varit flera grupper på dessa arbetsplatser och utbildningarna har till stor del finansierats med bidrag från Europeiska socialfonden. Utöver dessa utbildningar har vi undervisat i spanska, ryska och kinesiska på företag i Västerås. Enskild undervisning i ekonomi/ löner har också genomförts. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

14 Avdelningarnas verksamhet Gävleborg Under år 2010 har Folkuniversitetet Gävleborg genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i samtliga av länets tio kommuner. På folkbildningsområdet samarbetar vi med ett antal aktiva föreningar. Cirkelledarutbildningar har genomförts för att främja den pedagogiska och innehållsmässiga utvecklingen. Bozenna Meczynski, t o m Dan Magnusson, avdelningschef fr o m Folkbildning Bollnäs kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Bollnäs har vi ett kontor med tre anställda. Samarbetet med musikgrupper inom olika genrer har resulterat i konserter och musikcaféer. Grupperna har möjlighet att göra inspelningar i vår musikstudio. Vi har även inlett ett samarbete med Bollnäs Jazzclub. Pensionärsuniversitetets medlemmar är mycket aktiva. De har under året haft olika föreläsningar med bl.a. teman som Pacemakern 50 år och Hälsinglands geologi. Studiecirklar i Pensionärsuniversitetets regi har bl.a. behandlat Latin och Afrikas historia. Övrig verksamhet är t.ex. studiecirklar inom gitarrteknik och modellbygge. Nytt för året är samarbetet med Röda Korset, som resulterade i ett antal kurser med humanitär inriktning. Gävle kommun Programförd verksamhet I Gävle har vi haft cirklar i digitalfoto, gitarr, engelska och bokföring. Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Samarbetet med Gävle Rockin and Rollin Club utvecklas löpande. Deras verksamhet har resulterat i studiecirklar och kulturarrangemang i form av dansuppvisningar. Tillsammans med invandrarföreningar såsom Gävle Latino har vi under året genomfört cirklar i alltifrån dans för barn till kostoch hälsofrågor. Även kulturarrangemang har genomförts. I samarbete med musikföreningarna har vi bedrivit studiecirklar i körsång, jazzmusik, visor, komposition och marknadsföring av musik. Hem och samhälle har genomfört att antal olika studiecirklar och kultur-arrangemang med skiftande innehåll. 14 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

15 Ockelbo kommun Programförd verksamhet Uppskattade konst och hantverkskurser med innehåll såsom Kreativ pilflätning, Fånga sommaren i akvarell och Blomsterdekoration på Wij trädgårdar har genomförts tillsammans med Grön Form. Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Ockelbo har Hem och samhälle en betydande verksamhet med främst litteraturcirklar och vävutbildningar men även kulturarrangemang angående miljövård och poesi. Vi samarbetar också med flera grupper av musicerande ungdomar som även får använda vår studio i Bollnäs. Ett antal konstutställningar har också ägt rum i samarbete med Gästrik Konst. Pensionärsuniversitetet i Gävle har arrangerat föreläsningar såsom Välja och sälja, Advokat och kvinna, Ortnamnen berättar och Natur i Gävletrakten. I samarbete med Gävle Konstförening anordnades under julikvällarna kulturaktiviteter med föreläsningar och musik i Engeltofta. Några av rubrikerna var Evert Taube, målaren och tecknaren, Måltiden i tid och rum och Chopin på Mallorca. Samtidigt med arrangemangen ställde ett 10-tal konstnärer ut sina alster. Nytt för året var samarbetet med ateljéföreningen GAFFEL kring evenemanget GAPE Gävle Art Park Event, i Boulognerskogen i september, där ett rikt utbud, från textil graffiti till skulptur och föreläsningar, kom publiken tillgodo. Hudiksvalls kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Hudiksvall har vi under året samarbetat med musiker som utvecklat sin teknik och sitt kunnande och även framträtt inför publik i olika sammanhang. Grupperna har också gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs. Nytt för året är samarbetet med Röda Korset, som resulterade i ett antal kurser med humanitär inriktning. Ljusdals kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Ett flertal musikgrupper samarbetar med oss i Ljusdals kommun. De har också deltagit i utbildningar samt gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs. Några har även haft publika framträdanden. En föreläsning på temat kärnkraft har genomförts. Nytt för året är samarbetet med Röda Korset. Nordanstigs kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper En föreläsning på temat kärnkraft har genomförts. Nytt för året är samarbetet med Röda Korset. Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Ovanåkers kommun fortsätter vi bl.a. samarbetet med en grupp som bevarar traditionella instrument och spelar genuin folkmusik. Sandvikens kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Sandviken har Husmodersförbundet genomfört studiecirklar i hantverk, litteratur och konst. Lärarförbundet har genomfört cirklar inom litteratur, historia och konsthistoria. Vi fortsätter samarbetet med Gästrik Konst angående konstutställningar. Söderhamns kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Husmodersförbundet har haft en stor och livaktig verksamhet under året och har bl. a. bedrivit cirklar inom språk, hälsa och litteratur. De har även haft ett antal kulturarrangemang med innehåll såsom teater, dramatik och wienermusik. Grupper har genomfört studiecirklar inom rock och pop. Dessa har också deltagit i utbildningar, gjort inspelningar och haft spelningar inför publik. Nytt för året är samarbetet med Röda Korset. Hofors kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Ett antal konstutställningar har genomförts i samarbete med Gästrik Konst. Skolor Kvalificerad Yrkesutbildning Sommaren 2010 avslutades den tredje Ky-utbildningen i ordningen inom GIS (Geografiska InformationsSystem). Glädjande nog är både Yrkeshögskolemyndigheten, näringslivet och eleverna nöjda med oss som utbildningsanordnare. Kvaliteten och antalet utexaminerade deltagare har ökat för varje kursomgång. Under hösten startade den fjärde utbildningsomgången och vi har också fått förtroende att driva GIS-kursen vidare som Yh-utbildning i ytterligare två år. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

16 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB Under 2010 aktiverade stiftelsen ett vilande bolag, Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB. Bolaget är helägt av Folkuniversitetets Uppsalastiftelse och har sett verksamhetsområde i Gävleborgs län. Bozenna Meczcynski, VD, Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB:s första verksamhetsår har varit lyckosamt. De flesta uppdragen får vi fått genom offentliga upphandlingar, men vi har också genomfört utbildningar direkt på uppdrag av privata och offentliga arbetsgivare. EU-projekt Det största uppdraget för året har varit som underleverantör till ett EU-projekt för varslade personer i Gästrikland. Region Gävleborg var huvudman för projektet som för oss har inneburit många nya och spännande utbildningar. Normalt utbildar vi inom områdena språk, IT, ledarskap och administration, men nu fick vi även anordna bl.a. följande kurser: - taxiförare - plattsättning - bildbehandling - miljö- och verksamhetsutveckling - SoftOne lön - Briljant redovisning - CAD - SQL-server - iscala QD - HR + Systemförvaltning - CE-märkning - våtrumskakling - LOU Vi har också blivit valda som enda utbildningsleverantör till ett annat EU-projekt för småföretagare, men där blev det tyvärr inga utbildningar under Vi hoppas på desto fler under 2011 och Jobbcoachning En annan stor kund under året har varit Arbetsförmedlingen i Bollnäs/Edsbyn. Vi har genomfört ett s.k. coachprojekt där vi genom olika aktiviteter och stöd hjälpt arbetssökande personer till nya jobb eller utbildningar. Uppåt 200 personer har deltagit under olika långa perioder, dock max 6 månader. Det koncept vi har byggt upp har uppskattats av Arbetsförmedlingen, som vi haft ett givande samarbete med. Coachningen fortsätter under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

17 Gävle kommuns vuxenutbildning Under hösten fick vi förtroendet att starta en gymnasieutbildning för vuxna: Redovisning och löner. Utbildningen var på 500 gymnasiepoäng och den gick på helfart. Närmare 15 ambitiösa deltagare, som hade grundkunskaper i företagsekonomi, fick bygga på sina kunskaper med Företagsekonomi B, Redovisning och beskattning, Administration B samt Personaladministration. Under våren 2011 förlängs kursen med projektarbete, programhantering och praktik, vilket deltagarna efterlyst. Gästrike Vatten AB All personal hos Gästrike Vatten, 71 anställda, ska höja sin kompetens inom IT-området. Därför har företaget upphandlat insatser av oss. Först genomförde vi en kompetensinventering gällande IT-kunskaperna. Därefter har vi haft flera utbildningar med olika inriktningar och på olika nivåer. Fortsättning följer under Uthyrning av datasalen En fin liten verksamhet är uthyrning av vår datasal, som innehåller 13 fräscha datorer. Uthyrningen innebär även ett tillfälle att öka kundernas vetskap om oss. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

18 Avdelningarnas verksamhet Utland Under 2010 fokuserade Utlandsavdelningen (International Project Office, IPO) sin verksamhet på EU:s program för livslångt lärande, LLLP samt de påbörjade aktiviteterna i Östeuropa. Ali Rashidi, avdelningschef Folkuniversitetets verksamhet i utlandet 2010 Östeuropa Tillsammans med Arbetsförmedlingens internationella enhet startade Utlandsavdelningen det av Sida godkända projektet för Vitryssland. Projektet bygger på Folkuniversitetets tidigare arbete i Ryssland med anpassning av KY/YH-modellen till ryska utbildningssystemet. Projektet beräknas vara klart september Europa och EU År 2010 var ett lyckosamt år med avseende på antal godkända EU-ansökningar. Av elva inlämnade ansökningar godkände EU hela tio stycken. Samtliga startades under oktober De flesta projekten kretsar kring två teman: Integration och Kvalitetssäkring inom yrkesutbildning. Under 2010 utvidgades Folkuniversitetet Uppsalastiftelsens EU-nätverk från 7 till 11 EU-länder. 18 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010 Workshop för vitryska lärare.

19 StatIStik folkbildning Folkbildningstimmar inkl annan gruppverksamhet Kommun År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 Håbo Älvkarleby Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Laxå Hallsberg Degerfors Ljusnarsberg Lekeberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Surahammar Skinnskatteberg Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Västmanlands län Rättvik Leksand Mora Falun Borlänge Hedemora Säter Vansbro Malung Gagnef Smedjebacken Älvdalen Orsa Ludvika Avesta Dalarnas län Ockelbo Hofors Ljusdal Gävle Sandviken Bollnäs Ovanåker Hudiksvall Söderhamn Nordanstig Gävleborgs län Uppsala regionen totalt Kultur Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

20 Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet till Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (org.nr ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (TKR). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Om stiftelsen Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet stiftades 1962 av Uppsala studentkår, Uppsala universitetet och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst. Verksamhetens utveckling Det gångna året har inneburit en volymminskning för stiftelsen. Omsättningen för 2010 stannar på 74,1 miljoner (78,6) miljoner). Förändringen förklaras av att uppdragsverksamheten i Gävleborgs län har lagts i ett eget bolag, Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB. Utöver detta kan noteras att det har skett vissa förskjutningar i volymen mellan verksamhetsområdena. Bl.a. har verksamhetsområdet skolor ökat i volym i förhållande till övriga områden. Resultatet för 2010 slutar på 0,8milj. inklusive finansnetto (2,5 milj.). Folkbildning Studiecirkelverksamheten har ökat med 13 %. Antalet kulturarrangemang har ökat med 25 %. Volymtillväxten inom folkbildningen har huvudsakligen skett i Dalarnas och Örebro län. Utbildning för arbetslösa Verksamheten har ökat under året. Den totala omsättningen stannade på 9,5 milj. (8,7 milj.). Ökningen är hänförbar till arbetsmarknadsutbildningar inom jobb- och utvecklingsgarantin. Övriga uppdrag och utlandsprojekt En större volymnedgång kan noteras under året. Omsättningen slutade på 8,3 milj. (15,7 milj.). Nedgången beror på ett komvux-projekt i Örebro som avslutades under 2009 och de delar i uppdragsverksamheten i Gävleborgs län som överförts till Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB. Utlandsprojekten består till största delen av projekt finansierade genom EU:s projektfonder och verksamhet finansierad av SIDA. Skolor Internationella gymnasiet i Uppsala har haft en liten elevökning under året. Medelantalet elever har varit 171 (166). Omsättningen har ökat med 12 %. 20 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2010

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer