Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotebrodialogen. Sammanfattning av dialogen i Rotebro, maj 2014"

Transkript

1 Rotebrodialogen, maj 2014 Kommunen arbetar med att vidareutveckla Rotebro som stationssamhälle och skapa en mer hållbar, attraktiv och sammanhängande stadsdel tillsammans med Upplands Väsby kommun som vill utveckla Älvsundadalen. I maj 2014 pågick en dialog på internet samt på Rotebro och Rotsunda torg. Här presenteras resultatet av denna dialog som innehöll många intressanta samtal samt närmare 400 enkätsvar och över 300 utmärkta bra och dåliga platser i Rotebro

2 Rotebrodialogen, maj 2014 Dialogsammanfattningen har tagits fram av kommunledningskontoret genom: Stefan Larsson, planarkitekt, Sollentuna kommun Peter Holstad, kommunikatör, Sollentuna kommun samt sommarpraktikanterna Josefin Jansson, Anna Björk, Dimitrios Tsantaridis och Veronika Lund Dnr 2013/0153 KS

3 Innehållsförteckning Dialogresultat 5 OM DIALOGEN 5 REDOVISNING 5 Serviceverksamheter 6 BRA / BEHÅLL 6 DÅLIGT / UTVECKLA 6 Fritid, kultur & aktivitet 7 BRA / BEHÅLL 7 DÅLIGT / UTVECKLA 7 Miljöpåverkan 8 DÅLIGT / UTVECKLA 8 Kommunikationer & trafik 9 BRA / BEHÅLL 9 DÅLIGT / UTVECKLA 9 Karaktär & stadsmiljö 10 BRA / BEHÅLL 10 DÅLIGT / UTVECKLA 10 Favoritplatser & arkitekturreferenser 14 PARK, TORG & MÖTESPLATSER 14 NATUR 14 OBJEKT 15 LEK OCH SPORT 15 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ 16 LÄNDER OCH EN KONTINENT 19 PLATSER I SOLLENTUNA 19 Bra och dåliga platser i Rotebro 20 Dialogresultat OM DIALOGEN Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram en framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro (och Älvsundadalen) bortom år En förstudie om förutsättningarna att vidareutveckla Rotebro togs fram i slutet av En dialog pågick sedan i maj 2014 och resultatet av denna blir nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet med visionen. Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på sidorna 20 och 21. Alla hushåll, företag och föreningar i Rotebro bjöds särskilt in att delta i dialogen. Vi har också annonserat i lokaltidningar och på affischer för att nå ut ytterligare. Dialogen dokumenterades i form av enkätsvar. Vid tre torgmöten fanns också möjlighet att märka ut bra och dåliga platser i Rotebro. Över 300 platser markerades. Internetenkäten gav omkring 100 svar och vid torgmötena på Rotebro torg och Rotsunda torg inkom därutöver nästan 300 enkätsvar. Av de som svarade bor 93% i Rotebro samtidigt som 13% arbetar eller går i skolan i Rotebro. Den åldersmässig fördelningen är: 0-10 år 10%, år 16%, år 7%, år 15%, år 16%, %, 61 och äldre 20%. Frågorna som ställdes i enkäten var: Vad tycker du är bra med Rotebro idag? Vad tycker du är dåligt/mindre bra med Rotebro idag? Vad tycker du skulle behöva utvecklas, förändras eller byggas för att Rotebro ska bli bättre i framtiden? Har du någon favoritplats i världen, en arkitekturreferens eller liknande som du vill ska inspirera kommunens arbete med Rotebro? Vilken? Beskriv kort varför du gillar platsen och ladda gärna upp en bild! Syftet med dialogen har varit att uppmärksamma invånare, företagare m.fl. på att kommunen satsar på Rotebro för framtiden och att visionsarbetet har påbörjats. Ett annat syfte har varit att skapa delaktighet och ge möjligheter att inspirera och påverka. Dialog är också ett sätt att få mer lokalkännedom och kunskap om stadsdelen. REDOVISNING I det följande av den här redovisningen presenteras en sammanfattad bild av de åsikter som har kommit in, fördelat på sex olika teman. Enskilda svar har i ett fåtal fall fått stå tillbaka för en dominerande allmän uppfattning. Svar som liknar varandra har också i vissa fall grupperats under en och samma punkt. Svar som för dåliga lekparker och vill ha roligare lekparker kan med andra ord ha lagts ihop till en och samma punkt. Detta för att göra redovisningen överskådlig och lättare att ta till sig. Alla svar finns dock sparade. Ju vanligare ett svar har varit desto större text har det svaret fått i redovisningen. Textstorlekens formel är halva antalet svar +7. Dvs om hundra personer har svarat nära natur blir textstorleken 57 punkter. Om endast en person har svarat aktivitet för äldre blir textstorleken 7 punkter osv. Detta gäller dock inte citat. Nedan finns en förklaring till vad olika färger och symboler i redovisningen betyder. Avslutningsvis redovisas flygbilden där de som deltog vid torgmötena har märkt ut bra och dåliga platser i Rotebro. Citat BRA / BEHÅLL DÅLIGT / UTVECKLA Färg och symbolförklaring FAVORITPLATS / ARKITEKTURREFERENS Inspirationsbild 5

4 Serviceverksamheter BRA / BEHÅLL Tillgång till livsmedelsaffärer, butiker, bank m.m. Bra med lokal service som musik, blommor, närköp, café, restaurang, frisör m.m. Tillgång till handelsplats, köpcentrum (systembolag, ÖB, Coop m.m. Tillgång till skola, förskola, dagis, barnomsorg Bra med tandläkare, vårdcentral, apotek m.m. DÅLIGT / UTVECKLA Dåligt lokalt serviceutbud, konkurser, brist på mataffär, post m.m. Saknar/vill ha köpcentrum, shoppingcentrum, stort varuhus För litet utbud av småskalig lokal service, restauranger, uteserveringar, café, bageri, kemtvätt, skomakare, servicebutiker, kläd- och leksaksaffärer m.m. Bättre tillgång på vård, sjukgymnastik Bättre, finare, fler skolor, förskolor, dagis, fritids Fler bra restauranger, finare krog, vinbar, deli etc. Mer café, konditori, bageri Bättre utbud av framförallt lokal småskalig handel. Små unika butiker, detaljhandel, kläder, leksaker, godis, kiosk, systembolag, torghandel, apotek, blommor Utveckla lokal näringsverksamhet Mer lokal och mångsidig service, matbutik (inte minst i Rotsunda), post och bank Fritid, kultur & aktivitet BRA / BEHÅLL Motionsspår, cykelvägar, ridning, skidspår, skridskoåkning Tillgång på sport, aktiviteter och lek Innebandy, tennis, fotboll, golf Nära natur och rekreationsområden, sjö, sommarbad, promenad, strövområden, svampplockning, växt och djurliv Biblioteket och idrottshallen som kommer Fritidsgården Konsten på Överby DÅLIGT / UTVECKLA Dåliga och för få lekplatser, barnaktiviteter. Vill ha mer, bättre, roligare lek och aktivitet! Och barnvänligare platser Fler och bättre parker, spontanidrott, parkaktivitet, trädgårdar, mysiga miljöer, mixa torg, park, vatten. Stränder och bryggor vid Norrviken, öppna mot vattnet, sommarcafé vid sjön Bättre hundrastning, hundrastgård Dåliga förutsättningar för aktivitet, sport, upplevelser, rekreation Bättre möjlighet till aktivitet. Motion, gym, utegym, friidrott, kampsport, gymnastik, cykling, promenad, skridsko, roddbåtsuthyrning, ridning, parkour, skatepark. Bättre möjlighet till bollsporter (sommar och vinter) Brist på saker att göra för ungdomar. Mer aktiviteter, fritidsgård, mötesplatser, öppen idrottshall, café m.m. Saknar badhus och utebad. Fler, bättre, finare badplatser, stränder, utomhusbad, badhus, simhall Vill ha Bibliotek Mer kultur, bio, museum, historia, kulturpunkt, tivoli och evenemang Begränsa golfandet Aktivitet för äldre Isbana på Norrviken och skidspår på golfbanan BMX, skatepark och parkour? 6 7

5 Miljöpåverkan DÅLIGT / UTVECKLA För mycket buller från bil, tåg och flyg Ur miljösynpunkt är det dåligt att bygga bostäder nära järnvägen Minska bullret. Bygg bullerskärmar, vallar, skärmande hus, tyst asfalt m.m., förändrad inflygning För mycket partiklar och avgaser minska! Otrevlig lukt minska! Bullerskärmarna utmed Stäketvägen bör förlängas ytterligare i västlig riktning Förlägg kontors- eller industrilokaler till remsan mellan Norrvikenleden och E4:an. Dessa byggnader kan utgöra en bullerbarriär för hela området Kommunikationer & trafik BRA / BEHÅLL Nära till bra kommunikationer Bra kontakt med Stockholm, Arlanda, Uppsala Läget, nära till mycket, centralt Bra för cykel- och moped Bra med pendeltåg, buss och kollektivt resande Nära till E4 och E18 Lugn trafik, ingen genomfartstrafik Lätt att parkera, bra vägar DÅLIGT / UTVECKLA Vill ha fler pendeltåg (kvällar o helger) samt en bättre station o tunnel. Busstrafiken har försämrats, utöka busstrafiken. Saknas bussar till och från stationen, tajma. Avsaknad av direktbussar och bra bussträckor. Förbättra kollektivtrafiken. Dåliga kommunikationer och tvärförbindelser, ingen tunnelbana, spårväg etc. Saknas bra gång- och cykelvägar, få övergångsställen. Mer gång- och cykelvänligt! Cykelparkering, trottoarer För mycket bilar, lastbilar, bilparkeringar och trafik/genomfartstrafik, för stor plats för bilar, gör mindre bilvänligt Sammanlänka, bort med avspärrn. och återvändsgator, bygg bort barriärer. Gångbroar, komma till sjön, över ån, naturen, fler utfarter från Rotebro, enklare att ta sig fram Öka parkeringen, fler infartsparkeringar, större p-rutor Minska parkeringen, bygg p-hus och garage som ej syns Fler avspärrningar och återvändsgator, ingen genomfart, lugnare trafik bland villorna Sänk hastigheten/sätt upp farthinder Bättre underhåll och skötsel av vägar, trottoarer Rotebro station behöver en kraftig modernisering om Rotebro ska byggas ut Spårväg eller ny pendelstation vid Antuna 8 9

6 . och Karaktär & stadsmiljö BRA / BEHÅLL Tryggt och säkert Lugnt Trivsamt, trevligt område, bra känsla Barnvänligt och bra äldreanpassning Blandad befolkningsstruktur, bra mix av boendeformer, förebygg segregation och gentrifiering Människorna, grannarna, bra gemenskap, familjärt Blandad bebyggelse (gammalt och nytt, bostäder och företag) Fin, trivsam, varierad bebyggelse, bra boendemiljö Blandning av villor, landskap och stadskänsla/stadsmiljö Bra och fin småhusbebyggelse, villastad, bevara småhusbebyggelsen Småstads-, förorts- och bykänsla, urban landsbygd, avskildhet Lagom storlek, andningshål, småskaligt Inte så exploaterat, låg bebyggelse, gör ej för tätt Börjar bli för tätt, Bygg inte här, förtäta ej Nära grönområden natur Nära till vatten, Norrvikensjön, Edsån och Edssjön Behåll gröna områden Grönska, blommor, fint, vacker sjö och natur, uppvuxet Fint, bra, mysigt, stadslikt torg och centrum Fin och bra lokal park, stråk, grönytor Blandad befolkningsstruktur Blandning av villor, landskap och stadsmiljö Ett av de trevligasta ställena i Sollentuna DÅLIGT / UTVECKLA För glest och för lite människor, liv och rörelse. Dålig folkström. Delvis sovstad. Vill se fler människor och mer liv och rörelse! Fragmenterad stadsbild, väldigt uppdelat, barriärer, fysisk segregation, isolerat. Öka närheten! Slitet, tråkigt, omysigt, fult centrum- och stationsområde och torgmiljö, intryck av tråkigt förortscentrum, betongförort Skapa förbättrat, finare, mer inbjudande, mysigt och levande centrum, plats för människor och aktiviter Förbättra runt Rotebro torg, Rotsunda torg och stationen. Gör trevligare, roligare med levande stadskänsla Industrimiljön vid centrum är skräpig, ful, tråkig. Avskärma eller flytta industrierna. Tomma, otrygga, döda ytor och stråk kring centrum (framförallt mellan stationen och Rotsunda). Ödetomter, tom ytparkering Bygg och förbättra runt stationen, industriområdet, parkeringarna, mot järnväg och motorvägen/ norrvikenleden, stråket till Rotsunda, bygg på dödytor 10 11

7 Kommer till en baksida, ej välkomnande intryck. Skapa ett varmt och välkomnande Rotebro, bättre entré, inbjudande Mer och bättre parker, mötesplatser, gröna oaser och stråk med förbättrad inredning (parksoffor, fontän, julgran m.m.). Utnyttja mötet med vattnet För lite park, grönska, planteringar, saknas central park Saknas bra belysning centralt o på gång-,cykel- och promenadvägar. Mer, bättre belysning Grått, fult, oinspirerande, nedgånget. Gör finare, fräschare, roligare och trivsammare. Estetik och kvalitet! Mer grönt, planteringar och träd! Inte så mycket betong och asfalt. Och bättre skötsel av det allmänna. Fula och dåliga tunnlar till stationen, stationen är ful, sliten och smutsig Otryggt, oroligt, för mycket bråk, brott och skadegörelse framförallt i centrum och nära pendeln. Låg närvaro av polis, för lite bevakning Tråkigt och otryggt kring och under motorvägen. Motorvägsbron ej bra, vill slippa se motorvägen, färre bilar, bort med bilarna Rotebro känns bortglömt, kommunen prioriterar inte satsningar på Rotebro, räknas ej till fina Sollentuna. Satsa mer på Rotebro! Låt hamna i fokus och höj statusen! Förtäta, bygg mer urbant i centrala delar, större hus, högre hus förtäta villaområdet Bygg och bevara Bort med kontorshus och in med bostäder Dyra tomma lokaler, för få jobb. Möjliggör småföretagande i lokaler! Bristande underhåll, snöplogning, skräphållning, städning, renhållning, vägskötsel, parkskötsel Skräp och få soptunnor. Gör renare, mindre sopor i offentliga rum, bättre återvinning, fler papperskorgar För få hyreslägenheter, bostadsrätter, svårt för ungdomar m.fl. Bygg fler student-, ungdomsoch äldrebostäder etc. Bostadsoch hyresrätter, radhus, villor Det känns som att kommunen har glömt bort Rotebro. Satsa mer och höj statusen! Varför inte byggemenskaper som är vanligt i Tyskland... Jag hoppas att planen medför att invånarantalet i Rotebro kan mer än fördubblas Bebygg parkeringsytorna kring centrum, gör mer levande Bättre skötsel av parker, planteringar etc Fler gröna oaser och träffpunkter Blanda natur och stadsmiljö Bevara naturområdena Länets fulaste stationsområde En solig dag vill jag att Rotebro ska speglas till Gör Rotebro mer välkomnande utåt Bygg bostäder i balans med natur och kollektivtrafik Klotter 12 13

8 Favoritplatser & arkitekturreferenser PARK, TORG & MÖTESPLATSER Kungsträdgården Kungsträdgården Park de Luxembourg i Paris High line / the walk (New York) Paris caféer Rålambshovsparken Norrviken strandpromenad Skeppargränd - Norrviken sjön/strand Torget Torget Torg Bårsta torg Uteplatser och trädgårdar. Central Park, NY Fontän i centrum Hagaparken & Brunnsviken Gröna mötesplatser Majbrasan i Gillberga Parken där man har gjort olika saker. Mysigt, fint och massvis med restauranger! En träffpunkt istället för något som man skyndar förbi. Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner. Kunna ta en fika på torget, lite torghandel. Stora gräsytor för barn att springa runt på, lekstugor, höga träd som ger skugga åt picknickpar och pluggande tonåringar, grusgångar och statyer. Järnvägen som byggdes om till promenadstråk Man kan sitta på gräset och grilla. Belysning så att man kan gå på kvällarna. Promenad utefter sjön. Mysigt Det är mysigt Mysig torgkänsla med ett fräscht och mysigt café och inredningsbutiker med presentartiklar mm. Lättheten att ta sig till rätt butik utan gångavstånd Lätt att ta sig till naturen och motion. Nära stad men härlig och vacker natur. Harmoniskt Gröna växter, en fontän, mysiga ställen att slå sig ner på och möta vänner OBJEKT Fontänen på Sergels torg Fyrar Lägenhetshusen på Turebergs Allé Highbury Stadium Square London Fremont Troll, Seattle Kinesiska muren Petronas towers i Kuala Lumpur Tegel Friends Arena Mitt hem Huset där jag bor Hemma Stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker Den är utstickande. Häftiga byggnader som ger en frihetskänsla. Om det byggs i Rotebro så skulle jag vilja att husen utformades så. Urtråkig plats blev mer spännande och lite annorlunda. Den har skyline och ljussättning. Det är också bra med stadens förmåga att vara både inbjudande, mysig och säker. Gärna mycket tegel och arkitektur likt Jästfabriken. AIK NATUR Den orörda skogen Skog/natur Rapsfälten vid Antuna gård Norrvikensjön Norra Järvafältet Stockholms skärgård Niagara Falls Naturnära och grönt I dagens stress och hets, så är skogen ett ställe som blir viktigare och viktigare; ger lugn, avstressande miljö. Jag värnar om naturområdena och bryr mig inte så mycket om arkitektur. Jag vill kunna promenera ostört med grönt omkring mig och vatten i närheten. Skog ska finnas. Utan naturområdena går det inte att få en attraktiv miljö. Öppna fält och rofylld miljö. Den orörda naturen öster och väster om sjön. Nära till grönområden och bra kommunikation. Vatten, djurliv och naturvård. Utan naturområden går det inte att få en attraktiv miljö LEK OCH SPORT Lekparken i Solna Skytteholmsparken Grönalund Grönalund Kinderboerderij Öknehult (ridläger i Småland) Ökne (ridläger) Legoland Lek och bus Siom vattenpark på Teneriffa För att det är kul och det finns aktiviteter Stor lekplats med roliga lekredskap för hela familjen. Tillgång till små fik som drivs bl.a. av idrottsförening. Sköna sittplatser. För att det är kul och det finns aktiviteter. Kul, finns mycket att göra. Barn leka, klappa djur, lära sig om naturen. Inspirerande, kul, nytt varje gång för både barn och vuxen. Finns stora öppna ytor med orörd natur där man kan slappna av och inte tänka på storstadsgrejer. Det finns stora öppna ridskolor. Det är ganska roligt för barnen, skulle önska mer upplevelser för barnen. Den är rolig 14 15

9 KARAKTÄR OCH STADSMILJÖ Bilbao Madrid Madrid Florens Venedig Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona, Sydney och Kapstaden med deras pirer Lomma hamn (främst södra delen) Malmö, Lomma, Hjärup Trosa & Söderköping Trosa och Söderköping Sigtuna Sigtuna Nymärsta torg i Sigtuna & norra Storgatan i Eksjö En småstad Småstad En småstad i vacker natur Småstadsro fr. början, där finns mycket att hämta. Vallentuna Nora Eksjö stad Karlstad centrum Helsingborg Köpenhamn Visby Uppsala Örebro Öland Kreuzberg, Berlin Notting Hill, London Neumagen-Dhron Storstaden Småstaden Genomtänkt modern design och fräscht överlag. Lätt att hitta en idrottsplats och bra restauranger. Bra affärer, historia, modernt. Fina och härliga städer. Blandning av gammalt & nytt. Inte rädda för ny arkitektur men samtidigt bevarar det gamla. Det skapas en härlig maritim miljö med restauranger, caféer och butiker, en naturlig mötesplats för gammal som ung. Med vårt klimat får man satsa på vinteraktivitetscentrum för att det skall bli levande året runt. Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling. Bebyggelse och vatten Blandning av parker, lägre flerfamiljshus och villor utmed ån men med historien närvarande. Med fina uppbyggnader kring ån. Kan man kanske göra något vackert av Edsån, som ringlar vackert från Norrviken? Kanske finns också möjlighet att bygga fler bostäder i form av radhus/småhus kring denna? Det är mysigt. En liten stad utanför en storstad. Kombination av nymodern byggd stad med genuin rustik. En gammaldags stad med bänkar längs gatan, träd, snygga papperskorgar och askkoppar mm som ger en trevlig och esplanadliknande känsla, för att välkomna besökare att tillbringa tid på platsen och prata med varandra, inte bara springa i affärer. Småskaliga dimensioner på byggnader och gator. Bevarade gröna ytor. Gå, cykel vanligt, låghus. Småskalighet i handel, grönt,fisk, frukt mm De har fina röda trähus. Gärna blandad bebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Stil, smak, en naturlig närhet och uppdelning av staden. Nära till allt. Värmeslinga på cykelgånga det är bra under vintern. Stadsmiljö med affärer. Allt i Stockholm är trista storköp och inomhuskomplex. Stor satsning på kultur och levande turism. Fint Lugnt och harmonisk plats nära naturen och även nära till innerstad. Blandad variation av hus. Vackert Finns historia, promenadvägar utan att lämna urbaniteten och man låter folket sätta sitt avtryck på staden. Fina townhouses. Tyskland, Neumagen för att småbyar och liknande blir trevliga om de byggs kring ett levande torg. Tokyo Modern stadsdel Seoul, Hangang (River) och Samcheongdon, Hongoae Dubai Västertorp Hornsbergsstrand Hornsbergsstrand Hammarbysjöstad Hammarby sjöstad, Väsby stationsområde Kärrtorp centrum, m.fl. söderortscentrum Stockholm Rödabergen, Danderydsgatan och Helgalunden. Södra station Kista Kista Solna stad Solna stad Filmstaden i Råsunda Sundbyberg och Hammarbysjöstad Sundbyberg Centrum Sundbyberg eller Lund Väsby och Sundbyberg Väsby (runt stationsområdet) Hökarängen Vaxholm och Marstrand Norrtälje Hollywood Hollywood San Francisco eller Capetown Miami Los Angeles Sydney Asiatiskt tänkande, Blandad bebyggelse Platser med breda trottoarer Lantlig känsla Trygghet, tillgänglighet, service Otrolig stad Kanske någon sjöstad, bevara det gamla men mixa med nytt. Vackert, förenar mycket människor Kulturell upplevelse. Modern stad med vackra gemensamma ytor. Modernt, stadskänsla. Det grönt, tyst, tillgängligt och närhet till vatten. Mycket fria ytor. Begränsad biltrafik. Bra kommunikationer. Väsby - mer livlig bebyggelse. Torgmiljö, avskiljt från trafik. Butiker och caféer runt ett torg. Det är trevligt, fina områden och bra med affärer. De har bebyggelse som anpassats till terrängen. Det är vackert och fullt av liv, speciellt i parken. Allt finns i närheten, natur och stad. Framtidsvisioner. Ett perfekt upprustat bostadsområde, anpassat till 2000 talet (ljus rymd) men med bibehållit ursprunglig karaktär av folkhemmet. BULLER mur mot Råsundavägen klädd med växter. Arkitekturen känns varm och inbjudande till skillnad från många andra nybyggda områden. Blandat med boende och affärer och caféer, många öppna platser att umgås på, boulebanor, skridskobana, minigolf. Sundbybergs C för att det är litet men väldigt levande och aktivt med sådant som gör att det alltid är människor där. Städer med varierad bebyggelse och små butiker. Känns som en levande stadsdel. Stadsliknande miljö kombinerat med småhus. Barnekow och hans arkitektkompis gjorde ett inslag i Gokväll om Hökarängen och det fanns kvaliteter där som knappast återfinns på Kung Hans väg. Bebyggelsen, snickarglädje, vattnet. Fint och idylliskt. Få in det mjuka inte bara nyproduktion som är opersonligt och stelt utan lägga lite på utformningarna. Finns mer ställen och mer platser än här. Fina stränder. Jag gillar människorna och alla är trevliga Storstäder som även visar närhet och kultur. Trevliga människor. Bra stad. Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans. Hyresrätter i höghus och låghus, bostadsrätter, villor. Fler arbetsplatser är också helt ok. Trottoarer längs infarterna till bostadsområdena (t.ex. Rotsunda -Celsings väg, Kärleksbacken, Skinnaråsen). Jag föredrar att Rotebro skulle få en mer lantlig känsla. Så istället för att gå mot ett nytt Sollentuna Centrum, gå mot ett nytt Norrviken (framförallt öster om Norrviken station). Tänk trygghet, service och tillgänglighet. Samarbeta gärna med Ett tryggare Sverige, Brottsförebyggande rådet m.m

10 Framfart Matbutiker, fik och restauranger Erskine och Calatrava Gaudi (Barcelona) Varierade husformer kring en naturlig vattenspegel/park som skapar harmoni och möjligheter till avkoppling Ta vara på och utveckla de möjligheterna som finns. Kräver framfart och kompetens. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine. Båda de två arkitekterna har en ikonisk och icke-konventionell design och det är det som Rotebro behöver, alltså en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. Organisk arkitektur mjuka former med oregelbundenhet. Man kan inspireras av arkitekterna Santiago Calatrava och Ralph Erskine... ikonisk och icke-konventionell design... en design som gör att Rotebro står ut och inte liknar andra kommundelar. LÄNDER OCH EN KONTINENT Afrika Kamogawa, Japan Hongkong och Singapore USA USA Brasilien Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Turkiet Alanya, Turkiet Ankara, Turkiet Spanien, Turkiet, Grekland, Sverige Spanien Spanien Mallorca och Danmark Santorini, Grekland Cypern England Tyskland och Frankrike (Paris, Provence) Egypten Iran Kroatien Uzbekistan Dominikanska republiken Fin natur bl.a. Jättefina byggnader, rent och snyggt. Fint Finns coola grejer. Fint Pooler Pooler Stränder, hotell och värme. Hotellen är fina. Fint Fint och mysigt Grönt och fint Bra land Fint Cykel/promenadstråk med olika utegym längs vägen. Bra lekparker, utemiljön städad. Naturen, kulturen, arkitekturen - ALLT! Finns hav, pool och glass. Man kan åka runt Lagom stort nära till havet Mitt hemland. Vackert Badstränder och pannkakor med choklad. Finns stora fina berg och fina hus. Fina stränder Badstränder och pannkakor med choklad Att få det man bygger att passa med kringliggande natur. Att det inte tar över utan det finns en balans PLATSER I SOLLENTUNA Sollentuna Centrum - Turebergs torg o Kungsträdgården. Sollentuna centrum Sollentuna Silverdal Häggvik Malmvägen Norrviken Rotsundagård Rotsundagård Rotsunda Rotebro Rotan Sollentunaholm Pizzerian Skinnaråsen/Annero Rotsundas koloniområde! (Trollholmen/Rotsunda ängar) Stinsen Ytterbyvägen Fräscht, ljust, välplanerat och umgängesytor. Områden utan risiga fabriker t.ex. den hemskt fult gula fasaden som finns i Rotsunda. Centralt, bra centrum och bra med många bussar. Många grönområden. Lugnt Terrasshusen är härliga. Det är fint Utsikten över sjön, kärleksstigen och ekbacken Är gott. Fint läge och utsikt. Har en stor inglasad balkong med utsikt mot det gröna

11 Bra och dåliga platser i Rotebro Under tre dagar på Rotebro och Rotsunda torg kunde besökare märka ut bra och dåliga platser med nål på en flygbild. Här är resultatet! Sammanfattning: - Bullret från E4an, motorleder, järnväg och flyg är ett problem - Förbättra Rotebro centrum. Otryggt och tråkigt. För lite liv och service. - Brist på service och mataffär i Rotsunda (dock fint torg) - Förbättra stråket Rotsunda -Rotebro station (idag dött, tråkigt, otryggt) - Uppskattad natur och fritid runt Rotebro (Norrvikensjön, strandpromenaden, Edsån och Järvafältet) 20

12 Tack till: Alla barn, ungdomar och vuxna som deltog i diaogen och som delade med sig av lokalkännedom, synpunkter och idéer kring favoritplatser, Rotebro, Rotebros framtid mm. Notering: Processen för det fortsatta visionsarbetet beskrivs i de rosa pilarna på föregående uppslag..

13 Badstränder och pannkakor med choklad

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng. Vilka inslag ska park och torg ha?

Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng. Vilka inslag ska park och torg ha? Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng Vilka inslag ska park och torg ha? Enkät Kista Äng Medborgardialog Underlag för vidare planering av offentlig plats, d.v.s. ny park och nya torg inom

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2015-02-12 BILDPROTOKOLL Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 1 Syftet med grupparbetet var att göra en nuläges- och framtidsspaning i stadsdelarna utifrån stadens uppdrag och ett antal frågeställningar.

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Grupparbete

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Grupparbete Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop 170530 Grupparbete Framtidspaning hur skapar vi ett levande område, hela året, hela veckan, hela dygnet och för alla? Vatten Hur använder du vattnet och kajkanten

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Sofia Wiberg, Medborgaranalysen, Josefin Adolfsson, kommunikatör Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan Dag och tid Måndag 12 september 2011

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Medborgardialog Älvsundadalen

Medborgardialog Älvsundadalen Medborgardialog Älvsundadalen Sammanfattning av dialogen i Upplands Väsby, maj 2014 Upplands Väsby kommun planerar att Älvsundadalen ska bli en ny stadsdel i framtiden. Denna utveckling sker bland annat

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter

Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Ungdomsdialogen Sammanställning workshop Staffanstorps styrkor och svagheter Styrkor Fint konditori Stolt över skolan ibland, t.ex. för att ungdomarna fick åka till Filippinerna. Alla idrottsaktiviteter

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

900 sätt att göra Husby ännu bättre!

900 sätt att göra Husby ännu bättre! & nu då? Husby äger... Renovera lekplatserna... Fler ungdomsgårdar... Bygg om centrum... Bättre värme i lägenheterna... Mångfalden är bra Mer belysning på gångvägar Fixa en fontän Töm papperskorgarna oftare...

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN FRISKARE VARDAG. Kontor i Ulriksdal

VÄLKOMMEN TILL EN FRISKARE VARDAG. Kontor i Ulriksdal VÄLKOMMEN TILL EN FRISKARE VARDAG Kontor i Ulriksdal MÅ BRA. BLI BÄTTRE. Nu växer Ulriksdal fram. Ett urbant alternativ för företag som söker ett bättre läge. En stadsdel med puls och tro på en friskare

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer