Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013"

Transkript

1 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

2 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2

3 Presentation av Landskrona Energi 3

4 Landskrona Energi AB Byggår 1908 Helägt bolag av Landskrona stad Elnätdistribution Stadsnätsdistribution (bredband och telefoni) Fjärrvärmedistribution Landskrona Kraft AB Dotterbolag till Landskrona Energi AB Fjärrvärme- och elproduktion 4

5 Vad har hänt sedan föregående år? I maj 2012 flyttade personalen in i det renoverade huvudkontoret i Elverket från Den fiberoptiska kabel som drogs till Ven i juli 2012 ger venborna möjlighet till snabb och effektiv kommunikation. I september 2012 invigdes det nya kraftvärmeverket Energiknuten för att börja producera och leverera både el och värme. Den nybyggda och mycket kompakta mottagningsstationen för el (ÖM) slutbesiktigades i november

6 Aktuella energifrågor År 2020 EU Sverige Förnybar Energi 20 % 50 % Energieffektivisering 20 % 20 % Utsläpp av CO2 20 % 40 % Inom koncernen Landskrona Energi Att miljöcertifieras enligt ISO Att certifiera arbetsmiljön enligt OHSAS Ambitionen är att bli klimatneutrala Ständigt förbättringsarbete Inom fjärrvärmeavdelningen Effektivisera och minska förlusterna i fjärrvärmenätet - Pågår Öka och förbättra kunddialogen Prisdialog pågår Bibehålla och förbättra vårt höga NKI (4,7 av 5) Samtliga kunder fjärravlästa 1 januari

7 Fjärrvärmeverksamheten det gångna året 7

8 Energiknuten Omfattande investeringar Sänkta produktionskostnader 15 % flis + 85 % PTP (papper, trä, plast) 21+4 MW värme Värmebehovet till st. villor 7 MW el Hushållsel till st. villor 8

9 Aktuella och planerade fjärrvärmeprojekt Avslutade Inkoppling Energiknuten DSV Örenäs slott Kv. Pilängen (Primärnät till 401 st. lägenheter) Pågående Förstärkningsledning Katolska kyrkan Hackebackeskogen 1 - Förskola Förtätningar Planerade 2014 Överföringsledning från Landskrona till Örtofta i Lund Under utredning Asmundtorp, Häljarp och Glumslöv 9

10 Förstärkningsledning DN 450/ m m m 10

11 Prisinformation 11

12 öre/kwh inkl. moms Prisjämförelse 2013 LEAB ÖKAB - LUND 120 Prisjämförelse för fjärrvärme Lunds Energi Öresundskraft Landskrona Energi 20 0 Småhus Nils Holgersson Mindre flerfamiljshus 193 MWh Större flerfamiljshus 1000 MWh 12

13 Konkurrensanalys Realkalkyl, 3,4% kalkylränta Konkurrenskraftiga i jämförelse med alternativen. Vid nyinvestering 13

14 Trendutveckling för fjärrvärmepris till kund i kr/mwh inkl. moms Långsiktigt stabila ÖKAB-LEAB KVV HVC 14

15 Graddagar i Landskrona - konsekvens av kalla respektive varma år 800,00 700,00 600,00 Kallt år 500,00 400,00 526,12 488,94 423,76 Normalår 506,58 300,00 264,30 266,16 344,10 200,00 100,00-164,88 104,06 75,74 14,32 23,16 Varmt år Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 15

16 kr/månad Landskrona Energi AB, Fjärrvärme normalår, kostnader / intäkter, basår Bränslekostnad Personal + DoU Avskrivning Månad Ränta Avkastning Såld värme och EL 16

17 Vår prispolicy Fjärrvärmepriset ska vara långsiktigt hållbart. Prissättningen ska vara kostnadsbaserad: Kunderna betalar sådana priser att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid en rimlig avkastning. Ge incitament för effektivisering där det är som mest lönsamt för kund, leverantör och samhälle. Målet är även Att det genomsnittliga fjärrvärmepriset ska vara lägre än riksgenomsnittet. Och Att vi årligen ska redovisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resurseffektivitet samt andel förnybar energi i vår produktion. 17

18 Dellastprislista Tillämpning av normalprislistan & förändring sedan föregående år Gäller från den 1 aug

19 Olika typer av kunder och köpmönster Det finns två huvudsakliga köpmönster: Helkund använder bara fjärrvärme hela året Delkund använder delvis annan energiform men köper fjärrvärme som reserv eller spets. 19

20 Dellastprislista Tillämpning av Normalprislistan för icke normalkunder Dellastprislistan gäller endast i de fall kunden använder mer än fjärrvärme som primär värmekälla för uppvärmning av en fjärrvärmeansluten fastighet. Dvs endast i de fall då fjärrvärmeleveransen är att betrakta som en delleverans. Med delleverans avses av kunden valda systemlösningar där fastighetens värmebehov även tillgodoses av en annan värmekälla (såsom exempelvis värmepump eller panna). 20

21 Dellastprislista Kr/MWh ENERGIPRIS (Nov Mars) Kr/kW EFFEKTPRIS 820 Kr/kW ÖVERUTTAGSAVGIFT* (Endast vid överuttag) Priser och avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt. I energiavgiften ingår gällande energi- och miljöskatter. *Vid överuttag debiteras en effektkostnad om 1220 kr/kw. Värdet baseras på 820 kr/kw kr/kw (kostnad för spetspanna). För Normalprislistan 2013 gäller (Snittpris inkl. fast del): April och Oktober: 402 kr/mwh, Maj-September: 288 kr/mwh. 21

22 Fjärrvärmepriset

23 Normalprislista 2014 Priset justeras årligen med KPI enligt beslut i KF. Styrelsen för Landskrona Energi AB har beslutat om att höja priserna för fjärrvärme med 2,9 % från den 1 januari 2014 om inte kommunfullmäktige fattar annat beslut. Ex. För en fjärrvärmekund med en årsförbrukning på kwh innebär det en höjning med ungefär 1,3 kronor per dag. Genom ökade miljökrav, produktionsomkostnader och fortsatta satsningar har vi fått ökade kostnader. Vår ambition är att prisutvecklingen på fjärrvärme i Landskrona även i fortsättningen ska vara marknadsmässig och bygga på långsiktighet. Fjärrvärmen står sig väl i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. 23

24 öre/kwh inkl. moms Prisjämförelse 2013 och ev LEAB ÖKAB - LUND 120 Prisjämförelse för fjärrvärme Fjärrvärmepris öre/kwh Lunds Energi Öresundskraft Landskrona Energi 20 0 Småhus Nils Holgersson Mindre flerfamiljshus 193 MWh Större flerfamiljshus 1000 MWh 24

25 Fjärrvärmepriset i framtiden Ny prismodell? 25

26 Målet med ny prismodell Den nya prismodellen ska: Vara långsiktigt stabil, trygg och hållbar Ekonomisk stabilitet Förutsägbar med en tidshorisont på 3 år Teknisk stabilitet Kostnadsriktig prissättning Rättvis prismodell i relation till effekt- och energibehov - Effektsignatur Förbättra miljön Ge fortsatt låg miljöbelastning Ge incitament att påverka och effekteffektivisera - Där det är som mest lönsamt för kund, leverantör och samhälle genom att kapa effekttoppar. 26

27 Ny prismodell Prisåtagande på tre år: Prisåtagande Landskrona 2,9 % Max 2 % Indikation 2-3 % * I prisåtagandet tillkommer en prisjustering med KPI 27

28 Effektsignatur Effektsignatur Vad är det? Effektsignatur är en effektiv metod för att beskriva fastighetens verkliga effektbehov. De flesta fastigheter har ett större värmebehov ju kallare utetemperaturen blir. Genom att jämföra hur stort värmebehov kunden har vid olika temperaturer är det möjligt att skapa en profil för hur fastigheten förbrukar värme. Boverkets regler dimensionerar fastigheters behov baserat på hur stort effektbehov de har vid en dimensionerad vinterutomhustemperatur (DVUT). När fastighetens förbrukningsprofil har identifierats genom effektsignaturen är det möjligt att beräkna hur stort dess faktiska effektbehov är vid denna dimensionerade vinterutetemperatur. Effektsignatur normal kund Dygnsmedeleffekterna under inom ett tids- och/eller periodsintervall plottas mot den samtidigt infallande utetemperaturen Ett linjärt samband identifieras Anläggningens effektbehov vid en viss temperatur (ex. DUT) uppskattas m.h.a. den skapade linjen

29 Ny prismodell inför år 2015: Vid effektsignatur och total prisändring 0% Påverkan för olika kunder 29

30 Att göra inför ny prismodell 2015 Avtal om leverans av fjärrvärme revideras Effektbestämningar ses över Effektsignaturer tas fram till kunder Avser driftår 2012/2013 och 2013/2014 Spillvärme Inriktningen är att söka hantera all spillvärme om det finns ekonomiska möjligheter 30

31 Framtiden Men först en liten historisk återblick 31

32 Procent 120 Andel fossil respektive förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen på Landskrona Energi AB sedan 1981 till Yara lägger ner sin produktion och en av Landskronas största spillvärmeleverantörer uteblir. Ett extremt kallt år. Tillsammans har vi stoppat 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona varje år! Överföringsledningen till Helsingborg byggs. Andel fossil energi Andel förnybar energi 0 32

33 Klimatpåverkan Resurseffektivitet Andel fossil energi Fjärrvärmens lokala miljövärden 33

34 Total energiförbrukning! Primärenergi ANV Här hittar vi nyttigheterna såsom fjärrvärme, el, gas osv. ENERGI- OMVANDLING TRANSPORTER FÖRÄDLING UTVINNING PRIMÄRENERGI 34

35 Primärenergifaktorer - för bränslen LEAB, miljövärden 2012 Resurseffektivitet, PEF=0,21 Klimatpåverkan, CO2ekv=38,42 Andel fossilt, 8,63% Spillvärme Skogsflis=0,03 PTP=0,05 Import fjärrvärme ÖKAB=0,2 Biogas=0,28 Värmepump, COP 3 =0,7 Naturgas= 1,09 EL= 1,8, avser svensk elmix 35

36 Lokala miljövärden 2012 Fjärrvärme Jämförelse Resurseffektivitet: 0,21 PEF (Och minskande!) El: 2,5 PEF eo1: 1,2 PEF Klimatpåverkan vid energiomvandling (förbränning): Klimatpåverkan vid transport och produktion: 42 g CO2ekv/kWh 10 g CO2ekv/kWh Ur primärenergisynpunkt är det alltså viktigare att spara el än fjärrvärme! Andel fossila bränslen: 0,10 36

37 Vi fortsätter våra samarbeten över gränser för bättre miljö Vi samarbetar med den lokala industrin och grannkommuner för att få effektivare produktion och bättre klimat. Vi arbetar även med kundnära service och positiv samverkan. 37

38 EVITA Västskånskt samarbete tryggar fjärrvärmen Filbornaverket Energiknuten Örtofta 38

39 Överföringsledning DN 500 Längd 29 km, byggtid 2 år 39

40 Vad innebär samarbetet? Kundnytta Ökad konkurrenskraft och tillväxt Ökat spillvärmeutnyttjande Attraherar ny industri, ex. ESS Leveranstrygg produktion Mer stabilt pris till kunderna Helsingör (250) Ängelholm ((210) Helsingborg (1030) (GWh) Miljönytta Driver klimatomställningen Landskrona (300) Eslöv Bidrar till skånska klimatmål: ton CO 2 / år Motsvarar personbilar per år Samhällsnytta Köpenhamn (9500) Lomma Lund (1000) Effektiv avfallsförbränning Ökad elproduktion i elområde 4: +15 GWh (som en mindre stad) Malmö (2350) 40

41 Frågor? 41

42 Tack!

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Helsingborgs näringsidkare... 3 2.1

Läs mer

Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD

Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD Välkommen Omvärlden & energimarknaden Kåre Larsson VD Energi vad är det? Energi är något vi alla vill ha Energi är något vi alla behöver Energi är något vi alla nyttjar Energiprincipen energins oförstörbarhet

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Innehåll. Året i korthet

Innehåll. Året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central

Läs mer

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Välkommen Agenda Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Fika och fortsatt diskussion Vattenfall Fakta

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer