Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr i året, skickar ditt medlemskort och ett välkomstpaket samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetsledaren har ordet 7 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 22 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser 31 Beviljade anslag och erhållna medel 35 Resultaträkning 36 Balansräkning 38 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Välkommen med i Marthaverksamheten. Omsorg är det övergripande temat för år 2013! Marthamedlem i Helsingfors 803 stycken 41 kretsar Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande Helsingfors svenska Marthaförening r.f. = ett distrikt Hemvrån, Simonsgatan 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsgatan 43 Föreningens ordförande Åsa Mattsson Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 distrikt Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, Ungmartha Finlands svenska Marthaförbund medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Harriet Ahlnäs, förbundsdirektör Christel Raunio Lucina Hagman, Martharörelsens grundare.

3 Åsa Mattsson Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Maria Rajalin Tf. verksamhetsledare Ordföranden har ordet Vi står inför ett nytt Martha-verksamhetsår. I din hand har du årsberättelsen från år Ett år då vi inom styrelsen funderat mycket på vad våra medlemmar vill ha för verksamhet? Som ny ordförande var det naturligt att jag träffade representanter från alla kretsar i mindre grupper. Det kom fram att i den vardagen vi lever i finns det ett stort utbud av program och martha får tävla med många olika evenemang som ordnas i vår omnejd. De flesta var glada och nöjda marthor och ansåg att den egna kretsen är tillräcklig och att man inte har möjlighet att delta i de gemensamma tillställningar som föreningen ordnar. Kretsarna är nöjda med den information som kansliet skickar ut regelbundet. Mer synlighet på Facebook önskades så det skall vi jobba på under kommande verksamhetsår. Med den information som vi fick under de här träffarna bestämde vi i styrelsen att vi vill ändra på upplägget med kretsråd så att det i fortsättningen är en öppen Marthakväll med program och samvaro för alla marthor. För att upprätthålla kontakten till kretsarna fortsätter vi med morgon- och lunchträffar för kretsarnas ordförande. På det sättet tror vi att vi når ut med information och att du som medlem, via din ordförande, kan få din åsikt framförd. Det kommande året kommer vi att satsa på medlemsvård och att rekrytera nya medlemmar. Vi har satt som mål 30 nya medlemmar inkommande år. Anita kommer att i huvudsak ha hand om denna bit. Jag hoppas ni alla är aktiva och nyfikna och sticker er in i den nyrenoverade Hemvrån. Våra verksamhetskoordinatorer Anita och Maria finns till för er marthor! Ibland blir inte allt som man tänkt sig. För ett år sedan då jag tog emot förtroendeuppdraget och som ordförande hade jag en tanke att sitta åtminstone i två år. På grund av att jag jobbar på annan ort avgår jag nu efter ett år. Jag vill passa på att tacka min arbetsvilliga och duktiga styrelse och inte minst Maria som väldigt snabbt satt sig in i arbetet medan Anita var tjänsteledig. Föreningens nästa ordförande önskar jag lycka till! Detta är ett mycket givande och roligt förtroendeuppdrag. Verksamhetsledaren har ordet Marthaåret 2012 hade som tema mera med mindre och det var mitt första år som anställd inom Helsingfors svenska Marthaförening. Under året har jag märkt att marthaverkligheten på många vis är lite annorlunda i storstaden Helsingfors än i övriga Svenskfinland. Men marthavärderingarna är ändå desamma var än man bor. Just värderingar är ett ord som nämnts många gånger under året som gått, av nya medlemmar som vill veta mer om martha, av gamla medlemmar som har sin egen syn klar men som tänker att det vore bra att lyfta fram vad martha är. Det här var en fråga jag fick redan på min arbetsintervju. Den gången svarade jag att martha är: en livsstil, starka värderingar, en självständig och orädd person med glimten i ögat. Många sådana marthor har jag träffat under året, men vilka är då dessa värderingar som alla talar om? På Marthaförbundets hemsida står det bland annat att martha står för balans och en hållbar livsstil genom medvetna val. Martha vill sprida kunskap, framför allt om vardagen och bilda nätverk av kvinnor för att påverka i samhället. Martha är en kvinna i tiden med kvinnoenergi, visioner och engagemang; och engagemanget finns, det märktes inte minst då det blev dags att baka kakor till Luciamarknaden. Vad roligt det kändes att ta emot den ena kakan efter den andra och veta att intäkterna oavkortat går till ensamma äldre. Föreningen har en lång tradition likväl som det behövs ett innovativt och kreativt förhållningssätt, en utmaning som inspirerar och gör arbetet meningsfullt. Att under året bjuda på program som tilltalar olika marthor är en av föreningens viktiga uppgifter tillsammans med uppgiften att finnas till för marthamedlemmarna, både gamla och nya, oberoende av ålder. Förutom allt detta ska marthaverksamheten vara rolig, en gemenskap som enar och förenar. En marthamedlem sade till mig i våras att det var mycket roligare förr då det var mer spontana infall och småroliga upptåg, nu är det allvarligt och så mycket byråkrati. På många sätt tror jag hon har rätt, vi behöver bli bättre på att se varandra, inte stressa förbi och framför allt ha en rolig marthastund tillsammans då vi ses. Ta väl hand om dig martha och gör någon annan glad redan idag, glädjen smittar av sig! 4 5

4 Verksamhetsåret 2012 ÅRSMÖTET Andrea Hasselblatt och Yvonne Thesleff. Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 6 mars 2012 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Andrea Hasselblatt hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet. Yvonne Thesleff valdes till ordförande för årsmötet. Andrea Hasselblatt avtackas av Kitty Schulman. Ulla Grönvall-Streng. Styrelsens årsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2011 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Ordförande Andrea Hasselblatt avgick som ordförande och till ny ordförande valdes enhälligt Åsa Mattsson. Viceordförande Kitty Schulman tackade Andrea Hasselblatt för hennes stora engagemang i föreningen och som tack tilldelads Andrea lilla guldmärket. För 40 års arbete inom föreningen avtackades också Solveig Kuutamo, som avgick med pension under våren. Avgående styrelsemedlemmen Maja Ottelin avtackades och till nya styrelsemedlemmar valdes Sofia Häggström och Nina Pitkäjärvi. Styrelsen för år 2012 kom att se ut så här: Ordinarie Ersättare Period Caroline Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Harriet Creutz Nina Pitkäjärvi (ny) Viveka Martola Birgitta Möller Lisbeth Ahjopalo Sofia Häggström (ny) Carita Glasgow (ny) Kitty Schulman Gunilla Nykopp (ny) Camilla Vitzthum Kira Röntynen Till revisorer återvaldes CGR Eva Bruun och CGR Thérèse Haldin-Holmström och till revisorssuppleant revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Efter årsmötet berättade frivilligarbetare Ulla Grönvall-Streng om Kvinnobankens verksamhet i Finland och globalt. 6 7

5 STYRELSEN Styrelsen höll sitt konstituerande möte och valde till första viceordförande Kitty Schulman och till andra viceordförande Marianne von Knorring. Föreningens vikarierande verksamhetsledare Maria Rajalin utsågs till styrelsens sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året, varav ett tillfälle var en strategidag. KRETSTRÄFFAR Eftersom det konstaterades att man inte via kretsrådet längre nådde ut till alla kretsar valde ordförande och verksamhetsledaren att under våren bjuda in föreningens kretsar till det som kom att kallas kretsträff. 40 kretsar mötte upp under fyra entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden dryftades tillsammans. KRETSRÅDET Kretsrådet sammanträdde 2 gånger på våren och 1 gång på hösten under nytt namn, Marthakväll. Jeanette Peppe Öhman var gäst på kretsrådets första möte i januari, hon berättade om sin bok Livet och barnet. I april deltog Marthaförbundets Christel Raunio och Frida Nylund och under detta möte fokuserade man på förbundets vårmöte samt övergången till en medlemskategori. På höstens möte berättade årets flyktingkvinna 2007, Emina Arnaoutovic om sina erfarenheter av integration i det finländska samhället. Luckans projekt Fika presenterades av projektledare Anna Litonius. Styrelsemöte i kansliet. MEDLEMMAR Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar mot 807 år Av medlemmarna var 99 % kvinnor, 1 % män och genomsnittsåldern för medlemmarna 55 år. REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse Andrea Hasselblatt, ordinarie, 1 viceordförande Kitty Schulman, ersättare (januari april) / Åsa Mattsson, ersättare (maj december) Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse Anita Paulig, medlem 9

6 Hemvrån. KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag torsdag kl På kansliet jobbade under året Maria Rajalin som tf verksamhetsledare, fram till sin pensionering i april föreningens vaktmästare Solveig Kuutamo och från maj till december Kira Röntynen som timanställd värdinna. Föreningens bokföring sköttes av Samfundstjänster i Aktia Bank Abp och kapitalförvaltning av Aktia Bank. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och programkvällar. Styrelsen arbetade under hösten för att en lättare uppiffning av Hemvrån skulle bli verklighet. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation Ungmartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer. Kokvrån. Föreningens ordinarie verksamhet Möt Martha kväll Marthaförbundets utvecklingschef Frida Nylund tog oss på en historisk kavalkad och berättade om martha av årsmodell 1899 och om martha år Vi fick träffa Lucina Hagman, stålkvinnan och feministen som startade martharörelsen samt höra om nuläge, om marthas värderingar, hur Marthaförbundet är uppbyggt samt varför det är så roligt att vara Martha. Monday with Martha År 2012 startade Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb, ofta pga. kärleken och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Bridge projekt skapades en plattform för gemensamt utbyte av tankar och funderingar och möjligheten att via marthorna få lära sig om vardagskulturen i vårt land. Under våren träffades man fyra gånger inom ramen för Monday with Martha. Vi bakade Runebergstårtor och lyssnade till ett föredrag om JL Runeberg av historikern Henrik Silén. På Kvinnodagen besökte vi Minoritetsombudsmannens kansli. Internationell påsk firades i Kokvrån tillsammans med International Marthas ordförande Lilian Neo och i maj besökte vi riksdagen och träffade Astrid Thors, dåvarande migrationsminister. Under hösten övergick samarbetet till deltagande i mentorprojektet Fika (även det i Luckans regi). Ett tillfälle med matlagning ordnades i Kokvrån och Fika besökte föreningens Marthakväll i december. Lunchseminarium om Degrowth (nerväxt) I samarbete med Marthaförbundet ordnades i februari i Hemvrån en lunchföreläsning av emeritusforskaren Kai Lindros under rubriken Hur påverkar reklamen vårt konsumtionsbeteende? Diskussionen kring nerväxt ur den synvinkeln var livlig efter framförandet och en underbar löksoppa med bröd avnjöts under föreläsningens gång

7 Jämlikhet och likabehandling vid bemötande av barn Hagassessorna öppnade upp sitt kretstillfälle i april och bjöd in de andra kretsarna att lyssna på Sara Sundell från Folkhälsan som berättade om hur vi kan ge våra barn möjlighet att växa upp utan att behöva välja mellan flick- och pojklekar. Föreläsning om sömn I april var det dags att tillsammans med Mellersta Nylands marthadistrikt och tack vare föreningsstöd från Marthaförbundet ordna ett föreläsningstillfälle kring sömn. Under ledning av sjukskötare och psykoterapeut Monica Halinen fick vi under kvällen bekanta oss dels med olika sömnprocesser, dels lära oss mer om vårt eget sovande och dygnsrytmer. Dessutom fick vi veta hur sömnen har en helande kraft på oss människor. Kort och gott: Det är väldigt viktigt att sova. Pokrova klostrets fader Hariton. Gårdskulla museum. Vårutfärd till Pokrova och Gårdskulla Sista torsdagen i maj åkte en busslast Helsingforsmarthor till Pokrova kloster i Jorvas. Där tog en färgstark fader Hariton emot oss och guidade oss in i den ortodoxa kyrkans värld. Vi avnjöt en underbar bortjsoppa intill klostret i villa Dannebrog och vandrade i trädgården på klosterområdet. Bröd och piroger inhandlades också före vi bänkade oss i Wikströms buss som tryggt förde oss vidare till Gårdskulla. Raija Rehnberg tog emot oss med kaffepannan varm och berättade om Gårdskulla gård samt tog oss på en kort guidad tur i Gårdskulla gårdsmuseum som var fyllt av alla de olika slags föremål från olika årtionden i gårdar och i byar. 13

8 Gundega Graudina (gitarr), Dita Lace och Iluta Lace i Hemvrån. Besök av Iluta Lace och Marta Centrs Riga Iluta Lace, Dita Lace och Gundega Graudina bjöd oss på en underbar musikupplevelse både tisdag kväll och onsdag under Välgörenhetsturnén för Marta Centrs Riga i augusti. Samtliga intäkter från både välgörenhetskvällen och välgörenhetslunchen donerades till Marta Centrs. Iluta berättade gripande om våra lettiska medsystrars öden. Välgörenhetskvällen ordnades i samarbete med Mellersta Nylands Marthadistrikt och välgörenhetslunchen tillsammans med Marthaförbundet. Stina Katchaudorian Kretsen Pangbrudarna bjöd in författaren Stina Katchaudorian till Hemvrån i september och öppnade tillfället för alla Helsingforsmarthor. Stina berättade om sin senaste bok Lappkungens dotter en självbiografi om hennes barndom i skuggan av tre krig. Teater Josefina I september besökte Johanna Ringbom alias Josefina Hemvrån tillsammans med sin pianist Iiro Salmi och bjöd på en teaterkväll fylld av reflektion, humor och livsglädje Johanna Josefina Ringbom.

9 Charlotta Olkinuora Juristen Charlotta Olkinuora föreläste i oktober kring familjejuridik och skatteplanering. Kretsen Martharellerna höll i trådarna vid detta kretstillfälle som var öppet för alla kretsar. Brunch-föredrag Lördagen den 3 november ordnade föreningen en brunch med hållbar livsstil som tema på restaurang Kiila Food & Bar mitt i centralaste Helsingfors på Mannerheimvägen med utsikt över Stockmann och Gamla Studenthuset. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent och Maria Österåker, marthainspiratör och författare höll var sin inspirerande föreläsning under brunchen. Maria Ö belyste hållbar livsstil på ett mer personligt plan, medan Maria W talade ur ett samhällsperspektiv. Maten var god och stämningen fin bland de 75 marthor som deltog i den nu redan traditionella marthabrunchen. Marthaförsäljarna på Luciamarknaden, Maria Rajalin, Nina Pitkäjärvi och Gitta Möller. Marthabrunch. Luciamarknaden 45 kakor bakades i kretsarna i december och såldes slut på en timme på Luciamarknaden den 16 december av aktiva försäljare från styrelsen. Kretsen Bönorna deltog också med gräddning av våfflor så Helsingforsmarthorna var väl representerade på marknaden som i år firades i snöstorm och kyla, men stämningen var varm. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för ensamma äldre. 17

10 Handarbete i Hemvrån. Marthor och handarbete I januari besökte Novitas Tumpurekka Helsingfors och Narinkens torg under sin turné som gick under namnet Tummen upp. Från onsdagshandarbetet deltog man i tillställningen och stickade och instruerade i Lovikka vantarnas framställning. Under vårvintern fortsatte sedan stickningen av vantar och ett Tummen upp tillfälle hölls också i Hemvrån i februari. Vantar stickades och de flesta donerades till de Hemlösas dagcenter vid Helsingfors stads socialverk som med tacksamhet besökte oss och mottog kassvis med vantar från Helsingforsmarthorna. I oktober ordnades också ett Martha pop-up handarbetscafé i Hemvrån där vi stickade och gjorde julbollar, tubhalsdukar och mössor. Novita deltog i tillfället genom att låna ut mallar och donera garn. Under året har föreningens händiga marthor stickat och virkat allt från filtar, barnfiltar, yllesockor till yllevantar och yllemössor till äldreomsorgen, bostadslösa, cancersjuka, Bamsegruppen, beväringar i Dragsvik, bebisar och till Estland via kretsen Primas julinsamling

11 Helsingforsmarthorna röstar ja till en medlemskategori på förbundets vårmöte i Borgå. Marthor och dans Round dansen fortsatte hela år gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. Marthaförbundets vår- och höstmöte Marthaförbundets vårmöte ordnades i Borgå och höstmötet hölls i Tammerfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Camilla Vitzthum (vårmötet)/ Agneta von Wetter-Rosenthal (höstmötet) Viveka Martola Barbro Söderman Katarina Brommels Nina Pitkäjärvi Camilla Komonen Anita Paulig Nina Fabricius Sofia Häggström Maria Rajalin På centralstyrelsens konstituerande möte efter hösmötet återvaldes Andrea Hasselblatt till Marthaförbundets första vice ordförande

12 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar och 41 kretsar. 3 kretsar avslutade sin verksamhet under året, Businessmarthorna, Metromartat och Hållbar livsstil. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet likväl som diskussionen, pratet och gemenskapen är en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. BRUTTORNA (8 medlemmar, medelålder 49 år) Bruttorna upplevde år 2012 att det var svårt för alla (små)barns mammor att få tiden att räcka till. Samvaro prioriterades därför under träffarna framom ett digert program. Kretsen införde också under året systemet med en ansvarig medlem per träff som planerar programmet. På träffarna promenerade kretsen i Nordsjö och längs Vanda å, ordnade grillfest samt hade en sommarträff i Ekenäs med många barn som sällskap. Tovning av Angry Birds och middagar samt traditionell julkransbindning hörde också till programpunkterna. BULLAN (27 medlemmar, medelålder 72 år) Kretsens möten hålls vanligtvis i Hemvrån den 4:de onsdagen i månaden. Årsmöte hålls i januari, sedan har det under året blivit både pratmöten, besök på Carl Larsson utställningen, kryssning till Borgå med JL Runeberg, Toscana-kväll, stickning av hälar och jullunch på restaurang König. Marthakretsen Bullan har också blivit en uppskattad kontakt till hemlandet för Bullor som bor utomlands. BUSINESSMARTHORNA Avslutade sin verksamhet i april BÖNORNA (27 medlemmar, medelålder 38 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Tillsammans på Viirus. Under året har kretsen vinterbadat, lärt sig mer om Mindfullness, besökt Carl Lasson utställningen och spelat minigolf. Hösten inledde Bönorna som vanligt med planeringsmöte för höstens och vårens program. Kretsen hann även prova på Hot Yoga, binda julkransar och delta i Luciamarknaden med våffelstekning. Intäkterna från våffelförsäljningen donerades till Folkhälsans insamling för ensamma äldre. CANDELA (9 medlemar, medelålder 40) Candela träffas i regel en gång i månaden. Året inleddes med middag i Kokvrån och under våren blev det både cafébesök, Kristina från Dufvemåla på Svenska teatern, Carl Larsson utställning och geocaching i Esboskogarna. Hösten inleddes med promenad på Fölisön och sedan blev det utfärdsveckoslut till Vierumäki samt curling i Åggelby och Fork konsert på Alexandersteatern. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 39 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden och kockar en meny tillsammans. Varje år hålls också en fonduekväll och en sommarträff hölls på restaurang Merimakasiini. På hösten fortsatte man sedan träffas i Kokvrån, på menyn stod bland annat avokadopasta (omtalad i pressen under hösten) och thaimat. DRUMSÖ (17 medlemmar, medelålder 50 år) Drumsömarthorna träffas oftast i Kokvrån. Kretsen har under året haft besök av Enjo konsulent, besökt Ekbergs utställning med kombinerat årsmöte på café Ekberg. Brasiliansk afton har firats i Kokvrån och besök gjorts till Artistica. Sommarträff hölls i juni med picnic och på hösten blev det handarbetscafé, snickarslöjd och julglöggsträff. Kretsen ordnade julpyssel på Drumsö ungdomsgård under ledning av Maria Melan och kretsen deltog också i Primas julinsamling till Estland. DTM, Don t tell Martha (12 medlemmar, medelålder 37 år) DTM kretsen träffas oftast i Kokvrån. Under året har man förutom att vara i Kokvrån med bland annat skumvinstasting, raclette, julgodis och senap även besökt Helene Schjerfbeck utställningen och gjort en urban kajakpaddling

13 ELVAN (3 medlemmar flera medlemmar i andra kretsar, medelålder 43) Elvan är de damer som handarbetar i Hemvrån varje onsdag mellan klockan 11 och 15. Elvorna har under året tillverkat en stor mängd handarbeten till välgörenhet, axelvärmare, filtar, strumpor, vantar, babymössor och cancermössor. I medeltal ha damerna varit 7 stycken/gång. Flera var också med på handarbetsjippot på Narinken, Tummen upp i januari samt har deltagit i föreningens stickcaféer på våren och hösten då det handarbetades i Hemvrån en onsdag från klockan FREDRIKSBERG (11 medlemmar, medelålder 83 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån var fjärde tisdag i månaden. I maj hölls en vårmiddag på hotell Scandic. Under träffarna har det framförts sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar från både Italien och Svalbard. Flera i kretsen har också fyllt jämna år under året vilket firats med uppvaktning på kretsmötena. Året avslutades traditionsenligt med julgröt i Hemvrån. GAMMA (3 direktmedlemmar, nätverket större, medelålder 33 år) Gamma är egentligen mer ett marthanätverk än en marthakrets. Gruppen verkade tidigare under tankesmedjan Magma. Nätverket som verkar i hela Svenskfinland ordnar lunchträffar kring t ex jämställdhetsfrågor. Ofta ordnas träffarna i Helsingfors och alla Helsingforsmarthor är välkomna att delta i nätverkets träffar och verksamhet. GRYZI (18 medlemmar, medelålder 41 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Hemvrån och kretsen inledde året med yoga och årsmöte. Övrigt program under året har varit besök i Anton & Anton, middag, simning, Helen Schjerfbeck utställning, besök hos Elite Trainers och traditionsenligt pepparkaksbak med barnen i Kokvrån. HAGASESSORNA (20 medlemmar, medelålder 35 år) Under 2012 träffades Hagasessorna sammalagt 6 gånger med i medeltal 10 deltagare/gång. Skidåkning med bastu, introduktion till Pilates, sommarpicknick i Haga var på programmet under våren. I april arrangerade kretsen dessutom ett öppet kretstillfälle kring jämlik barnuppfostran med Sara Sundell. På hösten besökte kretsen Helene Schjerfbecks utställning och höll en syträff. HÅLLBAR LIVSSTIL Avslutade sin verksamet i december INTERNATIONAL MARTHA (10 medlemmar, medelålder 61 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder och umgängesspråken är tre: svenska, finska och engelska. Kretsen sysslar med matlagning och under året som gått har kretsen hunnit fira kinesiskt nyår, lära sig mer om tekniker kring tillredning av ugnsbakad anka, soppor och brödbakning samt göra ett restaurangbesök och fira lillajul. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 78 år) Klåvuskretsen träffas i Klåvus en gång i månaden. Efter årsmötet i januari och bingo har kretsen besökt Brunakärrs handikapskola, provat på sittjumpa och varit på vårutfärd till S:t Lars kapell i Vanda, hört reseskildringar från kryssning på Medelhavet och bekantat sig med ovanliga föremål. Året avslutades med julmöte med Lucia, julklapp och julmat. Förutom detta har kretsen även ordnat boklopptorg och handarbetstorg samt födelsedagsfest för alla som under året fyllt jämna år. KVARNEN (12 medlemmar, medelålder 78 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och år 2012 har kretsen haft 9 möten plus vårfest som firades med hemlagad mat och julfest som firades med glögg, julgröt, tårtor och julsånger. Diskussionerna under året har tangerat omsorg, mest äldreomsorg som står kretsen närmast hjärtat och kretsen har även bekantat sig med socialverkets tjänster. Till Hertonäs församling har en donation gjorts för altarblommor och bordduk. Äldre medlemmar har uppvaktats med julblomma. KVASTEN (13 medlemmar, medelålder 82 år) Kvasten som träffas två gånger per månad har år 2012 träffats för ordinarie pratmöten, diskuterat Edith Södergrans dikter, ätit vårlunch i Torpanranta, ätit marthalunch på Mama Rosa samt avslutat året med jullunch i Restaurang Britannia i Gamlas. Jubilerande medlemmar uppvaktades med yllesockor. MAP (25 medlemmar, medelålder 66 år) Kretsen Mappies har träffats 9 gånger under året och haft ett mångsidigt program med allt från Alma Pihls liv, första hjälp till Helsingfors parker och deras historia samt besök av Victoria Webster. Vårsäsongen avslutades med ett besök på Annebergs trädgård. Hösten inleddes med en föreläsning om utrikeskorrespondentens spännande arbete, Erik Fellman besökte också kretsen och Lia Markelin berättade om samerna. Året avslutades med besök på Ateneum och utställningen Symbolismens landskap följd av traditionsenlig avslutningsmiddag på ravintola Martta

14 MARTHACHIX (11 medlemmar, medelålder 36 år) Marthachix är kvinnor i 30 årsåldern som samlas i Kokvrån för att testa nya recept tillsammans en gång i månaden. År 2012 har man förutom kokning i Kokvrån även ordnat ett picnic i Brunsparken och ätit middag på Tapasta. MARTHALIGAN Marthaligan bestämde under år 2012 att det blir kretsens sista verksamma år. Träffarna har hållits men på grund av hektisk livssituation kom man fram till att kretsen kommer att avsluta sin verksamhet. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 33 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2012 hann kretsen med bastukväll, skridskomöte med fastlagsbullar, smyckeskurs, Carl Larsson utställning samt traditionell vårfest i Kokvrån. Hösten inleddes med planeringsmöte och pizza, skönhet och välmående fanns även på programmet och året avslutades med traditionell julfest. MARTHARELLERNA (57 medlemmar, medelålder 67 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer och under året har man haft åtta månadsmöten och två utfärder. Årsmöte hölls i januari och då hade kretsen även besök av ett inredningsföretag. Fastlagsfest firades med mat och föreläsning om läkande berättande. Den arabiska kulturen har kretsen bekantat sig med, man har provat på zumba, besökt Sjundby slott samt gjort en utfärd till Pörtö. Kretsen har haft besök av fotvårdare, jurist och Doris Stockmann som berättade om Stockmanns historia och utveckling under 150 år. I december blev det sedan traditionsenligt julfest med Luciatåg, julklappar och julsånger. Kretsen har gett tidskriften Martha till två åldringshem, samt understött Helsinki Missio, Martha Centrs och Monika-Naiset under året. MAYA (34 medlemmar, medelålder 45 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och under året har man bland annat provat på kaffe med sju sorters kakor, smyckespyssel och indisk huvudmassage. Kretsen gick också på bio tillsammans och i maj firades våravslutning och i december julfest. METROMARTHA Metromartat har avslutat sin verksamhet. MIXED MARTHA (11 medlemmar, medelålder 66 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2012 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 68 år) Pangbrudarna har under året besökt Helsingfors Energis energicentrum, Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry samt Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken. Man har haft besök av en vinexpert, en specialist i gastroenterologi samt en representant för Svenska Teatern. Författarbesöket, som inledde hösten var öppet för alla Helsingforsmarthor. Årets utfärd gick till Hvitträsk och Pokrova; julfesten firades traditionsenligt i Hemvrån med Lucia, julsånger och trevlig samvaro. PINGLORNA (7 medlemmar, medelålder 28 år) Pinglorna är unga aktiva kvinnor från Helsingfors som träffas då de hinner för att tillsammans prova på nya maträtter och aktiviteter. PLUSMINUS 50 (39 medlemmar, medelålder 63) Plusminus 50 blickar tillbaka på ett år då medlemsantalet stigit och man träffats 9 gånger. Året inleddes med årsmöte och planering av vårens och höstens program. I februari besöktes Carl Larsson utställningen och vidare har kretsen haft besök av klädrådsexpert, man har sett teatern Kristina från Dufvemåla, varit på vårutfärd till Björnsö, firat kräftskiva i Hemvrån, haft vinprovningskväll, besökt teatermuséet och i december blev det julfest i Hemvrån med fiskbord och lotteri till förmån för Kvinnobanken. PRALINERNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån. Under året har kretsen gjort kakdekorationer, firat fastlagstisdag med pulkaåkning och soppakok i Kokvrån, lärt sig mer om superfood, tillrett sommarmat, besökt Designmuseet, lagat höstmat samt firat både lillajul med julmat samt ordnat julglögg och årsmöte i december

15 PRIMA (53 medlemmar, medelålder 51 år) Kretsen Prima höll sitt årsmöte i Pauligs rosteri i Nordsjö. Under våren besökte kretsen Ålandsbanken, lagade mat i Kokvrån, diskuterade godhet i vardagen och firade vårfest på restaurang Saba vilket inleddes med en Helsingforsguidning då man såg på olika fonter på byggnaderna i Kampen med omnejd i sann designhuvudstadsanda. I augusti ställde Primorna till med soppkok på Restaurangdagen. Intäkterna skänktes avkortat till Imatsu barnhem i samband med Primas traditionella julinsamling. Förutom detta har Primorna även besökt Helen Schjerfbeck utställning, haft en spelkväll med te & scones och firat julfest efter ihopackning av 130 julklappar, pysselmaterial, spel och leksaker för julinsamlingen till Imatsu. Flera andra kretsar deltog också i insamlingen med julklappar. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Under året har Primadonnorna haft månatliga aktiviter som vanligt med lyckade matlagningskvällar, utställningar och pyssel samt alltid populära vårkryssningen och julmiddagen. Kretsen har stundvis haft svårt att få ihop folk pga. medlemmarnas familjesituationer. Vid årsskiftet avgick många av de icke aktiva medlemmarna och kretsen tar gärna emot nya medlemmar. QUEERFEMINISTERNA (10 medlemmar, medelålder 34 år) Kretsen Queerfeminister tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2012 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 38 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby och som träffas regelbundet i marthatecken. Under år 2012 har kretsen träffats åtta gånger. Året inleddes med årsmöte på Art Café Babylon i Kyrkslätt. Sedan blev det matlagning i Kokvrån, flyktingcentralen Harjulinna i Sjundeå där kretsen hjälpte att inreda ett tv/allrum för en grupp flickor som bor på flyktingcentralen. I april åkte kretsen till Tallinn på en dagskryssning och i juni paddlades det kajak. I kräftskivans tecken inleddes hösten och i oktober blev det handarbetskväll och i november avslutades året med ljusstöpning. SMARTORNA (44 medlemmar, medelålder 71 år) Smartorna har under året lärt sig mer om I-Aid verksamheten i Indien, förkovrat sig i marthaverksamhet på 1930 och -40 talet. Vårens utfärd gick till Hertonäs gård och under hösten hann kretsen både med besök i Vinterträdgården, Toscana afton och föreläsning om traditioner mellan höst och jul. Höstfest firades med god mat och Taube- och Vreeswijksånger. Smartorna skänkte lotteriintäkter till barnhemsverksamhet i Indien. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel träffades 7 gånger under år Utöver det firades kulturella cirkelns 15 års jubileum med en 1-veckas resa till Toscana i maj. SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 43 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och på våren höll kretsen en vårfest i martha-anda. STREET SMARTHA (13 medlemmar, medelålder39 år) Året har gått hastigt för kretsen och man har hunnit träffas endast ett fåtal gånger i Kokvrån. De gånger man lyckats träffas har man fokuserat på samvaro och diskussion om aktuella saker. SUPERMARTHORNA (29 medlemmar, medelålder 65 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i Tammelund och året inleddes med årsmöte och en föreläsning om Kvinnornas beredskapsförbund. Supermarthorna har tagit del av föreläsningar med temat svamp, temat champagne och mousserande viner samt en presentation av boken Lappkungens dotter. Guidade rundvandringar har gjorts på Café Ekbergs 160-års utställning och på Carl Larsson utställningen på Ateneum. Man promenerade till Brändö seglare för våravslutning och året avslutades med julmat i Tammelunds kyrkas församlingssal. TJEJLIGAN (15 medlemmar, medelålder 29 år) Kretsen träffas oftast i Kokvrån eller så väljs platsen enligt kvällens program. De träffar som handlat om matlagning och ägt rum i Kokvrån har ofta samlat många medlemmar. Under året har programmet bestått av utställning på Ateneum, origamifigurer, surdeg på rot, handarbete, piknik i Botaniska trädgården, traditionell kräftskiva, Raw food, musslor och chokladkaka. Kretsen har en hemsida via Marthaförbundet; och en grupp på Facebook

16 TRAKTÖRERNA (16 medlemmar, medelålder 34 år) År 2012 blev för Traktörernas del ett år av förändring. Av ursprungsmedlemmarna har en stor del flyttat till annan ort och det betyder att året blev ett adjö till flera av dem medan nya medlemmar samtidigt hittade till kretsen vilket är glädjande. Traktörerna lagar mat i Kokvrån, ofta är hela familjen med och under året hann kretsen prova både korvstoppning, Karibien tema, chilensk, amerikansk och turkisk mat. Pyssel för barnen möjliggjordes av understöd från Ungmartha vilket var uppskattat. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 38 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen hållit årsmöte, bekantat sig med ljus och inredningstips, bytt böcker och lärt sig mer om servettvikning. Carl Larsson utställningen har besökts och en vårutflykt gjordes i maj, en kryssning i Helsingfors skärgård samt kaffetasting. På hösten har kretsen bekantat sig med Helsingfors som designstad samt med smycken och lyssnat på gruppen Fork. Året avslutades med julfest och julklappsbyte i Raclettens tecken. Beviljade anslag NKF-stipendier (Nordens Kvinnoförbund) för deltagande i NKF:s sommarkonferens År 2012 hölls NKF:s sommarkonferens i Reykjavik på Island Temat var Kvinnorna och kraften i samhället. Föreningen beviljade 5 st. stipendier (à 400 ) och de tillföll: Margareta Borg-Malmelin, Martharellerna Kati Brommels, MAP Nina Fabricius, Prima Viveka Martola, Prima Nina Pitkäjärvi, Prima TÖLÖ-MUNKSNÄS (19 medlemmar, medelålder 85 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år men damerna bestämde sig sedan ändå för att fortsätta träffas, men utan program. ULFÅSA (8 medlemmar, medelålder 83 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster som tagit medlemmarna via Sverige, Polen och Spanien till Amerika. Reseskildringarna har beledsagats av vackra bilder. Kretsen har lärt sig nytt, ätit mycket gott då kretsmedlemmarna är duktiga på att baka och haft trevligt tillsammans. Helsingforsmarthornas NKF delegation. ULRIKAKRETSEN (8 medlemmar, medelålder 47 år) Ulrikakretsen träffas alltid i Kokvrån och kockar tillsammans, varannan gång är barnen också med och kockar. Teman under året har varit bland annat hälsodieter, hälsosamma mellanmål och hur kosten påverkar energinivån samt hur man kan använda vinterråvaror i matlagningen. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (39 medlemmar, medelålder 61 år) Wellness är kretsen som satsar på välmåendet, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Året som gått har innehållit bland annat Chi-Pilates, simning, hälsa i tidningen Martha, paddling, zumba, sömnföreläsning och som avslutning på året julfest med indisk matlagning

17 Labbnäs-stipendier för vistelse vid Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd Labbnäs semesterhem som ägs av Semesterförbundet är beläget på Kimtoön. Föreningen beviljade 7 stycken stipendier för vistelse 3 7 dygn och de tillföll år 2012: Rigmor Holm-Leppälä, Bullan Anita Johansson, Fredriksberg Solveig Rosenberg-Wikström, Pangbrudarna Dorrit Slöör, Tölö-Munksnäs Maria Sundblom Lindberg, Prima Barbro Söderholm, Wellness Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna Erhållna medel MARTA CENTRS I RIGA Round dans, Helsingfors svenska Marthaförening, Martharellerna MONIKA-NAISET Martharellerna, Helsingfors svenska Marthaförening ÅR 2012 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Eila Lindroos Brita Roos Mary Wikström Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors Understöd betalade till A-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna BARNKLINIKENS INTENSIVAVDELNING Helsingfors svenska Marthaförening FOLKHÄLSANS LUCIAINSAMLING Bönorna, Helsingfors svenska Marthaförening HELSINKI MISSIO Martharellerna HURSTI I HELSINGFORS Helsingfors svenska Marthaförening IMATSU BARNHEM Prima euro 5000 euro Lilla guldmärket Andrea Hasselblatt Brita Lindström, Kvarnen Stora silvermärket Karin Eklund, Pangbrudarna Clara Gahmberg, Pangbrudarna Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna May-Britt Andersson, Martharellerna Leila Fagerholm, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2013 KVINNOBANKEN Plusminusfemtio, Helsingfors svenska Marthaförening Styrelsen 32 33

18 Resultaträkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Föreningen Ordinarie verksamhet Intäkter , ,88 Kostnader Personalkostnader , ,79 Avskrivningar ,60-106,27 Övriga kostnader Resekostnader , ,49 Möten och representation , ,53 Reklam ,03 0,00 Lokalkostnader , ,82 Övriga kostnader för egentlig verksamhet , , , ,97 Ordinarie verksamhet , ,09 Tillförda medel Intäkter , ,68 Kostnader , ,00 Tillförda medel , ,68 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter , ,62 Försäljningsvinster ,50 0,00 Återtagna nedskrivningar , , , ,89 Nedskrivningar , ,38 Försäljningsförluster - 797, ,40 Kostnader , , , ,67 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,78 Föreningen , ,19 Fristående fonder Fonder Intäkter , ,96 Kostnader , ,11 Fonder , ,15 Överföring till / från fonders kapital , ,15 Fristående fonder 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , ,19

19 Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Aktiva Föreningen Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Inventarier 3 616,78 318,81 Placeringar Aktier och andelar Börsaktier , ,33 Bostadsaktier , ,63 Placeringsfonder , ,41 Debenturer, obligationer och masskuldebrev , , , ,37 Rörliga aktiva Fordringar Interna fordringar 7 125, ,75 Övriga fordringar 1 201,60 454,92 Resultatregleringar 1 058,03 630, , ,99 Bank , , , ,15 Föreningen , ,33 Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Placeringar , ,21 Fordringar , ,89 Bank , , , ,44 Fonden Mors minne Aktier 2 099, ,79 Fordringar 2 520, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Aktier 2 080, ,01 Fordringar 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Aktier 248,82 248,82 Passiva Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Kapital , ,32 Disponibla medel , ,47 Skulder 7 125, , , ,44 Fonden Mors minne Kapital 3 140, ,49 Disponibla medel 0,00 524,73 Skulder 1 479, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Kaptial 2 080, ,01 Disponibla medel 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Kapital 248,82 248,82 Fristående fonder , ,15 Föreningen Eget kapital Föreningens fonder Marthahemmet , ,80 Resultatkonto Överskott från tidigare år , ,80 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , , , ,61 Främmande kapital Kortfristigt Erhållna förskott 8 000, ,00 Skulder till leverantörer , ,62 Interna skulder 2 520, ,19 Skatteförvaltningen 723,65 670,19 Resultatregleringar 0, , , ,92 Föreningen , , , ,48 Fristående fonder , , , ,48

20 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. KRETSARNAS MÖTESTIDER 2013 BRUTTORNA (2002) Mikaela Sandman, Staffansby, tid varierar GRYZI (2000) Camilla Vitzthum, Hemvrån, 4:e ti MAYA (2007) Jessica Jensen, Grankulla, 2:a to SMARTORNA (1991) Marie-Louise Tapper, Hemvrån, 3:e to BULLAN (2007) Rigmor Holm-Leppälä, Hemvrån, 4:e ons HAGASESSORNA (2010) Camilla Lindholm, Haga, 1:a må MIXED MARTHA (2009) Christian Björkstén Kokvrån, tid varierar SPICE-MARTHORNA (1998) Maria Orassaari, Kokvrån, tid varierar BÖNORNA (2003) Catharina Grotenfelt, Hemvrån, 2:a må18.00 INTERNATIONAL MARTHA (2007) Lilian Neo, Kokvrån, tid varierar PANGBRUDARNA (1990) Birgitta Möller, Hemvrån, 2:a ons STREET SMARTHA (2003) Malin Unnérus, Kokvrån, 4:e to CANDELA (2000) Helene Stockmann-Juvala, Kokvrån, tid varierar KLÅVUSKRETSEN (1969) Birthe Enberg, Klåvus, var 3:e ti PINGLORNA (2010) Sofie Björkstén, Kokvrån, tid varierar SUPER-MARTHORNA (1996) Yvonne Nylund-Fagerstedt, Tammelund, 2:a må DELIDONNORNA (2000) Nina Lindeman, Kokvrån, 3:e to KVARNEN (1966) Gretel Westerholm, Kvarnbäcken, varannan må PLUSMINUS FEMTIO (2004) Lisbeth Ahjopalo, Hemvrån, 3:e ons TJEJLIGAN (2005) Sofia Häggström, Kokvrån, 1:a ons DRUMSÖ (1943) Andrea Barndao-Berglund, Kokvrån, 2:a ons KVASTEN (1959) Ritva Gustafsson, Gamlas, 2:a, 4:e ons PRALINERNA (2009) Maja Lindholm, Kokvrån, 3:e ti TRAKTÖRERNA (2001) Sabina Brunou, Kokvrån, 1:a fre DTM (2002) Sabina Hollmén, Kokvrån, tid varierar MAP (2007) Birgit Pomoell, Hemvrån, 2:a ti PRIMA (1994) Camilla Komonen, Kokvrån, 2:a to TRETTIO PLUS (2006) Marina Rignell, Kokvrån, 1:a to ELVAN (2011) Riitta Sittnikow, Hemvrån, varje ons MARTHACHIX (1999) Anna Lumme, Kokvrån, 1:a ti PRIMADONNORNA (2006) Lia Samuelsson, Hemvrån, 4:e ons ULFÅSA (1949) Eva Björklöf, Hemvrån, 1:a ons FREDRIKSBERG (1907) Erna Riska, Hemvrån, 4:e ti MARTHAMICUS (2003) Helena Ahlbäck, Kokvrån, tid varierar QUEERFEMINISTERNA (2009) Miia Vistilä, Hemvrån, tid varierar ULRIKAKRETSEN (2008) Annika Linder Airava, Kokvrån, 2:a ti GAMMA (2011) Peppe Öhman, Plats & tid varierar MARTHARELLERNA (1968) Marianne von Knorring, Hemvrån, 4:e må SJU SYSTRAR (2003) Tua Eliasson, Kokvrån, tid varierar WELLNESS MARTHA (2008) Janine Smeds, Hemvrån, 1:a ons

21 HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. Undervisningskök, Kokvrån Stora Robertsgatan Helsingfors Kansli och möteslokal, Hemvrån Simonsgatan 12 A Helsingfors Foto: Charlotta Boucht, Karin Lindroos, Maria Rajalin och Petri Joutsi Tfn E-post Nätadress Kansliet är öppet må to kl Tag kontakt vi finns till för dig!

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Årsberättelse 2013 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! ÅRSBERÄTTELSE 2014 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Balansräkning 31.12.2009

Balansräkning 31.12.2009 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Balansräkning 31.12.2009 2009 2008 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 JUMIJÄRVI TOMT 647,52 647,52 1120 JUMIJÄRVI BYGGNADER 19

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

2 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

2 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet Protokoll fört vid vårmötet 25. Mars 2008 för Pictura vid Åbo Akademi r.f. i Auditorium Salin, Axelia II Närvaranden se bilaga (1) 1 Mötets öppnande Mötet öpnades 18.17. 2 Val av ordförande, viceordförande,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år!

Välkommen till ett nytt år. och till nya lokaler. på Viskastrandsgatan 5. Nytt för i år! Ny adress under våren! Reumatikerföreningen Borås Viskastrandsgatan 5 506 30 BORÅS Välkommen till ett nytt år Bussen stannar på Skaraborgsborgen. Hållplats Simonsland. Busslinje 1, 3, 11, 30 Gå ca 200

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer