Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr i året, skickar ditt medlemskort och ett välkomstpaket samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetsledaren har ordet 7 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 22 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser 31 Beviljade anslag och erhållna medel 35 Resultaträkning 36 Balansräkning 38 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Välkommen med i Marthaverksamheten. Omsorg är det övergripande temat för år 2013! Marthamedlem i Helsingfors 803 stycken 41 kretsar Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande Helsingfors svenska Marthaförening r.f. = ett distrikt Hemvrån, Simonsgatan 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsgatan 43 Föreningens ordförande Åsa Mattsson Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 distrikt Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, Ungmartha Finlands svenska Marthaförbund medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Harriet Ahlnäs, förbundsdirektör Christel Raunio Lucina Hagman, Martharörelsens grundare.

3 Åsa Mattsson Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Maria Rajalin Tf. verksamhetsledare Ordföranden har ordet Vi står inför ett nytt Martha-verksamhetsår. I din hand har du årsberättelsen från år Ett år då vi inom styrelsen funderat mycket på vad våra medlemmar vill ha för verksamhet? Som ny ordförande var det naturligt att jag träffade representanter från alla kretsar i mindre grupper. Det kom fram att i den vardagen vi lever i finns det ett stort utbud av program och martha får tävla med många olika evenemang som ordnas i vår omnejd. De flesta var glada och nöjda marthor och ansåg att den egna kretsen är tillräcklig och att man inte har möjlighet att delta i de gemensamma tillställningar som föreningen ordnar. Kretsarna är nöjda med den information som kansliet skickar ut regelbundet. Mer synlighet på Facebook önskades så det skall vi jobba på under kommande verksamhetsår. Med den information som vi fick under de här träffarna bestämde vi i styrelsen att vi vill ändra på upplägget med kretsråd så att det i fortsättningen är en öppen Marthakväll med program och samvaro för alla marthor. För att upprätthålla kontakten till kretsarna fortsätter vi med morgon- och lunchträffar för kretsarnas ordförande. På det sättet tror vi att vi når ut med information och att du som medlem, via din ordförande, kan få din åsikt framförd. Det kommande året kommer vi att satsa på medlemsvård och att rekrytera nya medlemmar. Vi har satt som mål 30 nya medlemmar inkommande år. Anita kommer att i huvudsak ha hand om denna bit. Jag hoppas ni alla är aktiva och nyfikna och sticker er in i den nyrenoverade Hemvrån. Våra verksamhetskoordinatorer Anita och Maria finns till för er marthor! Ibland blir inte allt som man tänkt sig. För ett år sedan då jag tog emot förtroendeuppdraget och som ordförande hade jag en tanke att sitta åtminstone i två år. På grund av att jag jobbar på annan ort avgår jag nu efter ett år. Jag vill passa på att tacka min arbetsvilliga och duktiga styrelse och inte minst Maria som väldigt snabbt satt sig in i arbetet medan Anita var tjänsteledig. Föreningens nästa ordförande önskar jag lycka till! Detta är ett mycket givande och roligt förtroendeuppdrag. Verksamhetsledaren har ordet Marthaåret 2012 hade som tema mera med mindre och det var mitt första år som anställd inom Helsingfors svenska Marthaförening. Under året har jag märkt att marthaverkligheten på många vis är lite annorlunda i storstaden Helsingfors än i övriga Svenskfinland. Men marthavärderingarna är ändå desamma var än man bor. Just värderingar är ett ord som nämnts många gånger under året som gått, av nya medlemmar som vill veta mer om martha, av gamla medlemmar som har sin egen syn klar men som tänker att det vore bra att lyfta fram vad martha är. Det här var en fråga jag fick redan på min arbetsintervju. Den gången svarade jag att martha är: en livsstil, starka värderingar, en självständig och orädd person med glimten i ögat. Många sådana marthor har jag träffat under året, men vilka är då dessa värderingar som alla talar om? På Marthaförbundets hemsida står det bland annat att martha står för balans och en hållbar livsstil genom medvetna val. Martha vill sprida kunskap, framför allt om vardagen och bilda nätverk av kvinnor för att påverka i samhället. Martha är en kvinna i tiden med kvinnoenergi, visioner och engagemang; och engagemanget finns, det märktes inte minst då det blev dags att baka kakor till Luciamarknaden. Vad roligt det kändes att ta emot den ena kakan efter den andra och veta att intäkterna oavkortat går till ensamma äldre. Föreningen har en lång tradition likväl som det behövs ett innovativt och kreativt förhållningssätt, en utmaning som inspirerar och gör arbetet meningsfullt. Att under året bjuda på program som tilltalar olika marthor är en av föreningens viktiga uppgifter tillsammans med uppgiften att finnas till för marthamedlemmarna, både gamla och nya, oberoende av ålder. Förutom allt detta ska marthaverksamheten vara rolig, en gemenskap som enar och förenar. En marthamedlem sade till mig i våras att det var mycket roligare förr då det var mer spontana infall och småroliga upptåg, nu är det allvarligt och så mycket byråkrati. På många sätt tror jag hon har rätt, vi behöver bli bättre på att se varandra, inte stressa förbi och framför allt ha en rolig marthastund tillsammans då vi ses. Ta väl hand om dig martha och gör någon annan glad redan idag, glädjen smittar av sig! 4 5

4 Verksamhetsåret 2012 ÅRSMÖTET Andrea Hasselblatt och Yvonne Thesleff. Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 6 mars 2012 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Andrea Hasselblatt hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet. Yvonne Thesleff valdes till ordförande för årsmötet. Andrea Hasselblatt avtackas av Kitty Schulman. Ulla Grönvall-Streng. Styrelsens årsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2011 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Ordförande Andrea Hasselblatt avgick som ordförande och till ny ordförande valdes enhälligt Åsa Mattsson. Viceordförande Kitty Schulman tackade Andrea Hasselblatt för hennes stora engagemang i föreningen och som tack tilldelads Andrea lilla guldmärket. För 40 års arbete inom föreningen avtackades också Solveig Kuutamo, som avgick med pension under våren. Avgående styrelsemedlemmen Maja Ottelin avtackades och till nya styrelsemedlemmar valdes Sofia Häggström och Nina Pitkäjärvi. Styrelsen för år 2012 kom att se ut så här: Ordinarie Ersättare Period Caroline Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Harriet Creutz Nina Pitkäjärvi (ny) Viveka Martola Birgitta Möller Lisbeth Ahjopalo Sofia Häggström (ny) Carita Glasgow (ny) Kitty Schulman Gunilla Nykopp (ny) Camilla Vitzthum Kira Röntynen Till revisorer återvaldes CGR Eva Bruun och CGR Thérèse Haldin-Holmström och till revisorssuppleant revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Efter årsmötet berättade frivilligarbetare Ulla Grönvall-Streng om Kvinnobankens verksamhet i Finland och globalt. 6 7

5 STYRELSEN Styrelsen höll sitt konstituerande möte och valde till första viceordförande Kitty Schulman och till andra viceordförande Marianne von Knorring. Föreningens vikarierande verksamhetsledare Maria Rajalin utsågs till styrelsens sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året, varav ett tillfälle var en strategidag. KRETSTRÄFFAR Eftersom det konstaterades att man inte via kretsrådet längre nådde ut till alla kretsar valde ordförande och verksamhetsledaren att under våren bjuda in föreningens kretsar till det som kom att kallas kretsträff. 40 kretsar mötte upp under fyra entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden dryftades tillsammans. KRETSRÅDET Kretsrådet sammanträdde 2 gånger på våren och 1 gång på hösten under nytt namn, Marthakväll. Jeanette Peppe Öhman var gäst på kretsrådets första möte i januari, hon berättade om sin bok Livet och barnet. I april deltog Marthaförbundets Christel Raunio och Frida Nylund och under detta möte fokuserade man på förbundets vårmöte samt övergången till en medlemskategori. På höstens möte berättade årets flyktingkvinna 2007, Emina Arnaoutovic om sina erfarenheter av integration i det finländska samhället. Luckans projekt Fika presenterades av projektledare Anna Litonius. Styrelsemöte i kansliet. MEDLEMMAR Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar mot 807 år Av medlemmarna var 99 % kvinnor, 1 % män och genomsnittsåldern för medlemmarna 55 år. REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse Andrea Hasselblatt, ordinarie, 1 viceordförande Kitty Schulman, ersättare (januari april) / Åsa Mattsson, ersättare (maj december) Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse Anita Paulig, medlem 9

6 Hemvrån. KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag torsdag kl På kansliet jobbade under året Maria Rajalin som tf verksamhetsledare, fram till sin pensionering i april föreningens vaktmästare Solveig Kuutamo och från maj till december Kira Röntynen som timanställd värdinna. Föreningens bokföring sköttes av Samfundstjänster i Aktia Bank Abp och kapitalförvaltning av Aktia Bank. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och programkvällar. Styrelsen arbetade under hösten för att en lättare uppiffning av Hemvrån skulle bli verklighet. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation Ungmartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer. Kokvrån. Föreningens ordinarie verksamhet Möt Martha kväll Marthaförbundets utvecklingschef Frida Nylund tog oss på en historisk kavalkad och berättade om martha av årsmodell 1899 och om martha år Vi fick träffa Lucina Hagman, stålkvinnan och feministen som startade martharörelsen samt höra om nuläge, om marthas värderingar, hur Marthaförbundet är uppbyggt samt varför det är så roligt att vara Martha. Monday with Martha År 2012 startade Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb, ofta pga. kärleken och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Bridge projekt skapades en plattform för gemensamt utbyte av tankar och funderingar och möjligheten att via marthorna få lära sig om vardagskulturen i vårt land. Under våren träffades man fyra gånger inom ramen för Monday with Martha. Vi bakade Runebergstårtor och lyssnade till ett föredrag om JL Runeberg av historikern Henrik Silén. På Kvinnodagen besökte vi Minoritetsombudsmannens kansli. Internationell påsk firades i Kokvrån tillsammans med International Marthas ordförande Lilian Neo och i maj besökte vi riksdagen och träffade Astrid Thors, dåvarande migrationsminister. Under hösten övergick samarbetet till deltagande i mentorprojektet Fika (även det i Luckans regi). Ett tillfälle med matlagning ordnades i Kokvrån och Fika besökte föreningens Marthakväll i december. Lunchseminarium om Degrowth (nerväxt) I samarbete med Marthaförbundet ordnades i februari i Hemvrån en lunchföreläsning av emeritusforskaren Kai Lindros under rubriken Hur påverkar reklamen vårt konsumtionsbeteende? Diskussionen kring nerväxt ur den synvinkeln var livlig efter framförandet och en underbar löksoppa med bröd avnjöts under föreläsningens gång

7 Jämlikhet och likabehandling vid bemötande av barn Hagassessorna öppnade upp sitt kretstillfälle i april och bjöd in de andra kretsarna att lyssna på Sara Sundell från Folkhälsan som berättade om hur vi kan ge våra barn möjlighet att växa upp utan att behöva välja mellan flick- och pojklekar. Föreläsning om sömn I april var det dags att tillsammans med Mellersta Nylands marthadistrikt och tack vare föreningsstöd från Marthaförbundet ordna ett föreläsningstillfälle kring sömn. Under ledning av sjukskötare och psykoterapeut Monica Halinen fick vi under kvällen bekanta oss dels med olika sömnprocesser, dels lära oss mer om vårt eget sovande och dygnsrytmer. Dessutom fick vi veta hur sömnen har en helande kraft på oss människor. Kort och gott: Det är väldigt viktigt att sova. Pokrova klostrets fader Hariton. Gårdskulla museum. Vårutfärd till Pokrova och Gårdskulla Sista torsdagen i maj åkte en busslast Helsingforsmarthor till Pokrova kloster i Jorvas. Där tog en färgstark fader Hariton emot oss och guidade oss in i den ortodoxa kyrkans värld. Vi avnjöt en underbar bortjsoppa intill klostret i villa Dannebrog och vandrade i trädgården på klosterområdet. Bröd och piroger inhandlades också före vi bänkade oss i Wikströms buss som tryggt förde oss vidare till Gårdskulla. Raija Rehnberg tog emot oss med kaffepannan varm och berättade om Gårdskulla gård samt tog oss på en kort guidad tur i Gårdskulla gårdsmuseum som var fyllt av alla de olika slags föremål från olika årtionden i gårdar och i byar. 13

8 Gundega Graudina (gitarr), Dita Lace och Iluta Lace i Hemvrån. Besök av Iluta Lace och Marta Centrs Riga Iluta Lace, Dita Lace och Gundega Graudina bjöd oss på en underbar musikupplevelse både tisdag kväll och onsdag under Välgörenhetsturnén för Marta Centrs Riga i augusti. Samtliga intäkter från både välgörenhetskvällen och välgörenhetslunchen donerades till Marta Centrs. Iluta berättade gripande om våra lettiska medsystrars öden. Välgörenhetskvällen ordnades i samarbete med Mellersta Nylands Marthadistrikt och välgörenhetslunchen tillsammans med Marthaförbundet. Stina Katchaudorian Kretsen Pangbrudarna bjöd in författaren Stina Katchaudorian till Hemvrån i september och öppnade tillfället för alla Helsingforsmarthor. Stina berättade om sin senaste bok Lappkungens dotter en självbiografi om hennes barndom i skuggan av tre krig. Teater Josefina I september besökte Johanna Ringbom alias Josefina Hemvrån tillsammans med sin pianist Iiro Salmi och bjöd på en teaterkväll fylld av reflektion, humor och livsglädje Johanna Josefina Ringbom.

9 Charlotta Olkinuora Juristen Charlotta Olkinuora föreläste i oktober kring familjejuridik och skatteplanering. Kretsen Martharellerna höll i trådarna vid detta kretstillfälle som var öppet för alla kretsar. Brunch-föredrag Lördagen den 3 november ordnade föreningen en brunch med hållbar livsstil som tema på restaurang Kiila Food & Bar mitt i centralaste Helsingfors på Mannerheimvägen med utsikt över Stockmann och Gamla Studenthuset. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent och Maria Österåker, marthainspiratör och författare höll var sin inspirerande föreläsning under brunchen. Maria Ö belyste hållbar livsstil på ett mer personligt plan, medan Maria W talade ur ett samhällsperspektiv. Maten var god och stämningen fin bland de 75 marthor som deltog i den nu redan traditionella marthabrunchen. Marthaförsäljarna på Luciamarknaden, Maria Rajalin, Nina Pitkäjärvi och Gitta Möller. Marthabrunch. Luciamarknaden 45 kakor bakades i kretsarna i december och såldes slut på en timme på Luciamarknaden den 16 december av aktiva försäljare från styrelsen. Kretsen Bönorna deltog också med gräddning av våfflor så Helsingforsmarthorna var väl representerade på marknaden som i år firades i snöstorm och kyla, men stämningen var varm. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för ensamma äldre. 17

10 Handarbete i Hemvrån. Marthor och handarbete I januari besökte Novitas Tumpurekka Helsingfors och Narinkens torg under sin turné som gick under namnet Tummen upp. Från onsdagshandarbetet deltog man i tillställningen och stickade och instruerade i Lovikka vantarnas framställning. Under vårvintern fortsatte sedan stickningen av vantar och ett Tummen upp tillfälle hölls också i Hemvrån i februari. Vantar stickades och de flesta donerades till de Hemlösas dagcenter vid Helsingfors stads socialverk som med tacksamhet besökte oss och mottog kassvis med vantar från Helsingforsmarthorna. I oktober ordnades också ett Martha pop-up handarbetscafé i Hemvrån där vi stickade och gjorde julbollar, tubhalsdukar och mössor. Novita deltog i tillfället genom att låna ut mallar och donera garn. Under året har föreningens händiga marthor stickat och virkat allt från filtar, barnfiltar, yllesockor till yllevantar och yllemössor till äldreomsorgen, bostadslösa, cancersjuka, Bamsegruppen, beväringar i Dragsvik, bebisar och till Estland via kretsen Primas julinsamling

11 Helsingforsmarthorna röstar ja till en medlemskategori på förbundets vårmöte i Borgå. Marthor och dans Round dansen fortsatte hela år gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. Marthaförbundets vår- och höstmöte Marthaförbundets vårmöte ordnades i Borgå och höstmötet hölls i Tammerfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Camilla Vitzthum (vårmötet)/ Agneta von Wetter-Rosenthal (höstmötet) Viveka Martola Barbro Söderman Katarina Brommels Nina Pitkäjärvi Camilla Komonen Anita Paulig Nina Fabricius Sofia Häggström Maria Rajalin På centralstyrelsens konstituerande möte efter hösmötet återvaldes Andrea Hasselblatt till Marthaförbundets första vice ordförande

12 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar och 41 kretsar. 3 kretsar avslutade sin verksamhet under året, Businessmarthorna, Metromartat och Hållbar livsstil. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet likväl som diskussionen, pratet och gemenskapen är en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. BRUTTORNA (8 medlemmar, medelålder 49 år) Bruttorna upplevde år 2012 att det var svårt för alla (små)barns mammor att få tiden att räcka till. Samvaro prioriterades därför under träffarna framom ett digert program. Kretsen införde också under året systemet med en ansvarig medlem per träff som planerar programmet. På träffarna promenerade kretsen i Nordsjö och längs Vanda å, ordnade grillfest samt hade en sommarträff i Ekenäs med många barn som sällskap. Tovning av Angry Birds och middagar samt traditionell julkransbindning hörde också till programpunkterna. BULLAN (27 medlemmar, medelålder 72 år) Kretsens möten hålls vanligtvis i Hemvrån den 4:de onsdagen i månaden. Årsmöte hålls i januari, sedan har det under året blivit både pratmöten, besök på Carl Larsson utställningen, kryssning till Borgå med JL Runeberg, Toscana-kväll, stickning av hälar och jullunch på restaurang König. Marthakretsen Bullan har också blivit en uppskattad kontakt till hemlandet för Bullor som bor utomlands. BUSINESSMARTHORNA Avslutade sin verksamhet i april BÖNORNA (27 medlemmar, medelålder 38 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Tillsammans på Viirus. Under året har kretsen vinterbadat, lärt sig mer om Mindfullness, besökt Carl Lasson utställningen och spelat minigolf. Hösten inledde Bönorna som vanligt med planeringsmöte för höstens och vårens program. Kretsen hann även prova på Hot Yoga, binda julkransar och delta i Luciamarknaden med våffelstekning. Intäkterna från våffelförsäljningen donerades till Folkhälsans insamling för ensamma äldre. CANDELA (9 medlemar, medelålder 40) Candela träffas i regel en gång i månaden. Året inleddes med middag i Kokvrån och under våren blev det både cafébesök, Kristina från Dufvemåla på Svenska teatern, Carl Larsson utställning och geocaching i Esboskogarna. Hösten inleddes med promenad på Fölisön och sedan blev det utfärdsveckoslut till Vierumäki samt curling i Åggelby och Fork konsert på Alexandersteatern. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 39 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden och kockar en meny tillsammans. Varje år hålls också en fonduekväll och en sommarträff hölls på restaurang Merimakasiini. På hösten fortsatte man sedan träffas i Kokvrån, på menyn stod bland annat avokadopasta (omtalad i pressen under hösten) och thaimat. DRUMSÖ (17 medlemmar, medelålder 50 år) Drumsömarthorna träffas oftast i Kokvrån. Kretsen har under året haft besök av Enjo konsulent, besökt Ekbergs utställning med kombinerat årsmöte på café Ekberg. Brasiliansk afton har firats i Kokvrån och besök gjorts till Artistica. Sommarträff hölls i juni med picnic och på hösten blev det handarbetscafé, snickarslöjd och julglöggsträff. Kretsen ordnade julpyssel på Drumsö ungdomsgård under ledning av Maria Melan och kretsen deltog också i Primas julinsamling till Estland. DTM, Don t tell Martha (12 medlemmar, medelålder 37 år) DTM kretsen träffas oftast i Kokvrån. Under året har man förutom att vara i Kokvrån med bland annat skumvinstasting, raclette, julgodis och senap även besökt Helene Schjerfbeck utställningen och gjort en urban kajakpaddling

13 ELVAN (3 medlemmar flera medlemmar i andra kretsar, medelålder 43) Elvan är de damer som handarbetar i Hemvrån varje onsdag mellan klockan 11 och 15. Elvorna har under året tillverkat en stor mängd handarbeten till välgörenhet, axelvärmare, filtar, strumpor, vantar, babymössor och cancermössor. I medeltal ha damerna varit 7 stycken/gång. Flera var också med på handarbetsjippot på Narinken, Tummen upp i januari samt har deltagit i föreningens stickcaféer på våren och hösten då det handarbetades i Hemvrån en onsdag från klockan FREDRIKSBERG (11 medlemmar, medelålder 83 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån var fjärde tisdag i månaden. I maj hölls en vårmiddag på hotell Scandic. Under träffarna har det framförts sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar från både Italien och Svalbard. Flera i kretsen har också fyllt jämna år under året vilket firats med uppvaktning på kretsmötena. Året avslutades traditionsenligt med julgröt i Hemvrån. GAMMA (3 direktmedlemmar, nätverket större, medelålder 33 år) Gamma är egentligen mer ett marthanätverk än en marthakrets. Gruppen verkade tidigare under tankesmedjan Magma. Nätverket som verkar i hela Svenskfinland ordnar lunchträffar kring t ex jämställdhetsfrågor. Ofta ordnas träffarna i Helsingfors och alla Helsingforsmarthor är välkomna att delta i nätverkets träffar och verksamhet. GRYZI (18 medlemmar, medelålder 41 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Hemvrån och kretsen inledde året med yoga och årsmöte. Övrigt program under året har varit besök i Anton & Anton, middag, simning, Helen Schjerfbeck utställning, besök hos Elite Trainers och traditionsenligt pepparkaksbak med barnen i Kokvrån. HAGASESSORNA (20 medlemmar, medelålder 35 år) Under 2012 träffades Hagasessorna sammalagt 6 gånger med i medeltal 10 deltagare/gång. Skidåkning med bastu, introduktion till Pilates, sommarpicknick i Haga var på programmet under våren. I april arrangerade kretsen dessutom ett öppet kretstillfälle kring jämlik barnuppfostran med Sara Sundell. På hösten besökte kretsen Helene Schjerfbecks utställning och höll en syträff. HÅLLBAR LIVSSTIL Avslutade sin verksamet i december INTERNATIONAL MARTHA (10 medlemmar, medelålder 61 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder och umgängesspråken är tre: svenska, finska och engelska. Kretsen sysslar med matlagning och under året som gått har kretsen hunnit fira kinesiskt nyår, lära sig mer om tekniker kring tillredning av ugnsbakad anka, soppor och brödbakning samt göra ett restaurangbesök och fira lillajul. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 78 år) Klåvuskretsen träffas i Klåvus en gång i månaden. Efter årsmötet i januari och bingo har kretsen besökt Brunakärrs handikapskola, provat på sittjumpa och varit på vårutfärd till S:t Lars kapell i Vanda, hört reseskildringar från kryssning på Medelhavet och bekantat sig med ovanliga föremål. Året avslutades med julmöte med Lucia, julklapp och julmat. Förutom detta har kretsen även ordnat boklopptorg och handarbetstorg samt födelsedagsfest för alla som under året fyllt jämna år. KVARNEN (12 medlemmar, medelålder 78 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och år 2012 har kretsen haft 9 möten plus vårfest som firades med hemlagad mat och julfest som firades med glögg, julgröt, tårtor och julsånger. Diskussionerna under året har tangerat omsorg, mest äldreomsorg som står kretsen närmast hjärtat och kretsen har även bekantat sig med socialverkets tjänster. Till Hertonäs församling har en donation gjorts för altarblommor och bordduk. Äldre medlemmar har uppvaktats med julblomma. KVASTEN (13 medlemmar, medelålder 82 år) Kvasten som träffas två gånger per månad har år 2012 träffats för ordinarie pratmöten, diskuterat Edith Södergrans dikter, ätit vårlunch i Torpanranta, ätit marthalunch på Mama Rosa samt avslutat året med jullunch i Restaurang Britannia i Gamlas. Jubilerande medlemmar uppvaktades med yllesockor. MAP (25 medlemmar, medelålder 66 år) Kretsen Mappies har träffats 9 gånger under året och haft ett mångsidigt program med allt från Alma Pihls liv, första hjälp till Helsingfors parker och deras historia samt besök av Victoria Webster. Vårsäsongen avslutades med ett besök på Annebergs trädgård. Hösten inleddes med en föreläsning om utrikeskorrespondentens spännande arbete, Erik Fellman besökte också kretsen och Lia Markelin berättade om samerna. Året avslutades med besök på Ateneum och utställningen Symbolismens landskap följd av traditionsenlig avslutningsmiddag på ravintola Martta

14 MARTHACHIX (11 medlemmar, medelålder 36 år) Marthachix är kvinnor i 30 årsåldern som samlas i Kokvrån för att testa nya recept tillsammans en gång i månaden. År 2012 har man förutom kokning i Kokvrån även ordnat ett picnic i Brunsparken och ätit middag på Tapasta. MARTHALIGAN Marthaligan bestämde under år 2012 att det blir kretsens sista verksamma år. Träffarna har hållits men på grund av hektisk livssituation kom man fram till att kretsen kommer att avsluta sin verksamhet. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 33 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2012 hann kretsen med bastukväll, skridskomöte med fastlagsbullar, smyckeskurs, Carl Larsson utställning samt traditionell vårfest i Kokvrån. Hösten inleddes med planeringsmöte och pizza, skönhet och välmående fanns även på programmet och året avslutades med traditionell julfest. MARTHARELLERNA (57 medlemmar, medelålder 67 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer och under året har man haft åtta månadsmöten och två utfärder. Årsmöte hölls i januari och då hade kretsen även besök av ett inredningsföretag. Fastlagsfest firades med mat och föreläsning om läkande berättande. Den arabiska kulturen har kretsen bekantat sig med, man har provat på zumba, besökt Sjundby slott samt gjort en utfärd till Pörtö. Kretsen har haft besök av fotvårdare, jurist och Doris Stockmann som berättade om Stockmanns historia och utveckling under 150 år. I december blev det sedan traditionsenligt julfest med Luciatåg, julklappar och julsånger. Kretsen har gett tidskriften Martha till två åldringshem, samt understött Helsinki Missio, Martha Centrs och Monika-Naiset under året. MAYA (34 medlemmar, medelålder 45 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och under året har man bland annat provat på kaffe med sju sorters kakor, smyckespyssel och indisk huvudmassage. Kretsen gick också på bio tillsammans och i maj firades våravslutning och i december julfest. METROMARTHA Metromartat har avslutat sin verksamhet. MIXED MARTHA (11 medlemmar, medelålder 66 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2012 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 68 år) Pangbrudarna har under året besökt Helsingfors Energis energicentrum, Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry samt Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken. Man har haft besök av en vinexpert, en specialist i gastroenterologi samt en representant för Svenska Teatern. Författarbesöket, som inledde hösten var öppet för alla Helsingforsmarthor. Årets utfärd gick till Hvitträsk och Pokrova; julfesten firades traditionsenligt i Hemvrån med Lucia, julsånger och trevlig samvaro. PINGLORNA (7 medlemmar, medelålder 28 år) Pinglorna är unga aktiva kvinnor från Helsingfors som träffas då de hinner för att tillsammans prova på nya maträtter och aktiviteter. PLUSMINUS 50 (39 medlemmar, medelålder 63) Plusminus 50 blickar tillbaka på ett år då medlemsantalet stigit och man träffats 9 gånger. Året inleddes med årsmöte och planering av vårens och höstens program. I februari besöktes Carl Larsson utställningen och vidare har kretsen haft besök av klädrådsexpert, man har sett teatern Kristina från Dufvemåla, varit på vårutfärd till Björnsö, firat kräftskiva i Hemvrån, haft vinprovningskväll, besökt teatermuséet och i december blev det julfest i Hemvrån med fiskbord och lotteri till förmån för Kvinnobanken. PRALINERNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån. Under året har kretsen gjort kakdekorationer, firat fastlagstisdag med pulkaåkning och soppakok i Kokvrån, lärt sig mer om superfood, tillrett sommarmat, besökt Designmuseet, lagat höstmat samt firat både lillajul med julmat samt ordnat julglögg och årsmöte i december

15 PRIMA (53 medlemmar, medelålder 51 år) Kretsen Prima höll sitt årsmöte i Pauligs rosteri i Nordsjö. Under våren besökte kretsen Ålandsbanken, lagade mat i Kokvrån, diskuterade godhet i vardagen och firade vårfest på restaurang Saba vilket inleddes med en Helsingforsguidning då man såg på olika fonter på byggnaderna i Kampen med omnejd i sann designhuvudstadsanda. I augusti ställde Primorna till med soppkok på Restaurangdagen. Intäkterna skänktes avkortat till Imatsu barnhem i samband med Primas traditionella julinsamling. Förutom detta har Primorna även besökt Helen Schjerfbeck utställning, haft en spelkväll med te & scones och firat julfest efter ihopackning av 130 julklappar, pysselmaterial, spel och leksaker för julinsamlingen till Imatsu. Flera andra kretsar deltog också i insamlingen med julklappar. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Under året har Primadonnorna haft månatliga aktiviter som vanligt med lyckade matlagningskvällar, utställningar och pyssel samt alltid populära vårkryssningen och julmiddagen. Kretsen har stundvis haft svårt att få ihop folk pga. medlemmarnas familjesituationer. Vid årsskiftet avgick många av de icke aktiva medlemmarna och kretsen tar gärna emot nya medlemmar. QUEERFEMINISTERNA (10 medlemmar, medelålder 34 år) Kretsen Queerfeminister tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2012 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 38 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby och som träffas regelbundet i marthatecken. Under år 2012 har kretsen träffats åtta gånger. Året inleddes med årsmöte på Art Café Babylon i Kyrkslätt. Sedan blev det matlagning i Kokvrån, flyktingcentralen Harjulinna i Sjundeå där kretsen hjälpte att inreda ett tv/allrum för en grupp flickor som bor på flyktingcentralen. I april åkte kretsen till Tallinn på en dagskryssning och i juni paddlades det kajak. I kräftskivans tecken inleddes hösten och i oktober blev det handarbetskväll och i november avslutades året med ljusstöpning. SMARTORNA (44 medlemmar, medelålder 71 år) Smartorna har under året lärt sig mer om I-Aid verksamheten i Indien, förkovrat sig i marthaverksamhet på 1930 och -40 talet. Vårens utfärd gick till Hertonäs gård och under hösten hann kretsen både med besök i Vinterträdgården, Toscana afton och föreläsning om traditioner mellan höst och jul. Höstfest firades med god mat och Taube- och Vreeswijksånger. Smartorna skänkte lotteriintäkter till barnhemsverksamhet i Indien. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel träffades 7 gånger under år Utöver det firades kulturella cirkelns 15 års jubileum med en 1-veckas resa till Toscana i maj. SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 43 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och på våren höll kretsen en vårfest i martha-anda. STREET SMARTHA (13 medlemmar, medelålder39 år) Året har gått hastigt för kretsen och man har hunnit träffas endast ett fåtal gånger i Kokvrån. De gånger man lyckats träffas har man fokuserat på samvaro och diskussion om aktuella saker. SUPERMARTHORNA (29 medlemmar, medelålder 65 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i Tammelund och året inleddes med årsmöte och en föreläsning om Kvinnornas beredskapsförbund. Supermarthorna har tagit del av föreläsningar med temat svamp, temat champagne och mousserande viner samt en presentation av boken Lappkungens dotter. Guidade rundvandringar har gjorts på Café Ekbergs 160-års utställning och på Carl Larsson utställningen på Ateneum. Man promenerade till Brändö seglare för våravslutning och året avslutades med julmat i Tammelunds kyrkas församlingssal. TJEJLIGAN (15 medlemmar, medelålder 29 år) Kretsen träffas oftast i Kokvrån eller så väljs platsen enligt kvällens program. De träffar som handlat om matlagning och ägt rum i Kokvrån har ofta samlat många medlemmar. Under året har programmet bestått av utställning på Ateneum, origamifigurer, surdeg på rot, handarbete, piknik i Botaniska trädgården, traditionell kräftskiva, Raw food, musslor och chokladkaka. Kretsen har en hemsida via Marthaförbundet; och en grupp på Facebook

16 TRAKTÖRERNA (16 medlemmar, medelålder 34 år) År 2012 blev för Traktörernas del ett år av förändring. Av ursprungsmedlemmarna har en stor del flyttat till annan ort och det betyder att året blev ett adjö till flera av dem medan nya medlemmar samtidigt hittade till kretsen vilket är glädjande. Traktörerna lagar mat i Kokvrån, ofta är hela familjen med och under året hann kretsen prova både korvstoppning, Karibien tema, chilensk, amerikansk och turkisk mat. Pyssel för barnen möjliggjordes av understöd från Ungmartha vilket var uppskattat. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 38 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen hållit årsmöte, bekantat sig med ljus och inredningstips, bytt böcker och lärt sig mer om servettvikning. Carl Larsson utställningen har besökts och en vårutflykt gjordes i maj, en kryssning i Helsingfors skärgård samt kaffetasting. På hösten har kretsen bekantat sig med Helsingfors som designstad samt med smycken och lyssnat på gruppen Fork. Året avslutades med julfest och julklappsbyte i Raclettens tecken. Beviljade anslag NKF-stipendier (Nordens Kvinnoförbund) för deltagande i NKF:s sommarkonferens År 2012 hölls NKF:s sommarkonferens i Reykjavik på Island Temat var Kvinnorna och kraften i samhället. Föreningen beviljade 5 st. stipendier (à 400 ) och de tillföll: Margareta Borg-Malmelin, Martharellerna Kati Brommels, MAP Nina Fabricius, Prima Viveka Martola, Prima Nina Pitkäjärvi, Prima TÖLÖ-MUNKSNÄS (19 medlemmar, medelålder 85 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år men damerna bestämde sig sedan ändå för att fortsätta träffas, men utan program. ULFÅSA (8 medlemmar, medelålder 83 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster som tagit medlemmarna via Sverige, Polen och Spanien till Amerika. Reseskildringarna har beledsagats av vackra bilder. Kretsen har lärt sig nytt, ätit mycket gott då kretsmedlemmarna är duktiga på att baka och haft trevligt tillsammans. Helsingforsmarthornas NKF delegation. ULRIKAKRETSEN (8 medlemmar, medelålder 47 år) Ulrikakretsen träffas alltid i Kokvrån och kockar tillsammans, varannan gång är barnen också med och kockar. Teman under året har varit bland annat hälsodieter, hälsosamma mellanmål och hur kosten påverkar energinivån samt hur man kan använda vinterråvaror i matlagningen. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (39 medlemmar, medelålder 61 år) Wellness är kretsen som satsar på välmåendet, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Året som gått har innehållit bland annat Chi-Pilates, simning, hälsa i tidningen Martha, paddling, zumba, sömnföreläsning och som avslutning på året julfest med indisk matlagning

17 Labbnäs-stipendier för vistelse vid Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd Labbnäs semesterhem som ägs av Semesterförbundet är beläget på Kimtoön. Föreningen beviljade 7 stycken stipendier för vistelse 3 7 dygn och de tillföll år 2012: Rigmor Holm-Leppälä, Bullan Anita Johansson, Fredriksberg Solveig Rosenberg-Wikström, Pangbrudarna Dorrit Slöör, Tölö-Munksnäs Maria Sundblom Lindberg, Prima Barbro Söderholm, Wellness Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna Erhållna medel MARTA CENTRS I RIGA Round dans, Helsingfors svenska Marthaförening, Martharellerna MONIKA-NAISET Martharellerna, Helsingfors svenska Marthaförening ÅR 2012 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Eila Lindroos Brita Roos Mary Wikström Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors Understöd betalade till A-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna BARNKLINIKENS INTENSIVAVDELNING Helsingfors svenska Marthaförening FOLKHÄLSANS LUCIAINSAMLING Bönorna, Helsingfors svenska Marthaförening HELSINKI MISSIO Martharellerna HURSTI I HELSINGFORS Helsingfors svenska Marthaförening IMATSU BARNHEM Prima euro 5000 euro Lilla guldmärket Andrea Hasselblatt Brita Lindström, Kvarnen Stora silvermärket Karin Eklund, Pangbrudarna Clara Gahmberg, Pangbrudarna Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna May-Britt Andersson, Martharellerna Leila Fagerholm, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2013 KVINNOBANKEN Plusminusfemtio, Helsingfors svenska Marthaförening Styrelsen 32 33

18 Resultaträkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Föreningen Ordinarie verksamhet Intäkter , ,88 Kostnader Personalkostnader , ,79 Avskrivningar ,60-106,27 Övriga kostnader Resekostnader , ,49 Möten och representation , ,53 Reklam ,03 0,00 Lokalkostnader , ,82 Övriga kostnader för egentlig verksamhet , , , ,97 Ordinarie verksamhet , ,09 Tillförda medel Intäkter , ,68 Kostnader , ,00 Tillförda medel , ,68 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter , ,62 Försäljningsvinster ,50 0,00 Återtagna nedskrivningar , , , ,89 Nedskrivningar , ,38 Försäljningsförluster - 797, ,40 Kostnader , , , ,67 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,78 Föreningen , ,19 Fristående fonder Fonder Intäkter , ,96 Kostnader , ,11 Fonder , ,15 Överföring till / från fonders kapital , ,15 Fristående fonder 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , ,19

19 Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Aktiva Föreningen Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Inventarier 3 616,78 318,81 Placeringar Aktier och andelar Börsaktier , ,33 Bostadsaktier , ,63 Placeringsfonder , ,41 Debenturer, obligationer och masskuldebrev , , , ,37 Rörliga aktiva Fordringar Interna fordringar 7 125, ,75 Övriga fordringar 1 201,60 454,92 Resultatregleringar 1 058,03 630, , ,99 Bank , , , ,15 Föreningen , ,33 Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Placeringar , ,21 Fordringar , ,89 Bank , , , ,44 Fonden Mors minne Aktier 2 099, ,79 Fordringar 2 520, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Aktier 2 080, ,01 Fordringar 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Aktier 248,82 248,82 Passiva Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Kapital , ,32 Disponibla medel , ,47 Skulder 7 125, , , ,44 Fonden Mors minne Kapital 3 140, ,49 Disponibla medel 0,00 524,73 Skulder 1 479, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Kaptial 2 080, ,01 Disponibla medel 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Kapital 248,82 248,82 Fristående fonder , ,15 Föreningen Eget kapital Föreningens fonder Marthahemmet , ,80 Resultatkonto Överskott från tidigare år , ,80 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , , , ,61 Främmande kapital Kortfristigt Erhållna förskott 8 000, ,00 Skulder till leverantörer , ,62 Interna skulder 2 520, ,19 Skatteförvaltningen 723,65 670,19 Resultatregleringar 0, , , ,92 Föreningen , , , ,48 Fristående fonder , , , ,48

20 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. KRETSARNAS MÖTESTIDER 2013 BRUTTORNA (2002) Mikaela Sandman, Staffansby, tid varierar GRYZI (2000) Camilla Vitzthum, Hemvrån, 4:e ti MAYA (2007) Jessica Jensen, Grankulla, 2:a to SMARTORNA (1991) Marie-Louise Tapper, Hemvrån, 3:e to BULLAN (2007) Rigmor Holm-Leppälä, Hemvrån, 4:e ons HAGASESSORNA (2010) Camilla Lindholm, Haga, 1:a må MIXED MARTHA (2009) Christian Björkstén Kokvrån, tid varierar SPICE-MARTHORNA (1998) Maria Orassaari, Kokvrån, tid varierar BÖNORNA (2003) Catharina Grotenfelt, Hemvrån, 2:a må18.00 INTERNATIONAL MARTHA (2007) Lilian Neo, Kokvrån, tid varierar PANGBRUDARNA (1990) Birgitta Möller, Hemvrån, 2:a ons STREET SMARTHA (2003) Malin Unnérus, Kokvrån, 4:e to CANDELA (2000) Helene Stockmann-Juvala, Kokvrån, tid varierar KLÅVUSKRETSEN (1969) Birthe Enberg, Klåvus, var 3:e ti PINGLORNA (2010) Sofie Björkstén, Kokvrån, tid varierar SUPER-MARTHORNA (1996) Yvonne Nylund-Fagerstedt, Tammelund, 2:a må DELIDONNORNA (2000) Nina Lindeman, Kokvrån, 3:e to KVARNEN (1966) Gretel Westerholm, Kvarnbäcken, varannan må PLUSMINUS FEMTIO (2004) Lisbeth Ahjopalo, Hemvrån, 3:e ons TJEJLIGAN (2005) Sofia Häggström, Kokvrån, 1:a ons DRUMSÖ (1943) Andrea Barndao-Berglund, Kokvrån, 2:a ons KVASTEN (1959) Ritva Gustafsson, Gamlas, 2:a, 4:e ons PRALINERNA (2009) Maja Lindholm, Kokvrån, 3:e ti TRAKTÖRERNA (2001) Sabina Brunou, Kokvrån, 1:a fre DTM (2002) Sabina Hollmén, Kokvrån, tid varierar MAP (2007) Birgit Pomoell, Hemvrån, 2:a ti PRIMA (1994) Camilla Komonen, Kokvrån, 2:a to TRETTIO PLUS (2006) Marina Rignell, Kokvrån, 1:a to ELVAN (2011) Riitta Sittnikow, Hemvrån, varje ons MARTHACHIX (1999) Anna Lumme, Kokvrån, 1:a ti PRIMADONNORNA (2006) Lia Samuelsson, Hemvrån, 4:e ons ULFÅSA (1949) Eva Björklöf, Hemvrån, 1:a ons FREDRIKSBERG (1907) Erna Riska, Hemvrån, 4:e ti MARTHAMICUS (2003) Helena Ahlbäck, Kokvrån, tid varierar QUEERFEMINISTERNA (2009) Miia Vistilä, Hemvrån, tid varierar ULRIKAKRETSEN (2008) Annika Linder Airava, Kokvrån, 2:a ti GAMMA (2011) Peppe Öhman, Plats & tid varierar MARTHARELLERNA (1968) Marianne von Knorring, Hemvrån, 4:e må SJU SYSTRAR (2003) Tua Eliasson, Kokvrån, tid varierar WELLNESS MARTHA (2008) Janine Smeds, Hemvrån, 1:a ons

21 HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. Undervisningskök, Kokvrån Stora Robertsgatan Helsingfors Kansli och möteslokal, Hemvrån Simonsgatan 12 A Helsingfors Foto: Charlotta Boucht, Karin Lindroos, Maria Rajalin och Petri Joutsi Tfn E-post Nätadress Kansliet är öppet må to kl Tag kontakt vi finns till för dig!

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Kyrkslätt Guider r.f.

Kyrkslätt Guider r.f. Kyrkslätt Guider r.f. 1975 2005 FÖRORD Kyrkslätt, vår förenings hemort, fyller innevarande år 675 år. Också grannkommunerna Ingå och Sjundeå, som hör till Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f:s verksamhets-område,

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Nr 9. Advent och jul i Johannes församling 10. Roströsten spred glädje i Tallinn 6. Ge en annorlunda gåva 14

Nr 9. Advent och jul i Johannes församling 10. Roströsten spred glädje i Tallinn 6. Ge en annorlunda gåva 14 Nr 9 Advent och jul i Johannes församling 10 Roströsten spred glädje i Tallinn 6 Ge en annorlunda gåva 14 Inför den stora festen Vi denna tid på året är dagen som kortast och det är som mörkast ute. Då

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Årsberättelse 2013 1 Föreningen Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. Arbetets Vänner, Huvudföreningen grundades år 1891 och är ett samfund som understöder finlandssvenska

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd Nr 5 maj 2010 Finlands Synskadade 4 Synskadade barn dansar i New York 7 Arto Vanhanen hedersordförande 12 Bamsegruppen ger föräldrastöd Innehåll Nr 5/10 3 4 7 10 12 16 18 20 23 24 Ledaren: Mission och

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans-

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans- Synskadade Nr 9 oktober 2010 Finlands 4 FSS ögonskyddskampanj fem år diskussion i 8 Assistans- 11 Vasa Talsyntesen Samuel lanserades Innehåll Nr 9/10 3 4 8 11 14 16 18 19 20 22 26 27 Ledaren: Läsning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2011 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 0346 484 02, 0346 484 50 (fax) info@hallands4h.se www.hallands4h.se Org. nr. 849600 2638 4H:s

Läs mer

SWEA bladet. God Jul & Gott Nytt År

SWEA bladet. God Jul & Gott Nytt År SWEA bladet Swedish Women s Educational Association, Washington D.C. chapter Årgång 12, Nummer 2, december 2010 Bilder från SWEAs julbasar Sidan 2 Ordföranden har ordet Sidan 3 Race for the Cure Sidan

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 Profil VÅREN 2015 FOLKNYKTERHETENS VECKA FIKA FÖR ALLA AFTER WORK ATT VÄLJA NYKTER HET EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL

Läs mer

SWEA-bladet Nr 2, 2008

SWEA-bladet Nr 2, 2008 SWEA-bladet Nr 2, 2008 London SWEA-vimmel, Kräftskiva, Kvinnliga präster firar 50 år, Reseberättelse från Tunisien, Mias Mat, Hemma-spa, Hälsa & Skönhet, SWEA-profil: Elisabet Baldwin m.m. Årgång 19 Ta

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 2009 blev året då föreningens namn

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer