Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr i året, skickar ditt medlemskort och ett välkomstpaket samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetsledaren har ordet 7 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 22 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser 31 Beviljade anslag och erhållna medel 35 Resultaträkning 36 Balansräkning 38 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Välkommen med i Marthaverksamheten. Omsorg är det övergripande temat för år 2013! Marthamedlem i Helsingfors 803 stycken 41 kretsar Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande Helsingfors svenska Marthaförening r.f. = ett distrikt Hemvrån, Simonsgatan 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsgatan 43 Föreningens ordförande Åsa Mattsson Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 distrikt Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, Ungmartha Finlands svenska Marthaförbund medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Harriet Ahlnäs, förbundsdirektör Christel Raunio Lucina Hagman, Martharörelsens grundare.

3 Åsa Mattsson Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Maria Rajalin Tf. verksamhetsledare Ordföranden har ordet Vi står inför ett nytt Martha-verksamhetsår. I din hand har du årsberättelsen från år Ett år då vi inom styrelsen funderat mycket på vad våra medlemmar vill ha för verksamhet? Som ny ordförande var det naturligt att jag träffade representanter från alla kretsar i mindre grupper. Det kom fram att i den vardagen vi lever i finns det ett stort utbud av program och martha får tävla med många olika evenemang som ordnas i vår omnejd. De flesta var glada och nöjda marthor och ansåg att den egna kretsen är tillräcklig och att man inte har möjlighet att delta i de gemensamma tillställningar som föreningen ordnar. Kretsarna är nöjda med den information som kansliet skickar ut regelbundet. Mer synlighet på Facebook önskades så det skall vi jobba på under kommande verksamhetsår. Med den information som vi fick under de här träffarna bestämde vi i styrelsen att vi vill ändra på upplägget med kretsråd så att det i fortsättningen är en öppen Marthakväll med program och samvaro för alla marthor. För att upprätthålla kontakten till kretsarna fortsätter vi med morgon- och lunchträffar för kretsarnas ordförande. På det sättet tror vi att vi når ut med information och att du som medlem, via din ordförande, kan få din åsikt framförd. Det kommande året kommer vi att satsa på medlemsvård och att rekrytera nya medlemmar. Vi har satt som mål 30 nya medlemmar inkommande år. Anita kommer att i huvudsak ha hand om denna bit. Jag hoppas ni alla är aktiva och nyfikna och sticker er in i den nyrenoverade Hemvrån. Våra verksamhetskoordinatorer Anita och Maria finns till för er marthor! Ibland blir inte allt som man tänkt sig. För ett år sedan då jag tog emot förtroendeuppdraget och som ordförande hade jag en tanke att sitta åtminstone i två år. På grund av att jag jobbar på annan ort avgår jag nu efter ett år. Jag vill passa på att tacka min arbetsvilliga och duktiga styrelse och inte minst Maria som väldigt snabbt satt sig in i arbetet medan Anita var tjänsteledig. Föreningens nästa ordförande önskar jag lycka till! Detta är ett mycket givande och roligt förtroendeuppdrag. Verksamhetsledaren har ordet Marthaåret 2012 hade som tema mera med mindre och det var mitt första år som anställd inom Helsingfors svenska Marthaförening. Under året har jag märkt att marthaverkligheten på många vis är lite annorlunda i storstaden Helsingfors än i övriga Svenskfinland. Men marthavärderingarna är ändå desamma var än man bor. Just värderingar är ett ord som nämnts många gånger under året som gått, av nya medlemmar som vill veta mer om martha, av gamla medlemmar som har sin egen syn klar men som tänker att det vore bra att lyfta fram vad martha är. Det här var en fråga jag fick redan på min arbetsintervju. Den gången svarade jag att martha är: en livsstil, starka värderingar, en självständig och orädd person med glimten i ögat. Många sådana marthor har jag träffat under året, men vilka är då dessa värderingar som alla talar om? På Marthaförbundets hemsida står det bland annat att martha står för balans och en hållbar livsstil genom medvetna val. Martha vill sprida kunskap, framför allt om vardagen och bilda nätverk av kvinnor för att påverka i samhället. Martha är en kvinna i tiden med kvinnoenergi, visioner och engagemang; och engagemanget finns, det märktes inte minst då det blev dags att baka kakor till Luciamarknaden. Vad roligt det kändes att ta emot den ena kakan efter den andra och veta att intäkterna oavkortat går till ensamma äldre. Föreningen har en lång tradition likväl som det behövs ett innovativt och kreativt förhållningssätt, en utmaning som inspirerar och gör arbetet meningsfullt. Att under året bjuda på program som tilltalar olika marthor är en av föreningens viktiga uppgifter tillsammans med uppgiften att finnas till för marthamedlemmarna, både gamla och nya, oberoende av ålder. Förutom allt detta ska marthaverksamheten vara rolig, en gemenskap som enar och förenar. En marthamedlem sade till mig i våras att det var mycket roligare förr då det var mer spontana infall och småroliga upptåg, nu är det allvarligt och så mycket byråkrati. På många sätt tror jag hon har rätt, vi behöver bli bättre på att se varandra, inte stressa förbi och framför allt ha en rolig marthastund tillsammans då vi ses. Ta väl hand om dig martha och gör någon annan glad redan idag, glädjen smittar av sig! 4 5

4 Verksamhetsåret 2012 ÅRSMÖTET Andrea Hasselblatt och Yvonne Thesleff. Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 6 mars 2012 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Andrea Hasselblatt hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet. Yvonne Thesleff valdes till ordförande för årsmötet. Andrea Hasselblatt avtackas av Kitty Schulman. Ulla Grönvall-Streng. Styrelsens årsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2011 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Ordförande Andrea Hasselblatt avgick som ordförande och till ny ordförande valdes enhälligt Åsa Mattsson. Viceordförande Kitty Schulman tackade Andrea Hasselblatt för hennes stora engagemang i föreningen och som tack tilldelads Andrea lilla guldmärket. För 40 års arbete inom föreningen avtackades också Solveig Kuutamo, som avgick med pension under våren. Avgående styrelsemedlemmen Maja Ottelin avtackades och till nya styrelsemedlemmar valdes Sofia Häggström och Nina Pitkäjärvi. Styrelsen för år 2012 kom att se ut så här: Ordinarie Ersättare Period Caroline Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Harriet Creutz Nina Pitkäjärvi (ny) Viveka Martola Birgitta Möller Lisbeth Ahjopalo Sofia Häggström (ny) Carita Glasgow (ny) Kitty Schulman Gunilla Nykopp (ny) Camilla Vitzthum Kira Röntynen Till revisorer återvaldes CGR Eva Bruun och CGR Thérèse Haldin-Holmström och till revisorssuppleant revisionsbyrån Ernst & Young Ab. Efter årsmötet berättade frivilligarbetare Ulla Grönvall-Streng om Kvinnobankens verksamhet i Finland och globalt. 6 7

5 STYRELSEN Styrelsen höll sitt konstituerande möte och valde till första viceordförande Kitty Schulman och till andra viceordförande Marianne von Knorring. Föreningens vikarierande verksamhetsledare Maria Rajalin utsågs till styrelsens sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året, varav ett tillfälle var en strategidag. KRETSTRÄFFAR Eftersom det konstaterades att man inte via kretsrådet längre nådde ut till alla kretsar valde ordförande och verksamhetsledaren att under våren bjuda in föreningens kretsar till det som kom att kallas kretsträff. 40 kretsar mötte upp under fyra entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden dryftades tillsammans. KRETSRÅDET Kretsrådet sammanträdde 2 gånger på våren och 1 gång på hösten under nytt namn, Marthakväll. Jeanette Peppe Öhman var gäst på kretsrådets första möte i januari, hon berättade om sin bok Livet och barnet. I april deltog Marthaförbundets Christel Raunio och Frida Nylund och under detta möte fokuserade man på förbundets vårmöte samt övergången till en medlemskategori. På höstens möte berättade årets flyktingkvinna 2007, Emina Arnaoutovic om sina erfarenheter av integration i det finländska samhället. Luckans projekt Fika presenterades av projektledare Anna Litonius. Styrelsemöte i kansliet. MEDLEMMAR Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar mot 807 år Av medlemmarna var 99 % kvinnor, 1 % män och genomsnittsåldern för medlemmarna 55 år. REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse Andrea Hasselblatt, ordinarie, 1 viceordförande Kitty Schulman, ersättare (januari april) / Åsa Mattsson, ersättare (maj december) Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse Anita Paulig, medlem 9

6 Hemvrån. KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag torsdag kl På kansliet jobbade under året Maria Rajalin som tf verksamhetsledare, fram till sin pensionering i april föreningens vaktmästare Solveig Kuutamo och från maj till december Kira Röntynen som timanställd värdinna. Föreningens bokföring sköttes av Samfundstjänster i Aktia Bank Abp och kapitalförvaltning av Aktia Bank. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och programkvällar. Styrelsen arbetade under hösten för att en lättare uppiffning av Hemvrån skulle bli verklighet. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation Ungmartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer. Kokvrån. Föreningens ordinarie verksamhet Möt Martha kväll Marthaförbundets utvecklingschef Frida Nylund tog oss på en historisk kavalkad och berättade om martha av årsmodell 1899 och om martha år Vi fick träffa Lucina Hagman, stålkvinnan och feministen som startade martharörelsen samt höra om nuläge, om marthas värderingar, hur Marthaförbundet är uppbyggt samt varför det är så roligt att vara Martha. Monday with Martha År 2012 startade Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb, ofta pga. kärleken och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Bridge projekt skapades en plattform för gemensamt utbyte av tankar och funderingar och möjligheten att via marthorna få lära sig om vardagskulturen i vårt land. Under våren träffades man fyra gånger inom ramen för Monday with Martha. Vi bakade Runebergstårtor och lyssnade till ett föredrag om JL Runeberg av historikern Henrik Silén. På Kvinnodagen besökte vi Minoritetsombudsmannens kansli. Internationell påsk firades i Kokvrån tillsammans med International Marthas ordförande Lilian Neo och i maj besökte vi riksdagen och träffade Astrid Thors, dåvarande migrationsminister. Under hösten övergick samarbetet till deltagande i mentorprojektet Fika (även det i Luckans regi). Ett tillfälle med matlagning ordnades i Kokvrån och Fika besökte föreningens Marthakväll i december. Lunchseminarium om Degrowth (nerväxt) I samarbete med Marthaförbundet ordnades i februari i Hemvrån en lunchföreläsning av emeritusforskaren Kai Lindros under rubriken Hur påverkar reklamen vårt konsumtionsbeteende? Diskussionen kring nerväxt ur den synvinkeln var livlig efter framförandet och en underbar löksoppa med bröd avnjöts under föreläsningens gång

7 Jämlikhet och likabehandling vid bemötande av barn Hagassessorna öppnade upp sitt kretstillfälle i april och bjöd in de andra kretsarna att lyssna på Sara Sundell från Folkhälsan som berättade om hur vi kan ge våra barn möjlighet att växa upp utan att behöva välja mellan flick- och pojklekar. Föreläsning om sömn I april var det dags att tillsammans med Mellersta Nylands marthadistrikt och tack vare föreningsstöd från Marthaförbundet ordna ett föreläsningstillfälle kring sömn. Under ledning av sjukskötare och psykoterapeut Monica Halinen fick vi under kvällen bekanta oss dels med olika sömnprocesser, dels lära oss mer om vårt eget sovande och dygnsrytmer. Dessutom fick vi veta hur sömnen har en helande kraft på oss människor. Kort och gott: Det är väldigt viktigt att sova. Pokrova klostrets fader Hariton. Gårdskulla museum. Vårutfärd till Pokrova och Gårdskulla Sista torsdagen i maj åkte en busslast Helsingforsmarthor till Pokrova kloster i Jorvas. Där tog en färgstark fader Hariton emot oss och guidade oss in i den ortodoxa kyrkans värld. Vi avnjöt en underbar bortjsoppa intill klostret i villa Dannebrog och vandrade i trädgården på klosterområdet. Bröd och piroger inhandlades också före vi bänkade oss i Wikströms buss som tryggt förde oss vidare till Gårdskulla. Raija Rehnberg tog emot oss med kaffepannan varm och berättade om Gårdskulla gård samt tog oss på en kort guidad tur i Gårdskulla gårdsmuseum som var fyllt av alla de olika slags föremål från olika årtionden i gårdar och i byar. 13

8 Gundega Graudina (gitarr), Dita Lace och Iluta Lace i Hemvrån. Besök av Iluta Lace och Marta Centrs Riga Iluta Lace, Dita Lace och Gundega Graudina bjöd oss på en underbar musikupplevelse både tisdag kväll och onsdag under Välgörenhetsturnén för Marta Centrs Riga i augusti. Samtliga intäkter från både välgörenhetskvällen och välgörenhetslunchen donerades till Marta Centrs. Iluta berättade gripande om våra lettiska medsystrars öden. Välgörenhetskvällen ordnades i samarbete med Mellersta Nylands Marthadistrikt och välgörenhetslunchen tillsammans med Marthaförbundet. Stina Katchaudorian Kretsen Pangbrudarna bjöd in författaren Stina Katchaudorian till Hemvrån i september och öppnade tillfället för alla Helsingforsmarthor. Stina berättade om sin senaste bok Lappkungens dotter en självbiografi om hennes barndom i skuggan av tre krig. Teater Josefina I september besökte Johanna Ringbom alias Josefina Hemvrån tillsammans med sin pianist Iiro Salmi och bjöd på en teaterkväll fylld av reflektion, humor och livsglädje Johanna Josefina Ringbom.

9 Charlotta Olkinuora Juristen Charlotta Olkinuora föreläste i oktober kring familjejuridik och skatteplanering. Kretsen Martharellerna höll i trådarna vid detta kretstillfälle som var öppet för alla kretsar. Brunch-föredrag Lördagen den 3 november ordnade föreningen en brunch med hållbar livsstil som tema på restaurang Kiila Food & Bar mitt i centralaste Helsingfors på Mannerheimvägen med utsikt över Stockmann och Gamla Studenthuset. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent och Maria Österåker, marthainspiratör och författare höll var sin inspirerande föreläsning under brunchen. Maria Ö belyste hållbar livsstil på ett mer personligt plan, medan Maria W talade ur ett samhällsperspektiv. Maten var god och stämningen fin bland de 75 marthor som deltog i den nu redan traditionella marthabrunchen. Marthaförsäljarna på Luciamarknaden, Maria Rajalin, Nina Pitkäjärvi och Gitta Möller. Marthabrunch. Luciamarknaden 45 kakor bakades i kretsarna i december och såldes slut på en timme på Luciamarknaden den 16 december av aktiva försäljare från styrelsen. Kretsen Bönorna deltog också med gräddning av våfflor så Helsingforsmarthorna var väl representerade på marknaden som i år firades i snöstorm och kyla, men stämningen var varm. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för ensamma äldre. 17

10 Handarbete i Hemvrån. Marthor och handarbete I januari besökte Novitas Tumpurekka Helsingfors och Narinkens torg under sin turné som gick under namnet Tummen upp. Från onsdagshandarbetet deltog man i tillställningen och stickade och instruerade i Lovikka vantarnas framställning. Under vårvintern fortsatte sedan stickningen av vantar och ett Tummen upp tillfälle hölls också i Hemvrån i februari. Vantar stickades och de flesta donerades till de Hemlösas dagcenter vid Helsingfors stads socialverk som med tacksamhet besökte oss och mottog kassvis med vantar från Helsingforsmarthorna. I oktober ordnades också ett Martha pop-up handarbetscafé i Hemvrån där vi stickade och gjorde julbollar, tubhalsdukar och mössor. Novita deltog i tillfället genom att låna ut mallar och donera garn. Under året har föreningens händiga marthor stickat och virkat allt från filtar, barnfiltar, yllesockor till yllevantar och yllemössor till äldreomsorgen, bostadslösa, cancersjuka, Bamsegruppen, beväringar i Dragsvik, bebisar och till Estland via kretsen Primas julinsamling

11 Helsingforsmarthorna röstar ja till en medlemskategori på förbundets vårmöte i Borgå. Marthor och dans Round dansen fortsatte hela år gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. Marthaförbundets vår- och höstmöte Marthaförbundets vårmöte ordnades i Borgå och höstmötet hölls i Tammerfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Camilla Vitzthum (vårmötet)/ Agneta von Wetter-Rosenthal (höstmötet) Viveka Martola Barbro Söderman Katarina Brommels Nina Pitkäjärvi Camilla Komonen Anita Paulig Nina Fabricius Sofia Häggström Maria Rajalin På centralstyrelsens konstituerande möte efter hösmötet återvaldes Andrea Hasselblatt till Marthaförbundets första vice ordförande

12 Sammandrag av kretsarnas årsberättelser Vid utgången av år 2012 hade föreningen 803 medlemmar och 41 kretsar. 3 kretsar avslutade sin verksamhet under året, Businessmarthorna, Metromartat och Hållbar livsstil. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet likväl som diskussionen, pratet och gemenskapen är en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. BRUTTORNA (8 medlemmar, medelålder 49 år) Bruttorna upplevde år 2012 att det var svårt för alla (små)barns mammor att få tiden att räcka till. Samvaro prioriterades därför under träffarna framom ett digert program. Kretsen införde också under året systemet med en ansvarig medlem per träff som planerar programmet. På träffarna promenerade kretsen i Nordsjö och längs Vanda å, ordnade grillfest samt hade en sommarträff i Ekenäs med många barn som sällskap. Tovning av Angry Birds och middagar samt traditionell julkransbindning hörde också till programpunkterna. BULLAN (27 medlemmar, medelålder 72 år) Kretsens möten hålls vanligtvis i Hemvrån den 4:de onsdagen i månaden. Årsmöte hålls i januari, sedan har det under året blivit både pratmöten, besök på Carl Larsson utställningen, kryssning till Borgå med JL Runeberg, Toscana-kväll, stickning av hälar och jullunch på restaurang König. Marthakretsen Bullan har också blivit en uppskattad kontakt till hemlandet för Bullor som bor utomlands. BUSINESSMARTHORNA Avslutade sin verksamhet i april BÖNORNA (27 medlemmar, medelålder 38 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Tillsammans på Viirus. Under året har kretsen vinterbadat, lärt sig mer om Mindfullness, besökt Carl Lasson utställningen och spelat minigolf. Hösten inledde Bönorna som vanligt med planeringsmöte för höstens och vårens program. Kretsen hann även prova på Hot Yoga, binda julkransar och delta i Luciamarknaden med våffelstekning. Intäkterna från våffelförsäljningen donerades till Folkhälsans insamling för ensamma äldre. CANDELA (9 medlemar, medelålder 40) Candela träffas i regel en gång i månaden. Året inleddes med middag i Kokvrån och under våren blev det både cafébesök, Kristina från Dufvemåla på Svenska teatern, Carl Larsson utställning och geocaching i Esboskogarna. Hösten inleddes med promenad på Fölisön och sedan blev det utfärdsveckoslut till Vierumäki samt curling i Åggelby och Fork konsert på Alexandersteatern. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 39 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden och kockar en meny tillsammans. Varje år hålls också en fonduekväll och en sommarträff hölls på restaurang Merimakasiini. På hösten fortsatte man sedan träffas i Kokvrån, på menyn stod bland annat avokadopasta (omtalad i pressen under hösten) och thaimat. DRUMSÖ (17 medlemmar, medelålder 50 år) Drumsömarthorna träffas oftast i Kokvrån. Kretsen har under året haft besök av Enjo konsulent, besökt Ekbergs utställning med kombinerat årsmöte på café Ekberg. Brasiliansk afton har firats i Kokvrån och besök gjorts till Artistica. Sommarträff hölls i juni med picnic och på hösten blev det handarbetscafé, snickarslöjd och julglöggsträff. Kretsen ordnade julpyssel på Drumsö ungdomsgård under ledning av Maria Melan och kretsen deltog också i Primas julinsamling till Estland. DTM, Don t tell Martha (12 medlemmar, medelålder 37 år) DTM kretsen träffas oftast i Kokvrån. Under året har man förutom att vara i Kokvrån med bland annat skumvinstasting, raclette, julgodis och senap även besökt Helene Schjerfbeck utställningen och gjort en urban kajakpaddling

13 ELVAN (3 medlemmar flera medlemmar i andra kretsar, medelålder 43) Elvan är de damer som handarbetar i Hemvrån varje onsdag mellan klockan 11 och 15. Elvorna har under året tillverkat en stor mängd handarbeten till välgörenhet, axelvärmare, filtar, strumpor, vantar, babymössor och cancermössor. I medeltal ha damerna varit 7 stycken/gång. Flera var också med på handarbetsjippot på Narinken, Tummen upp i januari samt har deltagit i föreningens stickcaféer på våren och hösten då det handarbetades i Hemvrån en onsdag från klockan FREDRIKSBERG (11 medlemmar, medelålder 83 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån var fjärde tisdag i månaden. I maj hölls en vårmiddag på hotell Scandic. Under träffarna har det framförts sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar från både Italien och Svalbard. Flera i kretsen har också fyllt jämna år under året vilket firats med uppvaktning på kretsmötena. Året avslutades traditionsenligt med julgröt i Hemvrån. GAMMA (3 direktmedlemmar, nätverket större, medelålder 33 år) Gamma är egentligen mer ett marthanätverk än en marthakrets. Gruppen verkade tidigare under tankesmedjan Magma. Nätverket som verkar i hela Svenskfinland ordnar lunchträffar kring t ex jämställdhetsfrågor. Ofta ordnas träffarna i Helsingfors och alla Helsingforsmarthor är välkomna att delta i nätverkets träffar och verksamhet. GRYZI (18 medlemmar, medelålder 41 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Hemvrån och kretsen inledde året med yoga och årsmöte. Övrigt program under året har varit besök i Anton & Anton, middag, simning, Helen Schjerfbeck utställning, besök hos Elite Trainers och traditionsenligt pepparkaksbak med barnen i Kokvrån. HAGASESSORNA (20 medlemmar, medelålder 35 år) Under 2012 träffades Hagasessorna sammalagt 6 gånger med i medeltal 10 deltagare/gång. Skidåkning med bastu, introduktion till Pilates, sommarpicknick i Haga var på programmet under våren. I april arrangerade kretsen dessutom ett öppet kretstillfälle kring jämlik barnuppfostran med Sara Sundell. På hösten besökte kretsen Helene Schjerfbecks utställning och höll en syträff. HÅLLBAR LIVSSTIL Avslutade sin verksamet i december INTERNATIONAL MARTHA (10 medlemmar, medelålder 61 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder och umgängesspråken är tre: svenska, finska och engelska. Kretsen sysslar med matlagning och under året som gått har kretsen hunnit fira kinesiskt nyår, lära sig mer om tekniker kring tillredning av ugnsbakad anka, soppor och brödbakning samt göra ett restaurangbesök och fira lillajul. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 78 år) Klåvuskretsen träffas i Klåvus en gång i månaden. Efter årsmötet i januari och bingo har kretsen besökt Brunakärrs handikapskola, provat på sittjumpa och varit på vårutfärd till S:t Lars kapell i Vanda, hört reseskildringar från kryssning på Medelhavet och bekantat sig med ovanliga föremål. Året avslutades med julmöte med Lucia, julklapp och julmat. Förutom detta har kretsen även ordnat boklopptorg och handarbetstorg samt födelsedagsfest för alla som under året fyllt jämna år. KVARNEN (12 medlemmar, medelålder 78 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och år 2012 har kretsen haft 9 möten plus vårfest som firades med hemlagad mat och julfest som firades med glögg, julgröt, tårtor och julsånger. Diskussionerna under året har tangerat omsorg, mest äldreomsorg som står kretsen närmast hjärtat och kretsen har även bekantat sig med socialverkets tjänster. Till Hertonäs församling har en donation gjorts för altarblommor och bordduk. Äldre medlemmar har uppvaktats med julblomma. KVASTEN (13 medlemmar, medelålder 82 år) Kvasten som träffas två gånger per månad har år 2012 träffats för ordinarie pratmöten, diskuterat Edith Södergrans dikter, ätit vårlunch i Torpanranta, ätit marthalunch på Mama Rosa samt avslutat året med jullunch i Restaurang Britannia i Gamlas. Jubilerande medlemmar uppvaktades med yllesockor. MAP (25 medlemmar, medelålder 66 år) Kretsen Mappies har träffats 9 gånger under året och haft ett mångsidigt program med allt från Alma Pihls liv, första hjälp till Helsingfors parker och deras historia samt besök av Victoria Webster. Vårsäsongen avslutades med ett besök på Annebergs trädgård. Hösten inleddes med en föreläsning om utrikeskorrespondentens spännande arbete, Erik Fellman besökte också kretsen och Lia Markelin berättade om samerna. Året avslutades med besök på Ateneum och utställningen Symbolismens landskap följd av traditionsenlig avslutningsmiddag på ravintola Martta

14 MARTHACHIX (11 medlemmar, medelålder 36 år) Marthachix är kvinnor i 30 årsåldern som samlas i Kokvrån för att testa nya recept tillsammans en gång i månaden. År 2012 har man förutom kokning i Kokvrån även ordnat ett picnic i Brunsparken och ätit middag på Tapasta. MARTHALIGAN Marthaligan bestämde under år 2012 att det blir kretsens sista verksamma år. Träffarna har hållits men på grund av hektisk livssituation kom man fram till att kretsen kommer att avsluta sin verksamhet. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 33 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2012 hann kretsen med bastukväll, skridskomöte med fastlagsbullar, smyckeskurs, Carl Larsson utställning samt traditionell vårfest i Kokvrån. Hösten inleddes med planeringsmöte och pizza, skönhet och välmående fanns även på programmet och året avslutades med traditionell julfest. MARTHARELLERNA (57 medlemmar, medelålder 67 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer och under året har man haft åtta månadsmöten och två utfärder. Årsmöte hölls i januari och då hade kretsen även besök av ett inredningsföretag. Fastlagsfest firades med mat och föreläsning om läkande berättande. Den arabiska kulturen har kretsen bekantat sig med, man har provat på zumba, besökt Sjundby slott samt gjort en utfärd till Pörtö. Kretsen har haft besök av fotvårdare, jurist och Doris Stockmann som berättade om Stockmanns historia och utveckling under 150 år. I december blev det sedan traditionsenligt julfest med Luciatåg, julklappar och julsånger. Kretsen har gett tidskriften Martha till två åldringshem, samt understött Helsinki Missio, Martha Centrs och Monika-Naiset under året. MAYA (34 medlemmar, medelålder 45 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och under året har man bland annat provat på kaffe med sju sorters kakor, smyckespyssel och indisk huvudmassage. Kretsen gick också på bio tillsammans och i maj firades våravslutning och i december julfest. METROMARTHA Metromartat har avslutat sin verksamhet. MIXED MARTHA (11 medlemmar, medelålder 66 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2012 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 68 år) Pangbrudarna har under året besökt Helsingfors Energis energicentrum, Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry samt Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken. Man har haft besök av en vinexpert, en specialist i gastroenterologi samt en representant för Svenska Teatern. Författarbesöket, som inledde hösten var öppet för alla Helsingforsmarthor. Årets utfärd gick till Hvitträsk och Pokrova; julfesten firades traditionsenligt i Hemvrån med Lucia, julsånger och trevlig samvaro. PINGLORNA (7 medlemmar, medelålder 28 år) Pinglorna är unga aktiva kvinnor från Helsingfors som träffas då de hinner för att tillsammans prova på nya maträtter och aktiviteter. PLUSMINUS 50 (39 medlemmar, medelålder 63) Plusminus 50 blickar tillbaka på ett år då medlemsantalet stigit och man träffats 9 gånger. Året inleddes med årsmöte och planering av vårens och höstens program. I februari besöktes Carl Larsson utställningen och vidare har kretsen haft besök av klädrådsexpert, man har sett teatern Kristina från Dufvemåla, varit på vårutfärd till Björnsö, firat kräftskiva i Hemvrån, haft vinprovningskväll, besökt teatermuséet och i december blev det julfest i Hemvrån med fiskbord och lotteri till förmån för Kvinnobanken. PRALINERNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån. Under året har kretsen gjort kakdekorationer, firat fastlagstisdag med pulkaåkning och soppakok i Kokvrån, lärt sig mer om superfood, tillrett sommarmat, besökt Designmuseet, lagat höstmat samt firat både lillajul med julmat samt ordnat julglögg och årsmöte i december

15 PRIMA (53 medlemmar, medelålder 51 år) Kretsen Prima höll sitt årsmöte i Pauligs rosteri i Nordsjö. Under våren besökte kretsen Ålandsbanken, lagade mat i Kokvrån, diskuterade godhet i vardagen och firade vårfest på restaurang Saba vilket inleddes med en Helsingforsguidning då man såg på olika fonter på byggnaderna i Kampen med omnejd i sann designhuvudstadsanda. I augusti ställde Primorna till med soppkok på Restaurangdagen. Intäkterna skänktes avkortat till Imatsu barnhem i samband med Primas traditionella julinsamling. Förutom detta har Primorna även besökt Helen Schjerfbeck utställning, haft en spelkväll med te & scones och firat julfest efter ihopackning av 130 julklappar, pysselmaterial, spel och leksaker för julinsamlingen till Imatsu. Flera andra kretsar deltog också i insamlingen med julklappar. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 36 år) Under året har Primadonnorna haft månatliga aktiviter som vanligt med lyckade matlagningskvällar, utställningar och pyssel samt alltid populära vårkryssningen och julmiddagen. Kretsen har stundvis haft svårt att få ihop folk pga. medlemmarnas familjesituationer. Vid årsskiftet avgick många av de icke aktiva medlemmarna och kretsen tar gärna emot nya medlemmar. QUEERFEMINISTERNA (10 medlemmar, medelålder 34 år) Kretsen Queerfeminister tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2012 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 38 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby och som träffas regelbundet i marthatecken. Under år 2012 har kretsen träffats åtta gånger. Året inleddes med årsmöte på Art Café Babylon i Kyrkslätt. Sedan blev det matlagning i Kokvrån, flyktingcentralen Harjulinna i Sjundeå där kretsen hjälpte att inreda ett tv/allrum för en grupp flickor som bor på flyktingcentralen. I april åkte kretsen till Tallinn på en dagskryssning och i juni paddlades det kajak. I kräftskivans tecken inleddes hösten och i oktober blev det handarbetskväll och i november avslutades året med ljusstöpning. SMARTORNA (44 medlemmar, medelålder 71 år) Smartorna har under året lärt sig mer om I-Aid verksamheten i Indien, förkovrat sig i marthaverksamhet på 1930 och -40 talet. Vårens utfärd gick till Hertonäs gård och under hösten hann kretsen både med besök i Vinterträdgården, Toscana afton och föreläsning om traditioner mellan höst och jul. Höstfest firades med god mat och Taube- och Vreeswijksånger. Smartorna skänkte lotteriintäkter till barnhemsverksamhet i Indien. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel träffades 7 gånger under år Utöver det firades kulturella cirkelns 15 års jubileum med en 1-veckas resa till Toscana i maj. SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 43 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och på våren höll kretsen en vårfest i martha-anda. STREET SMARTHA (13 medlemmar, medelålder39 år) Året har gått hastigt för kretsen och man har hunnit träffas endast ett fåtal gånger i Kokvrån. De gånger man lyckats träffas har man fokuserat på samvaro och diskussion om aktuella saker. SUPERMARTHORNA (29 medlemmar, medelålder 65 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i Tammelund och året inleddes med årsmöte och en föreläsning om Kvinnornas beredskapsförbund. Supermarthorna har tagit del av föreläsningar med temat svamp, temat champagne och mousserande viner samt en presentation av boken Lappkungens dotter. Guidade rundvandringar har gjorts på Café Ekbergs 160-års utställning och på Carl Larsson utställningen på Ateneum. Man promenerade till Brändö seglare för våravslutning och året avslutades med julmat i Tammelunds kyrkas församlingssal. TJEJLIGAN (15 medlemmar, medelålder 29 år) Kretsen träffas oftast i Kokvrån eller så väljs platsen enligt kvällens program. De träffar som handlat om matlagning och ägt rum i Kokvrån har ofta samlat många medlemmar. Under året har programmet bestått av utställning på Ateneum, origamifigurer, surdeg på rot, handarbete, piknik i Botaniska trädgården, traditionell kräftskiva, Raw food, musslor och chokladkaka. Kretsen har en hemsida via Marthaförbundet; och en grupp på Facebook

16 TRAKTÖRERNA (16 medlemmar, medelålder 34 år) År 2012 blev för Traktörernas del ett år av förändring. Av ursprungsmedlemmarna har en stor del flyttat till annan ort och det betyder att året blev ett adjö till flera av dem medan nya medlemmar samtidigt hittade till kretsen vilket är glädjande. Traktörerna lagar mat i Kokvrån, ofta är hela familjen med och under året hann kretsen prova både korvstoppning, Karibien tema, chilensk, amerikansk och turkisk mat. Pyssel för barnen möjliggjordes av understöd från Ungmartha vilket var uppskattat. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 38 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen hållit årsmöte, bekantat sig med ljus och inredningstips, bytt böcker och lärt sig mer om servettvikning. Carl Larsson utställningen har besökts och en vårutflykt gjordes i maj, en kryssning i Helsingfors skärgård samt kaffetasting. På hösten har kretsen bekantat sig med Helsingfors som designstad samt med smycken och lyssnat på gruppen Fork. Året avslutades med julfest och julklappsbyte i Raclettens tecken. Beviljade anslag NKF-stipendier (Nordens Kvinnoförbund) för deltagande i NKF:s sommarkonferens År 2012 hölls NKF:s sommarkonferens i Reykjavik på Island Temat var Kvinnorna och kraften i samhället. Föreningen beviljade 5 st. stipendier (à 400 ) och de tillföll: Margareta Borg-Malmelin, Martharellerna Kati Brommels, MAP Nina Fabricius, Prima Viveka Martola, Prima Nina Pitkäjärvi, Prima TÖLÖ-MUNKSNÄS (19 medlemmar, medelålder 85 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år men damerna bestämde sig sedan ändå för att fortsätta träffas, men utan program. ULFÅSA (8 medlemmar, medelålder 83 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster som tagit medlemmarna via Sverige, Polen och Spanien till Amerika. Reseskildringarna har beledsagats av vackra bilder. Kretsen har lärt sig nytt, ätit mycket gott då kretsmedlemmarna är duktiga på att baka och haft trevligt tillsammans. Helsingforsmarthornas NKF delegation. ULRIKAKRETSEN (8 medlemmar, medelålder 47 år) Ulrikakretsen träffas alltid i Kokvrån och kockar tillsammans, varannan gång är barnen också med och kockar. Teman under året har varit bland annat hälsodieter, hälsosamma mellanmål och hur kosten påverkar energinivån samt hur man kan använda vinterråvaror i matlagningen. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (39 medlemmar, medelålder 61 år) Wellness är kretsen som satsar på välmåendet, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Året som gått har innehållit bland annat Chi-Pilates, simning, hälsa i tidningen Martha, paddling, zumba, sömnföreläsning och som avslutning på året julfest med indisk matlagning

17 Labbnäs-stipendier för vistelse vid Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd Labbnäs semesterhem som ägs av Semesterförbundet är beläget på Kimtoön. Föreningen beviljade 7 stycken stipendier för vistelse 3 7 dygn och de tillföll år 2012: Rigmor Holm-Leppälä, Bullan Anita Johansson, Fredriksberg Solveig Rosenberg-Wikström, Pangbrudarna Dorrit Slöör, Tölö-Munksnäs Maria Sundblom Lindberg, Prima Barbro Söderholm, Wellness Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna Erhållna medel MARTA CENTRS I RIGA Round dans, Helsingfors svenska Marthaförening, Martharellerna MONIKA-NAISET Martharellerna, Helsingfors svenska Marthaförening ÅR 2012 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Eila Lindroos Brita Roos Mary Wikström Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors Understöd betalade till A-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna BARNKLINIKENS INTENSIVAVDELNING Helsingfors svenska Marthaförening FOLKHÄLSANS LUCIAINSAMLING Bönorna, Helsingfors svenska Marthaförening HELSINKI MISSIO Martharellerna HURSTI I HELSINGFORS Helsingfors svenska Marthaförening IMATSU BARNHEM Prima euro 5000 euro Lilla guldmärket Andrea Hasselblatt Brita Lindström, Kvarnen Stora silvermärket Karin Eklund, Pangbrudarna Clara Gahmberg, Pangbrudarna Agneta von Wetter-Rosenthal, Pangbrudarna May-Britt Andersson, Martharellerna Leila Fagerholm, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2013 KVINNOBANKEN Plusminusfemtio, Helsingfors svenska Marthaförening Styrelsen 32 33

18 Resultaträkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Föreningen Ordinarie verksamhet Intäkter , ,88 Kostnader Personalkostnader , ,79 Avskrivningar ,60-106,27 Övriga kostnader Resekostnader , ,49 Möten och representation , ,53 Reklam ,03 0,00 Lokalkostnader , ,82 Övriga kostnader för egentlig verksamhet , , , ,97 Ordinarie verksamhet , ,09 Tillförda medel Intäkter , ,68 Kostnader , ,00 Tillförda medel , ,68 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter , ,62 Försäljningsvinster ,50 0,00 Återtagna nedskrivningar , , , ,89 Nedskrivningar , ,38 Försäljningsförluster - 797, ,40 Kostnader , , , ,67 Placerings- och finansieringsverksamhet , ,78 Föreningen , ,19 Fristående fonder Fonder Intäkter , ,96 Kostnader , ,11 Fonder , ,15 Överföring till / från fonders kapital , ,15 Fristående fonder 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , ,19

19 Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Balansräkning Helsingfors svenska Marthaförening rf Aktiva Föreningen Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Inventarier 3 616,78 318,81 Placeringar Aktier och andelar Börsaktier , ,33 Bostadsaktier , ,63 Placeringsfonder , ,41 Debenturer, obligationer och masskuldebrev , , , ,37 Rörliga aktiva Fordringar Interna fordringar 7 125, ,75 Övriga fordringar 1 201,60 454,92 Resultatregleringar 1 058,03 630, , ,99 Bank , , , ,15 Föreningen , ,33 Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Placeringar , ,21 Fordringar , ,89 Bank , , , ,44 Fonden Mors minne Aktier 2 099, ,79 Fordringar 2 520, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Aktier 2 080, ,01 Fordringar 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Aktier 248,82 248,82 Passiva Fristående fonder Aili Wessberg-Lindfors fond Kapital , ,32 Disponibla medel , ,47 Skulder 7 125, , , ,44 Fonden Mors minne Kapital 3 140, ,49 Disponibla medel 0,00 524,73 Skulder 1 479, , , ,98 Vivan Juthas minnesfond Kaptial 2 080, ,01 Disponibla medel 0,00 63, , ,91 Birgit Ekbergs fond Kapital 248,82 248,82 Fristående fonder , ,15 Föreningen Eget kapital Föreningens fonder Marthahemmet , ,80 Resultatkonto Överskott från tidigare år , ,80 Räkenskapsperiodens överskott / underskott , , , ,61 Främmande kapital Kortfristigt Erhållna förskott 8 000, ,00 Skulder till leverantörer , ,62 Interna skulder 2 520, ,19 Skatteförvaltningen 723,65 670,19 Resultatregleringar 0, , , ,92 Föreningen , , , ,48 Fristående fonder , , , ,48

20 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. KRETSARNAS MÖTESTIDER 2013 BRUTTORNA (2002) Mikaela Sandman, Staffansby, tid varierar GRYZI (2000) Camilla Vitzthum, Hemvrån, 4:e ti MAYA (2007) Jessica Jensen, Grankulla, 2:a to SMARTORNA (1991) Marie-Louise Tapper, Hemvrån, 3:e to BULLAN (2007) Rigmor Holm-Leppälä, Hemvrån, 4:e ons HAGASESSORNA (2010) Camilla Lindholm, Haga, 1:a må MIXED MARTHA (2009) Christian Björkstén Kokvrån, tid varierar SPICE-MARTHORNA (1998) Maria Orassaari, Kokvrån, tid varierar BÖNORNA (2003) Catharina Grotenfelt, Hemvrån, 2:a må18.00 INTERNATIONAL MARTHA (2007) Lilian Neo, Kokvrån, tid varierar PANGBRUDARNA (1990) Birgitta Möller, Hemvrån, 2:a ons STREET SMARTHA (2003) Malin Unnérus, Kokvrån, 4:e to CANDELA (2000) Helene Stockmann-Juvala, Kokvrån, tid varierar KLÅVUSKRETSEN (1969) Birthe Enberg, Klåvus, var 3:e ti PINGLORNA (2010) Sofie Björkstén, Kokvrån, tid varierar SUPER-MARTHORNA (1996) Yvonne Nylund-Fagerstedt, Tammelund, 2:a må DELIDONNORNA (2000) Nina Lindeman, Kokvrån, 3:e to KVARNEN (1966) Gretel Westerholm, Kvarnbäcken, varannan må PLUSMINUS FEMTIO (2004) Lisbeth Ahjopalo, Hemvrån, 3:e ons TJEJLIGAN (2005) Sofia Häggström, Kokvrån, 1:a ons DRUMSÖ (1943) Andrea Barndao-Berglund, Kokvrån, 2:a ons KVASTEN (1959) Ritva Gustafsson, Gamlas, 2:a, 4:e ons PRALINERNA (2009) Maja Lindholm, Kokvrån, 3:e ti TRAKTÖRERNA (2001) Sabina Brunou, Kokvrån, 1:a fre DTM (2002) Sabina Hollmén, Kokvrån, tid varierar MAP (2007) Birgit Pomoell, Hemvrån, 2:a ti PRIMA (1994) Camilla Komonen, Kokvrån, 2:a to TRETTIO PLUS (2006) Marina Rignell, Kokvrån, 1:a to ELVAN (2011) Riitta Sittnikow, Hemvrån, varje ons MARTHACHIX (1999) Anna Lumme, Kokvrån, 1:a ti PRIMADONNORNA (2006) Lia Samuelsson, Hemvrån, 4:e ons ULFÅSA (1949) Eva Björklöf, Hemvrån, 1:a ons FREDRIKSBERG (1907) Erna Riska, Hemvrån, 4:e ti MARTHAMICUS (2003) Helena Ahlbäck, Kokvrån, tid varierar QUEERFEMINISTERNA (2009) Miia Vistilä, Hemvrån, tid varierar ULRIKAKRETSEN (2008) Annika Linder Airava, Kokvrån, 2:a ti GAMMA (2011) Peppe Öhman, Plats & tid varierar MARTHARELLERNA (1968) Marianne von Knorring, Hemvrån, 4:e må SJU SYSTRAR (2003) Tua Eliasson, Kokvrån, tid varierar WELLNESS MARTHA (2008) Janine Smeds, Hemvrån, 1:a ons

21 HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. Undervisningskök, Kokvrån Stora Robertsgatan Helsingfors Kansli och möteslokal, Hemvrån Simonsgatan 12 A Helsingfors Foto: Charlotta Boucht, Karin Lindroos, Maria Rajalin och Petri Joutsi Tfn E-post Nätadress Kansliet är öppet må to kl Tag kontakt vi finns till för dig!

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Verksamhetsledaren har ordet. 5 Ordföranden har ordet. 7 Verksamhetsåret 2011

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Verksamhetsledaren har ordet. 5 Ordföranden har ordet. 7 Verksamhetsåret 2011 Årsberättelse 2011 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Helsingfors svenska Marthaförening r.f. med sina 822 medlemmar är ett av Marthaförbundets 13 distrikt. Föreningen har 45 kretsar. Finlands

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Årsberättelse 2013 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017 HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. Helsingfors svenska Marthaförening r.f. är en allmännyttig organisation som riktar sig till kvinnor i alla åldrar i

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! ÅRSBERÄTTELSE 2014 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) !

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) ! Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!"""# $%&$' $%&$' $%&$' $%&( )) Dagordning för årsmötet &*! $%&(# $ (' +*),* -) ).

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten.

Bridgeklubbens ordförande Kurt Graeffe har deltagit i Huvudföreningens ordförandemöten. ÅRSBERÄTTELSE 2013 För Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen r.f. År 2013 var Bridgeklubbens sextiosjunde verksamhetsår. Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongen sammankommit för att spela

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING

ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Inom föreningen men även i stora delar av Åland kan året kallas för ett märkesår i

Läs mer

Seniorträffen i Masmo

Seniorträffen i Masmo Seniorträffen i Masmo Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Vi ordnar aktiviteter och evenemang i samarbete med Expose dans och musik. Vi talar svenska

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2013

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2013 . Socialpsykiatrins Aktiviteter Hösten 2013 Hösten är inte bara slutet på sommaren. Hösten kan vara en nystart och ett tillfälle att komma igång med sånt man tänkt men inte blivit av. - Till hösten ska

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs.

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. varje SMUare är fri att själv ta ställning till SMU:s bekännelse

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Å L A N D S G I L L E T S

Å L A N D S G I L L E T S Å L A N D S G I L L E T S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2010 ÅLANDSGILLET 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed följande berättelse för 2010 ALLMÄN

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Balansräkning 31.12.2009

Balansräkning 31.12.2009 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Balansräkning 31.12.2009 2009 2008 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 JUMIJÄRVI TOMT 647,52 647,52 1120 JUMIJÄRVI BYGGNADER 19

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2014

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2014 . Socialpsykiatrins Aktiviteter Hösten 2014 Hösten är inte bara slutet på sommaren. Hösten kan vara en nystart och ett tillfälle att komma igång med sånt man tänkt men inte blivit av. Tillsammans kan det

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

11.00-12.45 Invigningslunch, lunchen kostar 10 Kvinnor och krig: Sture Lindholm, Anna Lindholm, konferencier Janina Orlov

11.00-12.45 Invigningslunch, lunchen kostar 10 Kvinnor och krig: Sture Lindholm, Anna Lindholm, konferencier Janina Orlov Torsdag 5.11.2015 18.30-20.30 Om barns läsande Diskussion om barns läsande med läsambassadör Katarina von Numers-Ekman, Ekenäs bibliotek. Arr: Förbundet Hem och Skola. 19.00 Identitet annorlunda Maria

Läs mer

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo Februari, mars, april 2016 Träffpunkter Altplatsen Högsbotorpshemmet Kustträffen Solträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? kontakta Laine Henriksson,

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Välkommen till Vårbys seniorträff!

Välkommen till Vårbys seniorträff! Välkommen till Vårbys seniorträff! Våra seniorträffar är öppna för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Vi ordnar aktiviteter och evenemang i samarbete med St Mikaels församling, Vårby

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer