Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr om året, skickar ditt medlemskort samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Välkommen med i Marthaverksamheten! Martha gör gott är det övergripande temat för år 2015! MARTHAMEDLEMMAR I HELSINGFORS 803 personer KRETSAR Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. = ETT DISTRIKT Hemvrån, Simonsg. 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsg. 43 Föreningens ordförande Gunilla Nykopp Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 DISTRIKT (Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, UngMartha) FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Andrea Hasselblatt Verksamhetsledare

3 Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetskoordinatorn har ordet 6 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet 37 Beviljade anslag och erhållna medel 40 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Lucina Hagman, Martharörelsens grundare. Aili Wessberg-Lindfors Marthaföreningens ordförande , Lindfors-fondens grundare

4 Gunilla Nykopp Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Ordföranden har ordet Bästa Helsingforsmarthor, Ett nytt marthaår har startat och vi kan med glädje konstatera att 2014 var ett år då Helsingforsmarthorna gjorde mycket gott. Många av oss deltog i årets största satsning modeshowen för att samla in pengar för det nya Barnsjukhuset och tillställningen var otroligt fin, under två timmer fick vi njuta av sång, vackra kläder och härlig gemenskap i äkta marthaanda. Vi har under året samlat in över till det nya Barnsjukhuset, en fin summa och vi kommer att även i år fortsätta med kampanjen. Under 2014 fick Helsingforsföreningen över 100 nya medlemmar och idag har vi lite över 800 medlemmar kretsarna har rensat medlemslistorna så totalantalet steg inte men otroligt fint att vi fått många nya medlemmar, detta bevisar att Martha är en fin rörelse som har förnyat sig och fortfarande ger mycket. I år firar föreningen sitt 115-årsjubileum och firandet sker med en gemensam brunch på hösten. Vi kommer också att ordna en riktig marthakväll för alla kretsar där ni får dricka kaffe och äta sju sorters kakor så som ett riktigt kafferep, allt i äkta marthastil. Hoppas många av er hängt upp årskalendern med de fina bilderna från förr i tiden. Projektet Svinnkampen startar i mars och bakgrunden är att i Finland slänger vi årligen i medeltal 24 kg mat per person. Sammanlagt blir det 130 miljoner kg matsvinn per år från hemhushållen så nu är målet med kampanjen att väcka diskussion och sprida kunskap kring matsvinnet genom kampanjveckor, matlagningskurser, pop up restauranger, matmarknader och sociala medier. Vår nya förbundsordförande Andrea Hasselblatt talar varmt om temat och bara vi vet lite mera om projektet kommer vi också i Helsingfors att ordna program kring projektet. Vårt kansli är bemannat fyra dagar i veckan av verksamhetskoordinatorerna Maria och Anita. Tag kontakt med kansliet eller någon i styrelsen. Välkommen tillbaka Maria och tusen tack Ceti för din insats för Helsingforsmarthorna! Jag önskar alla Helsingforsmarthor ett innehållsrikt martha-år och hoppas vi ses på våra gemensamma träffar. Gunilla 4

5 Anita Paulig Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinatorn har ordet Det är med stor glädje och behållning jag läser kretsarnas årsberättelser. Det sjuder av liv i kretsarna och jag blir alltid lika häpen över vad allt en krets kan göra och vad allt man hittat på. Det är härlig läsning! Mellan raderna kan man också avläsa vänskap, systerskap och gemenskap. Med på ett hörn ryms också barnen och hela familjen. När mamma mår bra mår hela familjen bra, så är det nu bara och det förstod Lucina Hagman för 116 år sedan när hon grundade martharörelsen. Man förstår också varför martharörelsens ursprungliga namn Bildning i hemmen kändes hotfullt. En bildad kvinna kunde ju komma med krav, ve och fasa! Kunskapstörst är beskrivande för Helsingforsmarthorna, de provar på sådant de inte skulle göra utan eller utanför sin krets och besöker ställen som annars skulle bli osedda. Viktigt är att också barnlösa personer trivs och detta har kretsarna lyckats med, de är skickliga på att balansera programmet så att alla känner sig välkomna. Jag hoppas att sammandraget på vad kretsarna gjorde år 2014 skall inspirera befintliga kretsar till nya roliga upptåg och att nyfikna personer skall lockas med i en krets eller att starta en ny krets. År 2014 såg två nya kretsar dagens ljus: Havsfruarna som träffas på Degerö och Livsnjutarna som träffas i Kokvrån, välkomna med i vår marthagemenskap! Många har frågat vad marthorna gör för ensamma människor? Kan inte marthorna ordna vänkurser och familjekurser? Det finns organisationer vars främsta uppgift är att ordna dylika kurser, varför skall vi uppfinna hjulet på nytt och konkurrera med dessa? Jag ser Martha som en universalmottagare av ensamma eller daglediga personer, alla kretsar är öppna för alla och det finns inget inträdesprov eller krav för att komma med, det är bara att dyka upp! Om det finns en person i din omgivning som verkar ensam be att hon kommer med. Martha finns för de ensamma, martha finns för alla Martha är singelmingel! Anita Paulig 5

6 Verksamhetsåret 2014 Föreningens nya stadgar trädde i kraft med övergång till två föreningsmöten (våroch höstmöte) per år. Vid vårmötet blickar man bakåt på året som gått och vid höstmötet framåt mot det kommande verksamhetsåret. Styrelsen sammanträdde 8 gånger under året, hade strategidag samt höll ett planeringsmöte med Uudenmaan martat.

7 VÅRMÖTET Föreningens vårmöte hölls den 31 mars 2014 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Gunilla Nykopp hälsade välkommen och öppnade mötet. Föreningens förra ordförande Andrea Hasselblatt valdes till ordförande för mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2013 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Efter vårmötet berättade Anne Berner, ordförande för stiftelsen Det nya barnsjukhuset 2017, om barnsjukhusprojektet, hur det framskrider och vad som är på gång. Anne Berner fungerade även som fru Fortuna för lotteriet till förmån för barnsjukhuset.

8 HÖSTMÖTET Föreningens höstmöte hölls onsdagen den 29 oktober och Andrea Hasselblatt fungerade som ordförande för mötet. Kitty Schulman och Birgitta Möller avgick från sina styrelseposter och Susanne Belfrage från sin ersättarplats. Annica Sviberg och Camilla Komonen valdes till ordinarie styrelsemedlemmar och Agneta von Wetter-Rosenthal, Marie-Louise Tapper samt Birgit Pomoell valdes till nya ersättare. Sofia Häggström och Camilla Vitzthum omvaldes, Camilla dock enbart för ett år eftersom hennes mandatperiod går ut år STYRLSEN 2015 Ordinarie Ersättare Period Caroline Grotenfelt-Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Lisbeth Ahjopalo Nina Pitkäjärvi Viveka Martola Sofia Häggström Carita Glasgow Camilla Vitzthum Agneta von Wetter-Rosenthal, ny 15 Annica Sviberg, ny Marie-Louise Tapper, ny Camilla Komonen, ny Birgit Pomoell, ny Till revisor valdes CGR Eva Bruun och till hennes ersättare CGR Rabbe Nevalainen att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse för år Till verksamhetsgranskare för år 2015 valdes Johanna Edelmann och till vice verksamhetsgranskare Riitta Sittnikow. Gunilla Nykopp tackade vice ordförande Kitty Schulman för långt värv i föreningens styrelse och Birgitta Möller med stora silvermärket för hennes insats i styrelsen. KRETSTRÄFFAR Föreningen fortsatte med de lyckade kretsträffarna. 27 kretsar mötte upp under tre entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden tillsammans dryftades och idéer och önskemål listades. 8

9 MEDLEMMAR Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar mot 816 år Värt att poängtera att föreningen ändå fick 105 nya medlemmar under år REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse: Kitty Schulman, ordinarie Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse: Anita Paulig, medlem Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta Riitta Siittnikow, ordinarie Ceti Hasselman, ersättare

10 KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag-torsdag kl På kansliet jobbade under året Anita Paulig och Ceti Hasselman som verksamhetskoordinatorer. Maria Rajalin var vårdledig under året. Föreningens bokföring sköttes av Greenstep Oy och kapitalförvaltning av Aktia Bank Abp och Evli Bank Abp. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och program kvällar. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation UngMartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer.

11 Föreningens ordinarie verksamhet OSYNLIG ORDNING Råder det en osynlig ordning i ditt hem? Helsingforsmarthorna lärde sig att organisera bland saker, papper och i kalendern en tisdag i januari under ledning av Professional organizer Susie Kousa, vars yrke är att organisera och inreda hem och som alltid försöker hitta bästa möjliga återvinningssätt för de saker som man inte mera vill ha kvar. Susie berättade hur man får mera plats för fritid genom att åstadkomma ordning och åhörarna gick hem och såg på sitt hem med nya ögon. VEM VAR DE? ADELN SOM SAMHÄLLSBYGGARE Adelns betydelse för Finlands utveckling har varit stor, många centrala politiskt engagerade personer, konstnärer, arkitekter och övriga reformatorer av vårt samhälle har kommit från adliga släkter. Här kan bl.a. nämnas marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim, republikens president P.E. Svinhufvud av Qvalstad, fångvårdens reformator, Matilda Wrede af Elimä, det finska språkets förkämpe, friherre Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Alexandra Gripenberg och Adelaide Ehrnrooth var under slutet av 1800-talet centrala gestalter inom kvinnosaksrörelsen. Helsingforsmarthorna besökte den välordnade utställningen om adeln som samhällsbyggare på Riddarhuset med Eva Ehrnrooth som guide. SKAMLÖST En fredagkväll i mars uppträdde Viirus-stjärnan och skådespelaren Christoffer Strandberg med sin pjäs Skamlöst i Hemvrån till förmån för det nya Barnsjukhuset. Christoffer Strandberg är en träffsäker imitatör och komiker och i enmansshowen Skamlöst bjöd han på en karikatyrkavalkad av kända personer där han synade såväl deras offentliga som privata roller i sömmarna. Det kändes kusligt levande när Tarja Halonen i duffel pratade med sin make och sin katt, när Jörn Donner pratade strunt och Christoffer Strandbergs tolkning av drottning Silvias tyska accent när hon talar svenska var fenomenal. 11

12 BOKSLUT I mars inför föreningens eget vårmöte som behandlar verksamhetsberättelse och bokslut berättade ekonomie magister Michaela Their på marthornas egen begäran hur man avläser bokslut för en skara sifferintresserade marthor. En dylik kväll borde vara obligatorisk för alla. ÖPPET HUS HANDARBETE OCH PYSSEL Inför påsk öppnade föreningen sina dörrar en kväll och erbjöd påskpyssel och handarbetsrådgivning för stora och små. Även mentorer och adepter från FIKAprojektet deltog och det blev pysselprat på bl.a. estniska, ryska, engelska, finska och svenska. En handfull barn stack sig in med sina mor- eller farföräldrar. En lyckad och sympatisk kväll! BRÖDKURS Under en tvådelad brödkurs instruerade matgurun Markus Haakana hur man startar en degrot, låter den jäsa och matar den för att åstadkomma en välsmakande deg som jäser och blir pösig och fin, inte bara en hård klump. Kursdeltagarna gjorde också vanlig bröddeg som genast kunde bakas ut. HELSINGFORSEFTERMIDDAG I PRIMA SÄLLSKAP En eftermiddag i april åkte en busslast damer, som nått en viss ålder, runt i Helsingfors och blev guidade av den mycket kunniga museilektorn Anna Finnilä. Eftermiddagen avslutades med klassiskt eftermiddagsté i engelsk stil på restaurang Salutorget. Vi önskar att de inbjudna kretsarna med glädje accepterar vår inbjudan och att så många som möjligt har en vilja och en möjlighet att delta. skrev marthakretsen Prima i sin inbjudan med anledning av sitt 20-årsjubileum som den ville fira med dem som varit längst med i Helsingforsmarthorna. Primorna bjöd på bussturen, guidningen och téet, vilket var en trevlig och generös gest. 12

13 TÖLÖVIKEN RUNT TILL FÖRMÅN FÖR DET NYA BARNSJUKHUSET I maj utmanade föreningen sina medlemmar att gå Tölöviken runt. För varje promenad-km betalade deltagarna 1 euro och föreningen sköt till 2 euro per km. Det blev en nätt liten summa på 1150 euro i surt regnväder, men idel glada miner. Många hade tänkt delta, men uteblev p.g.a. det ihållande regnet. TV-nytt var på plats och filmade målgången och intervjuade. Liten ansträngning stor intäkt! VINPROVNING MED RÖDA VINER Det finns alltid intresse för att lära sig nytt om viner, så även denna gång. Den duktiga sommelieren Carina Sonntag delade med sig av sin vinkunskap och lät deltagarna provsmaka och jämföra olika viner och berättade vilka viner som passar med vilken mat. TIDEN GÅR SÅ LÅNGSAMT NÄR MAN TITTAR PÅ DEN Svenska Josefine Lindén berättade om sin bok Tiden går så långsamt när man tittar på den, en romandebut som fått mycket uppmärksamhet i Sverige och som handlar om förlossningsdepression. Havsfruarna hade bjudit in Josefine Lindén och öppnat kvällen för alla intresserade marthor. VÅRUTFÄRD TILL MARINCENTRET VELLAMO I KOTKA Den traditionella vårutfärden hade denna gång marincentret Vellamo i Kotka med lunch på Degerby Gille som utfärdsmål. Utfärden är alltid lika uppskattad och ett fint sätt att samla marthor från olika kretsar, det är sorlet i bussarna ett bevis på! 13

14 NATURENS VILDA ÖRTER MED HENRIETTE KRESS En kulen majdag vägledde örtterapeuten Henriette Kress ett gäng marthor in i de vilda örternas mystiska värld ute i Margreteberg. Det mesta som växer omkring oss är ätbart lärde vi oss och det var fascinerande att lyssna på vad allt vilda örter går att använda till både utvärtes och invärtes. Henriettes goda råd och fantastiska tips om örters användningsmöjligheter ät en outsinlig källa. 14

15 VÄRLDEN I BYN Världen i byn är en gratis familjefestival som ordnats i slutet av maj sedan år Festivalen är en by som är öppen för alla och bjuder på världsbilder, möjligheter, musik, cirkus, dans, teater, konst samt aktiviteter såväl för vuxna som för barn. Marthaförbundet & Marttaliitto hade ett gemensamt bord med olika handarbetsstationer där man kunde återanvända gamla kläder och förvandla dem till nya plagg samt lära sig att sy fast knappar och lappa små hål. Frivilliga marthakrafter hjälpte och instruerade flanörer som ville lära sig mera om att vara miljösmart och minska på textilavfallsberget. FISKHANTERING En junikväll blev det favorit i repris, fiskhantering med Markus Haakana, som i Kokvrån visade hur man rensar, fjällar och filear lax, strömming, gös och abborre. Markus gav även goda tips på klassiska fiskrecept samt lärde ut nya, bl.a. ceviche på gös. Kvällen avslutades med en liten fiskmåltid.

16 ARKIVFORSKNING OCH MARTHAKALENDER Helena Kajander från Svenska Centralarkivet ställde sig till marthornas förfogande och hjälpe kretsarna på traven med att städa bland sina mappar och foton. Samtidigt redde Helena upp f.d. kretsars material, arkiverade och gjorde en ovärderlig insats. Detektivarbetet utfördes i augusti och september i Hemvrån och somliga kretsar fick sina papper och foton ordnade i arkivmappar under Helenas vakande öga. Medan Helena redde upp föreningens papper föddes idén om en marthakalender 2015 med anledning av föreningens kommande 115-årsjubileum. Kalendern belyser på ett utmärkt sätt det arbete Helsingforsmarthorna utfört och lyfter fram betydelsefulla personer i föreningens historia. Kalendern är en kulturgärning och Helsingforsföreningen tackar ödmjukt Helena för det fina arbete hon gjort! 16

17 SKRIV DITT LIV Skriv Ditt Liv-kursen riktade sig till dem som länge velat skriva något om sitt liv men inte riktigt kommit i gång, teman kunde vara pappa, syskon, morföräldrar, kärleksrelationer, jag som förälder, familjehemligheter, arbetsliv m.m. Genom att förstå vårt förflutna och vår historia ökar inte bara förståelsen för hur vi själva blev som vi blev, utan även själva skrivandet och läsningen av vad vi skrivit blir troligtvis mera givande sade Maria Sundblom-Lindberg, terapeut, präst och martha, som ledde kursen. Till varje gång gjorde deltagarna korta skrivövningar, men själva memoarproducerandet skedde utanför kurstid. Kursen pågick en termin med träff två gånger i månaden. GARDEROBEN, KVÄLL FÖR UNGA KVINNOR En septemberkväll visade garderobsproffset Emma Kajander för en skara unga kvinnor hur man fixar upp gamla t-tröjor så att de blir som nya. 17

18

19

20 MODESHOW FÖR BARNSJUKHUSET Modeshowen på G18 till förmån för det nya barnsjukhuset 2017 var en succé utan like. Med slutsåld sal, utomordentliga marthamannekänger och marthabarnmannekänger, sång av Riki Sorsa, god traktering och med munviga Päivi Storgård som konferencier blev modeshowen en av årets höjdpunkter. Modeshowen inbringade nästan 6000 euro, inte illa! 20

21 I TOVE JANSSONS FOTSPÅR I oktober gick den nya kretsen Dagsländan på en rundtur i Tove Janssons fotspår under ledning av guiden och marthan Margit Karjala. Marthor från alla kretsar var välkomna att delta i promenaden. ELMA-MÄSSAN Helsingforsmarthorna deltog i Elma-mässan (Elävä maaseutu) tillsammans med Uudenmaan martat och några frivilliga som visade hur man gör julpynt av gamla tidningar och böcker. BRUNCH OPTING OUT I november var det dags för den traditionella lördagsbrunchen med föredrag om Opting out, fenomenet att framgångrika personer hoppar av sitt jobb för att göra något annat. Föredraget hölls av ekonomie doktor Ingrid Biese som disputerat om kvinnor som vill arbeta på egna villkor. Efter Ingrids anförande hade deltagarna möjlighet att skriva ner önskemål om kommande marthaprogram. Det blev en diger lista, som kansliet skall förvalta väl. 21

22 YINYOGA (DJUPSTRECHING) På hösten landade en ny modefluga i Hemvrån nämligen yinyogan, som innebär lätt, mjuk uppvärmning samt tänjningar för att uppehålla eller förbättra ledrörligheten, tänja musklerna och minska stressen. Kursen riktade sig till alla som vill öka rörligheten och lära sig hur man skall tänja rätt. Den leddes av Cathy Gylling- Bärlund på torsdagmorgnar. THE MAMAS LOPPIS På klädbytardagen ordnade ett gäng unga marthor barnklädsloppis i Hemvrån. Tillställningen var mycket välbesökt och många plagg bytte ägare. Da capo år 2015! NOBELLER OCH NYHETER Den omtyckta litteraturcirkeln Nobeller & nyheter fortsatte att träffas 2:a tisdagen kl under ledning av Tove Fagerholm för att diskutera inhemsk litteratur: 9.9 Bo Carpelan, Tove Jansson & Eeva Kilpi, Solveig von Schoultz & Tito Colliander, Viola Renvall, Anna Bondestam & Claes Andersson, 9.12 Elmer Diktonius & Ulla-Lena Lundberg samt Årets Nobelpristagare. Litteraturcirkeln, som startade år 2013 blev en stor framgång och fortsätter med sina träffar och välkomnar nya medlemmar. MARTHOR OCH DANS Round dansen fortsatte hela året. Över 20 gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. 22

23 MARTHA GÖR GOTT Marthaförbundets övergripande tema för år 2014 var Martha gör gott och Helsingforsmarthorna gjorde gott på olika sätt. Föreningen deltog också i svenska Valikkogruppens möten, som är ett tak för de svenskspråkiga frivilligorganisationerna i Storhelsingfors. ARBISMÄSSAN Arbismässan går av stapeln i Arbis foajé där olika frivilligorganisationer presenterar sig och sin verksamhet två gånger om året. Helsingforsmarthorna har också varit med på ett hörn. Våren 2014 var mässan undantagsvis på Luckan och Frida hon som inte rodnar Lindholm från Radio X3M fungerade som programvärd och intervjuade Anita Paulig om hennes mentorskap i FIKA-projektet. MORSDAGSPAKET Idén om morsdagspaket kom från Närpes, där marthor tillsammans med Hoppets stjärna funderade på samarbete. En martha berättade att det för henne skulle kännas meningsfullt att få fundera ut vad man som kvinna skulle vilja ge vidare till en annan kvinna, en kvinna som lever under fattiga förhållanden och som drabbats av livets motgångar. Genom att ge ett morsdagspaket kan vi förmedla hopp och ge kvinnorna en guldkant i tillvaron och kraft att kämpa vidare. Marthor i Österbotten började packa in morsdagspaket - som Hoppets stjärna sedan samlade in och körde ner till Lettland och Litauen, där paketen distribuerades av kommunala socialarbetare. Helsingforsmarthorna utmanades att delta i insamlingen. 40 paket blev saldot i Helsingfors. Paketen innehöll godis, torrskaffning, hygienartiklar, något trevligt åt en mamma, t.ex. ett smycke, eller något som ett barn tycker om. 23

24 LUCIAMARKNADEN Helsingforsmarthorna var åter med på Luciamarknaden och sålde dadelkakor som bakats av kretsarna. 75 kakor gick åt i ett nafs. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för utsatta barn och deras familjer. FIKA WITH MARTHA År 2014 fortsatte Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Fika-projekt (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet) bakades pepparkakor och pysslades på gemensamma träffar. MARTHAFÖRBUNDETS VÅR- OCH HÖSTMÖTE Marthaförbundets vårmöte ordnades i Vasa och höstmötet hölls i Helsingfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Eva Pohjanpalo Johanna Edelmann Agneta von Wetter-Rosenthal Clara Gahmberg Barbro Löfgren Johanna Andersson Nina Fabricius Bodil Fredriksson-Nurmi Riitta Sittnikow Kati Brommels Vårmötet gick av stapeln i Vasa och lockade 17 Helsingforsmarthor och på höstmötet i Helsingfors deltog ca 26 engagerade Helsingforsdamer. Föreningen glädjer sig över att så många vill åka på förbundets vår- och höstmöten, både för att påverka och för att träffa marthor från andra distrikt och utbyta erfarenheter. Till vårmötet hade Helsingforsmarthorna lämnat in en motion om att Barn far illa föräldrar behöver stöd. Motionen lyfte fram antalet omhändertagna barn som ökat markant och de familjetragedier som blir en följd av familjers trassliga ekonomi, mentala problem och missbruk. 24

25 På vårmötet tilldelades Helsingforsmarthan Riitta Sittnikow utmärkelsen Årets marthagärning 2014 för hennes frivilligarbete som inspiratör och handledare för ungdomar som deltog i evenemanget PopUp Ilo Mesta under hösten och vintern Hennes osjälviska insats att lära ungdomar att sticka och virka har gått över såväl språk- som generationsgränserna och har uppmärksammats och uppskattats stort. Årets marthagärning är en sådan händelse eller en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen Årets marthagärning ges till en marthaförening, marthakrets eller till en enskild marthamedlem. Helsingforsföreningen är omåttligt stolt över att utmärkelsen tilldelades Riitta Sittnikow. På höstmötet i Helsingfors valdes Helsingforsmarthan Andrea Hasselblatt till ny förbundsordförande för åren efter att sittande ordförande Harriet Ahlnäs meddelat att hon inte ställer upp för omval. På centralstyrelsens konstituerande möte efter höstmötet valdes Kitty Schulman till Marthaförbundets första vice ordförande. 25

26 NASTA-BEREDSKAPSÖVNINGARNA Nasta-beredskapsövningar för kvinnor ordnas två gånger om året av Kvinnornas beredskapsförbund för att ombesörja krishanteringen i Finland under fredstid. Övningarna är helt och hållet utan vapen och kurserna av de mest varierande slag, sjövett, mental krishantering, etc. Från Helsingforsföreningen deltog för första gången Sofia Häggström i övningen Helene i Dragsvik i maj 2014 och kursen hon deltog i hette Katuturvallisuus (gatusäkerhet). Hennes kommentarer om kursen lyder så här: Det var väldigt intressant att se hur militären fungerar vi fick ju bo, klä oss och äta som riktiga beväringar. Rekommenderar varmt till andra intresserade åker själv gärna igen. Hoppas att flera av marthorna skulle få upp ögonen för denna organisation. Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman och Riitta Sittnikow deltog på hösten i övningen Savotta i Vekarajärvi ( ), Ceti och Riitta deltog i kursen Kanttiinitoiminta maastossa och fick samtidigt hygienpass och alkusammutuspassi, Annika deltog i kursen Henkinen tuki. Ceti om Kanttiinitominta maastossa: Det var jätteintressant och givande, vill delta på nytt. Fick hygienpass, brandsläckarpass. Super utbildare, speciellt hygienutbildaren. Roligt att se armén inifrån på riktigt, sätta armékläder på och marschera. Hemskt med tidiga uppstigningar och 10 personer som snarkar i samma rum, mycket väntande som det ju är i armén, men många skratt! Mat som fyllde magen men sådan sörja ibland. Riitta om Kanttiinitominta maastossa: Jättekiva och jätteintressant, givande och många nya erfarenheter rikare. Nu anmäld till Meripelastuskurssi på Santis 2015 i Sandhamn. Annika om Henkinen tuki: Ämnet var tidvis tungt, men givande och självvalt. Positivt var att gruppen hade en väldigt öppen dialog om ämnet. Jag kunde nog tänka mig, att delta på nytt i en Nasta-övning, i någon annan kurs. 26

27 NKF, NORDENS KVINNOKONFERENS I ROVANIEMI Sju Helsingforsmarthor beviljades resestipendier för Nordens Kvinnokonferens, som år 2014 gick av stapeln i Rovaniemi. I konferensen deltog inalles ca 120 kvinnor från Finland, Island, Norge och Sverige. Danmark har inte deltagit de senaste åren. Konferensens tema var Gränslösa kvinnor i norr. Föreläsningarna hölls i Arktikum, ett museum och vetenskapscenter med betoning på arktiska förhållanden och arrangör var denna gang Marttaliitto. Här följer ett sammandrag på Helsingforsmarthornas kommentarer: När jag nu tänker tillbaka på dagarna i Rovaniemi kommer jag ihåg så många minnesvärda upplevelser och förundras över hur mycket som rymdes inom ett enda veckoslut. Det var, igen en gång, en mycket lyckad NKF-konferens, som genomsyrades av en stark känsla av nordisk vänskap och gemenskap. Jag vidhåller min mångåriga uppfattning att en Martha får så mycket mer ut av sitt medlemskap då hon höjer blicken utöver kretsen.tag emot alla möjligheter som finns inom Föreningen, Förbundet och NKF. Jag citerar Rigmorin mielestä naisten pitää tukea toisiaan, luottaa itseensä ja tuoda mielipiteensä kainostelematta esiin. Verkostoituminen ja vaikuttaminen ovat tärkeitä. Alla arrangemang var utomordentliga, allt klaffade, nya vänner och social samvaro bland nordiska kvinnor och bland våra egna marthor, insikten över allt vi kvinnor kan åstadkomma och kan känna oss stolta över. Vi lyssnade på verkligt högklassiska föredrag, var stolta över vårt land och vad vi kunde erbjuda våra nordiska gäster. Det var ett omväxlande och intressant program vi bjöds på. Och så roligt att Norge och Island var så väl representerade. Lätt var det ju att få kontakt alla deltagare bjöd till och var lätta at komma i samspråk med. Det gavs tillfälle att bekanta sig med hur kvinnoförbundet fungerar på olika håll. Gammelmarknad med demonstration av hantverk och forna arbetsmetoder i Sverige, erfarenhetsmärken i hushåll på finskt håll och barnestugeverksamhet som bedrevs i Norge av kvinnoförbundet. Minnen som ploppar upp när jag tänker på dagarna är marthadresskavalkaden. Vi har ju inte egna dräkter eller tyg i användning på svenskt håll, men en finlandssvensk marthabörs kunde ju vara kul att ha som påminnelse om hushållning och som som igenkänningstecken. 27

28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar och 43 kretsar. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet. Diskussion, prat och gemenskap är också en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. Efter namnet på kretsen medlemsantal per ALLMÄNNA MARTHOR (71 medlemmar, medelålder 51 år) En del Helsingforsmarthor har valt att inte skriva in sig i en krets utan är s.k. allmänna marthor och är medlemmar direkt i föreningen. Som direkta medlemmar får de Marthabulletinen per e-post och har möjlighet att delta i föreningens allmänna verksamhet, men de har ingen egen moderkrets. BRUTTORNA (7 medlemmar, medelålder 42 år) Bruttorna är småbarnsföräldrar som träffas i Staffansby och har hunnit med bl.a. Mary Kay-hudvårdsparty, bowling, gymnastik, sommarträff i Ekenäs, yoga och indisk mat samt kransbindning. BULLAN (21 medlemmar, medelålder 74 år) Bullans medlemmar är forna elever från flicklyceet på Bulevarden, men även andra medlemmar är välkomna. Kretsen kombinerar kultur och umgänge och varvar konstbesök med pratmöten, bl.a. Storfurstendömet Finlands framtida wälgång- Lantdagen och fotoutställningen Brylcrème har besökts. Vad har morgonsamlingarna i Svenska flicklyceet gett oss för livet? har diskuterats och flicklyceets 170-årsjubileum har firats med en festlunch på Café Ursula. Bullorna upplever att de, tack vare sin marthakrets, utför en kulturgärning genom att hålla minnet av Svenska flicklyceet levande. 28

29 BÖNORNA (25 medlemmar, medelålder 40 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Ovista ja ikkunoista på Kansallisteatteri, besökte Thehuone, ordnade barnteater i Hemvrån med teater Taimine. Totalt inbringade teatern och caféet 2500 euro som donerades till Stödföreningen för det Nya barnsjukhuset. Bravo Bönorna! Helt fantastiskt! Bönorna har även haft fiskkväll, spelat frisbeegolf, provat på Crossnature, besökt Hymy Raw Food café och julpysslat. CANDELA (11 medlemmar, medelålder 42 år) Året inleddes med årsmöte och middag i Kokvrån och fortsatte med Wardi-utställningen på Ateneum, teater på Viirus, weekend-resa till Tavastehus och Spa Hotel Aulanko. Det blev ingen gå-kampanj pga uselt väder, utfärd till Kalvholmen, Tove Jansson-utställningen, föreningens modeshow, canastakväll, musikalen Mamma Mia på Svenska Teatern och julshopping i Borgå. DAGSLÄNDAN (14 medlemmar, medelålder 56 år) En ny krets för daglediga kvinnor såg dagens ljus i februari då gruppen satt och listade allt vad den ville göra, listan blev lång och fantasifull. Kretsen bekantade sig under året med mindfulness, kvinnohjärtat och gjorde en lärorik utfärd till nyttoväxtföreningen på Anneberga, en otroligt fin oas nära Arabiastranden. Dagsländan har tillrett medelhavsmat och lärt sig att duka rätt under ledning av supermarthan Yvonne Nylund-Fagerstedt och lärt sig att hålla koll på sin ekonomi. Dagsländans medlemmar är mellan 30 år och 65 år och den är öppen för alla intresserade. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 42 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden för att laga mat tillsammans, njuta av sommartraditionsenlig picknickmat och kocka i martha-anda. DRUMSÖ (23 medlemmar, medelålder 48 år) Drumsömarthorna fyllde 70 år i januari och firade det med en festbrunch som både nuvarande aktiva och äldre Drumsömarthor deltog i. Det var mycket lyckat att bjuda in f.d. aktiva medlemmar och utbyta tankar och minnen med dem. Kretsen har lagat libanesisk och fransk mat, besökt Thehuone, sålt soppa till förmån för barnsjukhuset på restaurangdagen, påskpysslat, ordnat traditionell picnic inför sommarlovet, besökt Tove Jansson-utställningen och bakat till Luciamarknaden. Kretsen har också en egen M-klubb och gör saker tillsammans med sina ungdomar. 29

30 DTM, Don t tell Martha (13 medlemmar, medelålder 39 år) DTM kretsen har lärt sig att filea fisk med Kira Röntynen, sått örtfrön, vattnat och vårdat dem så att de kunde njuta av färska örter under sommaren, gått på modeshow och fixat hälsosmoothien. ELVAN (9 medlemmar, medelålder 72 år) Elvan stickar och virkar för välgörenhet varje onsdag i Hemvrån mellan klockan elva och femton. Det virkas värmande sjalar åt seniorer, stickas sockor åt beväringar i Dragsvik och stickas mössor, sockor och vantar åt nyfödda bebisar på Barnmorskeinstitutet. Föreningen står för garnet, älvorna tillverkar plagg på löpande band, diskuterar världsnyheter och lokala nyheter, kvällstidningar, svensk dampress och som socker på botten får de varje vecka höra veckans vits som läses upp av Mary. Det blir mycket skratt och flit under dessa handarbetssessioner och den fina stämningen i kretsen är unik. År 2013 stickades närmare 1000 mössor, sockor och vantar åt de nyfödda på Barnmorskeinstitutet och glädjen är alltid lika stor hos personalen när våra älvor överräcker dessa värmande plagg med en liten personlig hälsning som följer med plagget. FREDRIKSBERG (8 medlemmar, medelålder 85 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån 4:e tisdagen i månaden och har över 100 år på nacken. Programmet består ofta av sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar. Medlemmarna står själva för programmet. GAMMA (1 medlem, medelålder 34 år) Avslutades år 2014 GRYZI (23 medlemmar, medelålder 43 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Kokvrån, men lagar inte enbart mat. Under år 2014 lagade gryzina indisk mat med Mia Hansson, Sushi med Lotta Stude, besökte Lumene och lärde sig om hudens åldrande, deltog i föreningens modeshow och avslutade året med pepparkaksbak för stora och små. HAGASESSORNA (16 medlemmar, medelålder 37 år) Under 2014 träffades Hagasessorna för att prova på avslappningsmetoden shindo, lära sig att göra smoothies med Nina Westerback, gå på teater Viirus och på barnteater med sina barn. De har också haft julbak med barnen. 30

31 HAVSFRUARNA (10 medlemmar, medelålder 42 år) På Degerö startade en ny ung krets i slutet på hösten Den kom igång 2014 med hemgjord råchoklad, långpromenad, vinterbad, mindfulness, enneagram, Tove Jansson-utställningen och besök av författaren Josefine Lindén från Sverige. INTERNATIONAL MARTHA (9 medlemmar, medelålder 63 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder som träffas i Kokvrån och lagar mat på svenska, finska och engelska. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 81 år) Klåvuskretsen är en aktiv krets som träffas var tredje vecka i en klubblokal på Nåldammsvägen. Året inleddes med hemligt paket, d.v.s. deltagarna skulle hitta på vad som fanns i paketet och den som gissade rätt fick paketet samt äran att hämta ett nytt paket nästa gång. Kretsen har firat Runeberg med besök till Nordhuset där Annica Cleo sjöng sånger av Runeberg, dansat magdans och sittdans, hört om gamla föremål, ordnat knytkalas, firat 45-årsjubileum, hört på föredrag om brandsäkerhet, pysslat, lyssnat på reseskildringar, ordnat lotteri och firat jul. Kerstin Soles har stickat babymössor åt nyfödda småttingar på Barnmorskeinstitutet. KVARNEN (10 medlemmar, medelålder 80 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och stickar och syr Moder Teresa-filtar, som de för till Gustavsgårds åldringshem och till Kvarnbäckens åldringscentral, där de även har f.d. medlemmar boende. Medan filtarna stickas och sys diskuteras världsproblemen. KVASTEN (12 medlemmar, medelålder 84 år) Då medelåldern i vår krets är ca 84 år så har verksamheten i huvudsak varit samvaro. Gemenskapen har visat sig vara det viktigaste och till det passar ju kyrkan i Gamlas med sitt fina kök för våra träffar två gånger i månaden. LIVSNJUTARNA (10 medlemmar, medelålder 37 år) En ny krets som startade upp år

32 MAGNIFICA MARTHOR (8 medlemmar, medelålder 48 år) Magnifica Marthor är en ny krets som inledde sin verksamhet hösten 2013 och som under 2014 lärde sig om pärlskötsel, besökte klädföretaget Noolan, bekantade sig med de senaste kökstrenderna, gjorde en skärgårdskryssning, lagade höstlig mat av självplockade råvaror, hörde på föredrag om företagsansvar samt om sambandet mellan hundens och människans föda och korrelerande sjukdomar. Vi är en stark och sammanhängande grupp jämnåriga kvinnor med ambitiösa framtidsvisioner, vilja att lära oss nytt och med intresse för vardagliga, jordnära, ekologiska och mänskliga frågor. MAP (25 medlemmar, medelålder 69 år) Den alltid lika aktiva kretsen Mappies har haft ett mångsidigt program om släktforskning, SFV, föredrag om gamla marthadockor, utflykt till Karin Widnäs ateljé i Fiskars, introduktion i Feldenkrais-metoden (förbättrad rörelsefunktion), föredrag om vaccinationer och om plaster Året avslutades med besök på Reitz hemmuseum och dess otroliga konstsamling jämte middag på restaurang Elite. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2014 hann kretsen med brunch, modeföredrag om olika kroppstyper, tillredde vardagsmat, deltog som publik i Bettina S talkshow, ordnade grillmiddag, lagade äppelrätter, gick på föreningens modeshow och avslutade året med julfest med avecer. MARTHARELLERNA (49 medlemmar, medelålder 70 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer. Kretsens utmärkta program kan vara en bidragande faktor. Kretsen har besökt Riddarhuset, konstnärskullen på Sandudds begravningsplats och Apoteket Svanen samt gjort en båtutflykt och hört föredrag om rättvis handel, sömnproblem, minne och glömska, om boken Punsch på glasverandan och om Zimbabwe-Aids Orvot samt om Dick Idmans insats för den finlandssvenska teatern. Martharellerna har understött Zimbabwe-Aids Orvot och Plan Suomi. 32

33 MAYA (14 medlemmar, medelålder 47 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och har under året varit på kulturpromenad med Clara Palmgren, haft knytkalas och glögg och deltagit som studiopublik vid inspelningen av programmet På resande not. MIXED MARTHA ( 11 medlemmar, medelålder 68 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2013 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 70 år) Pangbrudarna har under året besökt Riddarhuset och Brandmuséet, hört på föredrag om krukväxter, bekantat sig med Helsingfors Observatorium, gjort en dagsutfärd till Tallinn, haft soppkväll i Kokvrån, hört på föredrag om det heliga berget Athos och firat julfest. Pangbrudarna hörde till de kretsar som sorterade sitt marthamaterial tillsammans med Helena Kajander från Svenska Centralarkivet. PLUSMINUS 50 (43 medlemmar, medelålder 65 år) Plusminus 50 har bekantat sig med utställningen Brylcrème, sett pjäsen Gräset är grönare på andra sidan på Viirus och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, besökt Urho Kekkonen museet, åkt på kretsens 10-årsjubileumskryssning till Tallinn, haft smyckeskväll och besökt Edvard Munch-utställningen. Kretsen har aktivt deltagit i föreningens verksamhet trevligt! PRALINERNA (16 medlemmar, medelålder 38 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån, men de gör även annat än enbart mat. De har besökt Novitas Lankadeli, gått på teater, sett Chaplin i bilder-utställningen, lagat mat enligt temat Mat från gratistidningar och haft Riikkas virkskola Riikka är en av oss praliner som är duktig på allt! Vi virkade och skrattade och svor lite men alla gick hem med en vacker virkad blomma. Kretsen firade sitt 5-årsjubileum med båtfärd till Borgå och besök till pralinfabrik, gick på te-tasting på The Huone, hade mode- och sminkkväll, andra sidan av pralinernas årsb. fattas. 33

34 PRIMA (48 medlemmar, medelålder 52 år) År 2014 firade primorna 20-årsjubileum med en bejublad jubileumsbrunch och inbjudna gäster från alla Helsingforskretsar. Under året hann primorna med vändagsträff, teaterbesök, bussrundtur och afternoon tea i Helsingfors med föreningens foxy ladies (12 primor och 30 foxy ladies), frågesport på Tjärholmen, allsång i Kokvrån, föreningens modeshow med tre prima mannekänger, spelkväll och julklappspaketering. Innehåll till 150 julpaket samlades in, paketerades och levererades till barnhemmet i Imastu. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 38 år) Under året har Primadonnorna varit på Ateneum, besökt Funky Lady, tillrett japansk mat, sett Tove Jansson-utställningen, kryssat i skärgården, ridit på islandshästar, besökt en inredningsbutik, tovat och lagat julgodis. PRIMAL (8 medlemmar, medelålder 59 år) Primalkretsen grundades i september 2013 med syfte att studera den s.k. Primaldieten (rå, oupphettad mat) och dess hälsoeffekter. Primalkretsens medlemmar träffas regelbundet i Kokvrån där de tillreder mat enligt Primal-dieten. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 40 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby. De har under året handarbetat, haft utedag med familjerna, sett pjäsen Skamlöst med Christoffer Strandberg, paddlat, besökt Helene Schjerfbeck-utställningen i Raseborg, gått på hike och haft hantverksträff. SMARTORNA (43 medlemmar, medelålder 73 år) Smartorna har under året hört om rosenodling, hur det är att vara skolfarfar, gjort besök till naturcentret Haltia i Noux, promenerat på Sveaborg, hört om olika motionsformer och om arvs- och familjerätt, om Sissel Lund-Stenbäcks liv och firat julfest. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel, som vuxit, träffades 8 gånger under år 2014 och såg de bästa av årets konstutställningar. 34

35 SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 40 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och sysslar med välgörenhet. 5TYRKAT (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen 5tyrkat, f.d. Queerfeministerna, tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2014 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. Målet med träningarna är att: främja kvinnors självkänsla och välmående tillsammans utveckla olika självförsvarstekniker bryta fördomar och ifrågasätta begränsande och uteslutande normer kring flickor och kvinnor stärka systerskap öppna diskussionen kring könsrelaterat våld SUPERMARTHORNA (31 medlemmar, medelålder 67 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i församlingssalen i Tammelunds kyrka. Supermarthorna har tagit del av Riddarhusutställningen om adelskapets betydelse för Finland, besökt Reitz hemmuseum med en utsökt konstsamling, besökt HBL, bakat bröd och hört om konceptet Keittiökaveri och om Stefan Lundbergs och Leif Weckströms båtresa i Görans Schildts kölvatten. Året avslutades med julfest. TJEJLIGAN (20 medlemmar, medelålder 32 år) Tjejligan har provat på kantelespel, mindfulness, vinterbad och SUP (Stand Up Paddling), sett Århundradets kärlekssaga, bekantat sig med nagelkonst, haft kräftskiva, lagat italiensk mat, lärt sig om stresshantering med skådespelaren Camilla Hellberg och lyssnat på en föreläsning om Garderoben samt gått på marthamodeshow. En leksaksdonation gjordes av kretsen till Litauen. 35

36 TRAKTÖRERNA (12 medlemmar, medelålder 38 år) Traktörerna har fortsatt som matlag och träffas första lördagen i månaden för att tillreda middag enligt något tema som värdparet valt. De är en mångkulturell krets och träffarna behandlar ofta mat från olika kulturer. Traktörerna har fortsatt med tematräffar och dragansvaret för träffarna cirkulerar mellan medlemsparen -barnen är välkomna med på träffarna. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 40 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen haft bokbytarkväll med soppa och fastlagsbullar, besökt utställningen Brylcrème och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, åkt över dagen till Tallinn, haft skördefest, gått på teater och firat födelsedagar. TÖLÖ-MUNKSNÄS (11 medlemmar, medelålder 86 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år, men damerna har ändå fortsatt att träffas 2:a måndagen i månaden i Hemvrån för att dricka kaffe och umgås. ULFÅSA (7 medlemmar, medelålder 86 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster såsom socialarbetaren Hanna Holmberg som berättade om aktuella frågor om barnskyddet och Viks naturövervakare Eero Halpanen som talade om djur i Helsingfors. Kretsen har diskuterat städning, kvinnor i krig och fred och hur vi kan vårda vårt vardagsspråk. En liten krets med ambitiöst program. ULRIKAKRETSEN (9 medlemmar, medelålder 49 år) Ulrikakretsen träffas i Kokvrån för att laga mat tillsammans och tillreder i regel förrätt, huvudrätt och efterrätt, kretsen tänker säsong och väljer helst ekologiska produkter. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (26 medlemmar, medelålder 5 år) Wellness är kretsen som satsar på välmående, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Qigong, kemikalier i vardagen, muskelträning, konstpromenad, skogspromenad, arkitekturpromenad, kinesisk medicin och asiatisk matlagning har stått på programmet. 36

37 Beviljade anslag Nasta-beredskapsövningarna (stipendium à 60 euro) Helene, Dragsvik, , Sofia Häggström Savotta, Vekarajärvi , Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman, Riitta Sittnikow NKF, Rovaniemi (resestipendium à 200 euro) Rigmor Holm-Leppälä, Ulla Finne, Tuula Grönholm, Viveka Mattlin, Johanna Edelmann, Rose-Maj Fröman, Solveig Rosenberg-Wikström Erhållna medel Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors ,00 euro 5.000,00 euro Understöd betalade till HERTTONIEMEN SEURAKUNTA Kvarnen I-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna IMASTU KOOL-KOUD Kvarnen Prima Plusminusfemtio 37

38 JOULUPUU 2014 Prima LUCIAINSAMLINGEN Bullan MATTEUS FÖRSAMLINGS KRISKASSA Supermarthorna NYA BARNSJUKHUSET 2017 Bönorna Drumsö Gryzi Helsingfors svenska Marthaförening ( 8336,77) Kvasten Martharellerna Pangbrudarna Plusminusfemtio Round dansen Ulfåsa PLAN FINLAND Martharellerna Prima ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY Martharellerna ÅR 2014 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Gudrun Ehlers, Åsa Forsblom, Anita Piehl och Maj-Gret Wilkman. Åsa Forsblom var Helsingforsföreningens kansliföreståndare åren och en mycket uppskattad medarbetare och martha. Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. 38

39 Lilla guldmärket Åsa Mattsson, Prima Stora silvermärket Lotta Stude, Prima Janina Wallgren, Prima Camilla Vitzthum, Gryzi Carita Glasgow, Drumsö Gitta Möller, Pangbrudarna Gulla Hernberg, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2015 STYRELSEN 39

40 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. RESULTATRÄKNING Resultaträkning Ordinarie verksamhet , ,02 Intäkter , ,68 Kostnader , ,70 Personalkostnader , ,25 Avskrivningar , ,87 Övriga kostnader , ,58 Frivilliga personalkostnader -892, ,68 Lokalkostnader , ,91 Resekostnader , ,42 Möten och representation , ,14 Administrativa kostnader , ,75 Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -376, ,68 Över-/underskott , ,02 Medelanskaffning , ,78 Intäkter , ,78 Kostnader , ,00 Över-/underskott , ,24 Investerings- och finansieringsverksamhet , ,70 Intäkter , ,47 Intäkter från övriga långfristiga tillgångar , ,27 Intäkter från självtäckande fonder , ,20 Kostnader , ,77 Kostnader från övriga långfristiga tillgångar , ,48 Kostnader från självtäckande fonder , ,29 Över-/underskott , ,46 Överföring av medel , ,91 Bundna fonder , ,91 Ökning (minskning) av av självtäckande fonder , ,91 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,45 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,45 40

41 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. BALANSRÄKNING Balansräkning AKTIVA AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA ,21 220, ,79 926,79 Materiella tillgångar tillgångar Maskiner Maskiner och och inventarier 8 407, , , ,59 Placeringar Aktier Aktier och och andelar andelar ,90 812, ,20 786,20 BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,21 220, ,79 926,79 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER ,84 096, ,02 727,02 Placeringar ,64 004, ,31 291,31 Fordringar , , , ,71 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER TOTALT TOTALT ,84 096, ,02 727,02 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA , , , ,75 Omsättningstillgångar Varor Varor 0,00 0,00 376,20 376,20 Kortfristiga fordringar Övriga Övriga fordringar 1 599, , , ,70 Aktiva Aktiva resultatregleringar 1 009, ,88 214,63 214,63 Kortfristiga fordringar totalt totalt 2 609, , , ,33 Kassa Kassa och och bank bank , , , ,22 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT , , , ,75 AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 BALANSRÄKNING Balansräkning PASSIVA PASSIVA EGET EGET KAPITAL KAPITAL ,35 258, ,36 662,36 Fonder Fonder ,80 603, ,80 603,80 Bundna Bundna fonder fonder Självtäckande fonder fonder ,84 096, ,02 727,02 Överskott Överskott (underskott) från från tidigare tidigare räkenskapsperioder ,54 331, ,99 608,99 Räkenskapsperiodens överskott överskott (underskott) , , , ,45 EGET EGET KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT ,35 258, ,36 662,36 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL , , , ,20 Kortfristigt främmande kapital kapital Erhållna Erhållna förskott förskott 6 000, , , ,00 Inköpsskulder 1 898, , , ,25 Interna Interna skulder skulder 3 690, , , ,06 Övriga Övriga kortfristiga skulder skulder 1 162, ,27 984,38 984,38 Passiva Passiva resultatregleringar , , , ,51 Kortfristigt främmande kapital kapital totalt totalt , , , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT , , , ,20 PASSIVA PASSIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 41

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012 Årsberättelse 2012 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa

Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa Mentora Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa 1 ledaren MENTORA Mentora önskar sina läsare en skön sommar! Mentora kan läsas på nätet i pdf- form på adressen

Läs mer

volleyboll-danskurs i älvsborg

volleyboll-danskurs i älvsborg Klöverbladet Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens förbund #4 2011 volleyboll-danskurs i älvsborg extra stämma 4H-dagen bruksridning 1 Ledare Gunnarsson, Kretsinstruktör

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Konsten att finna nycklar (II)

Konsten att finna nycklar (II) Luppen kunskapscentrum ÄO Arbetsrapport 2004:4 Äldreomsorg och äldrevård Konsten att finna nycklar (II) - handledning i att arbeta för kulturella och sociala aktiviteter inom äldreomsorgen FoU-cirkel hösten

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare.

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare. Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 8/14 4 Profilen: Fredrik Lindgren 10 Bakom vitrinerna 16 Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare Innehåll Nr 8 september 2014 Ledaren 3 Bemötande

Läs mer

Träskoposten Nr 3 2007

Träskoposten Nr 3 2007 Träskoposten Nr 3 2007 2 Träskoposten Nr 3 2007 Träskoposten Nr 3 Hösten 2007 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 ALMA Börje Ahlstedt lockade till många skratt på Alzheimer- caféet Sidan 14 Blomsterfonden i kultursamarbete med Berwaldhallen Klassisk

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

Med talande kompass kommer synskadade långt

Med talande kompass kommer synskadade långt Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12e 4/2007 Juni Nyland har fått sitt första läsombud

Läs mer

Texter för romska ungdomar SVENSKA

Texter för romska ungdomar SVENSKA Texter för romska ungdomar SVENSKA Fakta och framtid Texter för romska ungdomar Domino Kai, Fatima Bergendahl, Fatima Miftar, Iren Horvatne, Kani Miftar, Kati Dimiter Taikon, Mirelle Gyllenbäck, Rosario

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2005-2006 Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt. (Dag Hammarskjöld) Skogen skulle vara mycket tyst, om inga andra fåglar sjöng än

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar!

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar! Information för Åsbygden Nytt för ÅS Nr 2 /2013 Lokalt informationsblad mars - maj EVENEMANGS- KALENDER Möt Majvor frisörskan Bli medlem i våra föreningar! Ozza - Natalies pingisvardag Vad var en forbonde?

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Mentora. Trivsel. Den tredje åldern. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 3/2005

Mentora. Trivsel. Den tredje åldern. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 3/2005 Mentora Svenska Studiecentralens nyhetstidning 3/2005 Den tredje åldern 1 Trivsel ledaren Tid för ruska Det förunderliga människolivet brukar numera indelas i olika faser och ålderssegment. Sociologer

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården 1 SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Seniorjympa:

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Sommarens kalendarium Medlemsresa till Borås i augusti Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd Händer

Läs mer