Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr om året, skickar ditt medlemskort samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Välkommen med i Marthaverksamheten! Martha gör gott är det övergripande temat för år 2015! MARTHAMEDLEMMAR I HELSINGFORS 803 personer KRETSAR Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. = ETT DISTRIKT Hemvrån, Simonsg. 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsg. 43 Föreningens ordförande Gunilla Nykopp Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 DISTRIKT (Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, UngMartha) FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Andrea Hasselblatt Verksamhetsledare

3 Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetskoordinatorn har ordet 6 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet 37 Beviljade anslag och erhållna medel 40 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Lucina Hagman, Martharörelsens grundare. Aili Wessberg-Lindfors Marthaföreningens ordförande , Lindfors-fondens grundare

4 Gunilla Nykopp Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Ordföranden har ordet Bästa Helsingforsmarthor, Ett nytt marthaår har startat och vi kan med glädje konstatera att 2014 var ett år då Helsingforsmarthorna gjorde mycket gott. Många av oss deltog i årets största satsning modeshowen för att samla in pengar för det nya Barnsjukhuset och tillställningen var otroligt fin, under två timmer fick vi njuta av sång, vackra kläder och härlig gemenskap i äkta marthaanda. Vi har under året samlat in över till det nya Barnsjukhuset, en fin summa och vi kommer att även i år fortsätta med kampanjen. Under 2014 fick Helsingforsföreningen över 100 nya medlemmar och idag har vi lite över 800 medlemmar kretsarna har rensat medlemslistorna så totalantalet steg inte men otroligt fint att vi fått många nya medlemmar, detta bevisar att Martha är en fin rörelse som har förnyat sig och fortfarande ger mycket. I år firar föreningen sitt 115-årsjubileum och firandet sker med en gemensam brunch på hösten. Vi kommer också att ordna en riktig marthakväll för alla kretsar där ni får dricka kaffe och äta sju sorters kakor så som ett riktigt kafferep, allt i äkta marthastil. Hoppas många av er hängt upp årskalendern med de fina bilderna från förr i tiden. Projektet Svinnkampen startar i mars och bakgrunden är att i Finland slänger vi årligen i medeltal 24 kg mat per person. Sammanlagt blir det 130 miljoner kg matsvinn per år från hemhushållen så nu är målet med kampanjen att väcka diskussion och sprida kunskap kring matsvinnet genom kampanjveckor, matlagningskurser, pop up restauranger, matmarknader och sociala medier. Vår nya förbundsordförande Andrea Hasselblatt talar varmt om temat och bara vi vet lite mera om projektet kommer vi också i Helsingfors att ordna program kring projektet. Vårt kansli är bemannat fyra dagar i veckan av verksamhetskoordinatorerna Maria och Anita. Tag kontakt med kansliet eller någon i styrelsen. Välkommen tillbaka Maria och tusen tack Ceti för din insats för Helsingforsmarthorna! Jag önskar alla Helsingforsmarthor ett innehållsrikt martha-år och hoppas vi ses på våra gemensamma träffar. Gunilla 4

5 Anita Paulig Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinatorn har ordet Det är med stor glädje och behållning jag läser kretsarnas årsberättelser. Det sjuder av liv i kretsarna och jag blir alltid lika häpen över vad allt en krets kan göra och vad allt man hittat på. Det är härlig läsning! Mellan raderna kan man också avläsa vänskap, systerskap och gemenskap. Med på ett hörn ryms också barnen och hela familjen. När mamma mår bra mår hela familjen bra, så är det nu bara och det förstod Lucina Hagman för 116 år sedan när hon grundade martharörelsen. Man förstår också varför martharörelsens ursprungliga namn Bildning i hemmen kändes hotfullt. En bildad kvinna kunde ju komma med krav, ve och fasa! Kunskapstörst är beskrivande för Helsingforsmarthorna, de provar på sådant de inte skulle göra utan eller utanför sin krets och besöker ställen som annars skulle bli osedda. Viktigt är att också barnlösa personer trivs och detta har kretsarna lyckats med, de är skickliga på att balansera programmet så att alla känner sig välkomna. Jag hoppas att sammandraget på vad kretsarna gjorde år 2014 skall inspirera befintliga kretsar till nya roliga upptåg och att nyfikna personer skall lockas med i en krets eller att starta en ny krets. År 2014 såg två nya kretsar dagens ljus: Havsfruarna som träffas på Degerö och Livsnjutarna som träffas i Kokvrån, välkomna med i vår marthagemenskap! Många har frågat vad marthorna gör för ensamma människor? Kan inte marthorna ordna vänkurser och familjekurser? Det finns organisationer vars främsta uppgift är att ordna dylika kurser, varför skall vi uppfinna hjulet på nytt och konkurrera med dessa? Jag ser Martha som en universalmottagare av ensamma eller daglediga personer, alla kretsar är öppna för alla och det finns inget inträdesprov eller krav för att komma med, det är bara att dyka upp! Om det finns en person i din omgivning som verkar ensam be att hon kommer med. Martha finns för de ensamma, martha finns för alla Martha är singelmingel! Anita Paulig 5

6 Verksamhetsåret 2014 Föreningens nya stadgar trädde i kraft med övergång till två föreningsmöten (våroch höstmöte) per år. Vid vårmötet blickar man bakåt på året som gått och vid höstmötet framåt mot det kommande verksamhetsåret. Styrelsen sammanträdde 8 gånger under året, hade strategidag samt höll ett planeringsmöte med Uudenmaan martat.

7 VÅRMÖTET Föreningens vårmöte hölls den 31 mars 2014 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Gunilla Nykopp hälsade välkommen och öppnade mötet. Föreningens förra ordförande Andrea Hasselblatt valdes till ordförande för mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2013 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Efter vårmötet berättade Anne Berner, ordförande för stiftelsen Det nya barnsjukhuset 2017, om barnsjukhusprojektet, hur det framskrider och vad som är på gång. Anne Berner fungerade även som fru Fortuna för lotteriet till förmån för barnsjukhuset.

8 HÖSTMÖTET Föreningens höstmöte hölls onsdagen den 29 oktober och Andrea Hasselblatt fungerade som ordförande för mötet. Kitty Schulman och Birgitta Möller avgick från sina styrelseposter och Susanne Belfrage från sin ersättarplats. Annica Sviberg och Camilla Komonen valdes till ordinarie styrelsemedlemmar och Agneta von Wetter-Rosenthal, Marie-Louise Tapper samt Birgit Pomoell valdes till nya ersättare. Sofia Häggström och Camilla Vitzthum omvaldes, Camilla dock enbart för ett år eftersom hennes mandatperiod går ut år STYRLSEN 2015 Ordinarie Ersättare Period Caroline Grotenfelt-Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Lisbeth Ahjopalo Nina Pitkäjärvi Viveka Martola Sofia Häggström Carita Glasgow Camilla Vitzthum Agneta von Wetter-Rosenthal, ny 15 Annica Sviberg, ny Marie-Louise Tapper, ny Camilla Komonen, ny Birgit Pomoell, ny Till revisor valdes CGR Eva Bruun och till hennes ersättare CGR Rabbe Nevalainen att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse för år Till verksamhetsgranskare för år 2015 valdes Johanna Edelmann och till vice verksamhetsgranskare Riitta Sittnikow. Gunilla Nykopp tackade vice ordförande Kitty Schulman för långt värv i föreningens styrelse och Birgitta Möller med stora silvermärket för hennes insats i styrelsen. KRETSTRÄFFAR Föreningen fortsatte med de lyckade kretsträffarna. 27 kretsar mötte upp under tre entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden tillsammans dryftades och idéer och önskemål listades. 8

9 MEDLEMMAR Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar mot 816 år Värt att poängtera att föreningen ändå fick 105 nya medlemmar under år REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse: Kitty Schulman, ordinarie Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse: Anita Paulig, medlem Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta Riitta Siittnikow, ordinarie Ceti Hasselman, ersättare

10 KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag-torsdag kl På kansliet jobbade under året Anita Paulig och Ceti Hasselman som verksamhetskoordinatorer. Maria Rajalin var vårdledig under året. Föreningens bokföring sköttes av Greenstep Oy och kapitalförvaltning av Aktia Bank Abp och Evli Bank Abp. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och program kvällar. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation UngMartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer.

11 Föreningens ordinarie verksamhet OSYNLIG ORDNING Råder det en osynlig ordning i ditt hem? Helsingforsmarthorna lärde sig att organisera bland saker, papper och i kalendern en tisdag i januari under ledning av Professional organizer Susie Kousa, vars yrke är att organisera och inreda hem och som alltid försöker hitta bästa möjliga återvinningssätt för de saker som man inte mera vill ha kvar. Susie berättade hur man får mera plats för fritid genom att åstadkomma ordning och åhörarna gick hem och såg på sitt hem med nya ögon. VEM VAR DE? ADELN SOM SAMHÄLLSBYGGARE Adelns betydelse för Finlands utveckling har varit stor, många centrala politiskt engagerade personer, konstnärer, arkitekter och övriga reformatorer av vårt samhälle har kommit från adliga släkter. Här kan bl.a. nämnas marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim, republikens president P.E. Svinhufvud av Qvalstad, fångvårdens reformator, Matilda Wrede af Elimä, det finska språkets förkämpe, friherre Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Alexandra Gripenberg och Adelaide Ehrnrooth var under slutet av 1800-talet centrala gestalter inom kvinnosaksrörelsen. Helsingforsmarthorna besökte den välordnade utställningen om adeln som samhällsbyggare på Riddarhuset med Eva Ehrnrooth som guide. SKAMLÖST En fredagkväll i mars uppträdde Viirus-stjärnan och skådespelaren Christoffer Strandberg med sin pjäs Skamlöst i Hemvrån till förmån för det nya Barnsjukhuset. Christoffer Strandberg är en träffsäker imitatör och komiker och i enmansshowen Skamlöst bjöd han på en karikatyrkavalkad av kända personer där han synade såväl deras offentliga som privata roller i sömmarna. Det kändes kusligt levande när Tarja Halonen i duffel pratade med sin make och sin katt, när Jörn Donner pratade strunt och Christoffer Strandbergs tolkning av drottning Silvias tyska accent när hon talar svenska var fenomenal. 11

12 BOKSLUT I mars inför föreningens eget vårmöte som behandlar verksamhetsberättelse och bokslut berättade ekonomie magister Michaela Their på marthornas egen begäran hur man avläser bokslut för en skara sifferintresserade marthor. En dylik kväll borde vara obligatorisk för alla. ÖPPET HUS HANDARBETE OCH PYSSEL Inför påsk öppnade föreningen sina dörrar en kväll och erbjöd påskpyssel och handarbetsrådgivning för stora och små. Även mentorer och adepter från FIKAprojektet deltog och det blev pysselprat på bl.a. estniska, ryska, engelska, finska och svenska. En handfull barn stack sig in med sina mor- eller farföräldrar. En lyckad och sympatisk kväll! BRÖDKURS Under en tvådelad brödkurs instruerade matgurun Markus Haakana hur man startar en degrot, låter den jäsa och matar den för att åstadkomma en välsmakande deg som jäser och blir pösig och fin, inte bara en hård klump. Kursdeltagarna gjorde också vanlig bröddeg som genast kunde bakas ut. HELSINGFORSEFTERMIDDAG I PRIMA SÄLLSKAP En eftermiddag i april åkte en busslast damer, som nått en viss ålder, runt i Helsingfors och blev guidade av den mycket kunniga museilektorn Anna Finnilä. Eftermiddagen avslutades med klassiskt eftermiddagsté i engelsk stil på restaurang Salutorget. Vi önskar att de inbjudna kretsarna med glädje accepterar vår inbjudan och att så många som möjligt har en vilja och en möjlighet att delta. skrev marthakretsen Prima i sin inbjudan med anledning av sitt 20-årsjubileum som den ville fira med dem som varit längst med i Helsingforsmarthorna. Primorna bjöd på bussturen, guidningen och téet, vilket var en trevlig och generös gest. 12

13 TÖLÖVIKEN RUNT TILL FÖRMÅN FÖR DET NYA BARNSJUKHUSET I maj utmanade föreningen sina medlemmar att gå Tölöviken runt. För varje promenad-km betalade deltagarna 1 euro och föreningen sköt till 2 euro per km. Det blev en nätt liten summa på 1150 euro i surt regnväder, men idel glada miner. Många hade tänkt delta, men uteblev p.g.a. det ihållande regnet. TV-nytt var på plats och filmade målgången och intervjuade. Liten ansträngning stor intäkt! VINPROVNING MED RÖDA VINER Det finns alltid intresse för att lära sig nytt om viner, så även denna gång. Den duktiga sommelieren Carina Sonntag delade med sig av sin vinkunskap och lät deltagarna provsmaka och jämföra olika viner och berättade vilka viner som passar med vilken mat. TIDEN GÅR SÅ LÅNGSAMT NÄR MAN TITTAR PÅ DEN Svenska Josefine Lindén berättade om sin bok Tiden går så långsamt när man tittar på den, en romandebut som fått mycket uppmärksamhet i Sverige och som handlar om förlossningsdepression. Havsfruarna hade bjudit in Josefine Lindén och öppnat kvällen för alla intresserade marthor. VÅRUTFÄRD TILL MARINCENTRET VELLAMO I KOTKA Den traditionella vårutfärden hade denna gång marincentret Vellamo i Kotka med lunch på Degerby Gille som utfärdsmål. Utfärden är alltid lika uppskattad och ett fint sätt att samla marthor från olika kretsar, det är sorlet i bussarna ett bevis på! 13

14 NATURENS VILDA ÖRTER MED HENRIETTE KRESS En kulen majdag vägledde örtterapeuten Henriette Kress ett gäng marthor in i de vilda örternas mystiska värld ute i Margreteberg. Det mesta som växer omkring oss är ätbart lärde vi oss och det var fascinerande att lyssna på vad allt vilda örter går att använda till både utvärtes och invärtes. Henriettes goda råd och fantastiska tips om örters användningsmöjligheter ät en outsinlig källa. 14

15 VÄRLDEN I BYN Världen i byn är en gratis familjefestival som ordnats i slutet av maj sedan år Festivalen är en by som är öppen för alla och bjuder på världsbilder, möjligheter, musik, cirkus, dans, teater, konst samt aktiviteter såväl för vuxna som för barn. Marthaförbundet & Marttaliitto hade ett gemensamt bord med olika handarbetsstationer där man kunde återanvända gamla kläder och förvandla dem till nya plagg samt lära sig att sy fast knappar och lappa små hål. Frivilliga marthakrafter hjälpte och instruerade flanörer som ville lära sig mera om att vara miljösmart och minska på textilavfallsberget. FISKHANTERING En junikväll blev det favorit i repris, fiskhantering med Markus Haakana, som i Kokvrån visade hur man rensar, fjällar och filear lax, strömming, gös och abborre. Markus gav även goda tips på klassiska fiskrecept samt lärde ut nya, bl.a. ceviche på gös. Kvällen avslutades med en liten fiskmåltid.

16 ARKIVFORSKNING OCH MARTHAKALENDER Helena Kajander från Svenska Centralarkivet ställde sig till marthornas förfogande och hjälpe kretsarna på traven med att städa bland sina mappar och foton. Samtidigt redde Helena upp f.d. kretsars material, arkiverade och gjorde en ovärderlig insats. Detektivarbetet utfördes i augusti och september i Hemvrån och somliga kretsar fick sina papper och foton ordnade i arkivmappar under Helenas vakande öga. Medan Helena redde upp föreningens papper föddes idén om en marthakalender 2015 med anledning av föreningens kommande 115-årsjubileum. Kalendern belyser på ett utmärkt sätt det arbete Helsingforsmarthorna utfört och lyfter fram betydelsefulla personer i föreningens historia. Kalendern är en kulturgärning och Helsingforsföreningen tackar ödmjukt Helena för det fina arbete hon gjort! 16

17 SKRIV DITT LIV Skriv Ditt Liv-kursen riktade sig till dem som länge velat skriva något om sitt liv men inte riktigt kommit i gång, teman kunde vara pappa, syskon, morföräldrar, kärleksrelationer, jag som förälder, familjehemligheter, arbetsliv m.m. Genom att förstå vårt förflutna och vår historia ökar inte bara förståelsen för hur vi själva blev som vi blev, utan även själva skrivandet och läsningen av vad vi skrivit blir troligtvis mera givande sade Maria Sundblom-Lindberg, terapeut, präst och martha, som ledde kursen. Till varje gång gjorde deltagarna korta skrivövningar, men själva memoarproducerandet skedde utanför kurstid. Kursen pågick en termin med träff två gånger i månaden. GARDEROBEN, KVÄLL FÖR UNGA KVINNOR En septemberkväll visade garderobsproffset Emma Kajander för en skara unga kvinnor hur man fixar upp gamla t-tröjor så att de blir som nya. 17

18

19

20 MODESHOW FÖR BARNSJUKHUSET Modeshowen på G18 till förmån för det nya barnsjukhuset 2017 var en succé utan like. Med slutsåld sal, utomordentliga marthamannekänger och marthabarnmannekänger, sång av Riki Sorsa, god traktering och med munviga Päivi Storgård som konferencier blev modeshowen en av årets höjdpunkter. Modeshowen inbringade nästan 6000 euro, inte illa! 20

21 I TOVE JANSSONS FOTSPÅR I oktober gick den nya kretsen Dagsländan på en rundtur i Tove Janssons fotspår under ledning av guiden och marthan Margit Karjala. Marthor från alla kretsar var välkomna att delta i promenaden. ELMA-MÄSSAN Helsingforsmarthorna deltog i Elma-mässan (Elävä maaseutu) tillsammans med Uudenmaan martat och några frivilliga som visade hur man gör julpynt av gamla tidningar och böcker. BRUNCH OPTING OUT I november var det dags för den traditionella lördagsbrunchen med föredrag om Opting out, fenomenet att framgångrika personer hoppar av sitt jobb för att göra något annat. Föredraget hölls av ekonomie doktor Ingrid Biese som disputerat om kvinnor som vill arbeta på egna villkor. Efter Ingrids anförande hade deltagarna möjlighet att skriva ner önskemål om kommande marthaprogram. Det blev en diger lista, som kansliet skall förvalta väl. 21

22 YINYOGA (DJUPSTRECHING) På hösten landade en ny modefluga i Hemvrån nämligen yinyogan, som innebär lätt, mjuk uppvärmning samt tänjningar för att uppehålla eller förbättra ledrörligheten, tänja musklerna och minska stressen. Kursen riktade sig till alla som vill öka rörligheten och lära sig hur man skall tänja rätt. Den leddes av Cathy Gylling- Bärlund på torsdagmorgnar. THE MAMAS LOPPIS På klädbytardagen ordnade ett gäng unga marthor barnklädsloppis i Hemvrån. Tillställningen var mycket välbesökt och många plagg bytte ägare. Da capo år 2015! NOBELLER OCH NYHETER Den omtyckta litteraturcirkeln Nobeller & nyheter fortsatte att träffas 2:a tisdagen kl under ledning av Tove Fagerholm för att diskutera inhemsk litteratur: 9.9 Bo Carpelan, Tove Jansson & Eeva Kilpi, Solveig von Schoultz & Tito Colliander, Viola Renvall, Anna Bondestam & Claes Andersson, 9.12 Elmer Diktonius & Ulla-Lena Lundberg samt Årets Nobelpristagare. Litteraturcirkeln, som startade år 2013 blev en stor framgång och fortsätter med sina träffar och välkomnar nya medlemmar. MARTHOR OCH DANS Round dansen fortsatte hela året. Över 20 gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. 22

23 MARTHA GÖR GOTT Marthaförbundets övergripande tema för år 2014 var Martha gör gott och Helsingforsmarthorna gjorde gott på olika sätt. Föreningen deltog också i svenska Valikkogruppens möten, som är ett tak för de svenskspråkiga frivilligorganisationerna i Storhelsingfors. ARBISMÄSSAN Arbismässan går av stapeln i Arbis foajé där olika frivilligorganisationer presenterar sig och sin verksamhet två gånger om året. Helsingforsmarthorna har också varit med på ett hörn. Våren 2014 var mässan undantagsvis på Luckan och Frida hon som inte rodnar Lindholm från Radio X3M fungerade som programvärd och intervjuade Anita Paulig om hennes mentorskap i FIKA-projektet. MORSDAGSPAKET Idén om morsdagspaket kom från Närpes, där marthor tillsammans med Hoppets stjärna funderade på samarbete. En martha berättade att det för henne skulle kännas meningsfullt att få fundera ut vad man som kvinna skulle vilja ge vidare till en annan kvinna, en kvinna som lever under fattiga förhållanden och som drabbats av livets motgångar. Genom att ge ett morsdagspaket kan vi förmedla hopp och ge kvinnorna en guldkant i tillvaron och kraft att kämpa vidare. Marthor i Österbotten började packa in morsdagspaket - som Hoppets stjärna sedan samlade in och körde ner till Lettland och Litauen, där paketen distribuerades av kommunala socialarbetare. Helsingforsmarthorna utmanades att delta i insamlingen. 40 paket blev saldot i Helsingfors. Paketen innehöll godis, torrskaffning, hygienartiklar, något trevligt åt en mamma, t.ex. ett smycke, eller något som ett barn tycker om. 23

24 LUCIAMARKNADEN Helsingforsmarthorna var åter med på Luciamarknaden och sålde dadelkakor som bakats av kretsarna. 75 kakor gick åt i ett nafs. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för utsatta barn och deras familjer. FIKA WITH MARTHA År 2014 fortsatte Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Fika-projekt (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet) bakades pepparkakor och pysslades på gemensamma träffar. MARTHAFÖRBUNDETS VÅR- OCH HÖSTMÖTE Marthaförbundets vårmöte ordnades i Vasa och höstmötet hölls i Helsingfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Eva Pohjanpalo Johanna Edelmann Agneta von Wetter-Rosenthal Clara Gahmberg Barbro Löfgren Johanna Andersson Nina Fabricius Bodil Fredriksson-Nurmi Riitta Sittnikow Kati Brommels Vårmötet gick av stapeln i Vasa och lockade 17 Helsingforsmarthor och på höstmötet i Helsingfors deltog ca 26 engagerade Helsingforsdamer. Föreningen glädjer sig över att så många vill åka på förbundets vår- och höstmöten, både för att påverka och för att träffa marthor från andra distrikt och utbyta erfarenheter. Till vårmötet hade Helsingforsmarthorna lämnat in en motion om att Barn far illa föräldrar behöver stöd. Motionen lyfte fram antalet omhändertagna barn som ökat markant och de familjetragedier som blir en följd av familjers trassliga ekonomi, mentala problem och missbruk. 24

25 På vårmötet tilldelades Helsingforsmarthan Riitta Sittnikow utmärkelsen Årets marthagärning 2014 för hennes frivilligarbete som inspiratör och handledare för ungdomar som deltog i evenemanget PopUp Ilo Mesta under hösten och vintern Hennes osjälviska insats att lära ungdomar att sticka och virka har gått över såväl språk- som generationsgränserna och har uppmärksammats och uppskattats stort. Årets marthagärning är en sådan händelse eller en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen Årets marthagärning ges till en marthaförening, marthakrets eller till en enskild marthamedlem. Helsingforsföreningen är omåttligt stolt över att utmärkelsen tilldelades Riitta Sittnikow. På höstmötet i Helsingfors valdes Helsingforsmarthan Andrea Hasselblatt till ny förbundsordförande för åren efter att sittande ordförande Harriet Ahlnäs meddelat att hon inte ställer upp för omval. På centralstyrelsens konstituerande möte efter höstmötet valdes Kitty Schulman till Marthaförbundets första vice ordförande. 25

26 NASTA-BEREDSKAPSÖVNINGARNA Nasta-beredskapsövningar för kvinnor ordnas två gånger om året av Kvinnornas beredskapsförbund för att ombesörja krishanteringen i Finland under fredstid. Övningarna är helt och hållet utan vapen och kurserna av de mest varierande slag, sjövett, mental krishantering, etc. Från Helsingforsföreningen deltog för första gången Sofia Häggström i övningen Helene i Dragsvik i maj 2014 och kursen hon deltog i hette Katuturvallisuus (gatusäkerhet). Hennes kommentarer om kursen lyder så här: Det var väldigt intressant att se hur militären fungerar vi fick ju bo, klä oss och äta som riktiga beväringar. Rekommenderar varmt till andra intresserade åker själv gärna igen. Hoppas att flera av marthorna skulle få upp ögonen för denna organisation. Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman och Riitta Sittnikow deltog på hösten i övningen Savotta i Vekarajärvi ( ), Ceti och Riitta deltog i kursen Kanttiinitoiminta maastossa och fick samtidigt hygienpass och alkusammutuspassi, Annika deltog i kursen Henkinen tuki. Ceti om Kanttiinitominta maastossa: Det var jätteintressant och givande, vill delta på nytt. Fick hygienpass, brandsläckarpass. Super utbildare, speciellt hygienutbildaren. Roligt att se armén inifrån på riktigt, sätta armékläder på och marschera. Hemskt med tidiga uppstigningar och 10 personer som snarkar i samma rum, mycket väntande som det ju är i armén, men många skratt! Mat som fyllde magen men sådan sörja ibland. Riitta om Kanttiinitominta maastossa: Jättekiva och jätteintressant, givande och många nya erfarenheter rikare. Nu anmäld till Meripelastuskurssi på Santis 2015 i Sandhamn. Annika om Henkinen tuki: Ämnet var tidvis tungt, men givande och självvalt. Positivt var att gruppen hade en väldigt öppen dialog om ämnet. Jag kunde nog tänka mig, att delta på nytt i en Nasta-övning, i någon annan kurs. 26

27 NKF, NORDENS KVINNOKONFERENS I ROVANIEMI Sju Helsingforsmarthor beviljades resestipendier för Nordens Kvinnokonferens, som år 2014 gick av stapeln i Rovaniemi. I konferensen deltog inalles ca 120 kvinnor från Finland, Island, Norge och Sverige. Danmark har inte deltagit de senaste åren. Konferensens tema var Gränslösa kvinnor i norr. Föreläsningarna hölls i Arktikum, ett museum och vetenskapscenter med betoning på arktiska förhållanden och arrangör var denna gang Marttaliitto. Här följer ett sammandrag på Helsingforsmarthornas kommentarer: När jag nu tänker tillbaka på dagarna i Rovaniemi kommer jag ihåg så många minnesvärda upplevelser och förundras över hur mycket som rymdes inom ett enda veckoslut. Det var, igen en gång, en mycket lyckad NKF-konferens, som genomsyrades av en stark känsla av nordisk vänskap och gemenskap. Jag vidhåller min mångåriga uppfattning att en Martha får så mycket mer ut av sitt medlemskap då hon höjer blicken utöver kretsen.tag emot alla möjligheter som finns inom Föreningen, Förbundet och NKF. Jag citerar Rigmorin mielestä naisten pitää tukea toisiaan, luottaa itseensä ja tuoda mielipiteensä kainostelematta esiin. Verkostoituminen ja vaikuttaminen ovat tärkeitä. Alla arrangemang var utomordentliga, allt klaffade, nya vänner och social samvaro bland nordiska kvinnor och bland våra egna marthor, insikten över allt vi kvinnor kan åstadkomma och kan känna oss stolta över. Vi lyssnade på verkligt högklassiska föredrag, var stolta över vårt land och vad vi kunde erbjuda våra nordiska gäster. Det var ett omväxlande och intressant program vi bjöds på. Och så roligt att Norge och Island var så väl representerade. Lätt var det ju att få kontakt alla deltagare bjöd till och var lätta at komma i samspråk med. Det gavs tillfälle att bekanta sig med hur kvinnoförbundet fungerar på olika håll. Gammelmarknad med demonstration av hantverk och forna arbetsmetoder i Sverige, erfarenhetsmärken i hushåll på finskt håll och barnestugeverksamhet som bedrevs i Norge av kvinnoförbundet. Minnen som ploppar upp när jag tänker på dagarna är marthadresskavalkaden. Vi har ju inte egna dräkter eller tyg i användning på svenskt håll, men en finlandssvensk marthabörs kunde ju vara kul att ha som påminnelse om hushållning och som som igenkänningstecken. 27

28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar och 43 kretsar. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet. Diskussion, prat och gemenskap är också en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. Efter namnet på kretsen medlemsantal per ALLMÄNNA MARTHOR (71 medlemmar, medelålder 51 år) En del Helsingforsmarthor har valt att inte skriva in sig i en krets utan är s.k. allmänna marthor och är medlemmar direkt i föreningen. Som direkta medlemmar får de Marthabulletinen per e-post och har möjlighet att delta i föreningens allmänna verksamhet, men de har ingen egen moderkrets. BRUTTORNA (7 medlemmar, medelålder 42 år) Bruttorna är småbarnsföräldrar som träffas i Staffansby och har hunnit med bl.a. Mary Kay-hudvårdsparty, bowling, gymnastik, sommarträff i Ekenäs, yoga och indisk mat samt kransbindning. BULLAN (21 medlemmar, medelålder 74 år) Bullans medlemmar är forna elever från flicklyceet på Bulevarden, men även andra medlemmar är välkomna. Kretsen kombinerar kultur och umgänge och varvar konstbesök med pratmöten, bl.a. Storfurstendömet Finlands framtida wälgång- Lantdagen och fotoutställningen Brylcrème har besökts. Vad har morgonsamlingarna i Svenska flicklyceet gett oss för livet? har diskuterats och flicklyceets 170-årsjubileum har firats med en festlunch på Café Ursula. Bullorna upplever att de, tack vare sin marthakrets, utför en kulturgärning genom att hålla minnet av Svenska flicklyceet levande. 28

29 BÖNORNA (25 medlemmar, medelålder 40 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Ovista ja ikkunoista på Kansallisteatteri, besökte Thehuone, ordnade barnteater i Hemvrån med teater Taimine. Totalt inbringade teatern och caféet 2500 euro som donerades till Stödföreningen för det Nya barnsjukhuset. Bravo Bönorna! Helt fantastiskt! Bönorna har även haft fiskkväll, spelat frisbeegolf, provat på Crossnature, besökt Hymy Raw Food café och julpysslat. CANDELA (11 medlemmar, medelålder 42 år) Året inleddes med årsmöte och middag i Kokvrån och fortsatte med Wardi-utställningen på Ateneum, teater på Viirus, weekend-resa till Tavastehus och Spa Hotel Aulanko. Det blev ingen gå-kampanj pga uselt väder, utfärd till Kalvholmen, Tove Jansson-utställningen, föreningens modeshow, canastakväll, musikalen Mamma Mia på Svenska Teatern och julshopping i Borgå. DAGSLÄNDAN (14 medlemmar, medelålder 56 år) En ny krets för daglediga kvinnor såg dagens ljus i februari då gruppen satt och listade allt vad den ville göra, listan blev lång och fantasifull. Kretsen bekantade sig under året med mindfulness, kvinnohjärtat och gjorde en lärorik utfärd till nyttoväxtföreningen på Anneberga, en otroligt fin oas nära Arabiastranden. Dagsländan har tillrett medelhavsmat och lärt sig att duka rätt under ledning av supermarthan Yvonne Nylund-Fagerstedt och lärt sig att hålla koll på sin ekonomi. Dagsländans medlemmar är mellan 30 år och 65 år och den är öppen för alla intresserade. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 42 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden för att laga mat tillsammans, njuta av sommartraditionsenlig picknickmat och kocka i martha-anda. DRUMSÖ (23 medlemmar, medelålder 48 år) Drumsömarthorna fyllde 70 år i januari och firade det med en festbrunch som både nuvarande aktiva och äldre Drumsömarthor deltog i. Det var mycket lyckat att bjuda in f.d. aktiva medlemmar och utbyta tankar och minnen med dem. Kretsen har lagat libanesisk och fransk mat, besökt Thehuone, sålt soppa till förmån för barnsjukhuset på restaurangdagen, påskpysslat, ordnat traditionell picnic inför sommarlovet, besökt Tove Jansson-utställningen och bakat till Luciamarknaden. Kretsen har också en egen M-klubb och gör saker tillsammans med sina ungdomar. 29

30 DTM, Don t tell Martha (13 medlemmar, medelålder 39 år) DTM kretsen har lärt sig att filea fisk med Kira Röntynen, sått örtfrön, vattnat och vårdat dem så att de kunde njuta av färska örter under sommaren, gått på modeshow och fixat hälsosmoothien. ELVAN (9 medlemmar, medelålder 72 år) Elvan stickar och virkar för välgörenhet varje onsdag i Hemvrån mellan klockan elva och femton. Det virkas värmande sjalar åt seniorer, stickas sockor åt beväringar i Dragsvik och stickas mössor, sockor och vantar åt nyfödda bebisar på Barnmorskeinstitutet. Föreningen står för garnet, älvorna tillverkar plagg på löpande band, diskuterar världsnyheter och lokala nyheter, kvällstidningar, svensk dampress och som socker på botten får de varje vecka höra veckans vits som läses upp av Mary. Det blir mycket skratt och flit under dessa handarbetssessioner och den fina stämningen i kretsen är unik. År 2013 stickades närmare 1000 mössor, sockor och vantar åt de nyfödda på Barnmorskeinstitutet och glädjen är alltid lika stor hos personalen när våra älvor överräcker dessa värmande plagg med en liten personlig hälsning som följer med plagget. FREDRIKSBERG (8 medlemmar, medelålder 85 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån 4:e tisdagen i månaden och har över 100 år på nacken. Programmet består ofta av sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar. Medlemmarna står själva för programmet. GAMMA (1 medlem, medelålder 34 år) Avslutades år 2014 GRYZI (23 medlemmar, medelålder 43 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Kokvrån, men lagar inte enbart mat. Under år 2014 lagade gryzina indisk mat med Mia Hansson, Sushi med Lotta Stude, besökte Lumene och lärde sig om hudens åldrande, deltog i föreningens modeshow och avslutade året med pepparkaksbak för stora och små. HAGASESSORNA (16 medlemmar, medelålder 37 år) Under 2014 träffades Hagasessorna för att prova på avslappningsmetoden shindo, lära sig att göra smoothies med Nina Westerback, gå på teater Viirus och på barnteater med sina barn. De har också haft julbak med barnen. 30

31 HAVSFRUARNA (10 medlemmar, medelålder 42 år) På Degerö startade en ny ung krets i slutet på hösten Den kom igång 2014 med hemgjord råchoklad, långpromenad, vinterbad, mindfulness, enneagram, Tove Jansson-utställningen och besök av författaren Josefine Lindén från Sverige. INTERNATIONAL MARTHA (9 medlemmar, medelålder 63 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder som träffas i Kokvrån och lagar mat på svenska, finska och engelska. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 81 år) Klåvuskretsen är en aktiv krets som träffas var tredje vecka i en klubblokal på Nåldammsvägen. Året inleddes med hemligt paket, d.v.s. deltagarna skulle hitta på vad som fanns i paketet och den som gissade rätt fick paketet samt äran att hämta ett nytt paket nästa gång. Kretsen har firat Runeberg med besök till Nordhuset där Annica Cleo sjöng sånger av Runeberg, dansat magdans och sittdans, hört om gamla föremål, ordnat knytkalas, firat 45-årsjubileum, hört på föredrag om brandsäkerhet, pysslat, lyssnat på reseskildringar, ordnat lotteri och firat jul. Kerstin Soles har stickat babymössor åt nyfödda småttingar på Barnmorskeinstitutet. KVARNEN (10 medlemmar, medelålder 80 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och stickar och syr Moder Teresa-filtar, som de för till Gustavsgårds åldringshem och till Kvarnbäckens åldringscentral, där de även har f.d. medlemmar boende. Medan filtarna stickas och sys diskuteras världsproblemen. KVASTEN (12 medlemmar, medelålder 84 år) Då medelåldern i vår krets är ca 84 år så har verksamheten i huvudsak varit samvaro. Gemenskapen har visat sig vara det viktigaste och till det passar ju kyrkan i Gamlas med sitt fina kök för våra träffar två gånger i månaden. LIVSNJUTARNA (10 medlemmar, medelålder 37 år) En ny krets som startade upp år

32 MAGNIFICA MARTHOR (8 medlemmar, medelålder 48 år) Magnifica Marthor är en ny krets som inledde sin verksamhet hösten 2013 och som under 2014 lärde sig om pärlskötsel, besökte klädföretaget Noolan, bekantade sig med de senaste kökstrenderna, gjorde en skärgårdskryssning, lagade höstlig mat av självplockade råvaror, hörde på föredrag om företagsansvar samt om sambandet mellan hundens och människans föda och korrelerande sjukdomar. Vi är en stark och sammanhängande grupp jämnåriga kvinnor med ambitiösa framtidsvisioner, vilja att lära oss nytt och med intresse för vardagliga, jordnära, ekologiska och mänskliga frågor. MAP (25 medlemmar, medelålder 69 år) Den alltid lika aktiva kretsen Mappies har haft ett mångsidigt program om släktforskning, SFV, föredrag om gamla marthadockor, utflykt till Karin Widnäs ateljé i Fiskars, introduktion i Feldenkrais-metoden (förbättrad rörelsefunktion), föredrag om vaccinationer och om plaster Året avslutades med besök på Reitz hemmuseum och dess otroliga konstsamling jämte middag på restaurang Elite. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2014 hann kretsen med brunch, modeföredrag om olika kroppstyper, tillredde vardagsmat, deltog som publik i Bettina S talkshow, ordnade grillmiddag, lagade äppelrätter, gick på föreningens modeshow och avslutade året med julfest med avecer. MARTHARELLERNA (49 medlemmar, medelålder 70 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer. Kretsens utmärkta program kan vara en bidragande faktor. Kretsen har besökt Riddarhuset, konstnärskullen på Sandudds begravningsplats och Apoteket Svanen samt gjort en båtutflykt och hört föredrag om rättvis handel, sömnproblem, minne och glömska, om boken Punsch på glasverandan och om Zimbabwe-Aids Orvot samt om Dick Idmans insats för den finlandssvenska teatern. Martharellerna har understött Zimbabwe-Aids Orvot och Plan Suomi. 32

33 MAYA (14 medlemmar, medelålder 47 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och har under året varit på kulturpromenad med Clara Palmgren, haft knytkalas och glögg och deltagit som studiopublik vid inspelningen av programmet På resande not. MIXED MARTHA ( 11 medlemmar, medelålder 68 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2013 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 70 år) Pangbrudarna har under året besökt Riddarhuset och Brandmuséet, hört på föredrag om krukväxter, bekantat sig med Helsingfors Observatorium, gjort en dagsutfärd till Tallinn, haft soppkväll i Kokvrån, hört på föredrag om det heliga berget Athos och firat julfest. Pangbrudarna hörde till de kretsar som sorterade sitt marthamaterial tillsammans med Helena Kajander från Svenska Centralarkivet. PLUSMINUS 50 (43 medlemmar, medelålder 65 år) Plusminus 50 har bekantat sig med utställningen Brylcrème, sett pjäsen Gräset är grönare på andra sidan på Viirus och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, besökt Urho Kekkonen museet, åkt på kretsens 10-årsjubileumskryssning till Tallinn, haft smyckeskväll och besökt Edvard Munch-utställningen. Kretsen har aktivt deltagit i föreningens verksamhet trevligt! PRALINERNA (16 medlemmar, medelålder 38 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån, men de gör även annat än enbart mat. De har besökt Novitas Lankadeli, gått på teater, sett Chaplin i bilder-utställningen, lagat mat enligt temat Mat från gratistidningar och haft Riikkas virkskola Riikka är en av oss praliner som är duktig på allt! Vi virkade och skrattade och svor lite men alla gick hem med en vacker virkad blomma. Kretsen firade sitt 5-årsjubileum med båtfärd till Borgå och besök till pralinfabrik, gick på te-tasting på The Huone, hade mode- och sminkkväll, andra sidan av pralinernas årsb. fattas. 33

34 PRIMA (48 medlemmar, medelålder 52 år) År 2014 firade primorna 20-årsjubileum med en bejublad jubileumsbrunch och inbjudna gäster från alla Helsingforskretsar. Under året hann primorna med vändagsträff, teaterbesök, bussrundtur och afternoon tea i Helsingfors med föreningens foxy ladies (12 primor och 30 foxy ladies), frågesport på Tjärholmen, allsång i Kokvrån, föreningens modeshow med tre prima mannekänger, spelkväll och julklappspaketering. Innehåll till 150 julpaket samlades in, paketerades och levererades till barnhemmet i Imastu. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 38 år) Under året har Primadonnorna varit på Ateneum, besökt Funky Lady, tillrett japansk mat, sett Tove Jansson-utställningen, kryssat i skärgården, ridit på islandshästar, besökt en inredningsbutik, tovat och lagat julgodis. PRIMAL (8 medlemmar, medelålder 59 år) Primalkretsen grundades i september 2013 med syfte att studera den s.k. Primaldieten (rå, oupphettad mat) och dess hälsoeffekter. Primalkretsens medlemmar träffas regelbundet i Kokvrån där de tillreder mat enligt Primal-dieten. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 40 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby. De har under året handarbetat, haft utedag med familjerna, sett pjäsen Skamlöst med Christoffer Strandberg, paddlat, besökt Helene Schjerfbeck-utställningen i Raseborg, gått på hike och haft hantverksträff. SMARTORNA (43 medlemmar, medelålder 73 år) Smartorna har under året hört om rosenodling, hur det är att vara skolfarfar, gjort besök till naturcentret Haltia i Noux, promenerat på Sveaborg, hört om olika motionsformer och om arvs- och familjerätt, om Sissel Lund-Stenbäcks liv och firat julfest. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel, som vuxit, träffades 8 gånger under år 2014 och såg de bästa av årets konstutställningar. 34

35 SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 40 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och sysslar med välgörenhet. 5TYRKAT (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen 5tyrkat, f.d. Queerfeministerna, tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2014 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. Målet med träningarna är att: främja kvinnors självkänsla och välmående tillsammans utveckla olika självförsvarstekniker bryta fördomar och ifrågasätta begränsande och uteslutande normer kring flickor och kvinnor stärka systerskap öppna diskussionen kring könsrelaterat våld SUPERMARTHORNA (31 medlemmar, medelålder 67 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i församlingssalen i Tammelunds kyrka. Supermarthorna har tagit del av Riddarhusutställningen om adelskapets betydelse för Finland, besökt Reitz hemmuseum med en utsökt konstsamling, besökt HBL, bakat bröd och hört om konceptet Keittiökaveri och om Stefan Lundbergs och Leif Weckströms båtresa i Görans Schildts kölvatten. Året avslutades med julfest. TJEJLIGAN (20 medlemmar, medelålder 32 år) Tjejligan har provat på kantelespel, mindfulness, vinterbad och SUP (Stand Up Paddling), sett Århundradets kärlekssaga, bekantat sig med nagelkonst, haft kräftskiva, lagat italiensk mat, lärt sig om stresshantering med skådespelaren Camilla Hellberg och lyssnat på en föreläsning om Garderoben samt gått på marthamodeshow. En leksaksdonation gjordes av kretsen till Litauen. 35

36 TRAKTÖRERNA (12 medlemmar, medelålder 38 år) Traktörerna har fortsatt som matlag och träffas första lördagen i månaden för att tillreda middag enligt något tema som värdparet valt. De är en mångkulturell krets och träffarna behandlar ofta mat från olika kulturer. Traktörerna har fortsatt med tematräffar och dragansvaret för träffarna cirkulerar mellan medlemsparen -barnen är välkomna med på träffarna. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 40 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen haft bokbytarkväll med soppa och fastlagsbullar, besökt utställningen Brylcrème och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, åkt över dagen till Tallinn, haft skördefest, gått på teater och firat födelsedagar. TÖLÖ-MUNKSNÄS (11 medlemmar, medelålder 86 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år, men damerna har ändå fortsatt att träffas 2:a måndagen i månaden i Hemvrån för att dricka kaffe och umgås. ULFÅSA (7 medlemmar, medelålder 86 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster såsom socialarbetaren Hanna Holmberg som berättade om aktuella frågor om barnskyddet och Viks naturövervakare Eero Halpanen som talade om djur i Helsingfors. Kretsen har diskuterat städning, kvinnor i krig och fred och hur vi kan vårda vårt vardagsspråk. En liten krets med ambitiöst program. ULRIKAKRETSEN (9 medlemmar, medelålder 49 år) Ulrikakretsen träffas i Kokvrån för att laga mat tillsammans och tillreder i regel förrätt, huvudrätt och efterrätt, kretsen tänker säsong och väljer helst ekologiska produkter. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (26 medlemmar, medelålder 5 år) Wellness är kretsen som satsar på välmående, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Qigong, kemikalier i vardagen, muskelträning, konstpromenad, skogspromenad, arkitekturpromenad, kinesisk medicin och asiatisk matlagning har stått på programmet. 36

37 Beviljade anslag Nasta-beredskapsövningarna (stipendium à 60 euro) Helene, Dragsvik, , Sofia Häggström Savotta, Vekarajärvi , Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman, Riitta Sittnikow NKF, Rovaniemi (resestipendium à 200 euro) Rigmor Holm-Leppälä, Ulla Finne, Tuula Grönholm, Viveka Mattlin, Johanna Edelmann, Rose-Maj Fröman, Solveig Rosenberg-Wikström Erhållna medel Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors ,00 euro 5.000,00 euro Understöd betalade till HERTTONIEMEN SEURAKUNTA Kvarnen I-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna IMASTU KOOL-KOUD Kvarnen Prima Plusminusfemtio 37

38 JOULUPUU 2014 Prima LUCIAINSAMLINGEN Bullan MATTEUS FÖRSAMLINGS KRISKASSA Supermarthorna NYA BARNSJUKHUSET 2017 Bönorna Drumsö Gryzi Helsingfors svenska Marthaförening ( 8336,77) Kvasten Martharellerna Pangbrudarna Plusminusfemtio Round dansen Ulfåsa PLAN FINLAND Martharellerna Prima ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY Martharellerna ÅR 2014 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Gudrun Ehlers, Åsa Forsblom, Anita Piehl och Maj-Gret Wilkman. Åsa Forsblom var Helsingforsföreningens kansliföreståndare åren och en mycket uppskattad medarbetare och martha. Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. 38

39 Lilla guldmärket Åsa Mattsson, Prima Stora silvermärket Lotta Stude, Prima Janina Wallgren, Prima Camilla Vitzthum, Gryzi Carita Glasgow, Drumsö Gitta Möller, Pangbrudarna Gulla Hernberg, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2015 STYRELSEN 39

40 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. RESULTATRÄKNING Resultaträkning Ordinarie verksamhet , ,02 Intäkter , ,68 Kostnader , ,70 Personalkostnader , ,25 Avskrivningar , ,87 Övriga kostnader , ,58 Frivilliga personalkostnader -892, ,68 Lokalkostnader , ,91 Resekostnader , ,42 Möten och representation , ,14 Administrativa kostnader , ,75 Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -376, ,68 Över-/underskott , ,02 Medelanskaffning , ,78 Intäkter , ,78 Kostnader , ,00 Över-/underskott , ,24 Investerings- och finansieringsverksamhet , ,70 Intäkter , ,47 Intäkter från övriga långfristiga tillgångar , ,27 Intäkter från självtäckande fonder , ,20 Kostnader , ,77 Kostnader från övriga långfristiga tillgångar , ,48 Kostnader från självtäckande fonder , ,29 Över-/underskott , ,46 Överföring av medel , ,91 Bundna fonder , ,91 Ökning (minskning) av av självtäckande fonder , ,91 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,45 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,45 40

41 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. BALANSRÄKNING Balansräkning AKTIVA AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA ,21 220, ,79 926,79 Materiella tillgångar tillgångar Maskiner Maskiner och och inventarier 8 407, , , ,59 Placeringar Aktier Aktier och och andelar andelar ,90 812, ,20 786,20 BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,21 220, ,79 926,79 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER ,84 096, ,02 727,02 Placeringar ,64 004, ,31 291,31 Fordringar , , , ,71 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER TOTALT TOTALT ,84 096, ,02 727,02 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA , , , ,75 Omsättningstillgångar Varor Varor 0,00 0,00 376,20 376,20 Kortfristiga fordringar Övriga Övriga fordringar 1 599, , , ,70 Aktiva Aktiva resultatregleringar 1 009, ,88 214,63 214,63 Kortfristiga fordringar totalt totalt 2 609, , , ,33 Kassa Kassa och och bank bank , , , ,22 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT , , , ,75 AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 BALANSRÄKNING Balansräkning PASSIVA PASSIVA EGET EGET KAPITAL KAPITAL ,35 258, ,36 662,36 Fonder Fonder ,80 603, ,80 603,80 Bundna Bundna fonder fonder Självtäckande fonder fonder ,84 096, ,02 727,02 Överskott Överskott (underskott) från från tidigare tidigare räkenskapsperioder ,54 331, ,99 608,99 Räkenskapsperiodens överskott överskott (underskott) , , , ,45 EGET EGET KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT ,35 258, ,36 662,36 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL , , , ,20 Kortfristigt främmande kapital kapital Erhållna Erhållna förskott förskott 6 000, , , ,00 Inköpsskulder 1 898, , , ,25 Interna Interna skulder skulder 3 690, , , ,06 Övriga Övriga kortfristiga skulder skulder 1 162, ,27 984,38 984,38 Passiva Passiva resultatregleringar , , , ,51 Kortfristigt främmande kapital kapital totalt totalt , , , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT , , , ,20 PASSIVA PASSIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 41

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Årsberättelse 2013 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017 HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. Helsingfors svenska Marthaförening r.f. är en allmännyttig organisation som riktar sig till kvinnor i alla åldrar i

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012 Årsberättelse 2012 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Verksamhetsledaren har ordet. 5 Ordföranden har ordet. 7 Verksamhetsåret 2011

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Verksamhetsledaren har ordet. 5 Ordföranden har ordet. 7 Verksamhetsåret 2011 Årsberättelse 2011 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Helsingfors svenska Marthaförening r.f. med sina 822 medlemmar är ett av Marthaförbundets 13 distrikt. Föreningen har 45 kretsar. Finlands

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Intervju: Karin Holmberg

Intervju: Karin Holmberg Intervju: Karin Holmberg Hej, och varmt välkommen till ännu en intervju här på vår blogg! Idag möter vi en trefaldig bokförfattare som bland annat broderat omslagen till pocketutgåvan av Vilhelm Mobergs

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Marit Lidfeldt Vice ordförande Eva Skarin Sekreterare Agneta

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Kallbäck Lekis grundades 1.9.1968. Lekiset startade vid Eriksnäsvägen. Sedan 1.9.1994 finns lekiset vid Kuusvägen 19

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Mänskliga Möten UF. Engagemang som banar väg för gemenskap. Julia Palo, Mänskliga Möten UF. Foto: Sven Nordstedt

Mänskliga Möten UF. Engagemang som banar väg för gemenskap. Julia Palo, Mänskliga Möten UF. Foto: Sven Nordstedt Mänskliga Möten UF Engagemang som banar väg för gemenskap Julia Palo, Innehållsförteckning... 2 UF-Företagets affärsidé... 2 Varan/tjänsten och produktionen... 3 UF-Företagets organisation... 3 Handledning

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa!

Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa! Nu är jag snart på väg! Jag älskar att resa! Kära dagbok! Nu är jag tillbaka i Leiden igen. Flygresan var lika rolig som vanligt. Jag kände igen mig direkt när vi kom fram så jag visade Annika, Caroline,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se

Träffpunkter. Februari, mars, april 2016. Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo Februari, mars, april 2016 Träffpunkter Altplatsen Högsbotorpshemmet Kustträffen Solträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post? kontakta Laine Henriksson,

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film!

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Medlemsblad 01/16 Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Innehåll Ledare..... s. 3 Biodag: Alvin och gänget, Gasen i botten s. 4 Motionskampanj 8.4-7.5...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer