Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att hitta rätt krets. Om du har frågor, tveka inte! Kontakta våra verksamhetskoordinatorer, de finns till för dig och dina frågor. Finlands svenska Marthaförbund (Marthaförbundet) är vår takorganisation. Marthaförbundet ger ut en medlemstidning 6 ggr om året, skickar ditt medlemskort samt ordnar kurser, föreläsningar och program för både marthor och allmänheten. Helsingfors svenska Marthaförening, som är ett av de 13 distrikt som hör till Marthaförbundet, ordnar utfärder samt kurser och föreläsningar för såväl marthor som icke-marthor i sina två möteslokaler; Hemvrån (mötesutrymmen) på Simonsgatan 12 och Kokvrån (undervisningskök) på Stora Robertsgatan 43. Föreningens två verksamhetskoordinatorer finns på kansliet på Simonsgatan 12 A 5 må to kl och svarar på dina frågor per telefon och e-post. Välkommen med i Marthaverksamheten! Martha gör gott är det övergripande temat för år 2015! MARTHAMEDLEMMAR I HELSINGFORS 803 personer KRETSAR Hemvrån/Kokvrån/ annan träffpunkt Din kretsordförande HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING R.F. = ETT DISTRIKT Hemvrån, Simonsg. 12 A = föreningens kansli Kokvrån, Stora Robertsg. 43 Föreningens ordförande Gunilla Nykopp Föreningens verksamhetskoordinatorer Anita Paulig och Maria Rajalin 13 DISTRIKT (Borgå, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Mellersta Nyland, Nykarleby, Sydösterbotten, Vasa, Västra Nyland, Åboland, Åland, Östra Nyland, UngMartha) FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND medlemmar, Bölegatan 2 Ordförande Andrea Hasselblatt Verksamhetsledare

3 Innehåll 4 Ordföranden har ordet 5 Verksamhetskoordinatorn har ordet 6 Verksamhetsåret Föreningens ordinarie verksamhet 28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet 37 Beviljade anslag och erhållna medel 40 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Kretsarnas kontaktuppgifter och mötestider Lucina Hagman, Martharörelsens grundare. Aili Wessberg-Lindfors Marthaföreningens ordförande , Lindfors-fondens grundare

4 Gunilla Nykopp Ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening Ordföranden har ordet Bästa Helsingforsmarthor, Ett nytt marthaår har startat och vi kan med glädje konstatera att 2014 var ett år då Helsingforsmarthorna gjorde mycket gott. Många av oss deltog i årets största satsning modeshowen för att samla in pengar för det nya Barnsjukhuset och tillställningen var otroligt fin, under två timmer fick vi njuta av sång, vackra kläder och härlig gemenskap i äkta marthaanda. Vi har under året samlat in över till det nya Barnsjukhuset, en fin summa och vi kommer att även i år fortsätta med kampanjen. Under 2014 fick Helsingforsföreningen över 100 nya medlemmar och idag har vi lite över 800 medlemmar kretsarna har rensat medlemslistorna så totalantalet steg inte men otroligt fint att vi fått många nya medlemmar, detta bevisar att Martha är en fin rörelse som har förnyat sig och fortfarande ger mycket. I år firar föreningen sitt 115-årsjubileum och firandet sker med en gemensam brunch på hösten. Vi kommer också att ordna en riktig marthakväll för alla kretsar där ni får dricka kaffe och äta sju sorters kakor så som ett riktigt kafferep, allt i äkta marthastil. Hoppas många av er hängt upp årskalendern med de fina bilderna från förr i tiden. Projektet Svinnkampen startar i mars och bakgrunden är att i Finland slänger vi årligen i medeltal 24 kg mat per person. Sammanlagt blir det 130 miljoner kg matsvinn per år från hemhushållen så nu är målet med kampanjen att väcka diskussion och sprida kunskap kring matsvinnet genom kampanjveckor, matlagningskurser, pop up restauranger, matmarknader och sociala medier. Vår nya förbundsordförande Andrea Hasselblatt talar varmt om temat och bara vi vet lite mera om projektet kommer vi också i Helsingfors att ordna program kring projektet. Vårt kansli är bemannat fyra dagar i veckan av verksamhetskoordinatorerna Maria och Anita. Tag kontakt med kansliet eller någon i styrelsen. Välkommen tillbaka Maria och tusen tack Ceti för din insats för Helsingforsmarthorna! Jag önskar alla Helsingforsmarthor ett innehållsrikt martha-år och hoppas vi ses på våra gemensamma träffar. Gunilla 4

5 Anita Paulig Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinatorn har ordet Det är med stor glädje och behållning jag läser kretsarnas årsberättelser. Det sjuder av liv i kretsarna och jag blir alltid lika häpen över vad allt en krets kan göra och vad allt man hittat på. Det är härlig läsning! Mellan raderna kan man också avläsa vänskap, systerskap och gemenskap. Med på ett hörn ryms också barnen och hela familjen. När mamma mår bra mår hela familjen bra, så är det nu bara och det förstod Lucina Hagman för 116 år sedan när hon grundade martharörelsen. Man förstår också varför martharörelsens ursprungliga namn Bildning i hemmen kändes hotfullt. En bildad kvinna kunde ju komma med krav, ve och fasa! Kunskapstörst är beskrivande för Helsingforsmarthorna, de provar på sådant de inte skulle göra utan eller utanför sin krets och besöker ställen som annars skulle bli osedda. Viktigt är att också barnlösa personer trivs och detta har kretsarna lyckats med, de är skickliga på att balansera programmet så att alla känner sig välkomna. Jag hoppas att sammandraget på vad kretsarna gjorde år 2014 skall inspirera befintliga kretsar till nya roliga upptåg och att nyfikna personer skall lockas med i en krets eller att starta en ny krets. År 2014 såg två nya kretsar dagens ljus: Havsfruarna som träffas på Degerö och Livsnjutarna som träffas i Kokvrån, välkomna med i vår marthagemenskap! Många har frågat vad marthorna gör för ensamma människor? Kan inte marthorna ordna vänkurser och familjekurser? Det finns organisationer vars främsta uppgift är att ordna dylika kurser, varför skall vi uppfinna hjulet på nytt och konkurrera med dessa? Jag ser Martha som en universalmottagare av ensamma eller daglediga personer, alla kretsar är öppna för alla och det finns inget inträdesprov eller krav för att komma med, det är bara att dyka upp! Om det finns en person i din omgivning som verkar ensam be att hon kommer med. Martha finns för de ensamma, martha finns för alla Martha är singelmingel! Anita Paulig 5

6 Verksamhetsåret 2014 Föreningens nya stadgar trädde i kraft med övergång till två föreningsmöten (våroch höstmöte) per år. Vid vårmötet blickar man bakåt på året som gått och vid höstmötet framåt mot det kommande verksamhetsåret. Styrelsen sammanträdde 8 gånger under året, hade strategidag samt höll ett planeringsmöte med Uudenmaan martat.

7 VÅRMÖTET Föreningens vårmöte hölls den 31 mars 2014 i Hemvrån. Mötet inleddes med Marthasången, varefter ordförande Gunilla Nykopp hälsade välkommen och öppnade mötet. Föreningens förra ordförande Andrea Hasselblatt valdes till ordförande för mötet. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut jämte revisionsberättelse för år 2013 föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret. Efter vårmötet berättade Anne Berner, ordförande för stiftelsen Det nya barnsjukhuset 2017, om barnsjukhusprojektet, hur det framskrider och vad som är på gång. Anne Berner fungerade även som fru Fortuna för lotteriet till förmån för barnsjukhuset.

8 HÖSTMÖTET Föreningens höstmöte hölls onsdagen den 29 oktober och Andrea Hasselblatt fungerade som ordförande för mötet. Kitty Schulman och Birgitta Möller avgick från sina styrelseposter och Susanne Belfrage från sin ersättarplats. Annica Sviberg och Camilla Komonen valdes till ordinarie styrelsemedlemmar och Agneta von Wetter-Rosenthal, Marie-Louise Tapper samt Birgit Pomoell valdes till nya ersättare. Sofia Häggström och Camilla Vitzthum omvaldes, Camilla dock enbart för ett år eftersom hennes mandatperiod går ut år STYRLSEN 2015 Ordinarie Ersättare Period Caroline Grotenfelt-Fyhr Natasha Rubanin-Hildén Marianne von Knorring Lisbeth Ahjopalo Nina Pitkäjärvi Viveka Martola Sofia Häggström Carita Glasgow Camilla Vitzthum Agneta von Wetter-Rosenthal, ny 15 Annica Sviberg, ny Marie-Louise Tapper, ny Camilla Komonen, ny Birgit Pomoell, ny Till revisor valdes CGR Eva Bruun och till hennes ersättare CGR Rabbe Nevalainen att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse för år Till verksamhetsgranskare för år 2015 valdes Johanna Edelmann och till vice verksamhetsgranskare Riitta Sittnikow. Gunilla Nykopp tackade vice ordförande Kitty Schulman för långt värv i föreningens styrelse och Birgitta Möller med stora silvermärket för hennes insats i styrelsen. KRETSTRÄFFAR Föreningen fortsatte med de lyckade kretsträffarna. 27 kretsar mötte upp under tre entimmestillfällen vid vilka aktuella förenings- och kretsärenden tillsammans dryftades och idéer och önskemål listades. 8

9 MEDLEMMAR Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar mot 816 år Värt att poängtera att föreningen ändå fick 105 nya medlemmar under år REPRESENTANTER i Marthaförbundet och andra närstående organisationer: Finlands svenska Marthaförbunds rf:s centralstyrelse: Kitty Schulman, ordinarie Ungmartha rf:s styrelse Maja Ottelin, ordförande Jonna Skand, ordinarie Delegationen för Helsingfors svenska Bostadsstiftelse: Anita Paulig, medlem Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta Riitta Siittnikow, ordinarie Ceti Hasselman, ersättare

10 KANSLIET Kansliet i Hemvrån, Simonsgatan 12 A, var öppet måndag-torsdag kl På kansliet jobbade under året Anita Paulig och Ceti Hasselman som verksamhetskoordinatorer. Maria Rajalin var vårdledig under året. Föreningens bokföring sköttes av Greenstep Oy och kapitalförvaltning av Aktia Bank Abp och Evli Bank Abp. MÖTESLOKALERNA Möteslokalen Hemvrån utnyttjades flitigt för kretsmöten, kurser och program kvällar. Undervisningsköket Kokvrån på Stora Robertsgatan användes av de matlagande kretsarna. Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation UngMartha har i Kokvrån ordnat matlagnings- och pysselkurser för barn i huvudstadsregionen och Marthaförbundet har ordnat matlagningskurser för invandrare och barnfamiljer.

11 Föreningens ordinarie verksamhet OSYNLIG ORDNING Råder det en osynlig ordning i ditt hem? Helsingforsmarthorna lärde sig att organisera bland saker, papper och i kalendern en tisdag i januari under ledning av Professional organizer Susie Kousa, vars yrke är att organisera och inreda hem och som alltid försöker hitta bästa möjliga återvinningssätt för de saker som man inte mera vill ha kvar. Susie berättade hur man får mera plats för fritid genom att åstadkomma ordning och åhörarna gick hem och såg på sitt hem med nya ögon. VEM VAR DE? ADELN SOM SAMHÄLLSBYGGARE Adelns betydelse för Finlands utveckling har varit stor, många centrala politiskt engagerade personer, konstnärer, arkitekter och övriga reformatorer av vårt samhälle har kommit från adliga släkter. Här kan bl.a. nämnas marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim, republikens president P.E. Svinhufvud av Qvalstad, fångvårdens reformator, Matilda Wrede af Elimä, det finska språkets förkämpe, friherre Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Alexandra Gripenberg och Adelaide Ehrnrooth var under slutet av 1800-talet centrala gestalter inom kvinnosaksrörelsen. Helsingforsmarthorna besökte den välordnade utställningen om adeln som samhällsbyggare på Riddarhuset med Eva Ehrnrooth som guide. SKAMLÖST En fredagkväll i mars uppträdde Viirus-stjärnan och skådespelaren Christoffer Strandberg med sin pjäs Skamlöst i Hemvrån till förmån för det nya Barnsjukhuset. Christoffer Strandberg är en träffsäker imitatör och komiker och i enmansshowen Skamlöst bjöd han på en karikatyrkavalkad av kända personer där han synade såväl deras offentliga som privata roller i sömmarna. Det kändes kusligt levande när Tarja Halonen i duffel pratade med sin make och sin katt, när Jörn Donner pratade strunt och Christoffer Strandbergs tolkning av drottning Silvias tyska accent när hon talar svenska var fenomenal. 11

12 BOKSLUT I mars inför föreningens eget vårmöte som behandlar verksamhetsberättelse och bokslut berättade ekonomie magister Michaela Their på marthornas egen begäran hur man avläser bokslut för en skara sifferintresserade marthor. En dylik kväll borde vara obligatorisk för alla. ÖPPET HUS HANDARBETE OCH PYSSEL Inför påsk öppnade föreningen sina dörrar en kväll och erbjöd påskpyssel och handarbetsrådgivning för stora och små. Även mentorer och adepter från FIKAprojektet deltog och det blev pysselprat på bl.a. estniska, ryska, engelska, finska och svenska. En handfull barn stack sig in med sina mor- eller farföräldrar. En lyckad och sympatisk kväll! BRÖDKURS Under en tvådelad brödkurs instruerade matgurun Markus Haakana hur man startar en degrot, låter den jäsa och matar den för att åstadkomma en välsmakande deg som jäser och blir pösig och fin, inte bara en hård klump. Kursdeltagarna gjorde också vanlig bröddeg som genast kunde bakas ut. HELSINGFORSEFTERMIDDAG I PRIMA SÄLLSKAP En eftermiddag i april åkte en busslast damer, som nått en viss ålder, runt i Helsingfors och blev guidade av den mycket kunniga museilektorn Anna Finnilä. Eftermiddagen avslutades med klassiskt eftermiddagsté i engelsk stil på restaurang Salutorget. Vi önskar att de inbjudna kretsarna med glädje accepterar vår inbjudan och att så många som möjligt har en vilja och en möjlighet att delta. skrev marthakretsen Prima i sin inbjudan med anledning av sitt 20-årsjubileum som den ville fira med dem som varit längst med i Helsingforsmarthorna. Primorna bjöd på bussturen, guidningen och téet, vilket var en trevlig och generös gest. 12

13 TÖLÖVIKEN RUNT TILL FÖRMÅN FÖR DET NYA BARNSJUKHUSET I maj utmanade föreningen sina medlemmar att gå Tölöviken runt. För varje promenad-km betalade deltagarna 1 euro och föreningen sköt till 2 euro per km. Det blev en nätt liten summa på 1150 euro i surt regnväder, men idel glada miner. Många hade tänkt delta, men uteblev p.g.a. det ihållande regnet. TV-nytt var på plats och filmade målgången och intervjuade. Liten ansträngning stor intäkt! VINPROVNING MED RÖDA VINER Det finns alltid intresse för att lära sig nytt om viner, så även denna gång. Den duktiga sommelieren Carina Sonntag delade med sig av sin vinkunskap och lät deltagarna provsmaka och jämföra olika viner och berättade vilka viner som passar med vilken mat. TIDEN GÅR SÅ LÅNGSAMT NÄR MAN TITTAR PÅ DEN Svenska Josefine Lindén berättade om sin bok Tiden går så långsamt när man tittar på den, en romandebut som fått mycket uppmärksamhet i Sverige och som handlar om förlossningsdepression. Havsfruarna hade bjudit in Josefine Lindén och öppnat kvällen för alla intresserade marthor. VÅRUTFÄRD TILL MARINCENTRET VELLAMO I KOTKA Den traditionella vårutfärden hade denna gång marincentret Vellamo i Kotka med lunch på Degerby Gille som utfärdsmål. Utfärden är alltid lika uppskattad och ett fint sätt att samla marthor från olika kretsar, det är sorlet i bussarna ett bevis på! 13

14 NATURENS VILDA ÖRTER MED HENRIETTE KRESS En kulen majdag vägledde örtterapeuten Henriette Kress ett gäng marthor in i de vilda örternas mystiska värld ute i Margreteberg. Det mesta som växer omkring oss är ätbart lärde vi oss och det var fascinerande att lyssna på vad allt vilda örter går att använda till både utvärtes och invärtes. Henriettes goda råd och fantastiska tips om örters användningsmöjligheter ät en outsinlig källa. 14

15 VÄRLDEN I BYN Världen i byn är en gratis familjefestival som ordnats i slutet av maj sedan år Festivalen är en by som är öppen för alla och bjuder på världsbilder, möjligheter, musik, cirkus, dans, teater, konst samt aktiviteter såväl för vuxna som för barn. Marthaförbundet & Marttaliitto hade ett gemensamt bord med olika handarbetsstationer där man kunde återanvända gamla kläder och förvandla dem till nya plagg samt lära sig att sy fast knappar och lappa små hål. Frivilliga marthakrafter hjälpte och instruerade flanörer som ville lära sig mera om att vara miljösmart och minska på textilavfallsberget. FISKHANTERING En junikväll blev det favorit i repris, fiskhantering med Markus Haakana, som i Kokvrån visade hur man rensar, fjällar och filear lax, strömming, gös och abborre. Markus gav även goda tips på klassiska fiskrecept samt lärde ut nya, bl.a. ceviche på gös. Kvällen avslutades med en liten fiskmåltid.

16 ARKIVFORSKNING OCH MARTHAKALENDER Helena Kajander från Svenska Centralarkivet ställde sig till marthornas förfogande och hjälpe kretsarna på traven med att städa bland sina mappar och foton. Samtidigt redde Helena upp f.d. kretsars material, arkiverade och gjorde en ovärderlig insats. Detektivarbetet utfördes i augusti och september i Hemvrån och somliga kretsar fick sina papper och foton ordnade i arkivmappar under Helenas vakande öga. Medan Helena redde upp föreningens papper föddes idén om en marthakalender 2015 med anledning av föreningens kommande 115-årsjubileum. Kalendern belyser på ett utmärkt sätt det arbete Helsingforsmarthorna utfört och lyfter fram betydelsefulla personer i föreningens historia. Kalendern är en kulturgärning och Helsingforsföreningen tackar ödmjukt Helena för det fina arbete hon gjort! 16

17 SKRIV DITT LIV Skriv Ditt Liv-kursen riktade sig till dem som länge velat skriva något om sitt liv men inte riktigt kommit i gång, teman kunde vara pappa, syskon, morföräldrar, kärleksrelationer, jag som förälder, familjehemligheter, arbetsliv m.m. Genom att förstå vårt förflutna och vår historia ökar inte bara förståelsen för hur vi själva blev som vi blev, utan även själva skrivandet och läsningen av vad vi skrivit blir troligtvis mera givande sade Maria Sundblom-Lindberg, terapeut, präst och martha, som ledde kursen. Till varje gång gjorde deltagarna korta skrivövningar, men själva memoarproducerandet skedde utanför kurstid. Kursen pågick en termin med träff två gånger i månaden. GARDEROBEN, KVÄLL FÖR UNGA KVINNOR En septemberkväll visade garderobsproffset Emma Kajander för en skara unga kvinnor hur man fixar upp gamla t-tröjor så att de blir som nya. 17

18

19

20 MODESHOW FÖR BARNSJUKHUSET Modeshowen på G18 till förmån för det nya barnsjukhuset 2017 var en succé utan like. Med slutsåld sal, utomordentliga marthamannekänger och marthabarnmannekänger, sång av Riki Sorsa, god traktering och med munviga Päivi Storgård som konferencier blev modeshowen en av årets höjdpunkter. Modeshowen inbringade nästan 6000 euro, inte illa! 20

21 I TOVE JANSSONS FOTSPÅR I oktober gick den nya kretsen Dagsländan på en rundtur i Tove Janssons fotspår under ledning av guiden och marthan Margit Karjala. Marthor från alla kretsar var välkomna att delta i promenaden. ELMA-MÄSSAN Helsingforsmarthorna deltog i Elma-mässan (Elävä maaseutu) tillsammans med Uudenmaan martat och några frivilliga som visade hur man gör julpynt av gamla tidningar och böcker. BRUNCH OPTING OUT I november var det dags för den traditionella lördagsbrunchen med föredrag om Opting out, fenomenet att framgångrika personer hoppar av sitt jobb för att göra något annat. Föredraget hölls av ekonomie doktor Ingrid Biese som disputerat om kvinnor som vill arbeta på egna villkor. Efter Ingrids anförande hade deltagarna möjlighet att skriva ner önskemål om kommande marthaprogram. Det blev en diger lista, som kansliet skall förvalta väl. 21

22 YINYOGA (DJUPSTRECHING) På hösten landade en ny modefluga i Hemvrån nämligen yinyogan, som innebär lätt, mjuk uppvärmning samt tänjningar för att uppehålla eller förbättra ledrörligheten, tänja musklerna och minska stressen. Kursen riktade sig till alla som vill öka rörligheten och lära sig hur man skall tänja rätt. Den leddes av Cathy Gylling- Bärlund på torsdagmorgnar. THE MAMAS LOPPIS På klädbytardagen ordnade ett gäng unga marthor barnklädsloppis i Hemvrån. Tillställningen var mycket välbesökt och många plagg bytte ägare. Da capo år 2015! NOBELLER OCH NYHETER Den omtyckta litteraturcirkeln Nobeller & nyheter fortsatte att träffas 2:a tisdagen kl under ledning av Tove Fagerholm för att diskutera inhemsk litteratur: 9.9 Bo Carpelan, Tove Jansson & Eeva Kilpi, Solveig von Schoultz & Tito Colliander, Viola Renvall, Anna Bondestam & Claes Andersson, 9.12 Elmer Diktonius & Ulla-Lena Lundberg samt Årets Nobelpristagare. Litteraturcirkeln, som startade år 2013 blev en stor framgång och fortsätter med sina träffar och välkomnar nya medlemmar. MARTHOR OCH DANS Round dansen fortsatte hela året. Över 20 gånger bjöds det upp till dans i Hemvrån. Round dans är en medryckande dansform till modern dansmusik, schlagers och evergreens som vals, two-step och cha-cha. Dansen leds av en dansledare (cuer) som talar om vilka figurer som skall dansas och i vilken ordning. Deltagarna lär sig olika figurer och kan sedan styla sin vanliga dans med dem. I dansens virvlar får både kropp och knopp träning samtidigt som man har roligt tillsammans. 22

23 MARTHA GÖR GOTT Marthaförbundets övergripande tema för år 2014 var Martha gör gott och Helsingforsmarthorna gjorde gott på olika sätt. Föreningen deltog också i svenska Valikkogruppens möten, som är ett tak för de svenskspråkiga frivilligorganisationerna i Storhelsingfors. ARBISMÄSSAN Arbismässan går av stapeln i Arbis foajé där olika frivilligorganisationer presenterar sig och sin verksamhet två gånger om året. Helsingforsmarthorna har också varit med på ett hörn. Våren 2014 var mässan undantagsvis på Luckan och Frida hon som inte rodnar Lindholm från Radio X3M fungerade som programvärd och intervjuade Anita Paulig om hennes mentorskap i FIKA-projektet. MORSDAGSPAKET Idén om morsdagspaket kom från Närpes, där marthor tillsammans med Hoppets stjärna funderade på samarbete. En martha berättade att det för henne skulle kännas meningsfullt att få fundera ut vad man som kvinna skulle vilja ge vidare till en annan kvinna, en kvinna som lever under fattiga förhållanden och som drabbats av livets motgångar. Genom att ge ett morsdagspaket kan vi förmedla hopp och ge kvinnorna en guldkant i tillvaron och kraft att kämpa vidare. Marthor i Österbotten började packa in morsdagspaket - som Hoppets stjärna sedan samlade in och körde ner till Lettland och Litauen, där paketen distribuerades av kommunala socialarbetare. Helsingforsmarthorna utmanades att delta i insamlingen. 40 paket blev saldot i Helsingfors. Paketen innehöll godis, torrskaffning, hygienartiklar, något trevligt åt en mamma, t.ex. ett smycke, eller något som ett barn tycker om. 23

24 LUCIAMARKNADEN Helsingforsmarthorna var åter med på Luciamarknaden och sålde dadelkakor som bakats av kretsarna. 75 kakor gick åt i ett nafs. Intäkterna från kakförsäljningen donerades oavkortat till Folkhälsans luciainsamling för utsatta barn och deras familjer. FIKA WITH MARTHA År 2014 fortsatte Helsingforsmarthorna i samarbete med Luckan ett nytt koncept, ett försök att föra samman marthor och utländska kvinnor som saknar nätverk i Finland. Att komma till Finland för att studera, söka jobb och landa i ett helt främmande land är inte alltid så enkelt. I samarbete med Luckans Fika-projekt (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet) bakades pepparkakor och pysslades på gemensamma träffar. MARTHAFÖRBUNDETS VÅR- OCH HÖSTMÖTE Marthaförbundets vårmöte ordnades i Vasa och höstmötet hölls i Helsingfors Föreningens ombud jämte ersättare var: Eva Pohjanpalo Johanna Edelmann Agneta von Wetter-Rosenthal Clara Gahmberg Barbro Löfgren Johanna Andersson Nina Fabricius Bodil Fredriksson-Nurmi Riitta Sittnikow Kati Brommels Vårmötet gick av stapeln i Vasa och lockade 17 Helsingforsmarthor och på höstmötet i Helsingfors deltog ca 26 engagerade Helsingforsdamer. Föreningen glädjer sig över att så många vill åka på förbundets vår- och höstmöten, både för att påverka och för att träffa marthor från andra distrikt och utbyta erfarenheter. Till vårmötet hade Helsingforsmarthorna lämnat in en motion om att Barn far illa föräldrar behöver stöd. Motionen lyfte fram antalet omhändertagna barn som ökat markant och de familjetragedier som blir en följd av familjers trassliga ekonomi, mentala problem och missbruk. 24

25 På vårmötet tilldelades Helsingforsmarthan Riitta Sittnikow utmärkelsen Årets marthagärning 2014 för hennes frivilligarbete som inspiratör och handledare för ungdomar som deltog i evenemanget PopUp Ilo Mesta under hösten och vintern Hennes osjälviska insats att lära ungdomar att sticka och virka har gått över såväl språk- som generationsgränserna och har uppmärksammats och uppskattats stort. Årets marthagärning är en sådan händelse eller en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen Årets marthagärning ges till en marthaförening, marthakrets eller till en enskild marthamedlem. Helsingforsföreningen är omåttligt stolt över att utmärkelsen tilldelades Riitta Sittnikow. På höstmötet i Helsingfors valdes Helsingforsmarthan Andrea Hasselblatt till ny förbundsordförande för åren efter att sittande ordförande Harriet Ahlnäs meddelat att hon inte ställer upp för omval. På centralstyrelsens konstituerande möte efter höstmötet valdes Kitty Schulman till Marthaförbundets första vice ordförande. 25

26 NASTA-BEREDSKAPSÖVNINGARNA Nasta-beredskapsövningar för kvinnor ordnas två gånger om året av Kvinnornas beredskapsförbund för att ombesörja krishanteringen i Finland under fredstid. Övningarna är helt och hållet utan vapen och kurserna av de mest varierande slag, sjövett, mental krishantering, etc. Från Helsingforsföreningen deltog för första gången Sofia Häggström i övningen Helene i Dragsvik i maj 2014 och kursen hon deltog i hette Katuturvallisuus (gatusäkerhet). Hennes kommentarer om kursen lyder så här: Det var väldigt intressant att se hur militären fungerar vi fick ju bo, klä oss och äta som riktiga beväringar. Rekommenderar varmt till andra intresserade åker själv gärna igen. Hoppas att flera av marthorna skulle få upp ögonen för denna organisation. Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman och Riitta Sittnikow deltog på hösten i övningen Savotta i Vekarajärvi ( ), Ceti och Riitta deltog i kursen Kanttiinitoiminta maastossa och fick samtidigt hygienpass och alkusammutuspassi, Annika deltog i kursen Henkinen tuki. Ceti om Kanttiinitominta maastossa: Det var jätteintressant och givande, vill delta på nytt. Fick hygienpass, brandsläckarpass. Super utbildare, speciellt hygienutbildaren. Roligt att se armén inifrån på riktigt, sätta armékläder på och marschera. Hemskt med tidiga uppstigningar och 10 personer som snarkar i samma rum, mycket väntande som det ju är i armén, men många skratt! Mat som fyllde magen men sådan sörja ibland. Riitta om Kanttiinitominta maastossa: Jättekiva och jätteintressant, givande och många nya erfarenheter rikare. Nu anmäld till Meripelastuskurssi på Santis 2015 i Sandhamn. Annika om Henkinen tuki: Ämnet var tidvis tungt, men givande och självvalt. Positivt var att gruppen hade en väldigt öppen dialog om ämnet. Jag kunde nog tänka mig, att delta på nytt i en Nasta-övning, i någon annan kurs. 26

27 NKF, NORDENS KVINNOKONFERENS I ROVANIEMI Sju Helsingforsmarthor beviljades resestipendier för Nordens Kvinnokonferens, som år 2014 gick av stapeln i Rovaniemi. I konferensen deltog inalles ca 120 kvinnor från Finland, Island, Norge och Sverige. Danmark har inte deltagit de senaste åren. Konferensens tema var Gränslösa kvinnor i norr. Föreläsningarna hölls i Arktikum, ett museum och vetenskapscenter med betoning på arktiska förhållanden och arrangör var denna gang Marttaliitto. Här följer ett sammandrag på Helsingforsmarthornas kommentarer: När jag nu tänker tillbaka på dagarna i Rovaniemi kommer jag ihåg så många minnesvärda upplevelser och förundras över hur mycket som rymdes inom ett enda veckoslut. Det var, igen en gång, en mycket lyckad NKF-konferens, som genomsyrades av en stark känsla av nordisk vänskap och gemenskap. Jag vidhåller min mångåriga uppfattning att en Martha får så mycket mer ut av sitt medlemskap då hon höjer blicken utöver kretsen.tag emot alla möjligheter som finns inom Föreningen, Förbundet och NKF. Jag citerar Rigmorin mielestä naisten pitää tukea toisiaan, luottaa itseensä ja tuoda mielipiteensä kainostelematta esiin. Verkostoituminen ja vaikuttaminen ovat tärkeitä. Alla arrangemang var utomordentliga, allt klaffade, nya vänner och social samvaro bland nordiska kvinnor och bland våra egna marthor, insikten över allt vi kvinnor kan åstadkomma och kan känna oss stolta över. Vi lyssnade på verkligt högklassiska föredrag, var stolta över vårt land och vad vi kunde erbjuda våra nordiska gäster. Det var ett omväxlande och intressant program vi bjöds på. Och så roligt att Norge och Island var så väl representerade. Lätt var det ju att få kontakt alla deltagare bjöd till och var lätta at komma i samspråk med. Det gavs tillfälle att bekanta sig med hur kvinnoförbundet fungerar på olika håll. Gammelmarknad med demonstration av hantverk och forna arbetsmetoder i Sverige, erfarenhetsmärken i hushåll på finskt håll och barnestugeverksamhet som bedrevs i Norge av kvinnoförbundet. Minnen som ploppar upp när jag tänker på dagarna är marthadresskavalkaden. Vi har ju inte egna dräkter eller tyg i användning på svenskt håll, men en finlandssvensk marthabörs kunde ju vara kul att ha som påminnelse om hushållning och som som igenkänningstecken. 27

28 Sammandrag av kretsarnas verksamhet Vid utgången av år 2014 hade föreningen 803 medlemmar och 43 kretsar. Kretsarnas årsberättelser vittnar om ett händelserikt år Kretsarna värnar om traditioner, aktivitet och välgörenhet. Diskussion, prat och gemenskap är också en viktig del av marthaverksamheten. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. Efter namnet på kretsen medlemsantal per ALLMÄNNA MARTHOR (71 medlemmar, medelålder 51 år) En del Helsingforsmarthor har valt att inte skriva in sig i en krets utan är s.k. allmänna marthor och är medlemmar direkt i föreningen. Som direkta medlemmar får de Marthabulletinen per e-post och har möjlighet att delta i föreningens allmänna verksamhet, men de har ingen egen moderkrets. BRUTTORNA (7 medlemmar, medelålder 42 år) Bruttorna är småbarnsföräldrar som träffas i Staffansby och har hunnit med bl.a. Mary Kay-hudvårdsparty, bowling, gymnastik, sommarträff i Ekenäs, yoga och indisk mat samt kransbindning. BULLAN (21 medlemmar, medelålder 74 år) Bullans medlemmar är forna elever från flicklyceet på Bulevarden, men även andra medlemmar är välkomna. Kretsen kombinerar kultur och umgänge och varvar konstbesök med pratmöten, bl.a. Storfurstendömet Finlands framtida wälgång- Lantdagen och fotoutställningen Brylcrème har besökts. Vad har morgonsamlingarna i Svenska flicklyceet gett oss för livet? har diskuterats och flicklyceets 170-årsjubileum har firats med en festlunch på Café Ursula. Bullorna upplever att de, tack vare sin marthakrets, utför en kulturgärning genom att hålla minnet av Svenska flicklyceet levande. 28

29 BÖNORNA (25 medlemmar, medelålder 40 år) Bönorna inledde året med årsmöte och pjäsen Ovista ja ikkunoista på Kansallisteatteri, besökte Thehuone, ordnade barnteater i Hemvrån med teater Taimine. Totalt inbringade teatern och caféet 2500 euro som donerades till Stödföreningen för det Nya barnsjukhuset. Bravo Bönorna! Helt fantastiskt! Bönorna har även haft fiskkväll, spelat frisbeegolf, provat på Crossnature, besökt Hymy Raw Food café och julpysslat. CANDELA (11 medlemmar, medelålder 42 år) Året inleddes med årsmöte och middag i Kokvrån och fortsatte med Wardi-utställningen på Ateneum, teater på Viirus, weekend-resa till Tavastehus och Spa Hotel Aulanko. Det blev ingen gå-kampanj pga uselt väder, utfärd till Kalvholmen, Tove Jansson-utställningen, föreningens modeshow, canastakväll, musikalen Mamma Mia på Svenska Teatern och julshopping i Borgå. DAGSLÄNDAN (14 medlemmar, medelålder 56 år) En ny krets för daglediga kvinnor såg dagens ljus i februari då gruppen satt och listade allt vad den ville göra, listan blev lång och fantasifull. Kretsen bekantade sig under året med mindfulness, kvinnohjärtat och gjorde en lärorik utfärd till nyttoväxtföreningen på Anneberga, en otroligt fin oas nära Arabiastranden. Dagsländan har tillrett medelhavsmat och lärt sig att duka rätt under ledning av supermarthan Yvonne Nylund-Fagerstedt och lärt sig att hålla koll på sin ekonomi. Dagsländans medlemmar är mellan 30 år och 65 år och den är öppen för alla intresserade. DELIDONNORNA (9 medlemmar, medelålder 42 år) Kretsen träffas i Kokvrån en gång i månaden för att laga mat tillsammans, njuta av sommartraditionsenlig picknickmat och kocka i martha-anda. DRUMSÖ (23 medlemmar, medelålder 48 år) Drumsömarthorna fyllde 70 år i januari och firade det med en festbrunch som både nuvarande aktiva och äldre Drumsömarthor deltog i. Det var mycket lyckat att bjuda in f.d. aktiva medlemmar och utbyta tankar och minnen med dem. Kretsen har lagat libanesisk och fransk mat, besökt Thehuone, sålt soppa till förmån för barnsjukhuset på restaurangdagen, påskpysslat, ordnat traditionell picnic inför sommarlovet, besökt Tove Jansson-utställningen och bakat till Luciamarknaden. Kretsen har också en egen M-klubb och gör saker tillsammans med sina ungdomar. 29

30 DTM, Don t tell Martha (13 medlemmar, medelålder 39 år) DTM kretsen har lärt sig att filea fisk med Kira Röntynen, sått örtfrön, vattnat och vårdat dem så att de kunde njuta av färska örter under sommaren, gått på modeshow och fixat hälsosmoothien. ELVAN (9 medlemmar, medelålder 72 år) Elvan stickar och virkar för välgörenhet varje onsdag i Hemvrån mellan klockan elva och femton. Det virkas värmande sjalar åt seniorer, stickas sockor åt beväringar i Dragsvik och stickas mössor, sockor och vantar åt nyfödda bebisar på Barnmorskeinstitutet. Föreningen står för garnet, älvorna tillverkar plagg på löpande band, diskuterar världsnyheter och lokala nyheter, kvällstidningar, svensk dampress och som socker på botten får de varje vecka höra veckans vits som läses upp av Mary. Det blir mycket skratt och flit under dessa handarbetssessioner och den fina stämningen i kretsen är unik. År 2013 stickades närmare 1000 mössor, sockor och vantar åt de nyfödda på Barnmorskeinstitutet och glädjen är alltid lika stor hos personalen när våra älvor överräcker dessa värmande plagg med en liten personlig hälsning som följer med plagget. FREDRIKSBERG (8 medlemmar, medelålder 85 år) Fredriksbergsmarthorna träffas i Hemvrån 4:e tisdagen i månaden och har över 100 år på nacken. Programmet består ofta av sång, musik, frågesport, högläsning och reseskildringar. Medlemmarna står själva för programmet. GAMMA (1 medlem, medelålder 34 år) Avslutades år 2014 GRYZI (23 medlemmar, medelålder 43 år) Marthakretsen Gryzi träffas i Kokvrån, men lagar inte enbart mat. Under år 2014 lagade gryzina indisk mat med Mia Hansson, Sushi med Lotta Stude, besökte Lumene och lärde sig om hudens åldrande, deltog i föreningens modeshow och avslutade året med pepparkaksbak för stora och små. HAGASESSORNA (16 medlemmar, medelålder 37 år) Under 2014 träffades Hagasessorna för att prova på avslappningsmetoden shindo, lära sig att göra smoothies med Nina Westerback, gå på teater Viirus och på barnteater med sina barn. De har också haft julbak med barnen. 30

31 HAVSFRUARNA (10 medlemmar, medelålder 42 år) På Degerö startade en ny ung krets i slutet på hösten Den kom igång 2014 med hemgjord råchoklad, långpromenad, vinterbad, mindfulness, enneagram, Tove Jansson-utställningen och besök av författaren Josefine Lindén från Sverige. INTERNATIONAL MARTHA (9 medlemmar, medelålder 63 år) International Martha är en blandning av kvinnor från olika länder som träffas i Kokvrån och lagar mat på svenska, finska och engelska. KLÅVUSKRETSEN (13 medlemmar, medelålder 81 år) Klåvuskretsen är en aktiv krets som träffas var tredje vecka i en klubblokal på Nåldammsvägen. Året inleddes med hemligt paket, d.v.s. deltagarna skulle hitta på vad som fanns i paketet och den som gissade rätt fick paketet samt äran att hämta ett nytt paket nästa gång. Kretsen har firat Runeberg med besök till Nordhuset där Annica Cleo sjöng sånger av Runeberg, dansat magdans och sittdans, hört om gamla föremål, ordnat knytkalas, firat 45-årsjubileum, hört på föredrag om brandsäkerhet, pysslat, lyssnat på reseskildringar, ordnat lotteri och firat jul. Kerstin Soles har stickat babymössor åt nyfödda småttingar på Barnmorskeinstitutet. KVARNEN (10 medlemmar, medelålder 80 år) Marthakretsen Kvarnen träffas i Kvarnbäcken och stickar och syr Moder Teresa-filtar, som de för till Gustavsgårds åldringshem och till Kvarnbäckens åldringscentral, där de även har f.d. medlemmar boende. Medan filtarna stickas och sys diskuteras världsproblemen. KVASTEN (12 medlemmar, medelålder 84 år) Då medelåldern i vår krets är ca 84 år så har verksamheten i huvudsak varit samvaro. Gemenskapen har visat sig vara det viktigaste och till det passar ju kyrkan i Gamlas med sitt fina kök för våra träffar två gånger i månaden. LIVSNJUTARNA (10 medlemmar, medelålder 37 år) En ny krets som startade upp år

32 MAGNIFICA MARTHOR (8 medlemmar, medelålder 48 år) Magnifica Marthor är en ny krets som inledde sin verksamhet hösten 2013 och som under 2014 lärde sig om pärlskötsel, besökte klädföretaget Noolan, bekantade sig med de senaste kökstrenderna, gjorde en skärgårdskryssning, lagade höstlig mat av självplockade råvaror, hörde på föredrag om företagsansvar samt om sambandet mellan hundens och människans föda och korrelerande sjukdomar. Vi är en stark och sammanhängande grupp jämnåriga kvinnor med ambitiösa framtidsvisioner, vilja att lära oss nytt och med intresse för vardagliga, jordnära, ekologiska och mänskliga frågor. MAP (25 medlemmar, medelålder 69 år) Den alltid lika aktiva kretsen Mappies har haft ett mångsidigt program om släktforskning, SFV, föredrag om gamla marthadockor, utflykt till Karin Widnäs ateljé i Fiskars, introduktion i Feldenkrais-metoden (förbättrad rörelsefunktion), föredrag om vaccinationer och om plaster Året avslutades med besök på Reitz hemmuseum och dess otroliga konstsamling jämte middag på restaurang Elite. MARTHAMICUS (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen Marthamicus träffas på olika ställen beroende på programmet. År 2014 hann kretsen med brunch, modeföredrag om olika kroppstyper, tillredde vardagsmat, deltog som publik i Bettina S talkshow, ordnade grillmiddag, lagade äppelrätter, gick på föreningens modeshow och avslutade året med julfest med avecer. MARTHARELLERNA (49 medlemmar, medelålder 70 år) Martharellerna är en krets som ständigt växer. Kretsens utmärkta program kan vara en bidragande faktor. Kretsen har besökt Riddarhuset, konstnärskullen på Sandudds begravningsplats och Apoteket Svanen samt gjort en båtutflykt och hört föredrag om rättvis handel, sömnproblem, minne och glömska, om boken Punsch på glasverandan och om Zimbabwe-Aids Orvot samt om Dick Idmans insats för den finlandssvenska teatern. Martharellerna har understött Zimbabwe-Aids Orvot och Plan Suomi. 32

33 MAYA (14 medlemmar, medelålder 47 år) Kretsen Maya träffas i Grankulla och har under året varit på kulturpromenad med Clara Palmgren, haft knytkalas och glögg och deltagit som studiopublik vid inspelningen av programmet På resande not. MIXED MARTHA ( 11 medlemmar, medelålder 68 år) Mixed Martha är en blandgrupp som består av både män och kvinnor. Kretsen lagar mat i Kokvrån. Under året 2013 har kretsen hållit paus men hoppas på en nystart vid årsskiftet. PANGBRUDARNA (33 medlemmar, medelålder 70 år) Pangbrudarna har under året besökt Riddarhuset och Brandmuséet, hört på föredrag om krukväxter, bekantat sig med Helsingfors Observatorium, gjort en dagsutfärd till Tallinn, haft soppkväll i Kokvrån, hört på föredrag om det heliga berget Athos och firat julfest. Pangbrudarna hörde till de kretsar som sorterade sitt marthamaterial tillsammans med Helena Kajander från Svenska Centralarkivet. PLUSMINUS 50 (43 medlemmar, medelålder 65 år) Plusminus 50 har bekantat sig med utställningen Brylcrème, sett pjäsen Gräset är grönare på andra sidan på Viirus och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, besökt Urho Kekkonen museet, åkt på kretsens 10-årsjubileumskryssning till Tallinn, haft smyckeskväll och besökt Edvard Munch-utställningen. Kretsen har aktivt deltagit i föreningens verksamhet trevligt! PRALINERNA (16 medlemmar, medelålder 38 år) Pralinerna är ett gäng kvinnor som oftast träffas i Kokvrån, men de gör även annat än enbart mat. De har besökt Novitas Lankadeli, gått på teater, sett Chaplin i bilder-utställningen, lagat mat enligt temat Mat från gratistidningar och haft Riikkas virkskola Riikka är en av oss praliner som är duktig på allt! Vi virkade och skrattade och svor lite men alla gick hem med en vacker virkad blomma. Kretsen firade sitt 5-årsjubileum med båtfärd till Borgå och besök till pralinfabrik, gick på te-tasting på The Huone, hade mode- och sminkkväll, andra sidan av pralinernas årsb. fattas. 33

34 PRIMA (48 medlemmar, medelålder 52 år) År 2014 firade primorna 20-årsjubileum med en bejublad jubileumsbrunch och inbjudna gäster från alla Helsingforskretsar. Under året hann primorna med vändagsträff, teaterbesök, bussrundtur och afternoon tea i Helsingfors med föreningens foxy ladies (12 primor och 30 foxy ladies), frågesport på Tjärholmen, allsång i Kokvrån, föreningens modeshow med tre prima mannekänger, spelkväll och julklappspaketering. Innehåll till 150 julpaket samlades in, paketerades och levererades till barnhemmet i Imastu. Prima har också en fadderflicka i Delhi, Indien som kretsen har regelbunden kontakt med. PRIMADONNORNA (17 medlemmar, medelålder 38 år) Under året har Primadonnorna varit på Ateneum, besökt Funky Lady, tillrett japansk mat, sett Tove Jansson-utställningen, kryssat i skärgården, ridit på islandshästar, besökt en inredningsbutik, tovat och lagat julgodis. PRIMAL (8 medlemmar, medelålder 59 år) Primalkretsen grundades i september 2013 med syfte att studera den s.k. Primaldieten (rå, oupphettad mat) och dess hälsoeffekter. Primalkretsens medlemmar träffas regelbundet i Kokvrån där de tillreder mat enligt Primal-dieten. SJU SYSTRAR (11 medlemmar, medelålder 40 år) Sju systrar är ett gäng kvinnor som gått i skola i Virkby. De har under året handarbetat, haft utedag med familjerna, sett pjäsen Skamlöst med Christoffer Strandberg, paddlat, besökt Helene Schjerfbeck-utställningen i Raseborg, gått på hike och haft hantverksträff. SMARTORNA (43 medlemmar, medelålder 73 år) Smartorna har under året hört om rosenodling, hur det är att vara skolfarfar, gjort besök till naturcentret Haltia i Noux, promenerat på Sveaborg, hört om olika motionsformer och om arvs- och familjerätt, om Sissel Lund-Stenbäcks liv och firat julfest. Smartornas matlagningsgrupp lagade mat tillsammans i Kokvrån 9 gånger och Smartornas kulturella cirkel, som vuxit, träffades 8 gånger under år 2014 och såg de bästa av årets konstutställningar. 34

35 SPICE-MARTHORNA (13 medlemmar, medelålder 40 år) Spicemarthorna är kvinnor mitt i livet som träffas och har roligt tillsammans, äter, umgås och sysslar med välgörenhet. 5TYRKAT (11 medlemmar, medelålder 35 år) Kretsen 5tyrkat, f.d. Queerfeministerna, tränar tillsammans feministiskt självförsvar. Träningarna är både fysiska och mentala. Kretsen träffades varannan vecka under år 2014 och behandlade under träffarna olika typer av ämnen kopplade till feminism, våld och försvar. Målet med träningarna är att: främja kvinnors självkänsla och välmående tillsammans utveckla olika självförsvarstekniker bryta fördomar och ifrågasätta begränsande och uteslutande normer kring flickor och kvinnor stärka systerskap öppna diskussionen kring könsrelaterat våld SUPERMARTHORNA (31 medlemmar, medelålder 67 år) Supermarthorna har sin knutpunkt i församlingssalen i Tammelunds kyrka. Supermarthorna har tagit del av Riddarhusutställningen om adelskapets betydelse för Finland, besökt Reitz hemmuseum med en utsökt konstsamling, besökt HBL, bakat bröd och hört om konceptet Keittiökaveri och om Stefan Lundbergs och Leif Weckströms båtresa i Görans Schildts kölvatten. Året avslutades med julfest. TJEJLIGAN (20 medlemmar, medelålder 32 år) Tjejligan har provat på kantelespel, mindfulness, vinterbad och SUP (Stand Up Paddling), sett Århundradets kärlekssaga, bekantat sig med nagelkonst, haft kräftskiva, lagat italiensk mat, lärt sig om stresshantering med skådespelaren Camilla Hellberg och lyssnat på en föreläsning om Garderoben samt gått på marthamodeshow. En leksaksdonation gjordes av kretsen till Litauen. 35

36 TRAKTÖRERNA (12 medlemmar, medelålder 38 år) Traktörerna har fortsatt som matlag och träffas första lördagen i månaden för att tillreda middag enligt något tema som värdparet valt. De är en mångkulturell krets och träffarna behandlar ofta mat från olika kulturer. Traktörerna har fortsatt med tematräffar och dragansvaret för träffarna cirkulerar mellan medlemsparen -barnen är välkomna med på träffarna. TRETTIO PLUS (11 medlemmar, medelålder 40 år) Kretsen Trettio plus träffas oftast i Kokvrån och under året har kretsen haft bokbytarkväll med soppa och fastlagsbullar, besökt utställningen Brylcrème och Tove Jansson-utställningen på Ateneum, åkt över dagen till Tallinn, haft skördefest, gått på teater och firat födelsedagar. TÖLÖ-MUNKSNÄS (11 medlemmar, medelålder 86 år) För Tölö-Munksnäsdamerna blev 2012 ett avslutande år, men damerna har ändå fortsatt att träffas 2:a måndagen i månaden i Hemvrån för att dricka kaffe och umgås. ULFÅSA (7 medlemmar, medelålder 86 år) Ulfåsakretsen har haft besök av många intressanta gäster såsom socialarbetaren Hanna Holmberg som berättade om aktuella frågor om barnskyddet och Viks naturövervakare Eero Halpanen som talade om djur i Helsingfors. Kretsen har diskuterat städning, kvinnor i krig och fred och hur vi kan vårda vårt vardagsspråk. En liten krets med ambitiöst program. ULRIKAKRETSEN (9 medlemmar, medelålder 49 år) Ulrikakretsen träffas i Kokvrån för att laga mat tillsammans och tillreder i regel förrätt, huvudrätt och efterrätt, kretsen tänker säsong och väljer helst ekologiska produkter. Ulrikamarthorna har också en egen blogg på adressen: WELLNESS (26 medlemmar, medelålder 5 år) Wellness är kretsen som satsar på välmående, både det fysiska och det psykiska och det är tillåtet att tänka bara på sig själv. Qigong, kemikalier i vardagen, muskelträning, konstpromenad, skogspromenad, arkitekturpromenad, kinesisk medicin och asiatisk matlagning har stått på programmet. 36

37 Beviljade anslag Nasta-beredskapsövningarna (stipendium à 60 euro) Helene, Dragsvik, , Sofia Häggström Savotta, Vekarajärvi , Annika Knekt-Ahtinen, Ceti Hasselman, Riitta Sittnikow NKF, Rovaniemi (resestipendium à 200 euro) Rigmor Holm-Leppälä, Ulla Finne, Tuula Grönholm, Viveka Mattlin, Johanna Edelmann, Rose-Maj Fröman, Solveig Rosenberg-Wikström Erhållna medel Ur Ebba och Frans Backmans minnesfond Tre Smeder i Helsingfors ,00 euro 5.000,00 euro Understöd betalade till HERTTONIEMEN SEURAKUNTA Kvarnen I-AID/BARNHEM I INDIEN Smartorna IMASTU KOOL-KOUD Kvarnen Prima Plusminusfemtio 37

38 JOULUPUU 2014 Prima LUCIAINSAMLINGEN Bullan MATTEUS FÖRSAMLINGS KRISKASSA Supermarthorna NYA BARNSJUKHUSET 2017 Bönorna Drumsö Gryzi Helsingfors svenska Marthaförening ( 8336,77) Kvasten Martharellerna Pangbrudarna Plusminusfemtio Round dansen Ulfåsa PLAN FINLAND Martharellerna Prima ZIMBABWE-AIDS ORVOT RY Martharellerna ÅR 2014 AVLIDNA MEDLEMMAR Vi hedrar minnet av följande medlemmar: Gudrun Ehlers, Åsa Forsblom, Anita Piehl och Maj-Gret Wilkman. Åsa Forsblom var Helsingforsföreningens kansliföreståndare åren och en mycket uppskattad medarbetare och martha. Tacksamma för deras marthagärning bevarar vi dem i kärt minne. 38

39 Lilla guldmärket Åsa Mattsson, Prima Stora silvermärket Lotta Stude, Prima Janina Wallgren, Prima Camilla Vitzthum, Gryzi Carita Glasgow, Drumsö Gitta Möller, Pangbrudarna Gulla Hernberg, Martharellerna Varmt tack till alla dem som understött vår verksamhet och gjort det möjligt för oss att genomföra ett gott arbetsår. Ett särskilt varmt tack till Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors för deras bidrag. Helsingfors i februari 2015 STYRELSEN 39

40 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. RESULTATRÄKNING Resultaträkning Ordinarie verksamhet , ,02 Intäkter , ,68 Kostnader , ,70 Personalkostnader , ,25 Avskrivningar , ,87 Övriga kostnader , ,58 Frivilliga personalkostnader -892, ,68 Lokalkostnader , ,91 Resekostnader , ,42 Möten och representation , ,14 Administrativa kostnader , ,75 Övriga kostnader för ordinarie verksamhet -376, ,68 Över-/underskott , ,02 Medelanskaffning , ,78 Intäkter , ,78 Kostnader , ,00 Över-/underskott , ,24 Investerings- och finansieringsverksamhet , ,70 Intäkter , ,47 Intäkter från övriga långfristiga tillgångar , ,27 Intäkter från självtäckande fonder , ,20 Kostnader , ,77 Kostnader från övriga långfristiga tillgångar , ,48 Kostnader från självtäckande fonder , ,29 Över-/underskott , ,46 Överföring av medel , ,91 Bundna fonder , ,91 Ökning (minskning) av av självtäckande fonder , ,91 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,45 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,45 40

41 Helsingfors svenska Marthaförening r.f. BALANSRÄKNING Balansräkning AKTIVA AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA ,21 220, ,79 926,79 Materiella tillgångar tillgångar Maskiner Maskiner och och inventarier 8 407, , , ,59 Placeringar Aktier Aktier och och andelar andelar ,90 812, ,20 786,20 BESTÅENDE AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,21 220, ,79 926,79 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER ,84 096, ,02 727,02 Placeringar ,64 004, ,31 291,31 Fordringar , , , ,71 MEDEL MEDEL I I SJÄLVTÄCKANDE FONDER FONDER TOTALT TOTALT ,84 096, ,02 727,02 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA , , , ,75 Omsättningstillgångar Varor Varor 0,00 0,00 376,20 376,20 Kortfristiga fordringar Övriga Övriga fordringar 1 599, , , ,70 Aktiva Aktiva resultatregleringar 1 009, ,88 214,63 214,63 Kortfristiga fordringar totalt totalt 2 609, , , ,33 Kassa Kassa och och bank bank , , , ,22 RÖRLIGA RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT , , , ,75 AKTIVA AKTIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 BALANSRÄKNING Balansräkning PASSIVA PASSIVA EGET EGET KAPITAL KAPITAL ,35 258, ,36 662,36 Fonder Fonder ,80 603, ,80 603,80 Bundna Bundna fonder fonder Självtäckande fonder fonder ,84 096, ,02 727,02 Överskott Överskott (underskott) från från tidigare tidigare räkenskapsperioder ,54 331, ,99 608,99 Räkenskapsperiodens överskott överskott (underskott) , , , ,45 EGET EGET KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT ,35 258, ,36 662,36 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL , , , ,20 Kortfristigt främmande kapital kapital Erhållna Erhållna förskott förskott 6 000, , , ,00 Inköpsskulder 1 898, , , ,25 Interna Interna skulder skulder 3 690, , , ,06 Övriga Övriga kortfristiga skulder skulder 1 162, ,27 984,38 984,38 Passiva Passiva resultatregleringar , , , ,51 Kortfristigt främmande kapital kapital totalt totalt , , , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL KAPITAL TOTALT TOTALT , , , ,20 PASSIVA PASSIVA TOTALT TOTALT ,48 387, ,56 026,56 41

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening!

Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Årsberättelse 2013 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012

Innehåll. Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! 4 Ordföranden har ordet. 5 Verksamhetsledaren har ordet. 7 Verksamhetsåret 2012 Årsberättelse 2012 Välkommen till Helsingfors svenska Marthaförening! Denna årsberättelse är en tillbakablick på året som gått och vi hoppas också att den hjälper dig som funderar på att bli medlem att

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer