Återvinning växande nisch Sid 5. Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7. Tillgänglighet. Kundingång. Trafikledning NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinning växande nisch Sid 5. Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7. Tillgänglighet. Kundingång. Trafikledning NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID"

Transkript

1 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID En informations- & referenstidning från MaserFrakt 2007/2008 Återvinning växande nisch Sid 5 Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7 Kundingång Tillgänglighet Trafikledning

2 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Glada nyheter och EU-moln maserfrakts goda ekonomi och fortlöpande investeringar i kompetens, maskiner och bilar, satsningar på miljö, säkerhet och kvalitet och fortsatt utvecklat förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners är minst sagt glädjande. Ett läge som säkrar koncernens och delägarnas verksamhet och framtid och är till glädje för oss i styrelsen. Vår redan goda ekonomi har stärkts ytterligare genom sammanslagningen med dsg, Dala Norrfrakt och slt och visar på starka stordriftsfördelar. Idag täcker vi Dalarna, där MaserFrakt dominerar marknaden och stora delar av angränsande län. ett tillväxtområde, där MaserFrakt inte agerar i dag, är hamnar. Däremot kör vi åt andra. Jag ser dock hamnarna längst Norrlandskusten och söderut såsom en lockande och intressant framtidsnisch. Vi gläds förstås även över den pågående högkonjunkturen och utnyttjar den maximalt. Förutom att den kommer våra 285 delägare till godo i form av ökade orderingångar och sysselsättning. Dels har verksamheterna i Anläggningsbolaget de senaste åren haft en utvecklingstakt på över 10 procent årligen. En trend som ser ut att fortsätta Men som alltid under sommarsäsongen, speciellt då Stockholmsregionen går på högvarv och slukar resurser, hotar resursbrist. Den ökade orderingången sätter stor press på framför allt fordonsparken... den ökade orderingången sätter stor press på framför allt fordonsparken, varför vi använder våra fordon så effektivt som möjligt. En ekvation vi klarar tack vare effektiv transportplanering, fordonskommunikationen medelst handdator*, en teknik som MaserFrakt utvecklat. positivt är också nätverket mellan MaserFrakt och intressebolagen trb Sverige ab** och Tankbilsbolaget i Sverige ab***. Erfarenhets- och informationsutbytet i trb genom bland annat en miljöbank som nätverket genererar är guld värt. Vidare sker allt inköp av diesel via nätverket. Samarbetet med Tankbilsbolaget medger allt större avtalsområden och omfattar alla våra oljetransporter. I nätverket finns också Livsmedelslogistik i Gävle, där Maser Frakt och Fraktcentralen är hälftendelägare. Nätverk är ett nödvändigt verktyg för att dels möjliggöra större avtalsområden för de fraktbolag som inte är rikstäckande, dels för en global tillväxt och har därför kommit för att stanna. På miljö- och återvinningssidan fortsätter vi att stärka vår konkurrenskraft genom att förvärva tippar och terminaler, samt satsa på sortering och krossning. Vi är väl försedda beträffande denna nisch i dag, och kommer att fortsätta att utveckla detta affärsområde. Glädjande i MaserFrakts utveckling är också det ökande antalet platskontor. Det senaste tillskottet är Leksand (försäljning), som även omfattar Gagnef-regionen, Borlänge och Falun. liksom hos andra finns moln även på vår himmel. eu-kravet om digitala färdskrivare från 2006 ser jag som ett mörkt moln och en i mitt tycke orimlig och stelbent reglering, som hindrar flexibilitet vid oplanerade transporter. Beträffande kortens lagrade data har vi utvecklat en lösning för tömning av datakorten till MaserFrakt, i stället för hos delägarna, för tömning hos en extern lagringscentral. Dock återstår att se hur våra svenska myndigheter tillämpar regelverket. chaufförsyrket är sedan en tid ett yrke i snabb och stark förändring. Dels genom ny teknologi och säkerhetskrav, dels genom eu, dels genom de låga lönerna inom typiska kvinnoyrken, vilket gör att antalet kvinnor som väljer chaufförsyrken ökar, dels genom det ökande intresset från våra utomnordiska medborgare. Välkomna trender, särskilt med tanke på nämnda hotbild. Förtroende kan nästan flytta berg, (se sidorna 8 och 9). Med flexibilitet och nätverk kan man i alla fall flytta och töja gränser men nätverket eu riskerar, med påfund som digitala skrivare och regelverket runt dessa, att tvärtom stänga gränser och skapa en stelbenthet vi inte är betjänta av. Lars Hedvall, styrelseordförande, augusti 2007 * Hela tekniken omfattar handdator med skärm, telefunktion och kamera. Allt som chaufförerna behöver veta från arbetsorder till färdskrivning finns i handdatorn. De kortare ledtiderna ger också snabbare fakturering och kameran används för dokumentation av bland annat skadade leveranser. ** TRB Sverige AB är en sammanslutning av 16 större lastbilscentraler i hela landet. *** Tankbilsbolaget i Sverige AB består av förutom av MaserFrakt även av Fraktcentralen i Gästrikland, Hälsingefrakt och Wiréns Åkeri i Kristinehamn. Gjutargatan, N. Industriområdet, Box 740, Borlänge Telefon: Produktion Box 86, VIMMERBY Tel: Ansvarig utgivare: Bengt Benjaminsson Projektledare: Pelle Strömsten Mediasäljare: Frida Carlsson Text: Tetha Åhs Foto: Jörgen Svendsen Form: Stegra reklam & prod.byrå Tryck: VTT Grafiska 2007/ Borlänge Lastbilsstation (Förening UPA) bildas av 25 lokala åkare Föreningen uppnår 50 medlemmar Namnändring till Borlängeortens Lastbilscentral Borlänge Grävmaskinsförening bildas av LBC:s medlemmar Dalarnas schakt- och grävmaskinsförening (DSG) bildas och får cirka 60 medlemmar Borlänge Grävmaskinsförening uppgår i LBC Mark förvärvas för nytt kontor; nuvarande Åkarhuset. Inflyttning 1974 tillsammans med Länscentralen Namnändring till MaserFrakt (ekonomisk förening). MaserFrakt går med i Fraktalliansen Ett gemensamt bolag Mass- Schakt bildas med DSG Runnfrakt bildas genom sammanslagning av Falu Last och Korsnäs-Vika LBC. MaserFrakt begär utträde ur Länscentralen Lagerhotell i förhyrda lokaler. Organiserad fjärrtrafik Särna-Idre LBC och Älvdalen bildar Dala Norrfrakt Ombudskap för Fraktarna och Frigoscandia Fusion med Runnfrakt och delägarskap i Falukrossen MaserFrakt går med i Transportörbränsle.

3 MaserFrakts tjänster spänner i dag över följande områden: Transporter och maskinarbete av: olika typer av avfall flis och fibermaterial Krossning, sortering, flisning och återvinning av: industriavfall asfalt jord slagg Slamtransporter (kommunala uppdragsgivare). Återställning av gamla avfallsdeponier. MaserFrakt allt större aktör inom miljö och återvinning Borlänge MaserFrakt blir allt större inom miljöoch återvinningssektorn i Dalarna. Detta affärsområde har ökat med närmare 100 procent de senaste tre åren, berättar Arne Helmersson, vd för MaserFrakt Anläggning. I dag har MaserFrakt ett 30-tal större kunder inom miljö och återvinningsområdet, varav tio är kommuner, och årsomsättningen är 60 miljoner kronor. Miljö och återvinning är av flera skäl en stark framtidsnisch. Dels genom byggbranschens och industrins ständigt ökande behov av att bli av med sitt avfall. Dels genom samhällets ökade krav på miljöverksamhet. Dels från kostnadssynpunkt. Dels det ökande behovet av fasta bränslen, berättar Arne vidare. Områden som MaserFrakt snabbt lyckats växa inom vilket genererat ökade behov av maskin- och transporttjänster inom krossning, förbränning och återvinning. Framtidsnisch Ett annat framtida stort och viktigt område som vi har full kompetens för, är återställning av gamla avfallsdeponier, ett krav som kommer från miljödepartementet och som ska verkställas med början Ett annat liknande objekt är Lilla Bredsjön, där MaserFrakt tillsammans med Hedemora Energi sluttäcker med kommunalt slam ett sandmagasin från gruvindustrin (se artikel sid 4). Arne Helmersson ser vidare utveckling och drift av olika typer av tippar inom bygg och anläggning och industriverksamhet som en framtidsnisch. MaserFrakt har i dag ett tiotal godkända tippar för olika material. De uppdrag som genererat största ökningen inom MaserFrakts miljö och återvinningsverksamhet är hantering av bränsle, flis, fiber och nyligen även slaggmaterial. Inom dessa områden utför vi krossning, maskinarbeten och förstås transporter, berättar Arne Helmersson och hänvisar till det intressanta slaggåtervinningsprojektet med OVAKO i Smedjebacken på sidan 5 i denna tidning. Många av MaserFrakts uppdrag är en naturlig följd av uppdrag man redan har inom bygg- och anläggningsbranschen, exempelvis omhändertagande av byggoch industriavfall. En tredje inriktning är transportavtal med kommuner för transport av slam och avfall. MaserFrakt Anläggnings miljö- och återvinningsverksamhet utgör tio procent av bolagets verksamhet och är den del i hela bolaget som ökar mest. Verksamheten sysselsätter idag ett 50-tal bilar och maskiner, har egna tippar för jordavfall, återvinnings- respektive förbränningsterminaler (leverensställen) och samarbetar med deponier för slamåtervinning. Vi äger inte hela denna kedja i dag, utan samarbetar med vissa aktörer inom återvinning och förbränning. För närvarande har vi förfrågningar från ett antal företag om sådant samarbete, säger Arne Helmersson. Däremot växer vi inom den del av miljöoch återvinningssektorn som är greppbar och lönsam för MaserFrakt och där är vi en aktör att räkna med i framtiden Dala Skogstransporter bildas Lagerhotellet byggs om till kylterminal. Ombudsavtalet med Frigoscandia upphör SLT Smedjebacken Ludvika Transport AB bildas genom sammanslagning av Ludvika Last och Smedjebackens LBC Mass-Schakt byter namn till Dalarnas Restprodukter i Kretslopp AB (REKRAB) MaserFrakt går ur alliansen DSG köper DEMAB Avesta. MaserFrakt i Avesta AB bildas. Åkarna i Avesta blir del av MaserFrakt Vansbro LBC går in i Dala Norrfrakt MaserFrakt ombildas till aktiebolag. DSG bildar aktiebolag som är dotterbolag till den ekonomiska föreningen Tankbilsbolaget i Sverige AB (TBB) bildas tillsammans med Gefab och Hälsinge- frakt. Fusionen mellan MaserFrakt och DSG tar fart, en interimstyrelse utses. REKRAB köper Dala Last-fastigheten i Avesta av Jale Åkeri MaserFrakt bildar två driftbolag: MaserFrakt Anläggning AB och MaserFrakt Distribution AB. Fusionen mellan MaserFrakt, DSG och Dala Norrfrakt är helt genomförd från och med den 1 december juli 2004 förvärvas SLT Smedjebacken Ludvika Transport AB Intensifierat fokus på kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och datorisering, med bland annat handdatorer i lastbilarna. Fortsatt marknadssatsning kvadratmeter tipp köptes i Ornäs Sälenkontoret etableras. Utbyggnad av frys- och styckegodsterminalerna samt Borlängeterminalen med sex portar. Gävlekontoret nyetablerar sig i nya egna lokaler med livsmedelsterminal, kyl- och fryszoner Leksandskontoret etableras. Två nya täkter öppnas: Rörbäcksnäs och Vikmanshyttan. Samarbete om mattransporter inleds med Fraktcentralen i Gävle vilket utmynnar i det gemensamt ägda företaget Livsmedelslogistik AB.

4 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Slam får gammalt sandmagasin att blomma ut till skogsmark GARPENBERG Det gamla sandmagasinet Lilla Bredsjön som utgjorde en del under och 60-talens gruvverksamhet i Garpenberg har med hjälp av sluttäckning med bland annat rötslam från reningsverket i Hedemora och grannkommunernerna, förvandlats till ett frodigt grönt skogslandskap, där solrosor, japansk lykta och tomatblommor blommar och bär frukt. Jan Lundin, projektledare på Hedemora Energi, Patrik Sivertsson och Pär Ericsson, på MaserFrakt tittar ut över det frodiga skoglandskapet. Inom ramen för ett återvinnings- och återställningsprojekt tar Lilla Bredsjön årligen emot ton rötslam från bland andra reningsverket i Hedemora, 880 ton aska från fjärrvärmecentralerna i Hedemora kommun som i små mängder blandas med rötslammet ton schaktmassor och stora mängder trädgårdsavfall. Även grannkommunerna Avesta och Säter deltar i projektet, då det är över lag svårt för kommuner att hitta avsättningsytor. Förtroende Projektägare är Hedemora Energi och samarbetspartner är MaserFrakts Avestakontor genom platschefen Pär Ericsson. Det är i nära samarbete med Maser Frakt, som är en lyhörd och orädd samarbetspartner, som projektets metod och teknik växt fram, säger Jan Lundin, projektledare. MaserFrakt är lätt att samarbeta med och förtroendet oss emellan solitt, vilket är viktigt i projekt där parterna har ett gemensamt budgetansvar och kostnaderna är osäkra. Det är stimulerande att veta att man bidrar till kretsloppets väl och roligt att det har varit studiebesöken från Japan, Brasilien, Estland, Lettland och Litauen, säger Pär. Känt oss fram Återställningsmetoden, som uppfyller myndighetskraven om att inte sprida smitta eller lukt, är att grunda med en blandning av aska och rötslam (åtta procent aska och procent rötslam) och toppa med 32 procent jordmassor och trädgårdsavfall. Vi har känt oss fram till blandningen som även utesluter ammoniakavgång från askan och genom att höja grundvattennivån hoppas vi eliminera urlakningen av tungmetaller från gruvområdet, berättar Jan. Tekniken är att via mobila plan och stockmattor som byggs och anläggs av Maser Frakt som lägger pussel med de olika återställnings- och sluttäckningsmaterialen. En grannlaga uppgift eftersom sandmagasinet mer eller mindre suger som kvicksand. Slam har sedan 1970-talet lagts ut i Lilla Bredsjön och enligt ovan beskrivna metod sedan Bärig skogsmark Cirka ett hektar per år sluttäcks. Hittills har tolv hektar av totalytan om 35 hektar sluttäckts och omvandlats till bärig skogsmark i vilken blommor och växter frodas till nytta för kretslopp och betraktare. Vid sluttäckningen görs vid sidan av den gröda som följer med trädgårdsavfallet även en för området lämplig insådd av ettåriga grödor, sedan tar björk och sly över, berättar Jan. Rötslammet är så homogeniserat att det skulle kunna läggas ut på åkermark men där är vi inte ännu.

5 Från stålslagg till superasfalt och återvinningsmaterial Ludvika MaserFrakt i Ludvika har tillsammans med Ovako i Smedjebacken inlett ett samarbete för att få avsättning för restprodukten stålslagg från produktionen av stål. MaserFrakt vidareförädlar slaggen genom krossning, siktning och utsortering av stål till ett ersättningsmaterial för grus och berg i asfaltballast samt som förstärkningsmaterial och bärlager till vägbyggen. Återvinningen och förädlingen omfattar i dag årston. MaserFrakt ser samarbetet med Ovako som start på en utvecklingsbar framtidsnisch, säger Börje Plahn, platschef vid MaserFrakts Ludvikakontor. Bullerdämpande I juni 2007 etablerade MaserFrakt sin krossanläggning vid Humboberget i Smedjebacken för att krossa och sortera ut stålet från slaggen för att därefter återtransporteras till Ovako för återvinning. Slaggprodukten vidareförädlas därefter av MaserFrakt till asfaltballast i en ny asfalttyp som är så slitstark att den överträffar kvaliteten på traditionell asfalt, vilket gör att den med fördel kan användas som beläggning på särskilt utsatta vägsträckor, rondeller bussfickor och liknande. Slagg som asfaltballast motverkar också polering av asfalten vilket förbättrar friktionen. Slagg som ballast i asfalt har dessutom en bullerdämpande effekt, säger Börje Plahn, och berättar att Vägverket kommer att anlägga en provsträcka för bland annat bullermätning under Börje Plahn och Peter Jansson, MaserFrakt diskuterar stålslaggen med Torbjörn Sörhus, ovako.

6 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID MaserFrakt Anläggning har nu 32 täkter Projektet Nordic Area har under 2007 sysselsatt fyra av MaserFrakts bandmaskiner och förare. MaserFrakt har grävt fram 100 mil vägar och även transporterat bort jord och sten. Nordic Area är ett Interregprojekt inom Europeiska unionen och har haft en budget om 27,5 miljoner kronor. Foto: MaserFrakt Vikmanshyttan MaserFrakt Anläggning är genom sina 32 täkter en av landets största transportör med eget material. Nytillkomna täkter 2007 är Vikmanshyttan samt Rörbäcksnäs MaserFrakts första täkt i Sälenområdet. Idag sysselsätts ett 15-tal maskiner i MaserFrakts täkter. Den största är Falukrossen i Kniptjärn. MaserFrakt förfogar även över ett 20-tal tippar. Nordic Area ett toppenjobb NORDIC AREA Ett i dubbel mening toppjobb är MaserFrakts grävuppdrag för Nordic Area i Härjedalens, Ljusdals, Orsa samt Älvdalens respektive kommuner. Kanonbra, lovordar MaserFrakts Kalle Orsén, platschef i Älvdalen. Uppdraget är att gräva fram kilometer snöskoterled kors och tvärs och upp och ned i kuperad terräng med stora nivåskillnader. Uppdraget har sysselsatt fyra förare och bandmaskiner, liksom lastbilar för bortforsling av sten och jord och färdigställdes under sommaren Partierna med stenblock har varit lite besvärliga men annars har jobbet löpt friktionsfritt, säger Kalle. MaserFrakt är tillmötesgående och snabba att finna lösningar, har korta transportvägar mellan ord och handling och jobbar effektivt, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, säger Nordic Areas projektledare Michael Nyberg. Nordic Area är ett Interregprojekt inom EU. Rörbäcksnäs NORDIC AREA är ett åretruntområde för turism och konferenser, och marknadsförs som Europas närmaste vildmark. Här finns milsvida skogar och kalfjäll. Hotell och stugor. Museer. En koboltgruva. Iscart och alpin- och längdskidåkning. Området har km snöskoterleder och 3-5 meter breda leder och ledsystem mellan områdets respektive kommuner Härjedalen, Ljusdal, Orsa och Älvdalen.

7 Doppelmayr Scandinavia anlitar MaserFrakt i Idre och Sälenfjällen IDRE Sex av MaserFrakt Anläggnings specialutbildade maskinförare för brant terräng har sedan maj 2007 schaktat för persontransporter i Idrefjäll och Sälenfjällen. Det är Doppelmayr Scandinavia AB i Sunne som bygger skidliftar som anlitat Maser Frakt Anläggning för maskin-, materialoch transporttjänster vid uppförandet av tre stora liftanläggningar i Idrefjäll, Lindvallen och Tandådalen i Sälenfjällen. Det är första gången vi samarbetar med Doppelmayr Scandinavia och har engagerats för schakter och fyllnader för tre bergstationer, tre dalstationer och även mellanmaster och el-gravar, berättar Brede Olsen, platschef för MaserFrakts Morakontor och ombud för kontoren i Sälen och Älvdalen. Klockrent samarbete MaserFrakt samarbetar redan med Idrefjäll om underhåll och med Sälenfjällen i projekt. Samarbetet med Doppelmayr fungerar klockrent med produktions- och byggmöten varje månad under hela projektet och flyter på helt utan problem, säger Brede. MaserFrakt Anläggning svarar även för alla leveranser av krossmaterial, schaktning och vägbyggen till fundamenten och kör- och transportvägar för lift- och betongleverantörerna. Arbetat startade i maj och beräknas avslutas i augusti september Det är smidigt att ha samma leverantör till alla tre projekten och MaserFrakt håller både tidsplaner och en hög kvalitet, säger Karin Ekebo, Doppelmayrs projektkoordinator. 100 miljoner Idrefjäll och Skistar i Sälenfjällen är huvudbeställare. Kontraktet med Doppelmayr Scandinavia omspänner 100 miljoner kronor och omfattar byggnation av en meter lång åttasitsig stollift i Lindvallen. Renovering och flyttning av en fyrsitsig stollift från Lindvallen till Tandådalen. En meter lång sexsitsig stollift i Idrefjäll. Utsikten från Idrefjäll är storslagen, konstaterar Brede Olsen, ombud MaserFrakt Anläggning, Karin Ekbro, projektledare, Doppelmayr, samt Gunnar Hedh, maskin-samordnare, och Karl Orsén, ombud, MaserFrakt Anläggning. Foto: MaserFrakt.

8 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Transportledningen Allt som är MaserFrakt kretsar runt, och genereras genom, transportledningen. Via headsets, faxar, datorer, internet och hemsidans Kundingång för bokning och handläggning av transporter hålls ordrar rullande, och kunder och kunders kunder över hela landet nöjda. I transportledningen arbetar nio transportledare. En för industrin, tre för linjetrafik, fyra för distribution (styckegods, livsmedel och beställningstrafik) och trafikchefen Erik Pehrs. Trots den täta trafiken med cirka 500 bokningar och förfrågningar årligen och att verksamheten styrs av kundbehov och få rutiner är stämningen lågmält fokuserad. Transportledningen har, liksom övriga MaserFrakt, på senare år snabbt utvecklat sin effektivitet och kundservice genom informationsteknologins ständiga nyheter. I år även genom MaserFrakts senaste innovation på Hemsidan, Kundingång för bokning och status i realtid (se sidan 12). Flöde i ständig förändring Informationskedjan som Kundingången, fjolårets it-nyhet handdatorn som alla MaserFrakts chaufförer använder och som utvecklats av MaserFrakts it-avdelning. Kundernas olika it-lösningar bildar ett landsomfattande informationsflöde som är i ständig förändring och där ingenting någonsin får gå snett. Du ska vara i Vårby klockan 16, tror du att du fixar det? De som jobbar här måste därför vara stresståliga, kunna ha många bollar i luften samtidigt, kommunicera effektivt, tydligt och rakt, och samtidigt vara lyhörda. Personalen här har sådan specialkompetens att de inte går att ersätta vid sjukdom. Transportledningen är MaserFrakts mest jämställa avdelning, med lika många kvinnor som män, är helt kundstyrd och drivs därför med stöd av ytterst få rutiner. 259 bokningar Just den här dagen, då reportaget görs, är fyra transportledare sjuka och arbetet måste göras av de fem kollegor dom är i tjänst. Vi har både ätit lunch och fikat vid skrivborden idag, säger Kerstin Melinder, transportledare för fjärrtrafiken till och från Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Norrland. Hittills, när tre timmar av arbetsdagen återstår, har de fem transportledarna handlagt 259 partibokningar (direktbilbokningar över kilo) som alla ska generera ordrar i datorn. Därtill har Distribution tagit emot omkring 150 styckebokningar (mattransporter) via terminalen och lika många bokningar via fax, telefon och mail. Klockan har Kerstin och hennes kollegor bilar i rörelse på parti och Erik Pehrs får ett anrop i örat från en av chaufförerna. Du ska vara i Vårby klockan 16, tror du att du fixar det? är du i Lidingö nu? ja, du ringer om en timme hej. Förutom att varje bokning genererar ordrar, leder varje order till en faktura.

9 har stenkoll på fordon, tid och priser Prissättning med alternativ Transportledningen omfattar även funktionen prisförfrågan. För att även vara flexibel ifråga om prissättning kan kunden vid sidan av grundpriset, som baseras på ton och sträcka, få pris per pall, mil och kolli. Prissättningen tar även hänsyn till leveransvillkor, eventuell temperering, säkerhet, godsets fysiska beskaffenhet och betalningsvillkor. Ingen dragbil Kerstin får så ett anrop om en utebliven dragbil, det står ingenting om dragbil 95 kubik Insjön 33,6 kubik Färnäs 102 kubik Furudal sen har vi de där växterna till Erlandssons i Leksand 24 pall 14 ton Green Cargo klockan getingbo Genom surret av röster hörs en av ledarna, från bortre ändan av lokalen. Han har tagit sig en bensträckare och säger det är som att sitta i getingbo därborta. Erik Pehrs kommer äntligen till klarhet och punkt beträffande gossen i Lidingö, Bengt Benjaminsson, vd för MaserFrakt Distribution AB. räcker det som info just nu? Bra. Kerstin, som är beroende av två datorer för att klara sitt vidsträckta uppdrag, växlar med blixtens hastighet mellan sina båda datorers hemsidor via tangentbordet samtidigt som hon gör noteringar på ett anteckningsblock och talar med en av chaufförerna fem rullar 20 ton yes, bra, bra. Erik Pehrs samtalar åter med gossen som snurrar runt i Lidingö, konstaterar att problemet berott på den mänskliga faktorn. det tycker jag är generalfelet, inte ditt. Firmafest En fågel hörs kvittra eller någon som försöker hålla humöret uppe inför kvällens firmafest. Och plötsligt sitter vd för Distribution och transportcentralen, Bengt Benjaminsson, vid en av de obemannade arbetsstationerna, men nej, han har inte hoppat in som sjukvikarie. Transportledningens arbetsdagar börjar 07 och avslutas 17, utom för Jan Erik Dahlqvist som har ständig jour för ICA Borlänge. Midsommarafton ICA kör på för fullt på midsommarafton, det är konsumtionsmönstret som styr det, reflekterar Kerstin och svarar i telefonen Jaha, okej, vad fick du då? Har du öppnat den? Det var sonen, han tar hand om femåringen hemma och fyller 19 år i dag och tar studenten nästa vecka MaserFrakt, Kerstin när? från? 27 pallplatser då vill du ha ett pris Kerstin slår in nödvändig data på sin manuella räknemaskin och svarar Då skulle jag vilja ha kolla med X och X, så ser du att jag ligger bra till i pris jag har bil till Hässleholm varje dag det brukar bli huggsexa om bilarna ja, jag finns här nästa vecka. Tillfredsställande Kerstin har arbetat i fraktbranschen i 25 år, varav de senaste nio åren som transportledare hos MaserFrakt och trivs lika bra idag som när hon inledde sin karriär. Transportledning är ett levande arbete, där ingen dag är den andra lik. Men jag gillar utmaningar, och så är det så otroligt tillfredsställande när man får dagen att gå ihop. 9

10 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Vi försäkrar Christer Grabb är platschef för Leksandkontoret. Nya säljkontoret i Leksand Tågar in i gammal fraktbygd MaserFrakt LEKSAND MaserFrakt Anläggning AB:s nionde säljkontor och senaste etablering kommer att ingå i region Borlänge/Falun. För regionen sköts all transportledning från vårt kontor i Borlänge medan försäljning sköts från våra kontor i Borlänge, Falun och numer även Leksand. Sedan april, då det nya kontoret öppnades i Leksand, sysselsätts sju delägare i regionen runt södra Siljan. Målet är att om två år sysselsätta ett 15-tal delägare med maskiner och last bilar samt ha ett nätverk så stort att vi klarar evetuella toppar, säger platschefen Christer Grabb. Christer ser mycket positivt på Leksandskontorets framtid. Vi är elva anställda inklusive mig och vi verkar i en riktigt gammal fraktbygd Borlänge, Falun och Siljansregionen. En till växtbygd full av frisk konkurrens som ger jobb nog åt oss alla, säger Christer. Hur får man en tung investering att väga lätt? Flera intressanta pågång Behöver du hjälp med maskininvestering i din verksamhet? Vänd dig till oss på Swedbank Finans. Vi har lång erfarenhet och gedigen branchkunskap inom entreprenadmaskiner och lastbilar. Det är ingen tillfällighet att vi finansierar merparten av alla nya maskininköp inom dessa branscher. Kontakta oss: Peter Källberg: , Ewa Sjögren: Affärstöd: Att det byggs för framtiden kommer att märkas under året, fort sätter Christer och nämner flera intressanta objekt som kommer att starta under året. Bland andra bygget av Clas Ohlsons nya lager, och trafikplatsen i Insjön samt ett antal mindre objekt. Nyanställd inom Anläggningsbolaget Jan Hellsten, 54 år. Blivande Platschef Borlänge/Falun /Leksand Jan är ännu en i raden av tjänstemän som återvänder till MaserFrakt. Jan träder i tjänst efter årsskiftet Sommaren 2008 slutar Christer Grabb och Jan tar då över platschefstjänsten inom Anläggningsbolaget. Jan har de senaste åren tjänstgjort som vd hos MLT i Uppsala och arbetar för närvarande hos Ernst Express i Avesta. 10

11 Kronans Droghandel anlitar MaserFrakt för årspall Kronans Droghandel namnet har en gammal historia 1718 fick apotekare Luth, innehavare av Apoteket Strutsen i Göteborg, i uppdrag att balsamera kung Karl XII, som stupat i Fredrikshald i Norge. Luth erhöll aldrig någon kontant betalning, men förärades i gengäld titeln Kunglig Hovapotekare en på sitt sätt fullgod ersättning. I samband härmed bytte apoteket namn till Apoteket Kronan tog Gustaf Bernström, apotekare på Kronan, över den delen av företaget som sedan hundratals år importerat och handlat med droger och medicinalier. Kronans Droghandel AB bildades. Källa: Kronans Droghandel (KD) i Borlänge specialist på logistik inom området hälso- och sjukvårdsprodukter kontrakterar MaserFrakt för transport av allt pallgods under ytterligare två år. Avtalet förlängs lika länge som KD har avtal med den så kallade Femklövern, en logistiklösning genom vilken fem landsting Dalarna, Västmanland, Södermanland, Närke och Uppland gemensamt upphandlar hälso- och sjukvårdsprodukter. Volymen är cirka årspall. Vi får det vi vill ha för ett kostnadseffektivt pris, säger Robert Jakobs, produktionsutvecklare och transportansvarig på sjukvårdslogistik). Det vill säga goda relationer med MaserFrakt, flexibilitet och tillfredsställande träffsäkerhet. Det är vidare lätt att snacka med MaserFrakt. Vi har uppriktiga samtal och träter också ganska bra när behov och resurser inte möts. som använder MaserFrakts Kundingång (på nätet) för bokning och avstämning av status. Styrkan i kundingången är spårbarheten av gods och status på avvikelser i realtid, säger Robert, som dock skulle vilja ha ökad kontroll på transporternas sluttider. Eftersom vi är beroende av att våra tidsfönster mot våra leveransadresser hålls kunde nästa steg vara schemalagda aviseringar till våra mottagare med beräknad ankomsttid. Då skulle vi vid avvikelser tidigare kunna informera mottagaren och även styra om våra personalresurser. * År 2000 bildades Treklövern som var ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Uppsala. Treklövern blev 2004 Femklövern. FOTNOT: KD är en del av Oriola-KD Corporation. KD är 100 år i år men dess historia sträcker sig tillbaka till Karl XII:s tid. Skräddarsytt avtal MaserFrakt har anlitats av Kronans Droghandel sedan år 2000, då KD etablerade sin sjukvårdslogistikverksamhet i Borlänge och den så kallade Femklövern* bildades. KD och MF kunde därför skräddarsy logistiken i Femklövernavtalet redan från början av samarbetet mellan de tre intressenterna. Kronans Droghandel är ett av 50 företag Vi får vad vi vill ha för ett kostnadseffektivt pris och det är lätt att kommunicera med vårt kundombud Mats Gustavsson. Vi träter också bra när behov och resurser inte möts, menar KD:s Robert Jakobs, till höger i bild. 11

12 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Guldmedaljör med ansvar Jonas Nilsson föddes 1963 i Hedemora. Han deltog i alpina världscupen mellan 1983 och 1992, tog två segrar i slalom. Hans största merit i skidsammanhang är en guldmedalj i slalom vid VM i Bormio, Italien, Sedan 1997 jobbar Jonas som vd på CCS Läkemedel....som ökar tillgängligheten Nyanställd inom Distribution Mikael Qvist, 49 år. Terminalchef MaserFrakt Distribution i Borlänge Mikael har tidigare arbetat inom fruktoch gröntgrossistbranschen och erbjöds jobbet på MaserFrakt i början av Mikael om MaserFrakt: Bra kamratskap och jag imponeras av den stora dygnet runt-verksamhet MaserFrakt som för mig är en utmaning. Mikael om sig själv: Gillar utmaningar och brukar lyckas att fixa dem. 12 CCS LÄKEMEDEL (Clean Chemical Sweden AB) i Borlänge har i 25 år arbetat med kroppsvård och läkemedel och har sedan 2005 då C.B Fleet flyttade delar av sin tillverkning från England till Borlänge ökat sin produktion från 10 till 22 miljoner enheter. Volymökningen har krävt än mer effektiva flöden i företagets alla delar, vilket resulterat i investeringar i en ny fabriksdel, införande av fyra produktionslinjer och treskift året runt och ett externt lager i Borlänge. Av samma skäl krävs effektiva transporter och transportövervakning, något CCS får genom bland annat MaserFrakts nya produkt Kundingång (se artikeln intill). Nyttan med kundingången är tidsvinsterna och att nya bokningar så smidigt kan läggas in orderboken. Tjopp, så är ordern hos MaserFrakt, säger Jonas Karlsson, lageransvarig. Att man kan se bokningens status i realtid om exempelvis en leverans lastats och skickats är hur bra som helst. Man ser även bilarnas registreringsnummer. MaserFrakt har skött CCS alla inrikestransporter sedan 1994 och har Thomas Hedman som kontaktperson. MaserFrakts styrka är närheten. Det är till och med samma chaufförer som kör åt oss, fortsätter Jonas och framhåller även Maser Frakts många bokningsoch avgångsalternativ. Vi har ständiga körningar till Stockholm, Göteborg och Umeå. Dessutom legotillverkar vi åt ACO, vilket sammantaget genererar volymer som ställer höga krav på våra transportörer.

13 MaserFrakt Distributions kundingång lyckad ide... För att ge MaserFrakts kunder möjlighet att i realtid följa handläggningen av sina ordrar har företagets it-chef Thomas Eklund utvecklat en så kallad Kundingång på MaserFrakts hemsida. MaserFrakts kunder kommer till Kundingången genom kundnummer och lösenord, och kan på egen plats i realtid bland annat följa en orders handläggning och status från beställning till slutfört uppdrag. Kundingången har skapats för att säkra och effektivisera bokningsflödena och den fortlöpande informationen, berättar Thomas Eklund, it-chef, som utvecklat Kundingången. Här kan kunder, förutom att få aktuell status, boka transporter genom förtryckta orderblanketter och i en orderöversikt ta del av tidigare ordrar. Kundingången innehåller även en kundanpassad statistikbank. Med aktuell status, avses senast tillgängliga information, så som bekräftelser och avvikelser, volymer och tider. Samtidigt som MaserFrakts transportledning lägger in kundens orderöversikt kan den ses av kunden, alltså i realtid. Kundingångens information går att printa ut. Förutom kundingången finns funktionen prisförfrågan som är tillgänglig för alla MaserFrakts kunder. Idag har ett 50-tal av MaserFrakts kunder aktiva kundingångar. CCS Jonas Karlsson, lageransvarig, här tillsammans med företagets vd Jonas Nilsson i mitten, och MaserFrakts kundombud Thomas Hedman. i realtid En stark partner inom finansiering Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ) 13

14 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Nyanställda inom Anläggningsbolaget Johan Hohl, 31 år. Säljare vid Falukontoret Johan har tidigare arbetat tio år som som åkare inom bland andra MaserFrakt. Johan om MaserFrakt: Stort företag stor utmaning. Johan om sig själv: Brett kunnande. Anette Belin, 49 år. Prissättare vid Falukontoret Anette har tidigare jobbat som prissättare i 25 år inom byggbranschen. Anette om MaserFrakt: Stimulerande och rolig arbetsplats. Anette om sig själv: Bred erfarenhet. Patrik Sivertsson, 35 år. transportledare/ säljare vid Avestakontoret Patrik har tidigare jobbat med försäljning inom sport- och alpinbranschen i tio år. Patrik om MaserFrakt: En spännande utmaning med ett tätt arbetslag som gjorde att jag kände mig välkommen. Patrik om sig själv: Noggrann. Gillar utmaningar och att få utvecklas. Anders Hansson, 48 år. Transportledare vid Ludvikakontoret Har jobbat med transportledning i 14 år och som chaufför i 12 år. Anders om MaserFrakt: Stabilt, spännande och en utmaning. Anders om sig själv: Gillar att utvecklas. 14 MaserFrakts anställda genomgår efter ett beslut i styrelsen våren 2005 kompetensutveckling genom så kallade In house courses inom ramen för Växtkraft Mål 3. Hittills har 80 procent av MaserFrakts medarbetare genomgått utbildningen, det vill säga de som i sina professioner arbetar skarpt med kommunikation. Målet för utbildningsprojektet är att genom ökad kommunikationssäkerhet höja företagets grundplattform för kompetensområdena it, personal- och ledarutveckling: all personal skall kunna söka, hämta och förstå information från alla kända och åtkomliga kommunikationskällor, på såväl internet som på intranätet ökad effektivitet i dokumenthantering och fakturaflöden kortare transportvägar mellan beslut och verkställande ständig uppdatering av intranätet till en modern och levande anslagstavla. Utbildningarna utgår ifrån en företagsanalys och inventering och drivs dels i egen regi med egen personal som lärare, dels med externa utbildare. All personal har fått uttrycka önskemål om utbildning och det är dessa som styrt innehållet i utbildningarna. MaserSkolan och Växtkr Utbildar deläg MaserSkolan är delägarnas forum för anställdas och egen utbildning och fortbildning. Skolans mål är att alla delägare, chaufförer och maskinförare är optimalt utbildade, säger Bibbi Hedvall, kvalitets- och miljöchef och skolans rektor. Läsåret består av bland andra följande kurser och utbildningar: Säkerhet på väg, kravkurs från Vägverket, december 2006 till maj 2007, i vilket 280 förare deltagit. Hjälp på väg, kravkurs som återkommer vart femte år. Miljö, kravkurs som återkommer fortlöpande. Ett 20-tal distributionschaufförer har fått utbildning om kylkedjan mellan leverantör och slutkund, berättar Bibbi. Heavy Eco-Driving, en kundkrav-

15 Nyanställda inom Anläggningsbolaget Anders Lindberg, 41 år. Säljare vid Leksandkontoret Har tidigare jobbat hos Clas Ohlson och Rital Scandinavia AB i Stockholm som säljare. Anders om MaserFrakt: Fint företag. Anders om sig själv: Driftig säljare och positiv och entusistisk som person. Åse Hedlund, 49 år. Transportledare/ prissättare vid Älvdalskontoret Har tidigare arbetat med äldrevård, arbetsförmedling och bokföring. Åse om MaserFrakt: En bra utmaning. Åse om sig själv: Stor social kompetens, gillar utmaningen i transportledning. aft Mål 3 arna och personalen Michael Eck, 30 år. Maskin & transportförmedlare i Borlänge MaserSkolans mål är att delägare, chaufförer och förare är optimalt utbildade utbildning (ICA Borlänge) och ett verktyg som minskar MaserFrakts miljöbelastning och effektiviserar körekonomin. Seminarier för delägare och anställda. MaserSkolans syfte och mål är att delägare, chaufförer och förare ska vara optimalt utbildade inom sina respektive ansvars- och specialområden, fortsätter Bibbi. MaserSkolan är delägarnas forum för anställdas och egen utbildning och fortbildning, berättar Bibbi Hedvall, utbildningsansvarig, medan MaserFrakts anställda får kompetensutveckling genom ett Växtkraft Mål 3-projekt. Därtill deltar MaserFrakts delägarföretag med handledare till olika yrkesförarutbildningar: Fordonsutbildning i Gymnasieskolan i Borlänge andra och tredje år och i Yrkesförarna i Dalarna AB ett handelsbolag i vilken Maser Frakt och andra fraktbolag ingår med handledare. Vår delaktighet i förarutbildningen ser vi för vår egen del även som ett nyrekryteringsverktyg, avslutar Bibbi. Har tidigare arbetat som lastbilschaufför i 8 år / vägarbetare i 2,5 år. Michael om MaserFrakt: Stark och effektiv organisation som löser alla uppdrag. Michael om sig själv: Gillar utmaningar och att utvecklas. Magnus Hoback, 36 år. Verksamhetscontroller i Borlänge Har tidigare arbetat som ekonom/ controller inom bygg-, fastighets- och VA-renhållningsbranschen. Magnus om MaserFrakt: Intressant att få arbeta inom ett affärsområde. Magnus om sig själv: Gillar utveckling och utmaningen i vägen mot målet. 15

16 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Borlänge N.Industriområdet, Box Borlänge Telefon: Telefax: (fjärr & distribution) Telefax: (anläggning) Telefax: (administration) Telefax: (HK) Falun Västermalmsvägen Falun Telefon: Telefax: Leksand Prins Augusts väg Leksand Telefon: Avesta Prästgatan Avesta Telefon: Telefax: Ludvika Verkstadsvägen Ludvika Telefon: Telefax: Mora Örjasvägen Mora Telefon: Telefax: Vansbro Sågvägen Vansbro Telefon: Telefax: Älvdalen Industrivägen Älvdalen Telefon: Telefax: Sälen/Malung Östvalla Transtrand Telefon: Gävle Lötängsgatan Gävle Telefon: Telefax:

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter Företagspresentation 2010 Alltransport - Vi skapar framtidens transporter Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning Anställda Ca 140 aktiva åkare/maskinägare som också är

Läs mer

Förarnytt En vardag full av möjligheter

Förarnytt En vardag full av möjligheter Förarnytt En vardag full av möjligheter November 2016 no.10 Genomfart förbjuden! Sedan några veckor tillbaka sitter det uppe skyltar om att det är förbjudet för tung lastbil att använda vägen mellan Domnarvsrondellen

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL.

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE TYPE=PICT;ALT= Bröt mot reglerna Grus kan bli politiskt sprängstoff ääääääääää Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

KUNDskap Företagspresentation

KUNDskap Företagspresentation Välkommen till FORIA KUNDskap Företagspresentation VD har ordet Nytändning! Som kund blir dina behov allt mer komplexa och dina kunders behov mer avancerade. Då behöver du en leverantör som inte bara förstår

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Bygg & Anläggning. Betong Tunatorp Container- och avfallstransporter Kranbilar och lyfttjänster Entreprenad Tippbilar

Bygg & Anläggning. Betong Tunatorp Container- och avfallstransporter Kranbilar och lyfttjänster Entreprenad Tippbilar Välkommen till Alwex affärsområde Bygg & Anläggning en verksamhet fylld av produkter och tjänster! Här ryms allt från tillverkning och transport av betong, lyft- och krantjänster, maskiner och entreprenad,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark - Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark XTRAKK bidrar snabbt till sänkta kostnader, ökad kvalitet och ett effektivare arbete med mindre manuell hantering. Du får ut mer av dina fordonsresurser

Läs mer

När behoven kräver snabba lösningar.

När behoven kräver snabba lösningar. När behoven kräver snabba lösningar. Vi på Flexator i Gråbo slår inte av på takten. Tvärtom. Drygt 40 år efter starten händer mer än någonsin innanför fabriksväggarna. Arbetsbodar och modulbyggnader tillverkas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Gunilla Holmberg VD Hässleholms kommun Fakta Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Omsättning 280 miljoner SEK 70 anställda

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Din personliga och trygga samarbetspartner

Din personliga och trygga samarbetspartner Din personliga och trygga samarbetspartner Vi på Byggbolaget Södermalm AB vill med stor glädje välkomna Dig som läsare av denna företagspresentation. Vi är övertygade om att Du, oavsett vad saken gäller,

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås

M40 12,46 Göte Hinders Säters IF VDM Kvarnsveden. M45 12,42 Bengt Pettersson Säters IF VRM Västerås Veteranrekord för Dalarna utomhus 100 m 11,65 Stefan Uhr 1963-10-10 IFK Mora 1998-05-16 Falun M40 12,46 Göte Hinders 1946-01-10 Säters IF 1986-08-30 VDM Kvarnsveden M45 12,42 Bengt Pettersson 1936-01-19

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun.

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun. Välkommen till Borlänge Då -läget LEVERANTÖRER RER KUNDER Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun Genomförande LEVERANTÖRER RER Gemensam livsmedelsupphandling DISTRIBUTIONS- CENTRAL KUNDER Minska

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 Verksamhetsidé för BEAst BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt

Läs mer