Återvinning växande nisch Sid 5. Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7. Tillgänglighet. Kundingång. Trafikledning NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinning växande nisch Sid 5. Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7. Tillgänglighet. Kundingång. Trafikledning NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID"

Transkript

1 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID En informations- & referenstidning från MaserFrakt 2007/2008 Återvinning växande nisch Sid 5 Höga höjder ger nya uppdrag Sid 6-7 Kundingång Tillgänglighet Trafikledning

2 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Glada nyheter och EU-moln maserfrakts goda ekonomi och fortlöpande investeringar i kompetens, maskiner och bilar, satsningar på miljö, säkerhet och kvalitet och fortsatt utvecklat förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners är minst sagt glädjande. Ett läge som säkrar koncernens och delägarnas verksamhet och framtid och är till glädje för oss i styrelsen. Vår redan goda ekonomi har stärkts ytterligare genom sammanslagningen med dsg, Dala Norrfrakt och slt och visar på starka stordriftsfördelar. Idag täcker vi Dalarna, där MaserFrakt dominerar marknaden och stora delar av angränsande län. ett tillväxtområde, där MaserFrakt inte agerar i dag, är hamnar. Däremot kör vi åt andra. Jag ser dock hamnarna längst Norrlandskusten och söderut såsom en lockande och intressant framtidsnisch. Vi gläds förstås även över den pågående högkonjunkturen och utnyttjar den maximalt. Förutom att den kommer våra 285 delägare till godo i form av ökade orderingångar och sysselsättning. Dels har verksamheterna i Anläggningsbolaget de senaste åren haft en utvecklingstakt på över 10 procent årligen. En trend som ser ut att fortsätta Men som alltid under sommarsäsongen, speciellt då Stockholmsregionen går på högvarv och slukar resurser, hotar resursbrist. Den ökade orderingången sätter stor press på framför allt fordonsparken... den ökade orderingången sätter stor press på framför allt fordonsparken, varför vi använder våra fordon så effektivt som möjligt. En ekvation vi klarar tack vare effektiv transportplanering, fordonskommunikationen medelst handdator*, en teknik som MaserFrakt utvecklat. positivt är också nätverket mellan MaserFrakt och intressebolagen trb Sverige ab** och Tankbilsbolaget i Sverige ab***. Erfarenhets- och informationsutbytet i trb genom bland annat en miljöbank som nätverket genererar är guld värt. Vidare sker allt inköp av diesel via nätverket. Samarbetet med Tankbilsbolaget medger allt större avtalsområden och omfattar alla våra oljetransporter. I nätverket finns också Livsmedelslogistik i Gävle, där Maser Frakt och Fraktcentralen är hälftendelägare. Nätverk är ett nödvändigt verktyg för att dels möjliggöra större avtalsområden för de fraktbolag som inte är rikstäckande, dels för en global tillväxt och har därför kommit för att stanna. På miljö- och återvinningssidan fortsätter vi att stärka vår konkurrenskraft genom att förvärva tippar och terminaler, samt satsa på sortering och krossning. Vi är väl försedda beträffande denna nisch i dag, och kommer att fortsätta att utveckla detta affärsområde. Glädjande i MaserFrakts utveckling är också det ökande antalet platskontor. Det senaste tillskottet är Leksand (försäljning), som även omfattar Gagnef-regionen, Borlänge och Falun. liksom hos andra finns moln även på vår himmel. eu-kravet om digitala färdskrivare från 2006 ser jag som ett mörkt moln och en i mitt tycke orimlig och stelbent reglering, som hindrar flexibilitet vid oplanerade transporter. Beträffande kortens lagrade data har vi utvecklat en lösning för tömning av datakorten till MaserFrakt, i stället för hos delägarna, för tömning hos en extern lagringscentral. Dock återstår att se hur våra svenska myndigheter tillämpar regelverket. chaufförsyrket är sedan en tid ett yrke i snabb och stark förändring. Dels genom ny teknologi och säkerhetskrav, dels genom eu, dels genom de låga lönerna inom typiska kvinnoyrken, vilket gör att antalet kvinnor som väljer chaufförsyrken ökar, dels genom det ökande intresset från våra utomnordiska medborgare. Välkomna trender, särskilt med tanke på nämnda hotbild. Förtroende kan nästan flytta berg, (se sidorna 8 och 9). Med flexibilitet och nätverk kan man i alla fall flytta och töja gränser men nätverket eu riskerar, med påfund som digitala skrivare och regelverket runt dessa, att tvärtom stänga gränser och skapa en stelbenthet vi inte är betjänta av. Lars Hedvall, styrelseordförande, augusti 2007 * Hela tekniken omfattar handdator med skärm, telefunktion och kamera. Allt som chaufförerna behöver veta från arbetsorder till färdskrivning finns i handdatorn. De kortare ledtiderna ger också snabbare fakturering och kameran används för dokumentation av bland annat skadade leveranser. ** TRB Sverige AB är en sammanslutning av 16 större lastbilscentraler i hela landet. *** Tankbilsbolaget i Sverige AB består av förutom av MaserFrakt även av Fraktcentralen i Gästrikland, Hälsingefrakt och Wiréns Åkeri i Kristinehamn. Gjutargatan, N. Industriområdet, Box 740, Borlänge Telefon: Produktion Box 86, VIMMERBY Tel: Ansvarig utgivare: Bengt Benjaminsson Projektledare: Pelle Strömsten Mediasäljare: Frida Carlsson Text: Tetha Åhs Foto: Jörgen Svendsen Form: Stegra reklam & prod.byrå Tryck: VTT Grafiska 2007/ Borlänge Lastbilsstation (Förening UPA) bildas av 25 lokala åkare Föreningen uppnår 50 medlemmar Namnändring till Borlängeortens Lastbilscentral Borlänge Grävmaskinsförening bildas av LBC:s medlemmar Dalarnas schakt- och grävmaskinsförening (DSG) bildas och får cirka 60 medlemmar Borlänge Grävmaskinsförening uppgår i LBC Mark förvärvas för nytt kontor; nuvarande Åkarhuset. Inflyttning 1974 tillsammans med Länscentralen Namnändring till MaserFrakt (ekonomisk förening). MaserFrakt går med i Fraktalliansen Ett gemensamt bolag Mass- Schakt bildas med DSG Runnfrakt bildas genom sammanslagning av Falu Last och Korsnäs-Vika LBC. MaserFrakt begär utträde ur Länscentralen Lagerhotell i förhyrda lokaler. Organiserad fjärrtrafik Särna-Idre LBC och Älvdalen bildar Dala Norrfrakt Ombudskap för Fraktarna och Frigoscandia Fusion med Runnfrakt och delägarskap i Falukrossen MaserFrakt går med i Transportörbränsle.

3 MaserFrakts tjänster spänner i dag över följande områden: Transporter och maskinarbete av: olika typer av avfall flis och fibermaterial Krossning, sortering, flisning och återvinning av: industriavfall asfalt jord slagg Slamtransporter (kommunala uppdragsgivare). Återställning av gamla avfallsdeponier. MaserFrakt allt större aktör inom miljö och återvinning Borlänge MaserFrakt blir allt större inom miljöoch återvinningssektorn i Dalarna. Detta affärsområde har ökat med närmare 100 procent de senaste tre åren, berättar Arne Helmersson, vd för MaserFrakt Anläggning. I dag har MaserFrakt ett 30-tal större kunder inom miljö och återvinningsområdet, varav tio är kommuner, och årsomsättningen är 60 miljoner kronor. Miljö och återvinning är av flera skäl en stark framtidsnisch. Dels genom byggbranschens och industrins ständigt ökande behov av att bli av med sitt avfall. Dels genom samhällets ökade krav på miljöverksamhet. Dels från kostnadssynpunkt. Dels det ökande behovet av fasta bränslen, berättar Arne vidare. Områden som MaserFrakt snabbt lyckats växa inom vilket genererat ökade behov av maskin- och transporttjänster inom krossning, förbränning och återvinning. Framtidsnisch Ett annat framtida stort och viktigt område som vi har full kompetens för, är återställning av gamla avfallsdeponier, ett krav som kommer från miljödepartementet och som ska verkställas med början Ett annat liknande objekt är Lilla Bredsjön, där MaserFrakt tillsammans med Hedemora Energi sluttäcker med kommunalt slam ett sandmagasin från gruvindustrin (se artikel sid 4). Arne Helmersson ser vidare utveckling och drift av olika typer av tippar inom bygg och anläggning och industriverksamhet som en framtidsnisch. MaserFrakt har i dag ett tiotal godkända tippar för olika material. De uppdrag som genererat största ökningen inom MaserFrakts miljö och återvinningsverksamhet är hantering av bränsle, flis, fiber och nyligen även slaggmaterial. Inom dessa områden utför vi krossning, maskinarbeten och förstås transporter, berättar Arne Helmersson och hänvisar till det intressanta slaggåtervinningsprojektet med OVAKO i Smedjebacken på sidan 5 i denna tidning. Många av MaserFrakts uppdrag är en naturlig följd av uppdrag man redan har inom bygg- och anläggningsbranschen, exempelvis omhändertagande av byggoch industriavfall. En tredje inriktning är transportavtal med kommuner för transport av slam och avfall. MaserFrakt Anläggnings miljö- och återvinningsverksamhet utgör tio procent av bolagets verksamhet och är den del i hela bolaget som ökar mest. Verksamheten sysselsätter idag ett 50-tal bilar och maskiner, har egna tippar för jordavfall, återvinnings- respektive förbränningsterminaler (leverensställen) och samarbetar med deponier för slamåtervinning. Vi äger inte hela denna kedja i dag, utan samarbetar med vissa aktörer inom återvinning och förbränning. För närvarande har vi förfrågningar från ett antal företag om sådant samarbete, säger Arne Helmersson. Däremot växer vi inom den del av miljöoch återvinningssektorn som är greppbar och lönsam för MaserFrakt och där är vi en aktör att räkna med i framtiden Dala Skogstransporter bildas Lagerhotellet byggs om till kylterminal. Ombudsavtalet med Frigoscandia upphör SLT Smedjebacken Ludvika Transport AB bildas genom sammanslagning av Ludvika Last och Smedjebackens LBC Mass-Schakt byter namn till Dalarnas Restprodukter i Kretslopp AB (REKRAB) MaserFrakt går ur alliansen DSG köper DEMAB Avesta. MaserFrakt i Avesta AB bildas. Åkarna i Avesta blir del av MaserFrakt Vansbro LBC går in i Dala Norrfrakt MaserFrakt ombildas till aktiebolag. DSG bildar aktiebolag som är dotterbolag till den ekonomiska föreningen Tankbilsbolaget i Sverige AB (TBB) bildas tillsammans med Gefab och Hälsinge- frakt. Fusionen mellan MaserFrakt och DSG tar fart, en interimstyrelse utses. REKRAB köper Dala Last-fastigheten i Avesta av Jale Åkeri MaserFrakt bildar två driftbolag: MaserFrakt Anläggning AB och MaserFrakt Distribution AB. Fusionen mellan MaserFrakt, DSG och Dala Norrfrakt är helt genomförd från och med den 1 december juli 2004 förvärvas SLT Smedjebacken Ludvika Transport AB Intensifierat fokus på kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och datorisering, med bland annat handdatorer i lastbilarna. Fortsatt marknadssatsning kvadratmeter tipp köptes i Ornäs Sälenkontoret etableras. Utbyggnad av frys- och styckegodsterminalerna samt Borlängeterminalen med sex portar. Gävlekontoret nyetablerar sig i nya egna lokaler med livsmedelsterminal, kyl- och fryszoner Leksandskontoret etableras. Två nya täkter öppnas: Rörbäcksnäs och Vikmanshyttan. Samarbete om mattransporter inleds med Fraktcentralen i Gävle vilket utmynnar i det gemensamt ägda företaget Livsmedelslogistik AB.

4 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Slam får gammalt sandmagasin att blomma ut till skogsmark GARPENBERG Det gamla sandmagasinet Lilla Bredsjön som utgjorde en del under och 60-talens gruvverksamhet i Garpenberg har med hjälp av sluttäckning med bland annat rötslam från reningsverket i Hedemora och grannkommunernerna, förvandlats till ett frodigt grönt skogslandskap, där solrosor, japansk lykta och tomatblommor blommar och bär frukt. Jan Lundin, projektledare på Hedemora Energi, Patrik Sivertsson och Pär Ericsson, på MaserFrakt tittar ut över det frodiga skoglandskapet. Inom ramen för ett återvinnings- och återställningsprojekt tar Lilla Bredsjön årligen emot ton rötslam från bland andra reningsverket i Hedemora, 880 ton aska från fjärrvärmecentralerna i Hedemora kommun som i små mängder blandas med rötslammet ton schaktmassor och stora mängder trädgårdsavfall. Även grannkommunerna Avesta och Säter deltar i projektet, då det är över lag svårt för kommuner att hitta avsättningsytor. Förtroende Projektägare är Hedemora Energi och samarbetspartner är MaserFrakts Avestakontor genom platschefen Pär Ericsson. Det är i nära samarbete med Maser Frakt, som är en lyhörd och orädd samarbetspartner, som projektets metod och teknik växt fram, säger Jan Lundin, projektledare. MaserFrakt är lätt att samarbeta med och förtroendet oss emellan solitt, vilket är viktigt i projekt där parterna har ett gemensamt budgetansvar och kostnaderna är osäkra. Det är stimulerande att veta att man bidrar till kretsloppets väl och roligt att det har varit studiebesöken från Japan, Brasilien, Estland, Lettland och Litauen, säger Pär. Känt oss fram Återställningsmetoden, som uppfyller myndighetskraven om att inte sprida smitta eller lukt, är att grunda med en blandning av aska och rötslam (åtta procent aska och procent rötslam) och toppa med 32 procent jordmassor och trädgårdsavfall. Vi har känt oss fram till blandningen som även utesluter ammoniakavgång från askan och genom att höja grundvattennivån hoppas vi eliminera urlakningen av tungmetaller från gruvområdet, berättar Jan. Tekniken är att via mobila plan och stockmattor som byggs och anläggs av Maser Frakt som lägger pussel med de olika återställnings- och sluttäckningsmaterialen. En grannlaga uppgift eftersom sandmagasinet mer eller mindre suger som kvicksand. Slam har sedan 1970-talet lagts ut i Lilla Bredsjön och enligt ovan beskrivna metod sedan Bärig skogsmark Cirka ett hektar per år sluttäcks. Hittills har tolv hektar av totalytan om 35 hektar sluttäckts och omvandlats till bärig skogsmark i vilken blommor och växter frodas till nytta för kretslopp och betraktare. Vid sluttäckningen görs vid sidan av den gröda som följer med trädgårdsavfallet även en för området lämplig insådd av ettåriga grödor, sedan tar björk och sly över, berättar Jan. Rötslammet är så homogeniserat att det skulle kunna läggas ut på åkermark men där är vi inte ännu.

5 Från stålslagg till superasfalt och återvinningsmaterial Ludvika MaserFrakt i Ludvika har tillsammans med Ovako i Smedjebacken inlett ett samarbete för att få avsättning för restprodukten stålslagg från produktionen av stål. MaserFrakt vidareförädlar slaggen genom krossning, siktning och utsortering av stål till ett ersättningsmaterial för grus och berg i asfaltballast samt som förstärkningsmaterial och bärlager till vägbyggen. Återvinningen och förädlingen omfattar i dag årston. MaserFrakt ser samarbetet med Ovako som start på en utvecklingsbar framtidsnisch, säger Börje Plahn, platschef vid MaserFrakts Ludvikakontor. Bullerdämpande I juni 2007 etablerade MaserFrakt sin krossanläggning vid Humboberget i Smedjebacken för att krossa och sortera ut stålet från slaggen för att därefter återtransporteras till Ovako för återvinning. Slaggprodukten vidareförädlas därefter av MaserFrakt till asfaltballast i en ny asfalttyp som är så slitstark att den överträffar kvaliteten på traditionell asfalt, vilket gör att den med fördel kan användas som beläggning på särskilt utsatta vägsträckor, rondeller bussfickor och liknande. Slagg som asfaltballast motverkar också polering av asfalten vilket förbättrar friktionen. Slagg som ballast i asfalt har dessutom en bullerdämpande effekt, säger Börje Plahn, och berättar att Vägverket kommer att anlägga en provsträcka för bland annat bullermätning under Börje Plahn och Peter Jansson, MaserFrakt diskuterar stålslaggen med Torbjörn Sörhus, ovako.

6 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID MaserFrakt Anläggning har nu 32 täkter Projektet Nordic Area har under 2007 sysselsatt fyra av MaserFrakts bandmaskiner och förare. MaserFrakt har grävt fram 100 mil vägar och även transporterat bort jord och sten. Nordic Area är ett Interregprojekt inom Europeiska unionen och har haft en budget om 27,5 miljoner kronor. Foto: MaserFrakt Vikmanshyttan MaserFrakt Anläggning är genom sina 32 täkter en av landets största transportör med eget material. Nytillkomna täkter 2007 är Vikmanshyttan samt Rörbäcksnäs MaserFrakts första täkt i Sälenområdet. Idag sysselsätts ett 15-tal maskiner i MaserFrakts täkter. Den största är Falukrossen i Kniptjärn. MaserFrakt förfogar även över ett 20-tal tippar. Nordic Area ett toppenjobb NORDIC AREA Ett i dubbel mening toppjobb är MaserFrakts grävuppdrag för Nordic Area i Härjedalens, Ljusdals, Orsa samt Älvdalens respektive kommuner. Kanonbra, lovordar MaserFrakts Kalle Orsén, platschef i Älvdalen. Uppdraget är att gräva fram kilometer snöskoterled kors och tvärs och upp och ned i kuperad terräng med stora nivåskillnader. Uppdraget har sysselsatt fyra förare och bandmaskiner, liksom lastbilar för bortforsling av sten och jord och färdigställdes under sommaren Partierna med stenblock har varit lite besvärliga men annars har jobbet löpt friktionsfritt, säger Kalle. MaserFrakt är tillmötesgående och snabba att finna lösningar, har korta transportvägar mellan ord och handling och jobbar effektivt, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, säger Nordic Areas projektledare Michael Nyberg. Nordic Area är ett Interregprojekt inom EU. Rörbäcksnäs NORDIC AREA är ett åretruntområde för turism och konferenser, och marknadsförs som Europas närmaste vildmark. Här finns milsvida skogar och kalfjäll. Hotell och stugor. Museer. En koboltgruva. Iscart och alpin- och längdskidåkning. Området har km snöskoterleder och 3-5 meter breda leder och ledsystem mellan områdets respektive kommuner Härjedalen, Ljusdal, Orsa och Älvdalen.

7 Doppelmayr Scandinavia anlitar MaserFrakt i Idre och Sälenfjällen IDRE Sex av MaserFrakt Anläggnings specialutbildade maskinförare för brant terräng har sedan maj 2007 schaktat för persontransporter i Idrefjäll och Sälenfjällen. Det är Doppelmayr Scandinavia AB i Sunne som bygger skidliftar som anlitat Maser Frakt Anläggning för maskin-, materialoch transporttjänster vid uppförandet av tre stora liftanläggningar i Idrefjäll, Lindvallen och Tandådalen i Sälenfjällen. Det är första gången vi samarbetar med Doppelmayr Scandinavia och har engagerats för schakter och fyllnader för tre bergstationer, tre dalstationer och även mellanmaster och el-gravar, berättar Brede Olsen, platschef för MaserFrakts Morakontor och ombud för kontoren i Sälen och Älvdalen. Klockrent samarbete MaserFrakt samarbetar redan med Idrefjäll om underhåll och med Sälenfjällen i projekt. Samarbetet med Doppelmayr fungerar klockrent med produktions- och byggmöten varje månad under hela projektet och flyter på helt utan problem, säger Brede. MaserFrakt Anläggning svarar även för alla leveranser av krossmaterial, schaktning och vägbyggen till fundamenten och kör- och transportvägar för lift- och betongleverantörerna. Arbetat startade i maj och beräknas avslutas i augusti september Det är smidigt att ha samma leverantör till alla tre projekten och MaserFrakt håller både tidsplaner och en hög kvalitet, säger Karin Ekebo, Doppelmayrs projektkoordinator. 100 miljoner Idrefjäll och Skistar i Sälenfjällen är huvudbeställare. Kontraktet med Doppelmayr Scandinavia omspänner 100 miljoner kronor och omfattar byggnation av en meter lång åttasitsig stollift i Lindvallen. Renovering och flyttning av en fyrsitsig stollift från Lindvallen till Tandådalen. En meter lång sexsitsig stollift i Idrefjäll. Utsikten från Idrefjäll är storslagen, konstaterar Brede Olsen, ombud MaserFrakt Anläggning, Karin Ekbro, projektledare, Doppelmayr, samt Gunnar Hedh, maskin-samordnare, och Karl Orsén, ombud, MaserFrakt Anläggning. Foto: MaserFrakt.

8 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Transportledningen Allt som är MaserFrakt kretsar runt, och genereras genom, transportledningen. Via headsets, faxar, datorer, internet och hemsidans Kundingång för bokning och handläggning av transporter hålls ordrar rullande, och kunder och kunders kunder över hela landet nöjda. I transportledningen arbetar nio transportledare. En för industrin, tre för linjetrafik, fyra för distribution (styckegods, livsmedel och beställningstrafik) och trafikchefen Erik Pehrs. Trots den täta trafiken med cirka 500 bokningar och förfrågningar årligen och att verksamheten styrs av kundbehov och få rutiner är stämningen lågmält fokuserad. Transportledningen har, liksom övriga MaserFrakt, på senare år snabbt utvecklat sin effektivitet och kundservice genom informationsteknologins ständiga nyheter. I år även genom MaserFrakts senaste innovation på Hemsidan, Kundingång för bokning och status i realtid (se sidan 12). Flöde i ständig förändring Informationskedjan som Kundingången, fjolårets it-nyhet handdatorn som alla MaserFrakts chaufförer använder och som utvecklats av MaserFrakts it-avdelning. Kundernas olika it-lösningar bildar ett landsomfattande informationsflöde som är i ständig förändring och där ingenting någonsin får gå snett. Du ska vara i Vårby klockan 16, tror du att du fixar det? De som jobbar här måste därför vara stresståliga, kunna ha många bollar i luften samtidigt, kommunicera effektivt, tydligt och rakt, och samtidigt vara lyhörda. Personalen här har sådan specialkompetens att de inte går att ersätta vid sjukdom. Transportledningen är MaserFrakts mest jämställa avdelning, med lika många kvinnor som män, är helt kundstyrd och drivs därför med stöd av ytterst få rutiner. 259 bokningar Just den här dagen, då reportaget görs, är fyra transportledare sjuka och arbetet måste göras av de fem kollegor dom är i tjänst. Vi har både ätit lunch och fikat vid skrivborden idag, säger Kerstin Melinder, transportledare för fjärrtrafiken till och från Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Norrland. Hittills, när tre timmar av arbetsdagen återstår, har de fem transportledarna handlagt 259 partibokningar (direktbilbokningar över kilo) som alla ska generera ordrar i datorn. Därtill har Distribution tagit emot omkring 150 styckebokningar (mattransporter) via terminalen och lika många bokningar via fax, telefon och mail. Klockan har Kerstin och hennes kollegor bilar i rörelse på parti och Erik Pehrs får ett anrop i örat från en av chaufförerna. Du ska vara i Vårby klockan 16, tror du att du fixar det? är du i Lidingö nu? ja, du ringer om en timme hej. Förutom att varje bokning genererar ordrar, leder varje order till en faktura.

9 har stenkoll på fordon, tid och priser Prissättning med alternativ Transportledningen omfattar även funktionen prisförfrågan. För att även vara flexibel ifråga om prissättning kan kunden vid sidan av grundpriset, som baseras på ton och sträcka, få pris per pall, mil och kolli. Prissättningen tar även hänsyn till leveransvillkor, eventuell temperering, säkerhet, godsets fysiska beskaffenhet och betalningsvillkor. Ingen dragbil Kerstin får så ett anrop om en utebliven dragbil, det står ingenting om dragbil 95 kubik Insjön 33,6 kubik Färnäs 102 kubik Furudal sen har vi de där växterna till Erlandssons i Leksand 24 pall 14 ton Green Cargo klockan getingbo Genom surret av röster hörs en av ledarna, från bortre ändan av lokalen. Han har tagit sig en bensträckare och säger det är som att sitta i getingbo därborta. Erik Pehrs kommer äntligen till klarhet och punkt beträffande gossen i Lidingö, Bengt Benjaminsson, vd för MaserFrakt Distribution AB. räcker det som info just nu? Bra. Kerstin, som är beroende av två datorer för att klara sitt vidsträckta uppdrag, växlar med blixtens hastighet mellan sina båda datorers hemsidor via tangentbordet samtidigt som hon gör noteringar på ett anteckningsblock och talar med en av chaufförerna fem rullar 20 ton yes, bra, bra. Erik Pehrs samtalar åter med gossen som snurrar runt i Lidingö, konstaterar att problemet berott på den mänskliga faktorn. det tycker jag är generalfelet, inte ditt. Firmafest En fågel hörs kvittra eller någon som försöker hålla humöret uppe inför kvällens firmafest. Och plötsligt sitter vd för Distribution och transportcentralen, Bengt Benjaminsson, vid en av de obemannade arbetsstationerna, men nej, han har inte hoppat in som sjukvikarie. Transportledningens arbetsdagar börjar 07 och avslutas 17, utom för Jan Erik Dahlqvist som har ständig jour för ICA Borlänge. Midsommarafton ICA kör på för fullt på midsommarafton, det är konsumtionsmönstret som styr det, reflekterar Kerstin och svarar i telefonen Jaha, okej, vad fick du då? Har du öppnat den? Det var sonen, han tar hand om femåringen hemma och fyller 19 år i dag och tar studenten nästa vecka MaserFrakt, Kerstin när? från? 27 pallplatser då vill du ha ett pris Kerstin slår in nödvändig data på sin manuella räknemaskin och svarar Då skulle jag vilja ha kolla med X och X, så ser du att jag ligger bra till i pris jag har bil till Hässleholm varje dag det brukar bli huggsexa om bilarna ja, jag finns här nästa vecka. Tillfredsställande Kerstin har arbetat i fraktbranschen i 25 år, varav de senaste nio åren som transportledare hos MaserFrakt och trivs lika bra idag som när hon inledde sin karriär. Transportledning är ett levande arbete, där ingen dag är den andra lik. Men jag gillar utmaningar, och så är det så otroligt tillfredsställande när man får dagen att gå ihop. 9

10 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Vi försäkrar Christer Grabb är platschef för Leksandkontoret. Nya säljkontoret i Leksand Tågar in i gammal fraktbygd MaserFrakt LEKSAND MaserFrakt Anläggning AB:s nionde säljkontor och senaste etablering kommer att ingå i region Borlänge/Falun. För regionen sköts all transportledning från vårt kontor i Borlänge medan försäljning sköts från våra kontor i Borlänge, Falun och numer även Leksand. Sedan april, då det nya kontoret öppnades i Leksand, sysselsätts sju delägare i regionen runt södra Siljan. Målet är att om två år sysselsätta ett 15-tal delägare med maskiner och last bilar samt ha ett nätverk så stort att vi klarar evetuella toppar, säger platschefen Christer Grabb. Christer ser mycket positivt på Leksandskontorets framtid. Vi är elva anställda inklusive mig och vi verkar i en riktigt gammal fraktbygd Borlänge, Falun och Siljansregionen. En till växtbygd full av frisk konkurrens som ger jobb nog åt oss alla, säger Christer. Hur får man en tung investering att väga lätt? Flera intressanta pågång Behöver du hjälp med maskininvestering i din verksamhet? Vänd dig till oss på Swedbank Finans. Vi har lång erfarenhet och gedigen branchkunskap inom entreprenadmaskiner och lastbilar. Det är ingen tillfällighet att vi finansierar merparten av alla nya maskininköp inom dessa branscher. Kontakta oss: Peter Källberg: , Ewa Sjögren: Affärstöd: Att det byggs för framtiden kommer att märkas under året, fort sätter Christer och nämner flera intressanta objekt som kommer att starta under året. Bland andra bygget av Clas Ohlsons nya lager, och trafikplatsen i Insjön samt ett antal mindre objekt. Nyanställd inom Anläggningsbolaget Jan Hellsten, 54 år. Blivande Platschef Borlänge/Falun /Leksand Jan är ännu en i raden av tjänstemän som återvänder till MaserFrakt. Jan träder i tjänst efter årsskiftet Sommaren 2008 slutar Christer Grabb och Jan tar då över platschefstjänsten inom Anläggningsbolaget. Jan har de senaste åren tjänstgjort som vd hos MLT i Uppsala och arbetar för närvarande hos Ernst Express i Avesta. 10

11 Kronans Droghandel anlitar MaserFrakt för årspall Kronans Droghandel namnet har en gammal historia 1718 fick apotekare Luth, innehavare av Apoteket Strutsen i Göteborg, i uppdrag att balsamera kung Karl XII, som stupat i Fredrikshald i Norge. Luth erhöll aldrig någon kontant betalning, men förärades i gengäld titeln Kunglig Hovapotekare en på sitt sätt fullgod ersättning. I samband härmed bytte apoteket namn till Apoteket Kronan tog Gustaf Bernström, apotekare på Kronan, över den delen av företaget som sedan hundratals år importerat och handlat med droger och medicinalier. Kronans Droghandel AB bildades. Källa: Kronans Droghandel (KD) i Borlänge specialist på logistik inom området hälso- och sjukvårdsprodukter kontrakterar MaserFrakt för transport av allt pallgods under ytterligare två år. Avtalet förlängs lika länge som KD har avtal med den så kallade Femklövern, en logistiklösning genom vilken fem landsting Dalarna, Västmanland, Södermanland, Närke och Uppland gemensamt upphandlar hälso- och sjukvårdsprodukter. Volymen är cirka årspall. Vi får det vi vill ha för ett kostnadseffektivt pris, säger Robert Jakobs, produktionsutvecklare och transportansvarig på sjukvårdslogistik). Det vill säga goda relationer med MaserFrakt, flexibilitet och tillfredsställande träffsäkerhet. Det är vidare lätt att snacka med MaserFrakt. Vi har uppriktiga samtal och träter också ganska bra när behov och resurser inte möts. som använder MaserFrakts Kundingång (på nätet) för bokning och avstämning av status. Styrkan i kundingången är spårbarheten av gods och status på avvikelser i realtid, säger Robert, som dock skulle vilja ha ökad kontroll på transporternas sluttider. Eftersom vi är beroende av att våra tidsfönster mot våra leveransadresser hålls kunde nästa steg vara schemalagda aviseringar till våra mottagare med beräknad ankomsttid. Då skulle vi vid avvikelser tidigare kunna informera mottagaren och även styra om våra personalresurser. * År 2000 bildades Treklövern som var ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Uppsala. Treklövern blev 2004 Femklövern. FOTNOT: KD är en del av Oriola-KD Corporation. KD är 100 år i år men dess historia sträcker sig tillbaka till Karl XII:s tid. Skräddarsytt avtal MaserFrakt har anlitats av Kronans Droghandel sedan år 2000, då KD etablerade sin sjukvårdslogistikverksamhet i Borlänge och den så kallade Femklövern* bildades. KD och MF kunde därför skräddarsy logistiken i Femklövernavtalet redan från början av samarbetet mellan de tre intressenterna. Kronans Droghandel är ett av 50 företag Vi får vad vi vill ha för ett kostnadseffektivt pris och det är lätt att kommunicera med vårt kundombud Mats Gustavsson. Vi träter också bra när behov och resurser inte möts, menar KD:s Robert Jakobs, till höger i bild. 11

12 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Guldmedaljör med ansvar Jonas Nilsson föddes 1963 i Hedemora. Han deltog i alpina världscupen mellan 1983 och 1992, tog två segrar i slalom. Hans största merit i skidsammanhang är en guldmedalj i slalom vid VM i Bormio, Italien, Sedan 1997 jobbar Jonas som vd på CCS Läkemedel....som ökar tillgängligheten Nyanställd inom Distribution Mikael Qvist, 49 år. Terminalchef MaserFrakt Distribution i Borlänge Mikael har tidigare arbetat inom fruktoch gröntgrossistbranschen och erbjöds jobbet på MaserFrakt i början av Mikael om MaserFrakt: Bra kamratskap och jag imponeras av den stora dygnet runt-verksamhet MaserFrakt som för mig är en utmaning. Mikael om sig själv: Gillar utmaningar och brukar lyckas att fixa dem. 12 CCS LÄKEMEDEL (Clean Chemical Sweden AB) i Borlänge har i 25 år arbetat med kroppsvård och läkemedel och har sedan 2005 då C.B Fleet flyttade delar av sin tillverkning från England till Borlänge ökat sin produktion från 10 till 22 miljoner enheter. Volymökningen har krävt än mer effektiva flöden i företagets alla delar, vilket resulterat i investeringar i en ny fabriksdel, införande av fyra produktionslinjer och treskift året runt och ett externt lager i Borlänge. Av samma skäl krävs effektiva transporter och transportövervakning, något CCS får genom bland annat MaserFrakts nya produkt Kundingång (se artikeln intill). Nyttan med kundingången är tidsvinsterna och att nya bokningar så smidigt kan läggas in orderboken. Tjopp, så är ordern hos MaserFrakt, säger Jonas Karlsson, lageransvarig. Att man kan se bokningens status i realtid om exempelvis en leverans lastats och skickats är hur bra som helst. Man ser även bilarnas registreringsnummer. MaserFrakt har skött CCS alla inrikestransporter sedan 1994 och har Thomas Hedman som kontaktperson. MaserFrakts styrka är närheten. Det är till och med samma chaufförer som kör åt oss, fortsätter Jonas och framhåller även Maser Frakts många bokningsoch avgångsalternativ. Vi har ständiga körningar till Stockholm, Göteborg och Umeå. Dessutom legotillverkar vi åt ACO, vilket sammantaget genererar volymer som ställer höga krav på våra transportörer.

13 MaserFrakt Distributions kundingång lyckad ide... För att ge MaserFrakts kunder möjlighet att i realtid följa handläggningen av sina ordrar har företagets it-chef Thomas Eklund utvecklat en så kallad Kundingång på MaserFrakts hemsida. MaserFrakts kunder kommer till Kundingången genom kundnummer och lösenord, och kan på egen plats i realtid bland annat följa en orders handläggning och status från beställning till slutfört uppdrag. Kundingången har skapats för att säkra och effektivisera bokningsflödena och den fortlöpande informationen, berättar Thomas Eklund, it-chef, som utvecklat Kundingången. Här kan kunder, förutom att få aktuell status, boka transporter genom förtryckta orderblanketter och i en orderöversikt ta del av tidigare ordrar. Kundingången innehåller även en kundanpassad statistikbank. Med aktuell status, avses senast tillgängliga information, så som bekräftelser och avvikelser, volymer och tider. Samtidigt som MaserFrakts transportledning lägger in kundens orderöversikt kan den ses av kunden, alltså i realtid. Kundingångens information går att printa ut. Förutom kundingången finns funktionen prisförfrågan som är tillgänglig för alla MaserFrakts kunder. Idag har ett 50-tal av MaserFrakts kunder aktiva kundingångar. CCS Jonas Karlsson, lageransvarig, här tillsammans med företagets vd Jonas Nilsson i mitten, och MaserFrakts kundombud Thomas Hedman. i realtid En stark partner inom finansiering Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ) 13

14 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Nyanställda inom Anläggningsbolaget Johan Hohl, 31 år. Säljare vid Falukontoret Johan har tidigare arbetat tio år som som åkare inom bland andra MaserFrakt. Johan om MaserFrakt: Stort företag stor utmaning. Johan om sig själv: Brett kunnande. Anette Belin, 49 år. Prissättare vid Falukontoret Anette har tidigare jobbat som prissättare i 25 år inom byggbranschen. Anette om MaserFrakt: Stimulerande och rolig arbetsplats. Anette om sig själv: Bred erfarenhet. Patrik Sivertsson, 35 år. transportledare/ säljare vid Avestakontoret Patrik har tidigare jobbat med försäljning inom sport- och alpinbranschen i tio år. Patrik om MaserFrakt: En spännande utmaning med ett tätt arbetslag som gjorde att jag kände mig välkommen. Patrik om sig själv: Noggrann. Gillar utmaningar och att få utvecklas. Anders Hansson, 48 år. Transportledare vid Ludvikakontoret Har jobbat med transportledning i 14 år och som chaufför i 12 år. Anders om MaserFrakt: Stabilt, spännande och en utmaning. Anders om sig själv: Gillar att utvecklas. 14 MaserFrakts anställda genomgår efter ett beslut i styrelsen våren 2005 kompetensutveckling genom så kallade In house courses inom ramen för Växtkraft Mål 3. Hittills har 80 procent av MaserFrakts medarbetare genomgått utbildningen, det vill säga de som i sina professioner arbetar skarpt med kommunikation. Målet för utbildningsprojektet är att genom ökad kommunikationssäkerhet höja företagets grundplattform för kompetensområdena it, personal- och ledarutveckling: all personal skall kunna söka, hämta och förstå information från alla kända och åtkomliga kommunikationskällor, på såväl internet som på intranätet ökad effektivitet i dokumenthantering och fakturaflöden kortare transportvägar mellan beslut och verkställande ständig uppdatering av intranätet till en modern och levande anslagstavla. Utbildningarna utgår ifrån en företagsanalys och inventering och drivs dels i egen regi med egen personal som lärare, dels med externa utbildare. All personal har fått uttrycka önskemål om utbildning och det är dessa som styrt innehållet i utbildningarna. MaserSkolan och Växtkr Utbildar deläg MaserSkolan är delägarnas forum för anställdas och egen utbildning och fortbildning. Skolans mål är att alla delägare, chaufförer och maskinförare är optimalt utbildade, säger Bibbi Hedvall, kvalitets- och miljöchef och skolans rektor. Läsåret består av bland andra följande kurser och utbildningar: Säkerhet på väg, kravkurs från Vägverket, december 2006 till maj 2007, i vilket 280 förare deltagit. Hjälp på väg, kravkurs som återkommer vart femte år. Miljö, kravkurs som återkommer fortlöpande. Ett 20-tal distributionschaufförer har fått utbildning om kylkedjan mellan leverantör och slutkund, berättar Bibbi. Heavy Eco-Driving, en kundkrav-

15 Nyanställda inom Anläggningsbolaget Anders Lindberg, 41 år. Säljare vid Leksandkontoret Har tidigare jobbat hos Clas Ohlson och Rital Scandinavia AB i Stockholm som säljare. Anders om MaserFrakt: Fint företag. Anders om sig själv: Driftig säljare och positiv och entusistisk som person. Åse Hedlund, 49 år. Transportledare/ prissättare vid Älvdalskontoret Har tidigare arbetat med äldrevård, arbetsförmedling och bokföring. Åse om MaserFrakt: En bra utmaning. Åse om sig själv: Stor social kompetens, gillar utmaningen i transportledning. aft Mål 3 arna och personalen Michael Eck, 30 år. Maskin & transportförmedlare i Borlänge MaserSkolans mål är att delägare, chaufförer och förare är optimalt utbildade utbildning (ICA Borlänge) och ett verktyg som minskar MaserFrakts miljöbelastning och effektiviserar körekonomin. Seminarier för delägare och anställda. MaserSkolans syfte och mål är att delägare, chaufförer och förare ska vara optimalt utbildade inom sina respektive ansvars- och specialområden, fortsätter Bibbi. MaserSkolan är delägarnas forum för anställdas och egen utbildning och fortbildning, berättar Bibbi Hedvall, utbildningsansvarig, medan MaserFrakts anställda får kompetensutveckling genom ett Växtkraft Mål 3-projekt. Därtill deltar MaserFrakts delägarföretag med handledare till olika yrkesförarutbildningar: Fordonsutbildning i Gymnasieskolan i Borlänge andra och tredje år och i Yrkesförarna i Dalarna AB ett handelsbolag i vilken Maser Frakt och andra fraktbolag ingår med handledare. Vår delaktighet i förarutbildningen ser vi för vår egen del även som ett nyrekryteringsverktyg, avslutar Bibbi. Har tidigare arbetat som lastbilschaufför i 8 år / vägarbetare i 2,5 år. Michael om MaserFrakt: Stark och effektiv organisation som löser alla uppdrag. Michael om sig själv: Gillar utmaningar och att utvecklas. Magnus Hoback, 36 år. Verksamhetscontroller i Borlänge Har tidigare arbetat som ekonom/ controller inom bygg-, fastighets- och VA-renhållningsbranschen. Magnus om MaserFrakt: Intressant att få arbeta inom ett affärsområde. Magnus om sig själv: Gillar utveckling och utmaningen i vägen mot målet. 15

16 NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID NÄRHET FÖRTROENDE ANSVAR FRAMTID Borlänge N.Industriområdet, Box Borlänge Telefon: Telefax: (fjärr & distribution) Telefax: (anläggning) Telefax: (administration) Telefax: (HK) Falun Västermalmsvägen Falun Telefon: Telefax: Leksand Prins Augusts väg Leksand Telefon: Avesta Prästgatan Avesta Telefon: Telefax: Ludvika Verkstadsvägen Ludvika Telefon: Telefax: Mora Örjasvägen Mora Telefon: Telefax: Vansbro Sågvägen Vansbro Telefon: Telefax: Älvdalen Industrivägen Älvdalen Telefon: Telefax: Sälen/Malung Östvalla Transtrand Telefon: Gävle Lötängsgatan Gävle Telefon: Telefax:

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2008. Ingenting är omöjligt Alltransport 2008 Ingenting är omöjligt Innehållsförteckning Inledning 1 VD har ordet 3 Bygg & Anläggning 5 Fjärr & Distribution 7 Tank & Miljö 9 Ledningsgruppen 11 Styrelsen 12 Fallmans Åkeri 13 Sanero

Läs mer

OnRoad. Stort och smått

OnRoad. Stort och smått OnRoad Stort och smått 4...Att vara en hjälte Vad är en hjälte? Ofta går kanske tanken till karaktärer med välformade muskler och breda leenden. Spindelmannen, Zorro och Stålmannen är några. Men är det

Läs mer

Kundanpassade transporter med smarta lösningar 1985-2010. sid 8. Helhetsleverantör med fokus på Stockholm. Full fart dygnet runt

Kundanpassade transporter med smarta lösningar 1985-2010. sid 8. Helhetsleverantör med fokus på Stockholm. Full fart dygnet runt En jubileumstidning från Västberga Åkeri 2010 25 1985-2010 Helhetsleverantör med fokus på Stockholm sid 5 Full fart dygnet runt sid 6 Hög kapacitet på lagret sid 7 Kundanpassade transporter med smarta

Läs mer

Mitt Åkar n. På (el)väg mot framtiden. i bilkö än vårdkö. Jale Åkeri i fruktbart. Sala-stopp för tung trafik

Mitt Åkar n. På (el)väg mot framtiden. i bilkö än vårdkö. Jale Åkeri i fruktbart. Sala-stopp för tung trafik Mässflytt gav mersmak Flytten av Trucks in Dalarna från DalaTravet Romme till Romme Alpin blev ett rejält lyft. Både utställare och besökare lovordade den nya mässarenan och fortsättning lär följa. SID

Läs mer

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet OnRoad Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet VD eller lagtränare? I januari 2005 stod jag med två tomma händer och ett uppdrag att skapa ett nytt Svenskt inrikesnätverk. Kuehne+Nagel som var initiativtagare

Läs mer

Vinnarskallen. Ta datorn i hand. Dessutom: 34 nya klimatintyg Vagn via webben Mr Case har ett case. nr 02.13. 6Heta hösttips

Vinnarskallen. Ta datorn i hand. Dessutom: 34 nya klimatintyg Vagn via webben Mr Case har ett case. nr 02.13. 6Heta hösttips axel nr 02.13 Ta datorn i hand Nytt arbetsredskap sparar tid Stena Recycling Där fantasin aldrig tar slut USA tar täten Så blev krisbranschen lönsam Nära depån Säkrare vagnleveranser till kund 6Heta hösttips

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Strategiskt köp öppnar dörren till Skåne För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion December 2008 www.insidenr.se God Jul & Kristianstad ska växa till 90 000 invånare Gott Nytt År! Viktigt stödja personal

Läs mer

SIDAN 24. TIDNINGSNAMN HÄR TIDNING för SveRIGeS åkeriföretag ReGIoN xxxxxxxxx #2 2014. Nr 3 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011

SIDAN 24. TIDNINGSNAMN HÄR TIDNING för SveRIGeS åkeriföretag ReGIoN xxxxxxxxx #2 2014. Nr 3 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei caborem Vill tillbaka re conseuassim till vägarna volor re Stefan Larsson voluptibusam i Alfta hade jobbat sectem närmare endel idi 20

Läs mer

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1 Nr. 1 Maj 2012-26. årgång Spräng Nytt Årets Bergsprängare 2011 SprängNytt 1/2012 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS

Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS VD har ordet: HÖGKONJUNKTUR TILL 2009? Det har redan varit

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Lyckosam satsning För fyra år sedan Elgiganten satsar hållbart Fyra av de En investerade liten rubrik Ljusdalsföretaget här. Rit laborei Trux i en egen En liten fem rubrik företag här. som Rit ska laborei

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2011 Innehållsförteckning Viktiga händelser under året... 2-3 Om vår hållbarhetsredovisning 2011... 4-5 Alwexkoncernen en presentation... 6-7 Så styrs Alwexkoncernen... 10-11 Våra

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt

Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum. Värmande och miljövänligt. Med livslust som profil. Livskvalitet helt enkelt ELIAS är den nya tidens elteknikföretag För effektiv och kreativ kommunikation November 2008 www.insidenr.se Kreativ betongtillverkare skapar mervärde i Mörrum SPECIAL om Färe Industricenter Värmande och

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Team Rynkeby cyklar för barn med cancer Mer biogas i tankarna Verksamheten som aldrig sover

Team Rynkeby cyklar för barn med cancer Mer biogas i tankarna Verksamheten som aldrig sover Team Rynkeby cyklar för barn med cancer Mer biogas i tankarna Verksamheten som aldrig sover 1 Sextio år i åkeribranschen! En trotjänare blickar tillbaka Vi är på rätt väg! Vi har intagit platsen som ett

Läs mer

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 3 2008 Nu kan DU NÅ DINA KUNDER I FINLAND PALLEN på plats Full kontroll på varje leverans PRODUKTEN Höga krav på suggan och transportkedjan tema

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer