Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Reserapport avseende den internationella konferensen som Healthy Cities genomförde i Aten oktober 2014, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 24 november 2014, godkänns. Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Beskrivning av ärendet Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens anordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. Beslut om kommunalrådet Katharina Wallenborgs (DP) deltagande fattades den 28 augusti 2014 med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A12.1 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner arbetar med. Konferensens mål var att POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter har, och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa, samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktiskt som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas. När det gäller nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att reserapporten godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Linda Lindblom Utvecklingsledare Bilaga Reserapport internationell Healthy Cities konferens i Aten, oktober 2014 med tillhörande bilagor

4 KS-2014/ Deltagande i Healthy Cities internationella konferens i Aten oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

5 Sammanfattning Från den 22 till den 25 oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommun med två personer, Katharina Wallenborg (DP), kommunalråd med ansvar för folkhälsa samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att främja hälsosamma städer. Inledning och/eller bakgrund WHO-nätverket Healthy Cities startades 1986 med syftet att städer skulle utbyta erfarenheter om hur folkhälsomålen kunde omsättas i praktiken. Ett övergripande mål med samarbetet är att deltagande organisationer strävar efter att stärka folkhälsoarbetet och att utveckla strategier och metoder genom bland annat kunskapsutbyte. Det internationella nätverket omfattar idag 96 städer och regioner i Europa inkluderat några utomeuropeiska städer. Svenska medlemmar är Stockholm läns landsting och Helsingborgs stad (Ytterligare svenska städer och regioner överväger medlemskap). Tematiska undernätverk finns inom områden som äldres hälsa, jämlik hälsa och samhällsplanering erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte i specifika sakfrågor. Healthy cities arbetar i femårsperioder, så kallade faser. Fas V (5) avslutades under 2013 och den övergripande målsättningen för denna fast har varit en god och jämlik hälsa i alla lokala planer och riktlinjer inleds fas VI (6). Arbetet kommer under de kommande fem åren att vara inriktat på att lokalt implementera de mål som antagits av medlemsstaterna i och ha ett starkt fokus på WHO:s nya strategi Health 2020, vilket innebär en fokusering på styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och utveckling av det breda arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Nationella Healthy Cities Healthy Cities (HC) i Sverige är en del av WHO-nätverket som ovan beskrivits. I dagsläget omfattar nätverket 15 städer och flera regioner. Nätverket syftar till att på ett nationellt plan skapa ett erfarenhetsutbyte. Nätverket arbetar förutom en strategisk grupp med två temagrupper: Hälsosam samhällsplanering (syftet med temagruppen var och är att sammanföra politiker, folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsutbyten inom området stadsplanering. Med hållbarhetsaspekterna som grund har gruppen formulerat en gemensam avsiktsförklaring: All fysisk planering ska vara hälsofrämjande) Ekonomiska perspektiv på folkhälsa och hållbar utveckling 2 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

6 Internationell konferens i Aten 2014 Den oktober hölls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen ägde rum i Aten, Grekland. På konferensen deltog Huddinge kommuns med två personer, Katharina Wallenborg (DP) samt Linda Lindblom, utvecklingsledare med ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Deltagarna har under konferensen deltagit på seminarier, workshops och föreläsningar och genom detta tagit del av andra länders erfarenheter kring såväl praktisk som strategiskt folkhälsoarbete och fått lyssna till goda exempel på hur styrning och ledning kring dessa frågor framgångsrikt kan utvecklas och genomföras för att för hälsosamma städer. Bland annat används mer och mer både kartor och mått för att visa på skillnader i hälsa både lokalt och regionalt. Utöver de 56 medlemsländerna fanns flera andra länder på plats. Spridningen på deltagarna var stor då även Sydkorea, Oman och Colombia deltog. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

7 För Huddinges del så fanns det flera värdefulla erfarenheter som kan tas tillvara framöver eftersom kommunen har ett stort engagemang i dessa frågor, som inte minst rör samhällsplanering där det svenska nätverket har en arbetsgrupp som träffas vilket ovan har beskrivits. När det gäller både nätverket och dess konferenser (nationellt och internationellt) så är styrkan att tjänstemän och politiker arbetar tillsammans, vilket ger kunskap och förståelse för olika roller och gör att arbetet med folkhälsa kan bli både bättre och effektivare. En slutsats var att det finns mycket att hämta från de nordiska länderna (både Danmark och Finland) det arbetet som görs lokalt och nationellt liksom flera spännande projekt som görs i olika delar av Europa, bland annat Nederländerna och Italien. Konferensen firade att nätverket funnits i 25 år och gav deltagarna möjlighet att får veta mer om det arbetet som görs inom ramen för Healthy Cities arbete både nationellt och vad olika städer och kommuner håller på med. Konferensens mål var att visa på vikten av åtgärder för att förbättra hälsa och välbefinnande på lokal och urban nivå; utforska den nyckelroll som lokala myndigheter i och konsekvenserna av lokalt ledarskap och styrning för hälsan; dela innovativa bra metoder för hälsosamma städer och sunda samhällen samt att ta initiativ inom WHO-regioner och att dela visioner och stärka engagemanget för hälsa och hög livskvalitet i städerna. Utöver detta erbjöds under fredagen en guidning av Aten med flera olika möjligheter bland annat ett besök på Nya Akropolis Museum. 4 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

8 En avslutningsmiddag hölls där deltagarna fick möjlighet att under friare former dela med sig av det arbetet som görs. Huddinge delade bord med Madrid, Moldavien (ej medlemmar) och Bukarest vid middagen, vilket var givande. DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER

9 Bilaga Atendeklarationen - Atens Declaration for Healthy Cities. Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI 6 DELTAGANDE I HEALTHY CITIES INTERNATIONELLA KONFERENS I ATEN OKTOBER 2014

10 International Healthy Cities Conference Health and the City: Urban Living in the 21st Century Visions and best solutions for cities committed to health and well-being Athens, Greece, October 2014 Athens Declaration for Healthy Cities Political statement and action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI Strengthening urban leadership for health, health equity and well-being for all W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N R E G I O N A L O F F I C E F O R E U R O P E UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Telephone: Fax:

11 Political statement We, the mayors and senior political representatives of cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece confirm our commitment to the values and principles of the Healthy Cities movement. In an increasingly urban and interdependent world, we will step up leadership individually and collectively to make our cities healthy, safe, fair, inclusive, resilient and sustainable. We recognize that: the well-being, health and happiness of our citizens depends on our willingness to give priority to the political choices that address the determinants of health throughout the lifespan; the quality of urban life requires our urgent action to combat climate change and how it affects health; and the social diversity and trust essential to vibrant communities can only be fostered if we counteract the policies that lead to increasing social divides and health inequities. We will therefore advocate forcefully for investing in cities and their people and will significantly increase our engagement in city diplomacy between cities and with many other stakeholders. In particular, we will strongly engage in formulating and implementing the United Nations post-2015 agenda (worldwewant2015.org). We declare our commitment: to integrate health and sustainable development considerations in how we plan, design, maintain, improve and manage our cities and neighbourhoods and use new technologies; to use our public platforms and networks to alert decision-makers to the risks of policies, such as austerity measures, that can increase inequalities in health, deprive people of access to fundamental services and undermine their physical and mental health and well-being; to raise awareness on the need for whole-of-government and whole-of-society action on the determinants of health; to apply our convening power to bring together, engage and motivate all relevant stakeholders in taking action for health; and to exploit our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies; to advocate for the use of health, health equity and well-being as a barometer (key outcome measure) of social and economic development and progress, on all levels, towards reducing poverty, promoting social inclusion and eliminating discrimination; - 2 -

12 to embrace our unique leadership roles, as facilitators, social innovators and brokers, locally, nationally and internationally in advocating for investment in health; and to continue to share new knowledge on more effective and efficient policy and governance approaches to address the emerging and continuing health challenges we face. Health will play an ever more important role in national, regional and global agendas, and networks of cities will play a decisive role in shaping agendas on global health, environment and development policies and goals. We therefore call on national governments and international agencies globally: to recognize the importance of the local and urban dimension of making and implementing national and international health policies; to mobilize additional resources and legal instruments, where appropriate, to support health equity, social inclusion and sustainable development policies; to use the experience and insights of cities in analysing and responding to local health conditions through intersectoral and participatory approaches to inform national and international health strategies and to encourage local government representatives to participate in delegations to meetings of relevant international forums; and to support national healthy cities networks in their coordinating, capacitybuilding and diplomacy roles. We call on all city and health leaders and everyone who lives in urban settings to join us in this endeavour to create a healthier and sustainable future

13 Action commitments for the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks in Phase VI We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 on the threshold of launching the sixth phase of healthy city action that will inspire and guide our work in the next five years, commit ourselves to: 1. Reaffirm our commitment to healthy city principles and values related to equity, empowerment, partnership, solidarity and sustainable development (Box 1) that build on the WHO Constitution and the Universal Declaration of Human Rights that states that: The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Box 1. Healthy city principles and values Equity: addressing inequity in health and paying attention to the needs of those who are vulnerable and socially disadvantaged; inequity is inequality in health that is unfair and unjust and avoidable causes of ill health. The right to health applies to everyone regardless of sex, race, religious belief, sexual orientation, age, disability or socioeconomic circumstance. Participation and empowerment: ensuring the individual and collective right of people to participate in decision-making that affects their health, health care and well-being. Providing access to opportunities and skills development together to empower citizens to become self-sufficient. Working in partnership: building effective multisectoral strategic partnerships including civil society and other non-state actors to implement integrated approaches and achieve sustainable improvement in health. Solidarity and friendship: working in the spirit of peace, friendship and solidarity through networking and respect and appreciation of the social and cultural diversity of the cities of the healthy cities movement. Sustainable development: the necessity of working to ensure that economic development and all its enabling infrastructure including transport systems is environmentally and socially sustainable: meeting the needs of the present in ways that do not compromise the ability of future generations to meet their own needs. 2. Acknowledge and work to realize our unique leadership roles locally, nationally and internationally as both advocates for and custodians of our people s health and well-being by securing the highest level of political commitment to strengthen and scale up efforts to improve and protect all our citizens

14 3. Transparently represent the interests of and ensure the full participation of all citizens to whom we are accountable in the policy process. 4. Use our public platforms and networks to engage others by: raising awareness about the root causes of ill health within our urban contexts; applying our convening power to bringing together and engaging all relevant stakeholders in taking action for health; and exploiting our influence to advocate with all sectors to address health concerns in their policies. 5. Support and strengthen healthy cities networks as dynamic platforms for exchange of information and expertise (Box 2) and as vital vehicles for crisis management and collective city health diplomacy. Box 2. Strategic approaches of healthy cities To promote action to put health high on the social and political agenda of cities To promote policies and action for health and sustainable development at the local level emphasizing addressing the determinants of health, equity in health and the principles of Health for All and health in all policies To promote intersectoral and participatory governance for health, health and equity in all local policies and integrated planning for health To generate policy and practice expertise, good evidence, knowledge and methods that can be used to promote health in all cities in the European Region To promote solidarity, cooperation and working links between European cities and networks of local authorities and partnerships with agencies concerned with urban issues To increase the accessibility of healthy cities networks to all Member States in all WHO regions 6. Recall and work to realize the agreements and commitments of previous declarations and political statements related to healthy cities ( ) incorporating and giving local expression to relevant WHO, United Nations and European Union conventions, declarations, charters, strategies and action plans on health promotion, preventing noncommunicable diseases, equity, healthy public policies and environmental health (Annex 1). 7. Take advantage of new opportunities and evidence for effective and efficient action, including: new technologies scientific, pharmaceutical and communication based that have greatly improved life expectancy, health, diagnostic and treatment possibilities, information collection, dissemination, digital connectivity and access in recent decades; new research-based knowledge on the social determinants of health and mechanisms by which the distribution of resources and the capacity for selfdetermination within societies affects and creates health and reduces health inequities; - 5 -

15 new insights on how health and economic performance are interlinked and the impact of local, national and international health systems on economies as innovators, employers, landowners, builders, consumers, innovators and competitors for people, ideas and products; new evidence of how mayors and other policy-makers and public health advocates are changing governance structures and mechanisms to enable better collaboration and bring together diverse players, coalitions and networks, including community, government and business representatives, as whole-of-government and whole-of-society approaches; and new roles that mayors and other decision-makers and public health agencies can usefully adopt in today s challenging policy environment (Box 3). Box 3. New health roles for mayors and other public officials Mayors and other senior city civil servants can enhance health and well-being by: adopting an extended understanding of health that considers the health effects of all policies; calling on all sectors to make better use of multistakeholder involvement and decentralized decision-making where it can make a difference; assigning the resources and, above all, the time to building intersectoral trust and understanding; facilitating and brokering the identification of interdependent goals jointly with partners in other sectors and communities and taking on the role of network manager, with skill and respect for network partners; supporting local, national, regional and global dialogue on societal values and goals, of which health, health equity and well-being should be essential components; supporting new collaborative opportunities to develop practical initiatives that help cities in tackling global and local challenges; and using new understanding about how the built environment and new technologies affect the health of our citizens and can be used to create smarter cities Address emerging and continuing concerns and challenges related to our people s health and well-being; including: the need to narrow inequalities in health, the growing burden of noncommunicable and chronic diseases, including mental health disorders; injuries and violence; and global public health threats, including emerging and remerging infectious diseases, climate change and the continuing economic crisis. 1 A city can be defined as smart when investment in human and social capital and traditional (transport) and modern information and communication technology infrastructure fuels sustainable economic development and a high quality of life, with wise management of natural resources, through participatory action and engagement - 6 -

16 Health 2020 this is our time 9. Welcome and embrace Health 2020 the European policy framework supporting action across government and society for health and well-being as our common health policy framework and dedicate ourselves to work towards its common targets (Box 4) and goals. Box 4. Health 2020 targets 1. Reduce premature mortality in the WHO European Region by Increase healthy life expectancy in the WHO European Region 3. Reduce inequalities in health in the WHO European Region 4. Enhance the well-being of the population of the WHO European Region 5. Ensure universal coverage and the right to the highest attainable level of health 6. Set national goals and targets related to health in Member States Indicators agreed on by Member States will support these targets. 10. Understand and commit ourselves to ensuring that the cities of the WHO European Healthy Cities Network and national healthy cities networks serve as key vehicles and use our influence (Box 5) for delivering Health Box 5. Healthy cities influence health, well-being and equity Regulation. Cities are well positioned to influence land use, building standards and water and sanitation systems and enact and enforce restrictions on tobacco use and occupational health and safety regulations. Integration. Local governments have the capability of developing and implementing integrated strategies for health promotion. Intersectoral partnerships. Cities democratic mandate conveys authority and sanctions their power to convene partnerships and encourage contributions from many sectors. Citizen engagement. Local governments have everyday contact with citizens and are closest to their concerns and priorities. They present unique opportunities for partnering with the private and not-for-profit sectors, civic society and citizens groups. Equity focus. Local governments have the capacity to mobilize local resources and to deploy them to create more opportunities for poor and vulnerable people and to protect and promote the rights of all city residents. 11. Use Health 2020 as a timely and strong unifying framework for Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network

17 Commitments and themes in Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network 12. Declare that political commitment remains fundamental to implementation. 13. Acknowledge that the concept of city planning for health remains valid and desirable and that health in all policies work will be taken forward with a new major focus on building community resilience and health literacy. 14. Understand that, in delivering Health 2020 in cities, Phase VI will support and encourage cities to strengthen their efforts to bring key stakeholders together to work for health and well-being, harnessing their potential for social innovation and change and addressing local public health challenges. 15. Recognize that every city is unique and will pursue the overarching goals and core themes of Phase VI according to our local situation and identify areas for priority action that could yield maximum health benefits for our local populations. 16. Use different entry points and approaches but remain united in achieving the overarching goals and core themes of Phase VI. 17. Use Phase VI as a unique platform for joint learning and sharing expertise and experience between cities, the subnational level and countries. 18. Use new evidence and knowledge and build on the themes of Phase V and the Phase VI framework in addressing goals and core themes. Goals and themes 19. Dedicate ourselves to working towards the following two strategic goals of Health 2020 that provide the overarching umbrella of Phase VI: improving health for all and reducing health inequities; and improving leadership and participatory governance for health. 20. Promote systematic action to address health inequalities through whole-of-localgovernment approaches, strong political support and emphasizing building capacity for change. 21. Understand that effective leadership for health and well-being requires political commitment, a vision and strategic approach, supportive institutional arrangements and networking and connecting with other people who are working towards similar goals. 22. Appreciate that local leadership for health means: having a vision and an understanding of the importance of health in social and economic development; - 8 -

18 having the commitment and conviction to forge new partnerships and alliances; promoting accountability for health by statutory and non-statutory local actors: aligning local action with national, European and global policies; anticipating and planning for change; and ultimately acting as a guardian, facilitator, catalyst, broker, advocate and defender of the right to the highest level of health for all residents. 23. Where appropriate, develop policies and interventions within a life-course approach that include action on children s well-being and early childhood development; improving employment, working conditions and lifelong learning; enhancing the conditions of life for older people; improving social protection and reducing poverty; addressing community resilience; enhancing social inclusion and cohesion; mainstreaming rights and equality regardless of sex, ethnicity or sexual orientation. 24. Welcome city health diplomacy as a new theme to explore in Phase VI, reflecting new opportunities for working across cities internationally but also linking with the national and global public health agendas. 25. Appreciate that the core themes in Phase VI will be based on local adaptation of the four priorities for policy action of Health 2020: investing in health through a life-course and empowering people; tackling the European Region s major health challenges of infectious and noncommunicable diseases; strengthening people-centred systems and public health capacity and emergency preparedness and surveillance; and creating resilient communities and supportive environments. 26. Understand that the four themes are not separate areas of action but are interdependent and mutually supportive. Taking action on the life-course and empowering people will support tackling the burden of disease and strengthening public health capacity. Cities will achieve greater health effects when they link up policies, investment and services and focus on reducing inequality. 27. Focus our efforts to address the core themes of Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network supported by WHO and collaborating institutions and share our learning to benefit all cities in Europe and beyond

19 Collaboration and partnership 30. Acknowledge the fact that cities cannot act alone and that, within the WHO European Region, national and regional governments as well as the European Union and the WHO Regional Office for Europe have a key role to play. 31. Call on the WHO Regional Office for Europe: to provide strategic leadership and technical support for action towards the goals of Phase VI ( ) of the WHO European Healthy Cities Network; to encourage, enable and coordinate capacity-building and networking for healthy cities in all Member States of the European Region, especially those that have not been involved so far in the Healthy Cities movement; and to promote and encourage the development of local action components and recognize the role of local governments in all relevant WHO strategic objectives and technical areas; and to encourage increased involvement of other professions and disciplines in the healthy cities agenda, recognizing their critical contribution to health and wellbeing. Conclusion We, the mayors and senior political representatives of European cities gathered at the 2014 International Healthy Cities Conference in Athens, Greece on 25 October 2014 are convinced that the future prosperity of our urban populations depends on our willingness and ability to seize new opportunities to enhance the health and well-being of present and future generations in Europe and beyond

20 Annex 1. Previous commitment documents Ottawa Charter for Health Promotion (1986) Athens Declaration for Healthy Cities (1998) Action for Equity in Europe: Mayors Statement of the WHO European Healthy Cities Network in Phase III ( ) (2000) WHO Framework Convention on Tobacco Control (2003) Belfast Declaration for Healthy Cities: the Power of Local Action (2003) Designing Healthier and Safer Cities: the Challenge of Healthy Urban Planning Mayors and Political Leaders Statement of the WHO European Healthy Cities Network and the Network of European National Healthy Cities Networks (2005) Health for All: the policy framework for the WHO European Region 2005 update (WHO Regional Office for Europe, 2005) Gaining health: the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (WHO Regional Office for Europe, 2006) European Charter on Counteracting Obesity (WHO Regional Office for Europe, 2006) Aalborg +10 Inspiring Futures (2006) The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth (WHO Regional Office for Europe, 2008) Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global strategy. Report by the Secretariat (WHO, 2008) Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health (Commission on Social Determinants of Health, 2008) Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (2011) Rio Political Declaration on Social Determinants of Health (2011) Liège Healthy City Commitment (2011) Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century (2012) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century making it happen (2013) Contributing to social and economic development: sustainable action across sectors to improve health and health equity, WHA67.12 (2014)

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DELEGATIONSBESLUT DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (1) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Deltagande i internationell Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober 2014 Beslut Linda Lindblom medges rätt att delta i International Healthy Cities konferens i Aten, Grekland, den oktober Beskrivning av ärendet Den oktober hålls en internationell konferens ordnad av WHO International Healthy Cities Network. Konferensen kommer att äga rum i Aten, Grekland. På konferensen kommer Huddinge kommuns deltagare att delta på seminarier och föreläsningar och ta del av andra länders erfarenheter kring folkhälsoarbete, styrning och ledning kring dessa frågor samt exempel kring lyckat arbetet för mer hälsosamma städer. Kostnad: cirka per person för flygresa tur och retur, konferensavgift (400 euro) och hotell (80 euro/natt i 5 nätter). Utöver detta tillkommer kostnader för traktamente. Konferensen bekostas för tjänstemän från ID Delegationshänvisning Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten A.14.2 i delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210). Vesna Jovic Kommundirektör Bilagor Program för konferensen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Skogen & klimatet (globalt) Dubbelt så mycket kol i skogen som i atmosfären

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen koppling till de 1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Initiativ inom EU för att öka resurseffektivitet, minska importberoende av råvaror samt att minska mängden avfall. Call: H2020-WASTE-2015-two-stage 3 topics are

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Hållbar hantering av urbana översvämningar Hållbar hantering av urbana översvämningar Svenskt Vatten, 1 december, 2016. ROLF LARSSON, TEKNISK VATTENRESURSLÄRA, LTH/LUNDS UNIVERSITET SYNOPSIS A. Hållbar hantering av urbana översvämningar (HHUÖ)

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

2015 ett viktigt år för det fortsatta hållbarhetsarbetet

2015 ett viktigt år för det fortsatta hållbarhetsarbetet 2015 ett viktigt år för det fortsatta hållbarhetsarbetet Karin Lexén Stockholm International Water Institute 2015 ett viktigt år för det fortsatta hållbarhetsarbetet 2015 är ett viktigt år för flera beslutsprocesser

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme Reglab seminarium 19 januari 2012 TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme 1 Informal Meeting of Ministers Responsible for

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling Beställaren och hållbar utveckling Brundtland Report 1987: Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Parisavtalet - en milstolpe för klimatet och för global samverkan. Miljö- och energidepartementet

Parisavtalet - en milstolpe för klimatet och för global samverkan. Miljö- och energidepartementet Parisavtalet - en milstolpe för klimatet och för global samverkan Därför var Paris viktigt I address you today not only as a President, but as a father, as a grandfather, as a custodian of my culture,

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen koppling till de svenska 1. Begränsad klimatpåverkan svenska Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

1 million 2 million / year

1 million 2 million / year OKK+FRIENDS 1 million 2 million + 20 000 / year STOCKHOLM - ONE OF THE FASTEST GROWING CITIES IN EUROPE, SIX TIMES FASTER THAN LONDON OR PARIS. 140,000 NEW HOMES ARE PLANNED UNTIL YEAR 2030.. OKK+ STOCKHOLM

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

uppdrag för klassrummet

uppdrag för klassrummet uppdrag för klassrummet Detta är det första av flera uppdrag som hör till 360-upplevelsen Mitt nya hem. Det fullständiga materialet publiceras i mars. Varje uppdrag finns i olika svårighetsgrad för mellanstadiet,

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Europeisk allians för företagens sociala ansvar

Europeisk allians för företagens sociala ansvar IP/06/358 Bryssel den 22 mars 2006 Europeisk allians för företagens sociala ansvar Hur kan vi uppmuntra fler europeiska företag att göra mer för samhället och hållbar utveckling än vad som krävs enligt

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson ISO DIS 9001:2014 Greger Thuresson 2014-11-13 greger.thuresson@qvalify.se 0730-319580 Tidplan 2013 2014 2015 June 2013 CD (Committee Draft) April 2014 DIS (Draft International Standard) July 2015 FDIS

Läs mer

Johan Struwe Sakkunnig, Infektionsläkare

Johan Struwe Sakkunnig, Infektionsläkare Johan Struwe Sakkunnig, Infektionsläkare Sid. Det finns inte tillräckligt med information för att uppskatta humanitära och ekonomiska konsekvenser European Union 500m invånare 25,000 dödsfall/ år 2.5m

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Riktlinjer för uppförandekoder för kolköpande företag Corporate Social Responsibility CSR

Riktlinjer för uppförandekoder för kolköpande företag Corporate Social Responsibility CSR 2009-08-12 Riktlinjer för uppförandekoder för kolköpande företag Corporate Social Responsibility CSR Bakgrund Kol är en naturresurs som finns utspridd över hela jordklotet. Inom EU är det idag bara Polen

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Hälsa historiskt perspektiv

Hälsa historiskt perspektiv Hälsa historiskt perspektiv För överlevnad Frihet från sjukdom WHO definition 1948 a complete state of physical mental and social wellbeing and not merely the absence of disease and infirmity Hälsans bestämningsfaktorer

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Dialogledarutbildning. 22 april 2015 Mölndal

Dialogledarutbildning. 22 april 2015 Mölndal Dialogledarutbildning 22 april 2015 Mölndal Vilka vi är Anna Tiger (S2020) Adam Nilsson (S2020) Bernard le Roux (S2020) http://dialogsocialhallbarhetse/hem/bibli Syftet med dagen Att etablera ett gemensamt

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer