Sammanfattning av informationskväll om droger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av informationskväll om droger"

Transkript

1 Sammanfattning av informationskväll om droger Gullmarsskolans aula Sammanställt av Anna Nyman Holgersson, Folkhälsosamordnare Tel

2 Program Föreläsning av läkare Ola Blomqivst om missbruk och I slutet av materialet finns ett urval av bilder från presentationen. Information av narkotikapolis Tony Bengtsson Frågeställning och dialog

3 Om narkotika och läget i Lysekil med omnejd Tony Bengtsson, narkotikapolis Tonys grupp är verksam i hela Fyrbodalsområdet. Cannabis och Spice är vanligaste narkotiska preparaten i vårt område. Främst detta som ungdomar testar. Även amfetamin förekommer. För två veckor sedan grep man en person med Fenatylplåster (starkt morfinplåster) som köpts i Lysekil. På god väg att hitta var de kommer från. GHB väldigt vanligt för några år sedan. Nu ej lika vanligt nästan inget. Dock en väldigt farlig drog oberäknelig och svårdoserad. Ligger bakom många dödsfall. Spice kom för cirka 3-4 år sedan. Syntetisk hascholja som droppas på örter. Finns i olika former. Är inte lika smutsigt som cannabis tycker många unga. Problemet när det kom var att man inte kunde testa men sedan november 2011 kan det testas. Problemet med cannabis är att ungdomar säger att det inte är så farligt - mindre farligt än alkohol. Det är dock en osanning. Cannabis är en otroligt lurig drog. Polisen lägger mycket tid på att tala med ungdomar om detta. Kommentarer från ungdomar är jag blir så lugn men polisen menar att många tvärtom begår rån och andra brott påverkade av just cannabis och för att få pengar till mer droger. Polisen har bra koll på vilka personer som för in cannabis. De har nyligen gripit en langare i området och förhoppningsvis kunnat stävja viss försäljning. Tyvärr är det svårt att stoppa internethandeln av droger. Ungdomar köper spice, cannabis mm. på nätet. Det är allt för lätt att beställa droger på nätet. Viktigt som förälder att ha koll på brevlådan. Svårighet när man möter ungdomar som tagit droger/cannabis menar polis. Förnekelse. Skyller ofta på att man varit i ett rum där andra rökt/stoppat något i glaset om testet visar positivt. De allra flesta som provar röka cannabis första gången gör det med alkohol i kroppen. En stor risk att också att man röker lättare att ta steget att prova cannabis. Polisen tar gärna emot tips. Har man ett tips ska man ringa

4 Frågor och svar Hur samarbetar skola, socialtjänst, polis? När polisen tar en ungdom (under 20 år) för narkotika kotaktas alltid socialtjänsten. I de allra flesta fall är ungdomen redan känd av soc. Socialtjänsten är oftast med på polisförhöret. Socialtjänsten kallar till möte med den unge och förälder/föräldrar. Socialtjänsten erbjuder då stöd (samtal/behandlingspersonal). Det kan se olika ut beroende på situationen. En anmälan till socialtjänsten kan lika väl komma från skolan. Då följer samma procedur kontakt föräldrar - stöd (samtal/familjebehandling). Socialtjänst, Skola och narkotikapolis och polis har ofta direktkontakt och skolan tar ofta hjälp av polisen för rådgivning, särskilt när det gäller misstanke om narkotikabruk. Genom samverkansavtal mellan polis och kommun finns en kommunikationslinje med möjlighet att kontakta varandra direkt för rådgivning och samtal, inte bara när det handlar om narkotika utan även andra ärenden. Polis, socialtjänst och skola träffas återkommande, inte bara med anleding av drogsituationen utan även i andra ungdomsärenden. Vad kostar cannabis? Cannabis är oftast billigare än alkohol. Enkelt att odla. Är det mer vanligt med cannabis/droger i Lysekil? Det är inte mer vanligt med cannabis eller andra droger i Lysekil än i t.ex. Uddevalla. Det har ökat överallt. Just nu har vi en nationell trend cannabis ökar generellt bland alla ungdomsgrupper i Sverige. Anledningen är till stor del att det finns stora drogliberala rörelser som förespråkar cannabis och att legalisera det. Vi har fått uppfattningen att det också är personer som vanligtvis inte annars testar (idrottsaktiva, välfungerande ungdomar som klarar skolan bra) som provat att röka cannabis stämmer det och är det enbart så i Lysekil? - Det stämmer att cannabis är mer allmänt spritt bland ungdomar. Så ser det ut generellt i Sverige inte bara Lysekil. Mönstret har förändrats. Tidigare drack man alkohol men just cannabis är något man provar mer nu än tidigare. Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn tar droger och vill ta ett test? I första hand kontaktar man socialtjänsten (ring tel begär barn- och ungdomsenheten). De ger dig råd och stöd hur du ska agera i din misstanke samt även rådgivning gällande test. När det gäller tester, då kommunen inte har kvar sjuksköterska, så håller man på att lösa detta och räknar med att socialtjänsten inom ett par veckor ska ha möjlighet att göra detta på plats. Du får alltså hjälp med vad som gäller för tester genom kontakt med socialtjänsten.

5 Frågor och svar (forts.) Var kan jag få reda på mer om olika droger, dess effekter samt kännetecken? Narkotikapolisen själva hänvisar oftast till Där finns mycket information om så väl cannabis som spice och andra droger. Hur blir cannabispåverkade personer? Vanligaste tecknet på att man röker cannabis är att man blir lugn och har svårt med tidsuppfattningen (se även tecken under Ola Blomqvists föreläsning). Se även kommentarer av polisen rånare påverkade av cannabis. Det är alltså inte en snäll drog för den sakens skull. Hur arbetar man förebyggande? - Vi följer upp drogvanorna med drogvaneundersökning vart annat år. De ger oss en bild över hur läget är och utifrån detta planerar vi olika insatser. Vi strävar efter att arbeta med de metoder som är verkningsfulla enligt forskning vilket vi får stöd av bland annat Statens Folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen med. - När det gäller undervisning i skolan anser många att man ska ta in en före detta missbrukare som berättar för eleverna om hur det är att hamna i missbruk. Tyvärr har det visat sig att detta har dålig, och till och med motsatt effekt om det inte görs i ett tydligt sammanhang. Vi har gjort vissa sådana insatser men då har det skett i ett sammanhang. - Vi kommunicerar kontinuerligt med varandra (polis, socialtjänst, skola, fritid, folkhälsa). - Vi har under året haft olika kompetensutvecklingsinsatser för personal (skola, socialtjänst, fritidsgårdar) på området (med fokus på cannabis). - Vi har haft insatser/dagar för elever (olika för gymnasiet / högstadiet). - Vi bjuder återkommande in till information om drogsituationen i Lysekil (i år har det blivit två tillfällen med detta). - Skolan tar på olika sätt upp frågan återkommande på föräldramöten. - Under nästa år ska Lysekils skolor ta fram en gemensam drogpolicy. Skolorna har i dag handlingsplaner men vi kommer under året att lägga mer fokus på att strukturera upp våra insatser och även bli bättre på att samarbeta över stadierna och nå ut med information till föräldrar, elever och allmänhet. - Lysekil har också fått vara en del i ett nationellt cannabisprojekt där vi ska börja arbeta redan på mellanstadiet med att ta upp frågan (främst på föräldramöten). - En del i förebyggande arbetet är att skapa förutsättningar för en bra fritid nu är man äntligen på gång att starta upp fritidsgården i ny tappning i ett ungdomens hus där vi vill skapa positiva mötesplatser för unga. - Lysekils kommun och polisen har också förbättrat sin samverkan de senaste åren vilket också är en viktig del i det förebyggande arbetet.

6 Om missbruk, beroende och droger Ola Blomqvist, läkare (kommentarer ang. statistik för Lysekil är tillagda av folkhälsosamordaren och hämtade från senaste drogvaneundersökningen) Ola berättade bland annat om hur beroende och missbruk definieras (se bilder nedan). Ola tipsar om en bra bok för den som vill läsa mer Kidnappad hjärna av Miki Agerberg (Studentlitteratur). Statistik över Göteborg och hur många som testat narkotika i åk 9 och åk 2 på gymnasiet (se bilder nedan). Siffrorna för Göteborg/riket stämmer väl överens med Lysekils senaste drogvaneundersökning Åk =13% åk 2 gymn. 2011=19%) Cannabis vanligaste narkotiska preparat i Göteborg Cannabis vanligaste narkotiska preparat även i Lysekil. Generellt fler pojkar än flickor som använt cannabis Även Lysekil/Norra Bohuslän fler pojkar än flickor som använt/provat narkotika (cannabis) Vanligaste tecknen på typisk haschrökare finns i bilderna nedan. Goda råd till föräldrar finns i bilderna nedan.

7 Några bilder från föreläsningen med Ola Blomqvist

8 Vad är beroende? Tolerans Abstinens Kontrollförlust Svårt att sluta Tidsåtgång Bruket tar över Fortsatt bruk a) behov av att påtagligt öka dosen för samma effekt b) påtagligt minskad effekt vid samma dosering a) abstinenssymtom kopplade till specifik substans b) samma substans eller annan substans intas för att minska eller undvika abstinenssymtom Substansen används i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs Det finns en varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket Mycket tid ägnas åt att få tag i substansen, nyttja substansen eller hämta sig från bruket Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas p g a bruket Bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som orsakats av substansen DSM -IV

9 Vad är missbruk? Misslyckanden Risker Legala problem Sociala problem Presterar dåligt i arbete, skola eller hemma pga substansbruket Upprepat substansbruk under tex bilkörning, arbete med maskiner Upprepade problem med rättvisan som omhändertagande enligt LOB Fortsatt substansbruk trots upprepade slagsmål, gräl m.m. DSM -IV

10 Ungdomar som testat narkotika i Göteborg/riket. Skolelevers drogvanor 2010

11

12 Mattias Gullberg Aukt socionom CANNABIS en livsfarlig drog

13 En typisk haschrökare Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. Det är aldrig hans fel, projicering av sina problem. Han är övertygad om att han fungerar adekvat. Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. Oförmögen att vidmakthålla en dialog. Problem med koncentration och uppmärksamhet. Rigida åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik.

14 SKADOR/EFFEKTER Hallucinationer, vanföreställningar Psykiska störningar/sjukdomar Ångest- och panikattacker Försenad könsmognad Fosterskador Kronisk bronkit (KOL) Cancer Hjärtkärlsjukdomar Fertilitetsminskning Grova våldsbrott

15 TECKEN PÅ MISSBRUK - Presterar sämre i skolan än tidigare - Är mer fientlig och irritabel - Tappar intresset för hobbies m.m. - Ändrat stämningsläge - Röda irriterade ögon / har solglasögon

16 TECKEN PÅ MISSBRUK forts. - Ber om pengar ofta - Ofta hemifrån - Nya kompisar - Doftar alkohol/rök/annat eller mkt parfym/minttabletter - Sämre hälsa - Sämre hygien

17 Tips till föräldrar Problematisera alkoholdrickandet Problematisera nikotinanvändandet Prata och umgås med ungdomarna när de kommer hem Undersök ungdomarnas internetvanor Var nyfiken Fråga tills du förstår Ha kontroll på brevbäraren

18 Uppstår oro Prata om det med din partner och/eller den andra föräldern Prata med kompisarnas föräldrar Sök efter information Sök hjälp tidigt Ge dig inte

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer

Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana?

Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana? Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana? Fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis stockholm.se Fokusgruppsundersökning med föräldrar Oktober 2013 Dnr: 2.11.4-379/2013 Kontaktperson:

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Hur ser Umeås politiker på framtidens drogrelaterade frågor? Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå har ställt några frågor till kommunens politiker och gett möjligheten att svara på dessa. Det är av

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen?

Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen? Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen? En inventering av kunskaps- och resursbehov Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1 - Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer