UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER"

Transkript

1 UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

2 INGÅNGEN-ALKOHOL OCH DROGRÅDGIVNING En erbjudande - och förebyggande verksamhet inom Umeå socialtjänst. För barn och ungdomar upp till 22 år, ungdomars nätverk och de som i sitt yrke möter barn och ungdomar. En del av Ungdomshälsan i Umeå (L-ting, kommun) Barnmorskor, Läkare, sjuksköterskor, dietist, kurator, psykologer, skolkurator

3 UPPDRAG OCH MÅL Tidig upptäckt när ungdomar använder alkohol eller andra droger. Att med stöd av viktiga vuxna kring ungdomen hjälpa ungdomen att göra andra val. Att förmedla kunskap kring alkohol och andra droger. Att vägleda yrkesverksamma i att samtala med ungdomar kring alkohol och andra droger

4 METOD Samtal med motiverande, kartläggande och förändrande syfte. Använder kognitiva,beteendeinriktade och systemiska tekniker, metoder, manualer (CPU, Återfallsprev, MI, Lösningsfokus,Tobaksavvänjning,TAPP, ART, FFT) Bjuder in viktiga människor i nätverket, föräldrar, syskon, partner, kamrater, skolpersonal 1-10 samtal. Förutom CPU (Cannabisprogram för ungdomar), 6 samtal-ungdom, 2 samtal-föräldrar, 5 samtal-familj=13 samtalstillfällen Handledning (FIT feedback informed treatment), Kvalitetssäkring ORS,SRS Droglinje, Mål, Kunskap kring droger missbruk, beroende, nätverkskarta. Urinprover på NAE (Narkotikaanalysenheten)

5 VANLIGT SCENARIO Förälder ringer angående sin ungdom 17 år. Känt oro, började känna oro för ett halvår sen då ungdomer drog sig undan familjen, uppe på nätterna, åt inte med familjen, började få humörsvängningar, skolk, försämrade skolresultat, slutade med fotbollen, fick nya kompisar som föräldrarna ej kände. Läste sms i går där det stod ska vi kicka på i helgen? eller Ungdomspolisen kom på besök eller hittade risslapapper och tobaksrester m.m

6 STATISTIK alkoholister i Sverige risk-missbruk av alkohol tunga narkomaner (injektionsmissbruk alt använder droger dagligen) brukare/missbrukare av narkotika Påverkar alla på samma sätt oavsett kön, ålder, hudfärg, yrke etc.

7 VEM UTVECKLAR ETT MISSBRUK, BEROENDE Större risk för missbruks-beroendeutveckling 1)Arv En förälder med missbruk ökar risken avsevärt Båda föräldrarna ökar risken än mer. Även far-och morföräldrars missbruk har betydelse

8 (Fortsättn)Större risk för missbruks-, beroendeutveckling 2)Miljö Inlärt beteende Självmedicinering (oro,ångest, nedstämdhet,depression) Tillåtande attityd från föräldrar, vuxenvärld (bjuder, köper ut etc.) Bristande tillsyn, stöd från föräldrar och andra vuxna Våld eller återkommande konflikter i familjen Bristande skolprestationer,skolk,avhopp

9 (Fortsättning) Större risk för missbruk-beroendeutveckling 3)Personlighet Ängsliga, oroliga Kicksökare 4)Psykiatriska diagnoser Borderline Antisocial personlighetsstörning. Beteendeproblem med otillräckligt stöd, förståelse från föräldrar, skolpersonal mfl. 5) Neuropsykiatrisk diagnos. ADHD

10 RISKEN ÖKAR OCKSÅ Ju yngre man är första gången man provar en drog Om upplevelsen av drogen är positiv första gången Dessutom krävs, tillgång, tillfälle, umgänget

11 VAD HÄNDER VID UTVECKLANDET AV MISSBRUK, BEROENDE Droglinje, oftast 2a samtalet med ungdomen Tobak, 1a drog (cigaretter, snus, vattenpipa) Ofta i års ålder Tillsammans med andra Bygger en beroendehjärna

12 VATTENPIPA Myt, ofarligt att röka vattenpipa Smakar och doftar gott, vanlj, frukt eller karamell Många provar som inte skulle prova cigaretter Tobaken som röks innehåller Nikotin men vattnet absorberar en del av Nikotinet Röken innehåller tobaksrök och rök från kolen som håller tobaken glödande Minst lika mycket Kolmonoxid, Tjära, Tungmetaller och Cancerframkallande ämnen som cigarettröken En timmes vattenpiprökande motsvarar röken från ca 100 cigaretter Den passiva rökningen=lika farlig som cigarettrökning Går bra att röka Marijuana och Hasch i vattenpipa.

13 Alkohol, 2a drog Ganska snart efter tobaksdebuten Tillsammans med andra Tar från hemmet Äldre kompisar, föräldrar eller ngn okänd utanför Systemet köper ut

14 Cannabis, 3e drog Många mår väldigt bra när de intar Cannabis Billigt ( kr/gram), ofta lätt att få tag på Tillsammans med andra, skapar ngn form av gemenskap En del provar Spice (syntetiskt Cannabis)

15 STATISTIK UNGDOMAR UMEÅ Unga enkäten: vartannat år i Umeå, alla ungdomar mellan 13 och 18 år som går i högstadiet eller gymnasiet. Syftet är att beskriva hur ungdomarna mår. En del i enkäten frågar om Tobak, alkohol, dopning och spel. Unga enkäten 2014: Nätbaserad. Besvarades under februari Ca elever besvarade de 60 frågorna.

16 UNGA ENKÄTEN 2014 Tobak Cigaretter 5,5% av tjejerna och 3,5% av killarna röker dagligen. 2% av högstadieelverna röker dagligen och 7% av gymnasieeleverna röker dagligen. Andelen rökare ökar med stigande ålder Snus 3% av tjejerna och 6% av killarna är dagligsnusare 2% av högstadieeleverna snusar dagligen 8% av gymnasieeleverna snusar dagligen Andelen som snusar ökar med stigande ålder

17 UNGA ENKÄTEN 2014 Alkohol Ca 4% dricker alkohol varje vecka eller oftare För elever födda i ett land utanför Europa är andelen som dricker lägre 1,7% av högstadieeleverna dricker varje vecka el oftare och 6,5% av gymnasieeleverna Andelen som dricker alkohol ökar kraftigt under högstadie, gymnasietiden. Från några få procent till över 60% för de som dricker ngn gång i månaden

18 UNGA ENKÄTEN 2014 Narkotika 1,5% av eleverna har svarat att de använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Dvs lite fler än 80 elever (av 5 500st) Bland dessa 80 så är det vanligast att man använt Cannabis (Hasch eller Marijuana) Spice Färre än 0,5%, ca 27 elever har använt Spice under de senaste 30 dagarna. Vanligare under högstadiet än under gymnasiet De allra flesta ungdomar väljer att vara narkotikafria och Spicefria

19 HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM För att vi ska upprepa aktiviteter som gynnar oss, sex, mat, dryck, motion Vid drogintag ökar mängden Dopamin som påverkar belöningssystemet Hjärnan känner av obalansen och självreglerar =behöver större mängd, blandar, provar nya droger m.m Vant hjärnan vid Dopaminpåslaget som följer på droganvändandet vilket gör att naturliga kickar inte upplevs lustfyllda Hjärnan återhämtar sig men det tar tid. Får leva med minnet av lustupplevelsen av drogen.

20 CANNABIS SATIVA Hasch-brunt, Marijuana-grönt, Hascholja 420 kemiska substanser varav 60 påverkar psyket 1 av de är THC (Delta 9 Tetra Hydro Cannabinol) Fettlösligt, kan stanna upp t 6 veckor i kroppen Akut påverkan Kronisk påverkan

21

22

23 KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING VID KRONISKT RUS,REGELBUNDET BRUK *Språkliga förmågan nedsatt *Nedsatt förmåga att kritiskt granska sig själv och lära av sina misstag *Bristande flexibilitet i tanke och uppmärksamhet *Nedsatt närminne *Oförmåga att få ihop delar till en helhet, verkligheten blir fragmenterad *Svårt att aktivt undersöka omgivningen *Nedsatt gestaltminne, kan inte se mönster i sin omgivning, tex dåligt lokalsinne

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Alkohol Narkotika Dopning Tobak Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med länets kommuner. REDAKTÖRER Anna Haid, Lina Lundvik, Paula Lindqvist Grinde GRAFISK FORM Marjo

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

Sammanfattning av informationskväll om droger

Sammanfattning av informationskväll om droger Sammanfattning av informationskväll om droger Gullmarsskolans aula 2012-10-23 Sammanställt av Anna Nyman Holgersson, Folkhälsosamordnare Tel. 0523-61 31 09 anna.nyman-holgersson@lysekil.se Program Föreläsning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Narkotika finns där din tonåring finns

Narkotika finns där din tonåring finns Narkotika finns där din tonåring finns Narkotikan finns överallt Överallt i Stockholm kan din tonåring bli erbjuden narkotika. I City, på Söder, i Farsta, i Bromma och på Östermalm. I Stockholm har 24

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 SCB 13083 Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 Folkhälsomyndigheten är en myndighet som jobbar på regeringens uppdrag. Vårt uppdrag är att utveckla och förmedla kunskap för en bättre hälsa.

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

till tonårsföräldrar i BollNäs kommun

till tonårsföräldrar i BollNäs kommun till tonårsföräldrar i BollNäs kommun om ungdomar och Narkotika 2 Narkotika finns i Bollnäs Narkotika går att få tag på i Bollnäs. En undersökning i kommunen visar att 10% av pojkarna och 6% av flickorna

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Psykiatriska kliniken Bara vägen 1, S-221 85 Lund, Sverige Tel 046-17

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att påverka ungdomars attityd till tobak, alkohol och cannabis

EXAMENSARBETE. Att påverka ungdomars attityd till tobak, alkohol och cannabis EXAMENSARBETE 2005:02 PED Att påverka ungdomars attityd till tobak, alkohol och cannabis Ett försök att få ungdomar mer negativt inställda till droger genom information Andreas Morin Luleå tekniska universitet

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Alkohol och droger bland ungdomar

Alkohol och droger bland ungdomar Alkohol och droger bland ungdomar Att alkohol- och droganvändningen bland ungdomar ökar, vet nog alla. Men många tänker nog inte på varför det gör det eller hur framtiden kommer att se ut. Jag ska nu försöka

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer