DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011"

Transkript

1 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/ DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande arbete för att minimera skadeverkningarna av alla typer av droger. Detta arbete bör ske med bred förankring och i samverkan mellan nämnder och förvaltningar. Med droger åsyftas alla substanser som är euforiserande och/eller beroendeframkallande, d.v.s. tobak, alkohol, narkotika, substanser som sniffas, vissa sömn- och lugnande medel samt vissa dopingpreparat. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den drogförebyggande strategin. Det åligger härvidlag kommunstyrelsen att se till att kommunens nämnder och förvaltningar arbetar enligt strategins mål. I årsredovisningen ska kommunstyrelsen redovisa till kommunfullmäktige om det arbete som har bedrivits och hur det har följts upp. Strategin ska senast den 31 december 2011 utvärderas och revideras. Detta ansvar åvilar ytterst kommunstyrelsen. Under perioden som denna strategi gäller är kommunens ambition att ta fram en övergripande folkhälsopolicy. Den drogförebyggande strategin kommer att integreras och bli en del av kommunens folkhälsopolicyn. Den drogförebyggande strategin har tagits fram av styrgruppen för Länsstyrelsens projekt Preven3 ( ). Länsstyrelsen har rekommenderat att strategin innehåller tydliga mätbara mål och att valda insatser i möjligast mån ska genomföras med utvärderade metoder. Strategin är beslutad i kommunfullmäktige Ansvaret för förankring av strategin åvilar styrgruppen. Strategin bör förankras både inom och utom den kommunala organisationen.

2 2 (5) Övergripande mål för det drogförebyggande arbetet är: Minska den totala tobaksanvändningen Minska den totala alkoholkonsumtionen Ett narkotikafritt samhälle/kommun Målen har brutits ner till delmål utifrån de tre områdena tobak, alkohol och narkotika samt för generella insatser som gäller alla tre områdena. Vartannat år görs en drogvaneundersökning i Skåne där samtliga kommuner får erbjudande om att delta. Båstad har deltagit 2009 och kommer att delta 2011 då detta är en bra mätmetod för att utvärdera kommunens drogförebyggande arbete. År 2009 deltog årskurs 9-elever från 22 skånska kommuner och årskurs 2-elever på gymnasiet från 13 kommuner och två gymnasieförbund. För varje fråga i undersökningen räknas ett genomsnitt för samtliga deltagande kommuner fram. Båstad kommuns mål är att alltid vara bättre än detta genomsnitt. Delmål för tobak: Andelen ungdomar under 18 år som börjar röka och snusa ska minska Jämförelsetal Båstad: År 2009 uppgav 71% av eleverna i årskurs 9 att de är rökfria (p:82%, f:61%) och 93% att de är snusfria (p:91%, f:94%). I årskurs 2 på gymnasiet uppger 53% att de är rökfria (p:51%, f:55%) och 88% att de är snusfria (p:78%, f:95%). Jämförelsetal skånska kommuner: År 2009 uppgav 73% av eleverna i åk 9 att de är rökfria (p:76%, f:70%) och 90% att de är snusfria (p:83%, f:97%). I åk 2 på gymnasiet uppger 61% att de är rökfria (p:62%, f:59%) och 85% att de är snusfria (p:75%, f:96%). Andelen tobaksanvändare ska minska Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät, Öppna jämförelser folkhälsa Jämförelsetal Båstad: 11% av den vuxna befolkningen var dagligrökare 2008 Nationellt jämförelsetal: 14% av den vuxna befolkningen var dagligrökare 2008

3 3 (5) Delmål för alkohol: Alkoholdebuten ska skjutas upp Jämförelsetal Båstad: År 2009 var den genomsnittliga debutåldern för berusning på 13,9 år (enligt eleverna i årskurs 9) (p:14,1, f:13,8). Jämförelsetal skånska kommuner: År 2009 var den genomsnittliga debutåldern för berusning på 13,8 år (enligt eleverna i årskurs 9) (p:13,6, f:13,9). Andelen föräldrar som bjuder sina barn på alkohol ska minska Jämförelsetal Båstad: År 2009 uppger 48% av eleverna i årskurs 9 att de aldrig blir bjudna på alkohol av sina föräldrar (p:62%, f:36%). Jämförelsetal skånska kommuner: År 2009 uppger 45% av eleverna i årskurs 9 att de aldrig blir bjudna på alkohol av sina föräldrar (p:50%, f:41%). Andelen vuxna som förser barn med alkohol ska minska Jämförelsetal Båstad: År 2009 uppger 14% av eleverna i åk 9 (p:8%, f:19%) och 39% av 17-åringarna (p:36%, f:41%) att de får tag på starköl/cider/alkoläsk från annan vuxen. År 2009 uppger 10% av eleverna i åk 9 (p:6%, f:12%) och 27% i åk 2 (p:42%, f:16%) att de har köpt utländsk alkohol av någon i sin kommun. År 2009 uppger 19% av eleverna i årskurs 9 att någon av deras föräldrar har köpt hem alkohol till dem (p:18%, f:19%). Jämförelsetal skånska kommuner: År 2009 uppger 19% av eleverna i åk 9 (p:17%, f:21%) och 31% av 17-åringarna (p:29%, f:34%) att de får tag på starköl/cider/alkoläsk från annan vuxen. År 2009 uppger 14% av eleverna i åk 9 (p:15%, f:14%) och 25% i åk 2 (p:29%, f:21%) att de har köpt utländsk alkohol av någon i sin kommun. År 2009 uppger 21% av eleverna i årskurs 9 att någon av deras föräldrar har köpt hem alkohol till dem (p:18%, f:23%).

4 4 (5) Berusningsdrickandet under tennisveckorna ska minska Mätmetod: Polisens statistik Jämförelsetal Båstad: Under vecka 28 och 29 år 2009 omhändertogs 44 personer för lagen om omhändertagande om berusade personer (LOB) Delmål för narkotika: Andelen ungdomar som provat narkotika ska minska Jämförelsetal Båstad: År 2009 uppgav 9% av eleverna i årskurs 9 (p:8%, f:10%) att de har provat narkotika någon gång och i årskurs 2 uppgav 16% det (p:22%, f:11%). Jämförelsetal skånska kommuner: År 2009 uppgav 9% av eleverna i årskurs 9 (p:11%, f:8%) att de har provat narkotika någon gång och i årskurs 2 uppgav 18% det (p:20%, f:16%). Varje krog med serveringtillstånd ska ha en policy för hur det förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika bedrivs Mätmetod: Andel registrerade restaurangpolicys Jämförelsetal: År 2009 fanns 0 registrerade policys för restauranger Delmål för generella insatser: Andelen föräldrar som har deltagit i föräldrastöd ska öka Mätmetod: Statistik från Stöd- och utvecklingsenheten Jämförelsetal Båstad: År 2009 deltog 14 föräldrar i föräldrastödsprogrammet Aktiva småbarnsföräldrar 1-3 år. År 2009 deltog 15 föräldrar i föräldrastödsprogrammet Aktivt föräldraskap 3-12 år. År 2009 deltog 0 föräldrar i föräldrastödsprogrammet Aktiva tonårsföräldrar. År 2009 deltog 0 föräldrar på föräldramöten där Örebro Preventionsprogram användes. År 2009 deltog 0 personer på föräldracaféer riktade till föräldrar med barn i tonåren.

5 5 (5) Åstadkomma fler drogfria miljöer Mätmetod: Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror, antal registrerade föreningspolicys Jämförelsetal Båstad: År 2008 fanns 36 serveringstillstånd per invånare (15+) samt 3 föreningspolicys. Skånskt jämförelsetal: År 2008 fanns i länet 13,6 serveringstillstånd per invånare (15+) Utjämna negativa skillnader mellan könen i konsumtionsmönster Jämförelsetal Båstad: Resultaten från drogvaneundersökningen 2009 visade att det var stor skillnad i konsumtion av såväl tobak, alkohol och narkotika mellan könen. I åk 9 använde tjejerna betydligt mer tobak, alkohol och narkotika än killarna. Förhållandet var det omvända i åk 2 på gymnasiet.

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Alkohol Narkotika Dopning Tobak Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med länets kommuner. REDAKTÖRER Anna Haid, Lina Lundvik, Paula Lindqvist Grinde GRAFISK FORM Marjo

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer