Nytillskott i Kranexpressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytillskott i Kranexpressen"

Transkript

1 Nytillskott i Kranexpressen Äntligen kom den, Kranexpressens nya mobilkran. I mitten av oktober levererades det nya tillskott till maskinparken. Det är en Liebherr 130 tonnare som är fullt utrustad med den senaste tekniken. Kranen är i den storleksklass, som är användbar för många olika typer av uppdrag. Det blev inte många timmars förevisning av kranen innan den skulle ut på sitt första jobb. På bilden ses kranen uppställd med kv. Niagara i bakgrunden, klar för lyft.

2 INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: THAGE syns överallt 3 Nya Jobb 3 Nostalgi 4 Thages event på Niagara 6 Rapport frpn MB-gruppen 7 PI har spridning ända till Sicilien 10 En julbetraktelse 10 PERSONALINFO 12 Konstklubben THAGE 13 Anders Anderssosn 60 år 14 Lars Larsson 70 år 15 Ing-Marie Folkesson nollar 15 Arne Jakobsson 70 år 16 Michael Möller 50 år 16 Christer Mårtensson 50 år 16 Laszlo Bercsenyi 60 år 17 Bent Kaad 65 år 17 Två trotjänare i THAGE 17 Guldklockjubilarer 25 år i Thage 18 - Göran Oscarsson 18 - Tony Rooth 18 - Lars-Göran Olsson 19 Gott Slut och Gott Nytt År! 19 Hej! - Klas Lundin 20 - Bengt Lind 20 - Leif Larsen Lilja 20 - Veronica Persson 21 - Roger Börjesson 21 - Ola Kristoffersson 21 - Emil Nilsson 21 THAGE KRISTIANSTAD RAPPORTERAR Ove har ordet 22 Ett par dagar med Anders i lastbilen 23 Håltagningsavdelningen rapporterar 24 Svenska Foder i Åhus - Invigning av råvaruhall 25 Niagara - Malmö Högskola 26 Rapport från THAGE Byggservice Kristianstad 27 Rapport från SjönSjön 28 Niagaras fasad en följsam kuggrem 29 Bilcentrum i Kristianstad 30 Rapport från Skånemejerier i Kristianstad 31 THAGE MALMÖ-LUND RAPPORTERAR Jörgen har ordet 32 André har ordet 33 V-huset LTH i Lund 34 Kv Hermod 1 Malmö 35 Rapport från THAGE Byggservice Lund 36 God Jul önskar vi på snickeriet 37 Kv Jöns Petter Borg 38 Byggservice Malmö Lund 38 Byggservice Malmö / Lund 39 THAGE SJÖBO RAPPORTERAR Joakim har ordet 40 Kv Getingen Veberöd klart 41 Soldattorpet i Ystad 41 Kv Brandstationen Lund 42 Rapport från Byggservice Sjöbo 42 Lägesrapport från Carl Gustafs förskola Malmö 43 Rapport från Bil Bengtsson i Ystad 44 Idrottshall Revingehed 45 Kv Koggen sista rapporten 46 Ystad Saltsjöbad 47 Rapport från Dalbytvätten 48 KRANEXPRESSEN RAPPORTERAR: VD Per-Erik har ordet 49 Perstorpsdepån rapporterar 50 Här och där med Kranexpressen 52 Tunggodsavdelningen 53 PLÅTEXPRESSEN, ÖSTRA VRAMS SMIDE RAPPORTERAR: VD Henry har ordet 55 Bilcentrum Kristianstad 56 Arenahotellet 57 Vegalyckan i Lund 57 Galleria Boulevard i Kristianstad 57 Rapport från Östra Vrams Smide 58 Kv. Niagara och kv. Hermods - en bildrapport - 59 Påskagänget kv Pinnvången Dalby 60 KRETSLOPP OCH MILJÖ MYCKET NU Så kan man sammanfatta perioden sen förra PI kom ut. Byggbolagen är nu under samma fana och arbetet med att integrera NEP-delen och August Lundbergsdelen i kvalitetsoch miljöledningssystemet har påbörjats. Undertecknad och Lars-Erik Nyström har varit runt på olika arbetsplatser inom f.d. NEP och August Lundberg i syfte att skapa oss en uppfattning om på vilken nivå dessa delar av THAGE befinner sig avseende kvalitets- och miljöarbetet. Och till vår stora glädje har vi kunnat notera, att man redan idag har hyfsat bra koll på rutiner och dokumentation m.m. Detta arbete med att undersöka var lägstanivån är i kvalitets- och miljöarbetet, kommer att ligga till grund för utformning och omfattning av kommande utbildning som alla i THAGE ska gå under vintern / våren Till vår hjälp för att genomföra densamma kommer vi anlita Mikael Rappe, som även tidi- Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson gare har hjälpt THAGE-koncernens bolag med utbildningar avseende kvalitets- och miljöledningssystem. Rappe är bl.a. också involverad i arbetet med den nya ISO-standarden, som är planerad att komma under hösten Han kommer även att hjälpa oss med att uppdatera vårt kvalitets- och miljöledningssystem till att vara mer processanpassat. Eller som vi dödliga säger - mer tydligt och lättförståeligt. Med detta önskar jag alla en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp Sven N

3 PI nr THAGE 3 THAGE syns överallt Detta är en vanlig kommentar idag: Jag ser THAGE överallt. Vad bra, det var precis detta vi hoppades och önskade. Vi syns på marknaden med vår fyndiga och slående logga. Idag kämpar administrationen med att få ihop allt internt. De gör ett fantastiskt jobb, Elisabeth och alla medarbetarna kring henne. Vi har skyltat upp, annonserat, fått redaktionell text o.s.v. Det har varit mycket jobb, men det mesta har gått bra. Vissa problem blir det alltid i något så här stort. Vi sade att allt skall vara klart till den 1/12, och det blev så också. THAGE är helt rätt och viktigt för vår framtid. VIKANDE I SÖDER Konjunkturen i byggbranschen har gått ned mycket här i Skåne under september november. Vi hade styrelsemöte den 22/10, och då fanns en artikel i DI om byggbranschen. Tre län i Sverige har backat i byggsvängen under Skåne, Öster götland och Norrbottens län. Det har varit en uppgång i alla övriga län. Efterfrågan på anbud har minskat och prisbilden har sjunkit avsevärt. Det är snabba ryck i byggbranschen - upp och ner. Därmed är det också svårt att hålla jämn sysselsättning. I samma rapport kunde man läsa, att byggkonjunkturen i Skåne skulle öka under 2015 med 6 %. Jag önskar verkligen, att den prognosen håller. Nedgången under denna höst kan måhända bero på utgången i valet och på regeringsfrågan. Gemene man väntar kanske med att investera i boendet, då bostadsfrågan skall ses över samt att Finansinspektionen skall se över regler för finansieringen. Osäkerhet skapar stopp i investeringar. Det finns i nuläget, i slutet av november, mycket att räkna på. Vår kalkylavdelning gör ett jättejobb och tar fram mängder av anbud. Vi hoppas att vi skall kunna få in en del av dessa före jul- och nyårshelgerna. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! NYA JOBB sedan förra utgåvan av PI Bostadsfastighet i Malmö, Ny vindsvåning, omläggning tak samt diverse underhållsarbeten åt Bostadsrättsföreningen Margareta/ Malmö/Lund Bostadsfastighet Kv Valthornet i Kristianstad, ombyggnad av lägenheter åt ABK, Kristianstadbyggen AB/ Kristianstad

4 4 THAGE PI nr NOSTALGI Minnen, många underbara minnen. Kunde bara inte låta bli att förmedla berättelsen om ett äventyr, Jorden runt på 84 timmar, för fjorton år sedan Låt nostalgin flöda LL

5 PI nr THAGE 5

6 6 THAGE PI nr THAGES event på Niagara Lördagen den 18 oktober hade THAGE ett event på kv. Niagara / Malmö högskola, där projektet presenterades för ett stort antal inbjudna gäster kunder och övriga intressenter med olika beröringspunkter till företaget. Ändamålet var att för en bredare krets presentera sitt prestigeobjekt samt även, bl.a. annat genom medverkan av beställarrepresentant och arkitekt, informera om entreprenadformen samverkansentreprenad. Det blev ett alltigenom lyckat event som inleddes med ett besök och rundvandring på arbetsplatsen samt därefter med en samling i annan lokal för information dels från THAGE själva och dels utförliga informationer av projektledaren Jan Andersson, Akademiska Hus om Samverkans entre prenadens fördelar samt arkitekten bakom projektet, Robert Jansson från arkiteterna Lundgaard & Tranberg, som berättade om tankarna och ideerna i startfasen samt det goda samarbetet som rått under hela projektets gång. Det var mycket intressant som förmedlades, och de flesta verkade nöjda med den utförliga presentationen av projektet. Efter arbetsplatsbesöket och informationen fortsatte kvällen med intagande av god mat och dryck och med många skratt på Glasklart, där informationen hölls. Per- Åke Isacsson Vvd

7 PI nr THAGE 7 Rapport från MB-gruppen på THAGE MBÖ FÖRHANDLING - KUNSKAPSCENTER TOLLARP Den 22 september, skrevs en ny MBÖ för MB-verksamheten inom THAGE. Plädering företaget: Företaget har en befintlig MBÖ som upphör att gälla och ersätts av denna. Plädering Byggnads Skåne: Byggnads önskar en övergångsperiod så att gruppen ges förutsättningar att tillgodose representation från gamla NEP och gamla August Lundbergs. Detta genom utökad MB-grupp under en övergångsperiod. Förhandlingsresultat Utökad representation, fem ordinarie och tre suppleanter gäller t.o.m. september 2015, därefter enligt avtal. Överenskommelsen avser lokalt företag enligt definition i bilaga C. MB-gruppen består efter september 2015 av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. MB-gruppen äger rätt att förhandla om ärenden som faller under 11, 12 och 21 i MBL. Därutöver regleras MB-gruppens man- dat och arbetsuppgifter i Byggavtalets bilaga C, Företagsanpassad MB-organisation. Den närmaste utformningen av rutiner samt tillämpning av bestämmelserna överenskommes mellan företaget och MB-gruppen. UVA-MÖTE THAGE - SJÖBO FOLKETS PARK Vårt första gemensamma UVA-möte efter sammanslagningen TAB-NEP-August Lundbergs ägde rum på anrik mark i Sjöbo, och från och med nu är det THAGE som gäller. För närvarande är vi c:a 220 yrkesarbetare och lärlingar och på detta möte deltog mellan st. Från Byggnads deltog Johan Dahlberg, Anders Sjögren och Marcus Eriksson. Info från Marcus Eriksson, Byggnads Förhandlingsgången med turordningsområde. Verksamhetsområde. Ny MBÖ tecknad Förhandlingsresultat - se protokoll från Förändring av lönehanteringen för kollektivsidan: fr.o.m betalas lönen ut via Sjöbokontoret. Info från företagsledningen Personalchef Anders Nilsson visade diagram över sysselsättningsläget. Vi behöver mer arbete på sikt. Vi är nu c:a 220 medarbetare på kollektivsidan. Det planeras att anställas flera såväl kollektivanställda som tjänstemän. VD Anders Andersson visade diagram över aktuella projekt och respektive arbetsledare, kalkylkalender och anbudsstock. Prisbilden har höjts men fortfarande tas anbud till låga anbudspriser. Anders presenterade sin affärsidé: - Certifieringar: ISO 9001 Kvalitet, Miljö. Arbetsmiljö OHSAS Avfallssortering, Avtal med AkkaFrakt, Utbildning i Byggarmiljö för samtliga medarbetare. - Konfektionering, d.v.s. måttbeställning av visst material - Målsättning 2020 att omsätta 2 miljarder kronor. Årets julfest kommer att äga rum den 10 december på Kulturkvarteret i Kristianstad för samtliga THAGE-medarbetare. Artikeln fortsätter på nästa sida

8 8 THAGE PI nr Fortsättning från föreg. sida Rapport från MB-gruppen Löneinfo från Andreas Sjögren, Byggnads Andreas och Johan Dahlberg fortsätter med ackordsavstämningar som tidigare. Lönestatistik i pappersform. Information angående begreppet Byggservice. Val till MB-grupp Från gamla NEP valdes Lars Brogren till ordinarie och Mathias Johansson till suppleant. Från gamla August Lundbergs valdes Jozsef Hjort till ordinarie och Dan Planensten till suppleant. Idag består gruppen av fem ordinarie och tre suppleanter: Dan Ohlsson Roger Persson Jonas Björkkvist Lars Brogren Jozsef Hjort Rasmus Karlsson Mathias Johansson Dan Planensten Mandattiden för samtliga är MB, ordinarie, sammankallande MB, ordinarie MB, ordinarie MB, ordinarie MB, ordinarie MB, suppleant MB, suppleant MB, suppleant Göran Sundholm Huvudskyddsombud Mandattid till Bengt Nilsson Ledamot i Bolags styrelsen Mandattid till Marcus Eriksson - Turordningslistor Turordningsområden: Byggservice-Entreprenad. Samtliga är positiva till en lista. Ett exempel på delad turordningslista och vad denna kan innebära togs upp för diskussion. Andreas Sjögren: Efterlyste förslag hur MB-gruppen skall arbeta framåt i tiden. Medlemmarna hade en del önskemål beträffande: - Arbetskläder - Friskvård - Samma lön för lika arbete - En turordningslista - Skyddskommitté - Ackord på Service - Arbetsmiljö - Verktygsvagnar - Medlemskrav, Byggnads - Förplägnad: Julbord, grillning, fritt kaffe - In- och uthyrning maskiner Ronny Ebbeson, Byggnads: Kommer att besöka arbetsplatser för att informera om avtalsförsäkringar. Ronny är projektanställd på Byggnads fram t.o.m Önskemål från medlemmarna: Två UVAträffar per år. Fyra Lagbas- och Skyddsombudsträffar per år. Önskvärt med arbetsplatsbesök om t ex skydd, studier, information om vad som händer under mellantiden för våra UVA-träffar. Olika skrifter och PI-tidningen som informationskälla. Efter avslutat UVA-möte träffades vi på kontoret i Sjöbo och diskuterade hur vi skall lägga upp vårt framtida arbete med tanke på att de gamla bolagen (NEP och August L) arbetade lite olika och nu gäller det att samköra dessa. MB-TRÄFF KUNSKAPSCENTER TOLLARP Första träffen där samtliga representerar THAGE. Först gick gruppen igenom frågor såsom turordningsområden och turordningslistor. Tony Rooth från Interna Service informerade om hantering av kläder, skor samt övriga persedlar. Det gäller att hitta lösningar på klädhanteringen för THAGE. Det har varit lite olika system tidigare i de gamla bolagen. Hur hanterar vi verktygen ute på arbetsplatserna? Verktygsvagn som är personlig eller att hyra verktyg? Vilket uppdrag har vi såsom lagbas, skyddsombud, MB, FFM, och vad innebär det? Senare under dagen anslöt Lars-Eric Nyström och Anders Nilsson till gruppen. Lars-Eric N: Informerade om nya arbeten, UE-inhyrning och uthyrning av personal. Olycksfallsrapportering. Antal anställda i koncernen är 448 st. Anders N: Informerade om hantering av kläder, avtal med Groll, checklistor vid ledighet, permission, kurser, lönehantering, bl.a. service löneförhandlingar. Målsättning - klar till årsskiftet. Skyddskommitté. Dan Ohlsson informerade om frågor och svar från UVA-mötet i Sjöbo. Se redovisad text i PI nr 3/14. Vårt huvudskyddsombud Göran Sundholm behöver mer tid för att bereda och samordna sin uppgift som HSO. Det diskuterades kring eventuella sanktionsavgifter som utfaller om företaget missköter sig angående skyddsarbetet på arbetsplatserna. Anders Nilsson och Dan Ohlsson skall gå igenom uppdragslistor från gamla TAB, NEP och August Lundbergs beträffande lagbasar, skyddsombud, MB-uppdrag och FFM. TAB är avklarat, men viss komplettering behövs. Vi i MB-gruppen vill också göra arbetsplatsbesök och informera om vad som händer mellan våra UVA-träffar samt att Göran Sundholm får den tid som behövs för att bereda sina ärenden, villket kommer att ta längre tid nu, när vi blivit ett större företag. Nästa MB-möte äger rum FFM-LAGBAS- OCH SKYDDSOMBUDSTRÄFF FULLTOFTA Ännu en premiär för vårt nya företag THAGE. Från arbetsgivarsidan deltog Lars- Eric Nyström och Anders Nilsson. Från Byggnads deltog Andreas Sjögren, Robert Nilsson, Johan Dahlberg och Peter Svensson. Andreas S: Information om lönesamordnare, prestationslön, hantering, ackordavstämningar, tvister. Robert N: Information om skyddsfrågor, anläggning, maskiner, RSO-utbildning. Peter S: Informerade om RSO, mindre yrkesgrupper, arbetsrätt, tvister, resursperson, utbildningar. Johan D: Informerade om lönefrågor, löneförhandlingar, lagbasutbildning, centrala förhandlingar. Efter detta delade vi upp oss i två grupper, skyddsombud och lagbasar. Skyddsombuden informerades av Robert

9 PI nr THAGE 9 Nilsson vad som gäller vid sanktionsavgifter vid försummelse av arbetsmiljön. Analys och efteranalys vid hantering av asbest och vilka kostnader detta medför. Alla byggen från tiden före 1980 är misstänkta och skall därför inspekteras en extra gång med efteranalys som asbestföretaget bekostar. Grupparbete hölls angående företagshälsovården, tillbuds- och olycksfallsrapportering, försäkringsinformatörernas uppgift och fysik- och psykosociala frågor. Lars-Eric N: Informerade om kommande utbildningar i bl.a. kvalitet och arbetsmiljö som alla ska gå under våren Gamla NEP och gamla Aug L har också några andra utbildningar att genomgå. Dessa har vi redan genomfört i gamla TAB. Dan Ohlsson: Informerade om att skyddsombud och huvudskyddsombud får vara med och påverka projektet redan vid byggstart. Ställningar- att de byggs till ändamålet och är godkända för att tas i bruk. Det ska protokollföras att liftar är godkända och besiktigade. Hur lång tid åt gången man får arbeta med vibrerande maskiner. Produktblad ska finnas. UE inbjuds till skyddsronder. Skyddsrondsprotokoll återremitteras till Lars-Eric Nyström. Vidare informerade Dan om riskanalyser, krishantering, utrymningsplaner. Dessa fun gerar bra på en del ställen och mindre bra på andra. Uppdateringar av nya maskiner och föreskrifter AFSAR, arbetsplatsbesök. Skydd och information om vad som händer i företaget. Städning av bodarna skall göras varje dag. Tyvärr brister det på vissa arbetsplatser. Att huvudskyddsombudet får tillgång till arbetsskade- och tillbudsrapportering. Lagbasarna informerades av Andreas Sjögren, Johan Dahlberg och Anders Nilsson angående ackordsunderlag, vilka jobb vi säljer ut, ackordsavstämning, huvudentreprenöransvaret och önskemål om att bjuda in kalkylchefen till nästa möte. Båda grupperna återförenades innan lunch och redovisade sina resultat. Det kunde konstateras, att det hade varit ett lärorikt och bra möte. En fråga som diskuterades var om vi ska ha både lagbas- och skyddsombudsträffar samtidigt eller om vi skall dela på oss. Detta kommer att framgå längre fram. Vid dagens möte medverkade 32 av 39 kallade, så man kan säga att det var god uppslutning. Vad tyckte deltagarna om mötet och vad kan vi utveckla vidare: - Bra utformning av mötet - En del av programmet ska genomföras utan att personalchefen medverkar - Ändamålsenliga lokaler - Asbestsinformation - Företagsinformation - Nya jobb - Samverkansprojekt- förklara mer ingående vad detta innebär - Nya verktyg, material - Ingen förändring vad gäller möten, båda parterna tillsammans - Information om kommande träffar - Delge erfarenheter - Information från de olika arbetslagen - Arbeta med tydliga mål t.ex. uppstartsmöte - De olika rollerna lagbasar, skyddsombud, arbetsledare - Utarbeta ny Svabesholmsmodell gemensamt - Öppna dialog med arbetsledning - Viktigt att utbyta erfarenheter, både bra och dåliga - Fackliga nyheter - Inbjudna gäster tema FÖRHANDLING KUNSKAPSCENTER TOLLARP Ärende: Turordningsområde - Turordningslistor Medverkande: Anders Fredriksson BI, Lars- Eric Nyström och Anders Nilsson från företagsledningen. Marcus Eriksson och Andreas Sjögren Byggnads. Från THAGE deltog den ordinarie MB-gruppen Medlemmarna var överens vid mötet i Sjöbo om att en turordningslista för Byggservice-Entreprenad skall gälla. Arbetsgivaren vill däremot ha en delad lista för Entreprenad - Byggservice och ett arbetsområde. Vi i MB-gruppen måste ju arbeta för vad medlemmarna tycker. Vi delade upp det i enheter såsom medlemmarna såg på det. Det första är H o T är arbetsskyldighet långt hemifrån, delat turordningsområde kan riskera att selektering används vid arbetsbrist. Det kan bli en Vi- och Dom-känsla. Möjligheter: Ökad anställningstrygghet genom en lista, ökad arbetsskyldighet, ökad kompetens entreprenad byggservice. Styrka: Rättvist enligt UVA står bakom, lika för alla sist in först ut. Ett företag inte flera. Svagheter: Arbetsskyldighet, flera turordningsområde. Nyanställda på Byggservice får gå hem först vid arbetsbrist. Arbetsgivaren pläderade för ett geografiskt område och en delad lista för Entreprenad Byggservice. Kommer vi inte överens finns det möjlighet att bolagisera Byggservice. Anders Fredriksson BI menade att det krävs en annan typ av kompetens om han/hon ska ingå i Byggservice gentemot Entreprenad. MB-gruppen pläderade för en gemensam turordningslista Entreprenad Byggservice och ett arbetsområde. Sedan förde vi fram de fördelar respektive nackdelar som är redovisade sedan tidigare. Förhandlingsläget mellan parterna förblev låst. Vad som kan komma in i bilden är stupstocken, men än så länge är vi inte där. På grund av det uppkomna läget ajournerades mötet. Beslut om ny träff den 19 november 2014 då ordinarie ledamöter i MB-gruppen kallas samt att Anders Nilsson och Lars-Eric Nyström deltar från arbetsgivaren. Vid pennan Dan Ohlsson MB-sammankallande THAGE

10 10 THAGE PI nr PI har spridning ända till Sicilien Sicilianarna läser gärna PI. Tänk vilken spridning denna utmärkta koncerntidning har. Publikationen är nu t.o.m. internationellt känd och har spridning i Italien, Danmark, Monaco och Thailand. Tack till Er som gör PI för ett utmärkt arbete. PI ger ett mervärde för THAGE -koncernen. KATTERNA Och så var det våra katter på Sicilien och Castellmola, 600 meter över havet. Jag skrev om dessa i PI 2013/4. Vi skulle hälsa på våra två svart/vita katter Toni och Tano. Och vi ville visa artikeln för katternas ägare, vilka syns på bilden - mamman med barn och barnbarn. De berättade för oss, att tyvärr hade Toni och Tano gått bort. Nero, en stor svart hankatt, var den nye härskaren. Vi får väl åka och se till honom nästa år och se så att han mår bra. THAGE har också öppnat filial i Castellmola, 600 meter över havet. Det är mycket jobbigt att gå till jobbet. PÅ MED HJÄLMEN! NU KÖR VI! Anders En julbetraktelse Givetvis älskar jag min familj. Mina barn, mina barnbarn, min kära hustru, mina syskon, min far och en massa andra människor, som jag räknar in i min stora härliga familj. Något som aktualiseras speciellt nu inför julen, när vi alla ska träffas, umgås och ha trevligt. Ändå är jag ingen julmänniska! Det handlar för mycket om månglarnas marknad. Köpa så många paketer som möjligt. Och, för att hinna med allt, måste vi stressa runt så mycket som tokar. Dessutom, mitt i allt detta ska alla vara snälla och trevliga mot varandra. Ärligt talat gör jag inte så där väldig mycket jag behöver skämmas över. Jag menar så där i det dagliga livet. Jag äter, sover, älskar och arbetar. Det blir liksom ingen tid över för något rövarliv att skämmas över. Dock hände det häromdagen och det med besked. Utanför ett av Kristianstads varuhus stod som vanligt en hemlös och sålde sin tidning Faktum. En väldigt bra och läsvärd tidning. Jag byter några ord med försäljaren, lämnar femtiolappen, får min tidning och går vidare. Halvvägs till bilen med varuvagnen fylld av kassar med mat i, klipper han till med full kraft. Rakt i solarplexus kommer smällen. Jag går, fylld av

11 PI nr THAGE 11 ångest, vidare med min vagn bort mot bilen. Lena går först, sedan kommer jag, och efter kommer skammen. Hur kunde jag bete mig på det viset? Jag som påstår mig vara kristen, präst, ja till och med kyrkoherde och som dag efter dag predikar, i ord och handling, det kristna kärleksbudskapet. Hur i all sin dar kunde jag bara gå förbi muggen, tiggaren med de bylsiga kläderna, min medmänniska, utan att ge ett enda öre av mitt överflöd? Jag skämdes rejält! Snabbt vände jag tillbaka och la en slant i muggen. Inte mitt sista öre utan en obetydlig del av mitt överflöd. Du som inte ger ska inte skämmas. Min skam är min skam och inte din. Du gör annat som inte jag gör. Under ett antal år var jag engagerad i en Brukshundsklubb. Jag hade en fantastisk schäfer som lystrade till namnet Fix. Efter några år konstaterades det att han hade alltför dåliga höfter för att få tävla och jobba som brukshund. Det var en tung dag då jag tvingades att lämna bort honom för att bli avlivad. Ett av tusentals träningspass kunde låta ungefär så här: - Fy Fix. - Bra Fix - Duktig Fix - Bra Fix - Duktig Fix Min uppgift som husse var hela tiden att korrigera, berömma och uppmuntra. Allt i syfte att få en så duktig och glad hund som möjligt. Hela tiden med ledstjärnan att beröm ger bra och glada hundar emedan bannor ger dåliga och ledsna hundar. Och tänk så enkelt livet kan vara. För det är precis likadant med oss människor. Beröm och uppmuntran ger glada och goa människor. Bannor och dålig kritik ger ledsna och dystra människor. En övertygelse jag försöker praktisera i mitt dagliga värv som medmänniska. Så egentligen har vi människor bara en enda riktigt viktig uppgift. Och det är att få den andre att växa som människa, i äktenskapet, i vänskapen, i arbetsrelationen. Julen handlar trots allt om det djupt mänskliga. Tänk bara att komma hem på lunchen, få en kram och två röda rosor i en vas och ett kort med texten; Du gör mig glad kompis! Eller äta en god söndagsmiddag med ett glas vin vid köksbordet. Lite småprat om kärleken, omsorgen, vänskapen, kamratskapet och glädjen över att få vara tillsammans. GOD JUL PÅ ER ALLA! Kai

12 Hjärtligt TACK Tack för den trevliga festen i Malmö och för den fina 25-årspresenten - guldklockan. Jubilarerna Göran Oscarsson Lars-Göran Olsson Tony Rooth Jörgen Knutsson TACK TACK till företaget och till alla mina arbetskamrater för uppvaktningen på min födelsedag. Bent Kaad TACK Hjärtligt tack till företaget och mina arbetskamrater för all uppvaktning på min 60-årsdag. Ronny Persson Östra Vrams Smides AB TACK Ett stort TACK THAGEs unga och nybildade Pensionärsklubb vill rikta ett stort tack till Anders och THAGEkoncernen för det gångna året och dess sponsring till våra utflykter och evenemang. Våra besök under året har varit till Kristianstad Kulturkvarter och Malmö Högskola med tillhörande information samt förtäring. Vi tackar även alla våra medlemmar i pensionärsklubben för det stora intresset och ser fram emot nya utfärder tillsammans under kommande år. Ett stort och hjärtligt TACK för uppvaktningen på min födelsedag Ing-Marie Folkesson Ann-Christin Olsson, Åke Krantz och Lennart Wihlborg Önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

13 PI nr PERSONALINFORMATION 13 Konstklubben THAGE TACK Jag vill rikta ett STORT TACK till THAGE och till Anders för den fina upplevelsen som jag uppvaktades med på min födelsedag. När Du, Anders, nämnde att Du ville uppvakta mig med en upplevelse, anade jag, efter vår långvariga bekantskap, att det skulle vara något på den gastronomiska kartan. Jag har vid ett flertal tillfällen haft nöjet att i Ditt sällskap bevista det bästa som funnits/finns att uppbringa för finsmakare. Många äro de högt ansedda kulinariska inrättningar som besökts och prövats. Denna senaste upplevelse som jag och hustrun fick vara med om, var en av de absolut bästa. Den kanske enda upplevelse som kan mäta sig med densamma är den vi tillsammans var med om på Restaurant Endtenfang i Celle mellan klockan 20 och midnatt söndagen den 15 oktober år en upplevelse som jag tidigare beskrivit som gudomlig och oförglömlig och som så har förblivit. Men så var och är man ju fortfarande stjärnbeprydd i Guide Michelin.. Inom koncernen finns en konstklubb som startade i slutet på 1980-talet. Vi har för närvarande c:a etthundra medlemmar. Utlottning av konstverk sker en gång per år i samband med årsmötet. Årsmötet och utlottningen äger vanligtvis rum under mars månad. Inköp av konst för medlemsavgifterna görs av tre inköpsgrupper, vilka väljs på årsmötet. Koncernbolagen brukar skänka konstverk/vinster till ett värde av c:a kronor. Detta innebär, att det lottas ut vinster till ett sammanlagt värde av c:a kronor. Vid dragningen i mars 2014 lottades tjugosex vinster ut. Om Du inte har vunnit något under de senaste fem åren, får du en extra lott vid dragningen. För att vara med i konstklubben skall Du antingen arbeta i koncernen eller vara pensionär. Vill Du bli medlem hör av dig till: Ann-Christin Olsson tel eller e-postadress: STORT TACK än en gång! Lars

14 14 PERSONALINFORMATION PI nr Anders Andersson 60 år Söndagen den 19 oktober fyllde Anders 60 år. Direkt efter THAGEs kundevent den 18 på företagets pågående prestigeprojekt kv. Niagara / Malmö Högskola med efterföljande sammankomst på Glasklart i Malmö gavs det därför också tillfälle att fira högtidsdagen. Vi fick under kvällen från flera olika håll höra en del episoder i Ditt "byggarliv", allt ifrån Stockholmsdebuten på ABV som bl.a. festfixare, till sammanslagningen av Dina tre bolag. En lång resa med oerhört skiftande innehåll. Verkade som Din far Thage gjorde rätt när han tillsammans med Gösta Weister på Österängskolan ledde in Dig på rätt spår att bli "byggare". Ja vi har mycket att tacka din far Thage för. Själv fick jag förmånen att träffa Dig för första gången år 1985 i samband med invigningen av idrottshallsbygget på flygflottiljen i Kallinge, där jag arbetade som platschef. Du kom i din Porsche och med en i mitt tycke alldeles för modern kostym (ja, pågen kom ju direkt från Stockholm ). Då tänkte man - oj, oj, vilken lyxlirare. Men så fel jag hade. Här fick vi både grovjobbaren och liraren i samma person. Påminner lite om en känd Svensk fotbollsspelare som vi har haft ett projekt till. Du har alltid haft en klar bild på hur Du vill att företaget skall fungera. Bygg kon junkturen var inte den bästa då Du återvände hem till Tollarp. Det blev ett stort lass för Dig att dra, då din far Thage först gick bort i november 1990 och Vd:n Gösta Nilsson i februari Nya ideer har aldrig varit främmande för Dig. Du kämpade på och fick oss alla att sätta oss i skolbänken för att utbilda oss i kvalitets- och miljöarbete. Många höjde på ögonbrynen och menade att "så har vi alltid arbetat". Dock inte med att noggrant dokumentera alltsammans, vilket var av stor vikt för våra beställare. Detta insåg Du tidigt. Numera är allt detta en självklarhet och ett utomordentligt hjälpmedel i vårt dagliga arbete. Genombrottet fick Du i samband med bygget åt Ericsson Fastigheter i Lund för mobilverksamhet, idag kallat Greenland och som numera har Vasakronan som ägare. Detta projekt hade vi aldrig fått utan Ditt engagemang och pådrivande arbete med kvalitets- och miljöfrågor. Det blev riktigt känslosamt (du vet säkert vad jag menar..) när vi fick beställningen uppe hos Ericsson på Telefonplan i Stockholm. Och efter detta projektet låg hela den skånska byggmarknaden framför Dig. Många projekt och många beslut har hanterats genom åren. Och med Din envishet, Din effektivitet, Ditt engagemang och enkla hållning har Du lyckats skapa ett företag som är svårslaget i branchen. Visst, Du säger ofta när vi träffar kunder att Du har duktiga medarbetare. Men hos en chef som skapar ordning och reda vill man stanna. Ett tydligt bevis på detta är att den 150:e guldklockan för 25 års anställning delades ut i samband med ditt firande. Detta är också bevis på att vi, Dina medarbetare, tror på företaget och på vår vision. Nu kör vi i den nya THAGE - organisationen mot utmaningar och gemensamma mål. STORT GRATTIS från oss alla i THAGE - koncernen. Per-Åke Isacsson Vvd

15 PI nr PERSONALINFORMATION 15 Lars Larsson 70 år Lars Larsson började i THAGEkoncernen den 29 mars Han arbetade som arbetsledare och platschef under många år. När vi behövde någon som tog hand om löner och personalfrågor visade Lars sitt intresse för detta. Han fick då denna uppgift av far och min företrädare. Jag ärvde sedan denna lysande personalchef, som hjälpte mig att utveckla koncernen. Lars höll i vår certifiering på kvalitetssidan, vilken var klar 1997 lagom till vårt 50-års jubileum. Och år 2000 tog han oss till miljöcertifiering enligt ISO Lars var en självgående och drivande personalchef och mycket aktiv i många frågeställningar i koncernen. Han var ett stort stöd för mig. Lars var också drivande i vår tidning PI, och är så fortfarande. Idag är han ansvarig utgivare för denna mycket populära publikation. PI är bättre än någonsin och utvecklas ständigt. Vi är snart uppe i 2000 externa läsare. PI är som sagt mycket omtyckt och viktig i vår marknadsföring såväl internt som externt. PI finns nu även på vår hemsida. GRATTIS OCH TACK för allt engagemang i snart 50 år. Anders Ing-Marie Folkesson nollar Ing-Marie fyllde den 25 september vis, en mycket aktningsvärd ålder. Och speciellt jag själv har förståelse för den. Du började här hos oss på THAGE för två och ett halvt år sedan på ett ettårsvikariat, då Du gick in för en ledig medarbetare. Tycke uppstod, och vi bad dig därför jobba vidare och erbjöd Dig en tillsvidareanställning, som Du till vår glädje accepterade. Du är alltid glad och positiv samt duktig i ekonomi, löner och övrig administration. Stort GRATTIS i efterhand! Anders

16 16 PERSONALINFORMATION PI nr Arne Jakobsson 70 år När THAGE hade träff med sin pensionärsklubb den 2/10 fyllde Arne Jakobsson 70 år. Magnus Claesson hade påpassligt snappat upp detta från ett par av sina gubbar på Niagara, vilka tidigare jobbat mycket tillsammans med Arne, oftast i Lunda området. Med anledning av detta kunde denne forne träarbetare hos THAGE överraskas på sin högtidsdag. STORT GRATTIS! Anders Michael Möller 50 år Här uppvaktas Michael Möller av Plåtexpressens VD Henry Svensson. Födelsedagen tillbringade Michael med familjen i London. GRATTIS säger vi till Michael Linda H Christer Mårtensson 50 år Den 13 november fyllde Du 50 år. En aktningsvärd ålder, då man fyller klok. Du började i koncernen den 9 juni 1982, och Du har alltså varit här i 32 år redan. Du har varit Christer Allstens vapendragare och varit delaktig i att bygga upp vår betongavdelning. Du måste vara lite galen som under hans vingar varit med och utvecklat vårt betongkunnande. Christer och Christer är ett välkänt begrepp inom betongvärlden. Och lite galna måste Ni nog vara, då Ni börjar gjuta klockan på morgonen och slutar vid samma tid ett dygn senare. Du har gått från yrkesarbetare via arbetsledare för beton- gjobb till att idag vara platschef inom bygg. Just nu är Du platschef för Bilcentrumprojektet i Kristianstad, en totalentreprenad på c:a 30 MSEK. På resan inom den interna skolan har det blivit Betong klass II och Betong klass I, där den senare är unik och mycket svår. Du är en speciell människa med en härlig inställning till livet och till jobbet. Detta lärde jag mig om Dig 2004, då vi hade vårt projektarbete om att tjäna pengar och då vi skapade den s.k. Svabeholmsmodellen. Senare var Du med på Emporia. Vi skulle gjuta på hålbjälklag, m2 mitt i smällkalla vintern. Ditt arbete och Din inställning gjorde att Du var kvar på Emporiaprojektet tillsammans med många övriga medarbetare i koncernen ända fram till färdigställandet. Ett fantastiskt arbete. Vi önskar Dig allt välmående och att vi får kämpa många år ytterligare tillsammans. Anders

17 PI nr PERSONALINFORMATION 17 Laszlo Bercsenyi 60 år Laszlo Bercsenyi på Östra Vrams Smide har fyllt 60 år och uppvaktades inför födelsedagen av företaget och arbetskamraterna. STORT GRATTIS säger vi till Laszlo. Mats A Bent Kaad 65 år Grattis Bent på den stora dagen. Vi köpte RE-Väla Plåt år Du var tillsammans med Roger Ekholm ägare till företaget. Det har varit roligt att göra affär med Dig. Det har varit ett givande och ett tagande. Du har glimten i ögat och har ett pojkaktigt sätt, som är vinnande hos alla. Jag är tacksam för att jag fått lära känna Dig och önskar Dig lycka till och god hälsa i framtiden. Anders Två trotjänare i THAGE På träffen med THAGE-pensionärer hamnade jag på samma bild som två profiler i THAGEs historia. Einar Molin är 90 år och en mycket elegant herre. Lika snabb i hjärnan och i kommentaren som i fornstora dar. När jag började i THAGE för 28 år sedan var Einar platschef. Han började sin bana på företaget den 1 augusti 1968 och pensionerades den 30 april Viggo Elofsson jobbade hos oss i 42 år mellan och Viggo har varit mångsysslare - från kranförare till chef för vår Byggservice i Kristianstad. Vi har fortfarande mycket kontakt, och Viggo är idag ordförande i vår konstklubb på THAGE. Viggo är en varm människa, och det är alltid mycket skratt där han drar fram. Anders

18 18 PERSONALINFORMATION PI nr Guldklockjubilarer 25 år i Thage Vår största tillgång i koncernen är våra medarbetare och deras lojalitet. Detta är den viktigaste faktorn till vår framgång. Trotjänare som bär THAGE - andan vidare till nya medarbetare och som stannar kvar så att vi får den höga kompetens som vi har. Fram till och med 2014 har vi delat ut 150 guldklockor i koncernen. För mig är det en av årets höjdpunkter att få dela ut dessa. I år valde vi att göra det då vi visade Malmö Högskola (Kv. Niagara) och berättade om denna samverkansentreprenad. Anders Göran Oscarsson Göran är andreman på THAGEs Håltagningsavdelning, som Per-Åke Strömbäck startat upp och fortfarande leder. Göran är en fantastisk medarbetare med hög servicegrad. Han ställer upp helger, kvällar och semestrar då detta krävs av våra kunder. Rent och snyggt håller han också omkring sig, och det enda spår kunden ser av honom är ett hål. Allt är urstädat och borrkärnor borttransporterade. TACK för Dina goda insatser! Anders Tony Rooth Tony Rooth är en av dem som tillhör andra generationens guldklockjubilarer. Tonys far Hans var mobilkranförare i koncernen och fick också guldklocka (1994). Tony är chef för vår Interna Serviceavdelning i Tollarp. Han har hand om bodar, containrar, byggmaskiner och transporter. Han ger god service till våra byggen precis som avdelningen heter. Tony är omtyckt av alla, och han fixar allt. Platschefer och arbetsledare ringer bara Tony - sedan fixar han resten. TACK! Anders

19 PI nr PERSONALINFORMATION 19 Lars-Göran Olsson Lars-Göran Olsson, Lego kallad, är finsnickare på THAGEs avdelning i Lund. Han jobbar på Berne Anderssons avdelning med försäkringsskador. Det är mycket inbrottskador. Lego hanterar även maskinerna på vårt snickeri. Det kan se hemskt ut vid en inbrottsskada, men sedan Lego varit där med sin hantverksskicklighet och återställt, syns det inte att det varit inbrott. TACK! Anders Gott Slut och Gott Nytt År! År 2014 närmar sig sitt slut - ett nytt år och nya möjligheter väntar. Med slutet på året kommer det årliga nyårslöftet. Hur är det för dig? Skall du avge nyårslöfte, och vad är i så fall syftet? Enligt Wikipedia är ett nyårslöfte följande: Ett löfte som avläggs av en individ på nyårsafton som ett sätt att förändra sin livsstil åt ett håll som ses som positivt. Namnet kommer ifrån det faktum att dessa löften oftast sätts i effekt på nyårsdagen och kvarstår tills målet har uppnåtts, även om många löften förblir ouppnådda och relativt ofta bryts en kort tid efter att de satts. Värt att nämna är att många pizzabagare har som mest att göra nyårsdagen.. Vad är det då som gör att vissa klarar hålla sina löften och andra bryter gång på gång? Och vad kan man göra för att nå framgång? Previas psykolog Katarina Karringer menar att faktum är att vi människor är ganska bra på att sätta upp mål och förbereda oss på att klara av saker. Dock finns det ett vanligt problem, som hindrar oss i att göra långsiktiga beteendeförändringar. Vi lägger nämligen mycket krut vid det som kommer före beteendet, alltså förberedelserna, när det egentligen är så, att det som kommer efter beteendet, alltså belöningen, är det som motiverar oss allra mest. Allra bästa motivationen får vi av belö-ningar, som är viktiga för oss och som kommer direkt efter vi utfört beteendet. Så efter att du har gjort något som är i linje med ditt nyårslöfte belöna dig själv! Ge dig en klapp på axeln, säg några peppande ord och unna dig att göra något du tycker om (men helst inte något som tar dig längre ifrån målet...). Ett annat gott råd är att sätta rimliga krav. I stället för att ha som nyårslöfte att utesluta saker- prova lova att lägga till något. Att lova äta grönsaker varje dag känns lättare än att sluta äta godis, eller hur? Att lova äta godis bara lördagar är troligen också mer rimligt än att vara helt utan. En av åtta svenskar sägs avge nyårslöfte. Enligt SIFO kommer 80 % av dom inte klara att hålla sina löften, men hela 20 % kommer att lyckas. Värt att notera är att så mycket som 80% av vår motivation att göra en beteendeförändring styrs faktiskt av det vi uppnår med beteendet, medan endast 20% styrs av förberedelserna. Kan detta hänga ihop med SIFOs siffror om vilka som klarar av att hålla sina löften, månntro? Har skaran på 20% förstått och tillämpat vikten av belöning? Testa du också! Slutligen: Försök byta ut hårda ord som löfte mot det lite mjukare: önska. Prova därför gärna läsa hela texten igen, men byt nu ut ordet nyårslöftelöfte mot nyårsönskan... Att lova är svårt men att önska är lätt... GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! Martina

20 20 PERSONALINFORMATION PI nr Hej! Jag heter Klas Lundin och är sedan den 13/11 anställd som projektansvarig på Plåtexpressen i Helsingborg. Kommer från Södertälje, där jag var delägare i Liab Plåtbyggarna AB. Flyttade till Skåne, Ängelholm 2006 (kärleken). Sedan dess har jag arbetat på Lindab som filialchef och säljare i Helsingborg. Och på Bjarnes System med infästning av plan plåt (bandtäckning) m.m. På fritiden blir det mycket husbilsåkande runt om i Skåne samt gärna ner till Medelhavet. Klas Hej! Jag heter Bengt Lind och är 57 år. Jag har just fått anställning på Plåtexpressen i Malmö som projekledare/arbetsledare. Min plåtkarriär började 1973 på BPA i Helsingborg köpte jag och två kollegor ett företag i Klippan som heter AB Br. Hjorts Plåtslageri såldes företaget och året efter började jag på Helsingborgs Byggplåt som arbetsledare. Och nu är jag här på Plåtexpressen. Mina fritidsintressen är två dvärgsschnauserhundar samt golf. Att vandra i skogen med hundarna är ett måste ibland. Det är avkoppling. Det känns kul med lite nya utmaningar - så väl mött alla! Bengt Hej! Jag heter Leif Larsen Lilja och är 47 år. Många av er minns mig säkert från min tidigare anställning hos Thage Anderssons. Jag bor precis som tidigare i Eslöv tillsammans med min familj, som består av min fru Susann, min son André och min dotter Amanda. Jag har nu, efter några år inom den kommunala verksamheten, där jag jobbat som byggprojektledare samt även under en kortare tid som byggnadsinspektör, återvänt till Thage Anderssons, eller THAGE som det heter i dag. Tanken är att jag i första hand ska hålla till på serviceavdelningen i Lund, där jag ska försöka att avlasta Jörgen Knutsson så gott det går. Jag vill passa på att ta tillfället i akt och önska er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR Leif Larsen Lilja

21 PI nr PERSONALINFORMATION 21 Hej! Jag heter Veronica Persson och är 33 år. Jag bor utanför Höllviken, men hoppes inom kort att kunna bosätta mig i Lundaområdet. Jag är utbildad byggnadsingenjör och kommer närmast från Mätcenter, där jag jobbade som mätingenjör/mätkonsult. Och det var härigenom och i detta arbete som jag blev stationerad på kv. Niagara i Malmö, där jag fick jobba tillsammans med THAGE. Det var en fantastiskt rolig och lärorik tid med ett härligt gäng. Så när jag sedan kände, att jag ville ta ett steg vidare och utvecklas och få arbetsuppgifter inom hela byggprocessen, blev jag oerhört glad att jag fick möjligheten att komma till THAGE som arbetsledare. Jag är en mycket aktiv person, och på fritiden tycker jag om att träna. Jag springer, tränar styrka och tar långa promenader. Jag är en riktig friluftsmänniska och trivs bäst med att vara ute i naturen. Veronica Hej! Hej! Hejsan! Ola Kristoffersson, 38 år och bor utanför Dalby med fru och två töser. Från och med den 1 oktober gick jag över till att bli arbetsledare på heltid på THAGEs Byggservicevdelning i Lund. Jag har jobbat som servicesnickare / arbetsledare i 4,5 år i företaget. Innan jag började på August Lundbergs jobbade jag på bl.a. Veidekke och Nimab. Ola Jag heter Roger Börjesson och är 41 år. Jag bor på en liten gård i Rydsgård med min fru Susanne och våra två söner, Emil 10 år och Edwin 3 år. Jag har jobbat som murare på NEP sedan 1995 och har nu fått chansen att ta klivet vidare till arbetsledare. Min utmaning blir att arbetsleda på Akelius i Malmö, vilket blir en väldigt spännande utmaning. På fritiden blir det mycket fotboll med mina söner och så lite renovering på vårt hus. Roger B Jag heter Emil Nilsson och är 30 år. Jag bor i Kristianstad med min sambo. Jag började på THAGE i Kristianstad i mitten av oktober som projektingenjör. Innan dess var jag på Skanska i Malmö i två år. Mina fritidsintressen består av renovering av vårt hus i Västra Vram och fotografering. Det känns väldigt spännande att få vara en del av THAGE och jag hoppas på många spännande projekt framöver! Emil

22 THAGE KRISTIANSTAD rapporterar Ove har ordet: Detta blir första gången, som jag presenterar mig som avdelningschef för Kristianstad i PI. Ett ärofyllt uppdrag och som känns som en naturlig övergång från min tidigare produktionschefsroll, som jag ärvde efter Lennart Wihlborg hösten Tänk vad tiden går - snart 10 år på företaget men endast ett par månader i det nya THAGE. Sammanslagningen känns helt rätt. Man märker det redan och man får höra många positiva kommentarer om densamma. Plötsligt finns vi överallt och det är bara början. Inom THAGE är vi nu tre avdelningar och Kristianstad är en av dem. Inom Kristi anstadsavdelningen arbetar Christer Allsten och jag själv som arbetschefer i projekten, och vi tillsammans har åtta arbetsledare/ platschefer som vi ansvarar för. Tillsammans med de andra två avdelningarna i Sjöbo och Malmö/Lund kommer vi att kunna ta och bemästra de flesta projekt, som finns på marknaden, då vi samarbetar mellan avdelningarna. Vi är Vi! Pågående projekt för oss just nu är bl.a. Östra kommunhuset, Bilcentrum och Kristianstad Mejeri i Kristianstad. Rättscentrum i Malmö är också ett pågående projekt, som löper på bra för att avslutas under första halvåret Rinkaby Rör i Malmö är ett annat projekt vi haft en tid och där en hel del underhållsarbeten kunnat bedrivas i väntan på bygglovet. Det projektet kommer att pågå preliminärt till semestern Vi har också Arrangemangshallen i Bromölla, som är planerad att startas upp 2015 för att avslutas i mitten av Dessutom har vi även fått ett nytt projekt, kv. Valtornet i Kristianstad, där ABK är beställare. Det kommer att utföras som en totalentreprenad och pågå till början av år Kalkylavdelningen är fullt sysselsatt med att räkna på nya projekt, så jag hoppas kunna rapportera om fler nya spännande projekt för avdelningen även i nästa PI. Ove Hagström

23 PI nr THAGE / Kristianstad 23 Ett par dagar med Anders i lastbilen Med Östra Vrams Smide på Tollarps omlastningsstation. Montering Decra-hall i Hässleholm. Lastbilen sedd från kv. Niagaras tak. Montering skärmtak på kv. Niagara. Tveksamma lastmetoder. Sett i trafikvimlet. Transport åt Östra Vrams Smide, Tollarp. Upplyftning av elcentraler på Skånemejerier Kristianstad. Anders G

24 24 THAGE / Kristianstad PI nr Håltagningsavdelningen rapporterar Här kommer ett litet axplock av vad THAGE:s Håltagningsavdelning har sysslat med under hösten. Som man kan se, har arbetet varierat ganska mycket. VI på Håltagningsavdelningen ser fram emot många nya och spännande utmaningar samt önskar alla PI-läsare en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR Vid tangentbordet Göran Oscarsson. Delar av håltagningsavdelningen har med utmärkt assistans av Kjell Olssons Entreprenad i Tollarp under hösten anlagt nya stenkistor för dagvatten vid kontoret i Tollarp. Henrik Andersson sågar i lecavägg för ny port vid Tvättanstalten i Kristianstad. Johan Andersson river betongvägg runt en damm vid en villa i Åhus. Beställare är Wanstadius Trädgård AB i Tollarp. Henrik Andersson har hittat en behaglig arbetsställning när han borrar för ventilationskanaler åt en ny frisör, som ska öppna salong i Kristianstad.

25 PI nr THAGE / Kristianstad 25 Fredrik Svensson borrar hål för nya ventiler i Tomelilla åt THAGE Byggserviceavdelning i Sjöbo. Johan Andersson slipar betonggolv. Henrik Andersson schaktar för ett nytt lyftbord på Flextrus i Lund medan Joakim Mårtensson dirigerar. Beställare är THAGE Byggservice i Lund. Svenska Foder i Åhus Invigning av råvaruhall Torsdagen den 13novenber var det invigning för THAGEs projekt åt Svenska Foder i Åhus. Vi, Matthias och Andreas Byström, var på plats och uppvaktade och önskade lycka till med den nya anläggningen. Både VD Johan Nordenblad och fabrikschef Per- Ola Johnsson var mycket nöjda med vårt arbete och tackade för gott samarbete. Matthias B Bild: Bosse Nilsson Kristianstadsbladet

26 26 THAGE / Kristianstad PI nr Niagara - Malmö Högskola Intensiv, intensivt - trodde att det skulle lugna sig lite, skulle varit så?! Är för närvarande c:a medarbetare ute på bygget varje dag, och trotts detta känns det hyfsat bra, för det är nämligen elektriker, elektriker och åter elektriker. Överallt dessa elektriker. Detta är nu ingen nyhet, då vi vetat att det skulle bli så här sedan byggstart. Det är alltid elbitarna som kommer på sluttampen. NÄSTAN KLARA Övriga installatörer såsom VS-, vent- och sprinklermontörer har i stort avvecklat. Själva har vi c:a tjugo man som håller på med sakvaror, dörrar, lister och inredning. De sista bitarna av trottoarerna gjuts nu i veckan. Vi kommer inte vara helt färdiga till jul men näst intill. MONTAGEARBETEN nu under december och fortgå under januari, huset överlämnas till Akademiska Hus den 27 februari, vilka sedan lämnar över till Malmö Högskola den 1 april. Vi på Niagara vill önska alla en SKÖN JUL- OCH NYÅRSHELG! Magnus C Det mesta som pågår invändigt är montering av partier, flexväggar, mattläggning, målning och undertaksmontage. Utvändigt pågår det sista markarbetet och Gert och Robin N monterar skärmtaken. STICKER UT Det är och har varit ett trevligt bygge att vara delaktig i, något som sticker ut och som kommer att märkas (märks) i Malmös stadsbild. Vi har haft en hel del studiebesök på plats och fler kommer. Alla är imponerade av arkitekturen och även våra hantverkares skicklighet - det är nämligen fantastisk finish på ytor m.m. ÖVERLÄMNING Tanken är att provningar skall komma igång

27 PI nr THAGE / Kristianstad 27 Rapport från THAGE Byggservice Kristianstad I Kristianstad renoverar vi lägenheter åt Jacob Agardh- Twetman, som vi har arbetat tillsammans med under många år. Vi har även bytt fönster på innergården och gjort renoveringar i källarvåningen i hans fastighet Här är vi på Starka:s elementfabrik i Kristianstad och gjuter nya plintar samt förstärker de befintliga pelarna. Det skall monteras upp en ny traversbana, som är 38 meter. På bilden ses Stefan Svensson. Nils-Åke Hedvall