Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken"

Transkript

1 Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

2

3 Välkommen till nya moderaterna. Visst är Svedala en fantastisk kommun - nära till såväl natur som till stora städer. Med goda kommunikationer och en god tillväxt, även under de senaste krisåren. Men jag tror också att Du håller med om att det finns sådant som händer i Svedala kommun som kan bli bättre. Alltför många elever går ut skolan utan tillräckliga kunskaper och alltför många saknar ett jobb att gå till. Därför satsar vi på att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Barn och ungdomar är vår framtid och ska vara prioriterade, dagens unga ska ju ta hand om morgondagens äldre. Svedala har förändrats och nya moderaterna har fortsatt att utvecklas. Vi vill upprätthålla välfärden genom att satsa på bra utbildning, god och värdig omsorg och på att fler ska komma i arbete. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att skapa ett tryggare Svedala, att få tillbaka polisstationen i Svedala var bara ett första steg. Rätt vård i rätt tid - för alla. Tillgänglighet och god kvalité är minimikrav för en gemensamt finansierad sjukvård. Det ska finnas valfrihet för var och en att välja vem som ska utföra välfärdens arbete även om välfärden betalas med gemensamma skatter. Det ska finnas bostäder för allas behov. Vi moderater vill satsa på seniorboende och trygghetsboende i olika former med såväl hyresrätt som bostadsrätt. Dessutom måste ungdomar få chansen att kunna flytta hemifrån. Får vi Ditt förtroende i höstens val tänker vi göra allt för att fler ska få jobb, satsa på bra skolor och förskolor samt god och respektfull vård och omsorg. Vi vill skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i vår kommun och vi värnar starkt om vårt breda föreningsliv. Svedala kommun har bra förutsättningar att vara den föregångskommun vi strävar efter - där alla har möjlighet att leva ett gott liv. Svedala kommun ska utmärkas av Trygghet, Kvalité och Respekt. Gunilla Nordgren, kommunalråd (M)

4 Vi kandiderar! Trygghet Kvalité och Respekt - i Svedala och i Sverige! Gunilla Nordgren. I Svedala ska det vara en självklarhet med en bra skola, en trygg omgivning och politiker som lyssnar! Linda Allansson. Valfrihet i skola, vård och omsorg! Per Mattsson. Slopa LAS och ge lärarna status. Fredrik Thott. Valfrihet i boendet. Sverker Nordgren För kvalitativ kundservice i ett tryggt och stimulerande samhälle, med möjlighet till bra utbildning och rekreation. Joakim Andersson. Välj Moderaterna, vi för en ansvarsfull politik för Svedalas framtid. James Perlman. Det viktigaste valet någonsin: Allians eller koalition? Sverige går till val. Mycket tyder på att detta val kommer att bli det viktigaste på många, många år. Det svenska folket har nu möjlighet att bestämma utvecklingen på ett antal viktiga områden och vilken kurs vi ska följa i framtiden. Ett antal grundläggande frågor skiljer de olika blocken åt, frågor som påverkar allas vardag och framtid. En röst på Moderaterna leder till fortsättning på arbetslinjen och minskning av bidragslinjen. Endast så kan välståndet öka, välfärden stärkas och Sveriges utveckling säkras. Alliansen står enad och har redan visat en överlägsen regeringsduglighet. Skattepolitik, säkerhetspolitik, socialpolitik trots att frågorna är komplicerade och svåra har Alliansen stått enad. Klara besked innan valet har lett till genomförda vallöften efter valet. Trots en global finanskris, som ställt allt på ända för många regeringar, har Alliansen lotsat Sverige igenom krisen på ett sätt som Kommunval Landstingsval Riksdagsval

5 väcker beundran och avund i resten av världen. Arbetslinjen som drivits konsekvent av Alliansen kommer vid ett maktskifte att ersättas av bidragslinjen. Välfärden är ju helt beroende av att produktionen av varor och tjänster hålls på högsta möjliga nivå. Välfärd och välstånd grundas på arbetet som görs. Varje arbetsinsats som inte görs, därför att medborgarna är arbetslösa eller ungdomarna hålls borta från arbetsmarknaden, innebär en minskad välfärd. Det ska det alltid löna sig att arbeta, och lön ska ge mer än bidrag. Om oppositionen kommer i regeringsställning kommer bidragssamhället tillbaka: mer arbetslöshetsunderstöd, mera bidrag, mera förtidspensioneringar av människor som kan göra en insats. Det skapar sämre välstånd och mera utanförskap och det är ett onödigt slöseri med resurser. Många har fått mer pengar i sin plånbok. Alliansen har under sitt regeringsinnehav sänkt skatterna i flera steg. Den rödgröna oppositionen har varje gång klagat högt. Skattesänkningarna har varit störst för dem som behövt dem mest: Låg- och medelinkomsttagare har fått stora ökningar av reallönen innevarande mandatperiod. En avklingande finanskris gör att hjulen börjar snurra snabbare igen och det ger utrymme att sänka skatten för våra pensionärer, mest för dem med lägst pension. Sänkta skatter leder till sänkta skattekilar och det leder till att människor inte i samma utsträckning målar om sina hus utan kan låta målaren göra det. RUT och ROT ger samma effekt. Dessutom har sysselsättningen ökat och svarta jobb har blivit vita. Vi lovar att Alliansen kommer att fortsätta på den inslagna vägen. De skattereduktioner på hushållsnära tjänster (RUT) och på reparations- och underhållsarbeten (ROT) som regeringen har infört har skapat många nya arbetstillfällen i Skåne dels genom att svarta jobb blir vita, dels genom att många nya företag startas och arbetsgivare vågar nyanställa. Företagen är en viktig grundsten i samhället. Moderaterna vill se fler företag som får möjlighet att växa i Svedala och Skåne. Fler företag ger fler arbeten. En jobbskapande arbetslinje måste matcha rätt personer till rätt arbete. Det behövs fler lärlingsanställningar för att slussa ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. Därför satsar Svedala kommun 4 mkr på att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vänder på alla stenar för att finna vägar för ungdomarna in på arbetsmarknaden.

6 En kommun i ekonomisk balans och i harmoni med våra naturvärden. Göran Jepsson Med hjärta och engagemang för sociala frågor samt vård- och omsorgsfrågor. Erika Jepsson. Jag sätter våra barns skolgång och fritidssysselsättning i centrum. Daniel Pedersen Arbetslinjen tjänar vi alla på! Reino Lindberg. Kvalitet för alla. Bengt Ohlsson Ett tryggt och drogfritt Svedala för våra barn och ungdomar! Anna Porsedal. Trygghet på gator och torg. Per Lindwall. Kunskap i centrum Niklas är 10 år gammal och går i fjärde klass. Han är en aktiv och lite sprallig elev, och ligger långt framme i matten. Uppgifterna även i andra ämnen är snabbt avklarade och det blir gott om tid för Niklas att rita och hitta på bus som stör de andra eleverna. Lärarna har svårt att hålla honom sysselsatt. Hans kamrat Erik går det lite långsammare för, hans läs- och skrivsvårigheter har varit kända för lärarna sedan andra klass. Men med extra lärarstöd och resursenhetens hjälpmedel och stöd klarar även Erik av uppgifterna och når läroplanens mål. Det måste finnas utrymme för både Niklas och Erik i skolan. Idag finns en tendens att skolan lägger mer resurser på de svaga eleverna och att de duktiga eleverna förlorar sin motivation eller väljer att byta till en friskola. Med kunskapen i centrum får både de duktiga och svaga eleverna plats. Men det kräver också att skolan bättre anpassas till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Individuella utvecklingsplaner får inte bara vara en skrivbordsprodukt som plockas fram till utvecklingssamtalen med föräldrarna, utan ska hållas levande och hjälpa eleverna i deras lärande genom att sätta tydliga mål och ge motivation. Lärarna måste få ägna sig åt det de är bäst på; att undervisa. Idag har en mängd uppgifter lagts på lärarna, vilka egentligen inte har med lärandet att göra. De ska bort. Eleverna måste också få arbetsro för att kunna utveckla sina färdigheter, både teoretiska och praktiska. En större del av barnens skoldag måste få ägnas åt skolarbete. För att Niklas och Eriks föräldrar ännu lättare ska kunna se hur de ligger till och inom vilka områden Kommunval Landstingsval Riksdagsval

7 En röst på Moderaterna är en röst för en skola där kunskapen och elevens behov sätts i fokus, där lärare och föräldrar samverkar för elevernas bästa och där det finns möjlighet att själv välja vilken utbildning som passar bäst. de är duktiga och var de kan behöva mer stöd vill vi moderater införa betyg i lägre årskurser än idag. Den nya skollagen ger rätt till betyg i sjätte klass i stället för i åttan som i dag och dessutom i fler steg. Det är viktigt för eleverna och deras föräldrar att veta hur de klarar sig i skolan och det är viktigt för lärarna att veta vilka elever som behöver extra stöd. Möjligheten att välja skola ska öka. Det öppnar för friskolor med olika pedagogiska inriktningar, som högskoleförberedande, idrott, språk eller IT. Erfarenhet och forskning visar att finns det friskolor i en kommun blir också de kommunala skolorna bättre, då konkurrensen om eleverna ökar. De kommunala skolorna måste erbjuda bra utbildning med olika pedagogiska inriktningar och på samma villkor som en friskola. Det är elevens behov som ska stå i centrum. Om undervisningen sker i en kommunal skola eller en friskola är oväsentligt, så länge kvaliteten är hög och det finns möjlighet för eleverna och föräldrarna att själva bestämma vad som passar dem bäst. Skolan måste ge utrymme för elever med både praktiska och teoretiska färdigheter. Därför vill vi förnya gymnasieskolan och dela upp den i två huvudinriktningar. Dels en studieförberedande del som leder till högskolebehörighet, dels yrkesprogram som leder till examen i praktiska yrken samt en inriktning som leder till lärlingsexamen. Lika lite som den som går ett teoretiskt program måste lära sig att styra en automatsvarv ska de elever som väljer att läsa yrkesprogram eller lärlingsutbildning ha krav på sig att läsa in högskolebehörighet. Det blir alltså mindre teoretiska ämnen men desto fler yrkesämnen med hög kvalitet. Bra kultur för alla. Anne Jönsson För framtiden i tryggt Svedala. Ulf Lennerling. För en meningsfull fritid i ett ännu bättre Svedala. Jan Holmerup I Svedala kommun ger vi barnen valfrihet i skolgången, vi bekämpar våld och vi värnar om vår natur. Mats Malmgren. Våra skattepengar skall användas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Lennart Kindmo. Bättre skola - bättre framtid. Björn Wennerlund Jag vill speciellt arbeta för Baras utveckling. Bertil Holmgren

8 Meningsfull fritid och trygghet för våra barn och ungdomar. Viveca Larsson Större valfrihet för den enskilde människan är alltid att föredra. Hans Mårtensson Fritt val inom vård och omsorg. Ewa Lennerling. Svedalas miljö ska vi bevara och vara rädda om. Kjell Nexbo Värna om trygghet och kunskap för både unga och gamla. Ulf Perlman. Jag kommer arbeta för en stormarknad i Svedala! Anneli Lindberg Vård och omsorg En av de viktigaste sakerna i ett väl fungerande samhälle är att vi får hjälp när vi själva inte fungerar fullt ut. Det kan handla om god omsorg på ålderns höst, gott bemötande när vi behöver söka hjälp och god tillgänglighet till vård i hela Skåne. Tyra är snart 88 år gammal. I hela sitt liv har hon tagit hand om sig själv och bakar fortfarande bullar till sina barnbarns barn varje vecka. För ett år sedan blev hennes man Harry, som är två år äldre, sjuk så att han inte längre klarade av att bo hemma. Han fick då flytta in på ett äldreboende några kvarter bort. Tyra vill bo kvar hemma så länge som möjligt och det är en självklarhet att hon ska kunna få göra det. Likaså är det självklart att Harry ska kunna få god omsorg på ett hem i närheten, där Tyra har möjlighet att hälsa på så ofta hon kan. En röst på Moderaterna är en röst för fortsatt utveckling av Hälsovalet, för att fler händer ska frigöras inom vården och för att statusen på vårdyrkena ska höjas. Oavsett om det gäller vård i hemmet eller på ett äldreboende ser vi till att lyssna till de äldre och vad de själva vill. Bara för att man inte klarar av att ta hand om sig själv fullt ut längre betyder inte det att man inte har en vilja som måste respekteras. Oavsett hur situationen ser ut skall man kunna välja en lösning som passar en själv. Det kan vara att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten, anhörigstöd och kanske avlösning eller växelboende. Vi vill satsa på att det byggs trygghetsboenden/seniorboenden i våra tre tätorter. Trygghetsboende innebär moderna lägenheter med eget boende och med gemensamma sällskapsutrymmen och matsal. Det ska finnas tillgång till såväl hyresrätter som bostadsrätter. Med en bra hemtjänst kan man bo kvar i sitt hem längre och samtidigt inte behöva uppleva den ensamhet som så många äldre upplever idag. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

9 Det är viktigt att själv kunna välja både vårdform och utförare (kundval). Därför har vi Svedalamoderater jobbat hårt för valfrihet inom hemtjänsten. Vi kommer att fortsätta att verka för att den enskilde får bestämma själv. Vårdpersonalen - en alltför osynliggjord yrkesgrupp De som arbetar inom den skånska vården och omsorgsverksamheterna i kommunerna har världens bästa jobb, om man frågar dem själva. Det är mötet med människor och den uppskattning och tacksamhet de visar som gör att personalen inte för en sekund ångrar sitt yrkesval. Men arbetet beskrivs av många som både fysiskt tungt och stressande. Arbetssituationen gör att personalen inte alltid hinner göra allt de vill och de oroar sig ibland över att de äldre och de sjuka ska bli lidande. Vi vill frigöra fler händer, så att läkare och sköterskor kan få ägna sig åt att ta hand om patienter och inte åt betungande administration. Det är också viktigt att kunna utvecklas inom sitt yrke. Då blir vården bättre och då trivs personalen bättre på sin arbetsplats. I Skåne ges BOT Region Skåne har infört ett hälsoval i hela Skåne. Alla patienter kan själva välja vilken vårdcentral de vill gå till och kan enkelt byta om de inte är nöjda. På så sätt vill vi minska köerna och öka kvaliteten på vården i hela Skåne. Den ska kännetecknas av Bemötande, Omhändertagande och Tillgänglighet. Hälso- och sjukvården måste organiseras efter skåningarnas bästa så att fler kan få vård snabbare. Omhändertagandet måste utgå från patientens individuella behov och även innefatta förebyggande arbete. Det har blivit bättre. Men tillsammans med personalen kan vi utveckla den skånska vården ytterligare så att alla patienter känner sig trygga när de behöver söka vård. I takt med att Svedala växer, ska vi värna om utbildningsmöjligheter och bostäder för våra ungdomar, så att de väljer att stanna kvar. Rolf Asp Läge för företagande i Svedala! Agneta Lilliehöök Konkurrensutsätt verksamheter där medborgare och kommun båda gör vinster, valmöjligheter och kvalitetsförbättringar till våra invånare. Susanne Lovén. Valfrihet och samverkan för dig i Bara! Kim Gustavsson. Rätt att bo ihop livet ut! Eva Nobrell. Att hushålla väl med skattebetalarnas pengar är en hjärtefråga för mig! Ingemar Bönsö

10 Hemlagad mat inom vård och skola. Dennis Ryberg Trygghet för alla. Anne-Christine Ohlsson Fler skånska frågor ska beslutas i Skåne. Lars-Ingvar Ljungman. Region Skåne skall ha en sjukvård med god tillgänglighet, hög kvalitet och gott bemötande - organiserat utifrån patientens behov. Catharina Blixen-Finecke. Vår region behöver en moderatstyrd ledning där människors valfrihet sätts i centrum. Göran Holm. För föryngring, förnyelse och förbättring. För ett Skåne i utveckling där valfriheten står i fokus. Carina Larsson. Att känna sig trygg i de områden man vistas i - på sin gata, i sitt hem, i sin skola - borde vara en självklarhet. Att komma hem till ett genomsökt, vandaliserat och länsat hem är en omskakande upplevelse. Att som 4-åring komma till förskolan och mötas av klotter, krossade fönster eller kringslängda och förstörda leksaker är upprivande. Att som kvinna känna sig otrygg utomhus och därför välja att stanna hemma, att behöva ta med sig någon när man ska ta en promenad eller att tvingas se sig över axeln när man är ute på kvällen är inte acceptabelt. Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute och går på kvällen. För var tionde kvinna är rädslan för att utsättas för brott så stark att hon avstår från att gå en kvällspromenad med hunden eller från att gå hem ensam från krogen. Nathalie, 22 år, var en av de kvinnor som inte ville låta rädslan styra hennes liv. Hon brukade därför gå hem ensam på kvällarna efter jobbet i en närbutik. I vintras blev hon överfallen och utsatt för en våldtäkt bara några kvarter ifrån sin bostad. Det brott som Nathalie utsattes för och som drabbar tusentals kvinnor årligen, är inte bara en fråga om brott och straff utan även om jämlikhet. Många kvinnor känner en begränsad rörelsefrihet enbart på grund av att de är kvinnor. Så får det inte vara. För att Nathalie ska kunna känna sig trygg igen är det viktigt att gärningsmannen får sitt straff. Hela straffskalan ska användas och det måste skickas tydliga signaler från samhället om att brott får konsekvenser. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott är en reform som moderaterna länge velat se, och som blev verklighet genom ny lagstiftning från den 1 juli Moderaterna vill att kriminalvården ska ha ett meningsfullt innehåll där de intagna ges möjligheter till en bra behandling. Brottsligheten är en stor utmaning för samhället. I Svedala kommun anmäldes 1750 brott under Många brottslingar hamnar snett tidigt i livet. Därför vill moderaterna att samhället ska reagera tydligt redan mot unga som begår brott. Fler brott av den som är under 15 år och misstänkt ska nu utredas av polis. Det är viktigt för den unge själv, föräldrarna, brottsoffret, som kanske själv är en ung person, och sociala instanser, som lättare kan värdera behovet av hjälp och stöd. Vi vill även se nolltolerans mot narkotika. Tidiga och gemensamma insatser krävs för att kunna hjälpa barn, ungdomar och föräldrar innan det är för sent. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

11 Jag arbetar för en ökad frihet för människor och företag i Öresundsregionen. Ulf Bingsgård. Jag vill minska det politiska inflytandet och skapa klimat som tillåter människor och företag att växa. Målet är personlig trygghet, integritet och hög livskvalitet. Linda Wahlquist. Ser möjligheter istället för begränsningar och sätter individen främst. Daniel Kolm. En röst på Moderaterna är en röst för handlingskraft mot missbruk och våld, för ökat skydd mot våldsutsatta kvinnor, bättre rehabilitering av intagna samt nolltolerans mot brott. Ungdomar är en kraft som måste tas till vara. En bättre arbetsmarknad för unga behövs. Emma Köster. Vi har under det senaste året satsat hårt på att komma till rätta med de ungdomsproblem som finns. Den gångna vintern öppnades Navet, ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan i Svedala kommun. I Bara har det under det senaste året startats ett samarbete mellan frivilliga krafter och olika samhällsorgan. Vi tror det är ett bra sätt att hindra att barn och unga hamnar på glid och kunna ge stöd och vägledning. Moderaterna har alltsedan polisen flyttade till Sturup 2006 fortsatt verka för att få tillbaka polisen till Svedala. Nu har det lyckats. Sverige har nu 2800 fler poliser än vad som fanns Det har aldrig tidigare funnits så många som nu. Det är tillsammans med dessa poliser, som nu har resurser att röra sig ute i samhället, som vi alla kan förebygga brottslighet i vår närhet och få ett tryggare samhälle Jag vill slå vakt om fortsatt god service, ekonomisk hushållning och värna den vackra naturen i Skåne. Patrik Åkesson. Alla ska känna sig trygga! Bob Ericsson.

12 FOTO: Jonna Thomasson Bra klimat för både företag och miljö. Ewa Thalén Finné. Unga som äldre har alla rätt att ställa krav på en synlig, närvarande och effektiv polis! Trygghet innebär frihet för individen. Det arbetar jag för! Anders Hansson. Jag vill stärka Skånes röst i Riksdagen, lyssna och agera. Utveckla Öresundsregionen sänk avgiften på bron. Värna den goda samhällsplaneringen. Christine Jönsson. För ett humant samhälle där alla har möjligheten att lyckas. Boriana Åberg. Politik ska gynna arbete och företagande samtidigt som hänsyn tas till miljön. Den enskilde människans rätt att ta egna beslut måste stärkas. Linda Andersson. Jag vill verka för goda kommunikationer, fler bostäder och högre tillväxt. Tomas Avenborg. Fortsätta driva en sund, rimlig och verklighetsförankrad politik som gynnar alla. Gustav Schyllert. Ungdomarna och framtiden Det har aldrig varit lätt att vara ung, men frågan är om det någonsin varit så svårt som det är idag. Många barn och ungdomar har idag en stressig och otrygg tillvaro inte minst inom skolan. Skolan är ungdomarnas arbetsplats och på sin arbetsplats har alla rätt till trygghet! I en del hem innebär föräldrarnas arbetssituation så mycket stress och övertid att tiden inte räcker till för barnen. Andra familjer drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom som leder till negativ stress. Tyvärr förekommer även våld och missbruk i en del hem. Barn och ungdomar hör framtiden till och alla måste ha möjlighet till en bra, trygg och utvecklande uppväxt. Det är dagens barn och unga som kommer att ta hand om morgondagens äldre. Vi har i Svedala kommun ett rikt och brett föreningsliv som betyder så oerhört mycket för såväl ungdomar som för många andra. Det stora ideella arbete som så många föreningsledare gör är oumbärligt. Värdet av deras arbete kan aldrig nog uppskattas. Ett rikt och brett föreningsliv ger möjligheter för människor i alla olika åldrar att mötas, oavsett om det är en teaterförening eller en fotbollsklubb. Vi har i dag så många föreningar med så omfattande verksamhet att det råder platsbrist i sporthallar, fotbollsplaner och samlingslokaler. Nu äntligen är konstgräsplaner på gång söder om järnvägen i Svedala. I Bara håller en ny multihall på att byggas och en konstgräsplan är inplanerad. Nu är det Klågerups tur, där behövs såväl upprustning av befintliga lokaler och planer som nysatsningar på fotbollsplan mm. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

13 Vi jobbar för att Svedala kommun ska vara en föregångskommun med ett rikt och brett föreningsliv. Ungdomar har många gånger svårt att få jobb - framför allt sitt första jobb. Fler praktik- och lärlingsplatser samt flexiblare regler på arbetsmarknaden underlättar för ungdomar att få jobb. De ungdomar som inte lyckas få sitt första jobb efter skolan när studierna är avklarade riskerar att långvarigt hamna i ett utanförskap och det kan lätt leda till att man tappar sin framtidstro redan innan 25-årsdagen! Det är bara genom att verkligen lyssna på ungdomar som vi kan skapa en framtidsinriktad kommun. Vi moderater arbetar för att ungdomar skall ha ett verkligt inflytande i samhällets utveckling, det är ju deras framtid det gäller. En röst på Moderaterna är en röst på fortsatta satsningar på föreningsverksamheter i kommunen samt på verkligt inflytande för ungdomar.

14

15 Så här röstar du! Identitetskontroll Vid all röstning ska du kunna styrka din identitet genom att visa legitimation. På valdagen i din vallokal (adress finns på röstkortet) kan även en annan person intyga din identitet, men då ska denna person kunna styrka sin identitet genom att visa sin legitimation. Ta alltid med legitimation när du ska rösta! Rösta från utlandet Om du befinner dig i utlandet kan du antingen rösta på ambassad eller konsulat, eller brevrösta (för mer information, besök gärna Din röst ska hinna till Sverige i tid för att vara med när rösterna räknas. Du behöver inte ditt röstkort för att rösta från utlandet. Brevröstningsmaterial kan fås bl.a. från kommunen. Rösta med bud Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller till en röstningslokal. Du måste ha särskilda ombudskuvert. Dessa kan man bl.a. få från kommunen. Personrösta Du kan personrösta i samtliga val genom att sätta kryss framför en av kandidaterna. Den kandidaten placeras då först på din valsedel vid sammanräkningen. Om du inte kryssar någon, räknas namnen i den ordning de står på valsedeln. I denna broschyr presenteras några av kandidaterna. Förtidsrösta Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen pågår den 1-19 september. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och legitimation. Var du kan rösta kan du se här intill, eller på valmyndighetens hemsida Vallokaler för förtidsröstning Svedala bibliotek onsdag 1/ torsdag 2/ fredag 3/ lördag 4/ söndag 5/ måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/ lördag 11/ söndag 12/ måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/ lördag 18/ valdagen 19/ Röstning på vårdinrättningar kommer att ske söndagen den 12 september enligt följande: Holmagården Toftaängen Solgården Stella Bara bibliotek onsdag 1/ torsdag 2/ fredag 3/ lördag 4/ söndag 5/9 stängt måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/ lördag 11/ söndag 12/9 stängt måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/ lördag 18/ valdagen 19/9 stängt Klågerups bibliotek onsdag 1/9 stängt torsdag 2/9 stängt fredag 3/9 stängt lördag 4/9 stängt söndag 5/9 stängt måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/9 stängt lördag 11/9 stängt söndag 12/9 stängt måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/9 stängt lördag 18/9 stängt valdagen 19/9 stängt

16 ODR Total inom Svedala kommun Framåt tillsammans! Valet 2010 handlar om framtiden, vad vi vill att Sverige ska vara. Föregångslandet Sverige är Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige ska bli något annat, utan vi vill bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns i vårt land. Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Där vi tror på människors inneboende kraft, vilja att ta ansvar och ger alla möjlighet att växa. Detta är vad vi vill med Sverige. Vi vill att Sverige ska vara ett land där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Det ska vara ett land där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete. Detta skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre välfärd. Blå Skåne 3b 2010, ansvarig utgivare Lars-Ingvar Ljungman. Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund. Vi vill att Sverige ska vara ett land där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den. Med en förskola och skola där våra barn berikas med kunskaper och blir väl behandlade. Där utvecklad kvalitet i välfärden ger oss trygghet i sjukvården och i äldreomsorgen. Samt där vi har ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger. Vi vill att Sverige ska vara ett land med ordning och reda i ekonomin. Det behövs för att värna jobben och välfärden samt rusta oss inför morgondagens utmaningar. Fyra år med en alliansregering har inneburit många viktiga reformer för jobben, välfärden och framtiden. Samtidigt finns mycket kvar att göra. I valet den 19 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige. Redan den 1 september börjar förtidsröstningen. Sedan följer 19 dagar då du har möjlighet att göra din röst hörd. Din röst är viktig. Du kan göra skillnad. Fredrik Reinfeldt

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Det finns ett parti i Örkelljunga kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Örkelljunga kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Örkelljunga kommun som kan fixa jobben. Utveckla Örkelljunga! Det är dags att utveckla Örkelljunga för framtiden! För oss moderater är det alltid viktigt att göra bra ännu bättre.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Det finns ett parti i Kävlinge kommun som kan fixa jobben

Det finns ett parti i Kävlinge kommun som kan fixa jobben Det finns ett parti i Kävlinge kommun som kan fixa jobben Foto: Joanna Bladh Har du tid en minut? Under de senaste fyra åren har vi moderater haft förmånen att tillsammans med vännerna i Alliansen få styra

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se Ja till framtiden! Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Framtidens Katrineholm

Framtidens Katrineholm Framtidens Katrineholm Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Omval den 15 maj 2011

Omval den 15 maj 2011 Lättläst information Omval den 15 maj 2011 Här kan du läsa om var det är omval den 15 maj. Du kan också läsa om hur du gör när du röstar i omvalet den 15 maj och om vem som får rösta. Informationen kommer

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Låt oss göra Laholm ännu bättre

Låt oss göra Laholm ännu bättre Låt oss göra Laholm ännu bättre Vi ber om ditt förtroende. Valet är ditt den 19 september Vi socialdemokrater vill skapa framtidstro i hela vår kommun för alla som bor där. Unga ska känna sig sedda, kunna

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling sén Fotograf: PO Ro Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna

Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Här beskrivs fyra externa informationsmål enligt Valmyndighetens informationsriktlinjer:

Här beskrivs fyra externa informationsmål enligt Valmyndighetens informationsriktlinjer: 1 (5) Handläggare: David Mirlas Tel: 08-635 69 22 E-post: david.mirlas@val.se April 2015 Inför varje val tar Valmyndigheten fram en informationsplan som beskriver vilka informationsinsatser som kommer

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet... 2 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort... 5 Valsedlar... 6 Rösta på parti

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer