Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken"

Transkript

1 Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

2

3 Välkommen till nya moderaterna. Visst är Svedala en fantastisk kommun - nära till såväl natur som till stora städer. Med goda kommunikationer och en god tillväxt, även under de senaste krisåren. Men jag tror också att Du håller med om att det finns sådant som händer i Svedala kommun som kan bli bättre. Alltför många elever går ut skolan utan tillräckliga kunskaper och alltför många saknar ett jobb att gå till. Därför satsar vi på att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Barn och ungdomar är vår framtid och ska vara prioriterade, dagens unga ska ju ta hand om morgondagens äldre. Svedala har förändrats och nya moderaterna har fortsatt att utvecklas. Vi vill upprätthålla välfärden genom att satsa på bra utbildning, god och värdig omsorg och på att fler ska komma i arbete. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att skapa ett tryggare Svedala, att få tillbaka polisstationen i Svedala var bara ett första steg. Rätt vård i rätt tid - för alla. Tillgänglighet och god kvalité är minimikrav för en gemensamt finansierad sjukvård. Det ska finnas valfrihet för var och en att välja vem som ska utföra välfärdens arbete även om välfärden betalas med gemensamma skatter. Det ska finnas bostäder för allas behov. Vi moderater vill satsa på seniorboende och trygghetsboende i olika former med såväl hyresrätt som bostadsrätt. Dessutom måste ungdomar få chansen att kunna flytta hemifrån. Får vi Ditt förtroende i höstens val tänker vi göra allt för att fler ska få jobb, satsa på bra skolor och förskolor samt god och respektfull vård och omsorg. Vi vill skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i vår kommun och vi värnar starkt om vårt breda föreningsliv. Svedala kommun har bra förutsättningar att vara den föregångskommun vi strävar efter - där alla har möjlighet att leva ett gott liv. Svedala kommun ska utmärkas av Trygghet, Kvalité och Respekt. Gunilla Nordgren, kommunalråd (M)

4 Vi kandiderar! Trygghet Kvalité och Respekt - i Svedala och i Sverige! Gunilla Nordgren. I Svedala ska det vara en självklarhet med en bra skola, en trygg omgivning och politiker som lyssnar! Linda Allansson. Valfrihet i skola, vård och omsorg! Per Mattsson. Slopa LAS och ge lärarna status. Fredrik Thott. Valfrihet i boendet. Sverker Nordgren För kvalitativ kundservice i ett tryggt och stimulerande samhälle, med möjlighet till bra utbildning och rekreation. Joakim Andersson. Välj Moderaterna, vi för en ansvarsfull politik för Svedalas framtid. James Perlman. Det viktigaste valet någonsin: Allians eller koalition? Sverige går till val. Mycket tyder på att detta val kommer att bli det viktigaste på många, många år. Det svenska folket har nu möjlighet att bestämma utvecklingen på ett antal viktiga områden och vilken kurs vi ska följa i framtiden. Ett antal grundläggande frågor skiljer de olika blocken åt, frågor som påverkar allas vardag och framtid. En röst på Moderaterna leder till fortsättning på arbetslinjen och minskning av bidragslinjen. Endast så kan välståndet öka, välfärden stärkas och Sveriges utveckling säkras. Alliansen står enad och har redan visat en överlägsen regeringsduglighet. Skattepolitik, säkerhetspolitik, socialpolitik trots att frågorna är komplicerade och svåra har Alliansen stått enad. Klara besked innan valet har lett till genomförda vallöften efter valet. Trots en global finanskris, som ställt allt på ända för många regeringar, har Alliansen lotsat Sverige igenom krisen på ett sätt som Kommunval Landstingsval Riksdagsval

5 väcker beundran och avund i resten av världen. Arbetslinjen som drivits konsekvent av Alliansen kommer vid ett maktskifte att ersättas av bidragslinjen. Välfärden är ju helt beroende av att produktionen av varor och tjänster hålls på högsta möjliga nivå. Välfärd och välstånd grundas på arbetet som görs. Varje arbetsinsats som inte görs, därför att medborgarna är arbetslösa eller ungdomarna hålls borta från arbetsmarknaden, innebär en minskad välfärd. Det ska det alltid löna sig att arbeta, och lön ska ge mer än bidrag. Om oppositionen kommer i regeringsställning kommer bidragssamhället tillbaka: mer arbetslöshetsunderstöd, mera bidrag, mera förtidspensioneringar av människor som kan göra en insats. Det skapar sämre välstånd och mera utanförskap och det är ett onödigt slöseri med resurser. Många har fått mer pengar i sin plånbok. Alliansen har under sitt regeringsinnehav sänkt skatterna i flera steg. Den rödgröna oppositionen har varje gång klagat högt. Skattesänkningarna har varit störst för dem som behövt dem mest: Låg- och medelinkomsttagare har fått stora ökningar av reallönen innevarande mandatperiod. En avklingande finanskris gör att hjulen börjar snurra snabbare igen och det ger utrymme att sänka skatten för våra pensionärer, mest för dem med lägst pension. Sänkta skatter leder till sänkta skattekilar och det leder till att människor inte i samma utsträckning målar om sina hus utan kan låta målaren göra det. RUT och ROT ger samma effekt. Dessutom har sysselsättningen ökat och svarta jobb har blivit vita. Vi lovar att Alliansen kommer att fortsätta på den inslagna vägen. De skattereduktioner på hushållsnära tjänster (RUT) och på reparations- och underhållsarbeten (ROT) som regeringen har infört har skapat många nya arbetstillfällen i Skåne dels genom att svarta jobb blir vita, dels genom att många nya företag startas och arbetsgivare vågar nyanställa. Företagen är en viktig grundsten i samhället. Moderaterna vill se fler företag som får möjlighet att växa i Svedala och Skåne. Fler företag ger fler arbeten. En jobbskapande arbetslinje måste matcha rätt personer till rätt arbete. Det behövs fler lärlingsanställningar för att slussa ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. Därför satsar Svedala kommun 4 mkr på att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vänder på alla stenar för att finna vägar för ungdomarna in på arbetsmarknaden.

6 En kommun i ekonomisk balans och i harmoni med våra naturvärden. Göran Jepsson Med hjärta och engagemang för sociala frågor samt vård- och omsorgsfrågor. Erika Jepsson. Jag sätter våra barns skolgång och fritidssysselsättning i centrum. Daniel Pedersen Arbetslinjen tjänar vi alla på! Reino Lindberg. Kvalitet för alla. Bengt Ohlsson Ett tryggt och drogfritt Svedala för våra barn och ungdomar! Anna Porsedal. Trygghet på gator och torg. Per Lindwall. Kunskap i centrum Niklas är 10 år gammal och går i fjärde klass. Han är en aktiv och lite sprallig elev, och ligger långt framme i matten. Uppgifterna även i andra ämnen är snabbt avklarade och det blir gott om tid för Niklas att rita och hitta på bus som stör de andra eleverna. Lärarna har svårt att hålla honom sysselsatt. Hans kamrat Erik går det lite långsammare för, hans läs- och skrivsvårigheter har varit kända för lärarna sedan andra klass. Men med extra lärarstöd och resursenhetens hjälpmedel och stöd klarar även Erik av uppgifterna och når läroplanens mål. Det måste finnas utrymme för både Niklas och Erik i skolan. Idag finns en tendens att skolan lägger mer resurser på de svaga eleverna och att de duktiga eleverna förlorar sin motivation eller väljer att byta till en friskola. Med kunskapen i centrum får både de duktiga och svaga eleverna plats. Men det kräver också att skolan bättre anpassas till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Individuella utvecklingsplaner får inte bara vara en skrivbordsprodukt som plockas fram till utvecklingssamtalen med föräldrarna, utan ska hållas levande och hjälpa eleverna i deras lärande genom att sätta tydliga mål och ge motivation. Lärarna måste få ägna sig åt det de är bäst på; att undervisa. Idag har en mängd uppgifter lagts på lärarna, vilka egentligen inte har med lärandet att göra. De ska bort. Eleverna måste också få arbetsro för att kunna utveckla sina färdigheter, både teoretiska och praktiska. En större del av barnens skoldag måste få ägnas åt skolarbete. För att Niklas och Eriks föräldrar ännu lättare ska kunna se hur de ligger till och inom vilka områden Kommunval Landstingsval Riksdagsval

7 En röst på Moderaterna är en röst för en skola där kunskapen och elevens behov sätts i fokus, där lärare och föräldrar samverkar för elevernas bästa och där det finns möjlighet att själv välja vilken utbildning som passar bäst. de är duktiga och var de kan behöva mer stöd vill vi moderater införa betyg i lägre årskurser än idag. Den nya skollagen ger rätt till betyg i sjätte klass i stället för i åttan som i dag och dessutom i fler steg. Det är viktigt för eleverna och deras föräldrar att veta hur de klarar sig i skolan och det är viktigt för lärarna att veta vilka elever som behöver extra stöd. Möjligheten att välja skola ska öka. Det öppnar för friskolor med olika pedagogiska inriktningar, som högskoleförberedande, idrott, språk eller IT. Erfarenhet och forskning visar att finns det friskolor i en kommun blir också de kommunala skolorna bättre, då konkurrensen om eleverna ökar. De kommunala skolorna måste erbjuda bra utbildning med olika pedagogiska inriktningar och på samma villkor som en friskola. Det är elevens behov som ska stå i centrum. Om undervisningen sker i en kommunal skola eller en friskola är oväsentligt, så länge kvaliteten är hög och det finns möjlighet för eleverna och föräldrarna att själva bestämma vad som passar dem bäst. Skolan måste ge utrymme för elever med både praktiska och teoretiska färdigheter. Därför vill vi förnya gymnasieskolan och dela upp den i två huvudinriktningar. Dels en studieförberedande del som leder till högskolebehörighet, dels yrkesprogram som leder till examen i praktiska yrken samt en inriktning som leder till lärlingsexamen. Lika lite som den som går ett teoretiskt program måste lära sig att styra en automatsvarv ska de elever som väljer att läsa yrkesprogram eller lärlingsutbildning ha krav på sig att läsa in högskolebehörighet. Det blir alltså mindre teoretiska ämnen men desto fler yrkesämnen med hög kvalitet. Bra kultur för alla. Anne Jönsson För framtiden i tryggt Svedala. Ulf Lennerling. För en meningsfull fritid i ett ännu bättre Svedala. Jan Holmerup I Svedala kommun ger vi barnen valfrihet i skolgången, vi bekämpar våld och vi värnar om vår natur. Mats Malmgren. Våra skattepengar skall användas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Lennart Kindmo. Bättre skola - bättre framtid. Björn Wennerlund Jag vill speciellt arbeta för Baras utveckling. Bertil Holmgren

8 Meningsfull fritid och trygghet för våra barn och ungdomar. Viveca Larsson Större valfrihet för den enskilde människan är alltid att föredra. Hans Mårtensson Fritt val inom vård och omsorg. Ewa Lennerling. Svedalas miljö ska vi bevara och vara rädda om. Kjell Nexbo Värna om trygghet och kunskap för både unga och gamla. Ulf Perlman. Jag kommer arbeta för en stormarknad i Svedala! Anneli Lindberg Vård och omsorg En av de viktigaste sakerna i ett väl fungerande samhälle är att vi får hjälp när vi själva inte fungerar fullt ut. Det kan handla om god omsorg på ålderns höst, gott bemötande när vi behöver söka hjälp och god tillgänglighet till vård i hela Skåne. Tyra är snart 88 år gammal. I hela sitt liv har hon tagit hand om sig själv och bakar fortfarande bullar till sina barnbarns barn varje vecka. För ett år sedan blev hennes man Harry, som är två år äldre, sjuk så att han inte längre klarade av att bo hemma. Han fick då flytta in på ett äldreboende några kvarter bort. Tyra vill bo kvar hemma så länge som möjligt och det är en självklarhet att hon ska kunna få göra det. Likaså är det självklart att Harry ska kunna få god omsorg på ett hem i närheten, där Tyra har möjlighet att hälsa på så ofta hon kan. En röst på Moderaterna är en röst för fortsatt utveckling av Hälsovalet, för att fler händer ska frigöras inom vården och för att statusen på vårdyrkena ska höjas. Oavsett om det gäller vård i hemmet eller på ett äldreboende ser vi till att lyssna till de äldre och vad de själva vill. Bara för att man inte klarar av att ta hand om sig själv fullt ut längre betyder inte det att man inte har en vilja som måste respekteras. Oavsett hur situationen ser ut skall man kunna välja en lösning som passar en själv. Det kan vara att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten, anhörigstöd och kanske avlösning eller växelboende. Vi vill satsa på att det byggs trygghetsboenden/seniorboenden i våra tre tätorter. Trygghetsboende innebär moderna lägenheter med eget boende och med gemensamma sällskapsutrymmen och matsal. Det ska finnas tillgång till såväl hyresrätter som bostadsrätter. Med en bra hemtjänst kan man bo kvar i sitt hem längre och samtidigt inte behöva uppleva den ensamhet som så många äldre upplever idag. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

9 Det är viktigt att själv kunna välja både vårdform och utförare (kundval). Därför har vi Svedalamoderater jobbat hårt för valfrihet inom hemtjänsten. Vi kommer att fortsätta att verka för att den enskilde får bestämma själv. Vårdpersonalen - en alltför osynliggjord yrkesgrupp De som arbetar inom den skånska vården och omsorgsverksamheterna i kommunerna har världens bästa jobb, om man frågar dem själva. Det är mötet med människor och den uppskattning och tacksamhet de visar som gör att personalen inte för en sekund ångrar sitt yrkesval. Men arbetet beskrivs av många som både fysiskt tungt och stressande. Arbetssituationen gör att personalen inte alltid hinner göra allt de vill och de oroar sig ibland över att de äldre och de sjuka ska bli lidande. Vi vill frigöra fler händer, så att läkare och sköterskor kan få ägna sig åt att ta hand om patienter och inte åt betungande administration. Det är också viktigt att kunna utvecklas inom sitt yrke. Då blir vården bättre och då trivs personalen bättre på sin arbetsplats. I Skåne ges BOT Region Skåne har infört ett hälsoval i hela Skåne. Alla patienter kan själva välja vilken vårdcentral de vill gå till och kan enkelt byta om de inte är nöjda. På så sätt vill vi minska köerna och öka kvaliteten på vården i hela Skåne. Den ska kännetecknas av Bemötande, Omhändertagande och Tillgänglighet. Hälso- och sjukvården måste organiseras efter skåningarnas bästa så att fler kan få vård snabbare. Omhändertagandet måste utgå från patientens individuella behov och även innefatta förebyggande arbete. Det har blivit bättre. Men tillsammans med personalen kan vi utveckla den skånska vården ytterligare så att alla patienter känner sig trygga när de behöver söka vård. I takt med att Svedala växer, ska vi värna om utbildningsmöjligheter och bostäder för våra ungdomar, så att de väljer att stanna kvar. Rolf Asp Läge för företagande i Svedala! Agneta Lilliehöök Konkurrensutsätt verksamheter där medborgare och kommun båda gör vinster, valmöjligheter och kvalitetsförbättringar till våra invånare. Susanne Lovén. Valfrihet och samverkan för dig i Bara! Kim Gustavsson. Rätt att bo ihop livet ut! Eva Nobrell. Att hushålla väl med skattebetalarnas pengar är en hjärtefråga för mig! Ingemar Bönsö

10 Hemlagad mat inom vård och skola. Dennis Ryberg Trygghet för alla. Anne-Christine Ohlsson Fler skånska frågor ska beslutas i Skåne. Lars-Ingvar Ljungman. Region Skåne skall ha en sjukvård med god tillgänglighet, hög kvalitet och gott bemötande - organiserat utifrån patientens behov. Catharina Blixen-Finecke. Vår region behöver en moderatstyrd ledning där människors valfrihet sätts i centrum. Göran Holm. För föryngring, förnyelse och förbättring. För ett Skåne i utveckling där valfriheten står i fokus. Carina Larsson. Att känna sig trygg i de områden man vistas i - på sin gata, i sitt hem, i sin skola - borde vara en självklarhet. Att komma hem till ett genomsökt, vandaliserat och länsat hem är en omskakande upplevelse. Att som 4-åring komma till förskolan och mötas av klotter, krossade fönster eller kringslängda och förstörda leksaker är upprivande. Att som kvinna känna sig otrygg utomhus och därför välja att stanna hemma, att behöva ta med sig någon när man ska ta en promenad eller att tvingas se sig över axeln när man är ute på kvällen är inte acceptabelt. Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute och går på kvällen. För var tionde kvinna är rädslan för att utsättas för brott så stark att hon avstår från att gå en kvällspromenad med hunden eller från att gå hem ensam från krogen. Nathalie, 22 år, var en av de kvinnor som inte ville låta rädslan styra hennes liv. Hon brukade därför gå hem ensam på kvällarna efter jobbet i en närbutik. I vintras blev hon överfallen och utsatt för en våldtäkt bara några kvarter ifrån sin bostad. Det brott som Nathalie utsattes för och som drabbar tusentals kvinnor årligen, är inte bara en fråga om brott och straff utan även om jämlikhet. Många kvinnor känner en begränsad rörelsefrihet enbart på grund av att de är kvinnor. Så får det inte vara. För att Nathalie ska kunna känna sig trygg igen är det viktigt att gärningsmannen får sitt straff. Hela straffskalan ska användas och det måste skickas tydliga signaler från samhället om att brott får konsekvenser. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott är en reform som moderaterna länge velat se, och som blev verklighet genom ny lagstiftning från den 1 juli Moderaterna vill att kriminalvården ska ha ett meningsfullt innehåll där de intagna ges möjligheter till en bra behandling. Brottsligheten är en stor utmaning för samhället. I Svedala kommun anmäldes 1750 brott under Många brottslingar hamnar snett tidigt i livet. Därför vill moderaterna att samhället ska reagera tydligt redan mot unga som begår brott. Fler brott av den som är under 15 år och misstänkt ska nu utredas av polis. Det är viktigt för den unge själv, föräldrarna, brottsoffret, som kanske själv är en ung person, och sociala instanser, som lättare kan värdera behovet av hjälp och stöd. Vi vill även se nolltolerans mot narkotika. Tidiga och gemensamma insatser krävs för att kunna hjälpa barn, ungdomar och föräldrar innan det är för sent. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

11 Jag arbetar för en ökad frihet för människor och företag i Öresundsregionen. Ulf Bingsgård. Jag vill minska det politiska inflytandet och skapa klimat som tillåter människor och företag att växa. Målet är personlig trygghet, integritet och hög livskvalitet. Linda Wahlquist. Ser möjligheter istället för begränsningar och sätter individen främst. Daniel Kolm. En röst på Moderaterna är en röst för handlingskraft mot missbruk och våld, för ökat skydd mot våldsutsatta kvinnor, bättre rehabilitering av intagna samt nolltolerans mot brott. Ungdomar är en kraft som måste tas till vara. En bättre arbetsmarknad för unga behövs. Emma Köster. Vi har under det senaste året satsat hårt på att komma till rätta med de ungdomsproblem som finns. Den gångna vintern öppnades Navet, ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan i Svedala kommun. I Bara har det under det senaste året startats ett samarbete mellan frivilliga krafter och olika samhällsorgan. Vi tror det är ett bra sätt att hindra att barn och unga hamnar på glid och kunna ge stöd och vägledning. Moderaterna har alltsedan polisen flyttade till Sturup 2006 fortsatt verka för att få tillbaka polisen till Svedala. Nu har det lyckats. Sverige har nu 2800 fler poliser än vad som fanns Det har aldrig tidigare funnits så många som nu. Det är tillsammans med dessa poliser, som nu har resurser att röra sig ute i samhället, som vi alla kan förebygga brottslighet i vår närhet och få ett tryggare samhälle Jag vill slå vakt om fortsatt god service, ekonomisk hushållning och värna den vackra naturen i Skåne. Patrik Åkesson. Alla ska känna sig trygga! Bob Ericsson.

12 FOTO: Jonna Thomasson Bra klimat för både företag och miljö. Ewa Thalén Finné. Unga som äldre har alla rätt att ställa krav på en synlig, närvarande och effektiv polis! Trygghet innebär frihet för individen. Det arbetar jag för! Anders Hansson. Jag vill stärka Skånes röst i Riksdagen, lyssna och agera. Utveckla Öresundsregionen sänk avgiften på bron. Värna den goda samhällsplaneringen. Christine Jönsson. För ett humant samhälle där alla har möjligheten att lyckas. Boriana Åberg. Politik ska gynna arbete och företagande samtidigt som hänsyn tas till miljön. Den enskilde människans rätt att ta egna beslut måste stärkas. Linda Andersson. Jag vill verka för goda kommunikationer, fler bostäder och högre tillväxt. Tomas Avenborg. Fortsätta driva en sund, rimlig och verklighetsförankrad politik som gynnar alla. Gustav Schyllert. Ungdomarna och framtiden Det har aldrig varit lätt att vara ung, men frågan är om det någonsin varit så svårt som det är idag. Många barn och ungdomar har idag en stressig och otrygg tillvaro inte minst inom skolan. Skolan är ungdomarnas arbetsplats och på sin arbetsplats har alla rätt till trygghet! I en del hem innebär föräldrarnas arbetssituation så mycket stress och övertid att tiden inte räcker till för barnen. Andra familjer drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom som leder till negativ stress. Tyvärr förekommer även våld och missbruk i en del hem. Barn och ungdomar hör framtiden till och alla måste ha möjlighet till en bra, trygg och utvecklande uppväxt. Det är dagens barn och unga som kommer att ta hand om morgondagens äldre. Vi har i Svedala kommun ett rikt och brett föreningsliv som betyder så oerhört mycket för såväl ungdomar som för många andra. Det stora ideella arbete som så många föreningsledare gör är oumbärligt. Värdet av deras arbete kan aldrig nog uppskattas. Ett rikt och brett föreningsliv ger möjligheter för människor i alla olika åldrar att mötas, oavsett om det är en teaterförening eller en fotbollsklubb. Vi har i dag så många föreningar med så omfattande verksamhet att det råder platsbrist i sporthallar, fotbollsplaner och samlingslokaler. Nu äntligen är konstgräsplaner på gång söder om järnvägen i Svedala. I Bara håller en ny multihall på att byggas och en konstgräsplan är inplanerad. Nu är det Klågerups tur, där behövs såväl upprustning av befintliga lokaler och planer som nysatsningar på fotbollsplan mm. Kommunval Landstingsval Riksdagsval

13 Vi jobbar för att Svedala kommun ska vara en föregångskommun med ett rikt och brett föreningsliv. Ungdomar har många gånger svårt att få jobb - framför allt sitt första jobb. Fler praktik- och lärlingsplatser samt flexiblare regler på arbetsmarknaden underlättar för ungdomar att få jobb. De ungdomar som inte lyckas få sitt första jobb efter skolan när studierna är avklarade riskerar att långvarigt hamna i ett utanförskap och det kan lätt leda till att man tappar sin framtidstro redan innan 25-årsdagen! Det är bara genom att verkligen lyssna på ungdomar som vi kan skapa en framtidsinriktad kommun. Vi moderater arbetar för att ungdomar skall ha ett verkligt inflytande i samhällets utveckling, det är ju deras framtid det gäller. En röst på Moderaterna är en röst på fortsatta satsningar på föreningsverksamheter i kommunen samt på verkligt inflytande för ungdomar.

14

15 Så här röstar du! Identitetskontroll Vid all röstning ska du kunna styrka din identitet genom att visa legitimation. På valdagen i din vallokal (adress finns på röstkortet) kan även en annan person intyga din identitet, men då ska denna person kunna styrka sin identitet genom att visa sin legitimation. Ta alltid med legitimation när du ska rösta! Rösta från utlandet Om du befinner dig i utlandet kan du antingen rösta på ambassad eller konsulat, eller brevrösta (för mer information, besök gärna Din röst ska hinna till Sverige i tid för att vara med när rösterna räknas. Du behöver inte ditt röstkort för att rösta från utlandet. Brevröstningsmaterial kan fås bl.a. från kommunen. Rösta med bud Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller till en röstningslokal. Du måste ha särskilda ombudskuvert. Dessa kan man bl.a. få från kommunen. Personrösta Du kan personrösta i samtliga val genom att sätta kryss framför en av kandidaterna. Den kandidaten placeras då först på din valsedel vid sammanräkningen. Om du inte kryssar någon, räknas namnen i den ordning de står på valsedeln. I denna broschyr presenteras några av kandidaterna. Förtidsrösta Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen pågår den 1-19 september. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och legitimation. Var du kan rösta kan du se här intill, eller på valmyndighetens hemsida Vallokaler för förtidsröstning Svedala bibliotek onsdag 1/ torsdag 2/ fredag 3/ lördag 4/ söndag 5/ måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/ lördag 11/ söndag 12/ måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/ lördag 18/ valdagen 19/ Röstning på vårdinrättningar kommer att ske söndagen den 12 september enligt följande: Holmagården Toftaängen Solgården Stella Bara bibliotek onsdag 1/ torsdag 2/ fredag 3/ lördag 4/ söndag 5/9 stängt måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/ lördag 11/ söndag 12/9 stängt måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/ lördag 18/ valdagen 19/9 stängt Klågerups bibliotek onsdag 1/9 stängt torsdag 2/9 stängt fredag 3/9 stängt lördag 4/9 stängt söndag 5/9 stängt måndag 6/ tisdag 7/ onsdag 8/ torsdag 9/ fredag 10/9 stängt lördag 11/9 stängt söndag 12/9 stängt måndag 13/ tisdag 14/ onsdag 15/ torsdag 16/ fredag 17/9 stängt lördag 18/9 stängt valdagen 19/9 stängt

16 ODR Total inom Svedala kommun Framåt tillsammans! Valet 2010 handlar om framtiden, vad vi vill att Sverige ska vara. Föregångslandet Sverige är Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige ska bli något annat, utan vi vill bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns i vårt land. Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Där vi tror på människors inneboende kraft, vilja att ta ansvar och ger alla möjlighet att växa. Detta är vad vi vill med Sverige. Vi vill att Sverige ska vara ett land där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Det ska vara ett land där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete. Detta skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre välfärd. Blå Skåne 3b 2010, ansvarig utgivare Lars-Ingvar Ljungman. Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund. Vi vill att Sverige ska vara ett land där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den. Med en förskola och skola där våra barn berikas med kunskaper och blir väl behandlade. Där utvecklad kvalitet i välfärden ger oss trygghet i sjukvården och i äldreomsorgen. Samt där vi har ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger. Vi vill att Sverige ska vara ett land med ordning och reda i ekonomin. Det behövs för att värna jobben och välfärden samt rusta oss inför morgondagens utmaningar. Fyra år med en alliansregering har inneburit många viktiga reformer för jobben, välfärden och framtiden. Samtidigt finns mycket kvar att göra. I valet den 19 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige. Redan den 1 september börjar förtidsröstningen. Sedan följer 19 dagar då du har möjlighet att göra din röst hörd. Din röst är viktig. Du kan göra skillnad. Fredrik Reinfeldt