Välkommen till föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till föreningen"

Transkript

1 1 Välkommen till föreningen Styrelsen vill passa på att hälsa er välkomna till BRF Risten. Vi hoppas att allt är till belåtenhet och att ni kommer att trivas i vårt kvarter. I BRF Risten ingår adresserna: Östra Prinsgatan 26-30, Storgatan och Hedlundavägen 2 och det är totalt 84 st lägenheter. I denna skrift kan du läsa en del om bland annat Allmänna regler Vad det innebär att bo i bostadsrätt. Renovering. Ordningsregler Trivsel och gemenskap Parkering - sopsortering Vem ansvarar för underhållet Gemensamma utrymmen Extra förråd, förvaring av barnvagnar Fastighetsskötsel, drift och felanmälan För ytterligare information om vår förening, stadgar, aktuella nyheter och kontakt personer kan ni läsa mer på föreningens hemsida, Till Er hjälp finns det också en husvärd i varje hus. Namn och telefonnummer till husvärd och styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i trapphuset och på Internet. Försäkring Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrätter varför endast hemförsäkring är nödvändig. Bostadsrättsförsäkring är ett tillägg till hemförsäkringen och avser själva lägenheten och fast monterad inredning. Bredband och IP- telefoni Föreningen har tecknat avtal med Bredbandsbolaget för bredband och IP- telefoni vilket ingår i månadsavgiften. Com Hem Föreningen har avtal med Com Hem för TV vilket ingår i avgiften. Önskas bredare utbud kontakta Com Hem. Om ni har några funderingar så är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Namn och telefonnummer finns på anslagstavlan i trapphuset och på föreningens hemsida Välkomna! Styrelsen i BRF Risten i Umeå

2 2 Allmänna regler Bostadsrätt innebär att man genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten tillsammans med andra medlemmar och ansvarar gemensamt för den yttre miljön, gemensamma lokaler och den gemensamma ekonomin. Det innebär också att vi förutsätter att alla hjälps åt med att hålla ordning, göra gemensamma arbetsinsatser och på bästa sätt vårda det vi gemensamt äger. Andrahandsuthyrning kan i särskilda fall tillåtas i högst 6 månader. Ansökan lämnas i god tid till styrelsen för behandling. Se vidare information på föreningens hemsida. Nedan följer några allmänna regler föreningen vill att medlemmarna följer där målet är att minska irritationsmoment som lätt kan uppstå då man har ett gemensamt ansvar. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på husen med tanke på vad som kan hända om den lossnar från sitt fäste. Det är inte tillåtet att använda trapphusen som förvaringsutrymme för cyklar, barnvagnar, leksaker, skor m.m. då trapphusen är utrymningsvägar men även med tanke på brandrisken. Renovering Renovering kräver godkännande från styrelsen om den innefattar bärande konstruktioner (väggar) eller är mer omfattande. Se i övrigt 6 och 11 nedan och i föreningens stadgar på vår hemsida Balkonger Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkong eller fönster. Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongen Balkonger ska inte användas för permanenta förvaring av diverse bohag som inte hör till balkongen. Det är tillåtet att glasa in balkongen, men för att få göra det så måste styrelsen ha gett sitt tillstånd. Inglasning ska ske enligt de ritningar som föreningen tillhandahåller och Du behöver söka bygglov hos kommunen. Det är inte tillåtet för boende att på eget bevåg glasa in sin balkong. I vår förening visar vi hänsyn till varandra på olika sätt vilket också gäller rökning. Här finns också stöd från 9 i bostadsrättslagen: När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Styrelsen rekommenderar därför att man i första hand går ut och röker och i andra hand röker under fläkten i sin lägenhet. Om man röker på balkongen upplevs ofta obehag hos grannlägenheterna. Röker man genom öppet

3 3 fönster eller på balkongen sprids röken lätt in genom närliggande fönster eftersom vi tagit bort tätningslister för att öka ventilationen i samband med de förbättringar angående energiåtgång som vi genomfört. Djur och djurfoder Katter kan ställa till problem i vårt bostadsområde, bl.a. genom att uträtta sina behov i sandlådor, barnvagnar eller gå in i lägenheter. Katter skall därför hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador och olägenheter. Hundar ska hållas kopplade och rastning inom området är inte tillåtet. Förvara inte matvaror, djurfoder som fågelfrö och hö i förråden då det kan dra till sig råttor. Något som också drar till sig skadedjur är om man lägger ut mat eller bröd på marken. Ordningsregler för trivsel och gemenskap För att alla skall kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Observera att i flerfamiljshus är det ofta lyhört och att vid upprepade tillfällen störa sina grannar är naturligtvis inte tillåtet. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som exempelvis i trappa, tvättstuga och andra gemensamma lokaler. Några exempel på vad lagen menar: Man får inte spela så högt på musikanläggning att grannar störs. Tänk på att inte använda högljudda instrument t.ex. trumset så att grannar störs. Grannar får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl på kvällen till kl 06:00 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner ska inte köras under denna tid. Tänk också på att en del grannar har nattarbete och därför behöver sova på dagen. Brister i hänsynstagande kan naturligtvis uppstå, men löses enklast genom att man pratar med varandra. Upprepade störningar skall dokumenteras med händelse, tidpunkt, eventuell åtgärd o. dyl. och om störningarna fortgår kontakta Riksbyggen. Vid hot kontakta alltid polisen. Styrelsen hävdar att sunt förnuft måste råda. För dig som ska renovera, har hemmabio inkl ljudanläggning, fest mm Det är inte acceptabelt att renovera på sätt som stör grannarna tidigt på morgonen och till sent på kvällarna. Är man nyinflyttad och planerar att totalrenovera lägenheten är det lämpligt att informera dina grannar med lapp i trapphus alt. i respektive brevlåda. Tänk på att vara så effektiv som möjligt. Många har idag hemmabio med en ljudanläggning. Vibrationer och bas kan

4 4 upplevas som störande av dina grannar. Placera därför din anläggning på en plats i lägenheten så att den så lite som möjligt kan upplevas som störande, ev. komplettera med isolerande matta, tyg etc. Självklart så ska man kunna ha bjudningar och fest i sin lägenhet. Återupprepade fest- tillfällen, exempelvis både fredag och lördag med hög ljudnivå kan upplevas som störande. Ljudnivån blir ofta högre än normalt, informera gärna dina grannar i förväg och har du gäster som ev. röker så se till att de har en askkopp att fimpa i istället för att kasta ut från exempelvis balkongen eller på gården. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig även för vad dina gäster gör. Utdrag ur 9 bostadsrättslagen: 9 När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. För vem gäller ordningsreglerna? Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. Lokaler De gemensamma lokalerna består av fyra tvättstugor, bastu, pingisrum och hobbyrum. Tvättstugor Tvättstugorna finns i källarplan på följande adresser: Storgatan 11, Storgatan 15, Östra Prinsgatan 28 och Östra Prinsgatan 30. Tvättstugorna bokas med en numrerad låskolv på avsedd tavla utanför tvättstugorna och det är var medlems skyldighet att hålla rent och snyggt efter sig. Bastu Bastun som är belägen i källarplanet på Storgatan 15 bokas via bokningslista utanför bastun. Bastun får användas mellan kl 06 och 23 i tvåtimmarspass, sista passet tre timmar. Maximalt en bokning i taget. Kostnaden är 20kr/tillfälle och betalas direkt till nyckelansvariga vid uthämtade av nyckeln. För utkvittering av nyckel se

5 5 kontaktpersoner på vår hemsida under flikarna Information/Regler och boendeinformation/lokaler. Nyckeln återlämnas direkt efter avslutat pass. Pingisrum Ni finner ett jättefint pingisrum på Storgatan 13. För utkvittering av nyckel se kontaktpersoner på vår hemsida, under flikarna Information/Regler och boendeinformation/lokaler. Hobbyrum Ett hobbyrum finns i källaren Storgatan 13 A. Bokning och hämtning av nyckel sker genom Pelle Färnström, Ö Prinsgatan 30 A, tfn Barnvagnar Föreningen erbjuder följande möjligheter för förvaring av barnvagnar. Röda huset vid Hedlundavägen 2 upplåts utan kostnad och till det utrymmet passar lägenhetsnycklarna för de som bor på Hedlundavägen 2 samt Storgatan 11. Ett källarförråd vid tvättstugan på Östra Prinsgatan 30 används också för barnvagnar. Extra förråd att hyra Läs mer och se kontaktperson på vår hemsida, under flikarna Information/Regler och boendeinformation/lokaler. Övriga lokaler Övernattningsrum för tillfälliga gäster finns för närvarande inte men planeras bli klart 2015 i källaren Storgatan 15 A. Parkering Föreningen har 62 stycken parkeringsplatser med elstolpe för uthyrning. En av dessa kan hyras tillfälligt, maximalt tre dygn per tillfälle. Parkeringen bokas på lista i trapphuset Ö Prinsgatan 26 och ersättning 30 kr/dygn betalas i förskott. Det är också möjligt att hyra parkeringsplats utan el för en kostnad av 100 kr/mån. Dessutom finns tillgång till ett antal gästparkeringar. Om ni hyr garage se till att garageporten alltid är låst. Det ökar tryggheten då garage- och bilinbrott periodvis kan vara ett problem. Läs mer och se kontaktperson på vår hemsida, under fliken Kontakter. Regler för bilkörning inne på gården. (Gäller bilar samt släp) Gården är också barnens lekplats varför all bilkörning måste ske i undantagsfall och med största försiktighet. Bilkörning in på gården är endast tillåten för i- och urlastning. Det är absolut förbjudet att parkera på gräsmattor och gångbanor, även för handikappfordon. Böter utfärdas vid överträdelse. Regler för parkeringstillståndet Boende får parkera på besöksparkeringarna alla dagar högst 4 tim utan parkeringstillstånd. Gäller bilar såväl som släp. För boende som använder sig av besökandes parkeringstillstånd utfärdas p- bot omedelbart. Besökande skall alltid ha parkeringstillstånd måndag söndag och besökande får parkera högst 24 tim. Hantverkare som arbetar med renovering av lägenheter får

6 6 parkera utanför ingången till lägenheten. Förutsättningen är att bilen är målad så att det klart framgår att det är en firmabil. Tillståndet gäller vardagar mellan kl och Sopsortering I vår förening sorterar vi sopor som matavfall, hårda plastmaterial, glas, metallburkar och - lock, tidningar, wellpapp och kartong, batterier, glödlampor, lysrör samt övriga hushållssopor. Grovsopor som t.ex. möbler, gamla tv- apparater, skidor, stekpannor o. dyl. får inte ställas i sophuset utan fraktas genom bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens försorg till återvinnings- centralen på Gimonäs och Klockarbäcken. Det kan bli mycket otrevligt i sophuset om inte god ordning råder där varför vi alla hjälps åt med detta. Det är inte lämpligt att barn leker inne i sophuset. Soppåsar får av hälsoskäl och för allas trivsel inte förvaras utanför lägenhetsdörren. Vem svarar för underhållet? Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du skall även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad. För reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättsinnehavaren endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av Någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst Någon annan som är inrymd i lägenheten Någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättsinnehavarens räkning För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättsinnehavaren själv är dock bostadsrätts- innehavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. I 6 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som gott skick preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels för den inredning som du själv tillfört den. I 11 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten skall alltid utföras

7 7 fackmannamässigt. Om du vidtar åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas återställa den i tidigare skick. På vår hemsida finner du en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för. Fastighetsskötsel, drift och felanmälan För skötsel av fastigheterna har föreningen ett avtal med Riksbyggen. Avtalet kan indelas i tre huvudgrupper: Fastighetsekonomi och finansiering Deras ekonomicenter sköter hantering av avgifts- & hyresredovisning, avisering och påminnelser samt överlåtelser och pantförskrivningar. De sköter uthyrning av bilplatser och kölistor samt budget, bokslut, årsredovisning, likviditetsplanering, lån och annat som rör föreningens ekonomi. Fastighetsskötsel och drift Riksbyggens fastighetsskötare har hand om löpande skötsel och tillsyn. Felanmälan görs via telefon eller via deras hemsida Administration och förvaltare Riksbyggen förbereder även ärenden till styrelsen och utför det som styrelsen beslutar. Boendekontakter, stadgefrågor, energistatistik, löpande förvaltningsfrågor och nyckelhantering ingår också i avtalet. Läs mer och se kontaktpersoner på vår hemsida under fliken Kontakter. /dec 2014

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217

Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer