Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidningen för Moderater i Skåne Nu laddar vi för valrörelse! Nr. 2 juni 2010

2 Blå Skåne nr. 2 juni 2010 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Lars-Ingvar Ljungman. REDAKTION Lavinia Bleoca, Daniel Runemalm och Henrik Westdahl. GRAFISK FORMGIVNING Lavinia Bleoca, , ANNONSFÖRSÄLJNING Daniel Runemalm, E-POST WEBBSIDA OMSLAGSBILD Henrik Westdahl LEDARBILD Ulrika Vendelbo Ledare TRYCKERI Wallin & Dalholm Boktryckeri AB Till hösten målar vi Skåne ännu mera blått! Enligt kalendern är det nu sommar, men jag tycker att det fortfarande är lite kyligt. Den där härliga sommarvärmen vill inte riktigt infinna sig. Våren är en intensiv period, inte minst i år eftersom det är valår. Alla dessa förberedelser som ska göras - alla texter som ska skrivas, material ska beställas och alla bilder som ska tas. Det är nu grunden till ett bra valresultat läggs. Vårt förbundsråd har antagit förslaget till valprogram och vi går nu fram med ett 12-punktsprogram som alla gör Skåne lite bättre att bo och verka i. Jag är optimist, jag tror på en fortsatt Alliansregering nästa mandatperiod. Inte minst den senaste tidens oro för hårt skuldsatta länder visar att det behövs en beprövad och kompetent regering och inte ett vänsterexperiment. Svenska val brukar vara jämna och så blir det säkert även denna gång. Därför är det viktigt med maximal insats under hela valrörelsen. Glöm inte spurtkampanjen! Väljarna är möjliga att påverka ända fram till vallokalen. Skåne är ett starkt fäste för Moderaterna. Därför är det avgörande för valutgången att vi lyckas I detta nummer... mobilisera skåningarna att lägga sin röst på (M). Det är också viktigt att vi ser till att återerövra makten i Sveriges tredje stad Malmö har alldeles för länge styrts av de rödgröna! Så därför, ta nu chansen att även under semestern visa att du är Moderat. Diskutera med vänner, bekanta och grannar och peka på nödvändigheten av att ha en borgerlig regering även under de kommande fyra åren. Med gemensamma ansträngningar vinner vi valet och målar Skåne ännu mer blått! Avslutningsvis ta vara på sommaren och njut av dina lediga stunder! Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande Till hösten målar vi Skåne ännu mera blått!...2 Våren och sommaren hektisk tid för politiska utspel...3 Full fart bakåt vänsterkartellens politik medför ett Jobbstopp Vi har inte råd att säga nej till nya jobb!...6 Att rösta från utlandet...7 Folder om Skånemoderaternas 12 punkter som Skånemoderaterna går till val på Regiongruppens valplattform Samtalskampanjen rullar vidare...12 Örkelljunga laddar för valrörelse...13 Alliansregeringens vitbok de första fyra åren...14 Vill du ha en egen t-shirt med Reinfeldt?...14 Sudoku...15 Kalendarium...15 Välkommen till valupptakt den 17 usti! Våren och sommaren hektisk tid för politiska utspel Under ett valår är våren och försommaren alltid en hektisk tid för politiska utspel. Från och med det att vårbudgeten presenteras i mitten av april så följer det ett koppel av olika politiska utspel i form av rapporter, presentationer från arbetsgrupper och andra händelser både från regeringen och oppositionen. Nedan följer ett axplock av dessa: Betyg från årskurs sex Regeringen har presenterat förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan och hur detta ska gå till: föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan en elev som riskerar att få underkänt måste få veta det tidigt, så att det finns tid att höja betyget. Regeringen har redan genomfört ett antal reformer för att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Nya kursplaner ska införas med tydliga kunskapskrav i årskurs tre, sex och nio nationella prov blir obligatoriska i årskurs tre. Skriftliga omdömen ges numera från första klass och den nya betygsskalan ska innehålla fler steg än i dag. Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge tydlig information till elever och föräldrar. Skolan kan också följa upp resultaten, så att hjälp kan sättas in i tid. Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd i skolorna. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju. I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, dvs. NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO. Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg och då får även sjuorna betyg för första gången. Även i sameskolan och i grundsärskolan (när betyg ges) ska betyg sättas från och med årskurs sex och i specialskolan från och med årskurs sju. Moderaternas vallåt Moderaternas vallåt "Flyter" kommer under valrörelsen att framföras av Wille Crafoord, Mange Schmidt och Sofia Talvik. De tre artisterna kommer att uppträda tillsammans vid olika Moderata evenemang. Wille Crafoord är flerfaldigt Grammisbelönad och har varit aktiv som artist sedan slutet av 80-talet, både som soloartist och som medlem i bland annat Just D. Han har också skrivit text till musikalen "Skyll på Sylvain" som hade premiär på Stadsteatern i Stockholm i mars i år. Mange Schmidt är känd som en av de mer framgångsrika svenska hiphop-artisterna och har flera hits bakom sig. Hans senaste singel "Allvarligt Talat" kom Sofia Talvik har gett ut fyra skivor och fick som första svenska kvinnliga artist spela på den stora amerikanska festivalen Lollapalooza Hennes senaste skiva "Florida" släpptes i maj i år. Hon driver sitt eget skivbolag och har blivit uppmärksammad för sitt sätt att använda nätet och sociala medier för att sprida sin musik. Vallåten "Flyter" finns för nedladdning på långtidssjukskrivna har fått en väg tillbaka Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har presenterat den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder. Av de sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare personer att delta i Arbetsförmedlingens 3 arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen. Detta betyder att närmare tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension. Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år. Alliansens äldrepolitik Alliansens arbetsgrupp för äldrepolitik har presenterat sin slutrapport med 22 förslag för att utveckla politiken under nästa mandatperiod. Alliansens reformer har inneburit en avgörande omställning av äldrepolitiken. Ledord i förändringen har varit valfrihet, delaktighet och självbestämmande. Valfriheten är alltjämt viktig men måste också kombineras med åtgärder som ger de mest sjuka äldre en bättre vård. Samtidigt måste ambitionen vara att riva alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv. Gruppen har lämnat 22 förslag på följande områden: riv alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv lägg fler friska år till livet skapa tillit och trygghet i vardagen äldre ska ha inflytande och valfrihet en mångfald av boenden för äldre håll samman vården och omsorgen om äldre höj kompetensen och kvaliteten. Trygga den svenska modellen Under en pressträff presenterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg Moderaternas utgångspunkter för synen på svensk arbetsrätt inför valet 2010 och nästa mandatperiod. Vi vill ge ett tydligt besked inför valet: den svenska modellen ska värnas. Vi vill se trygga anställningar och trygga villkor på svensk arbetsmarknad som en viktig byggsten i arbetet för minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. I arbetet för full sysselsättning är trygghet tillsammans med ordning och reda på arbetsmarknaden avgörande. I Sverige ser vi ut att komma ur krisen bättre än många andra länder. Samtidigt kommer krisen och dess följder att påverka oss framöver. Vi ser att arbetslösheten särskilt drabbat de som redan före krisen hade svag förankring på arbetsmarknaden. När konjunkturen efter hand vänder är det därför viktigt att särskilt se till dessa grupper. Arbetslösheten ska inte som efter krisen på 1990-talet tillåtas fastna på en hög nivå, där hela grupper ställs utanför oavsett konjunkturläge. Vi vill därför göra riktade insatser till stöd för de med svag förankring på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund kan det också finnas skäl att överväga vissa reformer på arbetsmarknaden som samtidigt bevarar villkoren för trygg anställning. De åtgärder som kan övervägas är: förlängd tid för provanställningar begränsning av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning införa lärlingskontrakt förstärkning av Medlingsinstitutet.

3 Full fart bakåt vänsterkartellens politik medför ett Jobbstopp Vänsteroppositionen presenterade sin skuggbudget den 2 maj. Det är alldeles tydligt att de gasar på med stora utgifter samtidigt som man har lagt i backen i jobbpolitiken. Högre inkomstskatter och större kostnader för att driva företag skulle medföra ett Jobbstopp i svensk ekonomi. De stora förlorarna är vanliga löntagare som skulle få betala genom fler i arbetslöshet, högre räntor och mindre kvar i plånboken. Kärnan i skuggbudgeten är att byta arbetslinje mot bidragslinje genom stora skattehöjningar på arbete och utbyggda bidragssystem. Oppositionen föreslår massiva kostnadshöjningar som skulle påverka jobben negativt. Nedtaget jobbskatteavdrag, höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av kostnaderna för att ha unga under 26 år anställda, avskaffade ROT- och RUT-avdrag och utbyggda bidragssystem skulle leda till färre jobb och större utanförskap. Det kan bäst beskrivas som ett Jobbstopp i ett läge där Sveriges ekonomiska återhämtning är fortsatt bräcklig. Uppemot tre miljoner löntagare skulle få höjd skatt med vänsterpartiernas politik. Jobbstoppet skulle få allvarliga följder för vanligt folk. Kraftiga skattehöjningar på företagande skickas vidare till konsumenterna i form av stigande priser på varor och tjänster. Följden blir stigande inflation och högre räntor. Vanliga löntagare med bostadslån riskerar att få stigande kostnader med tusentals kronor. Därtill ger nedtaget jobbskatteavdrag och återinförd fastighetsskatt ännu mindre kvar i plånboken för många. Oppositionens budgetförslag har tydliggjort alternativen inför höstens val. Arbetslinjen står mot bidragslinjen. Bättre villkor för företagande står mot högre skatter och nya kostnader. Ansvar för statsfinanserna står mot lägre tillväxt och ofärdiga svar. Med två månader tills vallokalerna öppnar är alternativen tydliga. Nu är det upp till oss att tydliggöra dessa för väljarna. Allas våra insatser spelar roll! Text: Per Schlingmann Partisekreterare Högre räntor och mindre i plånboken hos vanliga löntagare Högre priser på varor och tjänster när kraftiga skattehöjningar på företagande läggs över på konsumenterna; ny kilometerskatt, höjd bensinskatt, höjning socialavgifterna för unga med mera. Alla med bolån riskerar att drabbas av högre räntor som följd av att högre kostnader på företagande driver upp inflationen. Nedtaget jobbskatteavdrag ger mindre pengar kvar i plånboken. Återinförd fastighetsskatt drabbar framförallt storstäderna. Moderaternas politik för mer i plånböckerna hos löntagarna: En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattelättnader på 1700 kronor i månaden jämfört med Vi vill gå vidare med nya skattlättnader när ekonomiskt utrymme finns. Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik som är viktig för att skapa ett tryggt ekonomiskt klimat med låg inflation. Fastighetsskatten har avskaffats samtidigt som ROT- och RUT-avdragen gör att människor får behålla mer i plånboken. Andra centrala frågor Vänsterpartiernas Jobbstopp Byter arbetslinje mot bidragslinje genom nedtaget jobbskatteavdrag och utbyggda bidragssystem. Högre kostnader för att driva företag och ha medarbetare anställda genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av socialavgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROT- och RUT-avdrag, etcetera. Totalt 20 miljarder kronor i kostnadshöjningar dämpar efterfrågan på sysselsättning. Utanförskapet permanentas när sjukförsäkringen återgår till vad den var när 140 personer förtidspensionerades varje dag genom avskaffade tidsgränser och högre ersättningar. Pensionärerna Skillnaden mellan pensionärer och inkomsttagare minskar inte när A-kasseavgiften minskar och ingen kompensation ges till pensionärer för höjd bensinskatt. Färre jobb leder till långsiktigt lägre tillväxt och urholkade pensioner. Moderaternas politik: Vi har sänkt skatten för landets äldre vid tre tillfällen. Vi vill gå vidare med nya skattelättnader under nästa mandatperiod. Moderaternas politik för fler jobb: Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare. Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill gå vidare med fortsatta reformer. Vi satsar på omställning och bygger broar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda drivkrafterna till arbete och ge bättre stöd till den som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Glesbygden Kraftiga höjningar av bensinskatten skulle försämra möjligheterna att leva och bo i glesbygden, där avstånden ofta är långa och alternativen till bilen färre. En avveckling av kärnkraften skulle riskera jobben i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Det är jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast. Moderaternas politik: Statsfinanserna riskerar att köras i diket Försvagad arbetslinje och högre kostnader för att driva företag leder till färre jobb och lägre tillväxt. Genom en tydlig jobbpolitik värnar vi sysselsättningen i hela Sverige. En trygg och långsiktig energiförsörjning är avgörande för att värna vår svenska basindustri som står för tusentals jobb över hela Sverige. Stigande inflation och högre räntor försvagar Sveriges ekonomiska återhämtning. Moderaternas politik för ordning och reda i Sveriges ekonomi: Sverige har Europas mest välskötta statsfinanser. Moderaterna är garanten för fortsatt ordning och reda i Sveriges ekonomi. Vill du hitta interninformation: Vi värnar om den arbetslinje som är nödvändig för att vi ska kunna jobba oss ur krisen. 4 5

4 Vi har inte råd att säga nej till nya jobb! Att rösta från utlandet För tre år sedan införde vi avdrag för hushållsnära tjänster. Resultatet har överträffat alla förväntningar. Över nya arbeten har vuxit fram i servicesektorn. Svarta jobb har blivit vita och många nya företag har skapats. Socialdemokraterna vill ta bort dessa avdrag och göra så att tusentals personer över hela Sverige riskerar att förlora jobbet. Moderaterna är fast beslutna att föra en aktiv politik där det lönar sig bättre att arbeta och är enklare att anställa människor. Vi har inte råd att säga nej till nya jobb. Flaggor: RUT-avdrag kallas det systemet som innebär att man kan göra avdrag för hushållsnära tjänster. Begreppet innebär Rengöring, Underhåll och Tvätt. ROTavdraget infördes för att vara en stimulans till byggbranschen i Sverige. ROT är en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra byggnader. ROT är en förkortning för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. RUT- och ROT-avdragen gör det möjligt att få skatterabatt upp till kronor per år och person. Antal användare enligt Skatteverket fram till början av mars 2010 Siffror som tagits fram av Skatteverket visar på en markant ökning av HUS-avdragen, framför allt RUT-avdraget. År 2008 använde ca personer RUT-avdraget. Under perioden 1 juli 2009 t.o.m. 3 mars 2010 har ca använt det, vilket uppräknat till helårsbasis skulle innebära en ökning med över 150 procent jämfört med ROT-avdraget nyttjades av ca personer mellan 1 juli och 31 december 2009 och av ytterligare ca fram till 3 mars 2010, vilket uppräknat till helårsbasis skulle innebära drygt användare. Rösta på ambassad eller konsulat Alla som befinner sig utomlands mellan den 1-19 september, då röstningen pågår, kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. När dessa öppnar för röstning finns att utläsa på Det enda som väljaren måste ha med sig för att rösta på en ambassad eller ett konsulat är en id-handling. Väljaren får dock gärna ha med sig sitt röstkort så att administrationen med rösterna från utlandet går smidigare. Foto: Ulrika Wendelbo. Brevrösta från utlandet Följderna för dem som fått jobb tack vare RUT och ROT En byggnadsarbetare med en tidigare bruttolön på kr/ månad som är arbetslös får med arbetslöshetsersättning ca kr/månad efter skatt. När han/hon får jobb tack vare ROT-avdraget ökar nettolönen med nästan kr till ca kr/månad efter skatt. En lokalvårdare med en tidigare bruttolön på kr/månad som är arbetslös får med arbetslöshetsersättning ca kr/ månad efter skatt. När han/hon blir anställd tack vare RUTavdraget ökar nettolönen med drygt kr till ca kr/månad efter skatt. Var fjärde konsument av hushållstjänster under 2008 tjänade mindre än kr/månad, enligt SCB. Syftet med reformen Det huvudsakliga syftet med skattereduktionen är att minska svartarbetet och öka efterfrågan inom bygg (ROT) och sektorn för hushållsnära tjänster (RUT). Fler ska kunna köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva, i och med att avdraget gör det ekonomiskt mer förmånligt. Människor kan därmed frigöra tid från hushållsarbete och lägga det på lönearbete, vilket gynnar samhällsekonomin. En ökad efterfrågan på till exempel RUTtjänster bidrar till högre sysselsättning i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Sammantaget leder dessa effekter till varaktigt högre sysselsättning och ökade skatteintäkter. De är skälen till att skattereduktionen gäller permanent. Även en jämställdhetsreform Vi vet från SCB:s tidsanvändningsundersökningar att kvinnor tar det största ansvaret för hushållsarbetet. RUT-avdraget är ur den aspekten en viktig jämställdhetsreform eftersom det underlättar i planeringen av hushållsarbetet och dessutom skapar arbete för kvinnor. Över 57 procent av köparna av hushållsnära tjänster var kvinnor 2008, enligt SCB. Avdrag för hushållstjänster infördes 1 juli Så kallat ROT-arbete som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 infördes i systemet med ikraftträdande 1 juli Valet av tidpunkt för utvidgandet av systemet till att också gälla ROT-arbeten hörde ihop med konjunkturnedgången och var en av åtgärderna för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och förbättra förutsättningarna för en gradvis återhämtning. Regeringens skäl till att satsa på just denna typ av skattereduktion var att byggsektorn snabbt försvagades. Förslaget skapar jobb och underlättar omställningen på arbetsmarknaden. Uppgifter om användarna Var fjärde konsument av hushållstjänster under 2008 tjänade mindre än kr/månad, enligt SCB. Majoriteten av dem som köper hushållstjänster både i andel och antal är låg- och medelinkomsttagare. Enligt SCB är det 52 procent (48 530) låg- och medelinkomsttagare och 48 procent (43 940) höginkomsttagare. Källa: Finansdepartementet (2010). 6 Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Det gäller också för sjömän på utrikes fart. Brevrösten får postas från utlandet tidigast den 5 usti. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen. För att brevrösta måste man ha särskilt material. Materialet finns färdigpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert. Följ instruktionerna på ytterkuvertet för brevröst. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat eller direkt från Skånemoderaterna. Använder du det sistnämnda, maila till Känner ni ungdomar eller andra som befinner sig utomlands före valet, anmäl deras adress till oss så skickar vi brevröstningsmaterial. Rösträtt På ditt röstkort står vilket eller vilka val du har rösträtt i. Om du inte har ditt röstkort och är osäker på din rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Valsedlar I materialet finns tre blanka valsedlar, en för varje val gul för val till riksdagen, vit för val till kommunfullmäktige och blå för val till regionen. På dem kan du skriva namnet på det parti som du vill rösta på. Om du vill personrösta måste du ha en namnvalsedel med partiets kandidater. På den kryssar du för den person du helst vill ska bli vald. Använd en namnvalsedel som är avsedd för den riksdagsvalkrets, kommunvalkrets och regionvalkrets där du är folkbokförd. Valkretsen som valsedeln är avsedd för står längs ner på valsedeln. Vilken valkrets du tillhör står på röstkortet. Om du inte har ett röstkort kan du få informationen från Valmyndigheten. Namnvalsedlar för Skånes valkretsar kan beställas från Skånemoderaterna, se e-postadress ovan. Placera en valsedel i varje valkuvert. Posta din röst! Placera röstkortet i omslagskuvertet så att adressen till valnämnden syns i fönstret. Om du inte har ett röstkort placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress syns i fönstret. Brevrösten måste poststämplas utanför Sverige. Posta din brevröst i god tid så att den hinner fram till valdagen den 19 september 2010, dock tidigast den 5 usti. 7

5 Folder om Skånemoderaternas 12 punkter som Skånemoderaterna går till val på På Förbundsrådet den 20 maj 2010 antogs ett 12-punktsprogram som Förbundsstyrelsen arbetat fram. Dessa punkter handlar om våra politiska utgångspunkter såsom arbete, sjukvård och välfärd. Av punkterna kommer vi att göra en 8-sidig A6-folder som vi ger ut gratis till alla föreningar och kretsar. Foldern kan med fördel användas till sommarkampanjer och som väljarkontakt fram till valrörelsen börjar. 1 Det måste löna sig att arbeta 2 låg skatt på vanliga löner Via jobbskatteavdraget har exempelvis en sjuksköterska fått sänkt skatt med omkring 1700 kronor i månaden sedan Valet står mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Vi kommer att gå vidare med nya skattesänkningar när ekonomin tillåter. Man ska kunna leva på sin lön. Varför göra det dyrare att anställa unga? Det ger inga nya jobb Ungdomar ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden tidigt. Vänsterpartiernas förslag om fördubblad skatt på ungdomsjobb är fel väg och leder till högre arbetslöshet. Vi satsar på god utbildning och gör det billigare att anställa. 5 Vi lovar att fortsätta hålla 6 ordning och reda i de offentliga finanserna vi tar ansvar för morgondagens välfärd Vi har ordning på statsfinanserna och på regionens ekonomi. Det ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Skåne, med bibehållen låg skatt. Vi hushållar med skattepengarna och prioriterar välfärdens kärna vård, skola och omsorg. Alla har rätt till ett tryggt boende och ingen ska behöva känna rädsla för att gå ut Vi satsar på trygghet i hemmet och ökad säkerhet på gator och torg. Krafttag mot kriminalitet och skadegörelse ska öka tryggheten precis som satsningar på boendemiljön. Det finns ett parti i Skåne som tar ansvar för framtiden 3 Vägen till integration stavas arbete fokus på självförsörjning från första stund Arbete är nyckeln till det svenska samhället. Ett eget arbete ger makt och möjligheter att själv forma sitt liv. Drivkraften och förmågan hos de som kommer hit måste tas till vara på ett bättre sätt. Utanförskapet måste brytas och fler måste få stöd för att lära sig svenska och försörja sig själva. 4 Låt vardagspusslet gå ihop avskaffa inte RUT och ROT Sverige och Skåne har inte råd att säga nej till tusentals nya jobb. RUT- och ROT-avdragen har gjort svarta jobb vita och gör att fler har råd med städhjälp och renovering av sina hem. 7 Våra barn ska inte erbjudas knark i skolan nolltolerans mot narkotika Varje dag förs narkotika över våra gränser till Skåne. Denna säljs vidare på gator och skolgårdar och leder till missbruk, kriminalitet och utanförskap. Vi ska förstärka samarbetet mellan tull, polis, skola och socialtjänst. Större krafttag behövs. 8 Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap alla har rätt till en bra start För att få en utbildning i världsklass måste vi ha mer kunskap i skolan genom tydligare mål, mer undervisningstid, nationella prov och tidigare betyg. Skolan ska vara en bra arbetsplats för både barn och vuxna. 9 En bra sjukvård utan köer 10 Alla blir vi äldre vi möter det är rättvisa på riktigt framtidens behov Ökad valfrihet ger makten till dig. Vården ska präglas av god tillgänglighet, hög kvalitet och bra bemötande. Vi fortsätter arbetet med att kapa vårdköerna, så att alla får rätt vård i rätt tid. Vi lever längre och fler är aktiva, samtidigt ökar behoven av hjälp och vård. Både den ekonomiska och sociala tryggheten är viktig. Vi satsar på valfrihet och hög kvalitet i vård och omsorg, samtidigt som vi fortsätter sänka skatten på pensioner. Bli medlem i Moderaterna och stöd oss i valet genom att: SMS:a till med text och personnummer (ååmmddxxxx) enligt följande: MODERAT MEDLEM DITT PERSONNUMMER Detta gäller endast för nya medlemmar, då 100 kronor belastar telefonräkningen. Ringa Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. Foto: Ulrika Vendelbo. Särtryck till Blå Skåne nr Maila namn, adress och personnummer till 11 Ta inte kol på kärnkraften för miljöns och jobbens skull Kärnkraft tryggar tillgång till el och värnar miljön. Det är fel att importera smutsig kolkraft eller riskera att stå utan el när vinterkylan slår till. Klimathotet måste tas på största allvar. 12 Bil, buss och tåg Skåne behöver bättre kommunikationer för alla Fortsatt utbyggnad av vägar och järnvägar är nödvändig. Oavsett om man kör bil eller åker kollektivt måste man kunna ta sig fram på ett snabbt och säkert sätt. Sätta in 100 kronor på bankgiro Ange namn, adress, e-postadress (frivilligt), person- och telefonnummer om du vill vara medlem i partiet. Vill du vara medlem i ungdomsförbundet MUF kostar det 40 kronor. Moderaterna i Skåne Malmö, För att beställa foldrar, skicka ett e-post till eller ring

6 Regiongruppens valplattform Den Moderata gruppen i Region Skåne har tagit fram en valplattform. Valplattformen, som innehåller en vision och fem sakområden med utvecklande text, är i första hand inte att ses som ett väljarkontaktmaterial, utan ett riktvärde och ett underlag att jobba mot i arbetet med att ta fram budskap. Vision Hälso- och sjukvård Skåne är den ledande tillväxtregionen i Föregångslandet Sverige. I Skåne är människor fria att själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Varje människa är betydelsefull. Var och en har möjlighet att få jobb och kan försörja sig och sin familj, få en god vård och excellent utbildning. De goda kommunikationerna med bra kollektivtrafik och snabba säkra vägar, som binder samman Skåne, öppnar upp en stor arbetsmarknad på båda sidor om sundet. Genom låg skatt och fria val av samhällstjänsterna stärks människors frihet. En rik och varierande kultur i hela Skåne för alla åldrar samt närheten till en orörd natur bidrar till skåningarnas välbefinnande. Valfrihet Ökad valfrihet ger skåningen mer inflytande över sitt eget liv och sin egen vardag. Beslut som påverkar invånarna i Skåne ska i största möjliga mån tas hemma vid köksbordet. Vi har genomfört valfrihetsreformer inom primärvården (Hälsoval Skåne), barnavårdscentraler samt vid utprovning av hörapparater. Nu kan alla fritt välja vårdenhet, men även fritt välja bort om man inte är nöjd. Fler valfrihetsreformer inom sjukvården. Mer attraktiv kollektivtrafik och säkra vägar som sammanbinder Skåne. Intensifierat arbete med ett högkvalitativt och varierat kulturutbud över hela Skåne. Ekonomi Ordning och reda i finanserna och en god hushållning med resurserna säkerställer att vi kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Trots global finanskris och kraftig lågkonjunktur har vi levererat ekonomiska överskott under tre år. Detta är unikt i Region Skånes historia. Tack vare kraftfulla produktivitetsförbättringar har skåningarnas vårdbehov kunnat tillfredställas på ett bättre sätt. En rationell och effektiv verksamhet säkerställer att de skånska skattebetalarna får god valuta för sina pengar. Genom en god hushållning och öppenhet för nya driftsformer kan vi fortsätta att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Detta ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Skåne, med en bibehållen låg skatt. Vi tror på individen och vill ta vara på människans inre kraft. Hälso- och sjukvården i Skåne är en av de bästa i Sverige och inom ett antal områden är vi främst i världen. Vi vill att skåningarna ska uppleva en tillgänglig hälso- och sjukvård med ett gott bemötande och ett tryggt omhändertagande. Hälso- och sjukvården ska finnas till för patienten och tillfredställa vårdbehoven. Det är viktigt för oss att vården blir jämlik över hela Skåne. Du ska inte vänta i onödan. Det krävs tydlig samverkan mellan regionen och kommunerna, så att patienten får rätt vård direkt. Bemötandet i den skånska hälso- och sjukvården ska vara serviceorienterat, kvalitativt och effektivt, utan att ge avkall på trygghet, ansvarskänsla och medkänsla. Bra och effektivt bemötande minskar väntetiderna i vården. Fler får vård snabbare till en lägre kostnad. Ingen apparat i världen kan ersätta medmänsklig kontakt. Omhändertagandet ska baseras på patientens bästa vid varje tillfälle och utgå från patientens behov, där anhöriga inte får glömmas bort. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för alla skåningar, inte bara patienter och deras anhöriga. Ökade satsningar på hälsofrämjande arbete ger bättre hälsa i framtiden. Under mandatperioden har vi arbetat utifrån sex prioriterade områden: tillgänglighet, cancersjukvård, barns och unga vuxnas hälsa, äldres hälsa, psykiatri samt forskning. Välbehövliga satsningar har gjorts och vi har löst frågor som: Hur ska min multisjuka svärfar vårdas bästa sätt? Hur vet jag att min farfar får rätt läkemedel för sin demens? Vilken hjälp kan jag söka för att ta hand om min kompis med självskadebeteende? Hur är det möjligt att jag ska vänta i två veckor för att komma till strålning för min cancertumör? Fler äldre ska kunna få vård i hemmet när det är möjligt. Tillgång till barn- och ungdomspsykiatri inom en månad. Införa ett Hälsoparlament, som skapar en gemensam plattform för förebyggande och rehabiliterande verksamhet som ansvarar för alla skåningars välbefinnande. Jämlik palliativ vård av högsta klass i hela Skåne. Intensifiera arbetet med IT- frågorna inom hälsooch sjukvården. Den moderna informationsteknologin ökar tillgängligheten och valfriheten för skåningarna. Vi vill utreda möjligheten till ett elektroniskt hälsokort med all journalinformation samlad. Fortsätta satsa på forskning, som utvecklar och höjer vårdens kvalitet. Jobb och framtid Skåne är fantastiskt; vi har en gynnsam demografi, vi har lärosäten, härliga landsbygdsområden och städer. Skåne är en strategisk del av kontinenten. Vi vill att skåningarna ska ha större frihet och möjlighet att stå på egna ben vi vill att fler ska starta och driva företag och vi vill att fler ska försörja sig själva. Under mandatperioden har flera stora projekt landat väl. ESS Scandinavia var en fantastisk framgång och Skåne har nu unika möjligheter att utvecklas kring denna världsledande forskningsanläggning, parallellt med denna kommer också MAX IV-labbet som vi varit mycket delaktiga i. Vi har fattat flera viktiga beslut om infrastruktursprojekt; däribland E22/E6 Trelleborg- Vellinge men också beslutet om fyra-spår-utbyggnaden av Södra stambanan mellan Malmö och Lund. Pågatåg Nordost var ett mycket viktigt beslut för utvecklingen i nordöstra Skåne. Inom ramen för Kraftsamling Skåne drivs en rad projekt för att parera den globala lågkonjunkturen med tidigare framgångsrika erfarenheter som förebild. Fokus på teknikutveckling och förmågan att kapitalisera innovationer har vi i projekt som Mobile Heights och Media Evolution. Arbetet med regional utveckling har varit synnerligen framgångsrikt under mandatperioden. Skånes unika geografiska läge med närhet till Själland och kontinenten måste tas tillvara och utvecklas. En fast HH-förbindelse blir ett naturligt steg av den framtida integrationen i regionen. En höghastighetsjärnväg flyttar Skåne närmare såväl Stockholm som Nordtyskland och Oslo. Skåne behöver kraftfulla satsningar i infrastruktur för att säkerställa tillgänglighet och rörlighet. Vi vill utveckla möjligheten att resa med samtliga trafikslag. Goda förbindelser med strategiska flygplatser är en förutsättning för en expansiv region. Skåne ska vara världsledande inom forskning och utveckling och kopplingen mellan våra lärosäten, innovationsplattformar och nyföretagande ska stärkas. Förmågan att kapitalisera innovationer är en framgångsfaktor för framtiden. Skåne ska vara bäst i Sverige vad det gäller företagande. Den enskilt viktigaste förutsättningen för att på lång sikt trygga sysselsättningen är att ha konkurrenskraftiga och expansiva företag i Skåne. Skåne ska vara en attraktiv boenderegion där såväl närheten till natur och rekreation som till ett attraktivt kulturliv är viktiga byggstenar. Det goda livet Ett viktigt mål för vårt utvecklingsarbete handlar om att Skåne ska erbjuda en bra miljö. I Skåne ska man helt enkelt kunna leva Det goda livet. Förutom arbete, utbildning, kollektivtrafik och vård krävs möjligheter till kulturella upplevelser och miljöer att kunna koppla av i. Rekreation, mat, upplevelser och kulturellt utbyte gör en region attraktiv. Vi vill fortsätta utveckla Skåne på alla dessa områden. Kulturlivet i Skåne är brett och vibrerande. Som en gränsregion har vi alltid fått många influenser från andra delar av världen. Detta har gett det skånska kulturlivet en bredd som saknar motstycke i Sverige. Samtidigt har den statliga styrningen varit stark under lång tid. De senaste åren har detta börjat förändras. Med start 2011 kommer regionens eget inflytande över kulturpengarna att öka markant, vilket är resultatet av ett mycket kraftfullt skånskt arbete. Vi har arbetat på alla kulturella arenor som finns. Från skolorna till de stora kulturinstitutionerna, som t.ex. Malmö Opera. Det fria kulturlivet har fått ett starkare stöd samtidigt som nya spännande kulturmiljöer har börjat byggas upp. Uppåkra Skånes motsvarighet till Birka är ett exempel. Skåningarnas möjligheter till naturupplevelser har stärkts, bland annat genom naturbussarna. Regionens starka koppling till maten har utvecklats ytterligare genom Mat i Skåne. Utbudet av aktiviteter, sevärdheter, restauranger och spännande naturmiljöer är idag enormt, men det kan bli ännu större. Ett gott liv i Skåne ska bli en ännu starkare konkurrensfördel som gör att fler människor och företag dras till regionen. Genom att starkare koppla ihop de attraktiva miljöerna runt om i Skåne med hjälp av kollektivtrafiken ges fler möjlighet att, på ett miljövänligt sätt, utnyttja alla möjligheter som Skåne ger. Samverkan mellan kulturlivet och näringslivet ska stimuleras. Båda är viktiga delar i Skånes utveckling. Genom att utnyttja modern teknik kan avståndet minskas till kulturens spelplatser, fler kan ta del av Skånes enorma utbud. Den skånska mångfalden ska lyftas fram tydligare. Här finns allt från storstadsmiljö till dramatisk natur allt inom en timmes resväg

7 Samtalskampanjen rullar vidare Örkelljunga laddar för valrörelse Nu är dörrknackandet i full gång och Skånes 33 kommuner har alla satt sina individuella mål för Samtalskampanjen. Det är viktigt att vi nu de sista månaderna ger oss ut och kampanjar, får en personlig kontakt med väljarna och visar att vi är ett aktivt parti som vill och ska vakna upp som vinnare morgonen efter valdagen. För att höja energin och motivera alla som knackar dörr kommer vi att genomföra en nationell samtalstävling som pågår mellan den 6-15 september, där såväl den kommun som genomför flest samtal som de par som genomför flest samtal kommer att vinna fina priser (för mer information hör med valledaren i din förening eller med undertecknad). Men redan den 6 september har vi en gemensam upptakt med hela Sverige och mellan klockan 18:00-20:00 knackar vi dörr i våra prioriterade områden över hela landet. De sista åttio timmarna kommer vi även att ha en Spurtknack eller 80-knacken där det är viktigt att tillsammans med alla krafter vi har knackar åttio dörrar var, i områden där vi kan vinna röster från Socialdemokraterna. Syftet med 80-knacken är att vi ska vara tillgängliga och svara på väljarnas frågor, samt påminna väljarna om att rösta på oss. Det personliga mötet är viktigt och kan vara avgörande i valet i september. Självklart uppmuntras alla egna initiativ till lokala kampanjer och tävlingar då det är viktigt att inte glömma vi ska ha roligt när vi är ute och kampanjar. M Skåneförbundets mål: Kommunernas egna mål: Bjuv: 200 Bromölla: 750 Burlöv: 2000 Båstad: 500 Eslöv: 1250 Helsingborg: Hässleholm: 1500 Höganäs: 5000 Hörby: 1500 Höör: 1000 Klippan: 1500 Kristianstad: 4000 Kävlinge: 1500 Landskrona: 2500 Lomma: 2000 Lund: 5000 Malmö: Osby: 100 Perstorp: 200 Simrishamn: 300 Sjöbo: 300 Skurup: 300 Staffanstorp: 5000 Svalöv: 500 Svedala: 2000 Tomelilla: 100 Trelleborg: 2000 Vellinge: 1000 Ystad: 2800 Åstorp: 400 Ängelholm: 5000 Örkelljunga: 200 Östra Göinge: 500 En av de ansvariga för samtalskampanjen är Göran Wiberg från Malmö. Han har svarat på några frågor om sina upplevelser av att knacka dörr. Göran hade inte tidigare knackat dörr och var från början dessutom lite skeptisk till Samtalskampanjen. Jag var orolig för vad folk skulle säga och om de skulle slå igen dörren framför oss, säger Göran. Men jag märkte fort att jag inte behövde oroa mig, då människorna som vi möter är hur trevliga som helst. De har tagit emot broschyrer och flygblad och många har önskat oss lycka till i valet. Det finns så klart även de som sagt att de röstar på andra partier, men de har ändå tagit emot vårt material. Några kollegor hade från början bara anmält att de ville vara med och knacka dörr vid ett tillfälle, men anmälde sig snart till fler dörrknackningstillfällen då de tyckte att det var väldigt roligt att knacka dörr. De frågor som väljarna har tagit upp när vi varit ute och kampanjat har varit allt ifrån pensionärernas skatter, integrationen i Malmö, miljön, tryggheten på äldreboende och tryggheten för de äldre generellt, förskolor och hur vi Malmögänget är samlat Göran Wiberg knackar dörr ska och vill förbättra kärnområdena, säger Göran. När jag frågar Göran om han har några tips att förmedla till andra aktiva som ska ut eller funderar på att knacka dörr är hans tips att inte vara rädd, då väljarnas bemötande är mycket positivare än man tror. Ett annat tips är att träffas före en aktivet och gå igenom vilka områden som ska knackas, dela ut kartor och material. Ta en gemensam fika efteråt så att alla får möjlighet att prata igenom erfarenheterna från dörrknackningen. Vi i Malmö ska ju genomföra samtal fram till valdagen och då gäller det att ligga i, avslutar Göran. Text och foto: Camilla Andersson Ansvarig Samtalskampanjen Fikapaus efteråt Carina Zachau, kommunalråd i Örkelljunga Jag möter Carina Zachau en solig tisdagseftermiddag i juni på kommunhuset i Örkelljunga. Carina är inne på sin första mandatperiod som kommunalråd i Örkelljunga och på frågan om det har varit som förväntat, svarar hon att det har varit roligare. Att få möjlighet att styra och genomföra förändringar och förbättringar i majoritet måste vara det mest optimala som politiker. I Örkelljunga styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, SPI och Kristdemokraterna. Nu inför valet kommer man även att kampanja med Folkpartiet och vi hoppas att det blir en femklöver efter valet. Under mandatperioden har Moderaterna arbetat efter sitt 10-punktsprogram där man bland annat har genomfört tjänstegaranti i kommunen, valfrihet inom förskola och skola, infört E-tjänst på kommunens hemsida, en familjecentral som snart kommer att öppnas och att man fortsatt sträva efter att vårda kommunens ekonomi. Carina poängterar att nu inför valet kommer frågor som en ny idrottshall och vikten av att bibehålla en god kvalité inom barnomsorgen vara viktiga för Örkelljungamoderaterna. För att vi ska behålla majoriteten i kommunen och förhoppningsvis öka kommer vi Moderater att mobilisera oss och våra väljare kommer att få möta oss på torget, i föreningslivet och när vi är ute och knackar dörr. Det viktigaste är att vi får med så många Moderater som möjligt och att vi tillsammans vinner valet den 19 september. De största utmaningarna i Örkelljunga har varit att få loss mark vid Skåneporten, så att man kan ge Gillebagaren möjlighet att utöka sin verksamhet. Carina nämner just vikten av att värna om företagarna i kommunen, stora som små. Örkelljunga är en kommun som märker av den ekonomiska krisen, då de har haft många underleverantörer till de krisdrabbade företagen. Arbetslösheten har mer än fördubblats sedan 2008 och just därför måste vi som kommun finnas och stötta så gott vi kan, säger Carina. Som exempel nämner hon kommunens satsning med feriejobb, där kommunen nu erbjuder förtio ungdomar sommarjobb. En annan utmaning har varit det gamla sågverksområdet i kommunen, där man nu har gjort en detaljplan för sjönära bostadsområden. I dagsläget är byggnationen av ett sexvåningshus i full gång och Carina hoppas att området fortsätter i samma riktning. I vår kommun är trygghet för våra invånare viktigt, berättar Carina. Med trygghet menar vi att våra barn ska få förskoleplats, att våra invånare ska våga vistas ute och att man ska våga cykla hem om kvällarna. Trygghet är också att vi ska fortsätta att satsa på våra kärnområden. För mig som Moderat politiker är det viktigt att våra invånare trivs i vår kommun och att fler hittar till oss. Det ska vara en attraktiv kommun för våra företagare och vårt näringsliv, men det är också viktigt att våra invånare trivs. Vi märker att allt fler flyttar till oss och att vi alltmer börjar bli en pendlingskommun. Därför är det viktigt att det fortsätter att satsas och vi hoppas på att i framtiden få en direktförbindelse till Malmö och Lund. För framtidens Örkelljunga ser Carina en kommun där invånarna förutom att få goda pendlingsmöjligheter, får trygghet, bra skolor, närhet, billiga hus och låg skatt. När vi lyfter blicken mot framtiden är också vår tid för intervjun slut och det är dags för Carina Zachau och de andra Moderata medlemmarna i Örkelljunga att få utbildning i Samtalskampanjen. Text och foto: Camilla Andersson Projektledare 12 13

8 Alliansregeringens vitbok de fyra första åren Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan. Tanken med en vitbok är att på ett överskådligt sätt sammanfatta de reformer Alliansregeringen genomfört under mandatperioden. Vitboken är inte ett bokslut, utan snarare ett avstamp mot framtiden. I valet 2010 söker vi väljarnas förtroende för att fortsätta arbetet. Sverige är ett bra land att leva i. Det betyder däremot inte att allt i Sverige är bra. Mycket finns kvar att göra. Tillsammans vill vi ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får en chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Vår högre utbildning och forskning ska hålla världsklass. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott. Vi vill fortsatt ta ledningen i arbetet med klimatfrågan. Några områden som tas upp i vitboken är: fler i arbete mer att dela på bättre villkor för företagande krispolitiken trygghet och välfärd för alla trygghet från våld och brott kunskap och trygghet i skolan makten över den egna vardagen en rivstart för bättre miljö och klimat. Vill du ha en egen t-shirt med Reinfeldt? Är du intresserad av att veta mer om innehållet i alliansens vitbok? Skicka ett mail till och fråga efter alliansens vitbok! Sudoku Kan du lösa detta och få fram ordet genom att kasta om bokstäverna? Rätt svar finns på sista sidan. Ö S L J A S K Ö Ö L S A M J Y L K J R Y A K A M Mikael Larsson Chefsombudsman Förbundskansliet Skåne Malmö Växel: Fax: E-post: AnneMarie Melin Medlemsadministratör Kalendarium 23 juni 25 juni 29 juni 1 juli 4-10 juli 4 juli 5-8 juli sept 1 sept 6-9 sept 7 sept 19 sept 20 sept Riksdagen tar sommaruppehåll Midsommarafton Regionfullmäktige sammanträder Belgien ordförandeland i EU Almedalsveckan i Visby Moderaternas dag i Almedalen Europaparlamentet sammanträder Första dag som brevröst får skickas från utlandet Sista dag för anmälan till Skånemoderaternas valupptakt Nationell valupptakt Skånemoderaternas valupptakt i Jägersbo, utanför Höör Rösträtten bestäms efter Skatteverkets register Sista dag för utlandssvenskar att upptas i röstlängden Alliansens valupptakt Alliansfokus Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster Första dag som budröst får göras i ordning Förtidsröstningen startar Väljare bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort Europaparlamentet sammanträder Sista dag att begära rättelse i röstlängden VALDAG! Sista dag för brevröst att nå Valmyndigheten Skånemoderaterna har tagit fram t-shirts med bilder på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Lars Johansson Partiombudsman Monica Ajdin Administratör och ekonomiansvarig Malmö Malmö MUF Skåne Malmö Daniel Runemalm Partiombudsman Linda Andersson Politisk sekreterare Adrian Borin Valsekreterare Darko Simic Distriktsombudsman Foto: Even Jahren. Nu erbjuder vi dig som medlem i Moderaterna i Skåne att köpa din egen t-shirt! Vi har både herr- och dammodeller i storleksspannet S-XXXL. T-shirtsen kostar 60 kronor. För att beställa, ring under kontorstid alt. skicka ett e-post till Vill man prova storlek så finns det också möjlighet att köpa sin t-shirt den 17 usti då Skånemoderaterna har sin valupptakt i Höör (se annons på baksidan av denna tidning). Lavinia Bleoca IT- och webbansvarig Camilla Andersson Projektledare Henrik Westdahl Valombudsman och politisk sekreterare Anders Lunderquist Valombudsman och assistent Kristianstad Östra Boulevarden Kristianstad Lund Bredgatan 10 Box Lund Fredrik Ljunghill Ombudsman Ängelholm Linda Simonell Wirje Valsekreterare Marcus Månsson Webmaster Storgatan 21A Ängelholm Fax Marianne Ekdahl Kansliansvarig Helsingborg Norra Strandgatan 14 Box Helsingborg Fax Stefan Didrik Ombudsman kan även skickas till: 14 15

9 Posttidning B Avsändare: Moderaterna i Skåne MALMÖ VÄLKOMMEN TILL VALUPPTAKT DEN 17 AUGUSTI! Den 17 usti kommer Moderaterna i Skåne att arrangera en stor valupptakt inför höstens val! Anmäl dig till denna kväll och lyssna bland annat till statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt! Kvällen kommer att innefatta: kortare seminarium om valrörelsen, kampanj och politik tal av statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt middag möjlighet att titta på kampanjmaterial samt köpa kampanjkläder. Plats och tid Jägersbo utanför Höör i mellanskåne. Vi börjar klockan 16:30 och håller på till ca. 22:00. Anmälan För att anmäla dig till valupptakten går du in på valupptakt och fyller i webbformuläret. Den subventionerade deltagaravgiften är 150 kronor. Anmälan måste vara Skånemoderaterna tillhanda senast den 6 usti. Anmäler du dig efter detta datum tar vi ut självkostnadspris, som är 350 kronor. Foto: Johan Jeppsson. Betalar gör du via plusgiro: eller bankgiro Du anses som anmäld först efter att betalningen inkommit till nämnda plus- eller bankgiro. Du ansvarar för din egen transport till Jägersbo. Varmt välkommen! Hälsningar Moderaterna i Skåne Rätt svar: MJÖLKSYRA.

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ För oss är du viktig som du säkert förstår. Därför behöver vi dina tips för ett bättre Sverige nästa år! SVERIGES ENDA ARBETARPARTI Inledning Tiden går fort och snart är

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län

Stockholmsfientligt. Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform. Stockholms stad och län Så skulle Stockholm drabbas av vänsterpartiernas regeringsplattform FRAMÅT TILL SAM MANS Stockholms stad och län Innehåll Vänsterpartiernas Stockholmsfientliga politik 3 Höjda skatter för 1,5 miljoner

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Så vinner man en kommun!

Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Så vinner man en kommun! Blå Skåne Medlemstidningen för Moderater i Skåne Så vinner man en kommun! Nr. 4 november 2010 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Lars-Ingvar Ljungman. REDAKTION

Läs mer