Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Medlemstidningen för Moderater i Skåne. Nu laddar vi för valrörelse!"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidningen för Moderater i Skåne Nu laddar vi för valrörelse! Nr. 2 juni 2010

2 Blå Skåne nr. 2 juni 2010 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Lars-Ingvar Ljungman. REDAKTION Lavinia Bleoca, Daniel Runemalm och Henrik Westdahl. GRAFISK FORMGIVNING Lavinia Bleoca, , ANNONSFÖRSÄLJNING Daniel Runemalm, E-POST WEBBSIDA OMSLAGSBILD Henrik Westdahl LEDARBILD Ulrika Vendelbo Ledare TRYCKERI Wallin & Dalholm Boktryckeri AB Till hösten målar vi Skåne ännu mera blått! Enligt kalendern är det nu sommar, men jag tycker att det fortfarande är lite kyligt. Den där härliga sommarvärmen vill inte riktigt infinna sig. Våren är en intensiv period, inte minst i år eftersom det är valår. Alla dessa förberedelser som ska göras - alla texter som ska skrivas, material ska beställas och alla bilder som ska tas. Det är nu grunden till ett bra valresultat läggs. Vårt förbundsråd har antagit förslaget till valprogram och vi går nu fram med ett 12-punktsprogram som alla gör Skåne lite bättre att bo och verka i. Jag är optimist, jag tror på en fortsatt Alliansregering nästa mandatperiod. Inte minst den senaste tidens oro för hårt skuldsatta länder visar att det behövs en beprövad och kompetent regering och inte ett vänsterexperiment. Svenska val brukar vara jämna och så blir det säkert även denna gång. Därför är det viktigt med maximal insats under hela valrörelsen. Glöm inte spurtkampanjen! Väljarna är möjliga att påverka ända fram till vallokalen. Skåne är ett starkt fäste för Moderaterna. Därför är det avgörande för valutgången att vi lyckas I detta nummer... mobilisera skåningarna att lägga sin röst på (M). Det är också viktigt att vi ser till att återerövra makten i Sveriges tredje stad Malmö har alldeles för länge styrts av de rödgröna! Så därför, ta nu chansen att även under semestern visa att du är Moderat. Diskutera med vänner, bekanta och grannar och peka på nödvändigheten av att ha en borgerlig regering även under de kommande fyra åren. Med gemensamma ansträngningar vinner vi valet och målar Skåne ännu mer blått! Avslutningsvis ta vara på sommaren och njut av dina lediga stunder! Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande Till hösten målar vi Skåne ännu mera blått!...2 Våren och sommaren hektisk tid för politiska utspel...3 Full fart bakåt vänsterkartellens politik medför ett Jobbstopp Vi har inte råd att säga nej till nya jobb!...6 Att rösta från utlandet...7 Folder om Skånemoderaternas 12 punkter som Skånemoderaterna går till val på Regiongruppens valplattform Samtalskampanjen rullar vidare...12 Örkelljunga laddar för valrörelse...13 Alliansregeringens vitbok de första fyra åren...14 Vill du ha en egen t-shirt med Reinfeldt?...14 Sudoku...15 Kalendarium...15 Välkommen till valupptakt den 17 usti! Våren och sommaren hektisk tid för politiska utspel Under ett valår är våren och försommaren alltid en hektisk tid för politiska utspel. Från och med det att vårbudgeten presenteras i mitten av april så följer det ett koppel av olika politiska utspel i form av rapporter, presentationer från arbetsgrupper och andra händelser både från regeringen och oppositionen. Nedan följer ett axplock av dessa: Betyg från årskurs sex Regeringen har presenterat förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan och hur detta ska gå till: föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan en elev som riskerar att få underkänt måste få veta det tidigt, så att det finns tid att höja betyget. Regeringen har redan genomfört ett antal reformer för att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Nya kursplaner ska införas med tydliga kunskapskrav i årskurs tre, sex och nio nationella prov blir obligatoriska i årskurs tre. Skriftliga omdömen ges numera från första klass och den nya betygsskalan ska innehålla fler steg än i dag. Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge tydlig information till elever och föräldrar. Skolan kan också följa upp resultaten, så att hjälp kan sättas in i tid. Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd i skolorna. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju. I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, dvs. NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO. Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg och då får även sjuorna betyg för första gången. Även i sameskolan och i grundsärskolan (när betyg ges) ska betyg sättas från och med årskurs sex och i specialskolan från och med årskurs sju. Moderaternas vallåt Moderaternas vallåt "Flyter" kommer under valrörelsen att framföras av Wille Crafoord, Mange Schmidt och Sofia Talvik. De tre artisterna kommer att uppträda tillsammans vid olika Moderata evenemang. Wille Crafoord är flerfaldigt Grammisbelönad och har varit aktiv som artist sedan slutet av 80-talet, både som soloartist och som medlem i bland annat Just D. Han har också skrivit text till musikalen "Skyll på Sylvain" som hade premiär på Stadsteatern i Stockholm i mars i år. Mange Schmidt är känd som en av de mer framgångsrika svenska hiphop-artisterna och har flera hits bakom sig. Hans senaste singel "Allvarligt Talat" kom Sofia Talvik har gett ut fyra skivor och fick som första svenska kvinnliga artist spela på den stora amerikanska festivalen Lollapalooza Hennes senaste skiva "Florida" släpptes i maj i år. Hon driver sitt eget skivbolag och har blivit uppmärksammad för sitt sätt att använda nätet och sociala medier för att sprida sin musik. Vallåten "Flyter" finns för nedladdning på långtidssjukskrivna har fått en väg tillbaka Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har presenterat den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder. Av de sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare personer att delta i Arbetsförmedlingens 3 arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen. Detta betyder att närmare tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension. Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år. Alliansens äldrepolitik Alliansens arbetsgrupp för äldrepolitik har presenterat sin slutrapport med 22 förslag för att utveckla politiken under nästa mandatperiod. Alliansens reformer har inneburit en avgörande omställning av äldrepolitiken. Ledord i förändringen har varit valfrihet, delaktighet och självbestämmande. Valfriheten är alltjämt viktig men måste också kombineras med åtgärder som ger de mest sjuka äldre en bättre vård. Samtidigt måste ambitionen vara att riva alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv. Gruppen har lämnat 22 förslag på följande områden: riv alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv lägg fler friska år till livet skapa tillit och trygghet i vardagen äldre ska ha inflytande och valfrihet en mångfald av boenden för äldre håll samman vården och omsorgen om äldre höj kompetensen och kvaliteten. Trygga den svenska modellen Under en pressträff presenterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg Moderaternas utgångspunkter för synen på svensk arbetsrätt inför valet 2010 och nästa mandatperiod. Vi vill ge ett tydligt besked inför valet: den svenska modellen ska värnas. Vi vill se trygga anställningar och trygga villkor på svensk arbetsmarknad som en viktig byggsten i arbetet för minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. I arbetet för full sysselsättning är trygghet tillsammans med ordning och reda på arbetsmarknaden avgörande. I Sverige ser vi ut att komma ur krisen bättre än många andra länder. Samtidigt kommer krisen och dess följder att påverka oss framöver. Vi ser att arbetslösheten särskilt drabbat de som redan före krisen hade svag förankring på arbetsmarknaden. När konjunkturen efter hand vänder är det därför viktigt att särskilt se till dessa grupper. Arbetslösheten ska inte som efter krisen på 1990-talet tillåtas fastna på en hög nivå, där hela grupper ställs utanför oavsett konjunkturläge. Vi vill därför göra riktade insatser till stöd för de med svag förankring på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund kan det också finnas skäl att överväga vissa reformer på arbetsmarknaden som samtidigt bevarar villkoren för trygg anställning. De åtgärder som kan övervägas är: förlängd tid för provanställningar begränsning av arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning införa lärlingskontrakt förstärkning av Medlingsinstitutet.

3 Full fart bakåt vänsterkartellens politik medför ett Jobbstopp Vänsteroppositionen presenterade sin skuggbudget den 2 maj. Det är alldeles tydligt att de gasar på med stora utgifter samtidigt som man har lagt i backen i jobbpolitiken. Högre inkomstskatter och större kostnader för att driva företag skulle medföra ett Jobbstopp i svensk ekonomi. De stora förlorarna är vanliga löntagare som skulle få betala genom fler i arbetslöshet, högre räntor och mindre kvar i plånboken. Kärnan i skuggbudgeten är att byta arbetslinje mot bidragslinje genom stora skattehöjningar på arbete och utbyggda bidragssystem. Oppositionen föreslår massiva kostnadshöjningar som skulle påverka jobben negativt. Nedtaget jobbskatteavdrag, höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av kostnaderna för att ha unga under 26 år anställda, avskaffade ROT- och RUT-avdrag och utbyggda bidragssystem skulle leda till färre jobb och större utanförskap. Det kan bäst beskrivas som ett Jobbstopp i ett läge där Sveriges ekonomiska återhämtning är fortsatt bräcklig. Uppemot tre miljoner löntagare skulle få höjd skatt med vänsterpartiernas politik. Jobbstoppet skulle få allvarliga följder för vanligt folk. Kraftiga skattehöjningar på företagande skickas vidare till konsumenterna i form av stigande priser på varor och tjänster. Följden blir stigande inflation och högre räntor. Vanliga löntagare med bostadslån riskerar att få stigande kostnader med tusentals kronor. Därtill ger nedtaget jobbskatteavdrag och återinförd fastighetsskatt ännu mindre kvar i plånboken för många. Oppositionens budgetförslag har tydliggjort alternativen inför höstens val. Arbetslinjen står mot bidragslinjen. Bättre villkor för företagande står mot högre skatter och nya kostnader. Ansvar för statsfinanserna står mot lägre tillväxt och ofärdiga svar. Med två månader tills vallokalerna öppnar är alternativen tydliga. Nu är det upp till oss att tydliggöra dessa för väljarna. Allas våra insatser spelar roll! Text: Per Schlingmann Partisekreterare Högre räntor och mindre i plånboken hos vanliga löntagare Högre priser på varor och tjänster när kraftiga skattehöjningar på företagande läggs över på konsumenterna; ny kilometerskatt, höjd bensinskatt, höjning socialavgifterna för unga med mera. Alla med bolån riskerar att drabbas av högre räntor som följd av att högre kostnader på företagande driver upp inflationen. Nedtaget jobbskatteavdrag ger mindre pengar kvar i plånboken. Återinförd fastighetsskatt drabbar framförallt storstäderna. Moderaternas politik för mer i plånböckerna hos löntagarna: En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattelättnader på 1700 kronor i månaden jämfört med Vi vill gå vidare med nya skattlättnader när ekonomiskt utrymme finns. Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik som är viktig för att skapa ett tryggt ekonomiskt klimat med låg inflation. Fastighetsskatten har avskaffats samtidigt som ROT- och RUT-avdragen gör att människor får behålla mer i plånboken. Andra centrala frågor Vänsterpartiernas Jobbstopp Byter arbetslinje mot bidragslinje genom nedtaget jobbskatteavdrag och utbyggda bidragssystem. Högre kostnader för att driva företag och ha medarbetare anställda genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av socialavgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROT- och RUT-avdrag, etcetera. Totalt 20 miljarder kronor i kostnadshöjningar dämpar efterfrågan på sysselsättning. Utanförskapet permanentas när sjukförsäkringen återgår till vad den var när 140 personer förtidspensionerades varje dag genom avskaffade tidsgränser och högre ersättningar. Pensionärerna Skillnaden mellan pensionärer och inkomsttagare minskar inte när A-kasseavgiften minskar och ingen kompensation ges till pensionärer för höjd bensinskatt. Färre jobb leder till långsiktigt lägre tillväxt och urholkade pensioner. Moderaternas politik: Vi har sänkt skatten för landets äldre vid tre tillfällen. Vi vill gå vidare med nya skattelättnader under nästa mandatperiod. Moderaternas politik för fler jobb: Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare. Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill gå vidare med fortsatta reformer. Vi satsar på omställning och bygger broar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda drivkrafterna till arbete och ge bättre stöd till den som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Glesbygden Kraftiga höjningar av bensinskatten skulle försämra möjligheterna att leva och bo i glesbygden, där avstånden ofta är långa och alternativen till bilen färre. En avveckling av kärnkraften skulle riskera jobben i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Det är jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast. Moderaternas politik: Statsfinanserna riskerar att köras i diket Försvagad arbetslinje och högre kostnader för att driva företag leder till färre jobb och lägre tillväxt. Genom en tydlig jobbpolitik värnar vi sysselsättningen i hela Sverige. En trygg och långsiktig energiförsörjning är avgörande för att värna vår svenska basindustri som står för tusentals jobb över hela Sverige. Stigande inflation och högre räntor försvagar Sveriges ekonomiska återhämtning. Moderaternas politik för ordning och reda i Sveriges ekonomi: Sverige har Europas mest välskötta statsfinanser. Moderaterna är garanten för fortsatt ordning och reda i Sveriges ekonomi. Vill du hitta interninformation: Vi värnar om den arbetslinje som är nödvändig för att vi ska kunna jobba oss ur krisen. 4 5

4 Vi har inte råd att säga nej till nya jobb! Att rösta från utlandet För tre år sedan införde vi avdrag för hushållsnära tjänster. Resultatet har överträffat alla förväntningar. Över nya arbeten har vuxit fram i servicesektorn. Svarta jobb har blivit vita och många nya företag har skapats. Socialdemokraterna vill ta bort dessa avdrag och göra så att tusentals personer över hela Sverige riskerar att förlora jobbet. Moderaterna är fast beslutna att föra en aktiv politik där det lönar sig bättre att arbeta och är enklare att anställa människor. Vi har inte råd att säga nej till nya jobb. Flaggor: RUT-avdrag kallas det systemet som innebär att man kan göra avdrag för hushållsnära tjänster. Begreppet innebär Rengöring, Underhåll och Tvätt. ROTavdraget infördes för att vara en stimulans till byggbranschen i Sverige. ROT är en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra byggnader. ROT är en förkortning för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. RUT- och ROT-avdragen gör det möjligt att få skatterabatt upp till kronor per år och person. Antal användare enligt Skatteverket fram till början av mars 2010 Siffror som tagits fram av Skatteverket visar på en markant ökning av HUS-avdragen, framför allt RUT-avdraget. År 2008 använde ca personer RUT-avdraget. Under perioden 1 juli 2009 t.o.m. 3 mars 2010 har ca använt det, vilket uppräknat till helårsbasis skulle innebära en ökning med över 150 procent jämfört med ROT-avdraget nyttjades av ca personer mellan 1 juli och 31 december 2009 och av ytterligare ca fram till 3 mars 2010, vilket uppräknat till helårsbasis skulle innebära drygt användare. Rösta på ambassad eller konsulat Alla som befinner sig utomlands mellan den 1-19 september, då röstningen pågår, kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. När dessa öppnar för röstning finns att utläsa på Det enda som väljaren måste ha med sig för att rösta på en ambassad eller ett konsulat är en id-handling. Väljaren får dock gärna ha med sig sitt röstkort så att administrationen med rösterna från utlandet går smidigare. Foto: Ulrika Wendelbo. Brevrösta från utlandet Följderna för dem som fått jobb tack vare RUT och ROT En byggnadsarbetare med en tidigare bruttolön på kr/ månad som är arbetslös får med arbetslöshetsersättning ca kr/månad efter skatt. När han/hon får jobb tack vare ROT-avdraget ökar nettolönen med nästan kr till ca kr/månad efter skatt. En lokalvårdare med en tidigare bruttolön på kr/månad som är arbetslös får med arbetslöshetsersättning ca kr/ månad efter skatt. När han/hon blir anställd tack vare RUTavdraget ökar nettolönen med drygt kr till ca kr/månad efter skatt. Var fjärde konsument av hushållstjänster under 2008 tjänade mindre än kr/månad, enligt SCB. Syftet med reformen Det huvudsakliga syftet med skattereduktionen är att minska svartarbetet och öka efterfrågan inom bygg (ROT) och sektorn för hushållsnära tjänster (RUT). Fler ska kunna köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva, i och med att avdraget gör det ekonomiskt mer förmånligt. Människor kan därmed frigöra tid från hushållsarbete och lägga det på lönearbete, vilket gynnar samhällsekonomin. En ökad efterfrågan på till exempel RUTtjänster bidrar till högre sysselsättning i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Sammantaget leder dessa effekter till varaktigt högre sysselsättning och ökade skatteintäkter. De är skälen till att skattereduktionen gäller permanent. Även en jämställdhetsreform Vi vet från SCB:s tidsanvändningsundersökningar att kvinnor tar det största ansvaret för hushållsarbetet. RUT-avdraget är ur den aspekten en viktig jämställdhetsreform eftersom det underlättar i planeringen av hushållsarbetet och dessutom skapar arbete för kvinnor. Över 57 procent av köparna av hushållsnära tjänster var kvinnor 2008, enligt SCB. Avdrag för hushållstjänster infördes 1 juli Så kallat ROT-arbete som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 infördes i systemet med ikraftträdande 1 juli Valet av tidpunkt för utvidgandet av systemet till att också gälla ROT-arbeten hörde ihop med konjunkturnedgången och var en av åtgärderna för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och förbättra förutsättningarna för en gradvis återhämtning. Regeringens skäl till att satsa på just denna typ av skattereduktion var att byggsektorn snabbt försvagades. Förslaget skapar jobb och underlättar omställningen på arbetsmarknaden. Uppgifter om användarna Var fjärde konsument av hushållstjänster under 2008 tjänade mindre än kr/månad, enligt SCB. Majoriteten av dem som köper hushållstjänster både i andel och antal är låg- och medelinkomsttagare. Enligt SCB är det 52 procent (48 530) låg- och medelinkomsttagare och 48 procent (43 940) höginkomsttagare. Källa: Finansdepartementet (2010). 6 Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Det gäller också för sjömän på utrikes fart. Brevrösten får postas från utlandet tidigast den 5 usti. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen. För att brevrösta måste man ha särskilt material. Materialet finns färdigpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert. Följ instruktionerna på ytterkuvertet för brevröst. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat eller direkt från Skånemoderaterna. Använder du det sistnämnda, maila till Känner ni ungdomar eller andra som befinner sig utomlands före valet, anmäl deras adress till oss så skickar vi brevröstningsmaterial. Rösträtt På ditt röstkort står vilket eller vilka val du har rösträtt i. Om du inte har ditt röstkort och är osäker på din rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Valsedlar I materialet finns tre blanka valsedlar, en för varje val gul för val till riksdagen, vit för val till kommunfullmäktige och blå för val till regionen. På dem kan du skriva namnet på det parti som du vill rösta på. Om du vill personrösta måste du ha en namnvalsedel med partiets kandidater. På den kryssar du för den person du helst vill ska bli vald. Använd en namnvalsedel som är avsedd för den riksdagsvalkrets, kommunvalkrets och regionvalkrets där du är folkbokförd. Valkretsen som valsedeln är avsedd för står längs ner på valsedeln. Vilken valkrets du tillhör står på röstkortet. Om du inte har ett röstkort kan du få informationen från Valmyndigheten. Namnvalsedlar för Skånes valkretsar kan beställas från Skånemoderaterna, se e-postadress ovan. Placera en valsedel i varje valkuvert. Posta din röst! Placera röstkortet i omslagskuvertet så att adressen till valnämnden syns i fönstret. Om du inte har ett röstkort placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress syns i fönstret. Brevrösten måste poststämplas utanför Sverige. Posta din brevröst i god tid så att den hinner fram till valdagen den 19 september 2010, dock tidigast den 5 usti. 7

5 Folder om Skånemoderaternas 12 punkter som Skånemoderaterna går till val på På Förbundsrådet den 20 maj 2010 antogs ett 12-punktsprogram som Förbundsstyrelsen arbetat fram. Dessa punkter handlar om våra politiska utgångspunkter såsom arbete, sjukvård och välfärd. Av punkterna kommer vi att göra en 8-sidig A6-folder som vi ger ut gratis till alla föreningar och kretsar. Foldern kan med fördel användas till sommarkampanjer och som väljarkontakt fram till valrörelsen börjar. 1 Det måste löna sig att arbeta 2 låg skatt på vanliga löner Via jobbskatteavdraget har exempelvis en sjuksköterska fått sänkt skatt med omkring 1700 kronor i månaden sedan Valet står mellan arbetslinjen och bidragslinjen. Vi kommer att gå vidare med nya skattesänkningar när ekonomin tillåter. Man ska kunna leva på sin lön. Varför göra det dyrare att anställa unga? Det ger inga nya jobb Ungdomar ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden tidigt. Vänsterpartiernas förslag om fördubblad skatt på ungdomsjobb är fel väg och leder till högre arbetslöshet. Vi satsar på god utbildning och gör det billigare att anställa. 5 Vi lovar att fortsätta hålla 6 ordning och reda i de offentliga finanserna vi tar ansvar för morgondagens välfärd Vi har ordning på statsfinanserna och på regionens ekonomi. Det ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Skåne, med bibehållen låg skatt. Vi hushållar med skattepengarna och prioriterar välfärdens kärna vård, skola och omsorg. Alla har rätt till ett tryggt boende och ingen ska behöva känna rädsla för att gå ut Vi satsar på trygghet i hemmet och ökad säkerhet på gator och torg. Krafttag mot kriminalitet och skadegörelse ska öka tryggheten precis som satsningar på boendemiljön. Det finns ett parti i Skåne som tar ansvar för framtiden 3 Vägen till integration stavas arbete fokus på självförsörjning från första stund Arbete är nyckeln till det svenska samhället. Ett eget arbete ger makt och möjligheter att själv forma sitt liv. Drivkraften och förmågan hos de som kommer hit måste tas till vara på ett bättre sätt. Utanförskapet måste brytas och fler måste få stöd för att lära sig svenska och försörja sig själva. 4 Låt vardagspusslet gå ihop avskaffa inte RUT och ROT Sverige och Skåne har inte råd att säga nej till tusentals nya jobb. RUT- och ROT-avdragen har gjort svarta jobb vita och gör att fler har råd med städhjälp och renovering av sina hem. 7 Våra barn ska inte erbjudas knark i skolan nolltolerans mot narkotika Varje dag förs narkotika över våra gränser till Skåne. Denna säljs vidare på gator och skolgårdar och leder till missbruk, kriminalitet och utanförskap. Vi ska förstärka samarbetet mellan tull, polis, skola och socialtjänst. Större krafttag behövs. 8 Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap alla har rätt till en bra start För att få en utbildning i världsklass måste vi ha mer kunskap i skolan genom tydligare mål, mer undervisningstid, nationella prov och tidigare betyg. Skolan ska vara en bra arbetsplats för både barn och vuxna. 9 En bra sjukvård utan köer 10 Alla blir vi äldre vi möter det är rättvisa på riktigt framtidens behov Ökad valfrihet ger makten till dig. Vården ska präglas av god tillgänglighet, hög kvalitet och bra bemötande. Vi fortsätter arbetet med att kapa vårdköerna, så att alla får rätt vård i rätt tid. Vi lever längre och fler är aktiva, samtidigt ökar behoven av hjälp och vård. Både den ekonomiska och sociala tryggheten är viktig. Vi satsar på valfrihet och hög kvalitet i vård och omsorg, samtidigt som vi fortsätter sänka skatten på pensioner. Bli medlem i Moderaterna och stöd oss i valet genom att: SMS:a till med text och personnummer (ååmmddxxxx) enligt följande: MODERAT MEDLEM DITT PERSONNUMMER Detta gäller endast för nya medlemmar, då 100 kronor belastar telefonräkningen. Ringa Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. Foto: Ulrika Vendelbo. Särtryck till Blå Skåne nr Maila namn, adress och personnummer till 11 Ta inte kol på kärnkraften för miljöns och jobbens skull Kärnkraft tryggar tillgång till el och värnar miljön. Det är fel att importera smutsig kolkraft eller riskera att stå utan el när vinterkylan slår till. Klimathotet måste tas på största allvar. 12 Bil, buss och tåg Skåne behöver bättre kommunikationer för alla Fortsatt utbyggnad av vägar och järnvägar är nödvändig. Oavsett om man kör bil eller åker kollektivt måste man kunna ta sig fram på ett snabbt och säkert sätt. Sätta in 100 kronor på bankgiro Ange namn, adress, e-postadress (frivilligt), person- och telefonnummer om du vill vara medlem i partiet. Vill du vara medlem i ungdomsförbundet MUF kostar det 40 kronor. Moderaterna i Skåne Malmö, För att beställa foldrar, skicka ett e-post till eller ring

6 Regiongruppens valplattform Den Moderata gruppen i Region Skåne har tagit fram en valplattform. Valplattformen, som innehåller en vision och fem sakområden med utvecklande text, är i första hand inte att ses som ett väljarkontaktmaterial, utan ett riktvärde och ett underlag att jobba mot i arbetet med att ta fram budskap. Vision Hälso- och sjukvård Skåne är den ledande tillväxtregionen i Föregångslandet Sverige. I Skåne är människor fria att själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Varje människa är betydelsefull. Var och en har möjlighet att få jobb och kan försörja sig och sin familj, få en god vård och excellent utbildning. De goda kommunikationerna med bra kollektivtrafik och snabba säkra vägar, som binder samman Skåne, öppnar upp en stor arbetsmarknad på båda sidor om sundet. Genom låg skatt och fria val av samhällstjänsterna stärks människors frihet. En rik och varierande kultur i hela Skåne för alla åldrar samt närheten till en orörd natur bidrar till skåningarnas välbefinnande. Valfrihet Ökad valfrihet ger skåningen mer inflytande över sitt eget liv och sin egen vardag. Beslut som påverkar invånarna i Skåne ska i största möjliga mån tas hemma vid köksbordet. Vi har genomfört valfrihetsreformer inom primärvården (Hälsoval Skåne), barnavårdscentraler samt vid utprovning av hörapparater. Nu kan alla fritt välja vårdenhet, men även fritt välja bort om man inte är nöjd. Fler valfrihetsreformer inom sjukvården. Mer attraktiv kollektivtrafik och säkra vägar som sammanbinder Skåne. Intensifierat arbete med ett högkvalitativt och varierat kulturutbud över hela Skåne. Ekonomi Ordning och reda i finanserna och en god hushållning med resurserna säkerställer att vi kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Trots global finanskris och kraftig lågkonjunktur har vi levererat ekonomiska överskott under tre år. Detta är unikt i Region Skånes historia. Tack vare kraftfulla produktivitetsförbättringar har skåningarnas vårdbehov kunnat tillfredställas på ett bättre sätt. En rationell och effektiv verksamhet säkerställer att de skånska skattebetalarna får god valuta för sina pengar. Genom en god hushållning och öppenhet för nya driftsformer kan vi fortsätta att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Detta ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Skåne, med en bibehållen låg skatt. Vi tror på individen och vill ta vara på människans inre kraft. Hälso- och sjukvården i Skåne är en av de bästa i Sverige och inom ett antal områden är vi främst i världen. Vi vill att skåningarna ska uppleva en tillgänglig hälso- och sjukvård med ett gott bemötande och ett tryggt omhändertagande. Hälso- och sjukvården ska finnas till för patienten och tillfredställa vårdbehoven. Det är viktigt för oss att vården blir jämlik över hela Skåne. Du ska inte vänta i onödan. Det krävs tydlig samverkan mellan regionen och kommunerna, så att patienten får rätt vård direkt. Bemötandet i den skånska hälso- och sjukvården ska vara serviceorienterat, kvalitativt och effektivt, utan att ge avkall på trygghet, ansvarskänsla och medkänsla. Bra och effektivt bemötande minskar väntetiderna i vården. Fler får vård snabbare till en lägre kostnad. Ingen apparat i världen kan ersätta medmänsklig kontakt. Omhändertagandet ska baseras på patientens bästa vid varje tillfälle och utgå från patientens behov, där anhöriga inte får glömmas bort. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för alla skåningar, inte bara patienter och deras anhöriga. Ökade satsningar på hälsofrämjande arbete ger bättre hälsa i framtiden. Under mandatperioden har vi arbetat utifrån sex prioriterade områden: tillgänglighet, cancersjukvård, barns och unga vuxnas hälsa, äldres hälsa, psykiatri samt forskning. Välbehövliga satsningar har gjorts och vi har löst frågor som: Hur ska min multisjuka svärfar vårdas bästa sätt? Hur vet jag att min farfar får rätt läkemedel för sin demens? Vilken hjälp kan jag söka för att ta hand om min kompis med självskadebeteende? Hur är det möjligt att jag ska vänta i två veckor för att komma till strålning för min cancertumör? Fler äldre ska kunna få vård i hemmet när det är möjligt. Tillgång till barn- och ungdomspsykiatri inom en månad. Införa ett Hälsoparlament, som skapar en gemensam plattform för förebyggande och rehabiliterande verksamhet som ansvarar för alla skåningars välbefinnande. Jämlik palliativ vård av högsta klass i hela Skåne. Intensifiera arbetet med IT- frågorna inom hälsooch sjukvården. Den moderna informationsteknologin ökar tillgängligheten och valfriheten för skåningarna. Vi vill utreda möjligheten till ett elektroniskt hälsokort med all journalinformation samlad. Fortsätta satsa på forskning, som utvecklar och höjer vårdens kvalitet. Jobb och framtid Skåne är fantastiskt; vi har en gynnsam demografi, vi har lärosäten, härliga landsbygdsområden och städer. Skåne är en strategisk del av kontinenten. Vi vill att skåningarna ska ha större frihet och möjlighet att stå på egna ben vi vill att fler ska starta och driva företag och vi vill att fler ska försörja sig själva. Under mandatperioden har flera stora projekt landat väl. ESS Scandinavia var en fantastisk framgång och Skåne har nu unika möjligheter att utvecklas kring denna världsledande forskningsanläggning, parallellt med denna kommer också MAX IV-labbet som vi varit mycket delaktiga i. Vi har fattat flera viktiga beslut om infrastruktursprojekt; däribland E22/E6 Trelleborg- Vellinge men också beslutet om fyra-spår-utbyggnaden av Södra stambanan mellan Malmö och Lund. Pågatåg Nordost var ett mycket viktigt beslut för utvecklingen i nordöstra Skåne. Inom ramen för Kraftsamling Skåne drivs en rad projekt för att parera den globala lågkonjunkturen med tidigare framgångsrika erfarenheter som förebild. Fokus på teknikutveckling och förmågan att kapitalisera innovationer har vi i projekt som Mobile Heights och Media Evolution. Arbetet med regional utveckling har varit synnerligen framgångsrikt under mandatperioden. Skånes unika geografiska läge med närhet till Själland och kontinenten måste tas tillvara och utvecklas. En fast HH-förbindelse blir ett naturligt steg av den framtida integrationen i regionen. En höghastighetsjärnväg flyttar Skåne närmare såväl Stockholm som Nordtyskland och Oslo. Skåne behöver kraftfulla satsningar i infrastruktur för att säkerställa tillgänglighet och rörlighet. Vi vill utveckla möjligheten att resa med samtliga trafikslag. Goda förbindelser med strategiska flygplatser är en förutsättning för en expansiv region. Skåne ska vara världsledande inom forskning och utveckling och kopplingen mellan våra lärosäten, innovationsplattformar och nyföretagande ska stärkas. Förmågan att kapitalisera innovationer är en framgångsfaktor för framtiden. Skåne ska vara bäst i Sverige vad det gäller företagande. Den enskilt viktigaste förutsättningen för att på lång sikt trygga sysselsättningen är att ha konkurrenskraftiga och expansiva företag i Skåne. Skåne ska vara en attraktiv boenderegion där såväl närheten till natur och rekreation som till ett attraktivt kulturliv är viktiga byggstenar. Det goda livet Ett viktigt mål för vårt utvecklingsarbete handlar om att Skåne ska erbjuda en bra miljö. I Skåne ska man helt enkelt kunna leva Det goda livet. Förutom arbete, utbildning, kollektivtrafik och vård krävs möjligheter till kulturella upplevelser och miljöer att kunna koppla av i. Rekreation, mat, upplevelser och kulturellt utbyte gör en region attraktiv. Vi vill fortsätta utveckla Skåne på alla dessa områden. Kulturlivet i Skåne är brett och vibrerande. Som en gränsregion har vi alltid fått många influenser från andra delar av världen. Detta har gett det skånska kulturlivet en bredd som saknar motstycke i Sverige. Samtidigt har den statliga styrningen varit stark under lång tid. De senaste åren har detta börjat förändras. Med start 2011 kommer regionens eget inflytande över kulturpengarna att öka markant, vilket är resultatet av ett mycket kraftfullt skånskt arbete. Vi har arbetat på alla kulturella arenor som finns. Från skolorna till de stora kulturinstitutionerna, som t.ex. Malmö Opera. Det fria kulturlivet har fått ett starkare stöd samtidigt som nya spännande kulturmiljöer har börjat byggas upp. Uppåkra Skånes motsvarighet till Birka är ett exempel. Skåningarnas möjligheter till naturupplevelser har stärkts, bland annat genom naturbussarna. Regionens starka koppling till maten har utvecklats ytterligare genom Mat i Skåne. Utbudet av aktiviteter, sevärdheter, restauranger och spännande naturmiljöer är idag enormt, men det kan bli ännu större. Ett gott liv i Skåne ska bli en ännu starkare konkurrensfördel som gör att fler människor och företag dras till regionen. Genom att starkare koppla ihop de attraktiva miljöerna runt om i Skåne med hjälp av kollektivtrafiken ges fler möjlighet att, på ett miljövänligt sätt, utnyttja alla möjligheter som Skåne ger. Samverkan mellan kulturlivet och näringslivet ska stimuleras. Båda är viktiga delar i Skånes utveckling. Genom att utnyttja modern teknik kan avståndet minskas till kulturens spelplatser, fler kan ta del av Skånes enorma utbud. Den skånska mångfalden ska lyftas fram tydligare. Här finns allt från storstadsmiljö till dramatisk natur allt inom en timmes resväg

7 Samtalskampanjen rullar vidare Örkelljunga laddar för valrörelse Nu är dörrknackandet i full gång och Skånes 33 kommuner har alla satt sina individuella mål för Samtalskampanjen. Det är viktigt att vi nu de sista månaderna ger oss ut och kampanjar, får en personlig kontakt med väljarna och visar att vi är ett aktivt parti som vill och ska vakna upp som vinnare morgonen efter valdagen. För att höja energin och motivera alla som knackar dörr kommer vi att genomföra en nationell samtalstävling som pågår mellan den 6-15 september, där såväl den kommun som genomför flest samtal som de par som genomför flest samtal kommer att vinna fina priser (för mer information hör med valledaren i din förening eller med undertecknad). Men redan den 6 september har vi en gemensam upptakt med hela Sverige och mellan klockan 18:00-20:00 knackar vi dörr i våra prioriterade områden över hela landet. De sista åttio timmarna kommer vi även att ha en Spurtknack eller 80-knacken där det är viktigt att tillsammans med alla krafter vi har knackar åttio dörrar var, i områden där vi kan vinna röster från Socialdemokraterna. Syftet med 80-knacken är att vi ska vara tillgängliga och svara på väljarnas frågor, samt påminna väljarna om att rösta på oss. Det personliga mötet är viktigt och kan vara avgörande i valet i september. Självklart uppmuntras alla egna initiativ till lokala kampanjer och tävlingar då det är viktigt att inte glömma vi ska ha roligt när vi är ute och kampanjar. M Skåneförbundets mål: Kommunernas egna mål: Bjuv: 200 Bromölla: 750 Burlöv: 2000 Båstad: 500 Eslöv: 1250 Helsingborg: Hässleholm: 1500 Höganäs: 5000 Hörby: 1500 Höör: 1000 Klippan: 1500 Kristianstad: 4000 Kävlinge: 1500 Landskrona: 2500 Lomma: 2000 Lund: 5000 Malmö: Osby: 100 Perstorp: 200 Simrishamn: 300 Sjöbo: 300 Skurup: 300 Staffanstorp: 5000 Svalöv: 500 Svedala: 2000 Tomelilla: 100 Trelleborg: 2000 Vellinge: 1000 Ystad: 2800 Åstorp: 400 Ängelholm: 5000 Örkelljunga: 200 Östra Göinge: 500 En av de ansvariga för samtalskampanjen är Göran Wiberg från Malmö. Han har svarat på några frågor om sina upplevelser av att knacka dörr. Göran hade inte tidigare knackat dörr och var från början dessutom lite skeptisk till Samtalskampanjen. Jag var orolig för vad folk skulle säga och om de skulle slå igen dörren framför oss, säger Göran. Men jag märkte fort att jag inte behövde oroa mig, då människorna som vi möter är hur trevliga som helst. De har tagit emot broschyrer och flygblad och många har önskat oss lycka till i valet. Det finns så klart även de som sagt att de röstar på andra partier, men de har ändå tagit emot vårt material. Några kollegor hade från början bara anmält att de ville vara med och knacka dörr vid ett tillfälle, men anmälde sig snart till fler dörrknackningstillfällen då de tyckte att det var väldigt roligt att knacka dörr. De frågor som väljarna har tagit upp när vi varit ute och kampanjat har varit allt ifrån pensionärernas skatter, integrationen i Malmö, miljön, tryggheten på äldreboende och tryggheten för de äldre generellt, förskolor och hur vi Malmögänget är samlat Göran Wiberg knackar dörr ska och vill förbättra kärnområdena, säger Göran. När jag frågar Göran om han har några tips att förmedla till andra aktiva som ska ut eller funderar på att knacka dörr är hans tips att inte vara rädd, då väljarnas bemötande är mycket positivare än man tror. Ett annat tips är att träffas före en aktivet och gå igenom vilka områden som ska knackas, dela ut kartor och material. Ta en gemensam fika efteråt så att alla får möjlighet att prata igenom erfarenheterna från dörrknackningen. Vi i Malmö ska ju genomföra samtal fram till valdagen och då gäller det att ligga i, avslutar Göran. Text och foto: Camilla Andersson Ansvarig Samtalskampanjen Fikapaus efteråt Carina Zachau, kommunalråd i Örkelljunga Jag möter Carina Zachau en solig tisdagseftermiddag i juni på kommunhuset i Örkelljunga. Carina är inne på sin första mandatperiod som kommunalråd i Örkelljunga och på frågan om det har varit som förväntat, svarar hon att det har varit roligare. Att få möjlighet att styra och genomföra förändringar och förbättringar i majoritet måste vara det mest optimala som politiker. I Örkelljunga styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, SPI och Kristdemokraterna. Nu inför valet kommer man även att kampanja med Folkpartiet och vi hoppas att det blir en femklöver efter valet. Under mandatperioden har Moderaterna arbetat efter sitt 10-punktsprogram där man bland annat har genomfört tjänstegaranti i kommunen, valfrihet inom förskola och skola, infört E-tjänst på kommunens hemsida, en familjecentral som snart kommer att öppnas och att man fortsatt sträva efter att vårda kommunens ekonomi. Carina poängterar att nu inför valet kommer frågor som en ny idrottshall och vikten av att bibehålla en god kvalité inom barnomsorgen vara viktiga för Örkelljungamoderaterna. För att vi ska behålla majoriteten i kommunen och förhoppningsvis öka kommer vi Moderater att mobilisera oss och våra väljare kommer att få möta oss på torget, i föreningslivet och när vi är ute och knackar dörr. Det viktigaste är att vi får med så många Moderater som möjligt och att vi tillsammans vinner valet den 19 september. De största utmaningarna i Örkelljunga har varit att få loss mark vid Skåneporten, så att man kan ge Gillebagaren möjlighet att utöka sin verksamhet. Carina nämner just vikten av att värna om företagarna i kommunen, stora som små. Örkelljunga är en kommun som märker av den ekonomiska krisen, då de har haft många underleverantörer till de krisdrabbade företagen. Arbetslösheten har mer än fördubblats sedan 2008 och just därför måste vi som kommun finnas och stötta så gott vi kan, säger Carina. Som exempel nämner hon kommunens satsning med feriejobb, där kommunen nu erbjuder förtio ungdomar sommarjobb. En annan utmaning har varit det gamla sågverksområdet i kommunen, där man nu har gjort en detaljplan för sjönära bostadsområden. I dagsläget är byggnationen av ett sexvåningshus i full gång och Carina hoppas att området fortsätter i samma riktning. I vår kommun är trygghet för våra invånare viktigt, berättar Carina. Med trygghet menar vi att våra barn ska få förskoleplats, att våra invånare ska våga vistas ute och att man ska våga cykla hem om kvällarna. Trygghet är också att vi ska fortsätta att satsa på våra kärnområden. För mig som Moderat politiker är det viktigt att våra invånare trivs i vår kommun och att fler hittar till oss. Det ska vara en attraktiv kommun för våra företagare och vårt näringsliv, men det är också viktigt att våra invånare trivs. Vi märker att allt fler flyttar till oss och att vi alltmer börjar bli en pendlingskommun. Därför är det viktigt att det fortsätter att satsas och vi hoppas på att i framtiden få en direktförbindelse till Malmö och Lund. För framtidens Örkelljunga ser Carina en kommun där invånarna förutom att få goda pendlingsmöjligheter, får trygghet, bra skolor, närhet, billiga hus och låg skatt. När vi lyfter blicken mot framtiden är också vår tid för intervjun slut och det är dags för Carina Zachau och de andra Moderata medlemmarna i Örkelljunga att få utbildning i Samtalskampanjen. Text och foto: Camilla Andersson Projektledare 12 13

8 Alliansregeringens vitbok de fyra första åren Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan. Tanken med en vitbok är att på ett överskådligt sätt sammanfatta de reformer Alliansregeringen genomfört under mandatperioden. Vitboken är inte ett bokslut, utan snarare ett avstamp mot framtiden. I valet 2010 söker vi väljarnas förtroende för att fortsätta arbetet. Sverige är ett bra land att leva i. Det betyder däremot inte att allt i Sverige är bra. Mycket finns kvar att göra. Tillsammans vill vi ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får en chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Vår högre utbildning och forskning ska hålla världsklass. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott. Vi vill fortsatt ta ledningen i arbetet med klimatfrågan. Några områden som tas upp i vitboken är: fler i arbete mer att dela på bättre villkor för företagande krispolitiken trygghet och välfärd för alla trygghet från våld och brott kunskap och trygghet i skolan makten över den egna vardagen en rivstart för bättre miljö och klimat. Vill du ha en egen t-shirt med Reinfeldt? Är du intresserad av att veta mer om innehållet i alliansens vitbok? Skicka ett mail till och fråga efter alliansens vitbok! Sudoku Kan du lösa detta och få fram ordet genom att kasta om bokstäverna? Rätt svar finns på sista sidan. Ö S L J A S K Ö Ö L S A M J Y L K J R Y A K A M Mikael Larsson Chefsombudsman Förbundskansliet Skåne Malmö Växel: Fax: E-post: AnneMarie Melin Medlemsadministratör Kalendarium 23 juni 25 juni 29 juni 1 juli 4-10 juli 4 juli 5-8 juli sept 1 sept 6-9 sept 7 sept 19 sept 20 sept Riksdagen tar sommaruppehåll Midsommarafton Regionfullmäktige sammanträder Belgien ordförandeland i EU Almedalsveckan i Visby Moderaternas dag i Almedalen Europaparlamentet sammanträder Första dag som brevröst får skickas från utlandet Sista dag för anmälan till Skånemoderaternas valupptakt Nationell valupptakt Skånemoderaternas valupptakt i Jägersbo, utanför Höör Rösträtten bestäms efter Skatteverkets register Sista dag för utlandssvenskar att upptas i röstlängden Alliansens valupptakt Alliansfokus Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster Första dag som budröst får göras i ordning Förtidsröstningen startar Väljare bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort Europaparlamentet sammanträder Sista dag att begära rättelse i röstlängden VALDAG! Sista dag för brevröst att nå Valmyndigheten Skånemoderaterna har tagit fram t-shirts med bilder på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Lars Johansson Partiombudsman Monica Ajdin Administratör och ekonomiansvarig Malmö Malmö MUF Skåne Malmö Daniel Runemalm Partiombudsman Linda Andersson Politisk sekreterare Adrian Borin Valsekreterare Darko Simic Distriktsombudsman Foto: Even Jahren. Nu erbjuder vi dig som medlem i Moderaterna i Skåne att köpa din egen t-shirt! Vi har både herr- och dammodeller i storleksspannet S-XXXL. T-shirtsen kostar 60 kronor. För att beställa, ring under kontorstid alt. skicka ett e-post till Vill man prova storlek så finns det också möjlighet att köpa sin t-shirt den 17 usti då Skånemoderaterna har sin valupptakt i Höör (se annons på baksidan av denna tidning). Lavinia Bleoca IT- och webbansvarig Camilla Andersson Projektledare Henrik Westdahl Valombudsman och politisk sekreterare Anders Lunderquist Valombudsman och assistent Kristianstad Östra Boulevarden Kristianstad Lund Bredgatan 10 Box Lund Fredrik Ljunghill Ombudsman Ängelholm Linda Simonell Wirje Valsekreterare Marcus Månsson Webmaster Storgatan 21A Ängelholm Fax Marianne Ekdahl Kansliansvarig Helsingborg Norra Strandgatan 14 Box Helsingborg Fax Stefan Didrik Ombudsman kan även skickas till: 14 15

9 Posttidning B Avsändare: Moderaterna i Skåne MALMÖ VÄLKOMMEN TILL VALUPPTAKT DEN 17 AUGUSTI! Den 17 usti kommer Moderaterna i Skåne att arrangera en stor valupptakt inför höstens val! Anmäl dig till denna kväll och lyssna bland annat till statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt! Kvällen kommer att innefatta: kortare seminarium om valrörelsen, kampanj och politik tal av statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt middag möjlighet att titta på kampanjmaterial samt köpa kampanjkläder. Plats och tid Jägersbo utanför Höör i mellanskåne. Vi börjar klockan 16:30 och håller på till ca. 22:00. Anmälan För att anmäla dig till valupptakten går du in på valupptakt och fyller i webbformuläret. Den subventionerade deltagaravgiften är 150 kronor. Anmälan måste vara Skånemoderaterna tillhanda senast den 6 usti. Anmäler du dig efter detta datum tar vi ut självkostnadspris, som är 350 kronor. Foto: Johan Jeppsson. Betalar gör du via plusgiro: eller bankgiro Du anses som anmäld först efter att betalningen inkommit till nämnda plus- eller bankgiro. Du ansvarar för din egen transport till Jägersbo. Varmt välkommen! Hälsningar Moderaterna i Skåne Rätt svar: MJÖLKSYRA.

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Intranätet och webbsidor Goda förutsättningar för företag i Skåne Teambuilding i Stockeboda Nr. 2 maj 2006 Miljöpartiet borde säga tack och adjö Blå Skåne

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Köfritt i Skåne vi kan bättre Staff 06 Regeringen hämmar Skånes utveckling Nr. 1 mars 2006 Starten på det livslånga lärandet blivit svårt att få del av

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Innehåll 1. Fler i arbete bygger ett starkare Sverige 2 2. Ett modernt arbetsliv och fler

Läs mer