Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX"

Transkript

1 Ledarhandledning

2 För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på Action Copyright Equmenia och Diakonia, Magnus Sternegård och Linnea Gullholmer Copyright övriga texter respektive upphovsman återgivna med tillstånd. Bibeltexter ur Bibel 2000 copyright Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Fotocopyright Respektive fotograf återgivna med tillstånd Illustrationscopyright Mattias Käll återgivna med tillstånd Formgivning, Mattias Käll illustration, Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

3 När man är tretton år tror man att man kan förändra världen. Vi tror också det. Därför finns Action. Ni har valt ett viktigt material. Ni har valt att ta era tonåringars tro och längtan att förändra världen på allvar. Action är ett material på tretton samlingar om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och massa andra bra och viktiga grejer. Det har sin grund i Jesus karaktär och hans sätt att leva. En bra kombination med andra ord. Det ni läser nu är ledarhandboken till Action. Här finns allt. Här finns allt från fakta till förklaringar, från lekar till länkar, från övningar till övrigt. Vi har försökt att skriva allt så enkelt och praktiskt inriktat som möjligt - allt för att ni som ledare ska kunna lägga mer tid på deltagarna och mindre tid på att förstå invecklade termer och komplicerade övningar. Ledarhandledningen inleds med massa praktisk information. Sen kommer alla tretton samlingar: sju teoretiska och sex praktiska. Till varje samling finns även en lista på förberedelser så att ni kan känna er lugna. Varje deltagare ska har en deltagarbok, ett tryckt och snyggt material som vi är väldigt stolta över. Boken är personlig och i den skriver varje deltagare sitt namn. Här i kommer också deltagarna skriva reflektioner under och efter samlingarna. Tänk på att en del av det som deltagarna skriver kan vara ganska personligt, gör det därför klart att man inte bläddrar i någon annans bok om man inte får lov till det. I deltagarboken finns en del av de texter som är skrivna i din ledarhandledning. Vi tycker det är viktigt att man ska kunna komma ihåg det viktigaste efter att en samling är slut, därför har vi plockat ut det bästa och satt det i deltagarboken. Däri finns också massa snygga bilder och annat som gör materialet kul att bläddra i. Har ni som ledare eller någon av era deltagare förslag på hur man kan jobba med Action så tveka inte att höra av er till oss. Vi vill lyssna och sprida era idéer. Vi hoppas att ni ska tycka det känns roligt och viktigt varje gång ni och era tonåringar jobbar med Action. Lycka till! Magnus Sternegård & Linnea Gullholmer 4 5

4 Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. DIAKONIA OCH EQUMENIA I SAMVERKAN Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia vill se unga människor i Sverige och världen lära känna, älska och följa Jesus Kristus. Inom organisationen finns medlemmar. Över unga deltar i Equmenias aktiviteter varje vecka. Equmenia är en demokratisk organisation som låter sig formas av Jesus och de personer som finns i dess sammanhang. Runt om i landet samlas scouter, pulsgrupper, bibelstudiegrupper och tonåringar varje vecka för att umgås, skapa minnen för livet, äta kladdkaka, skratta och lära sig mer om vad det innebär att vara kristen. Allt detta är Equmenia. Tillsammans är det en organisation där barn och unga växer. I gemenskap med varandra och i gemenskap med Jesus. Diakonia driver ingen egen biståndsverksamhet utan stöttar istället lokala initiativ världen över. Detta innebär att inom Diakonia finns många små och lokala människorättsorganisationer i massa olika länder. Varje dag kämpar Diakonias samarbetspartners för mänskliga rättigheter, att utrota fattigdom, utbilda flickor, gräva brunnar, protestera mot orättvisa och mycket, mycket mer därtill. Diakonia är människor som förändrar världen. Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. Därför finns nu Action - ett material om att vara kristen och leva i en orättvis och konfliktfylld värld. Action är ett material där unga - i mötet med sig själva, varandra och Jesus - förändrar världen. Diakonia är en biståndsorganisation som på kristen grund samarbetar med partners över hela världen. VÄXA I TRO-PLANEN Under planering och genomförande av arbetet kring Actionmaterialet så har vi som författare tagit hänsyn till Equmenias vision för arbete bland barn och unga. Equmenia har de senaste åren drivit ett medvetet arbete för att lokala föreningar ska arbeta processinriktat för unga och ha ett helhetstänkande för åldrarna 0-25 år. Planen kallas Växa i tro och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik tillsammans med egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp. De fyra ledorden En norsk undersökning1 bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt tillväxt i tro och gemenskap. Resultatet av undersökningen visar att de som har sin gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), det emotionella (erfarenheten) och det sociala (gemenskapen), har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa tre områden, och benämner de Berättelser, Upplevelser och Relationer. Till detta läggs värderingen Delaktighet, som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att tillvara på deltagarens erfarenheter av livet, ställa det i relation till Bibelns berättelser och hjälpa henne eller honom att ta ansvar för sitt eget liv. Deltagaren ska ges utrymme att bli delaktig i verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli del av Guds mission. Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och bli en utgivande människa. Att bli delaktig i Guds stora berättelse och förstå den vision Gud har för sin skapelse och allt den 1. Birkedal, 2001: Noen ganger tror jeg på Gud, men?; en undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder 6 7

5 rymmer. Det skapar en kreativ miljö, där man bjuds in som deltagare att vara en medskapare. Deltagare och ledare går tillsammans för att växa i tro. Växa i tro-planen består av sex indelningar och grundvärderingar kopplade till respektive åldersgrupp. De fyra ledorden - relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet - är de genomgående värderingarna för allt Equmenias arbete för 0-25 år. Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet. Equmenia vill ge en riktning för de mötesplatser som formas i mötet med målgruppen, i detta fall med Actionmaterialet i åldern år. Läs mer om Equmenias helhetssyn på kan ha olika uppfattning i frågor och man är ofta upptagen av hur man uppfattas av andra. I den lilla gruppens trygga gemenskap finns goda möjligheter att bearbeta livet. Därför ger Actionmaterialet mycket utrymme för relationsbyggande, dels genom övningar där man får dela erfarenheter av livet, och dels genom tid för att göra erfarenheter av Gud tillsammans i andakten och under fikat. Dessutom finns Diakoniastory, vilken berättar om temat genom erfarenheter från Diakonias arbete. Till dessa berättelser så ställs frågor till deltagarna, för att dra in deras liv i relation till berättelsen. Samlingen leder mot att hjälpa deltagaren att releflektera kring sitt eget liv och ta steg i riktning mot det hon eller han vill pröva att utveckla. Den sista delen kallar vi därför för Actions. Upplevelser DE FYRA LEDORDEN I ACTIONMATERIALET Action riktar sig primärt till tonåringar i åldrarna 13 till 15 år, samt till er som är deras ledare. Vi tror att i varje ung tjej och i varje ung kille ligger tankar om det där som finns utanför skolan, utanför samhället, på andra sidan världen. Under tonåren händer något: frågor om livet, döden, orättvisa och andra svårheter väcks till liv. Helt plötsligt börjar man känna massa saker man inte känt innan och få en tro på sig själv som man inte haft innan. Ni är ledare som längtar efter att se hur Jesus sätt att leva kan få bli till inspiration för tonåringarna i er församling. Vi tror att ni som ledare är oerhört viktiga när det kommer till att ta tonåringars tro, längtan och drömmar på allvar. Ni är deras förebilder: de saker som ni pratar om kommer tonåringarna att lära sig om. Ni är också deras mentorer: det är er de kommer till och pratar med om de är oroliga, fundersamma eller olyckligt kära. Ni är viktiga. Därför ska ni nu få möjligheten att prata om viktiga saker och leda en grupp tonåringar till en förändring som kan förändra världen. Delaktighet Tonåringar behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tonåringen tidigare lagt på sina föräldrar. Nu står hon eller han på trappsteget till vuxenlivets ansvar. Tonåringen behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning. Actionmaterialet utgår ifrån att alla i gruppen har något viktigt att bidra med. Därför betyder det inte så mycket om man har läst flera kurser om mänskliga rättigheter eller knappt vet vad FN är. Det viktigaste är att man kommer med sina erfarenheter och tankar och delar med sig av det till andra. Jesus får också vara role-model när det kommer till hur Actionsamlingarna ska ledas. I Bibeln kan vi se hur Jesus leder en grupp, undervisar till tro och utmanar till handling: Jesus börjar i det vardagliga. Han utgår från det som lärjungarna kan och känner igen. Jesus använder berättelsen som utgångspunkt. Storytelling är hans grej. Jesus ställer frågor. Han ställer över 300 frågor i nya testamentet. Om ni som ledare har detta som utgångspunkt: berätta berättelser och ställ frågor med utgångspunkt i det vardagliga och nära, så får ni en grupp som lyssnar, delar med sig och börjar applicera undervisningen i sitt liv. Det är väl beprövat. Relationer Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. Man upptäcker att man Berättelser Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Tonåringen får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar. Genom Action vill vi genom Bibelberättelsen dela Jesu sätt att möta människor genom evangelierna. Jesus statuerar ett oerhört tydligt exempel på hur vi bör arbeta med orättvisor, mänskliga rättigheter och fred. Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron är det viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där ni kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda deltagaren till att leva i tro även i vardagen. Vi vill att deltagaren genom Action ska uppleva Guds närvaro. Ni som ledare förväntas be inför varje samling om Guds närvaro och ledning genom ert ledarskap och genom deltagarna. Sedan är andaktstillfället viktigt där det finns tid för deltagare och ledare att lägga fram dagens tema och veckan som kommer inför Gud, och be om kraft och vägledning att ta med temat ut i sin vardag. Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. 8 9

6 NÄR ANVÄNDER NI ACTION? Kursen kan användas på olika sätt: som en temagrej med bibelstudiegruppen eller som en fördjupning för de tonåringar som tröttnat på kladdkaka på fredagskvällarna. Man kan starta upp en kvällskurs eller använda materialet året innan eller efter konfaundervisningen. Eller varför inte åka till någon skön lägergård och köra ett rädda-världen-boot-camp under en vecka i kombination med kanoter och lägereldar? För enkelhetens skull så är alla samlingar skrivna som om de hålls en gång i veckan, men detta är ju inget hinder för att de ska kunna hållas oftare eller med längre mellanrum. Det ska vara roligt när ni jobbar med Action, men det ska inte vara ett alldeles för trevligt soffhäng. Välj därför hellre bord och stolar framför det mörka soffhörnet. På så sätt känner sig alla mer aktiva och hands-on. Ni som ledare bestämmer var ni är - i kyrkan, eller hemma hos någon i gruppen. Gruppen och deltagarna Action är tänkt för den lilla till medelstora gruppen. Tänk 5-15 personer, även om det givetvis går bra att genomföra kursen med större grupper också. Materialet är riktat till ungdomar i åldrarna Det är bra om alla deltagare kan vara med alla samlingarna för att få en helhet. Eftersom gruppen kommer att bearbeta ganska känsliga saker är det viktigt att tänka på saker som gruppdynamik och tystnadslöfte (allt det som sägs i gruppen stannar i gruppen). Ömsesidig respekt liksom. Generationsöverskridande arbete Även om tonåringarna är den primära målgruppen så är samtidigt församlingen ni befinner er inom också en målgrupp. Tanken är att det ni pratar om under Actionsamlingarna ska påverka er närhet, era familjer och er församling. Ta alla tillfällen ni kan att berätta för församlingen om det som ni pratar om under samlingarna. Det väcker intresse och ger också tonåringarna en möjlighet att tillföra sina berättelser till församlingen. Gör församlingen delaktig även genom att bjuda med äldre ledare, berätta om Action under någon gudstjänst, be om förbön under kursens gång och dela med er av vittnesbörd under hela tiden. Materialet passar utmärkt att arbeta med tillsammans över åldersgränser. Pröva att använda Action vid församlingsdagar, församlingsläger, satsningar i församlingen kring världsförbättrarfrågor och så vidare. Det kan också vara ett underlag för gudstjänstteman under en termin, med tillhörande övningar och praktiska samlingar som man kan göra gemensamt i församling och förening. Bara er fantasti sätter gränser för hur ni använder Actionmaterialet. Förväntningar Som ledare för en Actionkurs förväntas ni förbereda samlingarna, leda undervisningen och följa upp efteråt. Ni är en ledare som lyssnar in er grupp och tar frågor som uppkommer på allvar. Ni följer upp samtal och uppmuntrar deltagarna att tänka nytt. Inför varje samling läser ni igenom materialet och ser till att ha allt som behövs på plats. Ni tänker till om andakten och ordnar något gott fika (eller så ber ni någon i gruppen att ta med något). Ni är laddade och uppmuntrar gruppen och församlingen. Och så ser ni till att de äldre i församlingen ber för er. Det är ganska mycket som förväntas av er som ledare för Action. Därför är det bra att vara minst två ledare som delar på ansvaret. Det gör att ni kan hjälpas åt med förberedelser, turas om med att leda undervisningen och sedan diskutera samlingarna efteråt. Form för samlingarna Det finns två typer av samlingar: teoretiska och praktiska. I de teoretiska samlingarna varvas teori med praktiska övningar. De praktiska samlingarna finns till för att det ni pratar om ska få utrymme att landa. Under några av de praktiska samlingarna kommer ni även ha gäster från församlingen eller samhället som kommer och berättar sin berättelse. SÅHÄR SER DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN UT: SAMLING 1: Drömmen om en bättre värld (teoretisk) SAMLING 2: Rättvisa (teoretisk) SAMLING 3: Tjäna andra (praktisk) SAMLING 4: Fred och försoning (teoretisk) SAMLING 5: Hålla fred med andra (praktisk) SAMLING 6: Demokrati (teoretisk) SAMLING 7: Leda andra (praktisk) SAMLING 8: Jämställdhet och jämlikhet (teoretisk) SAMLING 9: Upprätta andra (praktisk) SAMLING 10: Mänskliga rättigheter (teoretisk) SAMLING 11: Berätta för andra (praktisk) SAMLING 12: Att vara sänd (teoretisk) SAMLING 13: Actiongudstjänst (praktisk) 10 11

7 STRUKTUR FÖR UNDERVISNINGEN Varje teoretisk samling följer samma upplägg. Även om alla samlingar behandlar olika teman är de uppbyggda på samma sätt. Det ger en trygghet för både ledare och deltagare. Här nedan finns en översiktsbild för de fyra stegen i samlingen. God undervisning sker i process över ett antal steg, och Action vill hjälpa deltagaren att ta sina erfarenheter av livet och ställa det i relation till Bibelns berättelser för att sedan pröva att praktisera dagens tema i vardagen. Denna rörelse sker i Actionmaterialet genom de fyra delarna Intro, Story, Actions och Community. INTRO 30 min Intro - 30 minuter Det viktigaste i introt är att deltagarna blir intresserade av ämnet som kommer att behandlas under samlingen. Intresset skapas på flera sätt - genom filmsnuttar, personliga berättelser eller genom en praktisk övning som anknyter till temat. När det kommer till att väcka intresse finns det viktigt att komma ihåg att intesse väcks hos deltagarna om ni som ledare visar intresse. Därför är det bra att möta deltagarna där de är. Fråga om deras vecka, fråga om vad de kommer ihåg från förra samlingen och fråga om de tänkt på några frågor sedan förra gången. När ni fått svar: följ upp, kommentera, uppmuntra. I praktiken behöver det inte ta mer än någon minut - men den minuten kan göra stor skillnad för vilket intresse deltagarna visar er under hela samlingen. Story - 30 minuter STORY 30 min ACTIONS 30 min COMMUNITY 30 min Nästa del av samlingen är den del som behandlar själva ämnet. Denna del är alltså den huvudsakliga undervisningsdelen. Undervisningens syfte är att deltagarna ska få lära känna Jesu karaktär mer djupgående genom att få höra berättelser om honom. Berättelserna väcker kärlek - kärlek som sedan kan omsättas i handlingar. Undervisningsdelen kretsar kring en utvald berättelse ur Jesu liv, inte utifrån lösryckta bibelcitat. På så vis kommer deltagarna närmre Jesu karaktär. I undervisningsdelen finns även olika typer av praktiska övningar. De är viktiga för förståelsen. Ibland räcker det inte att prata om till exempel konflikter - man måste uppleva en för att förstå allvaret. Ibland måste man bli lite omskakad för att kunna vilja förändra världen. Ibland behöver man prata av sig. Och ibland behöver man bara sträcka på benen för att orka lyssna. En viktig del av Story är recapture. Denna del av lektionen är en kort reflektion av vad som gjorts och sagts. Har man berättat vad man lärt sig en gång är det enklare att berätta det en andra gång - för föräldrar, kompisar eller främlingar. Inom Story finns också andra berättelsen - från er som ledare, från Diakonia eller från andra som upplevt något som är kopplat till ämnet. På Diakonias hemsida finns berättelser om eldsjälar som du använder under samlingarna. Gå in på se och välj ut den berättelse eller filmsnutt som du tycker passar bäst in. Berättelserna byts kontinuerligt ut, därför har vi inte lagt ut förvalda berättelser i materialet. Actions - 30 minuter I actiondelen finns fyra förslag på utmaningar att göra. Ni kommer att göra en action ihop, och därefter är deltagarna fria att göra ytterligare actions på egen hand. Syftet med actions är att gå från ord till handling, var och en i sin takt. Det finns ingen utmaning som är bättre eller sämre här. Ibland vill man berätta för hela världen om något man lärt sig - ibland vill man sitta tyst och tänka för sig själv. Det är viktigt att få göra som man själv vill här. Community - 30 minuter Gemenskap är också en viktig del av samlingarna. Avsluta dagens pass med fika och därefter en andakt. Fika Låt det bli en stund av glädje, gemenskap och att tala om det man varit med om i samlingen eller det som ligger framför i veckan. Se till att sitta tillsammans så att alla känner sig inkluderade. Bjud på något enkelt, smörgåsar och dryck räcker långt. Se till att någon av ledarna särskilt ansvarar för fikat, eller låt någon i församlingen som gärna bakar komma och servera sina favoritkakor! Andakt Byt gärna lokal och gå till gudstjänstrummet eller andaktsrummet i kyrkan. Förbered rummet innan deltagarna kommer in genom att ställa stolar i en cikel med en ljusbärare eller liknande i mitten av rummet. Spela enkla lovsånger från CD, eller så har ni ett häfte med lovsånger som ni sjunger ur. Förslag på ordning för andakten: Låt varje deltagare få ett litet stearinljus/ värmeljus när de kommer in i rummet. Sätt er i en ring på golvet eller på stolar. Ha en ljusbärare i mitten och sätt ett tänt ljus i mitten av den. När alla är samlade kan ni i tystnad lyssnat till en sång, eller sjunga en lovsång tillsammans. En ledare ställer sig upp och summerar dagen mycket kort. Hon eller han kan dela något som berört i undervisningen och summera innehållet av dagens undervisning. Har ni haft en praktisk samling så får ledaren summera erfarenheten från dagen. Eventuellt kan det vara läge att dela dagens bibeltext igen. Sedan bjuds alla att symboliskt tända sitt ljus, sätta det i ljusbäraren och sedan be för det som ligger deras hjärta. Det kan också vara ett tillfälle där ni erbjuder förbön för den som så önskar inför veckan som ligger framför. Ni kan också ta upp böneämnen i gruppen och be högt för dem. Låt det vara en fri men stilla stund, och spela fler inspelade sånger, alternativt sjunga någon avslutande lovsång. När alla som vill har tänt ljus så kan ni ledare avsluta andakten med en bön. Det kan vara en bön som summerar dagen och med bön om välsignelse för vägen vidare ut i veckan som följer

8 PLANERING AV ACTION Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilken längtan finns hos dig/er som ledare? Vad vill ni skapa för förändring och utveckling genom ert Actionarbete? Vad ska deltagaren få uppleva? Vad ska ledaren få uppleva? Vision & Mål Team Vilka resurser finns för att bli ett team av ledare? Vilken ekonomi finns inför att starta en Actiongrupp? Behov Verksamhet 2. VISION OCH MÅL Genom att se till behov och längtan så ges utrymme att en vision för er lokala Actiongrupp föds. Någon har sagt att en vision är en bild av framtiden som producerar passion i människor. Det handlar om en bild, nästan grafisk, att måla en vision. En vision försöker man sedan formulera i en mening. Målsättning är att göra visionen konkret. Att tänka igenom vad man vill uppnå på kort och lång sikt med sin Actiongrupp. 1. BEHOV Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilka behov i samhället runt omkring er församling/förening vill ni möta? Vilka sociala utmaningar finns som ni vill vara med och arbeta för? Vilka behov finns i församling/förening? Vad har tidigare gjorts kring världsförbättrarfrågor och vad är nästa steg för er? Mål ska vara: Konkreta Tidsbestämda Mätbara Höga men realistiska Hellre några få än många mål! Det är viktigt att de mål ni sätter blir angelägna och på ett enkelt sätt kan följas upp och hjälpa er att prioritera. Vision Utifrån era tidigare beskrivna behov, längtan och resurser - vad ser ni framför er kring er Actiongrupp? Hur många deltagare? Hur många ledare behövs? Kan ni formulera en vision på en mening om vad ni vill skapa genom gruppen? 14 15

9 JOBBA MOT SAMMA MÅL Mål Utifrån er formulerade dröm och vision - hur kan ni göra den mätbar och uttryckas som mål? Försök att konkretisera och beskriva er Actiongrupps målsättningar nedan i förslagsvis tre till fem målsättningar. 4. VERKSAMHET Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Hur vill ni arbeta med Actionmaterialet? Hur lägger ni upp planeringen av samlingar? Hur vill ni möta deltagarnas föräldrar? Hur gör ni utvärdering av arbetet? Hur kan deltagare få hjälp att relatera till församlings- och gudstjänstliv? Hur ser fortsättningen ut efter Action? 3. TEAM Det är viktigt att dela ledarskapet kring Actiongruppen tillsammans med flera. Att samlas rung behov, vision, mål gör att man får en gemensam målbild och håller ledarnas samman som ett team. Så vinner man bäst nya ledare, genom att dela målbilden och bjuda med till gruppen. Vår erfarenhet är att det är mycket lättare att rekrytera ledare om man på ett klart och tydligt sätt kan dela vart man vill och hur vägen dit ser ut. Vid rekrytering av ledare: Vilka sorts ledare behövs i Action? Vilka gåvor hos ledare söker ni? Hur kan ni nå en bredd av åldrar och erfarenheter i ledarteamet? KOM IHÅG! Innan du sätter igång med Action är det några saker som vi tycker det är viktigt att ha extra bra koll på. Här kommer därför en avslutande checklista: Gå igenom hela ledarhandledningen med ledargruppen Bestäm hur ni ska fördela ansvar och hur ni vill använda materialet Vi rekommenderar att varje deltagare har en egen deltagarbok Bestäm var ni ska vara och vilka dagar ni ska träffas Att samtala om som team: Vilka förväntningar har ni på varandra? Vilka värderingar är viktiga i ledarteamet? (Till exempel att komma i tid, be för deltagarna etc. ) Vad är det gemensamma ansvaret? Hur delar vi på ansvaret? Vem gör vad? Hur och när ska vi ha våra ledarsamlingar? Planera inbjudan till Action och ge information i god tid. Sätt upp affischer som når er målgrupp! Ge tydlig information genom exempelvis en folder till deltagare och föräldrar Bjud med de gäster som ska vara med på några av de praktiska samlingarna Boka in ett datum för den avslutande gudstjänsten Kolla så ni har en fungerande dator och projektor Be för deltagarna och samlingarna Be andra i församlingen att be för deltagarna och samlingarna Fotografera! 16 17

10 Nr 2: Rättvisa (teoretisk) 26 27

11 FÖRBEREDELSER: Papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel Biblar Projektor, dator och högtalare Skriv ut materialet som behövs till leken Ett rättvist lopp?. Du hittar materialet i slutet på detta kapitel. Leta upp den film eller den eldsjälsberättelse som du ska visa/läsa idag. Du hittar detta på 1. Välkomna (10 min) Fråga Hur har veckan varit? Vad hände förra veckan? Har ni några tankar eller frågor om förra veckans samling? Ta några minuter till att prata om hur alla mår samt hur veckan har varit. Se till att alla kan komma till tals, har man fått säga något i början av samlingen är chansen större att man säger något mer senare. Be INTRO (30 MIN) Be för dagens samling. Dagens ämne Berätta att dagens ämne är rättvisa. Läs på om Malala Yousafzai: en.wikipedia.org/wiki/ Malala_Yousafzai Ta fram youtubeklippet på Malalas tal: https:// watch?v=qrh_30c8l6y och bestäm dig för vilka delar av talet du vill visa. Ordna fika Be för deltagarna och för samlingen 2. Övning (10 min) Gör övningen Ett rättvist lopp?. Alla deltagare får varsin lapp. På lappen beskrivs kort vem man ska vara. Ingen får visa sin lapp för någon annan. Välj roller som ligger långt bort från deltagarnas egna roller - för att inte någon ska känna sig utpekad. Om ni är färre än föreslagna roller så välja de mest extrema rollerna så det blir en spridning mellan rik-fattig, ung-gammal, kvinna-man. Exempel på roller: Kalle - 25-årig manlig lärarstudent från Göteborg, Sverige Malin - 25-årig ekonomistudent från Gävle, Sverige Annike- 75-årig kvinna från Århus i Danmark Barak - president i USA Hannah 10 år palestinier som bor i Gaza Roberto 35 år och bor på landsbygden i Bolivia George - 40 år självförsörjande jordburkare från Lira i Uganda Somchai - 30-årig man. Taxichaufför i Bankock, Thailand Mary 45 år hemhjälp i Johannesburg, Sydafrika. Fabiola - 15-årig tjej, föräldralös från Rio de Janeiro i Brasilien Jamila - Ensamstående 35-årig mamma i Calcutta, Indien Aaron - 20-årig afroamerikansk kille i en förort i USA Matondo - 17-årig gerillamedlem i Kongo Tanja - 16-årig flicka från Litauen, bor i Malmö, utsatt för trafficking Grace - 13-årig sömmerska i Bangladesh Inled med att deltagarna får lära känna sin roll lite djupare: be alla sitta ner och tänka ut svar på frågor du ställer. Frågorna är till för att deltagarna ska tänka in sig i rollen och bli personen de har på lappen. Ställ följande frågor: Hur var din uppväxt? Vad gjorde dina föräldrar när du var liten? Var bodde du som liten? Var bor du nu? Vad tycker du om att göra på fritiden? Vilka personer umgås du med? Vad jobbar du med? Vad drömmer du om? Efter att du läst frågorna ber du alla ställa sig på en linje längs med en vägg. Det är viktigt att det finns gott om utrymme framför linjen. Läs sedan upp olika påståenden högt, ett i taget. De som i sin roll håller med om påståendena flyttar ett steg framåt. Tänk noga efter vad som kan vara rimligt för karaktären i denna situation. Gör det klart att det är en övning och inte en tävling. Ibland måste man gissa vad som är rätt svar för karaktären. Är man väldigt osäker kan man ta ett litet steg framåt. Lika så om påståendet stämmer till viss del. Påståenden att läsa upp: Jag kan dricka vatten när jag vill Jag är mätt varje dag Jag äter minst tre mål mat om dagen Jag har någon som kramar mig emellanåt Jag har en plats som jag kallar mitt hem Jag känner mig trygg i mitt hem Jag har ett jobb eller skola att gå till Jag är inte rädd när jag går ut på gatan Jag har vänner som jag litar på Jag får bli kär i vem jag vill utan att det blir problem Jag kan gå vilken utbildning jag vill Om jag är arbetslös vet jag att staten tar hand om mig Jag äger en telefon Jag kan sitta vid datorn varje dag om jag vill Jag kan åka på semester varje sommar Jag kan ta mig utomlands utan att någon protesterar Jag kan följa mina drömmar utan några egentliga svårigheter Jag känner hopp inför en bättre framtid Undvik att få det till en tävling om vem som kommer först utan att de istället ska fundera och försöka ta ställning utifrån sin karaktär. Ett bra tips är att inte ha ett bestämt mål utan när påståendena är slut är övningen slut. Likaså är det bra att undvika termer som start, mål och vinna under övningens gång utan istället understryka vikten av att tänka efter vad som är verklighetstroget för karaktären. Det som kommer hända är att några kommer långt medan andra knappt tar ett steg. Övningen är ett tydligt sätt att se hur människor har olika förutsättningar beroende på var i världen de bor. Efter att påståendena är slut ber du alla stå kvar på sina platser och se sig om. Gå en runda och be alla säga vilken person de är. Ställ några uppföljande frågor: Hur kändes det att vara en annan människa? Hur kändes det för er som kom långt? Hur kändes det för er som inte kom så långt? Är det någon som inte gått något steg alls? Finns det någon koppling till verkligheten? 3. Inledning av tema (10 min) Filmklipp Berätta kort om Malala Yousafzai. Hon är en pakistansk flicka och rättsaktivist, född 1997, som när hon 28 29

12 var 15 år blev skjuten i huvudet av talibaner för att hon gick till skolan. Malala mottog Nobels fredspris Titta på en del av Malalas tal i FN-salen, rekommenderat att se inledningen samt avsnittet mellan 3.30 och 8.30 min (då berättar hon sin historia). Talet fick stående ovationer av FN:s församling: https://www.youtube.com/watch?v=qrh_30c8l6y Reflektera Förstod ni vad Malala sa? Vad tänker ni om det som hon sa? Sammanfatta för varandra eftersom det kan vara svårt med engelskan. Lyssna in tankar och reflektioner från gruppen, bemöt och gå vidare. Berätta Huvudpunkter i denna inledningsdel: Världen är inte rättvis Tre rättvisor: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa Vi i Sverige har det väldigt bra Underlag för undervisning: Rättvisa är ett oerhört brett ord som kan innebära mycket. I detta kapitel ser vi på rättvisa utifrån hur jordens resurser är fördelade mellan alla världens människor. En rättvis värld helt enkelt. Om man blickar ut över världen idag så är det lätt att se en sak: världen är inte rättvis. En del människor lever i svält och krig samtidigt som andra tycker att det är problematiskt att ett visst nagellack är slut i butiken eller att ett fotbollslag STORY (30 MIN) 1. Förankra (10 min) Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Påminn om Jesu kallelse i Jesaja Jesus berättar idag om Guds rike Underlag för undervisning: inte tog tre poäng i helgens match. Världen är verkligen inte rättvis. Det finns många typer av rättvisa men man brukar främst prata om tre olika inom hållbar utveckling: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa. Dessa tre typer av rättvisor hör ihop och påverkar varandra. Om vi vill ha en rättvis värld där alla människor mår bra och har samma förutsättningar att leva ett gott liv behöver alla dessa rättvisor vara verkliga. För alla människor. Några av oss tillhör den ytterst lilla del av all världens befolkning som har det bäst ställt materiellt, socialt och ekonomiskt. Det finns saker vi tar för givet som andra inte ens vågar drömma om. Ett exempel är möjligheten att utbilda sig efter grundskolan. Eller att vi får gå i skola överhuvudtaget. Världen är sannerligen inte rättvis. Ledarstory Har du varit på någon resa och sett orättvisa på nära håll? Eller har du mött någon som behandlas orättvist i Sverige? Hur har du hanterat detta? Och hur tror du att din gudstro hjälper dig? Berätta en kort story som du själv upplevt. Gör det så nära och vardagligt som möjligt. Reflektion Bemöt eventuella frågor som kan komma upp efter din berättelse. Berättelsen om Guds rike börjar i templet i Jerusalem. Där läser Jesus från profeten Jesajas bok. Jesus visar sin dröm för världen. En kallelse att visa på Guds obegränsade kärlek till hela skapelsen. Han är räddaren som folket väntat på. Jesus kallar samman en grupp lärjungar och fler och fler människor samlas runt honom. De vill gå med och se vart Jesu vision leder. En dag tar Jesus med sig folket upp på Olivberget för att berätta mer om vägen till Guds rike. Fråga: Är det något som ni tycker är viktigt att komma ihåg från samlingen om drömmar? Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 5:1-12. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Reflektera Kan någon gissa vad Jesus menade med detta tal? Låt deltagarna prata två och två, och sammanfatta sedan vad de pratat om. Använd inte ord som rätt eller fel utan försök att resonera mer. 2. Bibelstory (10 min) Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Jesus vänder upp och ner på världens sätt att tänka Jesus menar att tiden är inne för rättvisa Jesus bjuder in oss till att dela hans vision Underlag för undervisning: Jesus säger att de som redan nu sörjer, hungrar och längtar är de som ska vara glada och fira. Jesus vänder upp och ned på vem som är framgångsrik och vem som är vinnare. I Guds rike är allting annorlunda. Jesus är på gång i en ny fräsch riktning. Såhär menar Jesus: De som är fattiga i anden är de som har förstått att livet inte bara handlar om mig och mitt. De som söker efter rättvisan och vill att fler ska få uppleva den. De som sörjer är de som vet att man behöver andra. Som har upplevt sorg i sitt liv och som vet att livet ibland kan vara svårt. De ödmjuka är de som är öppna för livet. De som vet att det finns mer att upptäcka. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet är inte nöjda med hur världen ser ut. De står inte ut med att det fortfarande finns människor som inte får äta sig mätta eller har tak över huvudet. De barmhärtiga är de som tänker på andra. De som vill hjälpa andra ur svårigheter och hjälpa människor rätt. De renhjärtade längtar efter att göra rätt. De försöker få ordning på sitt eget liv och vet på samma gång hur svårt det är att göra det goda. De som håller fred vill andra människor väl. De undviker att ställa till med bråk, och väljer att tala gott om andra. Till sist de som förföljs för rättfärdighetens skull. Att vilja det rätta är inte alltid det som andra människor vill. Vissa blir hånade och utfrysta. Det har ett pris att söka rättvisans väg. Det är för dessa människor som Jesus kommer med underbara nyheter. Dessa människor är öppna för att ta emot Jesu revolutionerande budskap. Jesus säger att tiden är inne för de som söker rättvisans väg. Jesu ord sträcker sig bortom de som redan följer honom. Orden är till allt och alla. Dessa ord är till oss. Orden är till den som inte är nöjd med hur världen ser ut och fungerar. Till den som längtar efter rättfärdighet, fred, ärlighet, sanning, frid så säger Jesus kom och var med om ett liv tillsammans med mig! Recapture Vad är viktigast från storyn om Jesus? Sammanfatta det du tar med dig med tre ord. Be deltagarna skriva orden i boken. Reflektera Vilka ord skrev ni? Be deltagarna berätta för varandra och lyft upp något ord i helgrupp. 3. Diakoniastory (10 min) Berätta, eller låt en deltagare berätta: En vandring längs muren. Betlehem är en vacker stad. En stad som är belägen på kullar, omgiven av dungar med gamla olivträd, odlingar och berg. Husen är gamla och det är nästan kusligt hur nära man kommer historien om Jesu födelse när man traskar upp mot Manger Square och Church of the Nativity

13 Runt om staden reser sig en kraftig mur. Det är ingen gammal mur, de äldsta delarna har funnits där i omkring 10 år. Det är inte heller någon vacker mur. Den liknar inte ringmuren i Visby eller i Kalmar. Man kan inte heller ta sig ut genom muren hur som helst. Muren fyller egentligen bara en enda funktion. Funktionen att hålla människor isär. Funktionen att stänga ute och hålla inne. Människor har i alla tider försökt att skilja på folkgrupper genom att resa murar. Det har hänt många gånger i historien och händer ännu idag. Berlinmuren, muren mellan USA och Mexiko, muren runt om i Israel och det palestinska territoriet. kvar. Hoppet om befrielse har burit generationer. På många håll i världen längtar människor fortfarande efter befrielse från förtryck, utanförskap, krig och fattigdom. Så Jesu upprop i Bergspredikan är mer aktuellt än någonsin: Du som längtar efter fred och rättvisa - lev ditt liv i den riktningen! I vår tid tror många fortfarande att lycka är detsamma som god hälsa, att leva ett långt liv och vinna framgång och pengar. Men Jesus visar en annan väg. Han erbjuder underbara nyheter för de ödmjuka, för de fattiga, för de som sörjer och för de som väljer fredens väg. var de är tillverkade, så googla Arbetsvillkor i Kina eller i det landet kläderna är tillverkade i. Läs de första texterna och titta på bilderna. Vad säger det dig? Prata Känner du någon som har flytt till Sverige på grund av krig eller klimatkatastrofer? Eller är du själv en person som upplevt olika typer av orättvisa? Prata med andra och ställ frågor du inte alltid brukar ställa. Om man inte ställer frågor får man inte några svar. På muren runt Betlehem har stadens invånare målat graffiti. Men det är ingen vanlig graffiti. Inga slentrianmässigt målade taggar. Det är budskap om fred och rättvisa och bilder om att en dag få bli befriad från det fängelse som muren gör staden till. Det är en konstvandring som hugger tag i varje person som någon gång vandrat vid foten av den åtta meter höga muren. Reflektera Har någon av er varit i Betlehem? Eller i Berlin eller gränsen mellan USA och Mexiko? Om det är så kan deltagaren få berätta om sin upplevelse. Om inte kan du som ledare berätta om du varit med om muren i Betlehem eller muren i Berlin, eller någon annan mur. Om inte så fortsätt: Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Det finns fortfarande platser på jorden där rättvisa saknas Jesus ord är alltså lika viktiga nu som då Jesus vänder upp och ner på ord som rikedom och lycka Underlag för undervisning: Betlehem är staden där Jesus föds. Idag är det en stad av uppdelade folkgrupper, men hoppet om fred och rättvisa finns Gud agerar genom Jesus för att vända världen upp och ner. För att vända världen rätt igen. Jesus erbjuder en ny sorts rättvisa. En kreativ, helande och upprättande rättvisa. Eldsjälsklipp Ta fram det eldsjälsklipp du har valt och visa det. Säg något kort innan om landet, organisationen eller personen på filmen. Allt sådant finns att läsa på Diakonias hemsida. Reflektera Låt deltagarna prata om vad de har sett. Har det inspirerat till något? Berätta Huvudpunkt i denna föreläsningsdel: Alla människor är skapade för frihet, men alla lever inte i det Vi kan med våra val påverka andras frihet Alla människor är skapade fria. Men alla får inte leva i frihet. Vi kan genom våra val påverka oss själva och andra. Beroende på vilka kläder vi köper så påverkar vi vilken industri vi vill stödja. Genom maten vi äter väljer vi vilken produktion vi vill se. Allt påverkar. Vi kan genom att leva medvetet göra världen till en mer rättvis plats. Skapa Gör en rättvis board av ett stort papper. Måla en cirkel och dela den sen i tre tårtbitar. Skriv orden social, ekologisk och ekonomisk i cirkeln. Inne i varje tårtbit skriver eller målar du saker du gör som påverkar de olika rättvisorna negativt, typ åker bil på den ekologiska biten eller bråkar med läraren på den sociala biten. Skriv sedan allt du kan göra åt de negativa sakerna utanför tårtbiten. Påminn dig själv om hur du kan förändra ditt sätt att vara för att göra världen bättre. Agera Nästa gång du handlar mat så välj de produkter som är Fairtrade-märkta. Nästa gång du fikar ute så fråga om kaffet är rättvist odlat. Ingen räddar världen genom att enbart handla Fairtrade-märkta varor, men det är ett sätt för dig att ha rättvisan i åtanke dagligen. Om vi dessutom är många som handlar så gör det stor skillnad för de bönder som odlar för en bättre och mer rättvis värld. Genomför action-övningen Plocka fram stora papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel. Gör varsin rättvis board, eller dela upp er i mindre grupper och samarbeta. När ni är klara kan ni visa verken för varandra och berätta om vad ni skrivit. Häng gärna upp det ni skapat på väggarna i kyrkan, gärna så att kyrkobesökarna ser det. Du, eller någon av deltagarna, kan också skriva en skylt som förklarar vad det är ni har gjort, och varför ni har gjort det. Sammanfatta Be deltagarna berätta för varandra om dagens samling utifrån dessa frågor: Vad är det viktigaste? Vad är det svåraste? Vad var mest intressant? Avsluta med att sammanfatta samlingens inslag och undervisning - gärna ihop med deltagarna. Nästa samling Berätta vad ni ska göra nästa gång (baka kakor och dela ut på stan) och ge praktisk information om den samlingen. ACTIONS (30 MIN) COMMUNITY(30 MIN) Läs igenom listan med actions. Säg att man gärna får testa alla under veckan men att ni idag kommer göra nummer tre, skapa. Läs Läs på dina kläder var de är gjorda. Är de gjorda i Kina, Bangladesh, Litauen eller Sverige? När du vet Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

14 Nr 3: Tjäna andra (praktisk) 34 35

15 FÖRBEREDELSER: Hitta en gäst och bjud in henne/honom. Gästen ska vara en person som tjänar i det fördolda i församlingen. En person som alltid finns närvarande men som inte alltid syns. Det kan vara en vaktmästare, en som ordnar fika, medlem i städgruppen eller ljud- och ljustekniker. Förbered gästen på kvällen och be henne/honom förbereda sin story, samt ev. ett recept att använda. Ordna det material som behövs för gästen Ta fram ett stort papper och pennor Se till att ni har bilar och personer som skjutsar ifall ni måste åka någonstans (förslagsvis den personen som ska dela med sig av sin story). Ordna fika och vår tid och göra något gott för andra. Kyrkan är en gemenskap av människor som vill följa Jesus och göra gott för varandra. Därför ska ni idag få möta en av dem som tjänar och gör gott för andra i den här kyrkan. Bibeltexten som vi läste förra gången finns att läsa i Matteusevangeliet, och därifrån kommer även dagens text. Jesus fortsätter sitt tal på berget och talar om hur vi ska förhålla oss kring gåvor, vilket kan handla om att ge sin tid, sin talang eller sina pengar till andra: Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 6:1-4 (Sv Folkbibeln). Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. INTRO (30 MIN) Välkomna (10 min) Vad gjorde vi förra veckan? Är det något speciellt som ni tänkt på? Har någon berättat för någon annan om förra veckans samling? Vad sa den personen? Presentera gäst Ha med personen som kommer att dela med sig av sin berättelse senare under kvällen. Låt henne eller honom presentera sig. min favoriträtt är spenatsoppa, min favoritfärg är röd och mitt favorit-teveprogram är Simpsons. Samla ihop korten i två högar, en för varje lag. Varje lag ska nu försöka komma på vem det handlar om på kortet med så få ledtrådar som möjligt. Om de tar namnet på det första fakta om personen så får laget fem poäng, sedan 4, 3, 2, 1, 0 poäng. Laget som får flest poäng vinner. Inledning av tema (10 min) Övning (10 min) Vem är personen? Dela upp gruppen i två lag med lika många i varje lag, även ledare är med och tävlar. Ge varje person en liten bit papper och be dem skriva fem fakta om sig själva som de andra känner till. Exempel på fakta: Jag har en hund, jag föddes i Norge, Dagens ämne Underlag för undervisning: Förra veckan talade vi om rättvisa, och vi läste om hur Jesus går upp på ett berg, sätter sig ned och börjar att undervisa. Alla som törstar och längtar efter rättvisa och fred har stor anledning att vara glada! Jesus visar vägen till något nytt. Idag ska vi få pröva lite av det liv som Jesus bjuder oss till, ett liv som innebär att vi få ta allt det som vi fått, våra gåvor 36 37

16 STORY (15 MIN) Gästens berättelse Låt er gäst berätta sin story - vem är hon/han? Hur kom hon/han till tro och blev medlem i församlingen? Hur kom det sig att gästen började att tjäna i församlingen på detta sätt? Hur ser hon/han på sin kallelse att tjäna? Möter hon/han tacksamhet för sitt tjänande? Hur tänker gästen om uttrycket att tjäna i det fördolda? Reflektera Låt deltagarna få ställa frågor till gästen. Låt dem sedan reflektera kring några frågor: Vad tänker ni om det som gästen har berättat? Skulle ni vilja vara med och tjäna andra på detta sätt? Har ni gåvor som ni skulle vilja använda för att göra människor glada? ACTIONS (45 MIN) Praktisk information I denna del så ska ni som grupp få praktisera det som gästen brukar göra i församlingen. Har ni en gäst som bakar till kyrkfikat, så passar det utmärkt att hon/ han tar med sitt favoritrecept (kanske Silviakaka eller Kärleksmums). Om ni istället har en vaktmästare, en snickare eller praktiker på annat sätt - välj då en action som passar med gästens tjänande i församlingen. Tanken är att gästen ska leda er igenom denna del och få er att uppleva hur det är att ägna tid och energi åt att göra andra människor glada! Berätta för andra Lägg gärna upp en uppdatering på sociala medier om ni har någon grupp för kyrkan. Ta även bilder som ni kan visa för församlingen. Delta gärna på kommande söndags gudstjänst och visa upp vad ni gjort! Om ni bakat - bjud på det och berätta om er Actiongrupp. Om ni gjort något annat som går att visa upp - ta tillfället att på söndagen gå som grupp och fira gudstjänst och samtidigt berätta och visa exempel från er praktiska samling. ACTIONS (30 MIN) Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

17 TACK Vi har många som har på ett eller annat sätt varit betydande för att detta material skulle bli möjligt. Vi vill rikta ett särkskilt tack till följande personer: Petter Jakobsson, Diakonia Sara Hugosson, Diakonia Interkulturell mötesplats för unga, Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola Elisabet Mattizon Armgard, Sigtunastiftelsen Patrick Gruczkun, Samarbetsbolaget Svenska fredsrörelsen Josefine Arenius, Equmenia Barn- och ungdomsstaget, Equmenia Elin Kullingsjö, Bilda Marcus Hällzon, Marcus Förlag Tack Jesus för att du visar oss vägen till en bättre värld. Du förtjänar all ära. Denna bok är till dig. KONTAKT Hör gärna av dig om du har tips och idéer kring hur materialet kan utvecklas, med frågor och önskemål, eller om det finns oklarheter t ex. hur man hittar ett angivet videoklipp, eller liknande. Maila oss på

18 Jesus vision sträcker sig längre än rätt- visemärkt kaffe och ekologiska kläder. Han utmanar hela vårt sätt att tänka och vänder alla per- spektiv upp och ner. En människa som förändrar världen låter sig därför förvandlas inifrån av den Gud som skapat allt. I Action finns vägledning och inspiration för att till- sammans med Jesus göra skillnad. Genom sju samlingar får vi i bön, ord och gärningar slå följe och låta visionen bli verklighet. Vi inbjuds, personligt och gemensamt, att leva evangeliet och med Jesus ta nästa steg.

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN

SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN SMAJL VÄST HJÄLMARGÅRDEN 2015 Till dig ledare Kanske det viktigaste under lägret är samlingen i din lilla grupp eller patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa INLEDNING Gruppledare (att läsa högt) Världen blir allt mindre. Teknologiska framsteg gör att vi idag kan flyga till London

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer