Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX"

Transkript

1 Ledarhandledning

2 För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på Action Copyright Equmenia och Diakonia, Magnus Sternegård och Linnea Gullholmer Copyright övriga texter respektive upphovsman återgivna med tillstånd. Bibeltexter ur Bibel 2000 copyright Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Fotocopyright Respektive fotograf återgivna med tillstånd Illustrationscopyright Mattias Käll återgivna med tillstånd Formgivning, Mattias Käll illustration, Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

3 När man är tretton år tror man att man kan förändra världen. Vi tror också det. Därför finns Action. Ni har valt ett viktigt material. Ni har valt att ta era tonåringars tro och längtan att förändra världen på allvar. Action är ett material på tretton samlingar om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och massa andra bra och viktiga grejer. Det har sin grund i Jesus karaktär och hans sätt att leva. En bra kombination med andra ord. Det ni läser nu är ledarhandboken till Action. Här finns allt. Här finns allt från fakta till förklaringar, från lekar till länkar, från övningar till övrigt. Vi har försökt att skriva allt så enkelt och praktiskt inriktat som möjligt - allt för att ni som ledare ska kunna lägga mer tid på deltagarna och mindre tid på att förstå invecklade termer och komplicerade övningar. Ledarhandledningen inleds med massa praktisk information. Sen kommer alla tretton samlingar: sju teoretiska och sex praktiska. Till varje samling finns även en lista på förberedelser så att ni kan känna er lugna. Varje deltagare ska har en deltagarbok, ett tryckt och snyggt material som vi är väldigt stolta över. Boken är personlig och i den skriver varje deltagare sitt namn. Här i kommer också deltagarna skriva reflektioner under och efter samlingarna. Tänk på att en del av det som deltagarna skriver kan vara ganska personligt, gör det därför klart att man inte bläddrar i någon annans bok om man inte får lov till det. I deltagarboken finns en del av de texter som är skrivna i din ledarhandledning. Vi tycker det är viktigt att man ska kunna komma ihåg det viktigaste efter att en samling är slut, därför har vi plockat ut det bästa och satt det i deltagarboken. Däri finns också massa snygga bilder och annat som gör materialet kul att bläddra i. Har ni som ledare eller någon av era deltagare förslag på hur man kan jobba med Action så tveka inte att höra av er till oss. Vi vill lyssna och sprida era idéer. Vi hoppas att ni ska tycka det känns roligt och viktigt varje gång ni och era tonåringar jobbar med Action. Lycka till! Magnus Sternegård & Linnea Gullholmer 4 5

4 Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. DIAKONIA OCH EQUMENIA I SAMVERKAN Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia vill se unga människor i Sverige och världen lära känna, älska och följa Jesus Kristus. Inom organisationen finns medlemmar. Över unga deltar i Equmenias aktiviteter varje vecka. Equmenia är en demokratisk organisation som låter sig formas av Jesus och de personer som finns i dess sammanhang. Runt om i landet samlas scouter, pulsgrupper, bibelstudiegrupper och tonåringar varje vecka för att umgås, skapa minnen för livet, äta kladdkaka, skratta och lära sig mer om vad det innebär att vara kristen. Allt detta är Equmenia. Tillsammans är det en organisation där barn och unga växer. I gemenskap med varandra och i gemenskap med Jesus. Diakonia driver ingen egen biståndsverksamhet utan stöttar istället lokala initiativ världen över. Detta innebär att inom Diakonia finns många små och lokala människorättsorganisationer i massa olika länder. Varje dag kämpar Diakonias samarbetspartners för mänskliga rättigheter, att utrota fattigdom, utbilda flickor, gräva brunnar, protestera mot orättvisa och mycket, mycket mer därtill. Diakonia är människor som förändrar världen. Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. Därför finns nu Action - ett material om att vara kristen och leva i en orättvis och konfliktfylld värld. Action är ett material där unga - i mötet med sig själva, varandra och Jesus - förändrar världen. Diakonia är en biståndsorganisation som på kristen grund samarbetar med partners över hela världen. VÄXA I TRO-PLANEN Under planering och genomförande av arbetet kring Actionmaterialet så har vi som författare tagit hänsyn till Equmenias vision för arbete bland barn och unga. Equmenia har de senaste åren drivit ett medvetet arbete för att lokala föreningar ska arbeta processinriktat för unga och ha ett helhetstänkande för åldrarna 0-25 år. Planen kallas Växa i tro och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik tillsammans med egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp. De fyra ledorden En norsk undersökning1 bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt tillväxt i tro och gemenskap. Resultatet av undersökningen visar att de som har sin gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), det emotionella (erfarenheten) och det sociala (gemenskapen), har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa tre områden, och benämner de Berättelser, Upplevelser och Relationer. Till detta läggs värderingen Delaktighet, som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att tillvara på deltagarens erfarenheter av livet, ställa det i relation till Bibelns berättelser och hjälpa henne eller honom att ta ansvar för sitt eget liv. Deltagaren ska ges utrymme att bli delaktig i verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli del av Guds mission. Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och bli en utgivande människa. Att bli delaktig i Guds stora berättelse och förstå den vision Gud har för sin skapelse och allt den 1. Birkedal, 2001: Noen ganger tror jeg på Gud, men?; en undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder 6 7

5 rymmer. Det skapar en kreativ miljö, där man bjuds in som deltagare att vara en medskapare. Deltagare och ledare går tillsammans för att växa i tro. Växa i tro-planen består av sex indelningar och grundvärderingar kopplade till respektive åldersgrupp. De fyra ledorden - relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet - är de genomgående värderingarna för allt Equmenias arbete för 0-25 år. Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet. Equmenia vill ge en riktning för de mötesplatser som formas i mötet med målgruppen, i detta fall med Actionmaterialet i åldern år. Läs mer om Equmenias helhetssyn på kan ha olika uppfattning i frågor och man är ofta upptagen av hur man uppfattas av andra. I den lilla gruppens trygga gemenskap finns goda möjligheter att bearbeta livet. Därför ger Actionmaterialet mycket utrymme för relationsbyggande, dels genom övningar där man får dela erfarenheter av livet, och dels genom tid för att göra erfarenheter av Gud tillsammans i andakten och under fikat. Dessutom finns Diakoniastory, vilken berättar om temat genom erfarenheter från Diakonias arbete. Till dessa berättelser så ställs frågor till deltagarna, för att dra in deras liv i relation till berättelsen. Samlingen leder mot att hjälpa deltagaren att releflektera kring sitt eget liv och ta steg i riktning mot det hon eller han vill pröva att utveckla. Den sista delen kallar vi därför för Actions. Upplevelser DE FYRA LEDORDEN I ACTIONMATERIALET Action riktar sig primärt till tonåringar i åldrarna 13 till 15 år, samt till er som är deras ledare. Vi tror att i varje ung tjej och i varje ung kille ligger tankar om det där som finns utanför skolan, utanför samhället, på andra sidan världen. Under tonåren händer något: frågor om livet, döden, orättvisa och andra svårheter väcks till liv. Helt plötsligt börjar man känna massa saker man inte känt innan och få en tro på sig själv som man inte haft innan. Ni är ledare som längtar efter att se hur Jesus sätt att leva kan få bli till inspiration för tonåringarna i er församling. Vi tror att ni som ledare är oerhört viktiga när det kommer till att ta tonåringars tro, längtan och drömmar på allvar. Ni är deras förebilder: de saker som ni pratar om kommer tonåringarna att lära sig om. Ni är också deras mentorer: det är er de kommer till och pratar med om de är oroliga, fundersamma eller olyckligt kära. Ni är viktiga. Därför ska ni nu få möjligheten att prata om viktiga saker och leda en grupp tonåringar till en förändring som kan förändra världen. Delaktighet Tonåringar behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tonåringen tidigare lagt på sina föräldrar. Nu står hon eller han på trappsteget till vuxenlivets ansvar. Tonåringen behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning. Actionmaterialet utgår ifrån att alla i gruppen har något viktigt att bidra med. Därför betyder det inte så mycket om man har läst flera kurser om mänskliga rättigheter eller knappt vet vad FN är. Det viktigaste är att man kommer med sina erfarenheter och tankar och delar med sig av det till andra. Jesus får också vara role-model när det kommer till hur Actionsamlingarna ska ledas. I Bibeln kan vi se hur Jesus leder en grupp, undervisar till tro och utmanar till handling: Jesus börjar i det vardagliga. Han utgår från det som lärjungarna kan och känner igen. Jesus använder berättelsen som utgångspunkt. Storytelling är hans grej. Jesus ställer frågor. Han ställer över 300 frågor i nya testamentet. Om ni som ledare har detta som utgångspunkt: berätta berättelser och ställ frågor med utgångspunkt i det vardagliga och nära, så får ni en grupp som lyssnar, delar med sig och börjar applicera undervisningen i sitt liv. Det är väl beprövat. Relationer Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. Man upptäcker att man Berättelser Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Tonåringen får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar. Genom Action vill vi genom Bibelberättelsen dela Jesu sätt att möta människor genom evangelierna. Jesus statuerar ett oerhört tydligt exempel på hur vi bör arbeta med orättvisor, mänskliga rättigheter och fred. Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron är det viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där ni kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda deltagaren till att leva i tro även i vardagen. Vi vill att deltagaren genom Action ska uppleva Guds närvaro. Ni som ledare förväntas be inför varje samling om Guds närvaro och ledning genom ert ledarskap och genom deltagarna. Sedan är andaktstillfället viktigt där det finns tid för deltagare och ledare att lägga fram dagens tema och veckan som kommer inför Gud, och be om kraft och vägledning att ta med temat ut i sin vardag. Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. 8 9

6 NÄR ANVÄNDER NI ACTION? Kursen kan användas på olika sätt: som en temagrej med bibelstudiegruppen eller som en fördjupning för de tonåringar som tröttnat på kladdkaka på fredagskvällarna. Man kan starta upp en kvällskurs eller använda materialet året innan eller efter konfaundervisningen. Eller varför inte åka till någon skön lägergård och köra ett rädda-världen-boot-camp under en vecka i kombination med kanoter och lägereldar? För enkelhetens skull så är alla samlingar skrivna som om de hålls en gång i veckan, men detta är ju inget hinder för att de ska kunna hållas oftare eller med längre mellanrum. Det ska vara roligt när ni jobbar med Action, men det ska inte vara ett alldeles för trevligt soffhäng. Välj därför hellre bord och stolar framför det mörka soffhörnet. På så sätt känner sig alla mer aktiva och hands-on. Ni som ledare bestämmer var ni är - i kyrkan, eller hemma hos någon i gruppen. Gruppen och deltagarna Action är tänkt för den lilla till medelstora gruppen. Tänk 5-15 personer, även om det givetvis går bra att genomföra kursen med större grupper också. Materialet är riktat till ungdomar i åldrarna Det är bra om alla deltagare kan vara med alla samlingarna för att få en helhet. Eftersom gruppen kommer att bearbeta ganska känsliga saker är det viktigt att tänka på saker som gruppdynamik och tystnadslöfte (allt det som sägs i gruppen stannar i gruppen). Ömsesidig respekt liksom. Generationsöverskridande arbete Även om tonåringarna är den primära målgruppen så är samtidigt församlingen ni befinner er inom också en målgrupp. Tanken är att det ni pratar om under Actionsamlingarna ska påverka er närhet, era familjer och er församling. Ta alla tillfällen ni kan att berätta för församlingen om det som ni pratar om under samlingarna. Det väcker intresse och ger också tonåringarna en möjlighet att tillföra sina berättelser till församlingen. Gör församlingen delaktig även genom att bjuda med äldre ledare, berätta om Action under någon gudstjänst, be om förbön under kursens gång och dela med er av vittnesbörd under hela tiden. Materialet passar utmärkt att arbeta med tillsammans över åldersgränser. Pröva att använda Action vid församlingsdagar, församlingsläger, satsningar i församlingen kring världsförbättrarfrågor och så vidare. Det kan också vara ett underlag för gudstjänstteman under en termin, med tillhörande övningar och praktiska samlingar som man kan göra gemensamt i församling och förening. Bara er fantasti sätter gränser för hur ni använder Actionmaterialet. Förväntningar Som ledare för en Actionkurs förväntas ni förbereda samlingarna, leda undervisningen och följa upp efteråt. Ni är en ledare som lyssnar in er grupp och tar frågor som uppkommer på allvar. Ni följer upp samtal och uppmuntrar deltagarna att tänka nytt. Inför varje samling läser ni igenom materialet och ser till att ha allt som behövs på plats. Ni tänker till om andakten och ordnar något gott fika (eller så ber ni någon i gruppen att ta med något). Ni är laddade och uppmuntrar gruppen och församlingen. Och så ser ni till att de äldre i församlingen ber för er. Det är ganska mycket som förväntas av er som ledare för Action. Därför är det bra att vara minst två ledare som delar på ansvaret. Det gör att ni kan hjälpas åt med förberedelser, turas om med att leda undervisningen och sedan diskutera samlingarna efteråt. Form för samlingarna Det finns två typer av samlingar: teoretiska och praktiska. I de teoretiska samlingarna varvas teori med praktiska övningar. De praktiska samlingarna finns till för att det ni pratar om ska få utrymme att landa. Under några av de praktiska samlingarna kommer ni även ha gäster från församlingen eller samhället som kommer och berättar sin berättelse. SÅHÄR SER DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN UT: SAMLING 1: Drömmen om en bättre värld (teoretisk) SAMLING 2: Rättvisa (teoretisk) SAMLING 3: Tjäna andra (praktisk) SAMLING 4: Fred och försoning (teoretisk) SAMLING 5: Hålla fred med andra (praktisk) SAMLING 6: Demokrati (teoretisk) SAMLING 7: Leda andra (praktisk) SAMLING 8: Jämställdhet och jämlikhet (teoretisk) SAMLING 9: Upprätta andra (praktisk) SAMLING 10: Mänskliga rättigheter (teoretisk) SAMLING 11: Berätta för andra (praktisk) SAMLING 12: Att vara sänd (teoretisk) SAMLING 13: Actiongudstjänst (praktisk) 10 11

7 STRUKTUR FÖR UNDERVISNINGEN Varje teoretisk samling följer samma upplägg. Även om alla samlingar behandlar olika teman är de uppbyggda på samma sätt. Det ger en trygghet för både ledare och deltagare. Här nedan finns en översiktsbild för de fyra stegen i samlingen. God undervisning sker i process över ett antal steg, och Action vill hjälpa deltagaren att ta sina erfarenheter av livet och ställa det i relation till Bibelns berättelser för att sedan pröva att praktisera dagens tema i vardagen. Denna rörelse sker i Actionmaterialet genom de fyra delarna Intro, Story, Actions och Community. INTRO 30 min Intro - 30 minuter Det viktigaste i introt är att deltagarna blir intresserade av ämnet som kommer att behandlas under samlingen. Intresset skapas på flera sätt - genom filmsnuttar, personliga berättelser eller genom en praktisk övning som anknyter till temat. När det kommer till att väcka intresse finns det viktigt att komma ihåg att intesse väcks hos deltagarna om ni som ledare visar intresse. Därför är det bra att möta deltagarna där de är. Fråga om deras vecka, fråga om vad de kommer ihåg från förra samlingen och fråga om de tänkt på några frågor sedan förra gången. När ni fått svar: följ upp, kommentera, uppmuntra. I praktiken behöver det inte ta mer än någon minut - men den minuten kan göra stor skillnad för vilket intresse deltagarna visar er under hela samlingen. Story - 30 minuter STORY 30 min ACTIONS 30 min COMMUNITY 30 min Nästa del av samlingen är den del som behandlar själva ämnet. Denna del är alltså den huvudsakliga undervisningsdelen. Undervisningens syfte är att deltagarna ska få lära känna Jesu karaktär mer djupgående genom att få höra berättelser om honom. Berättelserna väcker kärlek - kärlek som sedan kan omsättas i handlingar. Undervisningsdelen kretsar kring en utvald berättelse ur Jesu liv, inte utifrån lösryckta bibelcitat. På så vis kommer deltagarna närmre Jesu karaktär. I undervisningsdelen finns även olika typer av praktiska övningar. De är viktiga för förståelsen. Ibland räcker det inte att prata om till exempel konflikter - man måste uppleva en för att förstå allvaret. Ibland måste man bli lite omskakad för att kunna vilja förändra världen. Ibland behöver man prata av sig. Och ibland behöver man bara sträcka på benen för att orka lyssna. En viktig del av Story är recapture. Denna del av lektionen är en kort reflektion av vad som gjorts och sagts. Har man berättat vad man lärt sig en gång är det enklare att berätta det en andra gång - för föräldrar, kompisar eller främlingar. Inom Story finns också andra berättelsen - från er som ledare, från Diakonia eller från andra som upplevt något som är kopplat till ämnet. På Diakonias hemsida finns berättelser om eldsjälar som du använder under samlingarna. Gå in på se och välj ut den berättelse eller filmsnutt som du tycker passar bäst in. Berättelserna byts kontinuerligt ut, därför har vi inte lagt ut förvalda berättelser i materialet. Actions - 30 minuter I actiondelen finns fyra förslag på utmaningar att göra. Ni kommer att göra en action ihop, och därefter är deltagarna fria att göra ytterligare actions på egen hand. Syftet med actions är att gå från ord till handling, var och en i sin takt. Det finns ingen utmaning som är bättre eller sämre här. Ibland vill man berätta för hela världen om något man lärt sig - ibland vill man sitta tyst och tänka för sig själv. Det är viktigt att få göra som man själv vill här. Community - 30 minuter Gemenskap är också en viktig del av samlingarna. Avsluta dagens pass med fika och därefter en andakt. Fika Låt det bli en stund av glädje, gemenskap och att tala om det man varit med om i samlingen eller det som ligger framför i veckan. Se till att sitta tillsammans så att alla känner sig inkluderade. Bjud på något enkelt, smörgåsar och dryck räcker långt. Se till att någon av ledarna särskilt ansvarar för fikat, eller låt någon i församlingen som gärna bakar komma och servera sina favoritkakor! Andakt Byt gärna lokal och gå till gudstjänstrummet eller andaktsrummet i kyrkan. Förbered rummet innan deltagarna kommer in genom att ställa stolar i en cikel med en ljusbärare eller liknande i mitten av rummet. Spela enkla lovsånger från CD, eller så har ni ett häfte med lovsånger som ni sjunger ur. Förslag på ordning för andakten: Låt varje deltagare få ett litet stearinljus/ värmeljus när de kommer in i rummet. Sätt er i en ring på golvet eller på stolar. Ha en ljusbärare i mitten och sätt ett tänt ljus i mitten av den. När alla är samlade kan ni i tystnad lyssnat till en sång, eller sjunga en lovsång tillsammans. En ledare ställer sig upp och summerar dagen mycket kort. Hon eller han kan dela något som berört i undervisningen och summera innehållet av dagens undervisning. Har ni haft en praktisk samling så får ledaren summera erfarenheten från dagen. Eventuellt kan det vara läge att dela dagens bibeltext igen. Sedan bjuds alla att symboliskt tända sitt ljus, sätta det i ljusbäraren och sedan be för det som ligger deras hjärta. Det kan också vara ett tillfälle där ni erbjuder förbön för den som så önskar inför veckan som ligger framför. Ni kan också ta upp böneämnen i gruppen och be högt för dem. Låt det vara en fri men stilla stund, och spela fler inspelade sånger, alternativt sjunga någon avslutande lovsång. När alla som vill har tänt ljus så kan ni ledare avsluta andakten med en bön. Det kan vara en bön som summerar dagen och med bön om välsignelse för vägen vidare ut i veckan som följer

8 PLANERING AV ACTION Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilken längtan finns hos dig/er som ledare? Vad vill ni skapa för förändring och utveckling genom ert Actionarbete? Vad ska deltagaren få uppleva? Vad ska ledaren få uppleva? Vision & Mål Team Vilka resurser finns för att bli ett team av ledare? Vilken ekonomi finns inför att starta en Actiongrupp? Behov Verksamhet 2. VISION OCH MÅL Genom att se till behov och längtan så ges utrymme att en vision för er lokala Actiongrupp föds. Någon har sagt att en vision är en bild av framtiden som producerar passion i människor. Det handlar om en bild, nästan grafisk, att måla en vision. En vision försöker man sedan formulera i en mening. Målsättning är att göra visionen konkret. Att tänka igenom vad man vill uppnå på kort och lång sikt med sin Actiongrupp. 1. BEHOV Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilka behov i samhället runt omkring er församling/förening vill ni möta? Vilka sociala utmaningar finns som ni vill vara med och arbeta för? Vilka behov finns i församling/förening? Vad har tidigare gjorts kring världsförbättrarfrågor och vad är nästa steg för er? Mål ska vara: Konkreta Tidsbestämda Mätbara Höga men realistiska Hellre några få än många mål! Det är viktigt att de mål ni sätter blir angelägna och på ett enkelt sätt kan följas upp och hjälpa er att prioritera. Vision Utifrån era tidigare beskrivna behov, längtan och resurser - vad ser ni framför er kring er Actiongrupp? Hur många deltagare? Hur många ledare behövs? Kan ni formulera en vision på en mening om vad ni vill skapa genom gruppen? 14 15

9 JOBBA MOT SAMMA MÅL Mål Utifrån er formulerade dröm och vision - hur kan ni göra den mätbar och uttryckas som mål? Försök att konkretisera och beskriva er Actiongrupps målsättningar nedan i förslagsvis tre till fem målsättningar. 4. VERKSAMHET Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Hur vill ni arbeta med Actionmaterialet? Hur lägger ni upp planeringen av samlingar? Hur vill ni möta deltagarnas föräldrar? Hur gör ni utvärdering av arbetet? Hur kan deltagare få hjälp att relatera till församlings- och gudstjänstliv? Hur ser fortsättningen ut efter Action? 3. TEAM Det är viktigt att dela ledarskapet kring Actiongruppen tillsammans med flera. Att samlas rung behov, vision, mål gör att man får en gemensam målbild och håller ledarnas samman som ett team. Så vinner man bäst nya ledare, genom att dela målbilden och bjuda med till gruppen. Vår erfarenhet är att det är mycket lättare att rekrytera ledare om man på ett klart och tydligt sätt kan dela vart man vill och hur vägen dit ser ut. Vid rekrytering av ledare: Vilka sorts ledare behövs i Action? Vilka gåvor hos ledare söker ni? Hur kan ni nå en bredd av åldrar och erfarenheter i ledarteamet? KOM IHÅG! Innan du sätter igång med Action är det några saker som vi tycker det är viktigt att ha extra bra koll på. Här kommer därför en avslutande checklista: Gå igenom hela ledarhandledningen med ledargruppen Bestäm hur ni ska fördela ansvar och hur ni vill använda materialet Vi rekommenderar att varje deltagare har en egen deltagarbok Bestäm var ni ska vara och vilka dagar ni ska träffas Att samtala om som team: Vilka förväntningar har ni på varandra? Vilka värderingar är viktiga i ledarteamet? (Till exempel att komma i tid, be för deltagarna etc. ) Vad är det gemensamma ansvaret? Hur delar vi på ansvaret? Vem gör vad? Hur och när ska vi ha våra ledarsamlingar? Planera inbjudan till Action och ge information i god tid. Sätt upp affischer som når er målgrupp! Ge tydlig information genom exempelvis en folder till deltagare och föräldrar Bjud med de gäster som ska vara med på några av de praktiska samlingarna Boka in ett datum för den avslutande gudstjänsten Kolla så ni har en fungerande dator och projektor Be för deltagarna och samlingarna Be andra i församlingen att be för deltagarna och samlingarna Fotografera! 16 17

10 Nr 2: Rättvisa (teoretisk) 26 27

11 FÖRBEREDELSER: Papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel Biblar Projektor, dator och högtalare Skriv ut materialet som behövs till leken Ett rättvist lopp?. Du hittar materialet i slutet på detta kapitel. Leta upp den film eller den eldsjälsberättelse som du ska visa/läsa idag. Du hittar detta på 1. Välkomna (10 min) Fråga Hur har veckan varit? Vad hände förra veckan? Har ni några tankar eller frågor om förra veckans samling? Ta några minuter till att prata om hur alla mår samt hur veckan har varit. Se till att alla kan komma till tals, har man fått säga något i början av samlingen är chansen större att man säger något mer senare. Be INTRO (30 MIN) Be för dagens samling. Dagens ämne Berätta att dagens ämne är rättvisa. Läs på om Malala Yousafzai: en.wikipedia.org/wiki/ Malala_Yousafzai Ta fram youtubeklippet på Malalas tal: https:// watch?v=qrh_30c8l6y och bestäm dig för vilka delar av talet du vill visa. Ordna fika Be för deltagarna och för samlingen 2. Övning (10 min) Gör övningen Ett rättvist lopp?. Alla deltagare får varsin lapp. På lappen beskrivs kort vem man ska vara. Ingen får visa sin lapp för någon annan. Välj roller som ligger långt bort från deltagarnas egna roller - för att inte någon ska känna sig utpekad. Om ni är färre än föreslagna roller så välja de mest extrema rollerna så det blir en spridning mellan rik-fattig, ung-gammal, kvinna-man. Exempel på roller: Kalle - 25-årig manlig lärarstudent från Göteborg, Sverige Malin - 25-årig ekonomistudent från Gävle, Sverige Annike- 75-årig kvinna från Århus i Danmark Barak - president i USA Hannah 10 år palestinier som bor i Gaza Roberto 35 år och bor på landsbygden i Bolivia George - 40 år självförsörjande jordburkare från Lira i Uganda Somchai - 30-årig man. Taxichaufför i Bankock, Thailand Mary 45 år hemhjälp i Johannesburg, Sydafrika. Fabiola - 15-årig tjej, föräldralös från Rio de Janeiro i Brasilien Jamila - Ensamstående 35-årig mamma i Calcutta, Indien Aaron - 20-årig afroamerikansk kille i en förort i USA Matondo - 17-årig gerillamedlem i Kongo Tanja - 16-årig flicka från Litauen, bor i Malmö, utsatt för trafficking Grace - 13-årig sömmerska i Bangladesh Inled med att deltagarna får lära känna sin roll lite djupare: be alla sitta ner och tänka ut svar på frågor du ställer. Frågorna är till för att deltagarna ska tänka in sig i rollen och bli personen de har på lappen. Ställ följande frågor: Hur var din uppväxt? Vad gjorde dina föräldrar när du var liten? Var bodde du som liten? Var bor du nu? Vad tycker du om att göra på fritiden? Vilka personer umgås du med? Vad jobbar du med? Vad drömmer du om? Efter att du läst frågorna ber du alla ställa sig på en linje längs med en vägg. Det är viktigt att det finns gott om utrymme framför linjen. Läs sedan upp olika påståenden högt, ett i taget. De som i sin roll håller med om påståendena flyttar ett steg framåt. Tänk noga efter vad som kan vara rimligt för karaktären i denna situation. Gör det klart att det är en övning och inte en tävling. Ibland måste man gissa vad som är rätt svar för karaktären. Är man väldigt osäker kan man ta ett litet steg framåt. Lika så om påståendet stämmer till viss del. Påståenden att läsa upp: Jag kan dricka vatten när jag vill Jag är mätt varje dag Jag äter minst tre mål mat om dagen Jag har någon som kramar mig emellanåt Jag har en plats som jag kallar mitt hem Jag känner mig trygg i mitt hem Jag har ett jobb eller skola att gå till Jag är inte rädd när jag går ut på gatan Jag har vänner som jag litar på Jag får bli kär i vem jag vill utan att det blir problem Jag kan gå vilken utbildning jag vill Om jag är arbetslös vet jag att staten tar hand om mig Jag äger en telefon Jag kan sitta vid datorn varje dag om jag vill Jag kan åka på semester varje sommar Jag kan ta mig utomlands utan att någon protesterar Jag kan följa mina drömmar utan några egentliga svårigheter Jag känner hopp inför en bättre framtid Undvik att få det till en tävling om vem som kommer först utan att de istället ska fundera och försöka ta ställning utifrån sin karaktär. Ett bra tips är att inte ha ett bestämt mål utan när påståendena är slut är övningen slut. Likaså är det bra att undvika termer som start, mål och vinna under övningens gång utan istället understryka vikten av att tänka efter vad som är verklighetstroget för karaktären. Det som kommer hända är att några kommer långt medan andra knappt tar ett steg. Övningen är ett tydligt sätt att se hur människor har olika förutsättningar beroende på var i världen de bor. Efter att påståendena är slut ber du alla stå kvar på sina platser och se sig om. Gå en runda och be alla säga vilken person de är. Ställ några uppföljande frågor: Hur kändes det att vara en annan människa? Hur kändes det för er som kom långt? Hur kändes det för er som inte kom så långt? Är det någon som inte gått något steg alls? Finns det någon koppling till verkligheten? 3. Inledning av tema (10 min) Filmklipp Berätta kort om Malala Yousafzai. Hon är en pakistansk flicka och rättsaktivist, född 1997, som när hon 28 29

12 var 15 år blev skjuten i huvudet av talibaner för att hon gick till skolan. Malala mottog Nobels fredspris Titta på en del av Malalas tal i FN-salen, rekommenderat att se inledningen samt avsnittet mellan 3.30 och 8.30 min (då berättar hon sin historia). Talet fick stående ovationer av FN:s församling: https://www.youtube.com/watch?v=qrh_30c8l6y Reflektera Förstod ni vad Malala sa? Vad tänker ni om det som hon sa? Sammanfatta för varandra eftersom det kan vara svårt med engelskan. Lyssna in tankar och reflektioner från gruppen, bemöt och gå vidare. Berätta Huvudpunkter i denna inledningsdel: Världen är inte rättvis Tre rättvisor: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa Vi i Sverige har det väldigt bra Underlag för undervisning: Rättvisa är ett oerhört brett ord som kan innebära mycket. I detta kapitel ser vi på rättvisa utifrån hur jordens resurser är fördelade mellan alla världens människor. En rättvis värld helt enkelt. Om man blickar ut över världen idag så är det lätt att se en sak: världen är inte rättvis. En del människor lever i svält och krig samtidigt som andra tycker att det är problematiskt att ett visst nagellack är slut i butiken eller att ett fotbollslag STORY (30 MIN) 1. Förankra (10 min) Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Påminn om Jesu kallelse i Jesaja Jesus berättar idag om Guds rike Underlag för undervisning: inte tog tre poäng i helgens match. Världen är verkligen inte rättvis. Det finns många typer av rättvisa men man brukar främst prata om tre olika inom hållbar utveckling: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa. Dessa tre typer av rättvisor hör ihop och påverkar varandra. Om vi vill ha en rättvis värld där alla människor mår bra och har samma förutsättningar att leva ett gott liv behöver alla dessa rättvisor vara verkliga. För alla människor. Några av oss tillhör den ytterst lilla del av all världens befolkning som har det bäst ställt materiellt, socialt och ekonomiskt. Det finns saker vi tar för givet som andra inte ens vågar drömma om. Ett exempel är möjligheten att utbilda sig efter grundskolan. Eller att vi får gå i skola överhuvudtaget. Världen är sannerligen inte rättvis. Ledarstory Har du varit på någon resa och sett orättvisa på nära håll? Eller har du mött någon som behandlas orättvist i Sverige? Hur har du hanterat detta? Och hur tror du att din gudstro hjälper dig? Berätta en kort story som du själv upplevt. Gör det så nära och vardagligt som möjligt. Reflektion Bemöt eventuella frågor som kan komma upp efter din berättelse. Berättelsen om Guds rike börjar i templet i Jerusalem. Där läser Jesus från profeten Jesajas bok. Jesus visar sin dröm för världen. En kallelse att visa på Guds obegränsade kärlek till hela skapelsen. Han är räddaren som folket väntat på. Jesus kallar samman en grupp lärjungar och fler och fler människor samlas runt honom. De vill gå med och se vart Jesu vision leder. En dag tar Jesus med sig folket upp på Olivberget för att berätta mer om vägen till Guds rike. Fråga: Är det något som ni tycker är viktigt att komma ihåg från samlingen om drömmar? Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 5:1-12. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Reflektera Kan någon gissa vad Jesus menade med detta tal? Låt deltagarna prata två och två, och sammanfatta sedan vad de pratat om. Använd inte ord som rätt eller fel utan försök att resonera mer. 2. Bibelstory (10 min) Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Jesus vänder upp och ner på världens sätt att tänka Jesus menar att tiden är inne för rättvisa Jesus bjuder in oss till att dela hans vision Underlag för undervisning: Jesus säger att de som redan nu sörjer, hungrar och längtar är de som ska vara glada och fira. Jesus vänder upp och ned på vem som är framgångsrik och vem som är vinnare. I Guds rike är allting annorlunda. Jesus är på gång i en ny fräsch riktning. Såhär menar Jesus: De som är fattiga i anden är de som har förstått att livet inte bara handlar om mig och mitt. De som söker efter rättvisan och vill att fler ska få uppleva den. De som sörjer är de som vet att man behöver andra. Som har upplevt sorg i sitt liv och som vet att livet ibland kan vara svårt. De ödmjuka är de som är öppna för livet. De som vet att det finns mer att upptäcka. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet är inte nöjda med hur världen ser ut. De står inte ut med att det fortfarande finns människor som inte får äta sig mätta eller har tak över huvudet. De barmhärtiga är de som tänker på andra. De som vill hjälpa andra ur svårigheter och hjälpa människor rätt. De renhjärtade längtar efter att göra rätt. De försöker få ordning på sitt eget liv och vet på samma gång hur svårt det är att göra det goda. De som håller fred vill andra människor väl. De undviker att ställa till med bråk, och väljer att tala gott om andra. Till sist de som förföljs för rättfärdighetens skull. Att vilja det rätta är inte alltid det som andra människor vill. Vissa blir hånade och utfrysta. Det har ett pris att söka rättvisans väg. Det är för dessa människor som Jesus kommer med underbara nyheter. Dessa människor är öppna för att ta emot Jesu revolutionerande budskap. Jesus säger att tiden är inne för de som söker rättvisans väg. Jesu ord sträcker sig bortom de som redan följer honom. Orden är till allt och alla. Dessa ord är till oss. Orden är till den som inte är nöjd med hur världen ser ut och fungerar. Till den som längtar efter rättfärdighet, fred, ärlighet, sanning, frid så säger Jesus kom och var med om ett liv tillsammans med mig! Recapture Vad är viktigast från storyn om Jesus? Sammanfatta det du tar med dig med tre ord. Be deltagarna skriva orden i boken. Reflektera Vilka ord skrev ni? Be deltagarna berätta för varandra och lyft upp något ord i helgrupp. 3. Diakoniastory (10 min) Berätta, eller låt en deltagare berätta: En vandring längs muren. Betlehem är en vacker stad. En stad som är belägen på kullar, omgiven av dungar med gamla olivträd, odlingar och berg. Husen är gamla och det är nästan kusligt hur nära man kommer historien om Jesu födelse när man traskar upp mot Manger Square och Church of the Nativity

13 Runt om staden reser sig en kraftig mur. Det är ingen gammal mur, de äldsta delarna har funnits där i omkring 10 år. Det är inte heller någon vacker mur. Den liknar inte ringmuren i Visby eller i Kalmar. Man kan inte heller ta sig ut genom muren hur som helst. Muren fyller egentligen bara en enda funktion. Funktionen att hålla människor isär. Funktionen att stänga ute och hålla inne. Människor har i alla tider försökt att skilja på folkgrupper genom att resa murar. Det har hänt många gånger i historien och händer ännu idag. Berlinmuren, muren mellan USA och Mexiko, muren runt om i Israel och det palestinska territoriet. kvar. Hoppet om befrielse har burit generationer. På många håll i världen längtar människor fortfarande efter befrielse från förtryck, utanförskap, krig och fattigdom. Så Jesu upprop i Bergspredikan är mer aktuellt än någonsin: Du som längtar efter fred och rättvisa - lev ditt liv i den riktningen! I vår tid tror många fortfarande att lycka är detsamma som god hälsa, att leva ett långt liv och vinna framgång och pengar. Men Jesus visar en annan väg. Han erbjuder underbara nyheter för de ödmjuka, för de fattiga, för de som sörjer och för de som väljer fredens väg. var de är tillverkade, så googla Arbetsvillkor i Kina eller i det landet kläderna är tillverkade i. Läs de första texterna och titta på bilderna. Vad säger det dig? Prata Känner du någon som har flytt till Sverige på grund av krig eller klimatkatastrofer? Eller är du själv en person som upplevt olika typer av orättvisa? Prata med andra och ställ frågor du inte alltid brukar ställa. Om man inte ställer frågor får man inte några svar. På muren runt Betlehem har stadens invånare målat graffiti. Men det är ingen vanlig graffiti. Inga slentrianmässigt målade taggar. Det är budskap om fred och rättvisa och bilder om att en dag få bli befriad från det fängelse som muren gör staden till. Det är en konstvandring som hugger tag i varje person som någon gång vandrat vid foten av den åtta meter höga muren. Reflektera Har någon av er varit i Betlehem? Eller i Berlin eller gränsen mellan USA och Mexiko? Om det är så kan deltagaren få berätta om sin upplevelse. Om inte kan du som ledare berätta om du varit med om muren i Betlehem eller muren i Berlin, eller någon annan mur. Om inte så fortsätt: Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Det finns fortfarande platser på jorden där rättvisa saknas Jesus ord är alltså lika viktiga nu som då Jesus vänder upp och ner på ord som rikedom och lycka Underlag för undervisning: Betlehem är staden där Jesus föds. Idag är det en stad av uppdelade folkgrupper, men hoppet om fred och rättvisa finns Gud agerar genom Jesus för att vända världen upp och ner. För att vända världen rätt igen. Jesus erbjuder en ny sorts rättvisa. En kreativ, helande och upprättande rättvisa. Eldsjälsklipp Ta fram det eldsjälsklipp du har valt och visa det. Säg något kort innan om landet, organisationen eller personen på filmen. Allt sådant finns att läsa på Diakonias hemsida. Reflektera Låt deltagarna prata om vad de har sett. Har det inspirerat till något? Berätta Huvudpunkt i denna föreläsningsdel: Alla människor är skapade för frihet, men alla lever inte i det Vi kan med våra val påverka andras frihet Alla människor är skapade fria. Men alla får inte leva i frihet. Vi kan genom våra val påverka oss själva och andra. Beroende på vilka kläder vi köper så påverkar vi vilken industri vi vill stödja. Genom maten vi äter väljer vi vilken produktion vi vill se. Allt påverkar. Vi kan genom att leva medvetet göra världen till en mer rättvis plats. Skapa Gör en rättvis board av ett stort papper. Måla en cirkel och dela den sen i tre tårtbitar. Skriv orden social, ekologisk och ekonomisk i cirkeln. Inne i varje tårtbit skriver eller målar du saker du gör som påverkar de olika rättvisorna negativt, typ åker bil på den ekologiska biten eller bråkar med läraren på den sociala biten. Skriv sedan allt du kan göra åt de negativa sakerna utanför tårtbiten. Påminn dig själv om hur du kan förändra ditt sätt att vara för att göra världen bättre. Agera Nästa gång du handlar mat så välj de produkter som är Fairtrade-märkta. Nästa gång du fikar ute så fråga om kaffet är rättvist odlat. Ingen räddar världen genom att enbart handla Fairtrade-märkta varor, men det är ett sätt för dig att ha rättvisan i åtanke dagligen. Om vi dessutom är många som handlar så gör det stor skillnad för de bönder som odlar för en bättre och mer rättvis värld. Genomför action-övningen Plocka fram stora papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel. Gör varsin rättvis board, eller dela upp er i mindre grupper och samarbeta. När ni är klara kan ni visa verken för varandra och berätta om vad ni skrivit. Häng gärna upp det ni skapat på väggarna i kyrkan, gärna så att kyrkobesökarna ser det. Du, eller någon av deltagarna, kan också skriva en skylt som förklarar vad det är ni har gjort, och varför ni har gjort det. Sammanfatta Be deltagarna berätta för varandra om dagens samling utifrån dessa frågor: Vad är det viktigaste? Vad är det svåraste? Vad var mest intressant? Avsluta med att sammanfatta samlingens inslag och undervisning - gärna ihop med deltagarna. Nästa samling Berätta vad ni ska göra nästa gång (baka kakor och dela ut på stan) och ge praktisk information om den samlingen. ACTIONS (30 MIN) COMMUNITY(30 MIN) Läs igenom listan med actions. Säg att man gärna får testa alla under veckan men att ni idag kommer göra nummer tre, skapa. Läs Läs på dina kläder var de är gjorda. Är de gjorda i Kina, Bangladesh, Litauen eller Sverige? När du vet Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

14 Nr 3: Tjäna andra (praktisk) 34 35

15 FÖRBEREDELSER: Hitta en gäst och bjud in henne/honom. Gästen ska vara en person som tjänar i det fördolda i församlingen. En person som alltid finns närvarande men som inte alltid syns. Det kan vara en vaktmästare, en som ordnar fika, medlem i städgruppen eller ljud- och ljustekniker. Förbered gästen på kvällen och be henne/honom förbereda sin story, samt ev. ett recept att använda. Ordna det material som behövs för gästen Ta fram ett stort papper och pennor Se till att ni har bilar och personer som skjutsar ifall ni måste åka någonstans (förslagsvis den personen som ska dela med sig av sin story). Ordna fika och vår tid och göra något gott för andra. Kyrkan är en gemenskap av människor som vill följa Jesus och göra gott för varandra. Därför ska ni idag få möta en av dem som tjänar och gör gott för andra i den här kyrkan. Bibeltexten som vi läste förra gången finns att läsa i Matteusevangeliet, och därifrån kommer även dagens text. Jesus fortsätter sitt tal på berget och talar om hur vi ska förhålla oss kring gåvor, vilket kan handla om att ge sin tid, sin talang eller sina pengar till andra: Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 6:1-4 (Sv Folkbibeln). Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. INTRO (30 MIN) Välkomna (10 min) Vad gjorde vi förra veckan? Är det något speciellt som ni tänkt på? Har någon berättat för någon annan om förra veckans samling? Vad sa den personen? Presentera gäst Ha med personen som kommer att dela med sig av sin berättelse senare under kvällen. Låt henne eller honom presentera sig. min favoriträtt är spenatsoppa, min favoritfärg är röd och mitt favorit-teveprogram är Simpsons. Samla ihop korten i två högar, en för varje lag. Varje lag ska nu försöka komma på vem det handlar om på kortet med så få ledtrådar som möjligt. Om de tar namnet på det första fakta om personen så får laget fem poäng, sedan 4, 3, 2, 1, 0 poäng. Laget som får flest poäng vinner. Inledning av tema (10 min) Övning (10 min) Vem är personen? Dela upp gruppen i två lag med lika många i varje lag, även ledare är med och tävlar. Ge varje person en liten bit papper och be dem skriva fem fakta om sig själva som de andra känner till. Exempel på fakta: Jag har en hund, jag föddes i Norge, Dagens ämne Underlag för undervisning: Förra veckan talade vi om rättvisa, och vi läste om hur Jesus går upp på ett berg, sätter sig ned och börjar att undervisa. Alla som törstar och längtar efter rättvisa och fred har stor anledning att vara glada! Jesus visar vägen till något nytt. Idag ska vi få pröva lite av det liv som Jesus bjuder oss till, ett liv som innebär att vi få ta allt det som vi fått, våra gåvor 36 37

16 STORY (15 MIN) Gästens berättelse Låt er gäst berätta sin story - vem är hon/han? Hur kom hon/han till tro och blev medlem i församlingen? Hur kom det sig att gästen började att tjäna i församlingen på detta sätt? Hur ser hon/han på sin kallelse att tjäna? Möter hon/han tacksamhet för sitt tjänande? Hur tänker gästen om uttrycket att tjäna i det fördolda? Reflektera Låt deltagarna få ställa frågor till gästen. Låt dem sedan reflektera kring några frågor: Vad tänker ni om det som gästen har berättat? Skulle ni vilja vara med och tjäna andra på detta sätt? Har ni gåvor som ni skulle vilja använda för att göra människor glada? ACTIONS (45 MIN) Praktisk information I denna del så ska ni som grupp få praktisera det som gästen brukar göra i församlingen. Har ni en gäst som bakar till kyrkfikat, så passar det utmärkt att hon/ han tar med sitt favoritrecept (kanske Silviakaka eller Kärleksmums). Om ni istället har en vaktmästare, en snickare eller praktiker på annat sätt - välj då en action som passar med gästens tjänande i församlingen. Tanken är att gästen ska leda er igenom denna del och få er att uppleva hur det är att ägna tid och energi åt att göra andra människor glada! Berätta för andra Lägg gärna upp en uppdatering på sociala medier om ni har någon grupp för kyrkan. Ta även bilder som ni kan visa för församlingen. Delta gärna på kommande söndags gudstjänst och visa upp vad ni gjort! Om ni bakat - bjud på det och berätta om er Actiongrupp. Om ni gjort något annat som går att visa upp - ta tillfället att på söndagen gå som grupp och fira gudstjänst och samtidigt berätta och visa exempel från er praktiska samling. ACTIONS (30 MIN) Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

17 TACK Vi har många som har på ett eller annat sätt varit betydande för att detta material skulle bli möjligt. Vi vill rikta ett särkskilt tack till följande personer: Petter Jakobsson, Diakonia Sara Hugosson, Diakonia Interkulturell mötesplats för unga, Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola Elisabet Mattizon Armgard, Sigtunastiftelsen Patrick Gruczkun, Samarbetsbolaget Svenska fredsrörelsen Josefine Arenius, Equmenia Barn- och ungdomsstaget, Equmenia Elin Kullingsjö, Bilda Marcus Hällzon, Marcus Förlag Tack Jesus för att du visar oss vägen till en bättre värld. Du förtjänar all ära. Denna bok är till dig. KONTAKT Hör gärna av dig om du har tips och idéer kring hur materialet kan utvecklas, med frågor och önskemål, eller om det finns oklarheter t ex. hur man hittar ett angivet videoklipp, eller liknande. Maila oss på

18 Jesus vision sträcker sig längre än rätt- visemärkt kaffe och ekologiska kläder. Han utmanar hela vårt sätt att tänka och vänder alla per- spektiv upp och ner. En människa som förändrar världen låter sig därför förvandlas inifrån av den Gud som skapat allt. I Action finns vägledning och inspiration för att till- sammans med Jesus göra skillnad. Genom sju samlingar får vi i bön, ord och gärningar slå följe och låta visionen bli verklighet. Vi inbjuds, personligt och gemensamt, att leva evangeliet och med Jesus ta nästa steg.

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

FÖRBEREDELSER: som är relaterat till svensk vapenindustri? Förbered en egen vardagsnära. Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare

FÖRBEREDELSER: som är relaterat till svensk vapenindustri? Förbered en egen vardagsnära. Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare FÖRBEREDELSER: Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare Leta upp de film eller eldsjälsberättelse som du ska visa/läsa idag. Du hittar detta på www.diakonia.se Kolla igenom nyheterna - finns

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer