Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX"

Transkript

1 Ledarhandledning

2 För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på Action Copyright Equmenia och Diakonia, Magnus Sternegård och Linnea Gullholmer Copyright övriga texter respektive upphovsman återgivna med tillstånd. Bibeltexter ur Bibel 2000 copyright Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Fotocopyright Respektive fotograf återgivna med tillstånd Illustrationscopyright Mattias Käll återgivna med tillstånd Formgivning, Mattias Käll illustration, Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

3 När man är tretton år tror man att man kan förändra världen. Vi tror också det. Därför finns Action. Ni har valt ett viktigt material. Ni har valt att ta era tonåringars tro och längtan att förändra världen på allvar. Action är ett material på tretton samlingar om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och massa andra bra och viktiga grejer. Det har sin grund i Jesus karaktär och hans sätt att leva. En bra kombination med andra ord. Det ni läser nu är ledarhandboken till Action. Här finns allt. Här finns allt från fakta till förklaringar, från lekar till länkar, från övningar till övrigt. Vi har försökt att skriva allt så enkelt och praktiskt inriktat som möjligt - allt för att ni som ledare ska kunna lägga mer tid på deltagarna och mindre tid på att förstå invecklade termer och komplicerade övningar. Ledarhandledningen inleds med massa praktisk information. Sen kommer alla tretton samlingar: sju teoretiska och sex praktiska. Till varje samling finns även en lista på förberedelser så att ni kan känna er lugna. Varje deltagare ska har en deltagarbok, ett tryckt och snyggt material som vi är väldigt stolta över. Boken är personlig och i den skriver varje deltagare sitt namn. Här i kommer också deltagarna skriva reflektioner under och efter samlingarna. Tänk på att en del av det som deltagarna skriver kan vara ganska personligt, gör det därför klart att man inte bläddrar i någon annans bok om man inte får lov till det. I deltagarboken finns en del av de texter som är skrivna i din ledarhandledning. Vi tycker det är viktigt att man ska kunna komma ihåg det viktigaste efter att en samling är slut, därför har vi plockat ut det bästa och satt det i deltagarboken. Däri finns också massa snygga bilder och annat som gör materialet kul att bläddra i. Har ni som ledare eller någon av era deltagare förslag på hur man kan jobba med Action så tveka inte att höra av er till oss. Vi vill lyssna och sprida era idéer. Vi hoppas att ni ska tycka det känns roligt och viktigt varje gång ni och era tonåringar jobbar med Action. Lycka till! Magnus Sternegård & Linnea Gullholmer 4 5

4 Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. DIAKONIA OCH EQUMENIA I SAMVERKAN Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia vill se unga människor i Sverige och världen lära känna, älska och följa Jesus Kristus. Inom organisationen finns medlemmar. Över unga deltar i Equmenias aktiviteter varje vecka. Equmenia är en demokratisk organisation som låter sig formas av Jesus och de personer som finns i dess sammanhang. Runt om i landet samlas scouter, pulsgrupper, bibelstudiegrupper och tonåringar varje vecka för att umgås, skapa minnen för livet, äta kladdkaka, skratta och lära sig mer om vad det innebär att vara kristen. Allt detta är Equmenia. Tillsammans är det en organisation där barn och unga växer. I gemenskap med varandra och i gemenskap med Jesus. Diakonia driver ingen egen biståndsverksamhet utan stöttar istället lokala initiativ världen över. Detta innebär att inom Diakonia finns många små och lokala människorättsorganisationer i massa olika länder. Varje dag kämpar Diakonias samarbetspartners för mänskliga rättigheter, att utrota fattigdom, utbilda flickor, gräva brunnar, protestera mot orättvisa och mycket, mycket mer därtill. Diakonia är människor som förändrar världen. Equmenia och Diakonia vill se fler unga människor som tar sin kristna tro och ropet från en trasig värld på allvar. Därför finns nu Action - ett material om att vara kristen och leva i en orättvis och konfliktfylld värld. Action är ett material där unga - i mötet med sig själva, varandra och Jesus - förändrar världen. Diakonia är en biståndsorganisation som på kristen grund samarbetar med partners över hela världen. VÄXA I TRO-PLANEN Under planering och genomförande av arbetet kring Actionmaterialet så har vi som författare tagit hänsyn till Equmenias vision för arbete bland barn och unga. Equmenia har de senaste åren drivit ett medvetet arbete för att lokala föreningar ska arbeta processinriktat för unga och ha ett helhetstänkande för åldrarna 0-25 år. Planen kallas Växa i tro och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik tillsammans med egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp. De fyra ledorden En norsk undersökning1 bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt tillväxt i tro och gemenskap. Resultatet av undersökningen visar att de som har sin gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), det emotionella (erfarenheten) och det sociala (gemenskapen), har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa tre områden, och benämner de Berättelser, Upplevelser och Relationer. Till detta läggs värderingen Delaktighet, som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att tillvara på deltagarens erfarenheter av livet, ställa det i relation till Bibelns berättelser och hjälpa henne eller honom att ta ansvar för sitt eget liv. Deltagaren ska ges utrymme att bli delaktig i verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli del av Guds mission. Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och bli en utgivande människa. Att bli delaktig i Guds stora berättelse och förstå den vision Gud har för sin skapelse och allt den 1. Birkedal, 2001: Noen ganger tror jeg på Gud, men?; en undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder 6 7

5 rymmer. Det skapar en kreativ miljö, där man bjuds in som deltagare att vara en medskapare. Deltagare och ledare går tillsammans för att växa i tro. Växa i tro-planen består av sex indelningar och grundvärderingar kopplade till respektive åldersgrupp. De fyra ledorden - relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet - är de genomgående värderingarna för allt Equmenias arbete för 0-25 år. Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet. Equmenia vill ge en riktning för de mötesplatser som formas i mötet med målgruppen, i detta fall med Actionmaterialet i åldern år. Läs mer om Equmenias helhetssyn på kan ha olika uppfattning i frågor och man är ofta upptagen av hur man uppfattas av andra. I den lilla gruppens trygga gemenskap finns goda möjligheter att bearbeta livet. Därför ger Actionmaterialet mycket utrymme för relationsbyggande, dels genom övningar där man får dela erfarenheter av livet, och dels genom tid för att göra erfarenheter av Gud tillsammans i andakten och under fikat. Dessutom finns Diakoniastory, vilken berättar om temat genom erfarenheter från Diakonias arbete. Till dessa berättelser så ställs frågor till deltagarna, för att dra in deras liv i relation till berättelsen. Samlingen leder mot att hjälpa deltagaren att releflektera kring sitt eget liv och ta steg i riktning mot det hon eller han vill pröva att utveckla. Den sista delen kallar vi därför för Actions. Upplevelser DE FYRA LEDORDEN I ACTIONMATERIALET Action riktar sig primärt till tonåringar i åldrarna 13 till 15 år, samt till er som är deras ledare. Vi tror att i varje ung tjej och i varje ung kille ligger tankar om det där som finns utanför skolan, utanför samhället, på andra sidan världen. Under tonåren händer något: frågor om livet, döden, orättvisa och andra svårheter väcks till liv. Helt plötsligt börjar man känna massa saker man inte känt innan och få en tro på sig själv som man inte haft innan. Ni är ledare som längtar efter att se hur Jesus sätt att leva kan få bli till inspiration för tonåringarna i er församling. Vi tror att ni som ledare är oerhört viktiga när det kommer till att ta tonåringars tro, längtan och drömmar på allvar. Ni är deras förebilder: de saker som ni pratar om kommer tonåringarna att lära sig om. Ni är också deras mentorer: det är er de kommer till och pratar med om de är oroliga, fundersamma eller olyckligt kära. Ni är viktiga. Därför ska ni nu få möjligheten att prata om viktiga saker och leda en grupp tonåringar till en förändring som kan förändra världen. Delaktighet Tonåringar behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tonåringen tidigare lagt på sina föräldrar. Nu står hon eller han på trappsteget till vuxenlivets ansvar. Tonåringen behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning. Actionmaterialet utgår ifrån att alla i gruppen har något viktigt att bidra med. Därför betyder det inte så mycket om man har läst flera kurser om mänskliga rättigheter eller knappt vet vad FN är. Det viktigaste är att man kommer med sina erfarenheter och tankar och delar med sig av det till andra. Jesus får också vara role-model när det kommer till hur Actionsamlingarna ska ledas. I Bibeln kan vi se hur Jesus leder en grupp, undervisar till tro och utmanar till handling: Jesus börjar i det vardagliga. Han utgår från det som lärjungarna kan och känner igen. Jesus använder berättelsen som utgångspunkt. Storytelling är hans grej. Jesus ställer frågor. Han ställer över 300 frågor i nya testamentet. Om ni som ledare har detta som utgångspunkt: berätta berättelser och ställ frågor med utgångspunkt i det vardagliga och nära, så får ni en grupp som lyssnar, delar med sig och börjar applicera undervisningen i sitt liv. Det är väl beprövat. Relationer Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. Man upptäcker att man Berättelser Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Tonåringen får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar. Genom Action vill vi genom Bibelberättelsen dela Jesu sätt att möta människor genom evangelierna. Jesus statuerar ett oerhört tydligt exempel på hur vi bör arbeta med orättvisor, mänskliga rättigheter och fred. Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron är det viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där ni kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda deltagaren till att leva i tro även i vardagen. Vi vill att deltagaren genom Action ska uppleva Guds närvaro. Ni som ledare förväntas be inför varje samling om Guds närvaro och ledning genom ert ledarskap och genom deltagarna. Sedan är andaktstillfället viktigt där det finns tid för deltagare och ledare att lägga fram dagens tema och veckan som kommer inför Gud, och be om kraft och vägledning att ta med temat ut i sin vardag. Det är viktigt att i denna ålder få samtala och byta idéer med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. 8 9

6 NÄR ANVÄNDER NI ACTION? Kursen kan användas på olika sätt: som en temagrej med bibelstudiegruppen eller som en fördjupning för de tonåringar som tröttnat på kladdkaka på fredagskvällarna. Man kan starta upp en kvällskurs eller använda materialet året innan eller efter konfaundervisningen. Eller varför inte åka till någon skön lägergård och köra ett rädda-världen-boot-camp under en vecka i kombination med kanoter och lägereldar? För enkelhetens skull så är alla samlingar skrivna som om de hålls en gång i veckan, men detta är ju inget hinder för att de ska kunna hållas oftare eller med längre mellanrum. Det ska vara roligt när ni jobbar med Action, men det ska inte vara ett alldeles för trevligt soffhäng. Välj därför hellre bord och stolar framför det mörka soffhörnet. På så sätt känner sig alla mer aktiva och hands-on. Ni som ledare bestämmer var ni är - i kyrkan, eller hemma hos någon i gruppen. Gruppen och deltagarna Action är tänkt för den lilla till medelstora gruppen. Tänk 5-15 personer, även om det givetvis går bra att genomföra kursen med större grupper också. Materialet är riktat till ungdomar i åldrarna Det är bra om alla deltagare kan vara med alla samlingarna för att få en helhet. Eftersom gruppen kommer att bearbeta ganska känsliga saker är det viktigt att tänka på saker som gruppdynamik och tystnadslöfte (allt det som sägs i gruppen stannar i gruppen). Ömsesidig respekt liksom. Generationsöverskridande arbete Även om tonåringarna är den primära målgruppen så är samtidigt församlingen ni befinner er inom också en målgrupp. Tanken är att det ni pratar om under Actionsamlingarna ska påverka er närhet, era familjer och er församling. Ta alla tillfällen ni kan att berätta för församlingen om det som ni pratar om under samlingarna. Det väcker intresse och ger också tonåringarna en möjlighet att tillföra sina berättelser till församlingen. Gör församlingen delaktig även genom att bjuda med äldre ledare, berätta om Action under någon gudstjänst, be om förbön under kursens gång och dela med er av vittnesbörd under hela tiden. Materialet passar utmärkt att arbeta med tillsammans över åldersgränser. Pröva att använda Action vid församlingsdagar, församlingsläger, satsningar i församlingen kring världsförbättrarfrågor och så vidare. Det kan också vara ett underlag för gudstjänstteman under en termin, med tillhörande övningar och praktiska samlingar som man kan göra gemensamt i församling och förening. Bara er fantasti sätter gränser för hur ni använder Actionmaterialet. Förväntningar Som ledare för en Actionkurs förväntas ni förbereda samlingarna, leda undervisningen och följa upp efteråt. Ni är en ledare som lyssnar in er grupp och tar frågor som uppkommer på allvar. Ni följer upp samtal och uppmuntrar deltagarna att tänka nytt. Inför varje samling läser ni igenom materialet och ser till att ha allt som behövs på plats. Ni tänker till om andakten och ordnar något gott fika (eller så ber ni någon i gruppen att ta med något). Ni är laddade och uppmuntrar gruppen och församlingen. Och så ser ni till att de äldre i församlingen ber för er. Det är ganska mycket som förväntas av er som ledare för Action. Därför är det bra att vara minst två ledare som delar på ansvaret. Det gör att ni kan hjälpas åt med förberedelser, turas om med att leda undervisningen och sedan diskutera samlingarna efteråt. Form för samlingarna Det finns två typer av samlingar: teoretiska och praktiska. I de teoretiska samlingarna varvas teori med praktiska övningar. De praktiska samlingarna finns till för att det ni pratar om ska få utrymme att landa. Under några av de praktiska samlingarna kommer ni även ha gäster från församlingen eller samhället som kommer och berättar sin berättelse. SÅHÄR SER DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN UT: SAMLING 1: Drömmen om en bättre värld (teoretisk) SAMLING 2: Rättvisa (teoretisk) SAMLING 3: Tjäna andra (praktisk) SAMLING 4: Fred och försoning (teoretisk) SAMLING 5: Hålla fred med andra (praktisk) SAMLING 6: Demokrati (teoretisk) SAMLING 7: Leda andra (praktisk) SAMLING 8: Jämställdhet och jämlikhet (teoretisk) SAMLING 9: Upprätta andra (praktisk) SAMLING 10: Mänskliga rättigheter (teoretisk) SAMLING 11: Berätta för andra (praktisk) SAMLING 12: Att vara sänd (teoretisk) SAMLING 13: Actiongudstjänst (praktisk) 10 11

7 STRUKTUR FÖR UNDERVISNINGEN Varje teoretisk samling följer samma upplägg. Även om alla samlingar behandlar olika teman är de uppbyggda på samma sätt. Det ger en trygghet för både ledare och deltagare. Här nedan finns en översiktsbild för de fyra stegen i samlingen. God undervisning sker i process över ett antal steg, och Action vill hjälpa deltagaren att ta sina erfarenheter av livet och ställa det i relation till Bibelns berättelser för att sedan pröva att praktisera dagens tema i vardagen. Denna rörelse sker i Actionmaterialet genom de fyra delarna Intro, Story, Actions och Community. INTRO 30 min Intro - 30 minuter Det viktigaste i introt är att deltagarna blir intresserade av ämnet som kommer att behandlas under samlingen. Intresset skapas på flera sätt - genom filmsnuttar, personliga berättelser eller genom en praktisk övning som anknyter till temat. När det kommer till att väcka intresse finns det viktigt att komma ihåg att intesse väcks hos deltagarna om ni som ledare visar intresse. Därför är det bra att möta deltagarna där de är. Fråga om deras vecka, fråga om vad de kommer ihåg från förra samlingen och fråga om de tänkt på några frågor sedan förra gången. När ni fått svar: följ upp, kommentera, uppmuntra. I praktiken behöver det inte ta mer än någon minut - men den minuten kan göra stor skillnad för vilket intresse deltagarna visar er under hela samlingen. Story - 30 minuter STORY 30 min ACTIONS 30 min COMMUNITY 30 min Nästa del av samlingen är den del som behandlar själva ämnet. Denna del är alltså den huvudsakliga undervisningsdelen. Undervisningens syfte är att deltagarna ska få lära känna Jesu karaktär mer djupgående genom att få höra berättelser om honom. Berättelserna väcker kärlek - kärlek som sedan kan omsättas i handlingar. Undervisningsdelen kretsar kring en utvald berättelse ur Jesu liv, inte utifrån lösryckta bibelcitat. På så vis kommer deltagarna närmre Jesu karaktär. I undervisningsdelen finns även olika typer av praktiska övningar. De är viktiga för förståelsen. Ibland räcker det inte att prata om till exempel konflikter - man måste uppleva en för att förstå allvaret. Ibland måste man bli lite omskakad för att kunna vilja förändra världen. Ibland behöver man prata av sig. Och ibland behöver man bara sträcka på benen för att orka lyssna. En viktig del av Story är recapture. Denna del av lektionen är en kort reflektion av vad som gjorts och sagts. Har man berättat vad man lärt sig en gång är det enklare att berätta det en andra gång - för föräldrar, kompisar eller främlingar. Inom Story finns också andra berättelsen - från er som ledare, från Diakonia eller från andra som upplevt något som är kopplat till ämnet. På Diakonias hemsida finns berättelser om eldsjälar som du använder under samlingarna. Gå in på se och välj ut den berättelse eller filmsnutt som du tycker passar bäst in. Berättelserna byts kontinuerligt ut, därför har vi inte lagt ut förvalda berättelser i materialet. Actions - 30 minuter I actiondelen finns fyra förslag på utmaningar att göra. Ni kommer att göra en action ihop, och därefter är deltagarna fria att göra ytterligare actions på egen hand. Syftet med actions är att gå från ord till handling, var och en i sin takt. Det finns ingen utmaning som är bättre eller sämre här. Ibland vill man berätta för hela världen om något man lärt sig - ibland vill man sitta tyst och tänka för sig själv. Det är viktigt att få göra som man själv vill här. Community - 30 minuter Gemenskap är också en viktig del av samlingarna. Avsluta dagens pass med fika och därefter en andakt. Fika Låt det bli en stund av glädje, gemenskap och att tala om det man varit med om i samlingen eller det som ligger framför i veckan. Se till att sitta tillsammans så att alla känner sig inkluderade. Bjud på något enkelt, smörgåsar och dryck räcker långt. Se till att någon av ledarna särskilt ansvarar för fikat, eller låt någon i församlingen som gärna bakar komma och servera sina favoritkakor! Andakt Byt gärna lokal och gå till gudstjänstrummet eller andaktsrummet i kyrkan. Förbered rummet innan deltagarna kommer in genom att ställa stolar i en cikel med en ljusbärare eller liknande i mitten av rummet. Spela enkla lovsånger från CD, eller så har ni ett häfte med lovsånger som ni sjunger ur. Förslag på ordning för andakten: Låt varje deltagare få ett litet stearinljus/ värmeljus när de kommer in i rummet. Sätt er i en ring på golvet eller på stolar. Ha en ljusbärare i mitten och sätt ett tänt ljus i mitten av den. När alla är samlade kan ni i tystnad lyssnat till en sång, eller sjunga en lovsång tillsammans. En ledare ställer sig upp och summerar dagen mycket kort. Hon eller han kan dela något som berört i undervisningen och summera innehållet av dagens undervisning. Har ni haft en praktisk samling så får ledaren summera erfarenheten från dagen. Eventuellt kan det vara läge att dela dagens bibeltext igen. Sedan bjuds alla att symboliskt tända sitt ljus, sätta det i ljusbäraren och sedan be för det som ligger deras hjärta. Det kan också vara ett tillfälle där ni erbjuder förbön för den som så önskar inför veckan som ligger framför. Ni kan också ta upp böneämnen i gruppen och be högt för dem. Låt det vara en fri men stilla stund, och spela fler inspelade sånger, alternativt sjunga någon avslutande lovsång. När alla som vill har tänt ljus så kan ni ledare avsluta andakten med en bön. Det kan vara en bön som summerar dagen och med bön om välsignelse för vägen vidare ut i veckan som följer

8 PLANERING AV ACTION Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilken längtan finns hos dig/er som ledare? Vad vill ni skapa för förändring och utveckling genom ert Actionarbete? Vad ska deltagaren få uppleva? Vad ska ledaren få uppleva? Vision & Mål Team Vilka resurser finns för att bli ett team av ledare? Vilken ekonomi finns inför att starta en Actiongrupp? Behov Verksamhet 2. VISION OCH MÅL Genom att se till behov och längtan så ges utrymme att en vision för er lokala Actiongrupp föds. Någon har sagt att en vision är en bild av framtiden som producerar passion i människor. Det handlar om en bild, nästan grafisk, att måla en vision. En vision försöker man sedan formulera i en mening. Målsättning är att göra visionen konkret. Att tänka igenom vad man vill uppnå på kort och lång sikt med sin Actiongrupp. 1. BEHOV Inför arbetet med en Actiongrupp så är det bra att göra en planering utifrån era lokala förutsättningar och behov. Här följer en modell för att hjälpa er att få en genomtänkt plan. Vilka behov i samhället runt omkring er församling/förening vill ni möta? Vilka sociala utmaningar finns som ni vill vara med och arbeta för? Vilka behov finns i församling/förening? Vad har tidigare gjorts kring världsförbättrarfrågor och vad är nästa steg för er? Mål ska vara: Konkreta Tidsbestämda Mätbara Höga men realistiska Hellre några få än många mål! Det är viktigt att de mål ni sätter blir angelägna och på ett enkelt sätt kan följas upp och hjälpa er att prioritera. Vision Utifrån era tidigare beskrivna behov, längtan och resurser - vad ser ni framför er kring er Actiongrupp? Hur många deltagare? Hur många ledare behövs? Kan ni formulera en vision på en mening om vad ni vill skapa genom gruppen? 14 15

9 JOBBA MOT SAMMA MÅL Mål Utifrån er formulerade dröm och vision - hur kan ni göra den mätbar och uttryckas som mål? Försök att konkretisera och beskriva er Actiongrupps målsättningar nedan i förslagsvis tre till fem målsättningar. 4. VERKSAMHET Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Utifrån behov, vision och mål så får vi en vägledning kring hur vår verksamhet ska gestaltas. Vi behöver beakta de pedagogiska utmaningar som vi ställs inför i mötet med deltagarna. Hur vill ni arbeta med Actionmaterialet? Hur lägger ni upp planeringen av samlingar? Hur vill ni möta deltagarnas föräldrar? Hur gör ni utvärdering av arbetet? Hur kan deltagare få hjälp att relatera till församlings- och gudstjänstliv? Hur ser fortsättningen ut efter Action? 3. TEAM Det är viktigt att dela ledarskapet kring Actiongruppen tillsammans med flera. Att samlas rung behov, vision, mål gör att man får en gemensam målbild och håller ledarnas samman som ett team. Så vinner man bäst nya ledare, genom att dela målbilden och bjuda med till gruppen. Vår erfarenhet är att det är mycket lättare att rekrytera ledare om man på ett klart och tydligt sätt kan dela vart man vill och hur vägen dit ser ut. Vid rekrytering av ledare: Vilka sorts ledare behövs i Action? Vilka gåvor hos ledare söker ni? Hur kan ni nå en bredd av åldrar och erfarenheter i ledarteamet? KOM IHÅG! Innan du sätter igång med Action är det några saker som vi tycker det är viktigt att ha extra bra koll på. Här kommer därför en avslutande checklista: Gå igenom hela ledarhandledningen med ledargruppen Bestäm hur ni ska fördela ansvar och hur ni vill använda materialet Vi rekommenderar att varje deltagare har en egen deltagarbok Bestäm var ni ska vara och vilka dagar ni ska träffas Att samtala om som team: Vilka förväntningar har ni på varandra? Vilka värderingar är viktiga i ledarteamet? (Till exempel att komma i tid, be för deltagarna etc. ) Vad är det gemensamma ansvaret? Hur delar vi på ansvaret? Vem gör vad? Hur och när ska vi ha våra ledarsamlingar? Planera inbjudan till Action och ge information i god tid. Sätt upp affischer som når er målgrupp! Ge tydlig information genom exempelvis en folder till deltagare och föräldrar Bjud med de gäster som ska vara med på några av de praktiska samlingarna Boka in ett datum för den avslutande gudstjänsten Kolla så ni har en fungerande dator och projektor Be för deltagarna och samlingarna Be andra i församlingen att be för deltagarna och samlingarna Fotografera! 16 17

10 Nr 2: Rättvisa (teoretisk) 26 27

11 FÖRBEREDELSER: Papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel Biblar Projektor, dator och högtalare Skriv ut materialet som behövs till leken Ett rättvist lopp?. Du hittar materialet i slutet på detta kapitel. Leta upp den film eller den eldsjälsberättelse som du ska visa/läsa idag. Du hittar detta på 1. Välkomna (10 min) Fråga Hur har veckan varit? Vad hände förra veckan? Har ni några tankar eller frågor om förra veckans samling? Ta några minuter till att prata om hur alla mår samt hur veckan har varit. Se till att alla kan komma till tals, har man fått säga något i början av samlingen är chansen större att man säger något mer senare. Be INTRO (30 MIN) Be för dagens samling. Dagens ämne Berätta att dagens ämne är rättvisa. Läs på om Malala Yousafzai: en.wikipedia.org/wiki/ Malala_Yousafzai Ta fram youtubeklippet på Malalas tal: https:// watch?v=qrh_30c8l6y och bestäm dig för vilka delar av talet du vill visa. Ordna fika Be för deltagarna och för samlingen 2. Övning (10 min) Gör övningen Ett rättvist lopp?. Alla deltagare får varsin lapp. På lappen beskrivs kort vem man ska vara. Ingen får visa sin lapp för någon annan. Välj roller som ligger långt bort från deltagarnas egna roller - för att inte någon ska känna sig utpekad. Om ni är färre än föreslagna roller så välja de mest extrema rollerna så det blir en spridning mellan rik-fattig, ung-gammal, kvinna-man. Exempel på roller: Kalle - 25-årig manlig lärarstudent från Göteborg, Sverige Malin - 25-årig ekonomistudent från Gävle, Sverige Annike- 75-årig kvinna från Århus i Danmark Barak - president i USA Hannah 10 år palestinier som bor i Gaza Roberto 35 år och bor på landsbygden i Bolivia George - 40 år självförsörjande jordburkare från Lira i Uganda Somchai - 30-årig man. Taxichaufför i Bankock, Thailand Mary 45 år hemhjälp i Johannesburg, Sydafrika. Fabiola - 15-årig tjej, föräldralös från Rio de Janeiro i Brasilien Jamila - Ensamstående 35-årig mamma i Calcutta, Indien Aaron - 20-årig afroamerikansk kille i en förort i USA Matondo - 17-årig gerillamedlem i Kongo Tanja - 16-årig flicka från Litauen, bor i Malmö, utsatt för trafficking Grace - 13-årig sömmerska i Bangladesh Inled med att deltagarna får lära känna sin roll lite djupare: be alla sitta ner och tänka ut svar på frågor du ställer. Frågorna är till för att deltagarna ska tänka in sig i rollen och bli personen de har på lappen. Ställ följande frågor: Hur var din uppväxt? Vad gjorde dina föräldrar när du var liten? Var bodde du som liten? Var bor du nu? Vad tycker du om att göra på fritiden? Vilka personer umgås du med? Vad jobbar du med? Vad drömmer du om? Efter att du läst frågorna ber du alla ställa sig på en linje längs med en vägg. Det är viktigt att det finns gott om utrymme framför linjen. Läs sedan upp olika påståenden högt, ett i taget. De som i sin roll håller med om påståendena flyttar ett steg framåt. Tänk noga efter vad som kan vara rimligt för karaktären i denna situation. Gör det klart att det är en övning och inte en tävling. Ibland måste man gissa vad som är rätt svar för karaktären. Är man väldigt osäker kan man ta ett litet steg framåt. Lika så om påståendet stämmer till viss del. Påståenden att läsa upp: Jag kan dricka vatten när jag vill Jag är mätt varje dag Jag äter minst tre mål mat om dagen Jag har någon som kramar mig emellanåt Jag har en plats som jag kallar mitt hem Jag känner mig trygg i mitt hem Jag har ett jobb eller skola att gå till Jag är inte rädd när jag går ut på gatan Jag har vänner som jag litar på Jag får bli kär i vem jag vill utan att det blir problem Jag kan gå vilken utbildning jag vill Om jag är arbetslös vet jag att staten tar hand om mig Jag äger en telefon Jag kan sitta vid datorn varje dag om jag vill Jag kan åka på semester varje sommar Jag kan ta mig utomlands utan att någon protesterar Jag kan följa mina drömmar utan några egentliga svårigheter Jag känner hopp inför en bättre framtid Undvik att få det till en tävling om vem som kommer först utan att de istället ska fundera och försöka ta ställning utifrån sin karaktär. Ett bra tips är att inte ha ett bestämt mål utan när påståendena är slut är övningen slut. Likaså är det bra att undvika termer som start, mål och vinna under övningens gång utan istället understryka vikten av att tänka efter vad som är verklighetstroget för karaktären. Det som kommer hända är att några kommer långt medan andra knappt tar ett steg. Övningen är ett tydligt sätt att se hur människor har olika förutsättningar beroende på var i världen de bor. Efter att påståendena är slut ber du alla stå kvar på sina platser och se sig om. Gå en runda och be alla säga vilken person de är. Ställ några uppföljande frågor: Hur kändes det att vara en annan människa? Hur kändes det för er som kom långt? Hur kändes det för er som inte kom så långt? Är det någon som inte gått något steg alls? Finns det någon koppling till verkligheten? 3. Inledning av tema (10 min) Filmklipp Berätta kort om Malala Yousafzai. Hon är en pakistansk flicka och rättsaktivist, född 1997, som när hon 28 29

12 var 15 år blev skjuten i huvudet av talibaner för att hon gick till skolan. Malala mottog Nobels fredspris Titta på en del av Malalas tal i FN-salen, rekommenderat att se inledningen samt avsnittet mellan 3.30 och 8.30 min (då berättar hon sin historia). Talet fick stående ovationer av FN:s församling: https://www.youtube.com/watch?v=qrh_30c8l6y Reflektera Förstod ni vad Malala sa? Vad tänker ni om det som hon sa? Sammanfatta för varandra eftersom det kan vara svårt med engelskan. Lyssna in tankar och reflektioner från gruppen, bemöt och gå vidare. Berätta Huvudpunkter i denna inledningsdel: Världen är inte rättvis Tre rättvisor: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa Vi i Sverige har det väldigt bra Underlag för undervisning: Rättvisa är ett oerhört brett ord som kan innebära mycket. I detta kapitel ser vi på rättvisa utifrån hur jordens resurser är fördelade mellan alla världens människor. En rättvis värld helt enkelt. Om man blickar ut över världen idag så är det lätt att se en sak: världen är inte rättvis. En del människor lever i svält och krig samtidigt som andra tycker att det är problematiskt att ett visst nagellack är slut i butiken eller att ett fotbollslag STORY (30 MIN) 1. Förankra (10 min) Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Påminn om Jesu kallelse i Jesaja Jesus berättar idag om Guds rike Underlag för undervisning: inte tog tre poäng i helgens match. Världen är verkligen inte rättvis. Det finns många typer av rättvisa men man brukar främst prata om tre olika inom hållbar utveckling: klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa och social rättvisa. Dessa tre typer av rättvisor hör ihop och påverkar varandra. Om vi vill ha en rättvis värld där alla människor mår bra och har samma förutsättningar att leva ett gott liv behöver alla dessa rättvisor vara verkliga. För alla människor. Några av oss tillhör den ytterst lilla del av all världens befolkning som har det bäst ställt materiellt, socialt och ekonomiskt. Det finns saker vi tar för givet som andra inte ens vågar drömma om. Ett exempel är möjligheten att utbilda sig efter grundskolan. Eller att vi får gå i skola överhuvudtaget. Världen är sannerligen inte rättvis. Ledarstory Har du varit på någon resa och sett orättvisa på nära håll? Eller har du mött någon som behandlas orättvist i Sverige? Hur har du hanterat detta? Och hur tror du att din gudstro hjälper dig? Berätta en kort story som du själv upplevt. Gör det så nära och vardagligt som möjligt. Reflektion Bemöt eventuella frågor som kan komma upp efter din berättelse. Berättelsen om Guds rike börjar i templet i Jerusalem. Där läser Jesus från profeten Jesajas bok. Jesus visar sin dröm för världen. En kallelse att visa på Guds obegränsade kärlek till hela skapelsen. Han är räddaren som folket väntat på. Jesus kallar samman en grupp lärjungar och fler och fler människor samlas runt honom. De vill gå med och se vart Jesu vision leder. En dag tar Jesus med sig folket upp på Olivberget för att berätta mer om vägen till Guds rike. Fråga: Är det något som ni tycker är viktigt att komma ihåg från samlingen om drömmar? Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 5:1-12. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Reflektera Kan någon gissa vad Jesus menade med detta tal? Låt deltagarna prata två och två, och sammanfatta sedan vad de pratat om. Använd inte ord som rätt eller fel utan försök att resonera mer. 2. Bibelstory (10 min) Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Jesus vänder upp och ner på världens sätt att tänka Jesus menar att tiden är inne för rättvisa Jesus bjuder in oss till att dela hans vision Underlag för undervisning: Jesus säger att de som redan nu sörjer, hungrar och längtar är de som ska vara glada och fira. Jesus vänder upp och ned på vem som är framgångsrik och vem som är vinnare. I Guds rike är allting annorlunda. Jesus är på gång i en ny fräsch riktning. Såhär menar Jesus: De som är fattiga i anden är de som har förstått att livet inte bara handlar om mig och mitt. De som söker efter rättvisan och vill att fler ska få uppleva den. De som sörjer är de som vet att man behöver andra. Som har upplevt sorg i sitt liv och som vet att livet ibland kan vara svårt. De ödmjuka är de som är öppna för livet. De som vet att det finns mer att upptäcka. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet är inte nöjda med hur världen ser ut. De står inte ut med att det fortfarande finns människor som inte får äta sig mätta eller har tak över huvudet. De barmhärtiga är de som tänker på andra. De som vill hjälpa andra ur svårigheter och hjälpa människor rätt. De renhjärtade längtar efter att göra rätt. De försöker få ordning på sitt eget liv och vet på samma gång hur svårt det är att göra det goda. De som håller fred vill andra människor väl. De undviker att ställa till med bråk, och väljer att tala gott om andra. Till sist de som förföljs för rättfärdighetens skull. Att vilja det rätta är inte alltid det som andra människor vill. Vissa blir hånade och utfrysta. Det har ett pris att söka rättvisans väg. Det är för dessa människor som Jesus kommer med underbara nyheter. Dessa människor är öppna för att ta emot Jesu revolutionerande budskap. Jesus säger att tiden är inne för de som söker rättvisans väg. Jesu ord sträcker sig bortom de som redan följer honom. Orden är till allt och alla. Dessa ord är till oss. Orden är till den som inte är nöjd med hur världen ser ut och fungerar. Till den som längtar efter rättfärdighet, fred, ärlighet, sanning, frid så säger Jesus kom och var med om ett liv tillsammans med mig! Recapture Vad är viktigast från storyn om Jesus? Sammanfatta det du tar med dig med tre ord. Be deltagarna skriva orden i boken. Reflektera Vilka ord skrev ni? Be deltagarna berätta för varandra och lyft upp något ord i helgrupp. 3. Diakoniastory (10 min) Berätta, eller låt en deltagare berätta: En vandring längs muren. Betlehem är en vacker stad. En stad som är belägen på kullar, omgiven av dungar med gamla olivträd, odlingar och berg. Husen är gamla och det är nästan kusligt hur nära man kommer historien om Jesu födelse när man traskar upp mot Manger Square och Church of the Nativity

13 Runt om staden reser sig en kraftig mur. Det är ingen gammal mur, de äldsta delarna har funnits där i omkring 10 år. Det är inte heller någon vacker mur. Den liknar inte ringmuren i Visby eller i Kalmar. Man kan inte heller ta sig ut genom muren hur som helst. Muren fyller egentligen bara en enda funktion. Funktionen att hålla människor isär. Funktionen att stänga ute och hålla inne. Människor har i alla tider försökt att skilja på folkgrupper genom att resa murar. Det har hänt många gånger i historien och händer ännu idag. Berlinmuren, muren mellan USA och Mexiko, muren runt om i Israel och det palestinska territoriet. kvar. Hoppet om befrielse har burit generationer. På många håll i världen längtar människor fortfarande efter befrielse från förtryck, utanförskap, krig och fattigdom. Så Jesu upprop i Bergspredikan är mer aktuellt än någonsin: Du som längtar efter fred och rättvisa - lev ditt liv i den riktningen! I vår tid tror många fortfarande att lycka är detsamma som god hälsa, att leva ett långt liv och vinna framgång och pengar. Men Jesus visar en annan väg. Han erbjuder underbara nyheter för de ödmjuka, för de fattiga, för de som sörjer och för de som väljer fredens väg. var de är tillverkade, så googla Arbetsvillkor i Kina eller i det landet kläderna är tillverkade i. Läs de första texterna och titta på bilderna. Vad säger det dig? Prata Känner du någon som har flytt till Sverige på grund av krig eller klimatkatastrofer? Eller är du själv en person som upplevt olika typer av orättvisa? Prata med andra och ställ frågor du inte alltid brukar ställa. Om man inte ställer frågor får man inte några svar. På muren runt Betlehem har stadens invånare målat graffiti. Men det är ingen vanlig graffiti. Inga slentrianmässigt målade taggar. Det är budskap om fred och rättvisa och bilder om att en dag få bli befriad från det fängelse som muren gör staden till. Det är en konstvandring som hugger tag i varje person som någon gång vandrat vid foten av den åtta meter höga muren. Reflektera Har någon av er varit i Betlehem? Eller i Berlin eller gränsen mellan USA och Mexiko? Om det är så kan deltagaren få berätta om sin upplevelse. Om inte kan du som ledare berätta om du varit med om muren i Betlehem eller muren i Berlin, eller någon annan mur. Om inte så fortsätt: Berätta Huvudpunkter i denna undervisningsdel: Det finns fortfarande platser på jorden där rättvisa saknas Jesus ord är alltså lika viktiga nu som då Jesus vänder upp och ner på ord som rikedom och lycka Underlag för undervisning: Betlehem är staden där Jesus föds. Idag är det en stad av uppdelade folkgrupper, men hoppet om fred och rättvisa finns Gud agerar genom Jesus för att vända världen upp och ner. För att vända världen rätt igen. Jesus erbjuder en ny sorts rättvisa. En kreativ, helande och upprättande rättvisa. Eldsjälsklipp Ta fram det eldsjälsklipp du har valt och visa det. Säg något kort innan om landet, organisationen eller personen på filmen. Allt sådant finns att läsa på Diakonias hemsida. Reflektera Låt deltagarna prata om vad de har sett. Har det inspirerat till något? Berätta Huvudpunkt i denna föreläsningsdel: Alla människor är skapade för frihet, men alla lever inte i det Vi kan med våra val påverka andras frihet Alla människor är skapade fria. Men alla får inte leva i frihet. Vi kan genom våra val påverka oss själva och andra. Beroende på vilka kläder vi köper så påverkar vi vilken industri vi vill stödja. Genom maten vi äter väljer vi vilken produktion vi vill se. Allt påverkar. Vi kan genom att leva medvetet göra världen till en mer rättvis plats. Skapa Gör en rättvis board av ett stort papper. Måla en cirkel och dela den sen i tre tårtbitar. Skriv orden social, ekologisk och ekonomisk i cirkeln. Inne i varje tårtbit skriver eller målar du saker du gör som påverkar de olika rättvisorna negativt, typ åker bil på den ekologiska biten eller bråkar med läraren på den sociala biten. Skriv sedan allt du kan göra åt de negativa sakerna utanför tårtbiten. Påminn dig själv om hur du kan förändra ditt sätt att vara för att göra världen bättre. Agera Nästa gång du handlar mat så välj de produkter som är Fairtrade-märkta. Nästa gång du fikar ute så fråga om kaffet är rättvist odlat. Ingen räddar världen genom att enbart handla Fairtrade-märkta varor, men det är ett sätt för dig att ha rättvisan i åtanke dagligen. Om vi dessutom är många som handlar så gör det stor skillnad för de bönder som odlar för en bättre och mer rättvis värld. Genomför action-övningen Plocka fram stora papper, färgpennor, klister, saxar och annat pyssel. Gör varsin rättvis board, eller dela upp er i mindre grupper och samarbeta. När ni är klara kan ni visa verken för varandra och berätta om vad ni skrivit. Häng gärna upp det ni skapat på väggarna i kyrkan, gärna så att kyrkobesökarna ser det. Du, eller någon av deltagarna, kan också skriva en skylt som förklarar vad det är ni har gjort, och varför ni har gjort det. Sammanfatta Be deltagarna berätta för varandra om dagens samling utifrån dessa frågor: Vad är det viktigaste? Vad är det svåraste? Vad var mest intressant? Avsluta med att sammanfatta samlingens inslag och undervisning - gärna ihop med deltagarna. Nästa samling Berätta vad ni ska göra nästa gång (baka kakor och dela ut på stan) och ge praktisk information om den samlingen. ACTIONS (30 MIN) COMMUNITY(30 MIN) Läs igenom listan med actions. Säg att man gärna får testa alla under veckan men att ni idag kommer göra nummer tre, skapa. Läs Läs på dina kläder var de är gjorda. Är de gjorda i Kina, Bangladesh, Litauen eller Sverige? När du vet Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

14 Nr 3: Tjäna andra (praktisk) 34 35

15 FÖRBEREDELSER: Hitta en gäst och bjud in henne/honom. Gästen ska vara en person som tjänar i det fördolda i församlingen. En person som alltid finns närvarande men som inte alltid syns. Det kan vara en vaktmästare, en som ordnar fika, medlem i städgruppen eller ljud- och ljustekniker. Förbered gästen på kvällen och be henne/honom förbereda sin story, samt ev. ett recept att använda. Ordna det material som behövs för gästen Ta fram ett stort papper och pennor Se till att ni har bilar och personer som skjutsar ifall ni måste åka någonstans (förslagsvis den personen som ska dela med sig av sin story). Ordna fika och vår tid och göra något gott för andra. Kyrkan är en gemenskap av människor som vill följa Jesus och göra gott för varandra. Därför ska ni idag få möta en av dem som tjänar och gör gott för andra i den här kyrkan. Bibeltexten som vi läste förra gången finns att läsa i Matteusevangeliet, och därifrån kommer även dagens text. Jesus fortsätter sitt tal på berget och talar om hur vi ska förhålla oss kring gåvor, vilket kan handla om att ge sin tid, sin talang eller sina pengar till andra: Bibeltext Läs själv eller be en deltagare läsa: Matt 6:1-4 (Sv Folkbibeln). Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. INTRO (30 MIN) Välkomna (10 min) Vad gjorde vi förra veckan? Är det något speciellt som ni tänkt på? Har någon berättat för någon annan om förra veckans samling? Vad sa den personen? Presentera gäst Ha med personen som kommer att dela med sig av sin berättelse senare under kvällen. Låt henne eller honom presentera sig. min favoriträtt är spenatsoppa, min favoritfärg är röd och mitt favorit-teveprogram är Simpsons. Samla ihop korten i två högar, en för varje lag. Varje lag ska nu försöka komma på vem det handlar om på kortet med så få ledtrådar som möjligt. Om de tar namnet på det första fakta om personen så får laget fem poäng, sedan 4, 3, 2, 1, 0 poäng. Laget som får flest poäng vinner. Inledning av tema (10 min) Övning (10 min) Vem är personen? Dela upp gruppen i två lag med lika många i varje lag, även ledare är med och tävlar. Ge varje person en liten bit papper och be dem skriva fem fakta om sig själva som de andra känner till. Exempel på fakta: Jag har en hund, jag föddes i Norge, Dagens ämne Underlag för undervisning: Förra veckan talade vi om rättvisa, och vi läste om hur Jesus går upp på ett berg, sätter sig ned och börjar att undervisa. Alla som törstar och längtar efter rättvisa och fred har stor anledning att vara glada! Jesus visar vägen till något nytt. Idag ska vi få pröva lite av det liv som Jesus bjuder oss till, ett liv som innebär att vi få ta allt det som vi fått, våra gåvor 36 37

16 STORY (15 MIN) Gästens berättelse Låt er gäst berätta sin story - vem är hon/han? Hur kom hon/han till tro och blev medlem i församlingen? Hur kom det sig att gästen började att tjäna i församlingen på detta sätt? Hur ser hon/han på sin kallelse att tjäna? Möter hon/han tacksamhet för sitt tjänande? Hur tänker gästen om uttrycket att tjäna i det fördolda? Reflektera Låt deltagarna få ställa frågor till gästen. Låt dem sedan reflektera kring några frågor: Vad tänker ni om det som gästen har berättat? Skulle ni vilja vara med och tjäna andra på detta sätt? Har ni gåvor som ni skulle vilja använda för att göra människor glada? ACTIONS (45 MIN) Praktisk information I denna del så ska ni som grupp få praktisera det som gästen brukar göra i församlingen. Har ni en gäst som bakar till kyrkfikat, så passar det utmärkt att hon/ han tar med sitt favoritrecept (kanske Silviakaka eller Kärleksmums). Om ni istället har en vaktmästare, en snickare eller praktiker på annat sätt - välj då en action som passar med gästens tjänande i församlingen. Tanken är att gästen ska leda er igenom denna del och få er att uppleva hur det är att ägna tid och energi åt att göra andra människor glada! Berätta för andra Lägg gärna upp en uppdatering på sociala medier om ni har någon grupp för kyrkan. Ta även bilder som ni kan visa för församlingen. Delta gärna på kommande söndags gudstjänst och visa upp vad ni gjort! Om ni bakat - bjud på det och berätta om er Actiongrupp. Om ni gjort något annat som går att visa upp - ta tillfället att på söndagen gå som grupp och fira gudstjänst och samtidigt berätta och visa exempel från er praktiska samling. ACTIONS (30 MIN) Fika (15 min) Se inledningen för information kring fikasamlingen. Andakt (15 min) Se inledningen för information kring andakten

17 TACK Vi har många som har på ett eller annat sätt varit betydande för att detta material skulle bli möjligt. Vi vill rikta ett särkskilt tack till följande personer: Petter Jakobsson, Diakonia Sara Hugosson, Diakonia Interkulturell mötesplats för unga, Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola Elisabet Mattizon Armgard, Sigtunastiftelsen Patrick Gruczkun, Samarbetsbolaget Svenska fredsrörelsen Josefine Arenius, Equmenia Barn- och ungdomsstaget, Equmenia Elin Kullingsjö, Bilda Marcus Hällzon, Marcus Förlag Tack Jesus för att du visar oss vägen till en bättre värld. Du förtjänar all ära. Denna bok är till dig. KONTAKT Hör gärna av dig om du har tips och idéer kring hur materialet kan utvecklas, med frågor och önskemål, eller om det finns oklarheter t ex. hur man hittar ett angivet videoklipp, eller liknande. Maila oss på

18 Jesus vision sträcker sig längre än rätt- visemärkt kaffe och ekologiska kläder. Han utmanar hela vårt sätt att tänka och vänder alla per- spektiv upp och ner. En människa som förändrar världen låter sig därför förvandlas inifrån av den Gud som skapat allt. I Action finns vägledning och inspiration för att till- sammans med Jesus göra skillnad. Genom sju samlingar får vi i bön, ord och gärningar slå följe och låta visionen bli verklighet. Vi inbjuds, personligt och gemensamt, att leva evangeliet och med Jesus ta nästa steg.

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

r e g UV lä t u 2015 o c s 1

r e g UV lä t u 2015 o c s 1 UV 2015 scoutläger 1 UV-scoutläger 2015 Lägergård: Lägerchef: Tid: 1. Bolmsö Evelina Josefsson 13-17 juni 2. Mosshemmet arne Carlsson, Cecilia Sickeldal 23-28 juni 3. Bergsgården micael Lyreborg, Lars

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 1 2012 Panelen Film- och boktips Frågesidorna Remake&Pyssel PORTRÄTT Twilightsagan Skönheten och odjuret! Men vem är vem? FÖRTROLIGT Lucas Lo Sinno

Läs mer

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Innehåll Årets tema: Sida vid sida 4 Smaka på budskapet 15 Tips och idéer på enkla aktiviteter 16. 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster Idéer för

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi)

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi) Studieplan KRISTi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) Innehåll Inledning 3 Till dig som leder en Bildacirkel 4 Första träffen 7 Andra träffen Migrationen ett tidens tecken 13 Tredje

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer